Bästa läsare, Maria och Ben Westerling Nyhetsbrev G.P.O. Box 8975, E.P.C Kathmandu, Nepal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bästa läsare, Maria och Ben Westerling Nyhetsbrev 2-2015 27-05-2015 G.P.O. Box 8975, E.P.C. 2250 Kathmandu, Nepal"

Transkript

1 Maria och Ben Westerling Nyhetsbrev G.P.O. Box 8975, E.P.C Kathmandu, Nepal Bästa läsare, Lördagen den 25 april 2015 skakades Nepal av en jordbävning med en styrka av 7.8 på Richterskalan. Åtskilliga efterskalv och en ny jordbävning den 12 maj med styrkan 7.3 ödelade stora områden och antalet omkomna är 8 659, enligt uppgifter från regeringen den I fjorton av Nepals 75 län kämpar de överlevande med att få mat för dagen och tak över huvudet. Har du hört om jordbävningen i Nepal? frågar butiksföreståndaren Sture i Nedervetil. Klockan är lite före 10 och jag är som bäst med mamma Nanny och handlar i närbutiken. Tankarna rusar iväg hur är det med vår dotter Frida och alla våra kolleger? Minuterna känns som en evighet innan jag kommer åt att lyssna på nästa nyhetssändning. En otrolig lättnad lägger sig sedan vi fått höra att alla är oskadda. Situationen i landet var kritisk flera dagar framöver. Ben och jag skulle vara på en dryg veckas arbetsresa i Finland när det här hände. Det kändes som att vi absolut var på fel ställe. Men vi var otroligt tacksamma över att beredskapsplanen som hade utarbetats med tanke på eventuell jordbävning hade fungerat. Alla missionärer inklusive Frida, som var där som FMS praktikant, samlades enligt planen hos familjen Takko där det fanns både tält, mat- och vattenförråd. Finska Missionssällskapet beslöt mycket snart att arrangemang skulle göras för att så snart som möjligt få Frida och två missionärsmammor med barn till Finland. Vi förkortade vår tid i Finland och samma morgon när vi anlände, fyra dagar efter skalvet träffade vi Frida och kollegerna på flygfältet i Kathmandu. En timme tillsammans, som en gåva från ovan, men ändå alldeles för kort för att hinna ifatt deras upplevelser. Det blev övernatting i tält också för oss de första nätterna och på nytt efter den andra jordbävningen. Tiden under de första veckorna var mycket intensiv. För Ben gällde det att ta hand om personalens välbefinnande och sköta löpande ärenden. Mitt, Mias schema var att stå i beredskap att åka med ACT Alliance/Lutherska Världsförbundets hjälpförsändelser, intervjua, fotografera och sedan dokumentera allt på kvällen. Det blev långa dagar och ibland kändes tillvaron mycket overklig. Jag kom att föllja med några av ACT hjälpförsändelserna inom Kathmandu dalen. Förödelsen är stor också här, speciellt i Bhaktapur och i de avlägsna delarna av Lalitpur. Nu när allt lugnat sig lite, känns det som ett under att vi orkade någorlunda. Bilden är från byn Lapsi i Lalitpur. Foto: Wei Wei Finska Missionssällskapet kom snabbt med i katastrofarbetet och pengarna från vår katastroffond kanaliseras delvis via ACT Alliance/LVF. En del av medlen från katastroffonden kanaliseras också genom våra egna samarbetsparter. De har ett brett nätverk och känner till människorna och förhållandena. Tack vare det här har katastrofhjälpen snabbt kunnat nå fram till specifika byar som kanske annars skulle ha blivit utan hjälp. Koordineringen av hjälpen sköts i samarbete med de lokala myndigheterna.

2 NCFNs avdelning för familjearbetet LTD (Leadership Training Department) fick höra om hjälpbehovet i Baireni, 50 km väster om Kathmandu i Dhading län. Nyckelpersonerna var den lokala pastorn Yakub Bika med hustrun Pabitra som kontaktade LTD. En stor procent av befolkningen i byn är daliter och glädjen var stor när mathjälpen kom. Bildtext: Familjen Bika framför sitt skadade hus. Nätterna tillbringar de under presenning, liksom de flesta andra i de närliggande byarna. Fyra personer skadades när kyrkobyggnaden rasade men alla överlevde. Den första tiden var Bikas hem en samlingsplats för många och en tillfällig sjukstuga för Bhagwati, en änka med sex barn. Hon hade fått ett djupt sår i huvudet och ett trasigt finger. Yakub och Pabitra har fått utbildning i familjearbete och är våra bekanta sedan tidigare. Bildtext: Hjälpdistribution i Baireni, Dhading. LTDs ledare Manoj Pradhananga i blåvit skjorta. Vi hade med oss John från Indien med erfarenhet av katastrofhjälp, vilket gjorde att allt gick smidigt undan. Ifall distributionen inte är genomtänkt kan den åstadkomma osämja mellan byborna. En person per hushåll fick ett numrerat orangefärgat kort, fick ställa sig i kö och med kortet i hand kunde paketet lösas ut. Nödhjälpspaketet inehöll 30 kg ris, 1 kg linser, ett saltpaket, en filt och en presenning. För mig Mia, har det varit en otrolig förmån att få vara med om hjälpdistributionerna. Hjälpen har nått fram, det har jag sett. Frivilliga har packat förnödenheterna och ställt upp och skött om utdelningen. Vad glad jag blev när jag såg t-skjortan på en av de frivilliga Jag älskar Nepal. Han jobbade så svetten lackade och det är det som behövsnepaleser som av kärleken till sitt land håller hoppet uppe och inger hopp åt sina landsmän. Nepaleserna är vana med motgångar och har lärt sig att göra det bästa av situationen. Men de behöver vårt stöd, speciellt det ekonomiska stödet. Vår kärlek till Nepal har inte heller minskat, snarare tvärtom.

3 Ett annat området dit hjälpen nådde via LTD är byn Shyaule med omliggande byar. Shyaule ligger i Sindhupalchowk län, som är ett av de mest drabbade med fyratusen omkomna. Det andra jordskalvet förstörde de 10 % av husen som varit intakta efter det första skalvet. Tjugo av tjugotvå byggnader tillhörande kommunala ämbetsverk totalförstördes. Bilden till höger: Familjen Tamang sörjer dottern Anita 12 år som blev under rasmassorna när hemmet kollapsade. Från vänster: Sunita 11 år, Sonam 3 år, Jalmaya och Krishna. Bilden nedan: Mamma Jalmaya visar var 11 åriga Sunita grävdes fram, tre timmar efter raset. Sunita på bild i förgrunden. Hon hittades tack vare att hennes fingrar syntes. Med dem hade hon lyckats göra lufthål åt sig så att hon fick syre. Bildtext: Shree Seti Devi Higher Secondary School och ett av klassrummen. Skolan har sexhundra elever och det som fanns kvar av ett av skolhusen, en trevåningsbyggnad, var en hög av betong och tegel. Rektorn för skolan, Ram Hari Sharma var ändå lättad över att jordbävningen inträffade på en lördag. Hur undervisningen ska ordnas är en stor fråga. På grund av jordskrev, förorsakade av jordbävningarna har många förlorat sina åkrar och därigenom sin inkomst. På många ställen finns det stor risk för ytterligare jordskred. Det enda alternativet är att omplacera människorna till andra trakter. Besöket i Shyaule och samtalen med människorna där är något som etsat sig fast i minnet. Armén lyckades gräva fram Anita och en adertonåring som också omkom. Detta först efter tre dagar. Livet har inte varit lätt för Jalmaya. När hon var ung miste hon sin pappa, som mördades av maoisterna. LTD kommer att ordna med psyko-socialt stöd i Sindhupalchowk och jag kommer att åka med på ett par dagar nästa vecka.

4 Den direkta hjälpverksamheten, som försett människor med mat och tält, kräver nu andra former. Människor behöver hjälp med att bygga tillfälliga skydd för monsunregnen. Presenningar och tält räcker inte. Av våra utvecklingssamarbetsparter kommer SAHAS bl.a. att förse människor med utsäde av ris och hirs och Shanti Nepal jobba för mänskornas hälsa och de sanitära förhållandena. CMC, Center for Mental Health and Counseling -teamet med missionär Raija Kiljunen, har redan jobbat med traumaworkshop på flera orter och verksamheten fortsätter. CMC sänder också dagligen en timmes program i radio om vikten av psyko-socialt stöd, speciellt för barnen. - Jag har sett omedelbara positiva resultat när jag jobbat med barnen, berättar Raija. Forward Looking organisationen, som arbetar med personer med funktionshinder har en viktig uppgift i att försäkra att hjälpen också når denna grupp. Undervisningen i musik och adb har legat nere på FL centret efter jordbävningen. Byggnaden har fått skador och verksamheten kommer igång så snart det finns förutsättningar för den. Inga fadderbarn eller fadderstuderanden har omkommit. Totalt understöder sällskapet ca 600 fadderbarn, varav en del funktionshindrade. Bildtext: Besök på Hoppets barnhem. Barnen fördrev tiden med att titta på naturprogram i TV då Heikki Takko och jag besökte dem åtta dagar efter jordskalvet. Trots allt elände kunde situationen ha varit betydligt värre ifall jordbävningen hade inträffat på en vardag. Då hade en hel ung generation omkommit eftersom 5000 skolor rasat och är allvarligt skadade. Eftersom skalvet inträffade på dagen var väldigt många utomhus och jobbade på sina åkrar. De flesta familjemedlemmarna var samlade under lördagen, som är en helgdag, vilket innebar en trygghet. Många kristna var samlade till gudstjänst när skalvet inträffade. Ca 500 kyrkor har förstörts till den grad att de inte kan användas. Två kyrkor i stadsdelarna Sitapaila och Kapan i Kathmandu totalförstördes och ca femtio personer omkom. Den här jordbävningen har varit väntad. Det faktum att epicentret inte var i Kathmandu gjorde att följderna inte blev så katastrofala som de annars kunnat bli. Flygfältet har varit i skick så gott som hela tiden, likaså vägarna och därför har förnödenheter kunnat strömma in i landet. Under de första veckorna lämnade ca nepaleser huvudstaden, för att hjälpa sina släktingar ute i byarna, medan några valde att lämna landet. Men många nepaleser har också sökt sig tillbaka till sitt hemland för att hjälpa till. Bland dem finns några av våra fd. stipendie-elever från skolan i Pokhara. En som utbildat sig till kirurg kom hit på en vecka med sina kolleger från England och utförde flera operationer. Det är underbart att se en sådan villighet att hjälpa. Vi tackar för - att skadorna och antalet förolyckade var mindre än väntat - att det finns en stor vilja att få Nepal på fötter igen - alla er som är med och stöder ekonomiskt och i bön Vi ber för - att FELM Nepals projektöverenskommelsen med staten skulle bli klart så snart som möjligt - vårt arbetsteam av nepaleser och oss finländare, både här i Nepal och i Finland - för våra partnerorganisationer, att de skulle orka inför alla utmaningar - Frida som tvingades avbryta sin praktikperiod och återvända till Finland - missionsfesten i Esbo 6-7- juni - vår kollega *Bhibin Shakya som besöker Finland juni, att hans besök i församlingar och på missionsfesten skulle få vara till välsignelse * Bhibin arbetar för Grace Community Servcie bland dem som lever med hiv/aids och dem som är utsatta för människohandel.

5 Så här kan du göra en inbetalning till Finska Missionssällskapets katastroffond. Kontonumret är: FI (BIC: DABAFIHH). Skriv HJÄLP i meddelandefältet. Du kan också ringa vår donationstelefon: Hjälp genom att ringa Samtalet kostar 20,28 euro + lna. Donera via textmeddelande: För att ge 5 euro, sänd ett textmeddelande med texten HJÄLP5 till numret För att ge 10 euro, sänd textmeddelandet HJÄLP10 till numret Du kan läsa korta nyheter och speciellt senaste nytt om Finska Missionssällskapets katastrofarbete arbete på Suomen Lähetysseura Nepalissa, Sidan är också delvis på svenska. Våra egna nyheter hittar du på Be att få missionsfestprogrammet från din hemförsamling. Programmet hittar du också på internet adressen: Missionsarbete är något som vi gör tillsammans. Ett speciellt tack till våra understödsförsamlingar Pernå, Borgå, Sibbo, Esbo, Kimitoöns, Matteus, Nedervetil och Närpes församlingar. Likaså ett stort tack till de församlingar som understöder våra byutvecklingsprojekt och fadderbarnsgrupper! TUSEN TACK för alla uppmuntran via fb och epost. Tack för alla förböner vi har verkligen känt av att vi blivit burna! Jes. 54:10 Om än bergen rubbas och höjderna vacklar, skall min trofasthet mot dig inte rubbas och mitt fredsförbund inte vackla, säger han som älskar dig, Herren. Vi önskar dig en riktigt skön sommar! Vi kommer på semester till Finland i mitten av juli och stannar en knapp månad. Kanske vi ses - i butiken. Varma hälsningar Mia (Maria) och Ben Ben är regionchef för Nepal och Pakistan och har helhetsansvar för arbetet. Maria är koordinator och informatör för det kyrkliga arbetet. FMS arbetar både med utvecklingsarbete och kyrkligt arbete. Fadderbarnsverksamhet ingår också i arbetet i Nepal. Finska Missionssällskapet förverkligar Guds kärlek i ord och handling. Vi arbetar i 30 länder tillsammans med lokala kyrkor och samarbetsparter. Stöd vårt arbete: FI (BIC: DABAFIHH) Märk donationen: Ben och Maria Westerling

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

I Juha Sipiläs Finland står kyrkan ännu mitt i byn

I Juha Sipiläs Finland står kyrkan ännu mitt i byn 19 Sid 2 LEDAREN: Katastrofhjälp kräver kunskap och koordinering. Den har sina problem, men aldrig så stora att det är skäl att stänga plånboken. TORSDAG 7 MAJ. NR 19/2015 Hjälp Nepal! Sidan 5 Går skriba

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011

INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 INBLICK: AFRIKA Ögonblick, berättelser och reportage från Evangeliska Frikyrkans arbete i Afrika 2011 2 Från ett trasigt paradis Jag går längs stranden och hör palmbladen smattra i takt till Indiska oceanens

Läs mer

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått

Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Gud är vår trygghet Om att lita på Gud och ge vidare av det vi fått Carl-Henrik Karlsson Ge ditt guld till Herren Templet i Jerusalem på Jesus tid var stort, vackert och härligt. Men ännu skönare - och

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007

unicef info aids Också barn kan få UNICEF hjälper barnen i nödens stund VÅREN / 2007 unicef info VÅREN / 2007 Också barn kan få aids UNICEF hjälper barnen i nödens stund För alla barn Hälsa, utbildning, rättvisa, skydd GÖR VÄRLDEN BÄTTRE 2 GENERALSEKRETERARE PENTTI KOTOARO: UNICEF finns

Läs mer

Team Mission. Nyhetsbrev nummer 1 2013. Att ge skapar ett mönster av glädje i våra liv. sid 4

Team Mission. Nyhetsbrev nummer 1 2013. Att ge skapar ett mönster av glädje i våra liv. sid 4 Team Mission Nyhetsbrev nummer 1 2013 Vi är klädda i era kläder och ni hjälper oss att överleva. sid 3 Att ge skapar ett mönster av glädje i våra liv. sid 4 Glädjen och värmen strömmade mot mig. sid 6

Läs mer

NUMMER 1 2009 ÅRGÅNG 55. Putte stolt ambassadör Full beredskap för katastrof Konsten att vara medmänniska Vart tar kläderna vägen?

NUMMER 1 2009 ÅRGÅNG 55. Putte stolt ambassadör Full beredskap för katastrof Konsten att vara medmänniska Vart tar kläderna vägen? NUMMER 1 2009 ÅRGÅNG 55 Putte stolt ambassadör Full beredskap för katastrof Konsten att vara medmänniska Vart tar kläderna vägen? Foto: Kjell Israelsson Besök oss gärna på www.erikshjalpen.se Rosemarie

Läs mer

Ge dom ni att äta. Hjälp Till Liv International NyhetsForum

Ge dom ni att äta. Hjälp Till Liv International NyhetsForum Nyheter * Nummer 2 2005 * Årgång 1 Ge dom ni att äta Från Mark 6:35-37 läser vi: När det redan var sent på dagen, kom lärjungarna till honom och sade: "Trakten är öde, och det är sent. [36] Låt dem ge

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser

livsfarliga resan Migration Den Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? #2 2015 läkare utan gränser Läkare Utan Gränser är med och räddar 369 personer från en träbåt i Medelhavet. #2 2015 läkare utan gränser Anhörig Stolthet blandat med oro Jämställt Är genus relevant i fält? Migration Den livsfarliga

Läs mer

Barn i Nöd nr 4 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/11 Årgång 40

Barn i Nöd nr 4 2011 1. Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP. Nr 4/11 Årgång 40 Barn i Nöd nr 4 2011 1 Barn i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP Nr 4/11 Årgång 40 2 Barn i Nöd nr 4 2011 Vill du satsa langsiktigt? Bli fadder! Att bli fadder innebär att du med

Läs mer

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter

SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013. På plats före under och efter SVENSKA RÖDA KORSETS ÅRSBERÄTTELSE 2013 På plats före under och efter INNEHÅLL 1 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET 10 GENERALSEKRETERAREN OCH ORDFÖRANDEN HAR ORDET 12 MED VÄRLDEN SOM ARBETSPLATS 14 Mellanöstern

Läs mer

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013

Informationsblad. Oktober - December nr 4-2013 Informationsblad Oktober - December nr 4-2013 Kungsörs Återvinning &Secondhand Anders Olofsson Tel. 0227-149 90 Fax 0227-316 61 info@secondhandkungsor.se www.secondhandkungsor.se Ansvarig för info-bladet

Läs mer

detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray.

detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray. detta är en pdf-version som innehållsmässigt stämmer överens med den svenska delen av den tryckta boken ulla nordfors unord@spray.se 0705-611 660 efter katastrofen... rapport om hjälp till självhjälp i

Läs mer

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser

Till Sverige. - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Till Sverige - asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Tryckt med ekonomiskt stöd av Svenska Röda Korset Till Sverige asylsökande barn vittnar om Dublinförordningens konsekvenser Barnets

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

Jouris skola bombades. carmen sprider hopp i öknen. kristen minoritet får hjälp. PMU stöder barns rätt till utbildning

Jouris skola bombades. carmen sprider hopp i öknen. kristen minoritet får hjälp. PMU stöder barns rätt till utbildning carmen sprider hopp i öknen 2013 NUMMER 2 EN TIDNING FRÅN PMU kristen minoritet får hjälp Jouris skola bombades Sommar- KAMPANJ PMU stöder barns rätt till utbildning nu kommer boken om Denis Mukweges dramatiska

Läs mer

Team Mission. Nyhetsbrev nummer 1 2010. Tack Gud att det finns hopp. sid 8 9. Team Missions förskola en välkommen hjälp. sid 6 7

Team Mission. Nyhetsbrev nummer 1 2010. Tack Gud att det finns hopp. sid 8 9. Team Missions förskola en välkommen hjälp. sid 6 7 Team Mission Nyhetsbrev nummer 1 2010 Hem ljuva hem! sid 4 5 Team Missions förskola en välkommen hjälp. sid 6 7 Tack Gud att det finns hopp. sid 8 9 Signerat Guds omsorg gäller alla Såhar vi då lämnat

Läs mer

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid.

Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden. Nr 4. 2009. Ingrids dröm blev verklighet. Julen är konserternas tid. Nr 4. 2009 vinterfynda i second hand Ingrids dröm blev verklighet Julen är konserternas tid Kofele, Etiopien Misiraa På balansgång mellan traditionen och den nya tiden Porträttet Jonas Helgesson om att

Läs mer

LEDARHANDLEDNING. WiLLES. Sydafrika

LEDARHANDLEDNING. WiLLES. Sydafrika LEDARHANDLEDNING WiLLES resa till Sydafrika BARNLEDARMATERIAL TILL JULKAMPANJEN 2014/15 LÅT FLER FÅ FYLLA FEM! Om materialet Ledarhandledningen riktar sig till dig som är ledare och vill göra aktiviteter

Läs mer

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012

EÖM Evangeliska Östasienmissionen. ÖNytt. Nr 44 april 2012 EÖM Evangeliska Östasienmissionen ÖNytt Nr 44 april 2012 Missionssekreteraren har ordet Tänk dig ca 700 000 aktiva kristna fördelade på 1200 utpostförsamlingar. Ett jätte arbete att leda. En av dem som

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ 2014 www.domkyrkan.fi Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska

domkyrkobladet s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Domkyrkobladet nr 2/ 2014 www.domkyrkan.fi Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska domkyrkobladet www.domkyrkan.fi nr 2/ 2014 Borgå svenska domkyrkoförsamling Borgå svenska domkyrkoförsamling s. 4 SOM FÖRTROENDEVALD KAN MAN PÅVERKA Engagera dig - rösta i församlingsvalet Domkyrkoförsamlingen

Läs mer

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser

nu flyr somalias befolkning igen Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med utan marginaler #3 2011 läkare utan gränser #3 2011 läkare utan gränser direkt Italien Ovälkomna flyktingar från Libyen HIV i kenya livet tillbaka med ARV-behandling utan marginaler nu flyr somalias befolkning igen läkare utan gränser 1 Ledare #3

Läs mer

Trons. Gnista. Nr 3 2009 juni - juli. Änglavakt. Kampanjmöten. Flyktinghjälpen

Trons. Gnista. Nr 3 2009 juni - juli. Änglavakt. Kampanjmöten. Flyktinghjälpen Trons Änglavakt Missionär David Duveskog besökte Rwanda och Kongo på ett missionsuppdrag i maj. Den bil de åkte med körde av vägen och taket trycktes in. Alla kunde kliva ur bilen oskadda. Vi tackar Gud

Läs mer

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg

Mitt vittnesbörd. av Christer Åberg Mitt vittnesbörd av Christer Åberg Innehållsförteckning Daglig sommarföljetong: Mitt vittnesbörd...3 Mitt vittnesbörd del 1: Jag är inte rotlös eftersom jag har Jesus...4 Mitt vittnesbörd del 2: Som barn

Läs mer