Teknik som om människor betydde något. Hans Nilsson FourFact AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknik som om människor betydde något. Hans Nilsson FourFact AB"

Transkript

1 Teknik som om människor betydde något Hans Nilsson FourFact AB

2 Tänk vad man kunde göra för mänskligheten! Gahlin Om man bara slapp att ta hänsyn till den!

3 På spaning i den tid som flytt Oljekrisen slår till (1970- Marknadens ansvar (1985- Akt 1: SPARA Akt ENERGI 2: EFFEKTIVISERA REGERINGENS ANSVAR Pengarna och/eller livet!? (2000- MÅL:Vad som helst ÅTGÄRDER: utom olja, Inkludera externa effekter i priser, Best practice, Märkning ÅTGÄRDER: Ekonomiska lockbeten, Akt 3: MOT UTHÅLLIGHET Information, Planering AKTÖRER och REDSKAP: AKTÖRER: Energiföretag Energitjänsteföretag AKTIVT i vertikal (ESCO), LEDARSKAP värdekedja, Industriöverenskommelser MÅL:Klimat och Uthållighet ÄMNEN: Marknadsplatsen ställs i ordning, övervakas och utmanas

4 Våra referensramar Det ekonomiska språket har invaderat alla samhällssektorer och blivit det offentliga livets gemensamma språk. Kan man säga att tron på ekonomin idag fungerar som en världslig ersättning för den religiösa? Källa: La Croyance économique. Frédéric Lebaron

5 Priset styr ALLT! Eller?? Regeringen är fel ute. En rad krångliga svårgenomträngliga och dyra stödåtgärder ska förmå de svenska hushållen att minska sin energiförbrukning och övergå till renare energi. Samma målsättning kan uppnås på ett effektivare sätt genom en höjd energimoms. Höjd moms leder till att hushållen väljer de billigaste och bästa besparingsåtgärderna, inte de åtgärder som maximerar bidragen. Sven-Olof Fridolfsson och Thomas P Tangerås Flosofie doktorer i nationalekonomi och forskare vid Institutet för näringslivsforskning (IFN). DN Debatt

6 Var påverkar man effektivast (med störst resultat)? Before the pipe In the pipe After the pipe Beyond the pipe Energy sufficiency 1. Effektivisering 2. Förnybart Koldioxid- Infångning (CCS) Geoengineering? +! X

7 Det tekniska paradigmet - PRESTANDA Marknads Penetration MYCKET Ny marknad Gammal marknad MER! LITE BORT! SKAPA! DÅLIGT! Prestanda BRA!

8 Det tekniska paradigmet - ÅTGÄRDER Marknads Penetration MYCKET Gammal marknad Ny marknad Aggregerad upph. (AU) & Märkning (BAT) Vita Certifikat LITE Standarder & Normer (TU) Teknikupphandling BAT+ DÅLIGT! Prestanda BRA!

9 Det tekniska paradigmet POLITIK och RETORIK Forskning Information Kunskap Utbildning Produkter saknas Människor förstår inte, men så snart de inser att. Personal saknas

10 Det ekonomiska paradigmet EN PERFEKT MARKNAD TILLVERKARE Pris Tillgång Efterfrågan Användare Kvantitet

11 Det ekonomiska paradigmet LÖNSAMHET KOSTNAD < ENERGIPRIS * ENERGIBESPARING

12 Det ekonomiska paradigmet POLITIK och RETORIK Bidrag Skatter/avgifter Plånboken styr! Transaktionskostnader Marknadsanpassade åtgärder! Tid är pengar!

13 Två fel blir inte till ett rätt, eller två rätt kanske inte räcker! Kombinationen av de båda paradigmen förutsätter ekonomiskt rationella väl informerade individer vars högsta mål (och lycka?) är lönsamhet Båda paradigmen är av deterministisk natur. Determinism är en världsåskådning som menar att på samma sätt som naturen är orsaksbestämd, är människans vilja orsaksbestämd..vi i varje given situation inte kunde ha handlat på ett annat sätt än vi gjorde. (Wikipedia) men Människor har en tendens att bete sig som folk

14 Miljontals vardagsbeslut MÅSTE GÅ ÅT SAMMA HÅLL

15 Köksbordsbeslut. Teknik Ekonomi Källa: Making the home consume less putting energy efficiency on the refurbishment agenda. Stiess, Zundel och Deffner. ECEEE proceedings 2009.

16 Verkstadsbänksbesluten Decisions characteristics Frequency of Change Basis for choice of replacement Energysavings as objective Corresponding Technology characteristics Decision strategy Unit size End-Use Activity Type (examples) Often Habit Never Habit and tradition Very small ( W) Household lamps Regular Routine Occurs Small ( Small appliances W) Normal Planned Important Small (1-10 kw) Commercial Rational within maintenance, delegated (e.g. motors) Not often Calculated Important responsibilities Big by unit size or Rational in context of purpose aggregation ( kw) Industrial & Commercial. Retrofit (e.g. lighting) Seldom Investment Depends Huge (> 2 MW) Production and process technology (e.g. casting) Nilsson, H. and Wene, C.-O. (2002). Best Practices in Technology Deployment Policies. ACEEE 2002

17 1. Potentialerna finns. Acceptansen är det primära problemet Resultat (Effektivisering) = Potential teknik;tid * Sällan (ombyggnad) Vardags (vanor) Acceptans tid; exponering Känsla Kalkyler

18 Argument-design Kostnad

19 Produkter (och lönsamhet)! Negativa kostnader!

20 Det kostar att få allting på plats Source: Market Failures, Consumer Preferences, and Transaction Costs in Energy Efficiency Purchase Decisions. Sathaye and Murtishaw. LBNL 2004

21 Dolda kostnader ÅTGÄRD (exempel) 1. Baseline; den observerade marknadsupptagningen 2. Split Incentive; den som köper lampan inte är samma person som betalar för elen 3. Product Availability; produkten finns inte tillgänglig överallt 4. Lock-in; produkten passar inte i användarens utrustning 5. Life-time uncertainty; användaren litar inte på specifikationerna 6. Product Information; vissa användare känner inte till produkten 7. Search Cost; man vill kolla olika försäljningsställen eller produktvarianter 8. Consumer preferences; kunden föredrar andra egenskaper hos produkten Avtalsfråga 3 Kampanjpåverkan 4 Förändras över tiden. Hastigheten kan påverkas 5 Information, utbildning, förtroende, erfarenhet 6 Information. Kampanj 7 Upplysning om försäljningställen och varianter (egenskaper) 8 Produktutveckling Source: Market Failures, Consumer Preferences, and Transaction Costs in Energy Efficiency Purchase Decisions. Sathaye and Murtishaw. LBNL 2004

22 Why do companies not anyway do what appears economically rational from a macro perspective? - four categories of barrier / drivers BARRIERS DRIVERS Financial Cost/ benefit Hidden costs Investment cost Hidden costs, including transactions Value of energy savings Co-benefits and intangible benefits e.g. CSR Classical economic Market misalignment Split incentives & other market failures Systemic efficiency and innovation leadership Behaviour & organisation Ignorance, inertia and lack of interest Awareness and motivation System & Behavioural Source: Michael Grubb. Chief Economist, the Carbon Trust & Chairman, Climate Strategies UK

23 Och kostnaderna förändras A D

24 Pris Lärkurvan -20% ggr 2 Ny teknik, produkt 1 2 Ackumulerad Volym

25 Pris Lärinvesteringar är inte subventioner A Ny teknik, produkt Lärinvesteringar B C och vinst Existerande teknik Ackumulerad Volym

26 2a Göra rätt sak eller saker rätt? (Effective or efficient) Policies to be Efficient Policies to be Effective Källa: IEA. Deploying Renewables. Principles for Effective Policies

27 2b Marknaden har många aktörer. Varuflöde Underleverantör TILLVERKARE Grossist Distributör Relation Deltagare Myndighet Installatör Påverkare Ägare Användare Service Konsult

28 Hur tänker aktörerna?

29 Pradigm i gungning! Behavioural Economics Hur tänker folk? (Akerlof Shiller) Vad fel Du tänkt (Kahneman och Tversky) Irreversible Market failure (Stern om klimatet) Den Svarta Svanen - följderna av det mycket osannolika (Taleb) En policy i flera delar (Stern)

30 Behavioural economics Animal Spirits (livsandar) som styr vårt handlande: 1. Confidence (Förtroende) 2. Fairness (Rättvisa) 3. Corruption and bad faith (Korruption och asocialitet) 4. Money Illusion (Penningillusion, inflationseffekter) 5. Stories (Berättelser, kommunikation) How Human Psychology Drives the Economy And Why It Matters for Global Capitalism (2009) Akerlof och Shiller

31 Heuristics tumregler och erfarenhet Representativeness: Used to judge membership in a class Judge similarity to stereotypes (People have a misconception of Chance. They see a normal event and think it rare and vice versa) Availability: Used to judge likelihood or frequency of event, occurrence (People tend to be biased by information that is easier to recall) Anchoring and Adjustment: Used to estimate value or size of quantity. Start from initial value and adjust to final estimate (People are influenced by an initial anchor value that may be unreliable and irrelevant, and adjustment is often insufficient. People form initial impressions that persist and are hard to change) Tversky, Amos, and David Kahneman Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Science 185:

32 På vinst och förlust. Nollsummespel=Subjektiv förlust

33 Framing: How are the options presented Vad har jag att välja på?

34 Stern-rapporten Agera nu att vänta kostar mer och ökar både skador och risker Alla länder måste agera - detta behöver inte minska tillväxten Internationellt samarbete om teknikutveckling är nödvändigt

35 Svarta Svanar Nassim Nicholas Taleb om den svarta svanen - följderna av det mycket osannolika (och som är svårt att förutse) ROBUSTHET reducerar risken för att drabbas av det mycket osannolika. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable.

36 Mera Stern The Global Deal Ch.6 Policies to reduce emissions: 1. Prices and Markets (for efficiency) 2. Promoting technologies (for effectiveness) markets do not work well unless assisted by governments 3. Learning 4. Regulation 5. Institutions Climate Change and the Creation of a New Era Of Progress and Prosperity (2009)

37 3. Seven principles for policy-makers 1: Other people s behaviour matters 2: Habits are important 3: People are motivated to do the right thing 4: People s self-expectations influence how they behave 5: People are loss-averse 6: People are bad at computation 7: People need to feel involved and effective to make a change

38 Göra verkstad

39 Löpande Löpande Periodiskt Löpande Löpande Periodiskt OMBYGGNAD När skall man agera? TID När tillfället kommer! Olika åtgärder för olika tillfällen

40 Creating the confidence stories Delivery mechanisms Brukarmedverkan Källa: Energy awareness services scientific background and European best practices. Huber, Scharp och Martin. ECEEE proceedings 2009.

41 Åtgärdsspiralen Källa: Mera Lokal Verkstad. Föreningen Sveriges Energirådgivare och EnergiEffektiviseringsFöretagen

42 Åtgärdskärnan NÄR? KÖP/ÄNDRA ÄNDRA/INTRODUCERA FÖRBEREDA NU Släck Skapa driftstatistik Utbilda Stäng (på natten) (det går bra med Gör plan för Aktivera sparfunktioner (i elektronik) penna och papper innan man tar till datorer) produktbyten Informera/utbilda personal NÄSTA GÅNG (när produkten behöver bytas) Byta till energisnålare produkter (ljuskällor mm) Kolla var man kan finna/köpa den snålare utrustningen (leverantörer) Märk utrustning som skall förändras vid byte SENARE Vad skall göras vid ombyggnad, tillbyggnad, flytt etc. Hur kan man förbereda en genomgripande förändring (behov av konsulter, partners mm) Samordnande inköp och upphandlingar Prioriteringsnyckel Just do it Organisera Gör en plan Fundera/Diskutera Källa: Mera Lokal Verkstad. Föreningen Sveriges Energirådgivare och EnergiEffektiviseringsFöretagen

43 Användning Skapa Uthållighet (Robusthet) Tillförsel Hög effektivitet (Låg intensitet) Ex. lågenergilampor, Varvtalsreglerade motorer Låg effektivitet (Hög intensitet) Ex. Glödlampor, Direkt elvärme i konventionella hus 1 Hög densitet ( låg tillgänglighet) 2 Ex. fossilenergi, kärnenergi OEKONOMISKT DAGENS SYSTEM Låg densitet (hög tillgänglighet) Ex. sol, vind, biobränsle UTHÅLLIGT OMÖJLIGT/SVÅRT

44 Från råd till dåd. Från attraktion till pandemi. The law of the few (Connectors, Mavens and Salesmen) Sticky messages Context (situation that is relevant for the concerned) Källa: The Tipping Point. How little things can make a big difference. Malcolm Gladwell,

45 Tipping points The imperative Tipping Point (Climate change is a fact that requires URGENT concerted actions) The political/rethorical Tipping Point (Talk the talk AND walk the walk!!) The operational Tipping Point (Making it work in real economy with real people)

46 New Technologies Source: An EPRI Initiative to Advance the Efficient and Effective Use of Energy

47 Future Business The two extremes Technology driven (Adapt and combine technologies). Stakeholders are already identified actors who enters when the incentives are right Service driven (Adapt business structures). Some stakeholders are new and emerging. All are integrated to deliver services in accordance with needs and regulations

48 Technology Source:

49 4. Not one-size fits all 1: Nya teknikmöjligheter (effektivisering, IT, distributed generation, smarta nät, smarta apparater) 2: Nya affärsmodeller med nya aktörer 3: Tima det som skall förändras 4: Olika åtgärder beroende på teknikens mognad 5: När göra rätt sak När göra saker rätt (inte antingen eller) 6: Olika kunder, olika förutsättningar, olika beteenden - finna nischmarknader 7: Ge verktyg (empower)

50 Tack!

51 Market Organisation Barriers (Lack of) Information (Transaction) Cost Risk Characteristic function Must be available and understood at the time of investment in all types of goods and services Decisions to purchase and use equipment requires an effort that can be translated to monetary value Performance of a technology cannot be sufficiently predicted or controlled over a time period Prevents investments even if they are profitable Costs of energy production is not reflected in energy prices a) Split incentives Owner, designer and user are not the same. b) Biased calculation Payback times used in savings calculations are too short. c) Costs (of equipment) Small volumes of new technologies can not compete economically with the incumbent d) Tradition in business Established companies guard their market position and share (Lack of resources for) Financing Price distortion (Inadequate, Excessive or Costly) Regulation Capital Stock Turnover Rates Capacity Kostnader kan inte alltid (lätt) kvantifieras Regulation based on traditional practices and established in standards and codes does not keep pace with development Sunk costs or tax rules that require or encourages long depreciation To introduce and use technology Source: Creating Markets for Energy Technologies. OECD/IEA 2003 and Energy Technology Perspectives Chapter 5. OECD/IEA 2008.

52 Data 1 Transaktionskostnader Småhusuppvärmning (installationsförändringar) Göteborg; %; A study of transaction costs for energy efficiency investments in the residential sector, Björkqvist och Wene Energi-intensiv industri Holland; 3-10%; Tranaction costs of energy efficiency improvement, Hein and Blok Motorbyte i industri Tyskland; %; Re-assessing noregrets potentials The example of High efficiency electrical motors, Ostertag

53 Några observationer kring Sveriges behov Effektivisering är mera en fråga om organisation än ny teknik. Utnyttja naturliga förändringstillfällen bättre Överskådlighet och standardlösning för t.ex. elvärmekonvertering ger fördel på en stor marknad Byggnadsdeklarationer kan bli en manual för den succesiva omställningen

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle

Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle Hållbara affärsmodeller och nya affärsmöjligheter för ett energieffektivt samhälle Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt

Läs mer

Energy Performance Contracting. En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade

Energy Performance Contracting. En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade Energy Performance Contracting En vinnande energieffektiviseringsaffär för alla inblandade parter Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas från Energimyndighetens publikationsservice.

Läs mer

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050

ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 ENERGIEFFEKTIVISERING AV SVERIGES INDUSTRI Hinder och möjligheter att nå en halverad energianvändning till 2050 Ett arbete inom IVAs projekt Ett energieffektivt samhälle IVAs projekt ett energieffektivt

Läs mer

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012

Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare. 25 oktober 2012 Vi skapar en IT-organisation! Nätverksmöte, specialistnätverket IT-chef/ledare 25 oktober 2012 1 Lennart Eklund Bo Johannisson lennart.eklund@occam.se +46 733 502 582 www.occam.se bo.johannisson@occam.se

Läs mer

energitjänster med kunden i centrum

energitjänster med kunden i centrum energitjänster med kunden i centrum rapport 2012:3 ande pektiv på hinder av Sorell et al., 2000. (Översättningen av tabellen ntag tagen från Persson, Rhodin & Thollander, 2005). ande Hinder Förklaring

Läs mer

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32

Energianvändning i flerbostadshus och lokaler. Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid Elforsk rapport 08:32 Gunnar Bröms och Åsa Wahlström april 2008 Energianvändning i flerbostadshus och lokaler Idag och i nära framtid

Läs mer

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi

VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN. Huvudrapport från projektet Vägval energi VÄGVAL ENERGI DE FEM VÄGVALEN Huvudrapport från projektet Vägval energi KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Den stora omställningen

Den stora omställningen Den stora omställningen industriella förutsättningar för morgondagens hållbara fordon David Bauner Copyright 2010 David Bauner Trita-IEO 2010/01 Avdelningen för Industriell Dynamik Kungliga Tekniska Högskolan

Läs mer

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05

Innovationspolitik för framtidens energisystem. Analys av internationella policyexperiment. Rapport 2015:05 Rapport 2015:05 Innovationspolitik för framtidens energisystem Analys av internationella policyexperiment Tillväxtanalys har de senaste åren studerat vad Sverige kan lära av andra länder när det gäller

Läs mer

fjärrvärme i europa hinder att övervinna för svensk export Rapport I 2009:3

fjärrvärme i europa hinder att övervinna för svensk export Rapport I 2009:3 hinder att övervinna för svensk export Rapport I 2009:3 hinder att övervinna för svensk export dag henning olle mårdsjö ISBN 978-91-7381-018-0 2009 Svensk Fjärrvärme AB förord Fjärrvärme kan minska koldioxidutsläppen

Läs mer

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

IMIT seminarium. En överetablering av företag inom. i en förnyelse av branschen en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen Forskningsinformation från Stiftelsen IMIT Institute for Management of Innovation and Technology #4 november 2008 IMIT seminarium sid 3 En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade

Läs mer

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv

Förnybara drivmedel. Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv VTI rapport 845 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Förnybara drivmedel VTI rapport 845 Förnybara drivmedel Möjligheter och hinder sett utifrån privatbilisters och aktörers perspektiv Möjligheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2005

Verksamhetsberättelse 2005 Verksamhetsberättelse 2005 Kristina Haraldsson 2006-11-02 1 N Ä T V E R K E T O L J A & G A S c/o Å F PROCESS A B B O X 8 1 3 3 1 0 4 2 0 S T O C K H O L M www.nog.se Förord Nätverket Olja & Gas har lagt

Läs mer

Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes?

Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes? Lantbrukskooperationen Hållbar företagsidé eller historisk parentes? Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens Årg. 142 Nr 15 År 2003 1TIDSKRIFT Ansvarig utgivare: Akademiens sekreterare och VD: Bruno Nilsson

Läs mer

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5

Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande RAPPORT 2015:5 Byggbar mark? En nyckelresurs vid byggande Konkurrensverkets rapportserie 2015:5 Konkurrensverket juni 2015 Utredare: Bo Genfors (projektledare)

Läs mer

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start!

av tina arwidson Hurra, jag fick över 500 svar på platsannonsen! Du har inte förstått nå t, gå tillbaka till start! Högt spel på kompetensmarknaden Mycket har skrivits om hur allt färre arbetstagare och allt fler i pension kommer att innebära väldiga belastningar på offentlig sektor, men mycket lite har skrivits om

Läs mer

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt

Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Master of Science Thesis Diarienr: 2008:125 Stockholm, Sweden 2005 Partnering ur ett managementföretags perspektiv Managementföretagets roll i partneringprojekt Partnering from a management company s perspective

Läs mer

Att värdera och utvärdera e-tjänster

Att värdera och utvärdera e-tjänster Att värdera och utvärdera e-tjänster Kartläggning av utvärderingsmodeller för e-tjänster inom offentlig verksamhet Viktor Arvidsson Institutionen för Informatik Institutionen för Informatik 901 87 Umeå

Läs mer

Rapport Vita certifikat något för Sverige? FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE

Rapport Vita certifikat något för Sverige? FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Rapport Vita certifikat något för Sverige? FÖRENINGEN SVERIGES ENERGIRÅDGIVARE Innehåll Sammanfattning: Mera nytta med mindre energi 3 Energieffektivisering är inte svårt bara komplicerat 4 Det behövs

Läs mer

Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder

Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden inlåning, bolån och fonder Rapport 2013:4 Konkurrensen på den finansiella tjänstemarknaden - inlåning, bolån och fonder Konkurrensverkets rapportserie

Läs mer

hr&leadership:briefing

hr&leadership:briefing InsightgUIDE SERIES hr&leadership:briefing AKtueLLA utmaningar OCh LöSNINGAr INOM hr OCh LedArSKAP nr#1 2013 AKTUELLA TRENDER INTERNATIONAL s.2 BRIEFING s.4 SVENSKA FRAMGÅNGS- EXEMPEL s.12 SOCIALA MEDIER

Läs mer

Med klimatet i tankarna

Med klimatet i tankarna Med klimatet i tankarna styrmedel för energieffektiva bilar Per Kågeson Rapport till Expertgruppen för miljöstudier 2011:1 Finansdepartementet Förord Ur kaos föds ordning. En likformig europeisk styrning

Läs mer

Service Innovations in Sweden Based

Service Innovations in Sweden Based VINNOVA Report/ Rapport VR 2009:32 Service Innovations in Sweden Based Industries Aiming for 30-60 % revenue increase Tjänsteinnovationer i Sverigebaserad tillverkningsindustri Med sikte på 30-60 % intäktsökning

Läs mer

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation

ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN. så blir Sverige en ledande internetnation ICT for SWEDEN AMBIENT SWEDEN så blir Sverige en ledande internetnation KUNGL. INGENJÖRSVETENSKAPSAKADEMIEN (IVA) är en fristående akademi med uppgift att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt

Läs mer

Marknadsövervakning på den nordiska elmarknaden

Marknadsövervakning på den nordiska elmarknaden Marknadsövervakning på den nordiska elmarknaden Uppdragsforskningsrapport 2013:4 En rapport skriven av Niclas Damsgaard och Saara Hollmén på uppdrag av Konkurrensverket Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport

Läs mer

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing

SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing SWET3: Swedish Workshop on Exploratory Testing 19-20 november 2011 Skåne Peer conference on Teaching Testing Olika discipliner, såsom konst, musik, vetenskap m.fl., har olika kulturer av lärande. Vissa

Läs mer

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden

Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Vägval i vården en ESO-rapport om skillnader och likheter i Norden Tor Iversen Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2011:7 Finansdepartementet Rapportserien kan köpas från Fritzes

Läs mer

Innovationer och ny teknik

Innovationer och ny teknik VINNOVA Analys VA 2013:13 Innovationer och ny teknik Vilken roll spelar forskningen? Lennart Elg Titel: Innovationer och ny teknik - Vilken roll spelar forskningen? Författare : Lennart Elg Serie : VINNOVA

Läs mer

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk

ITIL ordlista och förkortningar. Svensk ITIL Svensk ordlista, v1.0, 4 november 2011 Baserad på den Engelska ordlistan v1.0, 29 juli 2011 ITIL ordlista och förkortningar Svensk 1 Erkännanden Vi vill tacka Ashley Hanna (HP) och Stuart Rance (HP)

Läs mer

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik

Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Statliga bidrag till kommunerna i princip och praktik Matz Dahlberg & Jørn Rattsø Rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2010:5 Finansdepartementet Förord I Sverige ligger ansvaret

Läs mer