Innehåll. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Version 1.0 2012-03-30"

Transkript

1 Innehåll Bakgrund...4 Om dokumentet...5 Grundläggande lösningsbeskrivning... 6 Konceptets grundläggande principer...7 Mindre fokus på system och organisation...8 Internt/externt: Medarbetarportalen och UU.se...9 Internt/externt: Informationshantering...10 Informationsstruktur...11 Engelsk webbplats...12 Navigeringskarta...13 Menyer och navigering...14 Sidlayout: grund...15 Sidlayout: responsiv layout...16 Inloggning...17 Sidverktyg (skriv ut/spara/dela etc.)...18 Startsida & Utbildning...19 Startsida...20 Utbildning...21 Utbildning - Välja utbildning...22 Utbildning - Studera på universitet...23 Utbildning - Program och kurser...24 Utbildning - Program och kurser, kortfattat läge...25 Utbildning - Program och kurser, Kurser...26 Utbildning - Program, Översikt...27 Utbildning - Program, Upplägg...28 Utbildning - Program, Efter utbildningen...29 Utbildning - Program, nmälan och behörighet...30 Utbildning - Program, Kontakt och mer information...31 Utbildning - Kurs...32 Forskning & Universitetet...33 Forskning...34 Forskning - Pågående forskning...35 Forskning - Pågående forskning, forskningsprojekt...36 Universitetet...37 Universitetet - Institutioner och enheter...38 Institution...39 Institution - Program och kurser...40 Institution - Program och kurser, programöversikt...41 Fakultet...42 Universitetet - Personal och studenter, CV-sida...43 Universitetet - Nyheter och press, nyhet...44 Student & lumn...45 Student (oinloggad)...46 Logga in...47 Student (inloggad)...48 Student (inloggad) - Pågående program...49 Student (inloggad) - Pågående kurs...50 lumn...51 Övrigt...52 Sök...53 Sök - Med förslag...54 International Website - Start page...55 International Website -Education...56 International Website -Education - Master studies...57 International Website -Education - Programmes and courses...58 International Website -Education - Study and live in Uppsala...59 International Website -University...60 Mobilskisser - Sida med automatisk anpassning: Studera på universitet...61 Mobilskisser - Sida med viss manuell anpassning: Utbildning...62 Mobilskisser - Sida med mer manuell anpassning: Program och kurser

2 Bakgrund Enligt KIWI-programmets effektmål ska den framtida webbplatsen å ena sidan underlätta rekrytering av studenter och locka till deltagande, å andra sidan förenkla vardagen för presumtiva, nya och befintliga studenter. Webbplatsen ska också genom högre grad av samverkan mellan organisatoriska enheter och system ge en sammanhållen bild av universitetet. llt för att underlätta kommunikationen med olika målgrupper, och ge en enhetlig bild av universitetet. I ett rektorsbeslut från 2008 anges att Uppsala universitets webbplats ska utvecklas från att vara fragmenterad och svåröverblickbar, till att bli konsekvent, enhetlig och välstrukturerad. Projektet har omfattat att definiera konceptet utifrån principer för innehåll, struktur, layout och navigation. De delar av webbplatsen som rör kommunikation och information kring utbildning beskrivs mer detaljerat i konceptet än övriga delar. Detta har varit möjligt då projektet Utbildningskommunikation inom KIWI kravställt innehållet för delar som för utbildning, genom bland annat innehållsanalyser och specifikationer av informationsobjekt. Projektet har inte omfattat att ta fram grafisk form för den nya webbplatsen, utan det kommer ske i kommande steg. Beskrivningen av konceptet tjänar som beslutsunderlag för utvecklingsplan för kommande faser i utvecklingen av webbplatsen. Det övergripande underlaget för konceptarbetet har varit KIWIprogrammets effektmål, samt mål definierade inom projektet Utbildningskommunikation. Projektet har arbetat utifrån följande genomförda utredningar och specifikationer: Effektmål för KIWI-programmet respektive projektet Utbildningskommunikation Sammanfattning från projektgruppen på Uppsala universitet kring problemområden, utmaningar och designprinciper Tidigare konceptbeskrivning genomfört av ntrop våren 2010 Personas - projektet Utbildningkommunikation Innehållsanalys och informationsobjekt - projektet Utbildningskommunikation Genomgång av dagens lösning (uu.se, Studentportalen etc.) 4

3 Om dokumentet Projektets huvudleverans är den här lösningsbeskrivningen. Skärmbilderna som finns i detta dokument kommer från den prototyp som tagits fram inom projektet och som ingår i leveransen av detta projekt. Prototypen är klickbar och ger en bild av hur det är att interagera med webbplatsen. Beskrivningen av de delar som rör presumtiva studenter och val av program och kurser är mer detaljerad än övriga delar. Detta eftersom projektet valt en sådan inriktning på och prioritering för projektet. Relaterade dokument till det här dokumentet är: Klickbar prototyp Prototyp-UU_se(UU)-1_0 (finns både som html-sidor och bilder) Navigeringskarta Navigeringskarta-UU_se(UU)-1_0 (finns även med i detta dokument) 5

4 Grundläggande lösningsbeskrivning 6

5 Konceptets grundläggande principer Dagens innehåll är inte anpassat efter besökaren utan kategoriseras till stor del efter organisation eller tekniskt system. Webbplatserna delar inte innehåll, vilket leder till att information om samma ämne finns på flera ställen. Informationen dubbleras och den stora mängden information leder till att det är svårt att hålla den uppdaterad. Konsekvensen för besökaren är att det är svårt att hitta och är inte säkert att den information hon hittar är korrekt och uppdaterad. Det behövs ett bättre stöd för att underlätta resan från presumtiv student till student och senare alumn (och eventuellt även student igen). informationen kommer ifrån eller vilken del av organisationen som ansvarar för informationen är sekundär. Vidare ska den nya lösningen möjliggöra mer effektiv hantering och presentation av centralt och lokalt innehåll, samt internt och externt innehåll. Det senare rör innehåll som hör hemma i Medarbetarportalen respektive den externa webbplatsen, samt innehåll som hör hemma på båda ställena. Grundläggande designprinciper: Inbjuda till deltagande Vara en sammanhållen webbplats Möta användarens mål och behov utifrån situation Lyfta fram personer npassad för mig som användare Webbplatsens tjänster tillgängliga när jag behöver dem. Dessa designprinciper realiseras i följande lösning: Uppsala universitets webbplats är ett verktyg. Innehållet är i fokus, inte gränssnittet eller interaktionen i sig. Ingen krånglig navigering eller småplottrig interaktion för sakens skull. En källa till information, där informationen kan exponeras i olika kontexter (till exempel kontexten utbildning eller institution ) En global navigering där användaren kan vara kvar i kontexten. Vilket tekniskt system som 7

6 Mindre fokus på system och organisation Lösningen innebär ett skifte från system och webbplatser med eget innehåll till olika vyer av innehållet anpassade för olika målgrupper. Dessa vyer delar innehåll. Vilken del av organisationen eller vilket tekniskt system som innehållet rent tekniskt hör till visas inte för användaren. Målet är att skapa naturliga startpunkter för webbplatsens målgrupper såsom presumtiv student, alumn och forskare, med mindre korslänkning mellan olika system och webbplatser. 8

7 Internt/externt: Medarbetarportalen och UU.se Uppsala universitet har valt en uppdelning i en externwebb och en medarbetarportal. Dessa ska ses som två olika webbplatser där en del av innehållet delas, se nästa sida. Ett viktigt syfte med externwebben är att stödja resan presumtiv student nyantagen student student alumn (och kanske student igen), men andra målgrupper för sidan är bland andra forskare, journalister, finansiärer och presumtiva anställda. Medarbetarportalen är tänkt för anställda, men uppdelningen av vilket innehåll och vilka funktioner som finns på externwebben respektive i medarbetarportalen utgår framför allt från vilken roll användaren har. Det finns ju doktorander och andra studenter som samtidigt är anställda. En student som också är anställd som labbassistent i någon kurs använder sig exempelvis av medarbetarportalen som ingång för administration kring kursen i rollen medarbetare, men använder externwebben som ingång för de kurser som hon själv läser i rollen student. 9

8 Internt/externt: Informationshantering Innehåll som är speglat exempel Mål och strategier Kvalitetsprogram Program för samverkan Program för lika villkor Pedagogiska program Beskrivning av organisation Delvis samma innehåll, men anpassat för respektive webbplats exempel Enhetsytor (såsom institution) Profilsidor/CV UU.se och Medarbetarportalen delar visst innehåll. Visst innehåll är helt speglat, det vill säga att exakt samma innehåll visas i medarbetarportalen och UU.se. Visst innehåll behöver anpassas för respektive webbplats, med delar av innehållet identiskt. Visst innehåll är till stor del samma (såsom CV) och visst innehåll är bara till liten del samma (såsom enhetsytor). Forskningsprojekt Forskningsresultat Kalendarium 10

9 Informationsstruktur En grundläggande princip för informationsstrukturen är att beskrivningen av en kurs eller en person alltid är den samma, oavsett i vilken kontext den öppnas. Ett program (t.ex Program C i exemplet till vänster) är alltid samma program, oavsett om den öppnas under Program & kurser, en institution eller en fakultet. Informationsstrukturen är i grunden hierarkisk men med öar inom strukturen där den är relationell. Exempel på sådana öar är program och kurser och nyheter. Innehållet inom dessa öar presenteras oftast inom listningssidor och kan visas utifrån olika perspektiv (exempelvis utifrån organisation eller ämne). I en hierarkisk struktur bestämmer en redaktör en plats för varje sida i en fast struktur. För de delar som är relationella handlar det istället om att tagga upp innehåll för att möjliggöra att en sida eller del av sida kan visas på flera ställen och ur olika perspektiv. För en nyhet kan det handla om att ange vilket ämne nyheten tillhör och om den är kopplad till en viss del av organisationen. 11

10 Engelsk webbplats Uppsala universitets externa webbplats finns på svenska och engelska. Den engelska webbplatsen är inte en exakt spegling av den svenska innehållsmässigt eftersom målgruppernas behov till viss del skiljer sig åt. Dock bör designen och sidmallarna som används vara desamma. Skillnaderna ligger framförallt i vilket innehåll som presenteras under de olika landningssidorna och att vissa artikelsidor kan tillkomma eller vara irrelevanta för den engelska sajten. Bildmaterialet behöver också anpassas. I detta dokument beskrivs i första hand den svenska. Wireframes för den engelska sajten finns längre bak i detta dokument. 12

11 Navigeringskarta Navigeringskartan beskriver webbplatsens olika sidor. Syftet med navigeringskartan är att ha ett skelett över informationsstrukturen då arbetet med att ta fram nytt innehåll påbörjas. Namnen och kategoriseringen kommer sedan att anpassas i takt med att detaljerat innehåll för den nya sajten tas fram. Delar av webbplatsen som har en relationell struktur Delar av webbplatsen som kräver inloggning Exempel på att innehåll kan visas på flera ställen i navigeringen. 13

12 Menyer och navigering D C F B Beskrivning av meny- och navigeringsytor. Toppbalk. Innehåller verktyg som är tillgängliga över hela webbplatsen. B. Global sökning. Den globala sökningen är åtkomstbar över hela webbplatsen. C. Menynivå 1 - Huvudmeny för global navigering. Huvudområden och målgruppsingångar för student och alumn. Titel för del av webbplats sätts utifrån menynivå 1, undantaget institutioner och fakulteter som hanteras som ett specialfall. (Se skärmskisser längre bak i detta dokument). Ingen megameny. E D. Menynivå 2 och 3 - Undermenyer i vänstermeny. Om möjligt bara en nivå men om behov finns kan menyn finnas i två nivåer på delar av webbplatsen. Om två nivåer utnyttjas ska inte sidor på menynivå 2 ha navigering inom sidan. E. Navigering inom sida. Konceptet bygger på att sidutrymmet utnyttjas med längre sidor där olika delar kan urskiljas grafiskt. Navigering inom sidan kan ske via flikar samt utifrån funktionell copy. Exempel på funktionell copy är Uppsala har 120 utbildningar i världsklass där 120 utbildningar är länkat. F. Sidverktyg, såsom skriva ut, dela etc finns på varje sida det är relevant. (Se skärmskisser längre bak i detta dokument). G. Funktionell sidfot, med kontakt- och besöksinformation. Kontakts- och besöksinformationen sätts utifrån vilken del av webbplatsen användaren är inne på (såsom Utbildning, Forskning, Student eller Institution). H. Formell sidfot G URL:en för sidor (till exempel ) är också ett viktigt verktyg för navigering. Det är därför viktigt att dessa sätts på ett för användaren tydligt och konsekvent sätt. Vilken form dessa URL:er kommer att ha kommer sättas i en översyn av riktlinjer för domännamn. H 14

13 Sidlayout: grund Den grundläggande sidlayouten är framtagen för att vara ren, funktionell och låta innehållet vara i fokus. Målet är en funktionell form som hjälper ögat att se det som är viktigt på varje sida. Ett annat mål har varit att skapa lugnare sidor, med mindre mängd innehåll och spalter än dagens webbplats. Webbplatsen kommer att anpassas efter terminsåret (ansökningsperiod, kursstart, etc). Varje landningssida ska ha ett fåtal tydliga call to action (innehåll som inbjuder till handling, exempelvis anmäl dig nu ). Exempel på landningsidor är Startsidan, Utbildning, och Statsvetenskapliga institutionen. Varje listningssida fungerar på liknande över hela webbplatsen. Exempel på listningssidor är program och kurser, nyheter och forskningsprojekt. Detaljer i interaktionen beskrivs på sidan program och kurser. Varje artikelsida följer en grundläggande mall för rubriker och navigering inom sidan. Det måste dock finnas en flexibiltet inom layouten anpassat efter innehållet. Exempel på artikelsidor är en nyhet eller ett program. 15

14 Sidlayout: responsiv layout Sajten är framtagen för att kunna utvecklas som en responsiv sajt där innehållet på sidan anpassas efter den skärmupplösning användaren har (eller webbläsarfönstrets storlek). Målet är att ge en bra användarupplevelse oavsett om användaren surfar på dator, surfplatta eller mobil. Den högre upplösningen är normalt en stor skärm på en dator och den minsta storleken på skärmen är en mobilskärm. På vissa objekt behöver bredden anpassas medan det för andra är bättre att behålla samma bredd men ändra placeringen, till exempel lägga objekt under varandra. Det är inte bara bredden som anpassas utan även anpassningar av innehållet ska göras, exempelvis dölja eller flytta upp viss information vid en lägre upplösning. I exemplet ovan flyttas den orangea ytan ner vid mobil använding för att ge plats åt innehållet i de gröna boxarna. Tänkta brytpunkter för sajten är skärmbredderna 1200 px, 960 px. 768 px, 600 px, 480 px, 320 px. 16

15 Inloggning Grundtanken är att logga in för att se mer information. Så mycket information som möjligt ska vara tillgänglig utan inloggning. Notera att detta är en konceptuell beskrivning av inloggningen och inte täcker in alla fall för om och när PIN-kod etc. behövs. Inloggning för medarbetare och studenter Inloggning för medarbetare sker i Medarbetarportalen. Inloggning för studenter sker på uu.se I denna prototyp är endast exemplet att logga in som student och alumn beskrivet. I framtiden kan man även tänka sig att man ska kunna skapa ett konto som presumtiv student. Tanken är att studenten ska ha samma konto från registrering till examinering och som alumn. Om samma person har olika roller använder denna person exempelvis Medarbetarportalen i rollen som kursassistent och den externa webbplatsen i rollen som student. En person som är intresserad av hur Medarbetarprotalen är uppbyggd ska kunna gå in och titta in i portalen. Ingången för dessa personer ska finnas på den externa webbplatsen under Universitetet. 17

16 Sidverktyg (skriv ut/spara/dela etc.) På varje sida ska det finnas sidverktyg, men vilka som visas beror på vilken typ av sida det är. En listningssida innehåller som regel alla sidverktyg, medan t.ex. startsidan bara innehåller Lyssna. Skriv ut Skriver ut en version av sidan anpassad för pappersutskrift. Dela på Dela sidan på ett urval av sociala medier (Facebook, Twitter etc.). Exakt vilka sociala medier som sidan ska kunna delas på behöver detaljeras. Detta är något som hela tiden behöver uppdateras utifrån vilka sociala medier som används av webbplatsens målgrupper. Lyssna Funktion för att lyssna på innehållet på sidan. In English Visa aktuell sida på engelska. Visas inte om sidan inte finns på engelska. 18

17 Startsida & Utbildning 19

18 Startsida Startsidan kommer att anpassas efter olika händelser under läsåret. På denna sida finns en beskrivning av hur startsidan ser ut när det är ansökningstider.. Överst på sidan finns en stor yta med stämningsskapande bild, text som lyfter fram nyckeltal kopplat till ranking och hur många studenter som examineras samt två ingångar. En presumtiv student med kunskap om hur det fungerar att läsa på universitet kan snabbt nå utbildningskatalogen. En presumtiv student med lägre kunskap kan istället snabbt läsa mer om hur det fungerar att studera på universitet innan hon tar sig an utbildningskatalogen. B. Forskningsprojekt, forskningsområden och forskargrupper lyfts fram. C. ktuella evenemang kan lyftas fram redan på startsidan. D. Ett par aktuella nyheter visas med möjlighet att läsa fler. B C D E E. Information om själva universitetet med länkar till fakulteter och institutioner som även i sig ger information kring universitets storlek. 20

19 Utbildning B C D På utbildningsettan vill vi skapa några tydliga ingångar för presumtiva studenter med olika grad av kunskap kring vad de vill läsa. Vi vill också synliggöra antagningsprocessen mer, och lyfta upp studiemiljön. Målgruppen befintliga studenter tar vi inte hand om här, utan framför allt under ingången Student.. Ingången för presumtiva studenter som vet (ungefär) vad de vill ha och hur det fungerar att läsa på universitet. Länkar direkt till program, masterprogram resp. kurser. Även en sökruta som ger förslag på matchande namn på program/kurser så fort användaren börjar skriva. B. Här fångar vi upp presumtiva studenter som vet att de vill läsa, men inte riktigt vad, samt dem som är lite mer osäkra på vad universitetsstudier egentligen innebär. C. Visuell översikt över antagningsprocessen. D. Plats för diverse puffar för aktuella saker (Läs en rolig sommarkurs!), nyheter, aktuella evenemang osv. E. Puffar som ska göra det tryggt för den presumtiva studenten och få henne att känna sig trygg med valet att läsa just i Uppsala. F. Möjlighet att lyfta fram den fantastiska studiemiljön en av Uppsalas stora styrkor jämfört med andra universitet. E F 21

20 Utbildning - Välja utbildning Här finns intresseområdena men även mer redaktionellt material kring Yrkesexamina, forskarutbildning med mera. Denna del kommer troligen behöva en undermeny (menynivå 3) i vänstermenyn med exempelvis information om forskarutbildning och uppdragsutbildningar.. Intresseområdena får stor plats. nvändaren väljer ett i listan och kan sedan läsa mer om det till höger, där kurser och program kan listas direkt i modulen. B. Rutor som kort beskriver forskarutbildning, uppdragsutbildning och yrkesexamina, med möjlighet att klicka sig in och läsa mer. C. Sidan kan också innehålla annat redaktionellt material, och en puff för ett intressetest om eller när Uppsala universitet tar fram ett sådant. B C 22

21 Utbildning - Studera på universitet Den här sidan vänder sig till presumtiva studenter med låg kunskap om vad det innebär att läsa på universitet. Skillnader jämfört med gymnasiestudier lyfts fram och grundläggande koncept så som program och kurser förklaras. 23

22 Utbildning - Program och kurser Tanken med sidan Program och kurser är att den ska vara mer renodlat fokuserad på att hjälpa studenten att hitta just program och kurser. Mer redaktionell text som beskrivning av yrkesutbildningar eller utlandsstudier finns på sidorna Välja utbildning och Studera på universitet. G H. Program och kurser är indelade efter den grundläggande skärningen Program på grundnivå, Program på masternivå och Kurser. I det här utrymmet finns möjlighet att kort förklara vad respektive flik innebär. Intresseområden anses vara tillräckligt viktig som grundläggande skärning för att också finnas med i den här ytan. Val av intresseområde filtrerar listan på det valet. B C I D E B. Programlistningen visar som standard samtliga program i utökat läge. Bild, namn, antal högskolepoäng och korta fakta (HT2012, Engelska, 50%, IT-Distans...) visas tillsammans med en kort beskrivning av programmet. C. Eventuella gjorda filterval visas, med möjlighet att ta bort dem. D. Knapp för att byta mellan utökat läge och kortfattat läge (se nästa sida) E. Filterkolumn, som ungefär motsvarar dagens avancerade sökning. Så fort användaren gör val i denna kolumn filtreras utbildningslistan (B) och de gjorda valen visas ovanför listan (C). I vårt exempel har användaren filtrerat ut program som ges på dagtid. De mest centrala filtren (exempelvis valen för programstart och när på dygnet undervisningen ska ske) kan vara utfällda från början när användaren kommer till sidan. F. Övriga val från avancerad sökning, t.ex. att filtrera ut utbildningar baserat på institution/fakultet, måste förmodligen ske från något mer lightbox-/popup-liknande. Dvs. det kommer inte att gå att klämma in i denna filterkolumn som de mer enkla valen. F G. Sökruta som bara ger förslag på utbildningar, för den som vet exakt vad han/hon letar efter. H. Jämförelsekorgen innehåller de program eller kurser som användaren har sparat. Den kan dels användas för att snabbt hoppa mellan de utbildningar som man har lagt i den, dels för att få en jämförelsematris där hårda fakta mellan utbildningarna kan jämföras. Vad skiljer t.ex. en master i biologi från en kandidatexamen? Eller vad skiljer Biomedicinprogrammet från Biomedicinska analytikerprogrammet? Via korgen skulle man också exempelvis kunna generera en egen utbildningskatalog som PDF. I. Knapp för att lägga utbildningen i jämförelsekorgen. Utfälld jämförelsekorg 24

23 Utbildning - Program och kurser, kortfattat läge. I det kortfattade läget visas endast utbildningens namn och antal högskolepoäng. B. När användaren för muspekaren över ett program/en kurs visas knappen för att lägga den i jämförelsekorgen. B 25

24 Utbildning - Program och kurser, Kurser Fliken Kurser fungerar i princip på samma sätt som fliken Program.. Listan över kurser är liknande, men visas här utan bilder eftersom vi räknar med att de flesta kurser kommer att sakna bild. B. Filtervalen skiljer sig åt mellan kurser och program. Här finns till exempel möjlighet att söka kurser som börjar på sommaren. (Sommarkurser kan också beskrivas och puffas för på redaktionell plats på andra sidor, till exempel Utbildningsettan.) B Det kan vara intresserant att dela upp kurser i kurser på grundnivå, kurser på avancerad nivå samt kurser på forskarnivå. Innan den ändringen görs är det viktigt att rita upp förslaget och se att det fungerar på detaljernivå med till exempel filter. 26

25 Utbildning - Program, Översikt C D E F B G Ett mål med den nya designen är att erbjuda en enklare översikt över ett program för den presumtiva studenten och också ha en tydligare call to action. Det finns ett huvud () som säljer in programmet och samlar lite korta fakta och på huvudfliken Översikt (C) är tanken att ge en snabb överblick över såväl programmets upplägg och undervisning som arbetsmarknaden och vad man blir. Se kommande sidor för förklaring av övriga flikar.. Huvud som hänger med på alla flikar. Här finns bild och en kort beskrivning av programmet. B. Här visas lite grundläggande fakta som antal poäng, studiefart och studieform (om det är något annat än campuskurser). Det finns också länkar för att lägga programmet i jämförelsekorgen eller anmäla sig till nästa tillfälle (om det bara finns en ingång heter den sistnämnda länken nmäl dig nu och leder direkt till antagning.se; annars heter länken nmälan och länkar till fliken nmälan och behörighet ). Statistik från förra antagningsomgången finns också med för att ge en känsla för om det är någon idé att söka. C. Den huvudsakliga programöversikten. Här finns det viss redaktionell frihet att förutom text också lägga in bilder och video. Tanken är att användaren snabbt ska få en känsla för om programmet är intressant och vilja gå vidare och läsa mer, utan att han eller hon ska behöva klicka sig runt bland alla flikar. Det finns möjlighet att lägga till fler flikar för program som har det behovet. D. Mer finstilt information samt möjlighet att lyfta fram utvärderingar. E. För att erbjuda en tydligare call to action finns här en puff för anmälan på samma sätt som för kurser (se senare sida i dokumentet), även om de olika tillfällena för program samlas under en särskild flik. F. Relaterade program med möjlighet att klicka sig in på dem eller lägga dem i jämförelsekorgen direkt. Listan genereras automatiskt, men vilka program som är relaterade måste sättas redaktionellt. G. Högerspalten innehåller relaterad information för varje flik, för Översikt kan det t.ex. vara studentporträtt eller relevanta nyheter. 27

26 Utbildning - Program, Upplägg C På fliken Upplägg finns mer detaljerad information om programmets egentliga innehåll för den som vill veta mer.. Terminsöversikt i tabellform med länkade kurser. Om det finns flera olika studiegångar (t.ex. pol. kand) eller inriktningar (t.ex. ämneslärarprogram) kan det lösas genom val/länkar i anslutning till översikten, ungefär som idag. B. Möjlighet att berätta andra relevanta saker om utbildningens upplägg, till exempel gällande utlandsstudier. C. I högerspalten kan den som vill fördjupa sig hitta länkar till aktuellt schema eller programmets sidor för studenter. B 28

27 Utbildning - Program, Efter utbildningen C På fliken Efter utbildningen finns mer information om vad man kan göra efter att ha gått programmet, både med avseende på yrkesliv och vidare studier.. Redaktionell text om karriär och vad man kan arbeta med. B. På denna flik är det även naturligt att berätta om vidareutbildning såsom masterprogram, men även breddningsutbildning och forskarutbildning. C. I högerspalten kan det här finnas alumniporträtt, länkar till lediga jobb, lönestatistik och annat som rör livet efter utbildningen. B 29

28 Utbildning - Program, nmälan och behörighet Den komplicerade situationen med olika tillfällen, ingångar osv. gör att anmälan får en egen flik. Om det går skulle vi vilja bryta ut information från tillfällena, så att det som är gemensamt (t.ex. behörighet) inte upprepas för varje tillfälle, men för att vara säkra på att konceptet funkar har vi behållit det nuvarande upplägget.. Tillfällena är sorterade kronologiskt och under underrubriker ( Ingång för samhällsvetare ) som idag. B. För framtida tillfällen visas det när anmälan kommer att öppna. B 30

29 Utbildning - Program, Kontakt och mer information Här finns alla kontaktuppgifter samlade.. nsvarig institution och alla relevanta kontaktpersoner listas. Det finns viss möjlighet att lägga in fritextbeskrivningar av de olika kontaktpersonerna, t.ex. telefontider eller kommentarer om vem som svarar på vilken sorts frågor. Institutionens namn är länkat till dess egen startsida och personernas namn är länkade till deras publika CV-sidor. B. Funktion för att hålla sig uppdaterad genom att skriva in sin e-postadress. C. Fråga en student med ett urval av tidigare frågor och svar. B C 31

30 Utbildning - Kurs C B Designen av kurssidor för programkurser såväl som fristående kurser påminner om designen för program. Det finns ett huvud med den viktigaste informationen, tillsammans med en översiktsflik och därefter ett antal underflikar.. Huvud med beskrivning. Om kursen har en bild kan den ligga här precis som för program. B. Kortfattade fakta och länkar till anmälan/jämförelse, också som för program. C. En sammanfattning av den viktigaste informationen kring kursens mål, innehåll, undervisning, examination och ev. övrigt relevant (även bilder/video) beroende på kurs. D. Finstilta fakta med info om behörighet och antagningspoäng. E. Här kan tillfällena samlas direkt på fliken Översikt istället för att ha en egen flik, som för program. F. Relaterade kurser. Som för program är listan automatgenererad men relationerna har bestämts redaktionellt. D E F 32

31 Forskning & Universitetet 33

32 Forskning Forskningsettan ger en beskrivning av forskning som pågår inom hela Uppsala universitet. Information som förut endast låg på en institutions sida kan nu även lyftas upp på Forskningsettan. Huvudmålgruppen är forskare på andra universitet och de viktigaste användarmålen är att hitta aktuell forskning eller personlig kontakt med forskare. Även övriga målgrupper som journalist och lärare måste tas om hand på ett bra sätt. Tvärvetenskapliga forskningsprojekt där till exempel fler institutioner ingår behöver beaktas.. Nyheter kring forskning ger en bild av vilken forskning som är aktuell just nu. B. Ingångar för att söka pågående forskning. B C D C. Yta för aktuellt evenemang. D. Samarbeta med oss. E. Ingångar för att hitta forskare. Olika forskare (extraherad information från CV-sidor) lyfts upp för att lyfta fram människor och visa på bredd. F. Presentationer och publikationer lyfts upp redan på forskningsettan. E F 34

33 Forskning - Pågående forskning Pågående forskning är en listningssida och följer den övergripande sidmallen för listningssidor (för detaljerad beskrivning, se Program och kurser).. Ovanför listningen finns rum för redaktionellt material. B. Forskningen presenteras utifrån projekt, forskningsområden, forskargrupper och ämnen. C. Möjliga filtreringsval är organisation och ämnen/forskningsområden. B C 35

34 Forskning - Pågående forskning, forskningsprojekt B Projekten bör ha kortfattad information. Om behov finns av längre information kan projekten följa samma struktur som institutioner och fakulteter och ha en egen vänstermeny med innehåll kopplat till sig. Målet är att en användare ska kunna avgöra om det är relevant att komma i kontakt med projektet och ha tydlig information om hur kontakten kan ske.. Ett forskningsprojekt presenteras i huvudsak utifrån nyheter kopplade till det projektet. B. Tydlig kontaktinformation högt upp på sidan. C. En kort sammanfattning av projektets syfte och mål D. Relaterad forskning (projekt, forskningsområden och forskargrupper). E. Beskrivning av vilka personer som arbetar i projektet. C D E 36

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola

Forskningsdatabas för Malmö högskola. Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Forskningsdatabas för Malmö högskola Förstudie för skapandet av en forskningsdatabas vid Malmö högskola Mars 2007 Introduktion Under senhösten -06 och vintern -07 har en arbetsgrupp från Malmö högskolas

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Tillgänglighet och användbarhet Kartläggning av ABM - hemsidor i Västernorrland

Tillgänglighet och användbarhet Kartläggning av ABM - hemsidor i Västernorrland Tillgänglighet och användbarhet Kartläggning av ABM - hemsidor i Västernorrland Birgitta Hellman Magnusson, jan. 2006 birgitta.hellman@telia.com birgitta.hellman@ostsam.se Innehåll: Inledning, sid.2 Marknadsföring

Läs mer

Ditt intranäts viktigaste jobb: Hitta en kollega

Ditt intranäts viktigaste jobb: Hitta en kollega Ditt intranäts viktigaste jobb: Hitta en kollega INTRANÄTSERIEN, April 2012 Lärdomar för vägen till den digitala arbetsplatsen Intranät som vi ser det Intranätet ska hjälpa människor att arbeta snabbare

Läs mer

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04

Föreningens hemsida. Uppdaterad 2012-12-04 Föreningens hemsida Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt. NYTT! Inledning...4

Läs mer

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30

Selfhelp. Analys av webbplats www.selfhelp.se. Datum: 2012-03-30 Selfhelp Analys av webbplats www.selfhelp.se Datum: 2012-03-30 Innehållsförteckning 1 FÖRORD... 3 1.1 BAKGRUND...3 1.2 MÅL OCH VISION...3 1.3 EFFEKTMÅL...4 2 ANVÄNDARVÄNLIGHET... 5 2.1 STRUKTUR OCH NAVIGERING...5

Läs mer

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Ett intranät för Umeå universitet Förstudie

Ett intranät för Umeå universitet Förstudie Ett intranät för Umeå universitet Förstudie Informationsenheten Umeå universitet 2012-08-31 Dnr 102-22-96-11 Informationsenheten Intranät - förstudie Slutrapport 2012-08-31 Dnr 102-2296-11 Sid 1 (79)

Läs mer

Bevarande av webbsidor

Bevarande av webbsidor Bevarande av webbsidor Ett gemensamt projekt mellan LTU och LDB-centrum 2008-2009 Lena Lindbäck LDB-centrum 2009-09-04 1. INLEDNING...- 3-2. BAKGRUND...- 4-2.1 SYFTE OCH MÅL... - 4-2.2 METOD... - 5-2.3

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier

Korpen i sociala medier. Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Korpen i sociala medier Tips och råd för dig och din förenings närvaro i sociala medier Innehållsförteckning Sociala medier... 4 Vad är sociala medier?... 4 Det pratas mycket om sociala medier och det

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Skapa en webbplats med Wordpress

Skapa en webbplats med Wordpress Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en webbplats med Wordpress så använder du publiceringsverktyget Uppdaterad för version 3.5! Alfred Ruth, Daniel Goldberg och Linus Larsson Skapa en

Läs mer

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren.

MÅLBESKRIVNING. Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. MÅLBESKRIVNING Hur ska vi kommunicera i digitala kanaler? 2013-08-31 Charlotte Sellstedt, Malin Ryding, Ragnhild Ingberg, Åsa Lundgren. Sammanfattning Kommunikation är ett medel för att nå uppsatta mål.

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011

Bra att veta. för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! April 2011 Bra att veta för dig som har anmält dig till en utbildning vid Högskolan Dalarna hösten 2011! 1 April 2011 1. Din ansökan 4 a. Komplettera 4 b. Kontrolluppgifter 4 c. Urval 1 4 d. Antagningsbesked 1 4

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller

Priset, tillgänglighet, företag, miljö, estetik, hälsa, socialt, teknik. Utveckla produkt, tjänst eller Designprocessen 1/4 Genom hela vårt arbete med detta bidrag till Design Open har vi utgått efter den designprocess som Svensk Industridesign presenterar på sin hemsida, samt även kunskaper vi fått genom

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Mynewsdesk användarmanual

Mynewsdesk användarmanual Mynewsdesk användarmanual 1 Skapa en plattform för dina nyheter Mynewsdesk startades för att ge företag och organisationer möjligheten att nå ut med nyheter till sina verkliga intressenter. Nu har du en

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

användarvänliga webbgränssnitt

användarvänliga webbgränssnitt Riktlinjer för användarvänliga webbgränssnitt Användarvänlig design skapas genom en ständig process där användarens behov och upplevelse är det centrala. Denna process skall ses ur ett helhetsperspektiv

Läs mer

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09

Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 Modellområdesprojektet Utvärdering av tekniska hjälpmedel 2011-12-09 1 INLEDNING... 3 SAMMANFATTNING... 4 METOD... 6 AVGRÄNSNINGAR... 7 RESULTAT... 8 PROJEKTETS WEBBPLATS - SKL.SE/PSYNK... 8 PROJEKTPLATSEN.SE...

Läs mer