FR EN DE IT ES PT NL SV DK NO FI HO PL RU RO CN. INSTRUKCJA INSTALACJI Инструкция по монтажу и эксплуатации MANUAL DE INSTALARE 08.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FR EN DE IT ES PT NL SV DK NO FI HO PL RU RO CN. INSTRUKCJA INSTALACJI Инструкция по монтажу и эксплуатации MANUAL DE INSTALARE 08."

Transkript

1 ROY IND1-01 NOTI D'INSTALLATION INSTALLATION INSTRUTIONS INSTALLATIONSHINWIS STRUZIONI PR L'INSTALLAZION MANUAL D INSTALAIÓN MANUAL D INSTALAÇÃO INSTALLATI VOORSHRIFTN INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSVJLDNING INSTALLASJONSANVISING ASNNUSOHJT FLSZRLÉSI ÉS KZLÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKJA INSTALAJI Инструкция по монтажу и эксплуатации MANUAL D INSTALAR FR N D IT S PT NL SV DK NO FI HO PL RU RO N geprüfte Sicherheit

2 IND1 1 A x 1 x x 1 D x 1 x 55 5 x 40 0 x x F x 1 G x 90 x 110 H x 4 J x N Ø 6 5 m max 4 m m 1%! 4 m 1 m m - м 1 0 l/min - л/мин m 10 m 0 m 40 m 60 m 0 m 90 m 100 m 7 H G 7a 7b 1 G F 1 J 7c A Ø Ø Ø FRMÉ LOSD ZU HIUSO VASTDRAAIN RRADO FHADO STÄNGD LUKKT STNGT KIINNI ZAMKNIÉT RÖGZÍTTT ЗАКРЫТО 7d % D mm 5/mm mm 40mm 100/110 mm SR SANIPRO XR

3 A 7 suite 10 mm mini Ø 40 Ø // mm 1% Ø //40 mm % ème possibilité de branchement du lavabo nd possibility for connection of wash basin Zweite Möglichkeit eines Waschtischanschlusses Per collegare un lavabo al vostro apparecchio esiste anche questa possibilità Tweede mogelijkheid voor aansluiting van een wastafel a posibilidad de conexión del lavabo º possibilidade de ligação do lavatório Ytterligare möjlighet till anslutning av t.ex. tvättställ Flere måter for tilkobling av servant Alternativ mulighed for tilslutning at håndvask Druga podlaczenia umywalki Вторая возможность подключения умывальника 连 接 洗 盆 的 第 种 法 1 14 SANIPRO XR Société Française dʼassainissement N LA0-P V - 50 Hz W - IP44-1,9A - (lass I) - 6,4 KG D F G geprüfte Sicherheit a c 1e 1d 1c 1a 0b b c a 0b b 0b 1 0b 6 6b a b 49a 4 50a b 15 0b 1 0b SR SANIPRO XR

4 SV 1 SKRIVNING 7a ANSLUTNING AV W : nhetens finfördelningssystem är inbyggt i en behållare som utformats särskilt för toaletter med horisontalutlopp. Kvarnen har utvecklats efter konstens alla regler och genomgår kontinuerliga kvalitetskontroller i en av AFAQ ISO 9001-certifierad fabrik, version 000. Alla installations- och skötselanvisningar i denna bruksanvisning måste iakttas för att enheten ska fungera på rätt sätt, framför allt gäller detta de anvisningar som har märkts med följande varningssymboler : " " Personfara kan uppstå " " lfara "VARNING" Risk för funktionsstörningar hos pumpen om inte anvisningarna följs. nheten har utvecklats enligt den senaste tekniska utvecklingen på akustikområdet. För att kunna utnyttja den nya generationens apparater till fullo är det viktigt att följa de monteringsanvisningar som beskrivs i avsnitt 7. TILLHÖRSLISTA : Se figur. estryk först W-utloppets stos med flytande tvål. Placera bifogad slangklämma på toalettens avloppsstos. Drag på gummimanschetten på toalettens avloppstos. Placera slangklämman över gummimanschettens fals och skruva fast den. När enheten är på plats sätter du fast den med hjälp av de två skruvar som medföljer. I de fall fastsättningen sker med hjälp av två plattor ska de först sättas fast i behållaren innan den placeras på golvet. VARNING!!! Provspola några gånger och kontrollera igen att kopplingar och kranar till anslutna enheter W, dusch, tvättställ, bidé är helt täta. Även små läckor kan medföra att W-pumpen startar. 7b ANSLUTNING AV SANITTSUTRUSTNING Se figur 7b1 7b. VARNING: Vid anslutning av duschkabin se till att duschkarets botten kommer minst 1 cm över golvnivån. Avloppsledningen ska anslutas till husets avloppsstam eller tank. Rörledningen ska skyddas mot frysning med lämplig isolering eller värmekabel. W-pumpen måste stå frostfritt och skyddas mot frysning enligt följande alternativ : - Demontera W-pumpen och placera den frostfritt, - ller spola toaletten - gånger. Stäng av vattentillförseln till toaletten. Häll 1 liter godkänd, miljömärkt frostskyddsvätska i toaletten. Spola 1 gång. Nu har ni skyddat toalettens vattenlås och W-pumpen. Obs : Lyftkapaciteten minskar med ca 50 cm per krök för varje krök som placeras på enhetens avlopp. Använd om möjligt krökar med stor böjradie för att optimera avloppet. Sträva efter mjuka böjar. Hellre två 45 vinklar än en 90 vinkel. Det är rekommenderat att installera det externa larmsystemet Sanialarm SFA som varnar i händelse av funktionsstörningar. På vissa modeller anges borrpunkten på locket. 7e LANSLUTNING : Allt elektriskt arbete ska utföras av behörig montör 7 DIMNSIONR OH STORLK : Se figur. 4 TKNISK DATA : W-pump med inbyggd kvarn, finfördelar och pumpar bort avloppsvattnet från en W med horisontalutlopp (s.k. P-lås, universal) och ev. annan sanitetsutrustning, som beskrivs i fig. 1. nheten är endast till för hemmabruk. Rätt installerad och använd är produkten mycket driftsäker Tekniska uppgifter finns i fig.. 5 PRSTANDA : Se figur 5. 6 AVLOPPTS LYFTHÖJD OH LDNINGSLÄNGD : Möjliga kombinationer av lyfthöjd och ledningslängd återfinns i fig. 6. INSTALLATION VARNING : nheten ska anslutas till en W med horisontalutlopp (P-lås) som omfattas av N eller N7 normerna och som spolar minst 6 liter vatten. nheten ska placeras i samma rum som toaletten och övriga anslutna enheter. nheten måste vara lättåtkomlig för kontroll och service. Fästbleck för fixering av enheten medföljer. För att kunna utnyttja den senaste tekniska utvecklingen på akustikområdet i enheten är det viktigt att : - installera behållaren så att den inte vidrör en vägg - placera behållaren på ett helt plant golv för att inte motverka de vibrationsdämpande funktionerna. - se till att avloppsrören är korrekt fästade/klamrade och att avstånden mellan fästpunkterna inte överstiger en meter. 7c MONTRING AV UTLOPPSVINKLN Se figur 7c. SANIROYUR / SANIFLO / SANIROY / SANITRIT / SANI 1 / SANILUX: rikta in utloppsvinkeln i önskad riktning och använd sedan plaströret, utan att vika det, för anslutning till avloppet. Använd vid behov adapter / som medföljer. SANIROYUR PRO / SANIROY PRO / SANITOP / SANIPRO XR / SANIPLUS / SANIROYUR TOP / SANIROYUR PLUS SANI / SANI : 1-Din pump är utrustad med en utloppsvinkel i vitt gummi: - Rikta backventilens öppning genom att vrida den med en tång eller ta loss den och återmontera änden på utloppsvinkeln, - Rikta utloppsvinkeln, trä på gummislangen och fixera den med en slangklämma, -Din pump är utrustad med en utloppsvinkel och en mjuk muff: - Sätt muffen på utloppsvinkeln. Fäst den med bifogad slangklämma. - Rikta helheten och montera den svarta slangen. Fäst utloppsvinkeln med bifogad slangklämma på pumpens utloppsstos. - Kapa vid behov muffens ände för att anpassa den till utloppsröret och montera bifogad slangklämma eller D. 7d TKNISKA RÅD Se figur 7d. Det horisontala avloppsröret ska ha ett fall på minst 1 % (1 cm/m) fram till avloppsstammen. Vid en kombination av lyft och sidledespumpning se pumpdiagram. Lyftet ska göras i anslutning till pumpen. Först upp och sedan i sidled. Om möjligt, montera en avtappningsplugg för tömningen av avloppsledningen vid ev. service. För att undvika hävertverkan : montera en avluftningsventil på högsta punkten eller öka diametern på den vågräta ledningen. 1 linstallationen måste utföras av en yrkesperson med elektroteknisk kompetens. Apparaten måste placeras på ett sådant sätt att stickkontaktens propp är tillgänglig. Apparatens matningskrets måste jordas (lklass I) och skyddas av en mycket känslig differentialbrytare (0mA) kalibrerad till minst 10 A. lkabel : run = fas lå = O Grön/Gul = jord Kopplingen får endast användas till elmatningen av apparaten. Vid tvekan, låt en behörig elektriker kontrollera apparaten. estämmelser Respektera gällande standarder i användningslandet beträffande säkerhetsavstånd i badrum. Vid tvekan, kontakta en behörig tekniker. Om enhetens kabel är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller av dess garantiservice. UROPANORMRING nheten överensstämmer med N Pumpanläggning för pumpning av avloppsvatten innehållande fekalier, för begränsad användning. 9 PROVKÖRNING FTR INSTALLATION Vattenkranen till toaletten öppnas först när alla rör- och elanslutningar färdigställts och kontrollerats. Kontrollera att vattennivån i toalettens spoltank är korrekt. Minst 6-7 liter vatten per spolning ska det vara. W-pumpen startar automatiskt vid varje spolning. Provspola några gånger och kontrollera igen att kopplingar och kranar till anslutna enheter W, dusch, tvättställ, bidé är helt täta. Även små läckor kan medföra att W-pumpen startar.

5 10 ANVÄNDNING OH FÖRSIKTIGHTSÅTGÄRDR : VARNING!!! Vid långvarig frånvaro (semester) är det nödvändigt att stänga av vattentillförseln till toaletten. n toalett med en W-pump fungerar precis som en vanlig vattentoalett och kräver inget särskilt underhåll. Pump & kvarn startar automatiskt vid spolning. W-pumpen är avsedd för hushållsbruk. För horisontalavlopp : Lutningen ska vara 0,5 %. Undvik låga punkter i rörledningssystemet, VARNING!!! Garantin gäller endast för bortpumpning av toalettpapper, fekalier och avfallsvatten. Garantin gäller inte för skador på pumpen som orsakats av nedspolning av främmande föremål som t.ex. sanitetsbindor, tamponger, bomull, topz, pappershanddukar, preventivmedel, större mängder hår, våtservetter, livsmedel, föremål av metall, trä eller plast, eller vätskor av typen lösningsmedel, oljor, syror etc. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska kapacitet, känselförmåga eller mentala förmåga är begränsad, eller vars erfarenhet och kännedom saknas, förutom om de är under överinseende och får nödvändiga instruktioner om hur apparaten ska användas, samt bistås av en person som ansvarar för deras säkerhet. Håll barn under uppsikt och se till att de inte leker med apparaten. 1 VNTULL DRIFTSTÖRNING : Vid normal användning kan man räkna med lång livslängd och utomordentlig driftsäkerhet. Inte ens knivarna behöver bytas. Uppstår en störning i funktionen, använd följande arbetsschema för att fastställa och åtgärda fel. SYMPTOM nheten startar ej Motorn startar och stoppar ideligen Motorn arbetar oregelbundet och vattnet sjunker långsamt i W-skålen Motorn arbetar normalt men fort-sätter för länge Motorn startar ej RYT ALLTID STRÖMMN INNAN NI GÖR NÅGRA INGRPP I NHTN NHTN FÅR NDAST ÖPPNAS AV N AUKTORISRAD RPARATÖR Motorn avger ett skramlande/rasslande ljud men pumpar dåligt Gråvatten stiger upp I duschkaret (gäller enheter med sidoinlopp) MÖJLIG ORSAK nheten har arbetat för länge motorkyddet har löst ut - lproblem Tillkopplade enheter läcker ackventilen är defekt/felmonterad Skyddsgallret igensatt Membran under nivåvakt defekt alt. främmande föremål i pumphus Ingen spänning Fel i styrenheten Främmande föremål blockerar knivrotorn För liten nivåskillnad mellan dusch och pump Inloppsventilen igensatt ÅTGÄRD Avvakta återställning - Kontakta auktoriserad tekniker Kontrollera ev. läckage Rensa alt. byt backventil Rensa skyddsgallret Kontrollera membranet alt. rensa pumphuset Kontrollera säkringen Kontakta aukt. servicetekniker Avlägsna föremålet Kontakta aukt. servicetekniker Kontrollera installationen Rengör inloppsventilen Kontakta aukt. servicetekniken 11 RNGÖRING OH AVKALKNING : För att rengöra W-pumpen. Stäng av strömmen till W-pumpen. Slå i vanligt rengöringsmedel i W-stolens vattenlås. Spola och låt blandningen stå i W-pumpen några timmar. Koppla därefter in strömmen och spola några gånger. Där vattnet är mycket kalkhaltigt bör avkalkning göras regelbundet. ryt strömmen, Häll i en lämplig dos avkalkningsmedel eller ättika i toaletten. Spola och låt blandningen stå i W-pumpen några timmar. Koppla därefter in strömmen och spola några gånger så att W-pumpen sköljs igenom. 1 UNDRHÅLL : RYT STRÖMFÖRSÖRJNINGN FÖR INGRPP I NHTN. nheten kräver inget särskilt underhåll. Vissa apparater från SFA har utrustats med aktivt kol-filter. Detta filter skall bytas ut en gång per år. 14 DMONTRING : DRA UR STIKPROPPN FÖR VARJ INGRPP Hur man kopplar bort W-pumpen A D F ryt strömmen. Stäng vattentillförseln till toaletten. Avlägsna så mycket vatten som möjligt ur toalettens W-skål, Lossa avloppsröret. Ha ett lämpligt kärl tillgängligt för att ta emot returvatten, Lossa anslutningarna från andra anslutna enheter, Lossa ev. fästbleck, Skruva loss slangklämman och skjut tillbaka manschetten mot boxen och drag den sedan åt sidan. Främmande föremål ryt strömmen. Ta bort enhetens gummimanschett för att öppna inloppets mynning ordentligt och ta bort föremålet som hindrar rotationen med hjälp av en ståltråd. Observera! Försök aldrig få in handen för att rensa (knivarna är mycket skarpa). TILLTÄPPTA SIDOINLOPPSKLAFFAR : Ta bort muffarna och frigör vid behov gummiklaffarna med en skruvmejsel. 15 GARANTIVILLKOR : Vi lämnar års garanti från inköpsdatumet på W-pumparna under förutsättning att de installeras och används enligt skötsel- och installationsanvisningen. ndast fekalier, toalettpapper och avloppsvatten får spolas ner! 19

6 FRAN SOIT FRANÇAIS D ASSAINISSMNT, rue d Aboukir 7500 Paris Tél Fax UNITD KINGDOM SANIFLO Ltd., Howard House, The Runway South Ruislip Middx., HA4 6 S Tel / 4040 Fax IRLAND SANIRISH Ltd IDA Industrial state denderry ounty Offaly Tel Fax AUSTRALIA SANIFLO AUSTRALIA Unit 7, 15 Howleys Road, Notting Hill P.O. ox 51 Pinewood Victoria 149 Melbourne Tel Fax DUTSHLAND SFA SANIROY GmbH Waldstr. Geb Dietzenbach Tel. (060 74) 09-0 Fax (060 74) ITALIA SFA ITALIA spa Via del enessere, Siziano (PV) Tel Fax SPAÑA GRUPO SFA / Vinyalets,1 P.I. an Vinyalets 010 Sta. Perpètua de Mogoda - arcelona Tel Fax PORTUGAL SFA Lda Av 5 de Outubro, Lisboa Tel Fax SUISS SHWIZ SVIZZRA SFA SANIROY A SWITZRLAND Stettenstrasse 6 H-954 Geroldswil Tel Fax NLUX SFA NLUX.V. Voltaweg XK cht Tel Fax SRVI HLPLINS SVRIG SANIFLO A OX 797 S Sollentuna Tel Fax POLSKA SFA POLAND ul. Kolejowa omianki/warszawa Tel. (+4) 7 00 Fax (+4) êéëëàü SFA êéëëàü åóòí äóîô Ì È ÔÂapple. 9, ÍÓÏ. 10 TeÎ. (495) Ù ÍÒ (495) ČSKÁ RPULIKA SFA-SANIROY, spol. s r.o Na Košince PRAHA - Libeň Tel : Fax : ROMANIA SFA SANIFLO S.R.L. Strada Leonard Nicolae, nr. A Timișoara Tel Fax TL FAX France 1 UT par appel United Kingdom (all from a land line) Ireland (LOW ALL) Australia Deutschland (060 74) Italia spaña Portugal Suisse Schweiz Svizzera enelux Sverige Polska (+4) 7 00 (+4) êóòòëfl (495) (495) Česká Republika România Service information : SFA - 0/010 Graphic Plus +/1/ Photo Voncken - Printed in. SOUS RÉSRV D MODIFIATIONS DANS L UT D AMÉLIORR NOS PRODUITS. W RSRV TH RIGHT TO MAK MODIFIATIONS IN TH FURTHRAN OF THNIAL DVLOPMNT. ÄNDRUNGN AUFGRUND VON PRODUKTWITRNTWIKLUNG VORHALTN. SUSPTIL D UALQUIR MJORA N NUSTROS PRODUTOS. ZONDR DAT HIRUIT NIG AANSPRAAK KAN ONTSTAAN HHOUDN WIJ ONS HT RHT VOOR PRODUKTN T MODIFIRN N/OF AAN T PASSN. ON LO SOPO DI MIGLIORAR I NOSTRI PRODOTTI, SFA SI RSRVAIL DIRITTO ALLA MODIFIAZION. VI FÖRHÅLLR OSS RÅTTN TILL FRAMTIDA TKNISKA FÖRÅNDRINGAR. FÄ ÓÒÚ ÎflÂÚ Á ÒÓ ÓÈ Ôapple Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÛÎÛ ËÂ Ò Ó ÔappleÓ Û͈Ë. SUSPTIIL D A SUFRI MODIFIĂRI ÎN SOPUL ÎMUNĂTĂȚIRII PRODUSLOR NOASTR.

Saniflo skapar värde till ditt hem

Saniflo skapar värde till ditt hem KATALOG Saniflo skapar värde till ditt hem Med en Saniflopump är det möjligt att installera sanitära utrustningar nästan var som helst från källaren upp till vinden. Det är den idealiska lösningen där

Läs mer

KJ-1590II KJ-2200 KJ-3000

KJ-1590II KJ-2200 KJ-3000 KJ-1590II KJ-2200 KJ-3000 GB p. 1 DE p. 7 FR p. 14 NL p. 21 IT p. 28 ES p. 35 PT p. 42 SV p. 49 DA p. 55 NO p. 61 FI p. 68 HR p. 74 PL p. 80 RO p. 87 CZ p. 94 HU p. 100 GR p. 107 RU p. 114 Figures p. 121

Läs mer

Bubbelbadkar från Gustavsberg

Bubbelbadkar från Gustavsberg Bubbelbadkar från Gustavsberg Installations- och bruksanvisning Garantisedel Innehåll Sida 1 Installation 3-7 1.1 Mottagande och uppackning 3 1.2 Lyfta karet 3 1.3 Placering av kar 3 1.4 Placering av avloppsslangen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING IFU-TL HR S.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:38 PM INNEHÅLLSFÖRTECKNING AVSEDD ANVÄNDNING INNAN TVÄTTMASKINEN ANVÄNDS FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER BESKRIVNING AV TVÄTTMASKINEN

Läs mer

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7. Installations- och användarmanual

FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7. Installations- och användarmanual FÖRSPOLNINGSMASKIN WD-PRM6 & WD-PRM7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: (Sv) Gäller från: 201403 Rev.: 3.0 1. Allmänt... 1 1.1 Symboler som används i handboken... 1 1.2 Symboler

Läs mer

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual

Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7. Installations- och användarmanual Förspolningsmaskin WD-PRM 6 & WD-PRM 7 (originaldokumentation) Installations- och användarmanual S/N: Gäller från: 01. 01. 2011 Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för

Läs mer

Innehåll kvalificerade teknikern

Innehåll kvalificerade teknikern Innehåll 1. Säkerhets och användningsinstruktioner 2 2. Installation och fastsättning 5 3. Beskrivning av kontrollknapparna 9 4. Operatörsinstruktioner 17 5. Rengöring och Underhåll 27 6. Problemlösning

Läs mer

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675

Din manual BOSCH WFX160SN http://sv.yourpdfguides.com/dref/3561675 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för BOSCH WFX160SN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235

Din manual HUSQVARNA QW828H http://sv.yourpdfguides.com/dref/838235 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8

Bruksanvisning. Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8 Bruksanvisning Kyl-/frysskåp ERB40250W8 ERB35250W8 ERB35253W8 We were thinking of you when we made this product 8184173-00/6 092007 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig

Läs mer

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736

Din manual ZANUSSI FL12 http://sv.yourpdfguides.com/dref/657736 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI FL12. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL

INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL Kökskvarn WTE 100 INSTALLATION, ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL www.wastetoenergy.se 2 Kära kund Tack för att köpt WTE Avfallskvarn. Avfallskvarnen hjälper dig att hantera ditt köksavfall snabbt, enkelt och miljövänligt.

Läs mer

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista

Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Användarmanual Coffee Queen Espressomaskiner Crema Mini Barista Din återförsäljare Rev.080417 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

Användarmanual Compact, Digital

Användarmanual Compact, Digital Användarmanual Compact, Digital Compact Digital 2 grupp Digital 3-4 grupp Din återförsäljare...... U / SE Rev 090210 1. Innehållsförteckning Compact och Digital 1. Innehållsförteckning sida 2 2. Orientering:

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 143. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 143 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan maskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på maskinen. M.-Nr. 07 186 770

Läs mer

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se

Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365. sv-se Bruksanvisning Tvättmaskin W 3365 sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan tvättmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien

Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Användarhandbok för Matavfallskvarn T-serien Om vi alla hjälps åt kan vi hjälpa vår värld att må bättre GRATTIS DU HAR KÖPT EN HÖGPRESTERANDE AVFALLSKVARN Viktigt läs alla instruktioner noggrant. Behåll

Läs mer

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800

Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Utg. 06-1 Monteringsanvisning & Produktinformation FOMA luftvärmepump Modell 4300, 4500, 5500, 5600, 6300 och 6800 Här kan du i lugn och ro studera hur monteringen av en FOMA värmepump går till. Modulsystemet

Läs mer

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT. Bruksanvisning ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT Bruksanvisning Innehåll KARTONGENS INNEHÅLL...3 KONSTRUKTION...3 SÄKERHET...3 TRANSPORTSÄKRING...4 MONTERING...4 ANVÄNDNING...6 TÖMNING...7 UNDERHÅLL...7 FELSÖKNING...8 TEKNISKA

Läs mer

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2

Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Nilfisk E 130.2 Nilfisk E 140.2 Nilfisk E 145.2 Instruktionsbok Copyright 2011 Nilfisk, Division of Nilfisk-Advance A/S Index 1 Säkerhetsföreskrifter och varningar...3 2 Beskrivning...4 3 Innan du börjar

Läs mer

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634

Din manual ROSENLEW RW703 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1079634 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA RÅD ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV FRYSFACKET OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH RENGÖRING

Läs mer

FRYS. Modell: F175V MANUAL

FRYS. Modell: F175V MANUAL FRYS Modell: F175V MANUAL Presentation av din Frys Före användning Läs instruktionerna noga innan du använder din frys. Frysen är för inomhusbruk.. CONTROL PANEL Crystal flips Crystal drawers Installation

Läs mer

Diskmaskin. Bruksanvisning

Diskmaskin. Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisning Läs först den här bruksanvisningen! Bästa kund, Vi hoppas att du får ut maximalt av produkten som har tillverkats i en högteknologisk anläggning och genomgått omfattande kvalitetskontroller.

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR

Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR Uponor Infiltrationssystem INSTALLATIONSANVISNINGAR 12 2012 76006 Det är viktigt med ett väl fungerande avloppssystem Innehåll Inledning...2 Tänk på detta innan du installerar...5 Så här monterar du Uponor

Läs mer