e-post tfn (vxl)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "e-post regiongotland@gotland.se tfn 0498-26 90 00 (vxl)"

Transkript

1 e-post tfn (vxl)

2 Gotlands läge

3

4 Statistik Deltagare/besökare ca Evenemang Arrangörer 2005 ca Ackr journalister 2005 ca Största ämnena Arrangemangsfördelning Vård o omsorg, sysselsättning, skola, försvar klimat/miljö, arbetsmarknad, barn o ungdom, ekonomi, integration må-ti-on-to

5

6

7 Policy Almedalsveckan skall genomföras som ett tryggt och säkert arrangemang med dialog, demokrati, öppenhet, respekt och tillgänglighet som ledord. Almedalveckan skall, så långt som möjligt, genomföras oavsett störningar. Uppkomna störningar skall hanteras utifrån normala lagar och regelverk. Handlingsplaner (motsv) skall finnas för risker identifierade i riskanalys.

8 Beredskapsplan Beskrivning av arrangemanget Policy Regler o allmänna riktlinjer Organisationsbeskrivning Riskbedömning Områdesplan Övergripande planer Händelsespecifika åtgärdsplaner

9 Regler och allmänna riktlinjer Alla evenemang/arrangemang under veckan följer normala lagar och regelverk. Exempel på lagar och reglerverk som kan vara tillämpliga under veckan är: Ordningslagen (allmän ordning och säkerhet på offentlig plats, tillstånd m.m.) Alkohollagen (utskänkningstillstånd) Arbetsmiljölagen (förebyggande av ohälsa och olycksfall i arbetet m.m.) Lagen om skydd mot olyckor (brandsäkerhet) Lagen om brandfarliga och explosiva varor (brandfarlig vara, gasol m.m.) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Gotlands kommun (markupplåtelse m.m.) Lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (krisledning m.m.) Hälso- och sjukvårdslagen (åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador m.m.) Det åligger respektive arrangör att tillse att arrangemanget uppfyller gällande lagar och reglerverk. Det åligger även resp arrangör att tillse att erforderligt försäkringsskydd finns för det planerade evenemanget.

10 Organisation De politiska partierna i riksdagen (och eventuella lokala partier i Gotlands regionfullmäktige) är huvudarrangör för Almedalsveckan. Huvudarrangören beslutar i princip- och regelfrågor. Huvudarrangörsgruppen utser årsvis inom sig en ordförande som är talesman för gruppen. Region Gotland är värd för Almedalsveckan. Region Gotland har ansvaret för samordning av arrangemanget som helhet såsom hemsida, kalendariet, kontakter med media, samarbetspartners samt kontakt och rådgivning för arrangörer och andra deltagare. Almedalskansliet (serviceförvaltningen) ansvarar på uppdrag av ledningskontoret för dessa uppgifter. Andra som genomför arrangemang under Almedalsveckan och finns upptagna i kalendariet är medarrangörer. Som arrangör ansvarar man för sitt eget arrangemangs innehåll och genomförande samt kostnaderna för detta.

11 Risk Konsekvensbedömning Ansvar Åtgärdsförslag Brand i (när) området Utsläpp av farligt ämne Väderhot (åska, regn ) Elavbrott Teleavbrott Rök över området, utrymning, avspärrning för räddningsinsats och transportvägar Riskområde över Almedalen, utrymning / evakuering Inställda/flytta tal eller evenemang och störning i presscentrat, överfyllda lokaler, skadade Inställda tal eller evenemang och störning i presscentrat Störning i presscentrat och för besökare/arrangörer samt nödsamtal (112) Rtj, Polis m fl, Arrangör/värd Rtj, Polis m fl, Arrangör/värd Arrangör/värd Arrangör/värd Arrangör/ värd, Region Gotland (TiB) Plan för evakuering, Flytt av tal / presscentra och evenemang, samlingsplats ev alternativt boende Plan för evakuering, Flytt av tal / presscentra och evenemang, samlingsplats, ev alternativt boende Flytt av PressC, avbrottsplan tal. Reservkraft alternativt flytt av tal/presscentra Flytt av pressc, samt alternativa larmpunkter (Rakel) Flytta/avbryta tal/evenemang, Polis, Rtj, Bomb-/brandhot utrymningsområde, panik arrangör/värd Alternativ talarplats, utrymningsvägar Demonstration Upplopp, stökigt, skador se bombhot Polis, arrangör/värd Alternativ talarplats, utrymningsvägar Attentat Skadeutfall, panik, Polis, Räddningstjänst, Sjukvård, Förberedda platser för sjv, rtj m fl, arrangör/värd Polis, Räddningstjänst, Olycka med stort skadeutfall Belastning Rtj, polis, sjukvård Sjukvård, Förberedda platser för sjv, rtj m fl, arrangör/värd Polis, Räddningstjänst, Olycka i hamnen (olja eller Oro, mediaintresse m fl. Risk för att folk trillar Kustbevakning, olycka) över kajkanten Hamnen, Sjukvård, Information före, under o efter arrangör/värd Vattenläcka i området Mindre händelse/skada som ges stor mediabevakning Avbrott på gotland.se Flytta/avbryta tal/evenemang, utrymningsområde, panik Negativ bild av Gotland som arrangör/värd Region Gotland, Arrangör/värd Region Gotland, Arrangör Region Gotland, Arrangör Flytt av pressc, evenemang m m Plan för hantering av media, Ambulansresurs på plats i samband med talen i Almedalen Beredskap på IT-tekniker Rykten Social oro, Negativ bild av arrangemanget Arrangör/värd Forum för snabb dialog (trovärdig info)

12 Åtgärdsplaner Flytt av presscentret till Region Gotlands lokaler på Visborg Flytt av talarplats Etablering av larmpunkter (Rakel) vid telestörning Ryktesspridning (social oro) Evakuering från Almedalsområdet (samlingsplatser) Extra ambulans Elavbrott i samband med tal Stort informations-/ kommunikationsbehov p g a annan händelse på eller i anslutning till Gotland Förberedda platser för bl a sjukvård, räddningstjänst och polis El och teleavbrott under annan tid (regionens televäxel, regionens datasystem (3G och 4G nät) Störning / avbrott på gotland.se Bortfall av nyckelpersoner

13 Åtgärdsplan Åtgärdsplan Flytt av presscenter till Region Gotlands lokaler på Visborg Vid händelse, enligt riskbedömning Almedalsveckan, som påverkar Almedalsveckans presscenter skall följande åtgärder vidtas: Förberedelser: Kontroll med ITT om datakapacitet på Visborg Telefonnummer till kontaktpersoner på ITT Avboka (med reservation) alla konferensrum på Visborg Ansvarig för flytten utsedd (ur Almedalskansliet) Inpassering Visborg och kontaktperson utsedd Kaffe, smörgås Kopiatorer Kris-/katastrofledningslokaler förberedda på Visborg (Dagö, Ösel, Rügen) Beslut: Beslut om flytt tas av Almedalskansliet (koordinator) i samråd med Almedals-TiB och räddningsledare/polisinsatschef. Checklista Kontakta: Informationschef tfn A: H: Ordinarie TiB via SSRC Enhetschef för vaktmästeri och transporter H: Enhetschef reception Visborg Växelsamordnare : ITT jourhavande Christer Orenberg M: Ordna Presscenter i ljusgården och Konfrum Bornholm All utrustning (exkl kopiator) som finns på PC Högskolan skall tas med och kopplas in i på Visborg (Bornholm) Dörrar till entré skall hållas öppna. Om möjligt se till att receptionen bemannas. Kaffeautomat finns på nedre plan (glasrummet) kapacitetsökning via service i huset

14 Före Planmöten med polisens stab (start i februari) Möte med kansli (värd) och politiska partierna (arr) Tabletop med kansliet m fl Möte med berörda i området (näringsliv) Planspel med polisen (kommenderingen) Kris- och katastrofledningslokaler förberedda Visby lasarett (akuten)

15 Under Möte med kansli m fl varje morgon Genomgång av området Samverkansmöte med polisen varje dag fr o m dagen innan veckan startar Almedals TiB (ingår som P8 i polisens stab) Första hjälpen punkter (Röda Korset) Ambulans och räddningstjänst i samband med tal

16 Partiledartalen i Almedalen besöktes 2014 av sammanlagt ca personer: Söndag 29 juni Stefan Löfven (S) ca 5500 personer Måndag 30 juni Göran Hägglund(KD) ca 3200 personer Tisdag 1 juli Jimmie Åkesson (SD) ca 2600 personer Onsdag 2 juli Åsa Romson (MP) ca 4000 personer Torsdag 3 juli Fredrik Reinfeldt (M) ca 4720 personer Fredag 4 juli Jonas Sjöstedt (V) ca 2700 personer Lördag 5 juli Jan Björklund (FP) ca 1900 personer Söndag 6 juli Annie Lööf (C) ca 1500 personer

17 Erfarenheter 2014 Bra förberedelser och samarbete Trafikavstängningarna mycket positivt Evenemanget växer anpassning Fler delaktiga och berörda aktörer (intern/externt) Påverkan på samhället

18

19 Almedalen Almedalsveckan 2015 genomförs 28 juni-5 juli Planeringen har börjat. VARMT VÄLKOMNA!!

20 SLUT!! FRÅGOR?

21

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun

Krishanteringsplan för Katrineholms kommun -;, ~~ l~atrinehvlms kommun Krishanteringsplan för Katrineholms kommun Innehåll Bakgrund... 3 Kommunens handlingsplan enligt lagen (LXO)... 4 Övergripande mål... 4 Risk-och sårbarhetsanalys... 4 Samhällsviktig

Läs mer

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap

Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Handlingsprogram för säkerhet och beredskap Ängelholms kommun 2008 Fastställt av kommunfullmäktige 2008-06-23, 120 2 (24) Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 Inledning... 5 Bakgrund och syfte... 5

Läs mer

DAGLIG VERKSAMHET - KRAVSPECIFIKATION Gäller from 1 februari 2011

DAGLIG VERKSAMHET - KRAVSPECIFIKATION Gäller from 1 februari 2011 1 Vård och omsorg 2010-11-25 Beställarenheten DAGLIG VERKSAMHET - KRAVSPECIFIKATION Gäller from 1 februari 2011 Utförare = Driftansvarig, Funktionshinder Beställare = Beställarenheten, Vård- och omsorgsnämnden

Läs mer

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN

KOMMUNAL 016.2 FÖRFATTNINGSSAMLING Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 1 av 26 KRISLEDNINGSPLAN FÖR MARKS KOMMUN Kf 2010-02-23, 12 Sida 2 av 26 Innehållsförteckning Del 1 Grunder 3 Bakgrund och syfte... 3 Tillämpning... 3 Roller och ansvar... 3 Uppbyggnad...

Läs mer

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun

Plan för POSOM. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Bilaga 2 Plan för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer i Oxelösunds kommun Denna plan avser kriser eller extraordinära händelser som inte kan hanteras inom befintlig

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys 2013

Risk- och sårbarhetsanalys 2013 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-06 94 Innehållsförteckning 1 Inledning... 6 1.1 Bakgrund... 6 1.2 Syfte... 6 1.3 Mål... 6 1.4 Avgränsningar... 6 1.5 Metod... 7 1.5.1 MVA- metoden... 7 1.6 Uppföljning

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (2) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 15 juni 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-16:45 Sekreterare

Läs mer

Kriskommunikationsplan

Kriskommunikationsplan Styrdokument 1(18) 2013-03-06 KS 2013/170 Kriskommunikationsplan Plan för Kumla kommuns kriskommunikation vid extraordinära händelser och kriser Antagen av kommunstyrelsen 2013-03-06 och ersätter tidigare

Läs mer

BEREDSKAPSPLAN SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

BEREDSKAPSPLAN SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (7.20) BEREDSKAPSPLAN SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN Dokumenttyp Planer Ämnesområde Beredskapsplan Ägare/ansvarig Förvaltningsområdeschef Antagen av KF 2006-03-30 13 Revisions datum Förvaltning

Läs mer

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap

Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Riktlinje 2007-11-27 Riktlinje för ledning och information vid extraordinära händelser i fredstid samt vid höjd beredskap Diarienummer KS-345/2011 Beslutad av kommunstyrelsen den 27 november 2007. Reviderade

Läs mer

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR

KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR KRISPLAN ALLMÄNNA RÅD OCH MALLAR Dessa råd med tillhörande mall för krisplan och mall för dokumentation, som framtagits av Svenska Aikidoförbundet, kan användas av aikidoklubbar anslutna till förbundet.

Läs mer

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun

POLICY. Handlingsprogram. för förebyggande verksamhet. för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor inom Bengtsfors kommun POLICY Datum Diarienummer 2012-01-27 2011.597.015 Räddningstjänsten Antagen av Paragraf Kommunfullmäktige 14 2012-02-08 Sida 1 Handlingsprogram för förebyggande verksamhet för räddningstjänsten enligt

Läs mer

Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013

Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013 Rapport 2013:26 Regional risk- och sårbarhetsanalys för Dalarnas län 2013 Omslagsbild: The flame comes out of the window. Foto: Volodymyr Khodaryev/Mostphotos. Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsen

Läs mer

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010

Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad. en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 Risk och sårbarhetsanalys Malmö stad en sammanfattande rapport STAdskontoret, maj 2010 1 INNEHÅLL 2 1. SAMMANFATTNING 4 Foto: istockphoto. 1:1 Lagkrav 4 1.2 Malmö stads risk- och sårbarhetsarbete 4 1.3

Läs mer

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016

Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016 Fastställt av kommunfullmäktige april 2013 3 (31) Ett trygghets- och säkerhetsarbete

Läs mer

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet

3. Bilaga. Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH. 1. Inledning. 1.1 Syfte. 1.2 Välbefinnanderådet 3. Bilaga Handlingsplan för folkhälsa, trygghet och säkerhet med koppling till LSO och LEH Antagen av Kommunfullmäktige 2014 09 24 1. Inledning Båstads kommun har ett program för folkhälsa, trygghet och

Läs mer

PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer

PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (28) 2009-08-13 PANDEMIPLANERING Lokala riktlinjer kicki.elofsson@soder.stockholm.se SID 2 (28) 1. SYFTET MED EN PANDEMIPLAN...3 2. FAKTA OM PANDEMI...3 Historik...3

Läs mer

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten

Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Tänk efter före! Risk- och säkerhetsanalys för ungdomsutbyten Förord Ni är på väg att genomföra ett internationellt utbyte, i Sverige eller

Läs mer

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013

CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN. 2012-03-16 KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 CHECKLISTOR TILL NACKA KOMMUNS KRISPLAN KFKS 2012/83-012 Tel/larmlista rev september 2013 1 (41) KFKS 2012/83-012 Innehållsförteckning 1 Initial bedömning av inträffad händelse... 4 1.1 Tag emot och anteckna

Läs mer

EU-toppmötet i Göteborg 2001. KAMEDO-rapport 83

EU-toppmötet i Göteborg 2001. KAMEDO-rapport 83 EU-toppmötet i Göteborg 2001 KAMEDO-rapport 83 1 Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller

Läs mer

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18

Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 2011-04-18 1 Västra Götalandsregionens samlade redovisning utifrån MSBFS 2010:6 Förord I lagen om kommuners och landstings åtgärder inför

Läs mer

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum

Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Räddningstjänsten Tanums kommun Handlingsplan för POSOM-verksamheten i Tanum Ledning och samordning vid Psykosocialt omhändertagande. Innehåll Sida Bakgrund och uppgift 3 Planens tillämpning 4 Uppstart

Läs mer

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting

REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting REGIONAL KATASTROF- MEDICINSK PLAN för Stockholms läns landsting Ytterligare exemplar kan beställas från: REK, Box 22 550, 104 22 Stockholm, tel 08-737 34 02, fax 08-737 29 98 E-post: barbro.finneid@sll.se

Läs mer

Socialnämnden 2009-10-14

Socialnämnden 2009-10-14 Socialnämnden 2009-10-14 254 Framställan om förlängd behandling jml 5 kap 9 SoL...2 255 Upphörande av vård jml 3 LVU...3 256 Placering i HVB-hem...4 257 Omprövning avseende personlig assistans jml 9 2

Läs mer

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel

Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Vilken nytta kan vi ha av Rakel i vår kommun? Svar på frågor och påståenden om Rakel Omslagsbilden: Örnsköldsvik är en av de kommuner som satsat på en bred anslutning till Rakel. Jonas Hägglund, brandingenjör

Läs mer

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län

Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Regional Krisinformationsplan för Landstinget i Kalmar län Säkerhets- och beredskapsenheten Fastställd av Landstingsstyrelsen 2008-XX-XX 1 Förord Landstinget har en omfattande informationsskyldighet gentemot

Läs mer

Handlingsplan vid kriser

Handlingsplan vid kriser POSOM - Handlingsplan vid kriser Larmnummer : 0722-45 43 00 Handlingsplan vid kriser Krisplan vid olycka med dödsfall eller allvarlig personskada m.m. 1. Larma 112 2. För stöd och rådgivning kontakta Svemo

Läs mer

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26

Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Krishanteringsplan/ program Upprättad och fastställd 2011-01-26 Sändlista Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Internt (Plan och Stabsinstruktion) Landshövding Länsråd Informationschef Stabschefer

Läs mer

Kallelse Föredragningslista 2015-04-20

Kallelse Föredragningslista 2015-04-20 Kallelse Föredragningslista 1(5) 2015-04-20 Sammanträde Kommunstyrelsen Plats och lid Bäve, kl. Il :00 onsdagen den 29 april 2015 Ordtörande sekreterare Ingemar Samuelsson Annica Åberg Föredragningslista

Läs mer

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR Of f SÄK Utbildningskatalog 2013-2014 Of f SÄK OffSÄK, föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor. Bli en del av OffSÄK! OffSÄK vänder sig till alla som på olika sätt är involverade

Läs mer