Aging Research Center

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aging Research Center"

Transkript

1 Aging Research Center Karolinska Institutet Stockholms Universitet ANNUAL REPORT 2002

2 This Annual Report presents the scientific output from the Aging Research Center and the Stockholm Gerontology Research Center during the year These two multidisciplinary research centers are co-located in the House of Aging Research within the Sabbatsberg area in Stockholm, Sweden. The Aging Research Center is an academic institution within the Division of Geriatric Epidemiology (DOGE), Neurotec, Karolinska Institutet and the University of Stockholm (KI-SU-ARC), whereas the Stockholm Gerontology Research Center receives its funding from the Stockholm County Council and the City of Stockholm and has a strong commitment toward applied issues in aging and the dissemination of relevant knowledge to practitioners. In addition, research from three other units within DOGE, the Sophiahemmet Research Group, the Center for Gerontology and Health Economics, and the Unit for International Aging Research, is represented in the report. In this way, the Annual Report involves a combination of theoretically and practically oriented work on aging. We are happy to note that the year 2002 has been very productive in terms of publications. The report contains abstracts of 73 articles published in peer-reviewed journals, 24 chapters in edited volumes, 6 edited books, and 18 institutional reports. The report further indicates the substantial breadth of the gerontological and geriatric research carried out in the house, ranging from brain imaging and pharmacology through epidemiology and cognitive psychology to sociology and social work. It is hoped that the Annual Report will provide an accessible and informative picture of our research, and assist in creating communicative channels among researchers as well as between researchers and society at large. 2

3 Agüero-Torres H, Qiu C, Winblad B, Fratiglioni L. Dementing disorders in the elderly: Evolution of disease severity over seven years. Alzheimer Disease and Associated Disorders in press. ABSTRACT: The goal of this study was to describe the evolution of dementia severity in a very old dementia population. We investigated a representative group of demented subjects gathered from a population-based study (n=223). Changes in cognition, functioning, and performance on global scales were followed over a period of seven years. At baseline, 19% of the demented subjects were found to be severely impaired according to the Clinical Dementia Rating scale (CDR), 41% according to the Mini-Mental State Examination score (MMSE), and 31% according to Katz activities of daily living scale (ADL). After seven years, these proportions were 78%, 93%, and 68%, respectively. The probability of surviving three years, five years, and seven years after baseline examination was 48%, 28%, and 15%, respectively. Over a seven-year follow-up period, subjects suffering from questionable-mild dementia had a mean survival of 3.9 years (95% CI=3.3 to 4.5), while subjects with severe dementia survived on average 2.9 years (95% CI=2.5 to 3.2). Male gender, lower education, and poor cognitive and functional status were associated with shorter survival in milder cases, while the only factors that predicted shorter survival in more severe cases were older age and poor functional status. Long-term survivors in dementia are not rare, and as the absolute number of demented people is increasing, expanding our knowledge of these persons is of high public health importance. Key words: dementia, natural history, CDR, ADL, MMSE Agüero-Torres H, Thomas VS, Winblad B, Fratiglioni L. The impact of somatic and cognitive disorders on the functional status of the elderly. J Clin Epidemiol in press. ABSTRACT: To estimate the relative effects of co-existing non-dementia illnesses on the probability of functional disability, depending on the presence of cognitive impairment or dementia, we used data from the baseline case-control assessment of a longitudinal study of aging and dementia. Our study included 668 subjects (345 non-demented, 98 cognitively impaired, and 225 demented), aged 75 and older. Demented subjects had greater disability prevalence on all specific IADL and ADL items than cognitively impaired subjects who in turn had greater disability than non-demented subjects. Somatic illnesses were found to be associated with particular tasks in item specific models; decreasing MMSE was strongly associated with the probability of IADL and ADL disability, which increased dramatically in the presence of somatic illnesses among cognitively impaired as well as demented subjects. Attention to illnesses among cognitively impaired and demented people may shed light on remediable factors crucial to their daily functioning. Key words: functional status, somatic disorders, cognitive function, elderly Andersson L, Minell M. Om synen på våra gamla och åldrandet. Socialmedicinsk tidskrift 2002; 79: Artikeln handlar om uppkomsten av begreppet ageism/ålderism och hur detta beskrivits sedan slutet av 1960-talet. Därefter behandlas frågan om äldre generationer blir sämre bemötta i samhället än yngre generationer. Artikeln avslutas med en kort sammanfattning av 3

4 de slutsatser som drogs av den s.k. bemötandeutredningen, som hade regeringens uppdrag att kartlägga och analysera frågor om bemötande av äldre människor. Key words: ageism, generations, eurobarometer Andersson L. Ålderism - en form av övergrepp? Vård 2002; 1: I artikeln beskrivs begreppet ålderism, och några exempel ges på var ålderistiska tankegångar kan kännas igen. Ett omdiskuterat spörsmål är äldres rädsla för våld och hot. En annan fråga i sammanhanget är hur brott mot äldre bedöms. Key words: ageism, violence, abuse Andersson L. Ålderism några infallsvinklar. In: "Att åldras." Bilagedel A till diskussionsbetänkandet SOU 2002:29 "Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring. 45 p. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer; I rapporten behandlas olika aspekter på ålderismen. Områden som tas upp är bl.a. pensionering, livet som pensionär, levnadsloppet, bilden av äldre, stigmatisering, åldrande och evigt liv, massmedia och äldre som konsumenter. Key words: ageism, retirement, life course, eternal life, media Andersson L. Ålderism. In: Andersson L, editor. Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur; Kapitlet beskriver stereotypa föreställningar och diskriminering som utgår från en människas ålder. Huvudsakligen beskrivs hur äldre bemötts ur ett historiskt perspektiv, men även aktuella exempel tas upp. Key words: ageism, generations, practice Andersson L. Äldres önskemål om vård- och omsorgsgivare. Socialmedicinsk tidskrift 2002; 79: I artikeln redovisas resultat från bl.a. den svenska Eurobarometern och Ädel-ULF undersökningen som belyser frågan om äldre människors önskemål i fråga om vård- och omsorgsgivare. Key words: home help, eurobarometer, formal help, informal help Andersson L. Cultural Gerontology. Westport (CT): Auburn House; During the past decades the issue of culture has gained considerable attention within the humanities and social sciences in general as well as in the field of gerontology. Many disparate academic, political and social issues fall under the overall umbrella of cultural gerontology, making clear the need for a volume in which these issues are discussed. The chapters cover a range of orientations from technical-instrumental, to interpretive, and emancipatory. They examine the growth of gerontology as a discipline within an academic 4

5 culture, the development and discussions concerning the concept of ageism as sociocultural concept, identity politics in which older persons are perceived as belonging to a separate culture or subculture, and finally images of the older body in cultural perspective. Key words: cultural gerontology, ageism, identity politics, body Andersson L. Ensamhet och sociala relationer. In: Andersson L, editor. Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur; I kapitlet redogörs för begreppet ensamhet, och hur ensamhetskänslor hänger ihop med sociala relationer. Kapitlet beskriver också hur känslor av ensamhet kan förstås på både en kulturell och en individuell nivå. Key words: loneliness, social relations, isolation, modernisation, childhood Andersson L. Minell M. Familjens roll i ett EU-perspektiv. Socialmedicinsk tidskrift 2002; 79: Artikeln handlar om familjens roll som vårdgivare i Sverige med utblickar mot några länder i olika delar av Europa. Inledningsvis behandlas familjebegreppet som är centralt för äldre människors sociala nätverk. Innehållet i artikeln bygger i huvudsak på resultat från Statistiska Centralbyråns ULF-undersökningar under perioden och ett par studier av skillnader och likheter inom äldreomsorgen i några EU-länder. Key words: family, social network, care give, old age care, Europe Andersson L. Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur; Boken Socialgerontologi är tänkt att erbjuda ett smörgåsbord av infallsvinklar på ämnesområdet. Ett syfte med denna bok är att fylla ett behov av en bok som utgår från svenska förhållanden. Boken kan indelas i tre avsnitt som självfallet hör ihop. Först kommer några kapitel med beskrivningar av teorier om åldrande och äldre. Därefter följer några kapitel som tar upp olika sätt att se på åldrande och äldre och frågor som har att göra med livet som äldre. Slutligen följer ett antal kapitel som tar upp omsorgsfrågor. En annan indelningsgrund kan vara att se de två inledande avsnitten som beskrivningar av förutsättningar för det sociala och det psykologiska åldrandet, och den andra hälften som beskrivningar av omsorgsfrågor, delvis motsvarande den vanligt förekommande uppdelningen i yngre äldre och äldre äldre och de livssituationer som brukar kopplas till respektive kategori. Key words: social gerontology, theory, social care, home help Bäckman L, Jones S, Small BJ, Agüero-Torres H, Fratiglioni L. Rate of cognitive decline in preclinical Alzheimer s disease: The role of comorbidity. J Gerontol Psychol Sci in press. We investigated the influence of individual-difference variables implicated as risk factors for Alzheimer s disease (AD) or known to be related to cognitive performance in normal aging (e.g., age, sex, years of education, previous and recent diseases, Apolipoprotein E status, 5

6 social network, substance use) on rate of cognitive change from preclinical to clinical AD. Using data from a population-based study, 230 persons who were non-demented at baseline and diagnosed with AD at a three-year follow-up were examined with the Mini-Mental State Examination (MMSE). Of all predictor variables examined, only number of diseases resulting in hospital admission during the follow-up period made an independent contribution to rate of MMSE change. These results suggest that many variables affecting the onset of the degenerative process as well as cognitive functioning in normal aging exert little influence on rate of cognitive change in preclinical AD. This may reflect the fact that the emerging dementia disease overshadows the role of these variables for cognitive functioning. A possible exception to this pattern is that an increasing number of concomitant health conditions may exacerbate rate of cognitive decline during the final portion of the preclinical phase in AD. Key words: Alzheimer s disease, preclinical, global cognitive ability, rate of change, predictors, comorbidity Bäckman L, Jonsson E, Wahlin Å, Small BJ, Fratiglioni L. Influences of preclinical dementia and impending death on the magnitude of age-related cognitive deficits. Psychol Aging 2002; 17: Using data from a subsample (n = 337) within a population-based study of persons between 75 and 96 years of age, we examined the influence of preclinical dementia (n = 61) and impending death (n = 69) on the cross-sectional relationship between age and performance in tasks assessing episodic memory (recall of random and organizable words, word and face recognition), visuospatial ability (Block Design and Clock Setting), and verbal fluency (category and letter fluency). Increasing age was associated with a general decrease in cognitive performance. In addition, those who were to be diagnosed with dementia or had died by a 3-year follow-up were older and performed at a lower level than the remaining sample across all cognitive tasks at baseline. Nevertheless, removal of the preclinical dementia and impending death groups from the original sample affected relatively little the cross-sectional age-cognition relations. This pattern of findings suggests that the biological aging process exerts negative influences on cognitive functioning beyond those resulting from disease and mortality. Key words: Alzheimer s disease, dementia, preclinical, terminal decline episodic memory, verbal fluency, visuospatial skill Bäckman L, Small BJ, Fratiglioni L. Cognitive deficits in preclinical Alzheimer s disease: Current knowledge and future directions. In: Dixon RA, Bäckman L, Nilsson LG, eds. New frontiers in cognitive aging. New York: Oxford University Press; in press. A robust impairment of episodic memory is seen in the preclinical phase of Alzheimer s disease (AD). This pattern is consistent with evidence from histopathological and brain imaging studies that the medial-temporal lobe is affected in the preclinical phase of AD. The vital importance of this brain region for successful episodic memory functioning is well documented in both lesion and brain imaging research. Recent research suggests that the size of the memory impairment in preclinical AD is quite stable up until the time period just preceding diagnosis, although these persons may show deficits several decades before diagnosis. These phenomena may reflect the facts that those biological events that eventually 6

7 lead to clinically diagnosed AD progress at a very slow rate, and that the aging brain can counteract these alterations until a certain threshold is reached beyond which compensatory processes no longer can withstand the accumulation of neural changes. The identification of persons during the transition from normal aging to AD may be enhanced by combining objective cognitive markers with other indicators, including subjective reports, biological markers, as well as precipitating factors. Importantly, provided that the level of cognitive impairment among those who will develop AD remains relatively stable for a long period until the dramatic decline seen in the last years before diagnosis, there is a large time window during which different types of intervention should be possible. Key words: Alzheimer s disease, preclinical, markers, episodic memory, compensation Bäckman L, Small BJ, Fratiglioni L. The nature and course of the memory impairment in Alzheimer s disease: From the preclinical phase to early clinical manifestations. In: Graf P, Ohta N, eds. Life-span development of human memory. Cambridge, MA: MIT Press; In this chapter, we discuss the cognitive consequences of Alzheimer s disease (AD), focusing largely on memory problems the cardinal symptom of the disease. In early clinical AD, there is evidence that primary memory, procedural memory, as well as various forms of priming are relatively little affected. Moderate dementia-related deficits early on in the pathogenesis are seen for tasks assessing semantic memory and working memory. However, the largest and most consistent impairment is observed in episodic memory tasks. However, contrary to previous assertions, AD patients are able to benefit from cognitive support (e.g., a rich stimulus input, instructions, cues) to improve episodic memory, although they need more support than the healthy aged to show memory facilitation. Several recent studies demonstrate that persons who will develop AD within a few years exhibit preclinical deficits in episodic memory tasks. Interestingly, a global deficit in episodic memory appears to precede reductions in cognitive reserve capacity in the early development of AD. A noteworthy observation is that measures of both free recall and recognition contribute to the identification of preclinical AD cases. Whereas free recall draws largely on conscious recollective operations, recognition involves a blend of conscious and unconscious processes. Thus, these findings suggest that both these classes of memory operations are affected several years prior to the actual AD diagnosis. Key words: Alzheimer s disease, cognitive support, preclinical, episodic memory, recall, recognition Bäckman L, von Hofsten C. Psychology at the millennium. Vol. 1: Cognitive, biological, and health perspectives. London: Psychology Press; This volume is based on keynote and state-of-the-art lectures within the areas of cognitive, biological, and health psychology from the 27 th International Congress of Psychology, held in Stockholm, Sweden, in July The volume is divided into five subsections. The first section deals with the neural mechanisms underlying psychological processes in humans and animals. The second part is devoted to the core areas in experimental psychology, perception, attention, learning, and memory. In the third section, chapters examine different aspects of psychological health, including stress, anxiety, and coping. The interaction between cognitive and emotional processes is the focus of the fourth part. Finally, in the fifth section, various types of higher cognitive processes are discussed (e.g., language, decision making). 7

8 Key words: cognitive psychology, biological psychology, health psychology Berger A-K, Fahlander K, Wahlin Å, Bäckman L. Negligible effects of depression on verbal and spatial performance in Alzheimer s disease. Dementia and Related Cogntive Disorders 2002; 13:1-7. ABSTRACT: We examined whether a diagnosis of depression affects verbal and visuospatial performance in Alzheimer s disease (AD). Using data from a population-based study, persons with AD and depression (AD/D), AD alone and a control group of normal older adults were compared in two tests of verbal ability (category and letter fluency) and two tests of visuospatial skill (block design and clock drawing). As expected, there were clear ADrelated deficits across all cognitive tasks. More importantly, the AD and AD/D groups were indistinguishable on all task variables. The lack of effects of depression was discussed relative to the view that those symptoms of this disease which are especially detrimental to cognitive functioning (e.g., concentration difficulties, lack of interest, loss of energy) may already be present in AD as a result of the neurodegenerative process. Key words: Alzheimer s disease, depression, comorbidity, verbal fluency, visuospatial skill Björkman IK, Fastbom J, Schmidt IK, Bernsten CB. the Pharmaceutical Care of the Elderly in Europe Research, (PEER) Group. Drug-drug interactions in the elderly. Annals of Pharmacotherapy 2002; 36: OBJECTIVE: To detect the frequency of potential drug-drug interactions (DDIs) in an outpatient group of elderly people in 6 European countries, as well as to describe differences among countries. DATA SOURCES AND METHODS: Drug use data were collected from 1601 elderly persons living in 6 European countries. The study population participated in a controlled intervention study over 18 months investigating the impact of pharmaceutical care. Potential DDIs were studied using a computerized detection program. RESULTS: The elderly population used on average 7.0 drugs per person; 46% had at least 1 drug combination possibly leading to a DDI. On average, there were 0.83 potential DDIs per person. Almost 10% of the potential DDIs were classified to be avoided according to the Swedish interaction classification system, but nearly one-third of them were to be avoided only for predisposed patients. The risk of subtherapeutic effect as a result of a potential DDI was as common as the risk of adverse reactions. Furthermore, we found differences in the frequency and type of potential DDIs among the countries. CONCLUSIONS: Potential DDIs are common in elderly people using many drugs and are part of a normal drug regimen. Some combinations are likely to have negative effects; more attention must be focused on detecting and monitoring patients using such combinations. As differences in potential DDIs among countries were found, the reasons for this variability need to be explored in further studies. Key words: aged, drug-drug interactions, pharmaceutical care, Europe De Frias CM, Dixon RA, Bäckman L. Use of memory compensation strategies is related to psychosocial and health indicators. J Gerontol Psychol Sci in press. Research has shown that psychosocial and health characteristics may affect older adults cognitive performance, self-referent beliefs, and general adaptive resilience. Are such 8

9 characteristics related specifically to older adults reported efforts to compensate for memory losses? The Memory Compensation Questionnaire (MCQ) measures five mechanisms of everyday memory compensation, as well as two general aspects of compensatory motivation and awareness. Correlates were derived from indicators of specific health conditions, subjective health ratings, personality, well being, and memory self-efficacy (MSE). All measures were administered to a cross-sectional sample of 528 healthy older adults between 55 and 94 years of age from the Victoria Longitudinal Study. Specific health composites (i.e., infirmities, respiratory illness), several personality dimensions (e.g., agreeableness, neuroticism), negative affect, and low MSE were associated with more frequent use of everyday memory compensation strategies. Linking healthy older adults cognitive resilience with individual characteristics is an important contribution to emerging conceptions of adaptation and success in late life. Key words: compensation, memory, questionnaire, aging, correlates, personality, selfefficacy, health, affect De Ronchi D, Faranca I, Borderi M, Manfredi R, Lunardi A, Fratiglioni L. Risk factors for cognitive impairment in HIV-1 infected persons with different risk behaviors. Arch Neurol 2002; 9: CONTEXT: Although it is well-established that AIDS dementia complex (ADC) mainly develops in patients with advanced HIV-1 infection and severe immunosuppression, other factors that might increase the risk of early neuropsychological abnormalities are controversial. OBJECTIVE: To identify risk factors of HIV-1-related cognitive impairment. DESIGN: Case-control study. SETTING: Division of Infectious Diseases, University of Bologna, Italy. PARTICIPANTS: 272 consecutive subjects, including 90 HIV-1- seronegatives, 88 asymptomatic HIV-1-seropositives, and 94 symptomatic HIV-1- seropositives. MAIN OUTCOME MEASURES: Cognitive impairment was defined as poor performance on at least two of the seven neuropsychological tests included in the battery. Cut-off scores for poor performance in a test were established as two or more standard deviations lower than the mean of the seronegative group in the corresponding risk behavior strata: injecting drug users (IDUs), hemophiliacs, and other risk behaviors. The following risk factors were studied: age, gender, education, risk behaviors, HIV-1 stage, lymphocyte count, and antiretroviral therapy. RESULTS: When compared with subjects with higher levels of education, subjects with less than six years of schooling had an odds ratio (OR) of 17.2 (95% C.I.= ) for cognitive impairment, independent of age, gender, disease stage, antiretroviral therapy, and risk behavior. When compared to IDUs, homo-bisexual and heterosexual subjects had an OR of 9.6 (95% C.I.= ), and 6.3 (95% C.I.= ) for cognitive impairment, respectively. The use of antiretroviral treatment (any versus none) was associated with lower prevalence of cognitive impairment (OR=0.1;95% C.I.= ). When compared with persons with high 0.50x109/L) CD4+ cell counts, subjects with low (<0.20x109/L) and moderate ( x109/L) CD4+ cell counts had an adjusted OR of 8.6 (95% C.I.= ), and 6.9 (95% C.I.= ), respectively. The presence of prominent depressive symptoms did not change the results. CONCLUSION: Low education, low CD4+ cell count, and homo-bisexual/heterosexual risk behaviors are risk factors for cognitive impairment in HIV-1-seropositive persons. The antiretroviral therapy exerts a beneficial effect against cognitive impairment in symptomatic subjects. Our findings suggest that homo-bisexual/heterosexual persons, who survive longer, are expected to be the group at 9

10 highest risk for cognitive impairment. However, the protective effect of antiretroviral therapy may balance this increased risk. Derwinger A, Stigsdotter Neely A, Persson M, Hill RD, Bäckman L. Remembering numbers in old age: Mnemonic training versus self-generated strategy training. Aging, Neuropsychology and Cognition in press. ABSTRACT: The effectiveness of two memory training programs designed to enhance 4 digit-number-recall was examined in 90 healthy older adults. One group received instruction and training in the number-consonant mnemonic, whereas another group was instructed to adopt their own encoding and retrieval strategies to enhance number recall. Also, a control group receiving no training between testing occasions was included. The criterion task was administered according to the Buschke selective reminding procedure. Posttest performance was evaluated with and without cognitive support for remembering (i.e., verbal cues). Under unsupported conditions, the mnemonic group improved number recall following training and the self-generated strategy group showed a tendency in the same direction. When support was provided, group differences in favor of the two training groups increased. In addition, no training-related gains were observed in two verbal transfer tasks. The relatively similar patterns of gains in the two intervention groups were discussed in terms of advantages and disadvantages in the two training regimens balancing each other. Key words: numerical memory training, self-generated versus tutor provided strategy Dixon RA, Bäckman L, Nilsson L-G. New frontiers in cognitive aging. New York: Oxford University Press; in press. This volume contains a collection of 17 chapters that all address novel approaches to the study of cognitive aging. The contributions are divided into three subsections. The first deals with new theoretical orientations in cognitive aging; the second addresses new directions in the cognitive neuroscience of aging; and the third is devoted to the influence of biological and health factors on cognitive aging. Each subsection is closed by integrative commentaries. Key words: cognition, aging, neuroscience, biological factors, health Dixon RA, Hopp G, Bäckman L. Memory compensation in normal aging and Alzheimer s disease. J Clin Exp Neuropsychol in press. Evidence pertaining to self-reported use of memory compensation techniques was collected using the Memory Compensation Questionnaire (MCQ). Five forms of everyday memory compensation were evaluated: (a) external memory aids, (b) internal mnemonic strategies, (c) investing and managing processing time, (d) applying more effort, and (e) reliance on human memory aids. The sample was derived from the Kungsholmen Project in Stockholm, Sweden, and consisted of 85 healthy older adults (M age= years; M MMSE score = 28.34) and 21 diagnosed Alzheimer s Disease (AD) patients (M age=81.80 years; M MMSE score = 23.55). Participants were tested on two occasions, six months apart. Results showed that the MCQ was a largely reliable instrument in these two groups. Moreover, we observed substantial sample similarity in frequency of using the five forms of everyday memory compensation techniques. The healthy sample reported using the external techniques more than the AD sample. Over the six-month interval, however, AD patients differentially 10

11 increased their use of others to assist them in everyday memory performance. Results are interpreted in terms of insight into changes in memory skills and in the implementation of effective memory support systems. Key words: compensation, memory, questionnaire, aging, Alzheimer s disease Dixon RA, Wahlin Å, Maitland SB, Hultsch DF, Hertzog C, Bäckman L. Episodic memory change in adulthood: Generalizability across samples and performance indices. Mem Cognit in press. Much cross-sectional research has confirmed that older adults recall substantially less information in episodic memory tasks than younger adults. Research focusing on actual changes in late-life performance, however, is relatively rare. We examine short-term change in a battery of episodic memory indicators (e.g., categorizable words, random words, prose passages) in two different longitudinal samples of older adults. Together, two-wave data both from the Victoria Longitudinal Study in Canada (VLS; n = 400) and the Kungsholmen Project in Sweden (KP; n = 168) cover a 40-year span of adulthood. Age groups include Young-old (VLS; years), Mid-old (VLS; years), Old-old (VLS and KP; years), and Very old (KP; years) adults each of which was tested twice, three years apart. Overall, examination of performance on sets of both similar and dissimilar episodic tasks revealed that for both samples actual 3-year changes are modest and that when decline occurs it is gradual. Discussion focuses on generalizability across episodic tasks, age groups, gender, and sample. Key words: episodic memory, word recall, prose recall, word recognition, aging, longitudinal, multiple indicators Fahlander K, Wahlin Å, Almkvist O, Bäckman L. Cognitive functioning in Alzheimer s disease and vascular dementia: Further evidence for similar patterns of deficits. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 2002; 24: ABSTRACT: The purpose of the present study was to examine possible differences in patterns of cognitive performance between population-based samples of Alzheimer s disease (AD; n = 51) and vascular dementia (VaD; n = 14) patients between 75 and 96 years of age. The two demented groups were comparable in age, years of education, gender distribution, and severity of dementia. The selection of cognitive tasks (letter and category fluency, Block design, Clock reading and setting, and episodic face recognition) was thought to address some of the inconsistencies in previous research. The main finding was that AD and VaD patients were comparable on most tasks, although robust dementia-related deficiencies were found when comparing the results of the demented participants with those of the control participants. These findings suggest that AD and VaD may affect several basic cognitive functions in an equal manner. Key words: Alzheimers disease, major depression, comorbidity, cognition Fastbom J. Att ta medicin när man är äldre. Infomedica (http://www.infomedica.se/sjd_ramasp?categoryid=249). 11

12 Fischer H, Andersson JLR, Furmark T, Fredrikson M. Right-sided human prefrontal brain activation during fear conditioning acquisition. Emotion 2002; 2: ABSTRACT: This H 15 2 O positron emission tomography (PET) study reports on relative regional cerebral blood flow (rcbf) alterations during fear conditioning in humans. In the PET scanner subjects viewed a TV-screen with visual white noise or snake videotapes displayed alone, then with electric shocks, followed by final presentations of white noise and snakes. Autonomic nervous system responses confirmed fear conditioning only to snakes. To reveal neural activation during acquisition, while equating sensory stimulation, scans during snakes with shocks and white noise alone was contrasted against white noise with shocks and snakes alone. During acquisition, rcbf increased in the right medial frontal gyrus, supporting a role for the prefrontal cortex in fear conditioning to unmasked evolutionary fear relevant stimuli. Key words: affect, emotion; learning; working memory; encoding; positron emission tomography Fischer H, Wright CI, Whalen PJ, McInerney SC, Shin LM, Rauch SL. Brain habituation during repeated exposure to fearful and neutral faces: A functional MRI study. Brain Research Bulletin in press. ABSTRACT: Central nervous system habituation in humans was studied using functional magnetic resonance imaging and repeated presentations of single fearful and neutral faces. Habituation of blood-oxygenation-level-dependent signal during exposure to face stimuli, collapsed over fearful and neutral expressions, was evident in the right amygdala and hippocampus, as well as in the medial/inferior temporal cortex bilaterally. In the hippocampus significantly greater habituation was evident on the right as compared to the left side, which could reflect the visual nature of the stimuli. There were no time by expression interaction effects in these regions, suggesting similar neural attenuation rates to fearful and neutral face stimuli. These results indicate that brain regions involved in novelty detection and memory processing habituate at similar rates regardless of whether the face in focus displays an aversive emotional expression or not. Key words: amygdala, emotion, facial expressions, hippocampus, human, neuroimaging Forsell Y, Palmer K, Fratiglioni L. Psychiatric symptoms/syndromes in elderly persons with mild cognitive impairment. Data from a cross-sectional study. Acta Neurologica Scandinavica (suppl) in press. OBJECTIVE: This study examined the prevalence of psychiatric syndromes and symptoms in elderly persons with Mild Cognitive Impairment (MCI). METHODS: Data from a population-based study, the Kungsholmen Project, was used. All subjects with an MMSE score 23 and a comparable random of those 24 were selected for further examination. Physicians carefully examined the included persons and those affected with dementia were excluded. The rest were stratified into 14 groups according to age and level of education. The mean MMSE score was calculated for each group and those subjects with scores 1 SD below the age-education specific mean were classified as MCI. A structured psychiatric interview was performed and diagnoses of Depression, Anxiety and Psychosis were made according to 12

13 DSM-III-R. RESULT: Being suspicious was the only symptom, and being affected by an Anxiety syndrome was the only diagnosis, found to be associated with MCI. The association with suspiciousness might reflect the feeling of losing control that probably accompanies the loss of cognitive function experienced by the person. The association with Anxiety syndromes might be due to the fact that physical disorders have been reported to be more common in persons with cognitive impairment, as well as in persons with Anxiety syndromes. CONCLUSION: The result of this study suggest that the psychiatric syndromes present in Mild Cognitive Impairment might be related to Mild Cognitive Impairment per se. Additionally, it might reflect a developing dementia or a concomitant physical disorder. Key words: cognitive impairment, elderly, psychiatric symptoms, psychiatric syndromes Forssell, E. Anhöriga till äldre invandrare med offentlig äldreomsorg. En fallstudie. 89 p. Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie nr. 28. Ersta Sköndal högskola. I rapporten beskrivs en kvalitativ fallstudie av 8 anhöriga vilka kontinuerligt gör hjälpinsatser för 10 äldre som invandrat till Sverige från olika länder efter De äldre tar också emot hjälpinsatser från den offentliga äldreomsorgen, till exempel i form av hemtjänst, särskilt boende eller anhörigvård med ekonomisk ersättning. Key words: migration, elderly immigrants, informal caregiving, social care Forssell, E. Anhöriga till äldre invandrare med respektive utan offentlig äldreomsorg - sammanfattning av en fallstudie. In: Jeppsson Grassman E, ed. Anhöriga och anhörigstöd i Stockholms län. Sammanfattning av ett forskningsprojekt. Sköndalsinstitutet: Ersta Sköndal högskola; Kapitlet beskriver metoder i och resultat av en kvalitativ fallstudie om 15 hjälpgivande anhöriga till 21 äldre från olika länder, som alla invandrat till Sverige efter Samtliga bor i Stockholms län. Olika hjälpformer kring de äldre beskrivs utifrån de anhörigas perspektiv: dels där hjälp ges av anhöriga enbart (med respektive utan ekonomisk ersättning för sina insatser), dels hjälp av anhöriga tillsammans med olika kategorier av personal inom äldreomsorgen. Key words: migration, elderly immigrants, informal caregiving, social care Forssell, E. Mellan äldrepolitik och integrationspolitik. Invandrade anhöriga med betalt för att hjälpa. In: Jeppsson Grassman E, ed. Anhörigskapets uttrycksformer. Lund: Studentlitteratur; I kapitlet beskrivs och diskuteras situationen för anhöriga till äldre invandrare med olika former av ekonomisk ersättning från den offentliga äldreomsorgen för att hjälpa sina gamla. Diskussionen förs utifrån de anhörigas perspektiv mot bakgrund av äldrepolitikens respektive integrationspolitikens målformuleringar, vilka båda betonar delaktighet. Utgångspunkten är resultaten från en kvalitativ fallstudie om 15 hjälpgivande anhöriga till 21 äldre från olika länder, som alla invandrat till Sverige efter De anhöriga hjälpte sina äldre närstående på olika sätt: genom att ge omvårdnad, göra hushållsarbete samt genom att administrera privatekonomi och offentlig vård/omsorg. 13

14 Key words: elderly immigrants, semi informal caregiving, social care, migration, integration policy, care policy Fratiglioni L, Herlitz A, Kivipelto M. Estrogen and Alzheimer's disease: Putative treatment and prevention. Dementia 2002; 3:6-9. It has been suggested that estrogen replacement therapy (ERT) may prevent or delay the onset of Alzheimer s disease. Estrogen has several biological effects in the brain and effects on brain functioning which might explain the possible protective effect of this hormone against cognitive decline and dementia. Including specific mechanisms that may relate estrogen to Alzheimer s disease pathology. This review summarizes current knowledge in the following major subtopics: (I) the effects of estrogen on cognitive functioning; (ii) the relation between lifelong estrogen exposure and cognitive performance; (iii) the association between hormone replacement therapy (HRT) and Alzheimer s disease risk; and (iv) the use of estrogen as treatment in Alzheimer s disease. Key words: estrogen, dementia, cognition, memory, Alzheimer's disease, treatment Furmark T, Tillfors M, Marteinsdottir I, Fischer H, Pissiota A, Fredrikson M. Common changes in cerebral blood flow in patients with social phobia reated with citalopram or cognitive-behavioral therapy. Archives of General Psychiatry 2002; 59: BACKGROUND: Neurofunctional changes underlying effective antianxiety treatments are incompletely characterized. This study explored the effects of citopram and cognitivebehavioral therapy on regional cerebral blood flow (rcbf) in social phobia. METHODS: By means of positron emission tomography and oxygen 15-labeled water, rcbf was assessed in 18 previously untreated patients with social phobia during an anxiogenic public speaking task. Patients were matched for sex, age, and phobia severity, based on social anxiety questionnaire data, and randomized to citopram medication, cognitive behavioral group therapy, or a waiting-list control group. Scans were repeated after nine-weeks of treatment or waiting time. Outcome was assessed by subjective and psychophysiological state anxiety measures and self-report questionnaires. Questions were administrated after 1 year. RESULTS: Symptoms improved significantly and roughly equally with citalopram and cognitive-behavioral treatment whereas waiting-list controls remained unchanged. Four patients in each treated group and 1 waiting-list patient were classified as responders. Within both treated groups, and in responders regardless of treatment approach, improvement was accompanied by a decreased rcbf-response to public speaking bilaterally in the amygdala, hippocampus and the periamygdaloid, rhinal, and parahippocampal cortices. Between-group comparisons confirmed that rcbf in these regions decreased significantly more in treated groups than controls, and in responders than nonresponders, particularly in the right hemisphere. The degree of amygdalar-limbic attenuation was was associated with clinical improvement a year later. CONCLUSIONS: Common sites of action for citopram and cognitive-behavioral treatment of social phobic anxiety were observed in the amygdala, hippocampus, and neighboring cortical areas, i.e. brain regions subserving bodily defense reactions to threat stimuli. 14

15 Garcia-Jimenez A, Cowburn RF, Ohm TG, Lasn H, Winblad B, Bogdanovic N, Fastbom J. Loss of stimulatory effect of guanosine triphosphate on [ 35 S]GTPgammaS binding correlates with Alzheimer's disease neurofibrillary pathology in entorhinal cortex and CA1 hippocampal subfield. Journal of Neuroscience Research 2002; 67: Heterotrimeric guanosine triphosphate (GTP)-binding proteins (G-proteins) couple many different cell surface receptor types to intracellular effector mechanisms. Uncoupling between receptors and G-proteins and between G-proteins and adenylyl cyclase (AC) and phospholipase C (PLC) has been described for Alzheimer's disease (AD) brain. However, there is little information on whether altered G-protein signaling in AD is just an end-stage phenomenon or is important for the progression of disease pathology. Here we used [(35)S]GTPgammaS autoradiography to study G-protein distribution in sections of entorhinal cortex and hippocampus from 23 cases staged for neurofibrillary changes and amyloid deposits according to Braak and Braak (Acta Neuropathol. [1991] 82: ). We also studied the effects of GTP, which has been found to increase [(35)S]GTPgammaS binding in an Mg(2+)-dependent manner. Results show that the ability of GTP (3 microm) to stimulate [(35)S]GTPgammaS binding declined significantly with staging for neurofibrillary changes in the entorhinal cortex (P < 0.05, ANOVA) and CA1 subfield of the hippocampus (P < 0.05, ANOVA). No significant changes were seen for [(35)S]GTPgammaS binding in the absence of GTP. Our results suggest a decrease in G-protein GTP hydrolysis, which correlates with the progression of AD neurofibrillary changes, in the regions most affected by this pathology. These alterations appear to occur prior to stages corresponding to clinical disease and could lead to an impaired regulation of several signaling systems in AD brain. Key words: Alzheimer s disease, G-proteins, guanosine triphosphate, autoradiography, neurofibrillary changes Garfield FB, Getsios D, Caro JJ, Wimo A, Winblad B. Assessment of health economics in Alzheimer s disease (AHEAD). Treatment with galantamine in Sweden. Pharmacoeconomics 2002; 20(9): BACKGROUND: Like other developed countries with aging populations, Sweden is expecting large increases in the prevalence of Alzheimer's disease and corresponding escalations in the cost of care for patients with this disease. Galantamine, a new acetylcholinesterase inhibitor and nicotinic modulator, has proved effective in managing patients with Alzheimer's disease in clinical trials. OBJECTIVE: To estimate the long-term health and economic impact of galantamine from the perspective of the public health payer in Sweden. DESIGN AND SETTING: The Assessment of Health Economics in Alzheimer's Disease (AHEAD) model compares galantamine treatment with no pharmacologic treatment. It consists of a module based on trial data followed by a projection module that uses the trial results to predict the time until patients require full-time care (FTC) or until their death. Forecasts were made for up to 10 years. The model was customised to Sweden by using Swedish resource use profiles obtained from the literature. RESULTS: Galantamine is predicted to reduce the time patients require FTC by almost 10%. Approximately 5.6 patients with mild-to-moderate disease would need to be treated to avoid one year of FTC. This would result in savings averaging Swedish kronas (SEK) [3131 euros (EUR)] per patient over 10 years (1998 values). To avoid one year of FTC, 3.9 patients with moderate disease would need to be treated, with savings averaging SEK (EUR 5594) per patient over 10.5 years. Sensitivity analyses of key parameters, such as proportion of patients 15

16 needing FTC treated in the community, cost of care in an institution, cost of FTC care in the community, the price of galantamine, and the discount rate, found savings with galantamine would occur under most circumstances. CONCLUSION: Galantamine can increase the time before patients require FTC, and may also lead to savings as treatment costs are offset by reductions in other healthcare expenditures and the costs associated with FTC. Key words: Alzheimer s Disease, galantamine, full time care, costs, Sweden Giron MS, Forsell Y, Bernsten C, Thorslund M, Winblad B, Fastbom J. Sleep problems in a very old population: drug use and clinical correlates. Journal of Gerontology 2002;57:M BACKGROUND: Complaints of disturbed or dissatisfied sleep are common among older people. This study aimed to evaluate the prevalence of sleep problems in very old persons and its relation to physical and mental health and drug use. METHODS: This is a crosssectional analysis of sleep problems in a population of old persons living in Stockholm, Sweden. There were 641 subjects aged 81+ years; 77.8% were women, 91.4% were noninstitutionalized, and 68.6% lived alone. All persons underwent a comprehensive medical and psychiatric interview and examination. Sleep problems were assessed using the Clinical Psychopathological Rating Scale (CPRS). Covariates included chronic medical conditions, depression, dementia, pain, self-rated health, activities of daily living, use of hypnoticssedatives, use of other psychotropic drugs, and use of nonpsychotropic drugs. RESULTS: More than one third of subjects were identified with sleep problems. They were more common among women and persons using a higher number of drugs. Poor self-rated health, depression, and pain were related to the presence of sleep problems. Among persons with sleep problems and depression, only 19.2% used antidepressants, and 46.2% used hypnoticssedatives. Among persons with sleep problems and pain, 63.2% used analgesics, and 47.0% used hypnotics-sedatives. One or more chronic diseases, use of hypnotics-sedatives, use of other psychotropic drugs, and use of nonpsychotropic drugs were also related to sleep problems. After multivariate analysis, factors significantly related to sleep problems were female gender, depression, pain, and hypnotic-sedative use. CONCLUSIONS: Sleep problems were common in this very old population. These results suggest the importance of carefully assessing an older person's complaints to accurately diagnose and effectively treat sleep problems. Key words: aged, sleep, depression, pain, drug utilization, antidepressants, hypnoticssedatives Gurner U, Fastbom J. Vaxholm 1:an. Utvärdering av Turboprojektet i Vaxholm, 22 fallstudier av multisjuka 75+: Stiftelsen Stockholms Äldrecentrum; 2002:2. Äldrecentrum har, på uppdrag av Stockholms läns landsting, i flera studier visat att äldre med sammansatta behov inte garanteras en trygg och värdig vård och omsorg. Multisjuka/multisviktande äldre är högkonsumenter av vård och omsorg. Ansvaret för dem är splittrat mellan vård- och omsorgsnivåer samt mellan huvudmännen. De får omfattande insatser med bristfällig eller ingen sammantagen planering. Denna utvärdering har syftat till att studera hur primärvården i Vaxholm, med husläkarteam som bas, påverkat samarbetet mellan slutenvård, primärvård och äldreomsorg samt fungerat utifrån multisjuka äldres (75+) behov. Analyserna bygger på intervju-, register- och 16

17 journaldata. Resultatet baseras på den sammantagna effekten av samtliga insatser som kommit de äldre multisjuka till del under en period av ett och ett halvt år. Studien visar hur primärvården, med husläkarteam (husläkare och distriktssköterska) som bas, tillsammans med kommunens äldreomsorg funnit en framkomlig väg för att få till stånd en tryggare vård och omsorg för äldre med sammansatta behov. Behoven hos de äldre multisjuka och inte ansvarsgränser har fått bli utgångspunkt. Det organiserade samarbete som vuxit fram mellan husläkarmottagningens äldreteam och kommunens äldreomsorg har inneburit att flera och komplicerade fall kunnat lösas på ett pragmatiskt sätt. Kvaliteten i insatserna har i de fall där husläkarmottagningens äldreteam arbetat aktivt och i samarbete med kommunens äldreomsorg visat på mycket positiva resultat för de äldre multisjuka. I den struktur som byggts upp finns goda möjligheter att vidareutveckla samt bearbeta och lösa de problem som kvarstår. Nyckelord: multisjuka, multisviktande, samverkan, helhetslösningar, äldreteam, vård- och omsorgskonsumtion Gurner U, Thorslund M. Helhedssyn en nodvendighet i pleien af aldre med mange sygdomme og funktionstab. Antologi om rehabilitering og genoptraening, Videncenter på aeldreområdet 2002: Bilden av splittrade vård-, rehabiliterings och omsorgsinsatser dominerar för äldre med någon eller flera sjukdomar samt nedsatt rörlighet och ork. Dessa äldre behöver ombud med mandat att fatta beslut som utgår från behovet av helhetslösningar och som inte väjer för gränser i form av huvudmannaskap, vård- eller omsorgsnivå. Informationsöverföringen från slutenvård till primärvård visar sig i många fall fungera dåligt för denna grupp. Därför föreslås vårdansvaret gå över till den öppna vården först när öppenvården kvitterat patienten från slutenvården. Inrättandet av äldreteam med geografiskt avgränsade ansvarsområden utanför sjukhuset föreslås. Dessa team ska kunna arbeta i den multisviktande äldres hem och bestå av läkare, distriktssköterska rehabiliteringspersonal och vårdbiträden. Nyckelord: multisjuka, multisviktande, samverkan, helhetslösningar, äldreteam Gurner U. Samspel för de mest utsatta. Äldre I Centrum 2002; 4: Den sammanhållna organisationen där multisviktandes behov sak kunna lösas finns inte idag Enbart avtal om samverkan mellan landsting och kommuner löser inte problemen.. De resurser som redan finns måste knytas samman för att bli till nytta för den äldre. Key words: multisjuka, multisviktande, samverkan, helhetslösningar, äldreteam Hassing L, Small BJ, von Strauss E, Fratiglioni L, Bäckman L. Mortality-related differences and changes in episodic memory among the oldest old: Evidence from a population-based study of nonagenarians. Aging Neuropsychol Cognit 2002; 9: We examined cross-sectional differences and longitudinal changes in episodic memory performance related to impending death among a group of very old people, aged years. Participants were assessed at 3 measurement points across a 6-year interval. Three 17

18 groups were identified: those who survived the entire follow-up period (n = 40), those who died before the first follow-up (n = 44), and those who died after the first follow-up (n = 14). Participants completed a battery of episodic memory tasks consisting of face recognition, word recognition, word recall, and object recall with selective reminding. Those who survived performed better than those who were going to die in object recall at baseline. A Cox regression analysis, controlling age, revealed that object recall performance was significantly related to subsequent mortality status. Longitudinal analyses demonstrated significant 3-year decline for both face recognition and object recall, but no evidence of differential decline as a function of mortality group. Thus, longitudinal changes in memory preceding death were not as pronounced as the corresponding cross-sectional differences in this very old sample. In general, the results suggest that mortality-related memory deficits are present in extreme old age, although these deficits are relatively small and task-specific. Key words: terminal decline, episodic memory, mortality, word recall, object recall, word recognition, face recognition Herlitz A, Yonker J. Sex differences in episodic memory: The influence of IQ. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 2002; 24: The influence of estimated intelligence (group assessment of WAIS-R S ) on sex differences in face recognition, as well as verbal and non-verbal episodic memory tasks was examined in 99 women and 88 men between 20 and 40 years of age. Results showed that men performed at a higher level than women on the WAIS-R S subtest Information, whereas the opposite was true for Digit symbol. Women performed at a higher level than men on the verbal episodic memory tasks and on face recognition, but there were no sex differences on the non-verbal episodic memory task. Estimated intelligence for both men and women was positively associated with most episodic memory measures, the exception being face recognition in women. In face recognition, there was no association to estimated intelligence, suggesting that face recognition performance in women is unrelated to several basic cognitive processes. Key words: sex differences, intelligence, IQ, episodic memory, face recognition Herlitz A, Yonker JE. Hormonal effects on cognition in adults. In: Dixon RA, Bäckman L, Nilsson L-G, eds. New frontiers in cognitive aging. Oxford: Oxford University Press; in press. In the search for biological influences on cognition, steroid hormones have proven to be engaging variables for over two decades. Hormones are claimed to affect a variety of cognitive abilities from spatial and verbal abilities to various forms of memory. Hormones and cognition have been compared both within and between men and women. The goal of this chapter is to present the rationale for studying sex hormones in relation to cognition and to discuss hormonal influences on cognitive functioning in adulthood and old age. We focus on the potential role of steroid hormones on sex differences in cognitive function across the adult life span. Testosterone, in particular, is examined for its possible influence on spatial abilities in both men and women. Additionally, we address questions regarding the effect on cognition of endogenous estrogen in pre- and postmenopausal women, the contribution of hormone replacement therapy (HRT) on cognition in postmenopausal women, and the potentially protective effect of estrogen for the development of Alzheimer s disease. Promising areas for future research are also highlighted. 18

19 Key words: hormones, estrogen, testosterone, cognition, episodic memory, dementia, Alzheimer's disease Herlitz A. Minnesfunktioner i åldrande och demens. In: Vår tids psykologi. Natur och Kultur; in press. Ett vanligt klagomål bland äldre personer är att minnet har försämrats. Många pensionärer upplever att de har svårt att lära sig namn på nya personer eller att komma ihåg vad någon heter, trots att ansiktet är välbekant. Andra klagomål kan vara kopplade till snabbhet, eller snarare bristen på snabbhet. Man tycker att saker tar längre tid att utföra, men också att man inte lika lätt och effektivt kan plocka fram den information man behöver (se Birren & Schaie, 2001). Är detta verkliga försämringar? Om så är fallet, när börjar försämringen? Drabbas alla intellektuella förmågor i samma utsträckning? När övergår det naturliga åldrandet till att bli sjukligt? Vilka demenssjukdomar finns det? Vet man vilka som kommer att insjukna i demens? Vad kan man göra för att förebygga ett insjuknande? Kan vi träna våra intellektuella funktioner? Dessa är några av de viktigaste frågorna som kommer att behandlas i det här kapitlet. Nyckelord: åldrande, demens, minne, minnesträning, Alzheimers sjukdom Herlitz A. Sex differences in cognition. In: Reinvang I, Greenlee MW, Herrmann M, eds. The cognitive neuroscience of individual differences. Delmenhorst: Hanse Institute for Advanced Study; in press. In this chapter, I will present an overview of sex differences in cognitive functions with respect to visuospatial and verbal abilities, together with episodic memory. In addition, preliminary results from a meta-analysis on sex differences in episodic memory will be presented, showing that women perform at a substantially higher level than men on verbal episodic memory tasks, and on face recognition, whereas there are no differences with respect to non-verbal and visuospatial episodic memory tasks. These results will also be discussed in relation to the hypothesis that steroid hormones can affect the magnitude of sex differences in cognitive functions. Key words: sex differences, episodic memory, visuospatial ability, verbal ability, hormones, estrogen, testosterone Hillerås P, Aguero-Torres H, Jorm AF, Westerbotn M, Winblad B. Well-being in nonagenarians and the impact of objective health. Brain Aging 2002; 2:31-5. ABSTRACT: The aim of this study was to assess whether there is an association between objective health, measured as clinical diagnosis, and well-being, including life satisfaction, positive affect and negative affect, among nonagenarians. The study involved 105 persons, 90 years or above, who were cognitively intact and living in the inner parts of Stockholm, Sweden. The subjects were examined by a physician and the diagnoses of chronic conditions were given at least 2.5 years before the well-being assessment. The data show that there is no association between chronic clinical conditions and well-being, after controlling for sociodemographic variables (age and gender), self rated health, functional impairment and personality. The present study suggests that well-being in very old people may be more 19

20 closely related to how they look upon the disease itself and how much this disease affects their capacity to manage their daily life. Key words: nonagenarians, well-being, objective health Hjalmarson I. Kunskap finns men används den? Om arbetsmiljö och god vård och omsorg inom äldreomsorgen. Projekt Den goda Arbetsplatsen, rapport 4. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; En god arbetsmiljö för personalen är en förutsättning för en god omsorg om de äldre. Denna rapport ger en orientering med hjälp av tillgänglig forskning på området och med ledning av några studier Äldrecentrum har genomfört i Stockholms stad. Syftet är att fånga de mönster som ger en strukturerad och bra omsorg, att tydliggöra dessa och visa på vad som kan föras över till andra arbetsenheter. Nyckelord: arbetsmiljö, god vård och omsorg Hjalmarson I. Utveckling ger utdelning. Äldre i centrum 2002; 2:5-6. Huang W, Qiu C, Winblad B, Fratiglioni L. Alcohol consumption and incidence of dementia in a community sample aged 75 and years and older. J Clin Epidemiol 2002; 55: ABSTRACT: To explore the relationship between light-to-moderate alcohol consumption and risk of dementia and Alzheimer s disease in very old people, a community-based dementia-free cohort (n=402) was followed for almost 6 years to detect incident dementia using the DSM-III-R criteria. Data from the entire cohort and a sub-population of those with baseline Mini-Mental State Examination score 24 (n=317) were analyzed with Cox models. In the entire population, light-to-moderate drinking was significantly associated with a decreased risk of incident dementia and Alzheimer s disease compared with non-drinking (adjusted relative risk 0.5, 95% confidence interval 0.3 to 0.7). In the analysis of the subpopulation, however, the inverse association between light-to-moderate drinking and risk of incident dementia and Alzheimer s disease was less evident and no longer statistically significant. This study suggested that light-to-moderate alcohol drinking might protect against dementia and Alzheimer s disease among old people, although the possibility that such an association may be due to information bias cannot be totally ruled out. Key words: dementia; Alzheimer s disease; alcohol consumption; incidence; age; populationbased study Israelsson L A, L. Jönsson L,Wimo A. Cost analysis of incisional hernia repair by suture or mesh. Hernia in press. ABSTRACT: The costs associated with two surgical techniques for repairing incisional hernia were compared. The use of mesh showed to be associated with the lowest costs. Key words: cost analysis, incisional hernia, mesh, suture 20

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015

Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 19 maj 2015 Incidence and outcome of paracetamol poisoning Rolf Gedeborg Associate Professor, Scientific Director of Epidemiology and Pharmacovigilance Unit for Scientific

Läs mer

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS:

ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: ASSESSMENT AND REMEDIATION FOR CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS: THE ROLE OF WORKING MEMORY, COMPLEX EXECUTIVE FUNCTION AND METACOGNITIVE STRATEGY TRAINING Avdelningen för psykologi Mittuniversitetet

Läs mer

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället

Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället SNAC KONFERENS 28 april 2011 Stockholm Multisjuklighet: Konsekvenser för individer och samhället Laura Fratiglioni Multisjuklighet: ett svårfångat begrepp Fratiglioni L et al. Multipla hälsoproblem bland

Läs mer

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE

NYANLÄNDA OCH LÄRANDE NYANLÄNDA OCH LÄRANDE En forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 6:2010 NYANLÄNDA OCH LÄRANDE en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska

Läs mer

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral

KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014. Björn Ställberg Gagnef vårdcentral KOL med primärvårdsperspektiv ERS 2014 Björn Ställberg Gagnef vårdcentral Nationella programrådet Astma och KOL Identifierade insatsområden Nationella programrådet Astma och KOLinsatsområden för KOL Diagnostik,

Läs mer

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen")

Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. Högskoleförordningen) Goals for third cycle studies according to the Higher Education Ordinance of Sweden (Sw. "Högskoleförordningen") 1 1. Mål för doktorsexamen 1. Goals for doctoral exam Kunskap och förståelse visa brett

Läs mer

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights.

The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. Swedish disability policy -service and care for people with funcional impairments The cornerstone of Swedish disability policy is the principle that everyone is of equal value and has equal rights. The

Läs mer

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016

Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Use of alcohol, tobacco and illicit drugs: a cause or an effect of mental ill health in adolescence? Elena Raffetti 31 August 2016 Introduction Introduction Adolescents as a group are particularly vulnerable

Läs mer

Klicka här för att ändra format

Klicka här för att ändra format på 1 på Marianne Andrén General Manager marianne.andren@sandviken.se Sandbacka Park Högbovägen 45 SE 811 32 Sandviken Telephone: +46 26 24 21 33 Mobile: +46 70 230 67 41 www.isea.se 2 From the Off e project

Läs mer

Signatursida följer/signature page follows

Signatursida följer/signature page follows Styrelsens i Flexenclosure AB (publ) redogörelse enligt 13 kap. 6 och 14 kap. 8 aktiebolagslagen över förslaget till beslut om ökning av aktiekapitalet genom emission av aktier och emission av teckningsoptioner

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting

Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB (MSD AB) och Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2014-06-04 LS 1403-0357 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstingsstyrelsen 1 4-06- 1 7 0 0 0 1 6 ' Anmälan av avsiktsförklaring om samarbete mellan Merck Sharp & Dohme AB

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency

Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Why WE care? Anders Lundberg Fire Protection Engineer The Unit for Fire Protection & Flammables Swedish Civil Contingencies Agency Assignment Assignment from the Ministry of Defence MSB shall, in collaboration

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

The Swedish Family Care Competence Centre

The Swedish Family Care Competence Centre The Swedish Family Care Competence Centre ELIZABETH HANSON & LENNART MAGNUSSON Länssamordnarna för anhörigstöd i Norrland Our mandate Create a national overview of the area family care of older people

Läs mer

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT

The Salut Programme. A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten. Eva Eurenius, PhD, PT The Salut Programme A Child-Health-Promoting Intervention Programme in Västerbotten Eva Eurenius, PhD, PT Hälsoutvecklare/Health Promotion Officer, Project Assistant Verksamhetsutvecklingsstaben/ Strategic

Läs mer

Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv

Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv Ungdomars psykiska hälsa - ett lokalt perspektiv Katrin Häggström Westberg Leg. Sjuksköterska i psykiatri Doktorand Hälsa och Livsstil, Högskolan i Halmstad Att vara ung!!! 75 % av all psykisk sjukdom

Läs mer

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr

Maria Fransson. Handledare: Daniel Jönsson, Odont. Dr Klassificering av allvarlig kronisk parodontit: En jämförelse av fem olika klassificeringar utifrån prevalensen av allvarlig kronisk parodontit i en population från Kalmar län Maria Fransson Handledare:

Läs mer

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till?

Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Validering av kvalitetsregisterdata vad duger data till? Anders Ekbom, Professor Karolinska Institutet Institutionen för medicin Solna Enheten för klinisk epidemiologi Karolinska Universitetssjukhuset

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053)

DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) DVA336 (Parallella system, H15, Västerås, 24053) Respondents: 28 Answer Count: 9 Answer Frequency: 32,14 % Teaching methods The teaching methods in the course, that is their practical implementation and

Läs mer

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS

Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital. Professor Ingemar Petersson. Stab forskning och utbildning SUS Reflections from the perspective of Head of Research Skåne University Hospital Professor Ingemar Petersson Stab forskning och utbildning SUS Lessons from the past and visions for the future Systematic

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

Trombos under graviditetmortalitet

Trombos under graviditetmortalitet Trombos under graviditetmortalitet SFOG-veckan Luleå 2007 Eva Samuelsson, distriktsläkare, docent Allmänmedicin, Inst för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet Pulmonary embolism is the leading

Läs mer

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt

Kundfokus Kunden och kundens behov är centrala i alla våra projekt D-Miljö AB bidrar till en renare miljö genom projekt där vi hjälper våra kunder att undersöka och sanera förorenad mark och förorenat grundvatten. Vi bistår dig som kund från projektets start till dess

Läs mer

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector

Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Thesis for the degree of Licentiate of Philosophy, Östersund 2014 Understanding Innovation as an Approach to Increasing Customer Value in the Context of the Public Sector Klas Palm Supervisors: Håkan Wiklund

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS. Fundamentals of Business Administration: Management Accounting School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/220/514 COURSE SYLLABUS Fundamentals of Business Administration: Management Accounting Course Code FE3001 Date of decision 2008-06-16 Decision-making

Läs mer

State Examinations Commission

State Examinations Commission State Examinations Commission Marking schemes published by the State Examinations Commission are not intended to be standalone documents. They are an essential resource for examiners who receive training

Läs mer

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora!

Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Är du lönsam lille vän (och för vem)?! Operationaliseringen av samverkan och dess implikationer för humaniora! Björn Hammarfelt,! Högskolan i Borås!! Peter Tillberg, 1972 (Gläns över sjö och strand, 1970)!!

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Nya data om ADHD-medicinen Strattera: manier, psykoser, hallucinationer

Nya data om ADHD-medicinen Strattera: manier, psykoser, hallucinationer Nya data om ADHD-medicinen Strattera: manier, psykoser, hallucinationer Den 3 mars 2006, för mer än två år sedan, publicerade bedömare vid den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA en utförlig rapport

Läs mer

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden

Kunskapslyftet. Berndt Ericsson. Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 2007-10-16 17. Ministry of Education and Research. Sweden Kunskapslyftet Berndt Ericsson Sweden 2007-10-16 17 Esbo Utbildning, arbetsliv och välfärd 1997-2002 Four important perspectives or aims Develop adult education Renew labour market policy Promote economic

Läs mer

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik

BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik BEHANDLING vid Alzheimers sjukdom, teori och praktik Svenska demensdagarna 19-20 MAJ 2016 Åsa Wallin Överläkare, MD, PhD Verksamhetschef Minneskliniken, Malmö Skånes universitetssjukhus Demensvården i

Läs mer

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency

Kursplan. JP1040 Japanska III: Språkfärdighet. 15 högskolepoäng, Grundnivå 1. Japanese III: Language Proficiency Kursplan JP1040 Japanska III: Språkfärdighet 15 högskolepoäng, Grundnivå 1 Japanese III: Language Proficiency 15 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska de studerande

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1

Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Styrteknik: Binära tal, talsystem och koder D3:1 Digitala kursmoment D1 Boolesk algebra D2 Grundläggande logiska funktioner D3 Binära tal, talsystem och koder Styrteknik :Binära tal, talsystem och koder

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Teenage Brain Development

Teenage Brain Development Teenage Brain Development In adults, various parts of the brain work together to evaluate choices, make decisions and act accordingly in each situation. The teenage brain doesn't appear to work like this.

Läs mer

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007

Biblioteket.se. A library project, not a web project. Daniel Andersson. Biblioteket.se. New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 A library project, not a web project New Communication Channels in Libraries Budapest Nov 19, 2007 Daniel Andersson, daniel@biblioteket.se 1 Daniel Andersson Project manager and CDO at, Stockholm Public

Läs mer

Poverty in Uganda Approximately inhabitants involved agricultural fertile soils ample vital natural resources remain stable Despite lack access

Poverty in Uganda Approximately inhabitants involved agricultural fertile soils ample vital natural resources remain stable Despite lack access Poverty in Uganda Approximately 86 percent of Uganda's 34 million inhabitants are involved in agricultural activities. Uganda is blessed with fertile soils, ample rainfall and a number of vital natural

Läs mer

Conversational Pedagogical Agents and Gender Annika Silvervarg, Agneta Gulz, Magnus Haake Linköping and Lund University

Conversational Pedagogical Agents and Gender Annika Silvervarg, Agneta Gulz, Magnus Haake Linköping and Lund University Forskningsmetoder Utveckling av pedagogisk programvara Empiriska undersökningar i skolor Enkäter Intervjuer Observationer Beteendeloggar Dialogloggar Teorier om lärande och teknikanvändingi pedagogiska

Läs mer

Fokusområden. Rollkonflikt Rollförändring Sorg Interpersonell sårbarhet. Att skapa sig en tydlig förståelse. Arbeta med valt fokus

Fokusområden. Rollkonflikt Rollförändring Sorg Interpersonell sårbarhet. Att skapa sig en tydlig förståelse. Arbeta med valt fokus Att skapa sig en tydlig förståelse Fokusområden Arbeta med valt fokus Återskapa färdigheter och planera för framtiden Rollkonflikt Rollförändring Sorg Interpersonell sårbarhet Interpersonell sårbarhet

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program

SRS Project. the use of Big Data in the Swedish sick leave process. EUMASS Scientific program SRS Project the use of Big Data in the Swedish sick leave process EUMASS Scientific program 2016-03-04 Stöd för rätt sjukskrivning Aim of presentation To present how Big data analysis can be used to support

Läs mer

Swedish framework for qualification www.seqf.se

Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish framework for qualification www.seqf.se Swedish engineering companies Qualification project leader Proposal - a model to include the qualifications outside of the public education system to the

Läs mer

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige

Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Kvalitetskontroller inom immunhematologi Vad är good enough? Erfarenheter från Sverige Agneta Wikman, överläkare Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Referenser

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership

Kursplan. NA3009 Ekonomi och ledarskap. 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1. Economics of Leadership Kursplan NA3009 Ekonomi och ledarskap 7,5 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Economics of Leadership 7.5 Higher Education Credits *), Second Cycle Level 1 Mål Studenterna skall efter genomgången kurs: kunna

Läs mer

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg

Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom. Kristian Borg Utvärdering av IVIG behandling vid post-polio syndrom Kristian Borg Div of Rehabilitation Medicine, Karolinska Institutet and Danderyd University Hospital Stockholm Sweden Pågående denervation som kompenseras

Läs mer

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration.

School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS. Business and Market I. Business Administration. School of Management and Economics Reg. No. EHV 2008/245/514 COURSE SYLLABUS Business and Market I Course Code FE4001 Date of decision 2008-09-02 Decision-making Body Board: School of Management and Economics

Läs mer

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem

HAGOS. Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem HAGOS Frågeformulär om höft- och/eller ljumskproblem Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc DOI 10.1007/s00167-013-2721-7 H I P Cross-cultural adaptation to Swedish and validation of the Copenhagen Hip and

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter

Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Akutmedicin som medicinsk specialitet i Sverige, uddannelsesaspekter Maaret Castrén Professor in Emergency Medicine Institutionen för klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset, Karolinska Institutet

Läs mer

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005

Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC september 2005 Resultat av den utökade första planeringsövningen inför RRC-06 23 september 2005 Resultat av utökad första planeringsövning - Tillägg av ytterligare administrativa deklarationer - Variant (av case 4) med

Läs mer

Cancersmärta ett folkhälsoproblem?

Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Åsa Assmundson Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Master of Public Health MPH 2005:31 Cancersmärta ett folkhälsoproblem? Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Protected areas in Sweden - a Barents perspective

Protected areas in Sweden - a Barents perspective Protected areas in Sweden - a Barents perspective Olle Höjer Swedish Environmental Protection Agency Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2013-04-03 1 The fundamental framework for

Läs mer

Documentation SN 3102

Documentation SN 3102 This document has been created by AHDS History and is based on information supplied by the depositor /////////////////////////////////////////////////////////// THE EUROPEAN STATE FINANCE DATABASE (Director:

Läs mer

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros

Arbetsterapi hos personer med multipel skleros Inst. för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Neurologi Huddinge Magisterutbildning i klinisk neurologi, 60 högskolepoäng Examensarbete 15 högskolepoäng HT 2008 Författare: Linda Torsell Leg. arbetsterapeut

Läs mer

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande mfl i Sverige Robert Jonzon RNT, BA, MPH Utredare Avdelningen för kunskapsstöd Enheten för hälsa och sexualitet

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Falls and dizziness in frail older people

Falls and dizziness in frail older people Falls and dizziness in frail older people Predictors, experience and effect of an intervention Ulrika Olsson Möller Leg sjukgymnast, doktorand Mars 2013 Andelen äldre kommer att öka Våra mest sjuka äldre

Läs mer

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253

FOI MEMO. Jonas Hallberg FOI Memo 5253 Projekt/Project Security culture and information technology Projektnummer/Project no Kund/Customer B34103 MSB Sidnr/Page no 1 (5) Handläggare/Our reference Datum/Date Jonas Hallberg 2015-01-21 FOI Memo

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy

Kursplan. KI2006 Kinesisk traditionell filosofi. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2. Chinese Traditional Philosophy Kursplan KI2006 Kinesisk traditionell filosofi 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 2 Chinese Traditional Philosophy 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 2 Mål Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Läs mer

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery)

AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) --9 AMOS study (Adolescent Morbidity Obesity Surgery) Inclusion -9 Prospective controlled nonrandomized Stockholm, Gothenburg, Malmö Surgery at Sahlgrenska, Gothenburg Gothenburg Malmö Stockholm Inclusion

Läs mer

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU

Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU Swedish International Biodiversity Programme Sida/SLU SwedBios Målsättning: Bidra till fattigdomsbekämpning och förbättrade levnadsförhållanden genom en rättvis, hållbar och produktiv förvaltning av biologiska

Läs mer

EASA Standardiseringsrapport 2014

EASA Standardiseringsrapport 2014 EASA Standardiseringsrapport 2014 Inför EASA Standardiseringsinspektion hösten 2016 Presentatör Johan Brunnberg, Flygteknisk Inspektör & Del-M Koordinator Sjö- och luftfartsavdelningen Enheten för operatörer,

Läs mer

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss?

Post-2015 Sustainable Development Goals. Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Post-2015 Sustainable Development Goals Var står vi nu? Vad innebär det för oss? Processen Flera led, delvis parallellt men samordnat High level panel klar maj 2013 Rio+20 juni 2012 Open Working Group

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB

Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft. Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Nya driftförutsättningar för Svensk kärnkraft Kjell Ringdahl EON Kärnkraft Sverige AB Innehåll 1.Förändringar i det Svenska energisystemet 2.Nuvarande förutsättningar 3.Internationella studier/erfarenheter

Läs mer

Fler äldre-äldre i vården

Fler äldre-äldre i vården Fler äldre-äldre i vården Om behovet av att prioritera Mats Thorslund Aging Research Center Starting points More and more elderly people 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 Men

Läs mer

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training

Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Transition of care workers to assistant nurses recognition of prior learning in in-service training Dr. Andreas Fejes Senior Lecturer/Postdoctoral Fellow Linköping University, Sweden Step for skills -

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Klassificering av brister från internaudit

Klassificering av brister från internaudit Klassificering av brister från internaudit Del-21G seminarium 2015 Jukka Salo Slou Klassificering av brister från internaudit Vid VK har det visat sig att Procedurer för klassificering av brister finns,

Läs mer

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor

Adjunkt / Lecturer Lektor / Senior Lecturer Docent eller professor / Associate Professor (Sw. docent) or Professor Denna enkät syftar till att ge en bild av lärares arbete med hållbar utveckling i Högskolan Dalarnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Den vänder sig till dig som varit eller kommer att vara

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Item 6 - Resolution for preferential rights issue.

Item 6 - Resolution for preferential rights issue. Item 6 - Resolution for preferential rights issue. The board of directors in Tobii AB (publ), reg. no. 556613-9654, (the Company ) has on November 5, 2016, resolved to issue shares in the Company, subject

Läs mer

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden

Asylum seekers -health evaluation and vaccination. Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden Asylum seekers -health evaluation and vaccination Bernice Aronsson MD The Public Health Agency Sweden 2015 1,014,836 people made it into the EU zone by sea routes 3,771 either went missing or died (UNHCR)

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie

Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Institutionen Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet 120 p Vårdvetenskap C 51-60 p Ht 2005 Patientutbildning om diabetes En systematisk litteraturstudie Författare: Jenny Berglund Laila Janérs Handledare:

Läs mer

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I

Course syllabus 1(7) School of Management and Economics. FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22. Course Code. Företag och Marknad I 1(7) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEN305 Reg.No. EHVc 2005:6 Date of decision 2004-12-22 Course title in Swedish Course title in English Language of instruction Subject

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS

Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS Pre exam I PATHOLOGY FOR MEDICAL STUDENTS 2003-11-04 Max 42 credit points Pass 27 credit points NAME:.. Good Luck! 1 Define metaplasia. Provide 3 clinical examples of common metaplastic changes. 4 p Vad

Läs mer

Arbetsplatsträff 8 mars 2011

Arbetsplatsträff 8 mars 2011 Arbetsplatsträff 8 mars 2011 1. Vetenskapsrådets utvärdering. 2. Rapport från rekryteringsgruppen för matematisk statistik. 3. Pågående rekryteringar. 4. Procentsatser för stödverksamhet. 5. Ny studierektor

Läs mer

Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR

Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR Pharmacovigilance lagstiftning - PSUR Karl Mikael Kälkner Tf enhetschef ES1 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/84/EU av den 15 december om ändring, när det gäller säkerhetsövervakning av läkemedel,

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System

GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Karlstad GeoGebra in a School Development Project Mathematics Education as a Learning System Dé dag van GeoGebra Zaterdag 19 oktober 2013 GeoGebra Instituut Vlaanderen, Brussell 1 2 GeoGebra in a School

Läs mer