GRAFISK PROFILMANUAL STENSTAN VISITOR CENTER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GRAFISK PROFILMANUAL STENSTAN VISITOR CENTER"

Transkript

1 GRAFISK PROFILMANUAL STENSTAN VISITOR CENTER

2 INLEDNING När ambition blir injektion Någonstans mellan drömmar och verklighet sätter människan sina ambitioner. Vi vill någonstans. Uppnå något. Oavsett vilken tid vi lever i. När drömmarna går brottningsmatch med den krassa verkligheten gäller det att inte vika ned sig. Bara den egna ambitionen sätter gränsen för vad som är möjligt. Industrimännen som byggde upp Sundsvall efter branden 1888 ville visa upp en europeisk storstad för sina utländska besökare. Bara det bästa var gott nog. Det var topparkitekter och kungliga hovleverantörer. Fasadmålningar som överglänste varandra. Tinnar, torn och smidesräcken beställda på postorder från Tyskland. För att inte tala om sensationen elektriskt ljus. Stenstan var född. Det var en hektisk tid. Det var tjusig prakt och fullt av liv. Människorna speglade sina egna ambitioner i stadens framgångar. Stenstan var toppen av mänskligt liv. Storhetstiden blev andra tider. Stenstan lever och förändras. Torg madammer, affärsmän, busungar, butiksbiträden, flanörer och lycksökare. De kommer och går genom åren. Alla med sina ambitioner. Idag. De gamla fasaderna har nytt innehåll. Människorna fortsätter att förverkliga sina ambitioner. Stenstan bär sin historia in i framtiden. Visitor Center är länken däremellan.

3 INNEHÅLLS- FÖRTECKNING Stenstan Visitor Center är ett kreativt och inspirerande besökscenter i Stadshuset. En mötesplats som utgår från Stenstans kulturarv. De grafiska riktlinjerna hjälper oss att vara konsekventa och tydliga och stärker Stenstan Visitor Centers varumärke. Den grafiska profilen ger formgivaren och producenter stor frihet, men inom vissa ramar. Denna manual beskriver hur Stenstan Visitor Centers grafiska profil är uppbyggd och hur den ska appliceras när vi exponerar Stenstan Visitor Center i olika media. Filformat 4 Logotyp 5 Logotyp 6 Illustration 7 Färger 8 Färger 9 Typsnitt 10 E-postsignatur 11 Annons 12 Annons 13 Visit-, korrespondens- och talkort 14 Brev och kuvert 15 Extern profilering 16 Profilmaterial 17

4 FILFORMAT Vektorgrafik Pixelgrafik Vektor Pixel Pixel För filformat för bilder skiljer man på två huvudgrupper: pixelgrafik och vektor - grafik. Pixelgrafiken består av bildpunkter (pixlar) och vektorgrafiken är uppbyggd av punkter med linjer som förbinder dessa. En viktig skillnad är att vektorgrafik kan förstoras obegränsat utan kvalitetsförsämring då enskilda bildpunkter börjar synas, vilket är fallet i rastergrafik. EPS (Encapsulated PostScript) Ett digitalt filformat som är vanliga i trycksammanhang. EPS-fil är vektoriserad är uppbyggd av matematiska formler. Detta gör det möjligt att förstora eller förminska filen utan att kvali tén försämmras. EPS-filer är vanligt format för logotyper. PNG (Portable Network Graphics) PNG är främst taget fram för att användas inom två områden, webb - grafik och lagringsformat. Den har ett helt förlustfri kompression vilket gör att man inte får någon degradering av generationskopior. Formatet hanterar RGB och gråskala. JPEG eller JPG (Joint Photographic Experts Group) En standard för destruktiv komprimering av digitala bilder. På rätt sorts bilder kan JPEG ge extremt god komprimeringsgrad med bibehållen kvalitet. JPEG är däremot direkt olämpligt på ritningar eller datorskapade bilder med raka linjer och skarpa kontraster. JPEG hanterar färglägena CMYK, RGB och gråskala.

5 LOGOTYP r e Stenstan Visitor Centers logotyp består av två delar: e Ordbild Ordbilden Stenstan Visitor Center är satt i typsnittet Geogrotesque Medium. En modern stil med hög läsbarhet både i små och stora appliceringar. Geogrotesque har en teknisk och seriös framtoning samtidigt som mjukheten i den ger en nära och mänsklig känsla. t Ordbilden skapar släktskap med logo - typerna för Näringslivsbolaget och Sundsvall Norrlands huvudstad. r Avgränsande markering Illustrationen och texten avgränsas genom en tunn vertikal linje som balanserar logotypen och ger den stabilitet. Anvisningar Logotypen kan återges i valfri storlek. För läsbarhetens skull är minsta rekommen dera de storlek 25 mm text bredd. Logotyp med illustration är minsta rekommenderad storlek 45 mm. Logotypens frizon t Den fria ytan runt logotypen ska vara minst höjden av bokstaven S i logotypen. Min. storlek 25 mm Min. storlek 45 mm

6 LOGOTYP o SVC_V1_SV.eps s s s s Stenstan visitor center Version Färgrymd Filtyp SVC_V1_SV.eps SVC_V1_SV.jpg SVC_V1B_SV.eps SVC_V1B_SV.jpg SVC_V1_NEG.eps SVC_V1_NEG.png o Filnnamn Logotypen levereras i olika format beroende på användningsområde. Se förklaring till vänster. SVC: Stenstan Visitor Center Logotypens versioner: Version 1 (V1): Ordbild centrerad i förhållande till det avgränsade strecket. Version 1 negativ (V1_NEG): Negativ logotyp används på svart eller färgad bakgrund. Version 1B (V1B): Ordbild med ett längre utfallande streck. Denna version används när logotypen placeras i botten av exempelvis en annons. Det avgränsade strecket blir då utfallande Version 2 (V2) och version 2B (V2B): Ordbild och avgränsande streck sammanfogad med illustration. De två versionerna används som ovan. SVC_V1B_NEG.eps SVC_V1B_NEG.png SVC_V2_CMYK.eps SVC_V2_RGB.jpg SVC_V2_SV.eps SVC_V2_SV.jpg SVC_V2B_CMYK.eps SVC_V2B_RGB.eps SVC_V2B_SV.eps SVC_V2B_SV.jpg

7 ILLUSTRATION Stenstan Visitor Centers illustration är ett grafiskt element som kan sättas samman med logotypen. Illustrationen består av flera olika grafiska element som symboliserar och visar vad Stenstan Visitor Center är och som knyter an till Stenstan: Tinnar och torn Liv och rörelse Stadsmiljön Varianter av illustrationen kan skapas genom att använda komponenterna i olika sammansättningar.

8 FÄRGER RGB CMYK PANTONE 2935 C Dekorfärg När du jobbar med profilfärgerna så är det främst processfärger CMYK (4-färg) som du ska använda dig av. Det är nästan all trycksaksframställning som det gäller. Med några undantag. Här nedan ser du även ett antal kompletteringsfärger till process bland ningen. De kan man använda till exemplevis en del rubriker, plattor eller stripes. När det gäller PMS skalan så kommer de till användning när man ska ta fram en- eller tvåfärgstryck, textiler eller dekaler. Det är en mer exakt färg än vad process färgerna är, då processfärgerna är en blandning av fyra färger för att uppnå rätt nyans. Webb - färgerna (RGB) är anpassade till dagens färgåtergivning på bildskärmar och ska endast användas där. RGB RGB-färger kallas additiva färger och anledningen är att den Vita färgen skapas av RGB (Red, Green och Blue) tillsammans. Allt ljus reflekteras till ögat. Additiva färger används för ljussättning, TV-skärmar, bildskärmar mm. Din egen bildskärm skapar färger genom att belysa ljus genom rött, grönt och blått fosfor CMYK RGB skapas av en ljuskälla men CMYK är beroende av ljusabsorberande tryckfärg på papper. Färger som inte absorberas, reflekteras synliga till ditt öga. Genom kombinera Cyan (C), Magenta (M) och Gul (Y) skulle resultatet bli Svart och detta är anledningen till att färgerna kallas subtraktiva färger. Svart (K) färg används för att få ett bättre skugg omfång. K står för key-color. När alla CMYK-färger används kallas detta 4-färgstryck. Dekorfärg Dekorfärg är inom grafisk teknik en kulör som återges utifrån en enskild, färdigblandad tryckfärg (dock inte någon av processfärgerna). Exempel på dekorfärger är desom ryms i Pantone Matching System (PMS).

9 FÄRGER Den huvudsakliga färgskalan för Stenstan Visitor Center utgår från det framtagna konceptet för inredningen: Röda nyanser (sammet) Bruna nyanser (inredningen) Svart/vit (golvet) PANTONE 235 C RGB R133 G0 B87 CMYK C20 M100 Y9 K42 HTML PANTONE 233 C RGB R197 G0 B132 CMYK C12 M100 Y0 K0 HTML C50084 PANTONE 231 C RGB R243 G117 B198 CMYK C3 M60 Y0 K0 HTML F375C6 PANTONE 1817 C RGB R94 G48 B50 CMYK C31 M85 Y59 K74 HTML 5E3032 PANTONE 160 C RGB R157 G81 B22 CMYK C6 M72 Y100 K32 HTML 9D5116 PANTONE 166 C RGB R224 G82 B6 CMYK C0 M78 Y100 K0 HTML E05206 PANTONE PRO. BLACK C RGB R30 G30 B30 CMYK C0 M0 Y0 K100 HTML 1E1E1E PANTONE COOL GRAY 4 C RGB R188 G189 B188 CMYK C12 M8 Y8 K23 HTML BCBDBC VIT RGB R255 G255 B255 CMYK C0 M0 Y0 K0 HTML FFFFFF

10 TYPSNITT ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Geogrotesque Light ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Geogrotesque Light Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Geogrotesque Regular ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Geogrotesque Regular Italic ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Geogrotesque Semi Bold ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Geogrotesque Semi Bold Italic Geogrotesque Light Geogrotesque Light Italic Bröd- och faktatext. Geogrotesque Regular Geogrotesque Regular Italic Brödtext. Geogrotesque Semi Bold Geogrotesque Semi Bold Italic Rubriker, ingress och mellanrubriker. Arial Ersättningstypsnitt för både rubriker och brödtext. Lämplig storlek för brödtexten i tryck saker är 8 12 punkter med ett radavstånd som är 2 5 punkter större än tecknen. I adressfält kan 6 8 punkter användas. För rubriker är lämplig storlek cirka punkter. Samma radavstånd som teckensnittet. Textspalterna bör inte vara bredare än i genomsnitt 70 nedslag. Versaler (stora bokstäver) är svåra att läsa i långa stycken och bör användas sparsamt. Gör tydlig skillnad i storlek mellan rubrik och brödtext. Ordentligt tilltagna marginaler ökar läsbarheten och gör sidan lugnare. Svart text på vit botten ger i längden bäst läsbarhet. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÅÄÖ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzåäö Arial

11 E-POST SIGNATUR 1 Ett av de vanligaste sätten att kommunicera med vår omvärld är via e-post. Varje dag går en stor mängd meddelande ut till olika mottagare. För att tydligt visa vem avsänd aren är och för att skapa igenkänning använder alla samma enhetliga e-postsignatur där företagsnamnet, personliga uppgifter och adressuppgifter finns. RGB Arial 10 pt 2. SVC logotyp 3. Arial fet versalt10 pt 4. Arial 10 pt

12 ANNONS e Sundsvalls nya upplevelserum r Invigning 6 juni t Möt människorna som har gjort och som gör Stenstan unik. Upplev arkitektur och sköna konster. Modern teknik tar dig på en tidsresa genom historia, drömmar och verklighet. u Välkommen! i I all annonsering är vi tydliga med vår logotyp som avsändare. Logotypen används aldrig som rubrik. Den placeras längst ner till höger för att ge illustrationen en frizon. De olika annonsexemplen visar dispositionen när typsnitt för rubrik och brödtext, illustration och logotyp sätts samman för att profilera Stenstan Visitor Center. Annonsens färger utgår från vald färgskala. Dispositionen mellan rubrik, illustration/bild skapar harmoni för betraktaren. PLAN2.NU Tävla och vinn redan idag! o Lördag 26 maj, kl , fortsätter vi vår tävling där du kan vinna Ipads, barnkalas i Stadshusets fängelsehålor och takvandringar. p Idag har vi gömt vår logotype tillsammans med ett lösenord på Storgatan 2, hos L & Co Inredning, i vackra Cassellska huset. Hitta logotypen och skicka lösenordet till senast tisdag 29 maj. Vinnarna presenteras på vår webbplats. Mer information om tävlingen hittar du på a I samarbete med d s Frizon enl sid 5 Format: (38) 122x360 mm 1 Geogrotesque Semibold 52/49 pt 2. Geogrotesque Semibold 28 pt 3. Geogrotesque Medium 13,1/16 pt 4. Geogrotesque Semibold 13,1/16 pt 5. Illustration 6. Ruta, linjetjocklek 0,3 pt 100 % svart 7. Geogrotesque Regular 9/10 pt 8. Geogrotesque Medium 9/10 pt 9. Logotyp, SVC_2B_CMYK.eps 10. Ramtjocklek 0,3 pt, 100 % svart

13 ANNONS Sundsvalls nya upplevelserum Invigning 6 juni Möt människorna som har gjort och som gör Stenstan unik. Upplev arki te k t u r o c h sköna konster. Tävlan och vinn redan idag! Modern teknik tar dig på en tidsresa genom historia, drömmar och verklighet. Vä l ko m m e n! Här visar vi exempel på olika annonsformat enligt det modulsystem som tidningarna använder sig av. Modulens nummer anges inom parentes. De olika annonsstorlekarna visar en disposition att utgå ifrån samt hur logotyper för olika samarbetspartners kan visas. Lördag 26 maj, kl , fortsätter vi vår tävling där du kan vinna Ipads, barnkalas i Stadshusets fängelsehålor och takvandringar. Idag har vi gömt vår logotype tillsammans med ett lösenord på Storgatan 2, hos L & Co Inredning, i vackra Cassellska huset. Hitta logotypen och skicka lösenordet till senast tisdag 29 maj. Vinnarna presenteras på vår webbplats. Mer information om tävlingen hittar du på I samarbete med 1 Sundsvalls nya upplevelserum Invigning 6 juni Sundsvalls nya upplevelserum Fiducias suffragarit Catelli negle genter iocari saetosus saburre. Plane quinquennalis concubine opti zothecas. Cathedras quad rupei, saetosus suis praem. Välkommen! Möt människorna som har gjort och som gör Stenstan unik. Upplev arkitektur och sköna konster. Modern teknik tar dig på en tidsresa genom historia, drömmar och verklighet. Välkommen! 2 I samarbete med 3 1. Format: (38) 122x360 mm 2. Format: (22) 80x88 mm 3. Format: (38) 122x133 mm 4. Format: (62) 248x88 mm Sundsvalls nya upplevelserum Caesar circumgrediet aegre pretosius catelli. Cathedras conubium santet agricolae. OpOptimus pretosius zothecas fermentet agricolae. Catelli spinosus adquirerographi. Medusa deciperet Pompeii. Quadrupei circumgrematrimumbraculi vix lucide deciperet parsimonia concubine, quamquam satis be. Välkommen! I samarbete med 4

14 6,2 5 VISIT-, KORRESPONDENS- OCH TALKORT 7 Mats Ågebrant e (ev titel) r Stora torget, Sundsvall Tel + 46 (0) Fax + 46 (0) Mobil + 46 (0) u 25 t 4,5 i 45 o 5 1 Visitkort Visitkorten har dimensionerna 85x54 mm och följer den grafiska profilen. Alla medarbetare har identisk utformning på sina visitkort. Korrespondenskort Korrespondenskort har dimensionerna 148x105 mm (A6). Talkort Presentationskortet kan användas som stöd vid presentationer. Den blanka sidan används för stödord. u Baksidan, som åhörarna ser, blir då profilerande för Stenstan Visitor Center när presentatören håller korten i sin hand. 6 Mats Ågebrant e (ev titel) r Stora torget, Sundsvall Tel + 46 (0) Fax + 46 (0) Mobil + 46 (0) t Visitkort, fram- och baksida 1. Geogrotesque Medium 10/12 pt 2. Geogrotesque Regular 7/9 pt 3. SVC_V1_SV.eps 4. Geogrotesque Light 7/9 pt 5. Geogrotesque Medium 7,5 pt 6. SVC:s Illustration 2. Korrespondenskort, storlek 148x105 mm (A6) 1. Geogrotesque Medium 10/12 pt 2. Geogrotesque Regular 7/9 pt 3. SVC_V2_CMYK.eps 3. Presentationskort, storlek 148x105 mm (A6) 3

15 BREVPAPPER OCH KUVERT Brevpapper och kuvert används vid korrespondens 35 60mm 23 r 23 Mats Ågebrant Sundsvall e t Rubrik brödtexapparatus bellis vix comiter circumgrediet perspicax suis, quamquam zothecas insectat quadrupei. u Matrimonii conubium santet satis verecundus apparatus bellis, quod agricolae agnascor oratori, iam quadrupei iocari umbraculi, ut vix parsimonia apparatus bellis insectat cathedras, quod quinquennalis concubine celeriter corrumperet syrtes. Pretosius oratori circumgrediet fragilis saburre, utcunque Octavius amputat gulosus cathedras. Ossifragi aegre comiter circumgrediet oratori, iam Medusa adquireret rures. Pessimus adlaudabilis syrtes aegre frugaliter praemuniet utilitas ossifragi. Adfabilis cathedras infeliciter senesceret syrtes, quamquam pretosius ossifragi neglegenter circumgrediet oratori. Agricolae agnascor apparatus bellis, et plane tremulus suis praemuniet pessimus fragilis catelli, etiam plane pretosius agricolae iocari matrimonii. Rures amputat Caesar. Chirographi lucide miscere quadrupei, quamquam oratori praemuniet perspicax chirographi. Umbraculi agnascor parsimonia saburre. Zothecas circumgrediet concubine. Apparatus bellis conubium santet lascivius oratori, iam parsimonia matrimonii amputat zothecas, etiam lascivius agricolae iocari Medusa. Parsimonia syrtes deciperet perspicax rures. Caesar miscere satis pretosius concubine, et zothecas corrumperet apparatus bellis, semper agricolae iocari bellus zothecas, iam saburre fermentet Medusa. Parsimonia concubine neglegenter amputat vix lascivius cathedras, utcunque fiducias insectat saburre. Fiducias fortiter senesceret satis tremulus matrimonii. Plane parsimonia chirographi verecunde agnascor zothecas. Matrimonii iocari Aquae Sulis. Gulosus zothecas frugaliter deciperet umbraculi. Lascivius ossifragi libere suffragarit syrtes. Med vänlig hälsning Mats Ågebrant, Titel... 5 i Stenstan Visitor Center Stora torget, Sundsvall Tel + 46 (0) Fax + 46 (0) o 1. Brev 1. Geogrotesque Regular 9/12 pt 2. SVC_V2_CMYK.eps 3. Geogrotesque Semibold 16 pt 4. Gill Sans 10/14 pt 5. Geogrotesque Semibold 7,5 pt 6. Geogrotesque Light 7,5 pt Stenstan Visitor Center Stora Torget Sundsvall 15 Visas här i 40% Stenstan Visitor Center Stora Torget Sundsvall Stenstan Visitor Center Stora Torget Sundsvall Stenstan Visitor Center Stora Torget Sundsvall Format: C4, C5, C6, S65 Färg: Färglogotyp. Svart logotyp endast av trycktekniska skäl vid särskilda behov Papper: Scandia eller motsvarande. Självhäftande klaff, alternativt fukthäftande klaff Logotypstorlek: C4: 18 mm, C5: 15 mm, C6/S65: 13 mm Enhetsnamn: Geotrotesque Bold 8,5/10,5 pt Adress: Geotrotesque Regular Enhetsnamn och adress har samma placering på alla kuvertformat. Logotyp placeras på samma sätt på C5 och S65-kuverten.

16 EXTERN PROFILERING Exempel på extern profilering Här visar vi Stenstan Visitor Center mot svart bakgrund. Följ med på en spännande resa genom stenstans historia Roll up, baksida på buss samt vepa. a Turistinformation a Entré Sundsvall a Café

17 PROFILMATERIAL Exempel på utformning av av profil - material och presentartiklar.

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg

GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg GRAFISK MANUAL Atrium Ljungberg INNEHÅLL Inledning 4 1.0 Logotyp 5 1.1 Vår logotyp 6 1.2 Storlekar och varianter 7 1.3 Färgsättning 8 1.4 Frizon 9 1.5 Placering 10 1.6 Symbolen som grafiskt element 11

Läs mer

GRAFISK MANUAL FRAMTIDEN. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden

GRAFISK MANUAL FRAMTIDEN. Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden GRAFISK MANUAL FRAMTIDEN Vi bygger det hållbara samhället för Framtiden Innehåll Vi är Framtidens ansikte utåt 1 Framtidens logotyp 2 Koncerngemensam vision 3 Logotyp med vision 4 Storlekar och varianter

Läs mer

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual

SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual SIGTUNA KOMMUN Grafisk Manual Mot bättre vetande Somliga vet. Andra tror. Vetande bygger på verkliga, väl underbyggda fakta. Tro bygger på en betydligt skakigare grund antaganden, fördomar, andrahandsuppgifter,

Läs mer

IMs Grafiska riktlinjer

IMs Grafiska riktlinjer IMs Grafiska riktlinjer När bilden av IM blir tydligare syns vi bättre De grafiska riktlinjerna är till för alla som i något sammanhang kommunicerar visuellt, i såväl tryckt som digital form, med IM som

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Allmän version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom vara

Läs mer

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL

Grafisk manual. Arvsfondsdelegationen. Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler INNEHÅLL INNEHÅLL Arvsfondsdelegationen Grafisk manual Riktlinjer för Arvsfondens visuella identitet i tryckta och digitala kanaler ARVSFONDENS GRAFISKA MANUAL: 2011 1 INNEHÅLL INNEHÅLL 2 LÄTT ATT GÖRA RÄTT 3 ARVSFONDEN

Läs mer

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL

UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL UaFS Blad 1 BESTÄMMELSER OM GRAFISK PROFIL Ny grafisk profil godkänd av kommunfullmäktige 8 maj 2013, 59 ersätter tidigare bestämmelser om grafisk profil antagen av kommunstyrelsen den 26 april 2006, 99.

Läs mer

Grafisk manual. regler och riktlinjer

Grafisk manual. regler och riktlinjer Grafisk manual regler och riktlinjer Innehåll 1. Logotyp 2. Typsnitt 3. Profilfärger 4. Grafiskt koncept 5. Bilder 6. Text och tonalitet 7. Papper 8. Korrespondensmaterial 9. Trycksaker 10. Annonser 11.

Läs mer

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual

senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual senaste rev 2014-01-27 Grafisk manual Innehåll Inledning sid 3 Vision Väsby stad 2014 sid 4 Logotypen sid 6 Komplementfärger sid 8 Typografi sid 9 Bildspråk sid 10 Tonläge sid 13 Papper sid 13 Varumärket

Läs mer

Vår grafiska profil. Handbok med exempel

Vår grafiska profil. Handbok med exempel Vår grafiska profil Handbok med exempel 1 design DESIGN Allt som är Handelshögskolan kommunicerar - huset, vi som arbetar här, studenterna, broschyrerna, skyltarna, lokalerna, miljön, webben, mailen osv.

Läs mer

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28

Presentation av Skolidrottsförbundet i texter 28 Lång 28 Kortare 28 Kortast 28 Inledning 3 Varför en grafisk manual? 4 Vårt varumärke och vår strategi 6 Vårt budskap 8 Vårt namn och märke 9 Logotyp 9 Kvalitetsstämpeln 11 Logotyp vid samarrangemang 15 Färgbandet med aktiviteter 16

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning

Designmanual. Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual Logotype Färger Varumärkesbård Mönster Formgivning Typografi Skyltning Designmanual i korthet För frågor om vår design kontakta Helene Keskitalo, stab Information, tel 08 655 91 05 eller helene.keskitalo@sveaskog.se

Läs mer

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla.

Grafisk handledning. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. - Handikappförbunden består av många intresseorganisationer som arbetar för ett mer tillgängligt samhälle för alla. Grafisk handledning för informationsmaterial från Handikappförbunden Författare/Redaktör:

Läs mer

Grafisk profil - riktlinjer för dig

Grafisk profil - riktlinjer för dig Grafisk profil - riktlinjer för dig 1. Därför har vi en grafisk profil 3 1.1 Ansvar 3 1.2 En manual för dig 3 2. Logotyp 4 2.1 Olika alternativ 4 2.2 Tillåtna logotyper 4 2.3 Otillåtna logotyper 5 2.4

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation

GRAFISK MANUAL. Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation GRAFISK MANUAL Teknisk version SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation Vi har skapat en tydlig grafisk profil för SKOOPI. Tanken är att denna profil ska hålla i många år och dessutom

Läs mer

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin

Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Skövdes skyddshelgon S:ta Elin Vår profil. För att få en enhetlig profil och ett starkare varumärke är det viktigt att denna manual följs. Riktlinjerna har kommit till för att vi ska ge ett enhetligt och

Läs mer

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar

INLEDNING. Inledning Logotyp Färger Teckensnitt Tillämpningar GRAFISK MANUAL INLEDNING Den här manualen beskriver hur vi arbetar med vår grafiska profil. I den hittar du allt från användandet av logotypen och hanterandet av färger och typografi, till mallar för utformning

Läs mer

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012

Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Grafisk profil Beslutad den 14 augusti 2012 Gäller från den 1 oktober 2012 Innehåll 2 Innehåll 3 Syfte Ansvar och kontakt 4 Kommunvapnet 5 Logotypen Grundlogotyp 6 Placering, frizon och storlek Logotyp

Läs mer

Grafisk manual. November 2013

Grafisk manual. November 2013 Grafisk manual November 2013 Innehåll Den grafiska profilen 3 Logotyp 4 Logotypens placering och storlek 5 Logotypens frizon 6 Logotypens tillämpning 7 Logotyp och avsändare 9 Typsnitt 11 Typografi 13

Läs mer

Den grafiska profilieringen för roar

Den grafiska profilieringen för roar Den grafiska profilieringen för roar 2013 edition INNEHÅLL LOGOTYP 04 LOGOTYPENS FRIZON 05 TYPOGRAFI 06 FÄRGER 07 KONTORSMATERIAL 08 ANNONS & BILDER 10 BROSCHYR 12 GRAFISKA ELEMENT/BYXMÄRKE 14 WEBBSIDA

Läs mer

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun

GRAFISK PROFIL. för Vadstena kommun GRAFISK PROFIL för Vadstena kommun Den grafiska profilen är fastställd av Vadstena Kommuns kommunfullmäktige 16 mars 2011. Producerad av: Sofia Boij, informatör Vadstena Kommun Framsidesbild: Lars Forsstedt/bildarkivet.se

Läs mer

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän

GRAFISK PROFIL. HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2. Högskolecentrum Bohuslän GRAFISK PROFIL HÖGSKOLECENTRUM BOHUSLÄN, Version 1.2 INNEHÅLL HÖG KVALITET OCH STARK IDENTITET 2 LOGOTYP Uppbyggnad, Internationell, Frizon, Med slogan och adress 4 FÄRGER Färgblandningar 10 TYPOGRAFI

Läs mer

GRAFISK PROFIL. innehåll

GRAFISK PROFIL. innehåll GRAFISK MANUAL innehåll vår grafiska profil 3 logotyp 4 profilfärger 7 accentfärger 8 symbolen 9 grafiska element 10 logotyper för nedladdning 12 bild- och formspråk 13 speciallogotyp 14 placering av EU-flagga

Läs mer

profilbas Bravidas grafiska identitet

profilbas Bravidas grafiska identitet profilbas Bravidas grafiska identitet 1. HANDBOK FÖR VARUMÄRKET BRAVIDA Bravida är Skandinaviens största installations- och serviceföretag med medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Det är ingen slump

Läs mer

Grafisk manual för Hylte kommun

Grafisk manual för Hylte kommun Grafisk manual för Hylte kommun Reviderad 2014-06-02 Innehåll Varför behöver vi en grafisk profil?... 3 Logotypen... 4 Enskilda verksamheter... 6 Teckensnitt... 7 Färgerna... 8 Kommunvapnet... 9 Korrespondensmaterial...

Läs mer

En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket

En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket En profil med möjligheter Grafisk manual för Sjöfartsverket 1 Sjöfartsverket är en kundnära serviceorganisation som tar ett aktivt ansvar för framtidens sjöfart. Det, liksom att vi utgör en viktig kunskapskälla,

Läs mer

Grafisk profilmanual 1.8.2013

Grafisk profilmanual 1.8.2013 Grafisk profilmanual 1.8.2013 Inledning Den grafiska profilen signalerar lugn, trygghet, pålitlighet och enkelhet. Profilmanualen är till för att lätt kunna bidra med tydlighet, enhetlighet och ökad synlighet.

Läs mer

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar...

Innehåll. Förord... 5. Got Events affärsplan... 6. Våra logotyper... 9. Grafiska grundelement... 19. Applikationer... 29. Skyltar... Grafisk manual Innehåll Förord... 5 Got Events affärsplan... 6 Våra logotyper... 9 Grafiska grundelement... 19 Applikationer... 29 Skyltar... 38 Riktlinje för arbetskläder... 40 Flaggor... 42 Fordon...

Läs mer