FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp"

Transkript

1 FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp

2 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker, Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Filmappslogotypen och FileMaker WebDirect är varumärken som tillhör FileMaker, Inc. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. FileMakers dokumentation skyddas av lagen om upphovsrätt. Det är därför inte tillåtet att mångfaldiga eller distribuera detta dokument utan FileMakers skriftliga medgivande. Dokumentationen får endast användas tillsammans med ett licensierat exemplar av FileMaker-programmet. Samtliga personer, företag, e-postadresser och URL-adresser som förekommer i exempel är fiktiva och eventuella likheter med verkliga personer, företag, e-postadresser eller URL-adresser är fullständigt oavsiktliga. En lista över medverkande visas i dokumenten Tillskrivningar som medföljer den här programvaran. Omnämnande av tredjepartsprodukter och URL-adresser förekommer endast i informationssyfte och ska inte tolkas som förslag eller rekommendationer. FileMaker, Inc. tar inget ansvar när det gäller prestandan hos dessa produkter. Mer information finns på webbplatsen Utgåva: 01

3 Innehåll Om FileMaker Server Nya funktioner i FileMaker Server Driftsätta FileMaker Server Vilken driftsättningstyp passar mig? Testa FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status FileMaker Server-information Webbserverinformation Web Publishing Engine-information ODBC/JDBC-information Ändra en FileMaker Server-driftsättning Starta Admin Console Genvägar för att starta Admin Console Tips för användning av Admin Console i din webbläsare Vara värd för databaser Redigera konton och behörighetsuppsättningar Överföra databasfiler Överföra databasfiler med FileMaker Pro Överföra databasfiler manuellt Verifiera att databaserna är tillgängliga för FileMaker-klienter Vara värd för webbplatser Vara värd för PHP-webbplatser Vara värd för databaser för XML-frågor Använda FileMaker WebDirect Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter Konfigurera allmänna inställningar Inställningar för serverinformation Inställningar för e-postmeddelanden Admin Console-inställningar Startinställningar Aktivera delning via ODBC/JDBC Anslutningsinställningar Konfigurera inställningar för administratörsgrupper Lägga till administratörsgrupper Extern autentisering för Admin Console och administratörsgrupper FileMaker Server-gruppmappar FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 3

4 Behörighet för FileMaker Server-administratörsgrupp Startcenter för grupper i FileMaker Server Konfigurera inställningar för databasserver FileMaker-klientinställningar Databasinställningar Säkerhetsinställningar för databasservern Säkerhetsanslutningar och progressiva nedladdningar Extern verifiering för databasåtkomst Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen Konfigurera extra databasmappar Konfigurera containerdatamappar Konfigurera en standardsäkerhetskopieringsmapp Konfigurera en mapp för progressiv säkerhetskopiering Återskapa en databas från en progressiv säkerhetskopia Inställningar för loggning och statistik Inställningar för server-plugin-program Inställningar för katalogtjänster Använda SSL med en LDAP-katalogtjänst Konfigurera inställningar för webbpublicering Allmänna inställningar för webbpublicering Inställningar för PHP-webbpublicering Inställningar för XML-webbpublicering Inställningar för FileMaker WebDirect Administrera klienter Skicka meddelanden till FileMaker-klienter i listan Klienter Koppla från klienter Administrera databaser Skicka meddelanden till klienter som är anslutna till en värdbaserad databas Öppna värdbaserade filer Stänga värdbaserade filer Verifiera värdbaserade filer Pausa värdbaserade filer Återuppta värdbaserade filer Ta bort värdbaserade filer Ladda ned värdbaserade filer Rensa databasens krypteringslösenord Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server Dela FileMaker-databaser via ODBC och JDBC Ansluta till externa ODBC-datakällor Övervaka FileMaker Server Visa serverstatistik Visa klientstatistik FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 4

5 Visa loggfilsposter Händelselogg Åtkomstlogg Serverstatistiklogg Klientstatistiklogg Webbpubliceringsloggar Hantera plugin-program Aktivera användning av plugin-program för FileMaker-scriptmotorn (FMSE) Mappar för filer för plugin-program på serversidan Ändra filbehörighet för plugin-program (OS X) Aktivering av scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program på servern Skydda dina data Planera administrationsuppgifter Planera säkerhetskopiering av databaser Tips om schemalagda säkerhetskopior Spara flera säkerhetskopior av en planerad säkerhetskopiering Återskapa en databasfil från planerade säkerhetskopieringar Verifiera databasernas integritet Köra scripts på serversidan Köra FileMaker-scripts Köra scriptfiler på systemnivå Skapa scriptordningsuppgifter Skicka planerade meddelanden till klienter som är anslutna till delade databaser Skapa ett schema Exempel på upprepade scheman Redigera scheman Duplicera ett schema Radera ett schema Köra ett schema manuellt Aktivera och inaktivera scheman Spara och läsa in scheman och grupper Spara scheman och gruppinställningar Läsa in scheman och gruppinställningar Felsökning Startproblem Problem med Admin Console Allmänna problem Nätverksproblem Problem på klientdatorer Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server Förbättra prestanda Söka efter uppdateringar FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 5

6 Om licensnyckeln Ordlista Registrering Kundstöd och Knowledge Base Copyright-information Hjälpavsnitt som inte finns med i innehållsförteckningen (t.ex. sammanhangsberoende avsnitt) Konfigurera ett administratörskonto Namnge FileMaker Server Beskrivning av lösenordsstyrka Aktivera tekniker för datadelning och webbpublicering Välja en driftsättningstyp Konfigurera arbetsdatorer Webbservertestet misslyckades Driftsättningens sammanfattning och förlopp Användare, grupper och behörighet (OS X) Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows) Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (OS X) Om användarinformation Information om öppna databaser Visa aktiviteter i Loggboken (Windows) Ändra språk i loggboken Markera en uppgift Välja schemadetaljer Välja databaser Välja säkerhetskopieringsmapp och alternativ Lägga till alternativ för databasstängning Välja schemafrekvensen och inställningar för repetition Namnge schemat och skicka e-postmeddelanden Aktivera e-postmeddelanden i scheman Endast motta e-postmeddelanden när ett schema misslyckas Granska schemasammanfattningen Välja en databas för att köra FileMaker-scriptet Välja ett FileMaker-script som ska köras Välja ett script på systemnivå som ska köras Lägga till alternativ för scriptordning på systemnivå Välja användare att skicka ett meddelande till Skapa ett meddelande Portar som används av FileMaker Server Tips för giltiga mappar Konfigurera Startcenter för grupper FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 6

7 Om FileMaker Server Om FileMaker Server FileMaker Server är en dedicerad databasserver som öppnar FileMaker Pro-filer, gör dem tillgängliga för klienter i nätverket och publicerar FileMaker-data på webbsidor och till andra program. Admin Console FileMaker Server Admin Console är ett webbprogram som ger dig möjlighet att enkelt konfigurera och administrera FileMaker Server, arbeta med och övervaka värdbaserade databaser, hantera anslutna klienter, hantera webbpublicering för värdbaserade databaser samt spåra statistiska uppgifter. Du kan köra Admin Console på samma dator som FileMaker Server körs på och på i stort sett alla Windows- och OS X-datorer som har nätverksåtkomst till FileMaker Server. Mer information finns i Starta Admin Console. Obs! Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp så att du får behörighet att utföra databasadministrationsuppgifter. Gruppadministratörer har inte behörighet att konfigurera FileMaker Server eller utföra andra serveradministrationsuppgifter som beskrivs i många avsnitt i detta onlinehjälpsystem. En anmärkning i början av varje huvudavsnitt anger vilka uppgifter gruppadministratörer har tillåtelse att utföra om serveradministratören anger rätt behörighet för gruppen. Du kan få mer information av serveradministratören. Klienter som stöds Klienter som stöds omfattar: FileMaker Pro 12, 13 och 14 FileMaker Go 12, 13 och 14 Webbanvändare som arbetar via FileMaker Server Web Publishing Engine FileMaker Open Database Connectivity (ODBC)- och Java Database Connectivity (JDBC)- klienter som använder FileMaker-klientdrivrutinerna Obs! Till följd av säkerhetsförbättringar i FileMaker Server 14, kanske FileMaker Pro 12- och FileMaker Go 12-klienter inte kan ansluta till databaser som FileMaker Server 14 är värd för om inställningen Använd SSL för databasanslutningar är aktiverad i Admin Console. Nya funktioner i FileMaker Server 14 FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 7

8 Nya funktioner i FileMaker Server 14 Nya funktioner i FileMaker Server 14 FileMaker Server 14 innehåller följande nya funktioner och förbättringar för server- och gruppadministratörer. Stabilitetsförbättringar FileMaker Server har en ökad tillförlitlighet gällande nätverksanslutningar med FileMaker Pro-, FileMaker Go- och FileMaker WebDirect-klienter. När klienter kopplas bort på grund av ett nätverksavbrott kan FileMaker Server smidigt ansluta dem igen när det är möjligt. I vissa fall meddelas klienterna om problem med nätverksanslutningen och blir då tillfrågade om de vill ansluta igen. Säkerhetsförbättringar I FileMaker Server kan du ange portar för webbanslutningar och säkra webbanslutningar, antingen i installationsprogrammet eller med hjälp av CLI-kommandon. Mer information finns i Webbserverinformation. FileMaker Server meddelar dig om lösenordsstyrkan när du skapar eller uppdaterar Admin Console-lösenordet. Mer information finns i Beskrivning av lösenordsstyrka. Inställningarna för SSL-anslutningar på fliken Databasserver > Säkerhet har uppdaterats: Klicka på knappen Importera certifikat om du vill installera ett digitalt certifikat efter att du har efterfrågat det hos ett tillförlitligt certifieringsinstitut (CA) som stöds av FileMaker, Inc. Markera inställningen Använd SSL för databasanslutningar om du vill använda SSL (Secure Sockets Layer) för att kryptera data som skickas mellan FileMaker Server och klienter som använder FileMaker WebDirect, FileMaker Pro och FileMaker Go. Markera inställningen Använd SSL för progressiv nedladdning om du vill att progressiva nedladdningar ska använda porten för säkra webbanslutningar och skicka data över HTTPS istället för HTTP. Mer information finns i Säkerhetsinställningar för databasservern. Uppdateringar i Admin Console Fönstret Status har uppdateras för följande: Inkludera antalet FileMaker Pro- och FileMaker Go-klienter som för närvarande är anslutna, utöver antalet FileMaker WebDirect-, Anpassad webbpublicering-, and XDBC-klienter som för närvarande är anslutna. Mer information finns i FileMaker Server-information. Visa portnumren för webbanslutningar och säkra webbanslutningar. Mer information finns i Webbserverinformation. Nya inställningar för webbpublicering gör det möjligt att använda plugin-program i FileMaker WebDirect-lösningar och lösningar för anpassad webbpublicering och scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program för FileMaker WebDirectlösningar och lösningar för anpassad webbpublicering. Mer information finns i Allmänna inställningar för webbpublicering. FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 8

9 Nya funktioner i FileMaker Server 14 Startcenter för lösningar Gruppstartsidan i FileMaker Server är nu Startcenter för grupper. Där visas de värdbaserade lösningarna som är kopplade till en administratörsgrupp. Mer information finns i Startcenter för grupper i FileMaker Server. Databasstartsidan för FileMaker WebDirect är nu FileMaker WebDirect Startcenter. Visar de värdbaserade lösningarna som aktiverats för FileMaker WebDirect. Se GUIDE FÖR FILEMAKER WEBDIRECT. Standbyserver Definiera en standbyserver som kan tas online och ersätta produktionsservern om ett maskin- eller programvarufel hindrar produktionsservern från att vara värd för databaser. Du kan även använda standbyservern som produktionsserver när du vill uppgradera maskin- eller programvaran på produktionsservern. Läs mer i FILEMAKER SERVER GUIDE FÖR ATT KOMMA IGÅNG på startsidan. Om FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 9

10 Driftsätta FileMaker Server Driftsätta FileMaker Server Obs! Följande information gäller serveradministratörer. När du installerar FileMaker Server bestämmer du om du vill driftsätta FileMaker Server på en eller två datorer. Om du driftsätter två datorer används alltid en dator som huvuddator och den andra som arbetsdatorer. Huvuddatorn är alltid den dator som innehåller databasservern. Arbetsdatorn är den dator där Web Publishing Engine och webbservern körs. I en miljö med en dator körs alla komponenter på en dator, som alltså kan anses vara en huvuddator. Fullständig information finns i FILEMAKER SERVER GUIDE FÖR ATT KOMMA IGÅNG på startsidan. Se Vilken driftsättningstyp passar mig? När du installerar FileMaker Server på en huvuddator hjälper guiden Driftsättning dig att driftsätta FileMaker Server-komponenterna. Med guiden Driftsättning får du hjälp att utföra följande uppgifter: Skapa ett administratörskonto som du använder när du loggar in på FileMaker Server Admin Console Ange namnet på FileMaker Server-driftsättningen Aktivera delning via ODBC och JDBC Aktivera webbpublicering och välja vilka webbpubliceringstekniker som ska användas Välja en driftsättningstyp och att i en driftsättning till två datorer tilldela datorroller Testa webbservern (när webbpublicering är aktiverat) Visa driftsättningsresultaten när FileMaker Server driftsätts Du kan också testa driftsättningen efter konfigurationen och ändra den om förutsättningarna ändras. Mer information finns i Ändra en FileMaker Server-driftsättning. Obs! Om du avbryter driftsättningsguiden under den inledande driftsättningen skapas Admin Console men FileMaker Server driftsätts inte. Om du försöker starta Admin Console startas guiden Driftsättning så att du kan slutföra driftsättningen av FileMaker Server. FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 10

11 Driftsätta FileMaker Server Vilken driftsättningstyp passar mig? Vilken driftsättningstyp passar mig? Obs! Följande information gäller serveradministratörer. Vilken typ av driftsättning du bör välja beror främst på aktuell webbpubliceringsbelastning, vilket visas i tabellen nedan. Vid större webbpubliceringsbelastning kan det vara bra att använda två datorer i driftsättningen av FileMaker Server. Du kan börja med att driftsätta en dator och om belastningen sedan ökar kan du ändra driftsättningen och använda två datorer. Om du funderar på en driftsättning med två datorer eller om du vill ha fullständig information om att driftsätta FileMaker Server kan du läsa FILEMAKER SERVER GUIDE FÖR ATT KOMMA IGÅNG på startsidan. FileMaker Serveranvändning Endast FileMaker-klienter Utveckling och testning av lösning FileMaker-klienter och måttlig webbpubliceringsbelastning FileMaker-klienter och tung webbpubliceringsbelastning Driftsättningstyp Enskild dator. Inga av de fördelar som erhålls med en driftsättning med två datorer. Enskild dator. Inga av de fördelar som erhålls med en driftsättning med två datorer. Enskild dator. Erbjuder goda webbpubliceringsprestanda i de flesta miljöer. Du kan utöka med driftsättning till två datorer om webbpubliceringsbelastningen ökar. Obs! Även när du använder en driftsättning med en dator måste driftsättningen ha en webbserver. Två datorer. Driftsätt databasservern på huvuddatorn. Driftsätt Web Publishing Engine, webbservermodulen och webbservern på en arbetsdator. Driftsätta FileMaker Server Välja en driftsättningstyp Konfigurera arbetsdatorer FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 11

12 Driftsätta FileMaker Server Testa FileMaker Server Testa FileMaker Server Obs! Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer. Du testar enklast FileMaker Server-driftsättningen från sidan för tekniktest. Med länkarna på den här sidan kommer du åt den värdbaserade FMServer_Sample.fmp12-databasen genom att använda de metoder som nämns nedan. Om ett test lyckas fungerar alla FileMaker Server-komponenter. Så här testar du FileMaker Server-driftsättningen: 1. Öppna sidan tekniktest. Det finns två sätt att visa sidan: Starta Admin Console. Välj Server > Öppna testsidan. Skriv in följande i en webbläsare: För en fjärrdator skriver du in följande i en webbläsare: https://<värd>:16000/test/ där <värd> är IP-adressen eller domännamnet på huvuddatorn i din FileMaker Serverdriftsättning. Om du ser ett säkerhetsmeddelande i webbläsaren läser du Problem med Admin Console. 2. Klicka på länken för varje test som du vill utföra. För att Testa FileMaker Pro Testa FileMaker WebDirect Testa PHP anpassad webbpublicering gör du så här: Klicka på Testa FileMaker Pro. Om FileMaker Pro startar och lyckas öppna databasexemplet på FileMaker Server fungerar databasservern och den kan svara på frågor från FileMaker Pro-klienter. Obs! Du måste ha FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced installerat lokalt på den dator där du utför testet. Tips! Du kan även utföra samma test på ett annat sätt. Starta FileMaker Pro från en nätverksansluten dator. I Startcenter som öppnas klickar du på fliken Värdar, väljer den server du vill testa och väljer sedan FMServer_Sample. Klicka på Testa FileMaker WebDirect. Om FileMaker WebDirect-lösningsexemplet visas i ett annat webbläsarfönster eller flik, så fungerar FileMaker WebDirect. Klicka på Testa PHP anpassad webbpublicering. Om ett annat webbläsarfönster eller en annan flik öppnas och visar en tabell som innehåller data från samma databas fungerar funktionen anpassad webbpublicering med PHP. Driftsätta FileMaker Server Konfigurera inställningar för databasserver Konfigurera inställningar för webbpublicering Starta Admin Console FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 12

13 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status Kontrollera driftsättningens status Obs! Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer. I fönstret Status visas statusinformation om FileMaker Server-driftsättningen. Informationen uppdateras med några sekunders mellanrum. I verktygsfältet visas ditt administratörsnamn i välkomstmeddelandet. Om du är gruppadministratör visas namnet på gruppen du administrerar i välkomstmeddelandet. Viktigt! Gruppadministratörer kan inte ändra några inställningar. Därför är tillgängliga för gruppadministratörer. -ikonerna inte Verktygsfältet innehåller också menyerna Server och Hjälp. Använd Server-menyn om du vill redigera driftsättningen, spara eller läsa in inställningsfilen för scheman och grupper, testa om databasdelningen fungerar korrekt och visa ytterligare information från startsidan. Använd Hjälp-menyn om du vill visa FileMaker Server Hjälp, hitta produktdokumentation eller få ytterligare information om FileMaker Server-installationen. När du startar Admin Console visas fönstret Status automatiskt. Om du väljer ett annat fönster, t.ex. Allmänna inställningar, kan du välja fönstret Status för att visa statusinformationen på nytt. Fönstret Status har fyra komponentavsnitt: Status och information för FileMaker Server. Mer information finns i FileMaker Serverinformation. Webbserverstatus. Mer information finns i Webbserverinformation. Status för Web Publishing Engine. Mer information finns i Web Publishing Engine-information. ODBC/JDBC-status och delning. Mer information finns i ODBC/JDBC-information. Indikatorernas betydelse Indikatorerna bredvid en komponent, t.ex. webbservern, visar om komponenten är aktiverad och fungerar normalt. Indikator Grön bock Rött utropstecken Gult frågetecken Grå cirkel Betydelse Komponenten är aktiverad och fungerar normalt. Komponenten fungerar inte eller så kan huvuddatorn inte kommunicera med arbetsdatorn som komponenten körs på. Webbpublicering är aktivt men inte konfigurerat. Komponenten har stoppats och måste startas om FileMaker Server ska kunna använda den. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter. FileMaker Server-information Webbserverinformation Web Publishing Engine-information ODBC/JDBC-information FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 13

14 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status FileMaker Server-information Obs! Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer. Fönstret Status visar nyckelinformation om FileMaker Server, t.ex. aktuell status, värdnamn, anslutna klienter och värdbaserade databaser. Viktigt! När en gruppadministratör loggar in på FileMaker Server kan fönstret Status visa det totala antalet värdbaserade databaser och anslutna klienter, inte bara antalet för administratörens grupp. -ikonerna är inte tillgängliga och därför kan inte gruppadministratörer visa andra inställningsdelfönster. Följande information visas för FileMaker Server: Information FileMaker Server 14 IP-adress FileMaker-värdnamn Serverversion Admin Server startade Fel- eller varningstabell Klienter är för närvarande anslutna Databaser delas av totalt Scheman är för närvarande aktiverade Beskrivning Indikatorn visar om FileMaker Server fungerar normalt. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Serverkomponenter. IP-adressen för datorn som kör FileMaker Server. Namnet som tilldelats FileMaker Server-distributionen. Om du är serveradministratör kan du ändra namnet. Mer information finns i Inställningar för serverinformation. Versionen av FileMaker Server. Datum och tid när servern senast startades. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter. En tabell som visar datum och tider för alla fel- och varningsmeddelanden. Klicka på kolumnrubrikerna om du vill sortera tabellen efter datum, typ eller beskrivning. Antalet klienter som är anslutna genom FileMaker Pro, FileMaker Go, FileMaker WebDirect eller anpassad webbpublicering. Klicka på om du vill visa fliken Aktivitet > Klienter. Mer information finns i Administrera klienter. Antalet databaser som FileMaker Server är värd för. Klicka på om du vill visa fliken Aktivitet > Databaser. Mer information finns i Administrera databaser. Antalet scheman som skapats i guiden Scheman och som för närvarande är aktiverade och körs. Klicka på om du vill visa fönstret Scheman och visa aktuella scheman. Mer information finns i Planera administrationsuppgifter. Felsökning Driftsätta FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 14

15 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status Webbserverinformation Obs! Följande information gäller serveradministratörer. Webbserverinformationen i fönstret Status visar om webbservern fungerar normalt och huruvida särskilda funktioner är aktiverade. Information IP-adress Webbanslutning (HTTP) portnummer Säker webbanslutning (HTTPS) portnummer PHP är aktiverat/inaktiverat XML är aktiverat/inaktiverat Beskrivning IP-adressen till datorn som kör webbservern. Webbservern kan vara installerad på huvuddatorn, men om två datorer har använts för driftsättningen visas IP-adressen för arbetsdatorn. Porten som används för webbanslutningar via HTTP. Porten som används för säkra webbanslutningar via HTTPS. Visar om klienter kan komma åt FileMaker-data med FileMakers API för PHP i PHP-webbprogram. Klicka på om du vill visa fliken Webbpublicering > PHP. Mer information finns i Inställningar för PHP-webbpublicering. Visar om klienter kan komma åt FileMaker-data för att generera XML-data från värdbaserade databaser. Felsökning Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status Klicka på om du vill visa fliken Webbpublicering > XML. Mer information finns i Inställningar för XML-webbpublicering. FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 15

16 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status Web Publishing Engine-information Obs! Följande information gäller serveradministratörer. Det här avsnittet i fönstret Status visar huruvida Web Publishing Engine fungerar eller inte och antalet webbpubliceringsanslutningar. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Serverkomponenter. Information IP-adress FileMaker WebDirectanslutningar är för närvarande öppna FileMaker WebDirect är aktiverat/inaktiverat Anslutningar för anpassad webbpublicering är för närvarande öppna Beskrivning IP-adressen för datorn som kör Web Publishing Engine. Web Publishing Engine kan vara installerad på huvuddatorn med FileMaker Server, men om två datorer har använts för driftsättningen visas IP-adressen för arbetsdatorn. Visar antalet webbpubliceringsanslutningar som för närvarande används av FileMaker WebDirect-klienter. Klicka på om du vill visa fliken Webbpublicering > Allmänna inställningar. Mer information finns i Allmänna inställningar för webbpublicering. Visar om klienter kan använda FileMaker WebDirect för att komma åt FileMaker-data. Du kan ändra den här inställningen genom att klicka på och visa fliken Webbpublicering > FileMaker WebDirect. Mer information finns i Inställningar för FileMaker WebDirect. Antalet webbpubliceringsanslutningar som för tillfället används för anpassad webbpublicering. Om du vill aktivera eller inaktivera anpassad webbpublicering med XML klickar du på för att visa inställningarna. Mer information finns i Inställningar för XML-webbpublicering. Obs! Antalet som visas på fönstret Status uppdateras automatiskt. Denna information omfattas inte av tröskelvärdet på fem sekunder som krävs för att anslutningar ska visas på fliken Aktivitet > Klienter eller fliken Aktivitet > Databaser. Felsökning Driftsätta FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 16

17 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status ODBC/JDBC-information Obs! Följande information gäller serveradministratörer. I fönstret Status kan du visa antalet aktuella ODBC/JDBC-anslutningar och om ODBC/JDBCdelningsfunktionen är aktiverad eller inaktiverad. FileMaker Server kan vara värd för FileMaker Prodatabaser som delar data från ODBC- och JDBC-datakällor. Mer information finns i Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server. Information XDBC-anslutningar är för närvarande öppna Beskrivning För alla ODBC- och JDBC-klienter visas XDBC. Här visas antalet anslutningar som för tillfället används av ODBC- och JDBC-klienter. Klicka på för att visa fliken Allmänna inställningar > ODBC/JDBC. Mer information finns i Aktivera delning via ODBC/JDBC. Felsökning Driftsätta FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 17

18 Driftsätta FileMaker Server Ändra en FileMaker Server-driftsättning Ändra en FileMaker Server-driftsättning Obs! Följande information gäller serveradministratörer. Du kan börja med att driftsätta en dator. Om webbpubliceringsbelastningen sedan ökar kan du använda guiden Driftsättning för att ändra FileMaker Server-driftsättningen och använda två datorer. Obs! Om du uppgraderar operativsystemet på en dator måste du driftsätta FileMaker Server på nytt. Mer information finns i Välja en driftsättningstyp. Så här ändrar du en FileMaker Server-driftsättning: 1. I Admin Console väljer du Server > Redigera driftsättning. Guiden Driftsättning startar. 2. Klicka på Nästa tills du ser de alternativ du vill ändra. De aktuella valen visas i driftsättningsguiden. 3. Ändra någon av inställningarna i ett av följande steg i driftsättningsguiden: Aktivera tekniker för datadelning och webbpublicering. Välja en driftsättningstyp. Om du har driftsatt FileMaker Server på en enskild dator, testas webbservern av guiden Driftsättning. Om du har valt en driftsättning med två datorer måste du konfigurera arbetsdatorn och testa den. Mer information finns i Konfigurera arbetsdatorer. Du kan aktivera eller inaktivera specifika webbpubliceringsmetoder i Admin Console. Mer information finns i Allmänna inställningar för webbpublicering. 4. Granska dina val i steget Sammanfattning av driftsättningen. Klicka på Tillbaka om du vill ändra något av dina val. Mer information finns i Driftsättningens sammanfattning och förlopp. 5. Klicka på Nästa om du vill bekräfta dina val. Guiden Driftsättning implementerar din driftsättningsändringar och visar förloppet. Det kan ta några minuter. Informationen som visas i Förlopp för driftsättning visar driftsättningen och hur konfigureringen ändras medan de utförs. När driftsättningen har slutförts klickar du på Slutför för att stänga guiden Driftsättning. Kommentar Om du vill ändra huvuddatorn måste du avinstallera FileMaker Server och installera det på den nya huvuddatorn. Om du använder en driftsättning med två datorer bör du också avinstallera och installera om arbetsdatorn. Mer information om hur du uppgraderar och flyttar FileMaker Server från en befintlig installation finns på startsidan i FILEMAKER SERVER GUIDE FÖR ATT KOMMA IGÅNG. Du kan lägga till en arbetsdator, men du måste välja en driftsättning med två datorer när du redigerar driftsättningen. Du kan också ta bort en arbetsdator från en befintlig driftsättning. Mer information finns i Välja en driftsättningstyp. Driftsätta FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 18

19 Starta Admin Console Starta Admin Console Obs! Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer. Du kan starta FileMaker Server Admin Console på en dator med Windows eller OS X som har nätverksåtkomst till huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning. FileMaker Server levererar Admin Console som ett webbprogram som kan köras i en webbläsare som stöds. Så här startar du Admin Console: 1. Använd någon av följande metoder: Du kan gå direkt till startsidan genom att öppna en webbläsare och ange: där [värd] är IP-adressen eller domännamnet på huvuddatorn i din FileMaker Serverdriftsättning. Port är endast tillgänglig på den lokala värddatorn och inte från en fjärrdator. Du kan gå direkt till startsidan från en fjärrdator genom att öppna en webbläsare och ange: https://[värd]:16000 där [värd] är IP-adressen eller domännamnet på en extern huvuddator i din FileMaker Server-driftsättning. 2. Klicka på Starta Admin Console för att öppna inloggningssidan för Admin Console. Läs Problem med Admin Console om sidan inte öppnas eller om ett säkerhetsmeddelande visas i webbläsaren. 3. På inloggningssidan för Admin Console anger du användarnamn och lösenord för Admin Console-kontot. Admin Console startar och visar fönstret Status. Mer information finns i Kontrollera driftsättningens status. Tips! Du kan också starta Admin Console och gå direkt till inloggningssidan genom att ange / admin-console på slutet. Till exempel: Kommentar När du har lyckats starta Admin Console från webbläsaren kan du spara adressen som en favorit för att enkelt kunna öppna Admin Console. Om du behöver starta om operativsystemet, stoppar du FileMaker Server först och startar sedan om det när operativsystemet har startats om. Problem med Admin Console Om FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 19

20 Starta Admin Console Genvägar för att starta Admin Console Genvägar för att starta Admin Console Du kan också använda en genväg på skrivbordet för att starta Admin Console: Windows 7, Windows Server 2008 R2: Klicka på Start > Program > FileMaker Server > FMS 14 Admin Console. Windows 8, Windows Server 2012 R2: Gå till Startskärmen och klicka på FMS 14 Admin Console. OS X: Dubbelklicka på genvägen FMS 14 Admin Console på skrivbordet. Problem med Admin Console Om FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 20

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

FileMaker Server 15. Guide för att komma igång

FileMaker Server 15. Guide för att komma igång FileMaker Server 15 Guide för att komma igång 2007-2016 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

FileMaker Server 14. Guide för att komma igång

FileMaker Server 14. Guide för att komma igång FileMaker Server 14 Guide för att komma igång 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken

Läs mer

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 13. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 13 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk

FileMaker Server 14. Guiden Installation över nätverk FileMaker Server 14 Guiden Installation över nätverk 2007-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är

Läs mer

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program

FileMaker Server 11. Handboken Uppdatera plugin-program FileMaker Server 11 Handboken Uppdatera plugin-program 2010, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och filmappslogotypen

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

FileMaker Server 12. Startbok

FileMaker Server 12. Startbok FileMaker Server 12 Startbok 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker Server 11. Startbok

FileMaker Server 11. Startbok FileMaker Server 11 Startbok 2004 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp

FileMaker Pro 11. Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp FileMaker Pro 11 Köra FileMaker Pro 11 på Citrix XenApp 2007 2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

FileMaker Server 9. Startbok

FileMaker Server 9. Startbok FileMaker Server 9 Startbok 2007, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke som tillhör FileMaker, Inc. och

Läs mer

Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012

Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012 Installations- och uppdateringsprogram för FileMaker Server 12.0v2 augusti 2012 Programbeskrivning Installationsprogrammet installerar FileMaker Server 12.0v2 för OS X och Windows. Uppdateringsprogrammet

Läs mer

FileMaker Server 10. Startbok

FileMaker Server 10. Startbok FileMaker Server 10 Startbok 2007 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen, Bento och Bento-logotypen

Läs mer

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 12. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 12 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

FileMaker Server 14. Handbok för anpassad webbpublicering

FileMaker Server 14. Handbok för anpassad webbpublicering FileMaker Server 14 Handbok för anpassad webbpublicering 2004-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go

Läs mer

FileMaker Server 10. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Server 10. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Server 10 Guiden Installation av nätverksinställningar 2004-2009 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och filmappslogotypen

Läs mer

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med

FileMaker Pro 13. Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 Använda Fjärrskrivbord med FileMaker Pro 13 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är

Läs mer

FileMaker Server 8 Advanced

FileMaker Server 8 Advanced FileMaker Server 8 Advanced Installationshandbok för webbpublicering Viktigt! Se sidan 13 för Installera snabbstart 2004-2005 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa

Läs mer

FileMaker Server 16. Installations- och konfigureringsguide

FileMaker Server 16. Installations- och konfigureringsguide FileMaker Server 16 Installations- och konfigureringsguide 2007-2017 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, FileMaker Go

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Citrix Presentation Server 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

FileMaker Pro 15. Guiden Installation av nätverksinställningar

FileMaker Pro 15. Guiden Installation av nätverksinställningar FileMaker Pro 15 Guiden Installation av nätverksinställningar 2007-2016 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker

Läs mer

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP

FileMaker Server 12. Anpassad webbpublicering med PHP FileMaker Server 12 Anpassad webbpublicering med PHP 2007-2012 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced

FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced Detta dokument tillhandahåller information om senaste nytt och problem med FileMaker Pro 10 och FileMaker Pro 10 Advanced. Allmän information finns i hjälpen

Läs mer

Guide för konfigurering av Office 365 konton

Guide för konfigurering av Office 365 konton Guide för konfigurering av Office 365 konton Office 365 Kiosk konto Sid 1, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2007 Sid 2, Konfigurera Kiosk konto i Outlook 2010 Sid 3, Konfigurera kiosk/pop konto på Mac

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

FileMaker Pro 13 Advanced. Funktionshandbok

FileMaker Pro 13 Advanced. Funktionshandbok FileMaker Pro 13 Advanced Funktionshandbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör

Läs mer

FileMaker. Installationshandbok. för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced

FileMaker. Installationshandbok. för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced FileMaker Installationshandbok för FileMaker Pro 8 och FileMaker Pro 8 Advanced 2005, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok

Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Handbok 2 Handbok Telia Centrex IP Administratörswebb Du hittar alltid senaste versionen av denna handbok på https://ipac.telia.com

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Dokumenttitel Datum Godkänd av Sid SIT24 Manual E-post 2007-03-09 Sign 1(14) Utgivare/Handläggare Dokumentbeteckning Version Info Klass Björn Carlsson SIT24 mailmanual.doc 1.0.2 Öppen SIT24 Manual E-Post

Läs mer

FileMaker Server 13. Anpassad webbpublicering med XML

FileMaker Server 13. Anpassad webbpublicering med XML FileMaker Server 13 Anpassad webbpublicering med XML 2004-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool

Bruksanvisning Brother Meter Read Tool Bruksanvisning Brother Meter Read Tool SWE Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt. Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. Programvaran

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Installationsguide fo r CRM-certifikat

Installationsguide fo r CRM-certifikat Installationsguide fo r CRM-certifikat För att säkerställa en säker inloggning till CRM Finance webb så behöver alla kunder installera ett kund-unikt klientcertifikat innan man kan försöka logga in i systemet.

Läs mer

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter.

Antivirus: Identifierar och inaktiverar proaktivt mer känd och till och med okänd skadlig kod än många andra säkerhetsprodukter. Snabbstartsguide ESET Cybersecurity ger ett avancerat skydd för din dator mot skadlig kod. Baserat på ThreatSense genomsökningsmotor som först introducerades i det prisbelönta NOD32 antivirussystemet,

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Användarmanual för Pagero Kryptering

Användarmanual för Pagero Kryptering för Pagero Kryptering Version 1.1-1 - Allmänt... 3 Kryptering av filer... 3 Dekryptering av filer... 3 Installation... 4 Inställningar... 5 Skapa nycklar... 6 Lägg till kataloger för övervakning... 6 Lägg

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.3 / 140414 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.3 / 140414 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1

Innehåll. Dokumentet gäller från och med version 2014.3 1 Innehåll Introduktion... 2 Före installation... 2 Beroenden... 2 Syftet med programmet... 2 Installation av IIS... 2 Windows Server 2008... 2 Windows Server 2012... 6 Installation av webbapplikationen

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Startanvisning för Bornets Internet

Startanvisning för Bornets Internet Startanvisning för Bornets Internet Denna guide kommer att hjälpa dig igång med Bornets Internet. Sidan 1 av 41 Innehållsförteckning Titel Sidan Kapitel 1. Introduktion... 3 Kapitel 2. TCP/IP-inställningar

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

FileMaker Server 11. Anpassad webbpublicering med XML och XSLT

FileMaker Server 11. Anpassad webbpublicering med XML och XSLT FileMaker Server 11 Anpassad webbpublicering med XML och XSLT 2007-2010 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart

Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Novell Filr 1.0.2 skrivbordsprogram för Windows snabbstart Februari 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser, 32-64-bitars

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok

Molnplattform. Version 1.0. Användarhandbok Molnplattform Version 1.0 Användarhandbok September 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Komma igång...5 Systemkrav... 5 Öppna molnplattformen...5 Öppna Print Management-webbportalen...

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT

Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Kompletterande instruktioner för installation och konfiguration av HMS-server för koppling mot KONTAKT Innehållsförteckning 1 Maskinkrav innan installation 2 Konfigurera IIS 3 Installationsanvisningar

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Nyinstallation Nätverksversion

Nyinstallation Nätverksversion Installationsanvisning för Capitex Säljstöd Nyinstallation Nätverksversion Senast uppdaterad 2007-10-25 Capitex Säljstöd installationsanvisning Välkommen! Denna guide är till för dig som just har köpt

Läs mer

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB

INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR VIDA VIDA ON WEB VIDA ON WEB INNEHÅLL 1 INTRODUKTION... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation från DVD-skivan med VIDA... 4 2.2 Installation från webbplatsen VIDA ISS eller Dealer Development Portal... 5 3 VERIFIERA INSTALLATIONEN...

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2

Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Installationsguide för FAR Komplett Offline 2.1.2 Denna guide gäller för installation av FAR Komplett Offline 2.1.2 på Windows XP, Windows Vista respektive Windows 7. Dialogrutorna kan skilja sig åt beroende

Läs mer

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice

Din guide till. Klientinstallation MS Driftservice Din guide till Klientinstallation MS Driftservice September 2012 Innehåll ALLMÄNT... 3 Gamla klienter... 3 Installation... 3 Vid problem... 5 inställningar för brandväggar... 6 Inställningar för Windows

Läs mer

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internettjänster Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Med ensamrätt. Opublicerade rättigheter förbehålls enligt upphovsrättslagstiftningen i USA. Innehållet i denna publikation får inte reproduceras i någon

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Snabbstart för Novell Vibe Mobile

Snabbstart för Novell Vibe Mobile Snabbstart för Novell Vibe Mobile Mars 2015 Komma igång Mobil tillgång till Novell Vibe-webbplatsen kan inaktiveras av din Vibe-administratör. Om du inte kan använda Vibemobilgränssnittet enligt beskrivningen

Läs mer

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET.

OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. INSITE INSTALLATIONSBULLETIN Sid 2: Installera INSITE Sid 7: Ta bort INSITE OBS! FÖRSÖK INTE INSTALLERA PROGRAMVARAN INNAN DU HAR LÄST DET HÄR DOKUMENTET. OM PROGRAMVARAN INSTALLERAS ELLER ANVÄNDS PÅ FELAKTIGT

Läs mer

FileMaker 13. Handboken för ODBC och JDBC

FileMaker 13. Handboken för ODBC och JDBC FileMaker 13 Handboken för ODBC och JDBC 2004-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör

Läs mer

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version /

Visma Proceedo. Att logga in - Manual. Version Version / Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.4.1 Version 1.4.1 / 170510 1 Innehåll 1) INLOGGNING VIA MEDARBETARWEBBEN... 4 2) INTERNET EXPLORER... 7 2.1 Java... 7 2.2 Popup- fönster... 9 2.3 Browser,

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Innehåll F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Innehåll Kapitel 1: Komma igång...3 1.1 Hantera prenumeration...4 1.2 Så här kontrollerar du att datorn är skyddad...4 1.2.1

Läs mer

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office

Installation av. Vitec Mäklarsystem Office Installation av Vitec Mäklarsystem Office 2016-02-18 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 A. Förberedelser... 3 B. Läs noga igenom manualen... 3 C. Systemkrav - minimum... 3 D. Programsupport/Teknisk

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0

McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 Versionsinformation McAfee epolicy Orchestrator Pre-Installation Auditor 2.0.0 För användning med McAfee epolicy Orchestrator Innehåll Om den här versionen Nya funktioner Förbättringar Lösta problem Översikt

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003

Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Windows 2000, Windows XP och Windows Server 2003 Det här avsnittet omfattar: "Förberedelser" på sidan 3-15 "Snabbinstallation från cd-skiva" på sidan 3-15 "Andra installationssätt" på sidan 3-16 "Felsökning

Läs mer

Handbok för Google Cloud Print

Handbok för Google Cloud Print Handbok för Google Cloud Print Information om Google Cloud Print Utskrifter med Google Cloud Print Bilaga Innehåll Handbokens användning... 2 Symboler i handboken... 2 Friskrivningsklausul... 2 1. Information

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro

Installationsanvisningar HogiaFastighet Pro Installationsanvisning HogiaFastighet är ett traditionellt klientsystem vilket innebär att programmet i sin helhet installeras lokalt på de arbetsstationer där det ska köras och kopplas sedan samman med

Läs mer

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM

INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM INSTALLATION AV VITEC MÄKLARSYSTEM Studentversion september 2013 Innehållsförteckning 1. Installera VITEC Mäklarsystem... 2 2. Läs noga igenom manualen... 2 3. Systemkrav... 2 4. Kundservice/Teknisk support...

Läs mer

Guide för Google Cloud Print

Guide för Google Cloud Print Guide för Google Cloud Print Version A SWE Beskrivning av anmärkningar Följande anmärkning används i den här bruksanvisningen: Information om hur du agerar i en viss situation eller hur du använder en

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Forms and Favorites. Version 5.2. Administratörshandbok

Forms and Favorites. Version 5.2. Administratörshandbok Forms and Favorites Version 5.2 Administratörshandbok Augusti 2017 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Ändringshistorik...3 Översikt... 4 Konfigurera programmet... 5 Öppna den inbyggda webbservern...5

Läs mer

InSite Prepress Portal

InSite Prepress Portal InSite Prepress Portal System Version 5.0 Kundens snabbhandledning Svenska Innehåll Vad är InSite Prepress Portal?...1 Vad har ändrats i version 5.0...1 Logga in till Prepress Portal...1 Få hjälp...2 Kontrollera

Läs mer

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn.

Installationsguiden startar med en välkomstdialog antingen för produkten eller för nödvändiga komponenter om aktuella komponenter saknas på datorn. installationsanvisning Hogia Bokslut Du laddar ner programmet från vårt Kundtorg www.kundtorg.hogia.se under Nedladdningar Aktuell version. Här finns olika möjligheter att installera. Välj det alternativ

Läs mer

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1

Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 Installation av Microsoft Office 2012-09-12 Version 2.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Installation av Microsoft Office... 2 Information INFÖR INSTALLATION... 2 Installation av Microsoft Office... 3 Komma igång...

Läs mer

FileMaker Server 7. Administratörshandbok. För Windows och Mac OS

FileMaker Server 7. Administratörshandbok. För Windows och Mac OS FileMaker Server 7 Administratörshandbok För Windows och Mac OS 1994-2004, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker är ett varumärke

Läs mer

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe

Novell Vibe 4.0. Mars 2015. Snabbstart. Starta Novell Vibe. Bekanta dig med gränssnittet och funktionerna i Novell Vibe Novell Vibe 4.0 Mars 2015 Snabbstart När du börjar använda Novell Vibe kanske du vill börja med att skapa en personlig arbetsyta och en teamarbetsyta. Det här dokumentet innehåller information om hur du

Läs mer

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv

Capture Pro Software. Komma igång. A-61640_sv Capture Pro Software Komma igång A-61640_sv Komma igång med Kodak Capture Pro Software och Capture Pro Limited Edition Installera programvaran: Kodak Capture Pro Software och Network Edition... 1 Installera

Läs mer

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient.

1. Säkerhetskopiera den eller de byråer du har arbetat med via i Visma Klient. Visma Byråstöd Installationsanvisning Innehåll Viktigt att tänka på innan du påbörjar installationen... 1 Nya versioner... 1 Uppdatering från Visma Klient i samband med datorbyte... 1 Gör så här när du

Läs mer

FileMaker 14. Guide för ODBC och JDBC

FileMaker 14. Guide för ODBC och JDBC FileMaker 14 Guide för ODBC och JDBC 2004-2015 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör

Läs mer

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME

Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME Snabbstartsguide INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV CISCO TELEFONSTYRNING OCH PRESENCE 8.X MED IBM LOTUS SAMETIME 1 Installation av insticksprogrammet Cisco Telefonstyrning och Presence 2 Konfigurera insticksprogrammet

Läs mer

johannes.bergarp@gmail.com

johannes.bergarp@gmail.com 1 johannes.bergarp@gmail.com 2 Ställa in konton 3 Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på E-post, kontakter, kalendrar. Inställningspanelen E-post, kontakter och kalendrar 4 Använd inställningspanelen

Läs mer

Visma Proceedo Att logga in - Manual

Visma Proceedo Att logga in - Manual Visma Proceedo Att logga in - Manual Version 1.1 / 131028 1 Innehållsförteckning 1) INLOGGNING VIA VERKTYG OCH SYSTEM... 3 2) INTERNET EXPLORER... 6 2.1 Java... 6 2.2 Popup-fönster... 8 2.3 Browser, 32-

Läs mer