Information om minnessjukdomar Heljä Lotvonen, geriatriker Villa Breda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om minnessjukdomar Heljä Lotvonen, geriatriker Villa Breda 6.5.2015"

Transkript

1 Information om minnessjukdomar Heljä Lotvonen, geriatriker Villa Breda

2 Det är vanligt med minnets problem En av tre över 65 år klagar på minnets problem I Finland ca personer med minnessjukdom nya diagnoser varje år minnessjuka under 65 år Var tredje som har fyllt 85 år har Alzheimers Minnessjukdom är den vanligaste orsaken för att inte kunna bo i sitt eget hem

3 De vanligaste minnessjukdomarna bild: the Lundbeck Institute

4 Hur börjar minnessjukdomen? (Jaana Suhonen, CERAD-utbildning ) Patienten eller anhöriga yttrar oro för patientens minne, trots att social förmåga har inte förändrats Minnets symptom förhindrar arbete eller vardagliga sysslor Att glömma avtalade möte, oändamålsenlig förbruk av hälsovård, svårt att följa anvisningar Svårighet att hitta ord, eller använder olämpliga ord Slutledning och problemlösning försämras Abstrakt tänkande försvagas t.ex. svårighet att handla finanser Föremål försvinner, svårt att fatta hur dom skall användas och varför dom skall användas Förändringar i sinnesstämning: depression, ångest, apati i samband med försvagad närminne. 50 % inser inte sina egna besvär. Personligheten kan förändras Slutar hobbyer, backar ut från tidigare kontakter, att köra bil blir svårare

5 Minnessjukdom drabbar alla närstående Anhöriga och särskilt sambor lättnar boendet hemma. Det drabbar äkta parets förhållande och vardagliga livet då den andra blir egenvårdare Minnessjukdom medför mångfaldiga problem i vardagen, och psykisk och fysisk stress för vårdaren Man skall fråga: hur orkar du? Hur mår du? Hela familjens sjukdom

6 Patienten Lars K., 84 år Är patient i hemsjukvården pga svår ledbrosk, yrsel och svårighet att röra Anhöriga och hemsjukvården har varit oroade om svårigheter i det vardagliga livet. Han äter för mycket olika smärtlindrande mediciner och sömntabletter. Läkaren tänker göra hembesök. Lars hamnar i sjukhus pga hjärtsvikt Han är trött och passiv, har ibland förvirring och synvillor. Han tror att det är krig Sköterskan gör MMSE-testen med nedsatt poäng 18/30 dvs medelsvår demens Dottern berättar om Lars tilltagande svårigheter inom längre tidsperiod: har svårt att ta hand om räkningar, fatta hur man skulle fylla in blanketter, hitta ord, berätta om händelser både nya och gamla

7 Lars blir undersökt Läkaren ordinerar en stor mängd av laboratorieprover (socker, skölkörteln, B12-vitamin, levern, njurarna, hemoglobin, hjärtat) Samt hjärnans datortomografi eller magnetundersökning Konstateras förändringar i hjärnan Slutas med starka sömntabletter samt smärtlindrande tabletter. Han får fysioterapi och hjälpmedel och lämpliga tabletter mot smärtor Lars klarar hemma bättre, och det är enklare för alla att förstå att orsaken till förändringarna är minnessjukdomen Lars pratar om sin vårdvilja och gör intressebevakningsfullmakt

8

9 Alzheimers sjukdom 70% av alla minnessjukdomar Den vanligaste minnessjukdomen i världen Långssamt och jämnt framskridande En av tre som har fyllt 85 år har Alzheimers Ingen av oss är skyddad Utsättande orsaker: förhöjt blodtryck, diabetes, höga fettvärden =kolesterol, passiv livsstil, andra sjukdomar eller skador i hjärnan, apoe-allel i gener Svårt att sätta saker på minnet, svårt att lära sig nytt, svårt att minnas nya namn eller överenskomna saker, slarvar bort bruksföremål, svårt att röra sig i ny miljö, närminnet försämras. Funktionsförmågan avtar. Hos de flesta uppträder beteendestörningar Behandling: Alzheimers mediciner donepezil, rivastigmin, galantamin eller memantin

10

11

12

13

14 Alzheimers medicinering Lars får Donepezil, som orsakar magknipningar och lös mage. Läkaren hade också tänkt på Galantamin. Medicinen bytas till Exelon-plåster, som passar bättre. Lars blir piggare, orkar läsa och träffa bekanta, vill gå utanför hemmet. Läkaren skriver B-intyg till FPA för nedsatt pris för medicinen, samt vårdbidrag Lars tar del i gruppverksamhet och fysioterapi. Ibland trivs han på intervall- eller kortvarig vård Senare när minnets besvär tilltagar, börjas med Memantin i början av sjukdomen hade han ångest och depression, därför fick han depressionsmedicinering Senare fick han synvillor och oro under nätterna. Det behandlades med psykosmedicinering samt melatonin

15 Alzheimers medicinering Stoppar bromsmedicinen Alzheimers sjukdom? Nej tyvärr finns ännu ingen botande behandling eller medicin som kan stoppa utvecklingen av demenssjukdomen. Däremot kan många erfara att medicinen lindrar symptomer. Idag kallas dessa mediciner symptomlindrande behandling vid demens Donepezil, Galantamin, Rivastigmin, Memantin

16 Efter tre år Lars Klarar inte ensam hemma trots ökad hjälp, har fallit farligt flera gånger, gått vilse på gatan ett par gånger, och livet känns ensamt och tomt hemma Han skriver ansökan till vårdhem Där får han dygnet runt all hjälp och vård som han behöver, bor i sitt eget rum och tar del i vårdhemmets gemensamma aktiviteter om han orkar

17

18 Lewy body-sjukdom (LBD=Lewy body disease) Synhallucinationer: detaljerad beskrivning av object som andra kan inte se Svårighet i rörandet som i Parkinsons sjukdom: stelhet, skakande, blir trögare Svårigheter i sömnen (gående, slag, skrik) Omväxlande vakenhet: somnande, anfall av stirrande, växling av versamhetsförmåga. Varierar flera gånger om dagen, eller från dag till dag Anfall: fall, svindel, medvetslöshet. Beror på skada i det autonomiska nervsystemet överkänslighet till flera mediciner: särskilt vissa psykiatriska mediciner Hallucinationer av andra sinnen, vanföreställningar: konstiga känslor i kroppen, hör hallucinationer, misstänker Tänker ologiskt, blir lätt arg, häftig Minnets problem är otypiska. Personligheten kan förvaras bättre än hos Alzheimers. Närminnet och konsten att lära nya saker kan förvaras. Avancerande sjukdom: 2-20 år

19 Lewy body-sjukdomen Ansamlingar av s.k. Lewy bodys hittas i områden i hjärnbarken i hjärnan

20 Parkinson-demens Var tredje Parkinson-patient får minnessjukdom under åren Lewy kroppar samlas på vissa områden i hjärnan Problematiskt med Parkinsons mediciner, som kan framkalla hallucinationer Symptom: långsamhet, depression, apati, att handla information försämras, funktionsförmåga försämras, otypiska minnets problem Behandling: rivastigmin (Exelon) och motionsoch balansträning

21

22 Blodkärlsrelaterad minnessjukdom Skador på blodkärl i hjärnan stör minnet och hantering av information Har samband med högt blodtryck, kranskärlssjukdom, hjärninfarkt, tobaksrökning, diabetes och stoke Gåendet försämras, steg blir kortare och lägre, ofta några neurologiska fynd Stelhet, svårt att styra verksamhet, blir långsammare, gamla personlighetsdrag förstärkas, fastnar, tappar praktiska färdigheter Nattlig förvirring Depression, växlande sinnesstämningarna, känslosamhet ökas Ojämna minnets funktioner, det är möjligt att lära nya saker Funktionsförmåga kan behållas länge Framtidsutsikter styrs av andra sjukdomar (diabetes, ny hjärninfarkt, hjärtats funktion, infektioner osv.)

23

24 Fru Eva C. 79 år, bor med make Har haft blodtryck, förhöjda kolesterolvärde, diabetes sedan medelåldern. Fick senare kärlkramp, behandlades med ballongvidgning av kranskärl samt mediciner. Fick förmaksflimmer senare och Marevan-behandling börjades Gåendet blev stelt, svårigheter med balansen, blev långsammare med alla sysslor, fick depression och ångest. Svårt att koka, städa och ta hand om hushållet. Svårigheter med minnet Hjärnans röntgen visade flera små hjärninfarkter i olika delar av hjärnan Inga tecken på Alzheimers hittills. Fick remiss till fysioterapi, mediciner mot depression och hänvisning till hemhjälp

25 Frontotemporal degeneration Muistisairauksien käypä hoito 2010 Personligheten förändras och olämpligt social beteende är typiska förändringar redan från början av sjukdomen. En del har talsvårigheter Kunskaper liksom motorisk förmåga, att komma ihåg, konsten att iaktta och röra bevaras länge Diagnosen förstärks om: börjar småningom och smygande, taktlöshet, bristande omdöme, initiativlöshet, kortsiktighet, apati, irriteras av impulser, hämningslöshet, onormalt förhållande till pengar, emotioner banaliseras, känner inte igen sjukdomen eller förändringar i sig själv

26 Rehabilitation för den minnessjuka Att bli rehabiliterad är en känsla av att vinna krafter. Hälsan och funktionsförmågan förbättras. Ökad känsla av livets meningsfullhet och kontroll. Ökade förhoppningar och förtroende Man kan planera sin egen framtid med hjälp av VÅRDVILJA Första INFORMATION ANPASSNING Dagverksamhet, rehabilitation, fysioterapi kortvarig eller långvarig rehabilitation i anstalten STÖDgrupp till den drabbade eller närstående Personlig, individuell vardag Sociala kontakter, hobbyer, kultur, motion MEDICIN för minnessjukdomen Förebyggande och vård av andra sjukdomar HJÄLPMEDEL, teknologi, förändringar i hemmet, annan stöd av omgivningen Kolla: (Muistiliittos nätsidor)

27 Kan man förebygga Alzheimers? Nej, men dess symptom kan uppskjutas till senare år (Miia Kivipelto: demens riskräknaren) Sköt väl: blodets fetter, diabetes, blodtryck (sk. metabolisk syndrom) Motionera året runt. Liten övervikt tillåtet Ge passande arbete för hjärnan: goda sociala relationer, studerande, intresse, hobbyer, några nära vänner God mat i god sällskap Livskvalitet är viktigt

28 Muistiliitto ry (tjänas på svenska) Seminarer, föreläsningar, projekt, mötesplats, råd, stöd För anhöriga: Avgiftsfri telefonservice (dagligen kl 17-21) Vertaislinja-keskustelualue, diskussion med andra i nätet Esbo och Grankulla minnesförening rf stöd, information, projekt. Minneslots-verksamhet - Minnessköterska eller koordinator på området - Muistisairaan kuntouttava hoito (Duodecim)

29 Tack skall Ni ha!

Informationsteknik & Alzheimers sjukdom

Informationsteknik & Alzheimers sjukdom Informationsteknik & Alzheimers sjukdom Mikaela Andersson Kristina Blomqvist Sanna Kackur Yrkeshögskolan Sydväst Up för vård 29.04 2004 INNEHÅLL Historia 2 Två huvudtyper av Alzheimers sjukdom 2 Uppkomsten

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi

Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA. www.aivovammaliitto.fi Fakta om hjärnskador GUIDEN FÖR HJÄRNSKADADE OCH DERAS ANHÖRIGA www.aivovammaliitto.fi Innehåll 3 Till läsaren 4 VAD ÄR EN HJÄRNSKADA? 6 Hjärnskadans svårighetsgrader 9 Medvetslöshet och minneslucka 10

Läs mer

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom

Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal. Behandling av psykossjukdom Information till patienter och närstående Broschyren lämnas ut av hälso- och sjukvårdspersonal Behandling av psykossjukdom INNEHÅLL Psykos schizofreni 5 Vad ÄR EN PSYKOS? Vem drabbas och varför? Vad går

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13

BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND. Fastställd: 2012-04-13 BERÄTTELSESERIE ANNAS LED FÖR EN TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND Fastställd: 2012-04-13 1 2 TRYGG OCH SÄKER DEMENSVÅRD I HALLAND BERÄTTELSESERIE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Bästa livsplatsen för

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska

Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Rehabiliterande förhållningssätt att tillvarata det friska Malmö stad 2007 2:a upplagan KOPIERINGSFÖRBUD Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen.

Läs mer

Informationsteknik i demenspatientens vårdkedja

Informationsteknik i demenspatientens vårdkedja Yrkeshögskolan Sydväst Informationsteknik i demenspatientens vårdkedja Linda Råberg, Fanny Sundman & Malin Viitasalo Informationsteknik Yrkeshögskolan Sydväst Vård 27.4.2004 INNEHÅLL 1 Allmänt om demens......

Läs mer

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den

HUR MÅNGA LÄKEMEDEL KAN EN GAMMAL MÄNNISKA HA? Det går naturligtvis inte att ge något entydigt svar på den VARFÖR BEHÖVER ÄLDRE MÄNNISKOR MER LÄKEMEDEL ÄN YNGRE? Den biologiska klockan går inte att stoppa hur mycket vi än skulle vilja. Mellan 70 och 75 år börjar vår kropp åldras markant och det är framför allt

Läs mer

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning

Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning Våga vara { } Uppmuntrande ord till dig som har drabbats av en ätstörning nejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnejnej.

Läs mer

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag?

DEMENSSJUKDOM. Vård av personer med. vad vet vi idag? PER MAGNUS PERSSON/JOHNÉR Den här skriften vänder sig till personal och beslutsfattare med ansvar för demensvård i kommunerna. Den bygger på slutsatserna i en SBUrapport om demenssjukdomar. Syftet med

Läs mer

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt

Hjärtinfarkt. En skrift om vad som händer under och efter infarkt Hjärtinfarkt En skrift om vad som händer under och efter infarkt Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack

Läs mer

DEPR I ME RAD gång på gång...

DEPR I ME RAD gång på gång... DEPR IME RAD gång på gång... Redaktör: Marianne Wilöf, Wilöf Mindus MEDia AB Formgivare: Annika Lönn, Reklamarbeten AB Repro: Rip&Bild Repro AB, Stockholm Tryck: Skottetryck, Stockholm, 2001 INNEHÅLL Till

Läs mer

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi

Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Om kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och arytmi Information till dig som har en sjukdom i hjärtats kranskärl. Reviderad version mars 2001 A Socialstyrelsen klassificerar från och med år 2001 sin utgivning

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer

guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer guiden för bättre vardag Multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade ms-förbundets publikationer multipel skleros en handbok för nyligen insjuknade Finlands MS-förbunds publikationsserie nr 37 1:a

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

TRÖTT ÄR FEL ORD. Om att leva med den osynliga sjukdomen ME/CFS Redaktör Britt-Marie Thurén

TRÖTT ÄR FEL ORD. Om att leva med den osynliga sjukdomen ME/CFS Redaktör Britt-Marie Thurén TRÖTT ÄR FEL ORD. Om att leva med den osynliga sjukdomen ME/CFS Redaktör Britt-Marie Thurén Anta att det finns en sjukdom som är erkänd av WHO och som det pågår forskning om i de stora forskningsländerna.

Läs mer

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre

Den här boken. Epilepsi är något du har. Epilepsisjuksköterskan Birthe Borre Den här boken är avsedd att fungera som grundläggande information till dig som har epilepsi och till dina anhöriga, vänner och arbetskolleger. Det är viktigt att öka kunskapen om epilepsi och därmed motverka

Läs mer

Stroke - slaganfall. Vad händer i kroppen?

Stroke - slaganfall. Vad händer i kroppen? Vad händer i kroppen? Vad är stroke? Stroke är ett samlingsnamn på de hjärnskador som orsakas av blodpropp eller blödning i hjärnan. Skadan visar sig som en plötslig förlust av olika funktioner som styrs

Läs mer

Bästa rehabiliteringen är att skynda långsamt

Bästa rehabiliteringen är att skynda långsamt Att leva med Stroke Att leva med stroke Bästa rehabiliteringen är att skynda långsamt Det sista minnet Klas Edvinsson har av livet, som det såg ut tidigare, är att han trycker på en larmknapp. Det är

Läs mer

Att hitta tillbaka till livet

Att hitta tillbaka till livet Att hitta tillbaka till livet Utvärdering av en behandlingsmodell vid Multipel Skleros April 2002 Anette Ankarcrona Ankarcrona Organisationsutveckling AB Timmermansgränd 1 118 65 Stockholm Tel: 08-30 50

Läs mer

Äldres tankar kring social samvaro

Äldres tankar kring social samvaro Äldres tankar kring social samvaro Varför är det viktigt att vara social för äldre och hur kan vi som jobbar på äldreboende stötta i social samvaro? Mona Ståhlberg FoU-trainee Uppsats nr 9 April 2009 Förord

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se

Att förstå och behandla erektil dysfunktion. www.potenslinjen.se via20131219pse01 Vi på Pfizer vill skapa fler år till livet och mer liv till åren. Pfizer är världens ledande läkemedelsföretag och erbjuder vaccin samt läkemedel inom hjärta-kärl, centrala nervsystemets

Läs mer

Individen med svår demenssjukdom

Individen med svår demenssjukdom Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson PO Sandman 1 Individen med svår demenssjukdom Jan Marcusson, PO Sandman Skriften Du håller i din hand utgör den första delen, det första kapitlet i en serie

Läs mer