Kristendomens Historia -repetition från årskurs 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristendomens Historia -repetition från årskurs 7"

Transkript

1 Kristendomens Historia -repetition från årskurs 7 När Jesus dog kring år 30, så fortsatte hans lärjungar och vänner att träffas och fira gudstjänst. Där läste man ur gamla testamentet och apostlarnas brev och evangelierna. Jesu död och uppståndelse är kärnan i den kristna läran och en av anledningarna till att vi firar påsk. Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Kristendomens beskrivning av Gud - En treenig Gud Fadern, som har skapat allt. Sonen, Jesus Kristus, som är människornas frälsare och kyrkans grundare. Han är 100 % människa och 100 % Gud. Anden, som är verksam i kyrkan också nu. Jesus döps vid 30 års ålder, innan han går ut och börjar predika och utöva kraftgärningar. På bilden syns också en duva som brukar symbolisera anden. Läs mer på sidan 191 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Kejsare Konstantin bestämde under 313 e.kr. att de kristna inte längre fick förföljas. 1

2 År 391 e.kr. bestämde Kejsare Theodosius att kristendomen skulle vara den enda tillåtna religionen i Romarriket. Alla var tvungna att vara kristna. Den kristna tron blev statsreligion i Romariket. Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 År 395 splittrades Romarriket i två delar. I västra delen förblev Rom huvudstad Konstantinopel blev huvudstad i den östra delen. Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 År 1054 skildes kyrkorna åt. Påven i Rom blev ledare för den katolska kyrkan. Patriarken i Konstantinopel blev ledare för den ortodoxa kyrkan. Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Klostren År 529 grundade Benedikt av Nursia ett kloster. Hans valspråk för munkarna var: bed och arbeta. De fick lova att hålla tre klosterlöften. Dessa blev mönster för klosterväsendet i hela västerlandet. De var: 1. Leva i kyskhet (sexuell avhållsamhet) 2. Fattigdom 3. Lydnad (mot klostrets ledning) 2

3 I dag är de flesta munkar och nunnor ute i samhället, oftast för att hjälpa och vårda människor som har det svårt. De kan också vara med och undervisa i skolor. De tre ovanstående löftena gäller för alla munkar och nunnor än i dag. Läs mer på sidorna och 217 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Korstågen År 1095 uppmanade dåvarande påven kristenheten att inställa sig för ett heligt krigståg till Jerusalem, detta grundat på, enligt påven, att Gud ville det. Uppgiften var att befria det heliga landet från de otrogna muslimerna. Anledningen var att påven var rädd och upplevde muslimerna som ett hot då denna lära spreds snabbt. Europa fick i och med korstågen kunskap om de gamla länderna och kulturerna i öster. Korstågen ledde också till ökad handel. Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Kulturen Kyrkan har betytt mycket för kulturens utveckling i Europa. Konst, litteratur och musik har starkt präglats av kyrkan och kristendomen i hela den kristna världen. 3

4 Det finns bevarade kyrkobyggnader t ex Sixtinska kapellet och världens största kyrka, Peterskyrkan i Rom (se bild). De främsta byggmästarna och konstnärerna anlitades t ex Michelangelo. Medeltidens påvar var mycket intresserade av konst och samlade konstverk ända från antikens tid. Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Kristendomen, en missionerande religion Det står i Bibeln, de kristnas heliga skrift, att de kristna ska berätta om Jesus. Alla människor ska få chansen att lära känna Jesus. Detta är en av anledningarna till att denna religion ständigt fortsätter växa. Jesus ska, enligt Bibeln, komma tillbaka då alla folk och stammar har fått höra evangeliet om Jesus. Läs mer på sidan 171 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 DE TRE STORA KYRKORÖRELSERNA INOM KRISTENDOMEN 1. Katolska kyrkan Kyrkan kallar sig katolsk, den allmänna kyrkan. Oftast kallas den romersk-katolska kyrkan, eftersom den styrs från Rom. Kristendomen är den religion som har flest anhängare i världen och 4

5 katolska kyrkan är störst inom kristendomen. Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Kättarna Ett hot mot den katolska kyrkan Kättarna var en rörelse som kritiserade kyrkan (avlatsbreven, helgonförklaringar, reliker, skärselden o s v). Påven beslutade att vem som helst fick döda en kättare, utan att få straff. Det infördes särskilda domstolar, inkvisitionsdomstolar, under 1200-talet. De fick i uppgift att spåra upp och döma kättare i alla katolska länder. Det användes tortyr för att få fram sanningen. Läs mer på sidan 232 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Avlatsbreven (är i dag borttagna och används inte mer.) Byggandet av Peterskyrkan i Rom kostade oerhörda summor och det var svårt för kyrkan att få pengarna att räcka till. Kyrkan började då sälja avlatsbrev. Avlatsbreven kunde köpas för att individen skulle ha det bra när denne dog. Men anhöriga till en död person kunde köpa avlatsbrev även för att rädda denne. Avlat betyder eftergift och det är precis det som avlatsbreven kunde erbjuda. Genom att köpa ett avlatsbrev så befriades man från skärseldens plågor. Läs mer på sidan 232i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Reliker En relik kunde vara en kvarleva, oftast ben, från en martyr. En relik kunde också vara en bit från Kristi kors eller en tagg från hans törnekrona mm. Martyr var en kristen som dödats för sin tros skull. Berättelser om relikernas övernaturliga kraft började spridas. De antogs kunna bota sjuka och hjälpa människor i svårigheter. Människor som besökte kyrkor som hade reliker fick avlat d v s de fick endast en kortare tid i skärselden. Människor gav rikligt med gåvor då de besökte dessa kyrkor. Läs mer på sidan 197 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 5

6 Gudstjänsten I katolska kyrkan kallas gudstjänsten för mässa. Den består av två delar. Den första delen innehåller bl a läsning ur Bibeln och en kort predikan. Den andra delen består av nattvarden. Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Helgon Helgonen har stor betydelse inom katolska kyrkan. Det är män och kvinnor som har levt ett fromt och uppoffrande liv, det ställs höga krav för att få bli helgonförklarad. Om dessa krav uppfylls så helgonförklaras de av påven. År 1391 helgonförklarades svenska Birgitta Birgersdotter, mer känd som heliga Birgitta. År 2016 fick Sverige sitt andra helgon Elizabeth Helsselblad. Helgonen betyder mycket som föredömen för människorna. Enligt katolikerna är helgonen hos Gud, och därför är det naturligt för en katolik att vända sig till helgonen och be om deras förböner. Över alla helgon står Jungfru Maria. Hon är mor till Jesus och är även hon liksom Jesus fri från synd enligt katolikerna. Läs mer på sidan 196 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Sju sakrament 6

7 1. Dopet - Enligt katolsk tro är människan ond och syndig från födseln. Men genom dopet föds människan till ett nytt liv och blir samtidigt upptagen som medlem i kyrkan. Tre gånger öser prästen vatten över barnets panna. 2. Konfirmationen Konfirmationen, betyder bekräftelse, är en fortsättning på dopet, då bekräftar man att man vill fortsätta sitt vuxna liv som medlem i kyrkan. Denna handling sker vid omkring 15 års ålder. 3. Altarets sakrament nattvarden Katolikerna är övertygade om att brödet och vinet i mässan förvandlas till Jesu kropp och blod. Det sker ett Guds under. Församlingen tar i nattvarden emot Jesus själv som har tagit människornas synd på sig genom sin död på korset. 4. Bikten Man bekänner sina synder för prästen, som har tystnadsplikt, och talar om att man ångrar sig och vill bättra sig. Prästen ber en bön som befriar personen från dennes synd. Efter bikten föreslår prästen bot, via handling eller böner. 5. Äktenskapet De som gifter sig lovar att leva i ett heligt förbund hela livet. De har bara i sällsynta undantagsfall rätt att skilja sig. 6. Prästvigningen Efter att biskopen invigt prästen så har denne fullmakt att leda mässan och förmedla de olika sakramenten. Prästen får inte gifta sig. Prästen får inte vara en kvinna. 7. De sjukas smörjelse När någon är sjuk kan prästen göra Hembesök. Han smörjer då den sjukes panna och händer 7

8 med olja och ber sedan för den sjuke. Förr kallades denna handling för den sista smörjelsen och gavs då personen låg för döden. I dag väntar man inte till dess att personen ligger för döden. Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Påve Biskopen i Rom blev med tiden ledare för alla kristna. Han fick titeln påve, som betyder fader. Han anses vara Jesu ställföreträdare på Jorden. Påven ansågs vara efterträdare till Petrus som hade fått stort förtroende av Jesus. Det sägs att Peterskyrkan i Rom är byggd över Petrus grav. Detta gjorde att kristna såg upp till påven med djup respekt. Påven har ett stort antal rådgivare omkring sig, detta råd kallas kurian. Ledare för varje avdelning i kurian är kardinaler, de förnämsta bland biskoparna. I dag är påven en resande ambassadör för den katolska kyrkan. Läs mer på sidorna 187 och 212 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 2. Den ortodoxa kyrkan Ortodox = renlärig Gudstjänsten - mässan Gudstjänsten är ett mysteriedrama, ett heligt skådespel. Dramat handlar om Jesu liv från födseln till himmelsfärden. Runt om i katedralen ses brinnande vaxljus, doftande rökelse och färgsprakande kreationer. Under 8

9 nästan hela mässan hörs den entoniga men stämningsfulla växelsången mellan körerna och prästerna. Gudstjänsten genomförs på samma sätt söndag efter söndag. Prästen i praktfull utstyrsel Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Ikoner Betyder bild En ikon är inte ett konstverk i vanlig mening. Ikoner kallas ibland fönster mot himlen. Ikonerna målas ofta på en träplatta och konstnären är för det mesta en munk i ett kloster. Konstnärens uppgift är inte att måla ett porträtt utan att göra den andliga personen synlig. Ikonerna är därför heliga och vördas djupt av de troende. Ikonerna finns inte bara i de ortodoxa kyrkorna utan har också hedersplatsen i ett ortodoxt hem. Läs mer på sidorna 222 och 227 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Barnet döps Inom den ortodoxa kyrkan finns det sju sakrament. Sakramenten är samma som i den katolska kyrkan, men de skiljer sig åt till innehållet. När barnet döps doppas det ner i vattnet tills det når halsen, tre gånger sänks pojken ner. Så här gjorde man i västerländska kyrkor fram till 1600-talet då man gick över till att stänka vatten på pannan. 9

10 Därefter konfirmeras barnet Prästen smörjer där efter pojken med välluktande olja. Genom detta tros pojken ha fått den heliga Andens alla gåvor till hjälp i livet. Smörjelsen gör också den nydöpte till fullvärdig medlem i kyrkan. Detta är att bli konfirmerad. Så här gick den ursprungliga konfirmationen till, vi i Västeuropa har gjort den till en invigning för tonåringar. Slutligen får barnet nattvarden Precis som katolikerna tror de ortodoxa troende att brödet och vinet omvandlas till Kristi kropp och blod. Det lilla barnet får några droppar av vinet. Nu har han firat sin första nattvard. Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Patriarken Den ortodoxa ledaren Till skillnad från den katolska kyrkan så har den ortodoxa inte en enda kyrka med en enda ledare. Det finns olika grenar inom den ortodoxa kyrkan där varje kyrka har sin patriark. Läs mer på sidan 188 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 3. Protestantiska kyrkor Bakgrund 10

11 Luther var en lärd man, han blev 1512 utnämnd till professor vid universitetet i Wittenberg. Han fortsatte trots detta att leva som munk i klostret. Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Luthers teser Luther skrev 95 teser, där han angrep och kritiserade den katolska kyrkan. Kritiken gällde bl a handel med avlatsbrev, helgon- och relikdyrkan och prästernas lössläppta liv. Här nedan följer ett exempel på en tes: 86. Varför bygger inte påven, som är rikare än den rikaste Krösus, denna Peterskyrka med sina egna pengar i stället för med pengar från stackars fattiga, troende människor. Läs mer på sidan 230 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Katolska kyrkans gensvar Påven förklarade Luther bannlyst och var utestängd från kyrkan. Luther var nu en kättare! Men han lät sig inte tystas. Den tyske kejsarens reaktion Luther ville övertyga kejsaren och övriga högt uppsatta som hade samlats i staden Worms, i södra Tyskland, att han hade rätt i sin lära. I stället blev det så att kejsaren försökte övertala Luther att ta tillbaka det han skrivit. Luther sa att om någon kunde bevisa med hjälp av Bibeln att hans lära var fel då skulle han ändra sig. Kejsaren förklarade Luther fredlös, vem som helst fick döda honom. Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 11

12 Vänner räddar Luthers liv Fursten Fredrik lät kidnappa Luther och gömma honom på sitt slott. Nyheten att Luther var borta spreds, vännerna sörjde medan fienderna jublade. På slottet översatte Luther Nya testamentet till tyska. Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Luthers åsikter som gick emot den katolska kyrkan. Människan blir frälst genom tro på Jesus Kristus. Hon kan aldrig förtjäna Guds nåd genom handlingar. Bibeln är det enda människan ska rätta sig efter. Tro på skärselden, helgon- och relikdyrkan har inte med Bibeln att göra. Det finns bara två sakrament enligt Bibeln, inte sju. De är dopet och nattvarden. Brödet och vinet förvandlas inte till Kristi kropp och blod men Kristus är ändå närvarande i brödet och vinet. Prästerna måste predika på folkets språk, inte latin. Gudstjänstens psalmer och sånger skall vara på folkets språk. Den kristne skall leva och verka ute i samhället, inte stänga sig inne i kloster. Präster får gifta sig som andra människor. Kvinnor kunde inte bli präster. Läs mer på sidan 234 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Protestanter De som följde Luther och protesterade mot den katolska kyrkan började senare att kallas protestanter. Religionen förändrades i Sverige - reformationen. Den evangelisk-lutherska läran spreds bl a till Sverige. I Sverige genomfördes reformationen av Luthers lärjunge Olaus Petri och kung Gustav Vasa. Den stora förändringen blev att i stället för att påven skulle ha kvar sin makt så fick kungen makten över kyrkan. Vid 1500-talets början skulle alla svenskar vara katoliker. Hundra år senare fick ingen 12

13 vara katolik, alla var tvungna att tillhöra den kyrka som Luther skapat. Reformationen gjorde att Sverige blev isolerat från de katolska delarna av Europa. Läs mer på sidorna 234 och 260 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Kyrkliga ledare De lutherska kyrkorna har ingen gemensam högste ledare. Varje land har sin lutherska kyrka. De lutherska kyrkorna har 55 miljoner medlemmar i världen. I dag kan även kvinnor bli präster, men det är inte så vanligt. Skillnader till form men inte i grundsyn Det är viktigt att komma ihåg att de stora skillnader som fanns då Luther gick till angrepp mot katolska kyrkan, de finns inte idag. Kyrkorna inom de tre riktningarna arbetar ofta gemensamt. De protestantiska kyrkorna har fortfarande bara två sakrament och tror fortfarande inte att vinet och brödet i nattvarden förvandlas till Jesu kropp och blod som i katolska kyrkan men dock att han är påtagligt närvarande. Läs mer på sidan 219 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 Livsfrågor Det är stora frågor som inte har något rätt eller fel svar utan det är upp till den som svarar. Nedan följer några frågor och svar utifrån kristendomen. Fundera på när livsfrågorna blir viktiga för dig? Kan svaren förändras? 13

14 Vad är meningen med livet, enligt kristendomen? Att lära känna Gud och att leva i en relation med densamme. Att leva så som Jesus lärde ut och själv levde. Vad är målet med livet för de kristna? Att Jesus, som nu är i himlen, ska komma tillbaka hit till Jorden och hämta alla de som tror på honom hem till sig i himlen. Vad händer när vi dör och hur kommer vi dit, enligt kristendomen? Gud kommer att döma alla människor efter deras handlingar. Det finns en himmel och ett helvete. De som bekänner Jesus som Guds son och själv Gud och tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska räddas, enligt Bibeln. Frågor att besvara 1. Under påsken hände något som är väldigt centralt inom kristendomen, vad hände Läs på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidan 1 i häftet 2. Vad menas med att Gud är treenig? Läs på sidan 191 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidan 1 i häftet delades kristendomen i två delar, vilka? Läs på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidan 2 i häftet 14

15 4. Vilken kristendomens olika riktningar är störst? Läs på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidan 5 i häftet 5. Vad är ett helgon? Vilket helgon är viktigast för katolikerna? Läs på sidan 196 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidorna 6-7 i häftet 6. Vad var ett avlatsbrev? Förklara! Läs på sidan 232 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidan 5 i häftet 7. Förklara ordet kättare. Läs på sidan 232 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidan 5 i häftet 8. Vad kallas den katolska kyrkans ledare och var finns han? Läs mer på sidorna 187 och 212 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidorna 8-9 i häftet 9. Vad kallas gudstjänsten i den katolska kyrkan? Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidan 6 i häftet 10. Förklara ordet relik. Läs mer på sidan 197 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidan 6 i häftet 11. Vad är en ikon? Läs mer på sidorna 222 och 227 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidan 10 i häftet 12. Vad kallas den ortodoxa kyrkans ledare? Läs mer på sidan 188 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidan 11 i häftet 13. Den katolska och den ortodoxa kyrkan har sju sakrament, vilka? Luther accepterade två, vilka? Jämför sakramenten och fundera på vad som är gemensamt i varför man utför dessa handlingar. Läs på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidorna 7-8 i häftet Läs på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidorna i häftet Läs på sidan 234 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidan 13 i häftet 15

16 14. Vad var det för nya tankar som Luther kom fram med? och hur reagerade påven och den tyske kejsaren? Läs på sidan 234 i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller på sidan 13 i häftet Läs mer på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidan 12 i häftet 14. Hur har kristendomen påverkat vår kultur och vårt samhälle? Läs på sidorna i läroboken RELIGION OCH LIV 8 eller sidan 4 i häftet 15. Vad menas med en livsfråga? Ge exempel på en, svara på den utifrån kristendomen men också dina egna tankar. Se sidan 15 i häftet 16. Behöver vi ha svar på livsfrågorna? Kan svaren förändras? Hur påverkar kristendomen (religioner) hur jag är som person? Se ur flera perspektiv. Ta stöd från sidan 166 i läroboken men framför allt dina egna tankar och din omvärlds tankar Pedagogisk planering Ämne: Religion Arbetsområde: Kristendomen i världen Årskurs: 8 När denna kurs är över så känner du till grunderna i kristendomen och du kan göra jämförelser mellan de tre stora riktningarna; Katolska-, ortodoxa- och den protestantiska kyrkan. Du kommer att känna till många begrepp däribland reformationen. Du kommer också att kunna förklara vad en livsfråga är. Du kan svara på den utifrån dina tankar men också vad kristendomen svarar. 16

17 Du kommer att kunna reflektera över frågan på vilket sätt religionen påverkar människors vardag och liv. MÅL Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: - Eleverna har kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och religiösa uttryck och handlingar inom religionerna, - eleven för resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar, - eleven kan föra resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar, I arbetsområdet får du möjlighet att utveckla - din förmåga att analysera de olika riktningarna inom kristendomen, - din förmåga att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället, - din förmåga att reflektera över livsfrågor. BEDÖMNING I arbetsområdet bedöms på vilket sätt du kan - beskriva centrala tankegångar, religiösa uttryck och handlingar inom kristendomen, - föra resonemang om likheter och skillnader mellan de olika riktningarna inom kristendomen, - använda begrepp, - beskriva samband och resonera utifrån hur religion och samhälle påverkar varandra, - föra resonemang kring hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner. UNDERVISNING -Se på film, - använda lärobok och ett häfte med instuderingsfrågor, - samtal och diskussioner i små/stora grupper, - en skriftlig examination, - utvärdering sker i helklass efter kursens slut, - övrigt. Lärare: Pelle 17

18 Ordlista avlatsbrev Under Medeltiden sålde katolska kyrkan ett brev till människor som gjorde att de blev fria från synd och därmed slapp skärselden. Det var detta Martin Luther protesterade emot. bannlyst Man blir utesluten ur kyrkan, ett straff för att man inte lyder kyrkan, lever på ett lösaktigt sätt eller sprider villoläror. fredlös Vem som helst får gripa eller döda den som blivit fredlös gudstjänst När människor samlas för att ha andakt, tillbe och lovsjunga Gud under bestämda former. Vanlig i den protestantiska kyrkan. helgon En människa inom kristendomen som har levt ett rätt liv och levt när Gud och har haft kontakt med det gudomliga. Ofta blir man helgon efter sin död. ikon En bild av en helig person t ex Jesus eller Jungfru Maria. Bilden är som ett fönster mot himlen. Den är vanlig i den ortodoxa kyrkan. 18

19 kättare En kristen människa som Avsiktligt går i från kyrkans läror. En döpt person som förnekar kyrkans läror. mässa Namnet på gudstjänsten i den katolska och ortodoxa kyrkan. patriark Så kallas ledarna i den ortodoxa kyrkan. påve Så kallas ledaren i den katolska kyrkan. relik Ett heligt föremål eller kvarleva från en helig person så som ett helgon eller en av Jesu lärjungar. Det skulle t ex kunna vara en benbit, hårstrå eller en träflisa (från jesu kors). sakrament En helig handling inom kristendomen t ex nattvarden eller dopet. 19

Kristendomens Historia -repetition från årskurs 7

Kristendomens Historia -repetition från årskurs 7 Kristendomens Historia -repetition från årskurs 7 När Jesus dog kring år 30, så fortsatte hans lärjungar och vänner att träffas och fira gudstjänst. Där läste man ur gamla testamentet och apostlarnas brev

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och

Behandla andra som du själv vill bli behandlad Hjälp människor som är i nöd Treenigheten är viktig = Gud är tre gestalter: Gud är Fadern, Sonen och Kristendomen Grundtankar Alla troende kristna tror på EN gud Kristna kallas de människor som följer Jesus Kristus lära Jesus är Messias Bibeln är den viktigaste och heligaste boken för kristna Bibeln är

Läs mer

Kristendomen. Inför provet

Kristendomen. Inför provet Kristendomen Inför provet Kristendomen Allt började med Jesus. Från Jesus första lärjungar spreds läran. Kristna tror på en Gud. Kristna tror att Jesus vad Guds son. Gud kan visa sig på tre olika sätt:

Läs mer

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7

Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2. Kristendomen kommer till Sverige...5. Proteströrelser i kyrkan...7 Kristendomen...2 Kristendomen ut i världen...2 De kristna förföljs...2 Kristendomen blir mäktig...3 Vem ska bestämma?...3 Den apostoliska trosbekännelsen...3 Kristendomen kommer till Sverige...5 Sverige

Läs mer

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn.

Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN. 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. Enligt kristendomen visar sig Gud på tre sätt: SOM FADERN, SONEN OCH ANDEN GUD ÄR ALLTSÅ TRE PERSONER I EN EN TREEING GUD 1. Gud visar sig som en FADER, som bryr sig om sina barn. 2. Gud visar sig som

Läs mer

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden

Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Har en drygt 2000 år gammal historia på nacken Jesus är i fokus i denna historia De kristnas gud har tre delar; Faderns, Sonen och den Helige Anden Jesus föddes i Nasaret i Palestina omkring år 1. De fyra

Läs mer

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE.

Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Kristendom lektion 4 Den katolska kyrkan Den äldsta riktningen är den Romersk- katolska kyrkan som började ta form redan några sekel efter Jesu verksamhet. Påven Kyrkans högste ledare kallas PÅVE. Dagens

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De

Läs mer

Världens största religion

Världens största religion Kristendomen Film Världens största religion Kristendomen är världens största religion med omkring två miljarder anhängare. Kristendomen uppstod i det lilla landet Palestina (dagens Israel) för cirka två

Läs mer

KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN

KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN KRISTENDOMEN KRISTENDOMEN DEN NÄST ÄLDSTA MONOTEISTISKA RELIGIONEN! Vid år 0 var Kanaans land/israel/palestina under romerskt styre. Romerska lagar Judarna förtrycktes Höga skatter MARIA OCH JOSEF Maria

Läs mer

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN

Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN Mikael C. Svensson KRISTENDOMEN JESUS Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängel sa att Maria skulle föda Guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Det som det kretsar kring

Det som det kretsar kring Kristendom Det som det kretsar kring Grundtankar Gud är kärleken Denna kärlek visar sig i Jesus när han offras för mänsklighetens skull. Av nåd, gratis utan motprestation, blir människan genom detta upprättad

Läs mer

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla

Grunden till kristendomen. Kristendomen. Vad Jesus ville förmedla. Vad Jesus ville förmedla Kristendomen Grunden till kristendomen Fyra evangelier (budskap, goda nyheter ) som berättar Jesu liv och lära. Traditionellt säger man att tre av författarna (Markus, Matteus och Johannes) kände Jesus

Läs mer

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia

Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Tre viktiga händelser och skeenden i kristendomens historia Från förföljd jesusrörelse till romersk statsreligion Den stora schismen: delningen mellan kyrkan i väst och öst Splittringen av den katolska

Läs mer

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~

INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ Frågor sid 188 INSTUDERINGSFRÅGOR ~ KRISTNA INRIKTNINGAR ~ 1. Varför förföljdes de kristna ibland i romarriket? Det fanns bara kristna församlingar på ett fåtal platser i Rom och vid den här tiden fanns

Läs mer

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia

Kristendomen. Kristendomens tidiga historia Jesus tog på sig alla människors misslyckanden och synder när han dog på korset. På så sätt befriade Jesus människorna till att kunna leva ett liv nära Gud och beroende av Gud. Kristendomen uppstod i det

Läs mer

Dramatisering kristendomen

Dramatisering kristendomen Dramatisering kristendomen Ni ska, i indelade grupper, dramatisera olika viktiga händelser under kristendomens utveckling. Er uppgift består av att sätta upp en dramatisering i två till flera akter där

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

Lärarhandledning: Martin Luther och reformationen. Författad av Jenny Karlsson

Lärarhandledning: Martin Luther och reformationen. Författad av Jenny Karlsson Lärarhandledning: Martin Luther och reformationen Författad av Jenny Karlsson Artikelnummer: T41419 Ämnen: Historia, Religionsvetenskap Målgrupp: Grundskola 4-6 Speltid: 15 min Produktionsår: 2014 INNEHÅLL:

Läs mer

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus

KRISTENDOMEN. Grundare: Jesus KRISTENDOMEN Grundare: Jesus Världens största religion med minst 2 miljarder troende. Utvecklades som en egen religion ur judendomen ungefär mellan åren 40-100 e Kr. I länderna som lyser lila är mer än

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6:

Läs mer

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam.

De abrahamitiska religionerna. Kristendom, Judendom, Islam. De abrahamitiska religionerna Kristendom, Judendom, Islam. Tre religioner som hör ihop Judendom, Kristendom och Islam kallas för de abrahamitiska religioner. Det är för att religionernas grundare (personer

Läs mer

Fakta om kristendomen

Fakta om kristendomen Kristendomen Jesus Fakta om kristendomen Kristendomen är världens största religion med fler än 2 miljarder anhängare. Kristendomen utgår från Jesus från Nasarets liv och lära som återges i Nya testamentet.

Läs mer

Kristendomen. Historien, de tre inriktningarna, centrala tankegångar, bibeln och kristendomen i Sverige.

Kristendomen. Historien, de tre inriktningarna, centrala tankegångar, bibeln och kristendomen i Sverige. Kristendomen Historien, de tre inriktningarna, centrala tankegångar, bibeln och kristendomen i Sverige. Historien - Lärjungarna fortsatte prata om Jesus och tron efter han dött. - Alla var välkomna, kvinnor,

Läs mer

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas

Kristendomen kyrka och kristen tro. Ht 2010 Jonas Kristendomen kyrka och kristen tro Ht 2010 Jonas Idestrom@teol.uu.se Några utgångspunkter Kristendom/kristen tro är inte en ideologi. Tron formas och tar sig uttryck både i handlingar och idéer. En stor

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Kristen livsstil, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, reformationen 6: De olika kyrkorna,

Läs mer

Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängeln Gabriel visar sig och säger att Maria ska föda guds son. Jesus föddes i ett stall i

Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängeln Gabriel visar sig och säger att Maria ska föda guds son. Jesus föddes i ett stall i Mikael C. Svensson Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Ängeln Gabriel visar sig och säger att Maria ska föda guds son. Jesus föddes i ett stall i staden Betlehem. 3 vise män kom med gåvor

Läs mer

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik

Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik 1 Kristendomen, världens största religion: Den ortodoxa kyrkan, den katolska kyrkan. Konflikter, förändringar och ekumenik Det stora romerska riket hade 395 delats upp i Västrom och Östrom. År 1054 splittrades

Läs mer

Elev 1 Kristendom. Religions frågor

Elev 1 Kristendom. Religions frågor Elev 1 Kristendom Religions frågor 1. Vilken roll har Jesus i kristen tro? Han var den så kallade messias den smorde som är gud som blir en människa, Jesus han visar sin kärlek som gud genom att offra

Läs mer

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11

DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 DOPBEKRÄFTELSE Vid Leitourgias årskonferens på Island på Martin Luthers dopdag 2015-11-11 P. I Faderns och (+) Sonens och den heliga Andens namn. Amen. F. Välsignad vare den heliga Treenigheten, kärlekens

Läs mer

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI

Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Kristendom EN BROSCHYR AV DANIELLA MARAUI Vår tro Vår tro går ut på att tro på vår Gud och Jesus. Genom Jesus Kristus visar Gud sin kärlek och genom sin Ande ger han kraft och hopp. Vi tror på att Gud

Läs mer

Kristendomen. Mikael C. Svensson

Kristendomen. Mikael C. Svensson Kristendomen Mikael C. Svensson Jesus Jesus föräldrar är Maria & Josef från staden Nasaret. Maria och Josef kan inte få barn. Ängeln Gabriel visar sig för Maria och säger att hon ska föda guds son. Jesus

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan

Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kristendomens splittring: Katolska kyrkan och Ortodoxa kyrkan Kyrkans första 300 år Kyrkans förföljelse slutade med kejsarens Konstantin toleransdekret. Han arrangerade Första konciliet (kyrkomötet) i

Läs mer

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius

PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius PREDIKAN 14 sö e Tref - 6 september 2015, S:ta Clara kyrka, Petter Sundelius I Kära bröder och systrar i Kristus! Genom hela Bibeln möter vi den: splittringen inom Guds folk, splittringen som skapar strid

Läs mer

Kristendomens utgångspunkter

Kristendomens utgångspunkter Kristendom Kristendomens utgångspunkter Kristendomen grundar sig på judendomen. Alltså Gud skapade världen, människan men också lagen. Gud är kärlek och han älskar människan. Utgår ifrån att Jesus är Messias,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Judendomen...2 Viktiga personer inom judendomen...2 Abraham...2 Moses... 2 David...2 Zoroastrism...2 Kristendomen... 3 Jesus liv...3 Historia...3 Katoliker... 4 Ortodoxa... 4 Protestanter...

Läs mer

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige

Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Hur kristendomen har påverkat och påverkats av samhället i Sverige Vikingatid medeltid - Norden började kristnas på 900- talet, under vikingatiden. - Norra (nuvarande) Sverige och Finland kristnades sist.

Läs mer

Sjätte Påsksöndagen - år A

Sjätte Påsksöndagen - år A 645 Sjätte Påsksöndagen - år A Ingångsantifon (jfr Jes 48:20) Förkunna det med jubelrop, låt det bli känt till jordens yttersta gräns: Herren har befriat sitt folk. Halleluja. Inledning 'Jag skall inte

Läs mer

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden.

Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Medeltiden Tiden mellan ca år 1000 och år 1500 kallas för medeltiden. Vad hände under medeltiden? Sverige blev ett rike. Människor blev kristna. Handeln ökade. Städer började byggas. Riddare och borgar.

Läs mer

En kunskapssökning av Boel Lindberg Fhsk 42 Våren - 95 Dagfolkhögskolan Trollhättan

En kunskapssökning av Boel Lindberg Fhsk 42 Våren - 95 Dagfolkhögskolan Trollhättan En kunskapssökning av Boel Lindberg Fhsk 42 Våren - 95 Dagfolkhögskolan Trollhättan INNEHÅLL Kyrkans historia ------------------------------------------------------------- Dopet---------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller

Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Predika Heliga Trefaldighets dag 2010, årg 2 Texter: 2 Mos 3:1-15, Rom 11:33-36, Matt 28:16-20 Pär-Magnus Möller Jag har märkt att vi kristna ibland glömmer hur fantastiskt det är att känna Jesus. Vi blir

Läs mer

världsreligioner och livsfrågor En introduktion

världsreligioner och livsfrågor En introduktion världsreligioner och livsfrågor En introduktion Detta vet vi om världsreligioner och livsfrågor Listan finns i klassrummet:) DETTA VILL ÅK 4 LÄRA SIG MER OM + DETTA SÄGER LGR 11: Det här vill åk 4 lära

Läs mer

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det?

Kristendom. Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom Vad tror kristna på? Hur utövar de sin religion? Vilka olika inriktningar finns det? Kristendom De Centrala tankegångarna i kristendom Kristendomens historia; hur religionen började och hur

Läs mer

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

Heliga trefaldighets dag. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 Heliga trefaldighets dag Dagens bön: Heliga Treenighet, Fader, Son och Ande, led oss till dina djup av rikedom, vishet och kunskap, så att vi kan vittna om försoningens hemlighet. Du som lever och

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info

Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan Frank Lorentzon lorentzon.info Apostlagärningarna och den tidiga kyrkan 2017 Frank Lorentzon lorentzon.info 1 Om boken Enligt traditionen del 2 av ett tvådelat verk, där Lukasevangeliet är del 1. Tillsammans utgör de 27,5% av NT, mer

Läs mer

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen

Kors och kärlek. Nr 4 i serien Kristusvägen Kors och kärlek Nr 4 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet KORSET När man går in i en kyrka ser man ofta ett kors över altaret eller på något annat ställe i kyrkorummet. Korset är en symbol för Jesu

Läs mer

KRISTENDOM! l>" <ien kristna tron. lindelse. I " Orn kat lska kyrkan kallas det den första heliga. 1 ch apostlarna

KRISTENDOM! l> <ien kristna tron. lindelse. I  Orn kat lska kyrkan kallas det den första heliga. 1 ch apostlarna u'nder romartiden föddes en pojke som fick namnet Jesus. Jesus föddes i Betlehem som låg i den romerska provinsen Palestina. När Jesus blivit vuxen vandrade han omkring bland människorna i Palestina och

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop på egen bekännelse Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

E. Dop i församlingens gudstjänst

E. Dop i församlingens gudstjänst E. Dop i församlingens gudstjänst Om dop och förberedelse av dop, se formuläret Barndop (1 A). När dopet förrättas i församlingens gudstjänst (högmässa, gudstjänst, veckomässa, familjemässa) fogas nedanstående

Läs mer

Kristendomen. måndag 17 december 12

Kristendomen. måndag 17 december 12 Kristendomen Namnet kristendom Messias (hebr.) = Kristus (grek.) = den smorde Grundtankar Gud blir människa - Jesus Gud visar sin kärlek genom att offra sig själv (som Jesus) Kärleken gäller alla, även

Läs mer

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen

Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen 1/5 Fastlagssöndagen Varför vi ska be för alla Dagens bön: Gud vår Frälsare, du som genom Kristus har försonat världen med dig själv, fyll våra hjärtan med din kärlek så att vi följer honom och frälsta

Läs mer

KRISTENDOM Centralt innehåll

KRISTENDOM Centralt innehåll 1 KRISTENDOM Centralt innehåll Religion Kristendom Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler Heliga platser och rum Centrala tankegångar inom kristendomen Berättelser ur Bibeln Kristendomens betydelse

Läs mer

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo

FÖRSAMLINGENS VISION. Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT. Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Sammanfattning av predikoserie i tre delar: INÅT UPPÅT -UTÅT Stefan W Sternmo FÖRSAMLINGENS VISION Vad är församlingens vision, väg och värderingar? Enligt vår församlingsordning är

Läs mer

Jesus och grundandet av kristendomen

Jesus och grundandet av kristendomen Kristendomen Jesus och grundandet av kristendomen Jesus låter sig döpas av Johannes i floden Jordan. Beger sig ut i öknen där han frestas av djävulen, börjar sedan predika. Jesus såg sig som Messias och

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst 2 Dopfamiljen, eventuella faddrar och prästen går in i kyrkan Psalm Inledningsord och tackbön Prästen läser inledningsorden och efter dessa ber någon av föräldrarna följande bön

Läs mer

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner

KRISTENDOM. Introducera ämnet - 6 lektioner KRISTENDOM KRISTENDOM Introducera ämnet - 6 lektioner 1: Jesus kristendomens centralperson 2:Treenigheten 3: Påsken 4: Uppståndelsen, nattvarden, dopet 5: Kristendomens historia, de olika kyrkorna 6: Reformationen

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer

Bibeln i korthet. Christian Mölks Bibelkommentarer Bibeln i korthet Christian Mölks Bibelkommentarer Gud är evig och har alltid funnits i Fadern, Sonen och den helige Ande. Vid en väl vald tidpunkt valde Gud att ur intet skapa universum och alla levande

Läs mer

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen

Tidsmaskinen! På besök i. Romarriket och kristendomen Tidsmaskinen! På besök i Romarriket och kristendomen Wow! Du har uppfunnit en tidsmaskin och bestämmer dig för att resa bakåt i tiden! Du åker till Romarriket där du får lära dig massa intressanta saker.

Läs mer

Dopgudstjänst SAMLING

Dopgudstjänst SAMLING Dopgudstjänst Psalm SAMLING Inledningsord och tackbön I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Välkomnande av nya medlemmar

Välkomnande av nya medlemmar Välkomnande av nya medlemmar Anvisningar Församlingen välkomnar som medlem var och en som bekänner Jesus Kristus som Frälsare och Herre samt är döpt. Församlingen kan ge möjlighet till medlemskap i väntan

Läs mer

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen

Gud blev människa. Nr 3 i serien Kristusvägen Gud blev människa Nr 3 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet GUD UPPENBARAR SIG FÖR OSS Kristna tror att Gud söker oss människor i alla tider och överallt på jorden. Gud har visat oss vem han är genom

Läs mer

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet Gudstjänst den 14 augusti 2011 i Luleå #112 Lutherska Frikyrkan S:t Petri ev-luth församling Åttonde söndagen efter Trefaldighet PRÖVA ANDARNA! Predikotext: 1 Joh. 4:1-6 1 Mina älskade, tro inte alla andar

Läs mer

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen

Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen Vem är Gud? Nr 2 i serien Kristusvägen 1 Det kristna livet TRO OCH TVIVEL "Tron är grunden för det vi hoppas på; den ger oss visshet om det vi inte kan se." (Hebreerbrevet 11:1). Tron på Gud innebär inte

Läs mer

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4

Vision. Pingstkyrkan Alingsås Landskyrkoallén 4 Pingstkyrkans Vision Vi vill forma Alingsås framtid genom att vara en stor kyrka som har avgörande betydelse i stan. I vardagen vill vi lyssna, höras och vara en given tillgång. Söndagens gudstjänst och

Läs mer

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.

1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3. 4 Vår gemensamma tro 3. 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4. Församlingsordning Innehållsförteckning 1 Syfte 3 2 Vision 3 3 Vår historia 3 4 Vår gemensamma tro 3 4.1 Bibeln 4 4.2 Undervisning 4 4.3 Bönen 5 4.4 Gudtjänst 5 4.5 Mission 5 5 Gemensamma handlingar 6

Läs mer

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk

Hur man blir kristen i 10 steg. Christian Mölk Hur man blir kristen i 10 steg Christian Mölk www.christianmolk.se 1. Guds avbild 1 I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. 2 Jorden var öde och tom, och mörker var över djupet. Och Guds Ande svävade

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament?

1. Vad förrättar prästen med vattnet innan han bestänker ett hem med det? 1. Vem instiftade nattvardens sakrament? 1. Vad delar prästen ut med hjälp av en sked och bara till medlemmar av den ortodoxa - Nattvard 2. Vilket tecken målar prästen med en pensel på den nydöptes panna, ögonlock, näsvingar, mun, öron, bröst,

Läs mer

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22

1 e Trettondedagen. Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 1/5 1 e Trettondedagen Psalmer: 350, 709, 33, 726, 132:2,3 Texter: 2 Mos 1:22-2:10, 1 Joh 5:6-12, Luk 3:15-17, 21-22 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Luk 3:15-18,

Läs mer

Ordning för dopgudstjänst

Ordning för dopgudstjänst Ordning för dopgudstjänst Inledningsord och tackbön P I Faderns och sonens och den helige Andes namn. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin son, Jesus Kristus, för att

Läs mer

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning

Barnvälsignelse Anvisningar Ordning Barnvälsignelse Anvisningar Den teologiska grunden för barnvälsignelsen grundar sig i att Jesus tog barnen i famnen och välsignade dem. Jesus visade att Guds rike hör barnen till. Det är en del av Guds

Läs mer

Dopgudstjänst så här går det till

Dopgudstjänst så här går det till Dopgudstjänst så här går det till Ni har bokat tid för dop i vår kyrka. Här kan ni inför dopsamtalet gå igenom hur en dopgudstjänst brukar gå till. Psalmer samtalar vi om på dopsamtalet, där vi kommer

Läs mer

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet

Församlingen är en fri församling och medlem i Pingst fria församlingar i samverkan och i Trossamfundet FÖRSAMLINGSORDNING Församlingens existens och grund vilar på Jesus Kristus. Från Bibeln, som vi tror är Guds ord, hämtar vi vår tro och vår lära. Vi är en del av den världs- vida kyrkan och bekänner en

Läs mer

Avskiljning av missionär

Avskiljning av missionär Avskiljning av missionär Anvisningar I Kyrkokonferensens samlade gemenskap av församlingar avskiljs kvinnor och män till särskilda tjänster. Det kan gälla redan ordinerade medarbetare som diakoner och

Läs mer

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING

Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Dopgudstjänst I GRYTNÄS FÖRSAMLING Psalm Inledningsord Gud vill att vi skall leva i gemenskap med honom. Därför har han sänt sin Son, Jesus Kristus, för att rädda oss från det onda. Genom dopet föder han

Läs mer

Kyrkan: Komma in i den, leva i den

Kyrkan: Komma in i den, leva i den Lektion 13 Kyrkan: Komma in i den, leva i den Din kyrka är större än du trodde! När människor använder ordet kyrka, så menar de i regel en av två saker: antingen menar de en byggnad, eller ett kyrkosamfund

Läs mer

Nattvarden. Ett föredrag i S:t Franciskus katolska, Jönköping, 2007. När vår Herre Jesus Kristus firade den sista måltiden med sina lärjungar, när

Nattvarden. Ett föredrag i S:t Franciskus katolska, Jönköping, 2007. När vår Herre Jesus Kristus firade den sista måltiden med sina lärjungar, när Ekumeniken III Nattvarden Ett föredrag i S:t Franciskus katolska, Jönköping, 2007 När vår Herre Jesus Kristus firade den sista måltiden med sina lärjungar, när stunden var inne (Luk 22:14), tog han ett

Läs mer

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig:

Vilket namn har ni gett ert barn? Förälder svarar. Någon av följande böner leds av förälder eller annan anhörig: Dopgudstjänst KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD PSALM INLEDNINGSORD I dopet för Gud oss samman med Jesus Kristus och ett liv tillsammans med honom. Det gör Gud med detta/dessa barn/dig/er som idag ska döpas.

Läs mer

Dina första steg på trons väg

Dina första steg på trons väg Dina första steg på trons väg En liten hjälp för dig som precis har tagit emot Jesus och blivit frälst! Av Christer Åberg Inledning Till att börja med vill jag gratulera dig över att du har tagit emot

Läs mer

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas

Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Ett brev till en vän som tror att bara vuxna kan döpas Samtal om dopet undviks numera ofta. Det verkar som om man har gett upp när det gäller att bli enig om vad Bibeln lär om dopet. Är verkligen Bibeln

Läs mer

Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden. Vad är nattvarden och varför firar vi den?

Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden. Vad är nattvarden och varför firar vi den? Predikan Rönnekyrkan 9 mars 2014: Nattvarden Vad är nattvarden och varför firar vi den? Ja, till dessa frågor finns inte ett enda svar. Bilden av nattvarden är som en väv, där olika trådar vävs samman

Läs mer

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober

Enkel dramatisering. Den heliga Birgitta. Festdag 7 oktober 1 Enkel dramatisering Den heliga Birgitta Festdag 7 oktober Bakgrund Birgitta var en av medeltidens mest kända personligheter. Hon föddes 1303 i Uppland som dotter till en mäktig lagman. Redan som barn

Läs mer

Planering Religion. Kristendom VT:2015 ÅK 7

Planering Religion. Kristendom VT:2015 ÅK 7 Planering Religion Kristendom VT:2015 ÅK 7 Planering Religion VT 2015 Veckomål vecka 15 Man ska ha läst sidan 186-195 Svarat på frågor s. 195 fråga 1-15. Veckomål vecka 16 Tisdag genomgång frågorna sidan

Läs mer

Begravnings- gudstjänst

Begravnings- gudstjänst Begravnings- gudstjänst P=präst L=annan gudstjänstledare än präst F=alla läser eller sjunger Klockringning Musik Samlingsord P: I Guds, den treeniges, namn.vi är samlade för att ta avsked av NN och för

Läs mer

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson

påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson drsppens påskkalender Text: Henny Johansson Illustrationer: Hanna Gustavsson Skärtorsdagen Den som äter mitt kött och dricker mitt blod förblir i mig och jag i honom. Joh.6:56 Ta emot syndernas förlåtelse!

Läs mer

1. Skapad till Guds avbild

1. Skapad till Guds avbild Introduktion Detta material är tänkt som ett samtalsunderlag i frälsningsoch dopsamtal. Steg för steg går man igenom de 10 stegen och samtalar om den kristna trons grunder. När alla har förstått ett av

Läs mer

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013

- fristående kristen skola i centrala Göteborg. Gäller fr o m höstterminen 2013 Vasaskolan - fristående kristen skola i centrala Göteborg Gäller fr o m höstterminen 2013 Post- och besöksadress: Telefoner: E-post: Stiftelsen för kristna skolor: Viktor Rydbergsgatan 18 031-167 157 -

Läs mer

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag

Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag 563 Andra Påsksöndagen - år A Den Gudomliga Barmhärtighetens söndag Ingångsantifon (1 Pet 2:2) Som nyfödda barn skall ni längta efter den rena, andliga mjölken, för att växa genom den och bli räddade.

Läs mer

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop

SOTERIOLOGI 2015-03-04. Frälsning & Dop SOTERIOLOGI 2015-03-04 Frälsning & Dop "Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken."(rom. 1:16) "Den främsta faran för det kommande

Läs mer

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3.

A. Förbön för sjuka. Inledningsord Moment 2. Psaltarpsalm Moment 3. A. Förbön för sjuka Andakten leds av en präst, en församlingsanställd en församlingsmedlem. Materialet kan användas i tillämpliga delar. Det fullständiga formuläret för förbön för sjuka finns i Kyrkliga

Läs mer

Jesus: förödmjukad och upphöjd

Jesus: förödmjukad och upphöjd Lektion 9 Jesus: förödmjukad och upphöjd Vi undersöker Kristi liv i två faser Vilken underbar plan Gud förberedde för att rädda mänskligheten efter syndafallet! Denna plan som är given åt syndare världen

Läs mer

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen.

12 sön e trefaldighet. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. 1/5 12 sön e trefaldighet Psalmer: L151, L90, L159, L163, L179, 375 Texter: Jes 38:1-6, Rom 8:18-23, Luk 13:10-17 Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Predikotext:

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer