Innehåll. Version

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Version 1.0 2012-03-30"

Transkript

1 Innehåll Bakgrund...4 Om dokumentet...5 Grundläggande lösningsbeskrivning... 6 Konceptets grundläggande principer...7 Mindre fokus på system och organisation...8 Internt/externt: Medarbetarportalen och UU.se...9 Internt/externt: Informationshantering...10 Informationsstruktur...11 Engelsk webbplats...12 Navigeringskarta...13 Menyer och navigering...14 Sidlayout: grund...15 Sidlayout: responsiv layout...16 Inloggning...17 Sidverktyg (skriv ut/spara/dela etc.)...18 Startsida & Utbildning...19 Startsida...20 Utbildning...21 Utbildning - Välja utbildning...22 Utbildning - Studera på universitet...23 Utbildning - Program och kurser...24 Utbildning - Program och kurser, kortfattat läge...25 Utbildning - Program och kurser, Kurser...26 Utbildning - Program, Översikt...27 Utbildning - Program, Upplägg...28 Utbildning - Program, Efter utbildningen...29 Utbildning - Program, nmälan och behörighet...30 Utbildning - Program, Kontakt och mer information...31 Utbildning - Kurs...32 Forskning & Universitetet...33 Forskning...34 Forskning - Pågående forskning...35 Forskning - Pågående forskning, forskningsprojekt...36 Universitetet...37 Universitetet - Institutioner och enheter...38 Institution...39 Institution - Program och kurser...40 Institution - Program och kurser, programöversikt...41 Fakultet...42 Universitetet - Personal och studenter, CV-sida...43 Universitetet - Nyheter och press, nyhet...44 Student & lumn...45 Student (oinloggad)...46 Logga in...47 Student (inloggad)...48 Student (inloggad) - Pågående program...49 Student (inloggad) - Pågående kurs...50 lumn...51 Övrigt...52 Sök...53 Sök - Med förslag...54 International Website - Start page...55 International Website -Education...56 International Website -Education - Master studies...57 International Website -Education - Programmes and courses...58 International Website -Education - Study and live in Uppsala...59 International Website -University...60 Mobilskisser - Sida med automatisk anpassning: Studera på universitet...61 Mobilskisser - Sida med viss manuell anpassning: Utbildning...62 Mobilskisser - Sida med mer manuell anpassning: Program och kurser

2 Bakgrund Enligt KIWI-programmets effektmål ska den framtida webbplatsen å ena sidan underlätta rekrytering av studenter och locka till deltagande, å andra sidan förenkla vardagen för presumtiva, nya och befintliga studenter. Webbplatsen ska också genom högre grad av samverkan mellan organisatoriska enheter och system ge en sammanhållen bild av universitetet. llt för att underlätta kommunikationen med olika målgrupper, och ge en enhetlig bild av universitetet. I ett rektorsbeslut från 2008 anges att Uppsala universitets webbplats ska utvecklas från att vara fragmenterad och svåröverblickbar, till att bli konsekvent, enhetlig och välstrukturerad. Projektet har omfattat att definiera konceptet utifrån principer för innehåll, struktur, layout och navigation. De delar av webbplatsen som rör kommunikation och information kring utbildning beskrivs mer detaljerat i konceptet än övriga delar. Detta har varit möjligt då projektet Utbildningskommunikation inom KIWI kravställt innehållet för delar som för utbildning, genom bland annat innehållsanalyser och specifikationer av informationsobjekt. Projektet har inte omfattat att ta fram grafisk form för den nya webbplatsen, utan det kommer ske i kommande steg. Beskrivningen av konceptet tjänar som beslutsunderlag för utvecklingsplan för kommande faser i utvecklingen av webbplatsen. Det övergripande underlaget för konceptarbetet har varit KIWIprogrammets effektmål, samt mål definierade inom projektet Utbildningskommunikation. Projektet har arbetat utifrån följande genomförda utredningar och specifikationer: Effektmål för KIWI-programmet respektive projektet Utbildningskommunikation Sammanfattning från projektgruppen på Uppsala universitet kring problemområden, utmaningar och designprinciper Tidigare konceptbeskrivning genomfört av ntrop våren 2010 Personas - projektet Utbildningkommunikation Innehållsanalys och informationsobjekt - projektet Utbildningskommunikation Genomgång av dagens lösning (uu.se, Studentportalen etc.) 4

3 Om dokumentet Projektets huvudleverans är den här lösningsbeskrivningen. Skärmbilderna som finns i detta dokument kommer från den prototyp som tagits fram inom projektet och som ingår i leveransen av detta projekt. Prototypen är klickbar och ger en bild av hur det är att interagera med webbplatsen. Beskrivningen av de delar som rör presumtiva studenter och val av program och kurser är mer detaljerad än övriga delar. Detta eftersom projektet valt en sådan inriktning på och prioritering för projektet. Relaterade dokument till det här dokumentet är: Klickbar prototyp Prototyp-UU_se(UU)-1_0 (finns både som html-sidor och bilder) Navigeringskarta Navigeringskarta-UU_se(UU)-1_0 (finns även med i detta dokument) 5

4 Grundläggande lösningsbeskrivning 6

5 Konceptets grundläggande principer Dagens innehåll är inte anpassat efter besökaren utan kategoriseras till stor del efter organisation eller tekniskt system. Webbplatserna delar inte innehåll, vilket leder till att information om samma ämne finns på flera ställen. Informationen dubbleras och den stora mängden information leder till att det är svårt att hålla den uppdaterad. Konsekvensen för besökaren är att det är svårt att hitta och är inte säkert att den information hon hittar är korrekt och uppdaterad. Det behövs ett bättre stöd för att underlätta resan från presumtiv student till student och senare alumn (och eventuellt även student igen). informationen kommer ifrån eller vilken del av organisationen som ansvarar för informationen är sekundär. Vidare ska den nya lösningen möjliggöra mer effektiv hantering och presentation av centralt och lokalt innehåll, samt internt och externt innehåll. Det senare rör innehåll som hör hemma i Medarbetarportalen respektive den externa webbplatsen, samt innehåll som hör hemma på båda ställena. Grundläggande designprinciper: Inbjuda till deltagande Vara en sammanhållen webbplats Möta användarens mål och behov utifrån situation Lyfta fram personer npassad för mig som användare Webbplatsens tjänster tillgängliga när jag behöver dem. Dessa designprinciper realiseras i följande lösning: Uppsala universitets webbplats är ett verktyg. Innehållet är i fokus, inte gränssnittet eller interaktionen i sig. Ingen krånglig navigering eller småplottrig interaktion för sakens skull. En källa till information, där informationen kan exponeras i olika kontexter (till exempel kontexten utbildning eller institution ) En global navigering där användaren kan vara kvar i kontexten. Vilket tekniskt system som 7

6 Mindre fokus på system och organisation Lösningen innebär ett skifte från system och webbplatser med eget innehåll till olika vyer av innehållet anpassade för olika målgrupper. Dessa vyer delar innehåll. Vilken del av organisationen eller vilket tekniskt system som innehållet rent tekniskt hör till visas inte för användaren. Målet är att skapa naturliga startpunkter för webbplatsens målgrupper såsom presumtiv student, alumn och forskare, med mindre korslänkning mellan olika system och webbplatser. 8

7 Internt/externt: Medarbetarportalen och UU.se Uppsala universitet har valt en uppdelning i en externwebb och en medarbetarportal. Dessa ska ses som två olika webbplatser där en del av innehållet delas, se nästa sida. Ett viktigt syfte med externwebben är att stödja resan presumtiv student nyantagen student student alumn (och kanske student igen), men andra målgrupper för sidan är bland andra forskare, journalister, finansiärer och presumtiva anställda. Medarbetarportalen är tänkt för anställda, men uppdelningen av vilket innehåll och vilka funktioner som finns på externwebben respektive i medarbetarportalen utgår framför allt från vilken roll användaren har. Det finns ju doktorander och andra studenter som samtidigt är anställda. En student som också är anställd som labbassistent i någon kurs använder sig exempelvis av medarbetarportalen som ingång för administration kring kursen i rollen medarbetare, men använder externwebben som ingång för de kurser som hon själv läser i rollen student. 9

8 Internt/externt: Informationshantering Innehåll som är speglat exempel Mål och strategier Kvalitetsprogram Program för samverkan Program för lika villkor Pedagogiska program Beskrivning av organisation Delvis samma innehåll, men anpassat för respektive webbplats exempel Enhetsytor (såsom institution) Profilsidor/CV UU.se och Medarbetarportalen delar visst innehåll. Visst innehåll är helt speglat, det vill säga att exakt samma innehåll visas i medarbetarportalen och UU.se. Visst innehåll behöver anpassas för respektive webbplats, med delar av innehållet identiskt. Visst innehåll är till stor del samma (såsom CV) och visst innehåll är bara till liten del samma (såsom enhetsytor). Forskningsprojekt Forskningsresultat Kalendarium 10

9 Informationsstruktur En grundläggande princip för informationsstrukturen är att beskrivningen av en kurs eller en person alltid är den samma, oavsett i vilken kontext den öppnas. Ett program (t.ex Program C i exemplet till vänster) är alltid samma program, oavsett om den öppnas under Program & kurser, en institution eller en fakultet. Informationsstrukturen är i grunden hierarkisk men med öar inom strukturen där den är relationell. Exempel på sådana öar är program och kurser och nyheter. Innehållet inom dessa öar presenteras oftast inom listningssidor och kan visas utifrån olika perspektiv (exempelvis utifrån organisation eller ämne). I en hierarkisk struktur bestämmer en redaktör en plats för varje sida i en fast struktur. För de delar som är relationella handlar det istället om att tagga upp innehåll för att möjliggöra att en sida eller del av sida kan visas på flera ställen och ur olika perspektiv. För en nyhet kan det handla om att ange vilket ämne nyheten tillhör och om den är kopplad till en viss del av organisationen. 11

10 Engelsk webbplats Uppsala universitets externa webbplats finns på svenska och engelska. Den engelska webbplatsen är inte en exakt spegling av den svenska innehållsmässigt eftersom målgruppernas behov till viss del skiljer sig åt. Dock bör designen och sidmallarna som används vara desamma. Skillnaderna ligger framförallt i vilket innehåll som presenteras under de olika landningssidorna och att vissa artikelsidor kan tillkomma eller vara irrelevanta för den engelska sajten. Bildmaterialet behöver också anpassas. I detta dokument beskrivs i första hand den svenska. Wireframes för den engelska sajten finns längre bak i detta dokument. 12

11 Navigeringskarta Navigeringskartan beskriver webbplatsens olika sidor. Syftet med navigeringskartan är att ha ett skelett över informationsstrukturen då arbetet med att ta fram nytt innehåll påbörjas. Namnen och kategoriseringen kommer sedan att anpassas i takt med att detaljerat innehåll för den nya sajten tas fram. Delar av webbplatsen som har en relationell struktur Delar av webbplatsen som kräver inloggning Exempel på att innehåll kan visas på flera ställen i navigeringen. 13

12 Menyer och navigering D C F B Beskrivning av meny- och navigeringsytor. Toppbalk. Innehåller verktyg som är tillgängliga över hela webbplatsen. B. Global sökning. Den globala sökningen är åtkomstbar över hela webbplatsen. C. Menynivå 1 - Huvudmeny för global navigering. Huvudområden och målgruppsingångar för student och alumn. Titel för del av webbplats sätts utifrån menynivå 1, undantaget institutioner och fakulteter som hanteras som ett specialfall. (Se skärmskisser längre bak i detta dokument). Ingen megameny. E D. Menynivå 2 och 3 - Undermenyer i vänstermeny. Om möjligt bara en nivå men om behov finns kan menyn finnas i två nivåer på delar av webbplatsen. Om två nivåer utnyttjas ska inte sidor på menynivå 2 ha navigering inom sidan. E. Navigering inom sida. Konceptet bygger på att sidutrymmet utnyttjas med längre sidor där olika delar kan urskiljas grafiskt. Navigering inom sidan kan ske via flikar samt utifrån funktionell copy. Exempel på funktionell copy är Uppsala har 120 utbildningar i världsklass där 120 utbildningar är länkat. F. Sidverktyg, såsom skriva ut, dela etc finns på varje sida det är relevant. (Se skärmskisser längre bak i detta dokument). G. Funktionell sidfot, med kontakt- och besöksinformation. Kontakts- och besöksinformationen sätts utifrån vilken del av webbplatsen användaren är inne på (såsom Utbildning, Forskning, Student eller Institution). H. Formell sidfot G URL:en för sidor (till exempel ) är också ett viktigt verktyg för navigering. Det är därför viktigt att dessa sätts på ett för användaren tydligt och konsekvent sätt. Vilken form dessa URL:er kommer att ha kommer sättas i en översyn av riktlinjer för domännamn. H 14

13 Sidlayout: grund Den grundläggande sidlayouten är framtagen för att vara ren, funktionell och låta innehållet vara i fokus. Målet är en funktionell form som hjälper ögat att se det som är viktigt på varje sida. Ett annat mål har varit att skapa lugnare sidor, med mindre mängd innehåll och spalter än dagens webbplats. Webbplatsen kommer att anpassas efter terminsåret (ansökningsperiod, kursstart, etc). Varje landningssida ska ha ett fåtal tydliga call to action (innehåll som inbjuder till handling, exempelvis anmäl dig nu ). Exempel på landningsidor är Startsidan, Utbildning, och Statsvetenskapliga institutionen. Varje listningssida fungerar på liknande över hela webbplatsen. Exempel på listningssidor är program och kurser, nyheter och forskningsprojekt. Detaljer i interaktionen beskrivs på sidan program och kurser. Varje artikelsida följer en grundläggande mall för rubriker och navigering inom sidan. Det måste dock finnas en flexibiltet inom layouten anpassat efter innehållet. Exempel på artikelsidor är en nyhet eller ett program. 15

14 Sidlayout: responsiv layout Sajten är framtagen för att kunna utvecklas som en responsiv sajt där innehållet på sidan anpassas efter den skärmupplösning användaren har (eller webbläsarfönstrets storlek). Målet är att ge en bra användarupplevelse oavsett om användaren surfar på dator, surfplatta eller mobil. Den högre upplösningen är normalt en stor skärm på en dator och den minsta storleken på skärmen är en mobilskärm. På vissa objekt behöver bredden anpassas medan det för andra är bättre att behålla samma bredd men ändra placeringen, till exempel lägga objekt under varandra. Det är inte bara bredden som anpassas utan även anpassningar av innehållet ska göras, exempelvis dölja eller flytta upp viss information vid en lägre upplösning. I exemplet ovan flyttas den orangea ytan ner vid mobil använding för att ge plats åt innehållet i de gröna boxarna. Tänkta brytpunkter för sajten är skärmbredderna 1200 px, 960 px. 768 px, 600 px, 480 px, 320 px. 16

15 Inloggning Grundtanken är att logga in för att se mer information. Så mycket information som möjligt ska vara tillgänglig utan inloggning. Notera att detta är en konceptuell beskrivning av inloggningen och inte täcker in alla fall för om och när PIN-kod etc. behövs. Inloggning för medarbetare och studenter Inloggning för medarbetare sker i Medarbetarportalen. Inloggning för studenter sker på uu.se I denna prototyp är endast exemplet att logga in som student och alumn beskrivet. I framtiden kan man även tänka sig att man ska kunna skapa ett konto som presumtiv student. Tanken är att studenten ska ha samma konto från registrering till examinering och som alumn. Om samma person har olika roller använder denna person exempelvis Medarbetarportalen i rollen som kursassistent och den externa webbplatsen i rollen som student. En person som är intresserad av hur Medarbetarprotalen är uppbyggd ska kunna gå in och titta in i portalen. Ingången för dessa personer ska finnas på den externa webbplatsen under Universitetet. 17

16 Sidverktyg (skriv ut/spara/dela etc.) På varje sida ska det finnas sidverktyg, men vilka som visas beror på vilken typ av sida det är. En listningssida innehåller som regel alla sidverktyg, medan t.ex. startsidan bara innehåller Lyssna. Skriv ut Skriver ut en version av sidan anpassad för pappersutskrift. Dela på Dela sidan på ett urval av sociala medier (Facebook, Twitter etc.). Exakt vilka sociala medier som sidan ska kunna delas på behöver detaljeras. Detta är något som hela tiden behöver uppdateras utifrån vilka sociala medier som används av webbplatsens målgrupper. Lyssna Funktion för att lyssna på innehållet på sidan. In English Visa aktuell sida på engelska. Visas inte om sidan inte finns på engelska. 18

17 Startsida & Utbildning 19

18 Startsida Startsidan kommer att anpassas efter olika händelser under läsåret. På denna sida finns en beskrivning av hur startsidan ser ut när det är ansökningstider.. Överst på sidan finns en stor yta med stämningsskapande bild, text som lyfter fram nyckeltal kopplat till ranking och hur många studenter som examineras samt två ingångar. En presumtiv student med kunskap om hur det fungerar att läsa på universitet kan snabbt nå utbildningskatalogen. En presumtiv student med lägre kunskap kan istället snabbt läsa mer om hur det fungerar att studera på universitet innan hon tar sig an utbildningskatalogen. B. Forskningsprojekt, forskningsområden och forskargrupper lyfts fram. C. ktuella evenemang kan lyftas fram redan på startsidan. D. Ett par aktuella nyheter visas med möjlighet att läsa fler. B C D E E. Information om själva universitetet med länkar till fakulteter och institutioner som även i sig ger information kring universitets storlek. 20

19 Utbildning B C D På utbildningsettan vill vi skapa några tydliga ingångar för presumtiva studenter med olika grad av kunskap kring vad de vill läsa. Vi vill också synliggöra antagningsprocessen mer, och lyfta upp studiemiljön. Målgruppen befintliga studenter tar vi inte hand om här, utan framför allt under ingången Student.. Ingången för presumtiva studenter som vet (ungefär) vad de vill ha och hur det fungerar att läsa på universitet. Länkar direkt till program, masterprogram resp. kurser. Även en sökruta som ger förslag på matchande namn på program/kurser så fort användaren börjar skriva. B. Här fångar vi upp presumtiva studenter som vet att de vill läsa, men inte riktigt vad, samt dem som är lite mer osäkra på vad universitetsstudier egentligen innebär. C. Visuell översikt över antagningsprocessen. D. Plats för diverse puffar för aktuella saker (Läs en rolig sommarkurs!), nyheter, aktuella evenemang osv. E. Puffar som ska göra det tryggt för den presumtiva studenten och få henne att känna sig trygg med valet att läsa just i Uppsala. F. Möjlighet att lyfta fram den fantastiska studiemiljön en av Uppsalas stora styrkor jämfört med andra universitet. E F 21

20 Utbildning - Välja utbildning Här finns intresseområdena men även mer redaktionellt material kring Yrkesexamina, forskarutbildning med mera. Denna del kommer troligen behöva en undermeny (menynivå 3) i vänstermenyn med exempelvis information om forskarutbildning och uppdragsutbildningar.. Intresseområdena får stor plats. nvändaren väljer ett i listan och kan sedan läsa mer om det till höger, där kurser och program kan listas direkt i modulen. B. Rutor som kort beskriver forskarutbildning, uppdragsutbildning och yrkesexamina, med möjlighet att klicka sig in och läsa mer. C. Sidan kan också innehålla annat redaktionellt material, och en puff för ett intressetest om eller när Uppsala universitet tar fram ett sådant. B C 22

21 Utbildning - Studera på universitet Den här sidan vänder sig till presumtiva studenter med låg kunskap om vad det innebär att läsa på universitet. Skillnader jämfört med gymnasiestudier lyfts fram och grundläggande koncept så som program och kurser förklaras. 23

22 Utbildning - Program och kurser Tanken med sidan Program och kurser är att den ska vara mer renodlat fokuserad på att hjälpa studenten att hitta just program och kurser. Mer redaktionell text som beskrivning av yrkesutbildningar eller utlandsstudier finns på sidorna Välja utbildning och Studera på universitet. G H. Program och kurser är indelade efter den grundläggande skärningen Program på grundnivå, Program på masternivå och Kurser. I det här utrymmet finns möjlighet att kort förklara vad respektive flik innebär. Intresseområden anses vara tillräckligt viktig som grundläggande skärning för att också finnas med i den här ytan. Val av intresseområde filtrerar listan på det valet. B C I D E B. Programlistningen visar som standard samtliga program i utökat läge. Bild, namn, antal högskolepoäng och korta fakta (HT2012, Engelska, 50%, IT-Distans...) visas tillsammans med en kort beskrivning av programmet. C. Eventuella gjorda filterval visas, med möjlighet att ta bort dem. D. Knapp för att byta mellan utökat läge och kortfattat läge (se nästa sida) E. Filterkolumn, som ungefär motsvarar dagens avancerade sökning. Så fort användaren gör val i denna kolumn filtreras utbildningslistan (B) och de gjorda valen visas ovanför listan (C). I vårt exempel har användaren filtrerat ut program som ges på dagtid. De mest centrala filtren (exempelvis valen för programstart och när på dygnet undervisningen ska ske) kan vara utfällda från början när användaren kommer till sidan. F. Övriga val från avancerad sökning, t.ex. att filtrera ut utbildningar baserat på institution/fakultet, måste förmodligen ske från något mer lightbox-/popup-liknande. Dvs. det kommer inte att gå att klämma in i denna filterkolumn som de mer enkla valen. F G. Sökruta som bara ger förslag på utbildningar, för den som vet exakt vad han/hon letar efter. H. Jämförelsekorgen innehåller de program eller kurser som användaren har sparat. Den kan dels användas för att snabbt hoppa mellan de utbildningar som man har lagt i den, dels för att få en jämförelsematris där hårda fakta mellan utbildningarna kan jämföras. Vad skiljer t.ex. en master i biologi från en kandidatexamen? Eller vad skiljer Biomedicinprogrammet från Biomedicinska analytikerprogrammet? Via korgen skulle man också exempelvis kunna generera en egen utbildningskatalog som PDF. I. Knapp för att lägga utbildningen i jämförelsekorgen. Utfälld jämförelsekorg 24

23 Utbildning - Program och kurser, kortfattat läge. I det kortfattade läget visas endast utbildningens namn och antal högskolepoäng. B. När användaren för muspekaren över ett program/en kurs visas knappen för att lägga den i jämförelsekorgen. B 25

24 Utbildning - Program och kurser, Kurser Fliken Kurser fungerar i princip på samma sätt som fliken Program.. Listan över kurser är liknande, men visas här utan bilder eftersom vi räknar med att de flesta kurser kommer att sakna bild. B. Filtervalen skiljer sig åt mellan kurser och program. Här finns till exempel möjlighet att söka kurser som börjar på sommaren. (Sommarkurser kan också beskrivas och puffas för på redaktionell plats på andra sidor, till exempel Utbildningsettan.) B Det kan vara intresserant att dela upp kurser i kurser på grundnivå, kurser på avancerad nivå samt kurser på forskarnivå. Innan den ändringen görs är det viktigt att rita upp förslaget och se att det fungerar på detaljernivå med till exempel filter. 26

25 Utbildning - Program, Översikt C D E F B G Ett mål med den nya designen är att erbjuda en enklare översikt över ett program för den presumtiva studenten och också ha en tydligare call to action. Det finns ett huvud () som säljer in programmet och samlar lite korta fakta och på huvudfliken Översikt (C) är tanken att ge en snabb överblick över såväl programmets upplägg och undervisning som arbetsmarknaden och vad man blir. Se kommande sidor för förklaring av övriga flikar.. Huvud som hänger med på alla flikar. Här finns bild och en kort beskrivning av programmet. B. Här visas lite grundläggande fakta som antal poäng, studiefart och studieform (om det är något annat än campuskurser). Det finns också länkar för att lägga programmet i jämförelsekorgen eller anmäla sig till nästa tillfälle (om det bara finns en ingång heter den sistnämnda länken nmäl dig nu och leder direkt till antagning.se; annars heter länken nmälan och länkar till fliken nmälan och behörighet ). Statistik från förra antagningsomgången finns också med för att ge en känsla för om det är någon idé att söka. C. Den huvudsakliga programöversikten. Här finns det viss redaktionell frihet att förutom text också lägga in bilder och video. Tanken är att användaren snabbt ska få en känsla för om programmet är intressant och vilja gå vidare och läsa mer, utan att han eller hon ska behöva klicka sig runt bland alla flikar. Det finns möjlighet att lägga till fler flikar för program som har det behovet. D. Mer finstilt information samt möjlighet att lyfta fram utvärderingar. E. För att erbjuda en tydligare call to action finns här en puff för anmälan på samma sätt som för kurser (se senare sida i dokumentet), även om de olika tillfällena för program samlas under en särskild flik. F. Relaterade program med möjlighet att klicka sig in på dem eller lägga dem i jämförelsekorgen direkt. Listan genereras automatiskt, men vilka program som är relaterade måste sättas redaktionellt. G. Högerspalten innehåller relaterad information för varje flik, för Översikt kan det t.ex. vara studentporträtt eller relevanta nyheter. 27

26 Utbildning - Program, Upplägg C På fliken Upplägg finns mer detaljerad information om programmets egentliga innehåll för den som vill veta mer.. Terminsöversikt i tabellform med länkade kurser. Om det finns flera olika studiegångar (t.ex. pol. kand) eller inriktningar (t.ex. ämneslärarprogram) kan det lösas genom val/länkar i anslutning till översikten, ungefär som idag. B. Möjlighet att berätta andra relevanta saker om utbildningens upplägg, till exempel gällande utlandsstudier. C. I högerspalten kan den som vill fördjupa sig hitta länkar till aktuellt schema eller programmets sidor för studenter. B 28

27 Utbildning - Program, Efter utbildningen C På fliken Efter utbildningen finns mer information om vad man kan göra efter att ha gått programmet, både med avseende på yrkesliv och vidare studier.. Redaktionell text om karriär och vad man kan arbeta med. B. På denna flik är det även naturligt att berätta om vidareutbildning såsom masterprogram, men även breddningsutbildning och forskarutbildning. C. I högerspalten kan det här finnas alumniporträtt, länkar till lediga jobb, lönestatistik och annat som rör livet efter utbildningen. B 29

28 Utbildning - Program, nmälan och behörighet Den komplicerade situationen med olika tillfällen, ingångar osv. gör att anmälan får en egen flik. Om det går skulle vi vilja bryta ut information från tillfällena, så att det som är gemensamt (t.ex. behörighet) inte upprepas för varje tillfälle, men för att vara säkra på att konceptet funkar har vi behållit det nuvarande upplägget.. Tillfällena är sorterade kronologiskt och under underrubriker ( Ingång för samhällsvetare ) som idag. B. För framtida tillfällen visas det när anmälan kommer att öppna. B 30

29 Utbildning - Program, Kontakt och mer information Här finns alla kontaktuppgifter samlade.. nsvarig institution och alla relevanta kontaktpersoner listas. Det finns viss möjlighet att lägga in fritextbeskrivningar av de olika kontaktpersonerna, t.ex. telefontider eller kommentarer om vem som svarar på vilken sorts frågor. Institutionens namn är länkat till dess egen startsida och personernas namn är länkade till deras publika CV-sidor. B. Funktion för att hålla sig uppdaterad genom att skriva in sin e-postadress. C. Fråga en student med ett urval av tidigare frågor och svar. B C 31

30 Utbildning - Kurs C B Designen av kurssidor för programkurser såväl som fristående kurser påminner om designen för program. Det finns ett huvud med den viktigaste informationen, tillsammans med en översiktsflik och därefter ett antal underflikar.. Huvud med beskrivning. Om kursen har en bild kan den ligga här precis som för program. B. Kortfattade fakta och länkar till anmälan/jämförelse, också som för program. C. En sammanfattning av den viktigaste informationen kring kursens mål, innehåll, undervisning, examination och ev. övrigt relevant (även bilder/video) beroende på kurs. D. Finstilta fakta med info om behörighet och antagningspoäng. E. Här kan tillfällena samlas direkt på fliken Översikt istället för att ha en egen flik, som för program. F. Relaterade kurser. Som för program är listan automatgenererad men relationerna har bestämts redaktionellt. D E F 32

31 Forskning & Universitetet 33

32 Forskning Forskningsettan ger en beskrivning av forskning som pågår inom hela Uppsala universitet. Information som förut endast låg på en institutions sida kan nu även lyftas upp på Forskningsettan. Huvudmålgruppen är forskare på andra universitet och de viktigaste användarmålen är att hitta aktuell forskning eller personlig kontakt med forskare. Även övriga målgrupper som journalist och lärare måste tas om hand på ett bra sätt. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt där till exempel fler institutioner ingår behöver beaktas.. Nyheter kring forskning ger en bild av vilken forskning som är aktuell just nu. B. Ingångar för att söka pågående forskning. B C D C. Yta för aktuellt evenemang. D. Samarbeta med oss. E. Ingångar för att hitta forskare. Olika forskare (extraherad information från CV-sidor) lyfts upp för att lyfta fram människor och visa på bredd. F. Presentationer och publikationer lyfts upp redan på forskningsettan. E F 34

33 Forskning - Pågående forskning Pågående forskning är en listningssida och följer den övergripande sidmallen för listningssidor (för detaljerad beskrivning, se Program och kurser).. Ovanför listningen finns rum för redaktionellt material. B. Forskningen presenteras utifrån projekt, forskningsområden, forskargrupper och ämnen. C. Möjliga filtreringsval är organisation och ämnen/forskningsområden. B C 35

34 Forskning - Pågående forskning, forskningsprojekt B Projekten bör ha kortfattad information. Om behov finns av längre information kan projekten följa samma struktur som institutioner och fakulteter och ha en egen vänstermeny med innehåll kopplat till sig. Målet är att en användare ska kunna avgöra om det är relevant att komma i kontakt med projektet och ha tydlig information om hur kontakten kan ske.. Ett forskningsprojekt presenteras i huvudsak utifrån nyheter kopplade till det projektet. B. Tydlig kontaktinformation högt upp på sidan. C. En kort sammanfattning av projektets syfte och mål D. Relaterad forskning (projekt, forskningsområden och forskargrupper). E. Beskrivning av vilka personer som arbetar i projektet. C D E 36

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker

Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker Avstämning med Referensgrupp Sprint 11 lnu.se + Mina saker 24 november 2009 Bakgrund Ålder: 20, 25 Kön: Kvinna, Kvinna Sysselsättning/utbildning: Marknadsföringsprogrammet, Engelska fristående kurs. Internetvana

Läs mer

Grafiska riktlinjer för e-tjänster. Enligt stadens nya grafiska profil - 2013

Grafiska riktlinjer för e-tjänster. Enligt stadens nya grafiska profil - 2013 Grafiska riktlinjer för e-tjänster Enligt stadens nya grafiska profil - 2013 Form Typsni!, färger och layout skapar igenkänning mellan stockholm.se och e-tjänster. Typsni! och färg Typsni! Stockholm

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 NYHETER Manual HSB Webb brf 2004 03 23 Nu kan man sätta en hemavdelning på ett arbetsflöde, så att det bara blir synligt från den avdelningen och nedåt i strukturen under en förening. Ett arbetsflöde blir

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0

Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Användarmanual Nyheterna i Visma Tendsign 4.0 Uppdaterad 2014-05-21 VISMA COMMERCE AB +46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Innehållsförteckning 1. Visma TendSign 4.0... 2 2. Grafiskt

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2

Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 1 Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn

Läs mer

En introduktion till SLI.SE

En introduktion till SLI.SE En introduktion till SLI.SE Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola,

Läs mer

Forskare & Handledare. 1. Inloggning

Forskare & Handledare. 1. Inloggning Forskare & Handledare 1. Inloggning Du använder samma inloggning till Forskningsdatabasen som till universitetets övriga system. 2. Startsidan När du loggat in i Forskningsdatabasen (FDB) kommer du till

Läs mer

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3

1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 Innehållsförteckning 1 Handledning för vårdnadshavare...3 1.1 Vad är lärportalen och vad kan jag göra där?...3 2 Logga in första gången...3 2.2 Logga in med användarnamn och lösenord...3 2.3 Min profil...4

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på www.arvsfonden.se Innan du kan börja arbeta med er projektsida

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden

Infobank kvickguide. Kom i gång med Infobank. Logga in till Infobank. Installationsguiden Infobank kvickguide Kom i gång med Infobank Välkommen till SKL Kommentus webbaserad tjänst Infobank Arbetsrätten. Denna snabbguide ger dig en kort introduktion som användare av Infobank, så att du snabbt

Läs mer

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan

Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan 1 Lathund för SKOLWEBBEN för vårdnadshavare i grundskolan Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och

Läs mer

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1

Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium Innehåll Handbok för vårdnadshavare Dexter Värmdö Gymnasium... 1 Innehåll... 1 Dexter elevadministrativt system på Värmdö gymnasium... 2 Om Dexter...

Läs mer

En liten introduktion till Mediakatalogen

En liten introduktion till Mediakatalogen En liten introduktion till Mediakatalogen Registrera konto Om du inte ser bilden till höger när du besöker SLI.SE, klicka då på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du

Läs mer

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19

Övningshäfte. Kurshäfte. Introduktion till Studentportalen. Uppsala Learning Lab (ULL) 2013-08-19 Övningshäfte 2013-08-19 Kurshäfte Introduktion till Studentportalen Uppsala Learning Lab (ULL) Besöksadress: von Kraemers allé 1A, hus 21 & 24, plan 2 Postadress: Box 2136, 750 02 Uppsala Webb: www.ull.uu.se

Läs mer

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7

Studentens väg från antagen till registrerad Vad ser studenten i Studentportalen? Lägg till en kursregistrering... 7 Guide Uppdaterad 2014-05-28 Kursregistrering Via Studentportalens funktion för Kursregistrering är det möjligt att lägga upp information om kursregistrering, kursstart och kontaktuppgifter per kurstillfälle

Läs mer

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser

Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser Lathund för webbpublicering på Vi Ungas distriktswebbplatser 1 1. Introduktion 3 2. Inloggning 3 3. Publicering av nyheter 4 4. Hantera nyheter 7 5. Snabblänkar 7 6. Sidor 8 7. Händelser 8 8. Distriktets

Läs mer

1. Polopoly och webbpublicering på SU

1. Polopoly och webbpublicering på SU 1. Polopoly och webbpublicering på SU Den här guiden är en introduktion till webbpubliceringssystemet Polopoly 9.16 för dig som ska arbeta som webbredaktör vid Stockholms universitet. Här går vi igenom

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast)

Tjänstefördelning 2.0. Användarhandledning. (Utkast) Tjänstefördelning 2.0 Användarhandledning (Utkast) Introduktion... 3 Inloggning... 3 Menyval... 4 Inställningar... 4 Personöversikt... 6 Lägg till lärare... 7 Scenario 1: Lägg till person inom universitet....

Läs mer

Lathund - Redaktörer

Lathund - Redaktörer Lathund - Redaktörer 1. Logga in sid 3 2. Ladda upp/publicera dokument...sid 4-6 2.1 Att lägga till ett dokument...sid 5 2.2 Var publiceras mitt dokument...sid 6 3. Jobba i befintligt dokument...sid 7

Läs mer

Användarmanual Allmän REQS 7

Användarmanual Allmän REQS 7 1 Användarmanual Allmän REQS 7 2 Innehållsförteckning: Inloggning... 3 Allmänt... 4 Bokmärken statistik... 5 Fastighetsinformation... 6 Uppdragsöversikt... 7 Listläge filtrera/sortera... 8 Listläge skriv

Läs mer

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad

En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Sida 1(9) Mediecenter Värmland Lena Bengtsson, 054-7011062 lena.bengtsson@regionvarmland.se Datum 2015-05-07 En liten introduktion till www.sli.se/avkarlstad Region Värmland - kommunalförbund Postadress

Läs mer

Lathund för webbshop

Lathund för webbshop Lathund för webbshop Ocay.se version 2014-12 Nu har vi lanserat nya ocay.se och därför släpper vi en ny guide för hur sidan används. Även om mycket uppdaterats layoutmässigt och under skalet kommer mycket

Läs mer

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2.

Dokumentation. Joomla - Administrationsguide 1. Logga in i administrations-gränssnittet 2. Ändra globala inställningar 2. Joomla - Administrationsguide Joomla - Administrationsguide 1 Logga in i administrations-gränssnittet 2 Ändra globala inställningar 2 Ändra titel 3 Artiklar, kategorier och sektioner 4 Skapa sektioner

Läs mer

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx

http://office.microsoft.com/sv-se/word/ha100444731053.aspx 1. Öppna Word 2007 i 97-2003 2. Vilken Explorer har jag 3. Inloggning med Explorer 8 4. Sökväg till sidan 5. Ha två fönster öppna 6. Stilar 7. Storleksändra 8. Inklistring av text 9. Bilder till startsidan

Läs mer

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö

Webbskribent @ Tjörn. Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19. Tjörn Möjligheternas ö Webbskribent @ Tjörn Handläggare: Peter Olausson, webbmaster Datum: 2015-03-19 Tjörn Möjligheternas ö Grundutbildning för skribenter på hemsidan och/eller intranätet Upplägg: Vi tar en titt på hur hemsidan

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

Se din tjänstgöringsplan i BPS. Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet

Se din tjänstgöringsplan i BPS. Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet Se din tjänstgöringsplan i BPS Introduktion till det universitetsgemensamma bemanningsplaneringssystemet Version 1.1/maj 2012 1. Logga in i BPS Från universitetets webbsida (www.umu.se) klicka på länken

Läs mer

Administrera projekt på arvsfonden.se

Administrera projekt på arvsfonden.se Manual för projektansvariga på arvsfonden.se 20140611, ver2. Administrera projekt på arvsfonden.se Den här manualen vänder sig till dig som är projektledare eller projektadministratör för ett projekt på

Läs mer

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr

INTRODUKTION. till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI. sli.se/gr INTRODUKTION till WEBBTJÄNSTEN GR-SLI sli.se/gr Skapa konto Klicka på hänglåset uppe till höger, och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i kommun och skola, får du en lista på "träffar"

Läs mer

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14.

Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 6. Nyheter 7. Dagböcker 8. Meddelanden 11. Statistik 12. Mål 13. Evenemang 14. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 6 Nyheter 7 Dagböcker 8 Meddelanden 11 Statistik 12 Mål 13 Evenemang 14 Profilsida 16 Sjukvårdande yta 17 1 Registrering

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

So ka artiklar och annan litteratur

So ka artiklar och annan litteratur 1 So ka artiklar och annan litteratur UB:s startsida är en bra startpunkt när du ska söka litteratur vare sig du letar efter böcker eller artiklar. Sökrutan är nästan det första du lägger märke till. Bakom

Läs mer

Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver

Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver Manual för redigering av sidor i Medarbetare med EPIserver 1 Innehåll Inloggningen 3 Redigeringsfönstret 4 Redigering av standardsida. 6 Skapa ett nytt block 8 Bildblock 8 ImageVault 9 Vad är skillnaden

Läs mer

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual

Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23. DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Version: 1.0.1 Datum: 2012-05-23 DynaMaster 5 Golf Övergripande manual Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Systemkrav 3 2 Logga in 4 3 Översikt 5 4 Verktygsfält och funktioner 6 4.1 Översikt gränssnitt

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 5 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 5 Anita Eklöf, Rune Fjelldal vid Centrum för Lärande och Undervisning, Bibliotek & lärande resurser, Högskolan

Läs mer

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant.

Innehållsförteckning Inloggning: Allmänna inställningar hur du ändrar utseende och språk samt navigerar i menyn högst upp i bildkant. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar du E-id/Bank-id:... 2 Mobilt Bank-id/E-id... 2 Var och hur loggar jag in med användarnamn och lösenord?... 2 Hur loggar jag in med Bank-id/E-id?... 3

Läs mer

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information.

Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. Elever i Skola24 Genom elevrollen i Skola24 kan elever ta del av en mängd användbar information. I systemet har eleven möjlighet att: Ta del av schema för sina lektioner. Ta del av frånvaro och göra frånvaroanmälningar.

Läs mer

En värld på nätet Facebook ht 2010

En värld på nätet Facebook ht 2010 En värld på nätet Facebook ht 2010 Under det här kurstillfället ska vi bekanta oss närmare med Facebook. Alla har fått en första grundläggande manual till Facebook. Med hjälp av den och det här dokumentet

Läs mer

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter.

Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. Surfa till adressen https://cms10.mdh.se/polopoly/ och logga in med dina vanliga användaruppgifter. När du är inloggad: 1. Klicka på plustecknet vid ditt ämne i innehållsträdet till vänster. Då fälls alla

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben

Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben 1 Ursvikskolan Elevernas lathund för skolwebben Innehåll Inloggning 2 Var och hur loggar man in hemifrån?... 2 Hur skapar man engångskoder och ändrar användarnamn?... 2 Allmänna inställningar hur du ändrar

Läs mer

Version:

Version: Version: 2015-04-27 1 Logga in Gå till sli.se/medioteket och klicka på hänglåset uppe till höger. Logga in om du redan har ett konto eller skapa konto. Skapa konto / Bli medlem När du fyller i skola, får

Läs mer

Lathund för Styret (version 1.0)

Lathund för Styret (version 1.0) Lathund för Styret (version 1.0) Välkommen till Styret! systemet som underlättar administrationen för dig som ledamot i styrelsen för en bostadsrättsförening och hjälper föreningen att ta kontroll. Denna

Läs mer

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO

Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Manual för hantering av lagsida inom BSK HFO Denna manual innehåller följande ämnen: Strukturen för en lagsida Roller i IdrottOnline Logga in på IdrottOnline Publicera en nyhet Använda en bild (ladda upp

Läs mer

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats.

Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. Församlingens Webbplats Premium Manual Med UNITY Webbpublicering har ni ett kraftfullt och dynamiskt verktyg för att uppdatera och administrera er webbplats. I Församlingens Webbplats Premium ingår ett

Läs mer

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment.

6. Systemet visar kursen och kursens undermenyer. En av dessa undermenyer är Lägg till och hantera moment. Användarfall Uppgift: Lägg till moment för en kurs Beskrivning: Läraren lägger till moment i en kurs för att kunna hantera betygen i Ladok på webb. Tillkommande användarfall: Lägg till betyg för student

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 6 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 6 Anita Eklöf, Sektionen för pedagogiskt arbete, Högskolan i Borås. 2015-02-16 1 ATT LOGGA IN... 1 2 STARTSIDAN...

Läs mer

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011.

Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Grundläggande funktioner i CMS ifrån Argonova Systems, 2011. Syfte Detta dokument tar upp grundläggande funktioner i Argonova Systems CMS i syfte att förbereda och stödja användaren, vid sidan av och inför

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402

Schema. Under dessa menyer finns dina tillgängliga funktioner. Alternativ kan saknas om skolan inte aktiverat en funktion. Nova Software AB 1 (12) 402 Föräldrar i Skola24 Genom föräldrarollen i Skola24 kan föräldrar ta del av en mängd användbar information. En central databas gör det möjligt att med samma inloggning se information om flera barn även

Läs mer

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst

Nya sundbyberg.se. Webbkoncept. v1.0, Sundbyberg där staden är som bäst Nya sundbyberg.se Webbkoncept v1.0, 2012-04-04 Innehåll 1. Introduktion 2. Webbstrategi 3. Prioriteringar 4. Innehåll startsida 5. Tonalitet 6. Form 7. Interaktivitet och dialog 8. Sociala medier 9. Sökfunktion

Läs mer

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16

Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Användarhandbok Ver. 1.3.0.1 2013-12-16 Innehållsförteckning 1 Terminologi... 3 2 Knappar i toppmenyn... 4 3 Logga in i ParaGå... 5 3.1 Starta ParaGå med genväg... 5 3.2 Starta ParaGå utan genväg... 5

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Skriva utbildningsbeskrivningar

Skriva utbildningsbeskrivningar 1 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Skriva utbildningsbeskrivningar för webben EN LATHUND VERSION 1.7 2017 LUNDS UNIVERSITET 3 SKRIVA UTBILDNINGSBESKRIVNINGAR FÖR WEBBEN Utbildningsbeskrivningarna

Läs mer

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet

Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Genomgång utav KURT Kursvärderingssystemet för Linköpings Universitet Överblick Varför kursvärdering? Samtliga kurser inom den grundläggande utbildningen vid LiU ska utvärderas med stöd av det elektroniska

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben

Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Skvadronskolan Vårdnadshavares lathund för skolwebben Under höstterminen 2012 kommer vi att använda oss av de funktioner i skolwebben som vi har markerat. 1 Innehållsförteckning Inloggning: 2 Så här skaffar

Läs mer

Bokningsinstruktioner BCF Amazona

Bokningsinstruktioner BCF Amazona 1. Registrera Dig som användare När Du öppnar Amazonas startsida ser Du vårt utbud av aktiviteter i vänster kolumn. För att kunna boka en aktivitet behöver Du först registrera Dig som användare. Detta

Läs mer

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10

Börja skriv för a6 lägga in text. Handbok - de la gardienätet. för vårdnadshavare. Uppdaterad 2012-09- 10 Börja skriv för a6 lägga in text Handbok - de la gardienätet för vårdnadshavare innehållsförteckning Var loggar jag in?/ Inloggning... 1 Funktioner på De la Gardienätet... 2 Fält på startsidan... 2 Vid

Läs mer

Manual HSB Webb brf 2004 03 23

Manual HSB Webb brf 2004 03 23 TERMINOLOGI I Polopoly används ett antal grundläggande begrepp för publicering och hantering av information, eller innehåll som det också benämns. Nedan följer en kort genomgång av denna grundläggande

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

valbara programkurser

valbara programkurser Användarmanual Utbildningsdatabasen Selma för arbetet med kurstillfällen för valbara programkurser forskarutbildningsstöd Innehåll 1. Logga in och logga ut... 3 2. Process för att skapa kurstillfällen

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

En introduktion till SLI.SE. April 2015

En introduktion till SLI.SE. April 2015 En introduktion till SLI.SE April 2015 Registrera konto Om du inte ser den här bilden, klicka på hänglåset uppe till höger och välj menyalternativet "Skapa konto". När du fyller i skola, får du en lista

Läs mer

Manual E-butiken Innehåll:

Manual E-butiken Innehåll: Manual E-butiken Innehåll: Allmänt... 2 Logga in... 2 Översikt... 2 Kategorisera produkter... 3 Lägg till en produkt... 4 Lägg till produktbilder... 5 Ändra en produkt... 5 Skapa menysidor... 6 Ladda upp

Läs mer

Dokumentation för editering av sl.se

Dokumentation för editering av sl.se Version: 1 Datum: 2014-03-24 evry.com Redaktörsdokumentation Redaktörsdokumentation Dokumentation för editering av sl.se Versionshistorik Ändring nr. Ändring datum Förändringar Reviderad av 1 2014-03-24

Läs mer

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10)

UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) UTV5 Lathund för skolledning (2013-12-10) Innehåll Sid 2 Inledning Sid 3 Logga in Sid 4 Startsidan Sid 5 Obligatoriska frågor Sid 6 Kursutvärderingar Sid 10 Statistik Sid 12 Formulär Sid 16 Skapa utvärdering

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Struktur och menyer på nya ki.se. September/Oktober 2013

Struktur och menyer på nya ki.se. September/Oktober 2013 Struktur och menyer på nya ki.se September/Oktober 2013 Nya ki.se Tips och trix Landningssida vs. Sida Profilsida Forskare A-Ö Lite om innehåll Backlink! Personallistor Promos Faktaruta H2 Linked heading

Läs mer

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan.

FUB och Klippan - Vårt webbverktyg 2014-03-01. I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. Vårt webbverktyg Komma igång del 1 I din webbläsare, skriv in www.fub.se/user eller klicka på Logga in längst ner på startsidan. 1. Ta fram ditt användarnamn och skriv in 2. Ta fram ditt lösenord och skriv

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen.

En kort guide till VFU-portalen. För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. En kort guide till VFU-portalen För dig som arbetar som VFU-samordnare i kommunen. Version 1.2 maj 2013 Följande sidor kommer ge en kort och övergripande guide till de vanligaste funktionerna i VFUportalen.

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Utveckling av Läsaren

Utveckling av Läsaren Utveckling av Läsaren Projektet steg för steg Läsaren har utvecklats sucessivt till att bli den anpassningsbara och situationsoberoende tjänst den är idag. Tabellen nedan visar hur utvecklingen har skett

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11.

Innehållsförteckning. Registrering 2. Inloggning 3. Startsidan 4. Notiser 7. Nyheter 8. Meddelanden 9. Tröskelvärden 11. Innehållsförteckning Avdelning Sida Registrering 2 Inloggning 3 Startsidan 4 Notiser 7 Nyheter 8 Meddelanden 9 Tröskelvärden 11 Beslutsfattare 12 Profilsida 13 1 Registrering För att registrera dig som

Läs mer

Rapport Projekt 1 Från material till webb

Rapport Projekt 1 Från material till webb IT-Universitetet Grafiska gränssnitt, 6 p Göteborg 2003-09-19 Rapport Projekt 1 Från material till webb Grupp 1: Vilhelm Bergman Hanna Friberg Björn Nord Ulrika Olsson Marlene Sjöberg Innehållsförteckning

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

MITTUNIVERSITETET WWW.MIUN.SE

MITTUNIVERSITETET WWW.MIUN.SE MITTUNIVERSITETET WWW.MIUN.SE VARFÖR ÄR VI HÄR? Vi skall berätta om våra erfarenheter om hur besökaren beter sig hos oss på www.miun.se och vad vi har försökt förbättra på vår webbplats för att hjälpa

Läs mer

Användarmanual Vklass lärplattform. Student

Användarmanual Vklass lärplattform. Student Användarmanual Vklass lärplattform Student Användarmanual Vklass lärplattform (Lärare) Sida 2 av 52 Innehållsförteckning Om Vklass lärplattform... 4 Videomanualer... 5 Inloggning till Vklass... 6 Vad är

Läs mer

Inloggning i Skola24 Logga in Schema

Inloggning i Skola24 Logga in Schema Inloggning i Skola24 Skriv vimmerby.skola24.se i webbläsaren (inget www först) för att komma till inloggningssidan för Skola24. - Ange användarnamn och lösenord och klicka på Logga in. Efter inloggning

Läs mer

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats

Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Lathund Projektledare Jönköpingsprojektplats Linda Höglund Pulsen Application AB 1 Innehållsförteckning Logga in på projektkontoret... 3 Startsida Projektkontoret... 4 Funktioner på projektkontorets startsida...

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics

Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Dnr: Sid: 1 / 11 Universitetsförvaltningen Informationsavdelningen Manual vanliga rapporter i Google Analytics Version 1.2, uppdaterad 2012-05-30 Manual för vanliga rapporter i Google Analytics Innehåll

Läs mer

Kick off för programinformation

Kick off för programinformation Kick off för programinformation VÄLKOMNA! Annika Lundqvist Hannah Maxwell Utbildningsinformatörer, Studentavdelningen Dagens program Tidsplan Var syns programinformationen? Vem skriver du för? Så skriver

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas

Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Lathund, skapa kurstillfällen för Ladok via UtbildningsGubas Den här lathunden avser tillfällen som tidigare har beställts direkt från Ladokgruppen. Dessa ska läggas in i UtbildningsGubas för att sedan

Läs mer

VAD HÄNDER MED PORTAL OCH MINA SIDOR 2016

VAD HÄNDER MED PORTAL OCH MINA SIDOR 2016 VAD HÄNDER MED PORTAL OCH MINA SIDOR 2016 Hans-Peter Aineskog Stockholm den 14 mars 2016 PORTALEN 2015 Besöksfrekvensen ökade 2015 med 63 % högre mot 2014. I snitt besöktes 3,1 sidor 2015 vilket var 4

Läs mer