GRAFISK MANUAL FRAMTIDEN. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK MANUAL FRAMTIDEN. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden"

Transkript

1 GRAFISK MANUAL FRAMTIDEN Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden

2 Innehåll Vi är Framtidens ansikte utåt 1 Framtidens logotyp 2 Koncerngemensam vision 3 Logotyp med vision 4 Storlekar och varianter 5 Logotypens färgsättning 6 Placering 7 Frizon 8 Framtidens grundärger 9 Våra stödfärger 11 Diagram 12 Tabeller 13 Typsnitt och användning 14 Powerpoint 16 E-postsignatur 17 Bilder 18 Kontorsmaterial 19 Visitkort 20 Korrespondenskort 21 Digitalt brevpapper 22 Kuvert 23 Övrigt material Årsredovisning 24 Roll up 25 Platsannonser 26 Profilprodukter 27 Stripning av fordon 28

3 Vi är Framtidens ansikte utåt Länge har Förvaltnings AB Framtiden, Framtiden, varit en osynlig aktör som fungerat som en strategisk pelare för att styra bolagens arbete. Framtiden har fortsatt samma roll men koncernen har ett behov av att kommuniceras som ett Framtiden. Syftet och möjligheten med vår logotyp är att kommunicera Framtidenkoncernen som en aktör då det är vi som bygger det hållbara samhället för Framtiden. En logotyp ger oss möjligheten att skapa en gemensam koncernidentitet då vi exempelvis kan använda en gemensam avsändare i projekt där flertalet bolag är delaktiga. Logotypen ger även Framtiden en grund till att skapa och utveckla vår identitet. Framtidens grafiska profil utgörs av logotypen, våra färger och vår typografi. Dessa tillsammans med våra fastigheter, vårt arbetssätt och vårt sätt att uppträda skapar bilden av Framtiden. Framtidens logotyp står för utveckling - något som alltid växer. Kompetens och utveckling utgör grunden för den hållbara stadsutveckling som vi eftersträvar. Logotypen står också för mångfald och symboliserar de byggstenar som krävs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag på bästa möjliga sätt. Detta kompendium är vår grafiska manual som beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil, från användande av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning av brev och övrigt kontorsmaterial. Den är till för att hjälpa oss på företaget, och de konsulter vi anlitar, att skapa en enhetlig bild av Framtiden. Följ den grafiska manualen både internt, genom att använda de mallar för digitalt brevpapper, powerpointpresentationer och PM som finns och externt i olika kommunikationskanaler. Alla koncernens medarbetare är Framtidens ansikte utåt och genom en konsekvent kommunikation bidrar det till stärkt varumärke - vi vill sätta Framtiden på kartan! VD och koncernchef Anneli Snobl 1

4 Framtidens logotyp Framtidens logotyp står för utveckling - något som alltid växer. Vi siktar mot en grön framtid där den ekologiska, ekonomiska och sociala dimensionen är viktiga delar. Logotypen står också för mångfald, vår komplexa organisation och inte minst våra dotterbolag. Öppenhet och transparens ska även kunna läsas in i logotypens mjuka och öppna former. Framtidens grundlogotyp De gröna formerna kan ses som byggstenar som tillsammans bildar en enhet som växer och utvecklar vårt samhälle. Byggstenarna kan symbolisera våra medarbetare, hyresgäster, dotterbolag och våra åtta hållbarhetsområden etc. Grundlogotypen består av två delar, symbolen och ordbilden med vårt namn. Logotypen är vår viktigaste visuella identitet och får aldrig deformeras på något vis. Använd alltid de färdiga logoorginal som finns framtagna. Spara inte om en egen variant. Logotypen får inte användas i löpande text, se avsnittet om logotypens frizon på sidan 8. 2

5 Koncerngemensam vision Framtidenkoncernen har tagit fram en koncerngemensam vision - Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden. Vi kommer att lansera vår grundlogotyp i kombination med vår vision (se varianten på nästa sida). Detta gör vi för att förstärka vad vår verksamhet gör och vad vi står för. Definiering av vision: Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Koncerngemensam vision Vi - Alla medarbetare, Göteborgs stad, hyresgäster, akademien och partners. Bygger - Nytt, förädlar och förvaltar bostäder, lokaler, torg och parkeringar. (utvecklar boendeformer, bygger attraktivt och kvalitativt) Hållbara samhället - Socialt, ekologiskt och ekonomiskt. (god livsmiljö, förutsättningar för bostadssocial utveckling, ökad välfärd) För - Göteborgarna, regionen, potentiella hyresgäster och kunder. Framtiden - Utveckling för ett attraktivare Göteborg. 3

6 Logotyp med vision Framtidens logotyp finns även kombinerad med vår koncerngemensamma vision. Denna förstärker vad vår verksamhet gör och kommer att användas vid lansering av logotypen både externt och internt. Detta gäller all användning av Framtidens logotyp i presentationer, trycksaker, PM, annan information etc. Undantag då grundlogotypen används är på korrespondens- och visitkort samt webb. Framtidens logotyp kombinerad med koncerngemensam vision 4

7 Storlekar och varianter Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden 25 mm 30 mm Grundvarianten av logotypen får inte understiga minimibredden 25 mm för att fungera visuellt. Logotypen med vår vision får inte understiga minimibredden 30 mm. Vid inarbetning av logotypen kommer varianten med visionen att användas både i externt och internt material. Undantag där grundlogotypen används är på korrespondens- och visitkort samt webb. Grundlogotyp Logotyp med vision 5

8 Framtidens grundfärger Logotypens färgsättning Logotypen ska, så långt det är möjligt, reproduceras i färg mot vit bakgrund. För mer information se avsnittet om Placering på sid 7. Symbolens cirklar i PMS 376 och symbolens ledande del samt ordbild i 100% svart. Symbolens cirklar i PMS 376 eller i CMYK 55/0/100/0 Symbolens ledande del samt ordbild i 100% svart När inte färgtryck är möjligt ska den svart/vita varianten användas. Logotypen trycks då i 100% svart. Vid de tillfällen där bak grunden är mörk eller skiftande etc. används den reverserade varianten. Denna variant kan även användas vid tillfällen då bakgrunden är av en färg som inte harmonierar med grundlogotypen. Läs mer om detta i avsnittet Placering på sid 7. Svart/vit logotyp Reverserad logotyp 6

9 Exempel på tillåten användning Placering Grundlogotypen ska helst placeras mot en vit bakgrund för att exponeras på bästa sätt. Vid mörka bakgrunder används istället den reverserade varianten. Logotyp mot vit bakgrund Logotyp mot svart bakgrund Grundlogotypen får inte placeras mot en bakgrund som är direkt störande eller är av en färg som inte harmonierar och lyfter logotypen. Här intill ser du exempel på placering av logotypen som är tillåten och ej tillåten. Vid de otillåtna fallen är det exempelvis den reverserade varianten som ska användas. Är du osäker, fråga kommunikationsavdelningen. Logotyp mot ljus bakgrund Logotyp mot mörk bakgrund Exempel på ej tillåten användning Logotyp mot skiftande bakgrund eller mönster Logotyp mot mörk bakgrund 7

10 Frizon För att logotypen ska uppfattas korrekt och tydligt har en frizon tagits fram. Denna fria yta är ett miniavstånd till annan information så som text eller bild. Det får aldrig placeras något i frizonen. Ju mer fri yta som finns runt logotypen desto tydligare framträder den. Frizonen gäller också som minsta avstånd till ytterkanten på de material där logotypen ska placeras. När flera objekt som har en frizon placeras bredvid varandra, till exempel en rad med flera logotyper, kan frizonerna överlappa varandra. Frizonen räknas då fram till nästa logotyp, inte nästa logotyps frizon. Frizon för grundlogotypen Frizonen utgörs av bokstaven n i ordbilden. Storleken på bokstaven n ska vara i 100% av ordbildens storlek. Frizonen beräknas från symbolens och ordbildens ytterkanter, med ett stående n bortsett från frizonen i nederkant som är liggande. Observera att den översta frizonen beräknas med ett stående n på bokstaven F i ordbilden. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Frizon för logotyp med vision 8

11 PRIMÄRFÄRG PMS: 376 CMYK: 55/0/100/0 RGB: R 132, G 189, B 0 HTML: 84BD00 FOLIE: Avery PC Wasabi Green NCS: S 1075-G40Y HALLON 50% HAV 35% 50% 35% 20% 50% 35% Framtidens grundfärger 6 stycken grundfärger har tagits fram vilka kan användas som komplement till primärfärgen PMS 376. Grundfärgerna är framtagana så att de harmonierar med Framtidens logotyp likväl med varandra. Dessa färger får användas till sammans i vilka konstellationer som helst. Det finns även 3 nyanser till varje grundfärg som får användas med sunt förnuft till användningsområdet. Det kan exempelvis vara svårt att se de ljusaste nyanserna i Powerpointpresentationer. 20% 20% PMS: Rubine red CMYK: 0/100/22/3 RGB: R 206, G 0, B 88 HTML: CE0058 FOLIE: 3M Pink NCS: S 1070-R20B PMS (new): 2144 CMYK: 95/53/0/0 RGB: R 0, G 103, B 185 HTML: 0067B9 RAL: 5017 NCS: S 3060-R90B FOLIE: Avery 841 PC Scuba Blue SENAP 50% GRÄS 50% 35% 35% 20% 20% PMS: 138 CMYK: 0/52/100/0 RGB: R 222, G 124, B 0 HTML: DE7C00 RAL: 1007 NCS: S 1070-Y30R FOLIE: Avery 904 Chrome Yellow PMS: 369 CMYK: 60/0/100/8 RGB: R 100, G 167, B 11 HTML: 64A70B RAL: 6018 NCS: S 2070-G30Y FOLIE: 3M Apple Green TEGEL 50% BETONG 50% 35% 35% 20% 20% 9 PMS: 7580 CMYK: 5/71/100/23 RGB: R 192, G 81, B 49 HTML: C05131 RAL: 2001 NCS: S 2075-Y60R FOLIE: Avery 883 PC Hazelnut Brown PMS: Warm Gray 6 CMYK: 14/19/21/39 RGB. R 165, G 156, B 148 HTML: A59C94 RAL: 1019 NCS: S 3502-R FOLIE: 3M Sierra Beige

12 PRIMÄRFÄRG Framtidens grundfärger Här intill ser du hur grundfärgerna används tillsammans med den reverserade varianten av logotypen. Detta är exempel på hur grundfärgerna kan användas. HALLON HAV HAV SENAP GRÄS TEGEL BETONG 10

13 Våra stödfärger 50% 35% 50% 35% 50% 35% 5 stycken stödfärger har även tagits fram. Stödfärgerna används som komplement till grundfärgerna eller för sig själva. Vanliga användningsområden kan vara som textplatta i Powerpoint, grafiska element i årsredovisningar, tabeller och diagram etc. Vit har även lagts till som stödfärg. 20% 20% 20% Sandsten CMYK: 22/18/20/1 RGB: R 196, G 194, B 191 Jord CMYK: 49/51/42/32 RGB: R 106, G 94, B 99 Råg CMYK: 13/16/24/1 RGB: R 217, G 203, B % 50% 35% 35% 20% 20% Grafit CMYK: 51/42/35/18 RGB: R 117, G 119, B 127 Himmel CMYK: 29/13/9/0 RGB: R 179, G 200, B 216 Vit 11

14 Exempel 1: Stapeldiagram grundfärger Exempel 2: Skiktat stapeldiagram grundfärg med nyans Diagram Här intill ser du exempel på hur grundfärgerna kan användas i olika typer av diagram. De syns tydligt och harmonierar fint med varandra. Det finns olika sätt att arbeta med färgerna. Antingen som i exempel 1 och 3 där rena grundfärger används, eller som i exempel 2 och 4 där färgnyanser används. Exempel 3: Cirkeldiagram grundfärger Exempel 4: Cirkeldiagram grundfärg med nyanser 12

15 Exempel 1: Tabell Exempel 2: Tabell Tabeller Exempel 3: Tabell Vanliga användningsområden för grund- och stödfärgerna kan även vara tabeller i olika format. Exempel 1 visar hur grundfärger med nyanser på ett tydligt sätt kan visa olika delar i en tabell. Exempel 2 visar hur stödfärger kan användas och exempel 4 visar hur färgerna kan användas i ett process schema. Exempel 4: Process

16 Typsnitt Calibri för internt bruk samt webb Calibri Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö !?% Calibri Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö !?% Typsnitt Neo Sans Std för externt bruk Neo Sans Std Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö !?% Typsnitt och användning Typsnittet och hur vi använder det är en viktig del för att bygga upp en enhetlig profil. Vi ska därför vara konsekventa i vår användning. Typsnitt för internt bruk samt webb För brev, Powerpoint presentationer (interna/externa), PM och andra internt producerade dokument använder vi typ snittet Calibri. Detta gäller alltså allt material som produceras internt. Calibri används också genomgående för publicering på webben. Typsnitt för externt bruk När vi producerar externa trycksaker som till exempel skyltar, annonser, visitkort, kuvert, årsredovisningar etc. använder vi typsnittet Neo Sans Std. Detta gäller endast kommunikationsavdelningen. Observera att i externa Powerpoints använder vi Calibri. Neo Sans Std Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö !?% Neo Sans Std Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖabcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö !?% 14

17 Typografi för Windows (internt) Calibri i rubriken, 18 punkter Ingress i Calibri, 11 punkter Quadrupei senesceret fiducias quamquam Cae sar circumgrediet chirographi, quod apparatus bellis pessimus cele Satis tremulus. Quadrupei senesceret fiducias quamquam Cae sar circumgrediet chirographi, quod apparatus bellis pessimus cele Satis tremulus. Mellanrubrik i Calibri, 12 punkter Brödtext i Calibri, 10 punkter, vänsterställd. Ossifragi senesceret oratori. Umbraculi suffragarit fiducias. Parsimonia catelli miscere. Fiducias deci peret satis tremulus cathedras. Syrtes lucide amputat Aquae Sulis. Ossifragi vix frugaliter conubium santet zothecas. Aegre quinquennalis umbraculi divinus. Ossifragi senesceret oratori. Umbraculi suffragarit fiducias. Parsimonia catelli miscere. Fiducias deci peret satis tremulus cathedras. Syrtes lucide amputat Aquae Sulis. Ossifragi vix frugaliter conubium santet zothecas. Aegre quinquennalis umbraculi divinus. När vi producerar dokument internt i Windows-miljö såsom brevmallar, Powerpointpresentationer, PM etc. använder vi windowstypsnittet Calibri. Detta typsnitt finns installerat på alla de datorer i vår kontorsmiljö som innehåller Windows Officepaket. För digitala brevmallar och PM kommer typsnitt att vara förinställt på våra datorer. Typografianvisningar för brevmall och PM: rubrik i Calibri, 18 punkter mellanrubrik i Calilbri, 12 punkter ingress i Calibri, 11 punkter brödtext i Calibri, 10 punkter 15

18 Rubrik Rubrik Powerpoint Rubrik Vi bygger det hållbara samhället för Fram den Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures Suffragarit quadrupei, quamquam verecundus catelli libere praemuniet umbraculi, et quadrupei fermentet Pompell adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures Suffragarit quadrupei, quamquam verecundus catelli libere praemuniet umbraculi, et quadrupei fermentet Pompell adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures Suffragarit quadrupei, quamquam verecundus catelli libere praemuniet umbraculi, et quadrupei fermentet Startsida Textsida Textsida med bakgrund Rubrik Titel underrubrik Framtidens powerpointmall har tagits fram för att ge våra presentationer ett enhetligt utseende. Här intill ser du exempel på mallar. I mallen kommer du även att hitta mallar med Framtidens grundfärger som layout. Det är fritt fram att använda de färger man vill i sin presentation. Man kan tex förtydliga sin presentation genom att använda olika färger för olika delar i presentationen. I mallen finns även grundpresentation för Framtidenkoncernen. Typografianvisningar: rubrik i Calibri, 30 punkter underrubrik i Calibri, 24 punkter brödtexten i Calibri, 18 punkter Stor bild Utfallande bild Avsnittssida Rubrik Rubrik Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures Suffragarit quadrupei, quamquam verecundus catelli libere praemuniet umbraculi, et quadrupei fermentet Pompell adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures Suffragarit quadrupei, quamquam verecundus catelli libere praemuniet umbraculi, et quadrupei fermentet Pompell adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras 16 Text med små bilder Text- och bildsida

19 E-postsignatur Förnamn Efternamn Titel Förvaltnings AB Framtiden 07xx-xx xx xx, Vx Box 111, Göteborg Besök Åvägen 40 Förnamn Efternamn Titel Förvaltnings AB Framtiden 07xx-xx xx xx, xx xx Vx , fax Box 111, Göteborg Besök Åvägen 40 Vid skapandet av en enhetlig profil är e-postsignaturen en betydande faktor. Vi mailar mycket både externt och internt vilket gör att e-postsignaturen exponeras dagligen. Du väljer själv om du vill ha med faxnumret eller ej. 17

20 Profilbilder Bilder Bilder är ett kraftfullt verktyg i presentationer och andra utskick som i de flesta fall förstärker det man vill förmedla. Det är viktigt att man vet hur man ska använda bilder så att de inte stjälper mer än de hjälper. Vi har kategoriserat våra bilder i två kategorier: Profilbilder Detta är bilder som förmedlar någon typ av känsla. Barnfokus, trygghet, tillgänglighet, mångfald etc. Verksamhetsbilder Detta är bilder som förmedlar vad vi arbetar med. Fastigheter, mötesplatser, torg, parkeringsplatser, stadsutveckling etc. Verksamhetsbilder 18

21 Kontorsmaterial Förnamn Efternamn Titel Förvaltnings AB Framtiden 07xx-xx xx xx Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden För att skapa oss en enhetlig profil är det viktigt att allt material som trycks har ett genomtänkt och enhetligt utseende. Genom att följa de regler som finns angående typsnitt, färgval, placering av logotyp etc. skapar vi tillsammans Framtidens identitet. Box 111, Göteborg Besök Åvägen Förvaltnings AB Framtiden Box Göteborg Besök Åvägen 40 Växel Fax Bankgiro Plusgiro Organisationsnummer Framtidenkoncernen är helägd av Göteborgs Stad. 19

22 Visitkort Förnamn Efternamn Titel Förvaltnings AB Framtiden 07xx-xx xx xx Standard: framsida på svenska med Baksida standard. Namn: Neo Sans Std Regular, 9 punkter. Juridiskt namn: Neo Sans Std Regular, 7 punkter. CMYK 55/0/100 /30. Titel och adressuppgifter: Neo Sans Std Regular, 7 punkter, radavstånd 9.5 punkter. 8,5 punkters radavstånd för Baksida standard: Framtidens symbol som ett grafiskt element mot vår primärfärg PMS 376. Engelskt visitkort: med Baksida standard. Framtidens visitkort finns som både svenska och engelska med Baksida standard. Logotypen är 25 mm bred. Marginaler är 7 mm runtom. Typografering i 100% svart med undantag från det juridiska namnet som är i CMYK 55/0/100/30. Papper MultiDesign white 300 g/m². Formatet för visitkortet är standard 55x90 mm. Visitkorten visas i 100 % här intill. Box 111, Göteborg Besök Åvägen Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Förnamn Efternamn Titel Förvaltnings AB Framtiden +46-7xx-xx xx xx Box 111, SE Gothenburg Visit Åvägen

23 Korrespondenskort Formatet på Framtidens korrespondenskort är 105x185 mm. Här intill ser du korrespondenskortet i 70%. Logotypen är 30 mm bred. Marginaler runtom är 9 mm bortsett från marginalen i nederkant som är 12 mm. Typografering i Neo Sans Std Regular, 6.5 punkter med radavstånd 9 punkter. 100% svart typografering med undantag från det juridiska namnet som är i PMS 369. Papper MultiDesign white 240 g/m². Förnamn Efternamn Titel Förvaltnings AB Framtiden 07xx-xx xx xx Växel Box 111, Göteborg Besök Åvägen

24 Digitalt brevpapper Anpassat till vårt användande samt ur miljösynpunkt använder Framtiden digitala brevpapper. Inga fysiska brevpapper trycks. Två olika digitala brevpapper har tagits fram, det ena med adressuppgifter och det andra med enbart Framtidens logotyp. Formatet är standard A4, 210x297 mm. Här intill ser du Framtidens digitala brevpapper i 50%. Höger- och nedermarginal är 13 mm. Vänstermarginal 25 mm och toppmarginal 9 mm. Logotypen är 40 mm bred. Typografering i Neo Sans Std Regular, 6.5 punkter, rad avstånd 9 punkter, 100% svart. Det juridiska namnet är i Neo Sans Std Regular, PMS 369. Framtidenkoncernen är helägd av Göteborgs Stad är i 5,5 punkter. Förvaltnings AB Framtiden Box Göteborg Besök Åvägen 40 Växel Fax Bankgiro Plusgiro Organisationsnummer Framtidenkoncernen är helägd av Göteborgs Stad. 22

25 Kuvert Framtidens kuvert finns i två olika format: C4 324x229 mm C5 229x162 mm Här intill ser du kuverten i 40%. C4 kuvert: logotyp med tagline, 50 mm bred. Marginaler 20 mm vänster, topp och höger. 15 mm marginal nedtill. C5 kuvert: logotyp med tagline, 40 mm bred. 15 mm marginal runtom. Förvaltnings AB Framtiden Box Göteborg Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stad. Adressuppgifterna trycks på kuvertens baksida. Typografering i Neo Sans Std Regular, 8 punkter med radavstånd 11 punkter. Framtidenkoncernen är helägd av Göteborgs Stad är i 6 punkter. All typografering i 100% svart. Detta gäller för både C4 och C5. Kuvert MultiDesign 100g/m². 23

26 Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden 2013 Årsredovisning Årsredovisning 2013 Förvaltnings AB Framtiden Förvaltnings AB Framtiden Årsredovisning Här intill ser du exempel på hur en årsredovisning skulle kunna se ut med Framtidens färger. Multi art matt 150g/m² ska användas vid tryck av årsredovisning. Omslag 250 g/m². Årsredovisning 2013 Förvaltnings AB Framtiden

27 Rollup Här intill ser du exempel på Rollups för Framtiden. Framtidens grundfärger i kombination med profilbilder som förmedlar gemenskap, trygghet och glädje. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Göteborg sit min estem ex eos et volor sini berör tecatur. Bostäder que lam ut eum tillsammans. Alla ska eos acculles in ni di si ommolup hela vägen. tillräckligt um aboressit ut vendunt dolut eati qui rest flytta, que exerferum doloreiur ali, bygga namus dipitatis aliquunt. Göteborgare boluptat kvalitet och trygghet hemma. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden 25

28 Exempel på platsannons i 50% Platsannonser Platsannonser är inte bara ett sätt att attrahera eventuella arbetssökande utan de är också en möjlighet att förmedla en positiv bild av Framtiden och våra värderingar. Framtiden söker Miljöchef Lorem ipsum dolor. Lorem ipsum dolor Saburre conubium santet agricolae. Semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragilis Concubine. Arbetsuppgifter: Suffragarit quadrupei, quamquam verecundus catelli libere praemuniet umbraculi, et quadrupei fermentet. Pompell adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras. Lorem ipsum dolor. Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures. Din profil: Pompell adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras. Lorem ipsum dolor. Saburre conubium santet agricolae, semper syrtes vix celeriter deciperet pessimus fragillis concubine. Quamquam cathedras insectat Augustus Ossifragi frugaliter agnascor concubine, et perspicax rures. Känns detta inspirerande: Välkommen med din ansökan senast den 23 september per mail till eller per post till Box 111, Göteborg. Framtidenkoncernen omfattar 10 dotterbolag. Genom bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar Framtidenkoncernen cirka lägenheter i Göteborg. Rysåsen, Egnahemsbolaget, Parkeringsbolaget, GöteborgsLokaler, Störningsjouren samt Scandinavium ingår också i koncernen. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stad. Exempel på platsannons för tryck i 50% Framtiden söker Miljöchef Vi söker en fuadrupei, quamquam verecundus catelli libere prämunie umbraguli, et ruadrupei fermentet. Framtiden adquireret ossifragi, etlam gulosus cathedras. miljö och suntota testem. Officiis dolore, ilite porupta tempor min enhitia ditas ut et aut aliqui. Sista ansökningsdag är 5 maj Läs mer på Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Framtidenkoncernen omfattar 10 dotterbolag. Genom bostadsbolagen Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder förvaltar Framtidenkoncernen cirka lägenheter i Göteborg. Rysåsen, Egnahemsbolaget, Parkeringsbolaget, GöteborgsLokaler, Störningsjouren samt Scandinavium ingår också i koncernen. Framtidenkoncernen ägs av Göteborgs Stad. 26 Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden I platsannonserna ska alltid vår logotyp finnas med tillsammans med vår vision. De grafiska riktlinjerna avseende typografi och färger ska följas. Den aktuella tjänsten lyfts fram i rubriken. Vi har tagit fram ett skal till annonserna med bilderna till vänster, verksamhetstexten i nederkant samt logotypens placering.

29 Exempel på möjliga profilprodukter Profilprodukter Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Profilprodukter är ett betydande verktyg i Framtidens kommunikation utåt, och en viktig del av vår visuella identitet. Vid val av produkter som i olika sammanhang ska bära Framtidens varumärke finns det några saker att ta hänsyn till. Fyller produkten ett syfte som kan kopplas till Framtiden? Produkter som har en koppling till arbetslivet, förenklar vardagen, stimulerar hälsa och symboliserar hållbar utveckling är rekommenderade. Ställ gärna frågan: Vilket syfte fyller denna produkt? Med tanke på miljön vill vi inte ta fram produkter som inte tillför något. Har produkten en design som stödjer och förtydligar Framtidens visuella identitet? Exempelvis är tändare en produkt som starkt är associerad med rökning och ohälsa, medan en cykelhjälm står för trygghet, hälsa och aktivitet. 27

30 Stripning av fordon Ett bra sätt att exponera vår logotyp är att stripa Framtidens elbil. Logotypen träder fram fint mot den vita bakgrunden. Det står även Framtidens elbil på motorhuven i PMS 376. Då vår logotyp syns tydligt och representerar vår verksamhet är det viktigt att vi tänker på vår körstil. 28

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet

magtarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet GRAFISK MANUAL Mag- och tarmförbundet Version 1 oktober 2015 INNEHÅLL INLEDNING 3 1.0 Logotyp 4 1.1 Vår logotyp 5 1.2 Storlekar och varianter 6 1.3 Färgsättning 7 1.4 Frizon 8 1.5 Placering 9 2.0 Typografi

Läs mer

MANUAL: GRAFISK PROFIL

MANUAL: GRAFISK PROFIL MANUAL: GRAFISK PROFIL Grafisk profil för Ungdomens Nykterhetsförbund grafisk profil och manual: mathias lövström foto: anders härnqvist tryck: joma grafisk produktion, ljungby, 2006 Om profilen UNF:s

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

Logotyp. Logotyp i färg. Används alltid mot vit botten och aldrig i fotografier! Logotyp i svar tvitt. Stående logotyp i färg och i svar tvitt.

Logotyp. Logotyp i färg. Används alltid mot vit botten och aldrig i fotografier! Logotyp i svar tvitt. Stående logotyp i färg och i svar tvitt. MOD INNEHÅLL 1 4 Logotyp 5 7 Dekorelement och färger 8 9 Teckensnitt 10 12 Kontorstryck och presentationsmaterial 13 Affischer m m 14 16 Annonser 17 21 Trycksaker 22 Hemsidan 23 Utställningar 24 Skyltar,

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL STENSTAN VISITOR CENTER

GRAFISK PROFILMANUAL STENSTAN VISITOR CENTER GRAFISK PROFILMANUAL STENSTAN VISITOR CENTER INLEDNING När ambition blir injektion Någonstans mellan drömmar och verklighet sätter människan sina ambitioner. Vi vill någonstans. Uppnå något. Oavsett vilken

Läs mer

akademiska sjukhuset Grafisk profil

akademiska sjukhuset Grafisk profil akademiska sjukhuset Grafisk profil Grafisk profil för Akademiska sjukhuset Förord Ett arv att förvalta Ett anrikt varumärke att vårda Akademiska sjukhuset är ett universitetssjukhus med anor. Namnet

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet.

De grafiska riktlinjerna genomsyras av våra kärnvärden. Vi är varma, välkomnande och öppna. Flexibilitet och hjälpsamhet kombineras med korrekthet. Grafiska riktlinjer VÅR GRAFISKA PROFIL ÄR VÅRT ANSIKTE UTÅT En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska den ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB

Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB Grafisk manual för Härjeåns Kraft AB 1 Vår profil I denna manual presenteras den visuella och grafiska profilen för Härjeåns Kraft. En enhetlig och tydlig profil utgör en väsentlig grund för vår långsiktiga

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND

GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND GRAFISK MANUAL WALLOXSTRAND WALLOXSTRAND INTRODUKTION VARUMÄRKET WALLOXSTRAND För att förstärka och förtydliga varumärket Walloxstrand behövs en tydlig och gemensam hållen identitet. Den grafiska profilen

Läs mer

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN Grafisk profilmanual FÖR REGION JÖNKÖPINGS LÄN INLEDNING En region, ett varumärke, många möjligheter Den grafiska manualen beskriver Region Jönköpings läns visuella identitet, det vill säga hur vi presenterar

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23

Grafisk profil. för Kumla kommun. Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Grafisk profil för Kumla kommun Februari 2012 Antagen av kommunstyrelsen 2012-02-08, 23 Innehåll Vårt gemensamma ansikte utåt! 3 Logotyp - kommunvapnet 4-5 Logotyp - blomman 6-7 Profilsymboler 8 Typsnitt

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual

VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010. grafısk manual VERSION 2.0 SEPTEMBER 2010 grafısk manual Om grafıska manualen Ett viktigt led i vårt informationsarbete är att ha ett gemensamt utseende. Att vara konsekvent med logotype, typsnitt och färger ger tydlighet

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Grafisk manual. För Falu Tank

Grafisk manual. För Falu Tank Grafisk manual För Falu Tank Grafisk profil Vad är en grafisk profil? En grafisk profil är en samling riktlinjer för hur tryckt och elektronisk information ska se ut. Den grafiska profilen består av tre

Läs mer

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16.

Innehåll. Inledning 5. Logotype 6-11. Symbol 12. Färger 13. Typografi 14. Visit glada hudik i text 15. Bildmanér 16. Grafisk manual Innehåll Inledning 5 Logotype 6-11 Symbol 12 Färger 13 Typografi 14 Visit i text 15 Bildmanér 16 E-postsignatur 17 Visitkort och kuvert 18 Brevmall 19 Presentationsmall 20 Storformat 21

Läs mer

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO

GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO GRAFISK PROFIL HAPARANDATORNIO HAPARANDATORNIO - GRAFISK PROFIL Vår grafiska profil - ett gemensamt uttryck Logotypen och den grafiska profilen är Haparanda-Tornios ansikte utåt. I det massiva informationsflödet

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö

Logotyp. Logotyp med förvaltningsnamn. Frizon. Typsnitt. Färger. Futura Book ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö GRAFISK MANUAL Logotyp Landstinget Dalarnas logotyp består av två enheter, symbol och namn. Landstingets symbol är en kombination av bokstäverna L och D. De bildar en symbol som är enkel att använda och

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Grafisk Manual. Version 1.0 2011-06-01

Grafisk Manual. Version 1.0 2011-06-01 Grafisk Manual Version 1.0 2011-06-01 Inledning Identitet är viktigt. Omvärlden måste få klart för sig vilka vi är, vad vi gör och hur vi kan hjälpa våra kunder. Lika viktigt som det är för omvärlden,

Läs mer

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER

GUIDELINES - TILLÄMPNINGSGUIDER GRAFISK MANUAL 1 INLEDNING Den grafiska manualen är ett viktigt verktyg för alla som arbetar med kommunikation för Smartfront. Manualen är till för att underlätta arbetet med trycksaker och marknadsföring

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1

VISUELL IDENTITET. för Svenska Dreverklubben. Förord. Version 1.1 VISUELL IDENTITET för Svenska Dreverklubben Förord Version 1.1 Januari 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING LOGOTYP TYPSNITT FÄRGER BILDSPRÅK KONTORSTRYCK TRYCKSAKER WEBBPLATS DIGITALT SKYLTMATERIAL PROFILPRODUKTER

Läs mer

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12.

Innehållsförteckning. Logotyp 3. Logotyp mått 6. Färger 7. Grafiskt element 9. Typsnitt 10. Powerpointpresentation 11. Brevpapper 12. Grafisk manual Innehållsförteckning Logotyp 3 Logotyp mått 6 Färger 7 Grafiskt element 9 Typsnitt 10 Powerpointpresentation 11 Brevpapper 12 Mailsignatur 13 Kuvert 14 Visitkort 15 Exempel i tryck 16 2

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB

Designmanual. Lunds Kommuns Fastighets AB Designmanual Lunds Kommuns Fastighets AB 2010 Lunds Kommuns Fastighets AB (publ) Grafisk designmanual Version 1.0 2010 Innehållsförteckning En enhetlig grafisk profil stärker vår identitet Logotypen Färgerna

Läs mer

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013

Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun. Version 1.5 - maj 2013 Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun Version 1.5 - maj 2013 Innehåll Grafisk profil & kommunikation Vänersborgs kommun 2 Om denna manual 3 Logotypen 4 Logotypen - 3 olika varianter 5 Logotyp

Läs mer

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET

GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET STYRDOKUMENT Dnr V 2013/1018 GÖTEBORGS UNIVERSITETS REGLER FÖR VISUELL IDENTITET Publicerad Beslutsfattare Ansvarig funktion medarbetarportalen.gu.se/styrdokument Rektor Kommunikationsenheten, Gemensamma

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

Kårstyrelsen består av ett tiotal arvoderade som i personval väljs av fakultetens alla sektioner. Dessa förtroendevalda

Kårstyrelsen består av ett tiotal arvoderade som i personval väljs av fakultetens alla sektioner. Dessa förtroendevalda GRAFISK MANUAL OM OSS Vi är Consensus - Medicinska fakultetens studentkår vid Linköpings universitet. Vi ser till att studenternas åsikter hörs och arbetar aktivt för att göra den enskilde studentens utbildning,

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION

GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION GRAFISK PROFIL HJÄLPREDA FÖR GRAFISK PRODUKTION FÖRORD Synas på rätt sätt Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och den ger oss ett enhetligt utseende som stärker vårt varumärke. Genom att konsekvent

Läs mer

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN

GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN PARTNERSKAP BERGSLAGSBANAN GRAFISK MANUAL PARTNERSKAP PARTNERSKAP grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Partnerskap Bergslagsbanan 4 Vår logotyp 5 Typografi 7 Färger 9 Gestaltning 11 Material 13 Om du läser denna grafiska

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

ab kristianstadsbyggen grafisk manual

ab kristianstadsbyggen grafisk manual a kristianstadsyggen grafisk manual några inledande ord logotype ABK är synligt i många sammanhang, från informationsladen i trapphuset till vårt månadslad och annonser i lokaltidningen. Vi har egna fordon,

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil

Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst. stockholmkonst.se/grafisk-profil Grafisk manual Märke, typografi, färger Stockholm konst stockholmkonst.se/grafisk-profil Stockholm konsts uppgift är att ge stadens invånare den allra bästa konsten. Vi tar hand om hela processen som leder

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31

Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Grafiska riktlinjer Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV 2011-08-31 Göteborgs miljövetenskapliga Centrum, GMV 2 Om GMV:s grafiska riktlinjer Om GMV:s grafiska riktlinjer GMV:s grafiska riktlinjer

Läs mer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer

Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Svenskt Sigill Grafiska riktlinjer Inledning 2 Logotyp Grundversion 3 Logotyp Frizon 4 Logotyp 3D 5 Logotyp Webbanpassad 6 Logotyp Byline 7 Logotyp Tilläggsinformation 8 Tillämpning 10 Typografi 11 Kontakt

Läs mer

Grafisk manual Våren 2014 Besök vår webb: www.lillahjartatipitea.se Eller maila på: info@lillahjartatipitea.se Vår grafiska manual Här hittar du riktlinjer och praktiska exempel på hur vår profil ska användas.

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

Grafiska element och rekommendationer

Grafiska element och rekommendationer Grafiska element och rekommendationer 2011 Introduktion Vårt samhälle står inför en enorm utmaning där gamla energikällor måste ersättas med nya. SEKAB vill bidra till en framtid där behovet av fossila

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Huvudlogotyp Finns med texten Moderaterna och utan. Observera att de äldre loggorna i färgen PMS 2915 ej längre ska användas.

Huvudlogotyp Finns med texten Moderaterna och utan. Observera att de äldre loggorna i färgen PMS 2915 ej längre ska användas. Grafisk manual 2016 Inledning År 2013 lanserade vi en modernare logotype av m-symbolen som vid sidan av vår vanliga logotype markerade vår energi i valrörelsen. Nu har logotypen uppdaterats och är vår

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0

Grafisk manual. Åklagarmyndigheten. Version 1.0 Grafisk manual Åklagarmyndigheten Version 1.0 Varför en grafisk profil? Åklagarmyndigheten ska ha ett gemensamt ansikte mot omvärlden. Därför finns en grafisk profil, med regler för användning av logotype,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Lean Interior. Style guide. version 1.0

Lean Interior. Style guide. version 1.0 L I Style guide version 1.0 Identitet L i är den självklara valet för den inredningsintresserade som eftersöker ett både förnyat och personligt utformat hem, utan att lämna några permanenta avtryck i bostaden.

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK

GRAFISK MANUAL. Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK GRAFISK MANUAL Bilaga: Utdrag som underlag till riktlinjer för typuppdrag STYRDOKUMENT FÖR ETT SAMMAN- HÅLLET VISUELLT UTRYCK VERSION 1.3 GRAFISK PROFIL 1 BASREGLER 2 Logotypen är den enskilt viktigaste

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

Lampladan City. Grafisk manual

Lampladan City. Grafisk manual Grafisk manual Innehåll 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Introduktion Logotyp Logotyp: Färgalternativ Logotyp: Färgalternativ Färger Färger: Förklaring Grafisk dekor Typografi Typografi: Tillämpling

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar

Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Grafiska riktlinjer för Sveriges Föreningar Sveriges Föreningar arbetar för att skapa, stötta och utveckla lokala paraplyorganisationer för det lokala föreningslivet.

Läs mer

G R A F I S K P R O F I L

G R A F I S K P R O F I L G R A F I S K P R O F I L AB SOLOMs grafiska profil Den grafiska profilen utgör grunden för den visuella bild av AB SOLOM som ges i trycksaker, annonser, brev mm. Den bidrar till en enhetlig och konsekvent

Läs mer