Göran Björklund

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2012-01-27. Göran Björklund"

Transkript

1 KALLELSE 1 (8) Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 6 februari Ulf Olsson Göran Björklund OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Borås Stadshus AB:s sammanträde börjar kl Kommunstyrelsens sammanträde är öppet för allmänheten (utom vid ärenden som avser myndighetsutövning eller sekretess)

2 FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (8) Stadskansliet: Kc PF I KU M E N SP Kommunchefen Personal och förhandling Information Kvalitet och utveckling Markavdelningen Ekonomistyrning Näringsliv Samhällsplanering

3 FÖREDRAGNINGSLISTA 3 (8) Val av protokolljusterare Kc 1 Svar på motion av Bengt Wahlgren (FP) om personalfunktionerna i Borås kommun. (2001/KS ) Kc 2 Anmälan av delegationsbeslut: a) Delegation för upplåtelse av sessionssalen i Fullmäktigehuset (Ärendenummer 1/2012) (2012/KS ) (Förslag: a till handlingarna) Kc 3 Anmälningsärenden: a) Stadsrevisionen, granskning av upphandling i Borås Stad. (2011/KS ) b) Stadsrevisionen, Kulturhusets ombyggnad etapp 2-4. (2011/KS ) c) Överenskommelse mellan Borås Stad och Alanya, Turkiet, (Twinning agreement) (Alanya har inbjudit representanter för Borås till överläggningar i Alanya i april. Inbjudan har sänts till Stadsdelsnämnden Norr för handläggning) (2007/KS ) (Förslag: a c till handlingarna) PF 1 Anmälan av delegationsbeslut: a) Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig). (Ärendenummer 304, /2011) (2011/KS )

4 FÖREDRAGNINGSLISTA 4 (8) b) Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall. (Ärendenummer 3-4/2011) (2011/KS ) c) Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i övriga fall (ej förvaltningschef, avdelningschef eller verksamhetsansvarig). (Ärendenummer 1-9, och 16/2012) (2012/KS ) d) Medgivande av återbesättning av vakant tjänst i andra fall. (Ärendenummer 1/2012) (2012/KS ) (Förslag: a d till handlingarna) KU 1 Ds 2011:36 Överklagande av Socialstyrelsens beslut om kritik enligt patientsäkerhetslagen. (2011/KS ) KU 2 Förenklad biståndshandläggning till särskilt boende för 90 år eller äldre. (2012/KS ) KU 3 Anmälningsärenden: a) Ansökan om att ingå i en fyrårig pilotverksamhet inom ramen för en samordnad, långsiktig och människorättsbaserad strategi för roms inkludering (Ärendet har översänds till Arbetslivsnämnden för handläggning) (2011/KS ) b) Indelning av elever. (En privatperson har skrivit till Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson (S) och frågar vad kommunerna gjort med ett brev angående personens upplevelser i skolan. Brevet har enligt personen sänts till kommunerna förra hösten. Ulf Olsson (S) har svarat på brevet. Brevet har sänts vidare till

5 FÖREDRAGNINGSLISTA 5 (8) Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden för handläggning) (2012/KS ) c) Frågor om svenska som andraspråk på Kristinebergskolan. (En privatperson har skrivit till kommunalrådet Lena Palmén (S) med frågor om svenska som andraspråk på Kristinebergsskolan. Lena Palmén (S) har svarat att Stadsdel Väster kommer att ta kontakt med rektor på Kristinebergsskolan och be att rektor svarar på frågorna. Skrivelsen har sänts till Stadsdelsnämnden Väster för handläggning) (2012/KS ) d) Årets Ungdomskommun (Borås Stad tilldelas en prissumma på kronor som ska användas till att, i samråd med ungdomar fortsätta utveckla kommunens ungdomspolitiska arbete. Hur medlen har använts ska redovisas till Ungdomsstyrelsen senast den 15 december 2011 enligt en bifogad redovisningsmall. Redovisningen skall vara underskriven i original av ekonomiansvarig inom kommunen) (2012/KS ) (Förslag: a d till handlingarna) M 1 Försäljning av fastigheten Sibelius 2 och Sibelius 3. (2007/KS ) M 2 Försäljning av cirka 1300 m 2 av fastigheten Längjum 1:74 i Fristad. (2011/KS ) M 3 Försäljning av delar av fastigheten Transås 2:5. (2011/KS )

6 FÖREDRAGNINGSLISTA 6 (8) M 4 Anmälan om delegationsbeslut a) Rivning av kommunala byggnader av ringa värde med undantag av byggnader av kulturhistoriskt intresse och rivningar av principiell betydelse under tiden (ärendenummer 7/2011) (2011/KS ) (Förslag: a till handlingarna) E 1 Svar på motion av Karl-Gustav Drotz (KD): Vem betalar bananerna till aporna i Borås Djurpark. (2011/KS ) E 2 Förslag till preliminära koncernbidrag år 2011 inom koncernen Borås Stadshus AB. (2012/KS ) E 3 Donation av Carl Fredrik Reuterswärds skulptur VAR RÄDD OM JORDEN. (2011/KS ) E 4 Framställan om förvärv av fastigheten, Borås Uranus 3, Bryggaregatan 14, Borås. (2012/KS ) E 5 Anslagsframställan för ombyggnad av Kv Uranus 3 (Ungdomens Hus). (2012/KS ) E 6 Anmälan av delegationsbeslut: a) Likviditetsfrågor upptagande av lån m.m. (Ärende 01/2012: Upptagande av lån 300 mnkr Ärende 02/2012: Upptagande av lånelöfte 250 mnkr) (2012/KS ) b) Likviditetsfrågor beslut om handkassa. (I enlighet med gällande delegation har beslut

7 FÖREDRAGNINGSLISTA 7 (8) om handkassa på kronor till gruppboendet Lavendelgången) (2011/KS ) (Förslag a b till handlingarna) E 7 Anmälningsärenden: a) Sveriges föreningar, Sveriges föreningsvänligaste kommun 2011 (Ärendet är översänt till Fritids- och folkhälsonämnden för handläggning) (2011/KS ) b) Projekt Tidig insats Resursteam. (Besvarat av Stadskansliet) (2011/KS ) (Förslag: a b till handlingarna) SP 1 Yttrande över detaljplan för Brotorp, del av Hulta 4:2 (Kadriljgatan) upprättad den 28 november 2011, P06/10. (2010/KS ) SP 2 Dagvatten i Viared: önskemål från Lygnerns vattenråd om information om dagvatten i Viared. (2011/KS ) SP 3 Förvärv av fastigheten Råssered 1:11 mellan Tosseryd och Brämhult (2011/KS ) SP 4 Yttrande över Prövning enligt miljöbalken för sökande Borås Energi och Miljö AB om vindkraft (Rångedala- Gravryd 1:10 m.fl) (2010/KS ) SP 5 Yttrande över lokaliserings- och lämplighetsprövningar utanför detaljplanelagt område (bygglovärenden utom plan) Gingri 1:2, Fristad, BN (2011/KS , 20/2011-2)

8 FÖREDRAGNINGSLISTA 8 (8) SP 6 Anmälan om delegationsbeslut: a) Yttrande över lokaliserings- och lämplighets prövning utanför detaljplanelagt område under tiden (nr 19/2011 samt nr 21-23/2011) (2011/KS ) (Förslag: a till handlingarna)

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund

2011-08-12. 011, 1, kl 14.00. Göran Björklund KALLELSE 1 (9) 2011-08-12 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 22 2 augusti 201 011, 1, kl 14.00. Ulf Olsson

Läs mer

2013-12-06. Göran Björklund

2013-12-06. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-12-06 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 december 2013 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

2012-11-23. Göran Björklund

2012-11-23. Göran Björklund KALLELSE 1 (5) 2012-11-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 3 december 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2014-10-03. Göran Björklund

2014-10-03. Göran Björklund KALLELSE 1 (7) 2014-10-03 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 13 oktober 2014 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2015-02-27. Göran Björklund

2015-02-27. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2015-02-27 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 9 mars 2015 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00.

måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. KALLELSE 1 (8) 2012-11-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 november 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2013-04-08 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 14.00 15.47 Omfattning 145 181 Närvarande Ulf Olsson (S) Annette Carlson (M) Tom Andersson (MP) Lena Palmén (S) Ida Legnemark (V) Kjell Classon (S) Morgan Hjalmarsson

Läs mer

2013-08-09. Göran Björklund

2013-08-09. Göran Björklund KALLELSE 1 (10) 2013-08-09 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 19 augusti 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2012-04-13. Göran Björklund

2012-04-13. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-04-13 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 23 april 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22

PROTOKOLL 1 (18) Sammanträdesdag 2014-04-22 PROTOKOLL 1 (18) Tid och plats Kl 09.00 11.30, 14.00 16.26 Omfattning 180 204 Närvarande Ulf Olsson (S) ordförande Annette Carlson (M) förste vice ordförande Tom Andersson (MP) andre vice ordförande Lena

Läs mer

2011-09-23. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande.

2011-09-23. Göran Björklund. Tidsprogram för Kommunstyrelsen. Lunch enligt respektive partigrupps bestämmande. KALLELSE 1 (6) 2011-09-23 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset: OBS! tisdagen den 4 oktober 2011, kl 09.30 onsdagen den 5

Läs mer

2012-05-25. Göran Björklund

2012-05-25. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2012-05-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndage agen den 4 juni 2012, kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

2013-10-25. Göran Björklund

2013-10-25. Göran Björklund KALLELSE 1 (6) 2013-10-25 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 4 november 2013 kl 14.00. Ulf Olsson Göran Björklund

Läs mer

2015-04-17. Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare)

2015-04-17. Göran Björklund. Efter sammanträdet genomgång av KF:s indikatorer (gäller endast Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare) KALLELSE 1 (5) 2015-04-17 Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Kommunstyrelsens sessionssal i Stadshuset, måndagen den 27 april 2015 Ulf Olsson Göran Björklund OBS!

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Information från kommunchef. 5. Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsen KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Tisdag 19 maj 2009 kl. 08:15. 1. Val av justerare. 2. Godkännande av dagordning.

Läs mer

Måndag 3 november 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset.

Måndag 3 november 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. s sammanträde Måndag 3 november 2014 kl 8.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 249 Fastställelse av ärendelista 250 Delegationsbeslut 251 s information (föranmäls till ordförande)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S)

Kommunstyrelsen. Eva Kullenberg (FP) Bengt Sävström. Eiwor Zetterlund (S) Lars-Olle Tuvesson (S) Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-10-06 klockan 13:30 14.00 Beslutande: Lennart Engström (KD) BrittMarie Hansson (S) Rune Johansson (M) tjg.ers för Åsa Herbst (M) Sven-Ingvar Borgquist

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05

Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 1 Plats och tid: Stadshuset, Sammanträdesrum 429, 2010-08-18 kl 13:00 16:05 Beslutande: Åsa Herbst (M) Lennart Engström (KD), (334-336, 342-343) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Liss Böcker (C)

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Michael Melby. Tommy W Johansson. Katarina Norgren Nr 4 Kommunstyrelsen 2012-04-04 1(19) Plats och Melleruds kommunkontor, onsdagen den 4 april 2012, sammanträdestid klockan 08.30 12.15, 13.10 14.30 Beslutare Robert Svensson, ordf. (C) 37-45, 47-51 Johnny

Läs mer

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna.

100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport från kommuncheferna. s sammanträde Måndag 16 april kl 9.00 i kommunfullmäktiges sessionssal, stadshuset. Ärendelista 100 Fastställelse av ärendelista 101 Delegationsbeslut 102 Förvaltningens information/verksamhetsrapport

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång

kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 8.30-11.40 Ärendegenomgång 11.40-13.10 Gruppmöte 13.10-13.35 Beslutsomgång Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30.

11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. 11111 2004-11-25 1 (13) Plats och tid: Sessionssalen, kommunkontoret, Färgelanda torsdagen den 25 november 2004, kl. 13.00 15.30. ande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare: Ulla Börjesson (s) ordförande

Läs mer

21 Februari 2013 protokoll

21 Februari 2013 protokoll 21 Februari 2013 protokoll Tid och plats 17.00 18.33 Fullmäktigehuset Omfattning 14 25 Närvarande ledamöter och beslutföra ersättare Per-Olof Höög (S), Anne-Marie Ekström (FP), Morgan Hjalmarsson (FP),

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer