Radiotidningen QRO nr utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 4 April 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Radiotidningen QRO nr 4-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 4 April 2011"

Transkript

1 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 4 April 2011 Kenwood TS-590S ICOM IC-9100 Nya riggar från Kenwood och ICOM Månadsmöte den 11 April, kl Radiomuséet, Anders Carlssons Gata 2, Göteborg

2 Radiotidningen QRO Årgång 60, nr 4, 2011 Medlemstidskrift för Föreningen Göteborgs Sändareamatörer Adress Föreningen Göteborgs Sändareamatörer, c/o Karlsson, Januarigatan 18 5v Göteborg Hemsida: Plusgiro: Redaktör Anders Berglund, SM6RTN tel: Allmänt För insänt material, ansvaras ej, uttaland i artiklar står för respektive författares räkning och behöver således inte ge uttryck åt uppfattning som delas av redaktionen eller GSA:s styrelse. Artiklar /Bidrag till tidningen För text använd lämpligen Word eller skriv direkt i ditt mail-pgm. Bilder bifogar du till ditt mail i format. JPG, GIF, TIF. Skickar du med post och önskar få tillbaka ditt mtrl. vänligen bifoga frankerat, adresserat svarskuvert för retur. Eftertryck Får enbart ske om källan: Göteborgs Sändareamatörer QRO NR och årgång anges. ORO utkommer endast i PDF-format via e-post samt på hemsidan Utgivningsplan QRO 2011 Ordföranderader Hej alla QRO läsare! Månad Manusstopp Utgivn.datum Månadsmöte Mars 1 mars 7 mars 14 mars (Årsmöte) April 28 mars 4 april 11 apr Maj 26 apr 2 maj 9 maj sommaruppehåll, Juni, Juli och Aug Sept 29 aug 5 sept 12 sept Okt 26 sept 3 okt 10 okt Nov 31 okt 7 nov 14 nov Dec 28 nov 5 dec 12 dec Tack alla för ett trevligt årsmöte, vårt nya GSA har gjort en rivstart med gemenskapen och till min glädje har kreativiteten hos alla tagit fart så nu kommer det bli givande träffar framöver. Efter nästa ordinarie månadsmöte, kommer SM6FZG. Kenneth och SM6GEV, Nisse att testa våra mobilriggar handapparater. Mätningarna sker upp i möteslokalerna och inte i bilarna, så medtag kablar o mikrofoner SM6FWR Toorleif kom med ett förslag som dom flesta av kan ha nytta av på många sätt. Han kommer på Majmötet att hålla ett föredrag om hur du kan få en piggare dator. Så jag tycker vi skall sticka ut hakan lite och kanske marknadsföra oss lite bättre, en tävling kanske T. ex. bildekal! (med en slogan, se sidan 3 för exempel) SM6BWH, Lars-Ove, Ordförande Innehåll Klubbinformation...3 Klubbmärke, QSL-service,Göteborgsnätet... 4 GSA:s repeatrar...4 Protokoll årssmöte Protokoll månadsmöte QSL-lådor...5 Revisionsberättelse Minnesord, SM6CUF Ragnar... 7 Definition av ett rör (utdrag ur Norsk standard)... 8 Hemmagjord dipol för 80m... 8 Föreningsstadgar...9, 10, 11, 12 Månadens recept...13 S-enheter...13 R2:an via internet...13 Vem har betalt medlemsavgiftenför Erik Bergsten SM6DGR berättar...14, 15 Bandplan under 50 MHz, 2m och 70cm...16 Radiopirater av Ulf Ligander... 17, 18, 19 Aktiviteter, loppis och övrigt...20 Göteborgs Rävjägares kalender...21 Leverantörer av amatörradio och tillbehör...22

3 Klubbinformation, Göteborgs Sändareamatörer, 2011 Styrelsen 2011 Ordförande SM6BWH Lars-Ove Theander v. ordförande SM6WBR Peter Steneborg ledamot SM6HQR Johnnie Nilsson ledamot SM6CAL Sture Frode Kassör SM6UTB Thomas Karlsson Ersättare SM6GLL Ulf Gabrielsson Valberedning 2011 Revisorer 2011 SM6ETR Lasse SM6BLT Bengt SM6EHL Martin SM6DOS Gunnar Övriga funktionärer Diplommanager SM4NEF Marianne Ansvarig hemsidan SM6USB Janne Medlemsregister SM6UTB Thomas QRO-redaktör SM6RTN Anders Radiosamband SM6UQP Robert Repeateransvarig - SK6SA SM6ETR Lasse Materialföreståndare SM6VHZ Dick Tekniklärare SM6XYY Janne Provförättare (ej cw) SM6HQR Johnnie SSA funktionärer & kontaktpersoner SSA Ordförande SM0DZB Tore QSL-manager SM6CAL Sture SM6HQR Johnnie QSL-manager Angered SM6VHZ Dick DL6 SM6VYP Valle Vice DL6 SM6VAG Kjell-Åke SM6YED Reino Adressändringar och e-postadress meddelas till ansvarig för medlemsregistret, Thomas, SM6UTB Tel: eller Medlemsavgifter Avgiften för 2011 är 280 Kr. Familjemedlem 150 kr inkl. rösträtt. Stödmedlem 50 kr exkl. rösträtt. Pengarna insättes på föreningens Plusgironr: före årsmötet för att få röstätt på mötet. Styrelsen förbehåller rätten att neka medlemskap i föreningen varpå inbetald belopp återsändes. Värva en ny fullbetalande medlem så får du 50% på medlemsavgiften nästa år. Extra bidrag Frivilliga bidrag för något ändamål t.ex. repeater eller annat mottages tacksamt via GSA:s Plusgiro ange namn/signal och gärna bidragets ändamål. Gör din röst hörd - Bli sändaramatör Göteborgs Sändareamatörer i etern sedan sida 3

4 Klubbmärke Kassören säljer klubbmärke, bilmärke = 10kr tygmärke = 30kr besök månadsmötet eller kontakta Thomas direkt på tel QSL-Service. Låda för in- och utgående QSL-kort finns placerad på radiomuseet. Där kan GSA-medlemmar hämta och lämna sina QSL-kort. /Sture SM6CAL Johnnie SM6HQR. Göteborgsnätet och bulletinen Sänds över repeatern RV52 (R2), frekvens 145,650 MHz varje söndag kl utom vid sommar- och helguppehåll. Klubbsignal: SK6GSA Eventsignal: SK6SA Hemsida: sk6gsa.se Repeaterfrekvenser, GSA 10 meter 29,580 / 29,680 MHz 70 cm RU 368 (RU0), MHz Öppnas med 1750 alt DTMF 6 2 meter RV52 (R2), 145,650 MHz Årsmöte Göteborgs Sändareamatörer 14 Mars 2011 Plats: Radiomuséet i Göteborg 1. Mötets öppnande 2. Val av justeringsmän - Peter/SM6WBR och Ulf/SM6GLL valdes. 3. Val av ordförande för mötet - sittande Lars-Ove/SM6BWH valdes. 4. Till sekreterare valdes - sittande Sture/SM6CAL 5. Röstlängden fastställdes (22st.varav 19st. betalande) 6. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst fastställdes enhälligt. 7. Dagordningen godkändes. 8. Styrelse och Kassaberättelse för gångna året godkändes (är publicerad i QRO nr.3) 9. Revisionsberättelsen för det gångna kalenderåret upplästes av Lars-Ove/SM6BWH och godkändes utan anmärkning. 10. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna kalenderåret. 11. Inga styrelseförslag eller motioner var inlämnade. 12. Mötets avslutande. Sekr. för mötet Sture/SM6CAL sida 4

5 Månadsmöte GSA Plats: Radiomuséet i Göteborg 1. Ordföranden Lars-Ove /SM6BWH efterlyste materialförteckning över GSA:s egendom. Dick/SM6VHZ ser över vad som finns när det gäller Radiogrejor. Lasse/SM6ETR - Repeatrar och antenner. Leif/SM6XNO - Antenner och tillbehör? 2. Toorleif/SM6FWR visade upp små fina lådor för hemmabyggare Pris 40 kr. Erbjöd sig oxo att hålla föredrag om Hur man snabbar upp sin dator samtidigt önskade han att fler föreläsare ställer upp. 3. Lars-Ove/SM6BWH lovade att vid något månadsmöte få möjlighet att testa våra riggar av Nisse/SM6GEV och Kenneth/SM6FZG. Återkommer senare med tid och datum. Sekr. Sture/SM6CAL 2 st lådor för inlämning och hämtning av QSL-kort kommer att finnas på radiomuseet. OBS!! glöm inte att sätta på QSL-märke sida 5

6 sida 6

7 Silent Key SM6CUF, Ragnar Sjödahl sida 7

8 Definition av ett rör. (utdrag ur Norsk standard) Hela röret ska tillverkas av ett långt hål, omgivet av stål, betong eller plast centrerat omkring kärnan av hålet. Hela röret måste bestå av hål i hela dess längd. Hålet skall dessutom vara lika långt som röret. Inre diametern får inte vara större än yttre diametern eftersom hålet då blir liggande på utsidan. Hela röret skall innehålla enbart hål så att vatten eller andra media kan flyta fritt. Långa rör skall märkas Långa rör i var ände så att man lätt kan se om det är långa eller korta rör. Extra långa rör skall märkas Extra långa rör även på mitten så att inspektören slipper gå till någon av ändarna för att se om det är långt, kort eller extra långt rör om han/hon skulle råka ankomma till mitten av röret. När rörböjar i 30, 45 eller 90 grader beställs måste det anges om det skall vara vänster- eller högersvängda böjar. Rörgatan riskerar annars att svänga fel vid installationen. På lodräta rör måste flödesriktningen anges. Annars riskerar mediet i röret att krocka eller rinna fel väg. Gängade rörkopplingar måste vara av vänster- eller högergängad typ, aldrig blandat! Om man blandar skruvas ju den ena av när den andra skruvas på. En teoretiker vet allt, men inget fungerar. En praktiker vet inget, men allt fungerar. Ingen av dem begriper varför det är så. Billig Dipol för 80 meter. Tillverka din egen dipol för c:a 100-lappen. Material: RG 58 i önskad längd 1 st PL259 1 bit av skärbrädan (plast) från köket 1 par kabelskor 40m Antenntråd Lämpliga skruvar, mutter El- eller vulktejp och buntband Börja med att såga till mittstycket och borra hål för infästning av RG58 och antenntrådarna, (se bild nedan). Antenntråd finns att köpa på Jula från 29kr för 40m, lagom långt för en 80m-dipol på c:a 2 x 20m. Det finns varianterna rostfri, mässing eller koppartråd som är 0,65mm i diameter. Här är den färdiga antennen i väntan på uppsättning och test. Belöningen blir en antenn som förmodligen inte skrämmer grannarna då den nästan inte syns. Hur bra den är får du bedömma själv. Anders, SM6RTN sida 8

9 STADGAR FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER Reviderade Ändamål Föreningen, som är ideell och opolitisk har som ändamål att sammanföra personer, intresserade av amatörradio och tillvarata gemensamma intressen och aktiviteter, huvudsakligen i Göteborgsområdet. 2 Medlemskap Medlemskap kan vinnas av varje radiotekniskt intresserad person, villig att i god samförstånds- och kamratanda verka för föreningens bästa. Medlem, som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt uppenbarligen skadar föreningen, kan av styrelsen uteslutas ur GSA. 3 Medlemsavgift Medlem erlägger årsavgift, vars storlek bestäms av novembermötet och skall erläggas före februari månads utgång. Ny medlem, som erlägger årsavgift i oktober månad eller senare anses ha betalt även för nästkommande år. Årsmötet kan utse medlem, som främjat föreningens syften på ett förtjänstfullt sätt till hedersmedlem. Denne är då befriad från årsavgift. 4 Sektioner Intresserade av något speciellt avsnitt inom föreningens verksamhetsområde kan sammansluta sig i sektioner. Dessa skall dock sanktioneras av styrelsen. 5 Föreningsmöten Månadsmöte skall hållas varje månad utom på sommaren. Kallelse till föreningens möten sker på sätt som bestäms av styrelsen. sida 9

10 6 Årsmötet Årsmötet skall avhållas före mars månads utgång. Skriftlig kallelse till årsmötet skall av styrelsen tillsändas medlemmarna under senast kända adresser, senast sju dagar före mötesdagen. Till kallelsen skall bifogas föredragningslista för årsmötet och avskrift av inkomna motioner. Vid årsmötet skall beslutsprotokoll föras. Vid årsmöte skall följande punkter ingå: 1. Mötet öppnas. 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden justerar mötesprotokollet. 3. Val av ordförande för mötet. 4. Val av sekreterare för mötet. 5. Fastställande av röstlängd. 6. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst. 7. Frågan om dagordningens godkännande. 8. Framläggande av styrelse- och kassaberättelse för det gångna kalenderåret. 9. Framläggande av revisionsberättelsen för det gångna kalenderåret. 10 Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna kalenderåret. 11 Behandling av eventuella styrelseförslag. 12. Behandling av inkomna motioner. 13. Mötets avslutande. För sammanställning av ovan nämnda styrelse- kassa- och revisionsberättelse svarar de för det aktuella kalenderåret valda representanterna. Vid årsmötet får endast ärenden som varit angivna i kallelsen avgöras. sida 10

11 7 Budget och årsavgift, val av styrelse Vid månadsmötet i november skall, för nästkommande kalenderår, budget och årsavgift fastställas samt val av styrelse, suppleanter och revisorer verkställas. Skriftlig kallelse tillsändas medlemmarna på sätt som stadgas för årsmöteskallelse. Till kallelsen skall bifogas valberedningens förslag, om denna ej tidigare blivit skriftligen meddelad medlemmarna. Vid detta månadsmöte skall beslutsprotokoll föras och följande punkter förekomma: 1. Mötets öppnande. 2. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med ordföranden justerar mötesprotokollet. 3. Fastställande av röstlängd. 4. Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst. 5. Frågan om dagordningens godkännande. 6. Val av ordförande för nästkommande kalenderår. 7. Val av tre styrelseledamöter för de två kommande kalenderåren. 8. Val av två styrelsesuppleanter för nästkommande kalenderår. 9a Val av två revisorer för nästkommande kalenderår. 9b Val av en revisorsuppleant för nästkommande kalenderår. 10. Val av valberedning, inför nästa års val av styrelse och revisorer, bestående av tre personer, varav en är sammankallande. 11. Budget och årsavgift för nästa kalenderår fastställes. 8 Val Val och beslut sker genom öppen omröstning. Varje fullbetalande medlem har rösträtt. Rösträtt kan även utövas genom fullmakt. Närvarande medlem får dock inneha högst en fullmakt, som skall vara bevittnad av två personer. Motion som medlem önskar få behandlad på årsmöte, skall vara styrelsen tillhanda skriftligt före januari månads utgång. Styrelsen skall bifoga inlämnade motioner och yttranden över dessa i kallelsen till årsmötet. 9 Styrelsen Styrelsen skall bestå av ordförande och fyra ordinarie ledamöter, samt en ersättare. Ordförande väljs för en period av ett år, ordinarie ledamöter för två år, samt ersättaren för ett år. Ordinarie ledamöter väljs så att de är valda med ett års förskjutning gentemot varandra. Ersättaren deltar i styrelsemötena. sida 11

12 10 Revision Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderår. Bokslutet skall vara verkställt senast 31 januari. Resultat och balansräkning, inventarieförteckning samt styrelsens verksamhetsberättelse skall då för granskning överlämnas till utsedda revisorer. Revisorerna skall granska föreningens räkenskap och ta del av styrelsens protokoll, kontrollera vården av föreningens egendom samt i övrigt kontrollera att av styrelsen fattade beslut är i enlighet med föreningens stadgar. Revisorerna skall senast en vecka före års-mötet avge revisionsberättelsen, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks eller avstyrks. Revisionsberättelsen skall vara tillgänglig för medlem, som önskar ta del av innehållet. Till eventuell anmärkning i revisionsberättelsen skall styrelsens yttrande bifogas. Revisorerna äger rätt att under löpande verksamhetsår ta del av styrelsens protokoll och övrig verksamhet. Revisorerna har närvaro- och yttranderätt vid styrelsemöten. 11 Teckningsrätt Föreningen tecknas av dess ordförande eller kassör. 12 Ändring av stadgar Beslut om ändring i föreningens stadgar skall för att vara giltigt fattas på två föreningsmöten, med minst två månaders mellanrum och med minst två tredjedels majoritet. Av ovan nämnda möten skall ett vara ordinarie årsmöte. Ändringsförslaget skall bifogas i kallelsen till vardera mötet. 13 Medlemstidning Styrelsen utser ansvarig utgivare av medlemstidningen. 14 Upplösning av föreningen Beslut om upplösning av föreningen skall för att vara giltigt fattas på två, med minst två månaders mellanrum, föreningsmöten med minst två tredjedelars majoritet. Av ovan sagda möten skall ett vara ordinarie årsmöte. Föreningens tillgångar skall vid upplösningen tillfalla ändamål, som överensstämmer med föreningens syften och som beslutats vid sista årsmötet. sida 12

13 Månadens recept Fiskbiff a la Lindström (4 port) 500g grovmalen eller hackad fiskfärs, gärna av lax och vit fisk. 2 st ägg. 1/2 dl finhackad gräslök eller purjolök. Smör att steka i. 3 msk senap. 3/4 dl inlagda fintärnade rödbetor. 3 msk kapris. salt och grovmalen peppar. Persiljesmör: 150 g Smör. 1/2 dl finhackad persilja. citronsaft att smaka av med. salt och peppar. Mixa smör och persilja och smaka av med salt, peppar och citronsaft. Biffar: Blanda ihop fiskfärsen och ägg till en jämn smet. Blanda i löken och övriga ingredienser. Forma 4 biffar. Stek ett par minuter på varje sida. Servera med råstekt potatis, persiljesmör och saltgurka. Kan med fördel serveras med rödvinssky. SM6HQR/Johnnie Översättningstabell S-Enhet mikrovolt dbm Hej! Blev lite imponerad över idén Boråskillarna hade kommit på. Så rackarns enkelt men ändå genialiskt. Lade någon timme på att konfigurera upp en chat, och att lägga ut ljudet från R2:an live på nätet. Resultatet? Någonting att använda under nätet kanske? Lysande om man befinner sig på semester och ändå vill checka in (dessutom kan man ju bidra med kommentarer om man vill ha någonting sagt), samt enkel URL! /Rickard, SM6U Stort tack Rickard! från GSA:s styrelse Det finns alltid plats i QRO för dig att bidraga med ytterligare intressanta tips och erfarenheter till övriga medlemmar i GSA Välkommen med ditt bidrag Tack på förhand / Redaktören sida 13

14 Tekniskt Magasin s Erik Bergsten i Amerika Fortsättningen på artikeln i QRO nr i en garderob över Atlanten Med 5 watt över Atlanten När jag väl hade tagit mig ut från garderoben hade Atlantic Saga redan börjat gira söderut för att nå Liverpool och hämta ett antal engelska sportbilar. Det var dags att städa upp i redarhytten o plocka fram den lilla Argonauten. Men det kändes ändå litet oroligt. Jag hade i god tid sökt om s k reciproklicenms för USA, men inte fått något besked om sådan beviljats innan jag lämnade Sverige. Vid ett telefonsamtal med pressattachén på Amerikanska ambassaden sa denne vänliga man: Ta Du med grejorna, det brukar ordna sig Men det kändes litet obehagligt när vi efter en fin tur över Atlanten gick in mot den amerikanska kusten för att gå till Elisabeth Harbor i New Jersey - mittt emot Manhattan och alla skyskraporna i New York. Kort efter vi hade förtöjt kom amerikansk tull och polis ombord. Jag lämnade mitt viserade pass till den tuffe polisen prydligt utrustad med partronbälte och en 45-Colt-revolver i hölstret. Jag förklarade för honom att jag hade en radiosändare med mig men att ambassaden i Stockholm hade sagt att licensen skulle hämtas hos FFC i Washington. Polismannen knappast tittade upp. Det enda han sade var: Do you carry guns, narcotics, potatoes or seed with you? No - not at all, sa jag Proceed, sa polisen Och så var man inne i Förenta Staterna med Argonaut och en hel väska fylld av radioprylar. I hamnen fanns en leasad Volvo och det dröjde inte länge förrän jag var på väg till mitt Holiday Inn hotel, där jag småningom skulle möta mitt TV-team som kom med flyg från Göteborg. Efter en stärkande lunch var det dags att plocka fram Argonauten. Jag hade snackat in mig hos den mörkhyade vaktmästaren på hotellet och t o m fått låna en nyckel till vinden varifrån man kunde kliva ut på det platta taket och spänna upp dipolen för MHz och börja lyssna. Jag kom in i ett QS0 mellan en amatör som tydligen var guldsmed och hade sin shop på Manhattan, Han talade med någon som hade sitt QTH i New Jersey. Guldsmeden skulle just tacka och avsluta när jag bröt in och lyckades snappa upp motstationen. Han frågade var jag bodde och jag förklarade för honom att jag bodde intill Elsabeth Harbor och kommit med fartyg från Europa för några timmar sedan. Guldsmeden var bekymrad över de tusentals spelmaskiner och enarmade banditer som fanns i överflöd i New York och störde så alldeles förbannat att det knappt gick att genomföra ett SSB-QS0. sida 14

15 Men guldsmedens motstation i New Jersey hörde också mina signaler. Hello, welcome to America! Bor Du verklikgen i Holiday Inn i Elisabeth Harbor. Yes, sa jag Oh thats terrible, the hotel in the swamp (gyttjan) - Där ska Du inte bo sa han - Jag kommer och hämtar Dig om en timme, Packa och betala. Och mycket riktigt. Nästan på klockslaget körde där fram en enorm Oldsmobile utanför det sjabbiga hotellet och ur steg en herre i 40-årsåldern. Han var avdelninngschef på Bell Labratories vid Murray Hill Hello sa Han I m Andrew, (W2ZDP) Vi körde några mil inåt landet och kom till ett småkulligt landskap inte olikt Pixbo här i Mölnlycke. Han stannade framför en 1930-års villa i den lilla villastaden Mountain View. Welcome here sa Andrew. här ska Du bo tills ditt team kommer. En kväll trummade Andrew ihop en hel grupp radioamatörer som alla jobbade på Bell Lab, som är en av de mest ansedda forskningsanstalterna i USA med flera Nobelpris i fysik, bl a uppfinningen av transistorn. Det visade sig vara ytterst värdefulla dagar för min fortsatta verksamhet som redaktör för Tekniskt Magasin. På det sättet fick jag direktkontakt med en grupp vänliga och inflytelserika forskare. Jag fick deras visitkort och hemmatelefonnummer. Allt tack vare en liten radiosändare på 5 watt. Erik Bergsten Digital Gothenburg Radio sida 15

16 Bandplan 50 MHz 50,000-50,100 CW 50,020-50,080 Fyrar 50,090 CW 50,100 Internationell anropsfrekvens 50,100-50,130 SSB CW 50,150 SSB 50,185 Crossband 50,200 MS 50,100-50,500 Alla smalbandsmoder, 6KHz CW, SSB, RTTY, SSTV o.s.v. 50,510 SSTV (AFSK) 50,550 FAX 50,600 RTTY (FSK) 50,620-50,750 Digital kommunikation 50,210-51,390 Repeater (infrekvenser) 20 khz kanalseparation 54,410-51,590 Simplex FM 51,510 FM Anropsfrekvens 51,810-51,990 Repeater (utfrekvenser) 20 khz kanalseparation Bandplan 144 MHz 144, MHz 144, ,035 EME SSB/CW 144, ,150 CW 144,050 CW anropsfrekvens 144,100 CW, MS 144, ,160 EME alternativ frekvens 144, ,150 CW 144, ,400 SSB 144, ,205 SSB MS 144,300 SSB anropsfrekvens 144,390 SSB MS 144, ,490 Fyrar 144,490 SAREX upplänk, temporär 144, ,800 Alla moder 144,500 SSTV anropsfrekvens 144,525 ATV SSB talk back center 144,600 RTTY anropsfrekvens 144,700 FAX anropsfrekvens 144,750 ATV anropsfrekvens talk back 144, ,990 Digital kommunikation 145, MHz 145, ,1875 Repeater infrekvenser 12,5 khz kanalseparation FM RV48 RV63 145, , ,5 khz NBFM simplex, V16 V47 145,200 Bemannad rymdtrafik, upplänk 145,300 RTTY lokal 145,500 Anropsfrekvens (mobil) 145, ,7875 Repeater utfrekvenser, 12,5 khz kanalseparation FM RV48 RV63 145, ,000 Satellit 145,800 Bemannad rymdtrafik,nedlänk Bandplan MHz 432, ,150 CW 432, ,025 Månstuds 432,050 CW 434, ,500 SSB/CW 432, ,600 Linjära transpondrar, in 432,500 SSTV (smalband) 432,600 RTTY (FSK/PSK) 432, ,800 Linjära transpondrar, ut 432,700 FAX (FSK) 432, ,775 Digitaltrafik <25KHz sep. 432, ,990 Fyrar 433, ,3875 Repeater, infrekvenser, FM 433, ,5875 Simplex NBFM 433,400 SSTV (FM/AFSK) 433,500 Anropskanal mobil 433, ,575 Alla moder 433,600 RTTY (FM) 433, ,775 Digitaltrafik 433,700 FAX (FM/AFSK) 433, ,575 Digitaltrafik <25KHz sep. 434, ,9875 Repeater, utfrekvenser 435, ,000 Satellit Bandplan 1296 MHz 1240, ,250 Alla moder 1240, ,000 Digitaltrafik 1242, ,700 Repeater, utfrekvenser 1242, ,250 Packet, duplex 1243, ,000 ATV 1258, ,350 Repeater, utfrekvenser 1260, ,000 Satellit 1270, ,000 Alla moder 1270, ,700 Repeater, infrekv. RS1-RS , ,250 Packet duplex 1272, ,000 ATV 1291, ,475 Repeater, infrekv. R20-R , ,000 Alla moder 1293, ,350 Repeater, infrekvenser 1296, ,150 CW 1296, ,025 Månstuds 1296, ,800 SSB 1296, ,600 Linjär transponder, infrekv. 1296,500 SSTV 1296,600 RTTY 1296, ,800 Linjär transponder, utfrekv. 1296,700 FAX 1296, ,990 Fyrar 1297, ,475 Reapeter utfrekv. RM0-RM , Simplex NBFM 1298, ,000 Alla moder 1298, ,700 Repeater utfrekv. RS1-RS , ,000 Digital trafik 1298, ,000 Packet duplex RS29-RS40 sida 16

17 Radiopirater har vi haft i Sverige också... - men det här har vi inte haft... I Holland östra delar finns ca 20 piratsändare. Dom ägs av ett gäng ungdomar som lägger, bara på sändaren, tre tusen ,30 SEK i dagens kurs. Alla turas om att sända på 97 mhz. (Jag har lite bilder från en station vi besökte under dagen. När vi var där så dök myndigheterna upp... hur det gick, berättar jag senare... ) Rohde och Schwartz 10 kw sändare... Antennen är från en annan station vi besökte. Denna hade 8 stackade dipoler, en ERP på ca 100 kw!! Det var mörkt den kvällen så jag kunde inte plåta masten som var 80 meter hög! Den restes på ca 4 minuter och togs ned mycket snabbt... Power måste man ju ha... en generator som inte gick av för hackor... sida 17

18 Vadå fläkt? Här blåses på slutröret... Koaxen var som ett underben... Här var sändaren inrymd... en vagn som man snabbt kunde dra iväg med.. sida 18

19 Studion var i ett tält ca 3 km från sändaren... Här fanns ca 15 personer, mest killar som drack öl och lyssnade på polkalåtar... Han som hejjar är DJ för kvällen. Man sänder ca 3 dagar i sträck. Musiken är polka och schlagermusik från Holland och Tyskland. Bara från vinyl.. Ingen dålig studio... Här ligger vi i lä... En bergsprängare?? Hemmabyggd är den.. :-) och lät gjorde den.. Ulf Ligander, SM6GOL sida 19

20 Aktiviteter, loppis och annat sevärt Kommande händelser på GSA:s månadsmöten Ta med din rigg för kontollmätning på mötet: SM6FZG, Kenneth och SM6GEV, Nisse Pigga upp din slöa dator: SM6FWR, Toorleif (Maj-mötet) Sjöräddningen info: SM6HCX, Lasse. (Under hösten) Vårloppis hos Kungsbacka Radioamatörer Lördagen den 9 april kommer KRA att anordna loppis i klubbstugan, samla ihop dina icke behövda prylar, kom och sälj eller köp. Mer information på SSA:s årsmöte i Växjö Helgen den april är det SSA:s årsmöteshelg i Växjö Distriktsmöte SM6, SK6LR i Lidköping Den 2/4 plats Restaurang Galejan. tid Lunchkuponger kan köpas mellan för 120kr Aktiviteter: Lunchbuffé 12.00, Föredrag och lotteri, VKC hamshop, APY hamshop, Vårgårda Radio och SSA hamshop finns på plats. Se mer info under distrikt 6. Fieldday i HJO, SK6MA Helgen den maj fieldday i Hjo med loppis den 14/5 kl 10,00-14,00 se för info. Fieldday på Halleberg, SK6DW Helgen den Maj 2011 har Trollhättans Sändareamatörer fieldday vid Ekebacken på Halleberg. Det som är klart är att vi kommer ha en loppmarknad under Lördagen. Mer information kommer under våren på Bussresa till Friedrichshafen Traditionsenligt arrangerar KRA (Kungsbacka Radioamatörer) även sommaren 2011 en resa till HAM RADIO i Friedrichshafen. Vi åker från Kungsbacka kl måndag den 20 juni. Åter i Sverige onsdag den 29 juni på kvällen. Priset är beroende på antalet deltagare och blir ca 2.800:- I detta ingår endast resan, logi och mat tillkommer. Kontakta SM6GDU Bengt eller SM6KAT Solveig tel eller via e-post för mer information. Är du intresserad att följa med, anmäl ditt preliminärintresse redan nu. SM6GDU Bengt SM6-Möte 1/10 SK6GSA anordnar SM6-möte lördagen den 1 okt i Råda församlingshem, Mölnlycke. Övrigt Har du av någon anledning ännu inte betalt medlemsavgiften 280kr till GSA för 2011 så är det hög tid att göra detta på Plusgiro nr Glöm inte att ange Namn och ev.signal så kassören vet vem som betalt. Elsäkerhetsverket och störningar Radiostorningar/ (Elsäkerhetsverket hänvisar till PTS) PTS och störningar Du kan kontakta PTS radiotillsyn. Telefonnummer (kontorstid). E-post: Enl. PTS hemsida sida 20

21 Kalender 2011 för radiopejlorienteringar anordnade av Göteborgs Rävjägare Nr Dag/datum Startplats/banläggare Tele 2010 Koordinater 1 mån 11 april Krokslätts IP/Safjället, 50E1 N57º40,3 Ingvar Andersson, SM6ERS, E11º59,9 2 ons 27 april Västra Bodarna N57º52,2 Robert Petersson, SM6GHS, , E12º28,2 lör 14 maj Nationell tävling 80 m, Skatås motionscentral. Start 15:00 45B1 N57º42,3 sön 15 maj Nationell tävling 2 m, Skatås motionscentral. Start 10:00 E12º2,0 Anmälan till Erik Sandwall, SM6RXZ, , Samling 1,5 h innan start. 3 mån 23 maj Kungsbackaskogen, P-platsen öster om kyrkogården 67C1 N57º29,3 Bengt Lindberg, SM6BLT, , E12º3,7 3-5 juni Rävjakt i Halden 4 ons 8 juni Sisjön, parkeringen nedanför vattentornet 57D4 N57º37,8 i Sisjövägens förlängning Lars Quiding, SM6BCD, , E11º58, juni Båtsman Kaspers gata, Backatorp 31A1 N57º45,7 Lars Renberg, , E11º58,2 6 tis 16 aug Änggården, P-platsen vid gamla pedagogen, Mölndal 50D5 N57º39,0 Ulf Torkelsson, , E11º59, aug SM i Västerås 7 tor 1 sept Hjortgården, Alingsås N57º55,6 Erik Sandwall, SM6RXZ, , E12º33,8 8 tor 15 sept Vättlefjäll, Vättlestugan, öster om 10H5 N57º48,8 kort jakt före mörkrets inbrott David Hederskog, SM6YVI, , E12º3,2 9 sön 25 sept Dag DM, samling 15:00, start 15:28, Kållereds ishall 61C2 N57º36,6 Robert Petersson, SM6GHS, , E12º4,5 10 ons 5 okt Nattjakt, samling 19:00, start 19:28. Tag med pannlampa och reservlampa Härlanda tjärn PA Nordwaeger 38B6 N57º42,7 eller Lars Renberg, , E12º3,4 11 mån 17 okt Natt-DM, samling 18:30, start 18:58. Tag med pannlampa och reservlampa Jonsereds herrgård, Erik Agrell, , 33H4 N57º45, (mobil). E12º11,1 Samling kl. 18:00 där annat ej anges (start 18:28). C:a 3 minuter före start delger banläggaren de tävlande om det är några speciella saker att tänka på, eller om någon kontroll skall tas i särskild ordning. Kolumnen Tele 2010 anger startplatsen enl års telefonkatalogkarta (Göteborgsdelen Eniro). Startavgift 20:- plus karta till självkostnadspris. Tag med penna, kompass och visselpipa. Pejlmottagare finns till utlåning. Vid nattorientering tag med även lampa och reservlyse. Introduktion/demo för intresserade vid ALLA tävlingar, alltså även DM och Natt. Vi ser gärna nya deltagare vid våra tävlingar. I händelse av otjänlig väderlek, vilket hittills inte inträffat på de senaste 21 åren, kolla med banläggaren eller jägmästaren! Vid spöregn kan man ha mottagaren i en plastpåse! För mer info om radiopejlorientering se sida 21

Radiotidningen QRO nr 5-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 5 Maj 2011

Radiotidningen QRO nr 5-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 5 Maj 2011 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 5 Maj 2011 Planera inför sommarens campingturer! Portabelantenn ATAS-25. 7-50 MHz samt 144 & 430 MHz. Kan justeras i längd och

Läs mer

Radiotidningen QRO nr 9-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 9 Nov 2011

Radiotidningen QRO nr 9-2011 utgiven av Göteborgs Sändareamatörer. Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 9 Nov 2011 Radiotidningen QRO Medlemsblad för Göteborgs Sändareamatörer Årgång 60 nr 9 Nov 2011 Mastarbete hos en amatör söder om Göteborg en varm sommardag Styrelsen vill tacka alla medlemmar för det gångna året

Läs mer

NR 4 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER

NR 4 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER S G A NR 4 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER VARMA SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN DET SJÄTTE DISTRIKTET Välkomna till en guidad tur på GöteborgsOperan måndagen den 21 april klockan

Läs mer

Läs QRO på hemsidan eller som e-mail! NR 4 2009 ÅRGÅNG 58 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER RADIOMUSÉET

Läs QRO på hemsidan eller som e-mail! NR 4 2009 ÅRGÅNG 58 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER RADIOMUSÉET S G A NR 4 2009 ÅRGÅNG 58 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER Läs QRO på hemsidan eller som e-mail! VARMA SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN DET SJÄTTE DISTRIKTET MÅNADS MÖTE MÅNDAG 6 APRIL GSA 19:30

Läs mer

NR 2 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER

NR 2 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER S G A NR 2 2008 ÅRGÅNG 57 MEDLEMSBLAD FÖR FÖRENINGEN GÖTEBORGS SÄNDAREAMATÖRER VARMA SOMMARHÄLSNINGAR FRÅN DET SJÄTTE DISTRIKTET MÅNADS MÖTE MÅNDAG 11 FEBRUARI GSA 19:30 I FRÄNTORPS FOLKETS HUS FÖRENINGSINFORMATION

Läs mer

SVARK-nytt. nr 1-2001. årgång 15. Sambandsövning med Räddningstjänsten den 24 mars! SVARKs Årsmöte den 20 februari!

SVARK-nytt. nr 1-2001. årgång 15. Sambandsövning med Räddningstjänsten den 24 mars! SVARKs Årsmöte den 20 februari! SVARK-nytt årgång 15 nr 1-2001 SVARKs Årsmöte den 20 februari! Sambandsövning med Räddningstjänsten den 24 mars! Södra SVARK-nytt Vätterbygdens nr 1-2001 Amatörradioklubb 1 SVARK 2001 Södra Vätterbygdens

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Kalmar Radio Amateur Society

Kalmar Radio Amateur Society Kalmar Radio Amateur Society Nr 1, 2002 Att läsa i detta nummer: - Kallelse till Årsmöte/SM7 möte - Packet/APRS - Repeter trafik tips av SM7GMD - Aktivitetskalendern - Uppdaterad Maillista - Styrelseprotokoll

Läs mer

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02

Bilda förening? - värt att tänka på version 6.02 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Kultur och Föreningsstöd Karlstad 2011-08-09 Anders Ek, 054-540 24 38; 0702-39 58 40 anders.ek@karlstad.se Anders/KuN7förci/bildafören2011 Till dig som funderar på att

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

KRAS-nytt Kalm ar Radio Am ateur Society Nr 3, 2001

KRAS-nytt Kalm ar Radio Am ateur Society Nr 3, 2001 KRAS-nytt Kalm ar Radio Am ateur Society Nr 3, 2001 Solnedgång på KRAS fieldday i Kleva Foto: SM7SEK Mer att läsa i detta nummer: - Kras Fieldday i Kleva - Lighthouse Weekend - Antennexperiment a la GMD

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

SK7DX I CQ160 CW AMATÖRRADIO PÅ BERMUDA QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2011 SKIDRÄVJAKT QRP IS POWER! UNDER LUPPEN RRC-MICRO

SK7DX I CQ160 CW AMATÖRRADIO PÅ BERMUDA QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2011 SKIDRÄVJAKT QRP IS POWER! UNDER LUPPEN RRC-MICRO SK7DX I CQ160 CW AMATÖRRADIO PÅ BERMUDA QTC AMATÖRRADIO NUMMER 3 MARS 2011 SKIDRÄVJAKT QRP IS POWER! UNDER LUPPEN RRC-MICRO YAESU FT-450DE ALINCO DX-SR8E KENWOOD TS-590E HF + 50MHz inklusive CW- lter och

Läs mer

KRAS-nytt Kalm ar Radio Am ateur Society Nr 2, 2001

KRAS-nytt Kalm ar Radio Am ateur Society Nr 2, 2001 KRAS-nytt Kalm ar Radio Am ateur Society Nr 2, 2001 Redaktionen önskar alla en trevlig sommar Mer att läsa i detta nummer: - Årsmötet 2001 - Städdag på klubben - Inbjudan till vårauktion - Stugvärdslistan

Läs mer

Program för Södertörns Radioamatörer hösten 2012 (reservation för ändringar) Ev studiebesök på tider som senare kommer att anges:

Program för Södertörns Radioamatörer hösten 2012 (reservation för ändringar) Ev studiebesök på tider som senare kommer att anges: Södertörns Radioamatörer Nyhetsblad 2-2012 2012-08-14 www.sk0qo.se Red SMØFDO - Lasse Ansv utg SMØTAE Robert STOR PRYLMARKNAD I HANDEN 20 km söder om Stockholm. Lördagen den 29 september kl 10.00 ca kl

Läs mer

Störningar på kortvågen

Störningar på kortvågen April 2006 Årgång 79 Förbindelse via månen med 3Y0X-expeditionen i Antarktis Trafikkultur etik på amatörradiobanden Praktiskt rörmokeri 6: Permeabilitetsavstämning Störningar på kortvågen QTC 2006:4 1

Läs mer

Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE

Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE Marks Amatörradioklubb Box 2022 511 02 SKENE Redaktörens sida... 3 Backasprinten... 4 Fälttävlan i Askim... 5 Kullingstrofén... 7 Snart stundar årsmötet... 10 Internationell fieldday... 13 M.A.R.K. Marks

Läs mer

AGENTRADIO MARK VII PARASET ANNORLUNDA VÅGUTBREDNING RÄVJAKT I RUMÄNIEN APP-HÖRNAN

AGENTRADIO MARK VII PARASET ANNORLUNDA VÅGUTBREDNING RÄVJAKT I RUMÄNIEN APP-HÖRNAN AGENTRADIO MARK VII PARASET ANNORLUNDA VÅGUTBREDNING DIPIT RÄVJAKT I RUMÄNIEN QTC AMATÖRRADIO NUMMER 11 NOVEMBER 2011 APP-HÖRNAN www.srsab.se IC-7410 HF och 50MHz Snabbare DSP och mer än 10 års kunskap

Läs mer

NYTT FANTASTISKT REKORD PÅ 47 GHZ! SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST SATELLIT SKÅNETRÄFFEN 2011 CERTIFIKATKURSER

NYTT FANTASTISKT REKORD PÅ 47 GHZ! SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST SATELLIT SKÅNETRÄFFEN 2011 CERTIFIKATKURSER NYTT FANTASTISKT REKORD PÅ 47 GHZ! SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST SATELLIT SKÅNETRÄFFEN 2011 CERTIFIKATKURSER QTC AMATÖRRADIO NUMMER 9 SEPTEMBER 2011 YAESU FT-450DE ALINCO DX-SR8E KENWOOD TS-590E 10 495

Läs mer

SVARK-n. nr 3-2010. årgång 24. Hösten. På gång: Special: SVARK-news Dayton Hamvention 2010. Föreningsmöte 9 nov Rallysamband 25 sept.

SVARK-n. nr 3-2010. årgång 24. Hösten. På gång: Special: SVARK-news Dayton Hamvention 2010. Föreningsmöte 9 nov Rallysamband 25 sept. SVARK-n ARK-nytt årgång 24 nr 3-2010 2010-08-31 Hösten På gång: Föreningsmöte 9 nov Rallysamband 25 sept Special: SVARK-news Dayton Hamvention 2010 Södra SVARK-nytt Vätterbygdens nr 3-2010 Amatör törradioklub

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Södertörns Radioamatörer

Södertörns Radioamatörer Södertörns Radioamatörer www.sk0qo.com www.sk0qo.se Nyhetsblad 1-2008 2008-01-07 Red SMØFDO - Lasse Ansv utg SMØYDQ - Gun Ahtola QO-net och SSA-bulle på SKØQO/R Varje söndagskväll kl 20.30 svensk tid.

Läs mer

Hobbymässan. Många tomtehälsningar. Många tomtehälsningar. Nr 12 December 2006. Fotokavalkad: SSA i Stockholm - populärt dragplåster vid

Hobbymässan. Många tomtehälsningar. Många tomtehälsningar. Nr 12 December 2006. Fotokavalkad: SSA i Stockholm - populärt dragplåster vid Nr 12 December 2006 Foto: SA0APH Petri Fotokavalkad: SSA i Stockholm - populärt dragplåster vid Hobbymässan Många tomtehälsningar Många tomtehälsningar MFJ-971 d IC-910H inkl UX-910 1200MHz JULPRIS 17.500:-

Läs mer

Årsmöteshandlingar sid 6-10

Årsmöteshandlingar sid 6-10 Årgång 31 Nr 1 2008 Årsmöteshandlingar sid 6-10 Reglerna från VGF vad gäller utnyttjandet av Västgötagreenfeen är: 1. Rabatt Rabatten gäller endast fullbetalande medlemmar, samt fullbetalande juniormedlem

Läs mer

QRP RADIO-CLUB SA2ME 3:E SAQ-MÖTET QTC AMATÖRRADIO NUMMER 5 MAJ 2010 JÖNKÖPINGS RADIOMUSEUM SM3AU 95 ÅR!

QRP RADIO-CLUB SA2ME 3:E SAQ-MÖTET QTC AMATÖRRADIO NUMMER 5 MAJ 2010 JÖNKÖPINGS RADIOMUSEUM SM3AU 95 ÅR! INTERMAR QRP RADIO-CLUB SA2ME 3:E SAQ-MÖTET QTC AMATÖRRADIO NUMMER 5 MAJ 2010 JÖNKÖPINGS RADIOMUSEUM SM3AU 95 ÅR! Dx-are - vi har vad du behöver! Egen serviceverkstad. Fullständiga garantier. 100 % nöjd-kund-garanti.

Läs mer

FJÄRRSTYRNING VIA INTERNET EME MÖTET I FLORENS DX-MÖTET I KARLSBORG SM I RÄVJAKT QTC AMATÖRRADIO NUMMER 11 NOVEMBER 2008 MOROKULIEN 50 ÅR

FJÄRRSTYRNING VIA INTERNET EME MÖTET I FLORENS DX-MÖTET I KARLSBORG SM I RÄVJAKT QTC AMATÖRRADIO NUMMER 11 NOVEMBER 2008 MOROKULIEN 50 ÅR QTC Amatörradio Nr 11 FJÄRRSTYRNING VIA INTERNET EME MÖTET I FLORENS DX-MÖTET I KARLSBORG SM I RÄVJAKT QTC AMATÖRRADIO NUMMER 11 NOVEMBER 2008 MOROKULIEN 50 ÅR PRIS IC-7200 enkel och tuff med MF (mellanfrekvens)

Läs mer

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004

Årsmöten på Rindö Sid 8. Vitsgarn väntar Sid 23 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 TIDSKRIFT FÖR SÄLLSKAPET KUSTJÄGARVETERANER NR 47 (1/04) FEBRUARI 2004 Årsmöten på Rindö Sid 8 Vitsgarn väntar Sid 23 INTERVJU MED ÖB, HÅKAN SYRÉN Frivilligorganisationerna måste också utvecklas KJ samordnas

Läs mer

redaktionen har ordet

redaktionen har ordet MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2009 Huvudmedlem 150 kr Familjemedlem 50 kr Gåvoprenumeration 50 kr 2 (endast till veterinärer och djursjukhus) Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6 Vill du bli medlem? Betala 150:- på ovanstående

Läs mer

3B7C ST BRANDON W9DXCC-MEETING DEN OSYNLIGA ANTENNEN STEPPIR-ANTENNEN RADION BRINNER

3B7C ST BRANDON W9DXCC-MEETING DEN OSYNLIGA ANTENNEN STEPPIR-ANTENNEN RADION BRINNER QTC Amatörradio Nr 1 3B7C ST BRANDON W9DXCC-MEETING DEN OSYNLIGA ANTENNEN STEPPIR-ANTENNEN RADION BRINNER QTC AMATÖRRADIO NUMMER 1 JANUARI 2008 Icom IC-7700 har samma fina egenskaper som sin storebror

Läs mer