7 ag 2 d s. d I i. re to

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "7 ag 2 d s. d I i. re to"

Transkript

1 set u h r ltu u K Företagsmässan Malung 28-30/10 0 på / 7 ag 2 d s r re to d I i ning l l ä t föres a r t Ex Cassels

2 Folkets Hubb Servicepunkten mitt i byn i lokalsamhället Bor hos Statoil, OK, ICA, biblioteket, eller Stora Rummet Digital Samlingslokal Evenemang 1,5-12Gbit/s Vision Lilla Rummet För alla Mbit/s Digital Bio Teater Religion Opera Utbildning Konferens Klenshyttans bystuga en servicepunkt? Lokala nätverk & IPbaserat stöd Mbit/s Läkar journaler Byalagsnät 24hDistansvård myndigheten Applikations Kamera VISAM* Klassrum delning styrning tillsammans EyeProfessionellt commerce** VPN stöd IP-TV Ett mediebaserat nät som kommunicerar kultur, utbildning och samhällstjänster med hjälp av ljud och bildteknik till digitala samlingslokaler över hela landet. *Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Skattemyndighet mfl statliga, regionala och kommunala organisationer **Clas Ohlson, Apoteket, Biltema, ICA, Coop. Praktisk leverans med det pånyttfödda Lantbrevbärarnätet som kör ända hem!

3 Stiftelsen Folkets Hubb Arbetsförmedlingen i Dalarna: Mötesplatser med ögonkontakt i2i Omkoppling är enkelt som att ringa Ingen fördröjning man kan prata i mun på varann... I drift sen 2005 till skillnad mot annan videokonferensteknik Används den och är lönsam Utveckling mot Många deltagare. Stora lokaler. Bearbetning i nätet...

4 Dalarn Södra Fjällen a Dalälvarna möjliga samhällstjänster på distans Bergslagen - Personer och företag på platsen och deras behov Vilken samhällssrevice från kommun, landsting, länsstyrelse och staten i övrigt vill vi ha/vill vi ge. - Finns skola, behov av distansutbildning övriga distanstjänster - Personer och företag på platsen och deras behov Vilka aktörer och tjänster i övrigt, turistbyrå/info/lokal/by-kontor - Kultur på distans teknik och övriga förutsättningar - Resultat - Förutsättningar, dvs tillgång till fiber, lokaler, personer och företag som kan hjälpa till, beskriv förutsättningar för mediering av skolmiljön Kostnader för att skapa medierade servicepunkter (från billigaste alternativ wifi hotspot till drömmar) Finns stor salong (bystuga/folkets hus/biograf mm), möjligheter/kostnader Finns turistbyrå/info/lokal/by-kontor, kostnader för mediering av tjänsterna Tidplan för införande beroende på ambitionsnivå näringsutveckling - Möjliga leverantörer, Lokala entreprenörer - Skall ett fiber till byn projekt skapas?, (se bredbandskokboken) - Bredband till byn

5 sammanfattning många bitar på plats och nu kör vi behov dat n a m teknik infras truk lokaler lokal org a tur nisation

6 behoven varför avvecklas tjänster och närvaro ekonomi Ständigt ökat pris på arbetskraft, budgetskärningar, rationaliseringar - kommer att fortsätta stuprör Myndigheter sätt är att rationalisera och centralisera - mindre lokal närvaro vad kan vi göra Enda sättet att åtgärda konsekvenserna är att skapa nya sätt att producerar och leverera samhällstjänster

7 SOU 2009:92 underifrånperspektiv skyldighet att leverera samhällstjänster där medborgarna finns och på deras villkor. servicecentra och servicepunkter ekonomi genom samordning /dela kostnader, och genom att använda ny teknik (ICT) nya roller nytt yrke att lokalt hantera och vara värd för samordningen skyldighet att finansiera den lokala leveransen av myndighetens tjänster

8 tekniken KTH och Folkets Hubb: fixar vi med modern ICT Internet vi använder redan, och många myndigheter är duktiga (exv RSV) men av många orsaker avancerad mediering fungerar inte detta för alla tjänster mer avancerad ICT ger möjligheter till flera dimensioner av kommunikation för avancerade tjänster men också för att överbrygga hinder som datorvana flera användningar speciellt om man vidgar användningen vård på distans, kultur, utbildning, event, kommersiell användning,

9 lokal konvergens underifrånperspektivet lokalen är den sambrukade resursen allt kretsar kring, ägs och hanteras av den lokala gemenskapen. Idag finns drifts och samarbetsorganisationer det är naturligt att utgå från dessa. modeller måste skapas för hur de som ska leverera tjänster kan samarbeta med den lokala värden, hur man bokar och betalar för sig,

10 lokal konvergens digitala bygemenskapen fiber till hemmen när bygdegården är fibrerad är ett naturligt nästa steg att koppla in intresserade fastigheter. Att skapa en digital bygemenskap. digital samfällighet vi behöver modeller för telesamfälligheter så att de kan ta på sig rollen som lokal operatör bredbandskokboken är ett initiativ att samla och sprida erfarenheter kring att skaffa bredband sista biten där den kommersiella aktörerna inte räcker till:

11 Finns det förutsättningar?

12 På kraftledning ar ägs av oss (STaten)

13 Förut bara radiolänkar - nu mer och mer fibrer

14 Det här har vi betalt på teleräkningen numera kallas det KGB (KopparGlasBolaget ) eller Skanova och ska som av Telia helägt bolag serva alla, inte bara Telia

15 På kraftledningarna till alla? Kommuner....också Staten

16 Delvis byggt av Vattenfall. Ägs av Danmarks telekombolag

17 Här kommer Staten igen! I de flesta banvallar.

18 Telenor Även Norge har en massa fiber runt vårt avlånga land...

19 IT-Norrbotten Telenor...åsså finns det regionala nät som går från byarna som Karesuando in till städer och andra samhällen som Råneå

20 Mer Telia-Sonera IT-Norrbotten Telenor..och då måste ju Telia ha ett likadant men bara nästan inte till Karesuando och Nikkaluokta....och det är bara ITNorrbotten och Banverket som tar sig över till Norge

21 Mer Glesbygdsnät Mer Telia-Sonera IT-Norrbotten Telenor I Härjedalen finns också Herjenet..och i Dalarna har Malungs energi byggt en hel del och Teracom lite grann.

22 Mer Glesbygdsnät Mer Telia-Sonera IT-Norrbotten Telenor Stadsnät, energibolag, nätbolag, kommunnät, regionnät, telebolag och akademi dessutom har vi IP-Only Lunet Stokab Gotnet VB-Energi Älvsbyns Kommun Skekraft IT-Västerbotten Luftfartsverket Universiteten Mora Kommunät Colt Jämtkraft Hudik Stadsnät Umenet Ludvika Stadsnät Herjeån Telias lokala nät Bredbandsbolaget.och många många fler!

23 vi har startat information vi har, tillsammans med IEF och HSSL, genomfört ett antal konferenser för att informera och diskutera möjligheterna och lokala behov förstudier vi på gång att genomföra ett antal förstudier (Leader) för att inventera behov och möjligheter mera konkret - piloter i nästa steg genomförs några pilotinföranden, för att pröva och demonstrera i detta skedet sker även en vetenskaplig utvärdering av samhällsnytta och teknik. (Tvv,Mål2) införande införande i större omfattning är sedan tänkt att ske i inlandet med stöd från regionala strukturfonder

24 var är vi nu förstudier Vi har fått klartecken att köra igång ett antal förstudier som täcker de tre norra stödregionerna

25 Dalarn Södra Fjällen a Dalälvarna Bergslagen lo k ala m ö ten sa m m a n fat t n in g ko m m un LEA DER su m m e r in g Lokala möten, byamöten genomförs under augusti och september enligt tidplan med fokus att samla behov och inventera möjligheter och förutsättningar. Dessa följs av sammanfattande dragningar per kommun. Fokus i dessa är vilka områden och vilka samhällstjänster som ska prioriteras för provverksamhet. Dessa planeras utföras under oktober. Slutligen sker en gemensam summering av förstudieresultat för samtliga tre involverade Leaderområden i Dalarna. Preliminärt planeras denna summering att ske sent i oktober eller början i november.

26 Dalarn Södra Fjällen a Dalälvarna lo k ala m ö ten sa m m a n fat t n in g ko m m un Bergslagen LEA DER su m m e r in g I de inledande lokala mötena är det tänkt att det underifrån perspektiv, som Höglunds utredning talar om, ska vara det ledande i diskussionen med övriga parter/intressenter. Agendan täcker följande områden: (I) Behov av möjligheter till distribuerade samhällstjänster (ur det lokala perspektivet), (II) Motsvarande för övriga distribuerade tjänster (kommersiell, kultur,..), (III) Inventering av teknik och förutsättningar. Intressenter Område (I) Område (II) Område (III) Lokala byagruppen Ledande Observatör och bollplank Observatör och bollplank Observatör och bollplank Idéer och behov Observatör och bollplank Observatör och bollplank Kommunen, ansvariga nämnder Lokala företag Landsting Länsstyrelse Stiftelsen CeSC/MDI/DSV Observatör och Ledande bollplank Idéer och behov Idéer och behov Observatör och Ledande vad avser bollplank vård och kultur Observatör och Observatör och bollplank bollplank Möjligheter, idéer Möjligheter, idéer Ledande och inspiration och inspiration Möjligheter, idéer Möjligheter, idéer Möjligheter, idéer och inspiration och inspiration och inspiration

27 Dalarn Södra Fjällen a Dalälvarna möjliga samhällstjänster på distans Bergslagen - Personer och företag på platsen och deras behov Vilken samhällssrevice från kommun, landsting, länsstyrelse och staten i övrigt vill vi ha/vill vi ge. - Finns skola, behov av distansutbildning övriga distanstjänster - Personer och företag på platsen och deras behov Vilka aktörer och tjänster i övrigt, turistbyrå/info/lokal/by-kontor - Kultur på distans teknik och övriga förutsättningar - Resultat - Förutsättningar, dvs tillgång till fiber, lokaler, personer och företag som kan hjälpa till, beskriv förutsättningar för mediering av skolmiljön Kostnader för att skapa medierade servicepunkter (från billigaste alternativ wifi hotspot till drömmar) Finns stor salong (bystuga/folkets hus/biograf mm), möjligheter/kostnader Finns turistbyrå/info/lokal/by-kontor, kostnader för mediering av tjänsterna Tidplan för införande beroende på ambitionsnivå näringsutveckling - Möjliga leverantörer, Lokala entreprenörer - Skall ett fiber till byn projekt skapas?, (se bredbandskokboken) - Bredband till byn

28 sammanfattning många bitar på plats behov dat n a m och nu kör vi teknik infras truk lokaler lokal org a tur nisation

29 Fiber till byn Ett bredbandssamarbete i samverkan mellan SSNf, LRF och KTH för att inspirera de boende på landsbygden att ta spaden i egna händer.

30 Kommuner i Sverige med stadsnät Aktuella orter för Inspirationsseminarium Nässjö Eskilstuna Falköping Motala Nordanstig Kristianstad Ystad Karlskrona Lidköping Strängnäs Sandsviken Krokom Lokala Bredbandsn t gande Saknar (114) Kommunalt (139) Privat (16) Blandat (21) 30

31 Vad är bredband hur fort är fort? 2 Mbit/s = 30 st samtidiga telefonsamtal, 5 Mbit/s = en Tv-kanal, 20 Mbit/s en HDTV kanal Skicka en röntgenbild till en vårdcentral eller fastlandet med 1 Mbit/s hastighet ca 9 minuter 1-10 Mbit/s 10 Mbit/s -1Gbit/s

32 ADSL - Koppar Koppar Telestation < 7 km Fiber < 1,5 km VDSL

33 Mobilt bredband Radio Basstation Fiber < 5 km

34 Fiber Fiber Anslutningspunkt Fiber > 10 km

35 Fiberkabel 0,008mm = ett hårstrå

36 ADSL - Koppar VDSL Mbit/s 16 Nedströms 12 8 Uppströms km

37 Mobilt bredband? Radiovågor har en begränsad räckvidd och kapacitet! ,4 7,2 3,6 Nedströms Mbit/s Uppströms km 1,2 2,5 2,5 5 Tio samtidiga Användare 1,5 15 0,15 3 0,07 1,5 0,7

38 Kapacitet fiberkabel Uppströms > Nedströms Mbit/s km

39 ? Fiber till byn fiber från byn km?

40

41

42

43 Beräkning av investeringskostnaden för en liten by Investeringskostnaden för det passiva nätet fram till en överlämningspunkt beräknas per medlem enligt självkostnadsprincipen. Den bygger på att gemensamma kostnader delas lika medan de delar av nätet, som bara rör en enskild anslutning, belastar den specifika medlemmen. I slutänden beslutar man som regel att alla betalar lika mycket och då medelvärdet. AP ansluts till stadsnätet direkt eller via en hyrd fiberförbindelse. Aktiv utrustning och tjänster tillhandahålls och opereras av en kommunikationsoperatör eller av stadsnätet. Det slutgiltiga priset för tjänster beror sedan på hur attraktiv det samlade abonnentunderlaget är för operatören i förhållande till inkopplingskostnaderna. I gynnsamma fall kan t o m operatören vara beredd att betala för en anslutning till byanätet. ÖP medelvärde Överlämningspunkt gemensam enskild Gård nr 1 Projektering 10 Installation Gård Nod Materiel Grävning

44 Koncept för samverkan Här möter underliggande infrastrukturnivåer slutkunden. En stor flora av tjänsteleverantörer finns idag i Internet Eftersom marknaden är global kan tjänster hämtas från hela värden. Av ca 400 tjänsteleverantörer i Sverige har ett fåtal egen infrastruktur. Nivå Internet. TV. Telefoni mm. Infrastruktur Tjänster Transmission Svart fiber Kanalisation Tjänsteleverantörer (TV, telefon, kommun, stat, kultur, skola mfl) Kapacitet Nätoperatör / KO = bolag eller byalag Passivt nät Byalag eller nätoperatör (bolag) Plats rör eller slang byalag

45 Byalagsmöte i Västerbotten inför beslut om byggnation av ett byanät

46 Någon måste peka ut vägen! Tack

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun

Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun Bredbandskartläggning i Vingåkers kommun december 2010 Sid 1(22) 2010-12-17 15:12:29 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Teknikdiskussion... 4 2.1 Fiber... 4 2.2 Koppar... 4 2.3 Kabel-TV... 4 2.4 Mobilt

Läs mer

Handlingsprogram för IT-Infrastruktur

Handlingsprogram för IT-Infrastruktur Handlingsprogram för IT-infrastruktur Sida 1 (12) Handlingsprogram för IT-Infrastruktur Bredbandssamordning i Västra Götaland Handlingsprogram för IT-infrastruktur Sida 2 (12) INNEHÅLL 1 HANDLINGSPROGRAM...

Läs mer

SLUTRAPPORT Förutsättningar för ett framtidssäkert bredband i Ragunda kommun

SLUTRAPPORT Förutsättningar för ett framtidssäkert bredband i Ragunda kommun SLUTRAPPORT Förutsättningar för ett framtidssäkert bredband i Ragunda kommun AXEG AB www.axeg.se AXEG 2011:023-1 Rev A 2012-04-16 Sida 1 av 35 FÖRORD När vi på AXEG gav oss i kast med detta spännande uppdrag

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Bredbandsstrategi Leksands kommun

Bredbandsstrategi Leksands kommun Bredbandsstrategi Leksands kommun 1 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund/Syfte... 3 2 Allmänt om bredband... 3 3 Övergripande roller, mål och strategier... 4 3.1 Regeringen och bredbandsstrategin...

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Joakim Aspengren PTS Borlänge 2011-05- 31 1 PTS Vision Alla i Sverige ska ha tillgång till effektiva, prisvärda och säkra kommunikationstjänster. I december 2010 fick

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Riktlinjer Utgåva 2012-02-06 Sid 1(27) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 1 Nuläge... 3 1.1 Behovsbild... 3 1.2 Nätutbredning...

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014

Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Bredbandskartla ggning Sö rmland 2014 Vicicom AB 2014-03-05 Sammanfattning Tillgång till bredband med hög kvalitet och kapacitet är idag en förutsättning för effektiv förvaltning i kommun, näringsliv,

Läs mer

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se WEBB Vellinge.se

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

2015-04-15. Bredbandsstrategi för Mora kommun 2015-2020

2015-04-15. Bredbandsstrategi för Mora kommun 2015-2020 2015-04-15 Bredbandsstrategi för Mora kommun 2015-2020 1 Bredbandsvision för Mora kommun. Mora stadsnät är en självklar och drivande kraft i förverkligandet av Regionstad Mora. Stadsnätet erbjuder företag

Läs mer

FIber till byn. för en levande landsbygd

FIber till byn. för en levande landsbygd FIber till byn 1 för en levande landsbygd Bredband till alla genom Fiber till byn Det är viktigt att landsbygden och de mindre orterna får samma tillgänglighet som storstäderna. Det är avgörande för Karlstads

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun

IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Dnr 2014/0148 IT-Infrastrukturprogram för Sotenäs kommun Syftet med IT-infrastrukturprogram för Sotenäs kommun är att på övergripande nivå lägga fast hur Sotenäs kommun ska hantera frågan om bredband och

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

Strategi för bredband i Kalix kommuns landsbygd 2015-2020

Strategi för bredband i Kalix kommuns landsbygd 2015-2020 Strategi för bredband i Kalix kommuns landsbygd 2015-2020 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bredbandsstrategi 2015-20 Strategi 2015-02-09, 31 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger

Fiber i Dalsland. Det är livskvalitet. Foto: Morgan Torger Fiber i Dalsland Fib er f Ti ör b llsa re mm db an and! s. Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Foto:

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14

Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14 Bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2014-2020 Gällande Ljusdals kommun Antagen i kommunfullmäktige 2014-06-15 Diarienummer: KS 0116/14 ljusdal.se Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Vision...

Läs mer

Byanät för bredband i världsklass

Byanät för bredband i världsklass Byanät för bredband i världsklass Djurö 2011-05-18 1 Välkommen Pia Södergren Ordförande Skärgårdens Intresseföreningars KontaktOrganisation. SIKO 2 Bredband till alla tillsammans kan vi klara utmaningen

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

Bredbandsstrategi 2013-04-19

Bredbandsstrategi 2013-04-19 Bredbandsstrategi 2013-04-19 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2. Mål... 3 2. Bakgrundsfakta... 3 2.1. Bredbands kapacitet... 4 2.2. Nätägare... 5 3. Stöd för bredbandsutbyggnad...

Läs mer