folkebiblioteket folkebiblioteket august 2011 mette moestrup brev til mar a

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "folkebiblioteket folkebiblioteket august 2011 mette moestrup brev til mar a"

Transkript

1 folkebiblioteket august 2011 mette moestrup jona s ba ls Johan Jönson hanna hallgren athena farrokhzad mara lee sean bonney Susanne Christensen Lars Skinnebach eirikur örn norðdahl Folkebiblioteket er en serie arrangementer og publikasjoner som diskuterer samtidspoesien, med vekt på forholdet mellom poesi, politikk og publiseringsformer. Serien er et samarbeid mellom Forlaget Attåt og Deichmanske bibliotek, avd. Grünerløkka i Oslo. Arrangementene og publikasjonene redigeres av Paal Bjelke Andersen. Design: Judith Nærland Forlaget Attåt 2011 folkebiblioteket er støttet av: folkebiblioteket mette moestrup brev til mar a Göteborg d. 7. marts 2011 (svar på Brev til Mette som Mara Lee læste op til Göteborg Poesifestival, Senere publiceret som Nyårsdikt.) Fra M. til M. Fra menneske til menneske. Her/her. Det første M. gjorde, da M. så M. til seminaret om den litterære offentlighed i Kungälv, november 2010, var ikke at sige hej, nej, M. skrev med sin finger i sin håndflade, mimede en skrivehandling, og M. forstod, at den gestus betød: Skriv. Svar på brev til M., M.! Det var akut. Det er akut. Her/ her. Men M. har ikke vidst, hvor M. skulle begynde. Det vil sige: M. har på en måde ikke skrevet andet end forskellige svar på Brev til M. siden M. læste Brev til M. hvor M. skriver om skriften som forandring og ansvar. Den andens ansigt. Levinas. Agamben. En digter er også ansvarlig for det, hun ikke skriver. Jabes (han skriver han, M. hun). Skrivandet som forsvinding eller skrivandet som forandring. Skrivandet som død eller skrivandet som liv. Roland Barthes eller Hélène Cixous. Roland Barthes, The Death of the Author, 1977: Writing is the destruction of every voice, of every point of origin. Writing is that neutral, compósite, oblique space where our subject slips away, the negative where all identity is lost, starting with the very identity of the body writing. The body writing. Men kroppen, som skriver, er levende, tænker M. jona s ba ls hat. indignasjon. takknemlighet «Klassehatet kom tilbake den sjuende januar, litt etter klokka åtte om morgenen, en dag med vedvarende regn og vind.» Slik åpner den passasjen jeg oftest har sett og hørt bli gjengitt fra Kristian Lundbergs Yarden. Passasjen handler om hvordan Lundberg, etter å ha mistet klassehatet sitt da han «begynte å skrive regelmessig i dags- og kveldspressen og kunne sove lenge om morgenen, får det tilbake en januarmorgen mens han og kollegaene står og skraper biler frie for is, overvåket av en formann som sitter varmt og trygt inne i bilen sin. Hvorfor er det så ofte akkurat denne passasjen som trekkes frem? Kanskje er forklaringen så enkel som at scenen fungerer godt dramaturgisk. Formannen der inne, vi her ute. Sinne, hat. Samhold. En minst like viktig del av forklaringen tror jeg imidlertid er å finne i det faktum at vi befinner oss i en brytningstid, der klassehatet er i ferd med å gjøre et slags comeback. Tendensen har vært der en stund. Men fra å ha registrert det først og fremst ute på de byggeplassene jeg ferdes på, og hos familie og venner, ser det nå ut til at væromslaget kjennes på gikta også i kulturfeltet. Det er velkomment. Lenge har det jo vært slik at man ikke har kunnet snakke om klasse uten å ende opp i kultur-livet: Hva er du mest fortrolig med, country eller klaver? Skyver du bøkene helt inn i bokhylla og pynter den med nips, eller lar du bokryggene stå helt ytterst? Dusjer du før eller etter jobb? Osv. ad nauseam. Nå er situasjonen i ferd med å snu: Går du til kulturlivet, så snakkes det om klasse. Og det dreier seg ikke lenger om navlebeskuende kulturanalyser, men om styrkeforholdene på arbeidsmarkedet. Den endringen i maktbalansen vi snakker om er selvsagt ikke ny. I alle fall ikke noe nyere enn nyliberalismen. Men dels har vi i vårt hjørne av verden vært forskånet for de mest drastiske utslagene, og dels har den økonomiske krisen forsterket og fornyet angrepene slik at de har blitt synligere. Vi har gått fra lavintensitetskrigføring til sjokkterapi, og målsetningene er blitt mer uttalte. Et eksempel på dette er de nylig avholdte forhandlingene om ansettelsestrygghet i ILO i Geneve. Den svenske LO-juristen Claes-Mikael Jonsson deltok, og beskriver på svenske LOs blogg hvordan de etter tre dagers forhandlinger var sikre på at de punkt for punkt hadde klart å bli enige med arbeidskjøperne om felles kjøreregler. Da møtelederen skulle oppsummere den siste dagen, reiste arbeidskjøperne seg og erklærte at de ikke kunne gå med på ett eneste av de foreslåtte punktene. I stedet «trollar de fram en programförklaring folkebiblioteket 02 1

2 For så vidt som kroppen, som skriver på Hotel Flora, Göteborg, natten mellem d. 6. og d. 7. marts, er levende, tænker M. Det betyder ikke nødvendigvis, at M. refererer til M. M. for Medusa. M. for Malina. M. for maskine måske. M. for mange. M. for menneske. Mange mennesker. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Hèléne Cixous, The Laugh of the Medusa, 1975: I don t want a penis to decorate my body with. But I do desire the other for the other, whole and entire, male or female; because living means wanting everything that is, everything that lives, and wanting it alive. Dead or alive? Hvis M. skal vælge, vælger M. alive. Men det handler også om den skandinaviske samtid, som M. og M. ikke er døde forfattere i, eller hur? Danmark, Sverige, Norge. Racisme, racisme, racisme. Tager det aldrig slut? No? Nogen havde skrevet N-ordet (the N-word) med blå speedmarker på bagruden i bussen, som kørte M. fra Kungälv til Göteborg efter seminaret om den litterære offentlighed, hvor M. havde holdt foredraget Kritik af den døde forfatter, som kort sagt var et forsøg på et opgør med idéen om den hvide, vestlige, mandlige forfatter som identitetsløs, oprindelsesløs, kropsløs, neutral. Det er ikke, fordi, M. er gået hen og blevet biografist eller essentialist på sine gamle dage; den hånd, som skriver dette, er både den samme og ikke den samme, som har lagt mønter på et ligs øjne, skrællet en rød banan, redt en barbiedukkes hår, berørt en nyfødts fontaneller, men det, som M. mener er, at kroppen tager plads, finder sted, tager ordet, skriver skrift i tid. Kroppen som kontekst, altså, ikke essens. M. vil, ligesom Lyn Hejinian, ikke have færre, men flere jeg er, der alle sammen siger nej til en reduktiv identitetsopfattelse, herunder også identitetspolitiske læsestrategier, der eksotiserer eller erotiserer nogle skrivende kroppe mere end andre skrivende kroppe. M. er træt af ideen om både eksotisk og erotisk kapital, M. er i det hele taget træt af kapitaliseringen, der gennemsyrer alt, M. s ansigt er for helvede ikke en vare, som M. vil have valuta for. Frihed til at skrive i og med den krop, man havde, har og får er ikke nødvendigvis det samme som at skrive om eller som kroppen. Du kan inte lämna din krop. Ann Jäderlund. Enten er alle kroppe lige neutrale og universelle udsigelsespositioner i skriften, eller også er ingen kroppe neutrale og universelle udsigelsespositioner i skriften, hvem jeg så end var, er og bliver i skriften, i skriften kan ethvert jeg selvsagt være fiktivt eller figur for et jeg, der taler. Jeg taler til dig, og du er ikke her. M. var ikke med bussen. M. har måske taget en tidligere eller senere bus, det ved M. ikke. M. konstaterede, at nogen må have gjort sig den umage at flytte sig fra sæde til sæde, bogstav for bogstav med en blå speedmarker i hånden, den anonyme hånd, for N-ordet fyldte hele bagruden i det offentlige svenske transportmiddel. Det var, hvad man kan kalde: Glasklar racisme. Eller hur? Hvem refererer N-ordet i dén offentlighed til? Hvilken krop? Antagelig ikke den, som havde skrevet det. M. kunne ikke forstå, at ingen af svenskerne i bussen sagde noget, og M. sad på bagsædet og var bagfuld og lænede sit tunge baghoved mod g et og forsøgte at transformere för marknadstalibanernas världsherravälde», skriver Jonsson. «Konvention 158 om anställningstrygghet måste upphävas. Företagens behov, globaliseringen och konkurrensen kräver att anställningstryggheten försvinner helt». Tonen er aggressiv, overraskelsen er total. Jonsson kaller angrepet på ILOs grunnleggende normer for «ett tecken i tiden», og spår dystert at resultatet vil bli «tysta och förbittrade arbetsplatser». ILO ble til i den nye verdensordenen som vokste ut av første verdenskrig, og den revolusjonære bølgen som fulgte i dens farvann. ILO skulle være en internasjonal trepartsorganisasjon som hadde til hensikt å regulere arbeidslivet og løse det såkalte «arbeiderspørsmålet. Organisasjonen var en viktig del av det som skulle bli FN, og, som Jonsson skriver, viljan till samförstånd har alltid varit stor. Priset för oenighet har genom åren ansetts alltför kostsam. Men något har hänt. De som har varit med länge säger att det som utspelat sig är något av det mest långtgående de varit med om. Jonsson mener den svenske arbeiderbevegelsens virkelighetsbilde henger igjen på midten av 1980-tallet, i en forestilling om en moderne, solidarisk og jevnbyrdig verden. Dette er «en verklighet som inte finns kvar. Bilderna av svunnen tid romantiseras. Priset för detta är högt», skriver han. * Arbeidskraft er en vare som omsettes på arbeidsmarkedet. Noe av det som gjør denne varen spesiell, er at den ikke kan løsrives fra den som selger den. Med på kjøpet følger det mennesker, og dermed også drømmer, ideer, relasjoner og vilje. Nå er det imidlertid også sånn at varekarakteren ikke er absolutt den kan styrkes eller svekkes, og transaksjonene kan foretas mer eller mindre fritt. I sitt bind av Arbeiderbevegelsens historie i Norge skriver Edvard Bull at fagforeningene tidlig satte seg som oppgave å bryte med det kapitalistiske lønns-arbeidets logikk, der arbeidskraften prises i henhold til tilbud og etterspørsel som en hvilken som helst annen vare. Fagforeningenes mest grunnleggende opp-gave var og er å legge begrensninger på den frie omsetningen, slik at lønnsarbeiderne får anledning til å utfolde seg som noe mer enn bærere av arbeids-kraft. Oppfatningen om at fagforeningers virksomhet i det vesentlige handler om lønns- og arbeidsvilkår er med andre ord misvisende. Arbeidskjøpernes og fagforeningenes kamp om betingelsene for hvordan arbeidskraften skal omsettes handler om retten til å være hele mennesker, om å ha makt over sitt eget liv på jobben, og derigjennom også på fritida: Overskuddet til å ta seg av ungene, ha et godt forhold, holde seg i form, lære, dyrke hobbyer, ta seg en fest eller gå på Folkebiblioteket en kveld midt i uka. I størstedelen av vår omverden har massearbeidsløshet vært en del av virkeligheten de siste årene, og med den pågående krisa har forholdene forverret seg ytterligere særlig for de yngste. Det har vært kjøpers marked. Men også i Norge, hvor arbeidsløsheten har vært lav og vi fremdeles har en sterk fagbevegelse, har utviklingen gått i feil retning. Det er, slik tilfellet ofte er når markeder gjøres «frie», i stor grad et resultat av politiske beslutninger. For 11 år siden ble forbudet mot å leie ut arbeidskraft opphevet, og særlig med øst-utvidelsen av EU et par år senere har vi sett et formidabelt utleievesen vokse frem. I bemanningsselskapene trer arbeidskraftens karakter av å være en vare tydelig frem. Som ansatt selger du ofte din arbeidskraft én dag av gangen, og i de periodene det ikke er noe å gjøre, er det heller ingen som har forpliktelser overfor deg. Firmaene betaler ikke lønn, og NAV betaler ikke dagpenger, ettersom man formelt sett fortsatt er i et arbeidsforhold, og verken er permittert eller oppsagt. Folk som har forsøkt å gjøre noe med situasjonen blir ofte straffet. De sies ikke opp, slik at saken kan tas til Arbeidsretten, de får bare ikke flere oppdrag. Polske tillitsvalgte i foreninga vår har opplevd å sitte mange måneder på brakkeriggen og tvinne fingre etter at de har påtatt seg tillitsverv og det er i noen av de mer seriøse bedriftene. Under dem igjen finnes det en enorm underskog av cowboyer og lykkejegere som har gjort det til en geskjeft å leie ut arbeidskraft, ofte som en bigeskjeft til andre mer eller mindre gode forretningsideer. Følger man med på nyregistreringer av firmaer i Brønnøysundregistret, vil man se at det etter hvert anses like naturlig å leie ut arbeidskraft som å gå en søndagstur. Jeg har tatt med et par ferske eksempler. Ett firma skal drive med «kjøp og salg av tilhengere og tilbehør til fartøy, samt utleie av arbeidskraft», et annet med «daglig renhold av bygg, vindusvask, boning, flyttevask, dødsbo. Vikarbyrå utleie av sykepleiere til sykehjem og rekruttering av sykepleiere fra Østen og aupair. Kjøp og salg, leie og utleie av boliger inn- og utland». Et annet firma kombinerer stein- og betonglegging med «rekruttering, bemanning, klassisk massasje», mens et fjerde tar den helt ut og kombinerer «import og salg av frossen sæd for oppdrett av hest, regnskapsføring og økonomisk 2 folkebiblioteket 02

3 g til j med tankekraft, så der stod: Nej er. Nej i ubestemt flertal. Men N-ordet stod der selvfølgelig stadig blåt på den gennemsigtige rude, gennemlyst af det grå novemberlys, da M. stod af bussen. Sverige og Danmark i samme bus, racismens bus. O NO M.! O er det bogstav, man sætter sit kryds ved, hvis man stemmer på Dansk Folkeparti i Danmark; O har været parlamentarisk grundlag for de højreorienterede regeringspartier Venstre og Konservative i en dekade i Danmark. Hvad betyder en dekade for en krop? En krop, der var 13, da det begyndte, er blevet 23 (hej Andreas), en anden krop, min søn, der var baby, er blevet 11 i løbet af de ti år med VKO-regeringen har Danmark placeret sig på verdenskortet som en xenofobisk, islamofobisk og krigsførende nation, alt i mens anakronismer som bindingsværk, dannebrog og folkedragter er blevet skamredet som nationalromantiske symboler i en absurd kamp for en monokulturel fremtid i en global tidsalder. I modsætning til Sverige har der i Danmark ikke været nogen sværmen for det multikulturelle, derimod en indædt og konfrontationssøgende insisteren på det monokulturelle. Et af de mest brugte ord i den danske, kulturracistiske debat er slet og ret: kulturfremmed. Kvindeundertrykkelse kaldes fx: kulturfremmed. Men det er jo løgn. Det kun er 96 år siden, at kvinder fik stemmeret i Danmark. Det er et spørgsmål om tid. Findes ordet kulturfremmed på svensk? Det er et spørgsmål om tid. Og Norge? Well, M. har lige været til en poesifestival i Hamar, som hed Rolf Jacobsens dagene. M. fik en en T-shirt med denne digters navn på. M. havde sin makker M. med, fordi M. og M. skulle optræde med performanceduoen SHE S A SHOW til Rolf Jacobsen dagene. M. skal måske lige fortælle M., at M. er jøde (jew, Jude), og at ingen havde fortalt M. og M., at denne Rolf Jacobsen, som nu er død (dead, Tot), var nazist under 2. verdenskrig. M. fik også en T-shirt. Hverken M. eller M. ville tage T-shirten på deres kroppe. Mens M. og M. var i Hamar, fandt M. og M. altså ud af, at denne Rolf Jacobsen, som festivalen jo hyldede, var nazist, men åbenbart havde fortiet sin nazistiske baggrund selv for sine nærmeste venner, og i toget fra Hamar til Oslo, talte M. og M. med Ann Jäderlund om en artikel i Hamarbladet d. 5. marts 2011, betitlet Rolf Jacobsens fortiede NS-fortid skrevet af Jacobsens ven Ove Røsbak. Der stod: Jacobsen skrev signerte ledere i Glåmdalen [en norsk avis], jeg har funnet 57 slike i hans redaktørtid. I (..) 1943 skriver han for eksempel: Krigen er uhyggelig, opprørende og motbytelig. Den er like opprørende og motbytelig som den samfunnsordning som er skapt av jødene og pengemakten. Altså ren antisemittisme. Flere signerte ledere har også klart rasistisk innhold, og det går spesielt hardt ut over de svarte. M. og M. talte om fortielse og blindvinkler og løgne i den skandinaviske samtid. Du kann inte lämna din kropp. Men det vil jeg. Du kan inte lämna din kropp. Men det synes jeg ikke er så sjovt. Du kann inte lämna din krop. Men M.! hey. M.! Der er x antal blindvinkler. Der er et blindt punkt i øjet. O er et vigtigt bogstav i poesien, rådgivning» med «utleie av arbeidskraft, samt dertil naturlig tilhørende virksomheter». Jeg kunne nevnt noen hundre liknende eksempler. Mer relevant er det å se på de største bemanningsselskapene, som skryter av at de er døråpnere til arbeidsmarkedet for svake grupper. En av hovedaktørene innen byggebransjen, Jobz, reklamerte i anledning sitt femårsjubileum nylig for at man kunne få et «jubileumstilbud : to vikarer til prisen av én! I Sverige har selskapet Uniflex, som også leier ut mange svenske ungdommer på det norske arbeidsmarkedet, lansert en «Working Class Hero»-pris, som symbolsk nok utdeles 1. mai. Premien er en i-pad. I år var den heldige vinneren en lagerarbeider utleid til Schenker, som ifølge selskapets begrunnelse «sliter som ett djur. Han har på sex månader redan blivit arbetsledare, och har dessutom jobbat väldigt mycket övertid de sista 12 månaderna». I takt med at arbeidskraftens varekarakter styrkes, tiltar også dehumaniseringen. Hvor stopper den? Det er ikke godt å si. I jobben min har jeg kommet over ganske mørke saker. Og jeg er ikke aleine. Forrige uke deltok jeg på en konferanse om såkalt jobbtrafficking; tvangsarbeid og menneskehandel. Deltakerne på konferansen var ikke først og fremst fagforeningsfolk og aktivister, men byråkrater fra likningsmyndigheter, departementer, tollvesen, politi og arbeidstilsyn i landene rundt Østersjøen. Det som forente dem var at de hadde førstehåndserfaringer med ekstremtilfeller av sosial dumping. Det var kvinner i drakt og menn i dress; de var sinte, mange av dem var rasende, og flere var kritiske til egne myndigheters unnfallenhet. En av de svenske skattebyråkratene hadde forrige sommer vært på inspeksjon i de norrlandska skogene, der finske og svenske bakmenn mange somre på rad har fløyet inn thailandske, vietnamesiske og kinesiske bærplukkere, som etter et par måneders tvangsarbeid har reist hjem igjen uten noe annet enn gjeld; familiene deres hadde ofte pantsatt alt de eide for å få sendt avkommet til Sveriges gull og grønne skoger. Ute i skauen hadde skattefuten truffet flere familier som satt i ring rundt et bål og kokte suppe av gress, og tilberedte kråker som de hadde skutt med piler og buer de selv hadde spikka. Andre konferansedeltagere fortalte om formidable slaveskip som opererte i internasjonalt farvann, der de ansatte arbeidet med fiskeforedling non-stop i treårsskift, og hvor «bråkmakere» ble satt i land i fremmede lands havner uten oppgjør. Sterkest inntrykk gjorde nok likevel fortellingene fra de som hadde erfaringer med hushjelper i europeiske diplomathjem. Noen av sakene de hadde kommet over var foranlediget av tips fra publikum, som hadde observert barn som oppførte seg usedvanlig aggressivt mot voksne damer i butikken. Barna var diplomatbarn ute på handletur; de voksne damene var barnepikene deres. Barnas oppførsel var en kopi av foreldrenes. Den nye eller skal vi si tilbakevendte? råheten på arbeidsmarkedet tar mange former, og det er lett å avfeie dette som ekstremtilfeller. Det skal man ikke. Ute på byens byggeplasser møter jeg nå ikke bare litauiske, polske og bulgarske arbeidere som er livredde sine egne arbeidskjøpere. Også voksne svenske og norske menn sier rett ut at de ikke tør å organisere seg. Man skal hel-ler ikke tro at det bare er kroppsarbeidere og tjenestefolk som opplever brutaliseringen. For noen uker siden tok den 57 år gamle teleteknikeren Rémi Louvradoux, som arbeidet i France Telecom, med seg en kanne bensin på jobben. Den helte han over seg selv før han tente på. Han var ikke den første. De tre siste årene har mer enn 60 FT-ansatte tatt livet av seg, flere av dem på jobben. Én av dem gjorde det ved å stikke en kniv i seg selv mens han satt i møte med sjefen sin. Fordi mange av de ansatte i selskapet fremdeles er å regne som offentlig ansatte, til tross for at det har blitt delprivatisert, er det vanskelig å sparke dem. Dermed er det blitt et uttalt mål at de ansatte skal si opp selv. «Vi befinner oss i en krig, og i krig dør folk,» skal det ha hett seg på det nye lederkurset til selskapet. Managementkonsulenten Bruno Diehl, som er en av flere avhoppere fra ledelsen, har fortalt at en av øvelsesoppgavene på kurset gikk ut på å omplassere en ansatt som hadde en syk mor han besøkte hver dag. Ved å flytte han til en avdeling som lå mer enn 10 mil unna hjemstedet klarte de å påføre han nok skyldfølelse til at han til slutt selv sa opp jobben. Konsulentselskapet Orga utarbeidet en manual for firmaet der de beskrev en sorgkurve med seks ulike stadier de ansatte skulle gjennom. Fasene, som inkluderte «protest», «depresjon» og «resignasjon», skulle ende med oppsigelse. Men det endte altså ofte med selvmord i stedet. * Franco «Bifo» Berardi var nylig på Norgesbesøk. Han fremsatte den håpefulle hypotesen at vi er i ferd med å legge bak oss det han kalte nyliberalismens suicidale fase. Den 17. desember i fjor markerte et vendepunkt, folkebiblioteket 02 3

4 apostrofens bogstav. Orfeusblikket osv. O er tilfældigvis også det bogstav man sætter kryds ved, hvis man stemmer på Danmarks mest xenofobiske parti. M. ved ikke, hvorfor Dansk Folkeparti har valgt bogstavet O. Der er ingen sammenhæng mellem det poetiske og det politiske O. Det er et tilfældigt sammenfald. Det blinde punkt i øjet. Et punkt hinsides det erfarede, transcendens, bla bla bla. O Luk dit venstre øje. Placer dit hoved ca. 50 cm. fra papiret og se på det venstre O med dit højre øje. Bevæg langsomt hovedet tættere på papiret, mens du bliver ved med at se på det venstre O. Når du kommer ind på en vis afstand, forsvinder det venstre O. Det er, når det kommer inden for det blinde punkt på din retina. Prøv evt. også omvendt, dvs. luk dit højre øje og se på det højre O med dit venstre øje. Men det at O et forsvinder for øjet, betyder ikke, at det er forsvundet. Hvis M. siger: O, M.! vender M. sig bort fra M. for at henvende sig til hende i al offentlighed. Her/her. M. tænker på forskellen mellem at forsvinde og at forandre i og med sprog. Hier ist keine Frau, siger Malina O i Ingeborg Bachmanns roman Malina. Hier ist eine Frau. Fra M. til M. OM igen. MO. I M. s roman Salome hedder jegfortælleren Elsa Mo, et anagram over Salome. Dét ene greb, titlens markør, gør hele romanen konceptuel, det er tydeligt. M. forstår ikke, hvordan anmelderne kunne tyde Salome som en socialrealitisk teenageskildring. En af anmelderne efterlyste sågar en undertekst for voksne. M. forstår ikke, hvordan en voksen anmelder kan overse romanens klokkeklare undertekst: Racisme. Der er to scener i romanen, hvor det tematiseres eksplicit. Hvad er det for en blindvinkel, som gør, at den voksne anmelder ikke ser det? I döröppningen, bredvid byrån, står en pojke i svarta byxor och bar överkropp och stirrar på mig. Det är som om mina lungor krympor, gröps ur, på varsin sida om en tickande bomb. Han stirrar på mig. Jag stirrar tilbaka. Att titta på honom känns som knivar. Det mörka vågiga håret. De sköra läpparna som blir vitare för varje sekund. De mörka ögonen. De mörka ögonen med de långa fransarna käre gode Gud hjälp mig. Varifrån kommer hans mörka ögon? Har han slitit loss dem ur min spegeldbild? Fosterbroderen Johannes, som romanens jegfortæller Elsa Mo her møder for første gang spejler hendes egne mørke øjne, og det, hun føler i og med spejlingens genkendelse, er noget meget stærkt. Findes der et ord for noget, der er lige så stærkt som kærlighed, men ikke er kærlighed? De mørke øjne, som spejler hendes egne øjne, genkender og hader hun. Hendes had kan fortolkes som en spejling af samfundets racisme, som hun ikke vil eller kan se i andres blikke, men som Johannes øjne konfronterer hende med. hevdet han. Da tente den tunisiske gateselgeren Mohammed Bouazizi på seg selv i den lille tunisiske byen Sidi Bouzi, og satte med det i gang et opprør og en revolusjonsbølge som ikke bare har blitt den arabiske verdens 1848, men som via Tahrir-plassen i Kairo også har smittet over til den andre siden av Middelhavet. 19. juni mobiliseres det til streiker og demonstrasjoner i en rekke europeiske land, etter initiativ fra de spanske torgokkupasjonene som har satt sitt preg på et par hundre spanske byer den siste måneden. Spanjolene har ertet opp grekerne til å følge etter, med parolen «Vær stille, grekerne sover!!» Grekerne svarte en uke senere med demonstrasjoner og torgokkupasjoner i 70 byer. Paroler som gikk igjen der var «Stille, dere vekker italienerne» og «Hysj, franskmennene sover, de drømmer om 68.» Det er for tidlig å si om dette er begynnelsen på en prosess der vi går fra en unilateral klassekrig til en mer jevnbyrdig klassekamp, fra selvmord, redsel og avmakt til en situasjon preget av åpen konflikt og organisert kamp. For at det skal kunne skje, er det avgjørende å overvinne noen kunstige motsetninger som i dag fremstår som hovedmotsetninger. For det første, motsetningen mellom de «innenfor», med sikre ansettelser og ordnede lønns- og arbeidsforhold, og de «utenfor», «prekariatet». Den europeiske høyresida har i foruroligende stor grad klart å fremstille de to som konkurrenter og motstandere, og brukt «utenforskapet» som en brekkstang mot faglige og sosiale rettigheter. Under påskudd av å «åpne» eller «frigjøre» de lukkede delene av arbeidsmarkedet for de marginaliserte, de som ikke engang har noen lenker å miste, har de dessverre også lyktes i å få med seg store deler av kulturlivet i å sementere denne virkelighetsoppfatningen. Hvorfor er det sånn? Skal man tro Kjartan Fløgstad, som har ferdes mer i kulturkretser enn jeg selv har gjort, så er det den lidende, ikke den ledende arbeideren, som vekker forståelse og sympati. Sistnevnte er ifølge han «obskøn, berre å nemna han skaper misstemning i kulturelt selskap». Men jeg tror også andre ting er i spill. Dels handler det om kulturfeltets interesse for motsetninger, konflikt og kamp som motiv: Da er det gjerne de mest tilspissede variantene som er best egnet. Og dels handler det om lengselen etter et revolusjonært subjekt, som Slavoj Zizek har kalt «the defining problem of Western Marxism». Etter at den vestlige arbeiderklassen fikk seg bil og vaskemaskin mistet den både sin aura av romantikk og sin historiske rolle som kapitalismens banemann. Siden har venstresida leita etter nye subjekter som kan erstatte arbeiderklassen, i den tredje verden, blant de intellektuelle, og nå senest blant de ekskluderte. Zizek kaller denne jakten på noen til å gjøre jobben for en rasjonalisering av vår egen inaktivitet. Mer alvorlig er det etter mitt syn at det sementerer et motsetningspar som er avgjørende å overskride dersom vi skal ha noe håp om at forandringene som vil tvinge seg frem vil være frigjørende fremfor fascistiske. Det bringer meg over til den andre hovedmotsetningen jeg mener må overvinnes, den mellom elitene og massene som i praksis gjerne betyr mellom kulturfolk og arbeidsfolk. Det er et skille som har virket inn med enorm kraft de siste årene, og som er godt kommentert i siste nummer at Vagant. I sin lederkommentar skriver Bernhard Ellefsen, Audun Lindholm og Sigurd Tenningen at det tilsynelatende er «viktigere å få bukt med den symbolske makten enn med den materielle.» De siterer Håkan Lindgren, som har skrevet at «löneskillnaderna växer som om vi vandrade baklänges genom 1900-talet. Men vill man hitta en verkligt upprörd opinion ska man studera läsarkommentarerna till artiklar om kultureliten som vägrade skriva dikter till prinsessbröllopet». Skillet mellom «folk» og «elite» er tilslørende, og har sitt opphav i forbrukssfæren, der vi opptrer som individer eller masser. I arbeidslivet er det, takket være en fagbevegelse som er blant verdens sterkeste, fremdeles slik at motsetningene snarere fremtrer som motsetninger mellom klasser, noe som dermed også gjør det mulig å definere seg selv som et vi og kjempe kollektivt. Det er avgjørende, i alle fall dersom vi på sikt skal ha noe annet å tilby enn en endeløs rekke av generalstreiker og torgmøter om vi skal kunne gå fra motstand til å bygge noe. «Om de som står längst bak kommer i rörelse, då driver de alla andra framför sig,» sier en av de anonyme bidragsyterne i antologien Hopsnackat. Folkrörelse på arbetsplatsen, som kom ut i fjor. Det er utvilsomt en riktig observasjon. Men ofte er også en håndsrekning fra de som står lenger foran en forutsetning for at de lengst bak skal begynne å røre på seg. Det er bare ved at de to gruppene identifiserer seg med hverandre og formulerer et prosjekt som rommer dem begge, at vi kan møte fremtiden med et håp om noe bedre. * 4 folkebiblioteket 02

5 Ansigt til ansigt. Senere i romanen, siger Johannes om Stalin: Om det inte vore för honom skulle vi alla tala tyska vid det här läget och vara en del av det tredje riket, Johannes som fått syn på mig gav mig en nick, och både jag och Elsa hade antagligen blivit genetiskt bortsorterade. Va fan menar du med det? sa jag. Rasligt svaga element. Magnus [Elsas stedfader] tog tag i min arm och hindrade mig från att knuffa in Johannes i väggen. Det är inte mina ord jag bara konstaterer vad som hade hänt om Josef här inte hader ingripit Det, som M. ikke begriber, er, hvordan den voksne, svenske anmelder kan se bort fra denne tydelige, men flertydige racismeproblematik i Salome, hvor Elsa Mo til slut ender med at ofre sin fosterbroder ved at give ham skylden for, at hun er offer, selvom han er uskyldig, og hun selv er skyldig i at være offer, selvom det ikke er hendes skyld, at det er hendes skyld. Elsa Mo er en usympatisk jegfortæller, fordi det både er hendes egen skyld og ikke hendes egen skyld, fordi hun både er offer og ofrer. Romanens sidste ord er skyld. Min skyld. M. noterer sig, at Salome ganske vist ikke er blevet læst identitetspolitisk som bekræftelse af, at Sverige er et multikulturelt samfund, sådan som der ifølge Magnus Nielssons artikel Litteratur, etnicitet och forestallningen om det mangkulturella samhallet er tendens til i Sverige. Bl.a. Astrid Trotzig og Aleksander Moutturi citeres i artiklen for påpegelse af problemer med rasificerende og eksotiserende læsestrategier i svensk litteraturkritik. M. synes på den ene side, det er positivt, at Salome ikke er blevet læst identitetspolitisk og at M. ikke er blevet eksotiseret i receptionen, men M. synes på den anden side, det er negativt, at racismeproblematikken i Salome tilsyneladende helt overses, og M. tænker, at det er en blindvinkel, ligesom den i Norge i forgårs. Hvad sker der for det? At lukke øjnene for en glasklar racisme, som man ikke vil se i øjnene. Den kollektive glemsel minnesforlust i den skandinaviske samtid, som qua fortielsen og tavsheden opretholder løgnen om, at nogle kroppe er mere eller mindre egentlige end andre kroppe. Historiske løgne som fx i Schopenhauers Om kvinderne fra 1920: Allerede kvindens skikkelse fortæller os, at kvinder hverken er skabt til de store intellektuelle eller legemlige præstationer. De betaler ikke livets skyld ved at arbejde, men ved lidelse fødselssmerterne, omsorgen for barnet, underkastelsen i forhold til manden, som kvinden skal være en tålmodig og opmuntrende ledsager. ( ) Kvinderne egner sig netop til at pleje og opdrage os i vore første leveår, fordi de selv er barnlige, fjollede og kortsynede, fordi de med andre ord selv forbliver store børn hele livet igennem: en slags mellemstadie mellem barnet og manden, som er det egentlige menneske. Det er den løgn den vestlige tænknings dehumanisering af kvinden med flere, som vi i fællesskab må rase og sørge over og le ud, så den ikke bliver ved med at spøge. Der er ikke nogen, der er mere egentlige mennesker end andre mennesker. Der er ikke nogen, der er mere egentlige mennesker end andre mennesker. Der er ikke nogen, der er mere egentlige mennesker end andre mennesker. Men løgnen spøger. I Den brændende fornuft om kvinden og andre problemer fra 1989 skriver Per Aage Brandt: Mænd holder af at blive revet ud af deres identitet og tyngde, som de lider eksistentielt af; kvinder lider måske af livet på en anden måde, måske lider de af det modsatte, af formløshed og udflyden, og holder derfor af at tage form for den andens blik i erotikken de nyder forvandlingen, sådan som lærredet ville nyde at blive et maleri. Måske ikke. Hallo, et lærred kan ikke nyde noget, for det har ligesom ingen sanser. Det er et dødt materiale, og det er en kvindes hud ikke. Aj, for et turn-off. Kvinden har heller ikke mindre eksistens og identitet og tyngde end manden. Det er løgn. Det er latterligt. Det er ikke, heller ikke i erotik, mandens blik, der skaber kvinden, giver hende form. Det er i al fald et noget bedre knald, I anledning 1. mai i år skrev Kristian Lundberg et dikt i den svenske LO-Tidningen, der han beskriver «en känsla av att klasskampen kommer från/fel håll: de kränker våra gränser, går förbi oss och vi sitter allt mer klasslösa.» I en slik situasjon er det velkomment dersom klassehatet vokser, for klassehatet retter seg, som Ronny Ambjörnsson skriver i Mitt förnamn är Ronny, først og fremst mot klassesamfunnet som sådan, og kan derfor være produktivt, ikke bare destruktivt. For vi skal være forsiktige med å legge for mye vekt på det destruktive, det sinte, det indignerte. Vi må kunne kombinere det med pragmatisme, løsningsorientering og konstruktive prosjekter. Fra min egen fortid husker jeg hvordan det var å stifte bekjentskap med det offentlige primært gjennom en skole jeg ikke ville gå på, en glattcelle jeg ble banka opp på, eller en domstol jeg måtte stå til rette for. Siden har det blitt mindre av slikt, og mer av fødestuer, sjukehjem og sjukehus. Jeg har vært med på fødsler, syke- og dødsleier. Sinnet har derfor blitt kombinert med takknemlighet, og en akutt følelse av at de som gikk før oss har bygd noe, som nå står i fare for å bli tatt fra oss. Kristian Lundberg avslutter sitt 1.mai-dikt med å si at «dikten måste/bli både ordning och uppror, precis som vi.» Dét er en programerklæring å strekke seg etter. For kultureliten. For arbeideraristokratiet. For prekariatet. Sean Bonney Letter on Poetics (after Rimbaud) So I see you re a teacher again. November 10th was ridiculous, we were all caught unawares. And that we is the same as the we in these poems, as against them, and maybe against you, in that a rapid collectivising of subjectivity equally rapidly involves locked doors, barricades, self-definition through antagonism etc. If you weren t there, you just won t get it. But anyway, a few months later, or was it before, I can t remember anymore, I sat down to write an essay on Rimbaud. I d been to a talk at Marx House and was amazed that people could still only talk through all the myths: Verlaine etc nasty-assed punk bitch etc gun running, colonialism, etc. Slightly less about that last one. As if there was nothing to say about what it was in Rimbaud s work - or in avant-garde poetry in general - that could be read as the subjective counterpart to the objective upheavals of any revolutionary moment. How could what we were experiencing, I asked myself, be delineated in such a way that we could recognise ourselves in it. The form would be monstrous. That kinda romanticism doesn t help much either. I mean, obviously a rant against the government, even delivered via a brick through the window, is not nearly enough. I started thinking the reason the student movement failed was down to the fucking slogans. They were awful. As feeble as poems. Yeh, I turned up and did readings in the student occupations and, frankly, I d have been better off just drinking. It felt stupid to stand up, after someone had been doing a talk on what to do if you got nicked, or whatever, to stand up and read poetry. I can t kid myself otherwise. I can t delude myself that my poetry had somehow been tested because they kinda liked it. Because, you know, after we achieved political understanding our hatred grew more intense, we began fighting, we were guided by a cold, homicidal repulsion, and very seldom did we find that sensation articulated in art, in literature. That last is from Peter Weiss. I wondered could we, somehow, could we write a poem that (1) could identify the precise moment in the present conjuncture, (2) name the task specific to that moment, ie a poem that would enable us to name that decisive moment and (3) exert force inasmuch as we would have condensed and embodied the concrete analysis of the concrete situation. I m not talking about the poem as magical thinking, not at all, but as analysis and clarity. I haven t seen anyone do that. But, still, it is impossible to fully grasp Rimbaud s folkebiblioteket 02 5

Förord. Trots Nordens stora omvärldsberoende verkar det finnas ett närmast förstrött intresse för den europeiska debatten i de nordiska länderna.

Förord. Trots Nordens stora omvärldsberoende verkar det finnas ett närmast förstrött intresse för den europeiska debatten i de nordiska länderna. Runt om oss pågår en intensiv debatt om Europas framtid. Men inte i Norden. Tankesmedjan Global Utmaning är övertygad om att de nordiska länderna både för Europas som för sin egen skull måste delta i diskussionerna.

Läs mer

Nordisk Familjeterapi ett. Illustration: Magnus Ringborg

Nordisk Familjeterapi ett. Illustration: Magnus Ringborg Nordisk Familjeterapi ett samarbete Illustration: Magnus Ringborg D I SPUK Narrative og poststrukturalistiske perspektiver dispuk i norge introduksjon til narrativ coaching For ledere, konsulenter, terapeuter,

Läs mer

Kulturinstitutioner kris och förnyelse

Kulturinstitutioner kris och förnyelse Kulturinstitutioner kris och förnyelse Rapport från ett idéseminarium november 1997 Stiftelsen framtidens kulturs programområde Förnyelse av kulturinstitutioner. Kulturinstitutioner kris och förnyelse.

Läs mer

ROTARY NORDEN NR 4 2015

ROTARY NORDEN NR 4 2015 ROTARY NORDEN NR 4 2015 WE ARE THIS CLOSE TO ENDING POLIO Now is our chance to change the world. To make sure no child is disabled by polio ever again. Join in. Speak out. Donate. Be a part of history.

Läs mer

VUXTIDNINGEN Södervärn

VUXTIDNINGEN Södervärn VUXTIDNINGEN Årgång 1 Nummer 2 Oktober 2009 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare: Torbjörn Hanö I DET HÄR NUMRET: Att kastas rätt in i språket 2 En person som jag beundrar 2 Att

Läs mer

Journalistikk i forandring Ehsan Fadakar: När alla vill underhållas vad händer med journalistiken? Jan Helin: Vem ska berätta om livet i Hofors?

Journalistikk i forandring Ehsan Fadakar: När alla vill underhållas vad händer med journalistiken? Jan Helin: Vem ska berätta om livet i Hofors? Journalistikk i forandring Ehsan Fadakar: När alla vill underhållas vad händer med journalistiken? Jan Helin: Vem ska berätta om livet i Hofors? n Joacim Lund: Ny teknologi endrer spillereglene Ingunn

Läs mer

HumaNetten Nummer 33 Hösten 2014

HumaNetten Nummer 33 Hösten 2014 HumaNetten Nummer 33 Hösten 2014 INNEHÅLL: Redaktören har ordet Vasilis Papageorgiou, Platsernas eufori (Ur den dolda bloggen om sömnlöshet) Eric Swane, Norsk forsøk på å gjøre Mekong til handelsvei for

Läs mer

Små barn stora bekymmer?

Små barn stora bekymmer? Små barn stora bekymmer? Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Små barn stora bekymmer? En konferens i Göteborg 27 28 april 2004 Konferensen

Läs mer

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid

Den gordiska knuten. magasin 1.2011. Tema: Familjepolitik. Kan familjepolitiken lösa jämställdhetsproblemen? Delat föräldraskap, delad arbetstid Mellem kvoter og frit valg Delat föräldraskap, delad arbetstid magasin 1.2011 Underliga familjenormer i nordisk lagstiftning Parnormen starkare än heteronormen Nordisk institutt for kunnskap om kjønn Tema:

Läs mer

Välfärdscenter. magasin 2012. klare velferden? Vad är på gång inom välfärdspolitiken. Fra 10 til 250 000 hits på fem år. skam

Välfärdscenter. magasin 2012. klare velferden? Vad är på gång inom välfärdspolitiken. Fra 10 til 250 000 hits på fem år. skam Nordens Välfärdscenter magasin 2012 Hvordan skal vi klare velferden? Vad är på gång inom välfärdspolitiken Fra 10 til 250 000 hits på fem år Mellan stolthet och skam Passion för fotboll och frisyrer 1

Läs mer

Om kulturminnets lätthet och tyngd

Om kulturminnets lätthet och tyngd Nordisk Museologi 2003 2 Om kulturminnets lätthet och tyngd 1 Samhällsminnet byggs upp av de föreställningar, erfarenheter, förmågor, kunskaper och drömmar som delas av samhällsmedlemmarna och som finns

Läs mer

På nye eventyr - mandsforskere uden grænser Artikler fra nordisk konferance om mandsforskning. Red. Elisabeth Lorenzen og Maria Grönroos

På nye eventyr - mandsforskere uden grænser Artikler fra nordisk konferance om mandsforskning. Red. Elisabeth Lorenzen og Maria Grönroos På nye eventyr - mandsforskere uden grænser Artikler fra nordisk konferance om mandsforskning Red. Elisabeth Lorenzen og Maria Grönroos NIKK Småskrifter nr. 6, 2002 På nye eventyr - mandsforskere uden

Läs mer

SVENSK GO TIDNING PAR-GO - EN NY KONKURRANSEFORM INNEN GO CECILIA IRGENS BERÄTTAR FRÅN KOREA MED MERA...

SVENSK GO TIDNING PAR-GO - EN NY KONKURRANSEFORM INNEN GO CECILIA IRGENS BERÄTTAR FRÅN KOREA MED MERA... SVENSK-NORSK GO BLAD NR 3 1997 14 SVENSK GO TIDNING ISSN 1400-5263 3 97 En stor Semeai som uppkom i Copenhagen Open i partiet mellan Pål Sannes och Ulrik Bro-Jørgensen. Inspirerade av amerikanska filmer

Läs mer

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för "innekockar" men med lokala råvaror.

1. Skolmat enligt bättre normer 2. Trendmat för innekockar men med lokala råvaror. Ny Nordisk Mat II Page 1 (76) Ny Nordisk Mat What does the concept Ny Nordisk Mat mean to you? "Ny Nordisk Mat" innebär för mig att de nordiska länderna gemensamt kommunicerar ut (internt och externt)

Läs mer

Svenska. NIMBUS-tidningen. Ombyggda Nimbus. JC i container Efterlysning om sidovagnar. Rørpost. Fyns Nimbus Center New Nimbus

Svenska. NIMBUS-tidningen. Ombyggda Nimbus. JC i container Efterlysning om sidovagnar. Rørpost. Fyns Nimbus Center New Nimbus Svenska NIMBUS-tidningen Nr 12 mars 2014 Rørpost Ombyggda Nimbus JC i container Efterlysning om sidovagnar Fyns Nimbus Center New Nimbus En historia om min Nimbus Fem träffar Bremen Classic Nimbusläsning

Läs mer

rapport #3 + #4/2010 Norske Grafikeres tidsskrift

rapport #3 + #4/2010 Norske Grafikeres tidsskrift rapport #3 + #4/2010 Norske Grafikeres tidsskrift I dette nummer: Redaktørens hjørne s. 4, Utstillingsprogrammet 2010/2011 s. 7, Super Window Project s. 8, Yang Feng demonstrerer sin teknikk s. 12, Langdistansesamtale

Läs mer

Svenska Beauceronklubbens medlemstidning nr 4, 2005

Svenska Beauceronklubbens medlemstidning nr 4, 2005 Svenska Beauceronklubbens medlemstidning nr 4, 2005 God Jul & Gott Nytt År TRÄNINGSLÄGER/ KENNELTRÄFF PLANERAS! Vi vill upplysa om att Kennel Balex Kennel Blackpowder s Kennel Sinsline Kennel Zonell i

Läs mer

MÅNGFALDENS MÖJLIGHETER LITTERATUR OCH SPR ÅKDIDAKTIK I NORDEN

MÅNGFALDENS MÖJLIGHETER LITTERATUR OCH SPR ÅKDIDAKTIK I NORDEN Dagens samhälle karakteriseras av föränderlighet, rörlighet och ökad mångfald. Det innebär stora utmaningar och delvis nya förutsättningar, inte bara för samhälle och arbetsliv, utan också för utbildning

Läs mer

Glastak? NIKK. magasin 1.2008. Tema: LEDARSKAP. Brist på kvinnliga ledare inget lyxproblem. Mangfoldighed betaler sig for organisationen

Glastak? NIKK. magasin 1.2008. Tema: LEDARSKAP. Brist på kvinnliga ledare inget lyxproblem. Mangfoldighed betaler sig for organisationen NIKK Margot magasin 1.2008 Wallström EU:s mäktigaste kvinna Knirkefritt å finne kvinner til styrene Mangfoldighed betaler sig for organisationen Jämställt bara på posi tioner med offentligt tryck Nordisk

Läs mer

HISTORISKARKEOLOGISK TIDSKRIFT HMETA

HISTORISKARKEOLOGISK TIDSKRIFT HMETA HISTORISKARKEOLOGISK TIDSKRIFT HMETA 2015 META Historiskarkeologisk tidskrift Redaktion/styrelse 2014-2015 Johan Anund Lena Beronius Jörpeland Mathias Bäck (vice ordförande, huvudredaktör) Lars Ersgård

Läs mer

Barn på nytt. Vuxtidningen Södervärn November 2011 Sida 2

Barn på nytt. Vuxtidningen Södervärn November 2011 Sida 2 Vuxtidningen www.malmo.se/komvuxsodervarn Södervärn Webbtidning av och för elever på Komvux Malmö Södervärn Årgång 3, Nummer 9, november 2011 Redaktörer: Susan Englund, Jennifer Sundberg Ansvarig utgivare:

Läs mer

Nya Upplagan. Noam Chomsky. Tim Friese-Greene Björn Wallde Torsson. Tracy Thorn. Eels

Nya Upplagan. Noam Chomsky. Tim Friese-Greene Björn Wallde Torsson. Tracy Thorn. Eels 073 I detta nummer December 2012 Nya Upplagan Våra festligaste riksdagsledamöter Kultdrink Avund Möt mitt f. d. hemland Att återblicka in i framtiden Chefredaktör: Lars Yngve Ekonomichef: Maria Yngve Redaktion:

Läs mer

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet. Rapport 2007:1. Redaktörer: Hanns von Hofer & Anders Nilsson

Kriminologiska institutionen Stockholms universitet. Rapport 2007:1. Redaktörer: Hanns von Hofer & Anders Nilsson Brott i välfärden Kriminologiska institutionen Stockholms universitet Rapport 2007:1 Redaktörer: Hanns von Hofer & Anders Nilsson Kriminologiska institutionen och författarna 2007 ISSN 1400-853X Brott

Läs mer

We Are ThisClose to Ending Polio.

We Are ThisClose to Ending Polio. Nr. 3. Mai - 2014 Polio still cripples thousands of children around the world. With your help, we can wipe this disease off the face of the earth forever. Visit rotary.org/endpolio to help. END POLIO NOW

Läs mer

EKONOMISKA SAMFUNDETS

EKONOMISKA SAMFUNDETS 32 0 0 3 Årgång 56 tredje serien The Journal of the Economic Society of Finland EKONOMISKA SAMFUNDETS TIDS K R I F T INNEHÅLL Bjørn-Ivar Davidsen: KEYNES OG DET MIKROØKONOMISKE GRUNNLAGET FOR MAKROØKONOMIEN

Läs mer

Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning

Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Texter om svenska med didaktisk inriktning Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning Fjärde nationella konferensen i svenska med didaktisk inriktning Tala, lyssna, skriva, läsa, lära modersmålsundervisning

Läs mer

Hello Yoko! Best regards Fia Sandlund fiastinas@telia.com

Hello Yoko! Best regards Fia Sandlund fiastinas@telia.com SOLUTIONS Hello Yoko! I m afraid I m not so good in english but I ll try to write this letter myself anyway. My name is Fia Sandlund and I m an artist from Sweden. I saw the video cut peace in Oslo two

Läs mer

Nordens Välfärdscenter. Fokus på

Nordens Välfärdscenter. Fokus på Nordens Välfärdscenter Fokus på U N G E O G N A R K O T I K A 1 Forord Selv om ungdom i de nordiske landene nesten ligger lavest i Europa i bruk av illegale stoffer, er det svært viktig å sette ungdom

Läs mer

Utanförskapet välfärdssamhällets baksida

Utanförskapet välfärdssamhällets baksida Utanförskapet välfärdssamhällets baksida Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst En konferens i Göteborg 24 25 april 2007 Utanförskapet välfärdssamhällets baksida Socialtjänstforum

Läs mer

(For mer info om SFF, se bak i bladet!) Redaktør de e nummer: Per Chr. «PC» Jørgensen Kirkeåsveien 5b. percjorgensen@yahoo.no. www.percjorgensen.

(For mer info om SFF, se bak i bladet!) Redaktør de e nummer: Per Chr. «PC» Jørgensen Kirkeåsveien 5b. percjorgensen@yahoo.no. www.percjorgensen. SFF-Bulletin 140 SFF-Bulletin 140 UTGITT AV SVERIGES FANZINE-FÖRENING (For mer info om SFF, se bak i bladet!) Redaktør de e nummer: Per Chr. «PC» Jørgensen Kirkeåsveien 5b No-1178 Oslo, Norge percjorgensen@yahoo.no

Läs mer