GRAFISK MANUAL FRAMTIDEN. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK MANUAL FRAMTIDEN. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden"

Transkript

1 GRAFISK MANUAL FRAMTIDEN Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden

2 Innehåll Vi är Framtidens ansikte utåt 1 Framtidens logotyp 2 Koncerngemensam vision 3 Logotyp med vision 4 Storlekar och varianter 5 Logotypens färgsättning 6 Placering 7 Frizon 8 Framtidens grundärger 9 Våra stödfärger 11 Diagram 12 Tabeller 13 Typsnitt och användning 14 Powerpoint 16 E-postsignatur 17 Bilder 18 Kontorsmaterial 19 Visitkort 20 Korrespondenskort 21 Digitalt brevpapper 22 Kuvert 23 Övrigt material Årsredovisning 24 Roll up 25 Platsannonser 26 Profilprodukter 27 Stripning av fordon 28

3 Vi är Framtidens ansikte utåt Länge har Förvaltnings AB Framtiden, Framtiden, varit en osynlig aktör som fungerat som en strategisk pelare för att styra bolagens arbete. Framtiden har fortsatt samma roll men koncernen har ett behov av att kommuniceras som ett Framtiden. Syftet och möjligheten med vår logotyp är att kommunicera Framtidenkoncernen som en aktör då det är vi som bygger det hållbara samhället för Framtiden. En logotyp ger oss möjligheten att skapa en gemensam koncernidentitet då vi exempelvis kan använda en gemensam avsändare i projekt där flertalet bolag är delaktiga. Logotypen ger även Framtiden en grund till att skapa och utveckla vår identitet. Framtidens grafiska profil utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa tillsammans med våra fastigheter, vårt arbetssätt och vårt sätt att uppträda skapar bilden av Framtiden. Framtidens logotyp står för utveckling - något som alltid växer. Kompetens och utveckling utgör grunden för den hållbara stadsutveckling som vi eftersträvar. Logotypen står också för mångfald och symboliserar de byggstenar som krävs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa möjliga sätt. Detta kompendium är vår grafiska manual som beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil, från användande av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning av brev och övrigt kontorsmaterial. Den är till för att hjälpa oss på företaget, och de konsulter vi anlitar, att skapa en enhetlig bild av Framtiden. Följ den grafiska manualen både internt, genom att använda de mallar för digitalt brevpapper, powerpointpresentationer och PM som finns och externt i olika kommunikationskanaler. Alla koncernens medarbetare är Framtidens ansikte utåt och genom en konsekvent kommunikation bidrar det till stärkt varumärke - vi vill sätta Framtiden på kartan! VD och koncernchef Anneli Snobl 1

4 Framtidens logotyp Framtidens logotyp står för utveckling - något som alltid växer. Vi siktar mot en grön framtid där den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen är viktiga delar. Logotypen står också för mångfald, vår komplexa organisation och inte minst våra dotterbolag. Öppenhet och transparens ska även kunna läsas in i logotypens mjuka och öppna former. Framtidens grundlogotyp De gröna formerna kan ses som byggstenar som tillsammans bildar en enhet som växer och utvecklar vårt samhälle. Byggstenarna kan symbolisera våra medarbetare, hyresgäster, dotterbolag och våra åtta hållbarhetsområden etc. Grundlogotypen består av två delar, symbolen och ordbilden med vårt namn. Logotypen är vår viktigaste visuella identitet och får aldrig deformeras på något vis. Använd alltid de färdiga logoorginal som finns framtagna. Spara inte om en egen variant. Logotypen får inte användas i löpande text, se avsnittet om logotypens frizon på sidan 8. 2

5 Koncerngemensam vision Framtidenkoncernen har tagit fram en koncerngemensam vision - Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden. Vi kommer att lansera vår grundlogotyp i kombination med vår vision (se varianten på nästa sida). Detta gör vi för att förstärka vad vår verksamhet gör och vad vi står för. Definiering av vision: Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Koncerngemensam vision Vi - Alla medarbetare, Göteborgs stad, hyresgäster, akademien och partners. Bygger - Nytt, förädlar och förvaltar bostäder, lokaler, torg och parkeringar. (utvecklar boendeformer, bygger attraktivt och kvalitativt) Hållbara samhället - Socialt, ekologiskt och ekonomiskt. (god livsmiljö, förutsättningar för bostadssocial utveckling, ökad välfärd) För - Göteborgarna, regionen, potentiella hyresgäster och kunder. Framtiden - Utveckling för ett attraktivare Göteborg. 3

6 Logotyp med vision Framtidens logotyp finns även kombinerad med vår koncerngemensamma vision. Denna förstärker vad vår verksamhet gör och kommer att användas vid lansering av logotypen både externt och internt. Detta gäller all användning av Framtidens logotyp i presentationer, trycksaker, PM, annan information etc. Undantag då grundlogotypen används är på korrespondens- och visitkort samt webb. Framtidens logotyp kombinerad med koncerngemensam vision 4

7 Storlekar och varianter Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden 25 mm 30 mm Grundvarianten av logotypen får inte understiga minimibredden 25 mm för att fungera visuellt. Logotypen med vår vision får inte understiga minimibredden 30 mm. Vid inarbetning av logotypen kommer varianten med visionen att användas både i externt och internt material. Undantag där grundlogotypen används är på korrespondens- och visitkort samt webb. Grundlogotyp Logotyp med vision 5

8 Framtidens grundfärger Logotypens färgsättning Logotypen ska, så långt det är möjligt, reproduceras i färg mot vit bakgrund. För mer information se avsnittet om Placering på sid 7. Symbolens cirklar i PMS 376 och symbolens ledande del samt ordbild i 100% svart. Symbolens cirklar i PMS 376 eller i CMYK 55/0/100/0 Symbolens ledande del samt ordbild i 100% svart När inte färgtryck är möjligt ska den svart/vita varianten användas. Logotypen trycks då i 100% svart. Vid de tillfällen där bak grunden är mörk eller skiftande etc. används den reverserade varianten. Denna variant kan även användas vid tillfällen då bakgrunden är av en färg som inte harmonierar med grundlogotypen. Läs mer om detta i avsnittet Placering på sid 7. Svart/vit logotyp Reverserad logotyp 6

9 Exempel på tillåten användning Placering Grundlogotypen ska helst placeras mot en vit bakgrund för att exponeras på bästa sätt. Vid mörka bakgrunder används istället den reverserade varianten. Logotyp mot vit bakgrund Logotyp mot svart bakgrund Grundlogotypen får inte placeras mot en bakgrund som är direkt störande eller är av en färg som inte harmonierar och lyfter logotypen. Här intill ser du exempel på placering av logotypen som är tillåten och ej tillåten. Vid de otillåtna fallen är det exempelvis den reverserade varianten som ska användas. Är du osäker, fråga kommunikationsavdelningen. Logotyp mot ljus bakgrund Logotyp mot mörk bakgrund Exempel på ej tillåten användning Logotyp mot skiftande bakgrund eller mönster Logotyp mot mörk bakgrund 7

10 Frizon För att logotypen ska uppfattas korrekt och tydligt har en frizon tagits fram. Denna fria yta är ett miniavstånd till annan information så som text eller bild. Det får aldrig placeras något i frizonen. Ju mer fri yta som finns runt logotypen desto tydligare framträder den. Frizonen gäller också som minsta avstånd till ytterkanten på de material där logotypen ska placeras. När flera objekt som har en frizon placeras bredvid varandra, till exempel en rad med flera logotyper, kan frizonerna överlappa varandra. Frizonen räknas då fram till nästa logotyp, inte nästa logotyps frizon. Frizon för grundlogotypen Frizonen utgörs av bokstaven n i ordbilden. Storleken på bokstaven n ska vara i 100% av ordbildens storlek. Frizonen beräknas från symbolens och ordbildens ytterkanter, med ett stående n bortsett från frizonen i nederkant som är liggande. Observera att den översta frizonen beräknas med ett stående n på bokstaven F i ordbilden. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Frizon för logotyp med vision 8

11 PRIMÄRFÄRG PMS: 376 CMYK: 55/0/100/0 RGB: R 132, G 189, B 0 HTML: 84BD00 FOLIE: Avery PC Wasabi Green NCS: S 1075-G40Y HALLON 50% HAV 35% 50% 35% 20% 50% 35% Framtidens grundfärger 6 stycken grundfärger har tagits fram vilka kan användas som komplement till primärfärgen PMS 376. Grundfärgerna är framtagana så att de harmonierar med Framtidens logotyp likväl med varandra. Dessa färger får användas till sammans i vilka konstellationer som helst. Det finns även 3 nyanser till varje grundfärg som får användas med sunt förnuft till användningsområdet. Det kan exempelvis vara svårt att se de ljusaste nyanserna i Powerpointpresentationer. 20% 20% PMS: Rubine red CMYK: 0/100/22/3 RGB: R 206, G 0, B 88 HTML: CE0058 FOLIE: 3M Pink NCS: S 1070-R20B PMS (new): 2144 CMYK: 95/53/0/0 RGB: R 0, G 103, B 185 HTML: 0067B9 RAL: 5017 NCS: S 3060-R90B FOLIE: Avery 841 PC Scuba Blue SENAP 50% GRÄS 50% 35% 35% 20% 20% PMS: 138 CMYK: 0/52/100/0 RGB: R 222, G 124, B 0 HTML: DE7C00 RAL: 1007 NCS: S 1070-Y30R FOLIE: Avery 904 Chrome Yellow PMS: 369 CMYK: 60/0/100/8 RGB: R 100, G 167, B 11 HTML: 64A70B RAL: 6018 NCS: S 2070-G30Y FOLIE: 3M Apple Green TEGEL 50% BETONG 50% 35% 35% 20% 20% 9 PMS: 7580 CMYK: 5/71/100/23 RGB: R 192, G 81, B 49 HTML: C05131 RAL: 2001 NCS: S 2075-Y60R FOLIE: Avery 883 PC Hazelnut Brown PMS: Warm Gray 6 CMYK: 14/19/21/39 RGB. R 165, G 156, B 148 HTML: A59C94 RAL: 1019 NCS: S 3502-R FOLIE: 3M Sierra Beige

12 PRIMÄRFÄRG Framtidens grundfärger Här intill ser du hur grundfärgerna används tillsammans med den reverserade varianten av logotypen. Detta är exempel på hur grundfärgerna kan användas. HALLON HAV HAV SENAP GRÄS TEGEL BETONG 10

13 Våra stödfärger 50% 35% 50% 35% 50% 35% 5 stycken stödfärger har även tagits fram. Stödfärgerna används som komplement till grundfärgerna eller för sig själva. Vanliga användningsområden kan vara som textplatta i Powerpoint, grafiska element i årsredovisningar, tabeller och diagram etc. Vit har även lagts till som stödfärg. 20% 20% 20% Sandsten CMYK: 22/18/20/1 RGB: R 196, G 194, B 191 Jord CMYK: 49/51/42/32 RGB: R 106, G 94, B 99 Råg CMYK: 13/16/24/1 RGB: R 217, G 203, B % 50% 35% 35% 20% 20% Grafit CMYK: 51/42/35/18 RGB: R 117, G 119, B 127 Himmel CMYK: 29/13/9/0 RGB: R 179, G 200, B 216 Vit 11

14 Exempel 1: Stapeldiagram grundfärger Exempel 2: Skiktat stapeldiagram grundfärg med nyans Diagram Här intill ser du exempel på hur grundfärgerna kan användas i olika typer av diagram. De syns tydligt och harmonierar fint med varandra. Det finns olika sätt att arbeta med färgerna. Antingen som i exempel 1 och 3 där rena grundfärger används, eller som i exempel 2 och 4 där färgnyanser används. Exempel 3: Cirkeldiagram grundfärger Exempel 4: Cirkeldiagram grundfärg med nyanser 12

15 Exempel 1: Tabell Exempel 2: Tabell Tabeller Exempel 3: Tabell Vanliga användningsområden för grund- och stödfärgerna kan även vara tabeller i olika format. Exempel 1 visar hur grundfärger med nyanser på ett tydligt sätt kan visa olika delar i en tabell. Exempel 2 visar hur stödfärger kan användas och exempel 4 visar hur färgerna kan användas i ett process schema. Exempel 4: Process

16 Typsnitt Calibri för internt bruk samt webb Calibri Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö !?% Calibri Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö !?% Typsnitt Neo Sans Std för externt bruk Neo Sans Std Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö !?% Typsnitt och användning Typsnittet och hur vi använder det är en viktig del för att bygga upp en enhetlig profil. Vi ska därför vara konsekventa i vår användning. Typsnitt för internt bruk samt webb För brev, Powerpoint presentationer (interna/externa), PM och andra internt producerade dokument använder vi typ snittet Calibri. Detta gäller alltså allt material som produceras internt. Calibri används också genomgående för publicering på webben. Typsnitt för externt bruk När vi producerar externa trycksaker som till exempel skyltar, annonser, visitkort, kuvert, årsredovisningar etc. använder vi typsnittet Neo Sans Std. Detta gäller endast kommunikationsavdelningen. Observera att i externa Powerpoints använder vi Calibri. Neo Sans Std Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö !?% Neo Sans Std Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö !?% 14

17 Typografi för Windows (internt) Calibri i rubriken, 18 punkter Ingress i Calibri, 11 punkter Quadrupei senesceret fiducias quamquam Cae sar circumgrediet chirographi, quod apparatus bellis pessimus cele Satis tremulus. Quadrupei senesceret fiducias quamquam Cae sar circumgrediet chirographi, quod apparatus bellis pessimus cele Satis tremulus. Mellanrubrik i Calibri, 12 punkter Brödtext i Calibri, 10 punkter, vänsterställd. Ossifragi senesceret oratori. Umbraculi suffragarit fiducias. Parsimonia catelli miscere. Fiducias deci peret satis tremulus cathedras. Syrtes lucide amputat Aquae Sulis. Ossifragi vix frugaliter conubium santet zothecas. Aegre quinquennalis umbraculi divinus. Ossifragi senesceret oratori. Umbraculi suffragarit fiducias. Parsimonia catelli miscere. Fiducias deci peret satis tremulus cathedras. Syrtes lucide amputat Aquae Sulis. Ossifragi vix frugaliter conubium santet zothecas. Aegre quinquennalis umbraculi divinus. När vi producerar dokument internt i Windows-miljö såsom brevmallar, Powerpointpresentationer, PM etc. använder vi windowstypsnittet Calibri. Detta typsnitt finns installerat på alla de datorer i vår kontorsmiljö som innehåller Windows Officepaket. För digitala brevmallar och PM kommer typsnitt att vara förinställt på våra datorer. Typografianvisningar för brevmall och PM: rubrik i Calibri, 18 punkter mellanrubrik i Calilbri, 12 punkter ingress i Calibri, 11 punkter brödtext i Calibri, 10 punkter 15

18 Rubrik Rubrik Powerpoint Rubrik Vi bygger det hållbara samhället för Fram den Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures Suffragarit quadrupei, quamquam verecundus catelli libere praemuniet umbraculi, et quadrupei fermentet Pompell adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures Suffragarit quadrupei, quamquam verecundus catelli libere praemuniet umbraculi, et quadrupei fermentet Pompell adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures Suffragarit quadrupei, quamquam verecundus catelli libere praemuniet umbraculi, et quadrupei fermentet Startsida Textsida Textsida med bakgrund Rubrik Titel underrubrik Framtidens powerpointmall har tagits fram för att ge våra presentationer ett enhetligt utseende. Här intill ser du exempel på mallar. I mallen kommer du även att hitta mallar med Framtidens grundfärger som layout. Det är fritt fram att använda de färger man vill i sin presentation. Man kan tex förtydliga sin presentation genom att använda olika färger för olika delar i presentationen. I mallen finns även grundpresentation för Framtidenkoncernen. Typografianvisningar: rubrik i Calibri, 30 punkter underrubrik i Calibri, 24 punkter brödtexten i Calibri, 18 punkter Stor bild Utfallande bild Avsnittssida Rubrik Rubrik Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures Suffragarit quadrupei, quamquam verecundus catelli libere praemuniet umbraculi, et quadrupei fermentet Pompell adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures Suffragarit quadrupei, quamquam verecundus catelli libere praemuniet umbraculi, et quadrupei fermentet Pompell adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras 16 Text med små bilder Text- och bildsida

19 E-postsignatur Förnamn Efternamn Titel Förvaltnings AB Framtiden 07xx-xx xx xx, Vx Box 111, Göteborg Besök Åvägen 40 Förnamn Efternamn Titel Förvaltnings AB Framtiden 07xx-xx xx xx, xx xx Vx , fax Box 111, Göteborg Besök Åvägen 40 Vid skapandet av en enhetlig profil är e-postsignaturen en betydande faktor. Vi mailar mycket både externt och internt vilket gör att e-postsignaturen exponeras dagligen. Du väljer själv om du vill ha med faxnumret eller ej. 17

20 Profilbilder Bilder Bilder är ett kraftfullt verktyg i presentationer och andra utskick som i de flesta fall förstärker det man vill förmedla. Det är viktigt att man vet hur man ska använda bilder så att de inte stjälper mer än de hjälper. Vi har kategoriserat våra bilder i två kategorier: Profilbilder Detta är bilder som förmedlar någon typ av känsla. Barnfokus, trygghet, tillgänglighet, mångfald etc. Verksamhetsbilder Detta är bilder som förmedlar vad vi arbetar med. Fastigheter, mötesplatser, torg, parkeringsplatser, stadsutveckling etc. Verksamhetsbilder 18

21 Kontorsmaterial Förnamn Efternamn Titel Förvaltnings AB Framtiden 07xx-xx xx xx Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden För att skapa oss en enhetlig profil är det viktigt att allt material som trycks har ett genomtänkt och enhetligt utseende. Genom att följa de regler som finns angående typsnitt, färgval, placering av logotyp etc. skapar vi tillsammans Framtidens identitet. Box 111, Göteborg Besök Åvägen Förvaltnings AB Framtiden Box Göteborg Besök Åvägen 40 Växel Fax Bankgiro Plusgiro Organisationsnummer Framtidenkoncernen är helägd av Göteborgs Stad. 19

22 Visitkort Förnamn Efternamn Titel Förvaltnings AB Framtiden 07xx-xx xx xx Standard: framsida på svenska med Baksida standard. Namn: Neo Sans Std Regular, 9 punkter. Juridiskt namn: Neo Sans Std Regular, 7 punkter. CMYK 55/0/100 /30. Titel och adressuppgifter: Neo Sans Std Regular, 7 punkter, radavstånd 9.5 punkter. 8,5 punkters radavstånd för Baksida standard: Framtidens symbol som ett grafiskt element mot vår primärfärg PMS 376. Engelskt visitkort: med Baksida standard. Framtidens visitkort finns som både svenska och engelska med Baksida standard. Logotypen är 25 mm bred. Marginaler är 7 mm runtom. Typografering i 100% svart med undantag från det juridiska namnet som är i CMYK 55/0/100/30. Papper MultiDesign white 300 g/m². Formatet för visitkortet är standard 55x90 mm. Visitkorten visas i 100 % här intill. Box 111, Göteborg Besök Åvägen Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Förnamn Efternamn Titel Förvaltnings AB Framtiden +46-7xx-xx xx xx Box 111, SE Gothenburg Visit Åvägen

23 Korrespondenskort Formatet på Framtidens korrespondenskort är 105x185 mm. Här intill ser du korrespondenskortet i 70%. Logotypen är 30 mm bred. Marginaler runtom är 9 mm bortsett från marginalen i nederkant som är 12 mm. Typografering i Neo Sans Std Regular, 6.5 punkter med radavstånd 9 punkter. 100% svart typografering med undantag från det juridiska namnet som är i PMS 369. Papper MultiDesign white 240 g/m². Förnamn Efternamn Titel Förvaltnings AB Framtiden 07xx-xx xx xx Växel Box 111, Göteborg Besök Åvägen

24 Digitalt brevpapper Anpassat till vårt användande samt ur miljösynpunkt använder Framtiden digitala brevpapper. Inga fysiska brevpapper trycks. Två olika digitala brevpapper har tagits fram, det ena med adressuppgifter och det andra med enbart Framtidens logotyp. Formatet är standard A4, 210x297 mm. Här intill ser du Framtidens digitala brevpapper i 50%. Höger- och nedermarginal är 13 mm. Vänstermarginal 25 mm och toppmarginal 9 mm. Logotypen är 40 mm bred. Typografering i Neo Sans Std Regular, 6.5 punkter, rad avstånd 9 punkter, 100% svart. Det juridiska namnet är i Neo Sans Std Regular, PMS 369. Framtidenkoncernen är helägd av Göteborgs Stad är i 5,5 punkter. Förvaltnings AB Framtiden Box Göteborg Besök Åvägen 40 Växel Fax Bankgiro Plusgiro Organisationsnummer Framtidenkoncernen är helägd av Göteborgs Stad. 22

25 Kuvert Framtidens kuvert finns i två olika format: C4 324x229 mm C5 229x162 mm Här intill ser du kuverten i 40%. C4 kuvert: logotyp med tagline, 50 mm bred. Marginaler 20 mm vänster, topp och höger. 15 mm marginal nedtill. C5 kuvert: logotyp med tagline, 40 mm bred. 15 mm marginal runtom. Förvaltnings AB Framtiden Box Göteborg Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stad. Adressuppgifterna trycks på kuvertens baksida. Typografering i Neo Sans Std Regular, 8 punkter med radavstånd 11 punkter. Framtidenkoncernen är helägd av Göteborgs Stad är i 6 punkter. All typografering i 100% svart. Detta gäller för både C4 och C5. Kuvert MultiDesign 100g/m². 23

26 Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden 2013 Årsredovisning Årsredovisning 2013 Förvaltnings AB Framtiden Förvaltnings AB Framtiden Årsredovisning Här intill ser du exempel på hur en årsredovisning skulle kunna se ut med Framtidens färger. Multi art matt 150g/m² ska användas vid tryck av årsredovisning. Omslag 250 g/m². Årsredovisning 2013 Förvaltnings AB Framtiden

27 Rollup Här intill ser du exempel på Rollups för Framtiden. Framtidens grundfärger i kombination med profilbilder som förmedlar gemenskap, trygghet och glädje. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Göteborg sit min estem ex eos et volor sini berör tecatur. Bostäder que lam ut eum tillsammans. Alla ska eos acculles in ni di si ommolup hela vägen. tillräckligt um aboressit ut vendunt dolut eati qui rest flytta, que exerferum doloreiur ali, bygga namus dipitatis aliquunt. Göteborgare boluptat kvalitet och trygghet hemma. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden 25

28 Exempel på platsannons i 50% Platsannonser Platsannonser är inte bara ett sätt att attrahera eventuella arbetssökande utan de är också en möjlighet att förmedla en positiv bild av Framtiden och våra värderingar. Framtiden söker Miljöchef Lorem ipsum dolor. Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae. Semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragilis Concubine. Arbetsuppgifter: Suffragarit quadrupei, quamquam verecundus catelli libere praemuniet umbraculi, et quadrupei fermentet. Pompell adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras. Lorem ipsum dolor. Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures. Din profil: Pompell adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras. Lorem ipsum dolor. Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures. Känns detta inspirerande: Välkommen med din ansökan senast den 23 september per mail till eller per post till Box 111, Göteborg. Framtidenkoncernen omfattar 10 dotterbolag. Genom bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar Framtidenkoncernen cirka lägenheter i Göteborg. Rysåsen, Egnahemsbolaget, Parkeringsbolaget, GöteborgsLokaler, Störningsjouren samt Scandinavium ingår också i koncernen. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stad. Exempel på platsannons för tryck i 50% Framtiden söker Miljöchef Vi söker en fuadrupei, quamquam verecundus catelli libere prämunie umbraguli, et ruadrupei fermentet. Framtiden adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras. miljö och suntota testem. Officiis dolore, ilite porupta tempor min enhitia ditas ut et aut aliqui. Sista ansökningsdag är 5 maj Läs mer på Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Framtidenkoncernen omfattar 10 dotterbolag. Genom bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar Framtidenkoncernen cirka lägenheter i Göteborg. Rysåsen, Egnahemsbolaget, Parkeringsbolaget, GöteborgsLokaler, Störningsjouren samt Scandinavium ingår också i koncernen. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stad. 26 Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden I platsannonserna ska alltid vår logotyp finnas med tillsammans med vår vision. De grafiska riktlinjerna avseende typografi och färger ska följas. Den aktuella tjänsten lyfts fram i rubriken. Vi har tagit fram ett skal till annonserna med bilderna till vänster, verksamhetstexten i nederkant samt logotypens placering.

29 Exempel på möjliga profilprodukter Profilprodukter Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Profilprodukter är ett betydande verktyg i Framtidens kommunikation utåt, och en viktig del av vår visuella identitet. Vid val av produkter som i olika sammanhang ska bära Framtidens varumärke finns det några saker att ta hänsyn till. Fyller produkten ett syfte som kan kopplas till Framtiden? Produkter som har en koppling till arbetslivet, förenklar vardagen, stimulerar hälsa och symboliserar hållbar utveckling är rekommenderade. Ställ gärna frågan: Vilket syfte fyller denna produkt? Med tanke på miljön vill vi inte ta fram produkter som inte tillför något. Har produkten en design som stödjer och förtydligar Framtidens visuella identitet? Exempelvis är tändare en produkt som starkt är associerad med rökning och ohälsa, medan en cykelhjälm står för trygghet, hälsa och aktivitet. 27

30 Stripning av fordon Ett bra sätt att exponera vår logotyp är att stripa Framtidens elbil. Logotypen träder fram fint mot den vita bakgrunden. Det står även Framtidens elbil på motorhuven i PMS 376. Då vår logotyp syns tydligt och representerar vår verksamhet är det viktigt att vi tänker på vår körstil. 28

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012

Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil. Gäller från 1 november 2012 Manual för Regionförbundet Sörmlands grafiska profil Gäller från 1 november 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Logotyp 5 Färger 6 Typsnitt Typsnitt för externt bruk 7 Typsnitt för internt bruk 8 Typsnitt

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT

VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT VERSION 1.2 VARUMÄRKET VÅR UTGÅNGSPUNKT En gemensam grafisk profil för Mittuniversitetet är viktig för att ge ett enhetligt uttryck i vår kommunikation med omvärlden. Genom att konsekvent arbeta utifrån

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET

En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET En presentation av Kommunals visuella identitet VÅR VISUELLA IDENTITET 1 LOGOTYP 2 Innehåll Vi är Kommunal 5 Logotyp 6 Typsnitt 8 Färger 10 Bilder 12 Layouter 14 Mönster 16 Skyltar 18 Flaggor 20 Papper

Läs mer

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar

Uppdaterad i augusti 2010. Grafisk manual för Länsförsäkringar Uppdaterad i augusti 2010 Grafisk manual för Länsförsäkringar Till dig som är med och bygger varumärket Länsförsäkringar Lika viktigt som det är att vi utvecklar och anpassar våra tjänster och produkter

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Riktlinjer för profilprodukter

Riktlinjer för profilprodukter januari 2012 Riktlinjer för profilprodukter Visions identitet ska kommunicera: Ett modernt och handlingskraftigt fackförbund som levererar medlemsnytta. Ett fackförbund som är närvarande och syns på arbetsplatserna.

Läs mer

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0

Söderberg & Partners. Grafisk manual v3.0 Söderberg & Partners Grafisk manual v3.0 Innehållsförteckning Introduktion Typografi Bildspråk Profilmaterial Appendix 1 Vårt varumärke 3 Logotyp Utföranden 4 Färger 4 Minsta storlek 4 Frizon 4 Användning

Läs mer

Profilprogram för Lidköpings kommun

Profilprogram för Lidköpings kommun Profilprogram för Lidköpings kommun Innehåll Profilering av Lidköpings kommun...3 Logotypen...4 Symboler...7 Vårt platsvarumärke Lidköping vid Vänern...8 Profilfärger...10 Typografi...11 Kuvert, visitkort,

Läs mer

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014

CHALMERS DESIGNMANUAL. Version 1.0 Januari 2014 CHALMERS DESIGNMANUAL Version 1.0 Januari 2014 Sidhänvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 Introduktion Logotyp Avancez-märke Högerställd logotyp + Avancez-märke Centrerad logotyp + Avancez-märke

Läs mer

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009

Jordbruksverket. Grafisk manual. Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Jordbruksverket Grafisk manual Jordbruksverkets nya grafiska manual gäller fr.o.m. den 16 september 2009 Innehållsförteckning Förord Generaldirektören har ordet...3 Den grafiska manualen...4 Logotyp Vår

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting

Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting Grafiska riktlinjer Stockholms läns landsting SLL-profilerad verksamhet 1. Vår logotyp... 6 1.1. Vår logotyp... 7 1.2. Symbol och namn... 8 1.3. Logotypvarianter... 9 1.4. Placering logotyp... 10 1.5.

Läs mer

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil

Riktlinjer för FMV:s grafiska profil Riktlinjer för FMV:s grafiska profil V e r s i o n 3.0 2 0 1 1 1 2 Innehåll Inledning 5 Pressmeddelande 26 Logotyp FMV:s logotyp 6 Logotypfärger 7 Logotyp med undertext eller devis 8 Logotyp svartvit 9

Läs mer

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual

Version 8 4 sep 2012. Grafisk manual Version 8 4 sep 2012 Grafisk manual 2 Innehåll Inledning 3 Vårt varumärke 4 Vår grafiska identitet 8 Vår logotyp 9 Användning av vår logotyp 10 Projekt och bolag med egen logotyp 13 Färger 14 Typsnitt

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET

RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET RIKTLINJER FÖR NBVs VISUELLA IDENTITET Version 1.0 2014-03-26 2 / 36 ORDLISTA 3 LOGOTYPEN 4 TAGLINE 13 FÄRGER 15 TYPOGRAFI 16 FOTOGRAFI 22 GRAFISKT ELEMENT 24 EXEMPEL 25 CHECKLISTA 34 LEVERANTÖRER 35 KONTAKT

Läs mer