Fullständig kvalitetskontroll med PS710

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fullständig kvalitetskontroll med PS710"

Transkript

1 NR MÄSSPECIAL Hannover mässan 4 8 april, Hannover/Tyskland Elfack 9 13 maj, Göteborg/Sverige Vi gör det svårt för våra kunder att göra fel Wind Power maj, Anaheim/USA Kommentar, VD Sten Alfredsson trots en hårdnande internationell konkurrens vinner elpress fortsatt mark, vilket främst beror på genomgående hög kvalitet inom vårt produktsortiment, systemtänket samt vår mycket kompetenta personal. SID 6 Fullständig kvalitetskontroll med PS710 elpress presenterar sin hittills mest avancerade tekniska lösning för marknaden. Den hydrauliska pumpen PS710 är helt unik i sitt slag. Vi skräddarsyr PS710 för kundens räkning, säger mattias Östman, produktchef. SID 4 Tävling tävla på sidan 8 och vinn en Pl451m, fi ckkniv och led-fi cklampor. SID 8

2 System Elpress symboliserar Elpress ledord säkerhet och kvalité. För att uppnå en säker förbindning erbjuder Elpress certifierade lösningar av kombinationen kabel, kabelsko och verktyg. För att installationen ska bli korrekt bör montören genomgå en utbildning i kontaktpressning. Vid ej standardiserade lösningar kan Elpress konsulteras och vår egen produktion och laboratorium verifierar er lösning. Ett förebyggande underhåll i form av service av våra verktyg är en grund för att systemet ska fungera. Certifierade lösningar, utbildning, konsultation och service är System Elpress din säkra förbindning! CERTIFICATION FÖR ATT UPPNÅ en säker förbindning erbjuder vi certifierade lösningar av kombinationen kabel, förbindning och verktyg. Detta för att du som användare ska känna dig trygg när du använder våra system samt att en säker förbindning ska uppnås vid rätt handhavande av våra produkter. CONSULTING VI HAR utvecklat, tillverkat och marknadsfört kompletta kon taktpressningssystem för elektriska förbindningar i mer än 50 år. Vi har både kompetens, erfarenhet och utrustning för att uppfylla dina behov. Vi erbjuder: Tester i eget laboratorium Problemlösning Teknisk support och kundsupport Kundanpassade produkter Revisioner och tekniska bedömningar hos er ACADEMY RÄTT UTBILDAD personal säkerställer kvalitén på produkter och tjänster. Utbildningens intyg fungerar som ett kvalitetsdoku ment mellan dig och din kund. Varje utbildning har två nivåer; en basutbildning som passar alla, samt en vidareutbildning som riktar sig till konstruktörer, arbetsledare och kvalitetsansvariga. Dessutom finns möjlighe ten att själv skräddarsy utbildningen så att innehållet passar behoven inom företaget. Ni bestämmer också om utbildning en ska vara företagsförlagd eller hållas i Elpress utbildningslo kaler. SERVICE FÖREBYGGANDE underhållsavtal säkerställer kvaliteten på din förbindning. Elpress service erbjuder en flexibel servicelös ning för ökad trygghet med snabb service och hög tillgäng lighet. Vi erbjuder: Avtal förebyggande underhåll Kalibrering av certifierade verktyg Reparation/underhåll av verktyg Verktyg för uthyrning Försäljning av reservdelar 2

3 ConSUltInG Vi hjälper dig säkerställa högsta kvalitet För att möta kundernas ökade krav på kvalitet har Elpress skapat en helt ny tjänst: Consulting. Fokus på kvalitet är ett globalt krav, menar Liselotte Wågström, Consulting Manager på Elpress. VaD beror en markant efterfrågan av kvalitet på samtliga marknader på? liselotte Wågström tror att svaret är ganska enkelt. Våra kunder vill kunna försäkra sig om att det jobb de utför klarar verklighetens tuffa krav. Varje allvarlig olycka till följd av slarv eller okunnighet bidrar till en ökad kvalitetsmedvetenhet, säger hon. I mer än 50 år har elpress utvecklat och tillverkat kompletta kontaktpressningssystem för elektriska förbindningar. Vi har med andra ord resurser att hjälpa våra kunder säkerställa högsta kvalitet i sin produktion, säger liselotte. Inom ramen för Consulting ryms tjänster som laboratorietester, revisioner och valideringar på plats hos kund, kundanpassade lösningar och problemlösning. tjänsterna är inte nya i sig, i alla år har vi supportat våra kunder med den här typen av frågor. när vi nu samlar dem som en specifi k produkt Consulting synliggör vi våra spjutspetskompetenser och gör dem mer tillgängliga för alla våra kunder, säger liselotte. Varje allvarlig incident till följd av bristande kunskap bidrar till ett ökat kvalitetsmedvetande Liselotte Wågström I praktiken går det ofta till så att kunden ställer en fråga till elpress säljare eller support. Kunden har kanske problem med någon av sina applikationer och behöver en speciell förbindning eller en speciell kombination av kabel och kabelsko. med tydliga rutiner och mallar för den här typen av ärenden blir elpress snabbfotad in i processen, menar liselotte. Inom Consulting ryms frågor av de mest skiftande karaktärer. många frågor löser vi på stående fot, det sköter vår tekniska support precis som vanligt. andra frågor kräver mer omfattande utredningar, säg att det handlar om en helt ny kabelsko till bilindustrin, det kräver flera veckors intensivt arbete med kontroller och tester för att säkerställa kvaliteten för kunden. eller säg att kunden vill göra elektriska cykeltester på en kabelsko i vårt laboratorium, det är ett väldigt omfattande arbete och kan ta upp till en månad, säger liselotte. Utifrån ett antal givna förutsättningar, såsom material, tillverkare, normer och standarder uppskattar elpress nödvändig tidsåtgång och vilka resurser uppdraget kommer att ta i anspråk. Vi ser att våra kunder blir allt mer måna om den egna produktens slutkvalitet, inte minst eftersom deras kunder i sin tur kräver försäkringar om hållbarhet och säkerhet. Consulting är vårt sätt att möta våra kunders ökade krav på kvalitet och tillsammans med Certifi ering, academy och Service är Consulting det fjärde ben som gör att vi står stadigt i den spännande utvecklingen av vår bransch, menar liselotte. Liselotte Wågström, Consulting Manager på Elpress. Vi erbjuder: Teknisk support och problemlösning Kundanpassade lösningar Revisioner och valideringar på plats hos er Tester i laboratorium Du får tillgång till: vår utvecklingsavdelning som utarbetar förslag efter dina önskemål vår produktion som kan tillverka unika kundlösningar vårt laboratorium som kan bistå med bland annat elektriska tester mekaniska tester korrosions- och miljötester 3

4 MÄSSPECIAL Välkommen till Elpress monter på Hannover mässan 4 8 april, hannover/tyskland monternummer e06, hall 012 Det ska vara svårt att göra fel Bland ungefär utställare från drygt 60 länder fi nner du Elpress centralt placerad på Hannover mässan. VI levererar systemlösningar för kontaktpressning. en säker förbindning handlar väldigt lite om den enskilda kontakten, eller om det enskilda verktyget utan om kombinationen kabel + förbindning och operatör. System elpress består av förbindningar och verktyg som är testade tillsammans för optimal montering. ett riktigt handhavande är naturligtvis också väsentligt för en säker förbindning. System elpress tillgodoser den kvalitetsmedvetne kundens behov och det är vårt viktigaste budskap under hannover mässsan, säger frank Goebbels. elpress tar under våren steget fullt ut under mässorna och presenterar alla produkter i System elpress. Vi har med oss högteknologiska certifi erade verktyg som helt nya PS710, en hydraulisk pump som ligger långt fram om inte längst fram i vad branschen kan erbjuda vad gäller kontaktpressning. Vi tar också tillfället i akt att visa våra spetskompetenser som service, utbildning och konsulting. med över femtio års fokus på säkra förbindningar kan vi idag erbjuda lösningar bortom förbindningar och verktyg, säger frank Goebbels. Personen som håller i verktyget har alltid varit central för elpress. all utveckling utgår från användarens behov, kvalitetsmässiga, säkerhetsmässiga, ergonomiska och kostnadsmässiga. Det hoppas jag att alla besökare i vår monter får erfara, säger frank. Välkommen! Välkommen till Elpress monter på Awea Wind Power maj, anaheim/usa monternummer 2532 WInDPoWer Conference & exhibition 2011 kommer att äga rum vid anaheim Convention Center i anaheim, California, maj. mässan anordnas av american Wind energy association (awea) där elpress är medlem. mässan sammanför visionärer inom vindindustrin, industriexperter samt investerare, och liknar inte någon annan vindindustrimässa i världen. Det är tredje gången som elpress deltar på mässan och vi fi nns i monter Vill du läsa mer om mässan så besök mässans hemsida, nyhet PS710 - fullständig kvalitetskontroll för kablagetillverkare I SambanD med hannover- och elfackmässan presenterar elpress sin hittills mest avancerade tekniska lösning för marknaden. Den hydrauliska pumpen PS710 är helt unik i sitt slag. med PS710 kan användaren säkerställa sina marginaler och ha fullständig kvalitetskontroll. Pumpen har ett avancerat styr- och övervakningssystem och uppkopplad mot en PC följer man enkelt loggningen av kontaktpressningarna i realtid. Vad vi vet är pumpen på det här sättet helt unik, säger mattias Östman, produktchef på elpress. På mässorna visas PS710 tillsammans med en PC och besökaren kommer i realtid kunna se kontaktpressningen på skärmen framför sig och få den kvalitetssäkrad. PS710 fi nns i flera olika varianter. Vi skräddarsyr PS710 för kundens räkning. Utifrån någon av de tre basvarianterna gör kunden ytterligare tillval vad det gäller exvis slanglängd, batteri eller nätdrift, och stickkontakt beroende på användarland. De enklare varianterna har inget avancerat styr- och övervakningssystem men är fortfarande mycket liten och snabb i jämförelse med föregångaren PS700, säger mattias Östman. PS710 batteri- och nätdriven hydraulisk pump för kontaktpressning av förbindningar Mått Vikt Li-ion batteri Inbyggd nätdel Arbetstryck 370 x 250 x 160 mm ca 11 kg 28,8 V 3 Ah alt. 21,6 V 3 Ah VAC Hz bar 4

5 MÄSSPECIAL Välkommen till Elpress monter på Elfack 9 13 maj, Göteborg/Sverige monternummer b02:01 System Elpress Så uppfyller vi dina krav på säkra förbindningar Till skillnad från Hannovermässan som riktar sig mer mot industrikunder träffar vi på Elfack fl er slutanvändare som montörer och installatörer. Ändå kommer Elpress monter att se i stort sett likadan ut på båda mässorna eftersom behovet av våra produkter och tjänster är lika stort hos alla våra kundkategorier, berättar Katarina Forsberg. UtbUDet av nyheter är i år stort för den som vill klämma och känna. hetast är naturligtvis den hydrauliska pumpen PS710, som kommer direkt från tillverkningen. beställer man en sådan under mässan får man en mycket förmånlig offert med mässkampanjpris och en led fi cklampa på köpet. Vi kommer också att visa favoriter från i fjol, handtången es2258 med kännbara 30 procents lägre handtagskraft, en stor ergonomisk uppgradering som även gäller el2258, säger Katarina. ytterligare en presspistol på plats som rönt stor uppskattning från kunder är den ergonomiska och stabila PVl1300 med 13 tons presskraft. men förutom verktygen, som en van besökare på mässan vid det här laget förmodligen redan känner till, kommer elpress i sin monter även att informera om de egna spetskompetenserna i form av tjänster som många besökare kanske inte är lika bekant med. System elpress är kombinationen av certifi ering (d v s förbindningar och verktyg som är testade tillsammans för optimal montering), konsulting, utbildning och service. för första gången dukar vi upp ett härligt utbud med samtliga System elpress produkter och tjänster, som är ett resultat av våra kvalitetsmedvetna kunders höga krav på säkra förbindningar, berättar Katarina. Självklart får alla besökare i elpress monter ta del av fi na mässerbjudanden. och missa inte det USb-minne märkt med System elpress som du får om du tar med din inbjudan till montern. På detta ligger en presentation av System elpress i form av ett bildspel, det kan man ta del av under lugnare former, långt från en bullrig mässlokal, säger Katarina. ProDUKtInformatIon CS2500 en totallösning för industriell kontaktpressning Elpress crimpstation CS2500 erbjuder effektiv produktion med högsta möjliga personsäkerhet Avancerade intelligenta egenskaper i kombination med enkelhet gör produkten unik. Konstruerad för kontinuerlig produktion av elektriska förbindningar, mm 2 Snabb låsning av kabelskon med låg kraft gör den totala tiden för pressningen kort Konstruerad för högsta personsäkerhet Automatisk inställning av presskraft upp till 250 kn, ger optimal livslängd hos verktyg och tillbehör Endast en pressning nödvändig inom hela arbetsområdet Integrerat Elpress DUAL- System Hydraulpump PS700 eller PS710 med kontroll, övervakning och felrapportering Manövrering med fot pedal CE-godkänd, uppfyller kraven enligt bestämmelserna om maskinsäkerhet Programvara för analys- och rapportutskrift av pressningar 5

6 System Elpress innebär i praktiken den nödvändiga helhetssyn på elektriska förbindningar som marknaden kräver Sten Alfredsson Kommentar VD Sten Alfredsson Inom tre till fyra år ska Elpress vara en av de internationellt ledande aktörerna inom vår industri liksom Sten Alfredsson, marknadsledande inom de segment vi VD på Elpress. valt att satsa på. Vår tillväxt ska främst komma genom bättre närvaro på vissa redan etablerade marknader,analys av nya marknader,fortsatt satsning på produktutveckling samt ett starkt fokus på ett antal globala industrisegment där vårt systemtänk kommer väl till pass. För att förenkla vardagen för de människor som använder våra produkter arbetar vi för att det ska vara säkert, enkelt och kostnadsrationellt att arbeta med Elpress. Vi erbjuder ett system System Elpress som i praktiken innebär den nödvändiga helhetssyn på elektriska förbindningar som marknaden kräver. Våra kunder måste kunna verifiera sitt arbete med spårbarhet bakåt i kedjan, vilket Elpress system tillåter. Tillsammans med möjlighet att erhålla spetskompetens inom utbildning och rådgivning samt en hög funktionalitet genom bra förebyggande underhåll och en snabb service är vi säkra på att vi har ett vinnande koncept. Våra mest kvalificerade kunder anlitar oss i allt större utsträckning för såväl rådgivning som utbildning. Dessutom har Elpress förmånen att få delta som expertis i projektgrupper hos flera stora internationella företag. Trots en hårdnande internationell konkurrens vinner vi fortsatt mark vilket främst beror på genomgående hög kvalitet inom vårt produktsortiment, systemtänket samt vår mycket kompetenta personal. Men vi vet att vi kan bli bättre, och vi pressar oss hela tiden för att du som kund och du som användare ska känna dig trygg, bekväm och nöjd i ditt samarbete med Elpress. Dykare fick bärga upp kabeln till en pråm där de kunde bytas ut och skarvas ihop. Snyggt jobbat Elpress När en av de kontiscankablar som matar spänning mellan Sverige och Danmark havererade kring årsskiftet kastade sig Vattenfalls teknikutvecklare Svante Zetterberg på telefonen. Vi behövde med kort varsel ett antal stora skarvhylsor. Leverantörerna i Europa behövde två till tre veckor på sig medan Elpress kunde leverera på fyra-fem dagar, det var snyggt jobbat, säger Svante Zetterberg. På havsbottnen mellan Sverige och Danmark leds likström i en grov kontiscankabel, återledning sker i vattnet. Det var återledningen som havererade i slutet av förra året och behövde repareras. För att åtgärda problemet behövde Vattenfall och Svenska kraftnät omedelbart ett antal specialtillverkade skarvhylsor för grova areor, mm 2. Vi kontaktade Elpress en måndag. Torsdag samma vecka var de klara, så vi hade dem i Göteborg med flygfrakt på fredag morgon. I den här typen av akuta situationer önskar man naturligtvis att problemet ska vara möjligt att åtgärda på studs men med givna förutsättningar klarade Elpress tidspressen mycket bra, anser Svante Zetterberg. I samband med överbelastningen hade kabeln ute i vattnet skadats. Så snart specialskarvarna var på plats kunde dykare gå ner och bärga upp kabeln till en pråm där de kunde bytas ut och skarvas ihop. Den här typen av haverier är oerhört sällsynta och vi vet inte exakt vad som orsakade haveriet. Vatten kan ha trängt in i kabelns isolationsskikt och orsakat överledning till vattnet med skadade ledare som följd, säger Svante Zetterberg. Kundanpassade produkter är en viktig del i Elpress arbete. Det är en speciell utma- 6 Kundanpassade produkter är en viktig del av Elpress arbete. ning att lösa problem för kunden och samtidigt tillverka produkterna med lönsamhet. På så sätt ökar vi även vår kunskap kring kundernas behov, säger Liselotte Wågström, Consulting Manager på Elpress.

7 Elpress kvalificerade i TransQ kvalificeringssystem transq är ett gemensamt kvalificeringssystem och leverantörsregis ter för den nordiska transportbranschen. Systemet används för att få information om och göra urval av leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Syftet är att tillhandahålla en mötesplats för att insamla och delge information om prekvalificering av leverantörer, vilket sparar tid, resurser och administrativt arbete. exempel på nordiska transportorganisationer som använder transq är trafikverket, Jernbaneverket, nsb, botniabanan, mantena m.fl. ProDUKtnYHeter Elpress Mobile Solar Kit Elpress populära handtång, Elpress Mobile, har utökats med ytterligare en variant, Elpress Mobile Solar Kit. Kitet används vid solpanelsinstallationer och består av tång med tillhörande backar samt skalare LOKE för skalning av solpanelskabel med extra tjock isolation. Backarna och skalaren kan beställas separat. Namn E-nr SE El nr. NO Elpress Mobile Solar Kit OMS Back för rullpressning av kontakter med hylsa Ø 4 mm, 2,5-6,0 mm² OMS Back för fyrkantspressning av kontakter med hylsa Ø 3 mm, 2,5-6,0 mm² OMSL Back för fyrkantspressning av kontakter, 2,5-6,0 mm² Förbindningar för transformator ledare - utökning av programmet Elpress utökar programmet av förbindningar för rundformning och kontaktpressning av transforma tor ledare. Den nya storleken heter 630-xxL med ett arbetsområde från mm 2, MCM. Programmet innefattar kabelskor, skarvhylsor och T- förbindningar. Rundformning och kon taktpressning utförs med befintligt 25 tons system. ett ÖGonBlICK JARI LEPOLA Ny Area Manager i Finland Minns du i vilket sammanhang du kom i kontakt med Elpress första gången? Jajamensan! Det var för ungefär trettio år sedan när jag fortfarande arbetade som elektriker. Större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag sedan arbetat som teknisk säljare men min bild av elpress har under alla år varit konstant. Det är ett varumärke som står för hög kvalitet, och det känner jag mig gladast och mest stolt över idag när jag ska ut och göra mitt ansikte känt på marknaden. Hur skulle du beskriva Elpress status på den finska marknaden? Varumärket elpress är väl etablerat på den fi nska marknaden, även om vi inte har samma starka marknadsposition här som i Sverige. Jag tror att kundbesöket kommer att bli mitt viktigaste verktyg i arbetet med att stärka varumärket i finland. målet är naturligtvis att alla våra potentiella kunder ska förstå vidden av elpress systemtänk, att vi inte bara levererar verktyg och kabelskor av hög kvalitet, utan även servicelösningar av samma höga kvalitet. allt för att slutkunden ska slippa onödiga driftstopp. Idag flyttar du in i Elpress nya lokaler i Hyvinkää, vad känns roligast med nya jobbet? Dels är det roligt att vara tillbaka på elmarknaden igen efter några års frånvaro, dels är det kul att lära känna nya människor internt i organisationen, men det jag tycker är allra roligast med det här jobbet är nog ändå att träffa kunder och få representera produkter och tjänster som jag kan stå för. 7

8 tävling Svara rätt på våra 4 frågor + extrafrågan så har du chansen att vinna någon av nedanstående 3 produkter (obs! om du inte svarar på extrafrågan deltar du inte i tävlingen): 1. PL451M, sortimentlåda med 350 isolerade förbindningar, pressverktyg GSA0760 och skaltång SCT ELPRESS fi ckkniv. 3. LED-fi cklampa, 3 priser. frågor 1. Vad heter elpress nya area manager i finland? 1. Tauno Airas X. Jari Lepola 2. Pettri Kyvälä 2. nämn 2 mässor som elpress medverkar på i vår? 3. Vilka 4 delar består System elpress av? 1. Education, Contracting, Supporting, Clarifi cation X. Training, Certifi cation, Production, Renting 2. Certifi cation, Consulting, Academy, Service 4. elpress populära mobiletång har utökats för ytterligare ett användningsområde, vilket? 1. Jordning X. Bilindustrin 2. Solpanelsinstallationer I nästa nummer av elpress news skulle jag vilja läsa om: Namn Företag Adress Postnr Ort Land Skicka eller faxa ditt svar senast 8/4 till: elpress ab, Box 186, Kramfors. faxnr rätt svar och vinnare presenteras på vår hemsida den 13/4. ev vinstskatt betalas av vinnaren. Tel. E-post. PerSonalnYtt Technical Sales, Tyskland Ralph Rogge Tel: Ekonomichef, Erik Westling Tel: Mobil Area Manager, Finland Jari Lepola Mobil Elpress AB, P.O. Box 186, SE KRAMFORS, Sweden. Tel ,

MINIFORCE - next generation

MINIFORCE - next generation MINIFORCE - next generation Genom smarta tankar och fullfjädrade mekaniska lösningar har vi skapat det oöverträffade verktyget för anslutning av kabelskor. Minimal handkraft i handtaget ger ett tons tryck

Läs mer

Elpress Centrallager. Här packas 90 000 ordrar om året till kunder i över 50 länder. Välkommen till

Elpress Centrallager. Här packas 90 000 ordrar om året till kunder i över 50 länder. Välkommen till NR 3 2011 Här packas 90 000 ordrar om året till kunder i över 50 länder Välkommen till Elpress Centrallager Roger Andersson ser till att du får din leverans i tid Stadig vind i Danmark Elpress Danmark

Läs mer

produktnyhet crimp&heat news blev jobbet både roligare och enklare Håkan ohlsson, Sidensjö El

produktnyhet crimp&heat news blev jobbet både roligare och enklare Håkan ohlsson, Sidensjö El Nummer 1 2015 MEMBER OF LAGERCRANTZ GROUP news produktnyhet crimp&heat SIDAN 6 Med Elpress högkvalitativa sortiment blev jobbet både roligare och enklare Håkan ohlsson, Sidensjö El SIDAN 2 Nummer 1 2015

Läs mer

Vi vänder oss till kunder som har stort fokus på säkerhet Ralph Rogge, försäljningschef i Tyskland

Vi vänder oss till kunder som har stort fokus på säkerhet Ralph Rogge, försäljningschef i Tyskland NR 1 2013 Vi vänder oss till kunder som har stort fokus på säkerhet Ralph Rogge, försäljningschef i Tyskland Tävling Tävla på sidan 8 så har du chansen att vinna en exklusiv väska. SID 8 Produktnyhet:

Läs mer

Elpress håller vad de lovar

Elpress håller vad de lovar NR 1 2012 Analyzer - programvara för kvalitetssäkring av pressningar och system för kalibrering LITEN PÅ UTSIDAN STOR INUTI PS710E251 E-NR 1624715 Nytt samarbete Elpress har inlett ett samarbete med Jordarna,

Läs mer

LVI Low Vision International AB Företagspresentation

LVI Low Vision International AB Företagspresentation LVI Low Vision International AB Företagspresentation Emma Tooth från produktion och Henrik Blomdahl från utveckling monterar läskameror. Jag arbetar som rådgivare på Syncentralen i Oslo där vi inriktar

Läs mer

Produktkatalog. Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut

Produktkatalog. Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut Kallkrymp Varmkrymp Produktkatalog Elpress material för kabelskarvar och kabelavslut Material för kabelskarvar och kabelavslut Kallkrymp click & rip - satser med skruvförbindningar och kallkrympisolation

Läs mer

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg?

ENERGI NYFiKEN på VArFör Vi har SpEciAliSErAt OSS på problem- lösning För ENErgiBOlAg? ENERGI Nyfiken på varför vi har specialiserat oss på problemlösning för energibolag? Armatec är ett renodlat kunskapsföretag på tekniska system inom värme, kyla och process. Av naturliga skäl är det därför

Läs mer

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning

AP&T CUSTOMER SERVICE. Utbildning som ger utdelning AP&T CUSTOMER SERVICE Utbildning som ger utdelning Möt framtiden med rätt kompetens Att satsa på kompetensutveckling för dina medarbetare är förmodligen den bästa investering du kan göra. Med aktuella

Läs mer

150 år av erfarenhet och nytänkande

150 år av erfarenhet och nytänkande 150 år av erfarenhet och nytänkande 1 Lyhörda och proaktiva Vi har valt Beijer Industri som huvudleverantör eftersom de är lyhörda och proaktiva. De har det tekniska kunnandet som krävs för att hålla vår

Läs mer

Kopparstölder vid järnväg

Kopparstölder vid järnväg NR 2 2012 Kopparstölder vid järnväg en utmaning för Elpress Traction segment Kopparpriserna har skjutit i höjden och stölderna av kopparkabel vid järnväg eskalerar. Som förebyggande åtgärd beslutade Trafikverket

Läs mer

PVL611 BRUKSANVISNING

PVL611 BRUKSANVISNING PVL611 BRUKSANVISNING SE Elpress AB P.O. Box 186 SE-872 24 KRAMFORS, Sweden Tel: +46 612 71 71 00 Fax: +46 612 71 71 51 E-mail: sales@elpress.se www.elpress.net PVL611 8a. Pressbackar 10. Regel 1. Presshuvud

Läs mer

Vi gör idéer till verklighet.

Vi gör idéer till verklighet. Vi gör idéer till verklighet. Ufab utvecklar produkter med hög precision. Vi bidrar också till att höja våra kunders konkurrenskraft. Vi inser hur viktig vår leverantörsroll är. Våra kunskaper ska bidra

Läs mer

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar

Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Sveriges främsta systemleverantör av fiberlösningar Vi skapar framtidens kommunikationsnätverk Dagens kommunikation kräver snabb och stabil nätverksuppkoppling. Att utöka bredbandsnätet och uppgradera

Läs mer

Ägare & företagsledning

Ägare & företagsledning Med rötterna i Småland En erfaren yngling! Fameco Group är ett ungt företag, trots det har vi gjort en lång resa. Från ursprunget som små familjeföretag, startade på 1940-talet, till en företagsgrupp med

Läs mer

produktöversikt OptiMaster III

produktöversikt OptiMaster III produktöversikt III Vision-teknologi på en ny nivå III är en vision-mjukvara som är lika avancerad som användarvänlig. Allt för att hjälpa dig att reducera tiden från projektstart till fullskalig produktion.

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för LCD-soldator (skärm) S Passande till: SR 140 Duo Digital, SR 220 Duo Digital, SR 330 Duo Digital, MPPT 165 Duo Digital, MPPT 250 Duo Digital, MPPT 350 Duo Digital V 1.47 Bråten Vitsand 406, 685 94

Läs mer

Together forever OEM

Together forever OEM Together forever OEM Vision En grundläggande vision i ESSVE s satsning på industrifästelement till OEM-kunder är att erbjuda kunden en komplett lösning från idé, via tekniska, produktionsmässiga och kommersiella

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation SCN Group SCN Lokalkontor Sensor ECS Sverigekontor + Lager SCN Huvudkontor + Lager Sensor ECS Danmarkskontor SCN Lokalkontor SCN Group Sensor Control Nordic AB Sensor ECS AB Sensor

Läs mer

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad

AUTOMATION. TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad AUTOMATION TEK Kompetenscentrum E-post: tek@tek.se www.tek.se Tel. 035-17 18 90 Fax: 035-17 18 99 Slottsjordsvägen 3, 302 39 Halmstad Om TEK Med lokal förankring erbjuder vi dig kostnadseffektiv utbildning

Läs mer

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri

Företagspresentation. Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Hotell Restaurang Café Catering Sjukvård Kommuner Industri Företagspresentation Produkter och system för Disk, Tvätt, Rengöring, Hygien och Desinfektion 2 Du är till för dina gäster. Vi är till för dig.

Läs mer

Teknisk renhet nyli.se

Teknisk renhet nyli.se Teknisk renhet nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

Försäkringslösningar. i världsklass

Försäkringslösningar. i världsklass Försäkringslösningar i världsklass Du står aldrig ensam! Livet förändras hela tiden. Vi studerar, bosätter oss, reser, gör affärer... Livet är en ständigt föränderlig blandning av framgångar och svårigheter,

Läs mer

Störst sortiment och bäst kompetens i lager

Störst sortiment och bäst kompetens i lager Störst sortiment och bäst kompetens i lager 1 Värdeskapande kundanpassning Lundgrens representerar några av världens ledande tillverkare av produkter inom flödesteknik och industrigummi. Tack vare detta

Läs mer

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems

Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems Kompletta entrélösningar från ASSA ABLOY Entrance Systems En ingång för alla dina behov Väl fungerande entréer är en förutsättning för bra affärer. Men det krävs också väl fungerande relationer. ASSA ABLOY

Läs mer

HUR BYGGER MAN SMART?

HUR BYGGER MAN SMART? HUR BYGGER MAN SMART? HUR KAN ALLA TJÄNA PÅ BYGGPROCESSEN? Vi har tänkt mycket på det här. Enkelt uttryckt handlar bra byggnation om att bygga med genomtänkta lösningar som gör det så svårt som möjligt

Läs mer

Temperaturgivare för industri och forskning

Temperaturgivare för industri och forskning Temperaturgivare för industri och forskning Pentronic din partner för säker temperaturmätning 1 Pentronic Det här är Pentronic Pentronic är en av Europas största tillverkare av industriella temperaturgivare.

Läs mer

Enkel Digital Skyltning

Enkel Digital Skyltning Enkel Digital Skyltning på några minuter... färdiga, enkla och stabila system från Enkel Digital Skyltning 105mm i litet format... Det finns enkel digital skyltning, med enkla genomtänkta system... Paketen

Läs mer

Miljövänlig värme från Småland.

Miljövänlig värme från Småland. Miljövänlig värme från Småland. Tillverkning av värmepumpar sedan början av 1970-talet. Sedan 2005 ägs IVT av Bosch Thermoteknik. Kombinationen utgör en plattform för att driva utvecklingen av ny teknik

Läs mer

Från idé till färdig komponent

Från idé till färdig komponent Från idé till färdig komponent Från idé till färdig produkt Hydal Aluminium Profiler är en ledande leverantörer av strängpressade, bearbetade och ytbehandlade aluminiumprofiler och komponenter. Vi levererar

Läs mer

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE

SmartCharge VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE VÄRLDENS ENKLASTE BATTERILADDARE 4A och 8A enkel - trygg - användarvänlig är en intelligent laddare som gör det enkelt och tryggt att ladda batterierna - antingen det är båten, bilen, gräsklipparen eller

Läs mer

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.

Pressmapp. Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen. Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling. Pressmapp Fröling Heizkessel- und Behälterbau GmbH Industriestraße 12 A-4710 Grieskirchen Internet: www.froeling.com e-mail: info@froeling.com Peter Norrbin Tel. +46 (70) 203 85 50 peter.norrbin@telia.com

Läs mer

Operatörsrum rådgivning

Operatörsrum rådgivning Operatörsrum rådgivning Med en lång och unik kunskap om operatörsrum/kontrollrum/driftcentraler kan RackTech hjälpa er att skapa en driftsäker och genomtänkt operatörsmiljö. Med förståelse för operatören

Läs mer

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie

Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar. Rening av olja med Emmie Oljerening ett snabbt sätt att tjäna pengar Rening av olja med Emmie Oljerening med Emmie Nu har alla råd med effektiv oljerening Hittills har användning av separatorer för oljerening varit ett ekonomiskt

Läs mer

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw

SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Erbjudande 4 olika Paket SOLEL till Fritidshuset med Naps Sypersystem Växelströmspaket 320W, 480W, 750W och 1Kw Naps BigPack -system är pålitligt och mångsidigt Naps BigPack -växelströmssystem Solel är

Läs mer

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar

Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar 2 Vi kan erbjuda våra kunder beprövade kreativa standard- och speciallösningar Modern produktion kräver ständig effektivisering. Effektivisering i form av minskade produktionskostnader men också i form

Läs mer

Kalmar Care Making sure your business never stops

Kalmar Care Making sure your business never stops Kalmar Care Making sure your business never stops Serviceavtal för materialhantering Vi säkerställer tillgänglig Vi vet att er verksamhet kräver att allt görs så effektivt som möjligt. Varje liten detalj

Läs mer

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA

MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA MORE THAN THE CORE CORENSO UNITED OY LTD SVENSKA Råmaterial Hylskartongfabriker Hylsfabriker Primärfiber 10% Pori, Finland Varkaus, Finland Loviisa, Finland 20 000 t Pori, Finland 12 000 t Imatra, Finland

Läs mer

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet

Marina 2009. Design Kvalité Miljö Säkerhet Produktkatalog Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Marina 2009 Design Kvalité Miljö Säkerhet Om företaget Vi vill vara marknadsledande när det gäller design, kvalité, miljö och säkerhet. Vi ser framåt

Läs mer

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN

TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN TM. HEALTHY ATTRACTION SOLSTUDIOKONCEPT FRÅN ULTRA TAN Ett nyckelfärdigt koncept Det stora praktiska arbetet som det innebär att skapa en egen solstudio har hindrat många duktiga människor från att våga

Läs mer

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar

BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar BEAT HF Högpresterande elsvetsenhet för att sammanfoga PE och PP rör och rördelar INFORMATION > Egenskaper Elsvetsenheten

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift

People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift People. Passion. Performance. Mobila dieselkompressorer Byggda för tillförlitlig drift Kraft när du behöver det En mobil kompressor ska fylla en funktion: ge kraft på rätt plats, vid rätt tid. Chicago

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

PRODUKTMÄRKNING & SPÅRBARHET NR2 2014. Märkbar Utmaning. Läs mer på sida 4. Vi SES på mässan DEN 15-16 oktober

PRODUKTMÄRKNING & SPÅRBARHET NR2 2014. Märkbar Utmaning. Läs mer på sida 4. Vi SES på mässan DEN 15-16 oktober IDENTITET PRODUKTMÄRKNING & SPÅRBARHET NR2 2014 Märkbar Utmaning Läs mer på sida 4 Vi SES på mässan DEN 15-16 oktober Förstärkt service, sid 2 Besök mässan i Kista, sid 8 Moving head hos Grilstads, sid

Läs mer

PHOENIX inte bara ett aggregat Kommando - Kontroll- Kommunikation

PHOENIX inte bara ett aggregat Kommando - Kontroll- Kommunikation PHOENIX inte bara ett aggregat Kommando - Kontroll- Kommunikation www.bmsab.se BMS Produkter AB 441 95 Alingsås 0322-53347 Phoenix, framtidens aggregat är här BMS Produkter AB har sedan starten 1989 marknadsfört

Läs mer

Olofström School of Automotive Stamping

Olofström School of Automotive Stamping Olofström School of Automotive Stamping OSAS Uthyrning av tid i press + operatör: Lågserieproduktion Inprovning Innehållsförteckning Inledning 2 Pressar att hyra tid i (lågserieproduktion/inprovning) 3

Läs mer

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät

PROCESSBESKRIVNING BYALAG. Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät PROCESSBESKRIVNING BYALAG Hur det fungerar det när ni har bestämt er för fibernät Bredband i hela Sverige Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att kunna realisera

Läs mer

BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT

BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT BJÖRK ÒDINSDÒTTIR NORDISK MÄSTARINNA I CROSSFIT A NEW CHAMPION IS B ORN: Exceed Performance AB Gym & Fitness-området på Eleiko Sport har blivit ett eget bolag: Exceed Performance AB en satsning som kommer

Läs mer

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder

Med kompetens driver vi mättekniken framåt för bättre lönsamhet åt våra kunder Mätmaskiner nyli.se Nyli Metrology AB Vi har sedan starten 1970 varit kända för att leverera produkter och tjänster med mycket god kvalité, våra passbitar i hårdmetall är ett exempel. Vårt huvudkontor

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet

Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Hur kan TeliaSonera kommunikationsoperatör öka lönsamheten i stadsnätet Ante Baric Försäljningsdirektör Tobias Blom Key Account Manager Stadsnät TeliaSonera Operator Next 1 Innehåll Svensk fibermarknad

Läs mer

Det här är Porsche i Sverige

Det här är Porsche i Sverige Det här är Porsche i Sverige Om konsten att bygga bilar som inte finns Företaget Porsche AG kom till därför att Ferry Porsche inte kunde hitta sina drömmars bil; en lätt, snabb och bränsleeffektiv sportbil.

Läs mer

EN PARTNER MED HELHETSSYN

EN PARTNER MED HELHETSSYN INTERNORDIC AR... 3 EN PARTNER MED HELHETSSYN Med huvudkontor och lager i Nässjö, säljkontor i Stockholm och Umeå, finns vi tillgängliga för hela den nordiska marknaden. Sedan 1997 är vi en del av börsnoterade

Läs mer

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal

Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Erbjud era kunder gratis Wi-Fi, samtidigt som ni bygger en ny unik marknadsföringskanal Med en social HotSpot från Idékonsulten får ni möjligheten att bygga en egen unik marknadsföringskanal till personer

Läs mer

De fem vanligaste säljutmaningarna

De fem vanligaste säljutmaningarna De fem vanligaste säljutmaningarna 1 Säljutmaningar De fem vanligaste säljutmaningarna och Smärta, Power, Vision, Värde och Kontroll. När sättet att sälja är ur fas med kundernas sätt att köpa eller när

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET.

VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. VI ÖKAR ER SÄKERHET, KVALITET OCH LÖNSAMHET. TORQUE ELITE startade sin verksamhet 2014. Vi är ett ungt företag men personalen har lång efarenhet av arbete med moment-, lyft- och hydrauliska verktyg. Vi

Läs mer

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare.

Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Välkommen till spännringarnas fantastiska värld. Information om Rosengrens spännringar och de möjligheter vi skapar för våra användare. Den geniala idén! Förslutning av fat för vår kund Crown Pakkus OY

Läs mer

10 % rabatt på solceller

10 % rabatt på solceller NYHETER OCH ERBJUDANDEN TILL DIG SOM ÄR KUND HOS VATTENFALL VÅR 2014 Solenergi framtidens energikälla Erbjudande på solceller 10 % rabatt på solceller Tävla med oss! Vinn en luftvärmepump, värd upp till

Läs mer

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT

XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI. http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 2.0 RE-VOLUTION XS4 MINI http://xs4mini.saltosystems.com/home-sv/ www.evvasalto.se LIMITED EDITION PRINT XS4 MINI DESIGN XS4 MINI DESIGN : Modern och stilren design är SALTO:s varumärke. Med XS4 Mini

Läs mer

www.icd.se ELEKTRONIK FÖR HEM, KONTOR OCH INDUSTRI UTVECKLING - DISTRIBUTION - ÅTERFÖRSÄLJNING

www.icd.se ELEKTRONIK FÖR HEM, KONTOR OCH INDUSTRI UTVECKLING - DISTRIBUTION - ÅTERFÖRSÄLJNING www.icd.se ELEKTRONIK FÖR HEM, KONTOR OCH INDUSTRI UTVECKLING - DISTRIBUTION - ÅTERFÖRSÄLJNING 2013 REGISTER Sidan 1 - RegiSteR FöRetagSpReSentation Sidan 2 - FoRdonSteknik Sidan 3 - industrielektronik

Läs mer

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING

MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING MEJSLAR SDS-MAX SDS-PLUS BORRNING OCH MEJSLING www..se BETONGBORRNING OCH MEJSLING Du har köpt det bästa verktyget, nu kan du köpa det bästa tillbehöret för arbetsuppgiften. FRÅGA EFTER DEWALT BORR OCH

Läs mer

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB

STF SVENSKA TEXTILFILTER AB SVENSKTILLVERKAT SEDAN 1972 STF SVENSKA TEXTILFILTER AB VENTILATION RÖKGASRENING VÅT F ILT RERING STOFTAVSKILJNING SERVICE VI TILLVERKAR FILTER Så enkelt skulle vi kunna förklara vad vi gör här på Svenska

Läs mer

EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL

EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL BEKYMMERSFRITT VI ÄR BÄST PÅ MATTOR Vi har gjort mattor till vårt yttersta uppdrag. Vi arbetar inte med något annat utan har inriktat

Läs mer

KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT BEKYMMERSFRITT. EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL

KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT BEKYMMERSFRITT. EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL KOSTNADSEFFEKTIVT MILJÖVÄNLIGT BEKYMMERSFRITT EcoSmartSolution ETT MILJÖSMART VAL VI ÄR BÄST PÅ MATTOR Vi har gjort mattor till vårt yttersta uppdrag. Vi arbetar inte med något annat utan har inriktat

Läs mer

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar...

teamarver Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Spara tusenlappar... teamarver Höst 2009 Spara tusenlappar... Låt oss göra kontrollen av din digitala färdskrivare Sid 6 TÄVLING! Var med och vinn en exklusiv skinnjacka från Arver Lastbilar! Läs mer på sid 4 Höst 2009 Ansvarig

Läs mer

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt!

VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! VI ÄR WMD - THE WORKFLOW COMPANY Nordens ledande workflow specialister inom SAP Helt enkelt! Det handlar om att spara tid, få överblick, förenkla arbetsprocesser, utnyttja resurser och i slutändan handlar

Läs mer

H2O kundservice. Effektiv och säker.

H2O kundservice. Effektiv och säker. Experter för avloppsfri produktion German Engineering H2O kundservice. Effektiv och säker. www.h2o-de.com Vår ambition är att i möjligaste mån minska din arbetsbörda. Därför har kundservice så hög prioritet

Läs mer

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning

det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning det stensäkra alternativet Husgrunder Maskinell stenläggning Maskinuthyrning Niklas Pettersson är VD och andra generationen i ledningen för företaget. Vi tummar inte på kvaliteten: Välkommen till 40 års

Läs mer

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar

Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Administrativa utskriftslösningar Ger ett enkelt, centralstyrt underhåll av skrivare och multifunktionssystem HANTERING AV ARBETSFLÖDET ETT ENKELT SÄTT ATT UNDERHÅLLA

Läs mer

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning

Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro. Administration av HR / Lön / Reseräkning Förenkla jobbvardagen med HR-tjänster från Aditro Administration av HR / Lön / Reseräkning Visste du att HR-administration utgör två tredjedelar av det totala HR-arbetet? Att HR är en stor och viktig del

Läs mer

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Säkra låssystem. Trygg leverantör av låssystem sedan 1946. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Säkra låssystem Trygg leverantör av låssystem sedan 1946 ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions ASSA AB är ett företag med djupa rötter i svensk industri. Vår bakgrund ger oss styrka i

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

Barnmässan. 25-27 oktober 2013. Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013. Inbjudan till utställare

Barnmässan. 25-27 oktober 2013. Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013. Inbjudan till utställare Barnmässan 25-27 oktober 2013 Missa inte årets barn & ungdomsmässa Kom och delta på Barnmässan 2013 Inbjudan till utställare Mässan arrangeras i ett av Sveriges hetaste handelsområden, Begränsat antal

Läs mer

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation.

Kundanpassade ställverk. Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Kundanpassade ställverk Vi bygger ställverk snabbt och effektivt utifrån din specifikation. Vi på Eldon sätter alltid kunden i centrum och gör allt vi kan för att leverera en optimal skåp- och ställverkslösning

Läs mer

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format

Tranås Rostfria AB. Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Det lilla bolagets flexibilitet i stort format Tranås Rostfria AB är en svenskägd legotillverkare som är inne i en stark expansionsfas

Läs mer

Smarta elnät För ett hållbart samhälle

Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Smarta elnät För ett hållbart samhälle Dagens kraftnät baserar sig på att elen produceras i stora kraftanläggningar och att flödet i transmissionsoch distributionsnäten

Läs mer

DICA FORM. Med i leken hela vägen

DICA FORM. Med i leken hela vägen Med i leken hela vägen LEVERANS AV PROJEKT ETABLERING AV PROJEKT BEHOVS ANALYS SÄLJ CYKEL START AV PROJEKT OFFERT ACCEPT AV ORDER Innehåll LEVERANTÖR AV LEK, KUNSKAP OCH UPPLEVELSER Och en del av Danmarks

Läs mer

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt

FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt FunktionsIT FunktionsIT Lönsamt, enkelt och tryggt Vad är FunktionsIT? FunktionsIT är vårt koncept för att paketera IT som tjänst. Det ger dig som kund en centraliserad och automatiserad hantering av

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet!

Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Vi sänker kostnaderna för högt tryck i er verksamhet! Minimum Size Maximum Power Varför investera i kostsamma högtryckspumpar, när ni kan få högtryckshydraulik med ert redan befintliga låga hydraultryck

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida

OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida OFFICE WEB-ONLINE förenklar din hemsida Varför en hemsida? Den viktigaste orsaken till att du som företagare bör ha en hemsida är att du kan erbjuda dina potentiella och befintliga kunder tillgång till

Läs mer

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services

Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Sharp Optimised Services kontroll l effektivitet I produktivitet Den intelligenta hanteringen av Managed Print Services Möjligheterna med Managed Print Services Fakta: upp till 5 % av ett företags avkastning

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud!

Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Insulation Technology Made in Sweden Miljövänlig cellulosaisolering från icell isolering för värme, kyla och ljud! Miljövänlig cellulosaisolering från icell sparar både energi och pengar! NYHET! Vår isolering

Läs mer

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2013-01-25 Education Sida 1/13

Healthcare & Welfare Version 1.0 Welfare Nordic 2013-01-25 Education Sida 1/13 Education Sida 1/13 Till Användare av Procapita Förskola och Grundskola Driftsansvarig Produktinformation Procapita Förskola och Grundskola, version 9.2 SPw05 Denna produktinformation presenterar nyheter

Läs mer

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld

Med säkerhet på skolschemat. Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Med säkerhet på skolschemat Förebyggande skydd mot brott, vandalism och andra hotbilder i skolans värld Förebyggande strategier Informera selektivt, evakuera säkert Pedagogiska institutioner som skolor,

Läs mer

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN

BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ säker vårdkommunikation i klartext! EN PRODUKT FRÅN BEST IQ systemet som växer med uppgiften! Idag sker förändringar snabbare än någonsin. Inte minst inom vården. För att kunna möta morgondagens

Läs mer

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad!

FEBER BRÖLLOPS ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Stockholm Malmö Göteborg. Då bör du ställa ut på våra mässor! stad! ÄR BRÖLLOP EN DEL AV DIN AFFÄRSVERKSAMHET? Då bör du ställa ut på våra mässor! Bröllopsfeber i din stad! Stockholm Malmö Göteborg Våra bröllopsmässor i Stockholm, Malmö och Göteborg har på några års tid

Läs mer

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt.

Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Dags att byta port? Allt du behöver veta när du funderar på att byta! Vi gör det lätt. Välj en leverantör som passar dig Det kan vara viktigare än du tror! Hur mår din port? Kanske är det uppenbart dags

Läs mer

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management

TOYOTA I_SITE Mer än fleet management EMPOWERING YOUR BUSINESS TOYOTA I_SITE Mer än fleet management www.toyota-forklifts.se TOYOTA I_SITE Mer än fleet management Toyota I_Site är ett kontinuerligt partnerskap för effektiv materialhantering.

Läs mer

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande

Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Complete Communication Care När säker kommunikation är avgörande Förstklassiga lösningar för säker kommunikation Vi är en ledande systemintegratör som levererar lösningar för tal- och datakommunikation

Läs mer

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet

Rätt temperatur inomhus. Skapa det perfekta arbetsklimatet Rätt temperatur inomhus Skapa det perfekta arbetsklimatet Maximera arbetsklimatet Minimera energikostnaden Öka komforten Maximera arbetsklimatet Öka komforten Minimera energikostnaden 21 Just 21 grader

Läs mer

PRODUKTNYHETER. SPS Loke med ny. Vår storsäljare SPS Loke har enligt den nya klassificeringen. märkningen Frätande

PRODUKTNYHETER. SPS Loke med ny. Vår storsäljare SPS Loke har enligt den nya klassificeringen. märkningen Frätande Sida 1 Välkomna till höstens nummer av MPE News! Som vanligt hittar du aktuell information om pågående projekt, utbildningar och produktnyheter m.m. i vårt nyhetsblad. Mer information om MPE hittar du

Läs mer

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt!

Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! Hela gänget på vårt senaste IM-projekt! En trött ekonomichef som har alldeles för mycket att göra. Känner du igen dig? Fortsätt bläddra för att se hur vi hjälpt andra i samma situation. OBS! Det här är

Läs mer