FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FileMaker Server 14. FileMaker Server - Hjälp"

Transkript

1 FileMaker Server 14 FileMaker Server - Hjälp

2 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker, Inc. och är registrerade i USA och andra länder. Filmappslogotypen och FileMaker WebDirect är varumärken som tillhör FileMaker, Inc. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. FileMakers dokumentation skyddas av lagen om upphovsrätt. Det är därför inte tillåtet att mångfaldiga eller distribuera detta dokument utan FileMakers skriftliga medgivande. Dokumentationen får endast användas tillsammans med ett licensierat exemplar av FileMaker-programmet. Samtliga personer, företag, e-postadresser och URL-adresser som förekommer i exempel är fiktiva och eventuella likheter med verkliga personer, företag, e-postadresser eller URL-adresser är fullständigt oavsiktliga. En lista över medverkande visas i dokumenten Tillskrivningar som medföljer den här programvaran. Omnämnande av tredjepartsprodukter och URL-adresser förekommer endast i informationssyfte och ska inte tolkas som förslag eller rekommendationer. FileMaker, Inc. tar inget ansvar när det gäller prestandan hos dessa produkter. Mer information finns på webbplatsen Utgåva: 01

3 Innehåll Om FileMaker Server Nya funktioner i FileMaker Server Driftsätta FileMaker Server Vilken driftsättningstyp passar mig? Testa FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status FileMaker Server-information Webbserverinformation Web Publishing Engine-information ODBC/JDBC-information Ändra en FileMaker Server-driftsättning Starta Admin Console Genvägar för att starta Admin Console Tips för användning av Admin Console i din webbläsare Vara värd för databaser Redigera konton och behörighetsuppsättningar Överföra databasfiler Överföra databasfiler med FileMaker Pro Överföra databasfiler manuellt Verifiera att databaserna är tillgängliga för FileMaker-klienter Vara värd för webbplatser Vara värd för PHP-webbplatser Vara värd för databaser för XML-frågor Använda FileMaker WebDirect Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter Konfigurera allmänna inställningar Inställningar för serverinformation Inställningar för e-postmeddelanden Admin Console-inställningar Startinställningar Aktivera delning via ODBC/JDBC Anslutningsinställningar Konfigurera inställningar för administratörsgrupper Lägga till administratörsgrupper Extern autentisering för Admin Console och administratörsgrupper FileMaker Server-gruppmappar FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 3

4 Behörighet för FileMaker Server-administratörsgrupp Startcenter för grupper i FileMaker Server Konfigurera inställningar för databasserver FileMaker-klientinställningar Databasinställningar Säkerhetsinställningar för databasservern Säkerhetsanslutningar och progressiva nedladdningar Extern verifiering för databasåtkomst Inställningar för databas- och säkerhetskopieringsmappar Beskrivning av säkerhetskopieringsalternativen Konfigurera extra databasmappar Konfigurera containerdatamappar Konfigurera en standardsäkerhetskopieringsmapp Konfigurera en mapp för progressiv säkerhetskopiering Återskapa en databas från en progressiv säkerhetskopia Inställningar för loggning och statistik Inställningar för server-plugin-program Inställningar för katalogtjänster Använda SSL med en LDAP-katalogtjänst Konfigurera inställningar för webbpublicering Allmänna inställningar för webbpublicering Inställningar för PHP-webbpublicering Inställningar för XML-webbpublicering Inställningar för FileMaker WebDirect Administrera klienter Skicka meddelanden till FileMaker-klienter i listan Klienter Koppla från klienter Administrera databaser Skicka meddelanden till klienter som är anslutna till en värdbaserad databas Öppna värdbaserade filer Stänga värdbaserade filer Verifiera värdbaserade filer Pausa värdbaserade filer Återuppta värdbaserade filer Ta bort värdbaserade filer Ladda ned värdbaserade filer Rensa databasens krypteringslösenord Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server Dela FileMaker-databaser via ODBC och JDBC Ansluta till externa ODBC-datakällor Övervaka FileMaker Server Visa serverstatistik Visa klientstatistik FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 4

5 Visa loggfilsposter Händelselogg Åtkomstlogg Serverstatistiklogg Klientstatistiklogg Webbpubliceringsloggar Hantera plugin-program Aktivera användning av plugin-program för FileMaker-scriptmotorn (FMSE) Mappar för filer för plugin-program på serversidan Ändra filbehörighet för plugin-program (OS X) Aktivering av scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program på servern Skydda dina data Planera administrationsuppgifter Planera säkerhetskopiering av databaser Tips om schemalagda säkerhetskopior Spara flera säkerhetskopior av en planerad säkerhetskopiering Återskapa en databasfil från planerade säkerhetskopieringar Verifiera databasernas integritet Köra scripts på serversidan Köra FileMaker-scripts Köra scriptfiler på systemnivå Skapa scriptordningsuppgifter Skicka planerade meddelanden till klienter som är anslutna till delade databaser Skapa ett schema Exempel på upprepade scheman Redigera scheman Duplicera ett schema Radera ett schema Köra ett schema manuellt Aktivera och inaktivera scheman Spara och läsa in scheman och grupper Spara scheman och gruppinställningar Läsa in scheman och gruppinställningar Felsökning Startproblem Problem med Admin Console Allmänna problem Nätverksproblem Problem på klientdatorer Händelseloggmeddelanden för FileMaker Server Förbättra prestanda Söka efter uppdateringar FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 5

6 Om licensnyckeln Ordlista Registrering Kundstöd och Knowledge Base Copyright-information Hjälpavsnitt som inte finns med i innehållsförteckningen (t.ex. sammanhangsberoende avsnitt) Konfigurera ett administratörskonto Namnge FileMaker Server Beskrivning av lösenordsstyrka Aktivera tekniker för datadelning och webbpublicering Välja en driftsättningstyp Konfigurera arbetsdatorer Webbservertestet misslyckades Driftsättningens sammanfattning och förlopp Användare, grupper och behörighet (OS X) Starta och stoppa FileMaker Server-tjänsten (Windows) Starta och stoppa FileMaker Server-bakgrundsprocesser (OS X) Om användarinformation Information om öppna databaser Visa aktiviteter i Loggboken (Windows) Ändra språk i loggboken Markera en uppgift Välja schemadetaljer Välja databaser Välja säkerhetskopieringsmapp och alternativ Lägga till alternativ för databasstängning Välja schemafrekvensen och inställningar för repetition Namnge schemat och skicka e-postmeddelanden Aktivera e-postmeddelanden i scheman Endast motta e-postmeddelanden när ett schema misslyckas Granska schemasammanfattningen Välja en databas för att köra FileMaker-scriptet Välja ett FileMaker-script som ska köras Välja ett script på systemnivå som ska köras Lägga till alternativ för scriptordning på systemnivå Välja användare att skicka ett meddelande till Skapa ett meddelande Portar som används av FileMaker Server Tips för giltiga mappar Konfigurera Startcenter för grupper FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 6

7 Om FileMaker Server Om FileMaker Server FileMaker Server är en dedicerad databasserver som öppnar FileMaker Pro-filer, gör dem tillgängliga för klienter i nätverket och publicerar FileMaker-data på webbsidor och till andra program. Admin Console FileMaker Server Admin Console är ett webbprogram som ger dig möjlighet att enkelt konfigurera och administrera FileMaker Server, arbeta med och övervaka värdbaserade databaser, hantera anslutna klienter, hantera webbpublicering för värdbaserade databaser samt spåra statistiska uppgifter. Du kan köra Admin Console på samma dator som FileMaker Server körs på och på i stort sett alla Windows- och OS X-datorer som har nätverksåtkomst till FileMaker Server. Mer information finns i Starta Admin Console. Obs! Om du är gruppadministratör måste serveradministratören konfigurera din administratörsgrupp så att du får behörighet att utföra databasadministrationsuppgifter. Gruppadministratörer har inte behörighet att konfigurera FileMaker Server eller utföra andra serveradministrationsuppgifter som beskrivs i många avsnitt i detta onlinehjälpsystem. En anmärkning i början av varje huvudavsnitt anger vilka uppgifter gruppadministratörer har tillåtelse att utföra om serveradministratören anger rätt behörighet för gruppen. Du kan få mer information av serveradministratören. Klienter som stöds Klienter som stöds omfattar: FileMaker Pro 12, 13 och 14 FileMaker Go 12, 13 och 14 Webbanvändare som arbetar via FileMaker Server Web Publishing Engine FileMaker Open Database Connectivity (ODBC)- och Java Database Connectivity (JDBC)- klienter som använder FileMaker-klientdrivrutinerna Obs! Till följd av säkerhetsförbättringar i FileMaker Server 14, kanske FileMaker Pro 12- och FileMaker Go 12-klienter inte kan ansluta till databaser som FileMaker Server 14 är värd för om inställningen Använd SSL för databasanslutningar är aktiverad i Admin Console. Nya funktioner i FileMaker Server 14 FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 7

8 Nya funktioner i FileMaker Server 14 Nya funktioner i FileMaker Server 14 FileMaker Server 14 innehåller följande nya funktioner och förbättringar för server- och gruppadministratörer. Stabilitetsförbättringar FileMaker Server har en ökad tillförlitlighet gällande nätverksanslutningar med FileMaker Pro-, FileMaker Go- och FileMaker WebDirect-klienter. När klienter kopplas bort på grund av ett nätverksavbrott kan FileMaker Server smidigt ansluta dem igen när det är möjligt. I vissa fall meddelas klienterna om problem med nätverksanslutningen och blir då tillfrågade om de vill ansluta igen. Säkerhetsförbättringar I FileMaker Server kan du ange portar för webbanslutningar och säkra webbanslutningar, antingen i installationsprogrammet eller med hjälp av CLI-kommandon. Mer information finns i Webbserverinformation. FileMaker Server meddelar dig om lösenordsstyrkan när du skapar eller uppdaterar Admin Console-lösenordet. Mer information finns i Beskrivning av lösenordsstyrka. Inställningarna för SSL-anslutningar på fliken Databasserver > Säkerhet har uppdaterats: Klicka på knappen Importera certifikat om du vill installera ett digitalt certifikat efter att du har efterfrågat det hos ett tillförlitligt certifieringsinstitut (CA) som stöds av FileMaker, Inc. Markera inställningen Använd SSL för databasanslutningar om du vill använda SSL (Secure Sockets Layer) för att kryptera data som skickas mellan FileMaker Server och klienter som använder FileMaker WebDirect, FileMaker Pro och FileMaker Go. Markera inställningen Använd SSL för progressiv nedladdning om du vill att progressiva nedladdningar ska använda porten för säkra webbanslutningar och skicka data över HTTPS istället för HTTP. Mer information finns i Säkerhetsinställningar för databasservern. Uppdateringar i Admin Console Fönstret Status har uppdateras för följande: Inkludera antalet FileMaker Pro- och FileMaker Go-klienter som för närvarande är anslutna, utöver antalet FileMaker WebDirect-, Anpassad webbpublicering-, and XDBC-klienter som för närvarande är anslutna. Mer information finns i FileMaker Server-information. Visa portnumren för webbanslutningar och säkra webbanslutningar. Mer information finns i Webbserverinformation. Nya inställningar för webbpublicering gör det möjligt att använda plugin-program i FileMaker WebDirect-lösningar och lösningar för anpassad webbpublicering och scriptsteget Installera Plug-In för att uppdatera plugin-program för FileMaker WebDirectlösningar och lösningar för anpassad webbpublicering. Mer information finns i Allmänna inställningar för webbpublicering. FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 8

9 Nya funktioner i FileMaker Server 14 Startcenter för lösningar Gruppstartsidan i FileMaker Server är nu Startcenter för grupper. Där visas de värdbaserade lösningarna som är kopplade till en administratörsgrupp. Mer information finns i Startcenter för grupper i FileMaker Server. Databasstartsidan för FileMaker WebDirect är nu FileMaker WebDirect Startcenter. Visar de värdbaserade lösningarna som aktiverats för FileMaker WebDirect. Se GUIDE FÖR FILEMAKER WEBDIRECT. Standbyserver Definiera en standbyserver som kan tas online och ersätta produktionsservern om ett maskin- eller programvarufel hindrar produktionsservern från att vara värd för databaser. Du kan även använda standbyservern som produktionsserver när du vill uppgradera maskin- eller programvaran på produktionsservern. Läs mer i FILEMAKER SERVER GUIDE FÖR ATT KOMMA IGÅNG på startsidan. Om FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 9

10 Driftsätta FileMaker Server Driftsätta FileMaker Server Obs! Följande information gäller serveradministratörer. När du installerar FileMaker Server bestämmer du om du vill driftsätta FileMaker Server på en eller två datorer. Om du driftsätter två datorer används alltid en dator som huvuddator och den andra som arbetsdatorer. Huvuddatorn är alltid den dator som innehåller databasservern. Arbetsdatorn är den dator där Web Publishing Engine och webbservern körs. I en miljö med en dator körs alla komponenter på en dator, som alltså kan anses vara en huvuddator. Fullständig information finns i FILEMAKER SERVER GUIDE FÖR ATT KOMMA IGÅNG på startsidan. Se Vilken driftsättningstyp passar mig? När du installerar FileMaker Server på en huvuddator hjälper guiden Driftsättning dig att driftsätta FileMaker Server-komponenterna. Med guiden Driftsättning får du hjälp att utföra följande uppgifter: Skapa ett administratörskonto som du använder när du loggar in på FileMaker Server Admin Console Ange namnet på FileMaker Server-driftsättningen Aktivera delning via ODBC och JDBC Aktivera webbpublicering och välja vilka webbpubliceringstekniker som ska användas Välja en driftsättningstyp och att i en driftsättning till två datorer tilldela datorroller Testa webbservern (när webbpublicering är aktiverat) Visa driftsättningsresultaten när FileMaker Server driftsätts Du kan också testa driftsättningen efter konfigurationen och ändra den om förutsättningarna ändras. Mer information finns i Ändra en FileMaker Server-driftsättning. Obs! Om du avbryter driftsättningsguiden under den inledande driftsättningen skapas Admin Console men FileMaker Server driftsätts inte. Om du försöker starta Admin Console startas guiden Driftsättning så att du kan slutföra driftsättningen av FileMaker Server. FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 10

11 Driftsätta FileMaker Server Vilken driftsättningstyp passar mig? Vilken driftsättningstyp passar mig? Obs! Följande information gäller serveradministratörer. Vilken typ av driftsättning du bör välja beror främst på aktuell webbpubliceringsbelastning, vilket visas i tabellen nedan. Vid större webbpubliceringsbelastning kan det vara bra att använda två datorer i driftsättningen av FileMaker Server. Du kan börja med att driftsätta en dator och om belastningen sedan ökar kan du ändra driftsättningen och använda två datorer. Om du funderar på en driftsättning med två datorer eller om du vill ha fullständig information om att driftsätta FileMaker Server kan du läsa FILEMAKER SERVER GUIDE FÖR ATT KOMMA IGÅNG på startsidan. FileMaker Serveranvändning Endast FileMaker-klienter Utveckling och testning av lösning FileMaker-klienter och måttlig webbpubliceringsbelastning FileMaker-klienter och tung webbpubliceringsbelastning Driftsättningstyp Enskild dator. Inga av de fördelar som erhålls med en driftsättning med två datorer. Enskild dator. Inga av de fördelar som erhålls med en driftsättning med två datorer. Enskild dator. Erbjuder goda webbpubliceringsprestanda i de flesta miljöer. Du kan utöka med driftsättning till två datorer om webbpubliceringsbelastningen ökar. Obs! Även när du använder en driftsättning med en dator måste driftsättningen ha en webbserver. Två datorer. Driftsätt databasservern på huvuddatorn. Driftsätt Web Publishing Engine, webbservermodulen och webbservern på en arbetsdator. Driftsätta FileMaker Server Välja en driftsättningstyp Konfigurera arbetsdatorer FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 11

12 Driftsätta FileMaker Server Testa FileMaker Server Testa FileMaker Server Obs! Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer. Du testar enklast FileMaker Server-driftsättningen från sidan för tekniktest. Med länkarna på den här sidan kommer du åt den värdbaserade FMServer_Sample.fmp12-databasen genom att använda de metoder som nämns nedan. Om ett test lyckas fungerar alla FileMaker Server-komponenter. Så här testar du FileMaker Server-driftsättningen: 1. Öppna sidan tekniktest. Det finns två sätt att visa sidan: Starta Admin Console. Välj Server > Öppna testsidan. Skriv in följande i en webbläsare: För en fjärrdator skriver du in följande i en webbläsare: https://<värd>:16000/test/ där <värd> är IP-adressen eller domännamnet på huvuddatorn i din FileMaker Serverdriftsättning. Om du ser ett säkerhetsmeddelande i webbläsaren läser du Problem med Admin Console. 2. Klicka på länken för varje test som du vill utföra. För att Testa FileMaker Pro Testa FileMaker WebDirect Testa PHP anpassad webbpublicering gör du så här: Klicka på Testa FileMaker Pro. Om FileMaker Pro startar och lyckas öppna databasexemplet på FileMaker Server fungerar databasservern och den kan svara på frågor från FileMaker Pro-klienter. Obs! Du måste ha FileMaker Pro eller FileMaker Pro Advanced installerat lokalt på den dator där du utför testet. Tips! Du kan även utföra samma test på ett annat sätt. Starta FileMaker Pro från en nätverksansluten dator. I Startcenter som öppnas klickar du på fliken Värdar, väljer den server du vill testa och väljer sedan FMServer_Sample. Klicka på Testa FileMaker WebDirect. Om FileMaker WebDirect-lösningsexemplet visas i ett annat webbläsarfönster eller flik, så fungerar FileMaker WebDirect. Klicka på Testa PHP anpassad webbpublicering. Om ett annat webbläsarfönster eller en annan flik öppnas och visar en tabell som innehåller data från samma databas fungerar funktionen anpassad webbpublicering med PHP. Driftsätta FileMaker Server Konfigurera inställningar för databasserver Konfigurera inställningar för webbpublicering Starta Admin Console FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 12

13 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status Kontrollera driftsättningens status Obs! Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer. I fönstret Status visas statusinformation om FileMaker Server-driftsättningen. Informationen uppdateras med några sekunders mellanrum. I verktygsfältet visas ditt administratörsnamn i välkomstmeddelandet. Om du är gruppadministratör visas namnet på gruppen du administrerar i välkomstmeddelandet. Viktigt! Gruppadministratörer kan inte ändra några inställningar. Därför är tillgängliga för gruppadministratörer. -ikonerna inte Verktygsfältet innehåller också menyerna Server och Hjälp. Använd Server-menyn om du vill redigera driftsättningen, spara eller läsa in inställningsfilen för scheman och grupper, testa om databasdelningen fungerar korrekt och visa ytterligare information från startsidan. Använd Hjälp-menyn om du vill visa FileMaker Server Hjälp, hitta produktdokumentation eller få ytterligare information om FileMaker Server-installationen. När du startar Admin Console visas fönstret Status automatiskt. Om du väljer ett annat fönster, t.ex. Allmänna inställningar, kan du välja fönstret Status för att visa statusinformationen på nytt. Fönstret Status har fyra komponentavsnitt: Status och information för FileMaker Server. Mer information finns i FileMaker Serverinformation. Webbserverstatus. Mer information finns i Webbserverinformation. Status för Web Publishing Engine. Mer information finns i Web Publishing Engine-information. ODBC/JDBC-status och delning. Mer information finns i ODBC/JDBC-information. Indikatorernas betydelse Indikatorerna bredvid en komponent, t.ex. webbservern, visar om komponenten är aktiverad och fungerar normalt. Indikator Grön bock Rött utropstecken Gult frågetecken Grå cirkel Betydelse Komponenten är aktiverad och fungerar normalt. Komponenten fungerar inte eller så kan huvuddatorn inte kommunicera med arbetsdatorn som komponenten körs på. Webbpublicering är aktivt men inte konfigurerat. Komponenten har stoppats och måste startas om FileMaker Server ska kunna använda den. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter. FileMaker Server-information Webbserverinformation Web Publishing Engine-information ODBC/JDBC-information FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 13

14 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status FileMaker Server-information Obs! Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer. Fönstret Status visar nyckelinformation om FileMaker Server, t.ex. aktuell status, värdnamn, anslutna klienter och värdbaserade databaser. Viktigt! När en gruppadministratör loggar in på FileMaker Server kan fönstret Status visa det totala antalet värdbaserade databaser och anslutna klienter, inte bara antalet för administratörens grupp. -ikonerna är inte tillgängliga och därför kan inte gruppadministratörer visa andra inställningsdelfönster. Följande information visas för FileMaker Server: Information FileMaker Server 14 IP-adress FileMaker-värdnamn Serverversion Admin Server startade Fel- eller varningstabell Klienter är för närvarande anslutna Databaser delas av totalt Scheman är för närvarande aktiverade Beskrivning Indikatorn visar om FileMaker Server fungerar normalt. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Serverkomponenter. IP-adressen för datorn som kör FileMaker Server. Namnet som tilldelats FileMaker Server-distributionen. Om du är serveradministratör kan du ändra namnet. Mer information finns i Inställningar för serverinformation. Versionen av FileMaker Server. Datum och tid när servern senast startades. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Server-komponenter. En tabell som visar datum och tider för alla fel- och varningsmeddelanden. Klicka på kolumnrubrikerna om du vill sortera tabellen efter datum, typ eller beskrivning. Antalet klienter som är anslutna genom FileMaker Pro, FileMaker Go, FileMaker WebDirect eller anpassad webbpublicering. Klicka på om du vill visa fliken Aktivitet > Klienter. Mer information finns i Administrera klienter. Antalet databaser som FileMaker Server är värd för. Klicka på om du vill visa fliken Aktivitet > Databaser. Mer information finns i Administrera databaser. Antalet scheman som skapats i guiden Scheman och som för närvarande är aktiverade och körs. Klicka på om du vill visa fönstret Scheman och visa aktuella scheman. Mer information finns i Planera administrationsuppgifter. Felsökning Driftsätta FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 14

15 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status Webbserverinformation Obs! Följande information gäller serveradministratörer. Webbserverinformationen i fönstret Status visar om webbservern fungerar normalt och huruvida särskilda funktioner är aktiverade. Information IP-adress Webbanslutning (HTTP) portnummer Säker webbanslutning (HTTPS) portnummer PHP är aktiverat/inaktiverat XML är aktiverat/inaktiverat Beskrivning IP-adressen till datorn som kör webbservern. Webbservern kan vara installerad på huvuddatorn, men om två datorer har använts för driftsättningen visas IP-adressen för arbetsdatorn. Porten som används för webbanslutningar via HTTP. Porten som används för säkra webbanslutningar via HTTPS. Visar om klienter kan komma åt FileMaker-data med FileMakers API för PHP i PHP-webbprogram. Klicka på om du vill visa fliken Webbpublicering > PHP. Mer information finns i Inställningar för PHP-webbpublicering. Visar om klienter kan komma åt FileMaker-data för att generera XML-data från värdbaserade databaser. Felsökning Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status Klicka på om du vill visa fliken Webbpublicering > XML. Mer information finns i Inställningar för XML-webbpublicering. FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 15

16 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status Web Publishing Engine-information Obs! Följande information gäller serveradministratörer. Det här avsnittet i fönstret Status visar huruvida Web Publishing Engine fungerar eller inte och antalet webbpubliceringsanslutningar. Mer information finns i Starta och stoppa FileMaker Serverkomponenter. Information IP-adress FileMaker WebDirectanslutningar är för närvarande öppna FileMaker WebDirect är aktiverat/inaktiverat Anslutningar för anpassad webbpublicering är för närvarande öppna Beskrivning IP-adressen för datorn som kör Web Publishing Engine. Web Publishing Engine kan vara installerad på huvuddatorn med FileMaker Server, men om två datorer har använts för driftsättningen visas IP-adressen för arbetsdatorn. Visar antalet webbpubliceringsanslutningar som för närvarande används av FileMaker WebDirect-klienter. Klicka på om du vill visa fliken Webbpublicering > Allmänna inställningar. Mer information finns i Allmänna inställningar för webbpublicering. Visar om klienter kan använda FileMaker WebDirect för att komma åt FileMaker-data. Du kan ändra den här inställningen genom att klicka på och visa fliken Webbpublicering > FileMaker WebDirect. Mer information finns i Inställningar för FileMaker WebDirect. Antalet webbpubliceringsanslutningar som för tillfället används för anpassad webbpublicering. Om du vill aktivera eller inaktivera anpassad webbpublicering med XML klickar du på för att visa inställningarna. Mer information finns i Inställningar för XML-webbpublicering. Obs! Antalet som visas på fönstret Status uppdateras automatiskt. Denna information omfattas inte av tröskelvärdet på fem sekunder som krävs för att anslutningar ska visas på fliken Aktivitet > Klienter eller fliken Aktivitet > Databaser. Felsökning Driftsätta FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 16

17 Driftsätta FileMaker Server Kontrollera driftsättningens status ODBC/JDBC-information Obs! Följande information gäller serveradministratörer. I fönstret Status kan du visa antalet aktuella ODBC/JDBC-anslutningar och om ODBC/JDBCdelningsfunktionen är aktiverad eller inaktiverad. FileMaker Server kan vara värd för FileMaker Prodatabaser som delar data från ODBC- och JDBC-datakällor. Mer information finns i Använda ODBC och JDBC tillsammans med FileMaker Server. Information XDBC-anslutningar är för närvarande öppna Beskrivning För alla ODBC- och JDBC-klienter visas XDBC. Här visas antalet anslutningar som för tillfället används av ODBC- och JDBC-klienter. Klicka på för att visa fliken Allmänna inställningar > ODBC/JDBC. Mer information finns i Aktivera delning via ODBC/JDBC. Felsökning Driftsätta FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 17

18 Driftsätta FileMaker Server Ändra en FileMaker Server-driftsättning Ändra en FileMaker Server-driftsättning Obs! Följande information gäller serveradministratörer. Du kan börja med att driftsätta en dator. Om webbpubliceringsbelastningen sedan ökar kan du använda guiden Driftsättning för att ändra FileMaker Server-driftsättningen och använda två datorer. Obs! Om du uppgraderar operativsystemet på en dator måste du driftsätta FileMaker Server på nytt. Mer information finns i Välja en driftsättningstyp. Så här ändrar du en FileMaker Server-driftsättning: 1. I Admin Console väljer du Server > Redigera driftsättning. Guiden Driftsättning startar. 2. Klicka på Nästa tills du ser de alternativ du vill ändra. De aktuella valen visas i driftsättningsguiden. 3. Ändra någon av inställningarna i ett av följande steg i driftsättningsguiden: Aktivera tekniker för datadelning och webbpublicering. Välja en driftsättningstyp. Om du har driftsatt FileMaker Server på en enskild dator, testas webbservern av guiden Driftsättning. Om du har valt en driftsättning med två datorer måste du konfigurera arbetsdatorn och testa den. Mer information finns i Konfigurera arbetsdatorer. Du kan aktivera eller inaktivera specifika webbpubliceringsmetoder i Admin Console. Mer information finns i Allmänna inställningar för webbpublicering. 4. Granska dina val i steget Sammanfattning av driftsättningen. Klicka på Tillbaka om du vill ändra något av dina val. Mer information finns i Driftsättningens sammanfattning och förlopp. 5. Klicka på Nästa om du vill bekräfta dina val. Guiden Driftsättning implementerar din driftsättningsändringar och visar förloppet. Det kan ta några minuter. Informationen som visas i Förlopp för driftsättning visar driftsättningen och hur konfigureringen ändras medan de utförs. När driftsättningen har slutförts klickar du på Slutför för att stänga guiden Driftsättning. Kommentar Om du vill ändra huvuddatorn måste du avinstallera FileMaker Server och installera det på den nya huvuddatorn. Om du använder en driftsättning med två datorer bör du också avinstallera och installera om arbetsdatorn. Mer information om hur du uppgraderar och flyttar FileMaker Server från en befintlig installation finns på startsidan i FILEMAKER SERVER GUIDE FÖR ATT KOMMA IGÅNG. Du kan lägga till en arbetsdator, men du måste välja en driftsättning med två datorer när du redigerar driftsättningen. Du kan också ta bort en arbetsdator från en befintlig driftsättning. Mer information finns i Välja en driftsättningstyp. Driftsätta FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 18

19 Starta Admin Console Starta Admin Console Obs! Följande information gäller serveradministratörer och gruppadministratörer. Du kan starta FileMaker Server Admin Console på en dator med Windows eller OS X som har nätverksåtkomst till huvuddatorn i din FileMaker Server-driftsättning. FileMaker Server levererar Admin Console som ett webbprogram som kan köras i en webbläsare som stöds. Så här startar du Admin Console: 1. Använd någon av följande metoder: Du kan gå direkt till startsidan genom att öppna en webbläsare och ange: där [värd] är IP-adressen eller domännamnet på huvuddatorn i din FileMaker Serverdriftsättning. Port är endast tillgänglig på den lokala värddatorn och inte från en fjärrdator. Du kan gå direkt till startsidan från en fjärrdator genom att öppna en webbläsare och ange: https://[värd]:16000 där [värd] är IP-adressen eller domännamnet på en extern huvuddator i din FileMaker Server-driftsättning. 2. Klicka på Starta Admin Console för att öppna inloggningssidan för Admin Console. Läs Problem med Admin Console om sidan inte öppnas eller om ett säkerhetsmeddelande visas i webbläsaren. 3. På inloggningssidan för Admin Console anger du användarnamn och lösenord för Admin Console-kontot. Admin Console startar och visar fönstret Status. Mer information finns i Kontrollera driftsättningens status. Tips! Du kan också starta Admin Console och gå direkt till inloggningssidan genom att ange / admin-console på slutet. Till exempel: Kommentar När du har lyckats starta Admin Console från webbläsaren kan du spara adressen som en favorit för att enkelt kunna öppna Admin Console. Om du behöver starta om operativsystemet, stoppar du FileMaker Server först och startar sedan om det när operativsystemet har startats om. Problem med Admin Console Om FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 19

20 Starta Admin Console Genvägar för att starta Admin Console Genvägar för att starta Admin Console Du kan också använda en genväg på skrivbordet för att starta Admin Console: Windows 7, Windows Server 2008 R2: Klicka på Start > Program > FileMaker Server > FMS 14 Admin Console. Windows 8, Windows Server 2012 R2: Gå till Startskärmen och klicka på FMS 14 Admin Console. OS X: Dubbelklicka på genvägen FMS 14 Admin Console på skrivbordet. Problem med Admin Console Om FileMaker Server FILEMAKER SERVER 14 HJÄLP 20

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp

FileMaker Server 13. FileMaker Server - Hjälp FileMaker Server 13 FileMaker Server - Hjälp 2010 2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som

Läs mer

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer

EPiServer 7.5 CMS. Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Användarhandbok för administratörer Användarhandbok för administratörer EPiServer 7.5 CMS Utgåva A, 2013 Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 Introduktion

Läs mer

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen

Använda Hjälp. Använda direkthjälpen Använda Hjälp Använda Hjälp Innehåll Index Bakåt 1 Använda Hjälp Använda direkthjälpen Programvaran Adobe Acrobat Reader 5.1 innehåller fullständig dokumentation i ett lättillgängligt PDF-baserat hjälpsystem.

Läs mer

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003.

Icarus 2.6. Manual är utskriven 2003-08-27 22:44. Copyright Keylogic AB 2003. Icarus 2.6 Manual är utskriven 2003-08-27 22:44 Copyright Keylogic AB 2003. 1 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT...3 1.1 ANVÄNDNINGSOMRÅDEN...3 1.2 SYSTEMKRAV...3 1.3 HUR FUNGERAR ICARUS...4 1.4 STÖD FINNS

Läs mer

Läsa in och modellera data. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna.

Läsa in och modellera data. Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Läsa in och modellera data Qlik Sense 1.0.3 Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Copyright 1993-2015 QlikTech International AB. Alla rättigheter förbehållna. Qlik,

Läs mer

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet

// Kom igång med. Mamut One. Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet // Kom igång med Mamut One Nyttiga tips som hjälper dig att komma igång snabbt med systemet Välkommen till Mamut One! Mamut One är en serie affärslösningar som hjälper dig att hantera arbetsuppgifterna

Läs mer

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare

DISGEN I TVÅ DATORER med en eller två användare Normalt ligger det mycket arbete bakom det material som man successivt skriver in i Disgen. I vissa fall kan ett ambitiöst och noggrant forskningsarbete betraktas som ett livsverk. När bärbara datorer

Läs mer

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1.

ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. ÖVNINGAR TILL KAPITEL 1. 1) Vad heter de fyra olika utgåvorna av Windows 7? Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate 2) Vilken utgåva är vanligast på företag?

Läs mer

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4

Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Sus Andersson Så surfar du säkrare Så surfar du säkrare 2 Skydda surfvanor på din dator 2 Skydda det du skickar 4 Skydda din identitet 4 Digitalt Källskydd - en introduktion Sus Andersson, Fredrik Laurin

Läs mer

Skanna till FTP-guide

Skanna till FTP-guide Skanna till FTP-guide För att hitta grundläggande information om nätverket och avancerade nätverksfunktioner för din Brother-maskin, se uu Bruksanvisning för nätverksanvändare. För att hitta grundläggande

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering

Digitalt källskydd en introduktion. Sus Andersson Lär dig kryptering Sus Andersson Lär dig kryptering lär dig kryptering 2 kryptering och nycklar vad är det? 3 kryptera meddelanden 3 pc: hämta hem och installera gnupg 4 skapa nycklar 6 testa nycklarna 9 ta emot en krypterad

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1

Förord. 2009 WordFinder Software Förord 1 Förord Internet har öppnat många av världens gränser. Allt från privatpersoner till multinationella företag utvidgar sina kontaktnät. Språket behöver inte längre vara ett hinder för internationella affärer

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet.

IT ikapp. Handbok i dator- och internetanvändning. IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT ikapp Handbok i dator- och internetanvändning IT-ikapp är ett handledningsmaterial för utbildning av nybörjare inom dator och internet. IT-ikapp Handbok i dator- och internetanvändning Version 1.0 2010

Läs mer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Webbkonfiguratorn Ställa in telefonen via datorn Webbkonfiguratorn är webbgränssnittet för din telefon. Med hjälp av den kan du göra

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

Family Tree Maker World Express Hjälp

Family Tree Maker World Express Hjälp Family Tree Maker World Express Hjälp Välkommen Grattis till valet av Family Tree Maker för att upptäcka och bevara din släkts historia. Programmet är snabbt och enkelt att använda för den som precis börjat

Läs mer

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007

HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 HansaWorld LÄS MIG FÖRST HansaWorld Enterprise 5.3 HansaWorld Ltd. November 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: INNEHÅLLSFÖRTECKNING:...2 A VIKTIGA NYHETER...3 VIKTIGT... 4 B -SYSTEMKRAV...4 HANSAWORLD SERVER SOFTWARE...

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE

DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Kapitel 11 DELA DIN MAC MED FLERA ANVÄNDARE Mac OS X är designat för att kunna vara ett fleranvändarsystem, vilket betyder att varje användare på en Mac har sitt eget konto. Varje användare är antingen

Läs mer

Miljöer där våra servrar kan användas

Miljöer där våra servrar kan användas Med hjälp av en skrivarserver kan skrivare anslutas till ett nätverk. På så sätt kan ett flertal användare få tillgång till skrivarna från sina arbetsstationer. Det är ett mycket effektivt sätt att utnyttja

Läs mer