Aging Research Center

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Aging Research Center"

Transkript

1 Aging Research Center Karolinska Institutet Stockholms Universitet ANNUAL REPORT 2002

2 This Annual Report presents the scientific output from the Aging Research Center and the Stockholm Gerontology Research Center during the year These two multidisciplinary research centers are co-located in the House of Aging Research within the Sabbatsberg area in Stockholm, Sweden. The Aging Research Center is an academic institution within the Division of Geriatric Epidemiology (DOGE), Neurotec, Karolinska Institutet and the University of Stockholm (KI-SU-ARC), whereas the Stockholm Gerontology Research Center receives its funding from the Stockholm County Council and the City of Stockholm and has a strong commitment toward applied issues in aging and the dissemination of relevant knowledge to practitioners. In addition, research from three other units within DOGE, the Sophiahemmet Research Group, the Center for Gerontology and Health Economics, and the Unit for International Aging Research, is represented in the report. In this way, the Annual Report involves a combination of theoretically and practically oriented work on aging. We are happy to note that the year 2002 has been very productive in terms of publications. The report contains abstracts of 73 articles published in peer-reviewed journals, 24 chapters in edited volumes, 6 edited books, and 18 institutional reports. The report further indicates the substantial breadth of the gerontological and geriatric research carried out in the house, ranging from brain imaging and pharmacology through epidemiology and cognitive psychology to sociology and social work. It is hoped that the Annual Report will provide an accessible and informative picture of our research, and assist in creating communicative channels among researchers as well as between researchers and society at large. 2

3 Agüero-Torres H, Qiu C, Winblad B, Fratiglioni L. Dementing disorders in the elderly: Evolution of disease severity over seven years. Alzheimer Disease and Associated Disorders in press. ABSTRACT: The goal of this study was to describe the evolution of dementia severity in a very old dementia population. We investigated a representative group of demented subjects gathered from a population-based study (n=223). Changes in cognition, functioning, and performance on global scales were followed over a period of seven years. At baseline, 19% of the demented subjects were found to be severely impaired according to the Clinical Dementia Rating scale (CDR), 41% according to the Mini-Mental State Examination score (MMSE), and 31% according to Katz activities of daily living scale (ADL). After seven years, these proportions were 78%, 93%, and 68%, respectively. The probability of surviving three years, five years, and seven years after baseline examination was 48%, 28%, and 15%, respectively. Over a seven-year follow-up period, subjects suffering from questionable-mild dementia had a mean survival of 3.9 years (95% CI=3.3 to 4.5), while subjects with severe dementia survived on average 2.9 years (95% CI=2.5 to 3.2). Male gender, lower education, and poor cognitive and functional status were associated with shorter survival in milder cases, while the only factors that predicted shorter survival in more severe cases were older age and poor functional status. Long-term survivors in dementia are not rare, and as the absolute number of demented people is increasing, expanding our knowledge of these persons is of high public health importance. Key words: dementia, natural history, CDR, ADL, MMSE Agüero-Torres H, Thomas VS, Winblad B, Fratiglioni L. The impact of somatic and cognitive disorders on the functional status of the elderly. J Clin Epidemiol in press. ABSTRACT: To estimate the relative effects of co-existing non-dementia illnesses on the probability of functional disability, depending on the presence of cognitive impairment or dementia, we used data from the baseline case-control assessment of a longitudinal study of aging and dementia. Our study included 668 subjects (345 non-demented, 98 cognitively impaired, and 225 demented), aged 75 and older. Demented subjects had greater disability prevalence on all specific IADL and ADL items than cognitively impaired subjects who in turn had greater disability than non-demented subjects. Somatic illnesses were found to be associated with particular tasks in item specific models; decreasing MMSE was strongly associated with the probability of IADL and ADL disability, which increased dramatically in the presence of somatic illnesses among cognitively impaired as well as demented subjects. Attention to illnesses among cognitively impaired and demented people may shed light on remediable factors crucial to their daily functioning. Key words: functional status, somatic disorders, cognitive function, elderly Andersson L, Minell M. Om synen på våra gamla och åldrandet. Socialmedicinsk tidskrift 2002; 79: Artikeln handlar om uppkomsten av begreppet ageism/ålderism och hur detta beskrivits sedan slutet av 1960-talet. Därefter behandlas frågan om äldre generationer blir sämre bemötta i samhället än yngre generationer. Artikeln avslutas med en kort sammanfattning av 3

4 de slutsatser som drogs av den s.k. bemötandeutredningen, som hade regeringens uppdrag att kartlägga och analysera frågor om bemötande av äldre människor. Key words: ageism, generations, eurobarometer Andersson L. Ålderism - en form av övergrepp? Vård 2002; 1: I artikeln beskrivs begreppet ålderism, och några exempel ges på var ålderistiska tankegångar kan kännas igen. Ett omdiskuterat spörsmål är äldres rädsla för våld och hot. En annan fråga i sammanhanget är hur brott mot äldre bedöms. Key words: ageism, violence, abuse Andersson L. Ålderism några infallsvinklar. In: "Att åldras." Bilagedel A till diskussionsbetänkandet SOU 2002:29 "Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring. 45 p. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer; I rapporten behandlas olika aspekter på ålderismen. Områden som tas upp är bl.a. pensionering, livet som pensionär, levnadsloppet, bilden av äldre, stigmatisering, åldrande och evigt liv, massmedia och äldre som konsumenter. Key words: ageism, retirement, life course, eternal life, media Andersson L. Ålderism. In: Andersson L, editor. Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur; Kapitlet beskriver stereotypa föreställningar och diskriminering som utgår från en människas ålder. Huvudsakligen beskrivs hur äldre bemötts ur ett historiskt perspektiv, men även aktuella exempel tas upp. Key words: ageism, generations, practice Andersson L. Äldres önskemål om vård- och omsorgsgivare. Socialmedicinsk tidskrift 2002; 79: I artikeln redovisas resultat från bl.a. den svenska Eurobarometern och Ädel-ULF undersökningen som belyser frågan om äldre människors önskemål i fråga om vård- och omsorgsgivare. Key words: home help, eurobarometer, formal help, informal help Andersson L. Cultural Gerontology. Westport (CT): Auburn House; During the past decades the issue of culture has gained considerable attention within the humanities and social sciences in general as well as in the field of gerontology. Many disparate academic, political and social issues fall under the overall umbrella of cultural gerontology, making clear the need for a volume in which these issues are discussed. The chapters cover a range of orientations from technical-instrumental, to interpretive, and emancipatory. They examine the growth of gerontology as a discipline within an academic 4

5 culture, the development and discussions concerning the concept of ageism as sociocultural concept, identity politics in which older persons are perceived as belonging to a separate culture or subculture, and finally images of the older body in cultural perspective. Key words: cultural gerontology, ageism, identity politics, body Andersson L. Ensamhet och sociala relationer. In: Andersson L, editor. Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur; I kapitlet redogörs för begreppet ensamhet, och hur ensamhetskänslor hänger ihop med sociala relationer. Kapitlet beskriver också hur känslor av ensamhet kan förstås på både en kulturell och en individuell nivå. Key words: loneliness, social relations, isolation, modernisation, childhood Andersson L. Minell M. Familjens roll i ett EU-perspektiv. Socialmedicinsk tidskrift 2002; 79: Artikeln handlar om familjens roll som vårdgivare i Sverige med utblickar mot några länder i olika delar av Europa. Inledningsvis behandlas familjebegreppet som är centralt för äldre människors sociala nätverk. Innehållet i artikeln bygger i huvudsak på resultat från Statistiska Centralbyråns ULF-undersökningar under perioden och ett par studier av skillnader och likheter inom äldreomsorgen i några EU-länder. Key words: family, social network, care give, old age care, Europe Andersson L. Socialgerontologi. Lund: Studentlitteratur; Boken Socialgerontologi är tänkt att erbjuda ett smörgåsbord av infallsvinklar på ämnesområdet. Ett syfte med denna bok är att fylla ett behov av en bok som utgår från svenska förhållanden. Boken kan indelas i tre avsnitt som självfallet hör ihop. Först kommer några kapitel med beskrivningar av teorier om åldrande och äldre. Därefter följer några kapitel som tar upp olika sätt att se på åldrande och äldre och frågor som har att göra med livet som äldre. Slutligen följer ett antal kapitel som tar upp omsorgsfrågor. En annan indelningsgrund kan vara att se de två inledande avsnitten som beskrivningar av förutsättningar för det sociala och det psykologiska åldrandet, och den andra hälften som beskrivningar av omsorgsfrågor, delvis motsvarande den vanligt förekommande uppdelningen i yngre äldre och äldre äldre och de livssituationer som brukar kopplas till respektive kategori. Key words: social gerontology, theory, social care, home help Bäckman L, Jones S, Small BJ, Agüero-Torres H, Fratiglioni L. Rate of cognitive decline in preclinical Alzheimer s disease: The role of comorbidity. J Gerontol Psychol Sci in press. We investigated the influence of individual-difference variables implicated as risk factors for Alzheimer s disease (AD) or known to be related to cognitive performance in normal aging (e.g., age, sex, years of education, previous and recent diseases, Apolipoprotein E status, 5

6 social network, substance use) on rate of cognitive change from preclinical to clinical AD. Using data from a population-based study, 230 persons who were non-demented at baseline and diagnosed with AD at a three-year follow-up were examined with the Mini-Mental State Examination (MMSE). Of all predictor variables examined, only number of diseases resulting in hospital admission during the follow-up period made an independent contribution to rate of MMSE change. These results suggest that many variables affecting the onset of the degenerative process as well as cognitive functioning in normal aging exert little influence on rate of cognitive change in preclinical AD. This may reflect the fact that the emerging dementia disease overshadows the role of these variables for cognitive functioning. A possible exception to this pattern is that an increasing number of concomitant health conditions may exacerbate rate of cognitive decline during the final portion of the preclinical phase in AD. Key words: Alzheimer s disease, preclinical, global cognitive ability, rate of change, predictors, comorbidity Bäckman L, Jonsson E, Wahlin Å, Small BJ, Fratiglioni L. Influences of preclinical dementia and impending death on the magnitude of age-related cognitive deficits. Psychol Aging 2002; 17: Using data from a subsample (n = 337) within a population-based study of persons between 75 and 96 years of age, we examined the influence of preclinical dementia (n = 61) and impending death (n = 69) on the cross-sectional relationship between age and performance in tasks assessing episodic memory (recall of random and organizable words, word and face recognition), visuospatial ability (Block Design and Clock Setting), and verbal fluency (category and letter fluency). Increasing age was associated with a general decrease in cognitive performance. In addition, those who were to be diagnosed with dementia or had died by a 3-year follow-up were older and performed at a lower level than the remaining sample across all cognitive tasks at baseline. Nevertheless, removal of the preclinical dementia and impending death groups from the original sample affected relatively little the cross-sectional age-cognition relations. This pattern of findings suggests that the biological aging process exerts negative influences on cognitive functioning beyond those resulting from disease and mortality. Key words: Alzheimer s disease, dementia, preclinical, terminal decline episodic memory, verbal fluency, visuospatial skill Bäckman L, Small BJ, Fratiglioni L. Cognitive deficits in preclinical Alzheimer s disease: Current knowledge and future directions. In: Dixon RA, Bäckman L, Nilsson LG, eds. New frontiers in cognitive aging. New York: Oxford University Press; in press. A robust impairment of episodic memory is seen in the preclinical phase of Alzheimer s disease (AD). This pattern is consistent with evidence from histopathological and brain imaging studies that the medial-temporal lobe is affected in the preclinical phase of AD. The vital importance of this brain region for successful episodic memory functioning is well documented in both lesion and brain imaging research. Recent research suggests that the size of the memory impairment in preclinical AD is quite stable up until the time period just preceding diagnosis, although these persons may show deficits several decades before diagnosis. These phenomena may reflect the facts that those biological events that eventually 6

7 lead to clinically diagnosed AD progress at a very slow rate, and that the aging brain can counteract these alterations until a certain threshold is reached beyond which compensatory processes no longer can withstand the accumulation of neural changes. The identification of persons during the transition from normal aging to AD may be enhanced by combining objective cognitive markers with other indicators, including subjective reports, biological markers, as well as precipitating factors. Importantly, provided that the level of cognitive impairment among those who will develop AD remains relatively stable for a long period until the dramatic decline seen in the last years before diagnosis, there is a large time window during which different types of intervention should be possible. Key words: Alzheimer s disease, preclinical, markers, episodic memory, compensation Bäckman L, Small BJ, Fratiglioni L. The nature and course of the memory impairment in Alzheimer s disease: From the preclinical phase to early clinical manifestations. In: Graf P, Ohta N, eds. Life-span development of human memory. Cambridge, MA: MIT Press; In this chapter, we discuss the cognitive consequences of Alzheimer s disease (AD), focusing largely on memory problems the cardinal symptom of the disease. In early clinical AD, there is evidence that primary memory, procedural memory, as well as various forms of priming are relatively little affected. Moderate dementia-related deficits early on in the pathogenesis are seen for tasks assessing semantic memory and working memory. However, the largest and most consistent impairment is observed in episodic memory tasks. However, contrary to previous assertions, AD patients are able to benefit from cognitive support (e.g., a rich stimulus input, instructions, cues) to improve episodic memory, although they need more support than the healthy aged to show memory facilitation. Several recent studies demonstrate that persons who will develop AD within a few years exhibit preclinical deficits in episodic memory tasks. Interestingly, a global deficit in episodic memory appears to precede reductions in cognitive reserve capacity in the early development of AD. A noteworthy observation is that measures of both free recall and recognition contribute to the identification of preclinical AD cases. Whereas free recall draws largely on conscious recollective operations, recognition involves a blend of conscious and unconscious processes. Thus, these findings suggest that both these classes of memory operations are affected several years prior to the actual AD diagnosis. Key words: Alzheimer s disease, cognitive support, preclinical, episodic memory, recall, recognition Bäckman L, von Hofsten C. Psychology at the millennium. Vol. 1: Cognitive, biological, and health perspectives. London: Psychology Press; This volume is based on keynote and state-of-the-art lectures within the areas of cognitive, biological, and health psychology from the 27 th International Congress of Psychology, held in Stockholm, Sweden, in July The volume is divided into five subsections. The first section deals with the neural mechanisms underlying psychological processes in humans and animals. The second part is devoted to the core areas in experimental psychology, perception, attention, learning, and memory. In the third section, chapters examine different aspects of psychological health, including stress, anxiety, and coping. The interaction between cognitive and emotional processes is the focus of the fourth part. Finally, in the fifth section, various types of higher cognitive processes are discussed (e.g., language, decision making). 7

8 Key words: cognitive psychology, biological psychology, health psychology Berger A-K, Fahlander K, Wahlin Å, Bäckman L. Negligible effects of depression on verbal and spatial performance in Alzheimer s disease. Dementia and Related Cogntive Disorders 2002; 13:1-7. ABSTRACT: We examined whether a diagnosis of depression affects verbal and visuospatial performance in Alzheimer s disease (AD). Using data from a population-based study, persons with AD and depression (AD/D), AD alone and a control group of normal older adults were compared in two tests of verbal ability (category and letter fluency) and two tests of visuospatial skill (block design and clock drawing). As expected, there were clear ADrelated deficits across all cognitive tasks. More importantly, the AD and AD/D groups were indistinguishable on all task variables. The lack of effects of depression was discussed relative to the view that those symptoms of this disease which are especially detrimental to cognitive functioning (e.g., concentration difficulties, lack of interest, loss of energy) may already be present in AD as a result of the neurodegenerative process. Key words: Alzheimer s disease, depression, comorbidity, verbal fluency, visuospatial skill Björkman IK, Fastbom J, Schmidt IK, Bernsten CB. the Pharmaceutical Care of the Elderly in Europe Research, (PEER) Group. Drug-drug interactions in the elderly. Annals of Pharmacotherapy 2002; 36: OBJECTIVE: To detect the frequency of potential drug-drug interactions (DDIs) in an outpatient group of elderly people in 6 European countries, as well as to describe differences among countries. DATA SOURCES AND METHODS: Drug use data were collected from 1601 elderly persons living in 6 European countries. The study population participated in a controlled intervention study over 18 months investigating the impact of pharmaceutical care. Potential DDIs were studied using a computerized detection program. RESULTS: The elderly population used on average 7.0 drugs per person; 46% had at least 1 drug combination possibly leading to a DDI. On average, there were 0.83 potential DDIs per person. Almost 10% of the potential DDIs were classified to be avoided according to the Swedish interaction classification system, but nearly one-third of them were to be avoided only for predisposed patients. The risk of subtherapeutic effect as a result of a potential DDI was as common as the risk of adverse reactions. Furthermore, we found differences in the frequency and type of potential DDIs among the countries. CONCLUSIONS: Potential DDIs are common in elderly people using many drugs and are part of a normal drug regimen. Some combinations are likely to have negative effects; more attention must be focused on detecting and monitoring patients using such combinations. As differences in potential DDIs among countries were found, the reasons for this variability need to be explored in further studies. Key words: aged, drug-drug interactions, pharmaceutical care, Europe De Frias CM, Dixon RA, Bäckman L. Use of memory compensation strategies is related to psychosocial and health indicators. J Gerontol Psychol Sci in press. Research has shown that psychosocial and health characteristics may affect older adults cognitive performance, self-referent beliefs, and general adaptive resilience. Are such 8

9 characteristics related specifically to older adults reported efforts to compensate for memory losses? The Memory Compensation Questionnaire (MCQ) measures five mechanisms of everyday memory compensation, as well as two general aspects of compensatory motivation and awareness. Correlates were derived from indicators of specific health conditions, subjective health ratings, personality, well being, and memory self-efficacy (MSE). All measures were administered to a cross-sectional sample of 528 healthy older adults between 55 and 94 years of age from the Victoria Longitudinal Study. Specific health composites (i.e., infirmities, respiratory illness), several personality dimensions (e.g., agreeableness, neuroticism), negative affect, and low MSE were associated with more frequent use of everyday memory compensation strategies. Linking healthy older adults cognitive resilience with individual characteristics is an important contribution to emerging conceptions of adaptation and success in late life. Key words: compensation, memory, questionnaire, aging, correlates, personality, selfefficacy, health, affect De Ronchi D, Faranca I, Borderi M, Manfredi R, Lunardi A, Fratiglioni L. Risk factors for cognitive impairment in HIV-1 infected persons with different risk behaviors. Arch Neurol 2002; 9: CONTEXT: Although it is well-established that AIDS dementia complex (ADC) mainly develops in patients with advanced HIV-1 infection and severe immunosuppression, other factors that might increase the risk of early neuropsychological abnormalities are controversial. OBJECTIVE: To identify risk factors of HIV-1-related cognitive impairment. DESIGN: Case-control study. SETTING: Division of Infectious Diseases, University of Bologna, Italy. PARTICIPANTS: 272 consecutive subjects, including 90 HIV-1- seronegatives, 88 asymptomatic HIV-1-seropositives, and 94 symptomatic HIV-1- seropositives. MAIN OUTCOME MEASURES: Cognitive impairment was defined as poor performance on at least two of the seven neuropsychological tests included in the battery. Cut-off scores for poor performance in a test were established as two or more standard deviations lower than the mean of the seronegative group in the corresponding risk behavior strata: injecting drug users (IDUs), hemophiliacs, and other risk behaviors. The following risk factors were studied: age, gender, education, risk behaviors, HIV-1 stage, lymphocyte count, and antiretroviral therapy. RESULTS: When compared with subjects with higher levels of education, subjects with less than six years of schooling had an odds ratio (OR) of 17.2 (95% C.I.= ) for cognitive impairment, independent of age, gender, disease stage, antiretroviral therapy, and risk behavior. When compared to IDUs, homo-bisexual and heterosexual subjects had an OR of 9.6 (95% C.I.= ), and 6.3 (95% C.I.= ) for cognitive impairment, respectively. The use of antiretroviral treatment (any versus none) was associated with lower prevalence of cognitive impairment (OR=0.1;95% C.I.= ). When compared with persons with high 0.50x109/L) CD4+ cell counts, subjects with low (<0.20x109/L) and moderate ( x109/L) CD4+ cell counts had an adjusted OR of 8.6 (95% C.I.= ), and 6.9 (95% C.I.= ), respectively. The presence of prominent depressive symptoms did not change the results. CONCLUSION: Low education, low CD4+ cell count, and homo-bisexual/heterosexual risk behaviors are risk factors for cognitive impairment in HIV-1-seropositive persons. The antiretroviral therapy exerts a beneficial effect against cognitive impairment in symptomatic subjects. Our findings suggest that homo-bisexual/heterosexual persons, who survive longer, are expected to be the group at 9

10 highest risk for cognitive impairment. However, the protective effect of antiretroviral therapy may balance this increased risk. Derwinger A, Stigsdotter Neely A, Persson M, Hill RD, Bäckman L. Remembering numbers in old age: Mnemonic training versus self-generated strategy training. Aging, Neuropsychology and Cognition in press. ABSTRACT: The effectiveness of two memory training programs designed to enhance 4 digit-number-recall was examined in 90 healthy older adults. One group received instruction and training in the number-consonant mnemonic, whereas another group was instructed to adopt their own encoding and retrieval strategies to enhance number recall. Also, a control group receiving no training between testing occasions was included. The criterion task was administered according to the Buschke selective reminding procedure. Posttest performance was evaluated with and without cognitive support for remembering (i.e., verbal cues). Under unsupported conditions, the mnemonic group improved number recall following training and the self-generated strategy group showed a tendency in the same direction. When support was provided, group differences in favor of the two training groups increased. In addition, no training-related gains were observed in two verbal transfer tasks. The relatively similar patterns of gains in the two intervention groups were discussed in terms of advantages and disadvantages in the two training regimens balancing each other. Key words: numerical memory training, self-generated versus tutor provided strategy Dixon RA, Bäckman L, Nilsson L-G. New frontiers in cognitive aging. New York: Oxford University Press; in press. This volume contains a collection of 17 chapters that all address novel approaches to the study of cognitive aging. The contributions are divided into three subsections. The first deals with new theoretical orientations in cognitive aging; the second addresses new directions in the cognitive neuroscience of aging; and the third is devoted to the influence of biological and health factors on cognitive aging. Each subsection is closed by integrative commentaries. Key words: cognition, aging, neuroscience, biological factors, health Dixon RA, Hopp G, Bäckman L. Memory compensation in normal aging and Alzheimer s disease. J Clin Exp Neuropsychol in press. Evidence pertaining to self-reported use of memory compensation techniques was collected using the Memory Compensation Questionnaire (MCQ). Five forms of everyday memory compensation were evaluated: (a) external memory aids, (b) internal mnemonic strategies, (c) investing and managing processing time, (d) applying more effort, and (e) reliance on human memory aids. The sample was derived from the Kungsholmen Project in Stockholm, Sweden, and consisted of 85 healthy older adults (M age= years; M MMSE score = 28.34) and 21 diagnosed Alzheimer s Disease (AD) patients (M age=81.80 years; M MMSE score = 23.55). Participants were tested on two occasions, six months apart. Results showed that the MCQ was a largely reliable instrument in these two groups. Moreover, we observed substantial sample similarity in frequency of using the five forms of everyday memory compensation techniques. The healthy sample reported using the external techniques more than the AD sample. Over the six-month interval, however, AD patients differentially 10

11 increased their use of others to assist them in everyday memory performance. Results are interpreted in terms of insight into changes in memory skills and in the implementation of effective memory support systems. Key words: compensation, memory, questionnaire, aging, Alzheimer s disease Dixon RA, Wahlin Å, Maitland SB, Hultsch DF, Hertzog C, Bäckman L. Episodic memory change in adulthood: Generalizability across samples and performance indices. Mem Cognit in press. Much cross-sectional research has confirmed that older adults recall substantially less information in episodic memory tasks than younger adults. Research focusing on actual changes in late-life performance, however, is relatively rare. We examine short-term change in a battery of episodic memory indicators (e.g., categorizable words, random words, prose passages) in two different longitudinal samples of older adults. Together, two-wave data both from the Victoria Longitudinal Study in Canada (VLS; n = 400) and the Kungsholmen Project in Sweden (KP; n = 168) cover a 40-year span of adulthood. Age groups include Young-old (VLS; years), Mid-old (VLS; years), Old-old (VLS and KP; years), and Very old (KP; years) adults each of which was tested twice, three years apart. Overall, examination of performance on sets of both similar and dissimilar episodic tasks revealed that for both samples actual 3-year changes are modest and that when decline occurs it is gradual. Discussion focuses on generalizability across episodic tasks, age groups, gender, and sample. Key words: episodic memory, word recall, prose recall, word recognition, aging, longitudinal, multiple indicators Fahlander K, Wahlin Å, Almkvist O, Bäckman L. Cognitive functioning in Alzheimer s disease and vascular dementia: Further evidence for similar patterns of deficits. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 2002; 24: ABSTRACT: The purpose of the present study was to examine possible differences in patterns of cognitive performance between population-based samples of Alzheimer s disease (AD; n = 51) and vascular dementia (VaD; n = 14) patients between 75 and 96 years of age. The two demented groups were comparable in age, years of education, gender distribution, and severity of dementia. The selection of cognitive tasks (letter and category fluency, Block design, Clock reading and setting, and episodic face recognition) was thought to address some of the inconsistencies in previous research. The main finding was that AD and VaD patients were comparable on most tasks, although robust dementia-related deficiencies were found when comparing the results of the demented participants with those of the control participants. These findings suggest that AD and VaD may affect several basic cognitive functions in an equal manner. Key words: Alzheimers disease, major depression, comorbidity, cognition Fastbom J. Att ta medicin när man är äldre. Infomedica (http://www.infomedica.se/sjd_ramasp?categoryid=249). 11

12 Fischer H, Andersson JLR, Furmark T, Fredrikson M. Right-sided human prefrontal brain activation during fear conditioning acquisition. Emotion 2002; 2: ABSTRACT: This H 15 2 O positron emission tomography (PET) study reports on relative regional cerebral blood flow (rcbf) alterations during fear conditioning in humans. In the PET scanner subjects viewed a TV-screen with visual white noise or snake videotapes displayed alone, then with electric shocks, followed by final presentations of white noise and snakes. Autonomic nervous system responses confirmed fear conditioning only to snakes. To reveal neural activation during acquisition, while equating sensory stimulation, scans during snakes with shocks and white noise alone was contrasted against white noise with shocks and snakes alone. During acquisition, rcbf increased in the right medial frontal gyrus, supporting a role for the prefrontal cortex in fear conditioning to unmasked evolutionary fear relevant stimuli. Key words: affect, emotion; learning; working memory; encoding; positron emission tomography Fischer H, Wright CI, Whalen PJ, McInerney SC, Shin LM, Rauch SL. Brain habituation during repeated exposure to fearful and neutral faces: A functional MRI study. Brain Research Bulletin in press. ABSTRACT: Central nervous system habituation in humans was studied using functional magnetic resonance imaging and repeated presentations of single fearful and neutral faces. Habituation of blood-oxygenation-level-dependent signal during exposure to face stimuli, collapsed over fearful and neutral expressions, was evident in the right amygdala and hippocampus, as well as in the medial/inferior temporal cortex bilaterally. In the hippocampus significantly greater habituation was evident on the right as compared to the left side, which could reflect the visual nature of the stimuli. There were no time by expression interaction effects in these regions, suggesting similar neural attenuation rates to fearful and neutral face stimuli. These results indicate that brain regions involved in novelty detection and memory processing habituate at similar rates regardless of whether the face in focus displays an aversive emotional expression or not. Key words: amygdala, emotion, facial expressions, hippocampus, human, neuroimaging Forsell Y, Palmer K, Fratiglioni L. Psychiatric symptoms/syndromes in elderly persons with mild cognitive impairment. Data from a cross-sectional study. Acta Neurologica Scandinavica (suppl) in press. OBJECTIVE: This study examined the prevalence of psychiatric syndromes and symptoms in elderly persons with Mild Cognitive Impairment (MCI). METHODS: Data from a population-based study, the Kungsholmen Project, was used. All subjects with an MMSE score 23 and a comparable random of those 24 were selected for further examination. Physicians carefully examined the included persons and those affected with dementia were excluded. The rest were stratified into 14 groups according to age and level of education. The mean MMSE score was calculated for each group and those subjects with scores 1 SD below the age-education specific mean were classified as MCI. A structured psychiatric interview was performed and diagnoses of Depression, Anxiety and Psychosis were made according to 12

13 DSM-III-R. RESULT: Being suspicious was the only symptom, and being affected by an Anxiety syndrome was the only diagnosis, found to be associated with MCI. The association with suspiciousness might reflect the feeling of losing control that probably accompanies the loss of cognitive function experienced by the person. The association with Anxiety syndromes might be due to the fact that physical disorders have been reported to be more common in persons with cognitive impairment, as well as in persons with Anxiety syndromes. CONCLUSION: The result of this study suggest that the psychiatric syndromes present in Mild Cognitive Impairment might be related to Mild Cognitive Impairment per se. Additionally, it might reflect a developing dementia or a concomitant physical disorder. Key words: cognitive impairment, elderly, psychiatric symptoms, psychiatric syndromes Forssell, E. Anhöriga till äldre invandrare med offentlig äldreomsorg. En fallstudie. 89 p. Sköndalsinstitutets arbetsrapportserie nr. 28. Ersta Sköndal högskola. I rapporten beskrivs en kvalitativ fallstudie av 8 anhöriga vilka kontinuerligt gör hjälpinsatser för 10 äldre som invandrat till Sverige från olika länder efter De äldre tar också emot hjälpinsatser från den offentliga äldreomsorgen, till exempel i form av hemtjänst, särskilt boende eller anhörigvård med ekonomisk ersättning. Key words: migration, elderly immigrants, informal caregiving, social care Forssell, E. Anhöriga till äldre invandrare med respektive utan offentlig äldreomsorg - sammanfattning av en fallstudie. In: Jeppsson Grassman E, ed. Anhöriga och anhörigstöd i Stockholms län. Sammanfattning av ett forskningsprojekt. Sköndalsinstitutet: Ersta Sköndal högskola; Kapitlet beskriver metoder i och resultat av en kvalitativ fallstudie om 15 hjälpgivande anhöriga till 21 äldre från olika länder, som alla invandrat till Sverige efter Samtliga bor i Stockholms län. Olika hjälpformer kring de äldre beskrivs utifrån de anhörigas perspektiv: dels där hjälp ges av anhöriga enbart (med respektive utan ekonomisk ersättning för sina insatser), dels hjälp av anhöriga tillsammans med olika kategorier av personal inom äldreomsorgen. Key words: migration, elderly immigrants, informal caregiving, social care Forssell, E. Mellan äldrepolitik och integrationspolitik. Invandrade anhöriga med betalt för att hjälpa. In: Jeppsson Grassman E, ed. Anhörigskapets uttrycksformer. Lund: Studentlitteratur; I kapitlet beskrivs och diskuteras situationen för anhöriga till äldre invandrare med olika former av ekonomisk ersättning från den offentliga äldreomsorgen för att hjälpa sina gamla. Diskussionen förs utifrån de anhörigas perspektiv mot bakgrund av äldrepolitikens respektive integrationspolitikens målformuleringar, vilka båda betonar delaktighet. Utgångspunkten är resultaten från en kvalitativ fallstudie om 15 hjälpgivande anhöriga till 21 äldre från olika länder, som alla invandrat till Sverige efter De anhöriga hjälpte sina äldre närstående på olika sätt: genom att ge omvårdnad, göra hushållsarbete samt genom att administrera privatekonomi och offentlig vård/omsorg. 13

14 Key words: elderly immigrants, semi informal caregiving, social care, migration, integration policy, care policy Fratiglioni L, Herlitz A, Kivipelto M. Estrogen and Alzheimer's disease: Putative treatment and prevention. Dementia 2002; 3:6-9. It has been suggested that estrogen replacement therapy (ERT) may prevent or delay the onset of Alzheimer s disease. Estrogen has several biological effects in the brain and effects on brain functioning which might explain the possible protective effect of this hormone against cognitive decline and dementia. Including specific mechanisms that may relate estrogen to Alzheimer s disease pathology. This review summarizes current knowledge in the following major subtopics: (I) the effects of estrogen on cognitive functioning; (ii) the relation between lifelong estrogen exposure and cognitive performance; (iii) the association between hormone replacement therapy (HRT) and Alzheimer s disease risk; and (iv) the use of estrogen as treatment in Alzheimer s disease. Key words: estrogen, dementia, cognition, memory, Alzheimer's disease, treatment Furmark T, Tillfors M, Marteinsdottir I, Fischer H, Pissiota A, Fredrikson M. Common changes in cerebral blood flow in patients with social phobia reated with citalopram or cognitive-behavioral therapy. Archives of General Psychiatry 2002; 59: BACKGROUND: Neurofunctional changes underlying effective antianxiety treatments are incompletely characterized. This study explored the effects of citopram and cognitivebehavioral therapy on regional cerebral blood flow (rcbf) in social phobia. METHODS: By means of positron emission tomography and oxygen 15-labeled water, rcbf was assessed in 18 previously untreated patients with social phobia during an anxiogenic public speaking task. Patients were matched for sex, age, and phobia severity, based on social anxiety questionnaire data, and randomized to citopram medication, cognitive behavioral group therapy, or a waiting-list control group. Scans were repeated after nine-weeks of treatment or waiting time. Outcome was assessed by subjective and psychophysiological state anxiety measures and self-report questionnaires. Questions were administrated after 1 year. RESULTS: Symptoms improved significantly and roughly equally with citalopram and cognitive-behavioral treatment whereas waiting-list controls remained unchanged. Four patients in each treated group and 1 waiting-list patient were classified as responders. Within both treated groups, and in responders regardless of treatment approach, improvement was accompanied by a decreased rcbf-response to public speaking bilaterally in the amygdala, hippocampus and the periamygdaloid, rhinal, and parahippocampal cortices. Between-group comparisons confirmed that rcbf in these regions decreased significantly more in treated groups than controls, and in responders than nonresponders, particularly in the right hemisphere. The degree of amygdalar-limbic attenuation was was associated with clinical improvement a year later. CONCLUSIONS: Common sites of action for citopram and cognitive-behavioral treatment of social phobic anxiety were observed in the amygdala, hippocampus, and neighboring cortical areas, i.e. brain regions subserving bodily defense reactions to threat stimuli. 14

15 Garcia-Jimenez A, Cowburn RF, Ohm TG, Lasn H, Winblad B, Bogdanovic N, Fastbom J. Loss of stimulatory effect of guanosine triphosphate on [ 35 S]GTPgammaS binding correlates with Alzheimer's disease neurofibrillary pathology in entorhinal cortex and CA1 hippocampal subfield. Journal of Neuroscience Research 2002; 67: Heterotrimeric guanosine triphosphate (GTP)-binding proteins (G-proteins) couple many different cell surface receptor types to intracellular effector mechanisms. Uncoupling between receptors and G-proteins and between G-proteins and adenylyl cyclase (AC) and phospholipase C (PLC) has been described for Alzheimer's disease (AD) brain. However, there is little information on whether altered G-protein signaling in AD is just an end-stage phenomenon or is important for the progression of disease pathology. Here we used [(35)S]GTPgammaS autoradiography to study G-protein distribution in sections of entorhinal cortex and hippocampus from 23 cases staged for neurofibrillary changes and amyloid deposits according to Braak and Braak (Acta Neuropathol. [1991] 82: ). We also studied the effects of GTP, which has been found to increase [(35)S]GTPgammaS binding in an Mg(2+)-dependent manner. Results show that the ability of GTP (3 microm) to stimulate [(35)S]GTPgammaS binding declined significantly with staging for neurofibrillary changes in the entorhinal cortex (P < 0.05, ANOVA) and CA1 subfield of the hippocampus (P < 0.05, ANOVA). No significant changes were seen for [(35)S]GTPgammaS binding in the absence of GTP. Our results suggest a decrease in G-protein GTP hydrolysis, which correlates with the progression of AD neurofibrillary changes, in the regions most affected by this pathology. These alterations appear to occur prior to stages corresponding to clinical disease and could lead to an impaired regulation of several signaling systems in AD brain. Key words: Alzheimer s disease, G-proteins, guanosine triphosphate, autoradiography, neurofibrillary changes Garfield FB, Getsios D, Caro JJ, Wimo A, Winblad B. Assessment of health economics in Alzheimer s disease (AHEAD). Treatment with galantamine in Sweden. Pharmacoeconomics 2002; 20(9): BACKGROUND: Like other developed countries with aging populations, Sweden is expecting large increases in the prevalence of Alzheimer's disease and corresponding escalations in the cost of care for patients with this disease. Galantamine, a new acetylcholinesterase inhibitor and nicotinic modulator, has proved effective in managing patients with Alzheimer's disease in clinical trials. OBJECTIVE: To estimate the long-term health and economic impact of galantamine from the perspective of the public health payer in Sweden. DESIGN AND SETTING: The Assessment of Health Economics in Alzheimer's Disease (AHEAD) model compares galantamine treatment with no pharmacologic treatment. It consists of a module based on trial data followed by a projection module that uses the trial results to predict the time until patients require full-time care (FTC) or until their death. Forecasts were made for up to 10 years. The model was customised to Sweden by using Swedish resource use profiles obtained from the literature. RESULTS: Galantamine is predicted to reduce the time patients require FTC by almost 10%. Approximately 5.6 patients with mild-to-moderate disease would need to be treated to avoid one year of FTC. This would result in savings averaging Swedish kronas (SEK) [3131 euros (EUR)] per patient over 10 years (1998 values). To avoid one year of FTC, 3.9 patients with moderate disease would need to be treated, with savings averaging SEK (EUR 5594) per patient over 10.5 years. Sensitivity analyses of key parameters, such as proportion of patients 15

16 needing FTC treated in the community, cost of care in an institution, cost of FTC care in the community, the price of galantamine, and the discount rate, found savings with galantamine would occur under most circumstances. CONCLUSION: Galantamine can increase the time before patients require FTC, and may also lead to savings as treatment costs are offset by reductions in other healthcare expenditures and the costs associated with FTC. Key words: Alzheimer s Disease, galantamine, full time care, costs, Sweden Giron MS, Forsell Y, Bernsten C, Thorslund M, Winblad B, Fastbom J. Sleep problems in a very old population: drug use and clinical correlates. Journal of Gerontology 2002;57:M BACKGROUND: Complaints of disturbed or dissatisfied sleep are common among older people. This study aimed to evaluate the prevalence of sleep problems in very old persons and its relation to physical and mental health and drug use. METHODS: This is a crosssectional analysis of sleep problems in a population of old persons living in Stockholm, Sweden. There were 641 subjects aged 81+ years; 77.8% were women, 91.4% were noninstitutionalized, and 68.6% lived alone. All persons underwent a comprehensive medical and psychiatric interview and examination. Sleep problems were assessed using the Clinical Psychopathological Rating Scale (CPRS). Covariates included chronic medical conditions, depression, dementia, pain, self-rated health, activities of daily living, use of hypnoticssedatives, use of other psychotropic drugs, and use of nonpsychotropic drugs. RESULTS: More than one third of subjects were identified with sleep problems. They were more common among women and persons using a higher number of drugs. Poor self-rated health, depression, and pain were related to the presence of sleep problems. Among persons with sleep problems and depression, only 19.2% used antidepressants, and 46.2% used hypnoticssedatives. Among persons with sleep problems and pain, 63.2% used analgesics, and 47.0% used hypnotics-sedatives. One or more chronic diseases, use of hypnotics-sedatives, use of other psychotropic drugs, and use of nonpsychotropic drugs were also related to sleep problems. After multivariate analysis, factors significantly related to sleep problems were female gender, depression, pain, and hypnotic-sedative use. CONCLUSIONS: Sleep problems were common in this very old population. These results suggest the importance of carefully assessing an older person's complaints to accurately diagnose and effectively treat sleep problems. Key words: aged, sleep, depression, pain, drug utilization, antidepressants, hypnoticssedatives Gurner U, Fastbom J. Vaxholm 1:an. Utvärdering av Turboprojektet i Vaxholm, 22 fallstudier av multisjuka 75+: Stiftelsen Stockholms Äldrecentrum; 2002:2. Äldrecentrum har, på uppdrag av Stockholms läns landsting, i flera studier visat att äldre med sammansatta behov inte garanteras en trygg och värdig vård och omsorg. Multisjuka/multisviktande äldre är högkonsumenter av vård och omsorg. Ansvaret för dem är splittrat mellan vård- och omsorgsnivåer samt mellan huvudmännen. De får omfattande insatser med bristfällig eller ingen sammantagen planering. Denna utvärdering har syftat till att studera hur primärvården i Vaxholm, med husläkarteam som bas, påverkat samarbetet mellan slutenvård, primärvård och äldreomsorg samt fungerat utifrån multisjuka äldres (75+) behov. Analyserna bygger på intervju-, register- och 16

17 journaldata. Resultatet baseras på den sammantagna effekten av samtliga insatser som kommit de äldre multisjuka till del under en period av ett och ett halvt år. Studien visar hur primärvården, med husläkarteam (husläkare och distriktssköterska) som bas, tillsammans med kommunens äldreomsorg funnit en framkomlig väg för att få till stånd en tryggare vård och omsorg för äldre med sammansatta behov. Behoven hos de äldre multisjuka och inte ansvarsgränser har fått bli utgångspunkt. Det organiserade samarbete som vuxit fram mellan husläkarmottagningens äldreteam och kommunens äldreomsorg har inneburit att flera och komplicerade fall kunnat lösas på ett pragmatiskt sätt. Kvaliteten i insatserna har i de fall där husläkarmottagningens äldreteam arbetat aktivt och i samarbete med kommunens äldreomsorg visat på mycket positiva resultat för de äldre multisjuka. I den struktur som byggts upp finns goda möjligheter att vidareutveckla samt bearbeta och lösa de problem som kvarstår. Nyckelord: multisjuka, multisviktande, samverkan, helhetslösningar, äldreteam, vård- och omsorgskonsumtion Gurner U, Thorslund M. Helhedssyn en nodvendighet i pleien af aldre med mange sygdomme og funktionstab. Antologi om rehabilitering og genoptraening, Videncenter på aeldreområdet 2002: Bilden av splittrade vård-, rehabiliterings och omsorgsinsatser dominerar för äldre med någon eller flera sjukdomar samt nedsatt rörlighet och ork. Dessa äldre behöver ombud med mandat att fatta beslut som utgår från behovet av helhetslösningar och som inte väjer för gränser i form av huvudmannaskap, vård- eller omsorgsnivå. Informationsöverföringen från slutenvård till primärvård visar sig i många fall fungera dåligt för denna grupp. Därför föreslås vårdansvaret gå över till den öppna vården först när öppenvården kvitterat patienten från slutenvården. Inrättandet av äldreteam med geografiskt avgränsade ansvarsområden utanför sjukhuset föreslås. Dessa team ska kunna arbeta i den multisviktande äldres hem och bestå av läkare, distriktssköterska rehabiliteringspersonal och vårdbiträden. Nyckelord: multisjuka, multisviktande, samverkan, helhetslösningar, äldreteam Gurner U. Samspel för de mest utsatta. Äldre I Centrum 2002; 4: Den sammanhållna organisationen där multisviktandes behov sak kunna lösas finns inte idag Enbart avtal om samverkan mellan landsting och kommuner löser inte problemen.. De resurser som redan finns måste knytas samman för att bli till nytta för den äldre. Key words: multisjuka, multisviktande, samverkan, helhetslösningar, äldreteam Hassing L, Small BJ, von Strauss E, Fratiglioni L, Bäckman L. Mortality-related differences and changes in episodic memory among the oldest old: Evidence from a population-based study of nonagenarians. Aging Neuropsychol Cognit 2002; 9: We examined cross-sectional differences and longitudinal changes in episodic memory performance related to impending death among a group of very old people, aged years. Participants were assessed at 3 measurement points across a 6-year interval. Three 17

18 groups were identified: those who survived the entire follow-up period (n = 40), those who died before the first follow-up (n = 44), and those who died after the first follow-up (n = 14). Participants completed a battery of episodic memory tasks consisting of face recognition, word recognition, word recall, and object recall with selective reminding. Those who survived performed better than those who were going to die in object recall at baseline. A Cox regression analysis, controlling age, revealed that object recall performance was significantly related to subsequent mortality status. Longitudinal analyses demonstrated significant 3-year decline for both face recognition and object recall, but no evidence of differential decline as a function of mortality group. Thus, longitudinal changes in memory preceding death were not as pronounced as the corresponding cross-sectional differences in this very old sample. In general, the results suggest that mortality-related memory deficits are present in extreme old age, although these deficits are relatively small and task-specific. Key words: terminal decline, episodic memory, mortality, word recall, object recall, word recognition, face recognition Herlitz A, Yonker J. Sex differences in episodic memory: The influence of IQ. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology 2002; 24: The influence of estimated intelligence (group assessment of WAIS-R S ) on sex differences in face recognition, as well as verbal and non-verbal episodic memory tasks was examined in 99 women and 88 men between 20 and 40 years of age. Results showed that men performed at a higher level than women on the WAIS-R S subtest Information, whereas the opposite was true for Digit symbol. Women performed at a higher level than men on the verbal episodic memory tasks and on face recognition, but there were no sex differences on the non-verbal episodic memory task. Estimated intelligence for both men and women was positively associated with most episodic memory measures, the exception being face recognition in women. In face recognition, there was no association to estimated intelligence, suggesting that face recognition performance in women is unrelated to several basic cognitive processes. Key words: sex differences, intelligence, IQ, episodic memory, face recognition Herlitz A, Yonker JE. Hormonal effects on cognition in adults. In: Dixon RA, Bäckman L, Nilsson L-G, eds. New frontiers in cognitive aging. Oxford: Oxford University Press; in press. In the search for biological influences on cognition, steroid hormones have proven to be engaging variables for over two decades. Hormones are claimed to affect a variety of cognitive abilities from spatial and verbal abilities to various forms of memory. Hormones and cognition have been compared both within and between men and women. The goal of this chapter is to present the rationale for studying sex hormones in relation to cognition and to discuss hormonal influences on cognitive functioning in adulthood and old age. We focus on the potential role of steroid hormones on sex differences in cognitive function across the adult life span. Testosterone, in particular, is examined for its possible influence on spatial abilities in both men and women. Additionally, we address questions regarding the effect on cognition of endogenous estrogen in pre- and postmenopausal women, the contribution of hormone replacement therapy (HRT) on cognition in postmenopausal women, and the potentially protective effect of estrogen for the development of Alzheimer s disease. Promising areas for future research are also highlighted. 18

19 Key words: hormones, estrogen, testosterone, cognition, episodic memory, dementia, Alzheimer's disease Herlitz A. Minnesfunktioner i åldrande och demens. In: Vår tids psykologi. Natur och Kultur; in press. Ett vanligt klagomål bland äldre personer är att minnet har försämrats. Många pensionärer upplever att de har svårt att lära sig namn på nya personer eller att komma ihåg vad någon heter, trots att ansiktet är välbekant. Andra klagomål kan vara kopplade till snabbhet, eller snarare bristen på snabbhet. Man tycker att saker tar längre tid att utföra, men också att man inte lika lätt och effektivt kan plocka fram den information man behöver (se Birren & Schaie, 2001). Är detta verkliga försämringar? Om så är fallet, när börjar försämringen? Drabbas alla intellektuella förmågor i samma utsträckning? När övergår det naturliga åldrandet till att bli sjukligt? Vilka demenssjukdomar finns det? Vet man vilka som kommer att insjukna i demens? Vad kan man göra för att förebygga ett insjuknande? Kan vi träna våra intellektuella funktioner? Dessa är några av de viktigaste frågorna som kommer att behandlas i det här kapitlet. Nyckelord: åldrande, demens, minne, minnesträning, Alzheimers sjukdom Herlitz A. Sex differences in cognition. In: Reinvang I, Greenlee MW, Herrmann M, eds. The cognitive neuroscience of individual differences. Delmenhorst: Hanse Institute for Advanced Study; in press. In this chapter, I will present an overview of sex differences in cognitive functions with respect to visuospatial and verbal abilities, together with episodic memory. In addition, preliminary results from a meta-analysis on sex differences in episodic memory will be presented, showing that women perform at a substantially higher level than men on verbal episodic memory tasks, and on face recognition, whereas there are no differences with respect to non-verbal and visuospatial episodic memory tasks. These results will also be discussed in relation to the hypothesis that steroid hormones can affect the magnitude of sex differences in cognitive functions. Key words: sex differences, episodic memory, visuospatial ability, verbal ability, hormones, estrogen, testosterone Hillerås P, Aguero-Torres H, Jorm AF, Westerbotn M, Winblad B. Well-being in nonagenarians and the impact of objective health. Brain Aging 2002; 2:31-5. ABSTRACT: The aim of this study was to assess whether there is an association between objective health, measured as clinical diagnosis, and well-being, including life satisfaction, positive affect and negative affect, among nonagenarians. The study involved 105 persons, 90 years or above, who were cognitively intact and living in the inner parts of Stockholm, Sweden. The subjects were examined by a physician and the diagnoses of chronic conditions were given at least 2.5 years before the well-being assessment. The data show that there is no association between chronic clinical conditions and well-being, after controlling for sociodemographic variables (age and gender), self rated health, functional impairment and personality. The present study suggests that well-being in very old people may be more 19

20 closely related to how they look upon the disease itself and how much this disease affects their capacity to manage their daily life. Key words: nonagenarians, well-being, objective health Hjalmarson I. Kunskap finns men används den? Om arbetsmiljö och god vård och omsorg inom äldreomsorgen. Projekt Den goda Arbetsplatsen, rapport 4. Stockholm: Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum; En god arbetsmiljö för personalen är en förutsättning för en god omsorg om de äldre. Denna rapport ger en orientering med hjälp av tillgänglig forskning på området och med ledning av några studier Äldrecentrum har genomfört i Stockholms stad. Syftet är att fånga de mönster som ger en strukturerad och bra omsorg, att tydliggöra dessa och visa på vad som kan föras över till andra arbetsenheter. Nyckelord: arbetsmiljö, god vård och omsorg Hjalmarson I. Utveckling ger utdelning. Äldre i centrum 2002; 2:5-6. Huang W, Qiu C, Winblad B, Fratiglioni L. Alcohol consumption and incidence of dementia in a community sample aged 75 and years and older. J Clin Epidemiol 2002; 55: ABSTRACT: To explore the relationship between light-to-moderate alcohol consumption and risk of dementia and Alzheimer s disease in very old people, a community-based dementia-free cohort (n=402) was followed for almost 6 years to detect incident dementia using the DSM-III-R criteria. Data from the entire cohort and a sub-population of those with baseline Mini-Mental State Examination score 24 (n=317) were analyzed with Cox models. In the entire population, light-to-moderate drinking was significantly associated with a decreased risk of incident dementia and Alzheimer s disease compared with non-drinking (adjusted relative risk 0.5, 95% confidence interval 0.3 to 0.7). In the analysis of the subpopulation, however, the inverse association between light-to-moderate drinking and risk of incident dementia and Alzheimer s disease was less evident and no longer statistically significant. This study suggested that light-to-moderate alcohol drinking might protect against dementia and Alzheimer s disease among old people, although the possibility that such an association may be due to information bias cannot be totally ruled out. Key words: dementia; Alzheimer s disease; alcohol consumption; incidence; age; populationbased study Israelsson L A, L. Jönsson L,Wimo A. Cost analysis of incisional hernia repair by suture or mesh. Hernia in press. ABSTRACT: The costs associated with two surgical techniques for repairing incisional hernia were compared. The use of mesh showed to be associated with the lowest costs. Key words: cost analysis, incisional hernia, mesh, suture 20

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH

Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande m.fl. i Sverige. Robert Jonzon RNT, BA, MPH Migration och prevention Struktur och samordning kring hälsoundersökningar av asylsökande mfl i Sverige Robert Jonzon RNT, BA, MPH Utredare Avdelningen för kunskapsstöd Enheten för hälsa och sexualitet

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Bilaga 2 Granskningsmallar

Bilaga 2 Granskningsmallar Bilaga 2 Granskningsmallar Granskningsformulär för bedömning av studiekvalitet. Bedömningarna baserades på QUADAS [1] med tilläggsfrågor anpassade till respektive kapitels frågeställningar. Fråga nr Kriterium

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice

Företagsekonomi, allmän kurs. Business Administration, General Course. Business Administration. 2004-07-01 until further notice 1(6) School of Management and Economics Course syllabus Course Code FEA330 Reg.No. EHVd 2004:35 Date of decision 2004-09-06 Course title in Swedish Course title in English Företagsekonomi, allmän kurs

Läs mer

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre...

Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) & Common Industry Format (CIF) for Usability snart finns det inga ursäkter längre... Åke Walldius, docent i Människa-datorinteraktion, CSC, KTH, 2014-09-04

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami

Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami Polismyndigheten i Stockholms län Länskriminalpolisen Amir Rostami 2012-11-19 1 Översikt Vad är ett gäng - Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF

SAMMANFATTNING AV SUMMARY OF Detta dokument är en enkel sammanfattning i syfte att ge en första orientering av investeringsvillkoren. Fullständiga villkor erhålles genom att registera sin e- postadress på ansökningssidan för FastForward

Läs mer

Hur mår våra studenter? Petter Gustavsson Marie E Dahlin Stockholm 4/5 2015

Hur mår våra studenter? Petter Gustavsson Marie E Dahlin Stockholm 4/5 2015 Hur mår våra studenter? Petter Gustavsson Marie E Dahlin Stockholm 4/5 2015 1 Disposition Tillbakablick. Folkhälsorapporten 2005 Svensk folkhälsostatistik om unga vuxna och studerandes psykiska hälsa (2014;

Läs mer

Ingenjörsutbildningens paradox. Att utveckla Civilingenjörsutbildning

Ingenjörsutbildningens paradox. Att utveckla Civilingenjörsutbildning Ingenjörsutbildningens paradox Att utveckla Civilingenjörsutbildning Brobyggande 2 Ingenjörsutbildningens paradox Studenterna skall drillas att hantera tidspress och omfa ngsrika material. Chefer kräver

Läs mer

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara:

Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: Varför Vinnvård? God Vård hälso- och sjukvård för populationen ska vara: säker kunskapsbaserad och ändamålsenlig patientfokuserad effektiv jämlik i rimlig tid Turning ideas into action initial idea might

Läs mer

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest

Fokuserad Acceptance and Commitment Therapy (FACT) vid depression eller ångest Detta är ett svar från SBU:s Upplysningstjänst. SBU:s Upplysningstjänst svarar på avgränsade medicinska frågor. Svaret bygger inte på en systematisk litteraturöversikt, varför resultaten av litteratursökningen

Läs mer

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION

IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION lennart.schon@tech.oru.se IMPROVING CONTINUING ENGINEEERING EDUCATION IN QUALITY MANAGEMENT THROUGH INSTITUTIONAL CO-OPERATION A SWEDISH CASE STUDY May 2004 Ingela Bäckström Görgen Edenhagen Lennart Schön

Läs mer

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen

ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen Sponsorship report ICRI International Child Resource Institute, Ghana November 2013 Prepared for Tolvskillingshjälpen 1 Narrative report A great partnership was formed in September of 2013; when ICRI Ghana

Läs mer

Hur tolka resultat i observa/onella studier?

Hur tolka resultat i observa/onella studier? Hur tolka resultat i observa/onella studier? Johan Sundström johan.sundstrom@ucr.uu.se Tolkning av resultat! Slump! Confounding! Bias! Omvänd kausalitet! Kausalitet Slumpen! Sampling error (urvals- fel)

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Affektfokuserad terapi

Affektfokuserad terapi Wise Mind Psykologiskt kunskapscenter erbjuder Affektfokuserad terapi Avancerad workshop med Kristin Osborn Kap Verde 4-7 januari 2013 Workshopen är förlagd till Kap Verde, ön Sal, Hotel Morabeza. Kap

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Mild Cognitive Impairment: en klinisk meningsfuld diagnose?

Mild Cognitive Impairment: en klinisk meningsfuld diagnose? Mild Cognitive Impairment: en klinisk meningsfuld diagnose? Ove Almkvist Psykologiska institutionen, Stockholms universitet & NVS institutionen, Karolinska Institutet, Stockholm E-mail: ove.almkvist@ki.se

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

- en bild på aktuell situation

- en bild på aktuell situation Hur uppfattar och kartlägger allmänläkare patienter med långvarig smärta? Disposition: - en bild på aktuell situation - långvarig smärta i ett patientperspektiv, specialist i allmänmedicin, rehabiliteringsmedicin

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Infectious Diseases - a global challenge

Infectious Diseases - a global challenge Infectious Diseases - a global challenge Clas Ahlm Department of Clinical Microbiology, Division of Infectious Diseases, Umeå University Swedish Conference on Infection Prevention and Control, Umeå April

Läs mer

Strategic Research Area 1

Strategic Research Area 1 Strategic Research Area 1 Modelling of the relationships and interdependencies es between materials a microstructure, process ability and performance for lightweight i design Lars-Erik Lindgren, Luleå

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

Keele StarT Back Screening Tool

Keele StarT Back Screening Tool Keele StarT Back Screening Tool Svensk version Carola Be)en, Leg. Sjukgymnast, MSc, Specialist OMT Ins>tu>onen för Samhällsmedicin och rehabilitering Sjukgymnas>k Ländryggssmärta Vanligt problem i befolkningen

Läs mer

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion

Systemutveckling. Historiskt grundad introduktion Systemutveckling Historiskt grundad introduktion Kvalitet som tema Dataområdet kännetecknas av ständig förändring - utveckling - expansion Varje "nyhet" en förbättring Anta att förbättringarna är, eller

Läs mer

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate

ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate ANSÖKAN University of the West of England Undergraduate /Postgraduate KILROY education hjälper dig att ansöka till UWE. Vi ger dig information om kurser, antagningskrav, terminsavgifter, CSN, boendemöjligheter

Läs mer

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Vad är värdet/faran med att operera tidigt? Sofia Strömberg Kärlkirurg Sahlgrenska Universitetssjukhuset Symtomgivande Karotisstenos Naturalförloppet vid symptomgivande karotisstenos Results: There were

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö

Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Ungdomar med missbruksproblem en deskriptiv studie av Mariamottagningarna i Stockholm, Göteborg och Malmö Mats Anderberg 1 Mikael Dahlberg 2 1 Fil.dr. i socialt arbete. Institutionen för pedagogik, Linnéuniversitetet

Läs mer

Varför behövs psykosocial behandling?

Varför behövs psykosocial behandling? Varför behövs psykosocial behandling? Kristiansand februari 2013 Thomas Lundqvist Leg psykolog & docent i psykologi Rådgivningsbyrån i narkotikafrågor i Lund Psykiatri Skåne Psykologiska institutionen,

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet

Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Elforsk 14 juni 2013 Vattenkraften har en centrala roll i kraftsystemet Vattenkraft används för att reglera ut förbrukningsvariationer. 1-7 januari 2011. Reglering med vattenkraft är billig vilket ger

Läs mer

Research evaluation in Sweden FOKUS

Research evaluation in Sweden FOKUS Research evaluation in Sweden FOKUS Swedish Research Council Hearings May 2014 Content Background Working process Proposed draft model Future work Timetable Questions and discussion UoH research income

Läs mer

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics

Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Ergonomisektionen/LSR Hört och lärt på NES2012 Session: Visual ergonomics Frukostseminarie I samverkan med Mousetrapper 2 oktober, 2012 08.30-09.30 Susanne Glimne Leg. Optiker/Universitetsadjunkt Optikerprogrammet

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS

Gränslösa ehälsotjänster. Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS Gränslösa ehälsotjänster Annika Ohlson & Eva Leach SepSOS 2011-11-01 Page 2 Agenda 1. Framtidens ehälsa i Europa 1. SepSOS Målbild, status och piloter NCP nationell kontaktpunkt Expedition av e-recept

Läs mer

We speak many languages

We speak many languages Våra medarbetare pratar över 40 språk. Många har själva gjort den resan du gör nu. We speak many languages Many of our employees come from other countries themselves and have followed the same path you

Läs mer

Riskhantering. med exempel från Siemens

Riskhantering. med exempel från Siemens Riskhantering med exempel från Siemens Gunnel Sundberg Riskhantering Riskidentifiering Riskvärdering Riskåtgärdsplanering Riskbemötande 1 Siemens Industrial Turbomachinery AB R&D, sales, design, manufacturing,

Läs mer

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer.

LARS. Ett e-bokningssystem för skoldatorer. LARS Ett e-bokningssystem för skoldatorer. Därför behöver vi LARS Boka dator i förväg. Underlätta för studenter att hitta ledig dator. Rapportera datorer som är sönder. Samordna med schemaläggarnas system,

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng)

Programme descriptor for. Master of Business Administration 60 ECTS credit points. (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) Programme descriptor for Master of Business Administration 60 ECTS credit points (Magister i företagsekonomi, 60 högskolepoäng) 1. General information The programme offers broad knowledge of Business Administration

Läs mer

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013

TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRA Q3 2013 - NORDIC RELEASE - OCTOBER 2013 TRAVEL INDUSTRY EXPECTANCY INDEX January 2012 - Nordic Introduction Travel Industry Expectancy Index is an independent temperature gauge on Nordic travel companies

Läs mer

OFTP2: Secure transfer over the Internet

OFTP2: Secure transfer over the Internet Presentation We are ready for OFTP2! OFTP2: Secure transfer over the Internet Productive, standardized and secure flow of information in the Product Lifecycle Management (PLM) by Nils Johansson, LTH &

Läs mer

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden

Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Neuropsychiatric disabiliqes why so many today? Johan Smedberg Sr. Medical Adviser Västernorrland County Council Sweden Mild psychiatric disorders Neuropsychiatric disorders ADHD, ADD, Asperger s syndrome,

Läs mer

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector

Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector Evaluation and the Organization of Social Work in the Public Sector SVUF-konferens, Stockholm 2013-11-14/15 Marek Perlinski Stefan Morén Björn Blom PhD in social work Professor in social work Professor

Läs mer

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling

Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling Genus- och jämställdhetsperspektiv på hållbar utveckling 24 oktober 2006 Drude Dahlerup, Statsvetenskapliga Institutionen, Stockholms Universitet Disposition: 1. A broad concept of sustainable development

Läs mer

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga?

Agenda. Plats och magkänsla. Presentation. - en pedagogisk fråga? Plats och magkänsla - en pedagogisk fråga? Göran Lindahl Chalmers tekniska högskola 2011-09-28 Agenda Introduktion Helhet Användbarhet och effekter Cost and benefit Realitet, abstrakt, realitet Så här

Läs mer

Chiropractic Maintenance Care of persistent or recurrent Low Back Pain. A randomized controlled trial with a 1- year follow up.

Chiropractic Maintenance Care of persistent or recurrent Low Back Pain. A randomized controlled trial with a 1- year follow up. Chiropractic Maintenance Care of persistent or recurrent Low Back Pain. A randomized controlled trial with a 1- year follow up. Iben Axén, DC, PhD Post Doc Spinecenter of Southern Denmark Hospital Lillebælt

Läs mer

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd

Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Abstract till presentationerna den 22 oktober. Björn Kadesjö.Glädje och utmaningar generellt föräldrastöd Många föräldrar i stadsdelen Angered i Göteborg har i kontakt med förskolan uttryckt osäkerhet

Läs mer

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009

.SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur) Presentation November 2009 About us.se (The Internet Infrastructure Foundation) is responsible for the.se top-level domain. Non-profit organisation founded in

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

Finansiella risker 1

Finansiella risker 1 Finansiella risker 1 Koncernen Finansieringsrisk Högst 35 % av den totala externa låneskulden får förfalla inom kommande 12 månader. Risk? 9 000 8 000 7 000 35% 6 000 5 000 4 000 3 000 4 336 3 336 3 998

Läs mer

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup

PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning. Ola Tostrup PDP som redskap för karriärutveckling i utbildning Ola Tostrup - 16, 4, 47, 3 Dagens föreställning Vad innebär PDP och varför PDP Hur vi designat det inom utbildningen Kompetensbegreppet och vilka kompetenser

Läs mer

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART

APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART APPLICATION FORMS: FINANCIAL PART Östergötlands ängs- och hagmarker - restaurering och skötsel ROSORIS Länsstyrelsen Östergötland FORM F0 Proposal Acronym: ROSORIS Budget breakdown categories Total cost

Läs mer

Rekonditionering av lungor

Rekonditionering av lungor Rekonditionering av lungor en resa från laboratoriet till kliniken Trygve Sjöberg, docent Avd för thoraxkirurgi Universitetssjukhuset Lund Kliniskt problem: Endast 6 timmars preservationstid Orsak: Suboptimal

Läs mer

Den Danske Bank in Sweden

Den Danske Bank in Sweden Capital Market Day, Copenhagen, 29 June 2000 Den Danske Bank in Sweden Ulf Lundahl Senior Executive Vice President of Östgöta Enskilda Bank Östgöta Enskilda Bank Founded 1837 in Linköping Regional bank

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare

Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare. Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Fetter och kolesterol hur gamla missförstånd lever vidare Ralf Sundberg Kirurg, docent, författare Organpreservation Kroppstemperatur 37 C, 3-4 nm Fosfolipidernas sammansättning 45% mättade fettsyror i

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Ett samhälle i förändring

Ett samhälle i förändring IT Forum 2014-03-21 Ett samhälle i förändring Nya värden för en bättre sjukvård Mobilitet inom vård & omsorg Legala spörsmål Ägande Integritet/PUL SLAs Ansvarsbegränsing Gällande lag Utlämnande av data

Läs mer

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012

The Gate. ios app. Idea brainstorming. Sunday September 23, 2012 The Gate Sunday September 23, 2012 The project goal is to bring users closer to different topics that can vary from literature to space science by placing them in different interactive scenes. Furthermore

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

Incitament för effektivitet och kvalitet

Incitament för effektivitet och kvalitet Incitament för effektivitet och kvalitet Trafikanalys 20 april 2012 Björn Hasselgren Arkitektur och samhällsbyggnad Vägar och järnvägar - historien Transportinfrastrukturens utveckling Offentlig sektor

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget

8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p. BNP IT-budget PREDICTIONS 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% -8% 2009 2010 2011 2012 2013p BNP IT-budget 3% Utveckling 2013 2% 1% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ 0% 1-9 10-49 50-99 100-249 250+ UTMANINGEN STÖRRE VOLYM FÖR MINDRE

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering

Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Ulla-Britt Fagerström - Senior lösningsspecialist, IBM Business Analytics 22 maj 2013 Att utveckla och skapa en effektiv och dynamisk process för konsolidering och rapportering Då kan drömmar gå i uppfyllelse

Läs mer

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol

Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Hälsoinriktade insatser avseende alkohol Vad säger socialstyrelsen Vad säger forskningen? Hur gör vi i praktiken? Known unknown As we know, There are known knowns. There are things we know we know. We

Läs mer

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC

Breeam communities, examples from Sweden. Sustainable Urban Development. Presentation in cooperation with SGBC Breeam communities, examples from Sweden Sustainable Urban Development Presentation in cooperation with SGBC Charlotta Faith-Ell Ann-Kristin Karlsson 2014-09-12 SGBC Stockholm 2014 Example of certification

Läs mer

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR

6 februari 2013. Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR 6 februari 2013 Soffia Gudbjörnsdottir Registerhållare NDR NDR utveckling sedan 1996 Verktyg i förbättringsarbetet Mer än 1200 enheter online 2012 Nationella riktlinjer 100% av sjukhusklinikerna Kvalitetskontroll

Läs mer

Verva Karl Wessbrandt Box 214 101 24 STOCKHOLM

Verva Karl Wessbrandt Box 214 101 24 STOCKHOLM Ansvarig Claes-Olof Olsson, Sambruk Dokumenttyp Synpunkter CAMSS 1 av 5 Datum 2008-09-25 Upprättat av Sven-Håkan Olsson, DocAccount Anders Lindgren, Know IT Verva Karl Wessbrandt Box 214 101 24 STOCKHOLM

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com

Authentication Context QC Statement. Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com Authentication Context QC Statement Stefan Santesson, 3xA Security AB stefan@aaa-sec.com The use case and problem User identities and user authentication is managed through SAML assertions. Some applications

Läs mer

Ätstörningar vid fetma

Ätstörningar vid fetma Ätstörningar vid fetma Diagnos och samsjuklighet 1 Diagnostik enligt DSM Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders Deskriptiva kriterier Systematisk och pedagogisk Stöd för psykiatrisk diagnostik

Läs mer

Service Design Network Sweden

Service Design Network Sweden Service Design Network Sweden Launch workshop summary www.servicedesignsweden.com MEMBERS WORKSHOP 27 March 16:00 18:00 Purpose, idea and vision of Service Design Sweden (20mins) Short presentation of

Läs mer

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co

Inkvarteringsstatistik. Göteborg & Co Inkvarteringsstatistik Göteborg & Co Mars 2012 FoU/ Marknad & Försäljning Gästnätter storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem Gästnattsutveckling storstadsregioner Mars 2012, hotell och vandrarhem

Läs mer

To inspire you to be change agents.

To inspire you to be change agents. Change LU Purpose To inspire you to be change agents. By offering a conceptual framework to structure your work around By presenting a number of guiding principles By offering best practise knowledge on

Läs mer

Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects

Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects Mild intellectual disability: Diagnostic and outcome aspects Ida Lindblad Med. Dr, Leg psykolog Huvudhandledare: Bihandledare: Professor Elisabeth Fernell Professor Christopher Gillberg Docent Eva Billstedt

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon 033-178300 VAT Nr. SE556124398001 Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr 033-257475 Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2010-10-21 Version: 1.2.2 Doc. no.: I04304 Sida 2 av 14 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2010-02-18 1.0.0

Läs mer

Datorer och intelligens

Datorer och intelligens Datorer och intelligens (kapitel 4 och 8 av Winograd & Flores) Harko Verhagen Statement One cannot program computers to be intelligent Problem: vad är intelligens? Vad är intelligens? 1. Intelligens =

Läs mer

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Lärarinformation för muntlig del. Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version

Matematik. Kursprov, vårterminen 2012. Lärarinformation för muntlig del. Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version Kursprov, vårterminen 2012 Matematik Lärarinformation för muntlig del Lärarmaterial Elevmaterial Elevmaterial, engelsk version 1c Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets-

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Effektanalys en introduktion. Rolf Sandahl

Effektanalys en introduktion. Rolf Sandahl Effektanalys en introduktion Rolf Sandahl Några områden som en utvärderare ska behärska..research design, sampling, measurement, interviewing, observation, site visits, archival studies, case studies,

Läs mer