Radiotidningen QRO nr utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 4 April 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radiotidningen QRO nr 4-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 4 April 2011"

Transkript

1 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 4 April 2011 Kenwood TS-590S ICOM IC-9100 Nya riggar från Kenwood och ICOM Månadsmöte den 11 April, kl Radiomuséet, Anders Carlssons Gata 2, Göteborg

2 Radiotidningen QRO Årgång 60, nr 4, 2011 Medlemstidskrift för Föreningen Göteborgs Sändareamatörer Adress Föreningen Göteborgs Sändareamatörer, c/o Karlsson, Januarigatan 18 5v Göteborg Hemsida: Plusgiro: Redaktör Anders Berglund, SM6RTN tel: Allmänt För insänt material, ansvaras ej, uttaland i artiklar står för respektive författares räkning och behöver således inte ge uttryck åt uppfattning som delas av redaktionen eller GSA:s styrelse. Artiklar /Bidrag till tidningen För text använd lämpligen Word eller skriv direkt i ditt mail-pgm. Bilder bifogar du till ditt mail i format. JPG, GIF, TIF. Skickar du med post och önskar få tillbaka ditt mtrl. vänligen bifoga frankerat, adresserat svarskuvert för retur. Eftertryck Får enbart ske om källan: Göteborgs Sändareamatörer QRO NR och årgång anges. ORO utkommer endast i PDF-format via e-post samt på hemsidan Utgivningsplan QRO 2011 Ordföranderader Hej alla QRO läsare! Månad Manusstopp Utgivn.datum Månadsmöte Mars 1 mars 7 mars 14 mars (Årsmöte) April 28 mars 4 april 11 apr Maj 26 apr 2 maj 9 maj sommaruppehåll, Juni, Juli och Aug Sept 29 aug 5 sept 12 sept Okt 26 sept 3 okt 10 okt Nov 31 okt 7 nov 14 nov Dec 28 nov 5 dec 12 dec Tack alla för ett trevligt årsmöte, vårt nya GSA har gjort en rivstart med gemenskapen och till min glädje har kreativiteten hos alla tagit fart så nu kommer det bli givande träffar framöver. Efter nästa ordinarie månadsmöte, kommer SM6FZG. Kenneth och SM6GEV, Nisse att testa våra mobilriggar handapparater. Mätningarna sker upp i möteslokalerna och inte i bilarna, så medtag kablar o mikrofoner SM6FWR Toorleif kom med ett förslag som dom flesta av kan ha nytta av på många sätt. Han kommer på Majmötet att hålla ett föredrag om hur du kan få en piggare dator. Så jag tycker vi skall sticka ut hakan lite och kanske marknadsföra oss lite bättre, en tävling kanske T. ex. bildekal! (med en slogan, se sidan 3 för exempel) SM6BWH, Lars-Ove, Ordförande Innehåll Klubbinformation...3 Klubbmärke, QSL-service,Göteborgsnätet... 4 GSA:s repeatrar...4 Protokoll årssmöte Protokoll månadsmöte QSL-lådor...5 Revisionsberättelse Minnesord, SM6CUF Ragnar... 7 Definition av ett rör (utdrag ur Norsk standard)... 8 Hemmagjord dipol för 80m... 8 Föreningsstadgar...9, 10, 11, 12 Månadens recept...13 S-enheter...13 R2:an via internet...13 Vem har betalt medlemsavgiftenför Erik Bergsten SM6DGR berättar...14, 15 Bandplan under 50 MHz, 2m och 70cm...16 Radiopirater av Ulf Ligander... 17, 18, 19 Aktiviteter, loppis och övrigt...20 Göteborgs Rävjägares kalender...21 Leverantörer av amatörradio och tillbehör...22

3 Klubbinformation, Göteborgs Sändareamatörer, 2011 Styrelsen 2011 Ordförande SM6BWH Lars-Ove Theander v. ordförande SM6WBR Peter Steneborg ledamot SM6HQR Johnnie Nilsson ledamot SM6CAL Sture Frode Kassör SM6UTB Thomas Karlsson Ersättare SM6GLL Ulf Gabrielsson Valberedning 2011 Revisorer 2011 SM6ETR Lasse SM6BLT Bengt SM6EHL Martin SM6DOS Gunnar Övriga funktionärer Diplommanager SM4NEF Marianne Ansvarig hemsidan SM6USB Janne Medlemsregister SM6UTB Thomas QRO-redaktör SM6RTN Anders Radiosamband SM6UQP Robert Repeateransvarig - SK6SA SM6ETR Lasse Materialföreståndare SM6VHZ Dick Tekniklärare SM6XYY Janne Provförättare (ej cw) SM6HQR Johnnie SSA funktionärer & kontaktpersoner SSA Ordförande SM0DZB Tore QSL-manager SM6CAL Sture SM6HQR Johnnie QSL-manager Angered SM6VHZ Dick DL6 SM6VYP Valle Vice DL6 SM6VAG Kjell-Åke SM6YED Reino Adressändringar och e-postadress meddelas till ansvarig för medlemsregistret, Thomas, SM6UTB Tel: eller Medlemsavgifter Avgiften för 2011 är 280 Kr. Familjemedlem 150 kr inkl. rösträtt. Stödmedlem 50 kr exkl. rösträtt. Pengarna insättes på föreningens Plusgironr: före årsmötet för att få röstätt på mötet. Styrelsen förbehåller rätten att neka medlemskap i föreningen varpå inbetald belopp återsändes. Värva en ny fullbetalande medlem så får du 50% på medlemsavgiften nästa år. Extra bidrag Frivilliga bidrag för något ändamål t.ex. repeater eller annat mottages tacksamt via GSA:s Plusgiro ange namn/signal och gärna bidragets ändamål. Gör din röst hörd - Bli sändaramatör Göteborgs Sändareamatörer i etern sedan sida 3

4 Klubbmärke Kassören säljer klubbmärke, bilmärke = 10kr tygmärke = 30kr besök månadsmötet eller kontakta Thomas direkt på tel QSL-Service. Låda för in- och utgående QSL-kort finns placerad på radiomuseet. Där kan GSA-medlemmar hämta och lämna sina QSL-kort. /Sture SM6CAL Johnnie SM6HQR. Göteborgsnätet och bulletinen Sänds över repeatern RV52 (R2), frekvens 145,650 MHz varje söndag kl utom vid sommar- och helguppehåll. Klubbsignal: SK6GSA Eventsignal: SK6SA Hemsida: sk6gsa.se Repeaterfrekvenser, GSA 10 meter 29,580 / 29,680 MHz 70 cm RU 368 (RU0), MHz Öppnas med 1750 alt DTMF 6 2 meter RV52 (R2), 145,650 MHz Årsmöte Göteborgs Sändareamatörer 14 Mars 2011 Plats: Radiomuséet i Göteborg 1. Mötets öppnande 2. Val av justeringsmän - Peter/SM6WBR och Ulf/SM6GLL valdes. 3. Val av ordförande för mötet - sittande Lars-Ove/SM6BWH valdes. 4. Till sekreterare valdes - sittande Sture/SM6CAL 5. Röstlängden fastställdes (22st.varav 19st. betalande) 6. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst fastställdes enhälligt. 7. Dagordningen godkändes. 8. Styrelse och Kassaberättelse för gångna året godkändes (är publicerad i QRO nr.3) 9. Revisionsberättelsen för det gångna kalenderåret upplästes av Lars-Ove/SM6BWH och godkändes utan anmärkning. 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna kalenderåret. 11. Inga styrelseförslag eller motioner var inlämnade. 12. Mötets avslutande. Sekr. för mötet Sture/SM6CAL sida 4

5 Månadsmöte GSA Plats: Radiomuséet i Göteborg 1. Ordföranden Lars-Ove /SM6BWH efterlyste materialförteckning över GSA:s egendom. Dick/SM6VHZ ser över vad som finns när det gäller Radiogrejor. Lasse/SM6ETR - Repeatrar och antenner. Leif/SM6XNO - Antenner och tillbehör? 2. Toorleif/SM6FWR visade upp små fina lådor för hemmabyggare Pris 40 kr. Erbjöd sig oxo att hålla föredrag om Hur man snabbar upp sin dator samtidigt önskade han att fler föreläsare ställer upp. 3. Lars-Ove/SM6BWH lovade att vid något månadsmöte få möjlighet att testa våra riggar av Nisse/SM6GEV och Kenneth/SM6FZG. Återkommer senare med tid och datum. Sekr. Sture/SM6CAL 2 st lådor för inlämning och hämtning av QSL-kort kommer att finnas på radiomuseet. OBS!! glöm inte att sätta på QSL-märke sida 5

6 sida 6

7 Silent Key SM6CUF, Ragnar Sjödahl sida 7

8 Definition av ett rör. (utdrag ur Norsk standard) Hela röret ska tillverkas av ett långt hål, omgivet av stål, betong eller plast centrerat omkring kärnan av hålet. Hela röret måste bestå av hål i hela dess längd. Hålet skall dessutom vara lika långt som röret. Inre diametern får inte vara större än yttre diametern eftersom hålet då blir liggande på utsidan. Hela röret skall innehålla enbart hål så att vatten eller andra media kan flyta fritt. Långa rör skall märkas Långa rör i var ände så att man lätt kan se om det är långa eller korta rör. Extra långa rör skall märkas Extra långa rör även på mitten så att inspektören slipper gå till någon av ändarna för att se om det är långt, kort eller extra långt rör om han/hon skulle råka ankomma till mitten av röret. När rörböjar i 30, 45 eller 90 grader beställs måste det anges om det skall vara vänster- eller högersvängda böjar. Rörgatan riskerar annars att svänga fel vid installationen. På lodräta rör måste flödesriktningen anges. Annars riskerar mediet i röret att krocka eller rinna fel väg. Gängade rörkopplingar måste vara av vänster- eller högergängad typ, aldrig blandat! Om man blandar skruvas ju den ena av när den andra skruvas på. En teoretiker vet allt, men inget fungerar. En praktiker vet inget, men allt fungerar. Ingen av dem begriper varför det är så. Billig Dipol för 80 meter. Tillverka din egen dipol för c:a 100-lappen. Material: RG 58 i önskad längd 1 st PL259 1 bit av skärbrädan (plast) från köket 1 par kabelskor 40m Antenntråd Lämpliga skruvar, mutter El- eller vulktejp och buntband Börja med att såga till mittstycket och borra hål för infästning av RG58 och antenntrådarna, (se bild nedan). Antenntråd finns att köpa på Jula från 29kr för 40m, lagom långt för en 80m-dipol på c:a 2 x 20m. Det finns varianterna rostfri, mässing eller koppartråd som är 0,65mm i diameter. Här är den färdiga antennen i väntan på uppsättning och test. Belöningen blir en antenn som förmodligen inte skrämmer grannarna då den nästan inte syns. Hur bra den är får du bedömma själv. Anders, SM6RTN sida 8

9 STADGAR FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER Reviderade Ändamål Föreningen, som är ideell och opolitisk har som ändamål att sammanföra personer, intresserade av amatörradio och tillvarata gemensamma intressen och aktiviteter, huvudsakligen i Göteborgsområdet. 2 Medlemskap Medlemskap kan vinnas av varje radiotekniskt intresserad person, villig att i god samförstånds- och kamratanda verka för föreningens bästa. Medlem, som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen, kan av styrelsen uteslutas ur GSA. 3 Medlemsavgift Medlem erlägger årsavgift, vars storlek bestäms av novembermötet och skall erläggas före februari månads utgång. Ny medlem, som erlägger årsavgift i oktober månad eller senare anses ha betalt även för nästkommande år. Årsmötet kan utse medlem, som främjat föreningens syften på ett förtjänstfullt sätt till hedersmedlem. Denne är då befriad från årsavgift. 4 Sektioner Intresserade av något speciellt avsnitt inom föreningens verksamhetsområde kan sammansluta sig i sektioner. Dessa skall dock sanktioneras av styrelsen. 5 Föreningsmöten Månadsmöte skall hållas varje månad utom på sommaren. Kallelse till föreningens möten sker på sätt som bestäms av styrelsen. sida 9

10 6 Årsmötet Årsmötet skall avhållas före mars månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmötet skall av styrelsen tillsändas medlemmarna under senast kända adresser, senast sju dagar före mötesdagen. Till kallelsen skall bifogas föredragningslista för årsmötet och avskrift av inkomna motioner. Vid årsmötet skall beslutsprotokoll föras. Vid årsmöte skall följande punkter ingå: 1. Mötet öppnas. 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden justerar mötesprotokollet. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Fastställande av röstlängd. 6. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst. 7. Frågan om dagordningens godkännande. 8. Framläggande av styrelse- och kassaberättelse för det gångna kalenderåret. 9. Framläggande av revisionsberättelsen för det gångna kalenderåret. 10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna kalenderåret. 11 Behandling av eventuella styrelseförslag. 12. Behandling av inkomna motioner. 13. Mötets avslutande. För sammanställning av ovan nämnda styrelse- kassa- och revisionsberättelse svarar de för det aktuella kalenderåret valda representanterna. Vid årsmötet får endast ärenden som varit angivna i kallelsen avgöras. sida 10

11 7 Budget och årsavgift, val av styrelse Vid månadsmötet i november skall, för nästkommande kalenderår, budget och årsavgift fastställas samt val av styrelse, suppleanter och revisorer verkställas. Skriftlig kallelse tillsändas medlemmarna på sätt som stadgas för årsmöteskallelse. Till kallelsen skall bifogas valberedningens förslag, om denna ej tidigare blivit skriftligen meddelad medlemmarna. Vid detta månadsmöte skall beslutsprotokoll föras och följande punkter förekomma: 1. Mötets öppnande. 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden justerar mötesprotokollet. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst. 5. Frågan om dagordningens godkännande. 6. Val av ordförande för nästkommande kalenderår. 7. Val av tre styrelseledamöter för de två kommande kalenderåren. 8. Val av två styrelsesuppleanter för nästkommande kalenderår. 9a Val av två revisorer för nästkommande kalenderår. 9b Val av en revisorsuppleant för nästkommande kalenderår. 10. Val av valberedning, inför nästa års val av styrelse och revisorer, bestående av tre personer, varav en är sammankallande. 11. Budget och årsavgift för nästa kalenderår fastställes. 8 Val Val och beslut sker genom öppen omröstning. Varje fullbetalande medlem har rösträtt. Rösträtt kan även utövas genom fullmakt. Närvarande medlem får dock inneha högst en fullmakt, som skall vara bevittnad av två personer. Motion som medlem önskar få behandlad på årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda skriftligt före januari månads utgång. Styrelsen skall bifoga inlämnade motioner och yttranden över dessa i kallelsen till årsmötet. 9 Styrelsen Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra ordinarie ledamöter, samt en ersättare. Ordförande väljs för en period av ett år, ordinarie ledamöter för två år, samt ersättaren för ett år. Ordinarie ledamöter väljs så att de är valda med ett års förskjutning gentemot varandra. Ersättaren deltar i styrelsemötena. sida 11

12 10 Revision Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Bokslutet skall vara verkställt senast 31 januari. Resultat och balansräkning, inventarieförteckning samt styrelsens verksamhetsberättelse skall då för granskning överlämnas till utsedda revisorer. Revisorerna skall granska föreningens räkenskap och ta del av styrelsens protokoll, kontrollera vården av föreningens egendom samt i övrigt kontrollera att av styrelsen fattade beslut är i enlighet med föreningens stadgar. Revisorerna skall senast en vecka före års-mötet avge revisionsberättelsen, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks. Revisionsberättelsen skall vara tillgänglig för medlem, som önskar ta del av innehållet. Till eventuell anmärkning i revisionsberättelsen skall styrelsens yttrande bifogas. Revisorerna äger rätt att under löpande verksamhetsår ta del av styrelsens protokoll och övrig verksamhet. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten. 11 Teckningsrätt Föreningen tecknas av dess ordförande eller kassör. 12 Ändring av stadgar Beslut om ändring i föreningens stadgar skall för att vara giltigt fattas på två föreningsmöten, med minst två månaders mellanrum och med minst två tredjedels majoritet. Av ovan nämnda möten skall ett vara ordinarie årsmöte. Ändringsförslaget skall bifogas i kallelsen till vardera mötet. 13 Medlemstidning Styrelsen utser ansvarig utgivare av medlemstidningen. 14 Upplösning av föreningen Beslut om upplösning av föreningen skall för att vara giltigt fattas på två, med minst två månaders mellanrum, föreningsmöten med minst två tredjedelars majoritet. Av ovan sagda möten skall ett vara ordinarie årsmöte. Föreningens tillgångar skall vid upplösningen tillfalla ändamål, som överensstämmer med föreningens syften och som beslutats vid sista årsmötet. sida 12

13 Månadens recept Fiskbiff a la Lindström (4 port) 500g grovmalen eller hackad fiskfärs, gärna av lax och vit fisk. 2 st ägg. 1/2 dl finhackad gräslök eller purjolök. Smör att steka i. 3 msk senap. 3/4 dl inlagda fintärnade rödbetor. 3 msk kapris. salt och grovmalen peppar. Persiljesmör: 150 g Smör. 1/2 dl finhackad persilja. citronsaft att smaka av med. salt och peppar. Mixa smör och persilja och smaka av med salt, peppar och citronsaft. Biffar: Blanda ihop fiskfärsen och ägg till en jämn smet. Blanda i löken och övriga ingredienser. Forma 4 biffar. Stek ett par minuter på varje sida. Servera med råstekt potatis, persiljesmör och saltgurka. Kan med fördel serveras med rödvinssky. SM6HQR/Johnnie Översättningstabell S-Enhet mikrovolt dbm Hej! Blev lite imponerad över idén Boråskillarna hade kommit på. Så rackarns enkelt men ändå genialiskt. Lade någon timme på att konfigurera upp en chat, och att lägga ut ljudet från R2:an live på nätet. Resultatet? Någonting att använda under nätet kanske? Lysande om man befinner sig på semester och ändå vill checka in (dessutom kan man ju bidra med kommentarer om man vill ha någonting sagt), samt enkel URL! /Rickard, SM6U Stort tack Rickard! från GSA:s styrelse Det finns alltid plats i QRO för dig att bidraga med ytterligare intressanta tips och erfarenheter till övriga medlemmar i GSA Välkommen med ditt bidrag Tack på förhand / Redaktören sida 13

14 Tekniskt Magasin s Erik Bergsten i Amerika Fortsättningen på artikeln i QRO nr i en garderob över Atlanten Med 5 watt över Atlanten När jag väl hade tagit mig ut från garderoben hade Atlantic Saga redan börjat gira söderut för att nå Liverpool och hämta ett antal engelska sportbilar. Det var dags att städa upp i redarhytten o plocka fram den lilla Argonauten. Men det kändes ändå litet oroligt. Jag hade i god tid sökt om s k reciproklicenms för USA, men inte fått något besked om sådan beviljats innan jag lämnade Sverige. Vid ett telefonsamtal med pressattachén på Amerikanska ambassaden sa denne vänliga man: Ta Du med grejorna, det brukar ordna sig Men det kändes litet obehagligt när vi efter en fin tur över Atlanten gick in mot den amerikanska kusten för att gå till Elisabeth Harbor i New Jersey - mittt emot Manhattan och alla skyskraporna i New York. Kort efter vi hade förtöjt kom amerikansk tull och polis ombord. Jag lämnade mitt viserade pass till den tuffe polisen prydligt utrustad med partronbälte och en 45-Colt-revolver i hölstret. Jag förklarade för honom att jag hade en radiosändare med mig men att ambassaden i Stockholm hade sagt att licensen skulle hämtas hos FFC i Washington. Polismannen knappast tittade upp. Det enda han sade var: Do you carry guns, narcotics, potatoes or seed with you? No - not at all, sa jag Proceed, sa polisen Och så var man inne i Förenta Staterna med Argonaut och en hel väska fylld av radioprylar. I hamnen fanns en leasad Volvo och det dröjde inte länge förrän jag var på väg till mitt Holiday Inn hotel, där jag småningom skulle möta mitt TV-team som kom med flyg från Göteborg. Efter en stärkande lunch var det dags att plocka fram Argonauten. Jag hade snackat in mig hos den mörkhyade vaktmästaren på hotellet och t o m fått låna en nyckel till vinden varifrån man kunde kliva ut på det platta taket och spänna upp dipolen för MHz och börja lyssna. Jag kom in i ett QS0 mellan en amatör som tydligen var guldsmed och hade sin shop på Manhattan, Han talade med någon som hade sitt QTH i New Jersey. Guldsmeden skulle just tacka och avsluta när jag bröt in och lyckades snappa upp motstationen. Han frågade var jag bodde och jag förklarade för honom att jag bodde intill Elsabeth Harbor och kommit med fartyg från Europa för några timmar sedan. Guldsmeden var bekymrad över de tusentals spelmaskiner och enarmade banditer som fanns i överflöd i New York och störde så alldeles förbannat att det knappt gick att genomföra ett SSB-QS0. sida 14

15 Men guldsmedens motstation i New Jersey hörde också mina signaler. Hello, welcome to America! Bor Du verklikgen i Holiday Inn i Elisabeth Harbor. Yes, sa jag Oh thats terrible, the hotel in the swamp (gyttjan) - Där ska Du inte bo sa han - Jag kommer och hämtar Dig om en timme, Packa och betala. Och mycket riktigt. Nästan på klockslaget körde där fram en enorm Oldsmobile utanför det sjabbiga hotellet och ur steg en herre i 40-årsåldern. Han var avdelninngschef på Bell Labratories vid Murray Hill Hello sa Han I m Andrew, (W2ZDP) Vi körde några mil inåt landet och kom till ett småkulligt landskap inte olikt Pixbo här i Mölnlycke. Han stannade framför en 1930-års villa i den lilla villastaden Mountain View. Welcome here sa Andrew. här ska Du bo tills ditt team kommer. En kväll trummade Andrew ihop en hel grupp radioamatörer som alla jobbade på Bell Lab, som är en av de mest ansedda forskningsanstalterna i USA med flera Nobelpris i fysik, bl a uppfinningen av transistorn. Det visade sig vara ytterst värdefulla dagar för min fortsatta verksamhet som redaktör för Tekniskt Magasin. På det sättet fick jag direktkontakt med en grupp vänliga och inflytelserika forskare. Jag fick deras visitkort och hemmatelefonnummer. Allt tack vare en liten radiosändare på 5 watt. Erik Bergsten Digital Gothenburg Radio sida 15

16 Bandplan 50 MHz 50,000-50,100 CW 50,020-50,080 Fyrar 50,090 CW 50,100 Internationell anropsfrekvens 50,100-50,130 SSB CW 50,150 SSB 50,185 Crossband 50,200 MS 50,100-50,500 Alla smalbandsmoder, 6KHz CW, SSB, RTTY, SSTV o.s.v. 50,510 SSTV (AFSK) 50,550 FAX 50,600 RTTY (FSK) 50,620-50,750 Digital kommunikation 50,210-51,390 Repeater (infrekvenser) 20 khz kanalseparation 54,410-51,590 Simplex FM 51,510 FM Anropsfrekvens 51,810-51,990 Repeater (utfrekvenser) 20 khz kanalseparation Bandplan 144 MHz 144, MHz 144, ,035 EME SSB/CW 144, ,150 CW 144,050 CW anropsfrekvens 144,100 CW, MS 144, ,160 EME alternativ frekvens 144, ,150 CW 144, ,400 SSB 144, ,205 SSB MS 144,300 SSB anropsfrekvens 144,390 SSB MS 144, ,490 Fyrar 144,490 SAREX upplänk, temporär 144, ,800 Alla moder 144,500 SSTV anropsfrekvens 144,525 ATV SSB talk back center 144,600 RTTY anropsfrekvens 144,700 FAX anropsfrekvens 144,750 ATV anropsfrekvens talk back 144, ,990 Digital kommunikation 145, MHz 145, ,1875 Repeater infrekvenser 12,5 khz kanalseparation FM RV48 RV63 145, , ,5 khz NBFM simplex, V16 V47 145,200 Bemannad rymdtrafik, upplänk 145,300 RTTY lokal 145,500 Anropsfrekvens (mobil) 145, ,7875 Repeater utfrekvenser, 12,5 khz kanalseparation FM RV48 RV63 145, ,000 Satellit 145,800 Bemannad rymdtrafik,nedlänk Bandplan MHz 432, ,150 CW 432, ,025 Månstuds 432,050 CW 434, ,500 SSB/CW 432, ,600 Linjära transpondrar, in 432,500 SSTV (smalband) 432,600 RTTY (FSK/PSK) 432, ,800 Linjära transpondrar, ut 432,700 FAX (FSK) 432, ,775 Digitaltrafik <25KHz sep. 432, ,990 Fyrar 433, ,3875 Repeater, infrekvenser, FM 433, ,5875 Simplex NBFM 433,400 SSTV (FM/AFSK) 433,500 Anropskanal mobil 433, ,575 Alla moder 433,600 RTTY (FM) 433, ,775 Digitaltrafik 433,700 FAX (FM/AFSK) 433, ,575 Digitaltrafik <25KHz sep. 434, ,9875 Repeater, utfrekvenser 435, ,000 Satellit Bandplan 1296 MHz 1240, ,250 Alla moder 1240, ,000 Digitaltrafik 1242, ,700 Repeater, utfrekvenser 1242, ,250 Packet, duplex 1243, ,000 ATV 1258, ,350 Repeater, utfrekvenser 1260, ,000 Satellit 1270, ,000 Alla moder 1270, ,700 Repeater, infrekv. RS1-RS , ,250 Packet duplex 1272, ,000 ATV 1291, ,475 Repeater, infrekv. R20-R , ,000 Alla moder 1293, ,350 Repeater, infrekvenser 1296, ,150 CW 1296, ,025 Månstuds 1296, ,800 SSB 1296, ,600 Linjär transponder, infrekv. 1296,500 SSTV 1296,600 RTTY 1296, ,800 Linjär transponder, utfrekv. 1296,700 FAX 1296, ,990 Fyrar 1297, ,475 Reapeter utfrekv. RM0-RM , Simplex NBFM 1298, ,000 Alla moder 1298, ,700 Repeater utfrekv. RS1-RS , ,000 Digital trafik 1298, ,000 Packet duplex RS29-RS40 sida 16

17 Radiopirater har vi haft i Sverige också... - men det här har vi inte haft... I Holland östra delar finns ca 20 piratsändare. Dom ägs av ett gäng ungdomar som lägger, bara på sändaren, tre tusen ,30 SEK i dagens kurs. Alla turas om att sända på 97 mhz. (Jag har lite bilder från en station vi besökte under dagen. När vi var där så dök myndigheterna upp... hur det gick, berättar jag senare... ) Rohde och Schwartz 10 kw sändare... Antennen är från en annan station vi besökte. Denna hade 8 stackade dipoler, en ERP på ca 100 kw!! Det var mörkt den kvällen så jag kunde inte plåta masten som var 80 meter hög! Den restes på ca 4 minuter och togs ned mycket snabbt... Power måste man ju ha... en generator som inte gick av för hackor... sida 17

18 Vadå fläkt? Här blåses på slutröret... Koaxen var som ett underben... Här var sändaren inrymd... en vagn som man snabbt kunde dra iväg med.. sida 18

19 Studion var i ett tält ca 3 km från sändaren... Här fanns ca 15 personer, mest killar som drack öl och lyssnade på polkalåtar... Han som hejjar är DJ för kvällen. Man sänder ca 3 dagar i sträck. Musiken är polka och schlagermusik från Holland och Tyskland. Bara från vinyl.. Ingen dålig studio... Här ligger vi i lä... En bergsprängare?? Hemmabyggd är den.. :-) och lät gjorde den.. Ulf Ligander, SM6GOL sida 19

20 Aktiviteter, loppis och annat sevärt Kommande händelser på GSA:s månadsmöten Ta med din rigg för kontollmätning på mötet: SM6FZG, Kenneth och SM6GEV, Nisse Pigga upp din slöa dator: SM6FWR, Toorleif (Maj-mötet) Sjöräddningen info: SM6HCX, Lasse. (Under hösten) Vårloppis hos Kungsbacka Radioamatörer Lördagen den 9 april kommer KRA att anordna loppis i klubbstugan, samla ihop dina icke behövda prylar, kom och sälj eller köp. Mer information på SSA:s årsmöte i Växjö Helgen den april är det SSA:s årsmöteshelg i Växjö Distriktsmöte SM6, SK6LR i Lidköping Den 2/4 plats Restaurang Galejan. tid Lunchkuponger kan köpas mellan för 120kr Aktiviteter: Lunchbuffé 12.00, Föredrag och lotteri, VKC hamshop, APY hamshop, Vårgårda Radio och SSA hamshop finns på plats. Se mer info under distrikt 6. Fieldday i HJO, SK6MA Helgen den maj fieldday i Hjo med loppis den 14/5 kl 10,00-14,00 se för info. Fieldday på Halleberg, SK6DW Helgen den Maj 2011 har Trollhättans Sändareamatörer fieldday vid Ekebacken på Halleberg. Det som är klart är att vi kommer ha en loppmarknad under Lördagen. Mer information kommer under våren på Bussresa till Friedrichshafen Traditionsenligt arrangerar KRA (Kungsbacka Radioamatörer) även sommaren 2011 en resa till HAM RADIO i Friedrichshafen. Vi åker från Kungsbacka kl måndag den 20 juni. Åter i Sverige onsdag den 29 juni på kvällen. Priset är beroende på antalet deltagare och blir ca 2.800:- I detta ingår endast resan, logi och mat tillkommer. Kontakta SM6GDU Bengt eller SM6KAT Solveig tel eller via e-post för mer information. Är du intresserad att följa med, anmäl ditt preliminärintresse redan nu. SM6GDU Bengt SM6-Möte 1/10 SK6GSA anordnar SM6-möte lördagen den 1 okt i Råda församlingshem, Mölnlycke. Övrigt Har du av någon anledning ännu inte betalt medlemsavgiften 280kr till GSA för 2011 så är det hög tid att göra detta på Plusgiro nr Glöm inte att ange Namn och ev.signal så kassören vet vem som betalt. Elsäkerhetsverket och störningar Radiostorningar/ (Elsäkerhetsverket hänvisar till PTS) PTS och störningar Du kan kontakta PTS radiotillsyn. Telefonnummer (kontorstid). E-post: Enl. PTS hemsida sida 20

21 Kalender 2011 för radiopejlorienteringar anordnade av Göteborgs Rävjägare Nr Dag/datum Startplats/banläggare Tele 2010 Koordinater 1 mån 11 april Krokslätts IP/Safjället, 50E1 N57º40,3 Ingvar Andersson, SM6ERS, E11º59,9 2 ons 27 april Västra Bodarna N57º52,2 Robert Petersson, SM6GHS, , E12º28,2 lör 14 maj Nationell tävling 80 m, Skatås motionscentral. Start 15:00 45B1 N57º42,3 sön 15 maj Nationell tävling 2 m, Skatås motionscentral. Start 10:00 E12º2,0 Anmälan till Erik Sandwall, SM6RXZ, , Samling 1,5 h innan start. 3 mån 23 maj Kungsbackaskogen, P-platsen öster om kyrkogården 67C1 N57º29,3 Bengt Lindberg, SM6BLT, , E12º3,7 3-5 juni Rävjakt i Halden 4 ons 8 juni Sisjön, parkeringen nedanför vattentornet 57D4 N57º37,8 i Sisjövägens förlängning Lars Quiding, SM6BCD, , E11º58, juni Båtsman Kaspers gata, Backatorp 31A1 N57º45,7 Lars Renberg, , E11º58,2 6 tis 16 aug Änggården, P-platsen vid gamla pedagogen, Mölndal 50D5 N57º39,0 Ulf Torkelsson, , E11º59, aug SM i Västerås 7 tor 1 sept Hjortgården, Alingsås N57º55,6 Erik Sandwall, SM6RXZ, , E12º33,8 8 tor 15 sept Vättlefjäll, Vättlestugan, öster om 10H5 N57º48,8 kort jakt före mörkrets inbrott David Hederskog, SM6YVI, , E12º3,2 9 sön 25 sept Dag DM, samling 15:00, start 15:28, Kållereds ishall 61C2 N57º36,6 Robert Petersson, SM6GHS, , E12º4,5 10 ons 5 okt Nattjakt, samling 19:00, start 19:28. Tag med pannlampa och reservlampa Härlanda tjärn PA Nordwaeger 38B6 N57º42,7 eller Lars Renberg, , E12º3,4 11 mån 17 okt Natt-DM, samling 18:30, start 18:58. Tag med pannlampa och reservlampa Jonsereds herrgård, Erik Agrell, , 33H4 N57º45, (mobil). E12º11,1 Samling kl. 18:00 där annat ej anges (start 18:28). C:a 3 minuter före start delger banläggaren de tävlande om det är några speciella saker att tänka på, eller om någon kontroll skall tas i särskild ordning. Kolumnen Tele 2010 anger startplatsen enl års telefonkatalogkarta (Göteborgsdelen Eniro). Startavgift 20:- plus karta till självkostnadspris. Tag med penna, kompass och visselpipa. Pejlmottagare finns till utlåning. Vid nattorientering tag med även lampa och reservlyse. Introduktion/demo för intresserade vid ALLA tävlingar, alltså även DM och Natt. Vi ser gärna nya deltagare vid våra tävlingar. I händelse av otjänlig väderlek, vilket hittills inte inträffat på de senaste 21 åren, kolla med banläggaren eller jägmästaren! Vid spöregn kan man ha mottagaren i en plastpåse! För mer info om radiopejlorientering se sida 21

Radiotidningen QRO nr 3-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 3 Mars 2011

Radiotidningen QRO nr 3-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 3 Mars 2011 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 3 Mars 2011 2 st GSA Profiler Till höger: SM6ETR, Lasse går till attack på Backamo. Nedan: SM6UTB, Thomas på loppis i Bolmen Årsmöte

Läs mer

Radiotidningen QRO nr 6-2012 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 61

Radiotidningen QRO nr 6-2012 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 61 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 61 80m vertikal c:a 2m hög monterad på glasfi berstav för test Månadsmöte den 10 Sept kl 18,30 Råda Församlinghem, Kyrkvägen 45, Mölnlycke

Läs mer

Radiotidningen QRO nr 2-2012 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 61

Radiotidningen QRO nr 2-2012 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 61 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 61 Belysningsmast med nyrenoverade antenner från 6m till 20m Kolla i mitten så ser du lampan som innebär att byggnadsnämnde göre sig

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

NR 6 2010 ÅRGÅNG 59 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER

NR 6 2010 ÅRGÅNG 59 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER S G A NR 6 2010 ÅRGÅNG 59 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER VARMA SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN DET SJÄTTE DISTRIKTET MÅNDAG 13 SEPTEMBER MÅNADS GSA MÖTE 19:30 PÅ RADIOMUSÉET FÖRENINGSINFORMATION

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden. STADGAR för CISV Umeå 1 Ändamål CISV-Umeå är en ideell fredsförening med uppgift att: a) Utbilda unga människor för fred oberoende av ras, religion eller politisk uppfattning b) utveckla unga människors

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Radiotidningen QRO nr 9-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 9 Nov 2011

Radiotidningen QRO nr 9-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 9 Nov 2011 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 9 Nov 2011 Mastarbete hos en amatör söder om Göteborg en varm sommardag Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna året

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening

Stadgar för. Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Stadgar för Söderbykarls fornminnes- och hembygdsförening Ändring av lydelse i 5 antagen på ordinarie årsmöten 2014-03-09 och 2015-03-01. 1. Föreningens namn och karaktär Föreningens namn är Söderbykarls

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA

NORMALSTADGAR. för. lokal förening. ansluten till organisationen FÖRETAGARNA 1 (6) NORMALSTADGAR för lokal förening ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Fastställda av kongressen 2012 2 (6) INNEHÅLL Normalstadgar för lokal förening 1 Inledning 12 2 Namn och ändamål 12 3 Antagande

Läs mer

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND

STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND STADGAR FÖR INDUSTRIHISTORISKA FÖRENINGEN I VÄSTERÅS ANSLUTEN TILL SVERIGES HEMBYGDSFÖRBUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Namn, verksamhetsområde 2 Föreningens grundsyn 3 Industrihistoriska föreningens ändamål

Läs mer

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020

Modell. för. stadgar. för. Lokal uppfinnarförening. Fastställda 991020 Modell för stadgar för Lokal uppfinnarförening Fastställda 991020 Tfn 08-545 16470 SANDELSGATAN 21 Bankgiro 714-9230 Fax 08-545 16471 11534 STOCKHOLM Plusgiro 57537-3 suf@uppfinnare.se www.uppfinnare.se

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för SeniorNet Helsingborg

Stadgar för SeniorNet Helsingborg Stadgar för SeniorNet Helsingborg Fastställda den 26 augusti 1999 Reviderad: Extra medlemsmöte den 23 augusti 2001 Årsmöte den 28 februari 2002 Årsmöte den 16 mars 2006 Årsmöte den 8 mars 2007 Årsmöte

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Stadgar för Leader Linné

Stadgar för Leader Linné Stadgar för Leader Linné 1 Föreningens namn Leader Linné ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Alvesta, med Alvesta, Ljungby, Markaryd, Värnamo, Växjö och Älmhults kommuner som verksamhetsområde,

Läs mer

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet.

Förbundet består lokalt av regionsansvariga med därtill underliggande länsföreningar. Medlem i länsförening är automatiskt medlem i förbundet. STADGAR POLISENS HUNDFÖRARFÖRBUND 1. Förbundet har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen samt vara rådgivande organ till Svenska Polisförbundet i frågor rörande polishundtjänsten. Förbundet

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte.

Sida 1 av 5 STADGAR. för. Borås Bouleallians. Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. Sida 1 av 5 STADGAR för Borås Bouleallians Fastställda 2013-11-28 vid Borås Bouleallians konstituerande möte. STADGAR för den ideella föreningen Borås Bouleallians med säte i Borås kommun, bildad 2013-11-28.

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING

STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING (1983 03 21) (Rev. 1996519) Reviderade 2005 06 19 STADGAR FÖR LILLSJÖNS VATTENFÖRENING 1 Ändamål Denna förening vars firma är Lillsjöns Vattenförening Svensboda, nedan kallad föreningen, har till uppgift

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår

Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Scouterna, Stadgar Sollentuna Norra scoutkår Stadgar för Sollentuna Norra Scoutkår Organisationsnummer: 814800-3513 Antagna av Kårstämman den 2012-10-10 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda

Läs mer

stadgar för Göteborgsdistriktet

stadgar för Göteborgsdistriktet stadgar för Göteborgsdistriktet Stadgar för Göteborgsdistriktet av Amnesty International Detta dokument består av nationella standardstadgar för distrikt inom amnesty international, samt de lokala tillägg

Läs mer

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar

Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar Västerås Astronomi- och Rymdforskningsförening (VARF) Stadgar 1 Föreningens firma Föreningens firma är Västerås Astronomi- och RymdforskningsFörening. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR

EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR EXEMPEL PÅ STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGAR Observera att detta enbart är ett exempel på hur en förenings stadgar kan vara utformade. Varje förening är individuell och måste därför alltid noga överväga vad

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås

Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Stadgar för S:t Örjans Scoutkår, Borås Örjanshus 12-09-24 1 Allmänt S:t Örjans Scoutkår är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Scoutverksamheten bedrivs

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö

S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö S T A D G A R för V A T T E N F Ö R E N I N G E N H A G E N Ekerö 1. Ändamål: Vattenföreningen Hagen har till ändamål att handha till föreningen anslutna fastighetsägares vattenanläggning föruppfordring

Läs mer

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund

1 Namn Mom. 1: Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund Stadga för Öppna Moderater - Moderaternas hbt-förbund Antagna vid förbundsstämman 2014-04-26 1 Namn Förbundets namn skall vara Öppna Moderater Moderaternas hbt-förbund 2 Ändamål Mom.1: Öppna Moderater

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Stadgar. för Kullaledens vänner förening

Stadgar. för Kullaledens vänner förening Stadgar för Kullaledens vänner förening Föreningen bildad Den 11 november 2014 1 Föreningens syfte och mål Kullaledens Vänner är en ideell, oberoende förening som har till ändamål att värna om Kullaledens

Läs mer

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening.

STADGAR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FÖR. 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. STADGAR FÖR HELLO WORLD! IDEELL FÖRENING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Firma Föreningens firma är Hello World! Ideell Förening. 2 Ändamål och verksamhet Hello World! är en allmännyttig ideell förening. Föreningen

Läs mer

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen

STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen STADGAR FÖR KFUK-KFUM västsvenska regionen 1 Verksamhetsområde och medlemmar. KFUK-KFUM västsvenska regionen, fortsättningsvis kallad Regionen, är ett regionalt förbund inom KFUK-KFUM Sverige, fortsättningsvis

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda

Stadgar för. Kallbadhusets Vänner Saltholmen. Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda. Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Stadgar för Kallbadhusets Vänner Saltholmen Besöksadress: Saltholmsgatan 54 426 76 Västra Frölunda Postadress: Box 5004 426 05 Västra Frölunda Telefon: 031-29 03 77 Bankgiro: 189-6588 Hemsida: www.saltholmenskallbadhus.se

Läs mer

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC).

Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). STADGAR FÖR FÖRENINGEN Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC). 1 Föreningens firma Föreningens firma är; Swedish Showjumpers Owners Club (SSOC) 2 Föreningens ändamål Föreningen är en sammanslutning för

Läs mer

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804

Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Föreningen Friends in line Uppsala Org. Nr. 802 441 2804 Stadgan antogs 21 april 2008 1 Firma Moment 1. Föreningens namn (firma) är Friends in line Uppsala. Moment 2.Föreningens säte är Uppsala kommun.

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt

tillvarata medlemsföreningarnas intressen representera medlemsföreningarna regionalt, nationellt och internationellt Stadgar för Musikcentrum Riks 1 NAMN OCH SÄTE Förbundet Musikcentrum Riks (MCR) är en ideell förening som består av musikcentrumbildningar. Det har sitt säte i Göteborg. 2 ÄNDAMÅL Musikcentrum Riks ska

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10

Stadgar för S:t Olofs Scoutkår TKÅR VÄSTERÅS. Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Stadgar för S:t Olofs Scoutkår US:T OLOFS SCO TKÅR VÄSTERÅS Organisationsnummer: 878001-9124 Antagna av Kårstämman 2012-10-10 Not: När begreppet Scoutkåren används i dessa stadgar avser detta S:t Olofs

Läs mer

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län.

Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands län. Stadgar 2009-04-29 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är QnetZ, organisationsnummer 802432-3860. Föreningen är ideell och har sitt säte i Östersunds kommun, Jämtlands

Läs mer

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING

reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING reviderad 2013-05-01 STADGAR FÖR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING STADGAR SLOTTSHAGENS TOMTÄGAREFÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Slottshagens Tomtägareförening, ideell förening. 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06. Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda Stadgar 2010-02-06 Sidan 1 av 6 Ideell förening Blomberg 12/4 1993 Stadgar för Föreningen Vikingaskeppet Sigrid Storråda med ändringar antagna på årsmötet 2012-02-06.

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige

Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige Stadgar för Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling (SESADU) i Sverige 1. ORGANISATIONENS NAMN Organisationens namn är Svensk-Eritreansk Samarbets Organisation för Demokrati Utveckling

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala

Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Grundad den 8 maj 2014 Reviderade och antagna den 25 februari 2015 Stadgar för Feministiska Juriststudenter Uppsala Innehåll 1. Föreningens namn 2. Föreningens

Läs mer

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik.

antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Föreningen har som ändamål att bedriva havsbastuverksamhet i Kullavik. Bilaga 1 till Protokoll Årsmöte 2015 STADGAR för Kullaviks Havsbastuförening antagna 2000-10-11, ändrade 2003-11-12,2010-03-15 samt 2015-03-04. Allmänna bestämmelser 1 Föreningens firma Föreningens firma

Läs mer

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Normalstadgar. för. Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Normalstadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar Stadgar för Intresseförening för Riksbyggens bostadsrättsföreningar

Läs mer

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se

Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Fonden för CancerFriskvård Jägerhorns väg 8, 141 75 Kungens kurva info@fondenforcancerfriskvard.se www.fondenforcancerfriskvard.se Stadgar 1 juni 2015 1 Föreningens namn Föreningens namn är Fonden för

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16)

Stadgar. Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden. (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) Stadgar Stadgar för NTF Normalstadgar för NTF förbunden (Fastställda av NTF:s kongress 2015 04 16) INNEHÅLL 1 NTF:s Ändamål 1 2 Föreningens säte 1 3 Organisatorisk uppbyggnad 1 4 Medlemskap 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN

FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN FÖRENINGEN AUKTORISERADE TRANSLATORER FEDERATION OF AUTHORISED TRANSLATORS IN SWEDEN STADGAR antagna den 2 juni 1932, senast reviderade den 28 mars 2015 (Bilaga: Bolagsordning för Eurofat AB) Föreningen

Läs mer

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER STADGAR SOUTH WETTERN CHAPTER SWEDEN ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Föreningens namn Föreningens namn är South Wettern Chapter med Org Nr 802421 5900. 2 Föreningens säte Förenings säte är Jönköping, Sverige.

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård.

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SPRÅKRÅDGIVNING OCH TEXTVÅRD 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Språkrådgivning och textvård. ÄNDAMÅL 2 Föreningens ändamål Föreningen ska fungera som nätverk för

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING

STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING STADGAR FÖR GRÖNA HÄGERNS ODLINGSLANDSFÖRENING 1. FÖRENINGENS NAMN 1:1 Föreningens namn är Gröna Hägerns Odlingslandsförening. 2. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 2:1 Gröna Hägerns Odlingslandsförening är en ideell

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter

Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter Stadgar för FIKS, Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter 1. Namn och Syfte 1.1 Föreningen Idrottsliga KalmarStudenter (FIKS) är en ideell förening vid Linnéuniversiteti Kalmar (LNU). FIKS är en sektion

Läs mer