GRAFISK PROFILMANUAL STENSTAN VISITOR CENTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK PROFILMANUAL STENSTAN VISITOR CENTER"

Transkript

1 GRAFISK PROFILMANUAL STENSTAN VISITOR CENTER

2 INLEDNING När ambition blir injektion Någonstans mellan drömmar och verklighet sätter människan sina ambitioner. Vi vill någonstans. Uppnå något. Oavsett vilken tid vi lever i. När drömmarna går brottningsmatch med den krassa verkligheten gäller det att inte vika ned sig. Bara den egna ambitionen sätter gränsen för vad som är möjligt. Industrimännen som byggde upp Sundsvall efter branden 1888 ville visa upp en europeisk storstad för sina utländska besökare. Bara det bästa var gott nog. Det var topparkitekter och kungliga hovleverantörer. Fasadmålningar som överglänste varandra. Tinnar, torn och smidesräcken beställda på postorder från Tyskland. För att inte tala om sensationen elektriskt ljus. Stenstan var född. Det var en hektisk tid. Det var tjusig prakt och fullt av liv. Människorna speglade sina egna ambitioner i stadens framgångar. Stenstan var toppen av mänskligt liv. Storhetstiden blev andra tider. Stenstan lever och förändras. Torg madammer, affärsmän, busungar, butiksbiträden, flanörer och lycksökare. De kommer och går genom åren. Alla med sina ambitioner. Idag. De gamla fasaderna har nytt innehåll. Människorna fortsätter att förverkliga sina ambitioner. Stenstan bär sin historia in i framtiden. Visitor Center är länken däremellan.

3 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Stenstan Visitor Center är ett kreativt och inspirerande besökscenter i Stadshuset. En mötesplats som utgår från Stenstans kulturarv. De grafiska riktlinjerna hjälper oss att vara konsekventa och tydliga och stärker Stenstan Visitor Centers varumärke. Den grafiska profilen ger formgivaren och producenter stor frihet, men inom vissa ramar. Denna manual beskriver hur Stenstan Visitor Centers grafiska profil är uppbyggd och hur den ska appliceras när vi exponerar Stenstan Visitor Center i olika media. Filformat 4 Logotyp 5 Logotyp 6 Illustration 7 Färger 8 Färger 9 Typsnitt 10 E-postsignatur 11 Annons 12 Annons 13 Visit-, korrespondens- och talkort 14 Brev och kuvert 15 Extern profilering 16 Profilmaterial 17

4 FILFORMAT Vektorgrafik Pixelgrafik Vektor Pixel Pixel För filformat för bilder skiljer man på två huvudgrupper: pixelgrafik och vektor - grafik. Pixelgrafiken består av bildpunkter (pixlar) och vektorgrafiken är uppbyggd av punkter med linjer som förbinder dessa. En viktig skillnad är att vektorgrafik kan förstoras obegränsat utan kvalitetsförsämring då enskilda bildpunkter börjar synas, vilket är fallet i rastergrafik. EPS (Encapsulated PostScript) Ett digitalt filformat som är vanliga i trycksammanhang. EPS-fil är vektoriserad är uppbyggd av matematiska formler. Detta gör det möjligt att förstora eller förminska filen utan att kvali tén försämmras. EPS-filer är vanligt format för logotyper. PNG (Portable Network Graphics) PNG är främst taget fram för att användas inom två områden, webb - grafik och lagringsformat. Den har ett helt förlustfri kompression vilket gör att man inte får någon degradering av generationskopior. Formatet hanterar RGB och gråskala. JPEG eller JPG (Joint Photographic Experts Group) En standard för destruktiv komprimering av digitala bilder. På rätt sorts bilder kan JPEG ge extremt god komprimeringsgrad med bibehållen kvalitet. JPEG är däremot direkt olämpligt på ritningar eller datorskapade bilder med raka linjer och skarpa kontraster. JPEG hanterar färglägena CMYK, RGB och gråskala.

5 LOGOTYP r e Stenstan Visitor Centers logotyp består av två delar: e Ordbild Ordbilden Stenstan Visitor Center är satt i typsnittet Geogrotesque Medium. En modern stil med hög läsbarhet både i små och stora appliceringar. Geogrotesque har en teknisk och seriös framtoning samtidigt som mjukheten i den ger en nära och mänsklig känsla. t Ordbilden skapar släktskap med logo - typerna för Näringslivsbolaget och Sundsvall Norrlands huvudstad. r Avgränsande markering Illustrationen och texten avgränsas genom en tunn vertikal linje som balanserar logotypen och ger den stabilitet. Anvisningar Logotypen kan återges i valfri storlek. För läsbarhetens skull är minsta rekommen dera de storlek 25 mm text bredd. Logotyp med illustration är minsta rekommenderad storlek 45 mm. Logotypens frizon t Den fria ytan runt logotypen ska vara minst höjden av bokstaven S i logotypen. Min. storlek 25 mm Min. storlek 45 mm

6 LOGOTYP o SVC_V1_SV.eps s s s s Stenstan visitor center Version Färgrymd Filtyp SVC_V1_SV.eps SVC_V1_SV.jpg SVC_V1B_SV.eps SVC_V1B_SV.jpg SVC_V1_NEG.eps SVC_V1_NEG.png o Filnnamn Logotypen levereras i olika format beroende på användningsområde. Se förklaring till vänster. SVC: Stenstan Visitor Center Logotypens versioner: Version 1 (V1): Ordbild centrerad i förhållande till det avgränsade strecket. Version 1 negativ (V1_NEG): Negativ logotyp används på svart eller färgad bakgrund. Version 1B (V1B): Ordbild med ett längre utfallande streck. Denna version används när logotypen placeras i botten av exempelvis en annons. Det avgränsade strecket blir då utfallande Version 2 (V2) och version 2B (V2B): Ordbild och avgränsande streck sammanfogad med illustration. De två versionerna används som ovan. SVC_V1B_NEG.eps SVC_V1B_NEG.png SVC_V2_CMYK.eps SVC_V2_RGB.jpg SVC_V2_SV.eps SVC_V2_SV.jpg SVC_V2B_CMYK.eps SVC_V2B_RGB.eps SVC_V2B_SV.eps SVC_V2B_SV.jpg

7 ILLUSTRATION Stenstan Visitor Centers illustration är ett grafiskt element som kan sättas samman med logotypen. Illustrationen består av flera olika grafiska element som symboliserar och visar vad Stenstan Visitor Center är och som knyter an till Stenstan: Tinnar och torn Liv och rörelse Stadsmiljön Varianter av illustrationen kan skapas genom att använda komponenterna i olika sammansättningar.

8 FÄRGER RGB CMYK PANTONE 2935 C Dekorfärg När du jobbar med profilfärgerna så är det främst processfärger CMYK (4-färg) som du ska använda dig av. Det är nästan all trycksaksframställning som det gäller. Med några undantag. Här nedan ser du även ett antal kompletteringsfärger till process bland ningen. De kan man använda till exemplevis en del rubriker, plattor eller stripes. När det gäller PMS skalan så kommer de till användning när man ska ta fram en- eller tvåfärgstryck, textiler eller dekaler. Det är en mer exakt färg än vad process färgerna är, då processfärgerna är en blandning av fyra färger för att uppnå rätt nyans. Webb - färgerna (RGB) är anpassade till dagens färgåtergivning på bildskärmar och ska endast användas där. RGB RGB-färger kallas additiva färger och anledningen är att den Vita färgen skapas av RGB (Red, Green och Blue) tillsammans. Allt ljus reflekteras till ögat. Additiva färger används för ljussättning, TV-skärmar, bildskärmar mm. Din egen bildskärm skapar färger genom att belysa ljus genom rött, grönt och blått fosfor CMYK RGB skapas av en ljuskälla men CMYK är beroende av ljusabsorberande tryckfärg på papper. Färger som inte absorberas, reflekteras synliga till ditt öga. Genom kombinera Cyan (C), Magenta (M) och Gul (Y) skulle resultatet bli Svart och detta är anledningen till att färgerna kallas subtraktiva färger. Svart (K) färg används för att få ett bättre skugg omfång. K står för key-color. När alla CMYK-färger används kallas detta 4-färgstryck. Dekorfärg Dekorfärg är inom grafisk teknik en kulör som återges utifrån en enskild, färdigblandad tryckfärg (dock inte någon av processfärgerna). Exempel på dekorfärger är desom ryms i Pantone Matching System (PMS).

9 FÄRGER Den huvudsakliga färgskalan för Stenstan Visitor Center utgår från det framtagna konceptet för inredningen: Röda nyanser (sammet) Bruna nyanser (inredningen) Svart/vit (golvet) PANTONE 235 C RGB R133 G0 B87 CMYK C20 M100 Y9 K42 HTML PANTONE 233 C RGB R197 G0 B132 CMYK C12 M100 Y0 K0 HTML C50084 PANTONE 231 C RGB R243 G117 B198 CMYK C3 M60 Y0 K0 HTML F375C6 PANTONE 1817 C RGB R94 G48 B50 CMYK C31 M85 Y59 K74 HTML 5E3032 PANTONE 160 C RGB R157 G81 B22 CMYK C6 M72 Y100 K32 HTML 9D5116 PANTONE 166 C RGB R224 G82 B6 CMYK C0 M78 Y100 K0 HTML E05206 PANTONE PRO. BLACK C RGB R30 G30 B30 CMYK C0 M0 Y0 K100 HTML 1E1E1E PANTONE COOL GRAY 4 C RGB R188 G189 B188 CMYK C12 M8 Y8 K23 HTML BCBDBC VIT RGB R255 G255 B255 CMYK C0 M0 Y0 K0 HTML FFFFFF

10 TYPSNITT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Geogrotesque Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Geogrotesque Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Geogrotesque Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Geogrotesque Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Geogrotesque Semi Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Geogrotesque Semi Bold Italic Geogrotesque Light Geogrotesque Light Italic Bröd- och faktatext. Geogrotesque Regular Geogrotesque Regular Italic Brödtext. Geogrotesque Semi Bold Geogrotesque Semi Bold Italic Rubriker, ingress och mellanrubriker. Arial Ersättningstypsnitt för både rubriker och brödtext. Lämplig storlek för brödtexten i tryck saker är 8 12 punkter med ett radavstånd som är 2 5 punkter större än tecknen. I adressfält kan 6 8 punkter användas. För rubriker är lämplig storlek cirka punkter. Samma radavstånd som teckensnittet. Textspalterna bör inte vara bredare än i genomsnitt 70 nedslag. Versaler (stora bokstäver) är svåra att läsa i långa stycken och bör användas sparsamt. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik och brödtext. Ordentligt tilltagna marginaler ökar läsbarheten och gör sidan lugnare. Svart text på vit botten ger i längden bäst läsbarhet. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial

11 E-POST SIGNATUR 1 Ett av de vanligaste sätten att kommunicera med vår omvärld är via e-post. Varje dag går en stor mängd meddelande ut till olika mottagare. För att tydligt visa vem avsänd aren är och för att skapa igenkänning använder alla samma enhetliga e-postsignatur där företagsnamnet, personliga uppgifter och adressuppgifter finns. RGB Arial 10 pt 2. SVC logotyp 3. Arial fet versalt10 pt 4. Arial 10 pt

12 ANNONS e Sundsvalls nya upplevelserum r Invigning 6 juni t Möt människorna som har gjort och som gör Stenstan unik. Upplev arkitektur och sköna konster. Modern teknik tar dig på en tidsresa genom historia, drömmar och verklighet. u Välkommen! i I all annonsering är vi tydliga med vår logotyp som avsändare. Logotypen används aldrig som rubrik. Den placeras längst ner till höger för att ge illustrationen en frizon. De olika annonsexemplen visar dispositionen när typsnitt för rubrik och brödtext, illustration och logotyp sätts samman för att profilera Stenstan Visitor Center. Annonsens färger utgår från vald färgskala. Dispositionen mellan rubrik, illustration/bild skapar harmoni för betraktaren. PLAN2.NU Tävla och vinn redan idag! o Lördag 26 maj, kl , fortsätter vi vår tävling där du kan vinna Ipads, barnkalas i Stadshusets fängelsehålor och takvandringar. p Idag har vi gömt vår logotype tillsammans med ett lösenord på Storgatan 2, hos L & Co Inredning, i vackra Cassellska huset. Hitta logotypen och skicka lösenordet till senast tisdag 29 maj. Vinnarna presenteras på vår webbplats. Mer information om tävlingen hittar du på a I samarbete med d s Frizon enl sid 5 Format: (38) 122x360 mm 1 Geogrotesque Semibold 52/49 pt 2. Geogrotesque Semibold 28 pt 3. Geogrotesque Medium 13,1/16 pt 4. Geogrotesque Semibold 13,1/16 pt 5. Illustration 6. Ruta, linjetjocklek 0,3 pt 100 % svart 7. Geogrotesque Regular 9/10 pt 8. Geogrotesque Medium 9/10 pt 9. Logotyp, SVC_2B_CMYK.eps 10. Ramtjocklek 0,3 pt, 100 % svart

13 ANNONS Sundsvalls nya upplevelserum Invigning 6 juni Möt människorna som har gjort och som gör Stenstan unik. Upplev arki te k t u r o c h sköna konster. Tävlan och vinn redan idag! Modern teknik tar dig på en tidsresa genom historia, drömmar och verklighet. Vä l ko m m e n! Här visar vi exempel på olika annonsformat enligt det modulsystem som tidningarna använder sig av. Modulens nummer anges inom parentes. De olika annonsstorlekarna visar en disposition att utgå ifrån samt hur logotyper för olika samarbetspartners kan visas. Lördag 26 maj, kl , fortsätter vi vår tävling där du kan vinna Ipads, barnkalas i Stadshusets fängelsehålor och takvandringar. Idag har vi gömt vår logotype tillsammans med ett lösenord på Storgatan 2, hos L & Co Inredning, i vackra Cassellska huset. Hitta logotypen och skicka lösenordet till senast tisdag 29 maj. Vinnarna presenteras på vår webbplats. Mer information om tävlingen hittar du på I samarbete med 1 Sundsvalls nya upplevelserum Invigning 6 juni Sundsvalls nya upplevelserum Fiducias suffragarit Catelli negle genter iocari saetosus saburre. Plane quinquennalis concubine opti zothecas. Cathedras quad rupei, saetosus suis praem. Välkommen! Möt människorna som har gjort och som gör Stenstan unik. Upplev arkitektur och sköna konster. Modern teknik tar dig på en tidsresa genom historia, drömmar och verklighet. Välkommen! 2 I samarbete med 3 1. Format: (38) 122x360 mm 2. Format: (22) 80x88 mm 3. Format: (38) 122x133 mm 4. Format: (62) 248x88 mm Sundsvalls nya upplevelserum Caesar circumgrediet aegre pretosius catelli. Cathedras conubium santet agricolae. OpOptimus pretosius zothecas fermentet agricolae. Catelli spinosus adquirerographi. Medusa deciperet Pompeii. Quadrupei circumgrematrimumbraculi vix lucide deciperet parsimonia concubine, quamquam satis be. Välkommen! I samarbete med 4

14 6,2 5 VISIT-, KORRESPONDENS- OCH TALKORT 7 Mats Ågebrant e (ev titel) r Stora torget, Sundsvall Tel + 46 (0) Fax + 46 (0) Mobil + 46 (0) u 25 t 4,5 i 45 o 5 1 Visitkort Visitkorten har dimensionerna 85x54 mm och följer den grafiska profilen. Alla medarbetare har identisk utformning på sina visitkort. Korrespondenskort Korrespondenskort har dimensionerna 148x105 mm (A6). Talkort Presentationskortet kan användas som stöd vid presentationer. Den blanka sidan används för stödord. u Baksidan, som åhörarna ser, blir då profilerande för Stenstan Visitor Center när presentatören håller korten i sin hand. 6 Mats Ågebrant e (ev titel) r Stora torget, Sundsvall Tel + 46 (0) Fax + 46 (0) Mobil + 46 (0) t Visitkort, fram- och baksida 1. Geogrotesque Medium 10/12 pt 2. Geogrotesque Regular 7/9 pt 3. SVC_V1_SV.eps 4. Geogrotesque Light 7/9 pt 5. Geogrotesque Medium 7,5 pt 6. SVC:s Illustration 2. Korrespondenskort, storlek 148x105 mm (A6) 1. Geogrotesque Medium 10/12 pt 2. Geogrotesque Regular 7/9 pt 3. SVC_V2_CMYK.eps 3. Presentationskort, storlek 148x105 mm (A6) 3

15 BREVPAPPER OCH KUVERT Brevpapper och kuvert används vid korrespondens 35 60mm 23 r 23 Mats Ågebrant Sundsvall e t Rubrik brödtexapparatus bellis vix comiter circumgrediet perspicax suis, quamquam zothecas insectat quadrupei. u Matrimonii conubium santet satis verecundus apparatus bellis, quod agricolae agnascor oratori, iam quadrupei iocari umbraculi, ut vix parsimonia apparatus bellis insectat cathedras, quod quinquennalis concubine celeriter corrumperet syrtes. Pretosius oratori circumgrediet fragilis saburre, utcunque Octavius amputat gulosus cathedras. Ossifragi aegre comiter circumgrediet oratori, iam Medusa adquireret rures. Pessimus adlaudabilis syrtes aegre frugaliter praemuniet utilitas ossifragi. Adfabilis cathedras infeliciter senesceret syrtes, quamquam pretosius ossifragi neglegenter circumgrediet oratori. Agricolae agnascor apparatus bellis, et plane tremulus suis praemuniet pessimus fragilis catelli, etiam plane pretosius agricolae iocari matrimonii. Rures amputat Caesar. Chirographi lucide miscere quadrupei, quamquam oratori praemuniet perspicax chirographi. Umbraculi agnascor parsimonia saburre. Zothecas circumgrediet concubine. Apparatus bellis conubium santet lascivius oratori, iam parsimonia matrimonii amputat zothecas, etiam lascivius agricolae iocari Medusa. Parsimonia syrtes deciperet perspicax rures. Caesar miscere satis pretosius concubine, et zothecas corrumperet apparatus bellis, semper agricolae iocari bellus zothecas, iam saburre fermentet Medusa. Parsimonia concubine neglegenter amputat vix lascivius cathedras, utcunque fiducias insectat saburre. Fiducias fortiter senesceret satis tremulus matrimonii. Plane parsimonia chirographi verecunde agnascor zothecas. Matrimonii iocari Aquae Sulis. Gulosus zothecas frugaliter deciperet umbraculi. Lascivius ossifragi libere suffragarit syrtes. Med vänlig hälsning Mats Ågebrant, Titel... 5 i Stenstan Visitor Center Stora torget, Sundsvall Tel + 46 (0) Fax + 46 (0) o 1. Brev 1. Geogrotesque Regular 9/12 pt 2. SVC_V2_CMYK.eps 3. Geogrotesque Semibold 16 pt 4. Gill Sans 10/14 pt 5. Geogrotesque Semibold 7,5 pt 6. Geogrotesque Light 7,5 pt Stenstan Visitor Center Stora Torget Sundsvall 15 Visas här i 40% Stenstan Visitor Center Stora Torget Sundsvall Stenstan Visitor Center Stora Torget Sundsvall Stenstan Visitor Center Stora Torget Sundsvall Format: C4, C5, C6, S65 Färg: Färglogotyp. Svart logotyp endast av trycktekniska skäl vid särskilda behov Papper: Scandia eller motsvarande. Självhäftande klaff, alternativt fukthäftande klaff Logotypstorlek: C4: 18 mm, C5: 15 mm, C6/S65: 13 mm Enhetsnamn: Geotrotesque Bold 8,5/10,5 pt Adress: Geotrotesque Regular Enhetsnamn och adress har samma placering på alla kuvertformat. Logotyp placeras på samma sätt på C5 och S65-kuverten.

16 EXTERN PROFILERING Exempel på extern profilering Här visar vi Stenstan Visitor Center mot svart bakgrund. Följ med på en spännande resa genom stenstans historia Roll up, baksida på buss samt vepa. a Turistinformation a Entré Sundsvall a Café

17 PROFILMATERIAL Exempel på utformning av av profil - material och presentartiklar.

MANUAL: GRAFISK PROFIL

MANUAL: GRAFISK PROFIL MANUAL: GRAFISK PROFIL Grafisk profil för Ungdomens Nykterhetsförbund grafisk profil och manual: mathias lövström foto: anders härnqvist tryck: joma grafisk produktion, ljungby, 2006 Om profilen UNF:s

Läs mer

GRAFISK MANUAL FRAMTIDEN. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden

GRAFISK MANUAL FRAMTIDEN. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden GRAFISK MANUAL FRAMTIDEN Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Innehåll Vi är Framtidens ansikte utåt 1 Framtidens logotyp 2 Koncerngemensam vision 3 Logotyp med vision 4 Storlekar och varianter

Läs mer

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E

N A T I O N A L F Ö R E N I N G E N F Ö R T R A F I K S Ä K E R H E T E N S F R Ä M J A N D E Vår grafiska profil En klar och tydlig profil är viktig av många skäl. Den gör det lättare för omvärlden allmänheten, företag och organisationer, samarbetspartners, beslutsfattare och finansiärer att identifiera

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9

Förord. Innehåll. Logotyp 3 Typsnitt 4 Färger 5 Profilelement 6 Profilmallar 7-9 Grafisk Guide 1.0 Förord Den grafiska guiden ska fungera som en vägledning för allt profilmaterial; både för tryck och webb och såväl för extern som intern kommunikation. Rocklunda Restaurang & Konferens

Läs mer

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.

aloq.se Loxysoft AB Post: Box 153, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan 11, Frösön Tel: 063-18 34 40 Fax: 063-12 40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft. aloq.se Loxysoft AB Post: Box 53, 840 60 Bräcke Besök: Öneslingan, Frösön Tel: 063-8 34 40 Fax: 063-40 35 info@loxysoft.se www.loxysoft.se Grafisk manual Loxysoft AB Text och design: aloq AB, Östersund

Läs mer

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok

Förbundet Vi Ungas. Grafiska handbok Förbundet Vi Ungas Grafiska handbok Innehållsförteckning INLEDNING 2 KAPITEL ETT 3 LOGOTYPEN 4 Vad man inte får göra med Vi Ungas logotyp 5 FÄRGER 6 TYPSNITT 7 FLÄTAN 8 KAPITEL TVÅ 9 GRAFISKA ELEMENT 10

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL

GRAFISK PROFILMANUAL GRAFISK PROFILMANUAL 1 GRAFISK PROFILMANUAL 3 Innehåll LOGOTYPEN 6 FÄRGER 8 TYPOGRAFI 10 ANNONS 12 ROLL-UP 13 VEPA/BANDEROLL 14 VISITKORT 15 BREVPAPPER/FAXBLAD 16 KUVERT 17 FLAGGOR 17 PROFILKLÄDER 18 WEBB 19 BILDMANÉR 20

Läs mer

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8

INNEHÅLL. Vår grafiska identitet... 3. Logotyper... 4. Färger... 5. Typografi... 6. Profilmaterial... 7. Profil-CD... 8 P R O F I L M A N U A L INNEHÅLL Vår grafiska identitet............... 3 Logotyper..................... 4 Färger........................ 5 Typografi...................... 6 Profilmaterial...................

Läs mer

Regionala Cancercentrum Logotyp

Regionala Cancercentrum Logotyp Regionala Cancercentrum Logotyp Innehåll 1. LOGOTYPEN 3 1.1 Logotypen 4 1.2 Logotyp för fyrfärgstryck 5 1.3 Logotyp för Pantonetryck 6 1.4 Logotyp för webb 7 1.5 Logotyp för kontorsbruk 8 1.6 Logotypfärger

Läs mer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer

En enhetlig profil är viktig för alla organisationer En enhetlig profil är viktig för alla organisationer och ännu viktigare för en stor grupp av frivilliga. Då öppnas möjligheten för att alla känner samhörighet och vet åt vilket håll gruppen går. Det gör

Läs mer

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual. Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual 1 INNEHÅLL Inledning 3 Logotyp Färg 4 Logotyp Svart/vit 5 Logotyp Inverterad 6 Färger 7 Typsnitt Trycksaker/utskrifter 8 2 En enhetlig grafisk profil gör Rekal tydligare En grafisk

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15.

Värmdö IFs grafiska profil 4. Logotyp 5-9. Färg 10. Typografi 11-12. Brevpapper 13. Visitkort 14. Korrespondenskort 15. 1Grafisk manual 2 Innehåll Sida Värmdö IFs grafiska profil 4 Logotyp 5-9 Färg 10 Typografi 11-12 Brevpapper 13 Visitkort 14 Korrespondenskort 15 Kuvert 16-17 3 Värmdö IFs grafiska profil En enhetlig grafisk

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Sida 3. Övergripande regler. Sida 4. Logotyp. Logotyp alternativ. Sida 5. Sida 6. Färger. Sida 7. Typsnitt. GRAFISK MANUAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Övergripande regler Logotyp Logotyp alternativ Färger Typsnitt Dekor och papper Visitkort Brevpapper Brevpapper internt Korrespondenskort Kuvert Sida 3 Sida 4 Sida 5

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef

Vår nya profil. Stefan Käll, kanslichef Grafisk manual 3 Vår nya profil Neurologiskt Handikappades Riksförbund har fått en ny, tydlig grafisk profil. Logotypen med organisationens hela namn,den välkända nyckelpigan och den varma röda färgen

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1

GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015. Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 GRAFISKA RIKTLINJER Svenska Ridsportförbundet maj 2015 Svenska Ridsportförbundet Grafiska riktlinjer 1 VÅR PROFIL Det här är en grafisk manual för Svenska Ridsportförbundet som talar om hur vi vill se

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation.

Genom att följa instruktionerna når vi konsekvens, tydlighet och trovärdighet i vår kommunikation. Hotell Grafisk Profil Vår grafiska profil är en viktig del av vår identitet och ett grundläggande verktyg i våra relationer. Därför är det avgörande att vi använder vår grafiska profil rätt och att alla

Läs mer

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11

Hej! Innehållsförteckning. Inledning 3. Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 3 Visuell identitet Logotyp 4 Versioner 6 Frizon 9 Minsta storlek 10 Placering 11 Typografi Kommunikationsteckensnitt 12 Office och digital media 13 Färger

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

Inledning. Huvudkomponenterna är: Logotyp. Färger. Dekorelement. Typografi. Bildspråk

Inledning. Huvudkomponenterna är: Logotyp. Färger. Dekorelement. Typografi. Bildspråk GRAFISK PROFIL Riktlinjer Inledning INNEHÅLL Inledning Varför en grafisk profil?................................. 3 Fem huvudkomponenter............................. 3 Logotyp............................................................

Läs mer

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet.

GRAFISK MANUAL. En grafisk manual stärker även Ockelbo Kommuns kommunikation och varumärke. Skapar igenkänning och en egen identitet. GRAFISK MANUAL GRAFISK MANUAL Denna manual är framtagen för att göra allt material från Ockelbo Kommun enhetligt och tydligt. Det är ett hjälpmedel i det dagliga arbetet inom kommunen då brev, kallelser

Läs mer

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90%

PMS Rubine Red C. PMS Process Black C 90% PMS 227 C PMS Rubine Red C PMS 2415 C Version utan datumrad. Används endast i undantagsfall på produkter som återkommer från år till år. 2.1 Logotyp Versioner Versioner Logotypen finns, förutom i sitt

Läs mer

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012

Svenska klätterförbundets styrelse och kansli Mars 2012 Grafisk manual Inledning I denna manual sammanfattas Svenska klätterförbundets visuella identitet. Den visuella identiteten är en viktig del av vår kommunikation, den är ett verktyg för att profilera

Läs mer

En bild säger mer än tusen ord

En bild säger mer än tusen ord Identitet 2 3 En bild säger mer än tusen ord Ideon Science Park är inte bara en organisation och ett geografiskt område. Det är också ett starkt varumärke som skapar positiva bilder i många människors

Läs mer

SWEBO Bioenergy Grafisk profil

SWEBO Bioenergy Grafisk profil SWEBO Bioenergy Grafisk profil Formsmedjan Reklam & Kommunikation Grafisk profil Den image vi har, det vill säga hur andra människor uppfattar vårt företag är ett resultat av alla de intryck vi gör på

Läs mer

grafisk Profilmanual yeos

grafisk Profilmanual yeos grafisk Profilmanual yeos 2011-08-05 INNEHÅLL Introduktion 01 Logotyp 02 typsnitt 03 färgpalett 04 01 Introduktion Profilmanualen hjälper den som kommunicerar med YEOS som avsändare att upprätthålla önskvärd

Läs mer

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil

Varumärket Polykemi. En grafisk guide till en tydlig profil Varumärket Polykemi En grafisk guide till en tydlig profil Logotype Logotypen är företagets varumärke och den viktigaste grafiska identifikationen bland de grafiska grundelementen. Logotypen består av

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för dig som driver ett Arvsfondsprojekt. ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL - FÖR DIG SOM DRIVER ARVSFONDSPROJEKT: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT

Läs mer

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5

Förord - Grafiska manualens syften och mål 3 - Huvudanvändning 3 - Distribution 3 - Beställning 3. Logotypen - Huvudlogotypen 4 - Logotyp enspalts 5 GRAFISK MANUAL 2008 Den grafiska profilens grundpelare är logotypen som tillsammans med typografiska regler bildar en enhet som ger läsaren en tydlig signal om vem som är avsändaren Innehåll Förord - Grafiska

Läs mer

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet.

LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil LO-TCO Biståndsnämnds grafiska profil ska utstråla kompetens, engagemang och seriositet. Identitet Logotypen LO-TCO BISTÅNDSNÄMND bildar tillsammans med kartbilden

Läs mer

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen

Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen Grafisk Profil VERSION 1.5 Vägen ut! kooperativen OM VÅR GRAFISKA PROFIL Grafisk Profil för Vägen ut! kooperativen En gemensam grafisk profil för Vägen ut! kooperativen är viktig för att ge ett enhetligt

Läs mer

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB

Guidelines. Privilegium Hus & Mark AB formgivare: Peter Vikström, Designworks Göteborg version: 100428 Logotype Grundstenen i en grafisk profil utgörs av logotypen. Den är den centrala och samlade symbolen för företagets identitet. Därför

Läs mer

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen

Vår grafiska profil. Tanken bakom manualen Tanken bakom manualen En språngbräda för Norsjö... Vi har tagit fram den grafiska manualen för att stärka vår identitet och ge Norsjö Kommun en tydlig profil gentemot våra medarbetare, kommunmedborgare,

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13

Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Grafisk profil 2015 Uppdaterad senast 2015-01-13 Innehåll Vad är en grafisk profil?... 3 Färger... 4 Profilfärg...4 Komplementfärger...4 Gråtoner...4 Tilläggsfärger...4 Färgkoder...5 SciLifeLabs logotyp...

Läs mer

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se

Inledning. Kontaktperson. Nils Holmberg, 0709-68 44 68 nils.holmberg@sanocon.se Grafisk guide Inledning SANOCON AB är sprunget ur Rodhe Miljö AB. Avsikten med namnbytet är att ge utrymme för att modernisera och bredda företagets erbjudanden och det ska även synas i den grafiska profilen.

Läs mer

Grafisk profilmanual

Grafisk profilmanual Grafisk profilmanual Innehåll GRAFISK PROFILMANUAL 1 Inledning 2 Logotyp 3 Färger 4 Dekorelement 5 Typsnitt 6 Kontorstryck 7 Powerpoint-mall 8 Trycksaker 9 Annons 10 Webb Inledning. 1 Rätt utnyttjad bygger

Läs mer

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung. En guide till Alliansens utseende 2014 OM ALLIANSEN VÅR AMBITION Alliansen ska upplevas som: förankrade i Sverige och den vardag som svenskarna upplever oavsett klass, bostadsort, ålder eller ursprung.

Läs mer

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag

Konsumentföreningen Stockholm Grafisk manual. Ett utdrag Grafisk manual Ett utdrag IDENTITET / PROFIL En ny grafisk profil som speglar våra värderingar. Vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. All vår verksamhet

Läs mer

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER

FALUN BORLÄNGE GAGNEF LUDVIKA SMEDJEBACKEN SÄTER Grafisk manual Falun Borlänge-regionen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp 4 Färger 6 Typsnitt 7 Bilder och budskap 8 Ordval 9 Profilmaterial 10 Avslutningsvis 11 2 Falun Borlänge-regionen Falun Borlänge-regionen

Läs mer

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION

CITY I SAMVERKAN PRESENTATION PRESENTATION LOGOTYP / PAYOFF LOGOTYPEN Logotypen består av City i Samverkan och payoffen Utvecklar Stockholm City. Typsnittet/formen som används till texten City i Samverkan är detsamma som tidigare.

Läs mer

Grafisk manual Version 1.0

Grafisk manual Version 1.0 Grafisk manual 2 0 / Innehåll 1 / Introduktion 1.1 / Syfte 2 / Grafisk manual 2.1 / Logotyp 2.1.1 Logotypens sammansättning 2.1.2 Storlekar & friyta 2.1.3 Användning 2.1.4 Strapline 2.1.5 Operatörslogotyper

Läs mer

Grafisk manual. www.alteco.se

Grafisk manual. www.alteco.se Grafisk manual Inledning Alteco har sedan starten 1994 kommit att bli ett etablerat och välrenommerat konsultföretag i elbranschen. Ett företags utveckling sker alltid i samspel med omvärlden. I tider

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3

GRAFISK MANUAL VÅRGÅRDA KOMMUN. Grafisk manual. Förord 3 Grafisk manual Förord 3 Välkommen till Grafisk manual för Vårgårda kommun Den grafiska manualen beskriver hur vi skall synas för att tydligt visa avsändaren - Vårgårda. Manualen innehåller information

Läs mer

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld.

High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. High Voltage Valley möjliggör framtidens energieffektiva värld. INNEHÅLL 1 En världsledande region inom Elkraftteknik 2 HVV:s kärnvärden och identitet 3 Logotyp 4 Profilfärger 5 Typografi 6 Layout 7 Avsändare

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk profilhandbok

Grafisk profilhandbok Den bild vi förmedlar av oss själva är betydelsefull idag kanske mer än någonsin tidigare. Antagen av Kommunstyrelsen 122/2013 tillsammans med kommunikationsstrategi 2013 2014. Grafisk profilhandbok Av

Läs mer

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER

GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER GRAFISK MANUAL VÄGLEDNING OCH REGLER 2011 Rädda Barnens Ungdomsförbund Grafisk form: Rabash webb- och designbyrå Välkommen 03. Rädda Barnens Ungdomsförbund bildades i Sverige år 2003. Som namnet avslöjar

Läs mer

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående.

logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. logotyp Logotypen finns i två utföranden. Liggande och stående. På vit yta skall om möjligt den tvåfärgade logotypen användas. Skall logotypen plaseras där man har endast är tillgång till en färg, skall

Läs mer

Digital bildhantering

Digital bildhantering Digital bildhantering En analog bild blir digital när den scannas. Bilden delas upp i småbitar, fyrkanter, pixlar. En pixel = den digitala bildens minsta byggsten. Hur detaljrik bilden blir beror på upplösningen

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation

GRAFISK PROFIL FÖR SMR. Sveriges Maskinringars Riksorganisation GRAFISK PROFIL FÖR SMR Sveriges Maskinringars Riksorganisation INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KONCEPT 3 LOGOTYPE 4 HUVUDLOGOTYPE MED LOKALANPASSNING 5 LOGOTYPE OLIKA FILFORMAT 6 FÄRGER 10 TYPSNITT

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

Textilgruppen. Grafisk profil

Textilgruppen. Grafisk profil Textilgruppen Grafisk profil En grafisk profil är i korta ordalag ett slags grafiskt regelverk. På ett enkelt sätt ska denna grafiska manual ge den vägledning som hjälper samtliga medarbetare i ditt företag

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18

Innehållsförteckning. Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Grafisk manual Innehållsförteckning Inledning 4 Vår logotyp 5 Våra färger 9 Vår typografi 11 Dekorelement 14 Bildspråk 18 Läs det här först! Välkommen till Teknikföretagens grafiska manual. Den är avsiktligt

Läs mer

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR

A R K E S FI NJ A LI R T G IKR GRAFISKA RIKTLINJER INNEHÅLL 1 PROFILERING 2 LOGOTYPE 3 TYPOGRAFI 4 KORRESPONDENSMATERIAL 1PROFILERING PROFILERING ANVÄNDNING. Denna manual ska fungera som riktlinje för hur vi löpande arbetar med vår

Läs mer

grafisk profil riktlinjer

grafisk profil riktlinjer grafisk profil riktlinjer Grafisk profil Riktlinjer för sammanhållet visuellt uttryck. Grafisk manual Instruktioner och tillämpningar för den grafiska profilen. Innehållsförteckning Inledning Varför en

Läs mer

GRAFISKA RIKTLINJER 1

GRAFISKA RIKTLINJER 1 GRAFISKA RIKTLINJER 1 ETT PARTITUR FÖR ÖGAT Det går kanske inte att jämföra grafiska riktlinjer med ett partitur. Men lite fritt tolkat kan man säga att en grafisk manual innehåller alla element som behövs

Läs mer

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder

Grafisk Profil. Innehåll: logotyp. teckensnitt/fonter. bilder Grafisk Profil Innehåll: logotyp teckensnitt/fonter bilder logotyp KOMMUNVAPEN 1-FÄRG Vilhelminas kommunvapen ska i första hand användas i den information som hanteras av kommunanställda och där budskapet

Läs mer

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil

Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Regler och rutiner för Högskolan Dalarnas grafiska profil Beslut: Rektor 2012-11-19 Revidering: - Dnr: DUC 2012/1645/10 Gäller fr. o m: 2012-11-19 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig för uppdatering:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual

RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK. Grafisk manual RIKTLINJER FÖR ETT ENHETLIGT UTTRYCK Grafisk manual Riksförbundet Attention är en intresseorganisation för människor med neuropsykiatriska funktionshinder. Vi arbetar för att de barn, ungdomar och vuxna

Läs mer

Grafisk manual version 2015-02-10

Grafisk manual version 2015-02-10 Grafisk manual version 2015-02-10 Innehåll 1. Inledning...3 2. Varumärkesfärger...4 2.1 Definitioner...4 3. Carriers logotyp...5 3.1 Logotypens uppbyggnad...5 3.2 Logotypens frizoner...6 3.3 Alternativa

Läs mer

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker

Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer kring grafisk profil för arbete med hemsidor och trycksaker Riktlinjer för och lokala NyföretagarCentrum Framtagna av i samarbete med s Kvalitetsråd 1 Logotype Logotype s logotype består av

Läs mer

GRAFISK MANUAL 6/2012

GRAFISK MANUAL 6/2012 GRAFISK MANUAL 6/2012 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 01 Baselement Svenska folkpartiets logotyp Vår logo: dimensioner och skyddsområde Logoversioner och minimistorlek Logons användning Applikationer

Läs mer

Vår grafiska profil 2015.04

Vår grafiska profil 2015.04 Vår grafiska profil 2015.04 Logotyp och grafik 4 Vår logotyp 5 Logotypens olika varianter 6 Vår logotyp - ikon 7 Våra profilfärger 8 Logotypen BAS mot olika bakgrunder 9 Logotypen med juridisk avsändare

Läs mer

02/&), profil(!.$"/+ handbok

02/&), profil(!.$/+ handbok profilhandbok INNEHÅLL Former och färger i vår anda 5 Vår logotyp och färger 6 Våra typsnitt och papper 7 Kontorstryck 8 Trycksaker 9 Brev, protokoll, kallelser 10 Nyhetsbrev 11 OH- och PowerPoint-mallar

Läs mer

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13

Varumärkesplattform och grafisk manual 2015-05-13 Varumärkesplattform och grafisk manual Hej! Vad roligt att du läser Rinkaby Rörs varumärkesplattform. Andelen hemmafixare som fortfarande gör VVS-arbeten själva blir färre och färre. Mycket på grund av

Läs mer

Grafisk profil för Ottenby Åkeri

Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil för Ottenby Åkeri Grafisk profil framtagen för Ottenby Åkeri utav designbyrån ADDinnovation 2006 Inledning Grafisk profil Den största vinsten med en enhetlig grafisk profil är att företagets

Läs mer

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10

Grafiskt program. Fastställt av styrelsen 2012-04-21. Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Grafiskt program Fastställt av styrelsen 2012-04-21 Reviderat av styrelsen 2012-11-10 Innehåll 1. Vår logotyp 2. Färg 3. Papper 4. Typsnitt 5. Kontorstryck 6. Dekaler, profilprodukter, presentreklam, standar

Läs mer

Primär. Sekundär. färger 1.0

Primär. Sekundär. färger 1.0 grafisk manual 1.0 färger Primär Den orangea färgen är Apelsinblommans husfärg och är tagen från apelsinen för att skapa en tydlig återkoppling till företagets namn. Orange är en energifylld färg som

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

GRAFISK MANUAL 15-03-01

GRAFISK MANUAL 15-03-01 GRAFISK MANUAL 15-03-01 Grafisk manual för Sveden Trä Denna manual visar hur logotyp, typsnitt och profilfärger ska användas för att stärka varumärkets grafiska och visuella identitet. Här hittar du exempel

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom vara

Läs mer

Det här är vår grafiska profil

Det här är vår grafiska profil Det här är vår grafiska profil Innehåll Om prata 3 Logotyp 4 Pratbubblan 5 Typografi 6 Färger 7 Applikationer 8 2 Om prata Vi är ett litet men växande produktionsbolag som fi nns i Stockholm. Vi som jobbar

Läs mer

LINDEX. Manual för platsannonser - Butik 2005-11 G0544

LINDEX. Manual för platsannonser - Butik 2005-11 G0544 LINDEX Manual för platsannonser - Butik 2005-11 G0544 Index Varianter på platsannonser för butik 3 Bilder och logga 4 Manus till ingress och annonstext 5 Sättning av ingress och annonstext 6 Liggande annons

Läs mer

kitt GRAFISK FORM y Grafisk manual 2004

kitt GRAFISK FORM y Grafisk manual 2004 Grafisk manual 2004 Logotyp Logotypen innehåller en ordbild med tillhörande symbol. Den ska förekomma på det material Kitty Grafisk Form använder till både internt och extern kommunikation. Originallogotypen

Läs mer

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar

www.sef.se Förord/Introduktion Grundelement Grafisk manual Tillämpningar Sid 1/16 Pangea design AB er med tillägg Grafisk manual Det är vi som är Elektrikerna och denna manual är vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vår identitet. Sid 2/16

Läs mer

våra grafiska riktlinjer

våra grafiska riktlinjer Grafisk manual för distrikt & föreningar våra grafiska riktlinjer 2014-12-11 Version 1.0 Innehåll Förord 3 1. Logotyp 1.1 Primär logotyp 4 1.2 Sekundär logotyp 5 1.3 Friyta och placering 6 1.4 Välj rätt

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005

GRAFISK MANUAL. Production. Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 GRAFISK MANUAL Copyright Maria Häljestig Linder, Jesper Jacobsen, 2005 Innehållsförteckning Färger 1 Logotyp 2 Brevpapper 3 Visitkort 4 Kuvert 5 Informationsvykort 8 CD-omslag 9 Kollegieblock 10 Tygtryck

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24

GRAFISK MANUAL. Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 GRAFISK MANUAL Trollhättans Missionskyrka 2014-04-24 Kapitel 8, Marknadsföring är tills vidare utelämnad då det tar tid att genomarbeta konsekvenserna för programblad och hemsida samt hur vi vill marknadsföra

Läs mer

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Grafisk manual. 1.0 Index. Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... Grafisk manual 1.0 Index Om logotypen... 2 DOTTERBOLAG... 3 DOTTERBOLAG 2 RADER... 4 Friyta och MinimIstorlek... 5 VARIATIONER... 6 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING... 7 EXEMPEL PÅ EJ TILLÅTEN ANVÄNDNING...

Läs mer

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16

Innehåll. Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Grafisk manual Innehåll 2 Förord 3 Logotype 4 Frizon 6 Logovarianter 7 Engelsk logotype 8 Färger 9 Dekorelement 10 Typografi 12 Accidens 14 PR-produkter 16 Det är viktigt hur omvärlden uppfattar oss. 3

Läs mer

Grafisk profil Arne Lorentzon AB

Grafisk profil Arne Lorentzon AB Grafisk profil Arne Lorentzon AB 2013-12 Den grafiska profilens egenskaper för Arne Lorentzon AB ska bygga på stabilitet, seriositet och framtidstro. stafett.se 2013 Grafisk profil Arne Lorentzon AB Sid

Läs mer

GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN

GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN GRAFISK MANUAL FÖR MUNKEDALS KOMMUN INNEHÅLL Introduktion............................... 2 Historia.................................. 3 Logotyper................................. 4 Tagline...................................

Läs mer

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009

Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Pampas Marina Profilmanual version 0.0 17 Juni 2009 Innehåll Förord 02 Grundelement Logotype Färger Typsnitt Kontorstryck Brevpapper Kuvert Visitkort Skyltar Flaggor Skyltar 03 05 06 07 08 09 10 11 2 Förord

Läs mer

Så skapas färgbilder i datorn

Så skapas färgbilder i datorn Så skapas färgbilder i datorn 31 I datorn skapas såväl text som bilder på skärmen av små fyrkantiga punkter, pixlar, som bygger upp bilden. Varje punkt har sin unika färg som erhålls genom blandning med

Läs mer

G R A F I S K M A N U A L

G R A F I S K M A N U A L GRAFISK MANUAL 2008 03 01 VARFÖR EN GRAFISK MANUAL? Viktigast för en verksamhet är männi skorna inom organi sa - tionen och vad de gemensamt kan erbjuda sina upp drags - givare. Men även den grafiska formgivningen

Läs mer

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger.

INLEDNING. Navigera dig genom manualens delar och avsnitt med hjälp av menyn till höger. GRAFISK MANUAL INLEDNING Denna grafiska manual för Backyard beskriver hur, när och vart text, bild och färg ska användas. Den är fram tagen för att kunna lyfta varumärket på bästa sätt i dess position

Läs mer

Grafisk profilmanual 1.8.2013

Grafisk profilmanual 1.8.2013 Grafisk profilmanual 1.8.2013 Inledning Den grafiska profilen signalerar lugn, trygghet, pålitlighet och enkelhet. Profilmanualen är till för att lätt kunna bidra med tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet.

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum

Grafiska riktlinjer. Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Grafiska riktlinjer Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum 1 Grafiska riktlinjer kring Landstinget Gävleborgs 150-årsjubileum Inledning Ett varumärke är något som berör, involverar och engagerar. Vare

Läs mer

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar!

Grafisk manual GAKE DOJO. Riktigt bra självförsvar! Grafisk manual 2007 JUJUTSU Riktigt bra självförsvar! Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping Andrea Drljaca, Viktor Larsson och Jesper Jarl Grafisk manual 2007-06-08 INNEHÅLL GRAFISK MANUAL...4

Läs mer