Omva rldsanalys Teknikgrupp Energihantering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Omva rldsanalys Teknikgrupp Energihantering"

Transkript

1 Omva rldsanalys Teknikgrupp Energihantering Stefan Pettersson & Lars Johannesson Mårdh, Viktoriainstitutet Prolog FFI-parterna har sedan 2010 drivit ett gemensamt projekt med syfte att identifiera och formulera strategiskt viktiga och forsknings- och utvecklingsbehov för svenska aktörer inom Electromobilityområdet, se Electromobilityrojektets hemsida. Under 2010 identifierades flera teknikområden som speciellt viktiga för svensk fordonsindustri och arbetet med att förfina frågeställningarna fortsatte under Resultatet av detta arbete finns att tillgå på projektets hemsida. Som en del av aktiviteterna inom årets upplaga av Electromobilityprojektet, så har varje teknikteam på sig att bidra till omvärldsbevakningen inom respektive område. Energistyrning (Energy Management brukar det benämnas på engelska) är ett av de utpekade prioriterade områdena, och denna skrift ger ett perspektiv. Författarna står själva för sina åsikter, även om övriga i teamet samt Electromobilityprojektets styrgrupp haft chansen att tycka till om innehållet. Bakgrund Anledningen till att energistyrningsområdet är högintressant är att intåget av hybridfordonen innebär en extra frihetsgrad i och med att flera energikällor (exempelvis en förbränningsmotor som drivs av bensin eller diesel i kombination med ett batteri och en elmaskin) kan generera önskad dragkraft i ett fordon. Energistyrningsproblemet finns även på hjälpsystemsidan där termiska, elektriska och pneumatiska buffertar kan koordineras för att minska bränsleförbrukningen. För enkelhetens skull läggs fokus på drivlinorna i det följande. Utmaningen med energistyrningen är att det gäller att göra valet på ett sådant sätt att fordonet får önskad dragkraft och att livslängden på fordonet inte äventyras. Med hybridfordon finns en god potential att minska bränsleförbrukningen med bibehållen eller ökad fordonsprestanda. Hur stor minskningen blir beror på ett antal faktorer till exempel hur fordonet körs, hur stor buffert (exempelvis batteri) som finns i fordonet och hur energistyrningen är konstruerad. Förutom att energistyrningen är viktig så påverkar designen även körbarheten hos fordonet, vilket är viktiga egenskaper för fordonen och ger konkurrensfördelar (eller nackdelar om det görs fel). Energistyrningen måste samverka med övriga fordonssystem som exempelvis alla aktiva säkerhetssystem som numera finns och utvecklas. Komplexiteten i hela styrsystemet, som i dagsläget består av flera tiotals styrenheter, blir stort och det gäller att hålla tungan rätt i munnen i utvecklingen. Detta ställer stora krav på ett systematiskt arbetssätt för att minska designtiden och verifieringsarbetet så att nya fordon med olika drivlinevarianter och aktiva säkerhetssystem snabbt kommer ut på marknaden, till fördel för såväl enskilda fordonstillverkare, människor som nyttjar fordonen och samhället i övrigt i form av minskade utsläpp. 1

2 En drivlina kan se ut på en mängd olika sätt. I fallet med enbart en drivkälla är vi kanske mest vana vid en bränsletank och förbränningsmotor som via en växellåda driver hjulen och fordonet. Alternativet med ett rent elfordon så byts bränsletanken mot exempelvis ett batteri, förbränningsmotorn byts mot en elmaskin och växellådan tas bort eller förenklas eftersom elmaskinen kan designas för ett större varvtalsområde med hög verkningsgrad jämfört med förbränningsmotorn. Introduceras flera drivkällor ökar möjligheten till olika drivlinearkitekturer, och det finns varianter som parallell-hybrider, seriehybrider, splithybrider etc. Tyvärr är ingen drivlina bäst (läs bränslesnålast, mest prestanda, billigast i drift etc.) i samtliga kör- eller transportuppdrag, utan det gäller att välja rätt konfiguration för ändamålet, vilket ger fordonstillverkarna intressanta utmaningar. Varje drivlinearkitektur med olika komponentvarianter måste styras på rätt sätt, vilket inte minskar utmaningen. State-of-the art Vad är då state-of-the art inom energistyrningen? Denna fråga är inte helt enkelt att besvara eftersom det som görs inom industrin inte är allmänt tillgängligt, även om en del arbete görs tillsammans med akademin och forskningsinstituten. Vad som kan konstateras är att det görs en hel del inom akademin med en massa publiceringar som följd, dels inom nya möjliga drivlinekonfigurationer med nya komponenter, och dels inom styrningen av dessa. Eftersom akademins uppgift bl.a. är metodutveckling så läggs det mycket tid på att ta fram arbetssätt och metodik för energistyrningsproblemen. På grund av att hybriddrivlinor bl.a. införs för att minska bränsleförbrukningen, så är det för dessa, liksom traditionella drivlinor, alltid intressant att finna bästa lösningen ur möjliga alternativ. Optimering kommer därför in som ett naturligt element när energistyrningsproblem studeras i akademin. Uppkomna optimeringsproblem består ofta av formuleringar att minimera bränsleförbrukningen, med bivillkor som t.ex. att uppfylla önskad dragkraftsbegäran och att hålla sig inom giltiga komponentområden. Utvecklade optimeringstekniker skall inte enbart ses som ett verktyg för att finna bästa lösningen; de är dessutom grunden för att systematiskt hantera den komplexitetsökning som tillkommer i hybriddrivlinor med ökade frihetsgrader vilket, förutom att spara bränsle, sparar utvecklingstid/resurser. Ett litet bekymmer inom energistyrningsproblematiken är att minimal bränsleåtgång för given körsträcka beror på framtida körning. Detta är inte svårt att inse; en nedväxling (uppväxling) i god tid inför en uppförsbacke (nerförsbacke) sparar bränsle. För hybridfordon ökar besparingspotentialen med storleken på bufferten (ex. batteri). Ju mer information om framtida körning desto större potential att spara bränsle. Med detta öppnar sig massor av forskningsmöjligheter hur framtida körprofil kan skattas, till exempel så kan historiska kördata lagras och användas (lämpligt ex. för busslinjer). De kördata som behöver skattas är framtida höjdprofil och hastighet, varav den senare kan variera mycket beroende på trafikintensitet. Olika skattningar/antaganden om framtida körning ger olika förbrukning vilket förändrar såväl komplexiteten i uppkomna optimeringsproblem som reell bränsleförbrukning. När vi ändå är inne på ämnet, så är beräkningskomplexiteten i allmänhet ett bekymmer vid energistyrningsdesign. I allmänhet är uppkomna optimeringsproblem olinjära och ett resultat av styrning av dynamiska system (dvs. system som ändras i tiden). För dessa problem finns i allmänhet ingen annan lösning än att diskretisera både tiden och tillståndsrummet i små delar och göra massiva (i och för sig elementära) beräkningar, vilket tar tid. Ju finare indelning, desto längre tid tar problemet att lösa och ganska snabbt så tar beräkningarna längre tid än tiden som problemet skall 2

3 lösas över. Effektiva algoritmer för detta problemområde blir förstås intressant forskning, vilket ger upphov till olika förslag på lösningar. Förenklingar, approximationer mm. kan förenkla problemet och resultera i ett optimeringsproblem som går lösa betydligt snabbare. På Signaler och System på Chalmers och på Viktoriainstitutet studeras hur framsteg inom konvex optimering/modellering kan användas till att ta fram metoder som på ett bra sätt kan inkludera batterislitagemodeller samt klara de höga krav på modularitet som ställs från den tunga sidan. Sammanfattningsvis kan sägas att den akademiska state-of-the art forskningen fokuserar i dagsläget på att göra effektivare beräkningsalgoritmer för energihanteringsproblematiken, för såväl olika drivlinekonfigurationer som andra buffertsystem i fordonet. Möjligheterna är stora och variationerna närmast oändliga så det finns inget som pekar på att framstegen kommer minska i området. Vad som förstås är intressant är att få akademin och industrin att närma sig varandra, så systematisk metodutveckling kan kombineras med relevanta industriproblem. Besök ETH-Zürich För att få andras perspektiv på relevant forskning inom energistyrnings- och drivlineområdet så har ett besök på ETH-Zürich (Eidgenössische Technische Hochschule) i Zürich genomförts den 13 september 2012 av författarna samt Nikolce Murgovski som är post doc på Mekatronik på Chalmers. Avsikten med besöket var att utbyta kunskaper högskolorna/instituten emellan. Från början var tanken att bl.a. intervjua Professor Lino Guzzella (han var talare på SHC-dagen förra året) som är framstående inom energistyrning- och drivlinedesignområdet med massor av publikationer. Lino är dock numera rektor på ETH-Zürich och lämnade med varm hand över intervjun till sin högra hand Dr. Christopher Onder, som tillsammans med Lino drivit ETHs forskning inom området. Dagen började med att Christopher Onder berättade om ETH-Zürich, som är ett institut under den Schweiziske staten som bedriver utbildning och forskning; systerinstitut är bl.a. EPF-Lausanne (École polytechnique fédérale de Lausanne, som är ett tekniskt universitet som också bedriver utbildning och forskning), PSI (Paul Scherrer Institute, som är Schweitz största center för natur- och teknikvetenskap och bedriver forskning inom Materia och material, energi och miljö samt människors hälsa) och EMPA (som är en tvärvetenskaplig forskningsinstitution för materialvetenskap och teknik). ETH-Zürich är välrenommerat och ett av världens ledande universitet inom teknik och naturvetenskap. Universitetet har fler än studenter, över 7500 anställda och över 400 professurer. Vi besökte Institute for Dynamic Systems and Control (IDSC), vilket är en del av Department of Mechanical and Process Engineering. Guzzella och Onders grupp består av 15 doktorander och teknisk personal, förutom de själva. Christofer själv säger att det generella temat för gruppen är thermotronics, och huvudfokus är fordonsdrivlinor. Modellbaserad reglering, analys och syntes (optimering) är centrala verktyg som tillämpas i de projekt som genomförs, där samhällsnyttan är bättre miljö och ekonomi. Specifikt ligger forskningsfokus på emissioner (A/F styrning, cylinderindividuell styrning och katalysatormodellering och styrning), modellbaserad ECUkalibrering (innehållande bl.a. automatisk reglerdesign, modellbaserad systemanalys och effektiv och robust styrimplementation), effektivitet (downsizing och överladdning, elektriska hybriddrivlinor och pneumatiska hybriddrivlinor) och fordonsdynamik (aktiv säkerhet och optimal manövrering i nödsituationer). Vi fick chansen att titta runt i laboratoriet och alla de riggar som finns till förfogande. Den övergripande känslan är att det finns mer resurser till förfogande än på de svenska universiteten bl.a. 3

4 tack vare ett närgående samarbete med fordonsindustrin. Grupperingen vi besökte har samarbete med bl.a. Robert Bosch GmbH, Daimler, VW, Ford, Umicore m.fl. Dessutom är finansieringsbyråkratin mindre, vilket ger mer tid åt forskningen. Det senare innebär fler projekt och bättre utnyttjande av befintliga resurser. Fast detta är en annan historia Intervju Inför besöket på ETH-Zürich och intervjun förbereddes ett flertal frågor för att få lite struktur. En del av de förberedda frågorna besvarades redan i tidigare presentation av ETH. Teknikteamet inom energistyrning fick chansen att bidra med frågor; förutom författarna så har Volvo Cars & Chalmers bidragit till frågeställningarna. Frågeställningarna delgavs inte Christofer Onder innan intervjun för att få till spontanare svar. Förutom författarna deltog ETH doktoranderna, Philipp Elbert och Tobias Nüesch. Intervjun genomfördes på engelska, och återges även på detta språk för att minimera risken för felöversättning. Vi har tagit oss friheten att ibland stöpa om ordningen på frågorna, för att få bättre läsbarhet. Dessutom har intervjun kortats ner. Vi började intervjun med att förklara avsikten med den; dels att ge oss värdefull input till arbetet inom Teknikteamet Energistyrning men även att materialet eventuellt kommer publiceras i ett svenskt nyhetsbrev med en begränsad läsekrets. Background question Question: What is your personal background? Answer Christopher: My background is mechanical engineering, and I did my Ph.D. degree in control of engines, so actually I am coming from the engine side so that explains why my hart still is pounding for engines with liquid fuels. And then we did a lot of research in engine control, engine modelling and then we started opening up the field going into engine systems, first auxiliaries, then very soon we came into all electric motors, batteries, so we worked on hybrid powertrains. We did quite a lot of work in hybrid powertrains the last ten years I would say, and then we saw also the problems with hybrid powertrains that we still have. This is the reason why we also took the special path to pneumatic hybrids as maybe is an interesting option. Questions on Energy Management Question: Are there any open challenges for algorithm method development for energy management or is it already done in academia? Answer Christopher: I think for the component sizing, all the DP (dynamic programming)-stuff that we discussed this morning, gives you all very good solutions. Of course, the step going into implementable strategies is more difficult. Integrating the different degree of amount of information on your way to go, I think there still is a lot of work to do. Public transportation is a kind of a very good first step, because there you actually know where to go. You even have a certain time schedule. But I also think this will evolve into say individual mobility. Question: We also see algorithm development towards model based energy management that can include better prediction models of the battery wear. The idea would be to minimize a trade of between fuel consumption and battery wear. 4

5 Answer Christopher: Battery models are a big issue. I mean thermal and aging, state of health etc. There are still a lot to do. I can imagine that, actually for the sizing of components, rather simple models are sufficient. But if you want to do state of charge estimation, state of health estimation on line that is a big issue. Answer Christopher: Yea, but for sizing you can probably stick to simple models. Because you do not have to observe it, you actually have your model how state-of-health develops, and then you know it. That is the easier case. But on-line estimation and state of health prediction, I mean, whenever you wants drive as we discussed at minus 20 degrees that hurts your battery. Question: What is your opinion of industrial collaboration? How close are the OEMs at picking up methods like for instance the well-established ECMS (Equivalent Consumption Minimization Strategy)? Has ECMS, spread to your industrial contacts or is it still mostly used in academia? Answer Tobias: What I have seen is that is has not spread so much yet. There are always some people who pick up the ideas and try to implement them, but the people that are on the responsible chairs do not recognize the chances yet. Maybe the reason is that the people that are responsible now come from conventional cars 20 years ago and have a different mind-set. They always think they can come up with a solution by just thinking, with rule base thinking, and the time has come when it does not work anymore. People seem to underestimate the problem complexity and the strength of systematic algorithms. People often think they can handle the problem themselves by just thinking. Answer Christopher: We have seen that over hundred years, cars where you have a torque demand. If it is positive, you have the thermal engine; if it is negative you brake. It is much more complicated now. As a control engineer, it is a chance. The real difficulty of this is not recognized very well. Question: Will the industry ever understand the complexity? Answer Christopher: Even the industry can evolve. They have to. The engineers that have worked together with us, they actually see it in the way as we do it, but they are not yet at the point where they can decide on projects. In ten years or so, they can. But there is also another point. If you have researched in university, and you have a nice result, from the point you get this nice result into an ECU it takes you at least 5 years. Because there are so many problems, you have to implement it in a decent way, it has to be fast, it has to be robust, the parameterization has to work, all these problems that usually researchers in academia do not bother with. You have to solve them. Industry is at a certain point sceptical and they are right to be sceptical, because there is a lot of work to implement the stuff. Follow up question: Can university and institutes do something to speed up this process? Answer Christopher: Yea, we can always try to include these issues in our problem solving. This is why we like to cooperate very closely to our industrial partners so we can see their problems. We have our equations, our boundary conditions in mind when we solve our problem, but we do not see the problems of the application engineers in industry who have to put these nice algorithms into the ECU, and keep it to work for km over fifteen years. We have to support these engineers in solving this problem. 5

6 Question: You are working with optimization, algorithms and so on and you apply it to energy management on vehicles and you also do it for the smart houses. Do you think and see how you can use the same tools for controlling the grid? If you introduce a lot of electrical vehicles in the grid you will also have a control problem. Do you think that problem ends up in an optimization problem where you can use the same tools? Answer Christopher: Yes, I am convinced. It is really the same thing. We have our buildings group that are using the exact same tools. I would say a smart house is a vehicle without wheels. Even in terms of power. The air condition power is very similar to the air condition power in the house. Questions on energy efficient powertrain concepts future trends and development Question: What do you say about this subject? Answer Christopher: Everything goes with the prize of energy. If the prize of energy is what we have now it is very difficult to introduce any electrification. I mean, you can see it at many OEMs; they worked on hybrid systems, they introduce it in the top level where it is a kind of prestige question. If it comes down to the models where customers say that If I pay this amount more do I get the money back? they realises that they will not get it back. So, this will work for cars costing 50 thousand and upwards, maybe 40, but it will not work for cars costing 10 to 20 thousand, because people simply cannot afford it. As we said before, the diesel engines are the one thing, because batteries still are too expensive and they are too heavy. Question: Will this be the case in ten or twenty years as well? Answer Christopher: In ten years yes and in twenty years most probably. Answer Philipp: In this regard I also think about the system complexity which makes the system more prone to errors. Even todays engine complexity has increased dramatically in the last twenty years. And as you all know, no one of you will probably try to fix something on your engine, as you could do for ten years ago. If you add electrical components this is just going to be worse. It is also an aspect of reliability. You always hear about these electric cars, for example, I don t know if it was a Tesla or a car from Fisker-Karma, a car that burned down because of some issues of reliability. Answer Christopher: Batteries, accidents with batteries, is a big issue. We do not know enough yet about batteries and long-time behaviour. Very often people promoting electric vehicles and say well, we have learned now hundred years with gasoline, now we have to switch to electric, let s also give electric attends. That s fine, but then they should stick to the numbers where gasoline cars evolved hundred years ago. Hundred years ago you had one, ten, hundreds, maybe thousand cars; this is about what we have now in electric cars. Then we had a long time to collect experience, type of mobility and fuels etc. We simply not yet have the knowledge of the batteries how they behave. Question: Can we do something as control and system engineers to improve the batteries? Answer Christopher: I think at the moment it is basic research on the battery, materials, chemistry etc. that is the most important. Trying to push electric vehicles now might even be contra productive, because people will make bad experience. It is like diesel engines in the US. In the beginning of the 80s they introduced diesel engines, very bad diesel engines, and now they have decades to kind of 6

7 get rid of those prejudiced. We have to avoid this with electric mobility. At some point, hopefully, batteries are at a much better level and then it is time. Question: How do you see fuel cell development regarding how they meet emission laws? Answer Christopher: I don t see a problem with emission with fuel cells. With fuel cells it is more a cost problem and a reliability problem. It might be problems in the production of hydrogen. Question: How do you see the fuel cell development and how they meet the standard life length demands compared to gasoline, diesel and CNG-based fuels? Answer Christopher: It is a much less robust system. In fuel cells you always have problems of distributing your air, hydrogen and water into these very small channels, so we have high sensitivity to clogging etc. Question: How much do you think the production cost of the combustion engine can decrease if it is operated as an "Auxiliary Power Unit" in a Range Extender Hybrid? Answer Christopher: Not very much cheaper. Of course it is a size, if you have an auxiliary power engine you can size it exactly to the power demand you need in average. In a normal car you have to size the engine for acceleration, km/h in about 8-10 seconds or whatever the customer wants, and having an average power of maybe 5 kw. This is the problem; part load efficiency is what we dealing every day with. You might not need variable valve timing etc., because you run it in one operating point. But nowadays it is not such a big issue. Of course you can go smaller and that makes you cheaper. Question: What is the most interesting development within the combustion engine technology? Answer Christopher: That is a very wide question. What I think is very interesting is that, if we go into the direction of synthetic fuels then we can tailor the fuel to the combustion process and vice versa, so we can optimise the fuel and the combustion process to have a very high efficiency and have more or less what we exactly want from our engine. What you saw in the morning with the CNG hybrid powertrain goes in this direction (see https://clever.empa.ch/). You do a good hybridization and then on your engine your best operating point and then you kind of tweak this operating point to be more efficient. I think this is one very promising direction we should go. Hybridization gives you the opportunity to get rid of operating points which are very disadvantages in this certain combination of the fuel and combustion process you have decided, but it is unnecessary to run the engine there because you have hybridization. But of course it is a question of money in the end again. Question: How about a pneumatic solution? Answer Christopher: The point is of course that you don t need an expensive battery (see neumatic_powertrain) Question: What is the most common powertrain in India/China within 10/20 years? 7

8 Answer Christopher: A cost effective one; small gasoline engines; hopefully with three-way catalytic converters. If you look at these Tug-Tugs, the three-wheel vehicles, they have hundred thousands of them within the city. It s a nightmare. Question: What do you think about waste-heat recovery? What techniques are most interesting and in which applications? Answer Christopher: So you are thinking about thermoelectric generators. I actually like the idea of thermoelectric generators, because they have no moving parts and there is a good chance that you can produce them in a cost-effective way. There is still some research to be done on thermoelectric generators. Question: Are there something you would like to add? Answer Christopher: There is still a lot to do on gasoline engines. There is still a lot to prove, so we have still quite some work to do, which is worth doing. Question: Is it more difficult to get funding for engine research these days? Answer Christopher: Now it is actually easier again. But say three years ago due to that push from the government, spending a lot of money in electromobility, it was very difficult to get a project running which dealt with combustion and all kind of old fashion engineering. Question: Why has that change lately? Answer Christopher: Because now the subsidiaries went down and the companies again went back to the work they could sell, because they couldn t get the subsidiaries anymore, and then focusing more on what they really need. If you give money and you tell that the money should be used for electromobility, of course people will take the money and they will do something on electromobility. But the interesting thing is, what they will do when they don t get the money anymore, will they continue or will they wrap down. And obviously, they wrapped down. This is what we see. Question: What do you think about hybrid vehicles and plugin-hybrid vehicles? What is your opinion; will there be hybrids or plugin-hybrids? Answer Christopher: I think if we have hybrids it will be sooner or later plugins. Because it is only a slightly change of energy management, whether you deplete your battery yes or no. It is a question of the prize, how large is the battery and how large is the distance you can drive. Market development Question: What is the quickest way to increase the market penetration of driven electrified kilometres? Answer Christopher: Increase the fuel price! Question: How should the vehicles/products be developed to create attractive customer properties? Answer Christopher: Again, electric ones. Make a reasonable range. This is a big issue. Everyone knows that day-by-day driving is maybe 50, 60 or 70 kilometres but not more, but at the weekend you might want to do more and again it is a financial question, if you can t afford to have a second 8

9 and a third and a forth car. Then your third car might be an electric one and you use it for commuting and at the weekend you take the second or the first one which are diesel or gasoline, liquid fuels cars. But, if we are talking about the Chinese and Indian markets where hundreds of millions vehicles are expected into the next years, we are talking about a first car, a first and only car. Question: What powertrain configurations will be on the market within ten years, hybrids, plug-inhybrids, pneumatic, hydraulic, flywheel? Answer Christopher: More or less what we see now. The shares of the alternative ones will increase. But I am convinced that diversity will increase. We will see much more different concepts Question: What subsidiaries/incentives/laws are effective in the conversion to electrified vehicles? Answer Christopher: You should not promote the path to the goal, you should promote the goal. Question: What are the main driving forces for the development of electrified vehicles, climate changes or less oil? Answer Christopher: Of course it is CO2, it is climate, it is kind of the fear of this strong dependence on certain countries, but anyway even if you switch to electric systems you have this dependency. Then the countries which have a lot of electric power to sell and other ones who will deliver the power, if they produces it in that way that you would like, it is a different question. Sometimes I have the feeling that people who are promoting electric vehicles they do not really see all the consequences and all the advantages that combustion engines have. I mean producing electric energy also produces CO2. Many politicians forget about that. Leading universities/institutes/industry Question: Who, university/group, is leading the area of Energy Management in the world? Answer Christopher, Philipp, Tobias: It is hard to say who is leading, but we have Ohio state University, Ann Arbour was active before, University of Michigan is still doing quite much. Then of course the Swedish Universities, you are doing a lot of good work, at Chalmers and Linköping University but also at KTH etc. Also, the guys from Netherland, ETH, Eindhoven University, IFP in Paris and also Politech in Milano. The Germans they don t publishing in international journals, so I wouldn t say that they counts to the world leading energy management. I also get the feeling that they are a little bit running behind. A lot of people there are really good engineers and know what is going on, but it seems like they don t have this policy of publishing so much. Don t underestimate the Germans. At Karlsburg and Stuttgart they have very good control engineers even if they do not publish they do a lot of good work. Question: Who is the leader in the vehicle industry in the energy management area? Answer Christopher: We cannot tell because we don t know in detail what they do. Question: But if you look at the products that are out now, can you say something about that by looking at for instance the fuel consumption? Can you figure it out that way? Answer Christopher, Philipp, Tobias: Toyota of course, they have a lot of experience, it is very clear. The problem is it might be dangerous to say well this and this company has not the knowledge to do 9

10 energy management, because they simply saw the market, they saw the goal and they decided not to go in that direction. That does not mean that in a very short time they wouldn t be able to acquire all this knowledge and go on running. Answer: What you see in the market is maybe not representative for what state of the art the energy management is in, because that is not what people want. People want a car with good performances; you don t care about how much the energy consumption of the vehicle is. For example BMW they make now the same thing as Tesla, they produce electric cars that have high performance. BMW efficient dynamics is also more driving performance. Answer Christopher: It is kind of improvement performance, but at the same time reducing fuel consumption. The companies have to make money, so they have to sell their cars. If you don t sell your electric cars you are dead. Electrified roads Question: What do you think about electrified roads? Do you think it will happen? Answer Christopher: I might happen but not in the next twenty years. If we are talking about CO2, one very interesting option is natural gas. If you switch from gasoline or diesel to natural gas you immediately get a CO2 advantage of 20-25%. And that is really proven technology. So the problem is an infrastructure having the CNG-refuelling stations. This is a much smaller problem than electrifying the roads. Slutkommentar Intervjun som genomfördes var lång men intressant och svepte över en massa intressanta frågeställningar. Professor Christofer Onder har en tydlig åsikt att vi inte skall styra mot en viss tekniklösning, utan det är målet som skall lyftas fram. Detta brukar även falla våra svenska politiker på läppen, men i nästa andetag säger vissa att vi bör satsa mer på elektrifierade fordon. Enligt Christofer så finns stor potential kvar hos förbränningsmotor, som tillsammans med naturgas och syntetbränslen kan minska koldioxidutsläppen ganska mycket till låg kostnad. Jag tolkar inte Christofer som att han är mot elfordon, men det är riskabelt ur flera synvinklar att satsa på en lösning som vi vet så lite om. Hybridisering av olika slag är ett mer naturligt sätt att närma sig fordonselektrifieringen, och det blir avgörande att systematiskt arbeta med energihanteringsproblematiken. Detta gör sig bäst i nära samarbete med akademin/instituten och industrin, vilket vi även i Sverige glädjande nog inser. 10

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch

Ett hållbart boende A sustainable living. Mikael Hassel. Handledare/ Supervisor. Examiner. Katarina Lundeberg/Fredric Benesch Ett hållbart boende A sustainable living Mikael Hassel Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner atarina Lundeberg/redric Benesch Jes us Azpeitia Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare

Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare Boiler with heatpump / Värmepumpsberedare QUICK START GUIDE / SNABBSTART GUIDE More information and instruction videos on our homepage www.indol.se Mer information och instruktionsvideos på vår hemsida

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Module 1: Functions, Limits, Continuity

Module 1: Functions, Limits, Continuity Department of mathematics SF1625 Calculus 1 Year 2015/2016 Module 1: Functions, Limits, Continuity This module includes Chapter P and 1 from Calculus by Adams and Essex and is taught in three lectures,

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm

Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Viktig information för transmittrar med option /A1 Gold-Plated Diaphragm Guldplätering kan aldrig helt stoppa genomträngningen av vätgas, men den får processen att gå långsammare. En tjock guldplätering

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden

2014-05-15. Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden 2014-05-15 Ulrika Bokeberg, Director Public Transport Authority, Region Västra Götaland, Sweden Västra Götaland Population: 1,6 million 49 municipalities Gothenburg M.A.: ~ 1 million Distance North-South:

Läs mer

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige

CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige CONNECT- Ett engagerande nätverk! Paula Lembke Tf VD Connect Östra Sverige Kontakter för din tillväxt CONNECT för samman entreprenörer och tillväxtföretag med kompetens och kapital. Och vice versa. värderingar

Läs mer

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng

Materialplanering och styrning på grundnivå. 7,5 högskolepoäng Materialplanering och styrning på grundnivå Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Skriftlig tentamen TI6612 Af3-Ma, Al3, Log3,IBE3 7,5 högskolepoäng Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program

ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program ERS (Electrical Road System) Slide-in project within FFI program FFI Fordonsstrategisk forskning och innovation What is slide-in? Slide-in, is a name that forsknings-, is used to innovations- explain,

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen Syfte: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare. Eleverna ska träna sig på att läsa och förstå en engelsk text. Eleverna ska lockas att läsa och tala högt på

Läs mer

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs

PowerCell Sweden AB. Ren och effektiv energi överallt där den behövs PowerCell Sweden AB Ren och effektiv energi överallt där den behövs Requirements of power electronics for fuel cells in electric vehicles Andreas Bodén (Rickard Nilsson) Förstudie: Kravställning på kraftelektronik

Läs mer

Arctic. Design by Rolf Fransson

Arctic. Design by Rolf Fransson Arctic Design by Rolf Fransson 2 Endless possibilities of combinations. Oändliga kombinationsmöjligheter. 3 4 5 If you are looking for a range of storage furniture which limits of combination is set by

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

Politik. Affärssystem: användning, projekt och marknad. Perspektiv presenterade av affärssystemföretag och i akademiska skrifter

Politik. Affärssystem: användning, projekt och marknad. Perspektiv presenterade av affärssystemföretag och i akademiska skrifter Affärssystem: användning, projekt och marknad Politik Alf Westelius 1 Alf Westelius 38 Konkurrerande affärslogiker, makt och styrning Perspektiv presenterade av affärssystemföretag och i akademiska skrifter

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p)

1. Compute the following matrix: (2 p) 2. Compute the determinant of the following matrix: (2 p) UMEÅ UNIVERSITY Department of Mathematics and Mathematical Statistics Pre-exam in mathematics Linear algebra 2012-02-07 1. Compute the following matrix: (2 p 3 1 2 3 2 2 7 ( 4 3 5 2 2. Compute the determinant

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

FYTA11-ma2, ht14. Respondents: 12 Answer Count: 8 Answer Frequency: 66,67 %

FYTA11-ma2, ht14. Respondents: 12 Answer Count: 8 Answer Frequency: 66,67 % FYTA11-ma2, ht14 Respondents: 12 Answer Count: 8 Answer Frequency: 66,67 % General opinion Give your opinion in the scale 1-5. 1 = very negative 2 = negative 3 = neutral 4 = positive 5 = very positive

Läs mer

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version

Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3. Engelsk version Exempel på uppgifter från 2010, 2011 och 2012 års ämnesprov i matematik för årskurs 3 Engelsk version 2 Innehåll Inledning... 5 Written methods... 7 Mental arithmetic, multiplication and division... 9

Läs mer

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006

SOA One Year Later and With a Business Perspective. BEA Education VNUG 2006 SOA One Year Later and With a Business Perspective BEA Education VNUG 2006 Varför SOA är viktigt? As margins erode companies need to optimize for process and operational efficiency or find new markets

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Maglev Trains The superior type of trains Namn: Felix Goding

Maglev Trains The superior type of trains Namn: Felix Goding Maglev Trains The superior type of trains Namn: Felix Goding Klass: TE14A Datum: 02/03-2015 Abstract This report is about how and why Maglev trains are better than ordinary high-speed trains. I will prove

Läs mer

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige

Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Blivande och nyblivna föräldrars uppfattningar om munhygien och tandvård före och efter immigration till Sverige Masteruppsats (ej examinerad) av Kasra Katibeh F.d. student vid Folkhälsovetenskapliga programmet,

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT,

FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, FANNY AHLFORS AUTHORIZED ACCOUNTING CONSULTANT, SWEDEN HOW TO CREATE BLOG CONTENT www.pwc.se How to create blog content Fanny Ahlfors Authorized Accounting Consultant 5 Inbound Methodology Attract Convert

Läs mer

Why Steam Engine again??

Why Steam Engine again?? Småskalig ångteknik för värmeåtervinning inom Stålindustrin med modern ångmotor 1 Why Steam Engine again?? Rankine power cycles is more fuel flexible than any other power cycles but in the small scale

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Isometries of the plane

Isometries of the plane Isometries of the plane Mikael Forsberg August 23, 2011 Abstract Här följer del av ett dokument om Tesselering som jag skrivit för en annan kurs. Denna del handlar om isometrier och innehåller bevis för

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2.

Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. General opinions: 1. What is your general feeling about the course? Antal svar: 17 Medelvärde: 2. Kursvärdering - sammanställning Kurs: 2AD510 Objektorienterad programmering, 5p Antal reg: 75 Program: 2AD512 Objektorienterad programmering DV1, 4p Antal svar: 17 Period: Period 2 H04 Svarsfrekvens: 22%

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Flexible Assembly of Environmental Cars

Flexible Assembly of Environmental Cars Mr.Dick O.Larsson Volvo Cars Core ME T&F (Framtida process strategier) Sammanfattning / dagsläget: Flexible Assembly of Environmental Cars Trots sina tidigare framgångar, går svensk fordonsindustri stora

Läs mer

Sustainable transport solutions. Rolf Willkrans Sustainability & Public Affairs Volvo Group Headquarters

Sustainable transport solutions. Rolf Willkrans Sustainability & Public Affairs Volvo Group Headquarters Sustainable transport solutions Rolf Willkrans Sustainable transport solutions The Volvo Group's vision is to become the world's leading provider of sustainable transport solutions Volvo Group welcomes

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.

V 4. Veckan som gått. APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00. Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00. APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16. Veckan som gått V 4 APT 9 Februari. Förskolan stänger 16.00 Föräldrarådsmöte 24 Februari. Kl. 18:00 APT 10 Mars. Förskolan stänger kl16.00 Vargen Hej igen och dags igen för en ny sammanfattning över vår

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June

City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June City Mobility Transport Solutions -Environmental and economic sustainability by new technology Trondheim 26th of June Edward Jobson Volvo Bus Bus system Electric Hybrid Buses High Power Charging IT support

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Helping out in the kitchen or how to measure engagement

Helping out in the kitchen or how to measure engagement 2015-01-22 Av Patrik Österblad Helping out in the kitchen or how to measure engagement Let's kick off with a fable so you get the hang of it... http://www.kidsfables.com/the-lion-and-the-ant/index.htm

Läs mer

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23

TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 TRENDERNA SOM FORMAR DIN VERKLIGHET 2014 ÅRETS IT AVDELNING 2014 2014-01-23 THE POWER OF INTEGRATION There will not exist hardware without services integrated, services without applications surrounding

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH

Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH Examensarbete Introduk)on - Slutsatser Anne Håkansson annehak@kth.se Studierektor Examensarbeten ICT-skolan, KTH 2016 Anne Håkansson All rights reserved. Svårt Harmonisera -> Introduktion, delar: Fråga/

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska

Studieteknik för universitetet 2. Books in English and annat på svenska Studieteknik för universitetet 2 Books in English and annat på svenska Inte bara svenska till engelska Vardagsspråk till akademiskt språk Böcker på engelska. Lektioner, diskussioner och tentor på svenska.

Läs mer

Rapport elbilar Framtidens fordon

Rapport elbilar Framtidens fordon Teknikprogrammet Klass TE14. Rapport elbilar Framtidens fordon Namn: Joel Evertsson Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about electric car. We have worked with future vehicles and with this report

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Exempel 1 Bedömning C

Exempel 1 Bedömning C Exempel 1 Bedömning C The definition of a good life has, as many other things, changed through time. The biggest change for people nowadays compared to people in the history is generelly food. It is so

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees?

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account. Can I withdraw money in [country] without paying fees? - General Can I withdraw money in [country] without paying fees? Kan jag ta ut pengar i [land] utan att behöva betala extra avgifter? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1

Kursplan. FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag. 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Kursplan FÖ3032 Redovisning och styrning av internationellt verksamma företag 15 högskolepoäng, Avancerad nivå 1 Accounting and Control in Global Enterprises 15 Higher Education Credits *), Second Cycle

Läs mer

Questionnaire for visa applicants Appendix A

Questionnaire for visa applicants Appendix A Questionnaire for visa applicants Appendix A Business Conference visit 1 Personal particulars Surname Date of birth (yr, mth, day) Given names (in full) 2 Your stay in Sweden A. Who took the initiative

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22

Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Protokoll Föreningsutskottet 2013-10-22 Närvarande: Oliver Stenbom, Andreas Estmark, Henrik Almén, Ellinor Ugland, Oliver Jonstoij Berg. 1. Mötets öppnande. Ordförande Oliver Stenbom öppnade mötet. 2.

Läs mer

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt,

Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, Senaste trenderna från testforskningen: Passar de industrin? Robert Feldt, robert.feldt@bth.se Vad är på gång i forskningen? (ICST 2015 & 2016) Security testing Mutation testing GUI testing Model-based

Läs mer

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS

The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Career Path - choices and chances ULRIKKE VOSS The Academic Path Professur söks i konkurrens 5llsvidareanställning D O K T O R S E X Postdoktor!dsbegränsad max 2 år enligt avtal Biträdande

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

2014-11-21 Av Patrik Österblad

2014-11-21 Av Patrik Österblad 2014-11-21 Av Patrik Österblad The interview We take a dive into a situation most of us have been in. The job interview. Questions and answers you as a job seeker perhaps should ask, as well as what you

Läs mer

Avoid Over Planning Your Next Trip: Why Less Planning is the Best Plan

Avoid Over Planning Your Next Trip: Why Less Planning is the Best Plan Avoid Over Planning Your Next Trip: Why Less Planning is the Best Plan It can be tempting to over plan a trip. It can be comforting to hold up your binder full of reservations, schedules, and brochures

Läs mer

The Swedish National Patient Overview (NPO)

The Swedish National Patient Overview (NPO) The Swedish National Patient Overview (NPO) Background and status 2009 Tieto Corporation Christer Bergh Manager of Healthcare Sweden Tieto, Healthcare & Welfare christer.bergh@tieto.com Agenda Background

Läs mer

Are you God s gift to your employees?

Are you God s gift to your employees? 2014-12-12 Av Patrik Österblad Are you God s gift to your employees? "Everyone is engaged, otherwise they have nothing here to do. We don t employ introverted because we want creative people where everyone

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates.

Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Capabilities for Education, Work and Voice from the Perspective of the Less Employable University Graduates. Delstudie inom EU-projektet Workable 2010-2013 Gunilla Bergström Casinowsky Institutionen för

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer