hur man än vrider och vänder på det, fullborda kärleken, bara sin halvering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "hur man än vrider och vänder på det, fullborda kärleken, bara sin halvering"

Transkript

1 hur man än vrider och vänder på det, fullborda kärleken, bara sin halvering {Stjärnstatusens uppvärmning} 9

2 ENSAMHETENS MÖRKA KÄLLA BEGRÄNSA OSS även den starke känner sig till slut besegrad av tystnaden TRYGGHETENS ÖGONBLICK BARA RASERADE traumat bekräftar och berör en lycka som segregerade 10 {Stjärnstatusens uppvärmning}

3 Stjärnstatusens introduktion 11

4 Lagandans andedräkt har påverkat mig ifrån den första händelsen, till och från har lagandans mystik ploppat upp, och år 2000 började jag skissa på projekt laganda. Målsättningen var att förmedla ett bildspråk som berättar i livsfilosofins pedagogik, genom en rättvisemärkt retorik. SAMLIVETS KVARTETT Samlivets kvartett är boktiteln till projektets tioårsjubileum och debutupplagan var minimal. Utan en konstnärlig ådra vore detta verk en i raden av alla självhjälpsböcker, som söker efter livets mening och lycka i allehanda väsen. många ältar lycka, som den vore en inne & ute lista 12 {Stjärnstatusens introduktion}

5 Så oerhört lycklig, är inte vår lycka! Så oerhört positiv, är inte det positiva! Så oerhört negativ, är inte det negativa! Så oerhört ytlig, är inte självförtroendet! Så oerhört begränsad, är inte självkänslan! Så oerhört familjär, är faktiskt vänskapen! {Stjärnstatusens introduktion} 13

6 Det vita vattnet söker alltid efter, det svarta vattnets ursprung och 14 {Stjärnstatusens introduktion}

7 bräckt vatten berör gråskalan, precis som vardagen till vardags. {Stjärnstatusens introduktion} 15

8 Oändlighetens samliv speglar sig självt genom yin och yang, där mästerverket fullbordar korsbefruktningens giftermål. 16 {Stjärnstatusens introduktion)

9 SAMLIVETS KVARTETT LEKKÄR KÄRLEK Yin och yang har ett genialt bildspråk. Kärnverksamhetens gråskala slår an grundtoner genom vardagens känslor, där en lekkär självkänsla korsbefruktar, självförtroendets kärlek {Stjärnstatusens introduktion} 17

10 HJÄRTLIG KVARTETT ANDENS ANDA ANDANS ANDE Hjärtat balanserar pressen och stressen genom ledstjärnans ledningscentral och stjärnstatusen applåderar samlivets pulserande omtanke, som fortplantar sin omsorg via blodet. 18 {Stjärnstatusens introduktion}

11 BLADETS KVARTETT BALANSERING BALANSERING Bladets ytspänning är lagom som sin lycka. Friluftslivet andedräkt pulserar i samklang med grönskande hjärtan och ett livslångt förhållande garanteras, om förälskelsen besvaras. {Stjärnstatusens introduktion} 19

12 Fokusera på yin och yang i cirka 10 sekunder, titta sedan upp mot en vägg och invänta magin, som projiceras så småningom. 20 {Stjärnstatusens introduktion}

13 Knipsyskon är bra att ha till hands! Sa ungarna i ett kör. {Stjärnstatusens introduktion} 21

14 YIN OCH YANG Skrattets vita skuggor är så förångande att dem inte syns och tårarna är innerslutna av sina svarta skuggor. Berg och dalbanans väderlek oroar beröringspunkternas ytspänning 22 {Stjärnstatusens introduktion}

15 Dem vita tårarnas förångade skrattsalva, är som balsam. Glädjens gröna leende är lagom gulvarm vidrör ett hjärtligt gapflabb. Orangeskrattet däremot är fullständigt okontrollerad rödhet skrattar ibland tragedin, i sitt chocktillstånd. Skrattets källa har ett stort behov, av att hålla oss alerta. Dem svarta tårarnas ursprungssälta, är som ett elixir. Glädjetårens grönska är ytlig blåsval tår försöker linda in smärtan. Purpurns tårar söker tröst hos någon närstående rosadjupets tårar sörjer alltid, hjärterotens allra käraste. Tårarnas källa har ett stort behov, av att vårda sympatin. Den gråa vitaliteten balanserar samlivets balsam och elixir. Säg den lycka som kan begränsa lyckorusets höga skratt, eller lyckans djupa tårar, deras behov samordnar samvetet. {Stjärnstatusens introduktion} 23

16 Blommor är vilsamma att betrakta. De har varken känslor eller konflikter. Sigmund Freud 24 {Stjärnstatusens introduktion}

17 Psykoanalysens fader förstod inte känslan, som berör kulturens natur. Sören C Möller {Stjärnstatusens introduktion} 25

18 Tomas poetfilosofen Ledin bräckt vatten blandar deras musiksmak varsamt Tommy filosofpoeten Körberg 26 {Stjärnstatusens introduktion}

19 Kulturens kultur uppträder som perfektionismens dirigent & melodins beröringspunkter, vidrör känslor i naturens natura. {Stjärnstatusens introduktion} 27

20 memoar till ditt minne DET VAR MELODIKÄNSLANS MÄSTARE SOM VAR TED TED det GÄRDESTAD MASKROSEN BEKRÄFTAR LÅT KÄRLEKEN SLÅ ROT FOTNOT: Bröderna, Kenneth och Teds natursköna bildspråk nyanserar melodiernas rytmik, låt kärleken slå rot är som en vänskaplig hymn, där generationernas stamträd bär frukt. 28 {Stjärnstatusens introduktion}

21 Stjärnstatusens fortplantning 29

22 MÄRK HUR VÅR SKUGGA hur guld och purpur i skoveln, den där, byts till grus och klutar Carl Michael Bellman roade sin närvaro vida omkring Haga och framtidens passioner får en återblick. Veckans rangordnade vardag rivstartar med allehanda förväntningar, sedan växlar ambitionen ned ivern, mot helgens tomgångskörning. MÅNDAGSRÖD TISDAGSORANGE ONSDAGSGUL TORSDAGSGRÖN FREDAGSBLÅ LÖRDAGSPURPUR SÖNDAGSROSA Onsdagens vägmärke strålar i guld, mitti vardagslunken och lördagens milstolpe, värna om helgfridens underbara purpur. 30 {Stjärnstatusens fortplantning}

23 PARA-DI-SET-KODEN Paradisets bildspråk är förd bakom ljuset, rent filosofiskt. Sädescellens herravälde är gestaltad som en slug orm och kunskapsäpplets avbild, hänvisa till äggcellens gudomlighet. {Stjärnstatusens fortplantning} 31

24 Hormonerna stressar eller pressar beroende på budskapets syfte. Solbada vid havsvatten eller sötvatten har en mycket speciell känsla, där har kulturen och naturen sin ytspänning från ursprunget, då det möter samlivets förgångna närvaro. 32 {Stjärnstatusens fortplantning}

25 PARA-DI-SET-KODEN korsbefruktningens beröringspunkter LEKKÄR ÄR ÄGGCELLEN SÄDESCELLENS KÄRLEK Det lilla samlivet speglar det stora och ofta glömmer vi bort vårat inre samliv. När vissa speglar självförtroendet mot, istället för med självkänslan, som är något lågmäld till kynnet. {Stjärnstatusens fortplantning} 33

26 Julgranens symbolvärde är mån om korsbefruktningen och lusthuset söker upp andrummet, för att främja husfriden. Julklappen välkomna symboliken, där vänskap föder lycka. 34 {Stjärnstatusens fortplantning}

27 Midsommarstångens symbolvärde är evigt tacksam till Carl von Linné. Samvetets källa törstar var dag efter sin jämvikt. Blomsterkransarnas symbolik, fullborda duettens giftermål. {Stjärnstatusens fortplantning} 35

28 Känslor vore i ett vakuum utan schackspelet och där krockar pusselbitarnas logik med psykologins egensinniga enfald, som har missuppfattat den röda trådens sanna identitet. Det ska vara positivt och inte något negativt! Negativ är elden och positiv är kölden, samt lägereldens samhörighetsring är neutral. Soffpotatisen är positiv och promenaden är negativ, samt lite lagom är dem tillsammans. Verksamhetens bildspråkslogik har ofta en tveksam mening. En positiv anda är i själva verket vilsam och tyst, medan en negativ ande är pratsam och produktiv, så var det med det! 36 {Stjärnstatusens fortplantning}

29 Könsmognaden associerar till prestationsdriften och syftet är att söka upp sin käraste, samt leda små fotavtryck in i framtiden. Utvecklingarnas dimensioner berör olika mognadsstadier och könsmognadens estrad speglar sig återigen i en slags födelseprocedur. Där samlivslänkarna går igenom en jungfrulig osäkerhet tillsammans med självkänslans rampfeber, som tids nog övergår till att angöra ett förhållande. Mannens driftpåslag pressar, samt allierar känslan med kroppskällan och budskapet stressar fram en aktivitet hos sädescellerna. Medan kvinnans driftpåslag stressar, samt allierar sig med kroppskällan och det pressar fram en underbar aura i äggcellens djupa källa. Som är vägledande åt dem spralliga ynglingarna, i sin framfart mot ledstjärnan. Driftpåslaget försätter samvetets medvetande i gungning, och det sätter samtidigt sin stora käpp i utbildningshjulet, när prestationskraven är som allra störst i betygskampen. Klassordningen och rangordningen kämpar ofta, sida vid sida. Ungdomlig utslagning är som ett högpresterande bowlingklot, som jagar dem bräckliga individkäglorna och slår undan deras fotfäste, vid randen av osäkerhetens bräckliga högborg. {Stjärnstatusens fortplantning} 37

30 ABba DIMENSIONENS FJÄRDE UTVECKLING Äggcellen är befruktad och tillväxten skenar iväg, så länge som det medvetna, lysa med sin frånvaro. 38 {Stjärnstatusens fortplantning}

31 ABba DIMENSIONENS TREDJE UTVECKLING Lemmarna gör sig nu till sin kroppskännedom och genererar fostret en känsla av det yttre rummet. {Stjärnstatusens fortplantning} 39

32 ABba DIMENSIONENS ANDRA UTVECKLING Hörselbalansen bearbetar abstraktionens melodikänslor, och bildspråkets inre arkiv, skapar kreatörens konstnär. 40 {Stjärnstatusens fortplantning}

33 ABba DIMENSIONENS FÖRSTA UTVECKLING Moderns värmekälla skapar en trygg utgångspunkt, då superkänsliga sinnen skärper fostret i utträdet. {Stjärnstatusens fortplantning} 41

34 abba UTVECKLINGENS FÖRSTA DIMENSION Spädbarnet associerar nu födseln till fostertidens trygga värmekälla och nykomlingens blickfång är moderfokuserad. 42 {Stjärnstatusens fortplantning}

35 abba UTVECKLINGENS ANDRA DIMENSION Barnet är nu objektfokuserad och pekfingret är det som vägleda bildspråket till förmån, för den närmsta kretsen. {Stjärnstatusens fortplantning} 43

36 abba UTVECKLINGENS TREDJE DIMENSION Individfokuseringen, har nu sin entré, barnet förstår nu bilden, av sig självt. 44 {Stjärnstatusens fortplantning}

37 abba UTVECKLINGENS FJÄRDE DIMENSION Könsmognaden öppnar upp sin dammlucka, underlivet är nu fortplantningsfokuserad. Förälskelsens odyssé har aldrig tid med att vara kronologisk och nyfikenhetens flöde är alltid het i sina utvecklingsfaser. {Stjärnstatusens fortplantning} 45

38 Skogspromenaden vandrar i andlighetens finrum och vindens skönhetsbris är ömsint så som källans natura. Lika naken betraktar förälskelsen, sin allra käraste 46 {Stjärnstatusens fortplantning}

39 Stjärnstatusens ramverk 47

40 LJUSETS HEMLIGHET AVKODAS Ljuset har en plasmaladdning som är extremt överexponerad i sitt ljussken. Därmed får spektrumets avbild backa tillbaka i sitt bildspråk för att åter skapa ljusets förebild, via sin färgskala och samtidigt bilda ett pedagogiskt format. Rotsystemets negativa ådra strävar efter gravitationens positiva jordmån och stamsystemets positiva ådra strävar efter stabilitet, i luftens negativa rum. Spädplantans blad ser upp till solens gudomlighet, genom känslornas livskraft. SPÄDPLANTANS YIN OCH YANG 48 {Stjärnstatusens ramverk}

41 relationerna är beroende av passionerna {Stjärnstatusens ramverk} 49

42 LJUSETS KLASSORDNING 50 {Stjärnstatusens ramverk}

43 SPEKTRATS RANGORDNING {Stjärnstatusens ramverk} 51

44 Behovsringens käraste associerar till självförtroendets yttre brofäste som har en positiv utgångspunkt, det har också uttrycket var rädd om dig och hem ljuva hem. Våra färdigheter är exempel på en solid känsla och dithän försöker också kroppshållningens ryggrad att upprätthålla. Lycka förväxlas ofta med lyckoruset, det är väl toppen! 52 {Stjärnstatusens ramverk}

45 LUSTHUSETS KÄLLA ETT AXPLOCK KÄNSLOR SOM BERÖR LUSTHUSETS BONING lyckoruset har en trygghetsskala, som avtar mot toppen {Stjärnstatusens ramverk} 53

46 Behovsringens förälskelse associerar till självkänslans inre brofäste som har en negativ utgångspunkt, det har också sola i Karlstad och värmeljuset. Vår ledsagare är också ett exempel på en sådan varmhjärtlig känsla, dit hör även fullmånens attraktionskraft hemma som skimra i mörkret. Rubricera oron en ångestrubrik, aktivera ur tristessen! 54 {Stjärnstatusens ramverk}

47 ANDRUMMETS KÄLLA ETT AXPLOCK KÄNSLOR SOM BERÖR ANDRUMMETS BONING lyckan har en trygghetsskala, som avtar närmare botten {Stjärnstatusens ramverk} 55

48 Behovsringens vänskap associerar till diamantens hjärta, som upplever stressen och pressens underbara ögonblick. Husfridens vikänsla är beroende av en familjär vänskap, där ledstjärnan och stjärnstatusen verkar tillsammans i en öppenhjärtig relation, till förmån för varandras åsikter Rådiamantens karaktär, bearbetas i talangens fasetter! 56 {Stjärnstatusens ramverk}

49 HUSFRIDENS KÄLLA ETT AXPLOCK KÄNSLOR SOM BERÖR HUSFRIDENS BONING lycka berör och bekräftar, en lagom grönska i vardagen {Stjärnstatusens ramverk} 57

50 SAMLIVETS FÖRSTA BEHOVSRING KULTUREN är beroende av NATUREN protonen speglar erövringen genialt ursprung speglar andlig grönska elektronen speglar omsorgen kulturkärnan berörs av naturskalans allsång 58 {Stjärnstatusens ramverk}

51 SAMLIVETS ANDRA BEHOVSRING SJÄLEN är beroende av KROPPEN positivitet speglar flexibilitet omedvetet samvete speglar spänstig vitalitet negativitet speglar stabilitet själskärnan berörs av kroppsskalans allsång {Stjärnstatusens ramverk} 59

52 SAMLIVETS TREDJE BEHOVSRING RELATIONER är beroende av PASSIONER käraste speglar lyckorus familjär vänskap speglar lagom lycka förälskelse speglar lyckan relationskärnan berörs av passionsskalans allsång 60 {Stjärnstatusens ramverk}

53 SAMLIVETS FJÄRDE BEHOVSRING KOMPOSITIONER är beroende av ATTRAKTIONER självförtroendet speglar skaparglädjen kreativt bildspråk speglar ögonblicklig närvaro självkänslan speglar betraktelsen kompositionskärnan berörs av attraktionsskalans allsång {Stjärnstatusens ramverk} 61

54 KVINNLIGT BILDSPRÅK PRIMÄR SIDA & SEKUNDÄR SIDA FEMININT KÖN SPEGLAR EN MASKULIN KROPPSKÄLLA (kroppens flexibilitet associerar till en maskulin ådra) 62 {Stjärnstatusens ramverk}

55 MANNLIGT BILDSPRÅK SEKUNDÄR SIDA & PRIMÄR SIDA MASKULINT KÖN SPEGLAR EN FEMININ KROPPSKÄLLA (kroppens stabilitet associerar till en feminin ådra) {Stjärnstatusens ramverk} 63

56 SPEKTRAT ÄR BEROENDE AV LJUSET Kreatörens utredare inreder budskapet, för att betraktaren ska kunna bearbeta bildspråkets guldkorn. Regnbågens gestalt projicerar ett mästerverk och näthinnan är obönhörlig 64 {Stjärnstatusens ramverk}

57 Helvita rum har en flyktig trygghetskänsla, som är negativ. Dess andedräkt är överexponerad, att ateljéer ofta berör denna enfald är en gåta i sig självt, på sikt skapar fenomenet prestationsångest. Vita kök har stressen som förebild och där är inspirationskällan fattig. Vita sjukhusmiljöer saknar omsorgens signum, då de bekämpar hälsans gröna lykta. Helgråa rum har en omegabalanserad känsla och på sikt är man ett med vakuumet, vilket är samlivets stora balansparadox. Däremot är den en mästare på att balansera färgkaos. Trädgårdar skulle förmedla en rättvisemärkt passionsskala om lusthuset, andrummet och husfriden delas in, med hjälp från gråskalans betongplattor, eller via grågrusade gångar. Gråstenens naturliga skulptur förmedlar en trygghetssfär på gräsytans balansering, där må känslorna leva i harmoni. Helsvarta rum har en positiv evighetskänsla och kulturens laganda berör dess heliga tempel. Det är sannerligen sovplatsen som bekräftar förälskelsens käraste utgångspunkt. {Stjärnstatusens ramverk} 65

58 Kubismen har nio kvadrater inom ramverkets bildmanual. Bildspråkets komposition speglar attraktionsvärdet genom betraktaren och perspektivet kartlägger också ögonblicket. En bild säger som bekant mer än tusen ord, vilket bokens illustrationer och bilder har som ett genomgående tema. Det bör vara ett samlivsförhållande till objektivets huvudroll och objektens statister. Bildspråkets metafor ser också en svårighet med att jonglera med fler än tre objekt samtidigt, detaljplanens översikt bör vara genialt enkel. Rama in egna favoritbilder tillsammans med några rader, det förgyller händelsen och skapar en minnesvärd touché. Uppmärksamheten stjäl alltid, den guldmetalliska ramen! 66 {Stjärnstatusens ramverk}

59 en vit passepartout stjäl nyanseringens övergång en grå passepartout bevarar nyanseringens övergång {Stjärnstatusens ramverk} 67

60 kubismens A9 kvadrater speglar gyllene snittets giftermål 68 {Stjärnstatusens ramverk}

61 Fotografens utställningsbild bör enbart ramas in med en grå passepartout, balanseringens bildspråk tolkar alla dialekter. {Stjärnstatusens ramverk} 69

62 Trädgårdsmästarens vågmästarroll bär huvudansvaret till blomsterpraktens harmoni, annars rullar färgkaoset relativt snabbt fram stressens röda matta i disharmonins närvaro. 70 {Stjärnstatusens ramverk}

63 Den gröna trådens vågmästarroll har ytspänningen som sitt mästerverk, spegelblank är budskapet utanför ringarnas eko. {Stjärnstatusens ramverk} 71

64 Det vita rummets överdrift skapar en stresspåverkan som är förödande på sikt, det bör inredaren vara medveten om 72 {Stjärnstatusens ramverk}

65 Vitaliteten går i hälsans fotspår och inte i någon helvit myt som tolkar det som en slöja, inom sitt romantiska skimmer {Stjärnstatusens ramverk} 73

66 I min värld, existerar sex sinnen! Samlivets kreatör är beroende av sinneslänkarnas vardagscollage och dess visdom är allena, samt färgad utav lärdom. Fingertoppskänslans genialitet försöker att tillfredställa karaktären i form av en intuitiv gåva, färdig att bearbeta Hur många system, berör minnen? 74 {Stjärnstatusens ramverk}

67 BERÖRINGSPUNKTERNA KORSBEFRUKTAS SYNENS UPPLEVELSER BERÖR DOFTER BERÖR SMAKER BERÖR SNÖSTJÄRNORNA SPEGLAR SEXUALSYSTEMET KÄNSELN BERÖR RÖRELSER BERÖR HÖRSELNS BALANSERING BERÖR dem grå nervcellernas beröringspunkter är nästan oändliga {Stjärnstatusens ramverk} 75

68 VARDAGEN i sitt tomrum, söker förgäves * * * * * * * * * * VARDAGENS KONSTNÄR * * * * * * * * * * Det gäller att bekräfta vardagens guldkorn, annars bildar sinnesgalleriet en vernissage, lika innehållslös som vinden. Fingertoppkänslans förälskelse, berör våra käraste motiv {Stjärnstatusens ramverk}

69 Stjärnstatusens ledarskap 77

70 LEDSTJÄRNANS STJÄRNSTATUS Ledarskap speglar sig också omkring fågelns vingar, där varje vingpenna är en fjäder som beskriver framgångens behov. Konflikträdslan associerar till vita skuggor, eftersom medling för vissa känns som ett påträngande förhör. Konflikten är delvis en farsot som kan utvecklas till intriger. Därför bör varje kärnkonflikt behandlas med respekt och inte med sarkasmens respektlösa herravälde. Arbetsplatserna berör och bekräftar samlivets ursprung. Speciellt utpräglade är bruksorterna, där gränssättningens staket är uppenbar och klasskampens borliga värld regerar internt, medan externt är solidariteten ofta rosenröd. Första maj, då tåget slingrar sig som en röd orm längs med ortens huvudstråk, samtida är plånboken och portmonnän borgligt färgad, utav klasskampens omedvetna samvete. Schackspelets osynliga tvångströja har tveklöst dragit ner människoöden i missbrukets misär, när känslan har korsfäst deras omedvetna samvete, på staketets skilda världar. Verksamheten bör vara smidig som Brasiliansk fotboll och trixa fram i sambans vitala rytmer. Arbetsglädjen brukar dansa självständigt, omkring fadäsernas småaktiga väsen. 78 {Stjärnstatusens ledarskap}

71 obeliskens symbolik har en aktiv kropp i sin knopp Ledare som har vinnarnaturen som förebild är ofta auktoritär, där är gränssättningens metafor strikt och bestraffningar kan förekomma i verksamheten. En lagande är beroende av trygghetens kärna och självförtroendet bearbetar ständigt framgångens era, mot ett yttre och inre motstånd. husfridens symbolik har arbetsglädjen i sin omtanke Ledare som har trädgårdsmästaren som förebild förespråkar samlivssystemets retorik, där familjär vänskap dukar fram sina tallrikar och blommorna välkomnar färgglade gäster. Arbetsglädjens berså har husfridens sinnrika palats runt sin egendom och känslan fikar också efter fontändoftens syren. pyramidens symbolik har en vilsam kropp i sin knopp Ledare som har Lagandans metafor som förebild har en samhörighet med grundideologin och där är regelsystemet samordnat genom varandras gemensamma intressen. En laganda som inte är harmonisk till bords, genererar ett mindre kraftverk tillsammans. Vilsamhet laddar upp sin ledstjärna! FOTNOT: Vinnarkulturens osunda perfektion bekräftas i framgångsmytologin. Tillsammans med att ha ett stort hjärta är perfektionismens tillgivenhet mer än 100 %. Där svett och tårar kämpar sida vid sida, vimlar det utav idrottscitat och spelet ställer logikens mening åt sidan. Att lyckas eller misslyckas, tillhör prispallens passioner. {Stjärnstatusens ledarskap} 79

72 Det är ett renodlat helvete att vara utanför sin eldsjäl Förälskelsen är värmeljuset som attraherar självkänslan Käraste är trygghetsfaktorn som vägleda självförtroendet Husfriden bejakar lyckligtvis familjär vänskap tillsammans Varför är det så märkvärdigt, att framhäva sig själv ibland? 80 {Stjärnstatusens ledarskap}

73 Kulturfadern och kulturmodern är alltid beroende av varandra, den känslan försöker mannen både häva och frigöra i herraväldets domän, genom sitt nypinkade revir. Manlighetens konung försöker beslagta känslan, genom att muta in i sin framtid och samtidigt muta bort historien, där gudomligheten talar för kvinnlighetens drottning. Trons förhoppning stärker alltid självförtroendet, som i sin tur genererar självkänslans värmeljus. Bönen sluter samlivets händer i en feminin anda och en maskulin ande avslutar det hela i Amen, som öppnar kärlekens händer till mötes Ledstjärnans gudinna är beroende av stjärnstatusens gud. {Stjärnstatusens ledarskap} 81

74 NEGATIVT GÄLLANDE vardagen är beroende av vitala samtal POSITIV TYSTNAD Passioner som kommunicerar i hettan eller kölden berör ofta Dramaten och ändarna försöker reda ut dialogernas nystan 82 {Stjärnstatusens ledarskap}

75 VANMAKTENS REVIR ÄR ÖKÄND 1. Utgångspunkten berör kulturens revir. 2. Egenkär egendom belägra själens revir. 3. Välkomna fikar ofta i relationens revir. 4. Oändlighet siar i kompositionens revir. 5. Listor bekräftas, i statistikerns revir {Stjärnstatusens ledarskap} 83

76 Samlivstesen 84 {Stjärnstatusens ledarskap}

77 Alla arter är ur samma kultur ingen art berör samma natur Själen fullbordar din struktur du speglar delvis dess bravur Kroppen älskar känslans kontur samvetet är du, i tur och retur. {Stjärnstatusens ledarskap} 85

78 Mytens samvete bekräftar således att onormal omoral är rent ut sagt! Oetisk. (etikforskarnas tungomålstalande) Ett förnöjt samvete har jag aldrig hört talas om, däremot är myten rak på sak gällande ett dåligt samvete, som tolkar visdomens tystnad precis som Svenska Akademiens ordlista. Ordbehandlingsprogrammet i Word tycker att Akademien kan kännas ålderdomlig eller främmande, i inbunden mening. 86 {Stjärnstatusens ledarskap}

79 Stjärnstatusens vardagspoesi 87

80 88 Den som vill veta allting redan vid födseln, får kämpa sig igenom vardagens ålderdom.

81 Vänskapens höga karat guldtacka en sann lycka 89

82 90 Störst av allt är inte kärleken, utan det är husfridens boning.

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

En körmässa om att hitta hem

En körmässa om att hitta hem En körmässa om att hitta hem Text och musik av Johan & Hanna Sundström Välkommen Klockringning Andas (Introitus) Andas, andas frihet andas nåd. Morgondagen randas. Sjung Guds ära, Han är här. Glädjens

Läs mer

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray

Livmodersvälsignelse med Miranda Gray Jag är mycket förtjust över att du vill vara delaktig i Livmodersvälsignelsen. Välsignelsen är till för att hela och förena dig med din egna livmoder och din kvinnlighet. Den är också skapad för att förankra

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM

VÄLSIGNELSE AV ETT HEM VÄLSIGNELSE AV ETT HEM Fetstil läser liturg, normal av alla, kursiv är instruktioner SAMLING Samlingen sker i hallen eller annan lämplig plats. Rökelse kan tändas och välsignat vatten bäras tillsammans

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 2 i En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet Vägledning vecka 2 Vägledning: Vi tittar närmare på våra berättelser Vår historia från djupet När vi granskade vårt livs historia i fotoalbumet förra veckan,

Läs mer

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström

SOL LJUS HEALING. Solar Light Empowernment. Anna-Lena Vikström SOL LJUS HEALING Solar Light Empowernment Free manual En komplett distanskurs med övningar varje vecka (Årets sommargåva från Anna-Lena Vikström 2015) En healing som får dig att uppleva solens och naturens

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

Nu bor du på en annan plats.

Nu bor du på en annan plats. 1. Nu bor du på en annan plats. Ibland tycker jag det känns lite svårt borta är det som en gång varit vårt Aldrig mer får jag hålla din hand Mor, döden fört dig till ett annat land refr: Så du tappade

Läs mer

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar.

tema lycka på lång sikt Positiv psykologi studerar det som fungerar. tema lycka på lång sikt Ta lyckan Positiv psykologi studerar det som fungerar. på allvar Gör mer av det som gör dig glad på sikt och mindre av det som ger snabba kickar. Lycka handlar om en ton i livet

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet

BIRKAN TORE. lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet BIRKAN TORE lär oss hur vi kan länka oss samman med vår andlighet 36 Inspire - vinter 2011/2012 B irkan Tore är känd från TV-programmet Det Okända. Han ser ut som en ängel och utstrålar lugn, medkänsla

Läs mer

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå.

Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. Bussarna kommer gå (allting rullar på). Dagen då mitt hjärta slutar slå. ALBUM: NÄR JAG DÖR TEXT & MUSIK: ERICA SKOGEN 1. NÄR JAG DÖR Erica Skogen När jag dör minns mig som bra. Glöm bort gången då jag somna på en fotbollsplan. När jag dör minns mig som glad inte sommaren då

Läs mer

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling

En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling En liten hjälp till BAS grupperna i Lidköpings församling Sida2 BAS ABC Några grunder för BAS grupper i Lidköpings församling En BAS grupp är en grupp i församlingen. Där man på ett nära sätt kan träffas

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet.

FÖRSAMLINGS- BLADET. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA MAJ 2015 Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Joh. 14:27 Tappa inte modet

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf

Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Om någon förblir i mig bär han rik frukt! Av: Johannes Djerf Vi har under de senaste två söndagarna talat om längtan efter liv i den kristna tron. Längtan efter Guds Helige Ande och att fortsätta bygga

Läs mer

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats

Himmel och jord förkunnar Hans heliga namn Jesus är upphöjd min Konung är upphöjd över allt. 2 Välkommen till denna plats 2 Välkommen till denna plats Välkommen till denna plats Välkommen in i mitt öppna hjärta Du har sagt i ditt ord att du tronar på vår lovsång Så vi ärar dig, och vi prisar dig Och vi offrar denna kärlekssång

Läs mer

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern

Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Att hitta sig själv som förälder med barn i lekåldern Jan-Erik Nyberg Präst, familjerådgivare, sexualterapeut (NACS), familjeterapeut, psykoterapeut (VALVIRA) Familjerådgivningen i Jakobstadsregionen Föräldraskap

Läs mer

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många?

Budskapet i bilden. En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Budskapet i bilden En vinnarbild. Fotograf AnnMari Dablin, Tyresö fotoklubb. Varför tyckte de flesta att detta var bästa bilden av så många? Vad behövs för en fotoupplevelse? En verklighet att avbilda.

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26

FÖRSAMLINGS- BLADET. Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014. Klag 3:26 FÖRSAMLINGS- BLADET KALMAR ADVENTKYRKA JULI 2014 Det är gott att i stillhet hoppas på hjälp från HERREN. Klag 3:26 Hur läser man Bibeln? Under olika bibelsamtal uppstår då och då frågan om hur man läser

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE

FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKT OCH PSYKISKT VÄLMÅENDE FYSISKA KROPPEN Kristina Wennergren När det gäller den fysiska kroppen, kan de flesta av oss bli mycket mer medvetna om utrensning, uppbyggnad, självvård och förebyggande

Läs mer

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani

Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani Sätt locket på! Soleyman Ghasemiani * Sätt locket på! * Poet: Soleyman Ghasemiani * Första upplagan, Oktober 1997 * ISBN. 91-973239 - 0 - x * Hanaförlaget Box 6040 424 06 Angered * Omslag: Simko Ahmad

Läs mer

Helena Hammerström 1

Helena Hammerström 1 Helena Hammerström 1 Behov 52 kort för att bli medveten om mänskliga behov Text: Helena Hammerström Design: Ewa Milunska Helena Hammerström Sociala Nycklar AB Vitkålsgatan 109 754 49 Uppsala www.socialanycklar.se

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/FOLKTRO NÄCKENS POLSKA [1 besök. Visningar och skulpturverkstad] Ett av Bror Hjorths mest kända konstverk är Näckens Polska, som står framför tågstationen i Uppsala. Skulpturen kom på plats 1967,

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman

Tiden är kort. 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Tiden är kort 30 bilder om jordens och barns utsatthet av Hans Hartman Jag vill med mina trettio bilder understryka att det är bråttom för jorden och för barnen. Vi är medvetna om att det är bråttom, när

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. VIGSELGUDSTJÄNST KLOCKRINGNING MUSIK SAMLINGSORD I (Guds:)Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Inför Guds ansikte har vi samlats till vigsel mellan er, NN och NN. Vi är här för att be om Guds

Läs mer

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning

Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Intuitiv Ledarskapsutbildning 2:årig - 5 helger/år med Fokus på Frigörande Andning Utbildningen är intensiv och kan vara personligt utmanande. Vågar och kan du vara dig själv, visa dina starka och svaga

Läs mer

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme

UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR. På en timme UPPTÄCK OCH SKYDDA DIG MOT ENERGITJUVAR På en timme ingalill roos Tidigare utgivning Energitjuvar Kärlekens energi Bokförlaget Forum, Box 3159, 103 63 Stockholm www.forum.se Copyright Ingalill Roos 2012

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Färdiga föredrag/ workshops

Färdiga föredrag/ workshops Färdiga föredrag/ workshops Behov av något spännande och att det andas framtid Kicki-off, Personalträff, Något annorlunda, Hälso-Tema, 2000-talets människa, Samvaro, Framtidsseminarie. Behov av något spännande,

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

B. När en kyrka byggs

B. När en kyrka byggs B. När en kyrka byggs Innan arbetet med en ny kyrka påbörjas eller när grundstenen muras kan man fira andakt på byggplatsen. Detta material kan också användas vid andakter när andra församlingslokaler

Läs mer

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35

Tunadalskyrkan 14 02 09. Bilder av livet. Dan 3, PS 126, Ps 35 1 Tunadalskyrkan 14 02 09 Bilder av livet Dan 3, PS 126, Ps 35 Ibland kan vi behöva bilder eller berättelser för att få hjälp att förstå livet och tillvaron, för de kan spegla vår situation, utan att vara

Läs mer

"Vem" Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer,

Vem Vem vet egentligen vad du heter, och vem du är På så mycket glädje och värme du bär Jag känner mig som en svan. fastfrusen i is Räven kommer, Nr 2 Innehåll "Vem"... 3 DU OCH JAG"... 4 "En Sång"... 7 "Inbördeskrig"... 8 "Ser"... 9 "Livet går vidare"... 10 "Karlstad"... 11 "Råg och vete"... 12 "Tack"... 13 "Finns"... 14 "Kyssar"... 15 "Demonstrera

Läs mer

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner.

Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Veronicas Diktbok Bästa vänner Det är bra att ha en bästa vän tycker jag. Vår vänskap kommer att hålla för alltid. Jag är glad för att vi är bästa vänner. Vi gör roliga saker tillsammans. Jag kommer alltid

Läs mer

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf

Lyssna till herden. Av: Johannes Djerf Lyssna till herden Av: Johannes Djerf När vi skulle avsluta vår första alphakurs här i kyrkan så skulle vi avsluta vår termin med att be tillsammans, så som vi alltid brukade avsluta en kväll. Efter vår

Läs mer

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas.

Ett första steg i att påminna dig om att andas optimalt är att lägga märke till hur du andas. Favoritmeditationer Här hittar några andningsövningar, två föremålsmeditationer och två visualiseringmeditationer. Prova dig fram till vilken den eller de som passar dig bäst. När du mediterar till dessa

Läs mer

Fritsch & co Château Garreau 1-7 november 2010. En kick för självkänslan i fantastisk skaparmiljö

Fritsch & co Château Garreau 1-7 november 2010. En kick för självkänslan i fantastisk skaparmiljö Fritsch & co Château Garreau 1-7 november 2010 En kick för självkänslan i fantastisk skaparmiljö Du får tillgång till verktyg för att: :: öka kreativiteten och tänka nytt :: skapa struktur för att utveckla

Läs mer

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1

INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij. Uppläsning av Cecilia Frode. Indiska Berättelser del 1 INDISKA BERÄTTELSER DEL 1 GUD I ALLT Av Tove Jonstoij Uppläsning av Cecilia Frode Indiska Berättelser del 1 (prata) I den här serien ska vi presentera några av hinduismens mest kända berättelser i form

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Fotografering att se och bli berörd

Fotografering att se och bli berörd Fotografering att se och bli berörd Jag började fotografera i samband med mina Norgeresor. Från början var mycket av motivationen att dela med mig av mina upplevelser men efterhand som motiven blev fler

Läs mer

Det goda åldrandet frisk också efter 85

Det goda åldrandet frisk också efter 85 Det goda åldrandet frisk också efter 85 Berit Lundman Universitetslektor, docent i omvårdnad Efter att vi hört en hel del om olika sjukdomstillstånd som är vanliga bland äldre och hur man kan förebygga

Läs mer

Så stärker du barnets självkänsla

Så stärker du barnets självkänsla Så stärker du barnets självkänsla Ett barn med god självkänsla har större chans att lyckas i livet. Vi berättar hur du stärker ditt barns självkänsla. Missa inte den här artikeln! Självkänsla är det värde

Läs mer

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10

Frågan om det största budet i lagen. Övriga läsningar: 2 Mos 22:21-27, 1 Thess 1:5-10 Älska Gud och din nästa som dig Själv 30:e söndagen under året (årgång A) (26 oktober 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 22: 34-40 Frågan om det största budet i lagen När fariseerna fick höra hur han hade

Läs mer

En bok om oss. För dig.

En bok om oss. För dig. En bok om oss. För dig. innehåll A Vad hälsokraft är hur vi förmedlar hälsokraft vårt grafiska uttryck Vad hälsokraft är Hälsokraft är så mycket mer än ett varumärke. Hälsokraft är alla som tar del av

Läs mer

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se

Heartful Endless Love - HEL. Heléne F Sandström. Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love - HEL Heléne F Sandström Heléne F Sandström Krealiv www.krealiv.se Heartful Endless Love HEL Hur har du det med kärleken min vän? Älskar du hårt och passionerat eller är kärleken

Läs mer

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS

- - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM OM KONSTEN PÅ DIAGNOSTISKT CENTRUM / UNIVERSITETSSJUKHUSET MAS 1 - - - - - FEM VÅNINGAR KONST/ DIAGNOSTISKT CENTRUM Region Skåne vill att det ska finnas

Läs mer

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010

Julvandring 1. Julvandring 1 ur Jul- och påskvandringar Lotta Sundberg och Argument Förlag, 2010 Julvandring 1 8 Roller Guide... Station 1: Maria... Ängel... Station 2: Josef... INTRODUKTION Guiden kan introducera vandringen ungefär så här: Välkomna! Nu ska vi göra en speciell resa en tidsresa! Vi

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats

F. Välsignelse av industrianläggning, eller annan arbetsplats F. Välsignelse av industrianläggning, kontorslokal eller annan arbetsplats En präst kan på begäran förrätta välsignelse av en industrianläggning, en kontorslokal eller en annan arbetsplats. Psalmer Följande

Läs mer

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar

Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar Skapelsetid 2013 - Värna den jord Gud älskar I SKR:s skrift Värna den jord Gud älskar finns uppmaningen att - kyrkor och samfund i Sverige som en del av den internationella ekumeniska rörelsen särskilt

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Äktenskap från himlen

Äktenskap från himlen Äktenskap från himlen Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Matt 19:1-9; NJHL 13. Se sista sidan!) Några fariséer kom fram till Honom och ville snärja Honom och sade: Är det tillåtet att skilja

Läs mer

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då

Hon går till sitt jobb. Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då Hon går till sitt jobb Hon går till sitt jobb hon hatar sitt jobb hon känner sig ensam och svag Vad kan väl jag göra då mer än att älska henne så, som jag gör Hon går på café och sätter sig ner men ingenting

Läs mer

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron

Tankar om. Foto: Bengt Nilsson. Döden Sorgen Den kristna tron Tankar om Foto: Bengt Nilsson Döden Sorgen Den kristna tron Sorgen - en process att ta fasta på. Något av det mest smärtsamma och svåra en människa går igenom är förlusten av en nära anhörig. Speciellt

Läs mer

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna

Rolf H Reimers. Skiss till de första 14 sidorna SE Skiss till de första 14 sidorna Rolf H Reimers Texten skrevs ursprungligen i april 1990 efter två inte helt lyckade operationer när jag låg på sjukhuset på grund av näthinneavlossning. Den handlar inledningsvis

Läs mer

Fredag kväll: Måla med ljus

Fredag kväll: Måla med ljus Fredag kväll: Måla med ljus Förberedelser Kolla inställningar på din kamera, kanske kan du lagra dina inställningar som en användarinställning, som enkelt nås med knapp eller vred. Exempel på inställningar:

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET

HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET 1 Swedish Translation, Aug. 2007. EVENT TEMPLES PROJECT INTRODUCTION HÄNDELSE-TEMPEL INTRODUKTION TILL PROJEKTET Följande introduktion är en utskrift av en intervju med James, den visionära skaparen av

Läs mer

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela

Det finns en röd tråd. Kanske så tunn att den knappt syns. Den tunna tråden syns bara med ord. Den tunna tråden är alla tankar som följt med hela Den hårda attityden slog mot huden. Stenhård. Den kvävde lungorna som desperat försökte undvika den smutsiga luften. Cykelturen hade varit ansträngande och den varma kroppen började kylas ned. Fanns det

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Rusmedel ur barnets synvinkel

Rusmedel ur barnets synvinkel FÖRBUNDET FÖR MÖDRA- OCH SKYDDSHEM På svenska Rusmedel ur barnets synvinkel Vad tänker mitt barn när jag dricker? Hej mamma eller pappa till ett barn i lekåldern! Bland allt det nya och förunderliga behöver

Läs mer

TEMAVISNING MED VERKSTAD

TEMAVISNING MED VERKSTAD KONST/GENUS TJEJBILDER - KILLBILDER Efter en kort introduktion kring Bror Hjorths skulpterade Färg & Formskylt (där kvinnan står som symbol för naturen och det vilda) delas klassen in i mindre grupper.

Läs mer

GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA.

GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA. GRUNDUTBILDNING: ATT HELA SIG SJÄLV ATT ÄLSKA DIG SJÄLV ÄR DET MEST BETYDELSEFULLA DU KAN GÖRA. Att hela sig själv är grundförutsättningen till ett lyckligt liv, allt annat är som att bygga på sankmark.

Läs mer

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition.

Naturpaparazzo. galleri serkan gûnes. säger Serkan Gûnes. Finns ljuset på plats är det upp till fotografen att göra en bra komposition. Tänker landskap Vissa fotograferar helst landskap, andra blom- Naturpaparazzo galleri serkan gûnes Med rätt känsla för ljus, komposition och när ögonblicket är inne gör Serkan Gûnes sina personliga betraktelser

Läs mer

Pranayama Yogisk Andning

Pranayama Yogisk Andning Pranayama Yogisk Andning I alla former av traditionell yoga är andningen den rödaste av alla trådar. Den yogiska kunskapen om andningen och dess mekanismer är stor och djup. För dig som går denna utbildning

Läs mer

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna En guide hur du kan använda dig av orakelkort för att träna upp din intuition. av Carina Jansson, goacarina@gmail.com Certifierad Oracle Messenger

Läs mer

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång

Samling - Musikstycke/solosång/gemensam sång till inledning/övergång Ordning vid dop av barn Denna ordning kan infogas som en del i en större gudstjänst eller vara fristående. Anvisningar, bibeltexter och böner är förslag som kan väljas och formuleras efter situationens

Läs mer

DUKA för en utvecklande arbetsplats

DUKA för en utvecklande arbetsplats DUKA för en utvecklande arbetsplats Förord Sedan Försäkringskassan blev en myndighet den första januari 2005 har vi arbetat intensivt med att skapa myndighetsgemensamma metoder, processer och en gemensam

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin

Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin Bönen i gudstjänsten Karlstad stift, Västerstrandskyrkan den 23 mars 2010 Margareta Melin När det gäller byggstenarna för dop har jag inte talat om bönerna i dopgudstjänsten. Jag tänkte göra det i det

Läs mer

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen

Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Det är lättare att lura hjärnan än kroppen Från mivida 2013-03-12 15:18 Susanne Wolmesjö vill ha mer rörelse i skolan. Men hon tänker inte i första hand på extra idrotts- eller friskvårdstimmar. Nej, hon

Läs mer

1 av 2 2009-08-04 12:27

1 av 2 2009-08-04 12:27 Musikern som harpan valde - Kultur - www.st.nu http://st.nu/kultur/1.1229012?m=print 1 av 2 2009-08-04 12:27 Publicerad 29 juli 2009 Textstorlek Park Stickney är turnerande världsartist på harpa, främst

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 6 Hålet. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 6 Hålet En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 Jag var ute

Läs mer

Hur man gör en laboration

Hur man gör en laboration Hur man gör en laboration Förberedelser Börja med att läsa igenom alla instruktioner noggrant först. Kontrollera så att ni verkligen har förstått vad det är ni ska göra. Plocka ihop det material som behövs

Läs mer

AKTIVITETSHANDLEDNING

AKTIVITETSHANDLEDNING AKTIVITETSHANDLEDNING Av AnnMarie Lindman GRANNEN av Johan Werkmäster Handledningen är ett underlag för diskussion för den som vill läsa den här boken i grupp inom till exempel omsorgen eller i Svenska

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem!

JUNI 2003. För hemvändare och hemmaväntare. Välkommen hem! JUNI 2003 För hemvändare och hemmaväntare Välkommen hem! 1 2 Den här broschyren riktar sig både till dig som kommer hem efter mission och till dig som väntat hemma. 3 Utgiven av Sida 2003 Avdelningen för

Läs mer

Retorik & framförandeteknik

Retorik & framförandeteknik Introduktion Vi har läst Lärarhandledning: Våga tala - vilja lyssna, som är skriven av Karin Beronius, adjunkt i språk och retorikutbildare, tillsammans med Monica Ekenvall, universitetsadjunkt, på uppdrag

Läs mer

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar

Sömnbehandling i grupp. Mina registreringar Sömnbehandling i grupp Mina registreringar Sömnbehandling i grupp, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 2014 Innehåll Välkommen till sömnbehandling Sömndagbok och mina vanor Sömndagbok Veckans aktiviteter Mål

Läs mer

aren att o: förf fot

aren att o: förf fot foto: författaren 9 Tips och tricks Jag slår vad om att din första lektion i fotografi bestod av ett tips. Ett enkelt, rakt och älskat litet trick som gav dig något nytt att tänka på både i dina egna bilder

Läs mer

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender

ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48. Älska era fiender ÄLSKA ERA FIENDER 7 SÖNDAGEN UNDER ÅRET (ÅR A) (23 FEBRUARI 2014) Tidsram: 20-25 minuter. Matt 5:38-48 Älska era fiender Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er:

Läs mer

1. Skolans värdegrund och uppdrag

1. Skolans värdegrund och uppdrag 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och

Läs mer

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst

Vem bestämde. mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar. Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Av Dan Ahnberg Studieförbundet Bilda Sydöst Vem bestämde mina värderingar? - ett material för samtal om värderingar Värderingar och

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt

Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt Familjedaghemmet Dagmamma i Brunna 2014ht- 2015vt PROJEKT ARBETET MÄNNISKOKROPPEN Period: HT 2014- VT 2015 Vi har arbetat mycket med projekt människokroppen som barnen har visat ett stort intresse för.

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer