ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret 2014 1"

Transkript

1 ÅRSBOK 2014 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret

2 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2014 i korthet 2 Daniel Norburg om året som gått 3 Det här är EFK 4 Församling 6 Utbildning 11 Närstående organisationer 15 Internationellt 16 Region Afrika 18 Region Asien 20 Region Europa/Mellanöstern 22 Region Latinamerika 26 Arbetet med gåvorna 28 Hemgångna och testamenten 29 Årsredovisningar Årsredovisning för EFK 31 Stadgar för EFK 45 Protokoll Kongress Årsredovisning för EFKs Pensionsstiftelse 55 Årsredovisning för EFK UNGs Bidragsspår 59 EFKs styrelse 62 In English 64 En français 65 Innehåll och produktion: Projektledare: Johanna Lundin, Jessica Svahn Redaktion: Johanna Lundin, Kristina Sandin Formgivning: Jessica Svahn Tryck: Sib-Tryck Holding AB Omslagsbild: EFKs arkiv Adress: Evangeliska Frikyrkan, Åstadalsvägen 2A, Box 1624, Örebro Telefon: E-post: Webbplats: BG: gåvor Swish: i korthet 589 människor döptes inom vår rörelse. Vid årsskiftet fanns medlemmar i 303 församlingar. Det är fyra församlingar fler än Av medlemmarna fanns 77 % i församlingar med fler än 100 medlemmar. Största medlemsgruppen var mellan 41 och 50 år. EFK i Sverige Vid kongressen i maj utsågs Daniel Norburg till ny missionsdirektor. I samband med det beslutade styrelsen att göra ett omtag, och en framtidsgrupp tillsattes för att se över hur uppdraget för den nya organisationen ska se ut samt ge förslag på en organisation anpassad till rådande ekonomi. Sedan årsskiftet har verksamheten i den tidigare självständiga organisationen EFK UNG fördelats mellan Församlingsprogrammet och Ungprogrammet. Fortsatta satsningar har gjorts för att förstärka relationen till de lokala församlingarna. 159 församlingar har fått besök från olika representanter för Evangeliska Frikyrkan. Framtidsgruppen har haft 14 regionala samlingar med församlingsrepresentanter, för att lyssna in församlingsrörelsens syn på det gemensamma arbetet. Vid de regionala samlingarna deltog cirka 770 personer som representerade 163 av EFKs 303 församlingar. EFK i världen Under året har konflikter och terrordåd skapat lidande och osäkerhet i flera delar av världen. Centralafrikanska republiken har upplevt en av de största kriserna i landets historia. En missionärsfamilj inom EFK kunde inte etablera sig i landet som planerat, utan fick avvakta hela året i grannlandet Kamerun. Mellanöstern har skakats av både konflikten mellan Israel och Palestina den Islamiska statens terroraktiviteter. Satsningar på församlingsgrundande och insatser för barns rättigheter har gjorts i flera regioner. Andreas Henriksson efterträdde Josefin Fållsten och Helen Richard som ny regionledare för Region Asien. EFK hade under året 74 utsända missionärer. Utbildning inom EFK Vid Örebro Teologiska Högskola utbildas ledare för tjänst i församling och samhälle. Under året gick flera pastorer ut i församlingstjänst. Missionsinstitutet har under året utbildat ett antal missionärer som är på väg ut i tjänst och har genom seminariedagar och nyhetsbrev fördjupat missionskunskapen i EFKs församlingar. De kurser som ges vid Örebro Folkhögskola är attraktiva. Vid Lärjungaskolan på Götabro får eleverna konkreta redskap för att bättre kunna möta olika situationer som uppstår i livet och skolan i Vivalla bidrar mycket positivt till utvecklingen i området. Daniel Norburg om året som gått Vi lägger ytterligare ett år av verksamhet för vår rörelse till handlingarna. Det är fantastiskt att bygga vidare på 125 år av mission och erfara att Gud är densamme och att visionen om växande församlingar som förmedlar hela Evangeliet till hela människan över hela världen är högst levande och vital. Tack alla ni som har varit med och bidragit på olika sätt! 2014 har bland annat varit ett år av utvärdering. Vid Kongressen ställde vi frågan vad innebär det att vara samfund i en samfundslös tid? En framtidsgrupp tillsattes med uppdrag att lyssna in rörelsen om hur vårt gemensamma arbete ska se ut. Under hösten hölls 14 regionala samlingar där vi mötte 163 av våra församlingar för att be, lyssna och samtala. Behovet av förändring och längtan efter större samhörighet var starka signaler. Möjligheterna och utmaningarna i vårt sociala och diakonala uppdrag lyftes även, inte minst i vårt nya mångkulturella Sverige. I höstas fick jag förmånen att tala vid EFKs Medarbetardagar med 170 pastorer och ledare på plats, där jag predikade om den kallelse profeten Jesajas fick (Jes 6:1-8). Goda dagar som jag anar fick vara en del av den formering som nu sker i vår rörelse för ett nytt avstamp och en starkare missionell församlingsrörelse. Vi kan bli hur bra som helst på att organisera kyrkor och samfund men om det inte handlar om Guds personliga kallelse i våra liv, kommer det viktigaste att saknas. Låt oss fortsätta att söka Herren 2015! Trots ett ekonomiskt utmanande år då vi inte nådde upp till insamlingsmålen har frukten i vår missions- och församlingsrörelse varit god. Under året har fem församlingar grundats, vilket innebär att vi nu har grundat 17 av de 75 församlingar, som vi satt som mål till Antalet församlingar i EFK ökar för första gången sedan starten 1997 och är återigen över 300. Även antalet medlemmar ökar och närmar sig Satsningen Växande församlingar har samlat 200 ledare från 24 församlingar som deltagit för att bli bättre rustade att växa. Internationellt hjälper EFK också partnerkyrkor att grunda nya församlingar. I bland annat Indien har mer än 800 församlingar grundats bara under sista kvartalet Att arbeta med barns rättigheter är ett viktigt fokusområde för alla EFKs regioner. Viktiga insatser görs även för utsatta kvinnor runt om i världen. Vi lever i en omvälvande tid präglades av mycket mörker i form av krig, terrorism, ebolaepidemi och inte minst en ökande och grymmare förföljelse av våra kristna syskon i olika delar av världen. EFKs ekonomi EFKs ekonomi baseras på gåvor från församlingar, privatpersoner och organisationer. Under 2014 inkom gåvor till det gemensamma arbetet på 48,4 miljoner kronor. Medlen gick till internationell mission Låt oss be om att vi som rörelse får vara med och till EFKs satsningar i Sverige. Förutom gåvor tar EFK emot bidrag om att nå ännu längre tillsammans och se till bland annat Örebro Missionsskola, Örebro Folkhögskola och till Guds rike bryta fram mycket starkare med internationella projekt. Årets resultat är negativt, -5,3 miljoner kronor. hopp för de fattiga, syn för de blinda och nåd för För att återigen få en ekonomi i balans har EFKs styrelse beslutat om oss alla! en omorganisation med stora besparingar som följd, både 2015 och Daniel Norburg 2 Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret 2014 Missionsdirektor sedan maj Foto: Hasse Persson

3 Det här är EFK Med vision för världen Evangeliska Frikyrkan (EFK) är en församlings- och missionsrörelse som vid årsskiftet bestod av 303 församlingar vars vision är växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen. På uppdrag av församlingarna finns en organisation i Sverige och internationellt. I Örebro ligger Sverigekontoret där ett 30-tal anställda arbetar med församlingsutveckling, församlingsplanteringsstöd, ekonomifrågor, hantering av gåvogivande, kommunikations- och personalfrågor, handläggning av internationella insatser med mera. Det vardagliga arbetet på kontoren innefattar många delar och fungerar som en motor för att all den gemensamma verksamhet som församlingarna vill satsa på kan initieras, utföras och följas upp. Den internationella missionen som församlingarna gått samman och bedriver sker i ett 40-tal länder uppdelat på regionerna Asien, Afrika, Latinamerika och Europa/Mellanöstern. I Örebro finns Örebro Missionsskola (ÖMS) som ägs av EFK. Här finns flera olika linjer, program och kurser i teologi avsedda för den som vill undervisa i religionskunskap, arbeta i församling nationellt och internationellt, engagera sig som lekman eller fördjupa den egna bibelkunskapen och reflektionen kring tron. Inom ÖMS finns även Örebro Teologiska Högskola, Missionsinstitutet och PROMIS. EFK är även huvudman för Liljeholmens folkhögskola och Hyllie Park Folkhögskola och ägare av Örebro Folkhögskola. Andra egna organisationer som står nära är EFK UNGs Bidragsspår och EFKs Pensionsstiftelsen. Vartannat år hålls EFK Kongress som är Evangeliska Frikyrkans högsta beslutande organ. Då möts ombud från hela rörelsen för att samtala och ta beslut i riktnings- och framtidsfrågor. Det Församlingar inom Evangeliska Frikyrkan Organisationen Evangeliska Frikyrkan Verksamheter med Evangeliska Frikyrkan som huvudman eller ägare Evangeliska Frikyrkans högsta beslutande organ Verksamhetsskiss 2014 Regioner Sverige Örebro Folkhögskola Örebro Missionsskola Missionsinstitutet Hyllie Park Folkhögskola Liljeholmens folkhögskola Församlingarnas verksamheter q Programstyrelser som Kongressen beslutar verkställs sedan av styrelsen, missionsdirektor och övrig ledning. Med rötterna i tre samfund Evangeliska Frikyrkan är en sammanslagning av tre samfund, Helgelseförbundet, Fribaptistsamfundet och Örebromissionen. De har alla sina rötter i den baptistiska traditionen och bildades andra halvan av 1800-talet. Det började med att Helgelseförbundet och Fribaptistsamfundet gick samman 1994 och därefter beslutade man att gå samman med Örebromissionen år Man tog då arbetsnamnet Nybygget - Kristen Samverkan och år 2002 bestämde rörelsen sig för att anta namnet Evangeliska Frikyrkan (EFK). Mission har alltid varit viktigt för de tre samfunden och är än idag för EFK. På 1800-talet sändes de första missionärerna ut och som mest har samfunden haft över 300 utsända missionärer. Helgelseförbundet och Örebromissionen var till en början just sällskap för inre och yttre mission. Och det var först under senare år som de blev församlingsrörelser och samfund. Under 2014 var 74 personer utsända* i mission. *Siffran inkluderar anställda och icke anställda medarbetare som har sänts ut av EFK. Program Församling Utbildning EFK UNGs Bidragsspår 303 FÖRSAMLINGAR EFKs styrelse Missionsdirektor Missionsledning Sverigekontoret och Götabro kurs- och konferensgård Kåfalla SKFH Mentor Medier t t Regioner Internationell mission Afrika Asien Europa/Mellanöstern Latinamerika Ombud q Kongress Stor utbildningssatsning för pastorer och församlingar Att få möta och inspireras av EFKs samarbetskyrkor runt om i världen. Det är syftet med den fortbildningssatsningen Nu åker vi för pastorer och församlingsledare som drog igång under hösten Ett bra sätt att tillämpa missionsperspektivet i Sverige är att besöka EFKs medarbetare ute i världen och möta de samarbetspartners och kyrkor vi samverkar med för att sedan ta med sig sina upplevelser hem till församlingarna och omsätta dessa idéer och tankesätt i Sverige. Internationell fortbildning för pastorer inom EFK har även under lång tid funnits bara i begränsad omfattning vilket blev en av anledning arna till att under 2014 påbörja en storsatsning att fortbilda pastorer, ungdomsledare och andra med motsvarande ledarfunktion inom EFK. Ett initiativ som Medarbetarförbundet tog. Under hösten genomfördes två resor, en till London i oktober då sexton förväntansfulla barn och ungdomsledare/pastorer åkte på studieresa. Det Ledarskap, Bibeln och församling i fokus Hur formar och utrustar vi ledare i en postmodern tid? Hur får vi ny kärlek till Bibeln i en sekulariserad tid? Hur ska vi vara församling i en individualiserad tid? Dessa tre frågor belystes under året som gick på mötesplatser och genom kommunikationssatsningar. Att under ett år belysa tre specifika områden är också ett sätt att hitta nya vägar att förstå EFKs mångfacetterade arbete samt aktualisera måldokumentet EFK2020 och Sverigestrategin. I Sverigestrategin utgör till exempel ledarskap en av fem strategier för rörelsens arbete. Med anledning av valet av ny missionsdirektor och den genomlysning av det gemensamma arbetet, omtaget, som påbörjades efter Kongressen var ledarfrågan extra aktuell Församlingarna är uppdragsgivare för organisationen Evangeliska Frikyrkan. EFK UNGs Bidragsspår och Pensionsstiftelsen är egna juridiska organisationer. Deras årsredovisning finner du på sidorna Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret 2014 samhällsaktör än idag, sade Øyvind. 5 Bibeln Det största forumet under året för samtal och undervisning om Bibeln var Torpkonferensen med temat Älska Bibeln. Bibelsyn och bibelbruk lyftes även på andra sätt, till exempel blev ett tillfälle att lära känna varandra, hämta inspiration, reflektera och tänka till utifrån den egna situationen man som ledare och församling står i. Gruppen mötte bland annat Olly Goldenberg från Children Can. För resenärerna gav denna upplevelse mersmak att fortsätta göra upplevelser tillsammans och få möjlighet att knyta kontakt med andra som har samma fokus. Susanne Olofsson och Maria Furusand från Församlingsprogrammet ledde resan. Den andra studieresan gick till Mellanöstern i november. Under vår resa fick tio svenska församlingsledare besöka flera unika projekt som vi i EFK startat upp. På ett mycket nära sätt fick de också möjlighet att möta förföljda kristna ledare. Många berördes djupt av samtalen om deras väg in i tjänst, om deras tillit till Gud och om deras envist hoppfulla vision för sitt eget land, berättar Joakim Samuelsson som var reseledare. Sammantaget arrangeras åtta resor och de återstående sex resorna sker under genom en temadag på Örebro Missionsskola och i ett nummer av tidningen Direkt. Församlingen Det tredje området, att vara församling i en individualiserad tid, var en av frågorna som låg till grund för omtaget och en utsedd framtidsgrupps arbete under hösten. På Kongressen i maj med temat Församling i en otrogen tid ägde till exempel samtal och framtidsspaningar rum. De handlade om hur vi kan vara en gemensam kraft till förvandlade liv i den tid vi lever i, som rörelse och som enskild församling. Under hösten genomfördes även 14 regionala samlingar där frågan om att vara församlingsrörelse i vår tid togs upp. EFK var i Almedalen Det var fullt i Frälsningsarmens lokaler i Krukmakarens hus i Visby. Spänningen och kontaktytorna mellan tro och politik och kyrka och samhälle diskuterades intensivt, i alla seminarier som (G) som i Gud anordnade (G) som i Gud arrangerades för åttonde gången. Kjell Karlsten, ansvarig för Frälsningsarméns verksamhet i Visby, såg för åtta år sedan hur aktiviteterna kring Almedalsveckan växte allt mer men utan någon kristen närvaro. Efter ett samtal med tidningen Dagens dåvarande chefredaktör Daniel Grahn bestämde de sig helt enkelt för att det behöver finnas en kristen röst på plats. (G) som i Gud föddes. Då, för åtta år sedan, var det ungefär 500 programpunkter allt som allt under hela veckan 2014 är det stycken. Idag finns många företag, fackförbund, ideella organisationer och andra aktörer på plats även andra kyrkor. (G) som i Gud är jämförelsevis alla kategorier ofta väldigt välbesökt. EFK var medarrangör för andra året, övriga arrangörer är Frälsningsarmén, tidningen Dagen och Pingst. Det är betydelsefullt att EFK finns på plats, menade Øyvind Tholvsen, ledare för Församlingsprogrammet. Vi bidrar med ett EFK-perspektiv in i samtalen, med all vår erfarenhet från exempelvis de lokala församlingarna, ideologisk bearbetning på Örebro Missionsskola samt med erfarenheter från vårt internationella arbete. För oss är det även viktigt att lyssna på vilka röster som hörs i samhällsdebatten och vilka strömningar och debatter som förs. Jag upplever att avståndet till samhällsdebattörer och beslutsfattare är kortare än vi kanske tror och jag tycker att vi även på lokal nivå kan ta tillvara på den möjligheten mer och vara en aktivare Foto: David Gelinder

4 Församling Foto: Privat Tomas och Patricia Ask är pastorer i den nyplanterade församlingen, Elimkyrkan Västerort. Ny församling i Hallonbergen Tomas och Patricia Ask är pastorer i den nyplanterade församlingen Elimkyrkan Västerort som invigdes 21 september De firar sina gudstjänster i Kulturcentrum i Hallonbergens centrum i Stockholm och nyplanteringen är en av de sex församlingar som Elimkyrkan Stockholm har grundat. Tomas berättar att de satte igång under hösten 2010 men att de redan från början hade som mål att de skulle bilda en församling. Vi träffades en gång i veckan och en gång i månaden firade vi gudstjänst. Sedan dess har vi vuxit med små steg. För ett år sen började vi med gudstjänst varje söndag, säger Tomas. En söndag i månaden firar dock församlingarna i Elimkyrkan gudstjänst tillsammans i Folkungakyrkans lokaler. Att ha en moderförsamling i ryggen är det viktigaste tipset som Tomas har att ge de som vill starta en ny församling. Det är så pass tufft i Sverige idag att man behöver stöd hela tiden. Framför allt ett bönestöd från en resurs- eller moderförsamling som kan sända ut en. Helst en församling som delar visionen. Vi är själva bräckliga, men vi litar på att Jesus är med oss. Vi har ingen stor omvälvande väckelse. Men Gud är med oss steg för steg. Och det vill vi fortsätta göra som församling. Ta steg. Gå ut i det okända. Vi vill i vår tur plantera nya församlingar när vi vuxit till oss. Vi älskar det här med församlingsplantering, säger Tomas med eftertryck. Hjälper församlingarna att ta sig an utmaningarna de möter Inom Församlingsprogrammet finns församlingsplanterare och församlingsutvecklare för att utrusta församlingarna och deras ledare och pastorer. Under 2014 satsades det extra på att stödja församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet, församlingsplanteringar och vägleda församlingarnas möten med människor från andra religioner och kulturer. Växt är ett av nyckelorden i EFKs vision. Därför har den nya ledarkurs fått namnet Växande ledare. I denna kurs samlades 14 unga ledare under tre tvådagarssamlingar för undervisning och reflektion. Kursen vänder sig främst till de som funnits i ledartjänst i minst 3-4 år, som vill växa vidare i sitt ledarskap. Detta kompletterar Församlingsprogrammets utbud för pastorer som är helt nya i tjänsten och som detta år samlade cirka 20 personer i tre basgrupper. Växande församlingar är benämningen på Församlingsprogrammets nya satsning. Den utgår tydligt från utmaningarna i EFK 2020 och Sverigestrategin och försöker hjälpa församlingarna att ta itu med de utmaningar som nämns där. Målet är att fler församlingar ska bli växande såväl i antal som i mognad och efterföljelse. Under 2014 drogs tre processer igång i Falun, Uppsala och Huskvarna. Mer än 200 ledare i 24 olika församlingar har samlats i terminsvisa gemensamma nätverksträffar, handledning av den enskilda församlingsledningen samt egna träffar för pastorerna. Församlingsplanteringen ökar takten En del i Växande församlingar är också samtalen med pastorerna i regionen om att tillsammans arbeta för flera församlingsplanteringar. Kursen M4 för församlingsplanteringsteam har genomförts under året tillsammans med andra frikyrkosamfund. Dessutom har en kurs för personer som bär på en längtan att i framtiden arbeta pionjärt startats. Kursen sträcker sig över fyra tillfällen, där en resa till London ingår. Kursen sker i samarbete med EFS. Under året togs fem nya församlingar som planterats de senaste åren emot i EFK-familjen. Det innebär att 17 församlingar nu har planterats. Med ett mål om 75 nya församlingar står det klart att det finns mycket kvar att göra på området, men det är tydligt att planteringstakten ökar, vilket är positivt. Möte med andra kulturer Ett område som blir allt viktigare är det mångkulturella arbetet bland församlingarna. Det visar den stora uppslutningen av deltagare till konferensen Heart for Muslims och temadagen Foto: Hasse Persson om hur man kan hjälpa asylsökare och flyktingar som Församlingsprogrammet tar initiativ till. Dessutom har handboken Innanför eller utanför som beskriver hur man på ett bra sätt hjälper flyktingar, sålt mycket dbra under året. Under året har EFK tagit emot två nya migrantförsamlingar och församlingsutvecklarna har under året gett stöd till många migrantförsamlingar genom det öppna nätverk som finns för ledare inom dessa församlingar. Det har varit två träffar under 2014 och ledarna från dessa församlingar inbjöds även till Medarbetardagarna, Kongressen och andra samlingar. Med barnen i fokus Under året har Församlingsprogrammet arbetat ännu mer målinriktat för att stödja församlingarnas barn- och ungdomsverksamhet men ett ännu tydligare arbetssätt håller på att mejslas ut. Allt fler församlingar tar hjälp av de handledare som finns inom Församlingsprogrammet för inspiration och processtöd. En höjdpunkt under året var den studieresa till London där tolv barn- och familjeledare deltog. En annan var att avsluta den andra och sätta igång den tredje familjelivsutbildningen. Snart har cirka 70 barn- och familjledare gått denna omfattande fortbildningskurs. Under året har det även anordnats en samtalsdag om barnteologifrågor och även påbörjats regionala nätverksträffar för Älska Bibeln temat på Torp Du som var med på 2014 års Torpkonferens utanför Örebro vet att temat var Älska Bibleln. Men för dig som inte var där kan vi berätta att det var återkommande i gudstjänster, bibelstudium och seminarier. Även i barn- och tonårskonferensen genomsyrades innehållet av temat. Det var den 128:e konferensen i ordningen. Kvällsgudstjänsterna, en del konserter och vissa seminarier hölls i en nyrenoverad lada, som under året fått nytt tak, tätade och nymålade väggar. Den populära barn- och tonårskonferensen samlade många barn och tonåringar. Mellan 60 och 80 funktionärer hjälpte till med att få alltifrån Kalasmöten, Trädgårdshäng, Småbarnssång och mycket annat att fungera. Cirka personer uppskattas ha besökt konferensen under veckan. Flest besökare var ansvariga barn- och familjeledare. 1 januari 2014 lämnade EFK UNG den egna organisationsformen och gick samman med EFK igen. Verksamheten fördelades på Församlingsprogrammet och det nya Ungprogrammet. På grund av knappa ekonomiska resurser har ingen anställd arbetat med ungdomsledarfrågor, men i och med Omtaget kommer detta område att bli tydligare och få ett större fokus. Ungprogrammets främsta aktivitet har under året varit festivalen Frizon. Diakonalt stöd till församlingar efterfrågas allt mer Många församlingar ger uttryck för att de vill bli bättre på att tjäna i sitt närsamhälle. Under året har en enkel enkätundersökning genomförts för att kunna skapa ett tydligare behovsorienterat stöd till församlingarna när det gäller diakoni. Nätverket för diakonala frågor växer, och Församlingsprogrammet ser fram emot att bygga upp lokala resurser inom olika områden i framtiden. För att stödja allt själavårdsarbete i församlingarna har den diakonala arbetsgruppen jobbat med att förtydliga frågor omkring tystnadsplikt för såväl lekmän som pastorer och ledare, med målet att EFKs styrelse antar tydliga riktlinjer för detta under det under midsommardagarna. Det var cirka 830 campare med husvagn och tält på området vilket var något fler än året innan. Allt fler campare kommer tidigare i veckan än de gjort tidigare år. Men campingen är långt ifrån full, än finns det plats för fler. Foto: Mattias Bergman Möten om mod på årets Frizon Festivalen Frizon gick av stapeln den den 6-10 augusti och årets tema var Mod. Genom seminarier, undervisning, kultur och musik utforskade de runt 2500 unga deltagarna hur den kristna berättelsen talar om just mod. Seminarierna och undervisningen berörde alltifrån att våga vara ensam, höra Guds röst och att möta tvivel till att älska sin församling. Inför årets festival skrevs också en ny lovsång med titeln Mod som redan börjat användas i församlingarnas verksamheter. Frizon samlar varje år flera tusen unga sökande människor från hela landet. Under festivalen möts människor som har stor erfarenhet av ett liv som kristen och människor som ännu inte funnit en tro. Med ett tydligt Jesusfokus, strävan efter mångfald och en deltagande kultur är festivalen en viktig gemenskap för unga i vår rörelse. 39 anslutna till Bidragsspåret EFK UNGs Bidragsspår finns till för de församlingar inom EFK som valt att organisera sin barn- och ungdomsverksamhet i statsbidragsberättigade former var sammanlagt 39 föreningar anslutna. Under året betalades drygt kronor ut i direkta bidrag till föreningarna, och cirka kr sammanlagt i stöd till barn- och ungdomskonferensen på Torp och Festivalen Frizon. Bidragsspårets årsmöte, som hölls i anslutning till första dagen på Torpkonferensen, beslutade om en nödvändig förändring i stadgarna. Det står nu att Bidragsspåret samarbetar med EFK, istället för med EFK UNG. Foto: Stina Nordin 6 Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret

5 Församling Foto: EFKs bildarkiv / Kongress 2014 ledarteam och behovet av att först göra en genomlysning av hela EFKs verksamhet, ett så kallat Omtag, se artikel nedan. I samband med missionsdirektorsvalet presenterades även den grupp som styrelsen gav i uppdrag att arbeta med förändringsarbetet, den så kallade framtidsgruppen. Styrelsen berättade också om sitt beslut om en interimslösning: Filip Tegneklint, administrativ chef, och Bernth-Åke Ottosson, ansvarig för det internationella arbetet, utgör tillsammans med Daniel Norburg missionsledningen tills det nya ledarteamet är på plats. Foto: Emmanuel Ingelsten Framtidsfrågor engagerade på Kongressen Det var ägandeskapet av EFK, framtidsfrågorna och missionsdirektorsfrågan som stod i fokus när EFK-församlingarna samlades till Kongress i Lugnetkyrkan i Falun i maj förra Många stora frågor En av de tyngre frågorna som togs upp på Kongressen var ägandeskapet av EFKs gemensamma arbete och ekonomi. EFKs ekonomiska resultat för 2014 blev för fjärde året i rad negativt. Frågan om hur EFK i framtiden ska fungera som en resurs för de lokala församlingarna och hur det gemensamma arbetet ska bäras, blev därför en viktig fråga. Andra frågor och inlägg som lyftes handlade om fortsatt fokus på barn och unga och vikten av goda mötesplatser, utbildning, kvinnligt ledarskap och jämställdhet, mångfald, miljö och ekumenik. Under valda delar av mötet visades också det samtal som pågick under hashtagen #efkkon14 i sociala medier, på storbild. Ett samtal som togs vidare och kompletterade det som sades i Kongressen. Underlaget och sammanställningarna efter både gruppsamtalen såväl som samtalen i storforum skickades vidare till framtidsgruppen och styrelsen. Ett tiotal fler församlingar var på plats i Falun jämfört med Kongressen Flera församlingar passade också på att skicka fler ombud än vad man tidigare gjort. 14 församlingar som blivit EFK-församlingar sedan förra Kongressen välkomnades. Omtaget inleddes med sikte på att bygga en rörelse för framtiden Över 450 ombud från 117 samarbetande församlingar inom Evangeliska Frikyrkan kom till den tre dagar långa kongressen. Kongressen är Evangeliska Frikyrkans högsta beslutande organ och mötet byggde i hög grad på ombudens deltagande. Kongressen startade i Här är vi nu med sju stycken nutidsspaningar från olika människor i rörelsen. Efter det var det dags för gruppsamtal. Alla ombud fick då möjlighet att dela med sig av det lokala sammanhangets utmaningar och frågeställningar. Se dig runtomkring. Du kommer aldrig närmare EFK än vad du är just nu ta vara på den här möjligheten, uppmuntrade EFKs styrelse genom Anders Nordström, pastor i Korskyrkan i Karlstad, innan ombuden gick iväg till sina samtalsgrupper. Bibelsällskapet. Jag är oerhört glad och tacksam för mina år i Evangeliska Frikyrkan. Om jag ska lyfta några saker som betytt särkilt mycket är det medarbetarna som jag mött dagligen, den inblick jag fått i EFKs internationella arbete, kontakten med det ekumeniska Sverige och relationerna till alla pastorer samt de ibland något bortglömda ordförandena som finns i alla församlingar, summerade Anders. Under vårvintern 2014 beslutade EFKs styrelse att det var dags för ett Omtag av Evangeliska Frikyrkan som organisation och som rörelse. Det fanns ett behov av genomlysa hur EFKs gemensamma arbete ska utformas för att församlings- och missionsrörelsen bäst ska förverkliga de visioner och mål som redan finns uttryckta i EFKs olika grunddokument och EFK2020. Orsakerna till detta var flera. Det har snart gått 20 år sedan Nybygget Kristen samverkan bildades och församlingsrörelsen och omvärlden ser helt annorlunda ut idag. Man upplevde även ett behov av att minska avståndet mellan organisationen EFK och missions- och församlingsrörelsen. Dessutom har EFK under en tid haft en för stor ekonomisk kostym och behov fanns att se över hur verksamheten ska kunna organiseras för att nå en ekonomi i balans. Tiden för missionsdirektorbytet våren 2014 ansågs idealiskt för att göra ett omtag av den här storleken - i omtaget ingick också att se över hur ett framtida ledarteam skulle kunna formas. Vid kongressen presenterades därför en framtidsgrupp av styrelsen som bestod av både anställda i organisationen EFK och representanter för missions- och församlingsrörelsen. Daniel Norburg var projektledare. Övriga medlemmar var: Ingemar Forss, Östersund, styrelsemedlem och rektor vid Åreda lens folkhögskola. Josefin Fållsten, Örebro, tidigare regionledare i Asien och tidigare ledare för bland annat EFK UNG. Kristine Arapovic-Lindetorp, Stockholm, biträdande föreståndare för Korskyrkan i Stockholm. Lisa Fredlund, Kristianstad, föreståndare för Östermalmskyrkan Maria, Linköping, missionär Øyvind Tholvsen, Örebro, ledare för Församlingsprogrammet Daniel Norburg valdes till ny missionsdirektor Under fredagen lyfte Kongressen blicken mot Vad drömmer vi om och framtiden. Fem ombedda spanare från rörelsen delade sina Lyssnat in rörelsen, anställda och partners under hösten drömmar om församlingen, innan det var dags för gruppsamtal och Framtidsgruppen har arbetat i två av Omtagets tre faser. Under sommar ännu lite senare, samtal i storforum där bland annat frågan om ny och tidig höst mötte delar av gruppen en mängd olika representanter i Anders Blåberg avtackades missionsdirektor stod på dagordningen. Sverige och utomlands för EFKs breda verksamhet för att tillsammans På torsdagseftermiddagen fick kongressdeltagarna följa med till Kongressen valde där Daniel Norburg till ny missionsdirektor för fråga oss vad Gud gör i den här tiden samt samla in all tänkbar användbar information. En mindre grupp med missionsdirektorn i spetsen Härifrån kommer vi. EFKs gemensamma historia och det gångna Evangeliska Frikyrkan. Daniel har de senaste tjugo åren arbetat som årets verksamhet stod då i fokus. På kvällsmötet avtackades missionsdirektor Anders Blåberg, som skulle avsluta sin åttaåriga tjänst som het lyftes fram, som ordförande för Hyllie Park Folkhögskola, som anlitades också för omvärldsanalys. Parallellt med detta arbete pågick föreståndare i Immanuelskyrkan i Malmö. Hans breda ledarerfaren- genomförde 14 regionala samlingar i Sverige. Utomstående konsulter missionsdirektor för Evangeliska Frikyrkan i och med sommaren för ordförande för Mariaskolan i Malmö och som ledare för New Wine en böne- och fasteperiod. Under senhöst och vinter bearbetades sedan att därefter börja sin nya tjänst som generalsekreterare på Svenska Sverige. Styrelsen berättade också om arbetet med att forma ett nytt alla dessa intryck och all information till en slutrapport som lades fram till styrelsen i januari I och med detta var framtidsgruppens uppdrag över. Omtaget fortsätter under hela 2015 utifrån de beslut som tas i styrelse och den Extra Kongress som hålls i maj Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret

6 Utbildning Statistik inom Evangeliska Frikyrkan Medlemmar /- Medlemmar Församlingar Döpta På bekännelse intagna Avlidna Utflyttade Avförda Flest döpta 2014 New Life Church, Bromma 34 Baptistförsamlingen Filadelfia, Örebro 23 Evangeliska kyrkan, Göteborg 22 Immanuelskyrkan, Malmö 16 Kungsportskyrkan, Huskvarna 15 Lugnetkyrkans församling, Falun 14 Kustkyrkan, Jävrebyn 14 Ulriksbergskyrkan, Växjö 13 Husby frikyrkoförsamling, Kista 13 Icthus, Stockholm 13 25% 20% 15% 10% 5% Mötesplatser Deltagare i snitt på gudstjänster Antal deltagare i smågrupper Antal betjänade Antalet nysvenskar av betjänande ca13 % Åldersfördelning på döpta i församlingarna % % % % % % 60-4 % Åldersfördelning mellan EFKs medlemmar I antal mest växande församlingarna Kungsportskyrkan, Huskvarna 640 (+61) 701 Baptistförsamlingen Korskyrkan, Uppsala 393 (+42) 435 Lugnetkyrkans församling, Falun 441 (+36) 477 Baptistförsamlingen Korskyrkan, Gävle 410 (+23) 446 Ulriksbergskyrkan, Växjö 596 (+61) Örebro Missionsskola möter behov av teologisk reflektion och andlig fördjupning Örebro Missionsskola fortsätter att utveckla samarbetet med Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) och att bjuda in allmänheten till teologisk fördjupning har varit ett innehållsrikt år för Örebro Missionsskola. De olika utbildningarna har fullgjorts som planerat och drygt 230 studenter har varit inskrivna i någon av kurserna som erbjuds. I kursutbudet fortsätter utbildningen Församlingsledarakademien att utvecklas och vi får positiv respons att den svarar väl mot utbildningsbehovet i församlingsrörelsen. Flera samarbeten fördjupades Nära kopplat till Församlingsledarakademin finns också ett fördjupat samarbete på masternivå med utbildningar i Oslo och Kristiansand som bidrar till kunskapsutveckling inom fältet församlingsnära teologi. Det här är en utveckling där församlingsnära teologi står i fokus för både utbildning och forskning. Samarbetet med ALT (läs om ALT på sidan 15) i den gemensamma utbildningen fortsätter också att utvecklas och under hösten 2014 började den första kullen studenter som läser sitt fjärde och sista läsår. Samarbetet inom ALT och ÖTH föregriper en strategisk och nödvändig ekumenisk fördjupning av teologisk utbildning för framtiden. Denna utveckling behöver fortsätta så att olika församlingsrörelser bättre kan stödja varandra och utbilda för gemensamma behov. 0 som bearbetade den moderna människans < > år Nyckeltal Örebro Missionsskola törst efter andlig fördjupning. Överlag är det Evenemang för allmänheten tydligt att det finns ett stort behov av teologisk Förändring i antal medlemmar i länen Skolan betjänar inte bara de studenter som befinner sig på skolan eller kommer inresande för Kostnader Gåvor reflektion och andlig fördjupning som seminarierna, kvällskurser och besöken svarar mot. Värmlands län 98,3 % Uppsala län 90,4 % Stockholms län enstaka kurser utan vänder sig också till en bredare allmänhet. Detta sker genom kvällskurser, Kvinnor 4 4 Antal årsarbetskraft ,0 % Detta är därmed en viktig uppgift för skolan. Gävleborgs län 66,7 % Västernorrlands län 66,2 % I samband med årsskiftet 2014/2015 har seminariedagar och besök i församlingar. Ett Män Jönköpings län 48,3 % skolans nya rektor tillträtt. Owe Anbäcken Västerbottens län 31,6 % sådant återkommande och mycket uppskattat avslutade sina två år som t f rektor och Niklas Skåne län 29,4 % arrangemang är Sommarakademien (läs mer Använda gåvor Södermanlands län 27,2 % Holmefur tillträdde som ny rektor den nionde om Sommarakademien på sidan 14) som återigen gick av stapeln i augusti. Årets tema var Församlingsprogrammet 6 % Örebro Missionsskola Västmanlands län 25,4 % i ordningen. Kronobergs län 24,0 % Dalarnas län 23,7 % Längtan och kallelse med Christopher Jamison som huvudtalare. Jamison har arbetat med Örebro Missionsskola 9 % Örebro län 14,8 % Örebro Folkhögskola 0 % Västra Götalands län 6,4 % Missionsinstitutet 2 % Östergötlands län 2,8 % andlig vägledning i många år och blev känd Utanför Sverige 83 % Norrbottens län -7,9 % för en bredare publik genom BBC:s omtalade Kalmar län -22,8 % Jämtlands län TV-dokumentärserie Klostret. Under några -30,6 % Hallands län -35,7 % dagar fylldes skolans lokaler med seminarier Gotlands län -46,3 % Blekinge län -53,4 % TOTALT I HELA LANDET 19,5 % % 60 % 40 % 20 % 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 120 % Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret Foto: Emmanuel Ingelsten

7 Utbildning Foto: EFKs arkiv Foto: David Gelinder Foto: EFKs arkiv Dagens bibelbruk Uppmuntra till ökad bibelläsning och sätt fokus på Bibelns berättelse och auktoritet. Det var kontentan av temadagen Ett levande ord från Gud som Svenska Evangeliska Alliansen, Örebro Teologiska Högskola och Stiftelsen Svenska Folkbibeln arrangerades på Örebro Missionsskola. Cirka 160 personer deltog i temadagen. Samtliga medverkande uttryckte en oro för att Bibeln i många sammanhang har minskat i betydelse. Ibland hör man hållningen i kristna kretsar att Bibeln är en jättebra bok men det är inte Guds ord, utan människans ord om Gud. Det är viktigt för oss att ta del av den, men inget som ska begränsa oss. En annan hållning är att bara en del av Bibeln är Guds ord, sa Elisabeth Sandlund, opinionsredaktör på Dagen. Anders Blåberg, som då var missionsdirektor för EFK och idag arbetar som generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet, poängterade att församlingarna behöver odla en läsarkultur: Som enskilda individer behöver vi få in en vana. Vi behöver också goda föredömen och sticka hål på att det bara är en personlig aktivitet, sa han. Nyckeltal Örebro Folkhögskola Gåvor 0 0 Kostnader Antal årsarbetskraft Kvinnor Män 10 8 Använda gåvor Örebro Folkhögskola Församlingsprogrammet 6 % Örebro Missionsskola 9 % Örebro Folkhögskola 0 % Missionsinstitutet 2 % Utanför Sverige 83 % Örebro Folkhögskola deltog i demokratisatsning På Örebro Folkhögskola i mångkulturella stadsdelen Vivalla möts människor för att få kunskap, upplevelser och erfarenheter för livet genom skolans utbildningar. Men skolan är också en viktig samhällsaktör. Under året genomfördes satsningar på att fler i stadsdelen skulle rösta och på arbetslösa i uppdragsutbildning. Folkhögskolan har en bred verksamhet. Man bedriver bibelskolor vid Götabro, Allmän kurs och Fritidsledarutbildning vid skolan i Vivalla i Örebro samt olika arbetsmarknadsprojekt i nya lokaler i området Holmen. Skolan har även ett uppdrag från Örebro kommun att leda och organisera det civila samhället i Vivalla. Under året har Örebro Folkhögskola haft ungefär 30 anställda och 130 deltagare fördelat på de olika utbildningarna. Ungefär 50 personer går på Allmän kurs, 30 personer på Fritidsledarutbildningen och i år 50 personer på Götabro bibelskolor. Under året har även utredningen om Örebro Folkhögskolas framtida juridiska status fortgått. Utredningen bearbetar frågan huruvida skolan ska bli en egen juridisk person. Med anledning av EFKs översyn av hela sin organisation har beslut i frågan inte kunnat tas under Beslut kommer att tas av styrelsen under Välj Vivalla - demokratiprojekt Örebro Folkhögskola har under året arbetat med ett projekt för att försöka öka valdeltagandet bland utrikesfödda i Vivalla. Projektet finansierades av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor (MUCF) och innebar att skolan gjorde tre riktade satsningar mot målgruppen. En festival med inbjudna politiker, föreningar, moskén och andra aktörer anordnades. Ungefär 1500 personer närvarade och mötte bland andra politiker, gick valskola och åt på moskéns matmarknad. Övriga aktiviteter i projektet var två offentliga politikerutfrågningar i Vivalla centrum samt sju valskolor för föreningar och enskilda i Vivalla. Nya lokaler för uppdragsverksamheten Skolans uppdragsverksamhet har under året genomgått förändringar. Dels flyttade man i början av året till mer ändamålsenliga lokaler, och dels bytte verksamheten i slutet av året namn till Startpunkt. De nya lokalerna ligger i området Holmen i Örebro. Lokalerna har inneburit att verksamheten bättre kan möta deltagarnas behov. Medan man tidigare var mer tvingade till bara en teoretisk inriktning finns nu andra förutsättningar för praktiska moment. I och med denna förändring får framför allt de arbetssökande deltagarna på ett bättre sätt öva på konkreta arbetsmoment, det är lättare att bedöma deltagares arbetsförmåga och därmed också lättare att matcha dem med efterfrågan hos olika arbetsgivare. De nya lokalerna ligger också i ett område med många företag, vilket underlättar kontakter mellan företag och deltagare. Välbesöka seminarier om skapande kultur och missionell kyrka på Missionsinstitutet Kultur i mission och hur man är en missionell kyrka var två teman som kännetecknade Missionsinstitutets verksamhet under året. Det blev också klart att Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS) från vårterminen 2015 kan läsas även från Malmö. Missionsinstitutets uppdrag och verksamhet har utvecklats med åren, men kärnuppgiften är alltjämt utbildning och fortbildning för tjänst där kulturella gränser överskrids. Två av de teman som kännetecknat Missionsinstitutets (MI) verksamhet under 2014 är skapande kultur och missionell kyrka. Under våren samlades ett stort antal deltagare till ett seminarium kring olika kulturella uttryck för den kristna tron. Olika former av artistiskt skapande har visat sig vara en effektiv brobyggare till andra kulturer och blir allt vanligare i holistisk mission. Höstens seminarium handlade om missiologen Roland Allen ( ). Han var tidigt ute med att ifrågasätta traditionella missionsmetoder och blev en av föregångarna för det som idag brukar kallas missionell kyrka. Seminariedagen resulterade i ett nytt nummer av skriftserien MI-Rapport. Fortbildning kring mission Under året har fortbildningen av församlingsledning, pastorer, missionärer och personal fortsatt, bland annat genom fortbildningen kring mission för EFKs pastorer som arrangerades i samarbete med Medarbetarförbundet. Produktionen av studiematerialet AGORA för folk på väg, som aktualiserar missionsfrågor i den lokala församlingen, har fortsatt under Promis fortsatte Programmet för mission och interkulturella studier (PROMIS) har haft en grupp på 6-11 studenter per termin, där några går på heltid (under vårterminen) och några på halvfart (under hela året). Samarbetet med Alliansmissionen och Pingst i utbildningen av missionärer och interkulturella arbetare i Sverige gör det möjligt att erbjuda kursen i Örebro och i Jönköping PROMIS-deltagarna höstterminen 2014 Nyckeltal Missionsinstitutet Gåvor Kostnader Antal årsarbetskraft 2 2 Kvinnor 1 1 Män 1 1 Använda gåvor Missionsinstitutet Församlingsprogrammet 6 % Örebro Missionsskola 9 % Örebro Folkhögskola 0 % Missionsinstitutet 2 % Utanför Sverige 83 % 12 Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret

8 Utbildning Närstående organisationer Foto: Elisabet Hjort Foto: EFKs arkiv Svenska lärs ut i församlingsmiljö Foto: Elin Kullingsjö Sommarakademien Rekordmånga var anmälda till Sommarakademien 2014 på Örebro Missionsskola som hölls i augusti i fjol. Temat var Längtan och kallelse och huvudtalare var Christopher Jamison. Han är känd från BBC-programmen Klostret och Den stora tystnaden och författaren till Lyckan kommer: klostervisdom för ett rikare liv och Rummet inom dig: klostervisdom för vardagslivet. För tredje året i rad arrangerades Sommarakademin av Libris Förlag, Dagen, Bilda och Örebro Missionsskola. Bön, föreläsningar och gudstjänster varvades i ett både uppfriskande och utmanande program. Många som deltog är mitt i livet men vill fördjupas i tro och överlåtelse. Jamison talade om skillnad och likhet mellan önskan och längtan. Önskningar å ena sidan är sådant som vi vill inneha oavsett om det är något fysiskt eller en känsla eller upplevelse. Längtan å andra sidan handlar om att tillhöra. Med bibelstudiet som bakgrund försökte Jamison förklara varför TV-serierna om att söka tystnad har varit så populära. Föreläsningen resulterade i många samtal hos deltagarna om hur detta landar i vardagen. Vad kan klostervisdomen lära oss, vi som lever mitt i nutidssamhällets brus. Intressant att en människa som Jamison, som på många sätt valt att stå utanför samhällets centrum, kan ge de mest klarsynta analyserna av detsamma. Kanske sammanfattar också den personen något av Sommarakademiens viktiga funktion. Här erbjuds en möjlighet att med hjälp av klarsynta talare tillsammans upptäcka vilket liv vi är kallade att leva, mitt i vårt samhälle. Andra föreläsare under dagarna var Liselotte J Andersson, Greger Andersson, Soheila Fors, Mikael Tellbe, Josef Bergdahl och Gudrun Bonnedal med flera. Götabro kurs- och konferensgård byggdes om Hela 2014 kom för Götabro, EFKs kurs- och konferensgård utanför Örebro att präglas av renoveringen och ombyggnationen av Torpladan och Evangelisthemmet. Båda två var i stort behov av att rustas och båda två är viktiga platser för att utrusta människor i tjänst. I Torpladan samlas tusentals till möten på midsommarkonferens och i Evangelisthemmet bor vanligtvis bibelskoleelever. Många generösa givare gjorde det möjligt att renovera Götabro och Torpladan, sammanlagt under året skänktes 2,6 miljoner kronor. Under våren har ett permanent bönerum iordningställts i Kapellets övervåning, med en dröm om att bönen i än högre grad ska få prägla Götabro som plats, där bönen är ett ständigt pulsslag. En uppfräschning av ytskikten i rummen i Kilstedtska huset har gjorts. Fastigheterna Sörgården och Talludden har sålts och på så sätt frigjort medel till ombyggnationen. Behovet av gåvor till gården kvarstod även efter årsskiftet. Problem med vattentillförseln på sommaren Förutom Torpkonferensen, Festival Frizon, Tonårsbibelskola samt missionärskonferens på sommaren har gården tagit emot andra större och mindre grupper under året. På grund av ombyggnationen har det dock inte varit möjligt att ta emot gäster på det sätt som hade behövts för ekonomin. Under sommaren inträffade också en stor incident med vattentillförseln på Götabro, vilket innebar att man var tvungen att tänka om hur man skulle få ett bra vatten till gården. Bibelskoleelever bidrar till atmosfär När det gäller bibelskolorna på Götabro är det fortsatt högt söktryck, vilket är ett stort tacksägelseämne. Deltagarna på bibelskolorna bidrar på många sätt till den fantastiska atmosfär som präglar Götabro som plats och det är med stor tacksamhet till Gud vi ser tillbaka på året som har gått. Hyllie Park Folkhögskola fortsätter att bedriva en bred verksamhet för att göra skillnad både för individer och i samhället. Ett av de viktiga strategiska beslut som styrelsen tagit under året är att starta utbildning i svenska för invandrare (sfi) i församlingsmiljö. Första steget sker i Simrishamns kommun tillsammans med Skillinge missionshus i deras nybyggda lokaler. Verksamheten planerar att starta i mars Under året visades utställningen Speak Truth to Power, som kom via Fryshuset från Robert F. Kennedy Center for Justice & Human Rights. De stora fotografierna på rättskämpar från hela världen gjorde ett starkt intryck. Det har varit ett expansivt år. Personalstyrkan har nu passerat 60 medarbetare och det finns cirka 500 studerande, där cirka 75% studerar inom sfi. Fullt internat på Liljeholmen Liljeholmens vision är På Liljeholmen är verkligheten större, en dubbelbottnad vision där man vill att deltagare och personal ska upptäcka att det finns fler dimensioner än man först anar. Man ska kunna komma hit och upptäcka att det finns fler dimensioner av verkligheten eller av ens liv. Man ska också kunna upptäcka att det finns en verklighet som inte är av jordisk karaktär utan av Gudomlig. Den andra delen lyder: unik gemenskap och fulla hus blir till en livsresa. Önskan är att tiden på Liljeholmen ska bli just en livsresam där personalen och kurskamraterna ska få vara med. Då är gemenskapen mycket viktig, men också att det är fulla hus och därmed många olika gemenskaper att kunna tillhöra. I Rimforsa har internatet varit fullt, så fullt att man nästan inte har kunnat ta emot alla som vill bo där under året. Frågan om hur skolan ska kunna utöka och ta emot fler har tagits upp under året. Att kunna använda anläggningen på ett optimalt sätt tjänar alla på, både gemenskapsmässigt och ekonomiskt. Fler än vanligt har under året gått i pension, vilket ger ett tillfälle att reflektera, sammanfatta och ta ny sats mot framtiden. Kerstin Eriksson, husmor, har bland annat slutat efter 49 år på skolan. Hennes betydelse för skolans utveckling har varit stor. På Liljeholmen är verkligheten större. Unik gemenskap och fulla hus blir till en livsresa. ALT en församlingsbaserad ledarutbildning Akademi för Ledarskap och Teologi, (ALT), fortsätter att växa och utvecklas. Under året har utbildningen varit fullt utbyggd med fyra årskurser på fem olika studiecenter och med 135 studenter. ALT är en gemensam pastors- och ledarutbildning inom Alliansmissionen, EFK och Pingst. Den drivs i samverkan mellan sex folkhögskolor (Hyllie Park, June, Mullsjö, Kaggeholm, Mariannelund och Dalkarlså), två högskolor (Høyskolen for Ledelse og Teologi och Örebro Teologiska Högskola) och de tre samfunden. Till detta kommer ett stort antal samverkande församlingar. Målet med ALT är att utbilda och träna ledare och pastorer. Därför har det varit viktigt att hålla samman teori, praktik och andligt formande. Just därför har utbildningen formats i skärningspunkten mellan församling, folkhögskola och högskola. På detta sätt kombineras det bästa från olika lärsammanhang: högskolans akademiska noggrannhet, folkhögskolans processorienterade personutveckling och församlingens praktiska andlighet. Ledare i församling behöver kunna kombinera många olika kompetenser och kunna hantera teologin i många situationer. ALT har under några år varit i ett uppbyggnadsskede. Den första kullen avslutar en fullgjord utbildningen våren ALTs utveckling är glädjande men det finns mycket kvar är att göra. Församlingar behöver många goda, kompetenta och passionerade ledare som vill och kan bygga Guds rike i Sverige och ut över världen. 14 Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret

9 Internationellt Glimtar från den internationella missionen Ett av glädjeämnena i det internationella arbetet under 2014 är att flera nya missionärer har antagits. Under året efterträddes Kjell Bonerfält av Bernth-Åke Ottosson som ansvarig för det internationella arbetet. Här reflekterar Bernth-Åke över det gångna året. Internationell mission har varit viktigt för EFK och dess modersamfund i snart 125 år. Så även under I de regionala träffarna som hållits i och med Omtaget under hösten har församlingarna gång på gång lyft fram vikten av internationell mission. Det visar sig bland annat i trohet och offrande samt förbön; bara i missionärsunderhåll har det getts mer än 17 miljoner kronor. Under de regionala träffarna i Omtaget (läs mer på sidan 8) har det samtalats mycket om att vara en missionell församling. Det visas tydligt när EFK-församlingarna sänder människor som med vittnesbörd och tjänst representerar Guds rike och gör lärjungar. Så bildas nya församlingar som för evangeliet vidare. Under året har EFKs partnerkyrkor varit involverade i församlingsplantering över hela världen. I Indien har till exempel fler än 800 församlingar grundats bara under sista kvartalet Gemensamma fokusområden fördjupar kunskapen Att fokusera och fördjupa är viktigt i en rörelse med ett omfattande arbete. Arbetet med att utveckla fokusområden som återfinns i samtliga regioner, har fortsatt. Församlingsgrundande är ett område. Ett annat är arbetet med barns rättigheter där vi under det gångna året var med i en satsning under fotbolls-vm i Brasilien. Vår partner var med i ett nätverk som försvarade barn mot den utbredda barnsexturismen. Cirka 700 volontärer talade med turister för att förhindra övergrepp. Arbete mot människohandel är ett tredje område. Här erbjuder vi, förutom ett stort förebyggande arbete för att ge barn och unga bättre uppväxtvillkor, boende och rådgivning på flera platser för kvinnor i behov av skydd och försörjning. Det sista fokusområdet är samverkan i mission. Här utbildar vi och uppmuntrar våra samarbetskyrkor i deras sändande av egna missionärer. Samarbetskyrkan CIBI i Brasilien med sina 27 missionärer i ett 10-tal länder är kanske det bästa exemplet, men även flera samarbetskyrkor i Afrika börjar sända ut missionärer. Nya missionärer Glädjande är att vi fått anta flera nya missionärer. Inom EFK tror vi att det är viktigt att få vara med och sända människor ut i tjänst. Vid kongressen 2012 beslutades att vi behöver vända den nedåtgående trenden i antalet utsända missionärer. Vi kan nu se att trenden bromsats upp och sakta börjat vända. Bernth-Åke Ottosson Bitr. missionsdirektor med ansvar för det internationella arbetet sedan 2014 Här verkar EFK i världen EFK i Europa/ Mellanöstern 32 personer var utsända missionärer under 2014 i denna region. Billy och Eva-Lena är regionledare. Antal samarbetspartners: 41. EFK i Latinamerika 5 personer var utsända missionärer under 2014 i denna region. Anna-Maria Jonsson är regionledare och hon utgår från Sverigekontoret i Örebro. Insatserna sker i tre länder: Brasilien, Peru och Paraguay. Samarbetspartners: 5. EFK i Afrika 11 personer var utsända under 2014 i denna region. Bernth-Åke Ottosson var regionledare, stationerad vid regionkontoret i Nelspruit, Sydafrika. Insatserna sker i sex länder: Centralafrikanska republiken, Moçambique, Swaziland, Sydafrika, Tanzania och Zambia. Samarbetspartners: 12. EFK i Sverige Församlings- och missionsrörelsen Evangeliska Frikyrkan (EFK) bestod 2014 av 303 församlingar i Sverige med nästan medlemmar. Församlingarna samverkar kring frågor som rör internationell mission, teologisk utbildning och folkhögskoleutbildningar, församlingsutveckling, barn- och ungdomsfrågor och diakonala och mångkulturella frågor. EFKs tre modersamfund; Helgelseförbundet, Fribaptisterna och Örebromissionen har sänt ut missionärer sedan 1800-talet och än idag sänder EFK ut missionärer till olika länder. Arbetet utomlands i samarbete med partners och nyckelledare. EFK i Asien 26 personer har under 2014 varit utsända missionärer i denna region. Helen Richard och Josefin Fållsten var regionledare till och med sommaren och i augusti tillträdde Andreas Henriksson som ny regionledare. Samarbetspartners: Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret

10 Region Afrika Foto: EFKs arkiv Foto: Anton Carlsson skulle inte haft möjlighet att gå i skolan om det inte vore för stödet från HUCs projekt. Hon är glad för möjligheten att i framtiden studera på universitetet, så att hon kan hjälpa sin mormor och resten av sin familj. Foto: David Gelinder 120 års samarbete uppmärksammades i Sydafrika Familjen Carlsson arbetar för hela Region Afrika I december beslutades att Maria och Anton Carlsson och deras familj flyttar till Nelspruit, Sydafrika, för att betjäna missionsarbetet i hela Region Afrika. Den ursprungliga planen var att familjen skulle bosätta sig i Berberati i Centralafrikanska republiken och stödja EFKs samarbetskyrka EEB och den sociala organisationen ADIH. På grund av oroligheterna i landet har det inte varit möjligt för familjen att flytta dit. Istället har de arbetat för EFKs partner FATEB i Yaoundé, Kamerun. Genom att de framöver utgår från regionkontoret i Nelspruit, kan de stödja flera olika partners i flera olika länder. Maria arbetar bland annat med att konsultera partners inom olika fastighetsprojekt. Anton efterträder Johanna Rudolfsson som landansvarig för RCA, när hon slutar till sommaren Vi ser att det här är en gudagiven möjlighet som öppnats för oss, och ser fram emot utmaningen att få ett vidgat perspektiv för hela regionens arbete, säger Anton och Maria. Samarbetspartners Moçambique: Igreja União Baptista Moçambique (IUBM) Swaziland: Holiness Union Church (HUC) Sydafrika: Holiness Union Church (HUC), Independent Baptist Church (IBC), Give a Child a Family (GCF), Union Bible Institute (UBI) Tanzania: Free Pentecostal Church of Tanzania (FPCT) Zambia: Mpongwe Baptist Association (MBA) CAR: Actions pour le Développement Intégral des Humains (ADIH), Eglise Evangélique Baptiste (EEB), Faculté de Théologie Evangélique de Bangui (FATEB). Fortsatt arbete för barn och familjer i Region Afrika 2014 var ett år av utmaningar, nya projekt och fortsatta satsningar i Region Afrika. Händelser som särskilt utmärkte arbetet under året var efterlängtade framgångar för sjuksköterskeskolan i Gamboula, fortsatta insatser för att hjälpa människor ur fattigdom i Swaziland samt utbildning och utveckling inom barns rättigheter i hela regionen. Sedan 1970-talet har EFKs samarbetskyrka i Centralafrikanska republiken utbildat sjukvårdare och försett sjukhuset i Gamboula med personal bestämde sig EEB för att arbeta med att få skolan godkänd som en högre nationell utbildning, genom ett Sida-finansierat projekt. Planen var att projektet skulle avslutas i juni 2014, men oroligheter i landet gjorde att arbetet fick förlängas ytterligare några månader. Situationen kändes länge hopplös. Skolstyrelsen i Gamboula bestämde sig för att på nytt skicka en delegation på tre personer till Bangui, för att ännu en gång besöka alla utbildningsanstalter och ministerium. Efter en månad av besök, samtal och mycket bön fick skolan äntligen det erkännande som den så väl förtjänar: sjukvårdarskolan i Gamboula blev uppgraderad till sjuksköterskeutbildningen Institut Supérieur de Formation des Infirmiers Diplômés (ISFP). I juli examinerades 16 sjuksköterskestudenter från ISFP. 12 av dem anställdes direkt av Läkare utan gränser, som just nu driver det statliga sjukhuset i Berberati. Två månader senare hade flera av dem blivit arbetsledare för de olika sjukvårdsavdelningarna. Stöd till fosterfamiljer i Swaziland Mitt i en extrem fattigdom och trots en osäker morgondag för de föräldralösa barnen i Swaziland, fortsätter EFKs samarbetskyrka Holiness Union Church att kämpa för att ge de mest utsatta fosterfamiljerna i Hhohho-provinsen stöd och verktyg för att komma ur fattigdomen. En av de 60 familjer som har fått hjälp under 2014 är Tegetile Dlaminis familj. Tegetile är en 13-årig föräldralös flicka som bor hos sin mormor Bhekimkosi tillsammans med sex andra kusiner. Då hon är äldst är det hennes ansvar att hjälpa till att ta hand om de andra barnen, förutom de övriga vardagssysslorna. Tegetile Workshop för partners I september påbörjades arbetet med att träna EFKs samarbetspartners i samtliga länder i barns rättigheter. Önskan var att hitta olika arbetssätt för hur EFK kan stötta samarbetskyrkorna i deras arbete med barn, som till exempel söndagsskola, sjukvård och skolor. I september/ november bjöds partners in till fyra workshops för att samtala om vad de vill, önskar och kan göra för att arbeta med barns rättigheter i församlingarna. 42 representanter från EFKs partners i Sydafrika, Moçambique, Swaziland, Zambia och Tanzania deltog i träffarna. Partnerkonferens i Zambia I april anordnades återigen en partnerkonferens med EFKs samarbetskyrkor i Afrika. Samarbetskyrkan Mpongwe Baptist Association (MBA) välkomnade de 13 deltagarna till Mpongwe, Zambia, för tre dagar av undervisning, samtal och bön. Temat för konferensen var organisationsutveckling och barns rättigheter. Huvudtalare var EFKs missionär, Monica Woodhouse, som bland annat talade om vilken roll den afrikanska kyrkans har i att skydda barnen i Afrika från utnyttjande. Hon lyckades öppna både ögon och hjärtan på flera av deltagarna. Andreas Dagernäs höll bibelstudier på samma tema. Så här sade en deltagare om sin upplevelse av konferensen: Sydafrikanskt besök på Torpkonferensen Pastor Sam Ngobe, från Sydafrika, medverkade under 2014 års Torpkonferens. Sam predikade under lördagens gudstjänst, som hade fokus på mission. Jag ville påminna kyrkan om vår kallelse, påminna våra bröder och systrar om att Gud ger löften i Hans kallelse och att han kommer att vara med oss. Gud har inte glömt bort oss, utan samme Gud som var med apostlarna är med oss i dag, säger Sam om vad han ville förmedla i sin predikan. Jag har blivit uppmuntrad, och jag har välsignats med mycket kunskap som påverkat mig. Jag har utrustats. Fortbildning av församlingsledare i Tanzania I maj samlades 130 pastorer, evangelister, äldste och ledare för kvinnogrupper från EFKs partnerkyrka i Tanzania Free Pentecostal Churches of Tanzania (FPCT) för att delta i ett fyra dagars seminarium om ledarskap och församling i Muhange. Många uttryckte tacksamhet och glädje över undervisningen, men också över möjligheten att mötas och på så sätt skapa en starkare sammanhållning. Att mötas och bygga relationer i en växande församlingsrörelse är viktigt. Undervisningen utgick från Apostlagärningarna i Nya testamentet. Frågorna som togs upp var bland annat: Hur kan man vara en god ledare? Hur vet jag vad min kallelse är? Vad gör jag när kritik uppstår? Hur kan jag förstå islam? Boazi Myengo, pastor i FPCT, Björn Strömvall, pastor i Korskyrkan Västerås, och EFKs missionär Andreas Dagernäs höll i undervisningen. Sam berättar att han tar med sig mycket från Torpkonferensen, bland annat mycket om hur den var organiserad, men också andligt: Konferensen var så välorganiserad och det erbjöds olika seminarier och även möten för barn och tonåringar. Jag upplevde en stor enhet och förståelse för Kristi kropp på Torpkonferensen. I april höll församlingen i Bethel, KwaZulu-provinsen i Sydafrika en minnesceremoni för att uppmärksamma de första EFK-missionärerna som kom till landet för drygt 120 år sedan. Inbjudna var bland annat samfundet Holiness Union Church (HUC), nuvarande missionärer och ättlingar till de första missionärerna. EFKs dåvarande biträdande missionsdirektor Kjell Bonerfält talade om vikten av att tillsammans med HUC fortsätta det arbete som de första missionärerna påbörjade. Jag skulle önska att alla som är med i en EFK-församling också hade kunnat vara med och höra talen om vad svenska missionärer har fått betyda och fortfarande betyder för HUC, sade Johanna Rudolfsson, EFKs missionär i Region Afrika, som deltog i minnesceremonin. Nyckeltal Afrika Gåvor Kostnader Antal årsarbetskraft 6 8 Kvinnor 2 5 Män 4 3 Använda gåvor Afrika Europa/Mellanöstern 31 % Latinamerika 10 % Asien 25 % Afrika 18 % Sverige 16 % 18 Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret

11 Region Asien Foto: Privat Andreas Henriksson ny regionledare Hur har första tiden varit och vad ser du för utmaningar för 2015? Mina första intryck är att det är roligt att se allt vårt fantastiska arbete i Asien, samtidigt som det finns mycket kvar att förbättra. EFK - det vi är och gör tillsammans - har en fantastisk potential! Den stora utmaningen skapar möjligheter för fler att känna sig engagerade i vårt missionsarbete samtidigt som vi inte tappar ömsesidigheten i våra samarbeten med kyrkor och organisationer i Asien. Det är också en utmaning att fortsätta att utveckla arbetet med krympande resurser. För att göra detta gäller det att arbeta smartare och använda våra kontakter och kanaler på bästa sätt. Teologiskt bibliotek i Nepal EFK stödjer ett bibliotek i Nepal, genom partnern Association for Theological Education (ATEN). Biblioteket har utvecklats snabbt sedan starten 1994, då man hade 200 begagnade böcker i sitt sortiment. I dag har biblioteket cirka titlar på två våningar: en våning med engelskspråkig litteratur och en växande avdelning med böcker på nepali. Bibliotekets verksamhetsansvarige, Dr. Ramesh Khatry, håller just nu på att sammanställa en bok i teologi på nepali. Landets teologistudenter använder litteraturen i sina studier. Biblioteket betjänar bland annat cirka 60 bibelskolor som finns i Katmandu. Församlingar grundas och arbetet för barn fortsätter Under 2014 har EFKs mission i Asien bland annat lett till att förståelsen för och kunskapen om barns rättigheter har ökat i Bangladesh och Kambodja och att fler och fler hittar till den nystartade kyrkan i Ogane, Japan. Det är fantastiskt att vi som en liten missionsrörelse fått vara med och ta initiativ till så enormt mycket! Detta är organisationer som har rest upp utbildningssystem och hälsovård med mera i hela länder, säger Josefin Fållsten, tidigare regionledare i Asien. Alla organisationer är grundade av flera internationella missionsorganisationer, som gått ihop för att tillsammans arbeta med de behov som finns. Samtalen under mötet i maj fokuserade på frågor kring hur missionsuppdraget ska genomföras i vår tid, bland annat när merparten av missionärerna sänds från syd och inte längre från traditionellt sändande länder i nord. Arbetet för tryggare barn fortsatte I bland annat Bangladesh och Kambodja stödjer EFK olika projekt som arbetar för att barn ska få vara trygga. I Bangladesh arbetar EFK tillsammans med en lokal partner för att familjer ska få möjlighet att ge barnen en trygg uppväxt. Genom projektet får barnen gå i skolan och familjerna ges ökade kunskaper inom hälsa och barns rättigheter. Tack vare insatser för att ge familjerna grundläggande kunskaper inom ekonomi och bokföring, får familjerna en stabilare ekonomi. Totalt har drygt 1100 barn fått tryggare familjeförhållanden och indirekt har cirka 5700 föräldrar och syskon tagit del av insatserna. I Kambodja stödjer EFK det fortsatta arbetet med att ge barn en röst i samhället och skapa ett tryggare samhälle för barnen. Det projekt som EFKs missionär Maria Finnevidsson var med och startade har under 2014 fortsatt att utbilda ledare i kyrkorna för att ge dem fördjupad förståelse för föräldraskap och barns rättigheter och skydd. Samtliga 60 kyrkor som deltagit i utbildningen har tagit fram egna policys för att skydda barnen och stå upp för barnens Foto: Jonas Fållsten rättigheter. Över personer har deltagit i träningarna. Två av EFKs medarbetare har startat ett utbildningscenter nära ett stort universitet. Centret bygger relationer och skapar förtroende med flera av studenterna på universitetet. Under 2014 har närmare 20 ungdomar knutit kontakter med EFKs medarbetare. Under året har det också skapats ett team, med bland andra svenska volontärer. Fika öppnar japaners hjärtan I Japan, där enbart 0,5 % av befolkningen är kristna, är EFKs missionärer Evert och Ann-Christine Kullberg pionjärer. De kom till Japan 1983 och har tidigare arbetat med två församlingsplanteringar. För två år sedan köpte de en vigselkyrka i staden Ogane, där det inte fanns någon kristen församling, och under 2014 kunde de äntligen komma igång med verksamheten. Kyrkan rymmer cirka 70 personer, och har varit fullsatt vid några tillfällen, då man anordnat konserter. Kyrkan är öppen varje dag och människor kommer in för att be. Varje torsdag och söndag håller Evert och Ann-Christine samlingar, som av en japan som besökt Sverige har kallats för Fika. Till Fikasamlingarna kommer ett tiotal personer regelbundet. Två personer har kommit till tro och döpts. Till kyrkan hör även en stor lokal, där en del är byggd som bostad åt Evert och Ann-Christine och den andra delen ska renoveras för att användas till bland annat lägerverksamhet. Tron låter människor se sitt värde EFK har flera partners i Asien, där människor kommer till tro och nya församlingar bildas. Genom EFKs partnerskap i Region Asien blir det tydligt att när människor kommer till tro och förstår att de är älskade av Gud, har det en stor betydelse på flera sätt. Det betyder mycket för människor personligen, och det betyder också mycket för hela grupper av människor. En ung man i Dehlis slum svarar så här på frågan om vad som är den största förändringen efter EFKs partner ASSIs arbete i Indien: Den största skillnaden är att nu har vi ett människovärde! Vi har förstått att Gud bryr sig om oss och det har gett oss initiativförmåga att börja förändra vår situation. Över 800 nya församlingar i Indien EFKs samarbetspartners i Indien planterar församlingar i rekordfart. Bara under det sista kvartalet av 2014 grundades 804 nya församlingar genom EFKs partner ASSI. I dag finns ungefär fyra miljoner nykristna och församlingar knutna till ASSIs arbete. Att få höra det gör att vi som rörelse får tro att sådant här faktiskt kan hända, säger Josefin Fållsten, tidigare regionledare för Region Asien. Det som är extra coolt är att det är helt vanliga kristna som du och jag som gör det här! EFK stöder arbetet med församlingsplantering genom att vara med och utbilda ledare och träna pastorer och pionjärer. Samarbetspartners Bangladesh: Faith Bible Center (FBC), World Concern (WC), Bangladesh (WCB), Indien: Asian Sahyogi Sanstha India (ASSI), Fellowship of the Free Baptist Churches of North India, New Life Fel lowship (NLF), Supreme Task Internatio nal, Nagaland (STI). Japan: Japan Evangelical Church of Christ (JECC), Japan Evangelical Chur ches (JEC), Kansai Bible Institute (KBI). Kambodja: Developing Our Village Eco nomy (DOVE), International Cooperation for Cambodia (ICC). Mongoliet: Joint Christian Services International (JCS), Mongolia Mission Centre (MMC). Nepal: Association for Theological Education in Nepal (ATEN), International Nepal Fellowship (INF), United Mission to Nepal (UMN), Tansen Church. Thailand: Covenant Foundation, Overseas Missionary Fellowship (OMF), Scandinavian Pentecostal Mission (SPM) *En fullständig lista över samarbetspartners finns i den tryckta årsboken. Nyckeltal Asien Gåvor Kostnader Antal årsarbetskraft Kvinnor Män 9 9 Använda gåvor Asien Europa/Mellanöstern 31 % Latinamerika 9 % Asien 25 % Afrika 18 % Sverige 17 % 20 Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret

12 Region Europa/Mellanöstern Alpha på arabiska Alpha är ett välkänt koncept i Sverige och bland kristenheten världen över. Ett material som liknar Alpha finns nu också på franska och arabiska och används av flera församlingar i bland annat Frankrike. Materialet syftar till att skapa medvetenhet om den kristna tron och är ett verktyg för att hjälpa fler människor att förstå bibelns budskap. EFKs medarbetare Martine och Fredrik, som verkar i området, är engagerade i arbetet och är själva både kursledare och utbildare av kursen. Under 2014 har Martine och Fredrik utbildat fler till att bli kursledare. Samarbetspartners Basjkortistan (Ryssland): Ryska baptistunionen, Basjkortistan. Cypern: International Christian Fellowship (ICF), SAT7, Wellspring Frankrike: Federation des Eglises Evangeliques Baptistes de France (FEEBF) Portugal: Convencao das Igrejas Batistas Independente (CIBI) Serbien: Bread of Life, Norra Baptistunionen. Spanien: Federacion de las Asambleas de Dios de Espana (FADE). Ukraina: Ukrainian Center for Christian Cooperation (UCCC), Union of Evangelical Christian Baptists of the Ukraine. Österrike: Bund der Baptistengemeinden in Österreich. Samt en del regionala projekt. *En fullständig lista över samarbetspartners finns i den tryckta årsboken. Till stöd för Europas mest utsatta Region Europa/Mellanöstern präglades under 2014 av insatser för unga med funktionsnedsättning och romska barn i Serbien. Under året har en satsning på församlingsgrundande i Europa tagit fart och relationerna mellan EFKs partners i Mellanöstern och Nordafrika har fått ny energi under en partnerkonferens i Egypten. Funktionsnedsatta börjar göra sina röster hörda Under 2014 har temat för EFKs arbete för personer med intellektuell funktionsnedsättning i Region Europa/Mellanöstern varit self-advocacy, att föra sin egen talan. Det handlar om att växa som individ och att själv bestämma över sitt liv. För ungdomarna som deltog blev det en omvälvande erfarenhet, eftersom de tidigare varit vana vid att ledas fram genom livet. Ingen har frågat dem vad de tycker och vad de själva egentligen vill. Under 2014 samlades 80 unga i mindre grupper för att berätta om sina erfarenheter, dela sina drömmar inför framtiden och lära sig mer om sina rättigheter i samhället. De påverkade andra genom att göra egna videor och lägga ut dem på sociala medier. Hälften har också deltagit i regionala konferenser, där de själva tränat andra och förklarat vad FN:s handikappkonvention säger om deras rättigheter. Så här säger två unga om vad träningen har inneburit för dem: Min väg till att göra min röst hörd började med mina frågor, jag hade ingen som lyssnade eller svarade och jag kunde inte hitta svaren på egen hand. Jag behövde bli del av en grupp för att få samhället att se oss och lyssna på oss. Satsar på församlingsgrundande i Europa I mer än 30 år har EFKs brasilianska samarbetskyrka, CIBI, haft missionärer på Iberiska halvön. Man började i Portugal, men på senare år har man även satsat i Spanien. Nu har man cirka 15 församlingar runt om i Europa. CIBI och EFK har under en tid samtalat om möjligheten att mer konkret samarbeta i mission i Europa, speciellt i Portugal och Spanien. Under hösten 2014 sände EFK ut Ferro och Anna-Maria till Spanien. De arbetar i en nystartad församling som finns med i CIBIs nätverk och som når de socialt mest utsatta i samhället. De kommer att tjäna som resurs Foto: Emma Euler i CIBIs församlingsnätverk i Europa i frågor som rör islam. De har utbildning i och en personlig erfarenhet av islam, vilket ger dem möjlighet att påverka en växande församlingsgrundande rörelse i ett mångkulturellt Europa till att bli en kraft som arbetar för tolerans och förståelse. Arbetet är ett första steg i en nysatsning på församlingsgrundande som EFK vill göra tillsammans med lokala partners och svenska församlingar i fler av Europas storstäder. Barn bland Belgrads romer får skolstöd Bread of Life är EFKs partner i Belgrad, Serbien. De har under flera år arbetat bland de romer som bor där. Romerna är där, precis som på många andra platser i Europa, en marginaliserad grupp i samhället som får jobba hårt för att bli en del av samhället. Bread of Life hjälper barn och ungdomar att få en bättre start i livet genom att erbjuda läxhjälp till barn som går i skolan. Ett vanligt problem är att barnen hoppar av skolan i förtid, eftersom de har haft svårt att hänga med i skolundervisningen. Under 2014 deltog 163 barn i skolåldern och 16 barn i förskoleåldern i Bread of Lifes verksamhet. Bread of Life har också haft föräldragrupper med 80 föräldrar så att de bättre ska kunna hjälpa sina barn med skolarbetet. Bread of Life arbetar också nära både myndigheter och lokala romska föreningar för att skapa ett ökat engagemang. Bread of Life utbildar unga ledare, som med tiden ska kunna bära mer och mer av arbetet själva. Bread of Life är på många sätt ett lysande exempel på hur en organisation kan ta sig an ett behov i samhället och tillsammans med både individer, församlingar, föreningar och myndigheter ge nya förutsättningar, inte bara för enskilda personer, utan också en för en hel grupp i samhället. Partnerkonferens i Egypten I november 2014 samlades EFKs partners i Mellanöstern/Nordafrika till en konferens i öknen mellan Kairo och Alexandria. Representanter från svenska församlingar som stödjer arbetet deltog också, liksom en grupp EFK-pastorer på studieresa i Egypten. Som mest var man 54 personer. Förutom organisationernas presentationer om vad som hänt sedan sist togs flera ämnen upp: förändringens vindar i regionen, olika sätt att arbeta rättighetsbaserat, strategier för ökad religionsfrihet, diskussion om mäns och kvinnors roller samt en hel dag om människohandel. Ett viktigt mål med dessa konferenser är att partners från regionen får träffas, lära av varandra och tänka nya tankar, men också att svenska församlingar får fördjupad förståelse för arbetet. Människors möten är av stor betydelse: gamla kontakter fördjupas och nya, spännande relationer byggs. Samarbetet mellan EFK, lokala församlingar och våra partners i regionen får ny energi och vi växer när vi arbetar tillsammans. Nya medarbetare till SAT-7 Sedan starten 1996 har EFK varit med och stöttat den kristna satellit-tv-kanalen SAT-7, som sänder program i Mellanöstern och Nordafrika. Under hösten började Irén och Mats Frändå arbeta på kontoret på Cypern. Efter den första tiden på plats kan de berätta om sina upplevelser av SAT-7s arbete: SAT-7 sätter människan i fokus, människan som av olika anledningar befinner sig i svåra situationer och många gånger har tappat hoppet om framtiden. Vi är tacksamma att få denna möjlighet och ser fram emot många rika år i tjänst för människor i Mellanöstern och Nordafrika. SAT-7 har aldrig haft en viktigare roll än nu att förmedla ett budskap om tro, hopp, fred och försoning! I dag finns fem kanaler som når omkring 15 miljoner människor runt om i regionen med sina sändningar. I ett oroligt Sudan 2011 delades Sudan i två länder: Sudan och Sydsudan. Delningen har medfört konflikter och flyktingströmmar. I Sudan arbetar EFKs partner med hälsovårdsarbete i två flyktingläger utanför Khartoum. Man driver också ett projekt för personer med funktionsnedsättning. På klinikerna vid flyktinglägren i Sudan får mödrar och barn vård. Personalen vid klinikerna har bland annat assisterat vid förlossningar och gett näring till undernärda barn. Klinikerna har också genomfört informationskampanjer om både hiv, aids och allmän friskvård. EFKs partner har även drivit ett projekt för att nå marginaliserade familjer som har barn och unga med funktionsnedsättning. Hälsovårdspersonal och tränade volontärer stödjer dessa familjer med både medicinsk hjälp och rehabiliteringsinsatser. Föräldrarna har fått träning för att bättre förstå hur de aktivt kan stödja barnen att utvecklas både fysiskt och socialt. De har även fått information om vilka rättigheter de har, vilket har resulterat i att över hundra barn med funktionsnedsättning fått rätt till kostnadsfri hälso- och sjukvård. Nyckeltal Europa/Mellanöstern Gåvor Kostnader Antal årsarbetskraft Kvinnor 8 11 Män 9 11 Använda gåvor Europa/Mellanöstern Europa/Mellanöstern 31 % Latinamerika 9 % Asien 25 % Afrika 28 % Sverige 17% 22 Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret

13 Region Europa/Mellanöstern Foto: Istockphoto Foto: Dane Vidovic Utsatta kvinnor i Kairo får stöd på skyddat boende Foto: EFKs arkiv Kampen mot människohandel fortsätter Människohandel är enligt FN en av världens största illegala inkomstkällor. EFK har under de senare åren försökt hitta vägar att hjälpa människor som blir utsatta för människohandel, men arbetar också på olika sätt förebyggande bland utsatta grupper som ligger i riskzonen. En av EFKs medarbetare i Europa mötte Ivona, en av många som fallit offer för människohandel. Ivona är 30 år och kommer från ett litet land i östra Europa. När hennes man kastade ut henne från deras hem, kom hon i kontakt med en familj som skulle hjälpa henne. Men det var inte hela sanningen. Hon hamnade istället i en mycket sämre situation. Jag blev tvingad att utföra sexuella tjänster och jag levde inlåst i tio år, berättar Ivona. Ivona tog sig till rådhuset där hon bönade och bad om hjälp. Hon blev skickad till ett kriscenter och sedan till ett kristet rehabiliteringscenter. Innan jag kom till det kristna rehabiliteringscentret visste jag inte att man kunde leva lycklig i en familj där man är älskad och får känna sig värdefull, förklarar Ivona som nu ser ljust på framtiden efter att hon fått hjälp. EFK gav stöd till översvämningsdrabbade i Serbien Under året drabbades Serbien och Bosnien/ Hercegovina av den värsta översvämningen på 120 år. Över människor fick evakueras från sina hem. EFK och Bra&Begagnat i Östernärke skickade extra hjälp till de drabbade. Delar av Serbien och Bosnien/Hercegovina drabbades under 2014 av stora översvämningar. I de städer och samhällen i Serbien där EFK under lång tid har arbetat, var situationen extrem. Staden Obrenovac nära Belgrad drabbades mycket hårt och stora delar av staden med invånare stod under vatten. De materiella skadorna var betydande och många människor fick både möbler, bostäder och fordon totalförstörda. I de värst drabbade städerna och samhällena förlorade många sina hem och flera dog som en följd av översvämningarna. Mirodrag P var en av alla som evakuerades. Han är en av ledarna i församlingen i staden Obrenovac, som drabbades hårt. Det är overkligt när gatorna jag körde bil på i torsdags, nu ligger på två meters djup, berättade han efter översvämningarna. Tidigt nödrop EFK fick tidigt ett upprop från våra lokala samarbetspartners Bread of Life och Serbiska baptistunionen. Inom tre dagar kunde vi bidra med medel till inköp av mat och förnödenheter. Bread of Life och Serbiska baptistunionen satte ihop ett insatsteam och gav stöd till människor som evakuerats och som i många fall förlorat allt. För att stötta partnerorganisationerna skickade Evangeliska Frikyrkan genom Bra&Begagnat Östernärke kr till Serbien. Församlingen kunde hjälpa många När det var som mest akut tog en baptistförsamling i Obrenovac hand om flera familjer som tvingats bli evakuerade från sina hem. Församlingen gjorde en viktig insats i arbetet med att återuppbygga samhället. Genom en fond har församlingen kunnat hjälpa människor att bygga upp det nödvändigaste och genom mikrolån har de hjälpt människor att starta upp mindre företag. I detta arbete är det påtagligt att församlingen har fått respekt i samhället och att det handgripliga arbetet har bidragit till att församlingen har kunnat dela med sig av evangeliet. Foto: Jan-Erik Henriksson Många kvinnor i Egypten lever under svåra förhållanden. EFK samarbetar med en partner, för att ge skydd och stöd till utsatta kvinnor. Det är inte ovanligt att familjer gifter bort sina unga döttrar till rika män, som ofta ser äktenskapet som ett lagligt sätt att utnyttja flickan för att sedan skilja sig efter en kort tid. Skammen över detta upplevs av familjen som mycket stor och det är vanligt att flickan förskjuts. Hon får svårt att få arbete eller bostad och hon löper stor risk att hamna i prostitution eller trafficking. Partnern har i dag 300 anställda och når många i de fattigaste delarna av landet. Hösten 2014 startade de ett boende för utsatta Danik Musychenko bor i byn Krasasjatychi tillsammans med sin fru Yulia och deras tre barn. Här har Danik etablerat en församling som i dag har omkring 20 medlemmar. Den lilla baptistförsamlingen har en egen lokal där de samlas till gudstjänst. Församlingen delar evangeliet genom att besöka människor som sedan bjuds in till mindre grupper där man tillsammans går igenom grunderna i den kristna tron. Området kring byn Krasasjatychi har under en tid präglats av svårigheter. Byn ligger i kvinnor dit de kan komma i den mest akuta fasen. De erbjuds omsorg, samtalshjälp, men även yrkesträning. Just nu bor fyra kvinnor på boendet, där de får skydd och hjälp. Kvinnorna bär på tunga människoöden och när man hör deras historier är det ofta svårt att förstå människans grymhet. Det finns dock hopp och kvinnorna förändras och helas då de möts av kärlek, omtanke och bön. Det är en lång och komplicerad väg innan de kan stå på egna ben och försörja sig i detta mansdominerade samhälle, men vi närheten av Tjernobyl, vilket har gjort att det som en gång var ett viktigt jordbruksområde, numera är en plats som upplever en svår ekonomisk situation. Under 2014 har området tagit emot många människor som flytt från konflikten i östra Ukraina. I denna situation är själavård och hjälp till utsatta människor en naturlig del av arbetet. Alkoholmissbruk har varit ett stort problem i området, och som församling får de hjälpa många människor, både anhöriga och missbrukare. Danik har nu arbetat med etableringen gläds åt varje litet steg i rätt riktning, berättar EFKs medarbetare i Egypten. Partnern arbetar också förebyggande genom att lyfta upp dessa frågor och har börjat i de sammanhang där de redan nu arbetar, till exempel med personalen samt lokala pastorer och församlingar. De tränar dem att bemöta denna typ av problematik och samtalar om hur vi som kristna kan vara förebilder i samhället. Driver bageri och planterar församling i Ukraina I flera länder stödjer EFK lokala nyckelpersoner, som på olika sätt arbetar pionjärt med församlingsplanterande insatser. I närheten av Tjernobyl arbetar Danik Musychenko med viktiga insatser för många människor i en svår situation. av församlingen i sex år. För att trygga en framtida inkomst har han och två av medlemmarna i församlingen startat ett bageri. Därigenom har de också gjort den första företagsetableringen på orten sedan Tjernobylkatastrofen. EFK har understött Daniks arbete de senaste fyra åren. Han och hans familj har etablerat sig väl i byn och beräknas inom kort vara självförsörjande. EFK kommer därför att avsluta sitt stöd under 2016, då Danik fortsätter sitt arbete i församlingen och i området. 24 Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret

14 Region Latinamerika Foto: EFKs arkiv Uppskattad julfest för alla i byn Vid jul ordnade församlingen i Fortaleza, Brasilien, en stor julfest för hela byn Camará. I byn bedriver församlingen ett socialt projekt i samarbete med EFK. Man bjöd in familjerna i byn att vara med och räknade med tusen deltagare i alla åldrar. Församlingen hade samlat in pengar så att varje barn fick en leksak. Många i byn uttryckte sin tacksamhet över den insats kyrkan gjort och berättade att detta fått dem att känna sig värdiga! Samarbetspartners Brasilien: Convencao das Igrejas Batistas Independentes (CIBI), Federacao das Entidades e Projetos Assistenciais da CIBI (FEPAS) Paraguay: Centro Cristiano Asistencial Betel (CCAB), Convencion de las Iglesias Bautistas Betel (CIBB) Peru: Mision desde America del Sur (MASUR) EFK utrustar partners i arbetet med missionsinsatser och barns rättigheter I Region Latinamerika stöttar EFK samarbetskyrkor och organisationer i Brasilien, Paraguay och Peru. Under året som gått har EFK bland annat arbetat för att stötta kvinnligt ledarskap och hjälpt samarbetspartners att ge förberedelse inför missionstjänst. I januari hade EFKs samarbetskyrka i Brasilien, CIBI, sin årskonferens. CIBI har cirka medlemmar som är utspridda över hela landet. Konferensen hålls vartannat år och innehåller två delar: dels en administrativ del, med styrelseval och godkännande av budgetar, dels en del som handlar om att informera, uppmuntra och inspirera inför framtiden. Under årets konferens lanserades kampanjen Kärlek för Brasilien som ska samla in pengar för den inre i missionen i olika delar av landet, där evangeliet inte nått så långt. Två av EFKs medarbetare fick tillfälle att dela med sig om sina erfarenheter i en stad i Amazonas. Många kände sig uppmuntrade av deras vittnesbörd och förhoppningen är att fler ska utmanas att vilja nå de onådda i Latinamerika. Seminarium om barns rättigheter Samarbetspartnern CCAB i Paraguay höll ett seminarium i Arequipa, Peru, som samlade 50 ledare och pastorer inom den samordnande organisationen i Peru, MASUR. Seminariet innehöll kunskap om barnlagarna i landet, men också en diskussion om hur man skapar bra och trygga platser för barn i församlingsarbetet och sociala projekt. Utvärderade gemensamma missionsinsatser I september möttes EFKs samtliga partners för en partnerkonferens i Arequipa, Peru. 12 representanter från de olika organisationerna som EFK samarbetar med i Latinamerika deltog. Att träffas till partnerkonferens är ingen nyhet och detta var den fjärde konferensen i ordningen. Under konferensen utvärderades gemensamma missionsinsatser, så som bland annat familjen Valério som sänts till Sverige och Falun. Nya insatser planerades tillsammans och alla fick tillfälle att dela med sig av sina böneämnen och utmaningar. Organisationen Paz y Esperanza Foto: Anna-Maria Jonsson höll ett seminarium om hur man som kyrka kan påverka makthavare och lagstiftning där man ser att orättvisor sker. Detta inslag var mycket uppskattat och förhoppningen är att det kan stärka kyrkornas roll i samhället i Latinamerika. Kvinnliga ledare utrustades till tjänst EFKs regionledning har under en längre tid försökt att skapa ett nätverk för kvinnligt ledarskap i Brasilien, särskilt riktat till kvinnor med pastorskallelse. Uppgiften har inte varit enkel då det finns strukturer i samhället som motarbetar kvinnor i ledarskap, trots att landet har fått sin första kvinnliga president. Som ett led i arbetet togs ämnet upp på en stor kvinnokonferens i São Paulo i oktober. Under konferensen möttes cirka 500 kvinnor. På huvudmötet talades det utifrån att Gud älskar mångfald och att han behöver alla människor för att uppfylla sitt verk. I eftermötet kom ett 30-tal kvinnor fram för förbön där de ville överlämna sina liv till tjänst. Barns rättigheter lärs ut i flera länder Det material som gjorts om barns rättigheter av EFKs samarbetspartner i Brasilien, FEPAS, har under året anpassats till lagarna i Peru och tryckts i 1000 exemplar. Materialet presenterades på ett seminarium i Arequipa, Peru. Vid lanseringen jublade kursdeltagarna över att de fått materialet så att det passar dem. I samband med detta anordnades en kurs för ledare och pastorer i ämnet. Tidigare har också materialet lanserats på portugisiska, anpassat till brasilianska lagar och anpassat till paraguayanska lagar. På bilden håller ordförande för organisation Brasilien, Paraguay och Peru upp ett exemplar av materialet på sitt språk och anpassat sitt lands lagar. Intensivkurser hölls för missionärskandidater CIBI har under år sänt ut egna missionärer till andra delar av världen. När detta arbete utvärderades tillsammans med EFK insåg man behovet av förberedelse inför missionstjänst, vilket inte alltid har skett tidigare. Som ett första steg har CIBI ordnat med intensivkurser för sina missionärer och missionärskandidater i samarbete med Bertil Ekström, som har hjälpt dem att lägga upp kursen och hållit en del av lektionerna. På så sätt kan de bli mer förberedda för den uppgift som de ska utföra. Foto: EFKs arkiv Evangelium till onådda grupper Varje vecka förekommer regelbundna möten för minoritetsbefolkningen i en stad i Amazonas. Många ur minoritetsbefolkningen börjar ta sig in till staden och till mötena samlas upp till 180 människor från 5 olika etniska grupper. Det är ett fantastiskt sätt att nå människor som inte hört evangeliet förut, säger EFKs medarbetare. Nyckeltal Latinamerika Gåvor Kostnader Antal årsarbetskraft 3 4 Kvinnor 2 2 Män 1 2 Använda gåvor Latinamerika Europa/Mellanöstern 31 % Latinamerika 9 % Asien 25 % Afrika 18 % Sverige 17 % Foto: EFKs arkiv 26 Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret

15 Insamling Bra&Begagnat under året Bra&Begagnat är EFKs second hand-butiker vars överskott under många år bidragit till EFKs projekt utomlands. Under 2014 beslutade styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda tillväxtpotentialen och framtida organisation och ledningsstruktur för Bra&Begagnat, med rapport klar mars Under 2014 startades två butiker, en i Ringdansen Norrköping och en i Finspång. Idén med butiken i Finspång föddes när LP-verksamheten på orten ville hjälpa människor ut i arbete. Den 11 oktober öppnades butiken. Arbetet har samlat alla kyrkor i Finspång, och medlemmar från alla församlingar är involverade. Filialbutiken i Ringdansen; Norrköping, öppnades den 6 april. Butiken öppnades på efterfrågan av kommunala Hyresbostäder i Norrköping då de ville lyfta centrumet i miljonprogramområdet Navestad/ Ringdansen. Ett samarbete inleddes och butiken drivs av anställda och samma församlingar som är engagerade i den stora butiken inne i Norrköping. Bra&Begagnat fick under året en ny grafisk profil för butiks- och marknadsföringsmaterial utifrån värdeord. Denna började under året att implementeras i EFKs butiker, för att underlätta för nya butiker i startskedet, men även förena de befintliga butikerna. Stor renovering på Torp och Götabro Under året har Torpladan och Evangelisthemmet vid Götabro renoverats. Torpladan blev färdig till sommaren och kunde invigas under Torpkonferensen. Arbetet med att renovera internatbostäderna på Götabro har fortsatt under hela året. Den totala kostnaden för renoveringen beräknades bli cirka 13 miljoner kronor, vilket finansieras av försäljning av fastigheter, lån och gåvor. Under året har församlingar och privatpersoner skänkt 2,6 miljoner kronor för att finansiera renoveringen. Vi är oerhört glada över den gemensamma kraftsamling som gjorts bland EFKs församlingar och enskilda personer, både ekonomiskt och genom ideella arbetsinsatser, säger Krister Petersson, tillförordnad föreståndare för Götabro kursgård. Så fungerade arbetet med gåvor under var på många sätt ett tufft och utmanande år vad gäller gåvoinflöden, men också fyllt av tacksamhet hur många församlingar som troget vill möjliggöra mission nära och långt borta. Alltsedan EFKs modersamfund bildades har utsändandet av missionärer och missionen utomlands varit en central del. Viljan hos församlingarna att sända missionärer är fortsatt stark. Det visar sig i att gåvorna till missionärsunderhåll är ungefär samma år från år. Under 2014 gav EFKs församlingar totalt 17,3 miljoner till detta. Årliga församlingsåtaganden till missionärer och internationella projekt är därmed sedan länge den enskilt största gåvoposten till det gemensamma arbetet. Satsningar under året Under året genomfördes regelbundna besök i församlingarna för att utbilda och inspirera i mission och generositet och visa på olika vägar man som församling kan engagera sig i internationell och svensk mission. Utöver arbetet med åtaganden från församlingar, arbetar EFKs medarbetare nämligen också med att underlätta för engagerade enskilda i församlingarna att själva ge, eller bli ambassadörer för det gemensamma arbetet ambassadörer som i sin tur inspirerar ännu fler. Under året spreds till exempel korta filmer där pastorer berättade vad kyrkoavgiften betyder. Under året genomfördes fyra stora kommunikationssatsningar för att inspirera till ökat ägarskap och engagemang: Kongressen, renoveringen på Mötesplats Torp, Medarbetarförbundets utbildningssatsning Nu åker vi, där pastorer besöker partners utomlands, samt framtidsgruppens 14 regionala träffar. Långsiktigt arbete Avgränsade satsningar utgör dock inte grunden i arbetet med gåvor utan så som nämndes ovan handlar det om församlingarnas årliga åtaganden och långsiktigt relationsbyggande inom rörelsen. Under året fortsatte också arbetet med insamlingskanalerna för internationella ändamål: Barnhjälpen, Ge för livet och Livgivande Företag. Utvecklingsarbetet för Barnhjälpen Foto: istockphoto som påbörjades under 2013 resulterade i bland annat fler ambassadörer och flera nya faddrar. Butikernas överskott genererar sedan många år ett oerhört viktigt gåvoinflöde för sociala projekt utomlands, även om det under året tillfälligt minskade. Under hösten tillsatte styrelsen en arbetsgrupp som våren 2015 ger förslag på hur Bra&Begagnat långsiktigt ska växa. Få testamentgåvor Under många år har stora belopp från testamenten varit betydelsefulla för EFKs ekonomiska resultat. Så var inte fallet Bortsett från testamentesgåvor kom det under förra året in 1,2 miljoner kronor mer än 2013, Torprenoveringen inkluderat, men i förhållande till organisationens budget och kostnader var inte gåvoinflödet tillräckligt stort. Det ekonomiska resultatet kan du läsa mer om på sidan 37 och framåt. Hemgångna medarbetare Hemgångna Sven Alm David Andersson Karin Andersson Lennart Berg José Conçeicao Arne Gustafsson Folke Huss Stina Karlsson Bengt Nilsson Margareta Nilsson Margit Nilsson Reinhold Nilsson Elof Olesund Rut Petersson Samuel Robertsson Widar Sandén Gustav Sundström Ingegerd Svensson Stina Svensson Under Svensk Insamlingskontroll EFK innehar flera 90-konton som tilldelas av Svensk Insamlingskontroll. 90-kontot är för givaren en bekräftelse på att insamlingen sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. EFK redovisar öppet för givare hur medel används och strävar hela tiden efter att förbättra transparensen i hanteringen av medel. Även revisorer som är utsedda vid EFKs årsmöten granskar ekonomihanteringen. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler så tillåts upp till 25 % i administrationsoch insamlingskostnader; EFKs kostnader för detta uppgick under 2014 till 13 %. De vänner vi här hedrar genom ett särskilt omnämnande har levt ett liv i tjänst för Gud. De har på olika sätt vigt sitt liv för missionen. Vi tackar Gud för dem alla. Om du saknar någon i listan, hör av dig till Elisabet Carleson, telefon: En gåva med evighetsvärde Genom att testamentera till Evangeliska Frikyrkan ger du visionen om församlingar som förmedlar hela evangeliet till hela människan i hela världen vidare. Den gåva som ges får ett evighetsvärde! Varje år kommer det in testamenten med gåvobelopp som tillsammans utgör flera miljoner kronor. Generösa givares testamenten till Evangeliska Frikyrkan har under årens lopp haft en mycket stor betydelse för det viktiga missionsarbetet i Sverige och övriga världen, säger Roland Lövgren som är kontaktperson för testamenten och gåvor. Genom testamenten kan EFK ta emot kontantgåvor, kapitalförsäkringar, värdepapper, fastigheter, bostadsrätter och lös egendom. Vi som samfund är befriade från kapitalvinstskatt vid försäljning av aktier, fonder, fastigheter och bostadsrätter, vilket innebär att hela testamentsgåvan går till EFKs arbete, säger Roland. Går man och funderar på att testamentera rekommenderar vi att man tar kontakt med en bank eller en begravningsbyrå så att testamentet skrivs på rätt sätt. Under 2014 har det getts nästan 1,3 tkr i testamenterade gåvor till EFK. >> Har du frågor om gåvor via testamente? Roland Lövgren nås på roland. och Testamenten 2014 Under 2014 har kronor i testamenterade gåvor tillfallit Evangeliska Frikyrkans verksamhet. Vi minns med tacksamhet dessa vänners missionsiver, som tog sig uttryck i bön och offer. Vi ber att Herren kallar nya människor som kan bära visionen vidare. Stig Andersson, Linköping Torsten Andersson Mait Axelsson, Säter Marianne Byström, Hägersten Anna-Stina Finnström, Kumla Tage Mjörnell, Finspång Anna och John Svensson, Älmhult 28 Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret

16 Årsredovisning Evangeliska Frikyrkan Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret

17 Förvaltningsberättelse Styrelsens förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2014 Information om verksamheten Uppdraget och ändamål Evangeliska Frikyrkan (EFK), organisationsnummer , har som syfte och uppgift att främja samhörigheten mellan församlingarna i rörelsen med samma namn. Dessutom ska organisationen på församlingarnas uppdrag bedriva verksamhet i Sverige och internationellt. Genom att samordna verksamheten kan församlingarna på många områden nå längre än de kan göra på egen hand. I organisationen samlas resurser till stöd för församlingarna. I uppdraget ligger även att inleda och fördjupa relationer med andra kristna i Sverige och i världen, och att skapa mötesplatser för teologiska och ideologiska samtal. Exempel på områden där EFK bedriver verksamhet är: utbildning, missionsarbete i andra länder, stöd till församlingsplantering och församlingsutveckling, stöd till församlingarnas arbete för barn och unga, stöd till församlingarna i frågor som rör mångkultur och religionsmöten, stöd i församlingarnas diakonala arbete och opinionsbildning. Visionen som ska genomsyra all verksamhet är: Växande församlingar förmedlar hela evangeliet till hela människan över hela världen. Vad vi är och hur vi styrs EFK är en missions- och församlingsrörelse där cirka 300 självständiga kristna församlingar samverkar. Juridiskt är EFK ett trossamfund. På församlingarnas uppdrag bedriver organisationen EFK verksamhet i Sverige och internationellt. I Sverige bedrivs verksamheten inom tre verksamhetsprogram: Församlingsprogrammet, Utbildningsprogrammet och Ungprogrammet. Den internationella delen av verksamheten bedrivs i drygt 40 länder och är uppdelad i regionerna Afrika, Asien, Europa/Mellanöstern och Latinamerika. I regionerna Afrika, Asien och Europa/Mellanöstern finns utlokaliserade regionkontor i Sydafrika, Thailand och Cypern. Evangeliska Frikyrkan Sverigekontoret finns i Örebro och är knutpunkten för organisationens arbete. Som stödfunktioner till programmen och regionerna finns Administrativa avdelningen, Kommunikationsavdelningen och Internationella staben. På Örebro Missionsskola, Örebro Folkhögskola och Missionsinstitutet bedrivs utbildningsverksamhet. De geografiska arbetsplatserna finns i Örebro, Götabro, Norrköping, Söderköping, Finspång, Huskvarna samt i regionerna. Församlingarna beslutar genom Kongressen Kongressen är EFKs högsta beslutande organ. Kongress hålls vartannat år. Församlingarna deltar genom ombud i överläggningar och beslut. Vid Kongressen tillsätts den styrelse som ska verkställa Kongressens beslut. Kongressen väljer även missionsdirektor. Under de år då Kongress inte hålls arrangeras Representantskapsmöte, med ett lägre antal ombud från varje församling. Styrelsen ska bestå av minst 15 och högst 21 ledamöter, därutöver ska missionsdirektorn ingå i styrelsen som ledamot. Anställd personal inom organisationen EFK har rätt att utse en personalrepresentant som ordinarie ledamot. Sedan valet av styrelse vid Kongress 2014 har styrelsen bestått av 17 ledamöter samt missionsdirektorn. Könsfördelningen har varit 61 % män och 39 % kvinnor. Styrelsen har ansvar för hur EFKs verksamhet organiseras och hur organisationens medel förvaltas. Presidiet utses av styrelsen och består av styrelsens ordförande, två vice ordföranden samt missionsledning. Könsfördelningen har sedan konstitueringen i styrelsen i maj varit 83 % män och 17 % kvinnor. Presidiet bereder frågor åt styrelsen och har styrelsens förtroende att hantera vissa frågor mellan styrelsemötena. Missionsdirektorn väljs av Kongressen på förslag från styrelsen. Mandatperioden är fyra år med möjlighet till omval. Missionsdirektorn leder EFKs verksamhet enligt riktlinjer från styrelsen. Biträdande missionsdirektor tillsätts av styrelsen. Skriftliga arbetsordningar reglerar arbets- och ansvarsfördelningen mellan styrelse, missionsdirektor och biträdande missionsdirektor. Sedan Kongress 2014 i maj har en interimslösning funnits där missionsledningen utgjorts av missionsdirektorn med stöd av den ansvarige chefen för det internationella arbetet och den administrative chefen samt en administratör. Könsfördelningen har varit tre män och en kvinna. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Ny missionsdirektor Kongress 2014 beslutade att utse Daniel Norburg som ny missionsdirektor (md). I samband med detta beslutade också styrelsen att tillsätta en framtidsgrupp. Gruppen fick i uppdrag att utreda om det finns behov av förändringar i uppdraget för den gemensamma organisationen samt ge förslag på en organisation som är anpassad till de rådande ekonomiska förhållandena. Biträdande missionsdirektor Kjell Bonerfält avslutade under året sin tjänst i och med pensionering. Dessa faktorer sammantaget ledde till att styrelsen beslutade om en interimslösning gällande missionsledning fram till att eventuella förändringar med anledning av framtidsgruppens förslag är fattade. Missionsledningen under interimsperioden består av Daniel Norburg, missionsdirektor, Bernth-Åke Ottosson, ansvarig för det internationella arbetet samt Filip Tegneklint, administrativ chef. Renovering Torp/Götabro Under midsommarhelgen kunde den nyrenoverade mötesladan på Torp invigas. Arbetet med att renovera internatbostäderna på Götabroskolan har fortsatt under hela året. Båda platserna är viktiga mötesplatser i rörelsen. Ungprogrammet - nytt program i EFK Verksamheten i den tidigare självständiga organisationen EFK UNG är sedan 1 januari 2014 en del av Evangeliska Frikyrkan och har fördelats på Församlingsprogrammet och Ungprogrammet. Förändringen krävde ett slutligt bekräftande genom ett kongressbeslut vilket skedde vid Kongressen i maj Relationsskapande satsningar I enlighet med beslut taget på Kongress 2012 har fortsatta satsningar gjorts för att förstärka relationen till de lokala församlingarna. Vid Kongress 2014 lämnades en slutlig rapport från denna satsning. Här kunde bland annat noteras att 159 församlingar har fått besök och att 14 regionala samlingar hade genomförts. Likaså rapporterades från olika satsningar på sociala medier som Facebook, Twitter samt olika bloggar. I en slutkommentar i Kongressen konstaterades att responsen efter besöken varit god och många församlingar förklarat att man är beredda att omprioritera för att stärka det gemensamma arbetet inom EFK. Akademi för Ledarskap och Teologi börjar sitt fjärde läsår Samarbetet med Pingst - fria föreningar i samverkan och Svenska Alliansmissionen kring Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är inne på sitt fjärde läsår. Eleverna är från och med det trejde läsåret inskrivna på Örebro Teologiska Högskola (ÖTH) och utgör en viktig del av elevunderlaget. ÖTHs ansvar i undervisning och examination bidrar positivt för skolan och stärker dess ställning inför framtiden. Örebro Folkhögskolas juridiska status Den fleråriga utredningen om Örebro Folkhögskola som egen juridisk person med EFK som en av flera huvudmän har fortgått under året. Beslut ska fattas våren Torpkonferens, Frizon och Medarbetarkonferens Torpkonferensen, Frizon och Medarbetarkonferensen är viktiga mötesplatser för EFK. Både den allkristna midsommarkonferensen på Torp och samlingspunkten för församlingsmedarbetare i november präglades i år av god atmosfär, närvaro och uppskattning. Detta är viktiga händelser för fortsatt sammanhållning inom EFK. Festivalen Frizon arrangerades för 16 gången och hade temat mod och samlade tusentals unga till olika konserter och gudstjänster. Regionala samlingar Ett av den så kallade framtidsgruppens uppdrag var att lyssna in församlingsrörelsen. Vid 14 regionala samlingar under hösten ställdes frågor till församlingsrepresentanterna om: Vad ser ni att Gud gör idag i Sverige och världen?, Vad fungerar väl i EFKs gemensamma arbete?, Vad behöver förändras idag i EFKs gemensamma arbete? samt Vad ska EFKs gemensamma arbete fokusera på?. Efter samtal i smågrupper skickades också upp ett antal så kallade testballonger för hur en framtida organisation skulle kunna se ut och hur det gemensamma arbetet skulle kunna bedrivas. Vid de regionala samlingarna deltog ca 770 personer och representerade 163 av EFKs drygt 300 församlingar. Ny regionledare Under året avslutade Josefin Fållsten och Helen Richard sina uppdrag som regionledare för Region Asien. Som ny regionledare för regionen har Andreas Henriksson utsetts. Arbetet med att rekrytera ytterligare en person för detta uppdrag pågår. Fokusområden och program Arbetet med att förflytta sig från ett geografiskt uppdelat arbete till ett mer tematiskt fördelat arbete har fortsatt. Likaså har ett utredningsarbete pågått gällande möjligheten att arbeta mer i programform. Hitintills har regionerna i Latinamerika och Europa/Mellanöstern på olika sätt arbetat i program som varit finansierade av Sidamedel. Nu arbetas det för att hitta ett mer samlat grepp för Sidafinansierat arbete i program inom samtliga regioner. Kris i Centralafrikanska republiken, CAR Centralafrikanska republiken har under året upplevt en av de största kriserna i landets historia. En till synes ändlös spiral av ökat våld har drabbat ett redan svårt sargat folk. Våld har lett till fruktansvärda lidanden för tusentals centralafrikaner i olika samhällen och byar. Ett våld som i sin tur sår hat och utesluter människor ur samhället. I CAR finns l Eglise Évangélique Baptiste, EEB. Det är EFKs samarbetskyrka sedan många år tillbaka. EEB är också den partner som får störst ekonomiskt stöd av samtliga EFKs partner. De starka banden mellan samfunden har bland annat visat sig i extra insamlingar som gjorts under de nu svåra förhållandena. Miljöinformation Människans ansvar som förvaltare av Guds skapelse är utgångspunkten för arbetet med miljöfrågor inom EFK. Miljöaspekterna poängteras i flera av EFKs policydokument. I EFKs policy för internationell diakoni och samhällsutveckling, slås fast att miljöaspekterna ska vara en integrerad del i EFKs utvecklingssamarbete med partners. Även i Grunddokumentet för EFKs internationella arbete pekas på att EFK vill medverka till ett samhälle där en god resurshushållning sker i relation till naturen och miljön. I EFKs regioner pågår arbete för att medvetandegöra och stödja partnerorganisationer och församlingsrörelser i frågor om miljöhänsyn och hållbara lösningar i det dagliga arbetet. I Region Asien är miljö sedan 2013 ett uttalat fokusområde.i resepolicy för anställda och förtroendevalda i Sverige poängteras 32 ÅRSREDOVISNING Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret 2014 ÅRSREDOVISNING 33

18 Förvaltningsberättelse att miljöhänsyn är ett viktigt kriterium för val av transportsätt och upphandling av fordon inom verksamheten. Viktiga externa faktorer Politisk instabilitet i flera länder Flera av de länder där EFK bedriver missionsarbete har präglats av politisk instabilitet och oro. Detta har i flera fall försvårat arbetet. Så har varit fallet i till exempel Centralafrikanska republiken. Här kunde inte en missionärsfamilj etablera sig som var planerat utan fick avvakta hela året ut i grannlandet Kamerun. Mellanöstern har återigen stått i fokus genom både konflikten mellan Israel och Palestina samt den Islamiska statens skoningslösa terroraktiviteter. Detta har skapat en osäkerhet och rädsla i hela regionen som försvårar resande och kommunikation. EU-immigration Den snabba och omfattande immigrationen av så kallade EU-immigranter tog Sverige med överraskning. Helt plötsligt fanns de där framför våra köpcentra - tiggarna från våra östeuropeiska grannländer. Många EFK-församlingar har engagerat sig. Soppkök har upprättats, härbärgen har inretts mm. En omfattande debatt har också pågått i olika media gällande om man ska ge eller inte ge till dessa tiggare. Flera kända EFK-profiler har varit aktiva i debatten. Nytt politiskt styre I och med valet i september fick Sverige en ny regering. Eftersom EFKs verksamhet till viss del är beroende av statliga bidrag har höstens politiska osäkerhet följts noggrant. Frågor som statligt stöd till trossamfund och avdragsrätt för gåvor är några som lyfts där förändringar har aviserats. Även frågan om momsfrihet för second-handverksamhet är aktuell där Skatteverket kommit med ett förtydligande som kan innebära stora förändringar för hela den ideella sektorn och dess second-handrörelser. Analys av verksamhetsresultat och upplysning om mål och om hur ändamålet främjats Övergripande mål finns formulerade i olika målskrivningar. Bland annat nämns siffermål att uppnå till 2020, vilket bland annat inkluderar grundandet av 75 nya församlingar, utsändning av ett fördubblat antal missionärer jämfört med 2010, ökade insamlingar, fler dop och fler unga engagerade i ungdomsarbete. Ett annat mål är ökad integration i församlingarna så att antalet med utländsk bakgrund speglar samhället i stort. Bekämpning av fattigdom genom att destruktiva samhällsstrukturer bekämpas finns också med som mål liksom betoningen av lärjunga- och ledarträning. Dessa långsiktiga mål är grunden i den verksamhet som EFK bedriver. I verksamhetsplaner för respektive verksamhet brys de ner till mer kortsiktiga delmål som främst gäller för ett eller flera verksamhetsår. Församlingsplantering och träning av ledare internationellt En ny pionjärsatsning på församlingsplantering med svensk personal har skett i Japan. 804 församlingar har grundats via ASSIs arbete i Indien under bara sista kvartalet av I region Europa/Mellanöstern har EFK satsat mycket på församlingsgrundande både genom egen personal och genom partners. Under hösten 2014 har en kartläggning av det som görs genomförts för att kunna arbeta bättre och mer effektivt. I maj samlades 130 pastorer, evangelister, äldste och ledare för kvinnogrupper från EFKs partnerkyrka FPCT i Muhange, Tanzania, för att delta i ett fyra dagars seminarium om ledarskap och församling. Det var många som uttryckte tacksamhet och glädje över undervisningen, men också möjligheten att mötas och på så sätt förstärka sammanhållningen. Att mötas och bygga relationer i en växande församlingsrörelse är viktigt. Församlingsgrundande i Sverige Under året fick vi ta emot fem nya församlingar i EFK-familjen som planterats senaste åren. Det innebär att vi nu sett 17 församlingar planteras och bli en del av EFK. Två olika kurser inom församlingsgrundande har genomförts. M4 är en processträning för församlingsplanteringsteam och genomförs tillsammans med några andra frikyrkosamfund. Två team från EFK avslutade sin process i oktober och ett team håller fortfarande på. Träning för pionjärer har dessutom startat för personer som bär på en längtan att i framtiden arbeta pionjärt. Kursen sker i samarbete med EFS, i den här första omgången är tre deltagare med från EFK. Barns rättigheter Att arbeta med barn och barns rättigheter är ett viktigt fokusområde för alla EFKs regioner. I Region Asien t.ex. har man slagit fast en minimistandard för alla barnprojekt som man arbetar med. Under året nådde det första projektet upp till den standarden. I kampanjen som gjordes under fotbolls-vm var vår partner i Brasilien med i ett nätverk som försvarade barn mot barnsexturismen. Genom ca 700 volontärer har man talat med turister om barns rättigheter för att på så sätt undvika den barnsexturism som är vanlig i den här typen av evenemang. I september påbörjades arbetet med att träna EFKs samarbetspartners i Afrika i vad som är barns rättigheter och finna arbetssätt för hur EFK kan stötta samarbetskyrkorna när de kommer i kontakt med barn genom söndagsskola, sjukvård, skolor osv. Barn lever ett väldigt utsatt liv på den afrikanska kontinenten. Mitt i en extrem fattigdom och trots en osäker morgondag för de föräldralösa barnen i t.ex. Swaziland så fortsätter EFKs samarbetskyrka Holiness Union Church att kämpa för att ge de mest utsatta fosterfamiljerna i Hhohho-provinsen stöd och verktyg för att komma ur fattigdom. Även i vår egen världsdel så är barnen utsatta. I två områden i Belgrad har 153 romska barn med familjer fått hjälp och stöd att slutföra sin grundskoleutbildning. Människohandel Ett skyddsboende i Egypten har startats. Det är till för kvinnor som utsatts för övergrepp eller på andra sätt är i fara. Våld inom familj och släkt är stora problem i regionen. Dessutom är det vanligt med påtvingade korta äktenskap med unga flickor. Dessa är illegala, men vanliga. Ett drop in center har startats i Limassol på Cypern där utsatta kvinnor får praktisk hjälp och rådgivning. Ett 15-tal kvinnor får regelbundet hjälp. Mångkultur Som en naturlig följd av det ökande antalet nysvenskar har andelen medlemmar med utländsk bakgrund i EFKs församlingar ökat. Genom Forum för mångkultur och religionsmöte ges stöd till EFKs församlingar i att bättre förstå olika kulturer och religioner samt ge redskap för att möta människor med utländsk bakgrund med evangeliet. Det sker via konsultationer och temadagar. Under året har materialet Innanför eller utanför getts ut som ett verktyg för församlingarna när det gäller att hjälpa asylsökande och nyanlända. Ledardagar för ledare inom migrantförsamlingar har genomförts liksom konferensen Heart for muslims. Utbildning Vid Örebro Teologiska Högskola utbildas ledare för tjänst i församling och samhälle. Under året gick flera pastorer ut i församlingstjänst. Missionsinstitutet (MI) har under året utbildat ett antal missionärer som är på väg ut i tjänst. MI har även genom seminariedagar och nyhetsbrev fördjupat missionskunskapen i EFKs församlingar. Under året utgavs del fyra i en längre skriftserie, denna del har fokus på den missionella kyrkan. De kurser som ges vid Örebro Folkhögskola är attraktiva och under året har måluppfyllelsen varit god. Bland annat har elever vid Lärjungaskolan på Götabro fått konkreta redskap att bättre kunna möta olika situationer som uppstår i livet. Skolan har gott söktryck och får mycket goda utvärderingar. Även kurserna i lokalerna i Vivalla är populära och skolan bidrar mycket positivt för utvecklingen i området. Uppdragsverksamheten med fokus på arbetsmarknadsåtgärder har varit framgångsrik. Framtida utveckling Evangeliska Frikyrkan står nu inför de största förändringarna i organisation och i synen på sig själv som rörelse sedan bildandet av EFK (Nybygget-kristen samverkan) Det har gått 20 år sedan den förändringsprocessen inleddes. Mycket har förändrats under dessa år både i omvärlden och inom rörelsen. Planen är att genom ett ökat nätverkande kunna skapa ett ökat engagemang och känsla av ägande bland de lokala församlingarna. Styrelsen har kallat till en Extra Kongress i maj Då kommer viktiga inriktningsbeslut att fattas och en ny organisationsstruktur kommer att presenteras. Större fokus kommer att ligga på att skapa nätverk mellan lokala församlingar och att försöka identifiera församlingar som kan fungera som hubbar i dessa nätverk. För att effektivisera verksamheten kommer flera av de insamlingsverksamheter som finns idag i fortsättningen att drivas i egna organisationer med EFK som huvudägare. Ett omfattande sparprogram har presenterats som kommer att leda till en mindre och flexiblare organisation. Målsättningen är att detta ska leda till ett större engagemang, en känsla av ett större ägande och en mer flexibel organisation med en kostnadsvolym som är anpassad till de intäkter som finns. Resultat och ställning Evangeliska Frikyrkans huvudsakliga inkomstkällor är gåvor och bidrag. Gåvorna kommer framförallt från ensklida givare och församlingar som samarbetar i EFK och är själva grunden för att kunna genomföra den verksamhet som sker, i Sverige och internationellt. Sedan 2011 har det ekonomiska resultatet varit negativt, och 2014 års minusresultat blev det största på många år. Det som framförallt skiljer ut 2014 från tidigare år är att testamentesgåvor inte nådde tidigare års nivåer. Under 2014 erhölls gåvor på sammanlagt 48,4 miljoner, vilket är en minskning jämfört med året dessförinnan. Samtidigt gjordes en särskild insamlingssatsning till en renovering vid EFKs kursgård, vilka var öronmärkta för detta ändamål. Gåvorna till den löpande verksamheten ökade något jämfört med 2013 om man räknar bort de minskade testamentena. Den enskilt största insamlingskategorin är missionärsunderhåll, där gåvorna ska täcka missionärers lön och omkostnader såsom ut- och hemresa, boendekostnader och barnens skolavgifter. Totalt inkom 17,3 miljoner i gåvor för detta ändmål, vilket är en liten minskning jämfört med EFK har ett antal olika insamlingskanaler som har vissa särskilda kriterier för gåvoändamål. Barnhjälpen är gåvor till insatser riktade mot barn mellan 0-18 år och insamlingskanalen Ge för livet har ändamål som framförallt är sociala projekt. Under 2014 nådde insamlingsresultatet genom Barnhjälpen ungefär föregående års nivåer, 3,8 miljoner, samtidigt som Ge för livet minskade med 500 tkr och slutade på 5 miljoner. Bidragen som EFK tar emot är framförallt offentliga bidrag till högskolekurser vid Örebro Missionsskola, folkhögskolekurser vid Örebro Folkhögskola och Sidamedel till internationella insatser. EFK bedriver också uppdragsutbildningar och tar emot särskilda anställningsstöd för anställda, framförallt vid second-handbutikerna. Försäljningen vid dessa butiker uppgår till betydande belopp och överskottet går framförallt till projekt i EFKs internationella arbete. Totalt omsatte de butiker som drivs i egen regi cirka 13 miljoner och överskottet blev knappt 4 miljoner, en minskning med 1,5 miljoner. EFK administrerar också församlingars tjänstepensioner och försäkringar samt betalar ut tjänstepensioner till pensionärer. Totalt omfattade denna del 12,6 miljoner. EFKs personalkostnader uppgick till knappt 72 miljoner och är den enskilt största kostnadsposten och omfattar 147 årsarbetskrafter. Förutom lön och sociala avgifter ingår exempelvis sjukvård, skolavgifter och boendekostnader för EFKs missionärer och barn. Utbetalningar till internationella projekt och övriga verksamhetskostnader uppgick till cirka 46 miljoner. 34 ÅRSREDOVISNING Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret 2014 ÅRSREDOVISNING 35

19 Förvaltningsberättelse Årsredovisning Årets negativa resultat förklaras delvis av att budgeten för året var negativ, -1,8 miljoner, samt att gåvorna till den planerade verksamheten inte nådde upp till förväntade nivåer. EFKs fria egna kapital uppgår efter 2014 års negativa resultat till cirka 6 miljoner. Den framtida ekonomiska utvecklingen är osäker. För att återigen få en ekonomi i balans har EFKs styrelse beslutat om en omorganisation med stora besparingar som följd, både 2015 och För att få en större stabilitet i ekonomin är också målet att den löpande verksamheten inte ska vara beroende av testamentesmedel. Samtidigt finns det andra orosmoln, inte minst frågan om moms på second-handförsäljning och förslag om att ta bort avdragsrätten för gåvor. Framförallt den förstnämnda kan få betydande konsekvenser för de butiker som EFK driver och i förlängningen den verksamhet som är möjlig att bedriva Var kom pengarna ifrån 2014? Församlingar 57 % Privatpersoner 34 % Övriga organisationer 9 % Var kom pengarna ifrån 2013? Resultaträkning VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 Not Gåvor 2, 3, Bidrag Nettoomsättning 6, Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetens intäkter VERKSAMHETENS KOSTNADER Anslag, förmedlade bidrag och handelsvaror 9, Övriga externa kostnader Balansräkning TILLGÅNGAR Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 14, Inventarier, verktyg och installationer Pågående nyanläggning Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Närstående verksamhet EFK har ett dotterbolag, Scan Interact (Cyprus) Ltd. Delar av verksamheten i region Europa/Mellanöstern sker utifrån detta bolag. Då verksamheten är av ringa storlek redovisar EFK ingen koncernredovisning. EFK är också delägare i den norska koncernen Mentor Medier AS, där bland annat Libris förlag och tidningen Dagen ingår. EFK är medlem och huvudman i två föreningar som bedriver folkhögskoleverksamhet. Dessa är Liljeholmens folkhögskola i Rimforsa samt Hyllie Park Folkhögskola i Malmö. EFK är stiftare till Stiftelsen Kåfalla Herrgård som bland annat bedriver retreatverksamhet i Bergslagen samt Stiftelsen Sveriges kristna familjehem, SKFH. Församlingar 52 % Privatpersoner 40 % Övriga organisationer 8 % Var kom pengarna ifrån Personalkostnader Avskrivningar, nedskrivningar och återföringar Övriga verksamhetskostnader Summa verksamhetens kostnader VERKSAMHETSRESULTAT RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster Skatt på årets resultat Långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar ÅRETS RESULTAT Privatpersoner Församlingar Övriga organisationer Fördelning av årets resultat Årets resultat enligt resultaträkningen Utnyttjade ändamålsbestämda medel/ fonderingar från tidigare år Kassa och bank 21, Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Reservering av ändamålsbestämda medel/ fonderingar som erhållits men inte utnyttjats Nyckeltal under året Nyckeltal moderförening Insamlade medel (tkr) ÅRETS RESULTAT EFTER FÖRDELNING Årets resultat efter förändring av ändamålsbestämda medel (tkr) Soliditet, % Kassalikviditet, % Fritt eget kapital (tkr) ÅRSREDOVISNING Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret 2014 ÅRSREDOVISNING 37

20 Årsredovisning Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER Not Eget kapital 22 Eget kapital för särskilda ändamål Balanserat resultat Använda ändamålsbestämda medel Tillförda ändamålsbestämda medel Årets förlust Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pension och liknande förpliktelser Summa avsättningar Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Övriga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 21, Leverantörsskulder Skulder till koncernföretag Skatteskulder Skuld erhållna ej nyttjade bidrag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 25, Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda panter Ansvarsförbindelser Kassaflödesanalys DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not Verksamhetsresultat Av- och nedskrivningar Resultat vid försäljning av anläggningstillgångar Övriga poster som inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta Erhållna utdelningar Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Minskning/ Ökning av varulager Minskning/ Ökning av kortfristiga fordringar Ökning/ Minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Avyttring av övriga finansiella anläggningstillgångar 2 28 Minskning/ Ökning av kortfristiga placeringar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Minskning av finansiella kortfristiga skulder Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Tilläggsupplysningar Noter (i tusental kronor där inget annat anges) Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar. K3s regelverk har tillämpats i sin helhet. Värderingsgrund Tillgångar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges. Belopp Samtliga belopp är angivna i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Beloppen inom parentes anger tidigare års värden. Omräkning av utländsk valuta Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagskurs, vilket är växelkursen på balansdagen. Verksamhetsintäkter Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som erhållits eller kommer att erhållas för egen räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas. Nedan beskrivs, för respektive intäktspost, när intäktsredovisningen sker. Gåvor och bidrag En transaktion i vilken trossamfundet tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller tjänsten erhålls därför att organisationen uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om organisationen har en skydlighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är det inget bidrag är det en gåva. Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfyllts. Insamlade medel av pengar och bidrag redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. I den mån det på balansdagen finns löften om bidrag intäktsförs dessa efter individuell prövning. kläder etc värderas på balansdagen till nettoförsäljningsvärdet om de ska säljas medan de artiklar som genast ska skänkas vidare värderas till försäkringsvärdet. Nettoomsättning Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas normalt vid försäljningstillfället. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, d v s leasingavgifter kostnadsförs löpande. Ersättning till anställda Löpande ersättningar till anställda i form av löner, sociala avgifter och liknande kostnadsförs i takt med att de anställda utför tjänster. Eftersom alla pensionsförpliktelser klassificerats som avgiftsbestämda redovisas en kostnad det år pensionen tjänas in. Inkomstskatt Inkomstskatt är skatt som grundas på näringsverksamhetens skattepliktiga resultat. Aktuell skatt redovisas som intäkt eller kostnad och inkluderas i årets resultat. Trossamfundets inskränkta skattskyldighet regleras i 7 kap. inkomstskattelagen (1999:1229). I den mån trossamundet bedriver näringsverksamhet är huvudregeln att näringsverksamheten är skattepliktig. Näringsverksamhet kan undantas från skatteplikt om den har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet eller är hävdvunnen finansieringskälla. Även normalt sett skattepliktig näringsverksamhet kan i vissa fall undantas från beskattning om huvudsaklighetsprincipen är tillämplig. Vid fastighetsinnehav kan fastighetsinkomsten undantas från beskattning om fastigheten till mer än 50 % används för att främja det allmännyttiga ändamålet alternativt att hyresinkomsterna har naturlig anknytning till det allmännyttiga ändamålet. Trossamfundet är befriad från inkomstskatt i sin ideella verksamhet eftersom den uppfyller kraven som samhällsnyttig enligt skattelagstiftningen. Immatriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade av- och nedskrivningar. Avskrivningen sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Värdering av insamlade medel Vi klassificerar alla erhållna tillskott via insamling som gåvor. Som insamlade medel inkluderas mottagna gåvor från allmänheten, företag, organisationer, samfund samt privata och ideella fonder och stiftelser. Till insamlade medel räknas även testamentsgåvor. Med gåva avses tillgång som lämnas utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar. Värdering av ej monetära gåvor såsom aktier och fastigheter sker till ett vid gåvotillfället försiktigt värderat marknadsvärde. Insamlade Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar 5 år 8 år Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för avskrivningar och eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. Bidrag, privaträttsliga och offentligrättsliga, som avser förvärv av materiella anläggningstillgångar reducerar tillgångens anskaffningsvärde. En materiell anläggningstillgång som har betydande komponenter 38 ÅRSREDOVISNING Årsbok verksamhetsåret 2014 Årsbok verksamhetsåret 2014 ÅRSREDOVISNING 39

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016

Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 Till EFS årsmöte 16 maj 2015: Verksamhetsplan för 2016 EFS stadgar föreskriver att årsmötet tillsammans med rambudget ska fastställa en verksamhetsplan för kommande år. Verksamhetsplanen ska ange inriktningar

Läs mer

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag

Vi utbildar för församlingarnas uppdrag Hej! Du som får det här dokumentet har nyligen träffat en människa som är intresserad av Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT). Den personen vill antingen ha dig som mentor eller er församling som utbildningsplats.

Läs mer

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret 2013 1

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret 2013 1 ÅRSBOK 2013 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2013 Årsbok verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2013 i korthet 2 Anders Blåberg om året som gått 3 Det här är EFK 4 Församling

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se

2013/2014. www.bibelskolagoteborg.se 2013/2014 www.bibelskolagoteborg.se Välkommen till Bibelskola Göteborg! Bibelskola Göteborg vill vara en bibelskola där du får växa i ditt personliga liv som kristen, där du får hjälp att leva och växa

Läs mer

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV?

VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? VILL DU LEVA ETT MENINGSFULLT LIV? Vill du ha ett meningsfullt liv? Tänk att få ägna sig på heltid åt det som är meningsfullt och dessutom få lön för det! Om du känner en kallelse till att bli pastor,

Läs mer

ÅRSBOK ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012 1

ÅRSBOK ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012 1 ÅRSBOK 2012 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2012 ÅRSBOK VERKSAMHETSÅRET 2012 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2011 i korthet 2 Anders Blåberg om året som gått 3 Det här är EFK 4-5 Församling

Läs mer

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt)

Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling (förslag 3 okt) Församlingsordning för Abrahamsbergskyrkans församling antagen vid årsmöte 2013-03- XX Abrahamsbergskyrkans församling har antagit

Läs mer

Stadgar för Equmenia region Svealand

Stadgar för Equmenia region Svealand Stadgar för Equmenia region Svealand 1 Regionens grund, namn och uppdrag JESUS KRISTUS ÄR HERRE. Equmenia region Svealand delar denna bekännelse från Filipperbrevet 2:11 med kristna genom alla tider. Barn-

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Normalstadgar för equmenias regioner

Normalstadgar för equmenias regioner Normalstadgar för equmenias regioner Inom equmenia finns sju regioner. Geografi och uppdrag fastställs av equmenias riksstämma. Verksamheten i regionerna sker i nära koppling till den verksamhet som sker

Läs mer

Sverige- undersökningen

Sverige- undersökningen Sverige- undersökningen En studie av frikyrkans utveckling i Sverige Frikyrkan flyttar Sverige- undersökningen En studie av utvecklingen inom frikyrkofamiljen och den del av den lutherska kyrkofamiljen

Läs mer

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Sverigeundersökningen En studie av utvecklingen inom frikyrkofamiljen och den del av den lutherska kyrkofamiljen som har liknande medlemsbegrepp.

Sverigeundersökningen En studie av utvecklingen inom frikyrkofamiljen och den del av den lutherska kyrkofamiljen som har liknande medlemsbegrepp. Sverigeundersökningen En studie av utvecklingen inom frikyrkofamiljen och den del av den lutherska kyrkofamiljen som har liknande medlemsbegrepp. Period: 2000-12-31 till 2005-12-31 Först lite kort om Svenska

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang

Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang Riktlinjer för Folkungakyrkans internationella missionsengagemang 1. INLEDNING Syftet med detta dokument är att ge riktlinjer för Folkungakyrkans engagemang i internationell mission. Målet är att hjälpa

Läs mer

Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte HANDLINGAR. Lördag den 25 maj Saronkyrkan, Göteborg

Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte HANDLINGAR. Lördag den 25 maj Saronkyrkan, Göteborg 2013 Evangeliska Frikyrkans Representantskapsmöte HANDLINGAR Lördag den 25 maj Saronkyrkan, Göteborg Välkommen på en framtidsspaning! Om vi blickar framåt hur är vi då församlingsrörelse på bästa sätt?

Läs mer

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg

Grunddokument för Kyrkan i Enebyberg Kyrkan i Enebyberg I originaldokumentet användes det dåvarande samfundsnamnet Svenska Missionskyrkan, men i denna webbversion har detta ersatts med det nya namnet Equmeniakyrkan. På samma sätt användes

Läs mer

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG

FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FÖRSAMLINGSFAKULTETEN I GÖTEBORG FORMAD FÖR KRISTUS IDENTITET - RELATION - MÖJLIGHET Formad för Kristus Förberedd för tjänst Församlingsfakulteten vill att människor formas för Kristus Förberedelse är

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD

SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD SAMTALSFRÅGOR MER ÄN ORD Här finns förslag till samtalsfrågor till boken Mer än ord trovärdig efterföljelse i en kyrka på väg. Frågorna passar bra att använda i diskussionsgrupper av olika slag. Komplettera

Läs mer

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan.

Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare i Svenska Missionskyrkan. Vill du bli... diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det fi nns alltid behov av nya medarbetare

Läs mer

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22

Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att RÄDDA MÄNNISKORNA 2005-11-22 Guds mål är att rädda människorna Människans väg till räddning Det är 4 steg du som människa tar för att bli räddad. 1. Du möter på olika sätt budskapet om

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor,

Församlingen lever i denna mission genom: evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor, Församlingskonstitution Församlingens konstitution består av Teologisk grund för Equmeniakyrkan samt Församlingsordning och Församlingsstadgar antagna av Fristads Missionskyrka 2014 09 29 och 2014 09 --.

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Vill du bli diakon, missionär eller pastor?

Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Vill du bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare! Har du någon gång funderat på att bli diakon, missionär eller pastor? Det finns alltid behov av nya medarbetare i

Läs mer

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig!

Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! Vi satsar på dig som är chef! Framtidsfacket för dig! ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk form. Illustration: Lukas Möllersten. Tryck: EO Grafiska, december 2006. Upplaga: 3 000

Läs mer

Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla

Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla 1 Kyrkans kris hur mår Kristi kropp? Min upplevelse i Husaby delas inte det vet jag av alla som var där. Det har med olika förväntningar och inte minst olika förförståelser att göra. För min del handlar

Läs mer

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010

Söktryck i folkhögskolan. Höstterminen 2010 Söktryck i folkhögskolan Höstterminen 2010 Innehåll Sökande höstterminen 2010 3 Allmän kurs 3 Särskilda kurser 3 Exempel på inriktningar som ökat/minskat 3 Deltagargrupper 4 Verksamhet med deltagare med

Läs mer

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper

Utrustande ledarskap. Gåvobaserad verksamhet. Hängiven andlighet. Funktionella strukturer. Inspirerande gudstjänster. Livsnära smågrupper Resultat av undersökningen Naturlig Församlingsutveckling Utrustande ledarskap 63 Gåvobaserad verksamhet 58 Hängiven andlighet 45 Funktionella strukturer 52 Inspirerande gudstjänster 47 Livsnära smågrupper

Läs mer

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten

Frågor och svar efter beslut om vigselrätten Frågor och svar efter beslut om vigselrätten På Evangeliska Frikyrkans Församlingsprogram får vi frågor om hur vi ska göra med vigslar efter att vi avsagt oss vigselrätten. Dokumentet EFK och vigselrätten

Läs mer

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen

Vi är Melleruds Kristna Center. Fånga visionen Vi är Melleruds Kristna Center Fånga visionen Framtidsbilden Vi ser en ung generation. där många följer Jesus...som är hängiven Jesus som är till välsignelse för alla släkter i regionen 1 Mos 12:2-3 Det

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan

IMMANUELSKYRKAN. www.imkskovde.se. December 2014 - Februari 2015 SKÖVDE. Equmeniakyrkan IMMANUELSKYRKAN SKÖVDE December 2014 - Februari 2015 Equmeniakyrkan www.imkskovde.se Omslagsbilden: Välkommen in i värmen i Immanuelskyrkan! Skövde Missionsförsamling & Equmenia Skövde Kungsgatan 17, 541

Läs mer

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling

Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling Församlingsordning för Uppsala Missionsförsamling antagen vid årsmöte 2008-03-01 och församlingsmöte 2008-05-25 samt ändrad vid årsmöte 2009-03-07 och

Läs mer

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar

Leva församling. Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Leva församling Samtalsfrågor och goda råd till dig som håller i webbkursens samlingar Roligt att du upptäckt kursen! Vi hoppas att den kommer ge dig och er som tittar och lyssnar ett bra och inspirerande

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder

Jag kallar er vänner. Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder Jag kallar er vänner Joh 15:15 En vägledning till församlingar som söker vänner i andra länder 1 Biblisk grund Den missionssyn som vuxit fram i Svenska Missionskyrkan när det gäller relationen till kyrkor

Läs mer

Ideellt ledarskap i kyrkan

Ideellt ledarskap i kyrkan Ideellt ledarskap i kyrkan Ettårigt ledarskapsprogram för ideella medarbetare i Svenska kyrkan Bakgrund Kännetecknande för kyrkans arbete är att det bärs av idealitet, sprunget ur personligt engagemang

Läs mer

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON

JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE BORIS SIMON JANUARI 2014 FILADELFIA WWW.FILADELFIAOREBRO.SE NU BORIS SIMON På församlingsledningens bord - - - TEXT Sören Thörn 400 000 kr - 350 000 kr - 300 000 kr - 250 000 kr - 200 000 kr - 150 000 kr - Insamlat

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2015 2016

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2015 2016 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2015 2016 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen

...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen ...till jordens yttersta gräns. Pingstkyrkan Kungsbacka i världen Jesus sa; Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Det är vad ordet mission innebär. Ingen församling kan göra detta själv,

Läs mer

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll.

- Bibelns övergripande historia och Guds handlande genom historien. - Bibelns olika viktigaste genomgående teman. - De olika bibelböckernas roll. GEMENSAMMA KURSER (BIBELSKOLA ICHTUS, de första fyra veckorna) BIBELSYN Bibeln är den främsta källan för kunskap i den kristna tron. Vad är det för bok? Vilka olika sätt finns det att se på Bibeln? Hur

Läs mer

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden.

emot oss. (Rom 15:5-7) Så förkroppsligas Guds närvaro på jorden. Överlåtelse - Intro Vi är på en resa som församling, där vi får se människor komma till gemenskapen och till tro på Jesus Kristus. Det är en gåva. Det som kännetecknar vår församling allra mest är att

Läs mer

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016

På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 - Vi vill hjälpa människor hitta fram - På gång i Centrumkyrkan September 2015-Januari 2016 Frukta inte, ty jag är med dig, se dig inte ängsligt om, ty jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig,

Läs mer

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015

EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 EN MÖTESPLATS FÖR ALLA DALKARLSÅ FOLKHÖGSKOLA LÄSÅRET 2014 2015 Dalkarlså Folkhögskola ligger vackert belägen i Västerbottens kustland, fyra mil norr om Umeå. Låt den kreativa miljön prägla studieåret

Läs mer

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet

Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Bygg och utveckla ett ledarteam för kreativ barnverksamhet Detta arbetsmaterial är ursprungligen framtaget för en Promiseland-konferens i församlingen Willow Creek i USA. Det är skrivet av Lori Salomo,

Läs mer

SVENSKA ALLIANSMISSIONEN

SVENSKA ALLIANSMISSIONEN SVENSKA ALLIANSMISSIONEN Historien präglar oss Svenska Alliansmissionen är en av de äldsta frikyrkoorganisationerna i landet. Rötterna går tillbaka till 1853 då Jönköpings Traktatsällskap bildades. Åtta

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N

Lindome församlings Församlingsinstruktion KR 2006. Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församlings FörsamlingsInstruktioN F I N Lindome församling är ett enförsamlingspastorat som ej ingår i samfällighet. I församlingen finns fyra prästbefattningar: en kyrkoherde och tre komministrar.

Läs mer

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008

Var tredje svensk saknar eget pensionssparande. Undersökning av Länsförsäkringar 2008 Var tredje svensk saknar eget pensionssparande Undersökning av Länsförsäkringar 200 Sammanfattning Drygt var tredje svensk pensionssparar inget alls. Vanligast är att spara upp till 1 000 kronor i månaden

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG

VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG TA GÄRNA MED MIG HEM! VÄLKOMMEN TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG EN GUIDE TILL EFS-KYRKAN HELSINGBORG Fr.o.m. september 2016 Jesus talade åter till dem och sade: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Bön för vår kyrka och vår värld

Bön för vår kyrka och vår värld Bön för vår kyrka och vår värld Bönen Vår viktigaste uppgift som kristna är att söka Gud, att låta hans kärleks eld tändas och brinna i våra hjärtan. Bön är att befinna sig i den älskande Gudens ansiktes

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN!

Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! Boost by FC Rosengård Lantmannagatan 32 214 48 Malmö info@boostbyfcr.se www.boostbyfcr.se BOOST BY FC ROSENGÅRD VI TROR PÅ FRAMTIDEN! OM ATT TRO PÅ FRAMTIDEN Fotbollen har en fantastisk förmåga att sammanföra

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING

HANDLEDNING. livet. Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING HANDLEDNING livet Tillsammans för MISSION OCH EVANGELISATION I EN VÄRLD I FÖRÄNDRING Kyrkan finns till genom mission liksom elden finns till genom att brinna. Om hon inte engagerar sig i mission upphör

Läs mer

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund

Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Tankar som speglar Svenska kyrkan i utlandets värdegrund Vid livets middagsbord visar vi varandra tillit i bön och samvaro. Alla får chans att vara mittpunkt, det finns tid att höras, tid att lyssna. Det

Läs mer

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING

FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordning 1/14 FRISTADSKYRKANS FÖRSAMLINGSORDNING Församlingsordningen beskriver församlingens vision, liv och struktur. Detta dokument beskriver vad Fristadskyrkan är och vad församlingen vill

Läs mer

Spår Första samlingen Lärjungar

Spår Första samlingen Lärjungar Inledande bön Gud, vår Fader, vi tackar dig för att du alltid söker efter oss. I skapelsen ser vi spår av din kärlek; kom och befria oss från allt som hindrar vårt gensvar på din godhet. Herre Jesus Kristus,

Läs mer

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj

DEL AV GEMENSKAPEN. Kyrkan är Guds famn och familj Medlemskap DEL AV GEMENSKAPEN Kyrkan är Guds famn och familj Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet,

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer

tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar

tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar tro hopp kärlek Ny i Sverige - Integrationsarbete i Angereds, Bergsjöns och Lundbys församlingar Ny i Sverige I våra dagliga möten med de som är nya i Sverige formas Ny i Sveriges verksamheter. Utifrån

Läs mer

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012

KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 KRISS verksamhetsplan 2011/12 gäller från riksmötet 2011 till riksmötet 2012 Tema: En mänsklighet Trons reflektion interdependencefestivalen Vi vill ordna en tredje interdependencefestival den 7-9 oktober.

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Policy för fred och omställning till en hållbar värld

Policy för fred och omställning till en hållbar värld Policy för fred och omställning till en hållbar värld Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. 1 Mos 1:26 Vi vet att hela skapelsen ännu ropar som i födslovåndor. Rom

Läs mer

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION

FÖRSAMLINGSINSTRUKTION FÖRSAMLINGSINSTRUKTION TRO, HOPP OCH KÄRLEK Detta är vår församlingsinstruktion. Den beskriver vår vision och våra mål. Församlingsbor, anställda och förtroendevalda har arbetat fram den tillsammans. MÄKTIGA

Läs mer

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014

Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Hemvist för Falköpings Missionsförsamling Programblad för Falköpings Missionsförsamling & SMU 1 december 2013 27 februari 2014 Stina Lönnmyr, Nora Rydberg, Ellen Ahlrik, Karl Borgenhard och Joakim Svantesson.

Läs mer

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan

Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan 2005-04-21 Bilaga 1 1 Nationellt utvecklingsprogram Dans i skolan Verksamhetsplan för det nationella utvecklingsprogrammet för dans i skolan mellan NCFF, Myndigheten för skolutveckling, Statens kulturråd

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7

Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling. Sida 1 av 7 Sida 1 av 7 Församlingsinstruktion Linköpings Berga församling Innehållsförteckning 1. Vår omvärld... 3 2. Relation församlingens ledord... 3 3. Vår invärld... 4 4. Det pastorala programmet (hur gudstjänst,

Läs mer

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter

mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter POLISENS CHEFsförsörjningSPROGRAM mot strategisk nivå Polisens chefs- och ledarcenter Polisens uppdrag är att minska brottslig heten och öka tryggheten. Genom vårt brotts före byggande arbete ska vi medverka

Läs mer

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret

ÅRSBOK. Årsbok verksamhetsåret ÅRSBOK 2011 Evangeliska Frikyrkan verksamhetsåret 2011 Årsbok verksamhetsåret 2011 1 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse 2011 i korthet 2 Anders Blåberg om året som gått 3 Det här är EFK 4-5 Församling

Läs mer

Lärjungaskap / Följ mig

Lärjungaskap / Följ mig Lärjungaskap / Följ mig Dela in gruppen i par och bind för ögonen på en av de två i paret. Låt den andra personen leda den med förbundna ögon runt i huset och utomhus, genom trädgården, till exempel, och

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu

Tunadalskyrkan Att leva i Guds Nu 1 Mark 1:14 När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet. Tunadalskyrkan 131208 Att leva

Läs mer

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk

Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk KINGDOM BUILDERS 1 VÅRT HEM I VÄSTERÅS OCH MÄLARDALEN Sedan starten av Lifecenter har vi varit välsignade med en fantastisk byggnad i Västerås. Det är vårt gemensamma ansvar att utveckla, underhålla och

Läs mer

Presentation av kyrkostyrelsen

Presentation av kyrkostyrelsen Gunilla Andersson Alingsås, född 1969. Lärare i musik och engelska. Medlem i Sävedalens Missionsförsamling. Gudstjänstledare, sång & musikledare, hemsidesansvarig, tidigare även SMU-ledare och ordförande

Läs mer