Historien om ett fotografi.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Historien om ett fotografi."

Transkript

1 MEDLEMSBLAD SEPTEMBER 2007 Historien om ett fotografi. Jag besökte mina goda vänner Gunborg och Lennart i Pålsgården i Herrö en dag. Vi pratade om allt möjligt som man gör när man träffar goda vänner och så kom samtalet in på gamla foton. Lennart kom in med en låda med fotoalbum och en massa lösa kort och bredde ut på köksbordet där vi nyss hade fått oss en kopp kaffe med dopp. Som vanligt så känner man igen en del av människorna på korten och samtalet spinner vidare om dessa, vilka minnen man har av dem, vad de arbetade med, var de bodde och så vidare. Ofta finns inte några namn på de fotograferade så vi försöker minnas vad de heter och skriver dit namn om det fattas. Så ramlar ett gammalt kort fram, gulnat och litet oskarpt och frågan kommer, vem det kan vara. Jo vi känner igen tre personer på bilden, Gunborgs mamma, mormor och mormors halvsyster. Men vem är de övriga på fotot? Det är nio personer som är fotograferade, uppradade utanför barfreden på ett hus någonstans i närheten får man hoppas.

2 Detektivanlagen kommer fram och vi granskar anletsdragen och drar slutsatser om släktskap mellan personerna. Det är två personer av mankön med på bilden, en medelålders gentleman och, får man förmoda, hans lille son eftersom han håller denne i handen. I den andra handen på den uppskattningsvis treårige pojken håller hans mamma honom, även hon en medelålders dam. På hennes högra sida står två flickor i åttaårsåldern. Bakom dem står de övriga fyra damerna. Till vänster, som vi ser dem, står en för oss okänd flicka och på hennes vänstra sida står en av dem vi känner igen, Anna Jonasdotter från Herrö, Gunborgs mamma. Bredvid henne till vänster och något framför står Annas mor Anna Larsdotter, Herrö men född i Lillhärdal. På hennes vänstra sida och något bakom står Maria Jonsdotter, Herrö men även hon född i Lillhärdal. Maria är alltså Anna Larsdotters halvsyster. Först trodde vi att kortet var taget i Herrö och att Herröborna hade främmande från Lillhärdal, men en granskning av bakgrunden avgjorde snabbt att så inte var fallet. Någon sådan barfred har inte funnits i Herrö och till yttermera visso är det inte den vanliga typen av sådan utan ett skärmtak i gammal stil. I stället måste det vara tvärtom att damerna från Herrö är på besök i Lillhärdal. Men vem är de okända på bilden? Mannen företer vissa likheter i anletsdragen med Maria Jonsdotter och vi vet att hon hade en bror, vad han nu hette. Jo vi måste anlita andra kunskapare och en sådan har vi i Lillhärdal. Jag lånar kortet och åker till Fritz Busk och ber om hjälp. Han har data på alla i Lillhärdal och kan kanske lokalisera var bilden är tagen. Han går igenom familjeförhållandena i Larsdotter och Jonsdotter-kretsen och konstaterar att de kom från gården Tråden. När vi kommit så långt går Fritz och letar fram boken Härjedalens ortsnamn och bygdesägner och slår upp sidan 118 med bilden på kyrkvaktaren Per Bäck, där denne står framför den barfred som finns på fotot. Tala om minnesgodhet! Per Bäck bodde i den gården och Fritz kom ihåg bilden på Per.

3 (bilden frånr Modins Härjedalens ortnamn och bygdesägner) Vi återgår till att sätta namn på våra okända och konstaterar att mannen är Marias bror Olof Jonsson i Tråden född 1872, gift 1903 och död Den lille pojken han håller i handen är sonen Nils född 1914 som senare tog Lyfelt som efternamn. Olofs hustru är den nästa i raden, Margareta Nilsdotter född 1878 död Bredvid henne står deras två flickor Karin född 1912 och Margareta född Den okända flickan i bakre raden är parets äldsta dotter Maria född Hon är alltså kusin med nämnda Anna Jonasdotter född 1901 och säger faster till Anna Larsdotter född 1859 och likaså till Maria Jonsdotter född De bägge sistnämnda var alltså födda i Tråden, Lillhärdal och systrar till Olof. Anna blev gift med Jonas Persson i Herrö nr 13, Påls och Maria blev gift med Halvar Eriksson i Herrö nr 11, TurPers. Med litet god hjälp var människorna på fotot identifierade.

4 När är kortet taget? Makarna Margareta och Olof hade en dotter till född 1905 som dog 1918 och hon är inte med på bilden. Då måste kortet vara taget tidigast 1918 kanske i samband med begravning eller annat sorgebesök. Som avslutning åker Fritz och jag upp till Tråden för att kolla barfreden men den är tyvärr riven och ersatt av en annan. Även huset är omändrat. Gå igenom era gamla kort och lägg ner litet möda på att namnge personerna. Det går bra ibland som ni ser. Hans Ersa Gränsträff i Vänsjö Den 10 juni ordnades en gränsträff i Vänsjö tillsammans med Västra Hälsinglands forskarförening. Den här gången var det härjedalingarna som stod för arrangemanget. Staffan Söder visade bildspel om Vänsjö. Sedan visade och berättade han om den gamla kraftstationen och (den ännu äldre) kvarnen. Anbyte i Bygdegården avslutade.

5 Ett amerikabrev Brev från Karin Persdotter-Nordin till Elisabet Jonsdotter, Torpet, Herrö. Cyrus den 7 April ( 1895 ) Ärade oförglömda venner i det gamla Hemmet. Hermed får jag göra ett stortag för att avbryta den långa tystnaden oss emellan, men försummelsen tager medan den får, när den får råda. Jag får nu meddela eder den nyhet att vi alla lever med den stora gudsgåvan hälsan intill dato och önskar eder detsamma goda. Och när man får åtnjuta den dyrbara gåvan då ilar tiden som en ström, och vi hastar till vårt mål, när vi skola lemna alt detta förgängliga och träda fram för guds dom. Jag ser på våra barn mången ( gång ) och i detsamma reser mina tankar långt fram genom verden, men med skam och blygsel jag drar dem då tillbaka, för det heter, i dag har vi icke lof på morgondagen, och ändå jag dåraktiga går många år i förväg. Men gud vare tack som oss segren givit hafver genom vår herde Jesum Christum, om det än är litet besvärligt ibland så får vi leva och hoppas att en bättre dag skall komma och alt ting är nyt vordet. Jag får väl nämna något om väder och vind, vi har haft en fin vinter, omkring en månad som det var slädföre, och en ovanligt tidig vår, här håler dem nu på och så som likast. En del började i Mars, Far sådde hvetet i Mars, men hafre och lin och korn har vi osåd ännu, för det är nästan för tidigt att så sådant ännu. Jag får äfven omtala mitt göra för vintren. Jag har väfvit 55 alnar med mattor på förtjänst och så har jag spunnit och väfvit all väf till kläder ått oss och nu denna vecka har jag spunnit stickgarn til sommaren och nu behöver jag icke ställa så mycket ute för Olof och Petter är nu bra att ställa med kreaturen, när far icke har tid. Och nu en lång tid har våra kreatur gåt ute hela dagen och då står de i halmstacken så vi stiller just ingenting. Så vi har det lättsamt med fjösstök nu den här tiden. Jag får väl säga något om tiderna här i Amerika, så är det fortfarande dåligt. Löskarar går det nästan till vardag och bjur ut sig för en ringa lön och ändå får de ej arbete, för farmmarne må driva allena så mycket som möjligt de här hårda tiderna. För skatten och utgiften för farmmarne de öka, men det farmaren har att sälja det går ner. En fullduktig arbetshäst kostar nu 60 dollar och en ko från 10 till 15, ett skålpund smör 4 cent, ett dussin Ägg 6 cent m.m. alt efter vartannat. Men det är bra för arbetare som skall kjöppa sin föda i de dåliga förtjensterna. Inga intressanta nyheter har jag att omtala denna gång. Her går världens jemna gång, födas, mödas, sist dö och lemna alt, men här är nu bra frit för sjukdom denna vår. Om jag mins rätt så bjudde jag hit dig förliden vår, att du skulle komma och se vår lilla Elisabet. Jag har tittat mången gång så att mina ögon

6 har fylls af tårar, men icke har jag sett dig komma. Och nu är hon stor, så nu springer hon och leker med Ida som hon sjelf vill, så nu må ni tro att vi har det bra, två pigor och två drängar. Har Smejje-Karin fåt sonhustru nu, jag har börjat skriva till henne, men jag har för mycket att säga så det blef intet af. Vart lever Olof Olsson med sin hustru? Jag får nu sluta med mitt slader för denna gång med en hjärtlig kär hälsning till eder alla som vill hälsning emottaga. Jag önskar nu att du skrif svar med det första för nu är det ett år sedan vi hörde något från Herrö så nu önskar vi ett innehållsrikt bref. Men kanske vi har blivit af eder alla glömd, men vi mins eder alla som vi hade set eder i går. Och nu är 6 år förflutna sedan vi räkte varandra handen till farvel i denna världen, men återseendet der ovan det står qvar. Lef vel önskas Karin Nordin. Bakre raden från vänster: Olof, Ida och Peter. Främre raden från vänster: Per Olsson- Nordin, Carl, Jennie och Karin Olsson-Nordin, f. Persdotter.. Brevet är avstämplat i Cyrus, Minnesota den 9 april 1895 och adresserat till Hustru Elisabet Jonsson, Herrö, Sveg, Sweden, Europa. Brevskriverskan Karin Persdotter Nordin var svägerska med Elisabet Jonsdotter. De var gifta med varsin broder, Karin med Per Olofsson Nordin och Elisabet med Hans Olofsson.

7 Karin Persdotter, född 14/ i Spännhäkte i Överberg gift 26/ med Per Olofsson-Nordin född ½ 1857 i Torpet, Herrö. Per emigrerade till USA 7/ och Karin, med sönerna Olof född 7/ och Petter född den 22/9 1886, for över den 1/ De fick tre barn till i USA, Ida född 6/9 1890, Elisabet Jennie född 13/ och Carl född 18/ Elisabet Jonsdotter född den 28/ i Färjestaden, Sveg, gift den 9/ med Hans Olofsson född den 30/ i Torpet, Herrö. De hade sex barn, vilka samtliga dog i späd ålder. Makarna och barnen är begravda på Svegs kyrkogård vid kyrkans östra gavel. Ett innehållsrikt brev där man även kan läsa mycket mellan raderna. Hans Ersa CD med gamla bilder från Sveg På skivan finns det omkring 150 bilder från Sveg. Det är gatubilder, bilder på personer, inga ateljefoton utan bilder tagna ute i samhället. De flesta bilderna är från 1920-talet. De presenteras i html-format, vilket innebär att man kan se på dem om man har en webbläsare i datorn. Man kan inte köra skivan i en DVD-spelare mot en TV. De presenteras som ett webbgalleri och skivan startar automatiskt när man stoppar in den i datorn om datorn är inställd på att göra så och det är de flesta datorer. Skivan kostar 150 kr och säljes genom Svegs Hembygdsförening. Det är deras bilder som finns på skivan. Det går även att få köpa skivan direkt genom mig. Staffan Söder

8 Ur Härjedalens kommuns arkiv Kommunalstämma Församling den 6 juli 1873 Protokoll hållet vid med Svegs 1 14 dagar förut hade till denna dag kommunalstämma blifvit utlyst för att rådgöra och vidtaga nödiga åtgärder för sedlighetens, nykterhetens och ordningens befrämjande inom socknen samt utrotandet af lönnkrögeriet. Wid stämmans företagande ingaf Ordföranden i Kommunalnämnden följande skriftliga förslag, så lydande: Som inom Svegs Församling finns en massa Bolagsarbetare, hvars frejd är okänd, hvilka ofta berusa sig med starka drycker då oordning uppstår, slagsmål samt åtskilliga mord har på kort tid skedt inom vårt fredliga samhälle. Och som berörda Bolagsarbetare, bestående mäst af Wermlänningar, icke kunna hvarken måttligt begagna Brännvin, vin och Öhl eller lefva anständigt tyst och stilla såsom annat folk, utan då de äro berusade, fara fram öfverallt med näsvishet, råhet eller likt verkliga vilddjur både i uppförande och seder, så ser det ut att om icke några kraftigare åtgerder vidtages, torde snart allmänna säkerheten till lif och egendom stå i fara. Kommunalnämnden anser sig derföre nödsakad vidtaga de åtgärder som äro nödvändiga för ordningen och allmänna säkerhetens befrämjande och med stöd af Kungl. Majts Nådiga förordning af den 21 mars 1862 med tillämpning af dess 7 beslutades fatta följande ordningsstadgar och viten: 1. Att försäljning af Brännvin, vin, Öhl eller andra berusande drycker af hvad namn som helst får i hvarken större eller mindre parti ega rum inom Kommunen utan vore helt och hållet förbjuden. 2. Då inom Socknen boende Landthandlande beklagligen äro de som mäst bidraga till fylleriet derigenom att de förse lönnkrögare med brännvin samt kändt är att de vid uppköp och försäljning af varor till sina kunder bortsjänka brännvin och Vin i större och mindre mängd, så att deras salubodar förvandlas nära nog till öppna krogar, omkring hvilka oljud och våldsamheter förekommit, så ansåg sig Kommunalnämnden nödsakad söka stäfja detta ofog, och beslöts att ingen köpman eller handlande får drifva någon slags handel med spirituosa inom Kommunen, att om han säljer Brännvin eller andra berusande drycker lånar bort sådana, eller på annat sätt befrämjar fylleriet, han skall anses hafva förverkadt Kommunens förtroende att längre vara handlande inom densamma.

9 3. Att handel med köpmannavaror icke får idkas ifrån kl 9 på aftonen före söneller helgedag till kl 6 på morgonen nästa söckendag. 4. Att den som upplåter sina hus till dryckesgillen, så att grannskapet eller andras frid derigenom störes, eller intager och hyser lönnkrögare, som befrämjar dryckenskapen, skall för hvarje gång göra sig förfallen af ett vite till 20 riksdaler. 5. Att för alla öfverträdelser mot dessa ordningsstadgar, den icke allmän lag bestämmer böter, fastställes ett vite af 20 riksdaler. Hemsida Sedan en tid har föreningen en hemsida. Adressen är: Glöm inte att betala in medlemsavgiften för 2007 till pg: (Medlemsavgiften 60:-, för familjemedlem 25:-) För 2008 är medlemsavgiften 80:- Torgny Henriksson,, sammanställare av medlemsbladet.

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två.

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två. För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två Förödelse Dagmar Måntelius * Best Production * 1 2 Förödelse en berättelse

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst

Kullabladet 2/2012. Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Kullabladet 2/2012 Medlemstidning för Backstugans Vänner, Upphärad Vår, sommar och höst Familjen Nordström utanför Smedstorp i augusti 1907 eller 1908 Övre raden: Evald, Ingrid och Selma. Undre raden:

Läs mer

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller:

KLGF-bladet. Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening. Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar. Detta nummer innehåller: KLGF-bladet Medlemsblad för Kalmar läns Genealogiska Förening Adress: Alva Lilja, Björkenäsvägen 41, 393 59 Kalmar nr 56 Årgång 14, Augusti 2005 ISSN 1653-087X Ordförandens sida... 2 Höstens program...

Läs mer

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954

ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 ETT DUSSIN BREV FRÅN BIRGIT TILL GRETA 1939-1954 Sammanställning, hösten 2012 /Alf Birgit och Gunnar, i mitten av 1930- talet. På sensommaren 2012 kom Gun- Britt Wallqvister, dotter till Greta och Oskar

Läs mer

Hänt i Holaveden. Hör gärna av dig och lämna synpunkter på mina berättelser.

Hänt i Holaveden. Hör gärna av dig och lämna synpunkter på mina berättelser. Arne Ivarsson Hänt i Holaveden Hösten 2009 avslutade jag mitt skrivande om Stavabygden gränsbygden. Det omfattar 26 byar med människor, händelser, vägar, odling och bebyggelsehistoria under 400 år. Biblioteket

Läs mer

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST

DEN NYA TIDEN II. MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST DEN NYA TIDEN II MORGONRODNADEN 1840-talet ROMAN AV BO ERNST äfven i den svåraste belägenhet kasta hoppet på nyårsmorgonen någon stråk af sitt vänliga rosenskimmer på den slöja, som för den dödliges blick

Läs mer

Få kvinnor inom bilportens litteratur

Få kvinnor inom bilportens litteratur Få kvinnor inom bilportens litteratur Ämne: Sv/so Namn: Tove Andersson Handledare: Anna och Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning FÅ KVINNO INOM BILSPORTENS LITTERATUR... 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Första april, 1997 Anna Sparr. Specialarbete vid Katedralskolan, Lund Handledare: Kristina Hallind. Vallkärra 6 225 91 Lund Tel.

Första april, 1997 Anna Sparr. Specialarbete vid Katedralskolan, Lund Handledare: Kristina Hallind. Vallkärra 6 225 91 Lund Tel. Vid Orsasjön i Dalarna ligger det lilla samhället Våmhus. Orten har genom historien skiftat mellan att vara egen socken och att tillhöra Mora kommun, vilket den gör idag. Många förknippar Våmhus med dess

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

God Jul. Gott Nytt År. och. tillönskas av Styrelsen. B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H

God Jul. Gott Nytt År. och. tillönskas av Styrelsen. B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H B-Föreningsbrev Avsändare: Nora Släktforskarklubb c/o BM Lundell Trädgårdsgatan 14 H No 37 Decembris 2000 tillönskas av Styrelsen God Jul och Gott Nytt År Nora Släktforskarklubb Styrelse: Britt-Marie Lundell,

Läs mer

Räddad genom att hoppa

Räddad genom att hoppa 17 Räddad genom att hoppa Var förnuftig Igor, sa Vic, och låt mig köpa dig ur de här problemen. Men Igor bara skakade på huvudet. Nej, Vic, sa han, jag har själv försatt mig i den här situationen och jag

Läs mer

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll.

TJUVEN. Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. TJUVEN Av Gunilla Toll Text: copyright Gunilla Toll. 1 Pengarna är borta, sa vår lärare Jenny. Två tusen kronor! Hon höll ett brunt kuvert i handen. Det var tomt. Jag såg på Jenny. Sedan såg jag på Diana

Läs mer

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org

Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Bilden: Den gamla byvägen genom Hisings Kärra - numera gång- och cykelbana Foto: Karl-Gustav Rosborg http://www.slaktdata.org Ordföranden har ordet! Göteborg i juni 2010 Nr 2-2010 Återigen står sommaren

Läs mer

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud.

Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Vad är synd? I första hand är det ju olydnad mot Gud. Man kan dela upp det i två avdelningar Den första är syndens och dödens lag. Den andra är att varje människa har syndat. Rom. 8:2 Ty den andliga lag

Läs mer

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland.

TEMA - EMIGRATION. årg.21 dec 2008 nr.2. Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland. Söka emigranter i USA & Tyskland. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare årg.21 dec 2008 nr.2 TEMA - EMIGRATION Ur innehållet: Emigration till Amerika & Nya Zeeland Söka emigranter i USA & Tyskland Guldkungen

Läs mer

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där!

Hell is Real, I went there! Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Hell is Real, I went there! By Jennifer Perez. Swedish Translation. Helvetet är en Verklighet, jag har varit där! Texten är från hennes audio inspelning. Av Jennifer Perez Vittnesbörd av en 15 år gammal

Läs mer

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem.

Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Den här tidningen handlar om några av alla de unga människor som kämpar för att erövra en ny framtid i Sverige. De har tvingats lämna sina hem. Många av dem har flytt fattigdom, förtryck, förföljelse och

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2011 Årg 13

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2011 Årg 13 ÖÖSF Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 1 2011 Årg 13 Avgående ordföranden Sture Olofsson avtackas här med blommor av tillträdande ordföranden Claes-Göran Sörensson 1 Styrelsen år

Läs mer

Medlemsblad. Föreningen Orusts Släktforskare. Nr 2 2011 Årgång 24. Välkomna. Ingrid Rodin

Medlemsblad. Föreningen Orusts Släktforskare. Nr 2 2011 Årgång 24. Välkomna. Ingrid Rodin Medlemsblad Föreningen Orusts Släktforskare Nr 2 2011 Årgång 24 Välkomna...till ett fullspäckat höstblad från släktforskarna på Orust! Ett stort tack till alla er som bidragit med material det var till

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Jesus och vi Det finns en människa vars liv och budskap har satt djupare spår här i världen än någon annan som levt före eller efter honom. Naturligtvis tänker vi på Jesus.

Läs mer

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen.

Kom och tita! Världens enda indiska miniko. 50 cent titen. En ko i garderoben j! är jag här igen, Malin från Rukubacka. Det har hänt He Det en hel del sedan sist och isynnerhet den här sommaren då vi lärde känna en pianotant. Ingenting av det här skulle ha hänt

Läs mer

Börja släktforska med ArkivDigital

Börja släktforska med ArkivDigital Börja släktforska med ArkivDigital ArkivDigital fungerar ungefär som en resebyrå. Vi ordnar allt sådant som behövs för en bekväm resa. Men med oss reser du i tiden, inte i rummet. Färden går till din

Läs mer

Clairvoyance. drama efter Daphne du Maurier. av Christian Lanciai (2006) Personerna:

Clairvoyance. drama efter Daphne du Maurier. av Christian Lanciai (2006) Personerna: Clairvoyance drama efter Daphne du Maurier av Christian Lanciai (2006) Personerna: John Laura två tanter, Tilly och Tiny en kypare en annan kypare en portier en polis en piccolo Mrs Hill en annan polis

Läs mer

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2

Släktforskarförbund. Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Åsbo Släktblad Medlemstidning för Åsbo Släkt- och Folklivsforskare Årg. 15, december 2002, nr. 2 Innehåll sid. Ordförandebrev 3 Örkelljunga 4 Vandringsmannen 4 Grattis Johan 5 - Sten Svensson Släktforskning

Läs mer

josef hemmingson 2000 ensam josef hemmingson 000716->000828

josef hemmingson 2000 ensam josef hemmingson 000716->000828 2000 av Josef Hemmingson 000716->000828 2000 Kapitel 1. Förord 2. Födelsen 3. När gräset blev grönt 4. Du skall icke stjäla 5. Sanningen 6. Nattens relationer 7. Filosofen 8. En amerikansk pub 9. Den mes

Läs mer

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA

INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA INLEDNING TILL BIBELSTUDIERNA Vem är min vän? Tema för de olika dagarna: Dag 2: Vän med andra Dag 1: Vän med Gud Dag 3: Vän med Guds familj Dag 4: Vän med Guds värld Inledning: Årets bibelstudier kan ses

Läs mer

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005

Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7. Styrelsen år 2005 Medlemstidning för Öckerööarnas Släktforskarförening Nr 2 2005 Årg 7 Styrelsen år 2005 Ordförande Sture Olofsson 96 14 51 9 V ordförande Hans Taremark 96 73 25 Kassör Helene Sörensson 96 71 55 Sekreterare

Läs mer