FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp"

Transkript

1 FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp

2 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Filmappslogotypen, FileMaker WebDirect och Bento-logotypen är varumärken som tillhör FileMaker, Inc. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. FileMakers dokumentation skyddas av lagen om upphovsrätt. Det är därför inte tillåtet att mångfaldiga eller distribuera detta dokument utan FileMakers skriftliga medgivande. Dokumentationen får endast användas tillsammans med ett licensierat exemplar av FileMaker-programmet. Samtliga personer, företag, e-postadresser och URL-adresser som förekommer i exempel är fiktiva och eventuella likheter med verkliga personer, företag, e-postadresser eller URL-adresser är fullständigt oavsiktliga. En lista över medverkande visas i dokumenten Tillskrivningar som medföljer den här programvaran. Omnämnande av tredjepartsprodukter och URLadresser förekommer endast i informationssyfte och ska inte tolkas som förslag eller rekommendationer. FileMaker, Inc. tar inget ansvar när det gäller prestandan hos dessa produkter. Mer information finns på webbplatsen Utgåva: 01

3 Innehåll Om FileMaker Server Nya funktioner i FileMaker Server Driftsätta FileMaker Server Vilken driftsättningstyp passar mig? Testa FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status FileMaker Server-information Webbserverinformation Web Publishing Engine-information ODBC/JDBC-information Ändra en FileMaker Server-driftsättning Starta Admin Console Genvägar för att starta Admin Console Tips för användning av Admin Console i din webbläsare Vara värd för databaser Redigera konton och behörighetsuppsättningar Överföra databasfiler Överföra databasfiler med FileMaker Pro Överföra databasfiler manuellt Verifiera att databaserna är tillgängliga för FileMaker-klienter Vara värd för webbplatser Vara värd för PHP-webbplatser Vara värd för databaser för XML-frågor Använda FileMaker WebDirect Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter Konfigurera allmänna inställningar Inställningar för serverinformation Inställningar för e-postmeddelanden Admin Console-inställningar Inställningar för Autostart Aktivera delning via ODBC/JDBC Anslutningsinställningar FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 3

4 Konfigurera inställningar för administratörsgrupper Lägga till administratörsgrupper Extern autentisering för Admin Console och administratörsgrupper FileMaker Server-gruppmappar Behörighet för FileMaker Server-administratörsgrupp Gruppstartsidan för FileMaker Server Konfigurera inställningar för databasserver FileMaker-klientinställningar Använda SSL med en LDAP-katalogtjänst Databasinställningar Säkerhetsinställningar för databasservern Säkerhetsanslutningar och progressiva nedladdningar Extern verifiering för databasåtkomst Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen Konfigurera extra databasmappar Konfigurera containerdatamappar Konfigurera en standardsäkerhetskopieringsmapp Konfigurera en mapp för progressiv säkerhetskopiering Återskapa en databas från en progressiv säkerhetskopia Inställningar för loggning och statistik Inställningar för server-plugin-program Inställningar för katalogtjänster Konfigurera inställningar för webbpublicering Allmänna inställningar för webbpublicering Inställningar för PHP-webbpublicering Inställningar för XML-webbpublicering Inställningar för FileMaker WebDirect Administrera klienter Skicka meddelanden till FileMaker-klienter i listan Klienter Koppla från klienter Administrera databaser Skicka meddelanden till klienter som är anslutna till en värdbaserad databas Öppna värdbaserade filer Stänga värdbaserade filer Verifiera värdbaserade filer Pausa värdbaserade filer Återuppta värdbaserade filer Ta bort värdbaserade filer Ladda ned värdbaserade filer Rensa databasens krypteringsnyckel FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 4

5 Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server Dela FileMaker-databaser via ODBC och JDBC Ansluta till externa ODBC-datakällor Övervaka FileMaker Server Visa serverstatistik Visa klientstatistik Visa loggfilsposter Händelselogg Åtkomstlogg Serverstatistiklogg Klientstatistiklogg Webbpubliceringsloggar Hantera plugin-program Aktivera användning av plugin-program för FileMaker-manusmotorn (FMSE) Mappar för filer för plugin-program på serversidan Ändra filbehörighet för plugin-program (OS X) Aktivering av manussteget Installera plugin-fil för att uppdatera plugin-program på servern Skydda dina data Planera administrationsuppgifter Planera säkerhetskopiering av databaser Tips om schemalagda säkerhetskopior Spara flera säkerhetskopior av en planerad säkerhetskopiering Återskapa en databasfil från planerade säkerhetskopieringar Verifiera databasernas integritet Köra manus på serversidan Köra FileMaker-manus Köra manusfiler på systemnivå Skapa manusordningsuppgifter Skicka planerade meddelanden till klienter som är anslutna till delade databaser Skapa ett schema Exempel på upprepade scheman Redigera scheman Duplicera ett schema Radera ett schema Köra ett schema manuellt Aktivera och inaktivera scheman Spara och läsa in scheman och grupper Spara scheman och gruppinställningar Läsa in scheman och gruppinställningar FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 5

6 Felsökning Startproblem Problem med Admin Console Allmänna problem Nätverksproblem Problem på klientdatorer Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server Felmeddelanden på kommandoraden Förbättra prestanda Söka efter uppdateringar Om licensnyckeln Kommandoradsreferens Kommandon för fmsadmin Kommandot AUTORESTART Kommandot BACKUP Kommandot CERTIFICATE Kommandot CLEARKEY Kommandot CLOSE Kommandot DISABLE Kommandot DISCONNECT Kommandot ENABLE Kommandot HELP Kommandot LIST Kommandot OPEN Kommandot PAUSE Kommandot REMOVE Kommandot RESTART Kommandot RESUME Kommandot RUN Kommandot SEND Kommandot START Kommandot STATUS Kommandot STOP Kommandot VERIFY Ordlista Registrering Kundstöd och Knowledge Base Copyright-information FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 6

7 Hjälpavsnitt som inte finns med i innehållsförteckningen (t.ex. sammanhangsberoende avsnitt) Konfigurera ett administratörskonto Namnge FileMaker Server Aktivera tekniker för datadelning och webbpublicering Välja en driftsättningstyp Konfigurera arbetsdatorer Webbservertestet misslyckades Driftsättningens sammanfattning och förlopp Användare, grupper och behörighet (OS X) Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows) Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (OS X) Om användarinformation Information om öppna databaser Visa aktiviteter i Loggboken (Windows) Ändra språk i loggboken Markera en uppgift Välja schemadetaljer Välja databaser Välja säkerhetskopieringsmapp och alternativ Lägga till alternativ för databasstängning Välja schemafrekvensen och inställningar för repetition Namnge schemat och skicka e-postmeddelanden Aktivera e-postmeddelanden i scheman Endast motta e-postmeddelanden när ett schema misslyckas Granska schemasammanfattningen Välja en databas för att köra FileMaker-manuset Välja ett FileMaker-manus som ska köras Välja ett manus på systemnivå som ska köras Lägga till alternativ för manusordning på systemnivå Välja användare att skicka ett meddelande till Skapa ett meddelande Portar som används av FileMaker Server Tips för giltiga mappar Konfigurera en gruppstartsida FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 7

8 Om FileMaker Server Om FileMaker Server FileMaker Server är en dedicerad databasserver som öppnar FileMaker Pro-filer, gör dem tillgängliga för klienter i nätverket och publicerar FileMaker-data på webbsidor och till andra program. Admin Console FileMaker Server Admin Console är ett webbprogram som ger dig möjlighet att enkelt konfigurera och administrera FileMaker Server, arbeta med och övervaka värdbaserade databaser, hantera anslutna klienter, hantera webbpublicering för värdbaserade databaser samt spåra statistiska uppgifter. Du kan köra Admin Console på samma dator som FileMaker Server körs på och på i stort sett alla Windows- och OS X-datorer som har nätverksåtkomst till FileMaker Server. Mer information finns i Starta Admin Console. Obs! Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp så att du får behörighet att utföra databasadministrationsuppgifter. Gruppadministratörer har inte behörighet att konfigurera FileMaker Server eller utföra andra serveradministrationsuppgifter som beskrivs i många avsnitt i detta onlinehjälpsystem. En anmärkning i början av varje huvudavsnitt anger vilka uppgifter gruppadministratörer har tillåtelse att utföra om serveradministratören anger rätt behörighet för gruppen. Du kan få mer information av serveradministratören. Klienter som stöds Klienter som stöds omfattar: FileMaker Pro 12 och 13 FileMaker Go 12 och 13 Webbanvändare som arbetar via FileMaker Server Web Publishing Engine FileMaker Open Database Connectivity (ODBC)- och Java Database Connectivity (JDBC)- klienter som använder FileMaker-klientdrivrutinerna Nya funktioner i FileMaker Server 13 FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 8

9 Nya funktioner i FileMaker Server 13 Nya funktioner i FileMaker Server 13 FileMaker Server 13 innehåller följande nya funktioner och förbättringar för server- och gruppadministratörer. Admin Console är ett webbprogram med ett nytt utseende Admin Console är ett webbprogram med ett lättnavigerat och smidigt användargränssnitt. Du kan helt enkelt klicka på ett objekt i navigeringsdelfönstret på vänstra sidan och visa en uppsättning flikar eller nyckelinformation till höger, t.ex. FileMaker Servers status, aktivitet eller scheman. Mer information finns i Kontrollera driftsättningens status. Admin Console går snabbt att läsa in i många av de största webbläsarna, t.ex. Safari, Internet Explorer och Google Chrome. Dessutom kan du snabbt komma åt FileMaker Server-inställningarna genom delfönstren Allmänna inställningar, Databasserver och Webbpublicering. Delfönstret Status Du kan hantera servern direkt från det omgjorda delfönstret Status som visar antalet anslutna klienter, antalet värdbaserade databaser och FileMaker Server-komponenternas status. Från delfönstret Status kan du kontrollera om en komponent körs och sedan starta och stoppa FileMaker Server-komponenter. Mer information finns i Kontrollera driftsättningens status. FileMaker WebDirect Använd FileMaker WebDirect om du vill dela layouter från FileMaker-databaser med webbklienter över Internet eller ett intranät. Alla som har en kompatibel webbläsare och tillgång till Internet eller ett intranät kan ansluta sig till din FileMaker WebDirect-lösning och visa, redigera, sortera och söka i poster om du ger dem behörighet. Med FileMaker WebDirect uppdateras data i webbläsaren när FileMaker Server levererar data till webbläsaren. Mer information finns i Konfigurera inställningar för webbpublicering. Överföra databaser till FileMaker Server med FileMaker Pro I FileMaker Pro väljer du Arkiv > Dela databas om du vill överföra en databas till FileMaker Server, där den kommer att lagras på servern. Mer information finns i Vara värd för databaser. Databas- och klientstatistik i delfönstret Aktivitet Du kan visa databas- och klientinformation i delfönstret Aktivitet om du vill övervaka databaser och klientanslutningar till en databas. Se Administrera klienter och Administrera databaser. Använd verktygsfältsmenyerna på fliken Aktivitet > Databaser om du vill öppna, stänga, kontrollera eller hämta en databas. Pausa en eller alla databaser som servern är värd för och använd sedan Fortsätt om du vill starta dem igen. Mer information finns i Administrera databaser. Använd verktygsfältsmenyerna på fliken Aktivitet > Klienter om du vill skicka meddelanden till klienter eller koppla från klienter. Mer information finns i Administrera klienter. FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 9

10 Nya funktioner i FileMaker Server 13 Förbättrad säkerhetskopiering Välj en mapp som motsvarar varje extra databasmapp för värdbaserade databaser. Mer information finns i Konfigurera extra databasmappar. Se till att containerdatamappar säkerhetskopieras under en schemalagd säkerhetskopiering eller progressiv säkerhetskopiering. Mer information finns i Konfigurera containerdatamappar. Konfigurera administratörsgrupper i Allmänna inställningar Använd fliken Allmänna inställningar > Administratörsgrupper om du vill konfigurera inställningarna för administratörsgrupper. Mer information finns i Lägga till administratörsgrupper. Säkerhetsförbättringar Lagra krypterade databasfiler på FileMaker Server så att dina data är säkra. Serveradministratören eller gruppadministratören anger krypteringslösenordet när varje värdbaserade databas öppnas. Mer information finns i Öppna värdbaserade filer. Välj ett alternativ för Secure Sockets Layer (SSL) om du vill tillhandahålla säkra anslutningar mellan databasservern och FileMaker-klienter. Klienter kan fortfarande hämta och använda interaktivt innehåll genom att använda en HTTP-anslutning, även om du har valt ett alternativ för säker anslutning. Mer information finns i Konfigurera inställningar för databasserver. Ändringar i kommandoradsgränssnittet Öppna en krypterad databas eller spara lösenordet på servern för varje krypterad databas som du öppnar. Klienter behöver aldrig ange krypteringslösenordet för att öppna databaser som FileMaker Server är värd för. Mer information finns i Kommandot OPEN. Ta bort krypteringslösenord som sparats på FileMaker Server. Mer information finns i Kommandot CLEARKEY. Visa om en värdbaserad databasfil är krypterad med hjälp av kommandot LIST. Mer information finns i Kommandot LIST. Om FileMaker Server FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 10

11 Driftsätta FileMaker Server Driftsätta FileMaker Server Obs! Följande information gäller serveradministratörer. När du installerar FileMaker Server bestämmer du om du vill driftsätta FileMaker Server på en eller två datorer. Om du driftsätter två datorer används alltid en dator som huvuddator och den andra som arbetsdatorer. Huvuddatorn är alltid den dator som innehåller databasservern. Arbetsdatorn är den dator där Web Publishing Engine och webbservern körs. I en miljö med en dator körs alla komponenter på en dator, som alltså kan anses vara en huvuddator. Fullständig information finns i FILEMAKER SERVER STARTBOK. Mer information finns i Vilken driftsättningstyp passar mig?. När du installerar FileMaker Server på en huvuddator hjälper guiden Driftsättning dig att driftsätta FileMaker Server-komponenterna. Med guiden Driftsättning får du hjälp att utföra följande uppgifter: Skapa ett administratörskonto som du använder när du loggar in på FileMaker Server Admin Console Ange namnet på FileMaker Server-driftsättningen Aktivera delning via ODBC och JDBC Aktivera webbpublicering och välja vilka webbpubliceringstekniker som ska användas Välja en driftsättningstyp och att i en driftsättning till två datorer tilldela datorroller Testa webbservern (när webbpublicering är aktiverat) Visa driftsättningsresultaten när FileMaker Server driftsätts Du kan också testa driftsättningen efter konfigurationen och ändra den om förutsättningarna ändras. Mer information finns i Ändra en FileMaker Server-driftsättning. Obs! Om du avbryter driftsättningsguiden under den inledande driftsättningen skapas Admin Console men FileMaker Server driftsätts inte. Om du försöker starta Admin Console startas guiden Driftsättning så att du kan slutföra driftsättningen av FileMaker Server. FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 11

12 Driftsätta FileMaker Server Vilken driftsättningstyp passar mig? Vilken driftsättningstyp passar mig? Obs! Följande information gäller serveradministratörer. Vilken typ av driftsättning du bör välja beror främst på aktuell webbpubliceringsbelastning, vilket visas i tabellen nedan. Vid större webbpubliceringsbelastning kan det vara bra att använda två datorer i driftsättningen av FileMaker Server. Du kan börja med att driftsätta en dator och om belastningen sedan ökar kan du ändra driftsättningen och använda två datorer. Om du funderar på en driftsättning med två datorer eller om du vill ha fullständig information om att driftsätta FileMaker Server kan du läsa FILEMAKER SERVER STARTBOK på startsidan. FileMaker Serveranvändning Endast FileMaker-klienter Utveckling och testning av lösning FileMaker-klienter och måttlig webbpubliceringsbelastning FileMaker-klienter och tung webbpubliceringsbelastning Driftsättningstyp Enskild dator. Inga av de fördelar som erhålls med en driftsättning med två datorer. Enskild dator. Inga av de fördelar som erhålls med en driftsättning med två datorer. Enskild dator. Erbjuder goda webbpubliceringsprestanda i de flesta miljöer. Du kan utöka med driftsättning till två datorer om webbpubliceringsbelastningen ökar. Även med en enskild dator måste du installera webbservern på den datorn. Två datorer. Driftsätt databasservern på huvuddatorn. Driftsätt Web Publishing Engine, webbservermodulen och webbservern på en arbetsdator. Driftsätta FileMaker Server Välja en driftsättningstyp Konfigurera arbetsdatorer FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 12

13 Driftsätta FileMaker Server Testa FileMaker Server Testa FileMaker Server Obs! Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer. Du testar enklast FileMaker Server-driftsättningen från sidan för tekniktest. Med länkarna på den här sidan kommer du åt den värdbaserade FMServer_Sample.fmp12-databasen genom att använda de metoder som nämns nedan. Om ett test lyckas fungerar alla FileMaker Server-komponenter. Så här testar du FileMaker Server-driftsättningen: 1. Öppna sidan tekniktest. Det finns två sätt att visa sidan: Starta Admin Console. Välj Server > Öppna testsidan. Skriv in följande i en webbläsare: För en fjärrdator skriver du in följande i en webbläsare: https://<värd>:16000/test/ där <värd> är IP-adressen eller domännamnet på huvuddatorn i din FileMaker Serverdriftsättning. Om du ser ett säkerhetsmeddelande i webbläsaren läser du Problem med Admin Console. 2. Klicka på länken för varje test som du vill utföra. För att Testa FileMaker Pro Testa FileMaker WebDirect Testa PHP anpassad webbpublicering gör du så här: Klicka på Testa FileMaker Pro. Om FileMaker Pro startar och lyckas öppna databasexemplet på FileMaker Server fungerar databasservern och den kan svara på frågor från FileMaker Pro-klienter. Obs! Du måste ha FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced installerat lokalt på den dator där du utför testet. Tips! Du kan även utföra samma test på ett annat sätt. Starta FileMaker Pro från en nätverksansluten dator, välj Arkiv-menyn > Fjärröppna, välj servern du vill testa och välj sedan FMServer_Sample. Klicka på Testa FileMaker WebDirect. Om FileMaker WebDirect-lösningsexemplet visas i ett annat webbläsarfönster eller flik, så fungerar FileMaker WebDirect. Klicka på Testa PHP anpassad webbpublicering. Om ett annat webbläsarfönster eller en annan flik öppnas och visar en tabell som innehåller data från samma databas fungerar funktionen Anpassad Webbpublicering med PHP. Driftsätta FileMaker Server Konfigurera inställningar för databasserver Konfigurera inställningar för webbpublicering Starta Admin Console FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 13

14 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status Kontrollera driftsättningens status Obs! Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer. I fönstret Status visas statusinformation om FileMaker Server-driftsättningen. Informationen uppdateras med några sekunders mellanrum. I verktygsfältet visas ditt administratörsnamn i välkomstmeddelandet. Om du är gruppadministratör visas namnet på gruppen du administrerar i välkomstmeddelandet. Viktigt! Gruppadministratörer kan inte ändra några inställningar eftersom inte är tillgänglig. Verktygsfältet innehåller också menyerna Server och Hjälp. Använd Server-menyn om du vill redigera driftsättningen, spara eller läsa in inställningsfilen för scheman och grupper, testa om databasdelningen fungerar korrekt och visa ytterligare information från startsidan. Använd Hjälp-menyn om du vill visa FileMaker Server Hjälp, hitta produktdokumentation eller få ytterligare information om FileMaker Server-installationen. När du startar Admin Console visas delfönstret Status automatiskt. Om du väljer ett annat delfönster, t.ex. Allmänna inställningar, kan du välja delfönstret Status för att visa statusinformationen på nytt. Delfönstret Status har fyra komponentavsnitt: Status och information för FileMaker Server. Mer information finns i FileMaker Server-information. Webbserverstatus. Mer information finns i Webbserverinformation. Status för Web Publishing Engine. Mer information finns i Web Publishing Engine-information. ODBC/JDBC-status och delning. Mer information finns i ODBC/JDBC-information. Indikatorernas betydelse Indikatorerna bredvid en komponent, t.ex. webbservern, visar om komponenten är aktiverad och fungerar normalt. Indikator Grön bock Rött utropstecken Gult frågetecken Grå cirkel Betydelse Komponenten är aktiverad och fungerar normalt. Komponenten fungerar inte eller så kan huvuddatorn inte kommunicera med arbets datorn som komponenten körs på. Webbpublicering är aktivt men inte konfigurerat. Komponenten har stoppats och måste startas om FileMaker Server ska kunna använda den. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter. FileMaker Server-information Webbserverinformation Web Publishing Engine-information ODBC/JDBC-information FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 14

15 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status FileMaker Server-information Obs! Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer. Delfönstret Status visar nyckelinformation om FileMaker Server, t.ex. aktuell status, värdnamn, anslutna klienter och värdbaserade databaser. Viktigt! När en gruppadministratör loggar in på FileMaker Server kan delfönstret Status visa det totala antalet värdbaserade databaser och anslutna klienter, inte bara antalet för administratörens grupp. -ikonerna är inte tillgängliga och därför kan inte gruppadministratörer visa andra inställningsdelfönster. Följande information visas för FileMaker Server: Information FileMaker Server 13 IP-adress FileMaker-värdnamn Serverversion Admin Server startade Fel- eller varningstabell Klienter är för närvarande anslutna Databaser delas av totalt Scheman är för närvarande aktiverade Beskrivning Indikatorn visar om FileMaker Server fungerar normalt. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Serverkomponenter. IP-adressen för datorn som kör FileMaker Server. Namnet som tilldelats FileMaker Server-distributionen. Om du är serveradministratör kan du ändra namnet. Mer information finns i Inställningar för serverinformation. Versionen av FileMaker Server. Datum och tid när servern senast startades. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter. En tabell som visar datum och tider för alla fel- och varningsmeddelanden. Klicka på kolumnrubrikerna om du vill sortera tabellen efter datum, typ eller beskrivning. Antalet klienter som är anslutna genom FileMaker Pro, FileMaker Go, FileMaker WebDirect eller Anpassad webbpublicering. Klicka på om du vill visa fliken Aktivitet > Klienter. Mer information finns i Administrera klienter. Antalet databaser som FileMaker Server är värd för. Klicka på om du vill visa fliken Aktivitet > Databaser. Mer information finns i Administrera databaser. Antalet scheman som skapats i guiden Scheman och som för närvarande är aktiverade och körs. Klicka på om du vill visa delfönstret Scheman och visa aktuella scheman. Mer information finns i Planera administrationsuppgifter. Felsökning Driftsätta FileMaker Server FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 15

16 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status Webbserverinformation Obs! Följande information gäller serveradministratörer. Webbserverinformationen i delfönstret Status visar om webbservern fungerar normalt och huruvida särskilda funktioner är aktiverade. Information IP-adress PHP är aktiverat/inaktiverat XML är aktiverat/inaktiverat Beskrivning IP-adressen till datorn som kör webbservern. Webbservern kan vara installerad på huvuddatorn, men om två datorer har använts för driftsättningen visas IP-adressen för arbetsdatorn. Visar om klienter kan komma åt FileMaker-data med FileMakers API för PHP i PHP-webbprogram. Klicka på om du vill visa fliken Webbpublicering > PHP. Mer information finns i Inställningar för PHP-webbpublicering. Visar om klienter kan komma åt FileMaker-data för att generera XML-data från värdbaserade databaser. Felsökning Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status Klicka på om du vill visa fliken Webbpublicering > XML. Mer information finns i Inställningar för XML-webbpublicering. FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 16

17 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status Web Publishing Engine-information Obs! Följande information gäller serveradministratörer. Det här avsnittet i delfönstret Status visar huruvida Web Publishing Engine fungerar eller inte och antalet webbpubliceringsanslutningar. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Serverkomponenter. Information IP-adress FileMaker WebDirectanslutningar är för närvarande öppna FileMaker WebDirect är aktiverat/inaktiverat Anslutningar för Anpassad webbpublicering är för närvarande öppna Beskrivning IP-adressen för datorn som kör Web Publishing Engine. Web Publishing Engine kan vara installerad på huvuddatorn med FileMaker Server, men om två datorer har använts för driftsättningen visas IP-adressen för arbetsdatorn. Visar antalet webbpubliceringsanslutningar som för närvarande används av FileMaker WebDirect-klienter. Klicka på om du vill visa fliken Webbpublicering > Allmänna inställningar. Mer information finns i Allmänna inställningar för webbpublicering. Visar om klienter kan använda FileMaker WebDirect för att komma åt FileMaker-data. Du kan ändra den här inställningen genom att klicka på och visa fliken Webbpublicering > FileMaker WebDirect. Mer information finns i Inställningar för FileMaker WebDirect. Antalet webbpubliceringsanslutningar som för tillfället används för anpassad webbpublicering. Om du vill aktivera eller inaktivera Anpassad webbpublicering med XML klickar du på för att visa inställningarna. Mer information finns i Inställningar för XML-webbpublicering. Obs! Antalet som visas på delfönstret Status uppdateras automatiskt. Denna information omfattas inte av tröskelvärdet på fem sekunder som krävs för att anslutningar ska visas på fliken Aktivitet > Klienter eller fliken Aktivitet > Databaser. Felsökning Driftsätta FileMaker Server FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 17

18 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status ODBC/JDBC-information Obs! Följande information gäller serveradministratörer. I delfönstret Status kan du visa antalet aktuella ODBC/JDBC-anslutningar och om ODBC/JDBCdelningsfunktionen är aktiverad eller inaktiverad. FileMaker Server kan vara värd för FileMaker Prodatabaser som delar data från ODBC- och JDBC-datakällor. Mer information finns i Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server. Information XDBC-anslutningar är för närvarande öppna Beskrivning För alla ODBC- och JDBC-klienter visas XDBC. Här visas antalet anslutningar som för tillfället används av ODBC- och JDBC-klienter. Klicka på för att visa fliken Allmänna inställningar > ODBC/ JDBC. Mer information finns i Aktivera delning via ODBC/ JDBC. Felsökning Driftsätta FileMaker Server FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 18

19 Driftsätta FileMaker Server Ändra en FileMaker Server-driftsättning Ändra en FileMaker Server-driftsättning Obs! Följande information gäller serveradministratörer. Du kan börja med att driftsätta en dator. Om webbpubliceringsbelastningen sedan ökar kan du använda guiden Driftsättning för att ändra FileMaker Server-driftsättningen och använda två datorer. Obs! Om du uppgraderar operativsystemet på en dator måste du driftsätta FileMaker Server på nytt. Mer information finns i Välja en driftsättningstyp. Så här ändrar du en FileMaker Server-driftsättning: 1. I Admin Console väljer du Server > Redigera driftsättning. Guiden Driftsättning startar. 2. Klicka på Nästa tills du ser de alternativ du vill ändra. De aktuella valen visas i driftsättningsguiden. 3. Ändra någon av inställningarna i ett av följande steg i driftsättningsguiden: Aktivera tekniker för datadelning och webbpublicering. Välja en driftsättningstyp. Om du har driftsatt FileMaker Server på en enskild dator, testas webbservern av guiden Driftsättning. Om du har valt en driftsättning med två datorer måste du konfigurera arbetsdatorn och testa den. Mer information finns i Konfigurera arbetsdatorer. Du kan aktivera eller inaktivera specifika webbpubliceringsmetoder i Admin Console. Mer information finns i Allmänna inställningar för webbpublicering. 4. Granska dina val i steget Sammanfattning av driftsättningen. Klicka på Tillbaka om du vill ändra något av dina val. Mer information finns i Driftsättningens sammanfattning och förlopp. 5. Klicka på Nästa om du vill bekräfta dina val. Guiden Driftsättning implementerar din driftsättningsändringar och visar förloppet. Det kan ta några minuter. Informationen som visas i Förlopp för driftsättning visar driftsättningen och hur konfigureringen ändras medan de utförs. När driftsättningen har slutförts klickar du på Slutför för att stänga guiden Driftsättning. Kommentar Om du vill ändra huvuddatorn måste du avinstallera FileMaker Server och installera det på den nya huvuddatorn. Om du använder en driftsättning med två datorer bör du också avinstallera och installera om arbetsdatorn. Mer information om hur du uppgraderar och flyttar FileMaker Server från en befintlig installation finns på startsidan i FILEMAKER SERVER STARTBOK. Du kan lägga till en arbetsdator, men du måste välja en driftsättning med två datorer när du redigerar driftsättningen. Du kan också ta bort en arbetsdator från en befintlig driftsättning. Mer information finns i Välja en driftsättningstyp. Driftsätta FileMaker Server FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 19

20 Starta Admin Console Starta Admin Console Obs! Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer. Du kan starta FileMaker Server Admin Console på en dator med Windows eller OS X som har nätverksåtkomst till huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning. FileMaker Server levererar Admin Console som ett webbprogram som kan köras i en webbläsare som stöds. Så här startar du Admin Console: 1. Använd någon av följande metoder: Du kan gå direkt till startsidan för Admin Console genom att öppna en webbläsare och ange: där [värd] är IP-adressen eller domännamnet på huvuddatorn i din FileMaker Serverdriftsättning. Port är endast tillgänglig på den lokala värddatorn och inte från en fjärrdator. Du kan gå direkt till startsidan för Admin Console från en fjärrdator genom att öppna en webbläsare och ange: https://[värd]:16000 där [värd] är IP-adressen eller domännamnet på en extern huvuddator i din FileMaker Server-driftsättning. 2. Klicka på Starta Admin Console för att öppna inloggningssidan för Admin Console. Läs Problem med Admin Console om sidan inte öppnas eller om ett säkerhetsmeddelande visas i webbläsaren. 3. På inloggningssidan för Admin Console anger du användarnamn och lösenord för Admin Console-kontot. Admin Console startar och visar delfönstret Status. Mer information finns i Kontrollera driftsättningens status. Tips! Du kan också starta Admin Console och gå direkt till inloggningssidan genom att ange / admin-console på slutet. Till exempel: Kommentar När du har lyckats starta Admin Console från webbläsaren kan du spara adressen som en favorit för att enkelt kunna öppna Admin Console. Om du behöver starta om operativsystemet, stoppar du FileMaker Server först och startar sedan om det när operativsystemet har startats om. Problem med Admin Console Om FileMaker Server FILEMAKER SERVER 13 HJÄLP 20

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Läsa in och modellera data. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läsa in och modellera data. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Läsa in och modellera data Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik,

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. 1) Vad heter de fyra olika utgåvorna av Windows 7? Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate 2) Vilken utgåva är vanligast på företag?

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

Skanna till FTP-guide

Skanna till FTP-guide Skanna till FTP-guide För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin, se uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. För att hitta grundläggande

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1 Förord Internet har öppnat många av världens gränser. Allt från privatpersoner till multinationella företag utvidgar sina kontaktnät. Språket behöver inte längre vara ett hinder för internationella affärer

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:...2 A VIKTIGA NYHETER...3 VIKTIGT... 4 B -SYSTEMKRAV...4 HANSAWORLD SERVER SOFTWARE...

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Bruksanvisning

QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N. Bruksanvisning QL-570 / QL-580N / QL-1050 / QL-1060N Bruksanvisning Innehållet i bruksanvisningen och produktens specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Brother förbehåller sig rätten att göra

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

TeacherView Ger läraren kontroll över trådlös datoranvändning i klassrummet. Lösningen i korthet

TeacherView Ger läraren kontroll över trådlös datoranvändning i klassrummet. Lösningen i korthet TeacherView Ger läraren kontroll över trådlös datoranvändning i klassrummet Lösningen i korthet Innehåll Datoranvändning i klassrummet... 3 Aerohives TeacherView... 3 Kontrollera att eleverna är anslutna

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

Miljöer där våra servrar kan användas

Miljöer där våra servrar kan användas Med hjälp av en skrivarserver kan skrivare anslutas till ett nätverk. På så sätt kan ett flertal användare få tillgång till skrivarna från sina arbetsstationer. Det är ett mycket effektivt sätt att utnyttja

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

Boot Camp Installationshandbok

Boot Camp Installationshandbok Boot Camp Installationshandbok 1 Innehåll 3 Boot Camp 3 Introduktion 4 Det här behöver du 4 Om du tidgare har använt en betaversion av Boot Camp 5 Uppgradera Windows XP till Windows Vista 5 Installationsöversikt

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken Denna handbok är LoiLoScope EX, LoiLoScope AX och LoiLoScope FX. Var vänlig bekräfta det program du använder. Du kan också visa användarhandboken för LoiLoScope EX/AX/FX

Läs mer

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17

Del 1 Allmänt... 1. Del 2 Komma igång...3. Del 3 Systemspel med Jokersystemet... 17 Användarhandbok Del 1 Allmänt... 1 Inledning... 1 Rättigheter... 1 Support... 1 Jokersystemet... 2 Om handboken... 2 Systemkrav... 2 Del 2 Komma igång...3 Köp Jokersystemet... 3 Installera Jokersystemet...

Läs mer