Barn och ungdomsverksamheten har intensifierats ytterligare under 2010 med en mängd olika aktiviteter för barn och unga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn och ungdomsverksamheten har intensifierats ytterligare under 2010 med en mängd olika aktiviteter för barn och unga."

Transkript

1 Sida 1(26) Årsredovisning 2010 GöteborgsOperan AB 1. SAMMANFATTNING Verksamheten på GöteborgsOperan inkluderade under 2010 våra olika genrer, opera, dans, musikal och konserter. Föreställningar gavs på Stora och Lilla scenen i Göteborg, på Skövdescenen, under turnéer till såväl bygdegårdar som fasta turnéscener i regionen och till Stockholm samt vid internationella gästspel. Vi spelade 323 (359) föreställningar och totala antalet besökare blev ( ). Barn och ungdomsverksamheten har intensifierats ytterligare under 2010 med en mängd olika aktiviteter för barn och unga. GöteborgsOperans Balett fortsatte under året att med framgång etablera sin profil som ett nutida danskompani och den konstnärliga utvecklingen fortsätter ständigt, med spännande influenser från såväl den nationella som internationella dansvärlden. Projektet med tillbyggnaden av en mellanstor scen fortsätter enligt planerna. Ledorden för tillbyggnaden är flexibilitet, synergi och miljö. Med de nya lokalerna frigörs Stora Scenen för ytterligare föreställningar. Utbudet av konserter och andra kulturella aktiviteter riktade mot nuvarande och nya målgrupper kan breddas betydligt. Vi kan arbeta mer flexibelt och möjliggöra konferenser och utställningar. En tillbyggnad i tre våningar väster om nuvarande operahuset skulle ge ytterligare tretusenkvadratmeter och tre separata utrymmen som kan slås samman till en scen med en salong för 550 personer. Tanken är en multifunktionell byggnad med servering, repetitionssalar, hörsal, konferens- och övningslokaler. Det nya huset kopplas ihop med det befintliga via en förbindelsegång. De svårbedömda pensionskostnaderna är ett stort problem för hela branschen och under 2010 sjönk GöteborgsOperans pensionskostnader med 14 mkr i jämförelse med Därmed redovisade GöteborgsOperan en vinst med 1,5 mkr. I vår konstnärliga vision har vi länge talat om att GöteborgsOperan skall bli ett av Europas mest intressanta operahus, med den brinnande ambitionen att nästa säsong, nästa uppsättning, nästa föreställning skall bli vår bästa någonsin. Detta är naturligtvis en utmärkt målsättning, men med de förändringar som skett över tid är det aktuellt att revidera vår vision, förtydliga våra mål och arbeta fram nya riktlinjer för att nå dem. Detta arbete inleddes av ledningsgruppen under hösten och skall senare förankras inom hela organisationen. Under 2011 ska vi ytterligare stärka vår position som ett operahus av största nationella betydelse med en attraktionskraft som även sträcker sig utanför landets gränser.

2 Sida 2(26) 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Ur medborgarperspektiv är det av stor vikt att med en noggrann omvärldsbevakning kartlägga hot såsom samhällsekonomi och konkurrerande verksamheter. För att utveckla och utöka publikunderlaget behöver vi mer kunskap om våra målgrupper så att aktiviteterna kan behovsanpassas. Under 2010 har vi därför deltagit i VG regionens Gör det jämt projekt för att undersöka vad som gör att män inte i lika hög utsträckning som kvinnor besöker GöteborgsOperan. Se vidare under rubrik 2.3. Fokus på den yngre publiken har varit prioriterat med olika aktiviteter för barn/ungdomar i olika ålderskategorier samt speciella föreställningar för de allra minsta. Danskonsten är en central del av uppdraget och vårt danskompani har nått en framträdande position nationellt och internationellt. Här har de självfinansierade turnéerna stor betydelse, samtidigt som det är viktigt att sprida kunskap om dans inom VG-regionen och till den unga publiken. Dansens språk når även de nya invånare som inte behärskar svenska. GöteborgsOperans repertoar läggs med tanken att vi ska nå en stor, mångskiftande publik och också möta en ny publik. Repertoaren är kärnan i vår verksamhet och den skall vara en god blandning av opera, dans, musikal och konserter. Den ska ha bredd och djup, innehålla både gammalt och nytt, känt och okänt. Se rubrik 2 för en beskrivning av vår repertoar Sammanfattning verksamhetsperspektivet GöteborgsOperan arbetar ständigt med att vara en flexibel organsiation som klarar snabba omställningar. För att nå högsta kvalitet på våra uppsättningar behövs lång framförhållning, ofta flera år, för att engagera rätt konstnärer. Parallellt arbete med olika tidsprocesser är oundvikligt. Under 2010 har arbetet med att införa ett nytt planerings- och tidsredovisningssystem påbörjats och detta kommer att erbjuda stor förbättringspotential. Systemet kommer att tas i drift vid säsongsstarten Under sommaren skedde en större ombyggnad av biljettkassan och GöteborgsOperans Shop. Se rubrik 2.1.6

3 Sida 3(26) 1.3 Sammanfattning medarbetarperspektivet GöteborgsOperans verksamhet förutsätter en bra kommunikation, ansvarstagande, helhetssyn och hög kompetens hos både medarbetare och chefer. Högt ställda krav på kvalitet och ett behov av utveckling gäller all verksamhet såväl den konstnärliga som tekniska och administrativa verksamheten. En ständig och stor utmaning är att skapa produktioner och utveckling där ett samarbete mellan olika funktioner, kompetenser och yrkesområden skapar framgång och kvalitet. För den konstnärliga personalen är en väsentlig utvecklingsmöjlighet att bli vald till rätt roller. Att få del av fortbildning och artistiskt stöd av olika slag innebär också utveckling t ex sångpedagogundervisning, fortbildning i teaterkunskap och särskilda coacher för stämmor i orkestern, danspedagoger i balettverksamheten o.s.v. Några av GöteborgsOperans medarbetare har fått följande priser och utnämningar 2010: Sopransolisten Malin Byström blev tilldelad Svenska Dagbladets stora operapris för sin tolkning av titelrollen i Thaïs. Barytonsolisten Åke Zetterström vann Tidskriftens Operas Operapris 2010 för sina rolltolkningar i Mästersångarna och Rucklarens Väg. Musikalsångerskan Gunilla Backman fick Tidskriftens Opera musikalpris för sin roll som Norma Desmond i Sunset Boulevard. Dansaren Mariko Kida utsågs till en Outstanding dancer of the Year i danstidskriften Dance Europe, detta för sin roll som Aurora i Törnrosa. Ett arbete påbörjades i början av året med målsättningen att tydliggöra GöteborgsOperans uppdrag och mål inom organisationen för att öka delaktigheten och skapa helhetssyn. Under hösten har slutresultatet kommunicerats till bolagets samverkansgrupp. Nu fortsätter detta arbete på avdelningsnivå. 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet GöteborgsOperans redovisade ett positivt resultat på 1,5 mkr efter avsättning till obeskattade reserver med 4,7 mkr. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick således till 6,2 mkr. Den budgeterade förlusten vändes under slutet av året till en vinst då våra pensionskostnader under de sista två månaderna sjönk rejält. Denna vändning gick inte att förutse tidigare under året då vi inte får information från SPV (Statens pensionsverk) förrän fakturorna kommer månadsvis. Utfallet på

4 Sida 4(26) pensionskostnaderna blev 14 mkr lägre än Under hela 2010 arbetade vi intensivt med kostnadskontroll och sparåtgärder för att försöka minimera den prognostiserade förlusten. Åtgärderna var av det slaget att de inte skulle påverka våra uppsättningar och vår kvalitet negativt. 2. MEDBORGARPERSPEKTIVET Nedan följer en uppföljning av vår föreställningsverksamhet Verksamheten på GöteborgsOperan inkluderade under 2010 våra olika genrer, opera, dans, musikal och konserter. Föreställningar gavs på Stora och Lilla scenen i Göteborg, på Skövdescenen, under turnéer till såväl bygdegårdar som fasta turnéscener i regionen och till Stockholm. Dessutom gjordes några internationella gästspel. Inom operaverksamheten gav vi verk från 1700-, 1800 och 1900-talen sjungna på svenska som i Mozarts Trollflöjten med ny text och i regi av Rikard Bergqvist, franska i Massenets Thaïs med Nicola Raab som regissör, tyska i Wagners Mästersångarna med John Dew som regissör, engelska i Stravinskijs Rucklarens Väg med vår förste regissör David Radok i en samproduktion med Operaen i Köpenhamn och italienska som i reprisuppsättningen av Puccinis Bohème i regi av Elisabeth Linton, konsertversionen av Rossinis Italienskan i Alger och i Verdis Don Carlos i regi av Staffan Valdemar Holm. De flesta verk var aldrig tidigare framförda på GöteborgsOperan och för ett par av dem var det till och med första gången i Göteborg. För att sprida konstformen opera runt om i regionen skapades verket Fru Mozart där kompositörens hustru porträtterades i en mindre uppsättning med en sopran och två musiker. Uppsättningen gavs sju gånger på Skövdescenen och därefter 24 föreställningar på 24 olika orter i hela regionen. Inom sektionen opera/drama ingår även konstformen musikal där vi under året gjorde två verk på Stora Scenen. Guys and Dolls av Frank Loesser hade premiär hösten 2009 och gavs 73 gånger varav drygt hälften under våren Sunset Boulevard med premiär i oktober gavs 37 fram till och med nyårsafton. The Last Five Years, en mindre musikalproduktion, gavs med trettiotalet föreställningar på Skövde scenen, fördelade på turné i Västra Götalandsregionen och på Lilla scenen. Under året har GöteborgsOperans Orkester givit flera konserter både på GöteborgsOperans Stora scen och på turné till Vara och Jönköping. En kompositör som speciellt har lyfts fram är jubilaren Gustav Mahler. Mindre konserter har givits dagtid på lördagar i GöteborgsOperans foajé och Skövdescenens Salen. Dessa konserter med sitt kammarmusikaliska format är

5 Sida 5(26) synnerligen välbesökta, inte minst för att de är avgiftsfria. GöteborgsOperans Balett har under året framgångsrikt etablerat sin profil som Skandinaviens största nutida danskompani. Den konstnärliga utvecklingen fortsatte oavbrutet med spännande influenser från såväl den nationella som internationella dansvärlden. Intresset för vår dansverksamhet är synnerligen stort. Under året skapades inte mindre än åtta kreationer av internationellt namnkunniga koreografer för GöteborgsOperans erkänt skickliga danskompani. På Stora scenen handlade det om uppsättningarna Metamorfos, med Falter av Johan Inger och La La Land av Alexander Ekman och Medhi Walerski, Einstein and the Guest House med The Guest House av Fernando Melo och Einstein s Dreams av Rui Horta samt Eroica med koreografier av Örjan Andersson och Lukáš Timulak. På Stora scenen gavs också Mats Eks Törnrosa med GöteborgsOperans Balett och Orkester. På Lilla scenen presenterades två nya verk av koreograferna Jeanette Langert och Tilman O Donnell, Julie³ och This Is. Inom projektet Nudans gjordes två föreställningar på Lilla scenen med avgångselever från några av de etablerade dansutbildningarna i Sverige. Detta projekt, som fanns med även 2009, har som sin främsta uppgift att ge unga färdigutbildade dansare erfarenhet av att arbeta i professionell miljö. Danskompaniet medverkade även vid Kulturkalaset på Götaplatsen med scener ur Orelob och gjorde en Workshop med två föreställningar på Pusterviksteatern där nio olika verk koreograferades av våra dansare med våra dansare. Dessutom var GöteborgsOperans Balett på två internationella gästspel med uppsättningen 3 x Boléro. Dels spelades verket en gång i italienska Bolzano mitt under askmolnskrisen och dels gavs 6 utsålda föreställningar på den berömda amerikanska festspelsscenen Jacob s Pillow nära Boston, USA. I oktober var Wim Vandekeybus verk Black Biist på gästspel i Oslos Dansens Hus med två föreställningar och där presenterades även Gunilla Heilborns verk Alaska. I november var det Dansens Hus i Stockholm som gästades, denna gång med Einstein and The Guest House samt med Julie³ Inbjudningarna till gästspel är många och utländska agenter kommer regelbundet till Göteborg för att se våra dansföreställningar. Den självfinansierade turnéverksamheten är synnerligen utvecklande och markerar ytterligare Göteborg på världskartan. Därför har vi redan på idéstadiet turnéverksamhet i åtanke. 2.1 Regionfullmäktiges strategiska inriktningar

6 Sida 6(26) Invånarna i hela Västra Götaland ska ha god tillgång till utbildning och arbete GöteborgsOperan är en stor arbetsgivare inom Västra Götalandsregionen, med ett åttiotal olika yrkesgrupper. Vi är ständigt vakna för arbetsmarknadens föränderlighet, men har för närvarande inga ekonomiska möjligheter att öka vår personalstyrka. Däremot är det givetvis av största intresse för den konstnärliga utvecklingen att engagera produktionsteam med den spetskompetens som krävs för att GöteborgsOperan skall behålla och förstärka sin internationella lyskraft Varje invånare ska kunna ta klimatansvar i ett långsiktigt hållbart samhälle Inte tillämpligt för GöteborgsOperan Invånarna ska finna inspiration och utveckling i ett rikt kulturliv Att ett aktivt och högkvalitativt kulturliv i hög grad bidrar till att öka samhällets attraktionskraft vittnar många undersökningar om. Med ansvar för den regionala musikteatern är det en huvuduppgift för GöteborgsOperan att skapa engagerande verk inom samtliga sina genrer och för olika ålderskategorier. En ständigt pågående omvärldsanalys är ovärderlig för att kunna fängsla en ny publik genom konstnärligt nyskapande arbete. Parallellt med detta är det angeläget att levandehålla vetskapen om tidigare erfarenheter och forna kulturskatter. Variation och rikedom inom den kulturella sfären är synnerligen stärkande för den regionala konkurrenskraften, och här bidrar GöteborgsOperan genom sina både regionalt, nationellt och internationellt uppmärksammade produktioner Invånarna ska möta effektiva verksamheter som bedrivs med hög kvalitet GöteborgsOperan har målsättningen att vara en flexibel organisation som klarar snabba omställningar. Detta förutsätter en god omvärldsanalys, noggrann uppföljning av besökssiffror och möjlighet att inom befintliga resurser göra såväl akuta som mer långsiktiga förändringar. För att nå högsta kvalitet på våra uppsättningar behövs lång framförhållning, ofta flera år, för att engagera rätt konstnärer. Samtidigt kan förändringar på individnivå få oanade konsekvenser. Parallellt arbete med olika tidsprocesser är oundvikligt. Här kommer vårt nya planerings- och tidsredovisningssystem, som kommer att implementeras under 2011, att erbjuda stor förbättringspotential. Under sommaren skedde en större ombyggnad av biljettkassan, som glasades in till glädje för både personal och besökare. Inom samma utrymme finns numera även GöteborgsOperans Shop, som har fått betydligt större exponeringsytor och därmed markant har ökat såväl sortiment som försäljning. Ovanpå den nya biljettkassan byggdes kontorsrum för försäljningsavdelningen, vars arbetsmiljö och effektivitet därmed har kunnat förbättras betydligt.

7 Sida 7(26) 2.2 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet 2.3 Jämställdhetsintegrering GöteborgsOperans publiken skiljer sig åt vad gäller opera, musikal och dans. Gemensamt är dock att det finns en överrepresentation av kvinnor av västerländskt ursprung. Medelåldern är betydligt högre för operabesökaren jämfört med musikal/dansbesökaren. GöteborgsOperan ville undersöka vad som gör att män inte i lika hög utsträckning som kvinnor kommer till Operan. Tilltalar vårt utbud i högre grad kvinnor än män? Finns det någon skillnad i uppfattningen mellan hur den ovane manliga och kvinnliga operabesökaren betraktar den konstnärliga framställningen (könsroller), marknadsföringen, biljettpriset, bemötande i foajé, utbudet av mat/ dryck och upplevelsen som helhet jämfört med den vane manliga och kvinnliga operabesökaren? För att få svar har vi deltagit i VGR:s "Gör det jämt" projekt. Två interna handledare utsågs att arbeta med programmet samt vår dramaturg. Två handledare från Gör det Jämt projektet har varit behjälpliga med uppföljningen efter respektive föreställning. Projektet har även bistått med personer som dokumenterat deltagarnas upplevelser och sammanställt materialet. Vi har deltagit i 2 dagars event i Nordstan, anordnat av VGR, informerat om vårt arbete och processen i Kultur i Väst, VGR och hur man kan arbeta med jämställdhet inom kultursfären samt deltagit i intervjuer i SR samt media/dagspress. Programmet "Gör det jämt VGR år 2010" har av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) utsetts till Sveriges bästa jämställdhetsprogram. Projektet har bistått med sammanställning och analys av materialet från samtalen som var efter respektive föreställning. En masterstudent från genusvetenskapen, GöteborgsUniversitet har gjort en genusanalys av synpunkterna på den konstnärliga framställningen, könsrollerna på scenen, bemötande samt upplevelsen som helhet. 2.4 Kommunikation och bemötande För att öka kommunikationen med omvärlden är GöteborgsOperans hemsida under ständig utveckling. Filmade avsnitt ger god inblick i de olika produktionernas karaktär. Med variationsrika marknadsevent utanför huset aktiveras omvärldens intresse för verksamheten. Djuplodade samtal inför våra operaproduktioner hålls även inför nya musikaluppsättningar. Här medverkar både produktionsteam, ensemblemedlemmar och någon utifrån kommande sakkunnig. Före varje opera- och dansföreställning bereds publiken möjlighet till en halvtimmes

8 Sida 8(26) introduktion av det aktuella verket. Detta är gratis och mycket uppskattat av såväl vana som ovana besökare. Som en anpassning till en bred publik innehåller de utförliga föreställningsprogrammen emellanåt även artiklar av yngre skribenter. Guidade turer är ytterligare ett sätt att möta medborgarna, många skolklasser gör timslånga bussresor inför sina besök på GöteobrgsOperan. Livesändningar av vissa uppsättningar har skett för att öka det regionala upptagningsområdet. 2.5 Funktionshinder Vi har gjort följande aktiviteter för att göra GöteborgsOperan tillgänglig och anpassad för alla som har svårt att röra sig, svårt att se, svårt att höra, svårt att ta till sig information, svårt att tåla vissa dofter och ämnen. Under hösten 2010 säkerställdes att de publika delarna är i möjligaste mån anpassade till personer med olika funktionsnedsättningar genom att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i publika utrymmen. Vi uppdaterar kontinuerligt tillgänglighetsdatabasen (TDB) med ny information och bilder. Säkerställt att hörhjälpmedel finns att tillgå. Att vi textar alla våra föreställningar. Vi syntolkar föreställningar med jämna intervall. Vi tar fram GöteborgsOperans Generalprogram samt musikalprogram som talbok. Hemsidan har en specifik anpassa-sida för att möta de olika kraven på tillgänglighet. Vi har genomfört bemötandeutbildningar för frontpersonalen med externa utbildare. Vi ser över möjligheten att ta emot och anställa personer med funktionshinder. Denna säsong har vi en anställd som fick en praktikplats som senare blev en längre anställning.vi är med i NOD och har en representant där från personalavdelningen. 2.6 Mångfald GöteborgsOperans marknadsavdelning arbetar aktivt, målmedvetet och långsiktigt med de mångkulturella målen. Vi har under 2010 lagt konkreta handlingsplaner för att: Sätta samman fokusgrupper med målgruppen för att fördjupa kunskapen om den. Delta i en undersökning som går till 1000 personer i de dryga 200 miljonprogram som finns i Sverige, för att spegla inställning till GöteborgsOperan samt kultur- och medievanor i allmänhet. Ta fram foldrar och annonsera i medier som ligger nära denna målgrupp, för att sprida information om vår verksamhet Fördjupa samarbetet med nätverket Närradioföreningen, för spridning av information

9 Sida 9(26) om GöteborgsOperan. Fortsätta samarbeta med SFI (Svenska för invandrare) för att bjuda in dem som går utbildningar att besöka oss bakom kulisserna och möta olika yrkeskategorier som är verksamma i huset. I vår interna mångfaldsplan har vi vår värdegrund som via vårt interna arbete och förhållningssätt bland våra anställda även ska nå ut till vår publik. Se nedan. Grunden för GöteborgsOperans mångfalds- och jämställdhetsarbete är alla människors lika värde. Ingen medarbetare eller någon besökare ska diskrimineras eller trakasseras på grund av kön, etnisk bakgrund, religiös åskådning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionshinder, social bakgrund eller ålder. Alla ska, om kompetensen är likvärdig, ha samma möjligheter till anställning vid GöteborgsOperan samt till utveckling och inflytande i arbetet. Olikheter skall ses som en tillgång och tillvaratas av organisationen. Genom att främja ett öppet, respektfullt förhållningssätt gentemot varandra i vår vardag läggs en grund för en trygg, kreativ och utvecklande arbetsplats. Målet är att orättvisor och skillnader i status samt skillnader i bemötande inte ska förekomma. 2.7 Övrigt 3. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET GöteborgsOperan arbetar ständigt med att vara en flexibel organsiation som klarar snabba omställningar. Detta förutsätter en god omvärldsanalys, noggrann uppföljning av besökssiffror och möjlighet att inom befintliga resurser göra såväl akuta som mer långsiktiga förändringar. För att nå högsta kvalitet på våra uppsättningar behövs lång framförhållning, ofta flera år, för att engagera rätt konstnärer. Samtidigt kan förändringar på individnivå få oanade konsekvenser. Parallellt arbete med olika tidsprocesser är oundvikligt. Här kommer vårt nya planerings- och tidsredovisningssystem att erbjuda stor förbättringspotential. Under 2009 genomfördes interna analyser över behov och förväntade effekter på ett nytt planeringssystem, vilket resulterade i ett positivt ställningstagande för ett nytt planeringsredskap för GöteborgsOperan de närmast kommande 15 åren. Upphandlingen av systemet skedde våren 2010 och den valda leverantören kontrakterades under sommaren. Grunden för det nya systemet är att all planering ska finnas på ett och samma ställe. Minskat dubbelarbete, högre kvalitet, större överblick samt effektivare process från planering till tidrapportering är de fördelar som ska uppnås. Ytterligare en positiv effekt är säkrare systemunderhåll. Startdatum i det nya systemet är satt till augusti Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet

10 Sida 10(26) Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 20 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Inom GöteborgsOperans Restaurang råder stor medvetenhet vad gäller både ekologiska och närproducerade produkter. Av hela livsmedelsbudgeten läggs numera 39 procent på ekologiskt producerade varor. Allt kaffe är kravmärkt, så också majoriteten av frukt, ägg och mjölkprodukter. Juice, fisk, mjöl och te är till största delen ekologiskt framtagna och så också flera salladsprodukter. I GöteborgsOperans Restaurang är utbudet av dryck till hela 64 procent ekologiskt, inklusive vin, öl, whisky och stilla drycker Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska GöteborgsOperan har löpande anpassats för att klara de energikrav som ställs på en modern verksamhet. Installationen av närvarostyrd belysning har ökat under 2010 och finns numera i samtliga av fastighetens större repetitionssalar och omklädningsrum. Ständiga kampanjer påminner medarbetarna om hur personliga rutiner påverkar verksamhetens energiförbrukning. I och med att vi nu är anslutna till fjärrkyla har vi kunnat fasa ut inte mindre än 70 procent av det ursprungliga beståndet kylmedier Antalet resta mil i tjänsten ska minska GöteborgsOperan har under det gångna året tagit fram en ny resepolicy som till stor del bygger på Västra Götalandsregionens resepolicy för egna verksamheter. Denna interna resepolicy styr så att våra resor, om de inte kan undvikas, ska vara så välplanerade, effektiva och miljömedvetna som möjligt. För att ytterligare förbättra tjänsteresornas prestanda har GöteborgsOperan precis bytt en av tjänstebilarna till en biogasbil. Under 2010 har det blivit möjligt att hålla videokonferenser på verkstadssidan. Det innebär en direkt minskning av tjänsteresor eftersom produktionsteam inte alltid behöver resa till Göteborg för konferenser och presentationer Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Under 2010 har den yngsta publiken lockats till GöteborgsOperan för sagostunder med musikaliska förtecken i vår Sagofoaje. Sagofoajén utvecklar den lilla teatern i olika riktningar. Hösten 2010 har vi tex. introducerat dockbaletten Lilla Svansjön. Under hösten 2009 utlyste GöteborgsOperan en tävling för gymnasieelever i årskurs 1. Tävlingen, som var öppen för gymnasieelever i hela regionen, gick ut på att skriva en berättelse, en pjäs eller ett libretto. Det vinnande bidraget skrevs av 17 åriga Johanna Svalbacke från Trollhättan. Hennes manus, Lova & Sam, låg till grund för en musikteaterworkshop ( educational work ) som pågick hösten/vintern I augusti 2010 bjöds både barn och vuxna in till GöteborgsOperan för

11 Sida 11(26) familjekonserten Peter och vargen av Sergej Prokofjev. Vi har jobbat med uppsökande verksamhet mot skolor och gett möjlighet för skolklasser att komma på besök till oss och se föreställningar Stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Att arbeta med en god geografisk spridning av våra kulturaktiviteter är av stor vikt för GöteborgsOperan som har ansvar för den regionala musikteaterverksamheten. Här bidrar vi till att stärka den regionala kulturprofilen och samtidigt öka den konstnärliga lyskraften internationellt. Därför har vi gjort flera internationella, nationella och regionala turnéer. Härmed stöder vi fria kulturaktörer som t ex bygdegårdsansvariga och ökar möjligheterna för medborgarna att aktivt deltaga i kulturlivet. Med vårt stora engagemang för nyutexaminerade konstnärer kan projektet NUdans ge ökad arbetslivserfarenhet till unga dansare från olika delar av samhället. 3.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet GöteborgOperan har som strategiskt mål: Öka delaktigheten för barn och unga Nedan följer ett utdrag ur vår plan för barn- och ungdomsverksamheten. "GöteborgsOperans vision är att varje ung människa i Västra Götalandsregionen skall ha sett en av våra föreställningar innan de gått ut gymnasiet Arbetet med att nå de unga sammanfattar vi i följande ledord: Uppleva Introducera Deltaga Uppleva Som nämnts ovan är vår vision att varje ung människa ska ha sett en av våra föreställningar innan de har gått ut gymnasiet. Vi vill bjuda den unga publiken på upplevelser av scenkonst, både på Stora scenen och i intimare föreställningar på olika spelplatser i regionen och på Lilla scenen. GöteborgsOperan vill arbeta för att alla skolungdomar skall ha bevistat en opera eller dansföreställning på Stora scenen innan de gått ut gymnasiet. Vi är övertygade om att upplevelsen av en föreställning på Stora scenen har en ojämförbart stor betydelse för att väcka

12 Sida 12(26) intresse för och förståelse av scenkonst. Vår uppgift som regional scen är att ge barn och ungdomar möjlighet att få rika scenkonstupplevelser redan som unga, för att kunna utveckla ett bra vuxenliv. Introducera I samband med scenkonstupplevelser vill vi utveckla introduktioner och programmaterial, som ska vara anpassade för de unga. Detta speciella informationsmaterial skall beröra såväl vår egen verksamhet som scenkonst i allmänhet och skall nå samtliga unga i regionen, även om de inte skulle besöka våra föreställningar. Dessutom skall uppsökande verksamhet i skolorna ingå som en naturlig del i arbetet med att introducera scenkonsten. Deltaga De unga skall beredas tillfälle att tillgodogöra sig den mångfacetterade scenkonsten genom studiebesök, körverksamhet, utställningar, workshops och samtal. " För att uppnå ovanstående har GöteborgsOperan under 2010 haft följande aktiviteter: Redan hösten 2009 stadfästes en egen organisation för den yngre publiken under samlingsnamnet Unga. För att underlätta för barn och ungdomar att besöka våra föreställningar har vi haft ett antal matinéföreställningar. Musikalerna spelas oftast två gånger på lördagar, varav en matinéföreställning, samt ett antal matinéer på söndagar. Vår uppskattade guideverksamhet för barn och ungdom i huset har pågått under hela Under dessa guidade turer finns det ibland möjlighet för barnen att prova kläder och rekvisita. GöteborgsOperan har också jobbat med uppsökande verksamhet mot skolor och också möjlighet för skolklasser att komma på besök till oss. Under 2010 besökte koreografen i Trollflöjten en dansklass i Angered. Hon höll klass för eleverna och därefter såg eleverna föreställningen Trollflöjten. Några dagar därefter åkte en projektledare ut till skolan för att prata om föreställningen med eleverna. Ett liknande exempel är när en musikklass från Skövde besökte oss. De fick en guidning genom huset och sedan fick de samtala med vår dirigent. Därefter såg de föreställningen Bohème. Även i detta fall besöktes klassen några dagar efter föreställningen och samtalade om föreställningen och elevernas intryck och tankar kring den. I februari 2010 påbörjades ett arbete för de riktigt små, alltså barn väl under skolåldern. I Sagofoajén skildrar musiker och berättare kortare sagor för små grupper barn, som sitter på mjuka kuddar ofta framför en liten japansk kamishibaiteater. GöteborgsOperans Barnkör för barn mellan åtta och tolv år har redan medverkat i flera olika sammanhang, både i foajén, i Skövde och i familjekonserterna en Touch av Taube på Stora scenen. Även Prokofjevs fantastiska sagoberättelse Peter och Vargen framfördes som familjekonsert på Stora scenen, där barnen efter konserten fick träffa orkestermusiker i

13 Sida 13(26) foajén för att ställa frågor och titta närmre på instrumenten. GöteborgsOperan utlyste en manustävling för gymnasieelever i årskurs 1. Det vinnande bidraget låg till grund för ett musikdramatisk projekt, Lova & Sam, som spelades 13 gånger för skolungdomar på Lilla scenen vintern Vinnare var en 17årig flicka från Trollhättan. Sångare och musiker valdes ut bland Göteborgs gymnasister, som tillsammans med tre av operans vuxna medarbetare utgjorde ensemblen och även komponerade musiken. Strax före jul hölls en generös Familjedag i Juletid i Göteborgsoperans foajé och på Lilla scenen, med konserter, julsagor, diktläsning, barndans. Svenska Balettskolan hade sedvanligt sin avslutningsproduktion, med fem föreställningar på Lilla scenen helgen för midsommar. Under en dag i juni uppläts GöteborgsOperans Stora scen och salong till Samskolan som hade sin sedvanliga skolavslutning. Dansproduktionen Törnrosa gavs som en skolföreställning, som även livesändes till några regionala teaterhus via sattelit. Även Trollflöjten livesändes till vissa regionala scener. Inom ramen för Student 10 introducerade GöteborgsOperan sin verksamhet med band annat guidade turer för nya studenter i Göteborg. Sammanfattningsvis har GöteborgsOperan under de senaste åren gjort en betydande satsning mot barn och unga med en mängd olika aktiviteter och föreställningar. Detta långsiktiga arbete kommer att förstärkas ytterligare under Prestationer 2010 Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Skövdescenen Övriga Totalt Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Skövdescenen

14 Sida 14(26) Övriga Totalt Utfall prestationer jämfört med föregående år Antalet föreställningar är något lägre än föregående år men kan variera mellan åren beroende på vilken typ av produktion vi spelar. Detta har betydelse framförallt i de regionala produktionerna där vi spelar på olika typer av scener, tex B-scener eller bygdegårdar. Antalet besökare är lägre än föregående år och det är framförallt på Stora scenen vi har färre besökare än Beror bla på att vi har 5 färre föreställningar 2010 än Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Skövdescenen Övriga Totalt Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Skövdescenen Övriga Totalt Utfall prestationer jämfört med budget I jämförelse med budget har vi ökat antalet föreställningar, bla satte vi in extra föreställningar av Trollflöjten på Stora scenen Utfall

15 Sida 15(26) Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Skövdescenen Övriga Totalt Budget Antal föreställningar Stora scenen 179 Lilla scenen 28 Foajé 6 Övriga 82 Totalt Jämställdhet Se även punkt 2.3 GöteborgsOperans mångfalds- och jämställdhetsarbete drivs av en grupp bestående av representanter från olika avdelningar, fackliga representanter samt ledning. Gruppen tar fram och reviderar vår Mångfalds- och jämställdhetsplan varje år. Denna plan syftar till att sprida en gemensam värdegrund som vi önskar skall genomsyra organisationen. Fokus ligger på rekrytering av underrepresenterat kön, utbildningar på alla nivåer i jämställdhets- samt mångfaldsfrågor samt att medvetet ta in jämställdhets- och mångfaldsaspekten i det vardagliga arbetet på alla avdelningar. Historiskt sett har de flesta regissörer, scenografer och dirigenter som engageras på GöteborgsOperan varit män. Men situationen är på väg att ändras, och de senaste åren har fler kvinnor inom dessa områden engagerats. Det ska vara lika självklart att engagera kvinnor likväl som män på tunga poster som dirigent och regissör. 3.6 Miljö Miljöarbetet på GöteborgsOperan är ständigt i fokus. Själva huset är miljödiplomerat och har, som nämnts, förutom fjärrvärme numera även fjärrkyla Miljöledningssystemet är upprättat och det arbetas intensivt med dess underhåll. Det är

16 Sida 16(26) fortfarande en bit kvar till dess att vi kan miljömärka en hel uppsättning. Men eftersom det har lyckats vid ett sydeuropeiskt operahus har vi detta som mål. Kemikaliebehovet är inventerat och utfasningen av farliga produkter är i stort avklarad. Vi har ett aktivt system för avfallshantering och kunskapen om sopsortering är vida spridd inom operan; inte minsta fönsterkuvert får hamna fel. På kostymateljéerna arbetas allt mer med ekologiskt framtagna tyger, framför allt i t-shirts och andra bomullsplagg. Våra pappersprodukter är miljömärkta, inklusive generalprogram. De flesta av restaurangens baslivsmedel är ekologiska och eller närproducerade och både vinoch ölsortimentet innehåller eko-märkta sorter. Restaurangen använder enbart miljömärkt papper, från kökets torkpapper till de elegantaste papperservetter, och i de fall engångsglas används är de tillverkade av majs. Mycket energi går naturligtvis åt för att skapa magiskt ljus över scenen, men för övrigt används lågenergilampor, och närvarostyrd belysning införs i alla stora lokaler och i omklädningsrum. Miljö är en konst Miljöledningssystem ska införas i samtliga förvaltningar och bolag GöteborgsOperan har tidigare genomfört miljöutredning och identifierat betydande miljöpåverkan. Därefter har rutiner införts för att styra denna miljöpåverkan, rutiner som tillämpas dagligen. Vidare har det införts rutiner som styr kompetens, organisation och avvikelser. Även dessa rutiner tillämpas regelbundet. Intern miljörevision och ledningens genomgång enligt ISO har genomförts och beslut har fattats utifrån resultatet. Miljörevision utförs 1 gång per 2 år och kommer härnäst att utföras våren Miljöhänsyn ska tas i planering, upphandling och beslut GöteborgsOperan analyserade 2010, tillsammans med Chalmers, operaproduktionen Thaïs ur ett livscykelperspektiv, LCA livscykelanalys. Studien ingår i ett större projekt hos VG- regionens Kulturnämnd. Det undersöker kultursektorns eventuella miljöfördelar i jämförelse med konsumtion av varor. Internt används LCA-studien för att finna områden som det kan vara rationellt att fokusera i framtida produktioner. Internt kan verktyget också användas för modellering av olika scenarier som beslutsunderlag för effektiv miljöanpassning av produktionerna. Kostymateljéerna har skapat en helt ekologisk kostymuppsättning till barnkören och har ambitionen att kontrollera sina textilinköp i linje med VGR Kemikaliestrategi. Därför undersöks möjligheten att, med projektstöd från VGR, låta laboratorietesta ett antal textilprover ur bassortimentet med

17 Sida 17(26) avseende på bl.a alkylfenoletoxilater (AFR). Dessa har klassats som utfasningsämnen och får inte förekomma i upphandlade textilier enligt regionens utfasningslista Samtliga anställda och förtroendevalda ska få utbildning i miljökunskap Miljöarbetet publiceras löpande på Intranätet och har sitt permanenta utrymme i den månatliga personaltidningen. Miljögruppen medlemmar har varit på grundläggande flerdagarsutbildning i miljöarbete. Majoriteten av deltagarna på kursen Miljömedvetenhet vid scenproduktion, arrangerad av KulturKraft Väst hösten 2010, var från GöteborgsOperan. Det tyder inte bara på genuint intresse från medarbetarnas sida, utan visar också hur mycket vi kan dela med oss till andra av våra egna kunskaper. Medarbetare har under 2010 gått kurser om CSR Corparate Social Responcibility, hållbart företagande och hållbarhetsredovisning, samt om kemikalier i textilier. En intern avfallsutbildning har genomförts på de flesta avdelningarna och den nya avfallshanteringsguiden till våra utökade sorteringsmöjligheter har distribuerats överallt. En särskild informationsinsats kring undvikande av silver som antibakteriellt medel i textilier och andra konsumentprodukter har också genomförts Den negativa miljöpåverkan från transporter och resor ska minska Taxiresor bokas numera endast av bolag som tillhandahåller miljöanpassade fordon. Cykelbud används så snart det gäller att sända mindre gods inom Göteborgs närområde. För transport av personal i samband med turnéer och gästspel används tåg och buss hellre än flyg. För övrigt se under punkt Den negativa miljöpåverkan från avfall ska minska Avfallshanteringen inom GöteborgsOperan har nyligen kompletterats med utökad källsortering för hårdplast- och mjukplastförpackningar. En intern avfallshanteringsguide i form av en folder har utformats, kommunicerats och satts upp ute på avdelningarnas anslagsställen. Förutom regler för handhavandet av farligt avfall framgår här var olika batterier och blybatterier skall sorteras, liksom färgpatroner och tonerkasetter, varierade vätskor, oljor, absorptionsmedel, besudlade emballage, färg-, lack- och limrester, filter, burkar och uttjänta elektriska produkter samt de olika fraktionerna för lysrör, lågenergilampor och glöd- och halogenlampor. Där finns vidare direktiv för handhavandet av metallskrot, pappersprodukter, kartong med och utan vågskikt -, post-itlappar och fönsterkuvert, för, som nämnts, de olika plastprodukterna, för obrännbar produkter av porslin, glas, cement, tegel och kakel samt glasåtervinning och energiåtervinning av

18 Sida 18(26) hushållsavfall. 3.7 Övrigt 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 4.1 Personalförhållanden Personaldata Utfall 1012 Utfall 0912 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal anställda Årsarbetare 239,2 261, ,7 260,1 499,7 Sjukfrånvaro % 6,98 2,85 4,56 4,68 2,34 3,46 Medellön Personalomsättning varav ålderspension Bemanningsföretagskostnad 4.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Sjukfrånvaron har ökat med en procentenhet från 3,6 till 4,6 för Varning Det är gruppen långtidssjukskriva kvinnor som har ökat mest. Arbetsmiljöarbetet är ett viktigt prioriterat område för företaget. Både arbetsgrupper och enskilda medarbetare och chefer har fått stöd på olika sätt i det fysiska och psykosociala arbetsmiljöarbetet. Trots detta har långtidssjukfrånvaron ökat. För att minska sjukfrånvaron arbetar GöteborgsOperan både med förebyggande insatser och rehabilitering. Ett bra samarbete med företagshälsovården, avtal med halsläkarspecialister, ortopeder och naprapater för att både kunna jobba förebyggande men också möjliggöra snabba rehabiliteringsinsatser. Olika typer av friskvårdsaktiviteter har erbjudits, som tex ett välutrustat gym, flera gruppträningspass i veckan och en anställd massageterapeut. Ett aktivt

19 Sida 19(26) arbetsmiljöarbete pågår också kontinuerligt, för att nämna några exempel har restaurangköket gjort flera förbättringar under året och akustiken i övningsrummen har setts över Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan Varning Måltalen för 2010 är att antalet utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner ska öka med 10%. År 2010 har 61% haft utvecklingssamtal och andelen som har individuella utvecklingsplaner är 54%, vilket istället innebär en minskning och målet har inte nåtts. Chefsbyte, sjukdom, tidsbrist och vissa organisatoriska hinder som mycket stora personalgrupper, är den huvudsakliga förklaringarna till att inte alla medarbetare har haft utvecklingssamtal. Utöver ovan redovisade individuella samtal har det istället förts samtal i grupp. Under året har ett 40-tal medarbetare haft möjligheten att delta på Kulturkraft Väst utbildningar. Utbildningarna är främst riktade till de konstnärliga och scenrelaterade grupperna men vänder sig även till administrativ personal. Det individuella behovet styr. Under året har flera chefer gått VG-regionens chefsutbildningar och UGLutbildning. Handledning erbjuds till de chefer som önskar det. En chef deltar också i VG-regionens mentorprogram Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska OK Ingen lönerevision har gjorts under året, därför har den personalomsättning som varit påverkat medellönen negativt. Hur anställningsförhållanden ser ut för de pjäskontrakterade solisterna och regiteamen som anställs påverkar medellönen. Löneskillnader mellan samtliga män och kvinnor har ökat med närmare 4 procentenheter. År 2010 hade kvinnor 91,8 % av männens lön jämfört med måltalet 96%. Om en jämförelse däremot görs mellan tillsivdareanställda män och kvinnor så har löneskillnaden minskat med 9 procentenheter. Från att kvinnor 2009 hade 89 % av männens lön till 98 % av männens lön Översyn och analys görs inför den årliga löneöversynen. Inga osakliga löneskillnader har framkommit Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Målet att ha mindre än 5 % tillsvidareanställda deltidsanställda av totala antalet tillsvidareanställda är uppfyllt. Anledningen att andelen deltidsanställda har ökat något är att ett par tjänster har gjorts om från intermittenta timavlönade anställningar till tillsvidareanställningar på deltid, detta för att ge en större anställningstrygghet och kontinuitet. Deltidsanställda erbjuds högre sysselsättningsgrad inom respektive avdelning när det finns

20 Sida 20(26) rekryteringsbehov. Vill man som deltidsanställd kombinera en anställning med en annan avdelning informeras den deltidsanställda om tillvägagångssätt Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska Andelen tillfälligt anställda har minskat till 13,7% och målet högst 14% har uppnåtts. Arbetet med att se över anställningsformerna för medarbetare med tillfälliga anställning inom det tekniska och administrativa området pågår kontinuerligt. Antalet anställda inom företaget växlar under året beroende av de produktioner som spelas och antalet anställda med tidsbegränsade kontrakt kan variera mycket, främst inom de konstnärliga grupperna och de grupper som arbetar direkt i produktionen Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska Inte tillämpligt för GöteborgsOperan. Ingen status 4.3 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Följande mål har GöteborgsOperan haft Utveckla medarbetarskapet Utveckla chefs- och ledarskapet Engagemang, professionalism och nytänkande har präglat arbetet under året och har varit viktiga framgångsfaktorer för För att öka delaktigheten och helhetsförståelsen för verksamhetens uppdrag och mål och för varje medarbetares ansvar och roll har arbetet med våra kärnvärden, mål- och strategi samt vision 2015 påbörjats. Arbetet som har förankrats i bolagets samverkansgrupp kommer att arbetas vidare med i verksamheterna och följas av ett antal planerade aktiviteter. Uppföljning av chefer och arbetsledares fysiska och psykosociala arbetsmiljö har gjorts under året.

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(33) GöteborgsOperan AB

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(33) GöteborgsOperan AB Sida 1(33) Årsredovisning 2011 GöteborgsOperan AB 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Efter en tuff vår med färre antal besökare än vad vi förutsatte vände det under hösten och besöksantalet ökade över förväntan.

Läs mer

Peter Hansson. Peter Hansson, foto Camilla Simonson. GöteborgsOperan Årsredovisning 2011

Peter Hansson. Peter Hansson, foto Camilla Simonson. GöteborgsOperan Årsredovisning 2011 Årsredovisning 2011 vd peter hansson Innehåll VD Peter Hansson...2 Allmänt om verksamheten...3 Produktioner Opera...4-7 Produktioner Musikal...8 Produktioner Dans... 9-13 Produktioner Konsert...14-15 Unga...16-18

Läs mer

ur Tending To Fall, foto Urban Jörén Årsredovisning 2012

ur Tending To Fall, foto Urban Jörén Årsredovisning 2012 ur Tending To Fall, foto Urban Jörén Årsredovisning 2012 vd peter hansson 2012 Innehåll VD Peter Hansson...2 Allmänt om verksamheten...3 Produktioner Opera-Drama...4-7 Produktioner Musikal...8-9 Produktioner

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB Sida 1(11) Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 har det skett ett planerat byte på VD posten då Peter Hansson har gått i pension efter åtta år. Ronnie Hallgren,

Läs mer

Årsredovisning 2013 GöteborgsOperan AB. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(33)

Årsredovisning 2013 GöteborgsOperan AB. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(33) Sida 1(33) Årsredovisning 2013 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning och slutsats Verksamheten på GöteborgsOperan inkluderade under 2013 våra olika genrer, opera, dans, musikal och konserter. Föreställningar

Läs mer

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet

Årsredovisning 2010 1. SAMMANFATTNING. Sida 1(26) Hälsan & Arbetslivet Sida 1(26) Årsredovisning 2010 Hälsan & Arbetslivet 1. SAMMANFATTNING Hälsan & Arbetslivet är Västra Götalandsregionens interna företagshälsovård som riktar sig till förvaltningar och bolag, och ska stödja

Läs mer

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola

Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola Sida 1(23) Årsredovisning 2012 Agnesbergs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Agnesbergs folkhögskola, Nordens första folkhögskola, som grundats och drivs av och med romer startade som en försöksverksamhet

Läs mer

Årsredovisning 2014 Göteborgs Symfoniker AB

Årsredovisning 2014 Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(15) Årsredovisning 2014 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning Göteborgs Symfoniker berör och engagerar. År 2020 är vi en av de tio främsta symfoniorkestrarna i världen. Göteborgs Symfoniker

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(38) Västarvet Sida 1(38) Årsredovisning 2011 Västarvet 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Västarvet är regionens natur- och kulturarvsförvaltning och har till uppgift att samordna verksamheten inom området. Förvaltningen

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB

Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB Sida 1(20) Årsredovisning 2013 Göteborgs Symfoniker AB 1. Sammanfattning och slutsats "År 2020 är Göteborgs Symfoniker, Sveriges Nationalorkester, en av världens tio främsta orkestrar och Västra Götaland

Läs mer

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27)

Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(27) Sida 1(27) Årsredovisning 2012 Fristads folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Under året har regionen bestämt att de regionägda folkhögskolorna ska bilda en gemensam organisation. Förarbetet och

Läs mer

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen.

Sedan 1 januari 2012 är Västtrafik ett helägt bolag inom Västra Götalandsregionen. Sida 1(21) Årsredovisning 2013 Västtrafik AB 1. Sammanfattning och slutsats I samband med genomförandet av trafikomläggningarna och satsningarna i Göteborgsområdet som är kopplat till Västsvenska paketet

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4

Innehåll. Förvaltningsberättelse. Räkenskaper. Verksamhetsberättelser. Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Stenungsunds kommun Årsredovisning 2012 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande 3 Oppositionsrådet 4 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 6 Måluppfyllelse 8 Ekonomisk analys kommunen 14 Ekonomisk analys

Läs mer

på väg mot Halland bästa livsplatsen

på väg mot Halland bästa livsplatsen på väg mot Halland bästa livsplatsen årsredovisning 2013 innehåll För morgondagens välfärd...5 Viktiga politiska beslut med invånarna i fokus...6 Händelser...13 Sammanfattning...14 Sammanfattning av måluppfyllelse...16

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2009. Hållbarhetsredovisning Kungliga Operan 2009

Hållbarhetsredovisning 2009. Hållbarhetsredovisning Kungliga Operan 2009 Hållbarhetsredovisning Kungliga Operan 2009 1 Innehållsförteckning Operan i korthet 3 Vd/teaterchefen har ordet 4 Om operans hållbarhetsredovisning 5 Verksamheten ur ett hållbarhetsperspektiv 5 Utmärkelser

Läs mer

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN

KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN KUNGLIGA DRAMATISKA TEATERN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2010 1 INNEHÅLL BAKGRUND... 3 SAMMANFATTNING... 4 UTTALANDE FRÅN LEDNINGEN... 5 ORGANISATION... 6 DRAMATEN I KORTHET... 7 SKAPAT OCH LEVERERAT EKONOMISKT

Läs mer

Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26)

Årsredovisning 2014 Västarvet. 1. Sammanfattning. 2. Verksamheten. Sida 1(26) Sida 1(26) Årsredovisning 2014 Västarvet 1. Sammanfattning Västarvets verksamhetsidé är att göra historien synlig och berika vår livsmiljö för människors framtid och en hållbar samhällsutveckling. Vår

Läs mer

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11

1 (22) Årsredovisning 2010. Västsvenska Turistrådet AB. Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 1 (22) Årsredovisning 2010 Västsvenska Turistrådet AB Beslutad i nämnd/styrelse 2011-02-11 2 (22) Årsredovisning 2010 för Västsvenska Turistrådet AB Medborgarperspektivet OK Kommentar: För boende i Västra

Läs mer

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012

STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 STÅNGÅSTADEN HÅLLBARHETSREDOVISNING 2012 Vad är hållbar utveckling? För oss på Stångåstaden innebär det en ständigt pågående process som omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Det handlar

Läs mer

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37)

Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola. 1. Sammanfattning och slutsats. Sida 1(37) Sida 1(37) Årsredovisning 2013 Göteborgs folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Göteborgs folkhögskola har haft en mycket positiv utveckling med ökad omsättning och ett positiv resultat för verksamhetsåret

Läs mer

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014

Årsredovisning 2014 Landstinget Dalarna Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisning 2014 Dnr: LD14/03413 Landstingsstyrelsen 2015-04-13 Landstingsfullmäktige 2015-04-27 Bilaga: Måluppfyllelser 2014 Årsredovisningens målgrupp Landstinget Dalarnas årsredovisning lämnas av

Läs mer

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012

Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Göteborgs Stadsteater AB Årsredovisning 2012 Kicktorsken Backa Teater Alexander Salzberger Foto: Ola Kjelbye 2 Bolagspresentation 4 Kontakta oss 4 VD har ordet 7 Publik /Marknad 9 Personal 15 Styrelse

Läs mer

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet!

Förord. Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsobokslut med Personalekonomisk redovisning 24 FALKENBERGS KOMMUN Förord Hälsokraft går från projekt till fast verksamhet! Hälsokrafts uppdrag liknades vid ett vattenfall redan 22. Denna liknelse är

Läs mer

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn

SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS. ESF-projektet YouLearn SLUTRAPPORT EFTER AVSLUTAD GENOMFÖRANDEFAS ESF-projektet YouLearn 1 Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. BAKGRUND Vi är sex delvis konkurrerande företag

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson

NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER. 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson NYTT KONSERTHUS EN EKONOMISK ANALYS AV MALMÖ SYMFONIORKESTER SLUTRAPPORT (2011-02-18). PÅ UPPDRAG AV KULTURFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD 2011 Tobias Nielsén & Ilinca Benson SAMMANFATTNING Denna rapport analyserar

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2012 1 Hållbarhet finns i vårt DNA Den övergripande visionen för vårt hållbarhetsarbete är att ta en ledande roll i att utveckla för branschen relevanta hållbarhetsfrågor. Detta

Läs mer

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland

Årsredovisning 2013 för Landstinget Sörmland TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johanna Öjert Ekonomienheten (Ekonomidirektörens enheter) +46155245000 2014-03-12 LS-LED14-125-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer