Barn och ungdomsverksamheten har intensifierats ytterligare under 2010 med en mängd olika aktiviteter för barn och unga.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn och ungdomsverksamheten har intensifierats ytterligare under 2010 med en mängd olika aktiviteter för barn och unga."

Transkript

1 Sida 1(26) Årsredovisning 2010 GöteborgsOperan AB 1. SAMMANFATTNING Verksamheten på GöteborgsOperan inkluderade under 2010 våra olika genrer, opera, dans, musikal och konserter. Föreställningar gavs på Stora och Lilla scenen i Göteborg, på Skövdescenen, under turnéer till såväl bygdegårdar som fasta turnéscener i regionen och till Stockholm samt vid internationella gästspel. Vi spelade 323 (359) föreställningar och totala antalet besökare blev ( ). Barn och ungdomsverksamheten har intensifierats ytterligare under 2010 med en mängd olika aktiviteter för barn och unga. GöteborgsOperans Balett fortsatte under året att med framgång etablera sin profil som ett nutida danskompani och den konstnärliga utvecklingen fortsätter ständigt, med spännande influenser från såväl den nationella som internationella dansvärlden. Projektet med tillbyggnaden av en mellanstor scen fortsätter enligt planerna. Ledorden för tillbyggnaden är flexibilitet, synergi och miljö. Med de nya lokalerna frigörs Stora Scenen för ytterligare föreställningar. Utbudet av konserter och andra kulturella aktiviteter riktade mot nuvarande och nya målgrupper kan breddas betydligt. Vi kan arbeta mer flexibelt och möjliggöra konferenser och utställningar. En tillbyggnad i tre våningar väster om nuvarande operahuset skulle ge ytterligare tretusenkvadratmeter och tre separata utrymmen som kan slås samman till en scen med en salong för 550 personer. Tanken är en multifunktionell byggnad med servering, repetitionssalar, hörsal, konferens- och övningslokaler. Det nya huset kopplas ihop med det befintliga via en förbindelsegång. De svårbedömda pensionskostnaderna är ett stort problem för hela branschen och under 2010 sjönk GöteborgsOperans pensionskostnader med 14 mkr i jämförelse med Därmed redovisade GöteborgsOperan en vinst med 1,5 mkr. I vår konstnärliga vision har vi länge talat om att GöteborgsOperan skall bli ett av Europas mest intressanta operahus, med den brinnande ambitionen att nästa säsong, nästa uppsättning, nästa föreställning skall bli vår bästa någonsin. Detta är naturligtvis en utmärkt målsättning, men med de förändringar som skett över tid är det aktuellt att revidera vår vision, förtydliga våra mål och arbeta fram nya riktlinjer för att nå dem. Detta arbete inleddes av ledningsgruppen under hösten och skall senare förankras inom hela organisationen. Under 2011 ska vi ytterligare stärka vår position som ett operahus av största nationella betydelse med en attraktionskraft som även sträcker sig utanför landets gränser.

2 Sida 2(26) 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Ur medborgarperspektiv är det av stor vikt att med en noggrann omvärldsbevakning kartlägga hot såsom samhällsekonomi och konkurrerande verksamheter. För att utveckla och utöka publikunderlaget behöver vi mer kunskap om våra målgrupper så att aktiviteterna kan behovsanpassas. Under 2010 har vi därför deltagit i VG regionens Gör det jämt projekt för att undersöka vad som gör att män inte i lika hög utsträckning som kvinnor besöker GöteborgsOperan. Se vidare under rubrik 2.3. Fokus på den yngre publiken har varit prioriterat med olika aktiviteter för barn/ungdomar i olika ålderskategorier samt speciella föreställningar för de allra minsta. Danskonsten är en central del av uppdraget och vårt danskompani har nått en framträdande position nationellt och internationellt. Här har de självfinansierade turnéerna stor betydelse, samtidigt som det är viktigt att sprida kunskap om dans inom VG-regionen och till den unga publiken. Dansens språk når även de nya invånare som inte behärskar svenska. GöteborgsOperans repertoar läggs med tanken att vi ska nå en stor, mångskiftande publik och också möta en ny publik. Repertoaren är kärnan i vår verksamhet och den skall vara en god blandning av opera, dans, musikal och konserter. Den ska ha bredd och djup, innehålla både gammalt och nytt, känt och okänt. Se rubrik 2 för en beskrivning av vår repertoar Sammanfattning verksamhetsperspektivet GöteborgsOperan arbetar ständigt med att vara en flexibel organsiation som klarar snabba omställningar. För att nå högsta kvalitet på våra uppsättningar behövs lång framförhållning, ofta flera år, för att engagera rätt konstnärer. Parallellt arbete med olika tidsprocesser är oundvikligt. Under 2010 har arbetet med att införa ett nytt planerings- och tidsredovisningssystem påbörjats och detta kommer att erbjuda stor förbättringspotential. Systemet kommer att tas i drift vid säsongsstarten Under sommaren skedde en större ombyggnad av biljettkassan och GöteborgsOperans Shop. Se rubrik 2.1.6

3 Sida 3(26) 1.3 Sammanfattning medarbetarperspektivet GöteborgsOperans verksamhet förutsätter en bra kommunikation, ansvarstagande, helhetssyn och hög kompetens hos både medarbetare och chefer. Högt ställda krav på kvalitet och ett behov av utveckling gäller all verksamhet såväl den konstnärliga som tekniska och administrativa verksamheten. En ständig och stor utmaning är att skapa produktioner och utveckling där ett samarbete mellan olika funktioner, kompetenser och yrkesområden skapar framgång och kvalitet. För den konstnärliga personalen är en väsentlig utvecklingsmöjlighet att bli vald till rätt roller. Att få del av fortbildning och artistiskt stöd av olika slag innebär också utveckling t ex sångpedagogundervisning, fortbildning i teaterkunskap och särskilda coacher för stämmor i orkestern, danspedagoger i balettverksamheten o.s.v. Några av GöteborgsOperans medarbetare har fått följande priser och utnämningar 2010: Sopransolisten Malin Byström blev tilldelad Svenska Dagbladets stora operapris för sin tolkning av titelrollen i Thaïs. Barytonsolisten Åke Zetterström vann Tidskriftens Operas Operapris 2010 för sina rolltolkningar i Mästersångarna och Rucklarens Väg. Musikalsångerskan Gunilla Backman fick Tidskriftens Opera musikalpris för sin roll som Norma Desmond i Sunset Boulevard. Dansaren Mariko Kida utsågs till en Outstanding dancer of the Year i danstidskriften Dance Europe, detta för sin roll som Aurora i Törnrosa. Ett arbete påbörjades i början av året med målsättningen att tydliggöra GöteborgsOperans uppdrag och mål inom organisationen för att öka delaktigheten och skapa helhetssyn. Under hösten har slutresultatet kommunicerats till bolagets samverkansgrupp. Nu fortsätter detta arbete på avdelningsnivå. 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet GöteborgsOperans redovisade ett positivt resultat på 1,5 mkr efter avsättning till obeskattade reserver med 4,7 mkr. Resultat efter finansiella intäkter och kostnader uppgick således till 6,2 mkr. Den budgeterade förlusten vändes under slutet av året till en vinst då våra pensionskostnader under de sista två månaderna sjönk rejält. Denna vändning gick inte att förutse tidigare under året då vi inte får information från SPV (Statens pensionsverk) förrän fakturorna kommer månadsvis. Utfallet på

4 Sida 4(26) pensionskostnaderna blev 14 mkr lägre än Under hela 2010 arbetade vi intensivt med kostnadskontroll och sparåtgärder för att försöka minimera den prognostiserade förlusten. Åtgärderna var av det slaget att de inte skulle påverka våra uppsättningar och vår kvalitet negativt. 2. MEDBORGARPERSPEKTIVET Nedan följer en uppföljning av vår föreställningsverksamhet Verksamheten på GöteborgsOperan inkluderade under 2010 våra olika genrer, opera, dans, musikal och konserter. Föreställningar gavs på Stora och Lilla scenen i Göteborg, på Skövdescenen, under turnéer till såväl bygdegårdar som fasta turnéscener i regionen och till Stockholm. Dessutom gjordes några internationella gästspel. Inom operaverksamheten gav vi verk från 1700-, 1800 och 1900-talen sjungna på svenska som i Mozarts Trollflöjten med ny text och i regi av Rikard Bergqvist, franska i Massenets Thaïs med Nicola Raab som regissör, tyska i Wagners Mästersångarna med John Dew som regissör, engelska i Stravinskijs Rucklarens Väg med vår förste regissör David Radok i en samproduktion med Operaen i Köpenhamn och italienska som i reprisuppsättningen av Puccinis Bohème i regi av Elisabeth Linton, konsertversionen av Rossinis Italienskan i Alger och i Verdis Don Carlos i regi av Staffan Valdemar Holm. De flesta verk var aldrig tidigare framförda på GöteborgsOperan och för ett par av dem var det till och med första gången i Göteborg. För att sprida konstformen opera runt om i regionen skapades verket Fru Mozart där kompositörens hustru porträtterades i en mindre uppsättning med en sopran och två musiker. Uppsättningen gavs sju gånger på Skövdescenen och därefter 24 föreställningar på 24 olika orter i hela regionen. Inom sektionen opera/drama ingår även konstformen musikal där vi under året gjorde två verk på Stora Scenen. Guys and Dolls av Frank Loesser hade premiär hösten 2009 och gavs 73 gånger varav drygt hälften under våren Sunset Boulevard med premiär i oktober gavs 37 fram till och med nyårsafton. The Last Five Years, en mindre musikalproduktion, gavs med trettiotalet föreställningar på Skövde scenen, fördelade på turné i Västra Götalandsregionen och på Lilla scenen. Under året har GöteborgsOperans Orkester givit flera konserter både på GöteborgsOperans Stora scen och på turné till Vara och Jönköping. En kompositör som speciellt har lyfts fram är jubilaren Gustav Mahler. Mindre konserter har givits dagtid på lördagar i GöteborgsOperans foajé och Skövdescenens Salen. Dessa konserter med sitt kammarmusikaliska format är

5 Sida 5(26) synnerligen välbesökta, inte minst för att de är avgiftsfria. GöteborgsOperans Balett har under året framgångsrikt etablerat sin profil som Skandinaviens största nutida danskompani. Den konstnärliga utvecklingen fortsatte oavbrutet med spännande influenser från såväl den nationella som internationella dansvärlden. Intresset för vår dansverksamhet är synnerligen stort. Under året skapades inte mindre än åtta kreationer av internationellt namnkunniga koreografer för GöteborgsOperans erkänt skickliga danskompani. På Stora scenen handlade det om uppsättningarna Metamorfos, med Falter av Johan Inger och La La Land av Alexander Ekman och Medhi Walerski, Einstein and the Guest House med The Guest House av Fernando Melo och Einstein s Dreams av Rui Horta samt Eroica med koreografier av Örjan Andersson och Lukáš Timulak. På Stora scenen gavs också Mats Eks Törnrosa med GöteborgsOperans Balett och Orkester. På Lilla scenen presenterades två nya verk av koreograferna Jeanette Langert och Tilman O Donnell, Julie³ och This Is. Inom projektet Nudans gjordes två föreställningar på Lilla scenen med avgångselever från några av de etablerade dansutbildningarna i Sverige. Detta projekt, som fanns med även 2009, har som sin främsta uppgift att ge unga färdigutbildade dansare erfarenhet av att arbeta i professionell miljö. Danskompaniet medverkade även vid Kulturkalaset på Götaplatsen med scener ur Orelob och gjorde en Workshop med två föreställningar på Pusterviksteatern där nio olika verk koreograferades av våra dansare med våra dansare. Dessutom var GöteborgsOperans Balett på två internationella gästspel med uppsättningen 3 x Boléro. Dels spelades verket en gång i italienska Bolzano mitt under askmolnskrisen och dels gavs 6 utsålda föreställningar på den berömda amerikanska festspelsscenen Jacob s Pillow nära Boston, USA. I oktober var Wim Vandekeybus verk Black Biist på gästspel i Oslos Dansens Hus med två föreställningar och där presenterades även Gunilla Heilborns verk Alaska. I november var det Dansens Hus i Stockholm som gästades, denna gång med Einstein and The Guest House samt med Julie³ Inbjudningarna till gästspel är många och utländska agenter kommer regelbundet till Göteborg för att se våra dansföreställningar. Den självfinansierade turnéverksamheten är synnerligen utvecklande och markerar ytterligare Göteborg på världskartan. Därför har vi redan på idéstadiet turnéverksamhet i åtanke. 2.1 Regionfullmäktiges strategiska inriktningar

6 Sida 6(26) Invånarna i hela Västra Götaland ska ha god tillgång till utbildning och arbete GöteborgsOperan är en stor arbetsgivare inom Västra Götalandsregionen, med ett åttiotal olika yrkesgrupper. Vi är ständigt vakna för arbetsmarknadens föränderlighet, men har för närvarande inga ekonomiska möjligheter att öka vår personalstyrka. Däremot är det givetvis av största intresse för den konstnärliga utvecklingen att engagera produktionsteam med den spetskompetens som krävs för att GöteborgsOperan skall behålla och förstärka sin internationella lyskraft Varje invånare ska kunna ta klimatansvar i ett långsiktigt hållbart samhälle Inte tillämpligt för GöteborgsOperan Invånarna ska finna inspiration och utveckling i ett rikt kulturliv Att ett aktivt och högkvalitativt kulturliv i hög grad bidrar till att öka samhällets attraktionskraft vittnar många undersökningar om. Med ansvar för den regionala musikteatern är det en huvuduppgift för GöteborgsOperan att skapa engagerande verk inom samtliga sina genrer och för olika ålderskategorier. En ständigt pågående omvärldsanalys är ovärderlig för att kunna fängsla en ny publik genom konstnärligt nyskapande arbete. Parallellt med detta är det angeläget att levandehålla vetskapen om tidigare erfarenheter och forna kulturskatter. Variation och rikedom inom den kulturella sfären är synnerligen stärkande för den regionala konkurrenskraften, och här bidrar GöteborgsOperan genom sina både regionalt, nationellt och internationellt uppmärksammade produktioner Invånarna ska möta effektiva verksamheter som bedrivs med hög kvalitet GöteborgsOperan har målsättningen att vara en flexibel organisation som klarar snabba omställningar. Detta förutsätter en god omvärldsanalys, noggrann uppföljning av besökssiffror och möjlighet att inom befintliga resurser göra såväl akuta som mer långsiktiga förändringar. För att nå högsta kvalitet på våra uppsättningar behövs lång framförhållning, ofta flera år, för att engagera rätt konstnärer. Samtidigt kan förändringar på individnivå få oanade konsekvenser. Parallellt arbete med olika tidsprocesser är oundvikligt. Här kommer vårt nya planerings- och tidsredovisningssystem, som kommer att implementeras under 2011, att erbjuda stor förbättringspotential. Under sommaren skedde en större ombyggnad av biljettkassan, som glasades in till glädje för både personal och besökare. Inom samma utrymme finns numera även GöteborgsOperans Shop, som har fått betydligt större exponeringsytor och därmed markant har ökat såväl sortiment som försäljning. Ovanpå den nya biljettkassan byggdes kontorsrum för försäljningsavdelningen, vars arbetsmiljö och effektivitet därmed har kunnat förbättras betydligt.

7 Sida 7(26) 2.2 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet 2.3 Jämställdhetsintegrering GöteborgsOperans publiken skiljer sig åt vad gäller opera, musikal och dans. Gemensamt är dock att det finns en överrepresentation av kvinnor av västerländskt ursprung. Medelåldern är betydligt högre för operabesökaren jämfört med musikal/dansbesökaren. GöteborgsOperan ville undersöka vad som gör att män inte i lika hög utsträckning som kvinnor kommer till Operan. Tilltalar vårt utbud i högre grad kvinnor än män? Finns det någon skillnad i uppfattningen mellan hur den ovane manliga och kvinnliga operabesökaren betraktar den konstnärliga framställningen (könsroller), marknadsföringen, biljettpriset, bemötande i foajé, utbudet av mat/ dryck och upplevelsen som helhet jämfört med den vane manliga och kvinnliga operabesökaren? För att få svar har vi deltagit i VGR:s "Gör det jämt" projekt. Två interna handledare utsågs att arbeta med programmet samt vår dramaturg. Två handledare från Gör det Jämt projektet har varit behjälpliga med uppföljningen efter respektive föreställning. Projektet har även bistått med personer som dokumenterat deltagarnas upplevelser och sammanställt materialet. Vi har deltagit i 2 dagars event i Nordstan, anordnat av VGR, informerat om vårt arbete och processen i Kultur i Väst, VGR och hur man kan arbeta med jämställdhet inom kultursfären samt deltagit i intervjuer i SR samt media/dagspress. Programmet "Gör det jämt VGR år 2010" har av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) utsetts till Sveriges bästa jämställdhetsprogram. Projektet har bistått med sammanställning och analys av materialet från samtalen som var efter respektive föreställning. En masterstudent från genusvetenskapen, GöteborgsUniversitet har gjort en genusanalys av synpunkterna på den konstnärliga framställningen, könsrollerna på scenen, bemötande samt upplevelsen som helhet. 2.4 Kommunikation och bemötande För att öka kommunikationen med omvärlden är GöteborgsOperans hemsida under ständig utveckling. Filmade avsnitt ger god inblick i de olika produktionernas karaktär. Med variationsrika marknadsevent utanför huset aktiveras omvärldens intresse för verksamheten. Djuplodade samtal inför våra operaproduktioner hålls även inför nya musikaluppsättningar. Här medverkar både produktionsteam, ensemblemedlemmar och någon utifrån kommande sakkunnig. Före varje opera- och dansföreställning bereds publiken möjlighet till en halvtimmes

8 Sida 8(26) introduktion av det aktuella verket. Detta är gratis och mycket uppskattat av såväl vana som ovana besökare. Som en anpassning till en bred publik innehåller de utförliga föreställningsprogrammen emellanåt även artiklar av yngre skribenter. Guidade turer är ytterligare ett sätt att möta medborgarna, många skolklasser gör timslånga bussresor inför sina besök på GöteobrgsOperan. Livesändningar av vissa uppsättningar har skett för att öka det regionala upptagningsområdet. 2.5 Funktionshinder Vi har gjort följande aktiviteter för att göra GöteborgsOperan tillgänglig och anpassad för alla som har svårt att röra sig, svårt att se, svårt att höra, svårt att ta till sig information, svårt att tåla vissa dofter och ämnen. Under hösten 2010 säkerställdes att de publika delarna är i möjligaste mån anpassade till personer med olika funktionsnedsättningar genom att åtgärda enkelt avhjälpta hinder i publika utrymmen. Vi uppdaterar kontinuerligt tillgänglighetsdatabasen (TDB) med ny information och bilder. Säkerställt att hörhjälpmedel finns att tillgå. Att vi textar alla våra föreställningar. Vi syntolkar föreställningar med jämna intervall. Vi tar fram GöteborgsOperans Generalprogram samt musikalprogram som talbok. Hemsidan har en specifik anpassa-sida för att möta de olika kraven på tillgänglighet. Vi har genomfört bemötandeutbildningar för frontpersonalen med externa utbildare. Vi ser över möjligheten att ta emot och anställa personer med funktionshinder. Denna säsong har vi en anställd som fick en praktikplats som senare blev en längre anställning.vi är med i NOD och har en representant där från personalavdelningen. 2.6 Mångfald GöteborgsOperans marknadsavdelning arbetar aktivt, målmedvetet och långsiktigt med de mångkulturella målen. Vi har under 2010 lagt konkreta handlingsplaner för att: Sätta samman fokusgrupper med målgruppen för att fördjupa kunskapen om den. Delta i en undersökning som går till 1000 personer i de dryga 200 miljonprogram som finns i Sverige, för att spegla inställning till GöteborgsOperan samt kultur- och medievanor i allmänhet. Ta fram foldrar och annonsera i medier som ligger nära denna målgrupp, för att sprida information om vår verksamhet Fördjupa samarbetet med nätverket Närradioföreningen, för spridning av information

9 Sida 9(26) om GöteborgsOperan. Fortsätta samarbeta med SFI (Svenska för invandrare) för att bjuda in dem som går utbildningar att besöka oss bakom kulisserna och möta olika yrkeskategorier som är verksamma i huset. I vår interna mångfaldsplan har vi vår värdegrund som via vårt interna arbete och förhållningssätt bland våra anställda även ska nå ut till vår publik. Se nedan. Grunden för GöteborgsOperans mångfalds- och jämställdhetsarbete är alla människors lika värde. Ingen medarbetare eller någon besökare ska diskrimineras eller trakasseras på grund av kön, etnisk bakgrund, religiös åskådning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet, funktionshinder, social bakgrund eller ålder. Alla ska, om kompetensen är likvärdig, ha samma möjligheter till anställning vid GöteborgsOperan samt till utveckling och inflytande i arbetet. Olikheter skall ses som en tillgång och tillvaratas av organisationen. Genom att främja ett öppet, respektfullt förhållningssätt gentemot varandra i vår vardag läggs en grund för en trygg, kreativ och utvecklande arbetsplats. Målet är att orättvisor och skillnader i status samt skillnader i bemötande inte ska förekomma. 2.7 Övrigt 3. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET GöteborgsOperan arbetar ständigt med att vara en flexibel organsiation som klarar snabba omställningar. Detta förutsätter en god omvärldsanalys, noggrann uppföljning av besökssiffror och möjlighet att inom befintliga resurser göra såväl akuta som mer långsiktiga förändringar. För att nå högsta kvalitet på våra uppsättningar behövs lång framförhållning, ofta flera år, för att engagera rätt konstnärer. Samtidigt kan förändringar på individnivå få oanade konsekvenser. Parallellt arbete med olika tidsprocesser är oundvikligt. Här kommer vårt nya planerings- och tidsredovisningssystem att erbjuda stor förbättringspotential. Under 2009 genomfördes interna analyser över behov och förväntade effekter på ett nytt planeringssystem, vilket resulterade i ett positivt ställningstagande för ett nytt planeringsredskap för GöteborgsOperan de närmast kommande 15 åren. Upphandlingen av systemet skedde våren 2010 och den valda leverantören kontrakterades under sommaren. Grunden för det nya systemet är att all planering ska finnas på ett och samma ställe. Minskat dubbelarbete, högre kvalitet, större överblick samt effektivare process från planering till tidrapportering är de fördelar som ska uppnås. Ytterligare en positiv effekt är säkrare systemunderhåll. Startdatum i det nya systemet är satt till augusti Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet

10 Sida 10(26) Andelen ekologiska livsmedel ska öka och uppgå till mer än 20 procent i Västra Götalandsregionen som helhet Inom GöteborgsOperans Restaurang råder stor medvetenhet vad gäller både ekologiska och närproducerade produkter. Av hela livsmedelsbudgeten läggs numera 39 procent på ekologiskt producerade varor. Allt kaffe är kravmärkt, så också majoriteten av frukt, ägg och mjölkprodukter. Juice, fisk, mjöl och te är till största delen ekologiskt framtagna och så också flera salladsprodukter. I GöteborgsOperans Restaurang är utbudet av dryck till hela 64 procent ekologiskt, inklusive vin, öl, whisky och stilla drycker Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska GöteborgsOperan har löpande anpassats för att klara de energikrav som ställs på en modern verksamhet. Installationen av närvarostyrd belysning har ökat under 2010 och finns numera i samtliga av fastighetens större repetitionssalar och omklädningsrum. Ständiga kampanjer påminner medarbetarna om hur personliga rutiner påverkar verksamhetens energiförbrukning. I och med att vi nu är anslutna till fjärrkyla har vi kunnat fasa ut inte mindre än 70 procent av det ursprungliga beståndet kylmedier Antalet resta mil i tjänsten ska minska GöteborgsOperan har under det gångna året tagit fram en ny resepolicy som till stor del bygger på Västra Götalandsregionens resepolicy för egna verksamheter. Denna interna resepolicy styr så att våra resor, om de inte kan undvikas, ska vara så välplanerade, effektiva och miljömedvetna som möjligt. För att ytterligare förbättra tjänsteresornas prestanda har GöteborgsOperan precis bytt en av tjänstebilarna till en biogasbil. Under 2010 har det blivit möjligt att hålla videokonferenser på verkstadssidan. Det innebär en direkt minskning av tjänsteresor eftersom produktionsteam inte alltid behöver resa till Göteborg för konferenser och presentationer Barn och ungdomars tillgång till kultur ska öka vid de verksamheter, institutioner och organisationer som regionen stöder Under 2010 har den yngsta publiken lockats till GöteborgsOperan för sagostunder med musikaliska förtecken i vår Sagofoaje. Sagofoajén utvecklar den lilla teatern i olika riktningar. Hösten 2010 har vi tex. introducerat dockbaletten Lilla Svansjön. Under hösten 2009 utlyste GöteborgsOperan en tävling för gymnasieelever i årskurs 1. Tävlingen, som var öppen för gymnasieelever i hela regionen, gick ut på att skriva en berättelse, en pjäs eller ett libretto. Det vinnande bidraget skrevs av 17 åriga Johanna Svalbacke från Trollhättan. Hennes manus, Lova & Sam, låg till grund för en musikteaterworkshop ( educational work ) som pågick hösten/vintern I augusti 2010 bjöds både barn och vuxna in till GöteborgsOperan för

11 Sida 11(26) familjekonserten Peter och vargen av Sergej Prokofjev. Vi har jobbat med uppsökande verksamhet mot skolor och gett möjlighet för skolklasser att komma på besök till oss och se föreställningar Stödja de fria kulturaktörernas roll för att uppnå en god geografisk spridning av kulturaktiviteter Att arbeta med en god geografisk spridning av våra kulturaktiviteter är av stor vikt för GöteborgsOperan som har ansvar för den regionala musikteaterverksamheten. Här bidrar vi till att stärka den regionala kulturprofilen och samtidigt öka den konstnärliga lyskraften internationellt. Därför har vi gjort flera internationella, nationella och regionala turnéer. Härmed stöder vi fria kulturaktörer som t ex bygdegårdsansvariga och ökar möjligheterna för medborgarna att aktivt deltaga i kulturlivet. Med vårt stora engagemang för nyutexaminerade konstnärer kan projektet NUdans ge ökad arbetslivserfarenhet till unga dansare från olika delar av samhället. 3.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet GöteborgOperan har som strategiskt mål: Öka delaktigheten för barn och unga Nedan följer ett utdrag ur vår plan för barn- och ungdomsverksamheten. "GöteborgsOperans vision är att varje ung människa i Västra Götalandsregionen skall ha sett en av våra föreställningar innan de gått ut gymnasiet Arbetet med att nå de unga sammanfattar vi i följande ledord: Uppleva Introducera Deltaga Uppleva Som nämnts ovan är vår vision att varje ung människa ska ha sett en av våra föreställningar innan de har gått ut gymnasiet. Vi vill bjuda den unga publiken på upplevelser av scenkonst, både på Stora scenen och i intimare föreställningar på olika spelplatser i regionen och på Lilla scenen. GöteborgsOperan vill arbeta för att alla skolungdomar skall ha bevistat en opera eller dansföreställning på Stora scenen innan de gått ut gymnasiet. Vi är övertygade om att upplevelsen av en föreställning på Stora scenen har en ojämförbart stor betydelse för att väcka

12 Sida 12(26) intresse för och förståelse av scenkonst. Vår uppgift som regional scen är att ge barn och ungdomar möjlighet att få rika scenkonstupplevelser redan som unga, för att kunna utveckla ett bra vuxenliv. Introducera I samband med scenkonstupplevelser vill vi utveckla introduktioner och programmaterial, som ska vara anpassade för de unga. Detta speciella informationsmaterial skall beröra såväl vår egen verksamhet som scenkonst i allmänhet och skall nå samtliga unga i regionen, även om de inte skulle besöka våra föreställningar. Dessutom skall uppsökande verksamhet i skolorna ingå som en naturlig del i arbetet med att introducera scenkonsten. Deltaga De unga skall beredas tillfälle att tillgodogöra sig den mångfacetterade scenkonsten genom studiebesök, körverksamhet, utställningar, workshops och samtal. " För att uppnå ovanstående har GöteborgsOperan under 2010 haft följande aktiviteter: Redan hösten 2009 stadfästes en egen organisation för den yngre publiken under samlingsnamnet Unga. För att underlätta för barn och ungdomar att besöka våra föreställningar har vi haft ett antal matinéföreställningar. Musikalerna spelas oftast två gånger på lördagar, varav en matinéföreställning, samt ett antal matinéer på söndagar. Vår uppskattade guideverksamhet för barn och ungdom i huset har pågått under hela Under dessa guidade turer finns det ibland möjlighet för barnen att prova kläder och rekvisita. GöteborgsOperan har också jobbat med uppsökande verksamhet mot skolor och också möjlighet för skolklasser att komma på besök till oss. Under 2010 besökte koreografen i Trollflöjten en dansklass i Angered. Hon höll klass för eleverna och därefter såg eleverna föreställningen Trollflöjten. Några dagar därefter åkte en projektledare ut till skolan för att prata om föreställningen med eleverna. Ett liknande exempel är när en musikklass från Skövde besökte oss. De fick en guidning genom huset och sedan fick de samtala med vår dirigent. Därefter såg de föreställningen Bohème. Även i detta fall besöktes klassen några dagar efter föreställningen och samtalade om föreställningen och elevernas intryck och tankar kring den. I februari 2010 påbörjades ett arbete för de riktigt små, alltså barn väl under skolåldern. I Sagofoajén skildrar musiker och berättare kortare sagor för små grupper barn, som sitter på mjuka kuddar ofta framför en liten japansk kamishibaiteater. GöteborgsOperans Barnkör för barn mellan åtta och tolv år har redan medverkat i flera olika sammanhang, både i foajén, i Skövde och i familjekonserterna en Touch av Taube på Stora scenen. Även Prokofjevs fantastiska sagoberättelse Peter och Vargen framfördes som familjekonsert på Stora scenen, där barnen efter konserten fick träffa orkestermusiker i

13 Sida 13(26) foajén för att ställa frågor och titta närmre på instrumenten. GöteborgsOperan utlyste en manustävling för gymnasieelever i årskurs 1. Det vinnande bidraget låg till grund för ett musikdramatisk projekt, Lova & Sam, som spelades 13 gånger för skolungdomar på Lilla scenen vintern Vinnare var en 17årig flicka från Trollhättan. Sångare och musiker valdes ut bland Göteborgs gymnasister, som tillsammans med tre av operans vuxna medarbetare utgjorde ensemblen och även komponerade musiken. Strax före jul hölls en generös Familjedag i Juletid i Göteborgsoperans foajé och på Lilla scenen, med konserter, julsagor, diktläsning, barndans. Svenska Balettskolan hade sedvanligt sin avslutningsproduktion, med fem föreställningar på Lilla scenen helgen för midsommar. Under en dag i juni uppläts GöteborgsOperans Stora scen och salong till Samskolan som hade sin sedvanliga skolavslutning. Dansproduktionen Törnrosa gavs som en skolföreställning, som även livesändes till några regionala teaterhus via sattelit. Även Trollflöjten livesändes till vissa regionala scener. Inom ramen för Student 10 introducerade GöteborgsOperan sin verksamhet med band annat guidade turer för nya studenter i Göteborg. Sammanfattningsvis har GöteborgsOperan under de senaste åren gjort en betydande satsning mot barn och unga med en mängd olika aktiviteter och föreställningar. Detta långsiktiga arbete kommer att förstärkas ytterligare under Prestationer 2010 Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Skövdescenen Övriga Totalt Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Skövdescenen

14 Sida 14(26) Övriga Totalt Utfall prestationer jämfört med föregående år Antalet föreställningar är något lägre än föregående år men kan variera mellan åren beroende på vilken typ av produktion vi spelar. Detta har betydelse framförallt i de regionala produktionerna där vi spelar på olika typer av scener, tex B-scener eller bygdegårdar. Antalet besökare är lägre än föregående år och det är framförallt på Stora scenen vi har färre besökare än Beror bla på att vi har 5 färre föreställningar 2010 än Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Skövdescenen Övriga Totalt Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Skövdescenen Övriga Totalt Utfall prestationer jämfört med budget I jämförelse med budget har vi ökat antalet föreställningar, bla satte vi in extra föreställningar av Trollflöjten på Stora scenen Utfall

15 Sida 15(26) Antal föreställningar Antal besök Biljettintäkter Stora scenen Lilla scenen Foajé Skövdescenen Övriga Totalt Budget Antal föreställningar Stora scenen 179 Lilla scenen 28 Foajé 6 Övriga 82 Totalt Jämställdhet Se även punkt 2.3 GöteborgsOperans mångfalds- och jämställdhetsarbete drivs av en grupp bestående av representanter från olika avdelningar, fackliga representanter samt ledning. Gruppen tar fram och reviderar vår Mångfalds- och jämställdhetsplan varje år. Denna plan syftar till att sprida en gemensam värdegrund som vi önskar skall genomsyra organisationen. Fokus ligger på rekrytering av underrepresenterat kön, utbildningar på alla nivåer i jämställdhets- samt mångfaldsfrågor samt att medvetet ta in jämställdhets- och mångfaldsaspekten i det vardagliga arbetet på alla avdelningar. Historiskt sett har de flesta regissörer, scenografer och dirigenter som engageras på GöteborgsOperan varit män. Men situationen är på väg att ändras, och de senaste åren har fler kvinnor inom dessa områden engagerats. Det ska vara lika självklart att engagera kvinnor likväl som män på tunga poster som dirigent och regissör. 3.6 Miljö Miljöarbetet på GöteborgsOperan är ständigt i fokus. Själva huset är miljödiplomerat och har, som nämnts, förutom fjärrvärme numera även fjärrkyla Miljöledningssystemet är upprättat och det arbetas intensivt med dess underhåll. Det är

16 Sida 16(26) fortfarande en bit kvar till dess att vi kan miljömärka en hel uppsättning. Men eftersom det har lyckats vid ett sydeuropeiskt operahus har vi detta som mål. Kemikaliebehovet är inventerat och utfasningen av farliga produkter är i stort avklarad. Vi har ett aktivt system för avfallshantering och kunskapen om sopsortering är vida spridd inom operan; inte minsta fönsterkuvert får hamna fel. På kostymateljéerna arbetas allt mer med ekologiskt framtagna tyger, framför allt i t-shirts och andra bomullsplagg. Våra pappersprodukter är miljömärkta, inklusive generalprogram. De flesta av restaurangens baslivsmedel är ekologiska och eller närproducerade och både vinoch ölsortimentet innehåller eko-märkta sorter. Restaurangen använder enbart miljömärkt papper, från kökets torkpapper till de elegantaste papperservetter, och i de fall engångsglas används är de tillverkade av majs. Mycket energi går naturligtvis åt för att skapa magiskt ljus över scenen, men för övrigt används lågenergilampor, och närvarostyrd belysning införs i alla stora lokaler och i omklädningsrum. Miljö är en konst Miljöledningssystem ska införas i samtliga förvaltningar och bolag GöteborgsOperan har tidigare genomfört miljöutredning och identifierat betydande miljöpåverkan. Därefter har rutiner införts för att styra denna miljöpåverkan, rutiner som tillämpas dagligen. Vidare har det införts rutiner som styr kompetens, organisation och avvikelser. Även dessa rutiner tillämpas regelbundet. Intern miljörevision och ledningens genomgång enligt ISO har genomförts och beslut har fattats utifrån resultatet. Miljörevision utförs 1 gång per 2 år och kommer härnäst att utföras våren Miljöhänsyn ska tas i planering, upphandling och beslut GöteborgsOperan analyserade 2010, tillsammans med Chalmers, operaproduktionen Thaïs ur ett livscykelperspektiv, LCA livscykelanalys. Studien ingår i ett större projekt hos VG- regionens Kulturnämnd. Det undersöker kultursektorns eventuella miljöfördelar i jämförelse med konsumtion av varor. Internt används LCA-studien för att finna områden som det kan vara rationellt att fokusera i framtida produktioner. Internt kan verktyget också användas för modellering av olika scenarier som beslutsunderlag för effektiv miljöanpassning av produktionerna. Kostymateljéerna har skapat en helt ekologisk kostymuppsättning till barnkören och har ambitionen att kontrollera sina textilinköp i linje med VGR Kemikaliestrategi. Därför undersöks möjligheten att, med projektstöd från VGR, låta laboratorietesta ett antal textilprover ur bassortimentet med

17 Sida 17(26) avseende på bl.a alkylfenoletoxilater (AFR). Dessa har klassats som utfasningsämnen och får inte förekomma i upphandlade textilier enligt regionens utfasningslista Samtliga anställda och förtroendevalda ska få utbildning i miljökunskap Miljöarbetet publiceras löpande på Intranätet och har sitt permanenta utrymme i den månatliga personaltidningen. Miljögruppen medlemmar har varit på grundläggande flerdagarsutbildning i miljöarbete. Majoriteten av deltagarna på kursen Miljömedvetenhet vid scenproduktion, arrangerad av KulturKraft Väst hösten 2010, var från GöteborgsOperan. Det tyder inte bara på genuint intresse från medarbetarnas sida, utan visar också hur mycket vi kan dela med oss till andra av våra egna kunskaper. Medarbetare har under 2010 gått kurser om CSR Corparate Social Responcibility, hållbart företagande och hållbarhetsredovisning, samt om kemikalier i textilier. En intern avfallsutbildning har genomförts på de flesta avdelningarna och den nya avfallshanteringsguiden till våra utökade sorteringsmöjligheter har distribuerats överallt. En särskild informationsinsats kring undvikande av silver som antibakteriellt medel i textilier och andra konsumentprodukter har också genomförts Den negativa miljöpåverkan från transporter och resor ska minska Taxiresor bokas numera endast av bolag som tillhandahåller miljöanpassade fordon. Cykelbud används så snart det gäller att sända mindre gods inom Göteborgs närområde. För transport av personal i samband med turnéer och gästspel används tåg och buss hellre än flyg. För övrigt se under punkt Den negativa miljöpåverkan från avfall ska minska Avfallshanteringen inom GöteborgsOperan har nyligen kompletterats med utökad källsortering för hårdplast- och mjukplastförpackningar. En intern avfallshanteringsguide i form av en folder har utformats, kommunicerats och satts upp ute på avdelningarnas anslagsställen. Förutom regler för handhavandet av farligt avfall framgår här var olika batterier och blybatterier skall sorteras, liksom färgpatroner och tonerkasetter, varierade vätskor, oljor, absorptionsmedel, besudlade emballage, färg-, lack- och limrester, filter, burkar och uttjänta elektriska produkter samt de olika fraktionerna för lysrör, lågenergilampor och glöd- och halogenlampor. Där finns vidare direktiv för handhavandet av metallskrot, pappersprodukter, kartong med och utan vågskikt -, post-itlappar och fönsterkuvert, för, som nämnts, de olika plastprodukterna, för obrännbar produkter av porslin, glas, cement, tegel och kakel samt glasåtervinning och energiåtervinning av

18 Sida 18(26) hushållsavfall. 3.7 Övrigt 4. MEDARBETARPERSPEKTIVET 4.1 Personalförhållanden Personaldata Utfall 1012 Utfall 0912 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Antal anställda Årsarbetare 239,2 261, ,7 260,1 499,7 Sjukfrånvaro % 6,98 2,85 4,56 4,68 2,34 3,46 Medellön Personalomsättning varav ålderspension Bemanningsföretagskostnad 4.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Sjukfrånvaron har ökat med en procentenhet från 3,6 till 4,6 för Varning Det är gruppen långtidssjukskriva kvinnor som har ökat mest. Arbetsmiljöarbetet är ett viktigt prioriterat område för företaget. Både arbetsgrupper och enskilda medarbetare och chefer har fått stöd på olika sätt i det fysiska och psykosociala arbetsmiljöarbetet. Trots detta har långtidssjukfrånvaron ökat. För att minska sjukfrånvaron arbetar GöteborgsOperan både med förebyggande insatser och rehabilitering. Ett bra samarbete med företagshälsovården, avtal med halsläkarspecialister, ortopeder och naprapater för att både kunna jobba förebyggande men också möjliggöra snabba rehabiliteringsinsatser. Olika typer av friskvårdsaktiviteter har erbjudits, som tex ett välutrustat gym, flera gruppträningspass i veckan och en anställd massageterapeut. Ett aktivt

19 Sida 19(26) arbetsmiljöarbete pågår också kontinuerligt, för att nämna några exempel har restaurangköket gjort flera förbättringar under året och akustiken i övningsrummen har setts över Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan Varning Måltalen för 2010 är att antalet utvecklingssamtal och individuella utvecklingsplaner ska öka med 10%. År 2010 har 61% haft utvecklingssamtal och andelen som har individuella utvecklingsplaner är 54%, vilket istället innebär en minskning och målet har inte nåtts. Chefsbyte, sjukdom, tidsbrist och vissa organisatoriska hinder som mycket stora personalgrupper, är den huvudsakliga förklaringarna till att inte alla medarbetare har haft utvecklingssamtal. Utöver ovan redovisade individuella samtal har det istället förts samtal i grupp. Under året har ett 40-tal medarbetare haft möjligheten att delta på Kulturkraft Väst utbildningar. Utbildningarna är främst riktade till de konstnärliga och scenrelaterade grupperna men vänder sig även till administrativ personal. Det individuella behovet styr. Under året har flera chefer gått VG-regionens chefsutbildningar och UGLutbildning. Handledning erbjuds till de chefer som önskar det. En chef deltar också i VG-regionens mentorprogram Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska OK Ingen lönerevision har gjorts under året, därför har den personalomsättning som varit påverkat medellönen negativt. Hur anställningsförhållanden ser ut för de pjäskontrakterade solisterna och regiteamen som anställs påverkar medellönen. Löneskillnader mellan samtliga män och kvinnor har ökat med närmare 4 procentenheter. År 2010 hade kvinnor 91,8 % av männens lön jämfört med måltalet 96%. Om en jämförelse däremot görs mellan tillsivdareanställda män och kvinnor så har löneskillnaden minskat med 9 procentenheter. Från att kvinnor 2009 hade 89 % av männens lön till 98 % av männens lön Översyn och analys görs inför den årliga löneöversynen. Inga osakliga löneskillnader har framkommit Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Målet att ha mindre än 5 % tillsvidareanställda deltidsanställda av totala antalet tillsvidareanställda är uppfyllt. Anledningen att andelen deltidsanställda har ökat något är att ett par tjänster har gjorts om från intermittenta timavlönade anställningar till tillsvidareanställningar på deltid, detta för att ge en större anställningstrygghet och kontinuitet. Deltidsanställda erbjuds högre sysselsättningsgrad inom respektive avdelning när det finns

20 Sida 20(26) rekryteringsbehov. Vill man som deltidsanställd kombinera en anställning med en annan avdelning informeras den deltidsanställda om tillvägagångssätt Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska Andelen tillfälligt anställda har minskat till 13,7% och målet högst 14% har uppnåtts. Arbetet med att se över anställningsformerna för medarbetare med tillfälliga anställning inom det tekniska och administrativa området pågår kontinuerligt. Antalet anställda inom företaget växlar under året beroende av de produktioner som spelas och antalet anställda med tidsbegränsade kontrakt kan variera mycket, främst inom de konstnärliga grupperna och de grupper som arbetar direkt i produktionen Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska Inte tillämpligt för GöteborgsOperan. Ingen status 4.3 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Följande mål har GöteborgsOperan haft Utveckla medarbetarskapet Utveckla chefs- och ledarskapet Engagemang, professionalism och nytänkande har präglat arbetet under året och har varit viktiga framgångsfaktorer för För att öka delaktigheten och helhetsförståelsen för verksamhetens uppdrag och mål och för varje medarbetares ansvar och roll har arbetet med våra kärnvärden, mål- och strategi samt vision 2015 påbörjats. Arbetet som har förankrats i bolagets samverkansgrupp kommer att arbetas vidare med i verksamheterna och följas av ett antal planerade aktiviteter. Uppföljning av chefer och arbetsledares fysiska och psykosociala arbetsmiljö har gjorts under året.

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt!

Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT. gör det jämt! Vill nå bredare publik! Ett utvecklingsarbete på GöteborgsOperan SLUTRAPPORT gör det jämt! GöteborgsOperan 2 Innehållsförteckning Allmänt 3 Bakgrund 3 Målsättning Problemanalys Processen 4 Förankring Genomförande

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret sid 1 (7) Jämställdhets- och mångfaldsplan 2013-2014 för kommunledningskontoret Postadress: Kommunledningskontoret, 651 84 Karlstad Besöksadress: Tage Erlanderg 8 www.karlstad.se Tel: 054-540 00 00 Fax:

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Kf 2012-09-27, 116 Blad 1(9) PLAN FÖR LIKA RÄTTIGHETER, SKYLDIGHETER OCH MÖJLIGHETER FÖR MEDARBETARE I MARKS KOMMUN Inledning Samhället präglas allt mer av mångfald, med människor från exempelvis olika

Läs mer

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009

BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 Bilaga 1 BILAGA JÄMFÖRELSE MELLAN OPERAHUSEN - GRUNDUPPGIFTER & NYCKELTAL 2009 FÖRUTSÄTTNINGAR VID JÄMFÖRELSER MELLAN OPERAHUS På grund av skillnader i redovisningarna av verksamheterna är en jämförelse

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

M Å N G F A L D S P L A N

M Å N G F A L D S P L A N 2 0 1 5 2 0 1 7 MÅ N GFALDSPLAN fö r G ö t e b o r g s O per a n MÅNGFALDSPLAN GöteborgsOperan 2015-2017 INLEDNING GöteborgsOperans övergripande syften är att skapa scenkonst och att hålla diskussionen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Årsredovisning 2010. GöteborgsOperan Årsredovisning 2010 1

Årsredovisning 2010. GöteborgsOperan Årsredovisning 2010 1 Årsredovisning 2010 GöteborgsOperan Årsredovisning 2010 1 Styrelsen och verkställande direktören för GöteborgsOperan AB, Org nr 556121-7828 får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari -

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012 2014

Jämställdhetsplan 2012 2014 REGION GOTLAND Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningen Jämställdhetsplan 2012 2014 (Beslutad i GVN 2011 12 21) 1. Inledning Gymnasie och vuxenutbildningsförvaltningens jämställdhetsplan för 2012 till

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2017

Likabehandlingsplan 2015-2017 Antagen ks 227/2014 Sida 1(5) Kommunledningskontoret Anna Olsson anna.olsson@osby.se Likabehandlingsplan 2015-2017 Likabehandlingsplanen beskriver och ger struktur åt likabehandlingsarbetet i kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program 2009

Personalpolitiskt program 2009 Personalpolitiskt program 2009 Antaget av kommunfullmäktige 2009-02-25 8 2 PERSONALPOLITISKT PROGRAM I VÅRGÅRDA KOMMUN Vårgårda kommuns personalpolitiska program är ett övergripande idé- och styrdokument

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Personalpolicy 2012-2015

Personalpolicy 2012-2015 2012-01-02 Personalpolicy 2012-2015 Den här policyn är för dig som arbetar i Järfälla kommun. Omvärlden förändras ständigt och vi måste vara beredda att ifrågasätta, förnya och utveckla våra verksamheter

Läs mer

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling.

GöteborgsOperan har i uppdrag att skapa upplevelser inom scenkonstområdet i Västra Götaland och vara en viktig aktör i regionens utveckling. Sida 1(13) Detaljbudget 2015 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Vår vision Ett av norra Europas ledande operahus. Det vi menar med begreppet ledande är att hålla en hög konstnärlig kvalitet, ha en stark

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under 2014 planeras för att sända två föreställningar.

Arbetet med att livesända våra föreställningar fortsätter och under 2014 planeras för att sända två föreställningar. Sida 1(11) Delårsrapport mars 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 kommer det att ske ett planerat byte på VD posten när Peter Hansson har bestämt sig för att gå i pension efter

Läs mer

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009

Jämlikhetsplan. Kungl. Musikhögskolan. Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan. Dnr15/211. Faställd av rektor 150420. Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 Jämlikhetsplan Kungl. 2013-2014 Musikhögskolan Dnr15/211. Faställd av rektor 150420 Kungl. Musikhögskolan Dnr 13/711. Fastställd av rektor 131009 Jämlikhetsplan 2015-2017 för KMH

Läs mer

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall

RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall RRB RESULTATRÄKNING BOLAG 1508AC 1508BU 1408AC Regionteater Väst AB Ack Ack Ack 515 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 38933

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Personalpolicy DOKUMENTNAMN Personalpolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2014-06-16 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KF 2014-06-16 16 DOKUMENTÄGARE Pajala kommun VERSION 1.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- och

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk

Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk Kapacitetsbyggande för hållbara arrangörsnätverk PROJEKTBESKRIVNING DcV kommer i denna ansökan för projektutveckling från Västra Götalandsregionen (VGR),, att fokusera på marknaden för dansutövarna, nämligen

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet

ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet ÅTERRAPPORTERING AV STATSBIDRAG 2009 Arrangörer inom Dansområdet 1 (8) Organisation (juridisk person) Adress (ange ev. c/o adress) Postnummer Ort Telefon Mobil Fax E-post Bidrag från Kulturrådet avseende

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning

Varför behövs personalstrategin? Vad är en personalstrategi? Vision för personalarbetet. Uppföljnings- och mätmetoder. Politisk målsättning Personalstrategi 2008 2012 Varför behövs personalstrategin? Personalstrategin uttrycker det gemensamma förhållningssättet i vårt strategiska och operativa personalarbete inom Falköpings kommun. Det personalstrategiska

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11

Dnr KK12/384 POLICY. Personalpolicy. för Nyköpings kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 POLICY Personalpolicy för Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012 12 11 Dnr KK12/384 2/6 Personalpolitisk viljeinriktning Nyköpings kommun är en attraktiv arbetsgivare som behåller

Läs mer

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(33) GöteborgsOperan AB

Årsredovisning 2011 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet. Sida 1(33) GöteborgsOperan AB Sida 1(33) Årsredovisning 2011 GöteborgsOperan AB 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Efter en tuff vår med färre antal besökare än vad vi förutsatte vände det under hösten och besöksantalet ökade över förväntan.

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017

Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Jämställdhetsplan Kalix kommun 2015-2017 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Jämställdhetsplan 2015-20174 Plan 2015-02-23, 61 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

Under året har arbetet med att livesända våra föreställningar fortsatt och senaste halvåret har två av våra föreställningar sänts.

Under året har arbetet med att livesända våra föreställningar fortsatt och senaste halvåret har två av våra föreställningar sänts. Sida 1(15) Årsredovisning 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning 2014 firade GöteborgsOperan 20 år. Under dessa år har fler än 4,5 miljoner besökare tagit del av verksamheten i operahuset. GöteborgsOperans

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB

Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB Sida 1(11) Delårsrapport augusti 2014 GöteborgsOperan AB 1. Sammanfattning Under sommaren 2014 har det skett ett planerat byte på VD posten då Peter Hansson har gått i pension efter åtta år. Ronnie Hallgren,

Läs mer

Arbetsgivarpolitiskt

Arbetsgivarpolitiskt Arbetsgivarpolitiskt Innehåll Medarbetarskap... 7 Ledarskap... 9 Arbetsmiljö...11 Hälsa...13 Jämställdhet...15 Kompetensförsörjning...17 Lönepolitik...19 Mångfald...21 Arbetsgivarpolitiskt program Ljungby

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2013 2015 CSK 1 Syfte Gäller för Hela Trollhättans Stad Referensdokument Diskrimineringslagen, Arbetsmiljölagen, Föräldraledighetslagen Ansvar och genomförande Uppföljning Arbetsmiljöenkät Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete

Mång falds check. underlag för ett normkreativt arbete Mång falds check underlag för ett normkreativt arbete Inledning Vi förhåller oss alla dagligen (o)medvetet till normer. Eftersom normer oftast är outtalade är de svåra att se. De är ännu svårare att se

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14

Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 PERSONALPOLICY VÄNERSBORGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2006-11-14 VARFÖR EN PERSONALPOLICY? Kommunen är en stor arbetsgivare med verksamheter inom många viktiga områden. Våra anställda möter Vänersborgarna

Läs mer

Jämställdhetspolicy på lika villkor

Jämställdhetspolicy på lika villkor Jäms spo t e h d l täl på lika villkor licy PÅ LIKA VILLKOR Jämställdhetspolicy INNEHÅLLSförteckning Strategisk arbetsgivarpolitik Varför Jämställdhetspolicy? Bakgrund Innehållet i arbetet med jämställdhet

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården

Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården Guldsmedsgårdens servicebostads Verksamhetsplan 2012 Guldsmedsgården är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Servicebostaden

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Miljöförvaltningens mångfaldsplan

Miljöförvaltningens mångfaldsplan Miljöförvaltningens mångfaldsplan 2010-2012 Inledning Med mångfaldsplanen vill vi visa vår ambition och vilja att uppnå en arbetsplats som genomsyras av acceptans och uppskattning för alla individers olikheter.

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner

Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Personalbokslut 2010 för Karlskoga och Degerfors kommuner Tjänsteskrivelse 2011-03-25 Handläggare: Jenny Alpmyr, Personalavdelningen FHN 2011.0042 Folkhälsonämnden Personalbokslut 2010 för Karlskoga och

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll?

Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Slutrapport 2015-03-04 Sammanställning av diskussioner kring filmen Spelar kön någon roll? Inledning Kommunstyrelsen i Skellefteå kommun har beslutat att jämställdhetsfrågorna ska integreras i all verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad

Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Verksamhetsplan 2012 Orrekullens gruppbostad Orrekullens gruppbostads Verksamhetsplan 2012 Orrekullen är ett särskilt boende enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Gruppbostaden

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016

JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för Hofors kommun 2013-2016 Hofors kommun fastställd av, KF 61/2013-06-10 Jämställdhetsplanen gäller från och med 2013-08-31 Revideras 2016-08-31 0 Inledning Enligt 13 i diskrimineringslagen

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt

Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt Arbetsgivarstrategi Orsa kommun Ett bra jobb helt enkelt En av våra största resurser vi har är vår personal Värdegrund, Orsa kommun Inledning. Varför arbetsgivarstrategi? Arbetsgivarstrategin beskriver

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016

JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 Sid 1(6) JÄMSTÄLLDHETS OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR KARLSTADS-HAMMARÖ GYMNASIENÄMNDS VERKSAMHETSOMRÅDE 2015-2016 För allas lika värde, rättigheter och möjligheter i jobbet Sid 2(6) 1 Inledning och bakgrund Jämställdhets-

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun

Personalpolitiskt program. Karlskrona kommun Personalpolitiskt program Karlskrona kommun Innehåll Trygg. Framgångsrik. Delaktig. Stolt. 3 Medarbetarskap 4 Ledarskap 5 Kompetens 6 Hållbart arbetsliv 7 Lön 8 Mångfald 9 Stolt och framgångsrik 10 Det

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

2. Verksamhetens övergripande uppdrag

2. Verksamhetens övergripande uppdrag Sida 1(18) Detaljbudget 2013 Vara folkhögskola 1. Sammanfattning och slutsats Vara folkhögskola ska fortsätta att vara en samhällsutvecklare genom attt höja utbildningsoch bildningsnivån på medborgarna.

Läs mer

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Arbetsgivarstrategi. Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Arbetsgivarstrategi Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Innehållsförteckning Vad innebär det att vara en bra

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan

Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan 2014-08-05 Plan för att främja likabehandling och motverka kränkande behandling i förskolan Vår vision är att Vi lär med glädje för livet. Vi vill att alla barn, personal och vårdnadshavare inom förskoleverksamheten

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011

FÖRSLAG. 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet FÖRSLAG DATUM DIARIENR 2010-09-20 KN-KUS10-004 28 Åtagande styrtal 2011 Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet beslut 1. Nämnden för

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Handläggare: Lillemor Humlekil 1 (1) PAN 2015-02-03 P 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 PaN A1412-00343-43 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2015-1017 Ärendet I ärendet föreligger förvaltningens jämställdhets-

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012

Vår medarbetaridé Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vår medarbetaridé Värdegrund för oss medarbetare i Skövde kommun Antagen av kommunstyrelsen, februari 2012 Vision Skövde 2025 Vår vision! Skövderegionen är känd i landet som en välkomnande och växande

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013-2016 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för lika rättigheter och möjligheter. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras.

JÄMSTÄLLDHETSPLAN. Analys: En analys av antalet män respektive kvinnor på olika förtroendeuppdrag ska göras. JÄMSTÄLLDHETSPLAN Klubben har efter beslut vid styrelseutvecklingen 9-10 oktober 2008 ökat arbetet kring frågeställningarna om jämställdhet och mångfald. De här frågorna blir allt viktigare inom den fackliga

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14

Jämställdhetsplan. Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 Jämställdhetsplan Jämställdhetsplan för Vilhelmina kommun 2013-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-14 1 Innehållsförteckning 1. Inledning sid 1 2. Vilhelmina kommuns utgångspunkter för jämställdhetsarbete

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006

JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006 JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR STRÖMSUNDS KOM- MUN 2006 Denna plan är en övergripande plan för kommunens alla arbetsplatser och sätter riktlinjer för de jämställdhetsplaner som varje avdelning ska arbeta fram.

Läs mer

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid.

Projektet kommer med förberedelse, utförande och redovisning, löpa under drygt ett års tid. Ansökan VG regionen mars 2010 Makt och maktlöshet nio röster från Västra Götaland Ett skrivprojekt för ny dramatik. Sammanfattning Under 2010 2011 vill Barnteaterakademin utveckla sitt uppdrag vad gäller

Läs mer

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson

Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson kulturvara Kalmar 15 nov 2007 Irene Karlsson Välkommen till Karta x 2 Vara kommun 16 000 invånare - varannan på landsbygd - var fjärde i Vara Tillverkn/Jordbruk Tillverkningsindustri Jordbruk Låg utbildningsnivå

Läs mer

FRCK Diskrimineringspolicy

FRCK Diskrimineringspolicy FRCK Diskrimineringspolicy Innehåll Inledning... 2 Styrning för diskrimineringspolicyn... 2 Jämställdhetsarbete... 2 :... 2... 2... 2 Mångfaldsarbete... 2... 2 Kompetensutveckling... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer