2008:3 B J Ö R K Ö. /&fggen? :16\ä. ruridj-i. g u. f.1). 'kj«*e... ; :,x. »iaisiiiiiaias. io/ ]ff>h (CL U S B> *.:råj&åkob. lsl -p \ 17 sa.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2008:3 B J Ö R K Ö. /&fggen? :16\ä. ruridj-i. g u. f.1). 'kj«*e... ; :,x. »iaisiiiiiaias. io/ ]ff>h (CL U S B> *.:råj&åkob. lsl -p \ 17 sa."

Transkript

1 Hnrlcrrmri. 97 Sd, /. orrbeskär i(j /./l 5 -; - ' B J Ö R K Ö /&fggen? :16\ä ruridj-i g u f.1). 'kj«*e ; :,x.»iaisiiiiiaias Jfred e både! (CL U S B> G O TEBO RG B (2) 30 sek.. 19 MS.3 ta/<2, v.ztrutl LS.SS.FSJS.VS.StrS io/ SVS / 25 ' S ts ö ^ e t 'li-k. i '. i 11/' n 17 Å WWHJeJarL Jfr KlåveskarKl, é Tv! S ifortskörsl Känsö fjärskäi ]ff>h 2008:3 18 \ { 'Yämgr. fe- i 1 8 *.:råj&åkob. lsl -p \ 17 sa.

2 Den här sidan sidan är för läsekretsens synpunkter på tidningen. Den används även för information från redaktionen och Göteborgsavdelningen Bernt Fogelberg in memoriam En av Klubb Maritims grundare Bernt Fogelberg, Lidingö, avled den 6 maj 2008 efter en längre tids sjukdom. Han skulle ha fyllt 83 år den 16 juni. Bernt föddes i Stocka 1925 där han växte upp. I hamnen låg båtarna, inte minst bogserbåtar, som intresserade honom och han började rita av dem. Under kriget fick han smyga med sitt ritblock för att kunna rita av båtar vilket han höll på med till Han började jobba som kontorist i Stocka, men hans far rådde honom att söka sig söderöver. Detta råd löd han och flyttade till Stockholm 1947 där han började jobba på Svenska Diamantborrnings AB. Efter jobb hos Salén & Wikander började han 1959 som kamrer hos Neptunbolaget, som han var trogen till sin pensionering. Denna anställning var perfekt för Bernt som nu kunde odla sitt stora intresse bogserbåtar. Bernt var den som tog foton av Neptunbolagets bogserbåtar och såg till att det blev rederi vy kort av bilderna, till glädje för många båtologer. Neptunbolaget ägdes av Röda Bolaget/Broströms och nu fick Bernt börja resa till Göteborg, på arbetsuppdrag hos Röda bolaget. Han berättade för mig när han första gången kom till Göteborg: -N är jag kom ut frän Centralstationen gick jag ner mot hamnen som låg på gångavstånd. Kommen en bit på väg fick jag höra en kakofoni av ljud. Vad kom detta ifrån? När jag såg Lilla Bommens hamn förstod jag att det var hamnens ljud. Hamnen var full av liv och rörelse som gav ifrån sig detta ljud inte minst från varven som var i full gång, tåg på kajerna och all godshantering, blandat med ängfärjornas ångvisslor och alla bogserbåtar som stretade och drog på pråmar eller fartyg. Något liknande hade jag aldrig upplevt tidigare. Jag var verkligen fascinerad av Göteborgs hamn. För mig var Bernt en båtolog i ordets rätta bemärkelse. Hans stora intresse var bogserbåtar men han var även Foto Gunnar Friberg. allmänt sjöfartsintresserad. Bernt var mycket generös med att dela med sig av sin kunskap och det han forskat fram ur speciellt Sjöfartsinspektionens arkiv. Det är ju de mindre fartygen som inte var registrerade som är så svårt att få uppgifter om. Dessa uppgifter skrev Bernt av för hand och samlade på sig till alla båtologers glädje som intresserar sig för just de mindre båtarna. Han reste runt i Norden och fotograferade alla båtar han såg på resorna. Jag kom i kontakt med Bernt i början av 1960-talet. Eftersom min fru är från Stockholmstrakten, var jag flera gånger årligen i Stockholm. Bernts gästvänlighet och viljan att dela med sig av sina insamlade uppgifter samt foton blev för mig till mycket glädje. Detta kunde jag delvis återgälda när han var i Göteborg, och vi då åkte runt i hamnarna för att fotografera. Den vänskap som uppstod utvecklades och blev livslång. Besöken hos Bernt blev många under åren och sista gången jag besökte honom var på Lidingö sjukhus i slutet av mars i år tillsammans med hans hustru Stanislava. Bernt var dä mycket sjuk och jag förstod då att det var nog sista gången jag såg honom i livet. För att återgå till Bernts fartygsritningar så frågade jag honom många gånger om jag fick se på dessa. Svaret var alltid ett vänligt men bestämt nej, för det var inget att titta på tyckte Bernt. Men så i mitten på 1990-talet visade han mig dem och det var trevligt att få se. Tack Bernt för all den vänskap och glädje du gav mig i nästan 50 år. Bertil Söderberg Bernt var en av pionjärerna inom Klubb Maritim. Jag kom i kontakt med Bernt redan i slutet av 1950-talet då han besvarade en fråga jag ställt i Svensk Sjöfarts Tidning. Han svarade inte i tidningen utan ringde upp mig. Så var kontakten knuten. Bernt hade redan da ett stort kontaktnät av båtologer. Han bjöd mig att komma till honom i Stockholm och bo hemma hos honom. Han bjöd då in många av de båtologer som senare skulle bli drivande i Klubb Maritim. Det var stort för en tonåring. Bernt var en stor förebild för mig. Han berättade ofta hur han farit land och rike runt och letat efter båtar vid snart sagt varje brygga. Resultaten varierade men ingen inom Klubb Maritim har väl rest i båtologins tjänst mer än han? Själv reser jag fortfarande runt Sveriges kuster i sann Fogelbergs-anda. När Klubb Maritim bildades 1963 var Bernt en central gestalt i Östra Avdelningen. Bernt borde ha fått medlemsnummer 4, men fick i stället 33. Han sörjde ofta över det. En brist av social lyhördhet från vår sida. Efter tio år av nära samarbete tunnades kontakterna ut och blev under senare år mer sporadiska. Men det förtar inte Bernts betydelse. Han var min stora idol som i hög grad formade mitt båtologiska liv. Vila i frid, Bernt! Krister Bång 2

3 v;..:. TIDSKRIFTEN LÄNSPUM PEN GES UT AV KLUBB MARITIM-GÖTEBORG FÖR MEDLEMMAR I KLUBB MARITIM. Argäng 35. Nummer 142 från starten. ISSN Årsavgift för Länspumpen 2008: 220 kr till plusgiro Huvudredaktör och ansvarig utgivare: Krister Bäng tel , e-post: Övriga i redaktionen: Lennart Bommalm tel , e-post: Eric Hallberg tel , e-post lan Johansson tel , e-post Bertil Söderberg tel , e-post: Tidningen får citeras om källan anges. För återgivande av signerade artiklar och illustrationer erfordras dock författarens och redaktionens tillstånd. Förutom tidningen Länspumpen har Klubb Maritim-Göteborg klubblokalen KAJUTAN, m ed ett stort och om fattand e fotoarkiv sam t bibliotek. Tryck Eländers, Falköping. Redaktionens postadress: Lanspumpen, Box 2156, SÄ VEDALEN Nästa nummer utkom m er i slutet av novem ber 2008 och sista manusdag är den 14 oktober 2008 Redaktionellt Tack för allt fint material till Länspumpen som kommit in under sommaren. Nu gäller det för redaktionen att bearbeta allt detta och portionera ut det i lämpliga doser i tidningen. Men sluta inte och skriv för det. Vi ordnar plats på något vis. Angenäma bekymmer. Från Arne Sundström har vi fått berättelsen om Svenska Amerika Liniens Östersjötrafik. När S.A.L. har beskrivits är det nästan alltid de stora fartygen som presenterats. Vi kommer nu med den efterlängtade kompletteringen. Artikeln är så lång och genomarbetad att vi har beslutat att göra den till ett årsnummer. Det är vår förhoppning att numret skall vara klart till jul. Bertil Söderberg skall ägna hösten åt att göra numret klart. Vi återkommer när det är dags att beställa. Som Du kanske har sett är det Länspumpen som säljer Klubb Maritims collagetröjor och kepsar. Välkommen med Din beställning. Redaktörerna Omslaget Danska färjan Bergensfjord kränger våldsamt i stormen när hon skall ta sig in i hemmahamnen Hanstholm. Foto K rister Bäng den 24 juni Ungdomsminnen från min tid som sjöm an...4 Edmond Bäck Sem esterbetraktelser Krister Bång Till flydda tider Bertil Palm Hamnbygget i G lom m en...20 Bernt Johnsson Paragrafbåtarna Krister Bång/Bertil Söderberg Persisika viken tur och retur Ingvar Rylander Vad kan man få ut av ett tjänstgöringsbetyg Olle Gustafsson Om vatteninsprutning...46 Sture Äppelblom Kustångaren A lbrektsund...49 Terje W. Fredh Tyska pansarkryssaren Prinz A dalbert...50 Kenneth Larsson Klubb M aritim -U ddevalla Krister Bång Sigvard Andersson - m odellbyggare...53 Terje W. Fredh Bilder ur gamla fotoalbum Bertil Söderberg Horisonten ru n t Jan Johansson red Böcker på frivakten Lennart Bornmalm M edlem sinform ation...64 Nya gåvor till Kajutan Svenska Amssika ifsics Medlemmen Wåge Ericsson besökte Kajutan i augusti och överlämnade då som gåva en mycket fin emaljskylt från Svenska Amerika Linien. Dessutom en träbit med inbrända bilder på S.A.L:s första och sista fartyg samt ett inramat tryck på senaste Kungsholm. Föremålen kom från hans son Bengt-Olle Ericsson, befälhavare på Stena Freighter och medlem, som avled den 17 mars i år. Stort tack för de fina gåvorna till KM-Göteborgs samlingar. Bertil Söderberg Foto Lennart Ramsvik. 3

4 Transatlantics Klipparen vid leveransen från Götaverken Foto Götaverken. Ungdomsminnen från min tid som sjöman Berättat av Rolf Langhard för Edmond Bäck Vid mina otaliga besök på Toftaåsens sjukhem kom jag i kontakt med en sjöman, som började samtalet med: -Ja g har varit stuert i 22 år och det ångrar jag djupt. A nledningen till detta drastiska u t talande var det stora an svar och den arbetsbörda ombord, som oftast vilade på en enda man. Mer om detta senare i artikeln. Den jag kom i samspråk med, var göteborgaren Rolf Langhard. Schweizisk medborgare Han berättade att han till en början var schweizisk medborgare, vilket medförde att han inte fick någon sjöfartsbok i början av sin sjömansbana. - Jag är född i Christiania i Norge, samma dag som Greta G arbo, d v s den 18 september Mina föräldrar var Jakob ( ) och Martha ( ). Min mor var norska, född Olsen, och hennes far var chef för Pelerins M argarinfabrik i Göteborg. Släkten Langhard, som har anor från 1400-talet, hette ursprungligen M atteu s-l an ghard. M in farfar, Teofil, kom från staden Dornbirn, en gränsstad mellan Schweiz och Österrike. Han kom till Sverige 1907 och var spinnmästare på R o lf Langhard g ick till sjöss 1937 som stuert- biträde och g ick iland efter 22 är. Foto Edmond Bäck. Gamlestaden Fabriker i Göteborg. Farmor hette Lina. M ina föräldrar köpte sig ett litet hus i Paradiset i Partilie, och huset gick allmänt under nam net Ä ngstugan. Hit flyttade även min farfarl928. Pappa hade två bröder, Viktor som ham nade i Landskrona och Kurt, som bosatte sig i Norrköping. Vi var fyra barn i familjen, mina tre systrar, Ann-Marie f 1922, Randi f 1924 och Karin f 1933 och jag. Både jag och min far gick pa Östra Real, men i motsats till min far, avbröt jag mina studier och ville börja arbeta och tjäna pengar. Min mor tyckte att jag borde lära mig ett riktigt yrke och tog mig med till Petersen på Lorensbergs Restaurang. Där blev jag anställd som "com iss" och fick lära mig grunderna i köket under två år. Under den tiden hade vi fem olika köksmästare. Äret var H östen 1937, innan jag m önstrade ut på Klipparen, var jag anställd på Grand Hotel. Där hade de en helt suverän köksmästare, Jean Renault, den bäste jag mött i den här branschen. 4

5 Min första båt Jag m önstrade på Klipparen i Göteborg den 18 oktober 1937 som stuertbiträde med en hyra av 45 kronor i månaden. Skepparen hette Cederström. Livet ombord blev inte riktigt vad jag hade tänkt mig. Förste kocken, Håkansson var en bra karl, men andre kocken var för djävlig. Ett tag trodde jag att han skulle mörda mig. Det hände vid flera tillfällen att han följde efter mig in i förrådet och slog till mig med knytnäven. Han satte mig på de sämsta tänkbara jobben. Bl a hade vi stora bingar med potatis, som säkert rymde 100 hl, och längst ner i dessa ruttnade en del potatis. Dessa skulle jag ta bort, ett riktigt äckligt jobb. Vid ett annat tillfälle hade jag gjort ordning en hummer för en sittning ombord. Vi hade nämligen även passagerare med ibland. Den förstörde han helt och hållet. Han led av förföljelsemani. Han var både dum och elak. På drift i Sydafrika När vi kom till Durban den 9 december 1937 skulle jag gå iland för att klippa mig, eftersom timmerman vägrade göra detta. Där träffade jag på Lennart Carlegård, som sade att han hade rymt från Klipparen. -F ö lj med mig, sa Lennart och så blev det. En impulsiv handling som på intet sätt var planerad från min sida. Första natten bodde vi på Durban Mens Home. Vi blev efterlysta av polisen, förmodligen på uppdrag av agenten. Vi låg och tryckte i gräset ute vid pirhuvudet och kollade när fartyget lämnade hamnen. Vi började promenera västerut och kom till Pieterm aritzburg, tre mil väster om Durban. Det var den första byn vi kom till. Vi hade fått för oss att vandra upp till Kairo, en tripp på 800 mil, och skriva en bok, "Sea to Sea", det vill säga från Kapstaden till Kairo. Men vi kom inte så långt. Vi hade bl a en härlig resa på ett lastbilsflak, Lennart och jag. På flaket fanns även ett piano, och eftersom Lennart kunde spela piano, började han spela på detta. De infödda, som körde lastbilen, hörde detta och saktade in och skrattade gott åt det hela. Den färden gick med ett stort leende till befolkningens stora glädje. De tyckte också, att det var konstigt med två vita på lastbilsflaket iförda infödingskläder. Vi hade sålt våra egna kläder för att få pengar till mat. Det var många som kom och tittade på oss. Vi träffade på en inföding, som hade ett blödande sår, 5-6 cm djupt in vid sidan av knäet. Där han hade stoppat in rådiamanter till ett stort värde. Såret var infekterat och varade. Han hade vandrat enda från Port N olloth, där de stora diam antgruvorna fanns. Det var en färd på omkring 40 mil med livet som insats. Hans namn var Habib Sullivan. Vi kom fram till Barberton, där tyskarna hade stora saltgruvor. Långa karavaner av lastbilar med rövade saker, som gömdes i de långa gångarna. Lastbilarna var gamla och anskrämliga. Vi vandrade och vandrade och kom till Nelspruit och Newport, från Johannesburg till Pretoria, gick över Lim -Po-Po River åtskilliga gånger vid gränsen till Mozambique vid en tullstation som hette Comati Fort - Resano Garcia. Bron över floden var omkring 200 meter. På denna stod Lennart och jag och beundrade alla flodhästarna i Lim-Po-Po River. Det fanns massor av dem. Oerhört imponerande. Tulltjänstemannen kände till slut igen oss och skakade på huvudet åt oss och bara skrattade. Det fanns även krokodiler i massor i floden. En underbar natur i Sydafrika. Vi fortsatte våra vandringar under cirka tre månader, men värmen blev tillslut för svår. Vid låg vi ofta över hos infödingarna i deras hyddor, sk craller. Jag blev riktigt Sydafrikafrälst. Ett vackert land med trevliga och vänliga människor vid denna tid. Med bil och båt tog vi oss ner till Lourenco M arques. På flodbåten, som hade sam m a nam n som flod en, L im -Po-Po, bjöds vi bl a på vaniljpudding med vaniljsås. En egendom lig kom bination. Skepparen ombord, som bar på en slags taxilastbilsskärm m össa, var galen med alla sina upptåg. En riktig spjuver. På beachen i Lourenco Marques hade jag lagt mig för att vila och somnade. Vaknade av att en dam och en herre talade norska. Jag trodde jag drömde. De hade en dotter med sig också. Det var familjen Schramm från Norge. Jag brevväxlade med dottern ett tag, men det rann ut i sanden. Men när jag vaknade, svettades och frös jag om vartannat. Jag hade fått en släng av malaria, som än i dag tidvis kan besvära mig. Familjen berättade att här fanns åtskilligt med giftiga ormar, som svart och grön mamba. Det var otrevligt at få veta detta. Vi besökte en zoologisk trädgård, liknande den vi har här i Slottsskogen, när Lennart plötsligt blev pä fyllan. Hur han fick tag i sprit vet jag inte, men han kom i krakel med en infödd och blev tagen av polisen. I fängelset var det så, att det var släktingarnas uppgift att förse dem som satt i fängelset med mat. För i fängelset fanns ingen mat till internerna. Jag hade all möda i världen att bomma bröd och annat hos bagerier, konditorier och restauranger. Men jag hade en viss framgång med detta. Vid flera tillfällen fick jag stora påsar med bröd där bästföredatum hade gått ut, utan att brödet hade möglat eller var dåligt på annat vis. Aie d Vaalaren kom jag äter till Sverige den 7 m ars 193S. Nu blev det Inndjobb till septem bei 1939 Negntivrkiv Fotopum pen. änspump Hemma Vi fick order av konsulatet i Durban, förmodligen kontaktad av polisen, att ta oss dit ner. Där fick vi hjälp av svenske konsuln Lindholm, som hade sitt kontor på Smith Street, att ta oss ner till Cape Town, och mönstra på Vaalaren. Vi tog oss ombord på en coaster och fem dygn senare var vi i Cape Town, där vi fick mönstra ombord som övertaliga. Jag som skanskalle (Kalle Akter) och Lennart som salongsuppassare midskepps, d v s som reserv. Lennart var från Norrköping där hans far var redaktör på Norrköpings Tidningar. 5

6 A n d ra v ä r 1ds k rig e t hade brutit ut när jag m ö n s tra d e i Sa goland den 30 septem ber A rkiv bild Bertil Söderberg. I Sydafrika hade jag tagit tre rullar film med min Kodak-kamera (12 bilder i varje rulle). Underbara bilder på bl a flodhästarna i Lim -Po-Po River. Kameran sålde jag för att få pengar till m at. Film erna lämnade jag in på en fotofirma i Durban för framkallning. När vi kom tillbaka till Durban efter nära tre m ånader hittade vi inte affären, trots att både Lennart och jag letade febrilt. En militärklädd person, möjligen polis, förklarade för oss, att tvåvåningsbyggnaden i tegel, som hade inrymt fotoaffären, var riven. Med Vaalaren var vi åter i Sverige 7 mars Jag hade varit hemma ett tag, då jag fick ett telefonsamtal från Lennart Carlegård. Han befann sig i Genua, dit han tagit sig på egen hand. Han ville att jag skulle ta mig dit ner och att vi skulle vi kuska runt i Europa. Han hade fått tag på diverse lexikon som, ungerskt-svenskt och tjeckoslovakisktsvenskt. Men jag tackade nej. Lennart låg inte sä bra till hos mina föräldrar. De tyckte han var lite väl äventyrlig för mig. Han var ju också fem år äldre. Jag var oftast hemma på somrarna och jobbade då på olika restauranger. Bl a var jag förste kock i fyra somrar på Lisebergs Värdshus. Annars, när man var i land i Göteborg, fick man lov att ta ströjobb för att kunna försörja sig. Vid ett tillfälle jobbade jag på restaurang Commerce. På vissa ställen t ex, behövde de kanske bara en person en dag i veckan för att steka vittling. Innan kriget var det ofta jobb som kockelev pä de olika restaurangerna i Göteborg. Vid ett annat tillfälle gick jag till Lusasken och fick jobb som tallyman, d v s en man som medelst handrörelser ger anvisningar till kranmannen hur han kunde sätta ner godset på rätt plats. Min tid på Sagoland Den 30 september 1939 mönstrade jag på Sagoland som stuertbiträde (mässuppassare) med en hyra av 60 kronor i månaden. Skeppare ombord var Bang-Melchior. Jag hade som jag sagt förut, ingen egen sjöfartsbok, för jag var fortfarande schweizisk medborgare. Därför fick passet duga. Men efter några år ringde min far mig och sa: -N u är vi svenska medborgare. Det var den 6 maj D u vet, det kostade far min 480 kronor per termin, att gå till schweiziska ambassaden för att få mig frikallad från schw eiziska arm én, där jag hade blivit krigsplacerad vid ett schweiziskt strålkastarkompani. Det lyckade varje gång. Men det var en dryg kostnad för min far. Han fick hjälp av ambassadsekreteraren Jansson i Göteborg med att ordna det svenska medborgarskapet för hela familjen Langhard. För att återgå till Sagoland, så var tjocke Lindberg stuert ombord. Förste kocken hette Karl-Erik Persson, stuertbiträde liksom jag själv, var Jonas Zandén. Man fick tjänstgöra där det behövdes. Ibland i babordsmässen där maskinister och motormän åt. Ibland i styrbordsmässen hos matroser och jungmän, men även i salongen där skepparen och övrigt befäl intog sina måltider. Städning och diskning sam t bäddning ingick även i arbetsuppgifterna. Ordinarie styrkan ombord var 34 man. Men vid ett tillgälle till sjöss var vi 39 man. Då måste vi ta ombord bl a tre fripassagerare i USA, på myndigheternas order. Vi låg på reparation vid G ötaverken och gjorde en del konstiga reparationer som ingen i besättningen begrep sig på. Det var en konstig stämning ombord. Vi blev tillsagde att hålla tyst med det hela. En extraförstärkt smal gäng efter treans och fyrans lastningsskott på babordssidan föröver pa strongrummet, långt föröver, sattes det upp förstärkningar. Skepparen Bang-Melchior lät första, att eventuell information om allt detta arbete skulle ges av honom vid lämpligt tillfälle. Besättningen anade oråd. I Frihamnen lastade vi in en förfärlig massa trälådor. Vi lämnade Göteborg i hemlighet klockan den 8 december 1939 för resa till Port Said-Calcutta osv. En tröstlös resa. Överstyrman hette Gustafsson och var från Lerum. En riktig brottartyp med helskägg. Om jag kommer ihåg rätt blev John Böckman från Skurup i Skåne andrekock ombord sedan ordinarie andre kocken M almström m önstrat av i Yokohama i april Vi var över nästan hela världen, bl a i Kobe och Osaka i Japan. M ånga var de turer längs den amerikanska västkusten som Los Angeles, San Diego osv, innan vi hamnade i New York och pir 8. Har aldrig sett så många poliser på en gång. På kajen fanns det pansarvagnar. Hela besättningen ställdes upp på däck, medan beväpnade soldater genomsökte hela fartyget i jakt på fripassagerare. Besättningen stod så uppställda, att vi inte skulle se vad som pågick, men vi såg ryggarna på män som bar iland små trälådor. Vad de innehöll 6

7 berättade man inget om. Men på något konstigt vis, så läckte det hela ut. Hur vet jag inte? Vi hade haft guld för 40 miljoner dollar ombord, d v s, Riksbankens guldreserv. För mig verkar det dock mycket r nstigt med tanke på var rutt runt halva jordklotet, innan vi nådde New York. Det måste ha varit en skenmanöver helt enkelt. I februari 1940 räddade vi besättningen pä en tremastare som hette Chisholm. Det var i Karibiska sjön. Chiefen ombord pä Sagoland, Gustafsson från Fiskebäckskil, försvann spårlöst den 17 november Antagligen hade han hoppat överbord. Jag säg det inte själv, men man har berättat för mig att man funnit ett par skor ståendes vid relingen och att man hittade ett par strumpor på lejdstången. Det hela utspelades under resan San Pedro-Balboa. Vid ett tillfälle hade vi ett par liggedagar vid Seven Islands. D et ligger vid New Foundland. Besättningen lånade en livbåt och fiskade stor torsk med framgång. Det blev över 250 kg fin torsk, som rederiet via skepparen, köpte för 2 kronor kilot. Det var några underbara dagar med fint väder. Ny båt Jag mönstrade av Sagoland i Long Beach i Kalifornien den 30 augusti USAfick man inte gå iland om man inte hade en viss summa pengar på sig, eller hade en bekant i land. Vi var mer eller mindre internerade, M ed Gripsholm var ja g m ed om att m öta en s k m onstervåg Vykort från S.A.L. men fick dock röra oss fritt i stan. Vi sjömän var försedda med blåa sk "Seamans-Card". Vi blev ofta haffade på stan av poliserna, som ville kolla våra papper. Det var hårda bud i USA. En tuffhet som tillnärmelsevis inte existerade i Sverige. Det var sommar och fint väder. Jag var där i cirka en månad, innan jag blev tvingad att mönstra på Vasaholm den 30 september 1940 i San Pedro. Myndigheterna i USA meddelade att antingen tar du den här båten eller så burar vi in dig. Och detta utan någon som helst orsak. Vi hade inget brottsligt gjort, men sådan var tiden där över. Vi var sju man som mönstrade på i San Pedro. Vi kunde ha varit åtta, men kocken kom aldrig. Med Vasaholm råkade vi ut för en helvetesorkan. Det var utanför England. På den resan var jag andre kock och Söderberg förste kock. Skeppare ombord var Hjalmar Bergm an. Förste styrm an hette Gedda och andre styrman Svensson. Skorstenen knäcktes från fundamentet. Lejdaren, som var fastsatt med 3 nitar, böjdes uppåt från båtdäck och uppåt. Vi såg vrakrester från flotten flyta förbi och dä sa vi -D är gick vår chans. Det var ett oväder som ingen livbåt kunde tåla. Men det gick bra till slut. En händelse som etsat sig fast från tiden med Vasaholm var, att chiefen ombord gav sig på skepparen och slagsmål uppstod. Efteråt ståtade skepparen Bergman med en praktfull blåtira. Monstervågor Jag frågade Rolf om han hade varit med om sk monstervågor under sin sjömansbana? Rolf berättade. Jag var med Gripsholm 1953 och vid ett tillfälle råkade vi ut för en sådan våg. Man beräknade vågens höjd till 28 meter, därför att den hade krossat fönstren på bryggan. Ett stort piano i musikrummet slet sig och klämde fast en amerikansk dam som befann sig där. Hur det gick för henne vet jag inte. E fter en m ånad i USA blev ja g tvingad att m önstra på Vasaholm den 30 septem ber Åter på Vasaholm Vidare frågade jag var Lennart Carlegård tog vägen under åren , dä han enligt sjömansregistret inte var till sjöss. -Ja, sa Rolf, han var med i finska vinterkriget och klarade sig. Den 16 september 1942 mönstrade jag och Lennart Carlegård på Vasaholm som förste respektive andre kock med en hyra av 205 kronor respektive 135 kronor. Men jag blev tvungen att mönstra av redan efter 8 dagar, eller rättare sagt i Göteborg den 23 september Orsaken till detta var att jag fortfarande var schweizisk medborgare och att man måste vara svensk medborgare i de farvatten som Vasaholm skulle besöka. Lennart stod ombord till den 11 januari Det var tråkigt, för jag hade sett fram emot denna resa. När vi låg i Göteborg fanns det en stuveriarbetare som var en överdängare på att bomma mat från båtarna. Det var en 7

8 storväxt och kraftig karl i stor hatt. Oftast stack han in näsan i kabyssen och frågade om det möjligtvis fanns något över, som en kött- eller korvbit, bröd mm. Han hade ett öknamn som vad vida känt i hela Göteborg på den tiden, nämligen "Knutte-Knopp". Han hette egentligen Gösta Wendel och hade tidigare seglat i maskin. Han var en legend ibland sjömännen i Göteborg. Annars var det ett vanligt sätt att hjälpa sina kamrater, som gick utan jobb, att ta ombord dem, sä att de fick äta upp det som blivit kvar i karotterna. Det kunde komma en 5-6 man på en gäng. Resor på Tyskland Jag mönstrade på Hemland i Oxelösund som kock med en hyra av 215 kronor i m ånaden den 27 decem ber 1942 och vi gjorde sju resor till Hamburg. Lasten bestod av järnmalm till Tyskland. Skeppare ombord var Einar Nöring, som vikarierade för J.A. Steen. Vid ett tillfälle skulle jag gä fram till backen, där vi förvarade potatis i stora lårar, och hämta en pyts potatis. M edan jag stod där och fyllde spannen hördes plötsligt ett väldigt smatter över båten. Jag kände att det sved till i sidan av mig, men tänkte inte så mycket på det, utan gick tillbaka till kabyssen med hinken fylld av potatis. När jag kom tillbaka sa överstyrman; -H u r ser du ut egentligen. -V adå sa jag? - Du är ju alldeles blodig. Så nära döden hade jag aldrig varit under min tid som sjöman under andra världskriget. Det var ett jaktplan, av vilken nationalitet vet vi än i dag inte, men flera röda ränder finns på min kropp än idag efter de kulorna. Jag mönstrade av i Oxelösund den 2 mars Jorden runt med SOL-fartyg Den 9 september 1943 mönstrade jag som M ed Hemland gick vi i m alm fart på H am burg A rkivbild K rister Bång. kock med en hyra av 220 kronor i månaden på Boreland. Skepparen hette Lorentzon. Under resan blev jag plötsligt väldigt sjuk och blev tvungen att mönstra av i Callao i Peru den 3 januari Jag bars iland och hamnade pä Hospital Daniel Careon i Lima. Läkaren där satte sedan en spruta i ryggmärgen på mig, som nästan gjorde mig lam. På grund av dåliga förbindelser mellan fartyget och rederiet i hemorten, uppfattade m ina föräldrar att jag hade blivit lam, och var ordentligt oroliga. Vad det var för sjukdom fick jag aldrig veta. Kanske mitt efterhängsna magsår. Efter det att jag hade tillfrisknat, flög jag ner till Buenos Aires och m önstrade åter på Boreland den 31 januari 1944 och nu som förste kock med en hyra av 280 kronor i m ånaden. Jag m önstrade av i Göteborg den 18 mars Jag m önstrad e på S u n n an lan d den 23 augusti 1945 som förste kock med en hyra av 285 kronor i månaden. Skepparen ombord hette Seeman. Stuert ombord var Axel Dock och förste kocken hette Folke Nösman. Min födelsedag firade jag i Istanbul, d vs IS september Jag mönstrade av den 6 november 1945 och mönstrade på nytt i Göteborg den 9 november samma år, och dä pä Boreland som kock med samma lön och den bestämde Ola Hansson inom Broströmskoncernen. Han var kökspersonalchef. Det var bara att lyda order. Han efterträd d es sederm era av Sahlén och denne i sin tur av en som hette Thorin. Dessa bestämde vilken båt som man skulle tjänstgöra på. Men tiden ombord Boreland blev inte så läng, för jag blev tvungen att mönstra av på grund av mitt magsår den 14 november Med dessa båtar bestod lasterna huvudsakligen av styckegods och fruktlast. En gäng satt vi på Sjömanshemmet vid Stigbergsliden i Göteborg. En man som allmänt gick under namnet Kubiken kom in och sa att man sökte en kock till ett fartyg som låg i hamnen. Jag sa att jag var intresserad. Tyvärr sa Kubiken, han där hade anmält sig före dig, så han får gå före. Det visade senare att det fartyget förliste i Sydatlanten. Jag vill minnas att det var Vaalaren. Tur får man ha. B o rela n d i Göteborgs hamn vintern A rkivbild Bertil Söderberg. i* Tankbåt Jag m önstrade i stället på Julius, ett av världens största tankfartyg, i Göteborg den 24 novem ber 1945 som förste kock med en hyra på 290 kronor i m ånaden. Skeppare ombord kapten Lindahl. Vi hade lossat en del av lasten i Göteborg och skulle fortsätta till M almö, där resten av oljan skulle lossas. Jag var inne i min hytt och bjöd tim m erm annen på en öl sam tidigt som han hälsade mig välkommen ombord. Han satt i min koj och jag stod bredvid, när

9 Sunnanland var min första båt efter kriget. A rkivbild Bertil Söderberg. Resor i Medelhavet Den 15 mars 1948 mönstrade jag som stuert på Fernebo och det skedde i Venedig. Vi hade våra trader i Adriatiska havet och gick som oftast T rieste-v en ed ig -Izm ir (Sm yrna)-istanbul. Som stuert var min uppgift bl a att inhandla förnödenheter till fartyget. Jag blev bekant med en skeppshandlare som hette Hadidura i Trieste, och där gjorde vi våra inköp. Vi var ofta i Izmir, dvs Smyrna i Turkiet. När vi var lediga gick vi alltid till samma bar och blev på det sättet kända och vänligt bemötta. Mänga gånger var det överstyrman, andrastyrman, kocken och jag. Det blev oftast vid åttatiden på kvällen. Vi tog oss ett par öl och hade det trevligt. Stället hette Kafé Alastasione. Men trivseln avtog. Orsaken var att skepparen var svår att samarbeta med. Jag kontaktade rederiet och bad att få mönstra av och gjorde även så i Venedig den 17 maj Där ringde jag min gode vän och granne det plötsligt blev tvärstopp. Jag ramlade omkull i hytten liksom timmermannen. Det visade sig att vi hade gått på vid Göteborgs port, d v s på Vallholmen vid Valö, söder om Vrångö. Vi grundstötte så kraftigt, att 10 m eter av fartyget midskepps blev en meter hoptryckt. Grundstötningen var så häftig att huvudm askinen rubbades ur fundamentet liksom tre stycken hjälpkärror (som alstrar ström) i maskinrummet. Det fanns ingen ombord som stod upp efter den smällen. En del tankar sprang naturligtvis läck och en massa olja läckte ut. Skadorna var så stora att fartyget fick tas in för reparation. Dagen efter eldade man upp oljan utanför Vrångö. Ett enormt moln av tjock svart rök steg upp mot himmelen och ett rykte började gå att fartyget brann med besättningen om bord. Våra anförvanter blev naturligtvis oroliga, men rvktet var ju inte sant. Mitt magsår gjorde sig påmint igen och iag blev tvungen att mönstra av i Durban den 19 mars Jag blev kvar i Durban och gick på diet i tre veckor och var inlagd pä Konvoy Inn. Sedan mötte jag upp igen i Nynäshamn och då som stuert med en hyra av 465 kronor i månaden. Det var den 30 juni samma år. Min tid pä Julius varade i nästan tvä år och fartyget fördes av trenne olika skeppare, Lindahl, Fovoust och Sandstig. Vid ett tillfälle tappade vi propellern och blev liggande i tre månader utanför Willemstad, i närheten av Aruba, utanför Venezuelas kust, i väntan på en ny frän Götaverken. Ombord hade vi en hund som födde ungar. Hunden hette Ceasar, och blev omgående döpt till Julius Ceasar av besättningen. I Julius var jag m ed om att gå på grund Foto G ötaverken. Fernebo var byggd 1945 på Lindholm en för Ä ngbåts AB Ferm. H on seglade i M edelhavet då ja g var m önstrad. Foto Skyfotos.

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall

Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Se-på-påse: Förskolan kan själv! Ikaros fall Nationalmuseums samlingar kan användas på många olika sätt i undervisningen i bland annat svenska, historia, samhällskunskap och bild. Möt konsten i en visning

Läs mer

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos!

Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Resebrev nr 11, 3 oktober 11 november 2011. Resan runt Leros, Kalymnos, Lipsi, o Patmos! Efter att vi lämnat av Torpagojorna o båten Hero på Kos, tog vi en segling ner på södersidan av Kos. Som vanligt

Läs mer

Minnesord över Sven Vifors.

Minnesord över Sven Vifors. Minnesord över Sven Vifors. Första gången jag lärde känna Sven var 1980 i samband med att Johnson Chemsun byggdes och levererades från Kockums varv i Malmö där Sven var leveransövervakare av fartyget.

Läs mer

Från Grossenbrode till Väsbyviken

Från Grossenbrode till Väsbyviken Från Grossenbrode till Väsbyviken Lördagen den 17 april kl. 06:00 klev vi av båten i Rostock Tyskland. Från början var tanken att vi skulle flyga ner från Nyköping till Lübeck under fredagseftermiddagen

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden

Program NTPR-resan 2007 U B C C. British Car. United. Clubs Gothenburg Sweden Program NTPR-resan 2007 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden NTPR 2007 dag för dag Lördagen den 2 juni Klockan 8:00 lämnar Stenafärjan Göteborg och då finns vi ombord. 11:15 är vi i Frederikshavn

Läs mer

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en

Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en Den magiska sjön. (Saga från Chile) Det var en gång en mycket mäktig kung som bara hade en enda son. Pojken skulle en dag få ärva hela kungariket, men han var så sjuklig och svag att kungen undrade om

Läs mer

Kapitel 3. Här är en karta över ön

Kapitel 3. Här är en karta över ön Kap 1 Skeppet Jag var på en färja och jag skulle över till Danmark och spela Champions League finalen som är det bästa man kan vinna i fotbollsvärlden. Jag spelar i FC Liverpool och vi ska möta Bayern

Läs mer

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då?

Idag ska jag till djurparken! Wow vad kul det ska bli. Det var 2 år sedan jag var där sisst? Hur gammal var Rut då? MATTE PÅ ZOO HEJSAN! Jag heter Mattias och jag är 8 år. Jag kallas Matte, det har jag gjort sedan jag var väldigt liten. Jag har tre syskon. Elin, Matilda och Rut. Elin är två år mindre än mig. Matilda

Läs mer

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda

NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET. Jesper Norda 2001 NIO FÖRSÖK ATT ÄNDRA PÅ HÄNDELSEFÖRLOPPET Jesper Norda Hyr filmen Breakdown (Kurt Russel, Kathleen Quinlan m fl, regi: Jonathan Mostow, 1997). I det tysta och stilla partiet, när Amy har lämnat Jeff

Läs mer

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan.

Om författaren. Om boken Det handlar en tjej som hittar ett monster i en källare. Tjejen heter Sara och går i Årstaskolan. Om författaren Namn Linnéa Ålder 9 år Intresse Handboll och teater Böcker som jag inspireras av Twilight 1 Familj Min storasyster, min mamma och min pappa Tidigare utgivna böcker Den magiska dörren Tackar

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse

Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Resebrev från Gran Canaria, Tenneriffa, La Gomera, El Hierro och med besök av Lisa o Sivert, Anette o Kenneth, Monica o Peter o Inger o Hasse Under denna period har vi hunnit besöka Gran Canaria, Teneriffa;

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra!

Slutsång. Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag. och ha det så bra! Slutsång Melodi: "Tack ska du ha, Kalle heter jag, vad du heter gör detsamma tack ska du ha!" Slut för idag, tack för idag. Vi ska ses på torsdag och ha det så bra! En liten båt En liten båt blir ofta

Läs mer

Inplaceringstest A1/A2

Inplaceringstest A1/A2 SVENSKA Inplaceringstest A1/A2 Välj ett ord som passar i meningen. Skriv inte det! Ring in bokstaven med det passande ordet! Exempel: Smöret står i kylskåpet. a) om b) på c) i d) från Svar c) ska ringas

Läs mer

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15.

Sömngångare. Publicerat med tillstånd Förvandlad Text Mårten Melin Bild Emma Adbåge Rabén & Sjögren. I_Förvandlad2.indd 7 2011-01-26 15. Sömngångare När jag vaknade la jag genast märke till tre konstiga saker: 1. Jag var inte hungrig. Det var jag annars alltid när jag vaknade. Fast jag var rejält törstig. 2. När jag drog undan täcket märkte

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by

Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04. BestKust Feskarna 04. Sponsored by Specialtidning för BestKust Feskarna, Grovfjord 04 BestKust Feskarna 04 Bra fiske efter havskatt och torsk Sponsored by Innehåll BestKust Feskarna 04, 2:a resan till Grovfjord Nord-Norge Uppresan till

Läs mer

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld

Douglas Foley. Habib: Tre gånger guld Douglas Foley Habib: Tre gånger guld Tidigare utgivet av Douglas Foley: Ingen återvändo 2001 Shoo bre 2003 Habib: Meningen med livet 2005 Habib: Friheten minus fyra 2005 Habib: Paris tur och retur 2006

Läs mer

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27

Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Lissabon Porto Santo Madeira 2009 09 16 2009 09 27 Nu var det dags att lämna fastlandet för att segla mellan öar i ca 7 månader framåt. Efter att ha fyllt diesel och sett till att passa in tidvattnet åkte

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter.

Kapitel 3 ÖN. Ön jag bor på är ganska bergig. På vissa ställen är det slätter. ÖN Kapitel 1 Jag heter sir Lincon och jag är en uppfinnare och en kapten. Jag är 42år gammal och jag föddes 1895 i Sverige. Jag har uppfunnit flygplanet, luftskeppet och robotfågeln. Mitt fartyg heter

Läs mer

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA

PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO EN JULIASAGA Daniel Lehto 2011 daniellehto@yahoo.se Till Julia PAPPA ÄR UNDERSKÖTERSKA DANIEL LEHTO Pappa jobbar på ett boende för gamla människor. Det är ett roligt

Läs mer

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22

Norgeresa med Fortum Power Riders. 2014-05-17 tom 2014-05-22 Deltagare: Håkan Andersson, Börje Salonen och Frank Skaufel. En kväll i februari träffades Börje och jag hemma hos honom för att titta på en trolig rutt i Norge till sommaren. Börje hade redan bokat in

Läs mer

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här:

Tom var på väg till klassrummet, i korridoren såg han en affisch det stod så här: -Hörde du ljudet? -Var inte dum nu Tom sa Tobias! Klockan ringde. Rasten var slut, dom hade sv efter. När de kom in sa sura Margareta idag ska vi skriva en bok med åtta kapitel och du Tom får hemläxa.

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933.

Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Personporträtt av Telegrafist Stig-Åke Wallin Född i Bengtsfors 1933. Stig-Åke Wallin på 1960-talet. Skrivet av Sven-Erik Nyberg 2013-07-29. seonyberg@gmail.com 1 Stig-Åke Wallin var kanske den mest språkbegåvade

Läs mer

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1

LUNDSKOLAN LUNDBLADET. Nummer 1 LUNDSKOLAN LUNDBLADET Nummer 1 INLEDNING VÄLKOMMEN Välkommen till det första numret av vår skoltidning. Tidningen kommer att starta som en någorlunda vanlig tidning men kommer efter hand bli något mer.

Läs mer

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och

Ja jag la bort den sa mamma. Den ligger i mitt rum sa mamma. Kan du vara kvar i luren? En liten stund sa mamma. Men pappa är ju borta i en månad och Jag och min morbror. Jag var hemma själv och satt i soffan. Jag har inget och göra. Vart är tv kontrollen någonstans? Har mamma tagit bort kontrollen? Jag får väl leta sa jag med en suck. Ring ring, är

Läs mer

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det

Kapitel 2 -Brevet Två dagar senare. Så såg jag och min BFF ett brev som låg under dörren. På brevet stod det Kapitel 1 -Hej Hej jag heter Minna. Min skola heter Santaskolan. Jag är 11 år. Min bästa kompis heter Smilla. Hon och jag har länge undrat över en dörr på skolan den tycker vi är märklig. Den ligger i

Läs mer

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix

ABC klubben. Historiestund med mormor Asta. Av Edvin Bucht. Djuptjärnsskolan Kalix ABC klubben Historiestund med mormor Asta Av Edvin Bucht 3a Djuptjärnsskolan Kalix Nu är Lea, Jacob och Dennis på väg till sin mormor, Asta som hon heter. Dom körde från orten Kalix, till deras mormor,

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg

Sju små sagor. i urval av Annika Lundeberg Lilla Sju små sagor i urval av Annika Lundeberg Bockarna Bruse Med bilder av Christina Alvner Det var en gång tre bockar, som skulle gå till sätern och äta sig feta och alla tre hette de Bruse. Vägen till

Läs mer

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER

BYRÅN SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER SE OM DU KAN LÖSA GÅTAN! LÄMPLIGT FRÅN 7 ÅR OCH UPPÅT - TIDSÅTGÅNG: CA 20 MINUTER Cindy Sherman är nästan alltid själv med i sina fotografier. Hon klär ut sig och spelar olika roller framför kameran. I

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning

TÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning ÖI ROLLSPEL F 003 Sidan 1 av 5 Försäkringstolkning Ordlista stålskena fraktur brott i handleden akuten amputering konvention avtal efterskott omprövning överklaga SJUVÅRD VID ILLFÄLLIG VISELSE UOMLANDS

Läs mer

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2

De gröna demonerna. Jorden i fara, del 2 De gröna demonerna Jorden i fara, del 2 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-35-4 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin

Om författaren. Om boken. Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om författaren Namn Aron Ålder 9 år Intressen Fotboll och mat Klass 3b Tack till Love Dohns Josef Sahlin Om boken Klara är elva år och har en kompis som heter Amanda. Det finns en dum kille som heter Tobias.

Läs mer

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag!

Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Resebrev nr 4, 2014 Några veckor i Marmarisområdet tillsammans med Malin o Martin som var här för att fira Martins 40 års dag! Efter att vi själva seglat runt någon vecka hann vi med ett trevligt möte

Läs mer

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus

Buslus. 1. Buslus flyttar inomhus Buslus 1. Buslus flyttar inomhus Det var en gång en liten lus som hette Buslus. Hon bodde i ett träd med sin storebror och sin lillasyster. Deras mamma och pappa fanns inte längre, de hade hoppat upp på

Läs mer

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp

Rödluvan. Med bilder av Mati Lepp Rödluvan Med bilder av Mati Lepp Det var en gång en liten flicka som var så söt och rar att alla människor tyckte om henne. Den som älskade henne allra mest var hennes gamla mormor. Alltid när hon kom

Läs mer

Den kidnappade hunden

Den kidnappade hunden Den kidnappade hunden Lisa, Milly och Kajsa gick ner på stan med Lisas hund Blixten. Blixten var det finaste och bästa Lisa ägde och visste om. När de var på stan gick de in i en klädaffär för att kolla

Läs mer

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor.

Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Resebrev nr 9, 12 juli 11 augusti 2011. Rekresa till Kos o mötet med Emma o Andreas med resp, plus Familjen Sturesson som var på besök i 2 veckor. Efter att Elin o Larsa lämnat oss så tog vi en seglig

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s

POLEN 2011. Jesper Hulterström. V10 s POLEN 2011 Jesper Hulterström V10 s 1 Jag heter Jesper Hulterström och Har varit på utlandspraktik 5/5 25/5 i Polen i en stad vid namn Tuchola. Resan varade i 3 veckor och den gjorde jag med John Pettersson

Läs mer

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen

Resedagbok. Studieresa Limousin- och Blondeföreningen Resedagbok Studieresa Limousin- och Blondeföreningen - onsdag 24 juli 2013 07:59 Äntligen på väg! Några hade hoppat på redan i Varberg och resten hoppade på på Erikslund utanför Ängelholm. Totalt är 26

Läs mer

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND

UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND AV HÉLÈNE LUNDGREN UTMANANDE PADDLING OCH SPÄNNANDE NATUR PÅ SHETLAND Kraftiga dyningar, grottor, vikingahistoria, sandstränder och vackra klipportaler längs Shetlandsöarnas kust. En dramatisk natur med

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen

Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Instuderingsfrågor till Audioguiden på Titanic-utställningen Bild 1 1. I vilken stad började historien om Titanic, Olympic och Britannic? 2. Vem var Lord James Pirrie? 3. Vad var Harland & Wolff? 4. Vad

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär

2.Brevet! Idag har något konstigt hänt i skolan. Det var ett brev som stack ut i en liten springa i dörren, på. det såhär 1.Hej! Hej jag heter Jakob. Jag är 9 år och går på Havsundaskolan. Jag gillar att spela fotboll och hockey. Jag älskar min t-shirt och mina jeanshorts. Vår lärare heter Kerstin, hon är så snäll. Min allra

Läs mer

Borlänge Skolors Musikkår

Borlänge Skolors Musikkår Borlänge Skolors Musikkår 27 juni 8 juli 2013 Nu är det snart dags att stiga på bussarna och åka till Lido di Jesolo! Vi ledare ser fram emot ett par härliga veckor tillsammans med er och hoppas att allt

Läs mer

Hörmanus till elevboken (sfi D)

Hörmanus till elevboken (sfi D) 1 Nyheter Lyssna på nyheterna. Vilka påståenden stämmer med nyheterna. Det blir fyra bokstäver över. 1 Elever som byter gymnasieskola eller program får räkna med att de ibland måste studera fyra till fem

Läs mer

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip

Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 1 hej! Sid: 5 Kapitel: 2 brevet Sid: 6 Denna bok är tillägnad till mina bröder Sindre och Filip Kapitel: 3 nycklarna Sid: 7 Kapitel: 4 en annan värld Sid: 9 Kapitel: 5 en annorlunda vän Sid: 10

Läs mer

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan.

Extratips. Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Extratips Lärarhandledningen är gjord av Ulf Nilsson, lärare i svenska och SO på Skönadalsskolan. Boken finns som ljudbok, inläst av Astrid Lindgren. Låt eleverna lyssna på något eller några av kapitlen.

Läs mer

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande

Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen. Resor Frivilliga åtagande Konsumentköplagen Lag om distansavtal och avtal utanför affärslokal Konsumenttjänstlagen Köplagen Resor Frivilliga åtagande Avtal En klädbutik ska rea ut förra årets jackor för 999 kr. De annonserar, men

Läs mer

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe.

Tillsammans med Birger, Maria, Helena och Annika fick jag en god kopp kaffe. Måndag den 9 november 2009 Hej kära dagbok. Jag började min resa tidigt den här dagen. Redan klockan 5.30 blev jag hämtad av Birger och damerna. Birger körde oss så lugnt och säkert till Arlanda. På Arlanda

Läs mer

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min

SMÅLAND. Kapitel 1. - Jag har en ide vi kan väl resa genom Sverige, till. - Jaa det är en jätte bra ide men, vad ska vi göra med min Kapitel 1 SMÅLAND Vi är hemma i Malmö hos min kompis Stephanie och vi satt och tittade på tv och så tittade vi på ett program om Sveriges landskap. Sen kom Stephanie på en ide, hon sa - Jag har en ide

Läs mer

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag.

Test 2b: Läsa. Samhällsservice SOMMARFEST! Sagostundens förskola. Jag förstår anslag. Samhällsservice Cecilia och Jo han har en dotter som är 3 år. Hon he ter Astrid och går på förskolan. En dag när Cecilia hämtar Astrid ser hon det här anslaget. Jag förstår anslag. SOMMARFEST! Alla föräldrar

Läs mer

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE

Den. ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE Den ruttna hämnden MARIA FRENSBORG INGRID FLYGARE 1 1 så typiskt isabella! Det hade varit inbrott på ICA. Och bara för att hon var ICA-Sivs dotter så var hon tvungen att bete sig som värsta mall-apan.

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Utsikt över Europapark från ett torn.

Utsikt över Europapark från ett torn. DE SISTA DAGARNA I fredags morgon packade alla sina väskor och steg på bussen för att åka till Europapark! Bussresan gick ganska snabbt och väl framme fanns det massvis med olika attraktioner, allt från

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture

Frågor. Svar. Elevuppgifter Kim och Lina badar en bil. Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Elevuppgifter Kim och Lina räddar Sture Frågor 1. Vem är Sture? 2a.Vad gör Sture? 2b. Varför gör han det? 3. Kim vill rädda Sture. Hur gör han då? 4. Varför kommer brand-bilen? 5. Vad gör Sture till sist?

Läs mer

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete

Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Bilarnas äventyr ett helt års projektarbete Höstterminen startade med två veckors inspirationsaktiviteter i närmiljön. Barnen gick på utflykt till bl.a lekplatser, fårhagen och till Landevi som höll på

Läs mer

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k

Nu, då och sen. m i n e g e n b o k Nu, då och sen m i n e g e n b o k Innehåll Hur mår du idag? Rita ansikten i den gula ringen! Hej! Det här är din egen bok 3 Det här är jag idag 4 5 Min resa 6 Mitt nya hem 7 Så här såg det ut där jag

Läs mer

Utforskarna. ålder 4-5 år

Utforskarna. ålder 4-5 år Utforskarna ålder 4-5 år I våra mål satte vi upp att vi ville ha mer drama, konstruktion och berättelse. Detta gjorde att vi delade upp utforskarna i tre grupper med dessa områden som fokus. Barnen fick

Läs mer

SVENSKA Inplaceringstest A

SVENSKA Inplaceringstest A SVENSKA Inplaceringstest A Välj ett ord som passar i meningen. Använd bara ordet en gång. Exempel: Smöret står i kylskåpet. Det ringer på dörren. Han fick ett brev från mamma. De pratar om vädret. om /

Läs mer

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran

Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran Cinque Terre - fem små byar vid Italienska rivieran När vi lämnade Lugano i Schweiz for vi i princip rakt söderut. Vägen var i vår karta märkt som en motorväg, men det var den smalaste och krokigaste motorväg

Läs mer

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6

Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Innehållsförteckning Kap 1 sida 2 Kap 2 sida 3 Kap 3 sida 4 Kap 4 sida 5 Kap 5 sida 6 Kapitel 1 David Drake är 28 år och bor i Frankrike.Han bor i en liten lägenhet långt bort från solljus.under sommaren

Läs mer

En prinsessa möter sin Skyddsängel

En prinsessa möter sin Skyddsängel En prinsessa möter sin Skyddsängel rinsessan Ileana föddes 1909 i Bukarest i Rumänien och var den yngsta dottern till Kung Ferdinand och drottning Marie. När hon var liten hade hon ett möte med änglar

Läs mer

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land.

Emigration betyder att man flyttar från sitt land. Vi säger, att man emigrerar från sitt land. Man kan också säga, att man utvandrar från sitt land. Människor har flyttat i alla tider För två miljoner år sedan uppkom de första människorna i Afrika. Allt sedan dess har människor spritt sig över hela jorden. I alla tider har människor också flyttat från

Läs mer

Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo

Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo Ett brott är ett brott... av Lovisa Wirdemo Tommy och Flisen hoppar av bussen vid Lilla torget i Alingsås. Skall vi sticka till godisaffären, undrar Flisen ivrigt och känner efter i byxfickan efter 50-

Läs mer

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige

Elever vid Kista folkhögskola berättar om. Min första tid i. Sverige Elever vid Kista folkhögskola berättar om Min första tid i Sverige Baarlin berättar om första tiden i Sverige Jag heter Baarlin. Jag kom till Sverige i juli 2005. Jag åkte till Finland. Jag satt i arrest

Läs mer

Du är den jag vill ha

Du är den jag vill ha Text (Rosa): Måns Gahrton l Text (Ville): Johan Unenge Du är den jag vill ha Baserat på en berättelse av Måns Gahrton och Johan Unenge Illustrationer: Johan Unenge www.livetenligtrosa.se du är den jag

Läs mer

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03

Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03. BestKust Feskarna 03 Specialtidning för BestKust Feskarna, Havskatt Måseskär 03 BestKust Feskarna 03 Havskat t f iske med Tuna Clipper i vat t nen ut anf ör Måseskär. Havskatt på 3.2 kg störst idag I nnehåll BestKust Feskarna

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8.

Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8. Guteträffen och Rügen, kombinerad träff o semesterresa. 20/7 1/8. Fredamorgonen den 20/7 startade vi från ett soligt Bollnäs med siktet inställt på Nynäshamn för vidare färd till Gotland och ett besök

Läs mer

Båten. Våran båt modell

Båten. Våran båt modell Båten Våran båt modell Vassbåten är bland dom äldsta båtarna som funnit tillsammans med flottar och kanoter. Båtar är inte den första farkost som människan konstruerat för att färdas över vatten. Det var

Läs mer

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958

Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Rolf Lundblads helg & vardag i Kungliga Flottan som eldare 1957-59 Södermanland på Jungfruresa till Mälaren 1958 Det började en kall höstdag, 5 november 1957. Många av oss hade kommit direkt från sjön,

Läs mer

Killen i baren - okodad

Killen i baren - okodad Killen i baren - okodad 1. R: (Säger sitt namn och hälsar välkommen.) K: Tack. Ja, e hmm jag tänkte väl bara säga så här att det känns djävligt konstigt å vara här. Jag brukar gå till doktorn när jag...

Läs mer

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012

Publicerat med tillstånd Hjälp! Jag gjorde illa Linn Text Jo Salmson Bild Veronica Isaksson Bonnier Carlsen 2012 Hjälp! Jag Linn gjorde illa hjälp! jag gjorde illa linn Text: Jo Salmson 2012 Bild: Veronica Isaksson 2012 Formgivare: Sandra Bergström Redaktör: Stina Zethraeus Repro: Allmedia Öresund AB, Malmö Typsnitt:

Läs mer

Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström

Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström Författare:Julia Ahola och Thea Kjellström Hela klass 5A har samlat in pengar till en klassresa.evelina har samlat in mest av alla.dom ska åka till Karibien och dom ska bo på en kryssning på havet.det

Läs mer

Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien

Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien Resebrev nr 1, 2011 - Trapani Sicilien Året började med att vi tog en 10 dagars semester från Sverige, i januari månad, för att besöka Trapani o möta vårsolen. Hemma var det ju svinkallt o massor med snö

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk AV-nummer 41511tv 1 Mitt Jobb svenska som andraspråk Programvinjett Buba veterinär /Veterinären Buba Badjie tar emot dagens första patient, en katt, på djurkliniken i Bromma./ Kattens ägare: Tjena. Vem

Läs mer

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen!

KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR. 14 - i solen! KLASSRESAN SOL, HAV & VENTYR 14 - i solen! 9A från Länna skola utanför Norrtälje En vecka i maj hade vi på Hostal San Miguel i Nerja besök av klass 9A från Länna skola utanför Norrtälje. De hade jobbat

Läs mer

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United

Program NTPR-resan 2009 U B C C. British Car. United Program NTPR-resan 2009 U B C C United British Car Clubs Gothenburg Sweden 9 januari 2009 NTPR 2009 dag för dag - en preliminär tankeställare Onsdag 10 juni Anglo Bridge kallas DFDS fraktrutt mellan Göteborg

Läs mer

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN.

POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. POMPERIPOSSAS SÅNGHÄFTE HÄR KOMMER LITE AV VÅRA SÅNGER SOM VI SJUNGER PÅ SAMLINGEN OCH PÅ TEATERVERKSTADEN. Nu spelar vi på trumman. Nu spelar.på trumman Han/hon spelar medan vi sjunger såhär God dag,

Läs mer

Sune slutar första klass

Sune slutar första klass Bra vänner Idag berättar Sunes fröken en mycket spännande sak. Hon berättar att hela skolan ska ha ett TEMA under en hel vecka. Alla barnen blir oroliga och Sune är inte helt säker på att han får ha TEMA

Läs mer