Välkommen till Akutmottagningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Akutmottagningen"

Transkript

1 Välkommen till Akutmottagningen

2 Akuten bara när det är allvarligt Du skall alltid åka till närmaste akutmottagning vid livshotande tillstånd samt om du känner dig allvarligt oroad över plötsligt uppkomna besvär som du inte känner igen. Exempel på sådana besvär kan vara: Bröstsmärtor Plötsliga talsvårigheter Plötsliga andningssvårigheter Stroke (slaganfall) Medvetslöshet Skallskador Svår akut huvudvärk Plötsliga buksmärtor du inte känner igen Djupa sårskador och större blödningar Olika typer av olyckor, t.ex. trafikolyckor, fallolyckor Arm- och benbrott Det finns tillfällen när patienter som besöker akutmottagningen kunde ha fått hjälp från sin husläkare och då sluppit vänta. Har du möjlighet är det därför klokt att kontakta 1177 Vårdguiden innan du åker till akuten Vårdguiden ger råd vart du bör vända dig. Fakta: Capio S:t Görans akutmottagning Capio S:t Göran är ett akutsjukhus för vuxna patienter och ligger på Kungsholmen. Sjukhuset är Stockholms mest centralt belägna akutsjukhus och ett av landets största räknat till antalet akuta patienter. Akutmottagningen tar emot patienter från 15 år med medicinska, kirurgiska eller ortopediska olycksfall- och sjukdomstillstånd. Akutmottagningen är dimensionerad för att ta emot cirka patienter per år. Under 2013 tog vi emot ca besök på vår akutmottagning - cirka 30 % av dessa ankom med ambulans. En utbyggnad av akutmottagningen är påbörjad och väntas vara klar

3 Vi som arbetar på akuten På akuten arbetar läkare (både specialistläkare och läkare under utbildning), sjuksköterskor (allmänsjuksköterskor och specialistsjuksköterskor) och undersköterskor. All personal är indelad i vårdlag som består av en läkare och en sjuksköterska/undersköterska. Medlemmarna i ett vårdlag har sina arbetsplatser bredvid varandra och arbetar i ett nära samarbete. Att arbeta på det sättet förbättrar kommunikationen och ökar patientsäkerheten. Detta leder i sin tur till högre vårdkvalitet, effektivare och kortare hand läggningstider för patienterna på akutmottagningen. Du kommer bli tilldelad ett vårdlag när det är din tur att bli undersökt, och de kommer att vara ansvariga för dig under resten av ditt besök på akutmottagningen. Om du har önskemål om att få en kvinnlig eller en manlig läkare så framför gärna det, men det är inte alltid vi kan tillmötesgå det önskemålet. 3

4 Det är inte bara läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som får en akutmottagning att fungera. Här finns städpersonal som håller rent i lokalerna, röntgenpersonal som tar hand om dig vid röntgen undersökning och transporttjänst som kör patienter till och från undersökningar. Röda korsets värdinnor/värdar hjälper oss med patienter där extra tillsyn behövs, till exempel en pratstund för att fördriva tiden och inge trygghet. Vi har även ett nära samarbete med ordningsvakterna som finns till för både er och vår säkerhet. Du kan även få möta studenter under utbildning. Här kommer en beskrivning av hur ditt besök kan se ut Texten i de blå rutorna är sådana saker som du själv kan göra för att underlätta ditt besök och i de orange rutorna finns fakta som kan vara av intresse. Ankomst till akuten Yttre triage - sortering i väntrummet Triage - första bedömning Medicin Kirurg Ortoped Röntgen / Prover Utskrivning / Inskrivning Väntetid På en akutmottagning måste patienter med livshotande tillstånd tas om hand först. Därför kan de patienter som har mindre allvarliga akuta tillstånd få vänta, om t.ex. en ambulans med en svårt sjuk patient kommer in. Om du märker att patienter går före dig i kön så beror det på att den personen är mer allvarligt sjuk/ skadad eller ska träffa en annan typ av läkare än du. 4

5 Väntetiden varierar beroende på antalet sökande patienter vid det aktuella tillfället, vad du söker för och vilken kategori av läkare som ska undersöka dig. När du besöker akutmottagningen på jourtid, d.v.s. från kl. 18:00 till kl. 08:00 dagen därpå samt hela helgen är personalstyrkan reducerad. Detta kan leda till ökade väntetider. Vi vill att du meddelar oss som arbetar här om du av någon anledning vill lämna akuten. Ankomst till akuten Yttre triage - sortering i väntrummet Triage - första bedömning Medicin Kirurg Ortoped Röntgen / Prover Utskrivning / Inskrivning Yttre triage sortering i väntrummet När du kommer till akutmottagningen ta en nummer lapp och ta fram din legitimation/pass, eventuellt frikort/högkostnadskort och eventuell remiss om du har fått en sådan för akutbesöket. Vid receptionen i väntrummet finns det dag- och kvällstid en sjuksköterska och undersköterskor som ser till att du blir registrerad och utifrån dina symtom får träffa rätt läkare. 5

6 Det kommer även ske en kontroll om aktuellt telefonnummer finns registrerat i journal samt om upplysningar får lämnas ut eller ej. Övrig tid på dygnet görs denna sortering av en undersköterska. Triage Ordet triage kommer från franskans trier och betyder sortering. Målet med triage är att göra en sortering av alla patienter så att den som har det mest allvarliga tillståndet får rätt vård först. Med utgångspunkt från dina symtom samt viktiga värden som t.ex. puls, kroppstemperatur, andningsfrekvens och blodtryck är syftet med triage att: upptäcka patienter med allvarlig sjukdom så att dödlighet och sjuklighet kan minskas genom snabb och rätt vård. säkerställa att patienter inte får vänta längre på en första läkarbedömning än vad som är säkert. Sekretess/upplysningsskydd: Alla som arbetar inom hälso- och sjukvården har tystnadsplikt. Det betyder att de enligt lag inte får lämna ut uppgifter om dig, din sjukdom, din behandling eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det. Därför kommer du få meddela vårdpersonalen om upplysningar och information får lämnas ut exempelvis till en närstående som ringer och vill veta hur du mår. Du kan även begära sekretess/upplysningsskydd då får personalen inte tala om för någon att du befinner dig på sjukhuset. OBS! Detta gäller ej vid förfrågningar från polis, domstol, åklagare, skattemyndighet och kronofogde. 6

7 Betalning På akutmottagningen kan du betala med kort eller få en faktura. Receptionen hanterar inga kontanter. Om du blir registrerad som ortoped- eller medicinpatient får du sitta ner i väntrummet och vänta på att bli uppropad. Blir du registrerad som kirurgpatient får du med dig din pappersjournal och går direkt till kirurgakuten. Du följer den gröna linjen i golvet. Tolk Om du har behov av tolk meddela det till personalen, så försöker vi beställa en så snart det är möjligt. Ibland kan bedömningen på börjas innan tolk finns tillgänglig. Det kan också hända att tolkningen görs via telefon. Multiresistenta bakterier MRB Med multiresistent bakterie avses bakterier som är motståndskraftiga mot ett flertal antibiotika, så att de vanligaste antibiotika inte längre kan användas för behandling eller i förebyggande syfte. Vi kommer att ställa några frågor till dig: Har du någon känd multiresistent bakterie? I så fall vilken? Är det någon i din närhet som har multiresistenta bakterier, inklusive husdjur? Har du sökt tandvård eller sjukvård utanför Sverige inom de närmsta 6 månaderna? Om ja, har du varit inneliggande på sjukhus utomlands eller fått någon avancerad sjukvård, exempelvis dialys eller cytostatikabehandling? Vid misstanke om resistenta bakterier kan du bli speciellt omhändertagen och ibland måste prov tas för att se om du bär på resistenta bakterier eller inte. 7

8 Ankomst till akuten Yttre triage - sortering i väntrummet Triage - första bedömning Medicin Kirurg Ortoped Röntgen / Prover Utskrivning / Inskrivning Triage första bedömning Efter registreringen kommer du till respektive akutdisk där en första medicinsk bedömning av ditt tillstånd görs. Den utförs enligt en standardiserad mall som är vetenskapligt beprövad. Triageringen bedömer allvarlighetsgrad, utifrån: Besöksorsak Symtom Hälsohistoria Kontroll av bland annat blodtryck, puls, temperatur och andning Eventuell remiss till akuten från din vårdcentral/husläkare 8

9 Ny förvirring Reagerar på tilltal Reaktion på smärta Reagerar ej Beroende på hur allvarligt ditt tillstånd bedöms vara får du träffa ett vårdlag olika snabbt. Vård laget gör sedan en mer detaljerad undersökning av dig och din sjukdom/skada. Allvarlighetsgraden av ditt tillstånd avgör hur snabbt du behöver undersökas av läkare. Triage sker enligt en standardiserad mall 2009 infördes bedömningsverktyget TEWS, som står för Triage Early Warning Score, för tolkning av viktiga värden som till exempel blodtryck, andningsfrekvens, temperatur, puls och vakenhet. (TEWS härstammar från det sydafrikanska triageverktyget SATS vilket förutom ovanstående även innefattar orsak till ditt besök och sjukdomshistoria.) Alla dessa faktorer räknas samman till en bedömning av hur snabbt du behöver bli omhändertagen. TRIAGEJOURNAL AKUTMOTTAGNINGEN Gående Ambulans Polis Bårtransport Med Kir Ort ID Ej ID ANAMNES PARAMETRAR Yttre Triage: Besöksorsak: TRIAGE Signatur: JA NEJ Information får lämnas ut FALLRISK MRB-risk - Vård utomlands Sjukvårds-/ tandvårdsbesök Inneliggande eller avancerad vård Känd multiresistent bakterier Anhörig eller husdjur med MRB Isoleringsbehov Blodsmitta Allergi/överkänslighet: Tid: Om patient söker för CBS av möjlig kardiell genes, skall EKG tas i samband med TRIAGE PREHOSPITALT TRIAGE TRIAGE EARLY WARNING SCORE TEWS A Fri Luftväg Fri Luftväg Hotad luftväg Hotad luftväg Score B AF AF AF PRIO SpO2 02 SpO2 02 C PULS PULS PULS BT / BT / Sys. BT (AVPU) D CNS/GCS CNS/AVPU CNS P-glukos P-glukos E TEMP TEMP TEMP NRS (Smärta) Trauma= Senaste 24h Mobilitet= Aktuell mobilitet NRS (Smärta) imobiliserad Trauma Nej Ja Mobilitet Uppegående Med hjälp Liggandes Total poäng TEWS: Prioriteringsnivå sätts efter bedömning av triageläkare eller triagesköterska. Nedanstående är lägsta rekommenderade nivå utifrån kliniskt problem och vitalparametrar. Det finns andra tillstånd som kan kräva hög prioritet. RÖD 1 ORANGE 2 GUL 3 Stridor/ hotad luftväg Akut allergisk reaktion Neurologiska bortfallssymptom med debut inom Medvetslöshet sex timmar Akut svår smärta Pågående kramper Hypoglukemi glukos <3 Potentiellt farlig intoxikation CBS med misstanke om AKS ¹ Commotio ² blödning ST-höjningsinfarkt (STEMI) Färskt blod i Andra brännskador Kontrollerad Stark frakturmisstanke Multitrauma / eller led med felställning Misstänkt höftfraktur/proteslux kräkning större högenergitrauma Brännskada Ansikte/Inhalation kärlskada Fraktur om hotad kroppsdel/extremitet Ihållande kräkningar Fraktur med misstänkt blödning Misstanke hos riskpatienter Okontrollerad större Misstanke om allvarlig mjukdelsinfektion/fasciit Skalltrauma (op. skalle och/eller waran/trombylbehandling) ¹ AKS=Akut Koronart Syndrom, ² Amnesi, avsvimmad, medvetandebortfall Patientetikett: Triagebedömning: Rekommenderad åtgärd: 0/--- Handläggning RÖD ORANGE TEWS 7 eller mer Omedelbart 5-6 Inom 10 min 3-4 Inom 60 min GUL 0-2 Inom 120 min GRÖN Inom 240 min BLÅ Färg Akutkliniken Ansvarig för triagering och prioritet: / Livshotande tillstånd som kräver omedelbart omhändertagande. Allvarligt tillstånd som kräver snabbt omhändertagande. Icke livshotande tillstånd med risk för försämring. Tillstånd av mindre brådskande karaktär. Ej brådskande ärenden 9

10 Ankomst till akuten Yttre triage - sortering i väntrummet Triage - första bedömning Medicin Kirurg Ortoped Röntgen / Prover Utskrivning / Inskrivning Akutmottagningen är uppdelade på tre olika delar (Medicin, Kirurgi och Ortopedi), som är anpassade för patienter med olika typer av sjukdomar och skador. Den fortsatta bedömningen går till på lite olika vis beroende på vilken del du kommer till. För medicinska patienter ansvarar en specialist läkare och en sjuksköterska för bedömningen, dock ej nattetid då en sjuksköterska är ansvarig för detta. För kirurgiska och ortopediska patienter ansvarar en sjuksköterska med stöd av specialistläkare, dock ej nattetid då en sjuksköterska är ansvarig för detta. 10 Medicin Läkare på medicinakuten har kompetens inom kardiologi (hjärta), neurologi (hjärnan) och internmedicin. Så hit kommer du om du har t.ex. besvär från bröstkorgen, har svagheter eller domningar, har feber etc. Efter första bedömning väntar du på att bli undersökt av en läkare och en sjuksköterska i ett vårdlag. Vårdlaget undersöker dig och beslutar om fortsatt utredning, exempelvis blodprover, röntgenundersökning och smärtlindring. När vi har fått svar på undersökningar och blodprover görs en ny bedömning. Vi tar då ställning till om du ska vara kvar på sjukhuset, överflyttas till annan enhet inom sjukvården eller hem.

11 Kirurg På kirurgakuten kommer du som har ont i magen, slagit i huvudet, har blod i avföring/urin, har sårskador som behöver sys etc. Många tillstånd kräver att du är fastande. För att inte fördröja eventuella undersökningar vill vi gärna att du frågar personalen om du ska vara fastande eller får äta/dricka. En patient med akut svår smärta är något som vi prioriterar högt och därför kommer du att bli bedömd av läkare så snart som möjligt. Vårt mål är att ingen ska behöva ha ont onödigt länge. Vi ger inte smärtlindring före läkarbedömning eftersom det är viktigt att du som patient får rätt typ av smärtlindring. Det är också viktigt att inte dölja symtom på allvarliga tillstånd med läkemedel. Efter första bedömning väntar du på att bli undersökt av läkare och sjuksköterska i ett vårdlag. Vårdlaget undersöker dig och beslutar om fortsatt utredning, exempelvis blodprover, röntgenundersökning och smärtlindring. När vi har fått svar på undersökningar och blodprover görs en ny bedömning. Vi tar då ställning till om du ska vara kvar på sjukhuset, överflyttas till annan enhet inom sjukvården eller hem. 11

12 Ortoped Vid akut svår smärta kan smärtlindring ges innan läkarbedömning. Vårt mål är att ingen ska behöva ha ont onödigt länge. Efter första bedömning väntar du på att bli undersökt av en läkare och en sjuksköterska/undersköterska i ett vårdlag. Vårdlaget undersöker dig och beslutar om fortsatt undersökning, exempelvis röntgen undersökning och smärtlindring. Ibland tas även blodprover och EKG (undersökning av hjärtat). När vi fått svar på dessa undersökningar och utvärderat hur smärtlindringen Normalt händer detta vid fraktur som gipsas: 1. Röntgen 2. Gipsning 3. Eventuell kontrollröntgen 4. Återbesök efter 2 3 veckor, röntgen, eventuellt nytt gips. Överkänslighet mot läkemedel Glöm ej att berätta för oss om du har någon överkänslighet mot några särskilda läkemedel, som till exempel paracetamol (Alvedon), kodein (finns i Citodon) eller morfin. 12

13 och andra mediciner hjälper så görs en ny bedömning. Vi tar då ställning till om du ska vara kvar på sjukhuset, överflyttas till annan enhet inom sjukvården eller hem. Får du kryckor med dig hem kan dessa lämnas tillbaka på vårdcentral eller hos oss. Ankomst till akuten Yttre triage - sortering i väntrummet Triage - första bedömning Medicin Kirurg Ortoped Röntgen / Prover Utskrivning / Inskrivning Röntgen/Prover Remiss för röntgenundersökning skrivs av läkare, och röntgenkliniken meddelar oss när du får tid för undersökning. Efter genomförd undersökning väntar du på svar. Detta kan ta olika lång tid eftersom en läkare ska titta på alla röntgenbilder och skriva ett svar. Du debiteras en avgift för undersökningen. Blodprover tar ca 1-1,5 timme att få svar på. Vissa specifika prover t.ex borrelia tar längre tid att analysera så du kanske inte får svar på dessa samma dag. 13

14 Ankomst till akuten Yttre triage - sortering i väntrummet Triage - första bedömning Medicin Kirurg Ortoped Röntgen / Prover Utskrivning / Inskrivning Utskrivning till hemmet För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du lämnar akutmottagningen. När du blir utskriven från akutmottagningen ska du ha fått information om vår bedömning av dina symtom. Har prover tagits och röntgenundersökningar gjorts ska du veta vad dessa visar. Vill du ha detta nedskrivet, fråga din läkare efter ett behandlingsmeddelande. Recept skickas elektroniskt, vilket innebär att du lämnar fram din legitimation på valfritt apotek. Vid behov av förnyat recept kontakta din husläkare. Läkaren gör en medicinsk bedömning om eventuell sjukskrivning från arbete, skola etc. Du kan vara hemma från arbete och skola en vecka utan sjukintyg. Vid behov av förlängd sjukskrivning så ska du kontakta din vårdcentral eller husläkare. Uppföljning av dina besvär sker oftast via din vårdcentral/husläkare, önskar du att de får ta del av din journal så meddela detta till läkaren. Du ansvarar själv för din hemresa. För att få en sjukresa krävs en 14

15 medicinsk bedömning baserat efter särskilda kriterier. Det är din läkare eller sjuksköterska som beslutar om du är berättigad till sjukresa. Meddela personalen om du har färdtjänst, för då har du behörighet att få en sjukresa. I väntrummet på akuten och i huvudentrén finns särskilda telefoner för att boka färdtjänst, sjukresa och taxi. Inskrivning på vårdavdelning Vid vissa tillstånd eller skador kan du behöva bli inskriven på någon av sjukhusets avdelningar för fortsatt vård och/eller utredning. Ditt vårdlag (läkare eller sköterska) kommer att informera dig om viken avdelning du ska till. Sjukresa Patienter som har betydande svårigheter att resa med allmän kollektivtrafik (SL och Waxholmsbolaget) kan få tillstånd av vård givaren till en sjukresa med egen bil, taxi eller specialfordon utifrån bedömning av patientens medicinska, fysiska och psykiska tillstånd. Den medicinska bedömningen görs av sjuksköterska eller läkare. Resan ska först och främst ske till/från folkbokföringsadressen. Resan ska ske i samband med vårdbesöket. Har du färdtjänst har du rätt till sjukresa. Natt på akuten Nattetid har vi begränsade möjligheter till vissa röntgenundersökningar, vilket kan innebära att du kan behöva komma åter för att göra dessa. Under natten är även personalstyrkan reducerad för både läkare och sjuksköterskor/undersköterskor, vilket kan göra att du får vänta längre än under dagen. 15

16 Synpunkter, klagomål eller förslag Hälso- och sjukvården ska vara säker och ha en hög kvalitet. Trots det sker misstag och missförstånd kan uppstå. Vi vill gärna ha dina synpunkter. Det kan gälla både negativ och positiv kritik. Våra patienters och närståendes synpunkter är viktiga för att ständigt kunna förbättra god vård och service samt utveckla vår verksamhet. Med din hjälp kan vi bli bättre! Har du synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar kan du framföra dessa på olika sätt: Kontakta personalen I första hand bör du kontakta personalen eller vårdenhetschef på akutmottagningen. Du kan ringa, skriva epost eller skicka ett brev. Om du under din tid på sjukhuset har identifierat förslag till förbättringar kan dessa lämnas skriftligt på ett kort som finns i väntrummen och i huvudentréns information. Patientvägledare Patientvägledaren fungerar som en opartisk länk mellan berörda parter och hjälper dig som har synpunkter och klagomål på den vård du fått av oss på Capio S:t Görans Sjukhus. Du kontaktar vår patientvägledare på telefon, brev eller via Mina vårdkontakter. Kontaktuppgifter hittar du till höger. 16

17 Patientvägledare Tel: Capio S:t Görans Sjukhus Patientvägledare Stockholm Om patientvägledaren inte kan hjälpa dig kan du även kontakta: Patientnämnden Har du varit med om något i vården som gjort dig ledsen, arg, besviken eller upprörd? Vänd dig till Patientnämnden. Du kan framföra dina synpunkter eller bara rådgöra med en handläggare. Box 17535, Stockholm Tel: Inspektionen för vård och omsorg (IVO) Om du själv eller någon närstående råkat ut för en skada eller upplevt brister i patient säkerheten i samband med vård eller behandling inom hälso- och sjukvården eller tandvården, kan du göra en anmälan till IVO. Box Stockholm Tel: Patientförsäkringen LÖF Om du drabbas av en skada när du vårdas inom offentlig sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. Box 17830, Stockholm Tel: Läkemedelsförsäkringen Den som anser sig ha blivit skadad av ett läkemedel har rätt att vända sig till Läkemedelsförsäkringen för att få sin sak prövad. Om försäkringsgivarens utredning konstaterar godkänd läkemedelsskada kan anmälaren få ersättning. Box Stockholm Tel: Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) Hit kan du vända dig om du har frågor eller synpunkter på vårdens tillgänglighet i länet eller dina rättigheter som patient kan du vända dig till: Sektionen för individuella vårdärenden Box Stockholm Tel:

18 Allmän information & service på sjukhusområdet Alkohol och rökning Det är inte tillåtet att röka eller att dricka alkohol inom sjukhuset. Avsedda platser för rökning finns utanför sjukhuset. Apoteket Apoteket finns i huvudentrén. Öppettider måndag-fredag , lördag Telefon: Bankomat Bankomat finns i huvudentrén mittemot Informationsdisken. Betalning, fakturor och patientavgift På akutmottagningen kan du betala med kort eller få faktura. Receptionen hanterar inga kontanter. Capio S:t Görans patientfakturor och fakturafrågor hanteras av Visma Collectors. Telefon: Fakturor för psykiatrin hanteras av landstingets patientservice. Telefon: Patientavgifterna vid Capio S:t Görans Sjukhus följer de avgifter som fastställts av Stockholms läns landsting. Se information om patientavgifter och högkostnadsskydd på 1177 Vårdguiden. Bibliotek Biblioteket finns i huvudentrén. Öppettider måndag, onsdag, torsdag , tisdag , fredag Sommartid reducerat öppethållande. Telefon: Café och restaurang Kafeterian Café Florence finns i huvudentrén. Öppettider måndag fredag och lördag söndag Restaurang Göran- Terrassen finns snett mitt emot huvude ntrén. Öppettider måndag-fredag: Fotografering Det är inte tillåtet att utan skriftligt tillstånd fotografera på akuten, inte ens med mobilen. Färdtjänst Du kan beställa Färdtjänst i väntrummet (röd telefon) eller vid Informationen i sjukhusets huvudentré. Informationsdisk/InfoTel I huvudentrén finns sjukhusets informationsdisk. 18

19 Journaler Om du vill ha kopior på din journal, beställ en journalkopia via posten, använd vår beställningsblankett i pappersform som finns på hemsidan www. capiostgoran.se eller via Mina vårdkontakter. Du kan även ringa journalarkivet på telefon , telefontid måntors kl , och fre Mobiltelefon Vill du du ladda mobiltelefon, läsplatta eller dator? Det är ok, bara du hittar ett ledigt jack. Vill du använda mobiltelefon går det bra på akutmottagningen, men visa hänsyn och ha gärna mobilen på tyst läge. Parkering Besöksparkeringen ligger vid huvudentrén. Avgiften för parkeringen är 18 kr/timme dygnet runt i max 3 timmar. Recept Recept skickas vanligtvis elektroniskt till apoteket. Det betyder att du kan hämta medicinen på vilket apotek du vill. Vid behov av förnyat recept kontakta din husläkare. Röda korsets värdinnor Röda Korset bedriver värdverksamhet på frivilligbasis på sjukhuset. Värdarna tjänstgör i hudvudentrén måndag-fredag kl: och akutmottagningen kl: Sjukhuskyrkan Du kan få kontakt med sjukhuskyrkans präst och diakonissa via personalen. Sjukresor Det är ditt medicinska tillstånd och behov som avgör om du blir berättigad till sjukresa, samt vilket form av sjukresa du kan få. Sjukskrivning Vid behov av förlängd sjukskrivning kontakta din vårdcentral eller husläkare. Snacks, godis, kaffe och te Det finns varuautomater invid akutmottagningens reception. Taxi Om du beställer taxi så var noga vid beställningen om var du vill bli hämtad, vid akutmottagningen eller huvudentrén. Det finns en taxi stolpe snett utanför huvudentrén. Öppettider på Capio S:t Görans Sjukhus Huvudingången är öppen måndag-fredag, kl , lördag-söndag, helg, kl Akutmottagningen har öppet dygnet runt alla dagar. 19

20 Närakut öppetid varje dag kl 08:00-22:00 Handens närsjukhus Dalarövägen 6, Handen Tnf Löwenströmska sjukhuset Doktor Zegerts väg 3, Upplands Väsby Ingång på sjukhusets baksida Tnf Närakut Järva Rinkebysvängen 70, Rinkeby Tfn Nacka närsjukhus Lasarettsvägen 4, Nacka Tfn Jourmottagning öppetid måndag-fredag kl 17-22, lördag-söndag kl 08:00-22:00 BrommaAkuten Tunnlandet 1, Bromma Tfn Närakuten Brommaplan Klädesvägen 12, Bromma Tfn Liljeholmen Liljeholmstorget 7, Liljeholmen Tfn Sabbatsberg Dalagatan 9, Stockholm Tfn Solna-Sundbyberg Hotellgatan 3, Solna Tfn Vid frågor efter ditt besök kontakta respektive klinik nedan: Ortopedi: Kirurgi Medicin: Capio S:t Görans Sjukhus Sankt Göransplan 1, Stockholm tel ,

Patientguide 2014 2013 1

Patientguide 2014 2013 1 Patientguide 2014 2013 1 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Patientguiden finns också på engelska och lättläst svenska. Du kan utan kostnad beställa patientguiden på telefon vx 0455-73 10 00 Vill

Läs mer

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken

Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken Till dig som ska opereras på Ortopedkliniken och som inte bor i Stockholms län Datum: Tid: Övrigt: DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD VÄLKOMMEN TILL DEN NYA TIDENS SPECIALISTVÅRD. DIN DELAKTIGHET. Vår filosofi

Läs mer

Borde en läkare ta en titt?

Borde en läkare ta en titt? Borde en läkare ta en titt? Så hittar du rätt i vården Åk till rätt mottagning så får du Många väljer att åka till de stora sjukhusens akutmottagningar när de skadat sig eller har akuta besvär. Där kan

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03

Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-09-22 P 12 ANMÄLAN 2014-09-04 1 (1) Diarienummer PaN A1408-00205-55 Inkomna ärenden under tiden 2014-05-03 2014-08-15 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Ryggskott? Besök webben.

Ryggskott? Besök webben. Patientinformation Din rätt som patient...55 Vårdgaranti och valfrihet...56 Hälsoval du väljer din vårdcentral...57 Om patientjournaler...58 När du lämnar prov...59 Att resa till vården...60 Lev ett sundare

Läs mer

TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION...

TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION... TILL DIG SOM SKA GENOMGÅ EN PLANERAD OPERATION... Sammanhållen journalföring I journalerna finns hela din vårdhistora samlad men vård som du fått hos en vårdgivare syns inte per automatik hos en annan.

Läs mer

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient.

Katalogen 2010. Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Katalogen 2010 Spara! Innehåller viktig information om telefonnummer, adresser, tider och dina rättigheter som patient. Vi skriver ut fysisk aktivitet på recept (FaR). Det kan både förebygga och behandla

Läs mer

Patientupplevelse av triage

Patientupplevelse av triage EXAMENSARBETE - MAGISTERNIVÅ I VÅRDVETENSKAP VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2010:101 Patientupplevelse av triage My Barkensjö Therese Tikka Uppsatsens titel: Patientupplevelse av triage Författare:

Läs mer

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala

Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Till dig som skall genomgå en omvinklingsoperation (HTO) på lasarettet i Motala Tag med Dig broschyren till inskrivningsbesöket och till vårdavdelningen inför Din operation Inskrivningsdag: Klockslag:

Läs mer

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31

Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2015-02-03 P 14 ANMÄLAN 2015-01-20 PaN A1501-00010-55 Anmälan om avslutade ärenden under tiden 2014-11-01 2014-12-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över ärenden

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum:

Kirurgi. Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett. (Slutenvård) Inläggnings datum: Operations datum: Ta med denna broschyr vid inskrivning & inläggning! Kirurgi (Slutenvård) Till dig som ska genomgå en kirurgisk eller urologisk operation på Alingsås lasarett Inläggnings datum: Operations datum: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Landsting Sverige är uppdelat i Kommuner och Landsting. Det finns 18 Landsting och i dessa finns ett antal kommuner. Sjukvården i Sverige bedrivs av Landstinget, hälsocentraler

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

VÅRDEN ERBJUDER HÄLSO- SAMTAL

VÅRDEN ERBJUDER HÄLSO- SAMTAL En tidning från Landstinget i Jönköpings län 1.2012 Fyller du jämnt? VÅRDEN ERBJUDER HÄLSO- SAMTAL SIDORNA 2 3 Patientguide 2012 Riv ur och spara! SIDORNA 7 18 Läs också... Andningsgympa mot kol SIDAN

Läs mer

Inkomna ärenden under tiden 2014-09-15-2014-10-31

Inkomna ärenden under tiden 2014-09-15-2014-10-31 Handläggare: Louise Skantze PaN 2014-12-09 P 12 ANMÄLAN 2014-11-17 1 (1) Diarienummer PaN A1411-00282-55 Inkomna ärenden under tiden 2014-09-15-2014-10-31 Ärendet Ärendet innehåller förteckning över inkomna

Läs mer

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö

Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Informationshäfte till dig som ska opereras dagkirurgiskt vid Verksamhetsområde Ortopedi Malmö Denna broschyr innehåller viktig information inför och efter din operation. Välkommen till Verksamhetsområde

Läs mer

Operationsdatum är reserverat för dig! Dagoperation. centralsjukhuset Kristianstad dagen den / 20

Operationsdatum är reserverat för dig! Dagoperation. centralsjukhuset Kristianstad dagen den / 20 Operationsdatum är reserverat för dig! Dagoperation centralsjukhuset Kristianstad dagen den / 20 Förberedelser inför operation För information inför operation besök eller ring oss några dagar före din

Läs mer

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående

Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Sahlgrenska Universitetssjukhuset Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Information till patient och närstående Välkommen till Kardiologisk Vårdavdelning 13 Område 6 Med detta informationshäfte

Läs mer

Vart vänder jag mig?

Vart vänder jag mig? Vart vänder jag mig? Information om samhällets hjälpmöjligheter vid neurologisk sjukdom och skada Råd- och stödenheten på Neurologiska kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Denna skrift kan beställas

Läs mer

Allmän information om operationen gastric bypass

Allmän information om operationen gastric bypass Allmän information om operationen gastric bypass Inledning Den här informationen riktar sig till dig som snart ska göra en överviktsoperation. Att bestämma sig för att genomgå en överviktsoperation är

Läs mer

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet

Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker. Reumatikerförbundet Reumatikerförbundets Bra att veta - en sammanställning om mycket som är bra att veta för en reumatiker Reumatikerförbundet Stöd och ersättningar Rehabilitering Skola - Utbildning Vårdsverige 2008 Vårdsverige

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedömningen

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Mötet med vården Vart ska du vända dig? Att leva med funktionsnedsättning

Läs mer

Universitetssjukhuset Örebro. Kirklin2_038. Bra att veta. Praktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss

Universitetssjukhuset Örebro. Kirklin2_038. Bra att veta. Praktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss Universitetssjukhuset Örebro Kirklin2_038 Bra att veta raktiska råd och upplysningar inför ditt besök hos oss Innehåll Apotek 10 Avgifter 4 Besök 7 Bibliotek 10 Buss 10 Frisör 10 Förfrågningar om hälsotillstånd

Läs mer

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket

Ny knäled. Information till dig som skall opereras. Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Ny knäled Information till dig som skall opereras Broschyren skall läsas före inskrivningsbesöket Broschyren är framtagen av: Sjuksköterskor: Jenny Hempel, Anita Fredriksson, Marita Hedberg. Sjukgymnaster:

Läs mer

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se

Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se 2014 Mottagningsenheten i Söderhamn 010-4851083 (vardagar 8-16) Kundtjänst 0771-235235 www.migrationsverket..se Skydd och asyl i Sverige Här finns information till dig som har sökt asyl i Sverige. Du kan

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer