medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm"

Transkript

1 medemagruppen Montering Tillbehör Luca / Alex / Samm

2 Title : E- Qlass Elektrisk Tilt FWD (Luca, Alex, Samm) Number : Koppla bort alla kablar från interface till chassie (E) armstöd, benstöd och ryggstödsramen. 2. Ta av benstöd, armstöd och ryggstödsram från interfacemodulen som kommer bytas ut. 3. Ta bort stolens nuvarande interfacemodul genom att lossa monteringsbultar och klämmor (A) på chassit. Beroende på sitthöjd, distanser (B) kan användas på el- rullstolen. 4. Montera sittmodulen på topp plattan på chassit. Bestäm önskad sittthöjd och använd rätt mängd distanser (B) för att uppnå den. 5. Bilden visar tiltmodulen I upprest position endast för det visuella. Modulen skickas i ihopvikt position. Montering kan ske I detta läge men I upprest läge ges mer arbetsutrymme. Minicrosser AB/ You- Q Holland 2013 Page 1 of 3

3 Title : E- Qlass Elektrisk Tilt FWD (Luca, Alex, Samm) Number : För FWD och RWD/MWD el- rullstolar är 3 positioner möjliga för tilt- modulen. (se bild ovanför). Mittposition är standard, beroende på hur stolen är uppbyggd är det möjligt att uppnå en passande balans med två andra positionerna. 7. Eftter montering, dra åt skruvar. 8. När modulen är fixerad I underredet, kan alla tidigare avmonterade delar återmonteras. Minicrosser AB/ You- Q Holland 2013 Page 2 of 3

4 Title : E- Qlass Elektrisk Tilt FWD (Luca, Alex, Samm) Number : Montera alla sittramens delar, som armstöd (G & H), armstödsdynor (E) tillbaks på sittramen. 10. För in armstödsfästena (H) in i ramen och dra åt bultarna I framkant. För in armstödsbeslagen (G) I fästena F justera till önskad position och fixera med skruven på undersidan av fästet. Montera på benstödsdelarna mitt i framkant av sittramen 11. Anslut alla kablar mellan clambox och ställdon. Elektriska kontakter kan skilja mellan olika typer av elektronik. Se Servicemanual eller sprängskiss för elschema elektronik. För säker funktion så måste el- rullstolens programmering överenstämma med monterade delar. Vid tvivel, kontakta leverantör. Minicrosser AB/ You- Q Holland 2013 Page 3 of 3

5 Title : Vårdarstyrning Z- styrning (Luca) Number : Montera beslaget (D) med aliminumklämmorna (A) & (C) på ryggramen (B). 2. Montera fästmodulen (E) till beslaget (D) och dra åt ordentligt. 3. Jusrera höjden på modulen genom att skjuta ut fyrkantsprofilen och dra åt. 4. Anslut vårdarstyrningen till rullstolens elektronikbox. Fixera kablaget med stripes efter ryggröret. 5. Anslut nödstoppen till inhibit- ingången på elektronikboxen. Kontrollera funktionen på z- styrning och nödstopp. 6. Använd fingerskruvarna för att justera z- styrningen efter användarens behov. Beroende på vilken elektronik som el- rullstolen är utrustad med, kan omprogrammering behövas. Programmera stolen efter användarens behov. Minicrosser AB/ You- Q Holland 2013

6 Title : Väskkrokar (Luca) Number : Montera väskkroken (A) tillsammans med plattan (C) och klämfästet (D) till ryggröret(b). 2. Justera till önskad höjd och kontrollera att väskan då inte skimmer bakhjus eller påverkar andra av el- rullstolens funktioner. Minicrosser AB / You- Q Holland 2013

7 Title : Vårdarstyrning (Luca) Number : Montera beslaget (B) på ett av ryggstödsrören. 2. Montera andra beslaget(b) tillsammans med mellanröret (C) Fixera mellanröret med de 2 bultarna I fästena (B). 3. Montera plattan (E) tillsammans med aluminiumklämman (D) och (G) på ryggfästet (B). Välj mellan höger och vänstermontage. 4. Montera manöverboxen (F) på plattan (E). 5. Koppla in vårdarstyrningen till el- rullstolens elektronikbox. Fixera kablaget med stripes efter ryggröret. Om el- ryggjustering finns monterad är steg 1 och 2 redan gjorda. Beroende på vilken elektronik som el- rullstolen är utrustad med, kan omprogrammering behövas. Programmera stolen efter användarens behov. Minicrosser AB/ You- Q Holland 2013

8 Title : Syrgashållare Q- class Luca/Alex Number : Montera syrgashållaren (A) med klämma (B), (C) och platta (D) på ryggröret. 2. Justera höjd och position för att uppnå önskat mål. 3. Kontrollera stolens function med hållaren monterad. OBS : max belastning på standardrygg är 7.5 kg. Högre vikt kan kan användas om en specialstomme är monterad. Kontakta din leverantör vid frågor. Minicrosser AB/ You- Q Holland 2013

9 Title : Syrgashållare (E- Qlass) Luca Number : Montera beslaget (J) på E- class ryggbygeln, använd klämma D och E. Om bygeln (B) inte är monterad (för el- rygg) måste den monteras först. 2. Montera syrgashållaren (J) med klämma (G), (H), och platta (F) på röret. 3. Justera höjd och position för att uppnå önskat mål. 4. Kontrollera stolens function med hållaren monterad. 5. Om vårdarstyrenhet finns monterad, bör syrgashållare monteras på motsatt sida. OBS : max belastning på standardrygg är 7.5 kg. Högre vikt kan kan användas om en specialstomme är monterad. Kontakta din leverantör vid frågor. Minicrosser AB/ You- Q Holland 2013

10 Title : Sittdyna/plansits (Luca) Number : Sittkudde/plansits levereras med clips monterade I mittposition. 2. Se om det är rätt position för användaren. Justera vid behov till annan position. 3. Plansitsen för tredjepartsdynor har samma infästning som q- class dynor. 4. Framkanten på dynan har en rak profil, baksidan har en svängd. På bilden är (A) på baksidan av dynan. 5. Vänd dynan med clipsen neråt, placera clipsen direkt över de runda rören ovanför sittramen och pressa bestämt. Sittdynan/plansitsen är på plats när du hör ett bestämt klick. 6. För att lossa dynan/plansitsen lyft I framkant. Clipsen lossar från röret och dynan är lös. Kontrollera noga att dynan/plansitsen är korrekt monterad. Minicrosser AB/ You- Q Holland 2013

11 Title : Huvudstöd (Luca) Number : Montera huvudstödfästet (B) på ryggramen (A). fästet kan placeras både på insidan och utsidan ryggröret, beroende på nackstödsdynans form. Montering på utsidan föredras då det ger mer plats för ryggdynan. 2. Justera klämman (D) på önskad höjd. 3. Öppna nackstödsfästet med de grå handtaget och för ner nackstödsröret I fästet. Genom att föra spaken neråt låses huvudstödet. 4. Huvudstödsdynorna (4 typer finns) monteras med 4 skruvar på plattan överst. För mer information om de olika modellerna, se tillbehörslistan. Minicrosser AB / You- Q Holland 2013

12 Monteringsanvising Luca Title : Elektrisk lyft/tilt Luca Number : Koppla ur alla kontakter från mittmodul/interface till underrede, manöverbox, benstöd och ryggmotor. 2. Montera av benstöd, armstöd och ryggramen från mittmodul/interface som ska bytas ut. 3. Montera av mittmodul/interface från stolen genom att lossa bultar och distanser (A) från chassit. Beroende på önskad sitthöjd, kan distanser (B) monteras. 4. Montera lyft- tiltmodulen på överdelen av chassit. Justera till önskad sitthöjd och använd rätt distanser (B) för att nå dit. Lyft- tilt modulen är ca. 40 mm högre än en manuell eller elektrisk tilt. 5. Bilden visar lyft- tilt modulen i upprest tillstånd endast för visualisering. Modulerna levereras I nersänkt postion. Montering av alla delar kan göras i denna position, men en upprest position ger bättre åtkomlighet. Minicrosser AB / You- Q Holland 2013 Page 1 of 3

13 Monteringsanvising Luca Title : Elektrisk lyft/tilt Luca Number : För FWD och RWD/MWD el- rullstolar är 3 positioner möjliga för lyft/tilt- modulen. (se bild ovanför). Mittposition är standard, beroende på hur stolen är uppbyggd är det möjligt att uppnå en passande balans med två andra positionerna. 7. Eftter montering, dra åt skruvar. 8. När modulen är fixerad I underredet, kan alla tidigare avmonterade delar återmonteras. Minicrosser AB / You- Q Holland 2013 Page 2 of 3

14 Monteringsanvising Luca Title : Elektrisk lyft/tilt Luca Number : För in ryggramen (L) så långt som möjligt in i modulens rör. Dra åt bultarna (4x K) för att säkra ramen. 10. För in armstödsbeslagen (F) in i fästena och dra åt bultarna I (J) I framkant. Montera armstödsfästet (G) på fästet F justera till önskad position och fixera med skruven på undersidan av fästet. 11. Montera på benstödsdelarna mitt i framkant av sittramen 12. Montera ryggrören (M) I gångjärnsledarna och lås med fingerskruvarna. 13. Anslut alla kablar mellan clambox och ställdon. Elektriska kontakter kan skilja mellan olika typer av elektronik. Se Servicemanual eller sprängskiss för elschema elektronik. För säker funktion så måste el- rullstolens programmering överenstämma med monterade delar. Vid tvivel, kontakta leverantör. Minicrosser AB / You- Q Holland 2013 Page 3 of 3

15 Luca Title : Elektrisk Tilt (Luca) Number : Demontera delarna från den manuella tilten (D). Fixera sittramen under monteringen för att undvika klämrisk. 2. Montera beslagen (A) för det nedre fästet med 2 bultar på varje sida. 3. Placera ställdonet (C) mellan fästena och montera bulten, säkra med låsringar. 4. Montera ställdonet till övre fästet på sittramen (B), montera bulten och säkra med låsringar. 5. Guida motorkabeln till aktuatorboxen och montera med stripes. 6. Koppla kabelnt till aktuatorboxen, justera actuatorinställningarna in programmeringen (vid behov) och testa tiltens function. Minicrosser AB / You- Q Holland 2013

16 MONTERINGSANVISNING Title : Benstöd, centrumplacerat (Luca) Number : Montera nedre delen av benstödet med fotplattan (C) in till gångjärnsdelen (A). Justera till rätt längd och skruva åt. (B). 2. Vid behov montera vadstödsdynan (F) med beslag (E) på övre delen av (A). Sätt på önskad höjd och skruva fast. 3. Montera benstödsfästet (G) I sittramen (H). 4. Skjut in benstödet I fästet efter önskat djup. Säkra besntödet med bulten på insidan ramen. 5. För att ställa in vinkel kan detta justerass med M10 skruven (D). Säkra inställningen med M10 muttern. Minicrosser AB/ You- Q Holland 2013

17 Title : E- Qlass Mekanisk Tilt (Luca) Number : Montera sittramen på basramen. Välj önskad höjd (3 positioner) genom att välja ett av 3 monteringshål (D) 2. Montera tilt vinkel fästena (B) till framsidan av basramen. 3. Välj en av de 3 positionerna (C) för önskad tilt vinkel. Minicrosser AB/ You- Q Holland 2013

18 medemagruppen Minicrosser AB - Bultgatan Kungälv - Tel

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C

BRUKSANVISNING. Cirrus 4 MB3170-SE-C BRUKSNVISNING Cirrus 4 SV -C Inledning Vi gratulerar till ett bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien Vi rekommenderar, för din egen säkerhet

Läs mer

13 steg till en bra sittställning Komfortrullstolar

13 steg till en bra sittställning Komfortrullstolar Introduktion Denna checklista är ett hjälpmedel för att kunna göra de basinställningar och anpassningar som behövs för brukaren av en komfortrullstol. Det finns flertalet tillbehör tillgängliga för denna

Läs mer

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE

Emineo. Basic One-tool. Bruksanvisning MB3160-SE Emineo Basic One-tool Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Emineo tillverkas av Handicare.

Läs mer

Legend 2 Bruksanvisning

Legend 2 Bruksanvisning Legend 2 Bruksanvisning Inledning Vi gratulerar till ett mycket bra val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för alla rullstolar i Handicare-serien. Legend 2 tillverkas av Handicare Produksjon

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D

BRUKSANVISNING MB3196-SE-D BRUKSANVISNING SV -D Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 20 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models

OWNERS INSTRUCTION GUIDE. Freeway and Classic Legend Models OWNERS INSTRUCTION GUIDE Freeway and Classic Legend Models Innehåll Sida 1 Sida 2 Sida 3 Sida 4 Sida 5 Sida 6 Sida 7 Sida 8 Sida 9 Sida 11 Sida 12 Monteringsanvisningar för Freeway. Lär känna din Freeway.

Läs mer

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual

GE Oil & Gas. 87/88 Serie. Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual GE Oil & Gas 87/88 Serie Masoneilan * Fjäderbelastat membranställdon Inspektionsmanual Innehåll 1. Inledning............................................................................2 2. Allmänt.............................................................................2

Läs mer

Monteringsanvisning Örnen 10

Monteringsanvisning Örnen 10 Monteringsanvisning Örnen 10 Vid frågor kan du ringa Stig Wikström VD/Säljare. Montering/Tekniska frågor. Telefon: 0910-78 17 80 Telefon: 0910-78 17 84 Stig@Botniastugan.se info@botniastugan.se Lycka till

Läs mer

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS

Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Hydraulstyrning för Extra Styrplats GE30DS-GE75DS-GE100DS Installationsmanual Blank sida 1. Inledning Gratulerar till ditt val av Mavimare rattpump för extra styrplats till din båt. Rätt monterad kommer

Läs mer

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B

BRUKSANVISNING MB3195-SE-B BRUKSANVISNING SV -B Inledning Gratulerar till dit val av ny rullstol Kvalitet och funktion är nyckelbegrepp för all rullstolar i Handicare serien. Exigo 10 produceras av Handicare. För din egen säkerhet,

Läs mer

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport

MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport K081064 (05-02-01) MONTERINGSANVISNING CAR-IN garageport SE VIKTIGT! Läs igenom hela anvisningen innan arbetet påbörjas! Denna garageport är endast avsedd för användning i privat (ej industriellt) bruk.

Läs mer

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c.

Sensorbox DAPZ... AR. Festo AG & Co. KG. Postfach D 73726 Esslingen ++49/711/347 0 www.festo.com. (sv) Bruksanvisning 756 075 1010c. Sensorbox DAPZ... AR (sv) Bruksanvisning 756 075 00c Original: de Komponenter och anslutningar ad 8 ac ab 9 aa Festo AG & Co. KG Postfach D 776 Esslingen ++49/7/47 0 www.festo.com Genomskinligt lock med

Läs mer

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem!

Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Allt du behöver veta för att koppla in ditt modem! Höghastighetsmodem Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja använda dina nya tjänster. Har du allt du

Läs mer

Komma igång med MyTobii P10

Komma igång med MyTobii P10 Komma igång Komma igång med MyTobii P10 Installation steg för steg Komma igång med MyTobii P10 Den här handboken är avsedd att hjälpa dig att installera och börja använda MyTobii P10. (* ) P10 med Daessy-fäste

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Kära Användare Bruksanvisning Bure Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder Bure

Läs mer

Upp och stå. funktion och användning av uppresningshjälpmedel

Upp och stå. funktion och användning av uppresningshjälpmedel Upp och stå funktion och användning av uppresningshjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kicki Reifeldt, HI URN:NBN:se:hi-2012-12312-pdf (pdf) Artikelnummer: 12312-pdf Publikationen är

Läs mer

GRP 0. OBS! Använd aldrig detta babyskydd på plats där det finns (Airbag) krockkudde! 0 9 mån 0 10 kg. U10714 rev 01

GRP 0. OBS! Använd aldrig detta babyskydd på plats där det finns (Airbag) krockkudde! 0 9 mån 0 10 kg. U10714 rev 01 GRP 0 0 9 mån 0 10 kg OBS! Använd aldrig detta babyskydd på plats där det finns (Airbag) krockkudde! U10714 rev 01 VARNINGAR 1. Läs bruksanvisningen noggrant före montering. Om babyskyddet inte monteras

Läs mer

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da

Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Konsultarbete, Hitta maximal volym fo r en la da Uppgift 2. Maximal låda. I de fyra hörnen på en rektangulär pappskiva klipper man bort lika stora kvadrater. Flikarna viks sedan upp så att vi får en öppen

Läs mer

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard

Bruksanvisning. Manöverdon. Bernard 1. Säkerhetsinformation Den här enheten överensstämmer med gällande säkerhetsstandarder. Installation, underhåll och användning av manöverdonet ska göras av kvalificerad och utbildad personal. Läs noggrant

Läs mer

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av

ThermOmatic ERA 10. Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9. Termoventiler AB. Utrustning består av ThermOmatic ERA 10 Bruks- och Installationsanvisning ver 1.9 Garantivillkor att denna instruktion LÄSES NOGGRANT FÖRE INSTALLATION! Så här fungerar ERA Utrustning består av ERA eftersträvar att hålla inställd

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Sub8 ANVÄNDARMANUAL VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Innan du använder subbasen, läs noggrant igenom följande instruktioner och samtliga säkerhetstips. Spara manualen på ett säkert ställe för framtida behov.

Läs mer

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill.

GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. 32337 09/03 JA 1 GASOLGRILL 32337 Gör dig väl förtrogen med innehållet i denna handbok innan du monterar ihop och använder din grill. Om du har några frågor angående denna handbok, eller hur grillen används,

Läs mer

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21

Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Liko Originalsele Hög Rygg, mod. 20, 21 Bruksanvisning Svenska 7SV160173-03 Produktbeskrivning Liko Originalsele Hög Rygg är en basmodell som är konstruerad för att anpassa sig till brukaren utan individuella

Läs mer

S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600. Användarmanual Version 2.0

S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600. Användarmanual Version 2.0 S-700 Vindkraftverk 12/24V Med extern regulator Art: 21-1300, 1400, 1500, 1600 Användarmanual Version 2.0 Serienummer: Tillverkare: GREATWATT POWER, INC. Shanghai, China. E-mail: info@greatwatt.com Web:

Läs mer

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning Näsgård Mobile TID Generellt Näsgård Mobile TID är en tilläggsmodul och måste användas tillsammans med Näsgård Online modul i PC program. Näsgård Mobile TID kan användas separat eller tillsammans med Näsgård

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315

Bruksanvisning. Bure. Gåbord. Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Gåbord Bure XL 56-315 Bruksanvisning Bure Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat ett Bure Gåbord. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du Höjning/sänkning

Läs mer

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25

Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Bruksanvisning för MullToa 10 och 25 Grattis till valet av en MullToa! Din biologiska toalett är svensktillverkad och av märket MullToa. Det innebär att den producerar

Läs mer

Instruktion för kabelmontering

Instruktion för kabelmontering 595-966-S 2010-02-03 Instruktion för kabelmontering C- och F-profiler 2 Kablar för eftermontering I denna instruktion ges en beskrivning av hur man monterar nya kablar i C- och F-profiler från 2003. För

Läs mer

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE

ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Version 1.0-2014-03-28 ANVISNING FÖR EKOTREAT FOSFORFÄLLNINGSENHET 15-30 PE SAMT 1-60 PE Tack för att Ni valt EkoTreat fosforfällningsenhet från FANN VA-teknik AB. EkoTreat fosforfällningsenhet för stora

Läs mer