BUSS- OCH TAGKORT FOR GYMNASIEELEVER. m6r&.m6. 1/alhaurnaU. {vid biblioteket). Oppetrider mellan kl 8 12 och r3-r6 30. Strl 0[fit[80 6lt l{flillfiull

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BUSS- OCH TAGKORT FOR GYMNASIEELEVER. m6r&.m6. 1/alhaurnaU. {vid biblioteket). Oppetrider mellan kl 8 12 och r3-r6 30. Strl 0[fit[80 6lt l{flillfiull"

Transkript

1 Annansblad fiir Ockelho/Hamrenge omradet Gtoppltr.idGra9l!,.rsld i- :"'"" "-" TR'CKERET St tionso.5 - T6l.02! F3x 406ru onsdag ht 1Z0O. ww.ochett',nttls \\ q,s- $.:;{- \L er_ e t- it' iir. *.,Aq,-, 1/alhaurnaU m6r&.m6 BUSS- OCH TAGKORT FOR GYMNASEELEVER Du som gar g5.mnasieutbildning i host karl ansdka om buss-/ tegkort- Ansdkningsblankett finns att hemta i Ockelbo kommurts informationskontor och gar dven att ladda ner frin www,ockelbo.se. Elever i $mrnasieutbildning, som inte samtidigt s6ker inackorderingsstdd, er berattigade till buss-/tagkort. Ansokan skickas/hmnas till Ockelbo kommun, Utbildningsoch kulturnamnden, Ockelbo. Korten hemtas fran v 33 pi Ockelbo kommuns informationskontor {vid biblioteket). Oppetrider mellan kl 8 12 och r3-r6 30 Strl 0[fit[80 6lt l{flillfiull

2

3 Mo bywo kallar harmed till uppskjutning och anmllan inftir stindagen den 19/8 mellan Ll vid Habbergs skjutbana" Samr krllelsc till elgpasslotrningen si;ndagerr den 26/8 k i Mobygirden Vara leverantorer ger oss hitgt betyg och Din skog ar verdefull, lat oss hjelpa dig! Kontakta Stora Enso Skog nar du skall gaika eller slulawerka. tlefa virkeskttpare virkesidpare ar!! Anderc lsaksson tel ola Astdm lei Ham nge, Hille, Sandviken, Ovansjd Ockelbo, Jarbo?Al tf t'ft' 5(OfC nso skossbru*splaner/rsdgivning Sven Heniksso. tel stefan Gustavsson lel LOPPS, HANTVERK och utstallning av VETERANTRAKTORER imobygarden Lilrdagen den 11aug kl 11s-156 Fdr att hyra bord ring Annica eller Kom garna i/pe egna veteranfordon, bilar, mc, mopeder o dyl. nformation om utsiellningen fir ni av Seved: eller Kolbullar och kaffe finns att kdpa viilkommen! styrelsen fiir Mobygdrden i "'- n;;a;i"g viuu.lu -1 ' Tre tavlingsbidrag gallande nvtt nanrn p6 Vibacka ro<kelbogardar har gatt vidare. Var gama med och rdsta aram clet linnande fdrclaget!, ug tostar pa iijljande altenrati\': (k.vssa i) fl nys;ot acr.e W r lbdl-ken ']-- ] -,. Difl ratst tk'' 1\rrd O.kclbogtirdet AB tillhatrda ]Klockan se,mst17,'t,t;sti 2012

4 d} tf' M sslonsxyd(a Fredag 't0l8 kl Cafe LP- kontakten Sondag 12'8 kl Gudstien t Katarina Lindedorg, Gunnar LaGson Seng av ngegard Stadell Se gven pa: Svenska lgrrkan H OCKELBO FORSAMLNG OCKELBO O. 8 aug kl Ardakt pl Uret, Henrik Forsman, Lars-Olof Johanson. kt l,tuslk somharkfiilt- Garden of Joy. To 9 aug kl veckomass& Larry wickman, Lars-Olof lohanson. 5d 12aug kl HOGMilss4 tarry wic*man, Lars-Olof Johanson, Vokalenemble. Enkelt Kyrkkaffe, L GBO 5d 12 aug kl 14,00 GUDSrANSr, Larry wickman, Lars-Olof lohanson. OBS! Nymailadress rrrbr;:"f{ i bo. se

5 f,l(l urr:eao e, BflGO Ons 8 augusti kl 15.OO Lingbogerden Vi bjuder p6 kaffel Vetkommen! FLYTT.LOPPS Kraftvagen 5 Lingbo augusti LSgenhet ledig fr.o.m. sept 2 rok. 60m'?1 kakelugn, veranda OsibyvAgen 10 Tel Jan Franksson el U efter kl 150O... li.tan,or ot:h lnrfff lb al ni dlhd hdf dor Jttr oss o.h su er up? ifitl och tottt nat det behavs..\'i dr aftler ikt jgt d.alskaret iiirbdst. Krunnr Rastian och L iot Ett stort TACK till ALLA som pi nigot sdtt deltog i arbetet med vart serveringstelt under Ockelbo Marknad. Ett extra TACK till Amots lf som vi samarbetar med. TACK dven till alla vira trogna besiikare! Abyggeby fritidsklubb KjnnefdL r;gon med 'eumatrsr? G.n(ki troligr. Det 6nns over Fn miljon m:irnrskor i Sverige som varje dag h rdrds av.rr rel,mdrijkd s.ukoom. Un9 som gdmma,. Livet ut. Utan att nagon egentligen vet varfdr. Reumatikerf6rbundet abetar fdr an dka och spida kun skapen om denna folkjukdom. Vfi nansiera.ocksaen stord l avforskningen. Men n1er pengar behdvs. StOd Reumatikerfonden! Bg , Pg Reumatlkerf6rbundet Telefon

6 Gnsbo WO liller sid sedranlig, tlgstig vjd "Albins kojr" LSrd dm 18.ug.L.mtlar tnellan {D.0G Mole nred paslonring cli{ srj'rtuger 0BS! Kom ihrg amiihn ntl ;ilgiahen s lsr 6 nlg Skjurvffnine m llan skjurikrang not Stomube.gel. Streh." Ockelbo KM i Golf {8/8 kt {3.oo Bollnis GK Fdr alla boende, utllyttade, ftitidsboende m,m. fien Ockelbo Kommun. Anmelan senasl l3/e. Hasse , Micke 07G , Stefan ',., r ii:l: f* X6.Lld..r.-al rkli..hni! irtrr. rt < K0RK0itsulBlt0N ltc F6r allt { v?inligl id \iu kfa a), ^,7/an/lrqd bongerg. For gxvor lill fonder och blomnlor vid brlrer rill ri till slrkl vannef och grannar framldra ven varma tack. t._"r l"":1.:1c.lq: g*' {', med familjer NYA MODERATERNA OCKELBO KOMMUN NFORMERAR samtarskvalt- KRTNG S(oTFRAGAN Onsdagden 15/8 kl.19.00inbjuds alla oavsett potitiskfirgti ett 6ppet mdte imusikruftmet pe Uret i Ockelbo fatr att diskutera skotans a.amtid inftjr hdstens viktiga bestut. Vi kommer under kviillen:ven att ta upp bostadsprobt mantik n ikommunen. Vibiuder pa fika.valkomna! KOMMANDE AKTVTETER 'isdagden 4/9 kommersundsvalls nuvarande kommunalred tilloss o.h haller ett seminarium kri.g deras v6g att ge fren opposihon ti majoritet vid 20106rs vat. Vid mdtet dettar ocksa vardistrikts onbudsman. Se kommande annonsl ToRGMOTE NedanstAende l6rdaga. mellan kl. 1G12 finns vi pi Torget, Ockelbo fdr att samtala och ta till oss just dina synpunkter om eventue:la fdrb:ttringar el,er fdr;ndringar i Ocketbo 4/ /1o Vid fund.i.gar eller frego. kontakta Anders Nordtander pi e er B..v Tronsson pi

7 ss $*q i\"- cn /,\ o(h h, k tll.1,r \,tlt:! rz,',',kr'r.utlttt0h,,tdntd ' 4" var sndll uc, hjal! tutu iar "tis.fick ptlrrk'?nng e!,ir (;d\ln ipd l Ma aind i)cuscn gcketa6 M h,r fi{l$esdi *4.*r flr t.r,1/d,s n,r^r hll Da ofll *f,f' xu,n, ud ttondt. uth 1i 'fcksod "*.ruar t' nat. Gfttis '5&Arinsen" UT,J #$ tnt \anill. 'qf* tor dcn he lea o& -,ni..t rr.,i. "(^on\titran. tr.d : tu.ktadn,a?asragerur A. ach M.?/*tla,a KOK Liirdagen den l1l8 serverar vi en specialkomponerad 6rusingmeny mellan Viilkonttra! Ninja m pexronal Nyhet frin Max Factor! Mascara som ftirstiirker din naturliga iigonftirg! 4 nyanser -'l WL xsnr KT L Bl ]ckp.rrl {itr mairkbruru dgon Blrck gold litr ljrlsbrtx)x irgo! Black Snpphi.c ijr bliit 6gon Black Rub! fitr grdr)a Ogotr (o.d r3o,-) Nll: 109:- Miljontlls mnn niskor i ilst ri Atiika kibpir mol den \iiata torkan pir dc.ennier- Lltnatdo iiir;ildrir btiritux bah moi.o $:iker frrmid na. de tvingls liimna sina hem ijrkr ru mat Pcngar bchit$ rillnal och nnringrlillli rsel. Rnl qrcrr $mt hiil!- dh sjukvnrd. (ie r(n h. idag geromau Jms AKt,TTORKA rillt? 9ooellersitl ir F ngtrr t/i b..kgu! do-soo.r dh nrrk ra'ongen _fork!". Du krn irer ge din g;iq yia r!\tvedck\s* To.k fitr din hinlp. ****,,",

8 Yislrrea SAoh rabatt _":w'glia Vart vama T.{CK lill E alla som pd olika saft hedratrninnet av ver mor KARN ROSEN vid hcnnes bortgang. Varm. TACK Aven till personalen pi Bysjosuand Jiir god omvardj1ad. Erik och Piir med famili B::r,ilr;;f;:ll* Hundhtirnan Trim & Ting Badar, Klipper, Trimmar, Kloklipp, Tovutreder. Smedsgatan 88, Sandviken. O7O ,16. Varmt Valkomnal SASONGSAVSLUT NG Lingbo Hembygdsfitrening och Roda Ko.set inbjsder titl en 'ten festalstutning pe L()GE sitndager den 12 asg kl. /LOO, Undeftalhing av lrubaduren Hakan Lingblom Vi bjuder pe kaff. R6da korset har samlidigt dragnjng pe dora tofleriet. FOTBOLL ''PLU'' Tisdag 8 Augusti kl Div lv Ockelbo lf. clf U Veckans mat(hsponsor: Mackgrillen OK wwwockelboif.aom +."-."' OCKTtsO W* *fftoo^rt Kvitter pi "panget" olte'sraf;r tirnsit{.' rvd srndnla! t'r. a:8 & i r;8 ne{i \h'1 kr 16,00 Del qu(b pa alhan gasiadsief fka. lorcri & fdrsaltniry av hambuba. Cistrrtister 51EKritrtrt6lk 12.8 Lotr, frtksoa ]orbqndet

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Egnahemsgatan 13 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Välkommen till Egnahemsgatan 13! Det är vård- och omsorgsnämnden som har ansvar för kommunens äldre- och funktionshindersomsorg. I vård- och omsorgsnämndens servicedeklarationer

Läs mer

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Tr"l" I"g*,

VAGGERYDS KOMMUN --(') r fivtfta- {i,tt.rlrclu^- Anette Osterholm. Justerande \ Ur_.^tr.,._ [V^Cl3\gr1 ANSLAG / BEVIS. Trl Ig*, SAM MANTRADES P ROTO KO LL Samm a ntrddesd atum: 20lI-04-13. 1(3 1) Plats och tid Beslutande Ovriga ndrvarande Utses att justera Niimndrummet, Skillingehus 20II-04-13 kl 14.00-18.00. Kenth Williamsson.

Läs mer

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg!

KLIPPET 13. Ett bättre Åtvidaberg. För alla. 25% rabatt på bågen när du köper ett par kompletta glasögon. NYHETERNA är på väg! 2014 KLIPPET 13 10 september Klippet i Åtvidaberg AB i samarbete med Åtvidabergs FF ETT GOMÉR & ANDERSSON-FÖRETAG Ska du sälja din bostad i Åtvidaberg? Ring Linda Johansson, 0120-150 00, 0763-98 00 76

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND

MOTORFÖRARNAS HELNYKTERHETSFÖRBUND Ratta Ren REGION BERGSLAGEN 2/15 Foto: Mari Haglund Mopedkurserna är igång i Lysvik Folknykterhetens Dag 14 maj Trafiknykterhetens Dag 6 maj Sommaren 2015 i Bergslagen Cecilia från Älvdalen är Årets Trafikhjälte

Läs mer

Miljöspecial. Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips. Dett a nummer. Hållbar utveckling och boende

Miljöspecial. Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips. Dett a nummer. Hållbar utveckling och boende INFORMATION FRÅN TUNABYGGEN NR 1 2015 Dett a nummer Miljöspecial Fototävling Sortera mera! Alla kan göra något Enkla energispartips HållbSSorteraHållbartHållbart boende Hållbar utveckling och boende Enligt

Läs mer

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning

Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Resultat utan lärande? - erfarenheter från tre decennier av resultatstyrning Bengt Jacobsson Tel 08 16 14 44 E-post bengt.jacobsson@score.su.se Göran Sundström Tel 08 674 74 05 E-post goran.sundstrom@score.su.se

Läs mer

OBS! Anmälan startar först 2015-01-17, 12:00 Hoffeläger 2015 13-17 maj www.hoff w esodra.se

OBS! Anmälan startar först 2015-01-17, 12:00 Hoffeläger 2015 13-17 maj www.hoff w esodra.se OBS! Anmälan startar först 2015-01 01-17, 17, 12:00 Hoffeläger 2015 13-17 17 maj www.hoffesodra.se Hoffeläger Tre och 1/2 dag som innebär: Träna hund Umgås med hund Träffa likasinnade Träffa gamla och

Läs mer

Vill du också synas bättre?

Vill du också synas bättre? Vill du också synas bättre? Det rör på sig... Det händer saker i blomsterbranschen. Den ökande konkurrensen från fler aktörer och ett starkare allmänt reklambrus har gjort det svårare att göra sig hörd.

Läs mer

Varför är det viktigt att ditt barn läser?

Varför är det viktigt att ditt barn läser? LUST ATT LÄSA Många av oss föräldrar drar en lättnadens suck när barnen lärt sig läsa och vill börja läsa själva. Och visst är det en milstolpe att fira, men även efter detta har du möjlighet att uppleva

Läs mer

Babybojen. Bad i hemmet för små barn

Babybojen. Bad i hemmet för små barn Babybojen Bad i hemmet för små barn Att bada med små barn Fler tips: Att göra före badet 1. Vattenvana - övningar i badet för de minsta När kan min bebis bada Att tänka på Tips när ni badar 2. Övningar

Läs mer

en av världens största hjälporganisa- tioner.

en av världens största hjälporganisa- tioner. Detta är LIONS Lions uppgift är att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk gällande humanitära behov, genom frivilliginsatser med lokalt engagemang och internationell samverkan.

Läs mer

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad

Gångplan för Stockholm - svar på remiss från Stockholms stad KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-01-14 KS-2014/1554.319 1 (2) HANDLÄGGARE Joel Edding 08-535 313 91 Joel.Edding@huddinge.se Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Läs mer

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag

Lättläst. Försörjningsstöd. Socialbidrag Lättläst Försörjningsstöd Socialbidrag Vad är försörjningsstöd? Försörjningsstöd är pengar som kommunen kan ge till människor som inte själva kan betala sina räkningar eller köpa mat och kläder och annat

Läs mer

Trivsel och omtanke på äldre dar.

Trivsel och omtanke på äldre dar. Trivsel och omtanke på äldre dar. Vasahemmets kanske allra viktigaste uppdrag är att du ska trivas. När du söker en miljö där du kan känna dig hemmastadd och hitta en gemenskap, då hoppas och tror vi att

Läs mer

Välkommen att känna sig inkluderad!

Välkommen att känna sig inkluderad! Välkommen att känna sig inkluderad! Lärgruppsplan Välkommen att känna sig inkluderad! Denna lärgruppsplan hör ihop med kortfilmen Välkommen att känna sig inkluderad! En film framtagen av SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010

S FT. Ordensinformation på annorlunda vis. Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 S FT LE D A R E Svensk Odd Fellow Tidning officiellt organ för Odd Fellow Orden i Sverige Årgång 117 Nr 1/2010 Ordensinformation på annorlunda vis Fo t o : Leif Yt t e r s t r ö m UR INNEHÅLLET En brygga

Läs mer

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20

Veckobrev för Opalen 1 v 18-20 Veckobrev för Opalen 1 v 18-20!!! Hej alla barn och föräldrar! 7 maj 2015 Tänk vad fort tiden går! Det gäller att stanna upp nu och njuta av det långa, ljusa och härliga dagarna. Vi startar inte upp så

Läs mer

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig.

HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. HEJ! Vi är mycket glada över att du och din skolklass vill uppleva Om vi kunde gå hem till mig. Här följer lite information om föreställningen, samt några tankar kring hur pjäsens frågor skulle kunna integreras

Läs mer

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende

Hitta bostad när du bor på ett anläggningsboende Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2015-03. Till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare och bor på något av Migrationsverkets anläggningsboenden.

Läs mer

J;wafMpdrh. Verksam hets berätte lse 2008. www.eggeby.nu

J;wafMpdrh. Verksam hets berätte lse 2008. www.eggeby.nu J;wafMpdrh Verksam hets berätte lse 2008 www.eggeby.nu Dagordning vid årsstämma fiir fiireningen Järva Folkets Park 2009-04-18 l. Ärsstiimmans öppnande 2. Val av mötesfunktionåirer a) Val av ordftirande

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Så var det dags igen. Årets julmarknad den 4 december kl 16.00-20.00 på torget i Önneköp.

Så var det dags igen. Årets julmarknad den 4 december kl 16.00-20.00 på torget i Önneköp. Tidning för Långaröd Önneköp med omnejd Årgång 17 Nummer - 4 nov. 2005 Bya Nytt Utges av Önneköps Byaförening Politiskt obunden tidning Utkommer fyra ggr per år. Nästa nummer omkr. 5/2-06 Manusstopp 25/1

Läs mer

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11)

Jes 6: 1-2a, 3-8, 1 Kor 15: 1-11, (kortare: 1 Kor 15:3-8,11) 5. Söndagen under året (år C) (10 februari 2013) Fiskfångsten: Följ mig! Tidsram: 20-25 minuter. Luk 5:1-11 Fiskfångsten. De första lärjungarna En gång när han stod vid Gennesaretsjön och folket trängde

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Fonus en stor del av Sverige

Fonus en stor del av Sverige Fonus en stor del av Sverige Vad är Fonus? Många känner igen Fonus som Sveriges största begravningsbyrå. Men vi är mer än så. Vi lotsar människor genom stora beslut och arbetar för att göra livet enklare

Läs mer

Uppropet var undertecknat

Uppropet var undertecknat POSTTIDNING B 128141801 En tidning om Blomsterfonden. Nummer 2, 2000. 2000 Nr:2 Till minne och till glädje 80 år av kamp men också framgång Här fortsätter vi den fascinerande historien om Alma Hedin och

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer