Persontransporter Kriterier 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Persontransporter Kriterier 2011"

Transkript

1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Revision för år 2014 Persontransporter Kriterier 2011 Revisionen ska uppfylla kraven i gällande licensvillkor. Vid försenad revision debiteras en förseningsavgift om 1000 kr per påbörjad vecka enligt allmänna villkor. Revisionen ska vara Naturskyddsföreningen tillhanda senast den 29 maj Revisionen skickas till: Agneta Carlsson Naturskyddsföreningen Norra Allégatan Göteborg Naturskyddsföreningens anteckningar Ankom Handläggare Godkänd Revisionsår 2014 Licenstagaren Företagsnamn tecknare Kontaktperson Namn Befattning E-post Telefon Mobil Licensuppgifter Licensnummer, Bra Miljöval Persontransport Licenstagarens revisor Revisorn ska vara auktoriserad revisor eller godkänd revisor med revisorsexamen. Revisionen ska utföras enligt god revisionssed. Revisorns namn E-post Telefon Mobil 1

2 Redovisa märkt transportarbete i personkilometer för år 2014 Beräkning av licensavgiftens storlek för år 2014 Licensavgiften består i en årlig fast del, en rörlig del samt en avsättning till en miljöfond för transporter. Den fasta licensavgiften uppgår till 5000 SEK per år. Den rörliga licensavgiften beräknas utifrån transportarbete i personkilometer per år. Fondavsättning uppgår till 25 % av den rörliga licensavgiften. Antal personkilometer upp till 1 miljard Personkilometer Rörlig licensavgift, 0,0001 kr/pkm Antal personkilometer överstigande 1 miljard Personkilometer Rörlig licensavgift, 0,00007 kr/pkm Summa fondavsättning, 25 % av den rörliga licensavgiften: Summa rörlig licensavgift: Eventuell återbetalning av licensavgift betalas till bank eller plusgironummer: Bankgiro Plusgiro 2

3 Revisionen omfattar A) Eldriven personbärare B) Personbärare med förbränningsmotor C) Krav för transportmedel D) Avsättning till Transportfonden E) Kommentarer Följande handlingar ska bifogas: En uppdaterad version av Excelfilen Bilaga A, som visar att kriterierna uppfylls. Denna fil bifogas i ett mejl till Intyg på samtliga elleveranser för ursprungspecificerad el och el märkt Bra Miljöval (där detta är tillämpbart) Genom att underteckna denna revision garanterar licenstagaren att den information som lämnats till Naturskyddsföreningen är korrekt och att licenstagaren kommer att erlägga aktuell licensavgift. Ort och datum Företagets firmatecknare Namnförtydligande 3

4 A ELDRIVEN PERSONTRANSPORT A1 Elanvändning Persontransporter Revision 2014 Bra Miljöval Total elanvändning under det aktuella året (för den märkta transporttjänsten eller linjen, inklusive positionering av fordon) kwh Å Typ av el Typ av el (ursprungsspecificerad respektive el märkt Bra Miljöval) Förbrukning (kwh) Elen är inköpt från (t ex Trafikverket, Fortum) Bifoga intyg på samtliga elleveranser för ursprungsspecificerad el och el märkt Bra Miljöval, antingen per mejl eller i pappersformat tillsammans med revisionshandlingarna. Bifoga per mejl, fullständiga beräkningar som visar att kriterierna uppfylls (elförbrukning, typ av el, transportarbete m.m.), genom en uppdaterad version av Bilaga A. A2 Övriga kommentarer tecknarens underskrift 4

5 B PERSONTRANSPORT MED FÖRBRÄNNINGSMOTOR B1 Drivmedel Total förbrukning av drivmedel (för den märkta transporttjänsten eller linjen, inklusive positionering av fordon) Typ av drivmedel Förbrukad mängd, ange enhet Bifoga per mejl, fullständiga beräkningar som visar att kriterierna uppfylls (typ av drivmedel, euroklasser, drivmedelsförbrukning, transportarbete m.m.), genom en uppdaterad version av Bilaga A. B2 Övriga kommentarer tecknarens underskrift 5

6 C KRAV FÖR TRANSPORTMEDEL Kriteriekrav 5 Persontransporter Revision 2014 Bra Miljöval C1 Redovisa hur de valbara kraven (a-f) för transportmedlen har uppfyllts. Transportmedel Valt krav Uppfylls kravet? (ja/nej) C2 Övriga kommentarer om de valbara kraven för transportmedlen tecknarens underskrift 6

7 D AVSÄTTNING TILL TRANSPORTFONDEN Enligt kriterierna för Bra Miljöval Persontransporter 2011 ska företag som säljer persontransporter märkta med Bra Miljöval avsätta medel motsvarande 25 % av den rörliga licensavgiften i SEK. Fondavsättningen görs utöver licensavgiften. De pengar som ska avsättas kan antingen avsättas på ett eget konto (åtskilda från andra medel inom företaget) eller i Naturskyddsföreningens transportfond. Pengarna avsätts eller faktureras i efterhand enligt resultat från denna revision. Mer information om fonden finns i kriterierna Bra Miljöval Persontransporter 2011, bilaga 2. D1 Transportfonden administreras av Naturskyddsföreningen (ytterligare information krävs ej) administreras i egen regi (fyll i uppgifter nedan) Medel avsatta till fonden under verksamhetsåret (SEK) Medel i fonden vid ingång till verksamhetsåret (SEK) Medel i fonden vid utgång av verksamhetsåret (SEK) D2 Information om avslutade projekt inom ramen för fonden Ange nedan om något projekt har avslutats under verksamhetsåret Nej Ja, följande projekt är avslutade: D3 Redogörelse för pågående projekt Redogör kortfattat för aktiviteter för vart och ett av de godkända projekt som bedrivs inom ramen för transportfonden. Varje fondprojekt som godkänts och inte avslutats ska beskrivas. Information kan även lämnas i separat bilaga. Projektnamn Aktiviteter Använda medel ur fonden för projektet (SEK) D4 Övriga kommentarer om fonden tecknarens underskrift 7

8 E KOMMENTARER Använd utrymmet nedan för eventuella kommentarer och tillägg tecknarens underskrift 8

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval

Biobränsle. Ansökan 2013. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Biobränsle Ansökan 2013 Naturskyddsföreningens anteckningar Version 2013:B Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren

Läs mer

Godstransporter 2005. Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval

Godstransporter 2005. Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval Naturskyddsföreningen Ansökan för Bra Miljöval Godstransporter 2005 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt. Skickas

Läs mer

Bil- och småhusförsäkringar

Bil- och småhusförsäkringar Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Bil- och småhusförsäkringar Ansökan 2011 Denna handling är en Ansökan om Licens att få använda Bra Miljöval i enlighet med Licensvillkoren för nedan angiven Produkt.

Läs mer

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Persontransporter Kriterier 2011:1

Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. Persontransporter Kriterier 2011:1 Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Persontransporter Kriterier 2011:1 1 Bra Miljöval. Naturskyddsföreningens miljömärkning. Naturskyddsföreningen är en politiskt och religiöst obunden ideell förening utan

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Livsmedelsbutik. Ansökan 2013:D. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. För butiker med nettoomsättning under 50 miljoner kronor

Livsmedelsbutik. Ansökan 2013:D. Naturskyddsföreningen Bra Miljöval. För butiker med nettoomsättning under 50 miljoner kronor Naturskyddsföreningen Bra Miljöval Livsmedelsbutik Ansökan 2013:D För butiker med nettoomsättning under 50 miljoner kronor Naturskyddsföreningens anteckningar 2013:D Denna handling är en Ansökan om Licens

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Essunga kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras och

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014

Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Utvecklingsavdelningen 2013-10-25 Dnr 2013:422 1 (5) Ansökan om verksamhetsbidrag för entreprenörskap i skolan/statsbidrag till organisationer 2014 Det här dokumentet innehåller information för organisationer

Läs mer

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

An sökan om arrangemangsbidrag. Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt An sökan om arrangemangsbidrag Ansökan om arrangemangsbidrag Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om bidragssökande Ev. organisationsnummer Namn på bidragssökande

Läs mer

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN

12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN 12. ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE INOM VÅRDVAL UPPSALA LÄN Ansökan kan fyllas i elektroniskt men måste sedan skrivas ut för underskrift. Den lämnas eller skickas till landstingets Upphandlingsenhet. Märk kuvertet

Läs mer

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6)

Skogsstyrelsen Anvisning ansökan om utbetalning av företagsstöd 2(6) 1(6) Anvisning till ansökan om utbetalning av företagsstöd för kompetensutveckling Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av beviljat företagsstöd

Läs mer

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun

Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Sid 1 av 5 Ansökan om att bedriva hemvård i Grästorps kommun Information Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen. Den sökande godkänner att lämnad information får lagras

Läs mer

Ansökan om statligt stöd till investeringar för åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling INVESTERINGSÅTGÄRD (SFS 2008:1407) Delegationen för hållbara städer (M 2011:01) 103 33 Stockholm Stödet kan

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER

RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER RIKTLINJER FÖR EKONOMISK REDOVISNING AV SAMARBETSPROJEKT FINANSIERADE AV OLOF PALMES INTERNATIONELLA CENTER För ansvariga organisationer i Sverige Uppdaterad 2014-09-30 Sida 1 av 9 OLOF PALMES INTERNATIONELLA

Läs mer

Checklista inför del/slutredovisning av projekt

Checklista inför del/slutredovisning av projekt Checklista inför del/slutredovisning av projekt Redovisningen är viktig. För att undvika felaktigheter rekommenderar vi att redan från början skapa rutiner. Det är betydligt svårare att i efterhand begära

Läs mer

Mål 1 Södra skoglänsregionen

Mål 1 Södra skoglänsregionen Länsstyrelsen i Jämtlands län är förvaltnings- och utbetalande myndighet för Mål 1 Södra Skogslänsregionen. Strukturfondsdelegationens kansli finns vid länsstyrelsen i Jämtlands län. Beredningssekretariat

Läs mer

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet

Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet Anvisningar till blanketten Ansökan utbetalning stöd till insatser på livsmedelsområdet VEM SKA ANVÄNDA BLANKETTEN? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av stöd till insatser

Läs mer

Anmälan om registrering av stiftelse

Anmälan om registrering av stiftelse Anmälan om registrering av stiftelse Länsstyrelsen Skåne är tillsyns- och registreringsmyndighet för stiftelser som har sitt säte i eller, om sätesort inte är bestämd, vars förvaltning huvudsakligen utövas

Läs mer

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om utbetalning av projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Var finns övriga blanketter? Alla blanketter finns på Jordbruksverkets

Läs mer

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet 2015-06-22 Dnr 9.1 11438/2015 1(10) Regler och behörighet Anvisningar för ansökan om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet Läs gärna dessa anvisningar samt dokumentet Förutsättningar

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer

Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen

Handbok för ELin. Systemet för inrapportering till Elpriskollen Handbok för ELin Systemet för inrapportering till Elpriskollen Innehåll 1 Ansökan om behörighet... 3 1.1 E-legitimation...3 Hur skaffar du en personlig e-legitimation?...3 1.2 E-tjänster...3 Behörighetsansökan

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt

Redovisning projekt Riksförbundet Unga Musikanters Stockholmsdistrikt Redovisning projekt Redovisning av projekt Totalt antal sidor som sänds till RUM (inklusive eventuella bilagor): 1. Uppgifter om beviljat bidrag Namn på bidragssökande (föreningen) 2. Redovisning av genomfört

Läs mer

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22

Allmänna villkor för stöd till projekt 2012 2 2011-11-22 ALLMÄNNA VILLKOR 2012 FÖR STÖD TILL PROJEKT Version 1.0 1. Allmänt 1.1 Tillämpningsområde Dessa allmänna villkor tillämpas på ärenden där det framgår av beslutet att Allmänna villkor 2012 för stöd till

Läs mer

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80

Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Överförmyndarnämnden Besöksadress: Göteborgsvägen 11-17 Postadress: 431 82 Mölndal overformyndarnamnden@molndal.se Tel: 031-315 18 80 Årsräkning år Sluträkning Blanketten används av särskilt förordnad

Läs mer

Nyregistrering genom delning 842

Nyregistrering genom delning 842 851 81 Sundsvall 0771-670 670 www.bolagsverket.se Nyregistrering genom delning 842 Aktiebolag 1 (7) Fyll i blanketten på din dator eller texta tydligt. Underteckna blanketten och skicka in den i original.

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Information om projektbidrag inom bild och form

Information om projektbidrag inom bild och form Information om projektbidrag inom bild och form Vad kan man söka för? Projekt, gestaltande experiment och andra större arbeten Samarbetsprojekt där den sökande arbetar tillsammans med andra konstnärer

Läs mer