Välkommen till Akutmottagningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Akutmottagningen"

Transkript

1 Välkommen till Akutmottagningen

2 Akuten bara när det är allvarligt Du skall alltid åka till närmaste akutmottagning vid livshotande tillstånd samt om du känner dig allvarligt oroad över plötsligt uppkomna besvär som du inte känner igen. Exempel på sådana besvär kan vara: Bröstsmärtor Plötsliga talsvårigheter Plötsliga andningssvårigheter Stroke (slaganfall) Medvetslöshet Skallskador Svår akut huvudvärk Plötsliga buksmärtor du inte känner igen Djupa sårskador och större blödningar Olika typer av olyckor, t.ex. trafikolyckor, fallolyckor Arm- och benbrott Det finns tillfällen när patienter som besöker akutmottagningen kunde ha fått hjälp från sin husläkare och då sluppit vänta. Har du möjlighet är det därför klokt att kontakta 1177 Vårdguiden innan du åker till akuten Vårdguiden ger råd vart du bör vända dig. Fakta: Capio S:t Görans akutmottagning Capio S:t Göran är ett akutsjukhus för vuxna patienter och ligger på Kungsholmen. Sjukhuset är Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter. Akutmottagningen tar emot patienter från 15 år med medicinska, kirurgiska eller ortopediska olycksfall- och sjukdomstillstånd. Akutmottagningen är dimensionerad för att ta emot cirka patienter per år. Under 2013 tog vi emot ca besök på vår akutmottagning - cirka 30 % av dessa ankom med ambulans. En utbyggnad av akutmottagningen är påbörjad och väntas vara klar

3 Vi som arbetar på akuten På akuten arbetar läkare (både specialistläkare och läkare under utbildning), sjuksköterskor (allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor) och undersköterskor. All personal är indelad i vårdlag som består av en läkare och en sjuksköterska/undersköterska. Medlemmarna i ett vårdlag har sina arbetsplatser bredvid varandra och arbetar i ett nära samarbete. Att arbeta på det sättet förbättrar kommunikationen och ökar patientsäkerheten. Detta leder i sin tur till högre vårdkvalitet, effektivare och kortare hand läggningstider för patienterna på akutmottagningen. Du kommer bli tilldelad ett vårdlag när det är din tur att bli undersökt, och de kommer att vara ansvariga för dig under resten av ditt besök på akutmottagningen. Om du har önskemål om att få en kvinnlig eller en manlig läkare så framför gärna det, men det är inte alltid vi kan tillmötesgå det önskemålet. 3

4 Det är inte bara läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som får en akutmottagning att fungera. Här finns städpersonal som håller rent i lokalerna, röntgenpersonal som tar hand om dig vid röntgen undersökning och transporttjänst som kör patienter till och från undersökningar. Röda korsets värdinnor/värdar hjälper oss med patienter där extra tillsyn behövs, till exempel en pratstund för att fördriva tiden och inge trygghet. Vi har även ett nära samarbete med ordningsvakterna som finns till för både er och vår säkerhet. Du kan även få möta studenter under utbildning. Här kommer en beskrivning av hur ditt besök kan se ut Texten i de blå rutorna är sådana saker som du själv kan göra för att underlätta ditt besök och i de orange rutorna finns fakta som kan vara av intresse. Ankomst till akuten Yttre triage - sortering i väntrummet Triage - första bedömning Medicin Kirurg Ortoped Röntgen / Prover Utskrivning / Inskrivning Väntetid På en akutmottagning måste patienter med livshotande tillstånd tas om hand först. Därför kan de patienter som har mindre allvarliga akuta tillstånd få vänta, om t.ex. en ambulans med en svårt sjuk patient kommer in. Om du märker att patienter går före dig i kön så beror det på att den personen är mer allvarligt sjuk/ skadad eller ska träffa en annan typ av läkare än du. 4

5 Väntetiden varierar beroende på antalet sökande patienter vid det aktuella tillfället, vad du söker för och vilken kategori av läkare som ska undersöka dig. När du besöker akutmottagningen på jourtid, d.v.s. från kl. 18:00 till kl. 08:00 dagen därpå samt hela helgen är personalstyrkan reducerad. Detta kan leda till ökade väntetider. Vi vill att du meddelar oss som arbetar här om du av någon anledning vill lämna akuten. Ankomst till akuten Yttre triage - sortering i väntrummet Triage - första bedömning Medicin Kirurg Ortoped Röntgen / Prover Utskrivning / Inskrivning Yttre triage sortering i väntrummet När du kommer till akutmottagningen ta en nummer lapp och ta fram din legitimation/pass, eventuellt frikort/högkostnadskort och eventuell remiss om du har fått en sådan för akutbesöket. Vid receptionen i väntrummet finns det dag- och kvällstid en sjuksköterska och undersköterskor som ser till att du blir registrerad och utifrån dina symtom får träffa rätt läkare. 5

6 Det kommer även ske en kontroll om aktuellt telefonnummer finns registrerat i journal samt om upplysningar får lämnas ut eller ej. Övrig tid på dygnet görs denna sortering av en undersköterska. Triage Ordet triage kommer från franskans trier och betyder sortering. Målet med triage är att göra en sortering av alla patienter så att den som har det mest allvarliga tillståndet får rätt vård först. Med utgångspunkt från dina symtom samt viktiga värden som t.ex. puls, kroppstemperatur, andningsfrekvens och blodtryck är syftet med triage att: upptäcka patienter med allvarlig sjukdom så att dödlighet och sjuklighet kan minskas genom snabb och rätt vård. säkerställa att patienter inte får vänta längre på en första läkarbedömning än vad som är säkert. Sekretess/upplysningsskydd: Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att de enligt lag inte får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Därför kommer du få meddela vårdpersonalen om upplysningar och information får lämnas ut exempelvis till en närstående som ringer och vill veta hur du mår. Du kan även begära sekretess/upplysningsskydd då får personalen inte tala om för någon att du befinner dig på sjukhuset. OBS! Detta gäller ej vid förfrågningar från polis, domstol, åklagare, skattemyndighet och kronofogde. 6

7 Betalning På akutmottagningen kan du betala med kort eller få en faktura. Receptionen hanterar inga kontanter. Om du blir registrerad som ortoped- eller medicinpatient får du sitta ner i väntrummet och vänta på att bli uppropad. Blir du registrerad som kirurgpatient får du med dig din pappersjournal och går direkt till kirurgakuten. Du följer den gröna linjen i golvet. Tolk Om du har behov av tolk meddela det till personalen, så försöker vi beställa en så snart det är möjligt. Ibland kan bedömningen på börjas innan tolk finns tillgänglig. Det kan också hända att tolkningen görs via telefon. Multiresistenta bakterier MRB Med multiresistent bakterie avses bakterier som är motståndskraftiga mot ett flertal antibiotika, så att de vanligaste antibiotika inte längre kan användas för behandling eller i förebyggande syfte. Vi kommer att ställa några frågor till dig: Har du någon känd multiresistent bakterie? I så fall vilken? Är det någon i din närhet som har multiresistenta bakterier, inklusive husdjur? Har du sökt tandvård eller sjukvård utanför Sverige inom de närmsta 6 månaderna? Om ja, har du varit inneliggande på sjukhus utomlands eller fått någon avancerad sjukvård, exempelvis dialys eller cytostatikabehandling? Vid misstanke om resistenta bakterier kan du bli speciellt omhändertagen och ibland måste prov tas för att se om du bär på resistenta bakterier eller inte. 7

8 Ankomst till akuten Yttre triage - sortering i väntrummet Triage - första bedömning Medicin Kirurg Ortoped Röntgen / Prover Utskrivning / Inskrivning Triage första bedömning Efter registreringen kommer du till respektive akutdisk där en första medicinsk bedömning av ditt tillstånd görs. Den utförs enligt en standardiserad mall som är vetenskapligt beprövad. Triageringen bedömer allvarlighetsgrad, utifrån: Besöksorsak Symtom Hälsohistoria Kontroll av bland annat blodtryck, puls, temperatur och andning Eventuell remiss till akuten från din vårdcentral/husläkare 8

9 Ny förvirring Reagerar på tilltal Reaktion på smärta Reagerar ej Beroende på hur allvarligt ditt tillstånd bedöms vara får du träffa ett vårdlag olika snabbt. Vård laget gör sedan en mer detaljerad undersökning av dig och din sjukdom/skada. Allvarlighetsgraden av ditt tillstånd avgör hur snabbt du behöver undersökas av läkare. Triage sker enligt en standardiserad mall 2009 infördes bedömningsverktyget TEWS, som står för Triage Early Warning Score, för tolkning av viktiga värden som till exempel blodtryck, andningsfrekvens, temperatur, puls och vakenhet. (TEWS härstammar från det sydafrikanska triageverktyget SATS vilket förutom ovanstående även innefattar orsak till ditt besök och sjukdomshistoria.) Alla dessa faktorer räknas samman till en bedömning av hur snabbt du behöver bli omhändertagen. TRIAGEJOURNAL AKUTMOTTAGNINGEN Gående Ambulans Polis Bårtransport Med Kir Ort ID Ej ID ANAMNES PARAMETRAR Yttre Triage: Besöksorsak: TRIAGE Signatur: JA NEJ Information får lämnas ut FALLRISK MRB-risk - Vård utomlands Sjukvårds-/ tandvårdsbesök Inneliggande eller avancerad vård Känd multiresistent bakterier Anhörig eller husdjur med MRB Isoleringsbehov Blodsmitta Allergi/överkänslighet: Tid: Om patient söker för CBS av möjlig kardiell genes, skall EKG tas i samband med TRIAGE PREHOSPITALT TRIAGE TRIAGE EARLY WARNING SCORE TEWS A Fri Luftväg Fri Luftväg Hotad luftväg Hotad luftväg Score B AF AF AF PRIO SpO2 02 SpO2 02 C PULS PULS PULS BT / BT / Sys. BT (AVPU) D CNS/GCS CNS/AVPU CNS P-glukos P-glukos E TEMP TEMP TEMP NRS (Smärta) Trauma= Senaste 24h Mobilitet= Aktuell mobilitet NRS (Smärta) imobiliserad Trauma Nej Ja Mobilitet Uppegående Med hjälp Liggandes Total poäng TEWS: Prioriteringsnivå sätts efter bedömning av triageläkare eller triagesköterska. Nedanstående är lägsta rekommenderade nivå utifrån kliniskt problem och vitalparametrar. Det finns andra tillstånd som kan kräva hög prioritet. RÖD 1 ORANGE 2 GUL 3 Stridor/ hotad luftväg Akut allergisk reaktion Neurologiska bortfallssymptom med debut inom Medvetslöshet sex timmar Akut svår smärta Pågående kramper Hypoglukemi glukos <3 Potentiellt farlig intoxikation CBS med misstanke om AKS ¹ Commotio ² blödning ST-höjningsinfarkt (STEMI) Färskt blod i Andra brännskador Kontrollerad Stark frakturmisstanke Multitrauma / eller led med felställning Misstänkt höftfraktur/proteslux kräkning större högenergitrauma Brännskada Ansikte/Inhalation kärlskada Fraktur om hotad kroppsdel/extremitet Ihållande kräkningar Fraktur med misstänkt blödning Misstanke hos riskpatienter Okontrollerad större Misstanke om allvarlig mjukdelsinfektion/fasciit Skalltrauma (op. skalle och/eller waran/trombylbehandling) ¹ AKS=Akut Koronart Syndrom, ² Amnesi, avsvimmad, medvetandebortfall Patientetikett: Triagebedömning: Rekommenderad åtgärd: 0/--- Handläggning RÖD ORANGE TEWS 7 eller mer Omedelbart 5-6 Inom 10 min 3-4 Inom 60 min GUL 0-2 Inom 120 min GRÖN Inom 240 min BLÅ Färg Akutkliniken Ansvarig för triagering och prioritet: / Livshotande tillstånd som kräver omedelbart omhändertagande. Allvarligt tillstånd som kräver snabbt omhändertagande. Icke livshotande tillstånd med risk för försämring. Tillstånd av mindre brådskande karaktär. Ej brådskande ärenden 9

10 Ankomst till akuten Yttre triage - sortering i väntrummet Triage - första bedömning Medicin Kirurg Ortoped Röntgen / Prover Utskrivning / Inskrivning Akutmottagningen är uppdelade på tre olika delar (Medicin, Kirurgi och Ortopedi), som är anpassade för patienter med olika typer av sjukdomar och skador. Den fortsatta bedömningen går till på lite olika vis beroende på vilken del du kommer till. För medicinska patienter ansvarar en specialist läkare och en sjuksköterska för bedömningen, dock ej nattetid då en sjuksköterska är ansvarig för detta. För kirurgiska och ortopediska patienter ansvarar en sjuksköterska med stöd av specialistläkare, dock ej nattetid då en sjuksköterska är ansvarig för detta. 10 Medicin Läkare på medicinakuten har kompetens inom kardiologi (hjärta), neurologi (hjärnan) och internmedicin. Så hit kommer du om du har t.ex. besvär från bröstkorgen, har svagheter eller domningar, har feber etc. Efter första bedömning väntar du på att bli undersökt av en läkare och en sjuksköterska i ett vårdlag. Vårdlaget undersöker dig och beslutar om fortsatt utredning, exempelvis blodprover, röntgenundersökning och smärtlindring. När vi har fått svar på undersökningar och blodprover görs en ny bedömning. Vi tar då ställning till om du ska vara kvar på sjukhuset, överflyttas till annan enhet inom sjukvården eller hem.

11 Kirurg På kirurgakuten kommer du som har ont i magen, slagit i huvudet, har blod i avföring/urin, har sårskador som behöver sys etc. Många tillstånd kräver att du är fastande. För att inte fördröja eventuella undersökningar vill vi gärna att du frågar personalen om du ska vara fastande eller får äta/dricka. En patient med akut svår smärta är något som vi prioriterar högt och därför kommer du att bli bedömd av läkare så snart som möjligt. Vårt mål är att ingen ska behöva ha ont onödigt länge. Vi ger inte smärtlindring före läkarbedömning eftersom det är viktigt att du som patient får rätt typ av smärtlindring. Det är också viktigt att inte dölja symtom på allvarliga tillstånd med läkemedel. Efter första bedömning väntar du på att bli undersökt av läkare och sjuksköterska i ett vårdlag. Vårdlaget undersöker dig och beslutar om fortsatt utredning, exempelvis blodprover, röntgenundersökning och smärtlindring. När vi har fått svar på undersökningar och blodprover görs en ny bedömning. Vi tar då ställning till om du ska vara kvar på sjukhuset, överflyttas till annan enhet inom sjukvården eller hem. 11

12 Ortoped Vid akut svår smärta kan smärtlindring ges innan läkarbedömning. Vårt mål är att ingen ska behöva ha ont onödigt länge. Efter första bedömning väntar du på att bli undersökt av en läkare och en sjuksköterska/undersköterska i ett vårdlag. Vårdlaget undersöker dig och beslutar om fortsatt undersökning, exempelvis röntgen undersökning och smärtlindring. Ibland tas även blodprover och EKG (undersökning av hjärtat). När vi fått svar på dessa undersökningar och utvärderat hur smärtlindringen Normalt händer detta vid fraktur som gipsas: 1. Röntgen 2. Gipsning 3. Eventuell kontrollröntgen 4. Återbesök efter 2 3 veckor, röntgen, eventuellt nytt gips. Överkänslighet mot läkemedel Glöm ej att berätta för oss om du har någon överkänslighet mot några särskilda läkemedel, som till exempel paracetamol (Alvedon), kodein (finns i Citodon) eller morfin. 12

13 och andra mediciner hjälper så görs en ny bedömning. Vi tar då ställning till om du ska vara kvar på sjukhuset, överflyttas till annan enhet inom sjukvården eller hem. Får du kryckor med dig hem kan dessa lämnas tillbaka på vårdcentral eller hos oss. Ankomst till akuten Yttre triage - sortering i väntrummet Triage - första bedömning Medicin Kirurg Ortoped Röntgen / Prover Utskrivning / Inskrivning Röntgen/Prover Remiss för röntgenundersökning skrivs av läkare, och röntgenkliniken meddelar oss när du får tid för undersökning. Efter genomförd undersökning väntar du på svar. Detta kan ta olika lång tid eftersom en läkare ska titta på alla röntgenbilder och skriva ett svar. Du debiteras en avgift för undersökningen. Blodprover tar ca 1-1,5 timme att få svar på. Vissa specifika prover t.ex borrelia tar längre tid att analysera så du kanske inte får svar på dessa samma dag. 13

14 Ankomst till akuten Yttre triage - sortering i väntrummet Triage - första bedömning Medicin Kirurg Ortoped Röntgen / Prover Utskrivning / Inskrivning Utskrivning till hemmet För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar akutmottagningen. När du blir utskriven från akutmottagningen ska du ha fått information om vår bedömning av dina symtom. Har prover tagits och röntgenundersökningar gjorts ska du veta vad dessa visar. Vill du ha detta nedskrivet, fråga din läkare efter ett behandlingsmeddelande. Recept skickas elektroniskt, vilket innebär att du lämnar fram din legitimation på valfritt apotek. Vid behov av förnyat recept kontakta din husläkare. Läkaren gör en medicinsk bedömning om eventuell sjukskrivning från arbete, skola etc. Du kan vara hemma från arbete och skola en vecka utan sjukintyg. Vid behov av förlängd sjukskrivning så ska du kontakta din vårdcentral eller husläkare. Uppföljning av dina besvär sker oftast via din vårdcentral/husläkare, önskar du att de får ta del av din journal så meddela detta till läkaren. Du ansvarar själv för din hemresa. För att få en sjukresa krävs en 14

15 medicinsk bedömning baserat efter särskilda kriterier. Det är din läkare eller sjuksköterska som beslutar om du är berättigad till sjukresa. Meddela personalen om du har färdtjänst, för då har du behörighet att få en sjukresa. I väntrummet på akuten och i huvudentrén finns särskilda telefoner för att boka färdtjänst, sjukresa och taxi. Inskrivning på vårdavdelning Vid vissa tillstånd eller skador kan du behöva bli inskriven på någon av sjukhusets avdelningar för fortsatt vård och/eller utredning. Ditt vårdlag (läkare eller sköterska) kommer att informera dig om viken avdelning du ska till. Sjukresa Patienter som har betydande svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik (SL och Waxholmsbolaget) kan få tillstånd av vård givaren till en sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon utifrån bedömning av patientens medicinska, fysiska och psykiska tillstånd. Den medicinska bedömningen görs av sjuksköterska eller läkare. Resan ska först och främst ske till/från folkbokföringsadressen. Resan ska ske i samband med vårdbesöket. Har du färdtjänst har du rätt till sjukresa. Natt på akuten Nattetid har vi begränsade möjligheter till vissa röntgenundersökningar, vilket kan innebära att du kan behöva komma åter för att göra dessa. Under natten är även personalstyrkan reducerad för både läkare och sjuksköterskor/undersköterskor, vilket kan göra att du får vänta längre än under dagen. 15

16 Synpunkter, klagomål eller förslag Hälso- och sjukvården ska vara säker och ha en hög kvalitet. Trots det sker misstag och missförstånd kan uppstå. Vi vill gärna ha dina synpunkter. Det kan gälla både negativ och positiv kritik. Våra patienters och närståendes synpunkter är viktiga för att ständigt kunna förbättra god vård och service samt utveckla vår verksamhet. Med din hjälp kan vi bli bättre! Har du synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar kan du framföra dessa på olika sätt: Kontakta personalen I första hand bör du kontakta personalen eller vårdenhetschef på akutmottagningen. Du kan ringa, skriva epost eller skicka ett brev. Om du under din tid på sjukhuset har identifierat förslag till förbättringar kan dessa lämnas skriftligt på ett kort som finns i väntrummen och i huvudentréns information. Patientvägledare Patientvägledaren fungerar som en opartisk länk mellan berörda parter och hjälper dig som har synpunkter och klagomål på den vård du fått av oss på Capio S:t Görans Sjukhus. Du kontaktar vår patientvägledare på telefon, brev eller via Mina vårdkontakter. Kontaktuppgifter hittar du till höger. 16

17 Patientvägledare Tel: Capio S:t Görans Sjukhus Patientvägledare Stockholm Om patientvägledaren inte kan hjälpa dig kan du även kontakta: Patientnämnden Har du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Vänd dig till Patientnämnden. Du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare. Box 17535, Stockholm Tel: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Om du själv eller någon närstående råkat ut för en skada eller upplevt brister i patient säkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården, kan du göra en anmälan till IVO. Box Stockholm Tel: Patientförsäkringen LÖF Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Box 17830, Stockholm Tel: Läkemedelsförsäkringen Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning. Box Stockholm Tel: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) Hit kan du vända dig om du har frågor eller synpunkter på vårdens tillgänglighet i länet eller dina rättigheter som patient kan du vända dig till: Sektionen för individuella vårdärenden Box Stockholm Tel:

18 Allmän information & service på sjukhusområdet Alkohol och rökning Det är inte tillåtet att röka eller att dricka alkohol inom sjukhuset. Avsedda platser för rökning finns utanför sjukhuset. Apoteket Apoteket finns i huvudentrén. Öppettider måndag-fredag , lördag Telefon: Bankomat Bankomat finns i huvudentrén mittemot Informationsdisken. Betalning, fakturor och patientavgift På akutmottagningen kan du betala med kort eller få faktura. Receptionen hanterar inga kontanter. Capio S:t Görans patientfakturor och fakturafrågor hanteras av Visma Collectors. Telefon: Fakturor för psykiatrin hanteras av landstingets patientservice. Telefon: Patientavgifterna vid Capio S:t Görans Sjukhus följer de avgifter som fastställts av Stockholms läns landsting. Se information om patientavgifter och högkostnadsskydd på 1177 Vårdguiden. Bibliotek Biblioteket finns i huvudentrén. Öppettider måndag, onsdag, torsdag , tisdag , fredag Sommartid reducerat öppethållande. Telefon: Café och restaurang Kafeterian Café Florence finns i huvudentrén. Öppettider måndag fredag och lördag söndag Restaurang Göran- Terrassen finns snett mitt emot huvude ntrén. Öppettider måndag-fredag: Fotografering Det är inte tillåtet att utan skriftligt tillstånd fotografera på akuten, inte ens med mobilen. Färdtjänst Du kan beställa Färdtjänst i väntrummet (röd telefon) eller vid Informationen i sjukhusets huvudentré. Informationsdisk/InfoTel I huvudentrén finns sjukhusets informationsdisk. 18

19 Journaler Om du vill ha kopior på din journal, beställ en journalkopia via posten, använd vår beställningsblankett i pappersform som finns på hemsidan www. capiostgoran.se eller via Mina vårdkontakter. Du kan även ringa journalarkivet på telefon , telefontid måntors kl , och fre Mobiltelefon Vill du du ladda mobiltelefon, läsplatta eller dator? Det är ok, bara du hittar ett ledigt jack. Vill du använda mobiltelefon går det bra på akutmottagningen, men visa hänsyn och ha gärna mobilen på tyst läge. Parkering Besöksparkeringen ligger vid huvudentrén. Avgiften för parkeringen är 18 kr/timme dygnet runt i max 3 timmar. Recept Recept skickas vanligtvis elektroniskt till apoteket. Det betyder att du kan hämta medicinen på vilket apotek du vill. Vid behov av förnyat recept kontakta din husläkare. Röda korsets värdinnor Röda Korset bedriver värdverksamhet på frivilligbasis på sjukhuset. Värdarna tjänstgör i hudvudentrén måndag-fredag kl: och akutmottagningen kl: Sjukhuskyrkan Du kan få kontakt med sjukhuskyrkans präst och diakonissa via personalen. Sjukresor Det är ditt medicinska tillstånd och behov som avgör om du blir berättigad till sjukresa, samt vilket form av sjukresa du kan få. Sjukskrivning Vid behov av förlängd sjukskrivning kontakta din vårdcentral eller husläkare. Snacks, godis, kaffe och te Det finns varuautomater invid akutmottagningens reception. Taxi Om du beställer taxi så var noga vid beställningen om var du vill bli hämtad, vid akutmottagningen eller huvudentrén. Det finns en taxi stolpe snett utanför huvudentrén. Öppettider på Capio S:t Görans Sjukhus Huvudingången är öppen måndag-fredag, kl , lördag-söndag, helg, kl Akutmottagningen har öppet dygnet runt alla dagar. 19

20 Närakut öppetid varje dag kl 08:00-22:00 Handens närsjukhus Dalarövägen 6, Handen Tnf Löwenströmska sjukhuset Doktor Zegerts väg 3, Upplands Väsby Ingång på sjukhusets baksida Tnf Närakut Järva Rinkebysvängen 70, Rinkeby Tfn Nacka närsjukhus Lasarettsvägen 4, Nacka Tfn Jourmottagning öppetid måndag-fredag kl 17-22, lördag-söndag kl 08:00-22:00 BrommaAkuten Tunnlandet 1, Bromma Tfn Närakuten Brommaplan Klädesvägen 12, Bromma Tfn Liljeholmen Liljeholmstorget 7, Liljeholmen Tfn Sabbatsberg Dalagatan 9, Stockholm Tfn Solna-Sundbyberg Hotellgatan 3, Solna Tfn Vid frågor efter ditt besök kontakta respektive klinik nedan: Ortopedi: Kirurgi Medicin: Capio S:t Görans Sjukhus Sankt Göransplan 1, Stockholm tel ,

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig

Lättlästa sidor. Om du blir sjuk eller behöver råd. Vi ringer till dig Lättlästa sidor Om du blir sjuk eller behöver råd Ring din vårdcentral Är du sjuk eller har skadat dig eller vill fråga någon om råd? Då kan du ringa din vårdcentral. Telefon-rådgivning Öppet dygnet runt.

Läs mer

Rädda hjärnan larm NUS

Rädda hjärnan larm NUS Skapad: 041101 (Malm); Reviderat: 1011116 (Sjöström/Johansson,/Malm/Schmidtke/Strand/Wester) Rädda hjärnan larm NUS 1. Plötslig symtomdebut. 2. Svaghet i en hand, en arm och/eller svårt att tala. 3. Mindre

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten!

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Välkommen till Dagkirurgiska enheten! Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste vardagen före din operationsdag för att få den tid du skall

Läs mer

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation.

Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Välkommen till Dagkirurgiska enheten! I denna broschyr finns viktig information inför din operation. Dagkirurgi innebär att du går hem samma dag som du blir opererad. Ring till dagkirurgiska enheten närmaste

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25

Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Information till patient och närstående Hej och välkommen till avdelning 12-25 Lite bra att veta.. 1 Beskrivning av avdelningen Avdelning 12-25 har 33 vårdplatser och därtill tillkommer 3 vårdplatser på

Läs mer

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående

Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 53 Information till patient och närstående VÄLKOMMEN Denna information är tänkt som en vägledning för dig under ditt besök hos oss. Är det något

Läs mer

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar.

För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För en bra vistelse Information till patienter och anhöriga om Norrtälje sjukhus vårdavdelningar. För dig som är patient För att din vistelse hos oss ska bli så bra som möjlig, följer här information som

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa

Sjukresor. Det här gäller för alla sjukresor. Skäl som inte medger rätt till sjukresa Sjukresor Information till vårdgivare Maj 2008 www.sjukresor.sll.se www.uppdragsguiden.sll.se Den här broschyren vänder sig till dig som möter patienter med behov av sjukresa. Du får veta vad en sjukresa

Läs mer

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna

Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Intervjufrågor - Sjukhus - Återinskrivna Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken

Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken Till dig som ska genomgå en operation på Dagoperation/Avdelning 49 Ortopedkliniken Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN

En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN En patientförsäkring för alla OM DU SKADAS I VÅRDEN OM DU SKADAS I VÅRDEN Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen. Alla Sveriges landsting och regioner

Läs mer

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants

MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants MC2050, Medicin avancerad nivå, Akut och Prehospitalmedicin, 15hp Tentamen del 2, prov 0400. Kursansvarig: Per Odencrants Datum: 2015 01 16 Skrivtid: 4 timmar Totalpoäng: 55. Kardiologi, fråga 1, 7p. Infektioner,

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-02-22 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 71,5 p Pediatrik, fråga 1-6, 11,5p.

Läs mer

Regler för sjukresor 1

Regler för sjukresor 1 Regler för sjukresor 1 Färdsätt Egenavgift Villkor Utbetalning Innehållsförteckning Snabbguide... 2 Kollektivtrafik t ex buss eller tåg. Egen bil 25 kr* 40 kr* Se sidan 8-9. Se sidan 8-9. Bilresor under

Läs mer

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk?

Hitta rätt i vården. Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Hitta rätt i vården Sjukvårdssystemet i Östergötland - vart vänder jag mig när jag blir sjuk? Om du blir sjuk Akut sjuk Akutmottagning 112 Nödnummer 112 Genom nödnummer 112 når man: - Ambulans - Räddningstjänst/Brandkår

Läs mer

Välkommen till avdelning 17/30

Välkommen till avdelning 17/30 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till avdelning 17/30 Fotograf: Carina Johansson Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte

Läs mer

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT

TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT TILL DIG SOM VÅRDAS AKUT Välkommen till oss Inom verksamhetsområde Ortopedi har vi stor erfarenhet av att behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vårt mål är alltid att med god omvårdnad och rehabilitering

Läs mer

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE!

Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Välkommen till avdelning 32 SIVA/NAVE! Avdelning 32 SIVA/NAVE Vi är en medicinsk akutavdelning med både vårdplatser, behandlingsrum för trombolysbehandling samt en intermediäravdelning med fyra förstärkta

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi är att alltid ge ett professionellt,

Läs mer

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl

Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Hälsovård, sjukvård och tandvård för dig som söker asyl Om du är sjuk Ring vårdcentralen om du är sjuk och behöver vård. Ring vårdcentralen även när ditt barn är sjukt. Du kan ringa dygnet runt. Har det

Läs mer

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd

1 Tidig identifiering av livshotande tillstånd MIG riktlinjer för alla avdelningar Centrallasarettet, Växjö samt Länssjukhuset Ljungby. Ansvarig: Pär Lindgren, Anestesikliniken Kerstin Cesar, MIG-ALERT ansvarig 2010-05-19 1 Tidig identifiering av livshotande

Läs mer

Vad händer på akuten? journalen. Ta gärna med dig tidningen hem! juli 2013

Vad händer på akuten? journalen. Ta gärna med dig tidningen hem! juli 2013 juli 2013 Patientjournalen en tidning för dig som besöker Danderyds sjukhus Vad händer på akuten? journalen Ta gärna med dig tidningen hem! Kölapp, vänta, skrivas in, vänta, triagerad, färgkodad, hänvisad,

Läs mer

Välkommen till dagkirurgen på Danderyds sjukhus

Välkommen till dagkirurgen på Danderyds sjukhus Välkommen till dagkirurgen på Danderyds sjukhus Här utförs kirurgiska och ortopediska operationer med hemgång samma dag 1 Innehåll Planering inför dagkirurgisk operation 3 Detta kan påverka planeringen

Läs mer

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående

Välkommen till dialysmottagning 130 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till dialysmottagning 130 Informationen ska vara en vägledning för dig under din vårdtid hos oss. Är det något du undrar över - tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller

Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Information till dig som ska operera bort dina halsmandlar, tonsiller Vad har halsmandlarna för funktion? Halsmandlarna (tonsillerna) är en del av kroppens immunförsvar. Störst betydelse har halsmandlarna

Läs mer

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet

Gästbok. Information till dig som är boende på Patienthotellet Gästbok Information till dig som är boende på Patienthotellet Innehåll 4 Receptionen 5 Hotellrummet 5 Egen medicin 6 In/Utcheckning 6 Hjälpmedel 6 Böcker och tidskrifter 6-7 Telefoni/Trådlöst Internet

Läs mer

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2015-02-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar, på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor. Dalatrafik handlägger

Läs mer

Viktiga adresser och telefonnummer Lasarettet Trelleborg Hedvägen 46 Växel: 0410-550 00

Viktiga adresser och telefonnummer Lasarettet Trelleborg Hedvägen 46 Växel: 0410-550 00 Viktiga adresser och telefonnummer Lasarettet Trelleborg Hedvägen 46 Växel: 0410-550 00 Anestesi/Operationsavdelningen 0410-555 03 Uppvakningsavdelningen 0410-555 27 Din operationskoordinator Tfn 0410-550

Läs mer

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel

kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel kommunen som vårdgivare Information till Dig som är hemsjukvårdspatient, får rehabiliteringsinsatser och/eller hjälpmedel 2013-06-26 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare 3 Hemsjukvårdspatient 3

Läs mer

Kom ihåg att boka i tid

Kom ihåg att boka i tid Kom ihåg att boka i tid SJUKRESOR I HALLAND En resa till och från läkarvård, sjukvårdande behandling eller tandläkare räknas som sjukresa för dig som är folkbokförd i Halland. När du ska beställa din sjukresa

Läs mer

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp.

Det är viktigt för alla att veta. Särskilt viktigt är det om man bor ensam eller om det är långa avstånd till hjälp. Nödnumret 112 När man blir äldre ökar risken för akut sjukdom och olyckor i hemmet. Det finns många hot från att man faller och slår sig till att drabbas av allvarliga tillstånd som stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.

Personcentrerad journal. SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman. Personcentrerad journal SLS inspirationsdag IT 26.3.2015 Ingrid Eckerman chefredaktor@allmanmedicin.se ingrid@eckerman.nu www.eckerman.nu Vem äger informationen om mig? Mnene sjukhus, Zimbabwe 1987 1987

Läs mer

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus

RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus RETTS (rapid emergency triage and treatment system) Användarmanual för ambulanssjukvården Östergötland I Paratus Bakgrund införde hösten 2009 ett gemensamt triagesystem RETTS (Medical Emergency Triage

Läs mer

avdelning/enhet/mottagning

avdelning/enhet/mottagning Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Sahlgrenska Universitetssjukhuset avdelning/enhet/mottagning Information Välkommen till patient och närstående till avdelning 54 Information till patient

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Välkommen till avdelning 604

Välkommen till avdelning 604 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Geriatrik Sahlgrenska, Högsbo sjukhus Informationen ska vara en vägledning för dig under vårdtiden hos oss. Är det något du undrar över tveka inte att fråga personalen!

Läs mer

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan

Vidar Vårdcentral. Med fokus på det friska hos människan Vidar Vårdcentral Med fokus på det friska hos människan Fotograf: Katerina Tzigotzidou Innehållsförteckning VIDAR VÅRDCENTRAL... 1 Vad utmärker Vidar Vårdcentral?... 1 Hur listar jag mig som husläkarpatient?...

Läs mer

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken

Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Lean Healthcare Överläkare Lars Eurenius Medicinkliniken Agenda Lean Healthcare Capio S:t Görans modellen Bakgrund Lean Healthcare principer Lean Healthcare i praktiken, exempel akuten Lean Healthcare

Läs mer

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:...

2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Skrivning 1, HT 2008 2008-10-13 Skrivtid: 10.00-12.00 Nummer:... Lycka till! 1. Du arbetar som underläkare på ett mindre landsortssjukhus när en 20 årig tidigare frisk man inkommer med ambulans tillsammans

Läs mer

När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast?

När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast? När kontaktas sjuksköterska, arbetsterapeut & sjukgymnast? Riktlinje för omvårdnadspersonal, Stöd och Omsorg Lerums kommun Gäller för brukare inskrivna i kommunal hälso- & sjukvård För brukare som ej är

Läs mer

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL

Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Till Vårdgivare Information om Transporttjänster för patienter inom SLL Förtydligande av gällande regler för olika transportmöjligheter för patienter inom Stockholms läns landsting. Innehåll Förtydligandet

Läs mer

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun

Stöd i hemmet. Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet Hemtjänst i Luleå kommun Stöd i hemmet i Luleå kommun Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt

Läs mer

Har du synpunkter på vården?

Har du synpunkter på vården? Har du synpunkter på vården? Patientnämnden Patientnämnden ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får du kontakt

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt

reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt reviderad 2013-01-01 Sjukresor i Dalarna Ta bussen till doktorn Gratis Enkelt Bekvämt AB Dalatrafik ansvarar på uppdrag av Landstinget Dalarna, för frågor om regler för sjukresor, handlägger ansökningar

Läs mer

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till!

OBS! Under rubriken lärares namn på gröna omslaget ange istället skrivningsområde. Lycka till! Kursens namn: Medicin B, Klinisk medicin vid medicinska och kirurgiska sjukdomstillstånd III Kurskod: MC1429 Kursansvarig: Britt Marie Nygren Datum: 2014 03 29 Skrivtid: 3 timmar Totalpoäng: 55 Poängfördelning:

Läs mer

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm

Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Till dig som skall Genomgå Endovaskulär behandling av aortaaneurysm Information till patient & närstående Dokumentet är skapat 2012-06-19 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen

Läs mer

Jakten på Hillevis behandling

Jakten på Hillevis behandling Jakten på Hillevis behandling Under fyra år levde Hillevi med sin inkontinens utan att våga be om hjälp. Hon skämdes så fruktansvärt över att helt okontrollerat och utan förvarning kissa på sig flera gånger

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi

Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Till dig som ska genomgå operation av din fot i dagkirurgi Välkommen till den dagkirurgiska operationsavdelningen vid Akademiska sjukhuset På dagkirurgiska operationsavdelningen görs operationer som inte

Läs mer

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 14.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2015-01-01 och därefter. RIKSSTROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

Information om färdtjänst

Information om färdtjänst Information om färdtjänst Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik och ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsten är till för personer med ett varaktigt funktionshinder och som har

Läs mer

o Ja o Nej o Jag vet inte/minns inte o Datum: Rapporteringsenkäten (veckovis)

o Ja o Nej o Jag vet inte/minns inte o Datum: Rapporteringsenkäten (veckovis) Rapporteringsenkäten (veckovis) 1. Har du haft ett eller flera av följande symptom sedan du senast fyllde i enkäten (eller under de senaste veckorna om det här är din första rapportering)? (Fyll i alla

Läs mer

Avrop av jourläkarbilar

Avrop av jourläkarbilar Avrop av jourläkarbilar Jourläkarna ska göra medicinska bedömningar och behandlingar på plats i patientens hem följande tider: Måndag fredag 17.00 08.00 Lördag söndag Alla röda dagar Julafton, Nyår Midsommarafton

Läs mer

Trend Vårdbarometern 2010-2014

Trend Vårdbarometern 2010-2014 Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som patient? Ja 63% 64% 64% 66% 67% Nej 37% 36% 36% 34% 33% Har du någon gång under de senaste 6 månaderna besökt sjukvården som medföljande

Läs mer

UTBILDNINGSKONCEPT Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017

UTBILDNINGSKONCEPT Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017 Klinisk bedömning och strukturerad kommunikation i Värmland 2015-2017 BAKGRUND Ett viktigt led i patientsäkerhetsarbete och gott patientomhändertagande är noggrann, systematisk och strukturerad bedömning

Läs mer

Riktlinjer för vårdgivare

Riktlinjer för vårdgivare Riktlinjer för vårdgivare Policy Gömda flyktingar I vårt land finns det troligtvis över tiotusentals gömda flyktingar. Med gömda flyktingar menas personer som sökt och fått avslag på sin asylansökan och

Läs mer

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet. Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Vintersportskador Synpunkter från mottagande enhet Karl-Åke Jansson Karolinska Universitetssjukhuset, Solna Innehåll Transport Vilket färdmedel Rapport Vad bör ingå Vad bör opereras på turistort/hemort

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen

VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen VÄLKOMMEN TILL psykiatriska avdelningen PSYKIATRISKA KLINIKEN Psykiatriska avdelningen 01/2015 Ålands hälso och sjukvård PB 1055, AX 22111 Mariehamn Telefon: +358 (0)18 5355 info@ahs.ax, www.ahs.ax Välkommen

Läs mer

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors

Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus 2010-11-11 Enheten för obstetrik och gynekologi Kursadministratör Kristian Hagfors Kursinformation SVK Från väntelista till välbefinnande operationer

Läs mer

Nacksmärta efter olycka

Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Nacksmärta efter olycka Varje år drabbas 10.000-30.000 personer i Sverige av olyckor som kan ge nacksmärta. Vanligast är s.k. whiplash våld som uppkommer när man sitter i en bil

Läs mer

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation. Dagkirurgisk Verksamhet

Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg. Patientinformation. Dagkirurgisk Verksamhet Välkommen till Operationsenheten Lasarettet Trelleborg Patientinformation Dagkirurgisk Verksamhet Ring klockan 15.00-16.00 två vardagar före din operationsdag på telefonnummer 0410 555 03 för att få veta

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

Välkommen till barnintensivvårdsavdelningen 328 BarnIVA, Drottning Silvias

Välkommen till barnintensivvårdsavdelningen 328 BarnIVA, Drottning Silvias BIVA, Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus (DSBUS), Göteborg Välkommen till barnintensivvårdsavdelningen 328 BarnIVA, Drottning Silvias barn-och ungdomssjukhus Denna broschyr är en kort introduktion

Läs mer

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag

Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin. Din Operationsdag Margretelundskliniken Ortopedi & Idrottsmedicin Din Operationsdag I Hemmet DESCUTANTVÄTT, FASTA, LÄKEMEDEL Det är viktigt att du läser igenom dokumentet Förberedelser inför din operation och att du följt

Läs mer

Prehospitalt omhändertagande

Prehospitalt omhändertagande Prehospitalt omhändertagande Trombolyslarm (Rädda-hjärnan-larm) Innebär vid de flesta sjukhus att ambulanspersonal larmar akutmottagningen om att en patient som kan bli aktuell för trombolysbehandling

Läs mer

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE

KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE KOMMUNEN SOM VÅRDGIVARE INFORMATION TILL DIG SOM ÄR HEMSJUKVÅRDSPATIENT, FÅR REHABILITERINGSINSATSER OCH/ELLER HJÄLPMEDEL Socialnämnden 2011-10-19(rev 2013-01-14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommunen som vårdgivare...

Läs mer

Information till dig som är äldre

Information till dig som är äldre e inf ko pe ve inf ve Re gra sju dig Information till dig som är äldre e ha är ha bo iso 03 enungsunds kommun växel 0303-73 00 00 w.stenungsund.se mmunala pensionärsrådet mmunala pensionärsrådet är ett

Läs mer

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden

Matstrupsbråck. Matstrupsbråck. Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Matstrupsbråck Matstrupsbråck Information inför operation av matstrupsbråck med titthålsmetoden Kirurgiska kliniken, Enheten lap/bukväggskirurgi Malmö, Trelleborg och Landskrona 1 Text Överläkare Agneta

Läs mer

Universitetssjukhuset Örebro. Kirklin2_038. Bra att veta. Praktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss

Universitetssjukhuset Örebro. Kirklin2_038. Bra att veta. Praktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss Universitetssjukhuset Örebro Kirklin2_038 Bra att veta raktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss Innehåll Apotek 10 Avgifter 4 Besök 7 Bibliotek 10 Buss 10 Frisör 10 Förfrågningar om hälsotillstånd

Läs mer

Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds?

Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds? Benny.Eklund@lul.se Kan patienter ta ansvar för e- tjänster som erbjuds? Vi beslutade om några tjänster Boka, avboka tider Lista sig i primärvården Begära förnyelse av recept Begära förlängning av sjukskrivning

Läs mer

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg

Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Intervjufrågor - Kommunal vård och omsorg Frågorna ställs som öppna och de svarsalternativ som presenteras nedan är avsedda för att snabbt kunna markera vanligt förekommande svar. Syftet är alltså inte

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Operationsdatum är reserverat för dig! Dagoperation. centralsjukhuset Kristianstad dagen den / 20

Operationsdatum är reserverat för dig! Dagoperation. centralsjukhuset Kristianstad dagen den / 20 Operationsdatum är reserverat för dig! Dagoperation centralsjukhuset Kristianstad dagen den / 20 Förberedelser inför operation För information inför operation besök eller ring oss några dagar före din

Läs mer

Välkommen till reumatologiska sektionen

Välkommen till reumatologiska sektionen ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Välkommen till reumatologiska sektionen Vårdenhet rehabilitering och reumatologi, avd 82 Vårdenhetens fyra sektioner Grön grupp: Geriatriska sektionen,

Läs mer

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM

Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM Till dig som behandlas med Waran WARFARINNATRIUM 3 Innehåll Några inledande ord...3 Är du anhörig?...3 Varför behöver jag Waran?...5 Hur länge behöver jag ta Waran?...5 Hur ofta och när ska jag ta Waran?...6

Läs mer

Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Ingela Wennman Verksamhetsutvecklare Ambulans & Prehospital Akutsjukvård Sahlgrenska Universitetssjukhuset Gör vi rätt saker? Använder vi våra resurser jämlikt? Är kunden i fokus? Vem är kunden??? Använder

Läs mer

Esplanadens Hälsocentral

Esplanadens Hälsocentral Esplanadens Hälsocentral Information till Studerande Västervik 2013-02-14 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Välkommen till Esplanadens hälsocentral!... 3 Varför trivs vi så bra här?... 3 Studerande...

Läs mer

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort.

Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset. Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset Viktig information att läsa i samband med sen medicinsk abort. Välkommen till den Gynekologiska enheten på Östra sjukhuset - Viktig information

Läs mer

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING

RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Version 13.0 Används vid registrering av alla som insjuknar i akut stroke 2013-01-01 och därefter. RIKS-STROKE - 3 MÅNADERS - UPPFÖLJNING Dessa uppgifter fylls i av vårdpersonalen på strokeenheten Personnummer

Läs mer

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige

RÄTTSINFORMATION. - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige RÄTTSINFORMATION - till dig som är medborgare i ett annat EU-land än Sverige DIN RÄTT SOM EU-MEDBORGARE ATT VISTAS HÄR Allmän information om uppehållsrätten Du har som EU-medborgare rätt att vistas i

Läs mer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer

AKUTEN. Handlingsplaner för Akuta situationer. Viktiga telefonnummer AKUTEN Handlingsplaner för Akuta situationer Innehåll: Sid. 1 Sid. 2 Sid. 3 Sid. 4 Sid. 5 Sid. 6 Sid. 7 Sid. 8 Sid. 9 Viktiga telefonnummer Brand Utrymningsplan för vissa rum Akuta sjukdomstillstånd När

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR

Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR I REGION JÄMTLAND HÄRJEDALEN Om du bor i Jämtlands län kan du få bidrag från Region Jämtland Härjedalen för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande

Läs mer

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ

Delexamination 1. Klinisk Medicin VT 2013. 20 poäng MEQ Delexamination 1 Klinisk Medicin VT 2013 20 poäng MEQ All nödvändig information finns tillgänglig på varje sida. När en sida är färdigbesvarad läggs den sidan på golvet eller i bifogat kuvert. Därefter

Läs mer

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050

Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Medicin, avancerad nivå, Akut och prehospitalmedicin, 15 högskolepoäng. Kurskod: MC 2050 Kursansvarig:Per Odencrants Datum: 2014-01-17 Skrivtid: 4 timmar. Totalpoäng: 61 p Pediatrik, fråga 1-6, 10p. Graviditet/

Läs mer

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m

Olyckstid:. Ankomst akutrum:... Lämnar akutrum:... o Fallolycka o 0-3m o 4-6m o + 7m TRAUMAJOURNAL Namn:... Pat id:... Oidentifierad:... Klistra patientetikett här Datum:... Tel larmtid:... Beräknad ankomst:... o Ambulans:... o HKP:... o Söker själv:... Olyckstid:. Ankomst akutrum:...

Läs mer

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär

Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Allmänna frågor vid nack- och ryggbesvär Ryggkirurgi / Ortoped Bästa Patient Inför Ditt besök på grund av rygg- och/eller nackbesvär ber vi Dig fylla i frågeformuläret så noggrant som möjligt Det här formuläret

Läs mer

INFORMATION SJUKRESOR

INFORMATION SJUKRESOR Sid 1(6) INFORMATION SJUKRESOR Sid 2(6) SJUKRESOR Alla som bor i Jämtlands län har rätt att få bidrag från landstinget för resa i samband med läkarvård, sjukvårdande behandling och tandvård. Resan kan

Läs mer

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur

Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Information till Dig som åker sjukresa i Västernorrland med Din Tur Här kan Du läsa om olika färdmedel, kostnader och ersättningar samt om hur Du beställer Din resa och Din Turs resegaranti. Att resa med

Läs mer

Livsviktig information om Addisons sjukdom

Livsviktig information om Addisons sjukdom Livsviktig information om Addisons sjukdom Vår nya symbol. Om du ser denna symbol, då vet du att personen som bär den har Addisons sjukdom och kan komma att behöva Solu-Cortef I.V. och dropp med koksaltlösning.

Läs mer

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient

Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råd vid omhändertagande av akut brännskadad patient Råden syftar till ett bra första omhändertagande och en säker och smidig överföring av patienten till brännskadecentrum. Bilagda sidor innehåller följande

Läs mer