hur man än vrider och vänder på det, fullborda kärleken, bara sin halvering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hur man än vrider och vänder på det, fullborda kärleken, bara sin halvering"

Transkript

1 hur man än vrider och vänder på det, fullborda kärleken, bara sin halvering {Stjärnstatusens uppvärmning} 9

2 ENSAMHETENS MÖRKA KÄLLA BEGRÄNSA OSS även den starke känner sig till slut besegrad av tystnaden TRYGGHETENS ÖGONBLICK BARA RASERADE traumat bekräftar och berör en lycka som segregerade 10 {Stjärnstatusens uppvärmning}

3 Stjärnstatusens introduktion 11

4 Lagandans andedräkt har påverkat mig ifrån den första händelsen, till och från har lagandans mystik ploppat upp, och år 2000 började jag skissa på projekt laganda. Målsättningen var att förmedla ett bildspråk som berättar i livsfilosofins pedagogik, genom en rättvisemärkt retorik. SAMLIVETS KVARTETT Samlivets kvartett är boktiteln till projektets tioårsjubileum och debutupplagan var minimal. Utan en konstnärlig ådra vore detta verk en i raden av alla självhjälpsböcker, som söker efter livets mening och lycka i allehanda väsen. många ältar lycka, som den vore en inne & ute lista 12 {Stjärnstatusens introduktion}

5 Så oerhört lycklig, är inte vår lycka! Så oerhört positiv, är inte det positiva! Så oerhört negativ, är inte det negativa! Så oerhört ytlig, är inte självförtroendet! Så oerhört begränsad, är inte självkänslan! Så oerhört familjär, är faktiskt vänskapen! {Stjärnstatusens introduktion} 13

6 Det vita vattnet söker alltid efter, det svarta vattnets ursprung och 14 {Stjärnstatusens introduktion}

7 bräckt vatten berör gråskalan, precis som vardagen till vardags. {Stjärnstatusens introduktion} 15

8 Oändlighetens samliv speglar sig självt genom yin och yang, där mästerverket fullbordar korsbefruktningens giftermål. 16 {Stjärnstatusens introduktion)

9 SAMLIVETS KVARTETT LEKKÄR KÄRLEK Yin och yang har ett genialt bildspråk. Kärnverksamhetens gråskala slår an grundtoner genom vardagens känslor, där en lekkär självkänsla korsbefruktar, självförtroendets kärlek {Stjärnstatusens introduktion} 17

10 HJÄRTLIG KVARTETT ANDENS ANDA ANDANS ANDE Hjärtat balanserar pressen och stressen genom ledstjärnans ledningscentral och stjärnstatusen applåderar samlivets pulserande omtanke, som fortplantar sin omsorg via blodet. 18 {Stjärnstatusens introduktion}

11 BLADETS KVARTETT BALANSERING BALANSERING Bladets ytspänning är lagom som sin lycka. Friluftslivet andedräkt pulserar i samklang med grönskande hjärtan och ett livslångt förhållande garanteras, om förälskelsen besvaras. {Stjärnstatusens introduktion} 19

12 Fokusera på yin och yang i cirka 10 sekunder, titta sedan upp mot en vägg och invänta magin, som projiceras så småningom. 20 {Stjärnstatusens introduktion}

13 Knipsyskon är bra att ha till hands! Sa ungarna i ett kör. {Stjärnstatusens introduktion} 21

14 YIN OCH YANG Skrattets vita skuggor är så förångande att dem inte syns och tårarna är innerslutna av sina svarta skuggor. Berg och dalbanans väderlek oroar beröringspunkternas ytspänning 22 {Stjärnstatusens introduktion}

15 Dem vita tårarnas förångade skrattsalva, är som balsam. Glädjens gröna leende är lagom gulvarm vidrör ett hjärtligt gapflabb. Orangeskrattet däremot är fullständigt okontrollerad rödhet skrattar ibland tragedin, i sitt chocktillstånd. Skrattets källa har ett stort behov, av att hålla oss alerta. Dem svarta tårarnas ursprungssälta, är som ett elixir. Glädjetårens grönska är ytlig blåsval tår försöker linda in smärtan. Purpurns tårar söker tröst hos någon närstående rosadjupets tårar sörjer alltid, hjärterotens allra käraste. Tårarnas källa har ett stort behov, av att vårda sympatin. Den gråa vitaliteten balanserar samlivets balsam och elixir. Säg den lycka som kan begränsa lyckorusets höga skratt, eller lyckans djupa tårar, deras behov samordnar samvetet. {Stjärnstatusens introduktion} 23

16 Blommor är vilsamma att betrakta. De har varken känslor eller konflikter. Sigmund Freud 24 {Stjärnstatusens introduktion}

17 Psykoanalysens fader förstod inte känslan, som berör kulturens natur. Sören C Möller {Stjärnstatusens introduktion} 25

18 Tomas poetfilosofen Ledin bräckt vatten blandar deras musiksmak varsamt Tommy filosofpoeten Körberg 26 {Stjärnstatusens introduktion}

19 Kulturens kultur uppträder som perfektionismens dirigent & melodins beröringspunkter, vidrör känslor i naturens natura. {Stjärnstatusens introduktion} 27

20 memoar till ditt minne DET VAR MELODIKÄNSLANS MÄSTARE SOM VAR TED TED det GÄRDESTAD MASKROSEN BEKRÄFTAR LÅT KÄRLEKEN SLÅ ROT FOTNOT: Bröderna, Kenneth och Teds natursköna bildspråk nyanserar melodiernas rytmik, låt kärleken slå rot är som en vänskaplig hymn, där generationernas stamträd bär frukt. 28 {Stjärnstatusens introduktion}

21 Stjärnstatusens fortplantning 29

22 MÄRK HUR VÅR SKUGGA hur guld och purpur i skoveln, den där, byts till grus och klutar Carl Michael Bellman roade sin närvaro vida omkring Haga och framtidens passioner får en återblick. Veckans rangordnade vardag rivstartar med allehanda förväntningar, sedan växlar ambitionen ned ivern, mot helgens tomgångskörning. MÅNDAGSRÖD TISDAGSORANGE ONSDAGSGUL TORSDAGSGRÖN FREDAGSBLÅ LÖRDAGSPURPUR SÖNDAGSROSA Onsdagens vägmärke strålar i guld, mitti vardagslunken och lördagens milstolpe, värna om helgfridens underbara purpur. 30 {Stjärnstatusens fortplantning}

23 PARA-DI-SET-KODEN Paradisets bildspråk är förd bakom ljuset, rent filosofiskt. Sädescellens herravälde är gestaltad som en slug orm och kunskapsäpplets avbild, hänvisa till äggcellens gudomlighet. {Stjärnstatusens fortplantning} 31

24 Hormonerna stressar eller pressar beroende på budskapets syfte. Solbada vid havsvatten eller sötvatten har en mycket speciell känsla, där har kulturen och naturen sin ytspänning från ursprunget, då det möter samlivets förgångna närvaro. 32 {Stjärnstatusens fortplantning}

25 PARA-DI-SET-KODEN korsbefruktningens beröringspunkter LEKKÄR ÄR ÄGGCELLEN SÄDESCELLENS KÄRLEK Det lilla samlivet speglar det stora och ofta glömmer vi bort vårat inre samliv. När vissa speglar självförtroendet mot, istället för med självkänslan, som är något lågmäld till kynnet. {Stjärnstatusens fortplantning} 33

26 Julgranens symbolvärde är mån om korsbefruktningen och lusthuset söker upp andrummet, för att främja husfriden. Julklappen välkomna symboliken, där vänskap föder lycka. 34 {Stjärnstatusens fortplantning}

27 Midsommarstångens symbolvärde är evigt tacksam till Carl von Linné. Samvetets källa törstar var dag efter sin jämvikt. Blomsterkransarnas symbolik, fullborda duettens giftermål. {Stjärnstatusens fortplantning} 35

28 Känslor vore i ett vakuum utan schackspelet och där krockar pusselbitarnas logik med psykologins egensinniga enfald, som har missuppfattat den röda trådens sanna identitet. Det ska vara positivt och inte något negativt! Negativ är elden och positiv är kölden, samt lägereldens samhörighetsring är neutral. Soffpotatisen är positiv och promenaden är negativ, samt lite lagom är dem tillsammans. Verksamhetens bildspråkslogik har ofta en tveksam mening. En positiv anda är i själva verket vilsam och tyst, medan en negativ ande är pratsam och produktiv, så var det med det! 36 {Stjärnstatusens fortplantning}

29 Könsmognaden associerar till prestationsdriften och syftet är att söka upp sin käraste, samt leda små fotavtryck in i framtiden. Utvecklingarnas dimensioner berör olika mognadsstadier och könsmognadens estrad speglar sig återigen i en slags födelseprocedur. Där samlivslänkarna går igenom en jungfrulig osäkerhet tillsammans med självkänslans rampfeber, som tids nog övergår till att angöra ett förhållande. Mannens driftpåslag pressar, samt allierar känslan med kroppskällan och budskapet stressar fram en aktivitet hos sädescellerna. Medan kvinnans driftpåslag stressar, samt allierar sig med kroppskällan och det pressar fram en underbar aura i äggcellens djupa källa. Som är vägledande åt dem spralliga ynglingarna, i sin framfart mot ledstjärnan. Driftpåslaget försätter samvetets medvetande i gungning, och det sätter samtidigt sin stora käpp i utbildningshjulet, när prestationskraven är som allra störst i betygskampen. Klassordningen och rangordningen kämpar ofta, sida vid sida. Ungdomlig utslagning är som ett högpresterande bowlingklot, som jagar dem bräckliga individkäglorna och slår undan deras fotfäste, vid randen av osäkerhetens bräckliga högborg. {Stjärnstatusens fortplantning} 37

30 ABba DIMENSIONENS FJÄRDE UTVECKLING Äggcellen är befruktad och tillväxten skenar iväg, så länge som det medvetna, lysa med sin frånvaro. 38 {Stjärnstatusens fortplantning}

31 ABba DIMENSIONENS TREDJE UTVECKLING Lemmarna gör sig nu till sin kroppskännedom och genererar fostret en känsla av det yttre rummet. {Stjärnstatusens fortplantning} 39

32 ABba DIMENSIONENS ANDRA UTVECKLING Hörselbalansen bearbetar abstraktionens melodikänslor, och bildspråkets inre arkiv, skapar kreatörens konstnär. 40 {Stjärnstatusens fortplantning}

33 ABba DIMENSIONENS FÖRSTA UTVECKLING Moderns värmekälla skapar en trygg utgångspunkt, då superkänsliga sinnen skärper fostret i utträdet. {Stjärnstatusens fortplantning} 41

34 abba UTVECKLINGENS FÖRSTA DIMENSION Spädbarnet associerar nu födseln till fostertidens trygga värmekälla och nykomlingens blickfång är moderfokuserad. 42 {Stjärnstatusens fortplantning}

35 abba UTVECKLINGENS ANDRA DIMENSION Barnet är nu objektfokuserad och pekfingret är det som vägleda bildspråket till förmån, för den närmsta kretsen. {Stjärnstatusens fortplantning} 43

36 abba UTVECKLINGENS TREDJE DIMENSION Individfokuseringen, har nu sin entré, barnet förstår nu bilden, av sig självt. 44 {Stjärnstatusens fortplantning}

37 abba UTVECKLINGENS FJÄRDE DIMENSION Könsmognaden öppnar upp sin dammlucka, underlivet är nu fortplantningsfokuserad. Förälskelsens odyssé har aldrig tid med att vara kronologisk och nyfikenhetens flöde är alltid het i sina utvecklingsfaser. {Stjärnstatusens fortplantning} 45

38 Skogspromenaden vandrar i andlighetens finrum och vindens skönhetsbris är ömsint så som källans natura. Lika naken betraktar förälskelsen, sin allra käraste 46 {Stjärnstatusens fortplantning}

39 Stjärnstatusens ramverk 47

40 LJUSETS HEMLIGHET AVKODAS Ljuset har en plasmaladdning som är extremt överexponerad i sitt ljussken. Därmed får spektrumets avbild backa tillbaka i sitt bildspråk för att åter skapa ljusets förebild, via sin färgskala och samtidigt bilda ett pedagogiskt format. Rotsystemets negativa ådra strävar efter gravitationens positiva jordmån och stamsystemets positiva ådra strävar efter stabilitet, i luftens negativa rum. Spädplantans blad ser upp till solens gudomlighet, genom känslornas livskraft. SPÄDPLANTANS YIN OCH YANG 48 {Stjärnstatusens ramverk}

41 relationerna är beroende av passionerna {Stjärnstatusens ramverk} 49

42 LJUSETS KLASSORDNING 50 {Stjärnstatusens ramverk}

43 SPEKTRATS RANGORDNING {Stjärnstatusens ramverk} 51

44 Behovsringens käraste associerar till självförtroendets yttre brofäste som har en positiv utgångspunkt, det har också uttrycket var rädd om dig och hem ljuva hem. Våra färdigheter är exempel på en solid känsla och dithän försöker också kroppshållningens ryggrad att upprätthålla. Lycka förväxlas ofta med lyckoruset, det är väl toppen! 52 {Stjärnstatusens ramverk}

45 LUSTHUSETS KÄLLA ETT AXPLOCK KÄNSLOR SOM BERÖR LUSTHUSETS BONING lyckoruset har en trygghetsskala, som avtar mot toppen {Stjärnstatusens ramverk} 53

46 Behovsringens förälskelse associerar till självkänslans inre brofäste som har en negativ utgångspunkt, det har också sola i Karlstad och värmeljuset. Vår ledsagare är också ett exempel på en sådan varmhjärtlig känsla, dit hör även fullmånens attraktionskraft hemma som skimra i mörkret. Rubricera oron en ångestrubrik, aktivera ur tristessen! 54 {Stjärnstatusens ramverk}

47 ANDRUMMETS KÄLLA ETT AXPLOCK KÄNSLOR SOM BERÖR ANDRUMMETS BONING lyckan har en trygghetsskala, som avtar närmare botten {Stjärnstatusens ramverk} 55

48 Behovsringens vänskap associerar till diamantens hjärta, som upplever stressen och pressens underbara ögonblick. Husfridens vikänsla är beroende av en familjär vänskap, där ledstjärnan och stjärnstatusen verkar tillsammans i en öppenhjärtig relation, till förmån för varandras åsikter Rådiamantens karaktär, bearbetas i talangens fasetter! 56 {Stjärnstatusens ramverk}

49 HUSFRIDENS KÄLLA ETT AXPLOCK KÄNSLOR SOM BERÖR HUSFRIDENS BONING lycka berör och bekräftar, en lagom grönska i vardagen {Stjärnstatusens ramverk} 57

50 SAMLIVETS FÖRSTA BEHOVSRING KULTUREN är beroende av NATUREN protonen speglar erövringen genialt ursprung speglar andlig grönska elektronen speglar omsorgen kulturkärnan berörs av naturskalans allsång 58 {Stjärnstatusens ramverk}

51 SAMLIVETS ANDRA BEHOVSRING SJÄLEN är beroende av KROPPEN positivitet speglar flexibilitet omedvetet samvete speglar spänstig vitalitet negativitet speglar stabilitet själskärnan berörs av kroppsskalans allsång {Stjärnstatusens ramverk} 59

52 SAMLIVETS TREDJE BEHOVSRING RELATIONER är beroende av PASSIONER käraste speglar lyckorus familjär vänskap speglar lagom lycka förälskelse speglar lyckan relationskärnan berörs av passionsskalans allsång 60 {Stjärnstatusens ramverk}

53 SAMLIVETS FJÄRDE BEHOVSRING KOMPOSITIONER är beroende av ATTRAKTIONER självförtroendet speglar skaparglädjen kreativt bildspråk speglar ögonblicklig närvaro självkänslan speglar betraktelsen kompositionskärnan berörs av attraktionsskalans allsång {Stjärnstatusens ramverk} 61

54 KVINNLIGT BILDSPRÅK PRIMÄR SIDA & SEKUNDÄR SIDA FEMININT KÖN SPEGLAR EN MASKULIN KROPPSKÄLLA (kroppens flexibilitet associerar till en maskulin ådra) 62 {Stjärnstatusens ramverk}

55 MANNLIGT BILDSPRÅK SEKUNDÄR SIDA & PRIMÄR SIDA MASKULINT KÖN SPEGLAR EN FEMININ KROPPSKÄLLA (kroppens stabilitet associerar till en feminin ådra) {Stjärnstatusens ramverk} 63

56 SPEKTRAT ÄR BEROENDE AV LJUSET Kreatörens utredare inreder budskapet, för att betraktaren ska kunna bearbeta bildspråkets guldkorn. Regnbågens gestalt projicerar ett mästerverk och näthinnan är obönhörlig 64 {Stjärnstatusens ramverk}

57 Helvita rum har en flyktig trygghetskänsla, som är negativ. Dess andedräkt är överexponerad, att ateljéer ofta berör denna enfald är en gåta i sig självt, på sikt skapar fenomenet prestationsångest. Vita kök har stressen som förebild och där är inspirationskällan fattig. Vita sjukhusmiljöer saknar omsorgens signum, då de bekämpar hälsans gröna lykta. Helgråa rum har en omegabalanserad känsla och på sikt är man ett med vakuumet, vilket är samlivets stora balansparadox. Däremot är den en mästare på att balansera färgkaos. Trädgårdar skulle förmedla en rättvisemärkt passionsskala om lusthuset, andrummet och husfriden delas in, med hjälp från gråskalans betongplattor, eller via grågrusade gångar. Gråstenens naturliga skulptur förmedlar en trygghetssfär på gräsytans balansering, där må känslorna leva i harmoni. Helsvarta rum har en positiv evighetskänsla och kulturens laganda berör dess heliga tempel. Det är sannerligen sovplatsen som bekräftar förälskelsens käraste utgångspunkt. {Stjärnstatusens ramverk} 65

58 Kubismen har nio kvadrater inom ramverkets bildmanual. Bildspråkets komposition speglar attraktionsvärdet genom betraktaren och perspektivet kartlägger också ögonblicket. En bild säger som bekant mer än tusen ord, vilket bokens illustrationer och bilder har som ett genomgående tema. Det bör vara ett samlivsförhållande till objektivets huvudroll och objektens statister. Bildspråkets metafor ser också en svårighet med att jonglera med fler än tre objekt samtidigt, detaljplanens översikt bör vara genialt enkel. Rama in egna favoritbilder tillsammans med några rader, det förgyller händelsen och skapar en minnesvärd touché. Uppmärksamheten stjäl alltid, den guldmetalliska ramen! 66 {Stjärnstatusens ramverk}

59 en vit passepartout stjäl nyanseringens övergång en grå passepartout bevarar nyanseringens övergång {Stjärnstatusens ramverk} 67

60 kubismens A9 kvadrater speglar gyllene snittets giftermål 68 {Stjärnstatusens ramverk}

61 Fotografens utställningsbild bör enbart ramas in med en grå passepartout, balanseringens bildspråk tolkar alla dialekter. {Stjärnstatusens ramverk} 69

62 Trädgårdsmästarens vågmästarroll bär huvudansvaret till blomsterpraktens harmoni, annars rullar färgkaoset relativt snabbt fram stressens röda matta i disharmonins närvaro. 70 {Stjärnstatusens ramverk}

63 Den gröna trådens vågmästarroll har ytspänningen som sitt mästerverk, spegelblank är budskapet utanför ringarnas eko. {Stjärnstatusens ramverk} 71

64 Det vita rummets överdrift skapar en stresspåverkan som är förödande på sikt, det bör inredaren vara medveten om 72 {Stjärnstatusens ramverk}

65 Vitaliteten går i hälsans fotspår och inte i någon helvit myt som tolkar det som en slöja, inom sitt romantiska skimmer {Stjärnstatusens ramverk} 73

66 I min värld, existerar sex sinnen! Samlivets kreatör är beroende av sinneslänkarnas vardagscollage och dess visdom är allena, samt färgad utav lärdom. Fingertoppskänslans genialitet försöker att tillfredställa karaktären i form av en intuitiv gåva, färdig att bearbeta Hur många system, berör minnen? 74 {Stjärnstatusens ramverk}

67 BERÖRINGSPUNKTERNA KORSBEFRUKTAS SYNENS UPPLEVELSER BERÖR DOFTER BERÖR SMAKER BERÖR SNÖSTJÄRNORNA SPEGLAR SEXUALSYSTEMET KÄNSELN BERÖR RÖRELSER BERÖR HÖRSELNS BALANSERING BERÖR dem grå nervcellernas beröringspunkter är nästan oändliga {Stjärnstatusens ramverk} 75

68 VARDAGEN i sitt tomrum, söker förgäves * * * * * * * * * * VARDAGENS KONSTNÄR * * * * * * * * * * Det gäller att bekräfta vardagens guldkorn, annars bildar sinnesgalleriet en vernissage, lika innehållslös som vinden. Fingertoppkänslans förälskelse, berör våra käraste motiv {Stjärnstatusens ramverk}

69 Stjärnstatusens ledarskap 77

70 LEDSTJÄRNANS STJÄRNSTATUS Ledarskap speglar sig också omkring fågelns vingar, där varje vingpenna är en fjäder som beskriver framgångens behov. Konflikträdslan associerar till vita skuggor, eftersom medling för vissa känns som ett påträngande förhör. Konflikten är delvis en farsot som kan utvecklas till intriger. Därför bör varje kärnkonflikt behandlas med respekt och inte med sarkasmens respektlösa herravälde. Arbetsplatserna berör och bekräftar samlivets ursprung. Speciellt utpräglade är bruksorterna, där gränssättningens staket är uppenbar och klasskampens borliga värld regerar internt, medan externt är solidariteten ofta rosenröd. Första maj, då tåget slingrar sig som en röd orm längs med ortens huvudstråk, samtida är plånboken och portmonnän borgligt färgad, utav klasskampens omedvetna samvete. Schackspelets osynliga tvångströja har tveklöst dragit ner människoöden i missbrukets misär, när känslan har korsfäst deras omedvetna samvete, på staketets skilda världar. Verksamheten bör vara smidig som Brasiliansk fotboll och trixa fram i sambans vitala rytmer. Arbetsglädjen brukar dansa självständigt, omkring fadäsernas småaktiga väsen. 78 {Stjärnstatusens ledarskap}

71 obeliskens symbolik har en aktiv kropp i sin knopp Ledare som har vinnarnaturen som förebild är ofta auktoritär, där är gränssättningens metafor strikt och bestraffningar kan förekomma i verksamheten. En lagande är beroende av trygghetens kärna och självförtroendet bearbetar ständigt framgångens era, mot ett yttre och inre motstånd. husfridens symbolik har arbetsglädjen i sin omtanke Ledare som har trädgårdsmästaren som förebild förespråkar samlivssystemets retorik, där familjär vänskap dukar fram sina tallrikar och blommorna välkomnar färgglade gäster. Arbetsglädjens berså har husfridens sinnrika palats runt sin egendom och känslan fikar också efter fontändoftens syren. pyramidens symbolik har en vilsam kropp i sin knopp Ledare som har Lagandans metafor som förebild har en samhörighet med grundideologin och där är regelsystemet samordnat genom varandras gemensamma intressen. En laganda som inte är harmonisk till bords, genererar ett mindre kraftverk tillsammans. Vilsamhet laddar upp sin ledstjärna! FOTNOT: Vinnarkulturens osunda perfektion bekräftas i framgångsmytologin. Tillsammans med att ha ett stort hjärta är perfektionismens tillgivenhet mer än 100 %. Där svett och tårar kämpar sida vid sida, vimlar det utav idrottscitat och spelet ställer logikens mening åt sidan. Att lyckas eller misslyckas, tillhör prispallens passioner. {Stjärnstatusens ledarskap} 79

72 Det är ett renodlat helvete att vara utanför sin eldsjäl Förälskelsen är värmeljuset som attraherar självkänslan Käraste är trygghetsfaktorn som vägleda självförtroendet Husfriden bejakar lyckligtvis familjär vänskap tillsammans Varför är det så märkvärdigt, att framhäva sig själv ibland? 80 {Stjärnstatusens ledarskap}

73 Kulturfadern och kulturmodern är alltid beroende av varandra, den känslan försöker mannen både häva och frigöra i herraväldets domän, genom sitt nypinkade revir. Manlighetens konung försöker beslagta känslan, genom att muta in i sin framtid och samtidigt muta bort historien, där gudomligheten talar för kvinnlighetens drottning. Trons förhoppning stärker alltid självförtroendet, som i sin tur genererar självkänslans värmeljus. Bönen sluter samlivets händer i en feminin anda och en maskulin ande avslutar det hela i Amen, som öppnar kärlekens händer till mötes Ledstjärnans gudinna är beroende av stjärnstatusens gud. {Stjärnstatusens ledarskap} 81

74 NEGATIVT GÄLLANDE vardagen är beroende av vitala samtal POSITIV TYSTNAD Passioner som kommunicerar i hettan eller kölden berör ofta Dramaten och ändarna försöker reda ut dialogernas nystan 82 {Stjärnstatusens ledarskap}

75 VANMAKTENS REVIR ÄR ÖKÄND 1. Utgångspunkten berör kulturens revir. 2. Egenkär egendom belägra själens revir. 3. Välkomna fikar ofta i relationens revir. 4. Oändlighet siar i kompositionens revir. 5. Listor bekräftas, i statistikerns revir {Stjärnstatusens ledarskap} 83

76 Samlivstesen 84 {Stjärnstatusens ledarskap}

77 Alla arter är ur samma kultur ingen art berör samma natur Själen fullbordar din struktur du speglar delvis dess bravur Kroppen älskar känslans kontur samvetet är du, i tur och retur. {Stjärnstatusens ledarskap} 85

78 Mytens samvete bekräftar således att onormal omoral är rent ut sagt! Oetisk. (etikforskarnas tungomålstalande) Ett förnöjt samvete har jag aldrig hört talas om, däremot är myten rak på sak gällande ett dåligt samvete, som tolkar visdomens tystnad precis som Svenska Akademiens ordlista. Ordbehandlingsprogrammet i Word tycker att Akademien kan kännas ålderdomlig eller främmande, i inbunden mening. 86 {Stjärnstatusens ledarskap}

79 Stjärnstatusens vardagspoesi 87

80 88 Den som vill veta allting redan vid födseln, får kämpa sig igenom vardagens ålderdom.

81 Vänskapens höga karat guldtacka en sann lycka 89

82 90 Störst av allt är inte kärleken, utan det är husfridens boning.

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont.

EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr. Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont. EVanGElisK-lutHErsK MissionstiDninG nummer 3 2014 50 kr Befriande förkunnelse med hjärta för goda möten kultur på gott och ont nu Är rätt TId Innehåll omslagsbild: shutterstock redaktören Har ordet anders

Läs mer

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad

Bokmanus av Mikael Glännström. Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se. Ej publicerad Bokmanus av Mikael Glännström 2002 Hämtades hem gratis från http://sokrates.webblogg.se Ej publicerad 40 INSIKTER OM LIVET - Inledning - 1. Sökandet efter insikt och utveckling - 2. Andlig utveckling i

Läs mer

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog

1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog 1. Låt mig sitta på en sten i den mörka skog Låt mig vila mina vingar jag har flugit länge nog Hela natten har jag svävat mellan månljusa träd Och mitt hjärta bävar för förvandlingens väg Mina vänner ser

Läs mer

Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs

Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs Välkommen till Anna-Lenas Lilla kanaliseringskurs Välommen till en helt ny värld, där bara din fantasi sätter gränser för vad du kommer att uppleva! Du kan göra övningarna i ordnin eller någon du känner

Läs mer

Njut av stunden! Varmt välkommen till oss!

Njut av stunden! Varmt välkommen till oss! HÖSTEN 011 Njut av stunden! I höst fokuserar vi på livskonstnärskap och ljus och kärlek. Spännande produktkit för din utveckling och kursverksamhet, sid 4 Smyckesserien Ljus och kärlek, sid 38 Vår version

Läs mer

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt

Hur du maximerar ditt liv/brian Houston En 31 dagars andakt Hur du maximerar ditt liv/brian Houston DAG 1: Ett välsignat liv Det är Guds önskan och plan att alla ska få leva ett välsignat liv. I Bibeln, har välsignad olika betydelser. Att leva ett välsignat liv

Läs mer

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum

Lennart Matikainen. Rena relationer. Fri från rädsla och skuld. Forum Lennart Matikainen Rena relationer Fri från rädsla och skuld Forum Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Lennart Matikainen 2008 Omslagsdesign Anders Timrén Omslagsfoto Thron

Läs mer

KORK. Korkprincipen. Det praktiska livet

KORK. Korkprincipen. Det praktiska livet Det praktiska livet fungerar enligt lagar. Bibeln säger att det är Herrens lagar, inte människors. Nu skapar vi ju lagar i samhället, men vi gör det utifrån lagar som redan finns i universum. Lagarna är

Läs mer

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet.

Tarot 780 svar! Ylva Trollstierna www.tarotakademin.nu. få njuta av allt det roliga som erbjuds i livet. Detta är texten ur boken Tarot 780 svar med vissa kompletteringar. Den ingår i ditt medlemskap i Tarotakademin och jag ber dig respektera Copyright och karma lagen vilket innebär att du ej skriver ut materialet

Läs mer

Bok Se x. Vårt liv och den andliga sfären

Bok Se x. Vårt liv och den andliga sfären Bok Se x Vårt liv och den andliga sfären Innehåll Kapitel 1 Livets väg Sektion 1 Vår livsväg 773 1.1 Vi kan inte förutse vår närmaste framtid 773 1.2 Vart går vi i livet? 775 1.3 Vår livstid är förberedelsen

Läs mer

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan

Helt i Guds hand. Reflektioner kring Bibeln och människan Helt i Guds hand Reflektioner kring Bibeln och människan Här följer några tankar kring Bibelns sätt att beskriva detta att vara en människa. Något om glädjen, kampen och det unika värde som människan bär

Läs mer

Vem var och är Kristus?

Vem var och är Kristus? Vem var och är Kristus? Om han fanns hos oss idag, på alla möjliga platser på vår planet och i våra stjärnsystem vad skulle han säga om allt som försiggår i den förvirrade värld vi alla tycks vara del

Läs mer

Äktenskapets personliga, juridiska och fysiska aspekter

Äktenskapets personliga, juridiska och fysiska aspekter Äktenskapets personliga, juridiska och fysiska aspekter I. Inledning. När vi ska se på de etiska och praktiska frågorna kring samlevnaden kan vi utgå från ett enda bibelord: "Därför skall en man överge

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

Transcript of. Audio Interview Sessions of James. Part 3. Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 3.

Transcript of. Audio Interview Sessions of James. Part 3. Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 3. 1 Swedish translation Transcript of Audio Interview Sessions of James Part 3 Intervju med James, den 5:e april, 2008. Del 3. 00:01 Mark: Intervju nummer 3 med James, 5:e april, 2008, copyright 2008 WingMakers,

Läs mer

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund

Mer tid för själen. En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet. av Per-Anders Hedlund Mer tid för själen En bok om hur vi alla kan bli lyckligare i grunden - känna mer frid, balans och samhörighet i vardagslivet av Per-Anders Hedlund Det finns en fridfull, lugn plats. Det finns en förnöjsamhet

Läs mer

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder

TONE AHLBORG. Lust och samliv. att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TONE AHLBORG Lust och samliv att må bra i sin parrelation som nybliven förälder TACK TILL Barnets Lyckopennings stipendiefond, som delas ut av Synskadades Riksförbund och Svenska Barnmorskeförbundet. 2008

Läs mer

Strindberg, Norén och Bergman

Strindberg, Norén och Bergman Lärarens förord Traditionen av intima kammarspel med familje- och kärleksrelationer i centrum, är ett av den svenska och nordiska kulturens viktigaste bidrag till världslitteraturen. Strindberg kan sägas

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

100 sätt att börja Älska sig själv

100 sätt att börja Älska sig själv 100 sätt att börja Älska sig själv Ta inte dig själv på för stort allvar! Det leder aldrig till något bra, haha. Om du kan skratta åt sig själv, är du på god väg. Bli kär i dig själv. Tänk på vad som gör

Läs mer

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas)

Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Vecka 1 Gruppreflektion (Inledning vi samlas) Inledande bön: L: Jag blev glad när man sade till mig: Kom, vi skall gå till Herrens tempel. A: Nu står vi i dina portar, Jerusalem. Jerusalem, du välbyggda

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek

Upp till dans! En etnologisk iakttagelse. Inledning. Av Maria Ek Upp till dans! En etnologisk iakttagelse Av Maria Ek Ett konstprojekt i samarbete med Östhammars kommuns kultur-och fritidsförvaltning genom kulturrådets satsning Kultur för Äldre, samt Kultur i Länet,

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Vad ska man göra av sitt liv?

Vad ska man göra av sitt liv? Vad ska man göra av sitt liv? Många av oss har i tonåren drömmar om ett stort och spännande liv, och förhoppningar om att livet ska bli något speciellt. Alltför sällan blir det så. De flesta fångas förr

Läs mer

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen.

Om ungdomars självkänsla. Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Om ungdomars självkänsla Ett inspirations- och arbetsmaterial till filmen. Inledning Om ungdomars självkänsla är en film om att vara ung i dag. Det är en kort film drygt tio minuter lång som berör stora

Läs mer

Bok T vå. Sanna Föräldrar

Bok T vå. Sanna Föräldrar Bok T vå Sanna Föräldrar Innehåll Kapitel 1 Vad är en sann förälder? Sektion 1 Betydelsen av Sanna Föräldrar 177 Sektion 2 Sannhetens ursprung 177 2.1 Vad betyder sannhet? 177 2.2 Källan till sannhet

Läs mer

Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor

Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor Kärlek, sex och samlevnad Raka svar på tonåringars frågor Hur blir jag attraktiv och omtyckt? Hur hittar jag den rätte? Gifta sig - går det inte lika bra att vara sambo? Hur får man ett förhållande att

Läs mer