FR EN DE IT ES PT NL SV DK NO FI HO PL RU RO CN. INSTRUKCJA INSTALACJI Инструкция по монтажу и эксплуатации MANUAL DE INSTALARE 08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FR EN DE IT ES PT NL SV DK NO FI HO PL RU RO CN. INSTRUKCJA INSTALACJI Инструкция по монтажу и эксплуатации MANUAL DE INSTALARE 08."

Transkript

1 ROY IND1-01 NOTI D'INSTALLATION INSTALLATION INSTRUTIONS INSTALLATIONSHINWIS STRUZIONI PR L'INSTALLAZION MANUAL D INSTALAIÓN MANUAL D INSTALAÇÃO INSTALLATI VOORSHRIFTN INSTALLATIONSANVISNING INSTALLATIONSVJLDNING INSTALLASJONSANVISING ASNNUSOHJT FLSZRLÉSI ÉS KZLÉSI ÚTMUTATÓ INSTRUKJA INSTALAJI Инструкция по монтажу и эксплуатации MANUAL D INSTALAR FR N D IT S PT NL SV DK NO FI HO PL RU RO N geprüfte Sicherheit

2 IND1 1 A x 1 x x 1 D x 1 x 55 5 x 40 0 x x F x 1 G x 90 x 110 H x 4 J x N Ø 6 5 m max 4 m m 1%! 4 m 1 m m - м 1 0 l/min - л/мин m 10 m 0 m 40 m 60 m 0 m 90 m 100 m 7 H G 7a 7b 1 G F 1 J 7c A Ø Ø Ø FRMÉ LOSD ZU HIUSO VASTDRAAIN RRADO FHADO STÄNGD LUKKT STNGT KIINNI ZAMKNIÉT RÖGZÍTTT ЗАКРЫТО 7d % D mm 5/mm mm 40mm 100/110 mm SR SANIPRO XR

3 A 7 suite 10 mm mini Ø 40 Ø // mm 1% Ø //40 mm % ème possibilité de branchement du lavabo nd possibility for connection of wash basin Zweite Möglichkeit eines Waschtischanschlusses Per collegare un lavabo al vostro apparecchio esiste anche questa possibilità Tweede mogelijkheid voor aansluiting van een wastafel a posibilidad de conexión del lavabo º possibilidade de ligação do lavatório Ytterligare möjlighet till anslutning av t.ex. tvättställ Flere måter for tilkobling av servant Alternativ mulighed for tilslutning at håndvask Druga podlaczenia umywalki Вторая возможность подключения умывальника 连 接 洗 盆 的 第 种 法 1 14 SANIPRO XR Société Française dʼassainissement N LA0-P V - 50 Hz W - IP44-1,9A - (lass I) - 6,4 KG D F G geprüfte Sicherheit a c 1e 1d 1c 1a 0b b c a 0b b 0b 1 0b 6 6b a b 49a 4 50a b 15 0b 1 0b SR SANIPRO XR

4 SV 1 SKRIVNING 7a ANSLUTNING AV W : nhetens finfördelningssystem är inbyggt i en behållare som utformats särskilt för toaletter med horisontalutlopp. Kvarnen har utvecklats efter konstens alla regler och genomgår kontinuerliga kvalitetskontroller i en av AFAQ ISO 9001-certifierad fabrik, version 000. Alla installations- och skötselanvisningar i denna bruksanvisning måste iakttas för att enheten ska fungera på rätt sätt, framför allt gäller detta de anvisningar som har märkts med följande varningssymboler : " " Personfara kan uppstå " " lfara "VARNING" Risk för funktionsstörningar hos pumpen om inte anvisningarna följs. nheten har utvecklats enligt den senaste tekniska utvecklingen på akustikområdet. För att kunna utnyttja den nya generationens apparater till fullo är det viktigt att följa de monteringsanvisningar som beskrivs i avsnitt 7. TILLHÖRSLISTA : Se figur. estryk först W-utloppets stos med flytande tvål. Placera bifogad slangklämma på toalettens avloppsstos. Drag på gummimanschetten på toalettens avloppstos. Placera slangklämman över gummimanschettens fals och skruva fast den. När enheten är på plats sätter du fast den med hjälp av de två skruvar som medföljer. I de fall fastsättningen sker med hjälp av två plattor ska de först sättas fast i behållaren innan den placeras på golvet. VARNING!!! Provspola några gånger och kontrollera igen att kopplingar och kranar till anslutna enheter W, dusch, tvättställ, bidé är helt täta. Även små läckor kan medföra att W-pumpen startar. 7b ANSLUTNING AV SANITTSUTRUSTNING Se figur 7b1 7b. VARNING: Vid anslutning av duschkabin se till att duschkarets botten kommer minst 1 cm över golvnivån. Avloppsledningen ska anslutas till husets avloppsstam eller tank. Rörledningen ska skyddas mot frysning med lämplig isolering eller värmekabel. W-pumpen måste stå frostfritt och skyddas mot frysning enligt följande alternativ : - Demontera W-pumpen och placera den frostfritt, - ller spola toaletten - gånger. Stäng av vattentillförseln till toaletten. Häll 1 liter godkänd, miljömärkt frostskyddsvätska i toaletten. Spola 1 gång. Nu har ni skyddat toalettens vattenlås och W-pumpen. Obs : Lyftkapaciteten minskar med ca 50 cm per krök för varje krök som placeras på enhetens avlopp. Använd om möjligt krökar med stor böjradie för att optimera avloppet. Sträva efter mjuka böjar. Hellre två 45 vinklar än en 90 vinkel. Det är rekommenderat att installera det externa larmsystemet Sanialarm SFA som varnar i händelse av funktionsstörningar. På vissa modeller anges borrpunkten på locket. 7e LANSLUTNING : Allt elektriskt arbete ska utföras av behörig montör 7 DIMNSIONR OH STORLK : Se figur. 4 TKNISK DATA : W-pump med inbyggd kvarn, finfördelar och pumpar bort avloppsvattnet från en W med horisontalutlopp (s.k. P-lås, universal) och ev. annan sanitetsutrustning, som beskrivs i fig. 1. nheten är endast till för hemmabruk. Rätt installerad och använd är produkten mycket driftsäker Tekniska uppgifter finns i fig.. 5 PRSTANDA : Se figur 5. 6 AVLOPPTS LYFTHÖJD OH LDNINGSLÄNGD : Möjliga kombinationer av lyfthöjd och ledningslängd återfinns i fig. 6. INSTALLATION VARNING : nheten ska anslutas till en W med horisontalutlopp (P-lås) som omfattas av N eller N7 normerna och som spolar minst 6 liter vatten. nheten ska placeras i samma rum som toaletten och övriga anslutna enheter. nheten måste vara lättåtkomlig för kontroll och service. Fästbleck för fixering av enheten medföljer. För att kunna utnyttja den senaste tekniska utvecklingen på akustikområdet i enheten är det viktigt att : - installera behållaren så att den inte vidrör en vägg - placera behållaren på ett helt plant golv för att inte motverka de vibrationsdämpande funktionerna. - se till att avloppsrören är korrekt fästade/klamrade och att avstånden mellan fästpunkterna inte överstiger en meter. 7c MONTRING AV UTLOPPSVINKLN Se figur 7c. SANIROYUR / SANIFLO / SANIROY / SANITRIT / SANI 1 / SANILUX: rikta in utloppsvinkeln i önskad riktning och använd sedan plaströret, utan att vika det, för anslutning till avloppet. Använd vid behov adapter / som medföljer. SANIROYUR PRO / SANIROY PRO / SANITOP / SANIPRO XR / SANIPLUS / SANIROYUR TOP / SANIROYUR PLUS SANI / SANI : 1-Din pump är utrustad med en utloppsvinkel i vitt gummi: - Rikta backventilens öppning genom att vrida den med en tång eller ta loss den och återmontera änden på utloppsvinkeln, - Rikta utloppsvinkeln, trä på gummislangen och fixera den med en slangklämma, -Din pump är utrustad med en utloppsvinkel och en mjuk muff: - Sätt muffen på utloppsvinkeln. Fäst den med bifogad slangklämma. - Rikta helheten och montera den svarta slangen. Fäst utloppsvinkeln med bifogad slangklämma på pumpens utloppsstos. - Kapa vid behov muffens ände för att anpassa den till utloppsröret och montera bifogad slangklämma eller D. 7d TKNISKA RÅD Se figur 7d. Det horisontala avloppsröret ska ha ett fall på minst 1 % (1 cm/m) fram till avloppsstammen. Vid en kombination av lyft och sidledespumpning se pumpdiagram. Lyftet ska göras i anslutning till pumpen. Först upp och sedan i sidled. Om möjligt, montera en avtappningsplugg för tömningen av avloppsledningen vid ev. service. För att undvika hävertverkan : montera en avluftningsventil på högsta punkten eller öka diametern på den vågräta ledningen. 1 linstallationen måste utföras av en yrkesperson med elektroteknisk kompetens. Apparaten måste placeras på ett sådant sätt att stickkontaktens propp är tillgänglig. Apparatens matningskrets måste jordas (lklass I) och skyddas av en mycket känslig differentialbrytare (0mA) kalibrerad till minst 10 A. lkabel : run = fas lå = O Grön/Gul = jord Kopplingen får endast användas till elmatningen av apparaten. Vid tvekan, låt en behörig elektriker kontrollera apparaten. estämmelser Respektera gällande standarder i användningslandet beträffande säkerhetsavstånd i badrum. Vid tvekan, kontakta en behörig tekniker. Om enhetens kabel är skadad måste den bytas ut av tillverkaren eller av dess garantiservice. UROPANORMRING nheten överensstämmer med N Pumpanläggning för pumpning av avloppsvatten innehållande fekalier, för begränsad användning. 9 PROVKÖRNING FTR INSTALLATION Vattenkranen till toaletten öppnas först när alla rör- och elanslutningar färdigställts och kontrollerats. Kontrollera att vattennivån i toalettens spoltank är korrekt. Minst 6-7 liter vatten per spolning ska det vara. W-pumpen startar automatiskt vid varje spolning. Provspola några gånger och kontrollera igen att kopplingar och kranar till anslutna enheter W, dusch, tvättställ, bidé är helt täta. Även små läckor kan medföra att W-pumpen startar.

5 10 ANVÄNDNING OH FÖRSIKTIGHTSÅTGÄRDR : VARNING!!! Vid långvarig frånvaro (semester) är det nödvändigt att stänga av vattentillförseln till toaletten. n toalett med en W-pump fungerar precis som en vanlig vattentoalett och kräver inget särskilt underhåll. Pump & kvarn startar automatiskt vid spolning. W-pumpen är avsedd för hushållsbruk. För horisontalavlopp : Lutningen ska vara 0,5 %. Undvik låga punkter i rörledningssystemet, VARNING!!! Garantin gäller endast för bortpumpning av toalettpapper, fekalier och avfallsvatten. Garantin gäller inte för skador på pumpen som orsakats av nedspolning av främmande föremål som t.ex. sanitetsbindor, tamponger, bomull, topz, pappershanddukar, preventivmedel, större mängder hår, våtservetter, livsmedel, föremål av metall, trä eller plast, eller vätskor av typen lösningsmedel, oljor, syror etc. Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) vars fysiska kapacitet, känselförmåga eller mentala förmåga är begränsad, eller vars erfarenhet och kännedom saknas, förutom om de är under överinseende och får nödvändiga instruktioner om hur apparaten ska användas, samt bistås av en person som ansvarar för deras säkerhet. Håll barn under uppsikt och se till att de inte leker med apparaten. 1 VNTULL DRIFTSTÖRNING : Vid normal användning kan man räkna med lång livslängd och utomordentlig driftsäkerhet. Inte ens knivarna behöver bytas. Uppstår en störning i funktionen, använd följande arbetsschema för att fastställa och åtgärda fel. SYMPTOM nheten startar ej Motorn startar och stoppar ideligen Motorn arbetar oregelbundet och vattnet sjunker långsamt i W-skålen Motorn arbetar normalt men fort-sätter för länge Motorn startar ej RYT ALLTID STRÖMMN INNAN NI GÖR NÅGRA INGRPP I NHTN NHTN FÅR NDAST ÖPPNAS AV N AUKTORISRAD RPARATÖR Motorn avger ett skramlande/rasslande ljud men pumpar dåligt Gråvatten stiger upp I duschkaret (gäller enheter med sidoinlopp) MÖJLIG ORSAK nheten har arbetat för länge motorkyddet har löst ut - lproblem Tillkopplade enheter läcker ackventilen är defekt/felmonterad Skyddsgallret igensatt Membran under nivåvakt defekt alt. främmande föremål i pumphus Ingen spänning Fel i styrenheten Främmande föremål blockerar knivrotorn För liten nivåskillnad mellan dusch och pump Inloppsventilen igensatt ÅTGÄRD Avvakta återställning - Kontakta auktoriserad tekniker Kontrollera ev. läckage Rensa alt. byt backventil Rensa skyddsgallret Kontrollera membranet alt. rensa pumphuset Kontrollera säkringen Kontakta aukt. servicetekniker Avlägsna föremålet Kontakta aukt. servicetekniker Kontrollera installationen Rengör inloppsventilen Kontakta aukt. servicetekniken 11 RNGÖRING OH AVKALKNING : För att rengöra W-pumpen. Stäng av strömmen till W-pumpen. Slå i vanligt rengöringsmedel i W-stolens vattenlås. Spola och låt blandningen stå i W-pumpen några timmar. Koppla därefter in strömmen och spola några gånger. Där vattnet är mycket kalkhaltigt bör avkalkning göras regelbundet. ryt strömmen, Häll i en lämplig dos avkalkningsmedel eller ättika i toaletten. Spola och låt blandningen stå i W-pumpen några timmar. Koppla därefter in strömmen och spola några gånger så att W-pumpen sköljs igenom. 1 UNDRHÅLL : RYT STRÖMFÖRSÖRJNINGN FÖR INGRPP I NHTN. nheten kräver inget särskilt underhåll. Vissa apparater från SFA har utrustats med aktivt kol-filter. Detta filter skall bytas ut en gång per år. 14 DMONTRING : DRA UR STIKPROPPN FÖR VARJ INGRPP Hur man kopplar bort W-pumpen A D F ryt strömmen. Stäng vattentillförseln till toaletten. Avlägsna så mycket vatten som möjligt ur toalettens W-skål, Lossa avloppsröret. Ha ett lämpligt kärl tillgängligt för att ta emot returvatten, Lossa anslutningarna från andra anslutna enheter, Lossa ev. fästbleck, Skruva loss slangklämman och skjut tillbaka manschetten mot boxen och drag den sedan åt sidan. Främmande föremål ryt strömmen. Ta bort enhetens gummimanschett för att öppna inloppets mynning ordentligt och ta bort föremålet som hindrar rotationen med hjälp av en ståltråd. Observera! Försök aldrig få in handen för att rensa (knivarna är mycket skarpa). TILLTÄPPTA SIDOINLOPPSKLAFFAR : Ta bort muffarna och frigör vid behov gummiklaffarna med en skruvmejsel. 15 GARANTIVILLKOR : Vi lämnar års garanti från inköpsdatumet på W-pumparna under förutsättning att de installeras och används enligt skötsel- och installationsanvisningen. ndast fekalier, toalettpapper och avloppsvatten får spolas ner! 19

6 FRAN SOIT FRANÇAIS D ASSAINISSMNT, rue d Aboukir 7500 Paris Tél Fax UNITD KINGDOM SANIFLO Ltd., Howard House, The Runway South Ruislip Middx., HA4 6 S Tel / 4040 Fax IRLAND SANIRISH Ltd IDA Industrial state denderry ounty Offaly Tel Fax AUSTRALIA SANIFLO AUSTRALIA Unit 7, 15 Howleys Road, Notting Hill P.O. ox 51 Pinewood Victoria 149 Melbourne Tel Fax DUTSHLAND SFA SANIROY GmbH Waldstr. Geb Dietzenbach Tel. (060 74) 09-0 Fax (060 74) ITALIA SFA ITALIA spa Via del enessere, Siziano (PV) Tel Fax SPAÑA GRUPO SFA / Vinyalets,1 P.I. an Vinyalets 010 Sta. Perpètua de Mogoda - arcelona Tel Fax PORTUGAL SFA Lda Av 5 de Outubro, Lisboa Tel Fax SUISS SHWIZ SVIZZRA SFA SANIROY A SWITZRLAND Stettenstrasse 6 H-954 Geroldswil Tel Fax NLUX SFA NLUX.V. Voltaweg XK cht Tel Fax SRVI HLPLINS SVRIG SANIFLO A OX 797 S Sollentuna Tel Fax POLSKA SFA POLAND ul. Kolejowa omianki/warszawa Tel. (+4) 7 00 Fax (+4) êéëëàü SFA êéëëàü åóòí äóîô Ì È ÔÂapple. 9, ÍÓÏ. 10 TeÎ. (495) Ù ÍÒ (495) ČSKÁ RPULIKA SFA-SANIROY, spol. s r.o Na Košince PRAHA - Libeň Tel : Fax : ROMANIA SFA SANIFLO S.R.L. Strada Leonard Nicolae, nr. A Timișoara Tel Fax TL FAX France 1 UT par appel United Kingdom (all from a land line) Ireland (LOW ALL) Australia Deutschland (060 74) Italia spaña Portugal Suisse Schweiz Svizzera enelux Sverige Polska (+4) 7 00 (+4) êóòòëfl (495) (495) Česká Republika România Service information : SFA - 0/010 Graphic Plus +/1/ Photo Voncken - Printed in. SOUS RÉSRV D MODIFIATIONS DANS L UT D AMÉLIORR NOS PRODUITS. W RSRV TH RIGHT TO MAK MODIFIATIONS IN TH FURTHRAN OF THNIAL DVLOPMNT. ÄNDRUNGN AUFGRUND VON PRODUKTWITRNTWIKLUNG VORHALTN. SUSPTIL D UALQUIR MJORA N NUSTROS PRODUTOS. ZONDR DAT HIRUIT NIG AANSPRAAK KAN ONTSTAAN HHOUDN WIJ ONS HT RHT VOOR PRODUKTN T MODIFIRN N/OF AAN T PASSN. ON LO SOPO DI MIGLIORAR I NOSTRI PRODOTTI, SFA SI RSRVAIL DIRITTO ALLA MODIFIAZION. VI FÖRHÅLLR OSS RÅTTN TILL FRAMTIDA TKNISKA FÖRÅNDRINGAR. FÄ ÓÒÚ ÎflÂÚ Á ÒÓ ÓÈ Ôapple Ó ÌÓÒËÚ ËÁÏÂÌÂÌËfl, ÛÎÛ ËÂ Ò Ó ÔappleÓ Û͈Ë. SUSPTIIL D A SUFRI MODIFIĂRI ÎN SOPUL ÎMUNĂTĂȚIRII PRODUSLOR NOASTR.

SANIVITE SANIPUMP2 VITE / PUMP RO MANUAL DE INSTALARE FR NOTICE D INSTALLATION SE INSTALLATIONSANVISNING UK INSTALLATION INSTRUCTIONS

SANIVITE SANIPUMP2 VITE / PUMP RO MANUAL DE INSTALARE FR NOTICE D INSTALLATION SE INSTALLATIONSANVISNING UK INSTALLATION INSTRUCTIONS VITE / PUMP 2 403 05.13 SANIVITE SANIPUMP2 FR NOTICE D INSTALLATION UK INSTALLATION INSTRUCTIONS DE INSTALLATIONSHINWEISE SE INSTALLATIONSANVISNING DK INSTALLATIONSVEJLEDNING NO INSTALLASJONSANVISING RO

Läs mer

VITE VITE / PUMP 2 FR NOTICE D INSTALLATION SE INSTALLATIONSANVISNING RO MANUAL DE INSTALARE UK INSTALLATION INSTRUCTIONS DK INSTALLATIONSVEJLEDNING

VITE VITE / PUMP 2 FR NOTICE D INSTALLATION SE INSTALLATIONSANVISNING RO MANUAL DE INSTALARE UK INSTALLATION INSTRUCTIONS DK INSTALLATIONSVEJLEDNING VIT / PUMP 760 07.6 VIT FR NOTI D INSTALLATION S INSTALLATIONSANVISNING RO MANUAL D INSTALAR UK INSTALLATION INSTRUTIONS DK INSTALLATIONSVJLDNING Z NÁVOD K INSTALAI A POUŽÍVÁNÍ D INSTALLATIONSHINWIS NO

Läs mer

Nyhet. OBS! Inställd på minst 6 l/spolning.

Nyhet. OBS! Inställd på minst 6 l/spolning. NYHET RSK SANIACCESS maler ner spolmassan från en wc och pumpar iväg avloppsvattnet till befintligt avlopp. Vår nya malpump med easy access där skärsystem och elektronik är separerat. Enkel installation

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

AB www.saniflo.se 08-11

AB www.saniflo.se 08-11 AB www.saniflo.se 8- Sidan RSK nummer "SILENCE" 886 "SILENCE" 8866 MALPUMPAR 6 7 "SILENCE" 886 886 8 "SILENCE" 8867 9 886 886 TOALETTER MED INBYGGD KVARN 789 789 789 789 8869 PUMPAR/ PUMPSTATIONER 6 7

Läs mer

Massagebadkar Monte 62107 INSTALLATIONSGUIDE BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 62107 Bästa användare: Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. För att garantera säkerhet, läs instruktionerna

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

DP-13. Ridge Tool Company

DP-13. Ridge Tool Company DP-13 Ridge Tool Company Instruktion Viktigt. För din egen säkerhet, läs igenom denna instruktion före arbetet påbörjas Spara denna tillsammans med maskinen. OBS. FÖR ATT UNDVIKA SKADOR PÅ UTRUSTNINGEN.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning Easy Clean B ¾ " 1 ¼ Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter.

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-60 Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-60 LA-60 är en luftavfuktare

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ...

COFFEE QUEEN. Användarmanual. QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell. U / SE Rev 091214. Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. ... ... Användarmanual COFFEE QUEEN QUEEN AQUA Table top QUEEN AQUA Golvmodell Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare...... U / SE Rev 091214 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2.

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar

MONTERINGSANVISNING EVITA-6036. Massagebadkar MONTERINGSANVISNING EVITA-6036 Massagebadkar Kära kund: Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Vänligen ta

Läs mer

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16

- installera WC eller kök där DU vill. Couverture PUMPSTATIONER. Års ERFARENHET O R I G I N A L E T KATALOG 2015-16 - installera WC eller kök där DU vill Couverture KATALOG 05- + Års ERFARENHET O R I G I N A L E T FÖR ENSKILT BRUK OCH KOMMERSIELLA UTRYMMEN BDT-PUMP PUMPSTATION SVARTVATTEN Enskilt bruk För det mindre

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1

Installationsanvisning - Användarhandbok. www.neptunbath.com 2007:1 Installationsanvisning - Användarhandbok www.neptunbath.com 2007:1 Innehållsförteckning 3. Installation Kap. 1. Före installation 2 2. Specifikationer 2 3. Installation 3 4. Användarinstruktion 4 5. Varningar

Läs mer

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING

Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA HUS/DEL LEVERANSOMFATTNING TTM 2002-04-25 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Bakvattenventil UNIVA STAUFIX FKA PRODUKTBESKRIVNING Bakvattenventil FKA är avsedd att monteras i rörledningar

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Kondensvattenrör KVR 10

Kondensvattenrör KVR 10 LEK Kondensvattenrör KVR 10 IHB 1135-2 811143 1 Svenska, Installatörshandbok - KVR 10 Allmänt Tillbehöret KVR 10 används för att på ett säkert sätt leda bort det mesta av kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R

BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R TE 06.009 Rev. A BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R DRICKSVATTENKYLARE CC 68 R TYP RC 35 R 3 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNINGAR 1. Tekniska data - Elanslutning

Läs mer

Saromica Perkolator, kaffemaskin

Saromica Perkolator, kaffemaskin Saromica Perkolator, kaffemaskin Modell Saromica 6005 / Saromica 6010 / Saromica 6015 Bruksanvisning 1 1. Allmän information Läs noga igenom bruksanvisningen med viktig information för säker och korrekt

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar

MONTERINGSANVISNING. Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Lyx massagebadkar MONTERINGSANVISNING Tack för att du köpt ett Bathlife massagebadkar. Läs igenom denna manualen noggrant, innan du börjar installera och använda badkaret. Denna anvisning

Läs mer

PRINT & WEB VERSION. 14T, 18T och 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk)

PRINT & WEB VERSION. 14T, 18T och 23T PRODUCTS VERSION. Användarmanual (Svensk) PRINT & WEB VERSION 14T, 18T och 23T PRODUCTS VERSION Användarmanual (Svensk) Tack för ditt val av Opranic! Med detta köp, har du valt en modern, högkvalitativ värmare. Denna handbok har utformats för

Läs mer

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.:

Bruksanvisning. AQUA LINE Typ: AQ V 3000W Art.: Bruksanvisning AQUA LINE Typ: AQ340 230V 3000W Art.: 90 27 791 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg!

Läs mer

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL...

STIGA PARK COMPACT SV...4 FI...6 DA... 8 NO.. 10 DE.. 12 EN.. 15 FR.. 17 NL.. 19 IT ES.. 24 PT PL RU.. 32 CZ.. 35 HU.. 37 SL... STIGA PARK COMPACT MONTERINGSANVISNING ASENNUSOHJE MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING MONTAGEANLEITUNG INSTALLATION GUIDE GUIDE D'INSTALLATION MONTAGEHANDLEIDING GUIDA DI MONTAGGIO GUÍA DE INSTALACIÓN

Läs mer

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1

INSTRUKTION ANA-R. Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se. Upplaga 05-1. Sid 1 INSTRUKTION ANA-R Mårdvägen 7, 352 45 Växjö, 0470 700 600, E-mail: info@aquaexpert.se Upplaga 05-1 Sid 1 GARANTIVILLKOR Ni har just installerat ett filter från Aqua Expert AB, ett ledande företag i branschen

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13

Installationsanvisning. Kolfilter HG 10-13 Installationsanvisning Kolfilter HG 10-13 Viktig information före installation Kontrollera så att godset inte har blivit skadat under transporten. Transportskada skall omedelbart anmälas till transportföretaget.

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

Installations- och användningsanvisningar

Installations- och användningsanvisningar ELSIS OCE 40 OCE Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR... 1 START... 1 FELSÖKNING... 1 UTBYTE AV FELAKTIGA KOONENTER... 1 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL... 2 ANVÄNDNING...

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D

Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Monterings- och skötselanvisning för luftavfuktare LA-6D Hjälmarödsvägen 15 277 32 Kivik Sweden Tel: 0414-41 42 60 E-post: info@kylprodukter.se www.kylprodukter.se Luftavfuktare LA-6D LA-6D är en luftavfuktare

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Montering och drift LPS1000

Montering och drift LPS1000 Montering och drift LPS1000 Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Sept 11 LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt.

Läs mer

GARDENA Elektronisk Hydrostat

GARDENA Elektronisk Hydrostat GARDENA Elektronisk Hydrostat Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med den elektroniska

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

www.bathdeluxe.com Innehållsförteckning

www.bathdeluxe.com Innehållsförteckning Tack för att du har köpt ett Bath Deluxe produkt. Av säkerhetsskäl ber vi dig att läsa igenom denna installations- och bruksanvisning noggrant innan du installerar och använder badkaret. Innehållsförteckning

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 168. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000

Tel: 08 551 146 40. Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Iskubsförvaring och transportsystem med SmartGATE Drift- och skötselhandbok Fr. o. m. modell A36000 Köp på www.fridgecom.se Reservdelar på www.kylkom.se E-ITS00-3 E-ITS500-3 E-ITS600-3 E-ITS700-3 E-ITS350-60

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T

2010-04-05 SE. för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T 2010-04-05 SE för nöd och lust E L E K T R I S K F Ö R B R Ä N N I N G S T O A L E T T Ditt bästa val av toalett! Toamoa är en elektrisk förbränningstoalett som är framtagen specifikt för Dig som har fritidshus

Läs mer

Bruksanvisning för Separera 40

Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Bruksanvisning för Separera 40 Grattis till valet av en Separera! När du står inför en installation av din nya Separera, ber vi dig läsa igenom denna instruktion i sin helhet

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

BRUKSANVISNING Calypso Trend

BRUKSANVISNING Calypso Trend Calypso Trend BRUKSANVISNING Calypso Trend 2 I. Generella upplysningar Designkupa Calypso Trend ska leda bort ånga och os från köket. För det krävs en installation av ett utblåsrör som leder ut den använda

Läs mer

Installations- och bruksanvisningar

Installations- och bruksanvisningar SOPPKITTEL ESK Installations- och bruksanvisningar 15.11.2010 Översättning av tillverkarens engelska anvisningar 4239100, 4239101 ALLMÄNT Läs noggrant anvisningarna i denna manual emedan den innehåller

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits:

Vattenanslutning: Vattenspolning: Ström vattenspoln: Mått: Urinavlopp: Montering: Nedfallsrör: Toalettsits: MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

INSTRUKTION TEKNISKA DATA

INSTRUKTION TEKNISKA DATA INSTRUKTION Vi gratulerar till ert köp av Callidus reningsfilter av typ AF med automatik 163. Dessa filter hör till marknadens förnämsta och är resultatet av ett flerårigt samarbete mellan erfaret branschfolk

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer

Med nya SOLOLIFT2 slipper du smutsiga händer Med nya slipper du smutsiga händer Nya ligger generationer före Kompakta sanitärpumpar har fått dåligt rykte, men nu är den nya generationen här! Grundfos, sanitärpumpar med skärsystem, utgör ett enormt

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

WATER LINE QUEEN PEARL

WATER LINE QUEEN PEARL Manual WATER LINE QUEEN PEARL med underskåp QUEEN PEARL för inbyggnad Serverar kylt vatten och kylt kolsyrat vatten. Din återförsäljare U_SE Rev. 080929...... 1. Innehåll. WATER LINE 1. Innehåll 2 2. Till

Läs mer

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung

IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung IT Istruzioni di montaggio e d'uso EN Instruction on mounting and use FR Prescriptions de montage et mode d emploi DE Montage- und Gebrauchsanweisung PT Instruções para montagem e utilização ES Montaje

Läs mer

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE

KD 12550.0 GE KD 9550.0 GE BEDIENUNGSANWEISUNG mit Montageanweisungen Instrucciones de Uso y de Montaje Instructions for use and installation Instructions d utilisation e avis de montage Instruções de uso com indicações para montagem

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Badrumselement med handdukstork

Badrumselement med handdukstork Badrumselement med handdukstork Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- och ETG100A-serien Bilden är endast avsedd som referens. Bilden överensstämmer inte nödvändigtvis med produkten i kartongen. Läs

Läs mer

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage

SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Installation Drift & underhåll SINKAMAT K Helautomatisk minipumpstation för fristående montage Figur 1 PRODUKTBESKRIVNING Sinkamat-K är ett helautomatiskt pumpaggregat för fristående montage på golv, Sinkamat

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR

INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION, DRIFT & SKÖTSEL NÖD- OCH ÖGONDUSCHAR INSTALLATION 1. Kontrollera vid uppackningen att nöd-/ögonduschen är komplett och oskadad. 2. Montera ihop nöd-/ögonduschen enligt medföljande montage

Läs mer