Fullständig kvalitetskontroll med PS710

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullständig kvalitetskontroll med PS710"

Transkript

1 NR MÄSSPECIAL Hannover mässan 4 8 april, Hannover/Tyskland Elfack 9 13 maj, Göteborg/Sverige Vi gör det svårt för våra kunder att göra fel Wind Power maj, Anaheim/USA Kommentar, VD Sten Alfredsson trots en hårdnande internationell konkurrens vinner elpress fortsatt mark, vilket främst beror på genomgående hög kvalitet inom vårt produktsortiment, systemtänket samt vår mycket kompetenta personal. SID 6 Fullständig kvalitetskontroll med PS710 elpress presenterar sin hittills mest avancerade tekniska lösning för marknaden. Den hydrauliska pumpen PS710 är helt unik i sitt slag. Vi skräddarsyr PS710 för kundens räkning, säger mattias Östman, produktchef. SID 4 Tävling tävla på sidan 8 och vinn en Pl451m, fi ckkniv och led-fi cklampor. SID 8

2 System Elpress symboliserar Elpress ledord säkerhet och kvalité. För att uppnå en säker förbindning erbjuder Elpress certifierade lösningar av kombinationen kabel, kabelsko och verktyg. För att installationen ska bli korrekt bör montören genomgå en utbildning i kontaktpressning. Vid ej standardiserade lösningar kan Elpress konsulteras och vår egen produktion och laboratorium verifierar er lösning. Ett förebyggande underhåll i form av service av våra verktyg är en grund för att systemet ska fungera. Certifierade lösningar, utbildning, konsultation och service är System Elpress din säkra förbindning! CERTIFICATION FÖR ATT UPPNÅ en säker förbindning erbjuder vi certifierade lösningar av kombinationen kabel, förbindning och verktyg. Detta för att du som användare ska känna dig trygg när du använder våra system samt att en säker förbindning ska uppnås vid rätt handhavande av våra produkter. CONSULTING VI HAR utvecklat, tillverkat och marknadsfört kompletta kon taktpressningssystem för elektriska förbindningar i mer än 50 år. Vi har både kompetens, erfarenhet och utrustning för att uppfylla dina behov. Vi erbjuder: Tester i eget laboratorium Problemlösning Teknisk support och kundsupport Kundanpassade produkter Revisioner och tekniska bedömningar hos er ACADEMY RÄTT UTBILDAD personal säkerställer kvalitén på produkter och tjänster. Utbildningens intyg fungerar som ett kvalitetsdoku ment mellan dig och din kund. Varje utbildning har två nivåer; en basutbildning som passar alla, samt en vidareutbildning som riktar sig till konstruktörer, arbetsledare och kvalitetsansvariga. Dessutom finns möjlighe ten att själv skräddarsy utbildningen så att innehållet passar behoven inom företaget. Ni bestämmer också om utbildning en ska vara företagsförlagd eller hållas i Elpress utbildningslo kaler. SERVICE FÖREBYGGANDE underhållsavtal säkerställer kvaliteten på din förbindning. Elpress service erbjuder en flexibel servicelös ning för ökad trygghet med snabb service och hög tillgäng lighet. Vi erbjuder: Avtal förebyggande underhåll Kalibrering av certifierade verktyg Reparation/underhåll av verktyg Verktyg för uthyrning Försäljning av reservdelar 2

3 ConSUltInG Vi hjälper dig säkerställa högsta kvalitet För att möta kundernas ökade krav på kvalitet har Elpress skapat en helt ny tjänst: Consulting. Fokus på kvalitet är ett globalt krav, menar Liselotte Wågström, Consulting Manager på Elpress. VaD beror en markant efterfrågan av kvalitet på samtliga marknader på? liselotte Wågström tror att svaret är ganska enkelt. Våra kunder vill kunna försäkra sig om att det jobb de utför klarar verklighetens tuffa krav. Varje allvarlig olycka till följd av slarv eller okunnighet bidrar till en ökad kvalitetsmedvetenhet, säger hon. I mer än 50 år har elpress utvecklat och tillverkat kompletta kontaktpressningssystem för elektriska förbindningar. Vi har med andra ord resurser att hjälpa våra kunder säkerställa högsta kvalitet i sin produktion, säger liselotte. Inom ramen för Consulting ryms tjänster som laboratorietester, revisioner och valideringar på plats hos kund, kundanpassade lösningar och problemlösning. tjänsterna är inte nya i sig, i alla år har vi supportat våra kunder med den här typen av frågor. när vi nu samlar dem som en specifi k produkt Consulting synliggör vi våra spjutspetskompetenser och gör dem mer tillgängliga för alla våra kunder, säger liselotte. Varje allvarlig incident till följd av bristande kunskap bidrar till ett ökat kvalitetsmedvetande Liselotte Wågström I praktiken går det ofta till så att kunden ställer en fråga till elpress säljare eller support. Kunden har kanske problem med någon av sina applikationer och behöver en speciell förbindning eller en speciell kombination av kabel och kabelsko. med tydliga rutiner och mallar för den här typen av ärenden blir elpress snabbfotad in i processen, menar liselotte. Inom Consulting ryms frågor av de mest skiftande karaktärer. många frågor löser vi på stående fot, det sköter vår tekniska support precis som vanligt. andra frågor kräver mer omfattande utredningar, säg att det handlar om en helt ny kabelsko till bilindustrin, det kräver flera veckors intensivt arbete med kontroller och tester för att säkerställa kvaliteten för kunden. eller säg att kunden vill göra elektriska cykeltester på en kabelsko i vårt laboratorium, det är ett väldigt omfattande arbete och kan ta upp till en månad, säger liselotte. Utifrån ett antal givna förutsättningar, såsom material, tillverkare, normer och standarder uppskattar elpress nödvändig tidsåtgång och vilka resurser uppdraget kommer att ta i anspråk. Vi ser att våra kunder blir allt mer måna om den egna produktens slutkvalitet, inte minst eftersom deras kunder i sin tur kräver försäkringar om hållbarhet och säkerhet. Consulting är vårt sätt att möta våra kunders ökade krav på kvalitet och tillsammans med Certifi ering, academy och Service är Consulting det fjärde ben som gör att vi står stadigt i den spännande utvecklingen av vår bransch, menar liselotte. Liselotte Wågström, Consulting Manager på Elpress. Vi erbjuder: Teknisk support och problemlösning Kundanpassade lösningar Revisioner och valideringar på plats hos er Tester i laboratorium Du får tillgång till: vår utvecklingsavdelning som utarbetar förslag efter dina önskemål vår produktion som kan tillverka unika kundlösningar vårt laboratorium som kan bistå med bland annat elektriska tester mekaniska tester korrosions- och miljötester 3

4 MÄSSPECIAL Välkommen till Elpress monter på Hannover mässan 4 8 april, hannover/tyskland monternummer e06, hall 012 Det ska vara svårt att göra fel Bland ungefär utställare från drygt 60 länder fi nner du Elpress centralt placerad på Hannover mässan. VI levererar systemlösningar för kontaktpressning. en säker förbindning handlar väldigt lite om den enskilda kontakten, eller om det enskilda verktyget utan om kombinationen kabel + förbindning och operatör. System elpress består av förbindningar och verktyg som är testade tillsammans för optimal montering. ett riktigt handhavande är naturligtvis också väsentligt för en säker förbindning. System elpress tillgodoser den kvalitetsmedvetne kundens behov och det är vårt viktigaste budskap under hannover mässsan, säger frank Goebbels. elpress tar under våren steget fullt ut under mässorna och presenterar alla produkter i System elpress. Vi har med oss högteknologiska certifi erade verktyg som helt nya PS710, en hydraulisk pump som ligger långt fram om inte längst fram i vad branschen kan erbjuda vad gäller kontaktpressning. Vi tar också tillfället i akt att visa våra spetskompetenser som service, utbildning och konsulting. med över femtio års fokus på säkra förbindningar kan vi idag erbjuda lösningar bortom förbindningar och verktyg, säger frank Goebbels. Personen som håller i verktyget har alltid varit central för elpress. all utveckling utgår från användarens behov, kvalitetsmässiga, säkerhetsmässiga, ergonomiska och kostnadsmässiga. Det hoppas jag att alla besökare i vår monter får erfara, säger frank. Välkommen! Välkommen till Elpress monter på Awea Wind Power maj, anaheim/usa monternummer 2532 WInDPoWer Conference & exhibition 2011 kommer att äga rum vid anaheim Convention Center i anaheim, California, maj. mässan anordnas av american Wind energy association (awea) där elpress är medlem. mässan sammanför visionärer inom vindindustrin, industriexperter samt investerare, och liknar inte någon annan vindindustrimässa i världen. Det är tredje gången som elpress deltar på mässan och vi fi nns i monter Vill du läsa mer om mässan så besök mässans hemsida, nyhet PS710 - fullständig kvalitetskontroll för kablagetillverkare I SambanD med hannover- och elfackmässan presenterar elpress sin hittills mest avancerade tekniska lösning för marknaden. Den hydrauliska pumpen PS710 är helt unik i sitt slag. med PS710 kan användaren säkerställa sina marginaler och ha fullständig kvalitetskontroll. Pumpen har ett avancerat styr- och övervakningssystem och uppkopplad mot en PC följer man enkelt loggningen av kontaktpressningarna i realtid. Vad vi vet är pumpen på det här sättet helt unik, säger mattias Östman, produktchef på elpress. På mässorna visas PS710 tillsammans med en PC och besökaren kommer i realtid kunna se kontaktpressningen på skärmen framför sig och få den kvalitetssäkrad. PS710 fi nns i flera olika varianter. Vi skräddarsyr PS710 för kundens räkning. Utifrån någon av de tre basvarianterna gör kunden ytterligare tillval vad det gäller exvis slanglängd, batteri eller nätdrift, och stickkontakt beroende på användarland. De enklare varianterna har inget avancerat styr- och övervakningssystem men är fortfarande mycket liten och snabb i jämförelse med föregångaren PS700, säger mattias Östman. PS710 batteri- och nätdriven hydraulisk pump för kontaktpressning av förbindningar Mått Vikt Li-ion batteri Inbyggd nätdel Arbetstryck 370 x 250 x 160 mm ca 11 kg 28,8 V 3 Ah alt. 21,6 V 3 Ah VAC Hz bar 4

5 MÄSSPECIAL Välkommen till Elpress monter på Elfack 9 13 maj, Göteborg/Sverige monternummer b02:01 System Elpress Så uppfyller vi dina krav på säkra förbindningar Till skillnad från Hannovermässan som riktar sig mer mot industrikunder träffar vi på Elfack fl er slutanvändare som montörer och installatörer. Ändå kommer Elpress monter att se i stort sett likadan ut på båda mässorna eftersom behovet av våra produkter och tjänster är lika stort hos alla våra kundkategorier, berättar Katarina Forsberg. UtbUDet av nyheter är i år stort för den som vill klämma och känna. hetast är naturligtvis den hydrauliska pumpen PS710, som kommer direkt från tillverkningen. beställer man en sådan under mässan får man en mycket förmånlig offert med mässkampanjpris och en led fi cklampa på köpet. Vi kommer också att visa favoriter från i fjol, handtången es2258 med kännbara 30 procents lägre handtagskraft, en stor ergonomisk uppgradering som även gäller el2258, säger Katarina. ytterligare en presspistol på plats som rönt stor uppskattning från kunder är den ergonomiska och stabila PVl1300 med 13 tons presskraft. men förutom verktygen, som en van besökare på mässan vid det här laget förmodligen redan känner till, kommer elpress i sin monter även att informera om de egna spetskompetenserna i form av tjänster som många besökare kanske inte är lika bekant med. System elpress är kombinationen av certifi ering (d v s förbindningar och verktyg som är testade tillsammans för optimal montering), konsulting, utbildning och service. för första gången dukar vi upp ett härligt utbud med samtliga System elpress produkter och tjänster, som är ett resultat av våra kvalitetsmedvetna kunders höga krav på säkra förbindningar, berättar Katarina. Självklart får alla besökare i elpress monter ta del av fi na mässerbjudanden. och missa inte det USb-minne märkt med System elpress som du får om du tar med din inbjudan till montern. På detta ligger en presentation av System elpress i form av ett bildspel, det kan man ta del av under lugnare former, långt från en bullrig mässlokal, säger Katarina. ProDUKtInformatIon CS2500 en totallösning för industriell kontaktpressning Elpress crimpstation CS2500 erbjuder effektiv produktion med högsta möjliga personsäkerhet Avancerade intelligenta egenskaper i kombination med enkelhet gör produkten unik. Konstruerad för kontinuerlig produktion av elektriska förbindningar, mm 2 Snabb låsning av kabelskon med låg kraft gör den totala tiden för pressningen kort Konstruerad för högsta personsäkerhet Automatisk inställning av presskraft upp till 250 kn, ger optimal livslängd hos verktyg och tillbehör Endast en pressning nödvändig inom hela arbetsområdet Integrerat Elpress DUAL- System Hydraulpump PS700 eller PS710 med kontroll, övervakning och felrapportering Manövrering med fot pedal CE-godkänd, uppfyller kraven enligt bestämmelserna om maskinsäkerhet Programvara för analys- och rapportutskrift av pressningar 5

6 System Elpress innebär i praktiken den nödvändiga helhetssyn på elektriska förbindningar som marknaden kräver Sten Alfredsson Kommentar VD Sten Alfredsson Inom tre till fyra år ska Elpress vara en av de internationellt ledande aktörerna inom vår industri liksom Sten Alfredsson, marknadsledande inom de segment vi VD på Elpress. valt att satsa på. Vår tillväxt ska främst komma genom bättre närvaro på vissa redan etablerade marknader,analys av nya marknader,fortsatt satsning på produktutveckling samt ett starkt fokus på ett antal globala industrisegment där vårt systemtänk kommer väl till pass. För att förenkla vardagen för de människor som använder våra produkter arbetar vi för att det ska vara säkert, enkelt och kostnadsrationellt att arbeta med Elpress. Vi erbjuder ett system System Elpress som i praktiken innebär den nödvändiga helhetssyn på elektriska förbindningar som marknaden kräver. Våra kunder måste kunna verifiera sitt arbete med spårbarhet bakåt i kedjan, vilket Elpress system tillåter. Tillsammans med möjlighet att erhålla spetskompetens inom utbildning och rådgivning samt en hög funktionalitet genom bra förebyggande underhåll och en snabb service är vi säkra på att vi har ett vinnande koncept. Våra mest kvalificerade kunder anlitar oss i allt större utsträckning för såväl rådgivning som utbildning. Dessutom har Elpress förmånen att få delta som expertis i projektgrupper hos flera stora internationella företag. Trots en hårdnande internationell konkurrens vinner vi fortsatt mark vilket främst beror på genomgående hög kvalitet inom vårt produktsortiment, systemtänket samt vår mycket kompetenta personal. Men vi vet att vi kan bli bättre, och vi pressar oss hela tiden för att du som kund och du som användare ska känna dig trygg, bekväm och nöjd i ditt samarbete med Elpress. Dykare fick bärga upp kabeln till en pråm där de kunde bytas ut och skarvas ihop. Snyggt jobbat Elpress När en av de kontiscankablar som matar spänning mellan Sverige och Danmark havererade kring årsskiftet kastade sig Vattenfalls teknikutvecklare Svante Zetterberg på telefonen. Vi behövde med kort varsel ett antal stora skarvhylsor. Leverantörerna i Europa behövde två till tre veckor på sig medan Elpress kunde leverera på fyra-fem dagar, det var snyggt jobbat, säger Svante Zetterberg. På havsbottnen mellan Sverige och Danmark leds likström i en grov kontiscankabel, återledning sker i vattnet. Det var återledningen som havererade i slutet av förra året och behövde repareras. För att åtgärda problemet behövde Vattenfall och Svenska kraftnät omedelbart ett antal specialtillverkade skarvhylsor för grova areor, mm 2. Vi kontaktade Elpress en måndag. Torsdag samma vecka var de klara, så vi hade dem i Göteborg med flygfrakt på fredag morgon. I den här typen av akuta situationer önskar man naturligtvis att problemet ska vara möjligt att åtgärda på studs men med givna förutsättningar klarade Elpress tidspressen mycket bra, anser Svante Zetterberg. I samband med överbelastningen hade kabeln ute i vattnet skadats. Så snart specialskarvarna var på plats kunde dykare gå ner och bärga upp kabeln till en pråm där de kunde bytas ut och skarvas ihop. Den här typen av haverier är oerhört sällsynta och vi vet inte exakt vad som orsakade haveriet. Vatten kan ha trängt in i kabelns isolationsskikt och orsakat överledning till vattnet med skadade ledare som följd, säger Svante Zetterberg. Kundanpassade produkter är en viktig del i Elpress arbete. Det är en speciell utma- 6 Kundanpassade produkter är en viktig del av Elpress arbete. ning att lösa problem för kunden och samtidigt tillverka produkterna med lönsamhet. På så sätt ökar vi även vår kunskap kring kundernas behov, säger Liselotte Wågström, Consulting Manager på Elpress.

7 Elpress kvalificerade i TransQ kvalificeringssystem transq är ett gemensamt kvalificeringssystem och leverantörsregis ter för den nordiska transportbranschen. Systemet används för att få information om och göra urval av leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Syftet är att tillhandahålla en mötesplats för att insamla och delge information om prekvalificering av leverantörer, vilket sparar tid, resurser och administrativt arbete. exempel på nordiska transportorganisationer som använder transq är trafikverket, Jernbaneverket, nsb, botniabanan, mantena m.fl. ProDUKtnYHeter Elpress Mobile Solar Kit Elpress populära handtång, Elpress Mobile, har utökats med ytterligare en variant, Elpress Mobile Solar Kit. Kitet används vid solpanelsinstallationer och består av tång med tillhörande backar samt skalare LOKE för skalning av solpanelskabel med extra tjock isolation. Backarna och skalaren kan beställas separat. Namn E-nr SE El nr. NO Elpress Mobile Solar Kit OMS Back för rullpressning av kontakter med hylsa Ø 4 mm, 2,5-6,0 mm² OMS Back för fyrkantspressning av kontakter med hylsa Ø 3 mm, 2,5-6,0 mm² OMSL Back för fyrkantspressning av kontakter, 2,5-6,0 mm² Förbindningar för transformator ledare - utökning av programmet Elpress utökar programmet av förbindningar för rundformning och kontaktpressning av transforma tor ledare. Den nya storleken heter 630-xxL med ett arbetsområde från mm 2, MCM. Programmet innefattar kabelskor, skarvhylsor och T- förbindningar. Rundformning och kon taktpressning utförs med befintligt 25 tons system. ett ÖGonBlICK JARI LEPOLA Ny Area Manager i Finland Minns du i vilket sammanhang du kom i kontakt med Elpress första gången? Jajamensan! Det var för ungefär trettio år sedan när jag fortfarande arbetade som elektriker. Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag sedan arbetat som teknisk säljare men min bild av elpress har under alla år varit konstant. Det är ett varumärke som står för hög kvalitet, och det känner jag mig gladast och mest stolt över idag när jag ska ut och göra mitt ansikte känt på marknaden. Hur skulle du beskriva Elpress status på den finska marknaden? Varumärket elpress är väl etablerat på den fi nska marknaden, även om vi inte har samma starka marknadsposition här som i Sverige. Jag tror att kundbesöket kommer att bli mitt viktigaste verktyg i arbetet med att stärka varumärket i finland. målet är naturligtvis att alla våra potentiella kunder ska förstå vidden av elpress systemtänk, att vi inte bara levererar verktyg och kabelskor av hög kvalitet, utan även servicelösningar av samma höga kvalitet. allt för att slutkunden ska slippa onödiga driftstopp. Idag flyttar du in i Elpress nya lokaler i Hyvinkää, vad känns roligast med nya jobbet? Dels är det roligt att vara tillbaka på elmarknaden igen efter några års frånvaro, dels är det kul att lära känna nya människor internt i organisationen, men det jag tycker är allra roligast med det här jobbet är nog ändå att träffa kunder och få representera produkter och tjänster som jag kan stå för. 7

8 tävling Svara rätt på våra 4 frågor + extrafrågan så har du chansen att vinna någon av nedanstående 3 produkter (obs! om du inte svarar på extrafrågan deltar du inte i tävlingen): 1. PL451M, sortimentlåda med 350 isolerade förbindningar, pressverktyg GSA0760 och skaltång SCT ELPRESS fi ckkniv. 3. LED-fi cklampa, 3 priser. frågor 1. Vad heter elpress nya area manager i finland? 1. Tauno Airas X. Jari Lepola 2. Pettri Kyvälä 2. nämn 2 mässor som elpress medverkar på i vår? 3. Vilka 4 delar består System elpress av? 1. Education, Contracting, Supporting, Clarifi cation X. Training, Certifi cation, Production, Renting 2. Certifi cation, Consulting, Academy, Service 4. elpress populära mobiletång har utökats för ytterligare ett användningsområde, vilket? 1. Jordning X. Bilindustrin 2. Solpanelsinstallationer I nästa nummer av elpress news skulle jag vilja läsa om: Namn Företag Adress Postnr Ort Land Skicka eller faxa ditt svar senast 8/4 till: elpress ab, Box 186, Kramfors. faxnr rätt svar och vinnare presenteras på vår hemsida den 13/4. ev vinstskatt betalas av vinnaren. Tel. E-post. PerSonalnYtt Technical Sales, Tyskland Ralph Rogge Tel: Ekonomichef, Erik Westling Tel: Mobil Area Manager, Finland Jari Lepola Mobil Elpress AB, P.O. Box 186, SE KRAMFORS, Sweden. Tel ,

Elpress tar sikte på nya mål för ATT nå TOPPen!

Elpress tar sikte på nya mål för ATT nå TOPPen! Nummer 2 2014 MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP news produktnyhet ERGOCOM SIDAN 6 Ny VD på Elpress Ekonomiavdelningen Inköpsavdelningen Tävling Vinn ett vinterkit Sidan 8 Elpress tar sikte på nya mål för ATT

Läs mer

WEIDMÜLLER. Nr 1 2008. direkt. Ledande i Norden inom informationsöverföring. Elektronikmässan. Produktnyheter. direkt

WEIDMÜLLER. Nr 1 2008. direkt. Ledande i Norden inom informationsöverföring. Elektronikmässan. Produktnyheter. direkt Nr 1 2008 WEIDMÜLLER Ledande i Norden inom informationsöverföring Elektronikmässan Produktnyheter 1 LEDARE Lösningar istället för produkter Under senare tid har vi märkt ett allt större intresse hos våra

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B

JUBILEUM U T A M R A R O C L U E B JUBILEUM M R A U E B U T A 1972-2012 CO ARMATU LC R BEU BEULCO ARMATUR 1972-2012 R O C L Jubileum Vi firar hela året! Anders Dahlvig Vikten av långsiktigt ägande. KompLätt Gör det lätt för montören. Håkan

Läs mer

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus?

4TIPS STARTA EGET. Affärsutveckling Så får du ditt företag att växa på marknaden. Rekrytering Hur kan man anställa med ett mångfaldsfokus? ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Mars 2011 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 2 STARTA EGET 4TIPS FOTO: OLIVER CRONA STENBERG Bambuser och CoolStuff:

Läs mer

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm

Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag. till framgång. ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum. Lipac stödjer Situation Stockholm N YA BILLIFTAR SOM TAR DIG UPP 26 METER PÅ NOLLTID ID06 säkrar samarbetet med NCC i Hageby Centrum Lipac stödjer Situation Stockholm Utmärkelsen Årets uthyrningsföretag en nyckel till framgång Nytt centralt

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer

ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7. Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer ADVISER PARTNER Får företag att öka sin försäljning AFFLUENCE 7 Hur mycket kommer du att sälja i år? Fem skäl till varför du inte vinner alla affärer TEMA: Tjäna mer AFFLUENCE 7 Affluence [ıæflʊəns]: Sudden

Läs mer

Nolato Magasin. Framgång i Kina för Nolato. Ny kundstrategi grund för val. Hårda krav för motorsågar. Nr 10. Juni 2003

Nolato Magasin. Framgång i Kina för Nolato. Ny kundstrategi grund för val. Hårda krav för motorsågar. Nr 10. Juni 2003 Nolato Magasin Nr 10. Juni 2003 Framgång i Kina för Nolato På mindre än tre år har Nolato Beijing utvecklats från noll till 450 anställda. Med flexibla produktionslösningar och hög kvalitet har man fått

Läs mer

NYHETSBREV FRÅN INDUSTRILÅS I NÄSSJÖ BOX 214 SE-571 23 TEL +46 (0) 380-555 900 FAX +46 (0) 380-555 919 www.industrilas.se NR 0208

NYHETSBREV FRÅN INDUSTRILÅS I NÄSSJÖ BOX 214 SE-571 23 TEL +46 (0) 380-555 900 FAX +46 (0) 380-555 919 www.industrilas.se NR 0208 Vi vill hela tiden hitta och bryta ny mark. KEYWORDS Mattias Lyckare, divisionschef på itoolconcepts. NYHETSBREV FRÅN INDUSTRILÅS I NÄSSJÖ BOX 214 SE-571 23 TEL +46 (0) 380-555 900 FAX +46 (0) 380-555

Läs mer

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det

10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla vill erbjuda det Hela denna tematidning är från IDG Creative Media MEDFÖLJER AFFÄRS- COMPUTER SWEDEN SEPTEMBER 2012 SYSTEM Molnbaserade Affärssystem SIDAN 11 10 år med äkta SaaS ger oss ett rejält försprång nu när alla

Läs mer

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt!

STARKARE FÖRETAG. Så hjälper Guldpengen dig att utvecklas. Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet. Premiär för NYA EIO Aktuellt! EIO Aktuellt För medlemsföretag i Elektriska Installatörsorganisationen EIO Nummer 1 2015 Premiär för NYA EIO Aktuellt! Tema: Affärsmannaskap och lönsamhet STARKARE FÖRETAG Så hjälper Guldpengen dig att

Läs mer

DahlBladet. Premiär för KlimatCenter! Teknisk Armatur allt för VVS-installatören. Dahl tar in Kyla inom Egna Varumärken

DahlBladet. Premiär för KlimatCenter! Teknisk Armatur allt för VVS-installatören. Dahl tar in Kyla inom Egna Varumärken nr 3. 2011 DahlBladet NYHETER OCH REPORTAGE FRÅN DAHL Premiär för KlimatCenter! I höst öppnar vårt första KlimatCenter i Högsbo. Det nya konceptet är ett samarbete mellan Dahl och dotterbolaget Bevego

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE

BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE BLI VÄRLDENS BÄSTA SÄLJARE KONSTEN ATT FÅ MÅNGA OCH NÖJDA KUNDER Jens Collskog Fortnox 2009 Text: Jens Collskog Illustrationer: www.illustrationsbolaget.se Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB BLI VÄRLDENS BÄSTA

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing.

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET OUTSOURCING. Cloud Computing finns på riktigt. Vi kallar det Fullständig Outsourcing. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET Nr.3/November 2009 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus ANNONS OUTSOURCING 2 STEG TILL EN MER FLEXIBEL ORGANISATION IT som tjänst

Läs mer

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång

Working. Astra Tech växer. global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång Working t o g e t h e r m a g a z i n e N u m m e r 3 2 0 1 0 Å r g å n g 5 Astra Tech växer global 7.1-uppgradering och dentala implantatsystem skördar framgång l Samverkan vägen till effektivt IT-stöd

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Designad spjutspetsteknologi för butiksmiljö

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET. Designad spjutspetsteknologi för butiksmiljö ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Oktober 2008 Digital Signage ICA Kvantum satsar stort på butiks-tv MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI OKTOBER 2008 Det här kan

Läs mer

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000

Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 Villahissen Aritco 4000, Aritco 6000 TM Innehåll...2-3 Funderat på hiss?...4-5 6 Innehåll 26 9 23 En hiss - ett smart val...6-7 En hiss - ett enkelt val...8-9 En hiss- ett snyggt val...10-11 En resa börjar

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet

Båtgalen. Sommarens smakupplevelse. Anders Strömsten kopplar av på havet Ett magasin från Office IT-Partner #1 2012 Sommarens smakupplevelse Matspalten tipsar Årets grönaste datorhall tillhör Office IT-Partner Så använder du ipad i jobbet på bästa sätt Begreppet IT har blivit

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

I N F O R M AT I O N F R Å N E U R O PA S S T Ö R S TA E L P O RTA L

I N F O R M AT I O N F R Å N E U R O PA S S T Ö R S TA E L P O RTA L magazine I N F O R M AT I O N F R Å N E U R O PA S S T Ö R S TA E L P O RTA L Från elinstallationsbransch till elteknikbransch Klarar vi oss utan ett nätverk i hemmet? Varning för riskabla kopior Luncher

Läs mer

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider

TTS SIKTAR HÖGT. Ljuset kommer från Fagerhult. Cadcraft i pole position i designracet. Cadcraft visar vägen. så rustar du för bättre tider Cadcrafts lösning var en revolution hos oss Pär Hammar, NordDesign Kök TTS SIKTAR HÖGT Cadcraft visar vägen Ljuset kommer från Fagerhult Cadcraft i pole position i designracet Tema Integration så rustar

Läs mer

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1

LönsamT samarbete. Hon drivs av nyfikenhet 14. Så kan servicen bli ännu bättre 4. Här är världens tystaste borrigg 6 BITZ NR 1 / 2012 I 1 En kundtidning från Atlas Copco MINING AND ROCK EXCAVATION TECHNIQUE SWEDEN l Nr 1 / 2012 LönsamT samarbete Effektiviseringen av driften i Zinkgruvan handlar om att tänka nytt. Operatören André Karlsson

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

Totalanalys av Leine & Linde AB

Totalanalys av Leine & Linde AB Totalanalys av Leine & Linde AB Daniel Pettersson och Gustav Mörner Europaskolan, Strängnäs Under handledning av Mats Johansson Sammanfattning Leine & Linde är idag marknadsledande i Norden på digitala

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008.

En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN AR MEDIA INTERNATIONAL En tidning från om säkerhet för företag och offentlig miljö. Ingår som bilaga i Dagens Industri september 2008. Smart teknik för ökad lönsamhet Dagens

Läs mer