Vad betyder IT säkerhet i praktiken - även för Mission Networks

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad betyder IT säkerhet i praktiken - även för Mission Networks"

Transkript

1 Vad betyder IT säkerhet i praktiken - även för Mission Networks Jaan Haabma Basesoft Open Systems AB

2 Säkerhet är svårt Vi inför säkerhet succesivt fr.o.m. version 2 Vi har ett särskilt delprojekt för säkerhet Vi använder godkända säkerhetskomponenter s.k. GFE Vi använder samma lösning som i system FOO Vi låter leverantören ansvara för säkerheten Säkerhet kan inte vara så komplicerat som säkerhetskonsulterna påstår Vi antar att säkerhetskraven inte gäller eller kommer ändras... Vi använder samma programvara som land NNN Det är mindre krav på säkerhet i internationella insatser =>

3 Mission Secret i internationell verksamhet [ur HSäkInfosäk] Begreppet Mission Secret avser information som är kopplad till en specifik internationell insats och som kan förekomma i samtliga motsvarigheter till de svenska informationssäkerhetsklasserna (och inte enbart i nivån SECRET). Det som styr omfattningen av skyddsåtgärder för information avgörs uteslutande av uppgifternas informationsklassificering. För uppgifter som kräver skyddsåtgärder vilka motsvaras av det svenska kravet på säkerhetsskydd, framgår sådana krav genom uppgifternas placering i motsvarigheten till våra informations-säkerhetsklasser (som t.ex. NATO SECRET, NATO/ISAF CONFIDENTIAL, RESTREINT UE osv.). I diskussioner framförs det ibland att man inom olika internationella organisationer (framförallt Nato) har ett begrepp, Mission Secret, som antyder att det på grund av sekretessens geografiska eller tidsmässiga begränsning inte behövs lika omfattande skyddsåtgärder för informationen. Detta synssätt är emellertid felaktigt [HSäkInfosäk]. Den enda självständiga betydelse som begreppet har är kopplat till delgivning av informationen. Information som är Mission Secret får, under vissa förutsättningar, delges efter beslut av den internationella insatsens befälhavare (Force Commander) istället för den normala och mer formella beslutsgången för delgivning av information inom Nato-systemet [HKV :52919, Innebörd av begreppet Mission Secret ]

4 Säkerhet blir bara svårare

5 Plus teknikutvecklingen

6 IT-säkerhet vad är det? Security - CIA + Audit Safety Confidentiality Integrity Audit/Accountability (traceability) Availability Robustness

7 Granskning Lagar, Förordn., OSL, ISO ISO ( LIS ) [jmf ISO 9000, ISO14000] FM DIT,... Dokument ( Papper ) Regelverk MUST-KSF CC STIL... PCI-DSS Uppfyllnad? Effekt? Nytta? OSA SP008 OWAST NIST SP Realisering Stöd för? Sekretess Integritet Tillgänglighet Spårbarhet Reviderbarhet Robusthet Funktion Styrka (SOF) Assurans Effektivitet Nytta Interop. Samverkan Flexibilitet Skalbarhet

8 Funktion, Styrka och Assurans Styrka Funktion Assurans Ofta svårt greppa / förstå / förmedla / realisera sambandet mellan funktion, styrka och assurans i säkerhetsfunktioner och säkerhetslösning (mekanismer)? Top Secret Sammanvägningen ofta inte alls beaktat i syfte att åstadkomma en reell, hållbar, effektiv och nyttig IT-säkerhet! Öppen

9 Assurans Basesoft Exempel behörighetskontroll - Integration i Windows H/R? Maximal assurans som kan uppnås Windows kommunikation (Internt i nod, över nätverk) Aktivt kort, Kortläsare Windows Behörighetsfunktion Kort- Kommunikation programvara Inloggningsprogramvara Windows Användare Windows Loggning Windows Administration. Ex: TAK-KT2 KrAPI Integr. Windows login Windows: IPC, RPC, Användare, BKS, Logg

10 Samverkan?

11 Samverkan? Samverkansportal (ex WEB) för specifik mission Ett antal separata system egna, missions-system, verka i annans system Integration A - Hur autentisera sig och mot vad, exv nationella PKI vs globala PKI strukturer, federationer, Individ i eget system, Roll i annat system Integration B -Behörigheter, behörighetskataloger,

12 Vem kan man lita på? Respektive internationellt samverkande system måste vara minst lika bra på IT-säkerhet som det andra systemet, dvs leder sannolikt till sammantaget lika eller högre krav på IT-säkerhet ju mer samverkan det blir Problem tex veta om / hur mycket det går att lita på andra systemets användare, credentials? Hur (väl) veta att det andra systemet minst uppfyller de egna kraven? Hur lita på COTS, Microsoft, utgivare av certifikat ( legitimation ) etc Ex SHBs BankID ( e-legitimation ) kan användas hos SKV, FK, men inte hos Nordea och vice versa Medför att ett svensk ledningssystem sannolikt inte kan användas i en NATO/USA ledd mission, utan det ledande landets system (delar av) måste användas parallellt med (isolerat från) det egna

13 Säkerhetsarkitektur Det är svårt (jobbigt, dyrt, nästan omöjligt, ) att efteråt tillföra IT-säkerhet i ett IT-system. Motsvarande gäller för alla systemegenskaper (s.k. ickefunktionella krav, kvalite er ) såsom skalbarhet, tekniktålighet, flexibilitet, etc. IT-säkerhet måste vara en del av IT-systemets arkitektur. Implicita (ex Windows) eller explicita val av säkerhetsarkitektur sätter dock möjliga gränser för säkerhet funktion, styrka och assurans d.v.s. vilken IT-säkerhet som faktiskt går att uppnå. Säkerhetslösning med explicit arkitektur och/eller lösa säkerhetskomponenter?

14 Samverkan! BO För att kunna samverka på riktigt med andra måste ens egen säkerhetsinfrastruktur i det egna ledningssystemet kunna separera all information ner till den minsta beståndsdel (objekt, resurs) A B J D E F G H C I K L A B C D E F G H J I K L Separation av all information ner till den minsta beståndsdel (objekt, resurs) => möjlig önskad och kontrollerad samverkan A B C D E F G H J I K L A B J D E F G H C I K L SESAM höstseminarium Jaan Haabma Traditionellt separata system - kontroll av informationsflöde ej möjlig

15 A Security Architecture Authentication A => Credentials Encryption (integrity, confidentiality) Access Control of A and/or C. Audit A through C A C B SEC Access Control of A. Audit A Access Control of A and/or C. Audit A through C. D All processes (Subjects A, B, C, D) are authenticated to a security server ( SEC ) Security server distributes credentials, including roles for the principal - A, B, C, D Access Control and logging is performed in shells to the design entitys (A, B, C, D now acting as objects) based on roles in the credentials. Access Control manager for each service (process, object) control access Credentials have a configurable life span. Can be renewed. Security server distributes encryption keys for communications A-C, C-B and C-D

16 Windows Kerberos Authentication (<=H/R?) TGT 2. Use hash(pwd ) to sign pre-auth! data in AS request (alt. PKI/Certificate Pre-Auth) Ticket - NTW 1. Locate KDC for domain by DNS lookup for AD service Windows 2k+ Active Directory 3. Group membership expanded by KDC, added to TGT auth data 4. Send TGS request for session ticket to workstation Key Distribution Center (KDC) Windows 2k+ Domain Controller

17 Figures from Nat Sakimura, OpenID Foundation

18 Svensk E-leg - Arkitektur och avtalsstruktur Leverantörer av eid-tjänst - Avtal Utfärdare e- legitimation Utfärdare av svensk e- legitimation Utfärdare e- legitimation - Fullmakt - Avtal - Regelverk - Tillitsramverk - Tekniskt ramverk - Avtalsrelation E-legitimationsnämnden E-legitimationsnämnden - Fullmakt Tillhandahållare av e-tjänster e-tjänst e-tjänst FEDERATION BASSTRUKTUR

19 Why Security is Harder than it Looks All software has bugs Under normal usage conditions, a 99,99% bug-free program will rarely cause problems Error-free Normal use Buggy A 99,99% security-bug-free program can be exploited by ensuring the 0,01% instance is always encountered Abnormal use Error-free This converts the 0,01% failure to 100% failure Buggy

20 Why security is harder (cont.) Users have come to expect buggy software Correctness is not a selling point Expensive and time-consuming software validation (evaluation) is hard to justify Time to Market Economics Solution: Confine security functionality into a small subset of functions, the trusted computing base (TCB) In theory the TCB is small and relatively easy to analyse In practice some vendors end up stuffing too much into the TCB making it a UTCB ( Untrusted TCB ) Users buy the product anyway (see above)

21 Frågor?

CSI Common Security Infrastructure GTP Next Generation

CSI Common Security Infrastructure GTP Next Generation CSI Common Security Infrastructure GTP Next Generation Basesoft www.fmgtp.se 2011-09-16 CSI 1 Agenda Introduktion Demonstration Q&A 2011-09-16 CSI 2 Introduktion 2011-09-16 CSI 3 CSI Common Security Infrastructure

Läs mer

Objektbaserad säkerhet Sammanfattning av projektet LARS WESTERDAH, AMUND GUDMUNDSON HUNSTAD, FREDRIK MÖRNESTEDT

Objektbaserad säkerhet Sammanfattning av projektet LARS WESTERDAH, AMUND GUDMUNDSON HUNSTAD, FREDRIK MÖRNESTEDT Objektbaserad säkerhet Sammanfattning av projektet LARS WESTERDAH, AMUND GUDMUNDSON HUNSTAD, FREDRIK MÖRNESTEDT FOI-R--4011--SE ISSN 1650-1942 December 2014 Lars Westerdahl, Amund Gudmundson Hunstad,

Läs mer

Nättjänster i koalitioner, säkerhetsfrågeställningar Slutrapport

Nättjänster i koalitioner, säkerhetsfrågeställningar Slutrapport Lars Westerdahl, Alf Bengtsson Nättjänster i koalitioner, säkerhetsfrågeställningar Slutrapport FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning,

Läs mer

192 Guide för förenklad ST/PP

192 Guide för förenklad ST/PP Ärendetyp: 6 Diarienummer: 13FMV7990-19:113FMV7990-19:1 SP-192 Dokument ID: FMVID-291-309 Swedish Certification Body for IT Security Issue: 3.0, 2013-09-16 Authorisation:Martin Bergling, Technical Manager

Läs mer

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15

IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 IT-SÄKERHETSARKITEKTUR EN VÄGLEDNING FÖR ELBRANSCHEN MED TYPEXEMPEL OCH REFERENSLÖSNINGAR 2015-03-15 Förord En väl fungerande elförsörjning är en nödvändig förutsättning för ett modernt samhälle. Företag

Läs mer

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator

Slutrapport tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator tvåfaktorsautentisering på uppdrag av Inkubator 1 Innehåll 2 INLEDNING... 3 DEFINITIONER AV BEGREPP... 3 MÅL... 4 TIDPLAN... 4 KOSTNADER... 4 DOKUMENTATION... 4 3 ORGANISATION... 5 UPPDRAGSGIVARE... 5

Läs mer

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner IT-kommissionen Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner Benny Stridsberg Rapport 67/2003 IT-kommissionen, 103 33 Stockholm. Telefon: 08-405 10 00 ii Kvalitetskontroll av centrala Internetfunktioner

Läs mer

Tjänsteorienterad Integration, ESB

Tjänsteorienterad Integration, ESB Avdelning för datavetenskap Martin Bood och Karl-Johan Fisk Tjänsteorienterad Integration, ESB Service Oriented Integration, ESB Examensarbete 10 poäng Datum: 07-10-12 Handledare: Examinator: Löpnummer:

Läs mer

Objektbaserad säkerhet

Objektbaserad säkerhet Objektbaserad säkerhet Behov och möjligheter AMUND GUDMUNDSON HUNSTAD, TOMMY GUSTAFSSON, HENRIK KARLZÉN, FREDRIK MÖRNESTEDT, LARS WESTERDAHL FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under

Läs mer

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen Martin Gülich, Martin Eklöf Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen FOI-R-- 1647 --SE ISSN 1650-1942 Systemteknik Metodrapport April 2005 FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk

Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Gustaf Forsman Daniel Hult EXAMENSARBETE 2008 Datateknik Implementering av 802.1x i trådbundna datanätverk Implementation of 802.1x in wired computer networks

Läs mer

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003

Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Avdelning för datavetenskap Jan Ljungkvist Utvärdering av Microsoft SharePoint 2003 Evaluation of Microsoft SharePoint 2003 Examensarbete C-uppsats 10p Datum: 07-06-05 Handledare: Examinator: Katarina

Läs mer

Jan Jacobson 5P-- C H~5: Informationssäkerhet i fjärravlästa elmätare

Jan Jacobson 5P-- C H~5: Informationssäkerhet i fjärravlästa elmätare Jan Jacobson 5P-- C H~5: Informationssäkerhet i fjärravlästa elmätare SIBtlJTIM it UiS UQGtfUcMT IS UtiUMIlU m HBIUBITFI Jan Jacobson Informationssäkerhet i fjärravlästa elmätare MASTER SP - - - -ygj Sveriges

Läs mer

24 Användarrättigheter//User Rights

24 Användarrättigheter//User Rights 24 Användarrättigheter//User Rights Vad är användarrättigheter//user rights Användarrättigheter är grundläggande privilegier, såsom rättigheten att sitta ned framför och logga in på en viss Windows NT-dator

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet

Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet DATUM RAPPORTNUMMER 27 septermber 2006 PTS-ER-2006:36 ISSN 1650-9862 DIARIENR 06-11669 Ökad tillit till Internet genom förbättrad säkerhet i domännamnssystemet Införande och test av standarden DNSSEC Säkerhet

Läs mer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer

Användningen av elektronisk identifiering och signaturer DATUM RAPPORTNUMMER 30 januari 2004 PTS-ER-2004:3 ISSN 1650-9862 Användningen av elektronisk identifiering och signaturer Hur ser marknaden ut och vilka är hindren mot en ökad användning? Förord Post-

Läs mer

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1

GTP Info KP 081113. P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com. Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se. 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP Info KP 081113 Jaan Haabma Jaan.haabma@basesoft.se P-O Risberg per-ola.risberg@logica.com 2008-11-13 GTP Info KP Inforum 1 GTP - FM Generell Teknisk Plattform En IT-infrastruktur som bl a tillhandahåller

Läs mer

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman

Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö. Jan Bergman Planering av rollbaserade mapprättigheter i Windows-miljö Jan Bergman Examensarbete för Tradenom (YH)-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2014 EXAMENSARBETE Författare: Jan

Läs mer

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa

Förstudierapport. Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Förstudierapport Identitets- och behörighetsfederation för ehälsa Senast ändrad:2012-06-15 Dokumentnamn: Slutrapport federation Fastställd av: Styrgruppen 1/48 Innehåll 1 Sammanfattning & förslag till

Läs mer

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid

En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid FOI-R--1568 SE Januari 2005 ISSN 1650-1942 Underlagsrapport Vahid Mojtahed, Göran Bergström, Mattias Karlsson En jämförelse av ansatserna SaSS-UV och UV-strid Systemteknik 172 90 Stockholm TOTALFÖRSVARETS

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS)

Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS) Certifikatpolicy (CP) och utfärdardeklaration (CPS) för Tullverkets CA för informationsutbyte via EDI Version 1.0 2011-05-10 Version 1.0, 2011-05-10 Sid 3 (50) Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 1.1

Läs mer

Att koppla samman logistiksystem och användare i en heterogen försvarsmiljö - En förstudie

Att koppla samman logistiksystem och användare i en heterogen försvarsmiljö - En förstudie FOI-R--1294--SE Augusti 2004 ISSN 1650-1942 Metodrapport Marianela García Lozano, Jenny Ulriksson Att koppla samman logistiksystem och användare i en heterogen försvarsmiljö - En förstudie Systemteknik

Läs mer

Internet mail anti-spamsystem (ASS)

Internet mail anti-spamsystem (ASS) Internet mail anti-spamsystem (ASS) Förslag till arkitektur version 1.0 Projektarbete inom Dataföreningens kurs certifierad IT-arkitekt, kurs K28 Abstract Detta projektarbete beskriver ett förslag på arkitektur

Läs mer

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept

Informationshantering i FM. Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Informationshantering i FM samt Informationskomplexiteten inom ramen för ISAF AMN/FMN koncept Christer Lind-Val C UtvS/MSK Ledsyst Enköping Christer.lind-val@mil.se Informationshantering i FM Vår verksamhetsidé:

Läs mer

RF Kalmar SYSTEMDOKUMENTATION IDP HULTSFRED. Beställare: RF Kalmar. Version: 0.5.0 2010-02-11

RF Kalmar SYSTEMDOKUMENTATION IDP HULTSFRED. Beställare: RF Kalmar. Version: 0.5.0 2010-02-11 RF Kalmar SYSTEMDOKUMENTATION IDP HULTSFRED Beställare: RF Kalmar Version: 0.5.0 2010-02-11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 DOKUMENTINFORMATION... 4 1.1 DOKUMENTETS SYFTE... 4 1.2 DOKUMENTETS MÅLGRUPP... 4 1.3

Läs mer

Tjänstespecifikation

Tjänstespecifikation 1(47) Tjänstespecifikation för Anvisningstjänst som del av Svensk e-legitimation 2(47) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1 Tjänsten i sitt sammanhang... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Mål... 4 1.4 Förväntade

Läs mer

Utvärdering av Security Arena

Utvärdering av Security Arena 2009-12-13 Utvärdering av Security Arena Annelie Helmersdotter Eriksson Tommy Jansson Tomas Åström Faugert & Co Utvärdering AB www.technopolis-group.com Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Executive

Läs mer

Arbetsgruppens förslag till vägval för samverkan

Arbetsgruppens förslag till vägval för samverkan Sida 1 (18) 2009-11-18 Arbetsgruppens förslag till vägval för samverkan Beställare Beställare av detta underlag är Karin Bengtsson, KSL/IT-Forum. Syfte Syftet med detta dokument är att belysa arbetsgruppens

Läs mer