multi frame Svensk Användarhandbok R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Multi Frame are registered trademarks of R82 A/S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "multi frame Svensk Användarhandbok 04.2012 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Multi Frame are registered trademarks of R82 A/S."

Transkript

1 multi frame TM vensk nvändarhandbok 2010 R82 /. ll rights reserved. The R82 logo and the Multi Frame are registered trademarks of R82 /

2 INNEHÅLL äkerhet...4 Garanti...4 erktyg...4 Klar att använda...5 Justera körbygeln...6 inkla körhandtaget...7 Tippskydd...7 Justering av sitshöjd...8 inkla/luta basplattan...9 Justering av gasfjäder...10 Tyngdpunkt Fälla ihop Multi Frame...12 Parkeringsbroms för 12 ½" och 22" hjul...13 Quick release-hjul...14 årdarbroms...15 Montera vårdarbroms på 22" hjul...16 Hjul...17 dapter för x:panda-sitsar och Panda Futura-sitsar...18 Montera en x:panda-sits eller Panda Futura-sits i en sitsadapter...19 Ryggfäste för användning av Panda Futura stl 3-4 på Multi frame för transport i bil...19 Permanent montering av x:panda-sits eller Panda Futura-sits its- och chassistorlekar...21 Fotstöd...22 Individuella fotstöd...23 Individuella fotstöd för x:panda...24 Ekerskydd...25 entilatorbricka...26 Transport i motorfordon...27 Göra Multi Frame klar för transport...28 Göra fast Multi Frame i fordonet...29 Produktidentifiering...30 Mått...31 Tekniska data...32 Tillverkare...32 Distributör...32 kötselråd...33 Felsökning

3 MULTI FRME U.. Patent Des. D588,051 Norwegian Design Reg. No Pat. Pend. Tack för att du valt Multi Frame som rullstolsunderrede till din sits. Multi Frame är en högkvalitativ produkt från R82 och vi är övertygade om att den kommer att leva upp till dina förväntningar fullt ut. Multi Frame är ett smart och enkelt rullstolsunderrede som är utformat speciellt för barn och ungdomar. yftet med användarhandboken är att bidra till att du ska få ut mesta möjliga av de olika möjligheter som Multi Frame erbjuder. Därför rekommenderar vi att du läser igenom användarhandboken innan du tar Multi Frame i bruk. 3

4 ÄKERHET Multi Frame är CE-märkt. Det innebär att den uppfyller alla relevanta europeiska säkerhetskrav. Dessutom är Multi Frame godkänd enligt IO , EN och EN Denna användarhandbok är godkänd enligt IO och Produktens livslängd är 5 år om den används dagligen. För förlängning av livslängden bör Mulit Frame ses över och rekonditioneras av behörig personal. Om produkten modifieras eller om reservdelar från någon annan än tillverkaren av stolen används måste CE-märket tas bort. Lämna aldrig barnet oövervakat i denna produkt utan säkerställ alltid uppsikt av en vuxen. Om produkten används felaktigt kan barnet skadas allvarligt. Kontrollera att bältet är säkert och korrekt fastsatt på produkten innan varje användning. nvänd alltid produkten i måttlig hastighet. pring aldrig med produkten. Multi Frame är endast avsedd för en brukare. Placera inte mer än en brukare i Multi Frame samtidigt. Den senaste versionen av användarhandboken finns alltid tillgänglig på internet: GRNTI R82 lämnar en 2-årsgaranti med avseende på brister som orsakats av tillverkningsfel eller bristfälligt material och en 5-årsgaranti när det gäller brott på metallramen orsakade av bristfälliga svetsfogar. Det kan ha en negativ inverkan på garantin om kunden underlåter att utföra erforderlig service och/eller dagligt underhåll i enlighet med riktlinjerna och föreskrivna intervall som anges av leverantören och/eller i bruksanvisningen. För mer information se R82:s webbplats/nedladdning. Garantin gäller endast om R82-produkten används i samma land som den köptes och om produkten kan identifieras med ett serienummer. Garantin täcker inte skada genom olyckshändelse, inklusive skada orsakad av felaktig användning eller försummelse. Garantin omfattar inte förbrukningsartiklar som utsätts för normalt slitage och behöver bytas ut regelbundet. Garantin är ogiltig om delar/tillbehör används som inte är R82-originaldelar eller om produkten repareras eller modifieras av någon annan än en auktoriserad R82-representant eller av fackman officiellt godkänd av R82 att utföra reparationer och underhåll av R82-produkter. R82 förbehåller sig rätten att före godkännande av garantianspråket kontrollera den aktuella produkten samt relevant dokumentation och att besluta om den defekta produkten ska repareras eller ersättas. Det åligger kunden att returnera den aktuella produkten som garantianspråket gäller till inköpsstället. Garantin lämnas av R82 eller, därefter, av en R82-återförsäljare. ERKTYG Det finns en verktygspåse under stolen. Påsen innehåller 4, 5 och 6 mm sexkantsnycklar. I påsen finns även en skruvnyckel, 10 och 13 mm. nvänd dessa verktyg för att utföra de justeringar som beskrivs i användarhandboken. 4

5 KLR TT NÄND Multi Frame levereras ihopfälld, men den är mycket lätt att fälla upp: 1) Tryck in knapparna () på båda sidor om handtaget och fäll ut körbygeln 2) Fäll ut chassit genom att lyfta upp körbygeln. Fäll ut tills låsbeslagen klickar på plats på båda sidor om chassit (). 3) Du justerar körbygeln genom att trycka in knapparna () på båda sidor om handtaget och därefter lyfta handtaget till önskad position. 2 1 Din Multi Frame är nu klar att använda. Kontrollera att låsstiften () är helt fastlåsta på båda sidorna innan du börjar använda rullstolen. ar försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du fäller ut chassit. 5

6 JUTER KÖRYGELN Körbygeln kan justeras i fyra lägen för att ändra avståndet mellan körbygeln och sits. 1) körbygeln vinkel ändras genom att man drar i bandet () under sitsen och samtidigt ändrar läget på körbygeln framåt eller bakåt. 2) När körbygeln har ändrats till önskat läge, släpps bandet så att sprintarna (D) snäpps på plats. e till att låsstiften (D) är helt fastlåsta på båda sidor innan du börjar använda rullstolen. nvänd aldrig körbygeln för att lyfta/dra stolen upp eller ned för trappor, avsatser, trottoarkanter etc. tolen får endast lyftas genom att två personer tar tag i den på varsin sida. Lyft aldrig stolen med hjälp av körbygeln. D 6

7 INKL KÖRHNDTGET Det är enkelt att justera vinkeln/höjden på Multi Frames körhandtag. 1) Håll in knapparna () på båda sidor. 2) Flytta körhandtaget uppåt eller nedåt för att nå önskat läge. 3) läpp ut knapparna (). Körhandtaget stannar i det önskade läget. nvänd aldrig körhandtaget för att lyfta/ dra rullstolen upp eller ned för trappor, avsatser, kanter etc. tolen får endast lyftas genom att två personer tar tag i den på varsin sida. Lyft aldrig rullstolen med hjälp av körbygeln. ar försiktig så att du inte klämmer fingrarna när du justerar körhandtaget. TIPPKYDD Tippskydd är en del av standardutrustningen på Multi Frame. Tippskydden monteras på baksidan av stolen, under sitsen. ktivera tippskyddet genom att trycka med foten på den lilla utskjutande delen (). För att inaktivera tippskyddet trycker du åter på den lilla utskjutande delen och vrider tippskyddsanordningen 180. Tippskyddet måste aktiveras när vinkeln på basplattan () är större än 20 eller när lutning tillämpas. i rekommenderar regelbundna kontroller av tippskyddsanordningarna för att säkerställa att de fungerar som de ska. 7

8 JUTERING ITHÖJD D När du justerar sitshöjden måste chassit justeras upp eller ned med hjälp av beslaget () och gasfjädern. Om bakhjulen är på 12,5" kan du justera höjden i de 3 övre hålen i beslaget (). e (). Om bakhjulen är på 22" kan du justera höjden i de 3 nedre hålen i beslaget (). e (). 12,5" Gör följande: 1. Lossa på bulten till beslaget () på båda sidor om chassit. 2. Justera chassit uppåt eller nedåt till önskat läge, genom att försiktigt flytta den övre delen av chassit uppåt eller nedåt. 3. kruva fast bultarna igen. 4. Därefter ska du justera gasfjädern så att basplattan (D) hamnar i vågrätt läge när gasfjädern trycks hela vägen ned. Lossa på bultarna () med hjälp av en 6 mm insexnyckel och en 13 mm skruvnyckel. älj mellan de 4 hålen (C) och placera sitsramen i vågrätt läge innan du skruvar dit bultarna igen. C Montera alltid gasfjädern så att basramen (D) blir vågrät när gasfjädern trycks hela vägen ned. Chassit måste vara lika högt på båda sidor av rullstolen. Tänk på att tyngdpunkten förflyttas när sitshöjden justeras. rukaren får inte sitta i stolen när sitsens vinkel justeras. 8

9 INKL/LUT PLTTN asplattans () vinkel går att justera. asplattan kan lutas bakåt med hjälp av spaken (). Därefter använder du körbygeln för att skapa så mycket lutning du vill ha, och när du når det önskade läget släpper du spaken (). För att luta ramen framåt, tillbaka till vågrätt läge, drar du upp spaken () samtidigt som du håller i körbygeln och låter ramen återgå till vågrätt läge. Du kan när som helst stoppa basplattan mellan minsta och största lutning genom att släppa spaken (). Tyngdpunkten förflyttas när du vinklar basplattan. När du ställer in sitsen för första gången kan du behöva flytta den framåt eller bakåt för att upprätthålla stabiliteten och förhindra att chassit tippar över. När du vinklar basplattan ska du tänka på att körbygeln också kan komma att vinklas. Fäll ut tippskydden när sitsen är tiltad i vald position. Hur mycket det går att vinkla basplattan beror på dess placering på Multi Frame. asplattan kan monteras i tre olika lägen för att justera sitsens tyngdpunkt. inkel för läge 1: 0 till cirka 40 inkel för läge 2: 0 till cirka 35 inkel för läge 3: 0 till cirka

10 JUTERING GFJÄDER Gasfjädern kan då och då behöva justeras. Justering krävs endast om: - gasfjädern långsamt släpper av sig själv - gasfjädern inte släpper alls Om gasfjädern släpper av sig själv: lossa på muttern () med en 17 mm skruvnyckel. rid därefter kolvstången () motsols för att dra åt. kruva sedan fast muttern () igen. Om gasfjädern inte släpper alls: lossa på muttern () med en 17 mm skruvnyckel. rid sedan kolvstången () medsols för att lossa den. kruva sedan fast muttern () igen. Utsätt inte gasfjädern för tryck eller höga temperaturer. Punktera EJ. Utsätt inte kolvstången för repning etc. Det är viktigt att du sätter en trasa eller liknande mellan gasfjädern och de verktyg du använder för att justera den. 10

11 TYNGDPUNKT Tyngdpunkten för Multi Frame kan justeras genom att basplattan flyttas och genom att man ändrar på adapterns placering. asplattan kan placeras i tre lägen: Ändra på basplattans placering: 1) vlägsna beslaget () under basramen genom att avlägsna (underifrån) de två bultarna med en 4 mm sexkantsnyckel. vlägsna beslagen på båda sidor. 2) Lyft basplattan och flytta den framåt eller bakåt till önskat läge. 3) kruva dit bultarna igen. Ändra adapterns placering: e avsnitt dapter för x:panda och Panda Futura-sitsar. Det är mycket viktigt att justera tyngdpunkten så att stabiliteten upprätthålls och för att undvika att chassit tippar över. i rekommenderar att placering av sitsen utförs av en kunnig tekniker. Det är viktigt att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Kontrollera detta regelbundet, särskilt efter att tyngdpunkten har justerats. Om tyngdpunkten justeras bakåt mot stolen, kan den bli vinglig. i rekommenderar att tippskydden aktiveras. 11

12 FÄLL IHOP MULTI FRME Multi Frames körbygel kan fällas ned, vilket gör chassit mindre. Nedfällning: 1) Om sitsen är monterad ska du demontera den. 2) Tryck in knapparna () på handtaget och fäll in det. 3) Dra lätt i remmen () eller vrid den försiktigt bakifrån under basplattan. Körbygeln lossnar och kan fällas framåt över ramen. Utfällning: e avsnittet Klar att använda ar försiktig när du fäller ihop Multi Frame så att du inte klämmer fingrarna! 12

13 PRKERINGROM FÖR 12 ½" OCH 22" HJUL Parkeringsbromsen monteras på chassit och kan manövreras av antingen brukaren eller vårdare. ktivera parkeringsbroms: Tryck ned handtagen () på båda sidor för att låsa hjulen. Inaktivera parkeringsbroms: Dra upp handtagen () på båda sidor för att låsa upp hjulen. romsspaken är monterade på chassit och kan flyttas framåt och bakåt, beroende på hjulens storlek och bromsens effektivitet. Flytta beslagen bakåt och stolen låses ytterligare. Flytta beslagen framåt och stolen låses inte lika hårt. Lossa på skruvarna () med den medföljande 4 mm insexnyckel för att justera hjullåsets placering. Dra åt skruvarna i önskat läge. ktivera alltid hjullåsen på båda sidor. Kontrollera regelbudet att låset klickar på plats och att hålen inte fylls med olja och smuts. Upprätthåll rekommenderat lufttryck, 55 PI/3,8 bar/380 kpa, i bakhjulen för att säkerställa att bromsarna fungerar som de ska. För att säkerställa brukarens säkerhet rekommenderar vi starkt ett avstånd på 8 10 mm mellan hjulet och bromsklossen. 13

14 QUICK RELEE- HJUL 22 hjulen är utrustade med Quick Release dvs. de kan tas av snabbt och enkelt. Tryck in frigörningsmekanismen i mitten av hjulet och dra för att ta av hjulet. Tryck in utlösaren () i mitten av hjulet och tryck sedan ut hjulet. När du sätter tillbaka hjulen ska du se till att utlösaren klickar ut igen så att hjulet låses fast i sitt läge. Dra i hjulet för att se till att utlösaren har låsts fast i sin position igen. 14

15 ÅRDRROM årdarbromsens handtag sitter på körbygeln och manövreras av vårdaren. * Tryck ihop handtaget för att aktivera bromsen. * Dra i det röda handtaget samtidigt som du släpper huvudhandtaget () för att lossa bromsen. Justering av vårdarbromsen 12,5" romsens styrka justerar du på följande sätt: 1) Lossa på muttern () med en 8 mm skruvnyckel. 2) rid vajerspännaren (C) uppåt för att dra åt bromsen eller vrid den nedåt för att lossa på bromsen. 3) Dra åt muttern () igen. C C 22" 15

16 MONTER ÅRDRROM PÅ 22" HJUL Följ dessa instruktioner för att montera en vårdarbroms på bakhjul på 22". 1) vlägsna bakhjulet med Quick release-utlösaren 2) vlägsna Quick release-hylsan () med två 24 mm skruvnycklar 3) Montera trumbromsen med de medföljande muttrarna och brickorna i den ordning som visas (). Dra åt den inre muttern. 4) kruva fast trumbromsen med skruven (C) med hjälp av en 4 mm insexnyckel. 5) Montera ett trumbromshjul och klicka in Quick release-axeln (D). Ovanstående ska göras på båda bakhjulen. C D 16

17 HJUL Information om däck Däckbredd Däcktyp Rekommenderat lufttryck Extra 7" framhjul, svart gummi 51 mm (2") Luft 2,5 bar 12,5" bakhjul, svart gummi 60 mm (2¼") Luft 2,5 bar 7" framhjul, svart PUR 30 mm (1¼") olitt - 12,5" bakhjul, svart PUR 60 mm (2¼") olitt - 7" framhjul, grått gummi 45 mm (1¾") Luft 2,5 bar 22" bakhjul, grått gummi 30 mm (1¼") Luft 3,8 bar 7" framhjul, grått PUR 45 mm (1¾") olitt - 22" bakhjul, grått PUR 30 mm (1¼") olitt - Punkteringsskydd Punkteringsskydd Punkteringsskydd Punkteringsskydd 17

18 DPTER FÖR X:PND-ITR OCH PND FUTUR-ITR Du kan montera en särskild adapter på Multi Frame för att montera en x:panda- eller Panda Futura-sits. 1. Placera adaptern på ett sådant sätt att du uppnår korrekt tyngdpunkt för sitsen. 2. Montera ovanifrån med de medföljande bultarna genom att fästa med en mutter under basplattan. Dra åt alla skruvar ordentligt med en 4 mm insexnyckel och en 10 mm skruvnyckel. Du får bättre arbetsutrymme om du frigör gasfjädern. Det är mycket viktigt att justera tyngdpunkten så att stabiliteten upprätthålls och för att undvika att stolen tippar över. daptern måste vara ordentligt monterad innan du monterar på en sits. 18

19 MONTER EN X:PND-IT ELLER PND FUTUR-IT I EN ITDPTER Montera en x:panda- eller Panda Futura-sits på Multi Frame: kjut in sitsen i adaptern och tryck bakåt tills den klickar till. Dra sedan ut det gröna vredet och tryck sitsen bakåt tills det gröna vredet () klickar in i det andra säkerhetshålet. Lås med det röda handtaget () på motsatt sida genom att dra det mot den bakre delen av chassit. nvänd inte det första hål som sitsen klickar in i. Detta är ett säkerhetshål som tar emot sitsen om handtaget () skulle frigöras av misstag. Kontrollera alltid att sitsen är ordentligt monterad innan du låter ett barn sitta i rullstolen. ar försiktig när du monterar sitsen så att du inte klämmer fingrarna! RYGGFÄTE FÖR NÄNDNING PND FUTUR TL 3-4 PÅ MULTI FRME FÖR TRNPORT I IL D 1. Demontera plastpluggarna som sitter på Multi Frame () 2. Demontera fästet för huvudstödet () 3. Fäst ryggfästet i spåret på Multi Frame (C). Montera den övre delen av ryggfästet på baksidan av sitsen, tillsammans med fäste () och bipackade skruvar och brickor (4 + 4 st) (D)! 4. Försäkra dig om att alla skruvar är ordentligt åtdragna efter att önskad position ställts in. C E 19

20 PERMNENT MONTERING X:PND-IT ELLER PND FUTUR-IT x:panda stl 3 och Panda Futura stl 5 kan monteras permanent på Multi Frame. nvänd de 4 bultar, 4 brickor och 6 mm sexkantsnyckel som medföljer Multi Frame. C 2 x Placera sitsen på underredet. Placera brickorna på bultarna och montera bultarna underifrån genom de främre och de bakre hålen. De korta bultarna är för de främre hålen och de längre bultarna är för de bakre hålen. ar försiktig så att du inte drar åt bultarna för hårt. 2 x Kontrollera alltid att sitsen är ordentligt monterad innan du låter ett barn sitta i rullstolen. 20

21 IT- OCH CHITORLEKR its Chassi Multi Frame stl 1 Multi Frame stl 2 Multi Frame stl 3 Panda Futura stl 1 Panda Futura stl 2 Panda Futura stl 2½ Panda Futura stl 3 Panda Futura stl 4 Panda Futura stl 5* x:panda stl 1 - x:panda stl 1 - M x:panda stl 1 - L x:panda stl 2 - x:panda stl 2 - M x:panda stl 2 - L x:panda stl 3 - * x:panda stl 3 - M* x:panda stl 3 - L* Rekommendation Möjligt alternativ * Dessa sitsar kan monteras permanent. 21

22 FOTTÖD Montering: Lossa på skruvarna () med en 5 mm insexnyckel. Montera fotstödet genom att placera byglarna i adaptern (). Fäst därefter skruvarna () igen. ar försiktig när du monterar fotstödet så att du inte klämmer fingrarna! Justering: Lossa på handtaget () för att vinkla fotstödets bygel. Justera vinkeln och fäst. inkla fotplattan genom att vrida på justeringsvredet längst fram på plattan (). Justera höjden på fotplattan genom att lossa på handtaget (C) under fotplattan och föra plattan till önskad höjd. Därefter fäster du hand taget (C) igen. nvänd inte fotplattan till att kliva på. C 22

23 INDIIDUELL FOTTÖD Montering: Lossa på skruvarna () med en 5 mm insexnyckel. Montera fotstödet genom att placera byglarna i kontaktytan (). Fäst därefter skruvarna () igen. Justering av individuella fotstöd 1: inkeljustering fotstödets bygel: Lossa på handtaget (). 1 Höjdjustering fotstödets bygel: Lossa på skruven () med hjälp av en 6 mm insexnyckel. Multijustering: Lossa på skruvarna (C) för att justera vinkeln, bredden, djupet och höjden på fotstödet. C Justering av individuella fotstöd 2: ) nvänd handtaget för att vinkla fotstödets bygel. ) nvänd en 6 mm insexnyckel för att justera höjden på fotstödet. C) nvänd en 6 mm insexnyckel för att vinkla fotstödet. 2 nvänd inte fotstödet till att kliva på. ar försiktig när du vinklar fotstöden så att du inte klämmer fingrarna! C 23

24 INDIIDUELL FOTTÖD FÖR X:PND Montering: Lossa på skruvarna () med en 5 mm insexnyckel. Montera fotstödet genom att placera byglarna i adaptern (). kruva sedan fast skruvarna () igen. Justering av bredd: vlägsna skruvarna (C) med hjälp av en 5 mm sexkantsnyckel. Placera fotstödet i önskat läge och skruva tillbaka skruvarna. inkeljustering: Lossa skruvarna (D eller E) med hjälp av en 5 mm sexkantsnyckel, sätt tillbaka skruvarna och dra åt. C Höjdjustering: Lossa skruvarna (F) med hjälp av en 5 mm insexnyckel, ställ in höjden och dra åt. nvänd inte fotstöden till att kliva på. E D ar försiktig när du vinklar fotstöden så att du inte klämmer fingrarna! F 24

25 EKERKYDD Följ anvisningarna nedan för att montera ekerskydd på Multi Frame: * Placera skyddet på ekrarna * För in de medföljande klämmorna () i hålen i ekerskydden och klicka fast på ekrarna. 25

26 ENTILTORRICK entilatorbricka kan endast monteras på Multi Frame stl 2 och 3. * Placera brickan på den nedersta stången på chassit (). * orra ett 5 mm hål på varje sida om chassit och montera remmarna med hjälp av de medföljande bultarna (). * Justera quick release-remmarna för att placera brickan i vågrätt läge. Tänk på att brickan är utformad för snabb och enkel borttagning när den används under transport. i När ventilatorn väl ställts in kan den säkras med hjälp av de medföljande spännremmarna. 26

27 TRNPORT I MOTORFORDON Multi Frame är godkänd för att transportera barn i motorfordon, om rullstolen placeras i framåtvänt läge. Godkännandet gäller inte specialutformade rullstolar. arnet ska när så är möjligt flyttas till själva bilsätet och använda det säkerhetsbälte som är installerat i fordonet. Rullstolen har testats dynamiskt i enlighet med NI/REN WC/ol , avsnitt 6.4.1, litra c. nvänd ett godkänt 3-punktsbälte i rullstolen. Delar på rullstolen såsom armstöd eller hjul får inte sitta emellan bältet och kroppen. Framhjulen måste vridas in under chassit före fastspänning. lla tillbehör måste avlägsnas från rullstolen och spännas fast separat i fordonet. Tillbehör som inte går att avlägsna måste fästas vid själva rullstolen men bortvända från barnet och med stötdämpande material mellan tillbehören och barnets kropp. Om rullstolen är inblandad i någon form av krock mellan fordon ska den först inspekteras av återförsäljaren innan den får börja användas igen. Delar på rullstolen såsom armstöd eller hjul får inte sitta emellan bältet och kroppen. 27

28 GÖR MULTI FRME KLR FÖR TRNPORT Transportbeslag: * Montera två transportbeslag () på båda sidor om chassit. * Montera två beslag () på baksidan av chassit. Transportbeslagen (+) är märkta med en säkerhetssymbol (C). size 1+2 size 3 Multi Frame är godkänd för att transportera användare i motorfordon vid en maximal belastning/brukarvikt på 75 kg. C 28

29 GÖR FT MULTI FRME I FORDONET * Montera 4-punkts-bältessystemet i fordonet. (Följ tillverkarens instruktioner). * Gör fast rullstolen i fordonet med hjälp av 4-punkts-bältessystemet. nvänd antingen en krok eller en rem i transportbeslaget nvänd ett 4-punkts bältessystem som är godkänt enligt IO och E J cm 65 cm Placering inne i fordonet: * vlägsna alla tillbehör från rullstolen före transport. 1,2 m * Placera barnet i framåtvänt läge. ar medveten om den rekommenderade säkerhetszonen (C) när du flyttar barn i fordon. 29

30 Dato: elast: kg N: arenr: PRODUKT- IDENTIFIERING ) erienummer Etiketten sitter till vänster på det främre tvärstaget under sitsen. ) Tillverkare Etiketten sitter längst till vänster på det främre tvärstaget under sitsen. Parallelvej 3 DK-8751 Gedved 30

31 F 12,5" top/mid/bottom 22" top/mid/bottom I2 E I G1 G H MÅTT torlek 1 cm (tum) torlek 2 cm (tum) torlek 3 cm (tum) redd, insida () Höjd golv basplatta (E) (top/mid/bottom position) Ryggbredd, insida (F) Total bredd 12½" (G) Total bredd 22" (G) vstånd mellan 22"-hjul med trumbroms G1 vstånd mellan 22"-hjul utan trumbroms G1 Chassits längd 12½" (H) Chassits längd 22" (H) Höjd körbygel 15 (I) Höjd körbygel 30 (I) Handtagets längd (I2) itslutning Höjd ihopfälld, exklusive bakhjul (mid position) Höjd ihopfälld, med 12½" bakhjul (mid position) Höjd ihopfälld, med 22" bakhjul (mid position) Längd ihopfälld, utan bakhjul Ihopfälld längd 12½" Ihopfälld längd 22" Max belastning Max belastning för transport ikt (12½" lufthjul + solida framhjul) ikt (22" lufthjul + lufthjul fram) 34 cm (13¼") 39 cm (15¼") 44 cm (17¼") 39½ / 42½ / 45½ cm 39½ / 42½ / 45½ cm 39½ / 42½ / 45½ cm (15½ / 16½ / 17¾") (15½ / 16½ / 17¾") (15½ / 16½ / 17¾") 24½ cm (9½") 29½ cm (11½") 34½ cm (13½") 59 cm (23 ) 64 cm (25 ) 69 cm (27 ) 59 cm (23 ) 64 cm (25 ) 69 cm (27 ) 43 cm (16¾) 48 cm (18¾") 53 cm (20½") 44 cm (17¼") 49 cm (19") 54 cm (21") 64 cm (25 ) 64 cm (25 ) 69 cm (27 ) 75 cm (29¼") 75 cm (29¼") 80 cm (31¼") 91½ cm (35¾") 91½ cm (35¾") 91½ cm (35¾") 85 cm (33½") 85 cm (33½") 85 cm (33½") 22½ cm (8¾") 22½ cm (8¾ ) 22½ cm (8¾ ) 0-30 / 35 / / 35 / / 35 / cm (15½") 40 cm (15½") 40 cm (15½") 47 cm (18¼ ) 47 cm (18¼ ) 47 cm (18¼ ) 56 cm (22") 56 cm (22") 56 cm (22") 70 cm (27¼") 70 cm (27¼") 75 cm (29¼") 73 cm (28½ ) 73 cm (28½ ) 78 cm (30½ ) 85 cm (33¼") 85 cm (33¼") 90 cm (35") 100 kg (220 lb) 100 kg (220 lb) 100 kg (220 lb) 100 kg (220 lb) 100 kg (220 lb) 100 kg (220 lb) 13 kg (28,6 lb) 13 kg (28,6 lb) 13 kg (28,6 lb) 14 kg (30,8 lb) 14 kg (30,8 lb) 14 kg (30,8 lb) Ytterligare information angående maxbelastning/maxbrukarvikt för sits i kombination med underrede: 31

32 TEKNIK DT Chassi: Plastdelar: Pulverlackerad aluminium samt stål och anodiserad aluminium TILLERKRE DITRIUTÖR R82 / Parallelvej Gedved Danmark Etac verige ox 203, nderstorp weden Tel Fax Hitta din närmaste återförsäljare på 32

33 KÖTELRÅD HJUL Hjulaxlar: xlarna ska hållas rena från smuts. Rengör så ofta som krävs. Kullager: Kullagren kräver inget underhåll. 22" däck: kontrollera lufttrycket (rekommendation: 55 PI/3,8 bar/380 kpa) och spårdjupen regelbundet. Detta kan du till exempel göra hos din lokala cykelhandlare. 12½" däck: kontrollera lufttrycket (rekommendation: 35 PI/2,5 bar/240 kpa) och spårdjupen regelbundet. Detta kan du till exempel göra hos din lokala cykelhandlare. ROMR romsarnas funktion beror på däcktrycket. Packad smuts kan påverka bromsmekanismen negativt. romsarna ska kontrolleras regelbundet. Ha för säkerhets skull för vana att kontrollera avståndet mellan hjulet och bromsklossen. Det ska vara 8-10 mm. rukarbromsarna ska inte vara aktiverade när Multi Frame förvaras. Det kan annars resultera i att däcken blir platta. Om trumbromsar är monterade måste kablarna justeras så att bromsarna fungerar ordentligt. e till att hjulen inte går att snurra på när bromsarna är aktiverade. CHI Dra regelbundet åt alla skruvar på stolen, särskilt när rullstolen har blivit justerad. Det är viktigt att hålla rullstolen ren, både för brukarens komfort och för rullstolens hållbarhet. Det är mycket viktigt att rengöra den bakre vinkelns hål. Rengör rullstolen med bilschampoo eller diskmedel. Om stolen är mycket smutsig kan du använda en fettavskiljare. Rengör chassit särskilt noga när det har varit i kontakt med regn-/saltvatten. nvänd inga slipande rengöringsmedel eller medel som innehåller klor. INPEKTION Det är viktigt att regelbundet kontrollera att skurvar till underredet är ordentligt åtdragna. kruvarna på ryggstödet och sitsen måste kontrolleras när justeringar av bredden har utförts. e till att alla stag har ändhylsor för att undvika skador på ändarna för att undvika vassa kanter. nvänd aldrig ett underrede som har sprickor ellt defekter i metall eller plast. REPRTION Om du får problem med rullstolen ska du omedelbart kontakta din återförsäljare. Defekta rullstolar får inte användas. När underredet rekonditioneras eller repareras får endast originaldelar från R82 användas. R82 ansvarar inte för skador eller personskador som sker på grund av att delar som inte är originaldelar har använts, eller på grund av reparationer som utförts av personer som inte är auktoriserade av R82:s återförsäljare. GFJÄDER Utsätt inte gasfjädern för tryck, höga temperaturer eller punktering. Gasfjädern är defekt om den läcker olja och måste då bytas ut. 33

34 ymptom* FELÖKNING Lösning Rullstolen går inte att köra rakt Rullstolen känns tung att manövrera Rullstolen känns svår att svänga romsarna tar dåligt akhjulen sitter löst akhjulet är svårt att avlägsna/byta ut Länkhjulet skakar - Fyll på luft i däcken. - Kontrollera vinkelinställningen för framgaffelfästet. - Kontrollera att justerskruven inte har dragits åt för hårt. - Kontrollera att framgaffelfästena är installerade på samma höjd. - e till så att brukarens vikt fördelas jämnt. - nvänds mer kraft på ena sidan när rullstolen manövreras? Kontrollera däcken. - Fyll på luft i däcken. - e till att länkhjulsaxlarna är fria från smuts etc. - För mycket vikt över länkhjulen. Justera tyngdpunkten. - romsarna är för hårt åtdragna. - Någonting har fastnat i hjulen. vlägsna alla föremål som kan utgöra hinder. - Fyll på luft i däcken. - Justera vinkeln på framgaffelfästet. - e till att länkhjulsaxlarna är fria från smuts etc. - För mycket vikt över länkhjulen. Justera tyngdpunkten. - Fyll på luft i däcken. - Justera avståndet mellan hjullåset och däcket. - yt ut hjullåsen om de är slitna. - Kablarna till trumbromsen måste kanske dras åt. - Kablarna till trumbromsen kan vara böjda. - Navet till trumbromsen kan behöva rengöras. - e till att axelbrickan är på plats. - Justera längden på axeln. - Rengör och smörj quick release-mekanismen. - Justera längden på axeln. - Framgafflarna är inte tillräckligt hårt åtdragna. - Kontrollera att framgaffelfästena är monterade på samma höjd. - Justera vinkeln på framgaffelfästet. - För mycket vikt över länkhjulen. Justera tyngdpunkten. - e avsnittet Hjul för justering av framhjulen. Rullstolen känns rank - Fyll på luft i däcken. - Kontrollera att alla skruvar, muttrar och bultar är ordentligt fastgjorda/ åtdragna. * rukaren kan uppleva flera av dessa problem i en rullstol som är felaktigt justerad eller som används på fel sätt. 34

rabbit Svensk Användarhandbok S V 06.2011 - rev.006 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Rabbit are trademarks of R82 A/S.

rabbit Svensk Användarhandbok S V 06.2011 - rev.006 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Rabbit are trademarks of R82 A/S. rabbit TM vensk nvändarhandbok 2010 R82 /. ll rights reserved. The R82 logo and the Rabbit are trademarks of R82 /. 06.2011 - rev.006 INNEHÅLL Rabbit... 3 äkerhet... 4 Garanti... 4 erktyg... 4 T-verktyget...

Läs mer

frames Svensk Användarhandbok 06.2012 - Rev. 8

frames Svensk Användarhandbok 06.2012 - Rev. 8 frames TM vensk nvändarhandbok 2010 R82 /. ll rights reserved. The R82 logo and the product names are registered trademarks of R82 /. 06.2012 - Rev. 8 INNEHÅLL Underreden... 3 äkerhet... 4 Garanti... 4

Läs mer

crocodiletm Svensk Användarhandbok S V S V 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks 1 of R82 A/S.

crocodiletm Svensk Användarhandbok S V S V 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Crocodile are registered trademarks 1 of R82 A/S. crocodiletm vensk nvändarhandbok 2008 R82 /. ll rights reserved. The R82 logo and the rocodile are registered trademarks 1 of R82 /. 01.2008 Innehåll äkerhet... 4 Garanti... 4 erktyg... 4 Underhåll...

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7

Så här fungerar din nya rollator. Volaris S7 Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 1 Grattis till din nya rollator! Volaris S7 kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära känna din nya rollator ber vi dig att noga

Läs mer

Så här fungerar din nya rollator

Så här fungerar din nya rollator Viktigt, läs innan användande! SV Så här fungerar din nya rollator Volaris S7 SMART Grattis till din nya rollator! Volaris S7 SMART kommer på många sätt att göra din vardag lättare. För att du ska lära

Läs mer

pony Svensk Användarhandbok 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 06.

pony Svensk Användarhandbok 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 06. pony TM vensk nvändarhandbok 2010 R82 /. ll rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 /. 06.2011 INNEHÅLL Pony... 3 äkerhet... 4 Garanti... 4 erktyg... 4 Underhåll...

Läs mer

Kort bruksanvisning FLUX

Kort bruksanvisning FLUX Kort bruksanvisning FLUX Bruksanvisning art nr MB 3301KB Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd av Flux bakåtvänd rollator. Genom

Läs mer

Netti III 74324A 040622

Netti III 74324A 040622 B R U K A R M A N U A L 2 0 0 4 Netti III 74324A 040622 1. INTRODUKTION Netti III är en komfort rullstol producerad för både inom- och utomhusanvändning. Den har genomgått test hos TÜV Product Service

Läs mer

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE

Gemino. Bruksanvisning MB4111-SE Gemino Bruksanvisning Vi gratulerar till din nya rollator! Inledning Hög kvalitet och god funktionalitet är nyckelbegrepp för alla produkter från Handicare. Du får gärna komma med synpunkter om din erfarenhet

Läs mer

gazelle ps Svensk handbok 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06.

gazelle ps Svensk handbok 2010 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 A/S. 06. gazelle ps TM vensk handbok 2010 R82 /. ll rights reserved. The R82 logo and the Gazelle ps are registered trademarks of R82 /. 06.2011 INNEHÅLL ikkerhed... 4 Garanti... 4 erktyg... 4 Underhåll... 4 Klar

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Bruksanvisning Rullstol Modell: S3 / U3

Bruksanvisning Rullstol Modell: S3 / U3 1 Bruksanvisning Rullstol Modell: S3 / U3 Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.se 2 INNEHÅLL SID Inledning 2 Kontakt 3 Beskrivning 3 Översikt 4

Läs mer

swan Svensk Användarhandbok rev. 001

swan Svensk Användarhandbok rev. 001 swan TM vensk nvändarhandbok 2008 R82 /. ll rights reserved. The R82 logo and the bathing chair wan are registered trademarks of R82 /. 01.2008 - rev. 001 Innehåll äkerhet... 4 Garanti... 4 erktyg... 4

Läs mer

mustangtm Svensk handbok 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Mustang are registered trademarks of R82 A/S.

mustangtm Svensk handbok 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Mustang are registered trademarks of R82 A/S. mustangtm Svensk handbok 2012 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the Mustang are registered trademarks of R82 /S. 07.2012 INNEHÅLL S V Mustang... 3 Säkerhetsföreskrifter... 4 Garanti... 4 Verktyg...

Läs mer

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem

Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem 2006-05-22 Bruksanvisning Vicair Academy Back Ryggsystem Återförsäljare: Invacare AB Box 66, Fagerstagatan 9-163 91 Spånga Tel:08-761 7090 Fax: 08-761 8108 e-mail: sweden@invacare.com, www.invacare.se

Läs mer

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.

Panther Brukarmanual. R822006 03-07-10 Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac. Panther rukarmanual R822006 03-07-10 tac, ox 203, S-334 24 nderstorp Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90 www.etac.com UNRHÅLL Klädseln på Panther är avtagbar och kan tvättas i 40 o. et är viktigt

Läs mer

x:panda Svensk Användarhandbok S V 01.2013 - rev. 014

x:panda Svensk Användarhandbok S V 01.2013 - rev. 014 x:panda TM vensk nvändarhandbok 2012 R82 /. ll rights reserved. The R82 logo and the x:panda chairs are trademarks of R82 /. 01.2013 - rev. 014 Pat. pend. U.. Patent Des. D598,680 Pat. Pend. x:panda x:panda

Läs mer

Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 Rekonditioneringsmanual

Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 Rekonditioneringsmanual Rea Spirea Spirea 2 & Spirea 3 2009-03-03 Svenska Innehåll Innehåll Produktbeskrivning 3 Tvätt och desinfektion 5 Rekonditionering 6-8 Tillbehör 9 Checklista 10 2 Produktpresentation Produktbeskrivning

Läs mer

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1.

Bruksanvisning Radiovägen 3, 135 48 Tyresö +46(0) 8-776 26 54 www.superiorstanding.com e.mail : info@superiorstanding.com Artnr: S333001 Version: 1. Bruksanvisning Grattis! Vi vill börja med att gratulera dig till din nya Superior. Denna stårullstol är avsedd att användas varje dag, ute och inne, hemma och på jobbet. Superior är tillverkad av höghållfastighetsstål

Läs mer

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15

7:2 HÖFTBÄLTE 10 8:1 MONTERING AV SUPPORTSERIEN 11 9:1 BORD 12 10:1 MONTERING I BIL 13 11:1 VRIDPLATTA 14 12:1 UNDERHÅLL & GARANTI 15 1 Produkten är endast avsedd att användas som en bilbarnstol producerad av. SENAST UPPDATERAD 2014-01-08 Vi gratulerar dig till ditt val av bilbarnstol Zitzi Carseat Pro. Det är en säkerhetsstol att växa

Läs mer

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING

Zitzi Sharky INNEHÅLL. Plats för etikett! BRUKSANVISNING 16:1) Sammanfattning/Efterkontroll Fortsätt kontinuerligt att utföra efterkontrollerna som anges under respektive punkt. Kontrollera regelbundet att alla skruvar är ordentligt åtdragna. Kontrollera regelbundet

Läs mer

Bruksanvisning. Blue Wave

Bruksanvisning. Blue Wave Bruksanvisning Blue Wave Denna bruksanvisning ger information om montering, inställningsmöjligheter, säkerhetsföreskrifter och skötselråd för badstolen Blue Wave. Genom att läsa igenom och följa anvisningarna

Läs mer

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION

MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION medemagruppen Ver. 6-0-05 Ser.nr från: 053688 medemagruppen MONTERING TILLBEHÖR BINGO EVOLUTION Montering tillbehör Sufflett Fäste för handbåge / bord Handbåge Bord Bålstöd Huvudstöd / Huvudstöd låg modell

Läs mer

pony Svensk Användarhandbok 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 07.

pony Svensk Användarhandbok 2012 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 A/S. 07. pony TM vensk nvändarhandbok 2012 R82 /. ll rights reserved. The R82 logo and the Pony are registered trademarks of R82 /. 07.2016 INNEHÅLL Pony... 3 äkerhet... 4 Garanti... 4 erktyg... 4 Underhåll...

Läs mer

back in a boxtm seat in a boxtm

back in a boxtm seat in a boxtm back in a boxtm seat in a boxtm vensk Användarhandbok 2005 R82 A/. All rights reserved. The R82 logo, Back in a box and eat in a box are registered trademarks of R82 A/. 05.2011 INNEHÅLL äkerhet... 4 Garanti...

Läs mer

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt

Instruktionsbok. Minikid ECE R44 / 04. Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg. Testad och godkänd enligt Instruktionsbok Minikid Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kg Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Viktig information Tack för att du har valt en bilbarnstol från Axon Kids. Teamet bakom Minikid har

Läs mer

Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual

Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual Rea Azalea Rea Azalea Assist Rea Azalea Tall Rea Azalea Minor Rea Azalea Base Rekonditioneringsmanual Rekonditionering 2009-01-22 Svenska Innehåll Innehåll Produktbeskrivning 3-4 Tvätt och desinfektion

Läs mer

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo

Instruktionsbok. Kidzofix ECE R44 / 04. Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo. Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Instruktionsbok Kidzofix Bakåtvänd fäst med Isofix 9-18 kilo Framåtvänd med stolens bälte 9-18 kilo Bakåtvänd fäst med bilens bälte 9-25 kilo Testad och godkänd enligt ECE R44 / 04 Isofix size C/R3 Framåtvänd

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING

HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM ROLLATOR BRUKSANVISNING HRM Rollator är en standardrollator som är byggd för att underlätta användarens gående och därmed öka rörelsefriheten. HRM Rollator är i stort sett underhållsfri och därför

Läs mer

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs

ReTurn7600 TM. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic. Manual - Svenska. Art. nr. 7600. Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 TM SystemRoMedic Manual - Svenska Art. nr. 7600 Max: 205kg/450 lbs ReTurn7600 används inomhus vid kortare överflyttning av brukare mellan säng och rullstol, rullstol och toalett/mobil toastol/

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för att skydda

Läs mer

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING

ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING SVENSKA ROHO AGILITY sidostöd BRUKSANVISNING LEVERANTÖR: Denna bruksanvisning måste lämnas ut till produktens användare. ANVÄNDARE: Läs instruktionerna och spara för eventuella framtida behov innan produkten

Läs mer

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år

bakåtvänd montering Monteringsanvisning Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år bakåtvänd montering Monteringsanvisning ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+/1 0-18 kg 6 mån-4 år 1 Tack för att du valde BeSafe izi Kid ISOfix. BeSafe har noggrant och omsorgsfullt utvecklat denna stol för

Läs mer

LEO sulkyvagn Bruksanvisning

LEO sulkyvagn Bruksanvisning LEO sulkyvagn Bruksanvisning Otto Bock HealthCare 647G163=S - 2003.10.02 Printed in Germany Bruksanvisning för LEO sulkyvagn Innehåll Sida 1 Förord... 2 2 Användningsområde... 2 3 Konformitetsförklaring...

Läs mer

Patientstol 15601 med delade benstöd

Patientstol 15601 med delade benstöd Bruksanvisning Patientstol 15601 med delade benstöd Bäste kund, Vi tackar för det förtroende som Du visat genom att köpa denna patientstol. Samtliga våra produkter har, liksom denna patientstol, slutmonterats

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Seniorcykel - Unik. Brukarinformation. Väpnaregatan 13C 281 50 Hässleholm Tel: 0451-70 54 00 Fax: 060-56 36 50 E-mail: info@pernova.se www.pernova.

Seniorcykel - Unik. Brukarinformation. Väpnaregatan 13C 281 50 Hässleholm Tel: 0451-70 54 00 Fax: 060-56 36 50 E-mail: info@pernova.se www.pernova. Seniorcykel - Unik Brukarinformation Väpnaregatan 13C 281 50 Hässleholm Tel: 0451-70 54 00 Fax: 060-56 36 50 E-mail: info@pernova.se www.pernova.se 1 07-02-26 Generellt Seniorcykeln är testad och godkänd

Läs mer

Servicemanual. Swing Dusch- och toalettstol. Tlf 0303 24 52 00 - www.minicrosser.se

Servicemanual. Swing Dusch- och toalettstol. Tlf 0303 24 52 00 - www.minicrosser.se Servicemanual Swing Dusch- och toalettstol Tlf 0303 24 52 00 - www.minicrosser.se Bästa kund! Vi tackar för förtroendet och för köpet av vår produkt. Innan du använder produkten för första gången vill

Läs mer

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

Maxlast: 125kg. Visuell inspektion Gör regelbundna funktionskontroller på lyften. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador. Manual 1 5 MiniLift125 är en elektrisk uppresningslyft för personer med nedsatt rörlighet. Den är utvecklad för inomhusbruk och för att på ett skonsamt sätt resa upp en person till stående tillsammans

Läs mer

Justera/Anpassa Etac Cross 5

Justera/Anpassa Etac Cross 5 Justera/Anpassa Etac Cross Här hittar du tydliga guider för inställningsmöjligheter på vår rullstol Etac Cross. Varje film introduceras med en beskrivande text. Du kan även läsa om justeringarna steg-för-steg

Läs mer

Bruksanvisning. Svenska

Bruksanvisning. Svenska Bruksanvisning Svenska 21 Bruksanvisning Bästa användare Tack för ditt val av produkt! Vi hoppas innerligt att du ska trivas med din Trionic Veloped och att du ska uppleva många sköna turer, både i naturen

Läs mer

Zitzi Carseat & Carseat Mini

Zitzi Carseat & Carseat Mini Kombinationer Zitzi Carseat får ej kombineras med andra produkter. Reservdelar Zitzi Carseat får endast förses med reservdelar levererade av Anatomic SITT AB. BRUKSANVISNING Produkten är endast avsedd

Läs mer

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m

Bakåtvänd montering. Instruktionsbok. Grupp Vikt Ålder. 0+ 0-13 kg 0-12 m Bakåtvänd montering Instruktionsbok ECE R44 04 Grupp Vikt Ålder 0+ 0-13 kg 0-12 m 1 !! Tack för att du har valt BeSafe izi Sleep BeSafe har utvecklat denna produkt noggrant och med omsorg för att skydda

Läs mer

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL

BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL BRUKSANVISNING ELHYBRIDCYKEL INNEHÅLL Diagram delar 2 Användning och säkerhet 3 1. Laddningsinformation 3 2. Innan du cyklar 3 3. Börja cykla 3 4. Cykla 3 5. Stanna och parkera 3 6. Lossa batteriet från

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel

medemagruppen Bruksanvisning 3-18 Cykel medemagruppen 3-18 Cykel Kära kund! Först av allt vill vi tacka dig för den tillit du har visat oss genom att köpa vår produkt. Vi rekommenderar att du läser igenom bruksanvisningen samt användar- och

Läs mer

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige.

Notera. Återförsäljare: Comfy Child. Cyklon AB, Snöåvägen 115A, 77194 Ludvika Sverige. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för tre olika typer av användning: - Med användande av ISOFIX och toppförankring, är bilbarnstolen klassad som "Universal"

Läs mer

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedelsverksamheten

Habilitering och Hjälpmedel Hjälpmedelsverksamheten Arbetsstolar och sittsystem ENKEL BARNSTOL Niga Minicrosser AB ISO: 180921 Barnstol Niga är avsedd för barn som inte kan sitta i barnstolar från öppna handeln. Niga stolens sits kan tiltas bakåt och ryggstödet

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60

INSTRUKTIONSBOK. Vispmaskin VIKING 40 & 60 INSTRUKTIONSBOK Vispmaskin VIKING 40 & 60 Innehåll 1. Allmänt 2. Installation 3. Användning 4. Reglage 5. Användarinstruktion, Kapacitet 6. Underhåll 7. Felsökning 8. Garanti 9. Standardutrustning 10.

Läs mer

medemagruppen Niga En småbarnsstol - för varierat sittande! Niga bruksanvisning Ver. 2012-12-18

medemagruppen Niga En småbarnsstol - för varierat sittande! Niga bruksanvisning Ver. 2012-12-18 Niga En småbarnsstol - för varierat sittande! medemagruppen Ver. 2012-12-18 medemagruppen Niga bruksanvisning Vad är NIGAstolen? NIGAstolen är en småbarnstol för barn upp till ca 4 år och utformningen

Läs mer

medemagruppen Bruksanvisning / Monteringsanvisning Tom 5 Streeter / Tom 5 X-Country

medemagruppen Bruksanvisning / Monteringsanvisning Tom 5 Streeter / Tom 5 X-Country medemagruppen Bruksanvisning / Monteringsanvisning Tom 5 Streeter / Tom 5 X-Country NOTERINGAR Försäljningsbegränsningar: förbjudet område Tyskland PATRON Bohemia a.s. förbehåller sig rätten att göra ändringar

Läs mer

Zitzi Flipper Pro Flex Gas. Zitzi Flipper Pro Flex El. Innehållsförteckning Zitzi Flipper Pro Flex Utgåva nr 5 2014-04-03 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 8:4

Zitzi Flipper Pro Flex Gas. Zitzi Flipper Pro Flex El. Innehållsförteckning Zitzi Flipper Pro Flex Utgåva nr 5 2014-04-03 7:1 7:2 7:3 8:1 8:2 8:3 8:4 Bruksanvisning Zitzi Flipper Pro Flex BR2011-2 TM Zitzi Flipper Pro Flex Gas Zitzi Flipper Pro Flex El Innehållsförteckning Zitzi Flipper Pro Flex Utgåva nr 5 2014-04-03 2:1 Reglerbar sitthöjd - Gaskolv

Läs mer

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år

Bakåtvänd montering ECE R44 04. Monteringsanvisning. GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 1 20 21 2 5 3 4 Bakåtvänd montering Monteringsanvisning 7 8 9 6 10 11 12 13 14 22 23 15 16 17 24 25 18 19 ECE R44 04 GRUPP Vikt Ålder 0+/1/2 0-25 6 mån-5 år 26 27 28 29 30 31 35 34 36 32 33 37 38 39 40

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Artikelnr: 8069 Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. sförtecning Sida Adapter Cross benstöd Benstöd medic/knästoppar Bord Bricka/Bord Bromsfot byte äldre stolar

Läs mer

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271

Bruksanvisning. Easy TILT. Hygienstol. Easy TILT/Gas 56-270 Easy TILT/El 56-271 Bruksanvisning Easy TILT Hygienstol Easy TILT/Gas 6-70 Easy TILT/El 6-7 Övriga instruktioner Kopplingsschema Styrbox Laddning Batteri Kära Användare Gratulerar! Du har införskaffat en Easy Hygienstol.

Läs mer

ANVÄNDARINSTRUKTION BÅRTRANSPORTUNDERREDEN. Gäller följande modeller: 030-2000, 030-2020, 030-2030

ANVÄNDARINSTRUKTION BÅRTRANSPORTUNDERREDEN. Gäller följande modeller: 030-2000, 030-2020, 030-2030 ANVÄNDARINSTRUKTION BÅRTRANSPORTUNDERREDEN Gäller följande modeller: 030-2000, 030-2020, 030-2030 OBS! Operatören skall läsa igenom användarinstruktionen noggrant INNAN produkten tas i bruk, för att undvika

Läs mer

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera.

Brukarmanual. art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01. Panthera AB, Gunnebogatan 26, 163 53 Spånga, 08-761 50 40, www.panthera.se, panthera@panthera. Brukarmanual art.nr. bruks-brukarmanual Rev.2014-01 Avsett ändamål Panthera är en rullstol för dig som behöver en lättkörd vardagsrullstol som du kan sitta bra och sittriktigt i. Den är konstruerad så

Läs mer

BRUKSANVISNING - SVENSKA

BRUKSANVISNING - SVENSKA BRUKSANVISNING - SVENSKA SKIKE V8 TOUR Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING A. LEVERANSOMFATTNING... 1 B. SKIKE V8 TOUR... 1 C. SKIKE MULTI-TEKNIK... 1 C.1 Tekniska funktioner... 1 C.2 Fördelar...

Läs mer

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker

STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker S U N R I S E M E D I C A L STERLING OPAL 3 & 4 Information till tekniker Art nr: S Opal Man T 2010 Sunrise Medical AB, Britta Sahlgrens gata 8A 421 31 VÄSTRA FRÖLUNDA Tel nr 031-748 37 00 Fax nr 031-748

Läs mer

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB

Bruksanvisning. Amfibi. Hygienstol. Amfibi Double 56-203DB Bruksanvisning Amfibi Hygienstol Amfibi Double 6-0DB . Uttag för batterikontakt. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox). Uttag för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm

Monteringsanvisning. izi Modular: bakåt- & framåtvänd. izi Modular RF: bakåtvänd. Bakåtvänd godkänd höjd 61-105 cm. Framåtvänd godkänd höjd 88-105 cm a f d e b c i Monteringsanvisning g h 4 > 5 cm izi Modular: bakåt- & framåtvänd izi Modular RF: bakåtvänd 5 Bakåtvänd godkänd höjd 6-05 cm Framåtvänd godkänd höjd 88-05 cm maximal vikt 8 kg Ålder 6 mån

Läs mer

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel

Monteringsguide Trekking / City / Hybridcykel Monteringsguide Touring/City/Hybridcykel I. Packa upp din cykel 4 II. Förbered framhjulet 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 9 V. Justera styret 10 VI. Montera sadeln

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. Grupp 0+ 0-12 Månader. 0-13 kg. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i ett framsäte med airbag.

Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. Grupp 0+ 0-12 Månader. 0-13 kg. Placera aldrig en bakåtvänd bilbarnstol i ett framsäte med airbag. EMM0016rev003 manual First Class:Layout 1 12-08-2008 15.00 Sida 2 Denna produkt är certifierad enligt ECE R 44/04. ECE R44/04 UNIVERSAL 0 13 kg Y E1 Grupp 0+ 0-12 Månader 0-13 kg EMM0016SE Rev003 Placera

Läs mer

Rea Azalea. Manuell rullstol passiv Bruksanvisning. Azalea Assist, Azalea Base, Azalea Max, Azalea Minor, Azalea Tall

Rea Azalea. Manuell rullstol passiv Bruksanvisning. Azalea Assist, Azalea Base, Azalea Max, Azalea Minor, Azalea Tall Rea zalea zalea ssist, zalea ase, zalea Max, zalea Minor, zalea Tall sv Manuell rullstol passiv ruksanvisning Den här bruksanvisningen MÅSTE ges till brukaren. INNN produkten används, läs bruksanvisningen

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Innehållsförteckning Sida Adapter Amputationsstöd 3 Armstödsplatta 4 Batteribyte 5 Benstöd PLUS 6 Bord 7 Bricka 8 Bålstöd

Läs mer

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt.

Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Monteringsanvisningar Klicka på önskad monteringsanvisning, eller scrolla nedåt. Innehållsförteckning Sida Adapter Amputationsstöd Armstödsplatta 4 Batteribyte 5 Benstöd 6 Benstöd EL 7 Benstöd EL vinkel

Läs mer

BRUKSANVISNING. handicare 1002737C

BRUKSANVISNING. handicare 1002737C BRUKSANVISNING handicare 1002737C 2008 Handicare Med ensamrätt. Informationen i detta dokument får inte kopieras eller publiceras i någon form, tryckt eller kopierad, på mikrofilm eller något annat sätt

Läs mer

Kimba sulkys. för barnets bästa! Kimba Spring 1

Kimba sulkys. för barnets bästa! Kimba Spring 1 Kimba sulkys för barnets bästa! Kimba Spring 1 2 Otto Bock Kimba sulkys Innehåll Kimba Spring 4-7 Kimba Cross 8-11 Specialutföranden 12-13 Tekniska data 14 Otto Bock Kimba sulkys 3 4 Otto Bock Kimba sulkys

Läs mer

SPORT UTILITY STROLLER DUALLIE

SPORT UTILITY STROLLER DUALLIE BRITAX RÖMER Kindersicherheit GmbH Blaubeurer Straße 71, 89077 ULM, Tyskland SPORT UTILITY STROLLER DUALLIE IRONMAN DUALLIE SVENSKA Ägarens bruksanvisning LÄS OCH SE TILL ATT FÖRSTÅ DESSA INSTRUKTIONER

Läs mer

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista

Manual Kickbike. Innehåll. Del lista Manual Kickbike Vänligen läs detta dokument samt om underhåll, varningar, garanti och tips också. Du kan följa den här handboken vid montering av din Kickbike. Hoppas du får stor nöje med din Kickbike!

Läs mer

Bruksanvisning Emma I & Emma II

Bruksanvisning Emma I & Emma II Bruksanvisning Emma I & Emma II Tillhör säng med serienummer: 1 2014-03-04 Denna bruksanvisning ger information om användningsområde, montering och skötselråd för sängen Emma I och Emma II. Genom att läsa

Läs mer

Monteringsguide Mountainbike

Monteringsguide Mountainbike Monteringsguide I. Packa upp din cykel 4 II. Montera hjulaxel med snabbkoppling 4 III. Positionera framhjulet 5 IV. Montera framhjulet i framgaffeln 8 V. Justera styret 9 VI. Montera sadeln 9 VII. Montera

Läs mer

KOBRA. Användarmanual. Manual 025

KOBRA. Användarmanual. Manual 025 KOBRA Användarmanual Manual 025 Säkerhet Ankarspelet skall inte användas som förtöjning utan en avlastning skall alltid skapas via en pollare eller liknande. Båtens motor skall alltid vara igång som en

Läs mer

BRUKSANVISNING HD-RULLSTOLAR. Modell 2007 med ställbart sitsdjup. Art.nr. 95 009 Rev. D Senast ändrad: 20111017

BRUKSANVISNING HD-RULLSTOLAR. Modell 2007 med ställbart sitsdjup. Art.nr. 95 009 Rev. D Senast ändrad: 20111017 BRUKSANVISNING HD-RULLSTOLAR Modell 007 med ställbart sitsdjup Art.nr. 95 009 Rev. D Senast ändrad: 007 Innehåll & allmän information SIDA INNEHÅLL AVSEDD ANVÄNDNING, MODELLER IDENTIFIERING, RULLSTOLENS

Läs mer

Notera. 4. Om det är några tveksamheter kontakta bilbarnstolens tillverkare eller återförsäljare.

Notera. 4. Om det är några tveksamheter kontakta bilbarnstolens tillverkare eller återförsäljare. Notera 1. Det här är en säkerhets stol för barn, provad enligt standard ECE regel 44.04, för användning i bilar, och den passar i de flesta, men inte i alla bilsäten. 2. Bilbarnstolen kan användas i bilen,

Läs mer

Förskrivarinformation

Förskrivarinformation Art.nr. 95131 rev A7 Förskrivarinformation HD500 HD600 HD650 24 hjul bak / 8 länkhjul fram 12 hjul bak / 8 länkhjul fram 16 hjul bak / 8 länkhjul fram HD500 Humlan HD650 Humlan 24 hjul bak / 8 länkhjul

Läs mer

Ryggsäckssystem 2012

Ryggsäckssystem 2012 Ryggsäckssystem 2012 Bruksanvisning Produktdata Ryggsäck Stort, löstagbart lock som väl täcker säcken Höjbart lock som kan anpassas till olika volymer. Stort topplocksfack. Hållare för hjälm eller kläder.

Läs mer

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning

GOKART. Brugsanvisning Bruksanvisning GOKART Brugsanvisning Bruksanvisning Grattis till er nya gokart! Ni ombeds läsa denna bruksanvisning noggrant innan Ni monterar gokarten eller använder den första gången. Bruksanvisningen innehåller viktiga

Läs mer

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500

Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 Instruktionsbok, monteringsanvisning, garantibevis TerraTrailer 500 (Bruksanvisning i original) Välkommen! Välkommen som ägare till en produkt från Pro-Terra! Vi tackar dig för förtroendet du visat oss

Läs mer

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning

Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Maskinen är tillverkad av: ALIA AB 0522-22000 Box 93. Lyckåsvägen 3 459 22 Ljungskile. Chipper Bruksanvisning Tekniska specifikationer Kraftförsörjning: 230 V, 50 Hz, 6,6 A Motorstyrka: 1.1 Kw Storlek:

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3):

TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING. Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Material (Bild 3): TÄBYVAGGAN (4 m. och 3 m.) MONTAGEBESKRIVNING Bild 1: Vagga 4x2,6 m. OBS! DENNA BESKRIVNING SKALL LÄSAS OCH FÖLJAS VID MONTAGE! Verktyg mm (Bild 2): Insexnyckel 5 mm av bra stålkvalitet med långt skaft,

Läs mer

Information från leverantören av originalutrustningen

Information från leverantören av originalutrustningen Verkstadstips Information från leverantören av originalutrustningen GKN Driveline är världens ledande leverantör av komponenter och system till kraftöverföringar för fordonsindustrin. Vår globala marknadsledande

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels

Silver Line E.Z 6 X10 Växthus Multi Wall Panels Catalog No. 6663 * Version #3 VIKTIGT MONTERINGSANVISNING Silver Line E.Z 6 X0 Växthus Multi Wall Panels 35x93x03 cm / 4 X76 X80 Innan du börjar montera växthuset måste du läsa igenom den här monteringsanvisningen

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Svenska. mountain buggy. buggy instruction guide. life without limit. For all Mountain Buggy models: swift urban jungle duo terrain

Svenska. mountain buggy. buggy instruction guide. life without limit. For all Mountain Buggy models: swift urban jungle duo terrain mountain buggy life without limit Svenska buggy instruction guide For all Mountain Buggy models: swift urban jungle duo terrain Our buggies conform to the following safety standards: EN 1888:2005, ASTM

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

RODDMASKIN RW200 MANUAL

RODDMASKIN RW200 MANUAL RODDMASKIN RW200 MANUAL Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du börjar din träning. Spara denna manual, om produkten behöver reparation och/eller reservdelar. SÄKERHETS INSTRUKTIONER Denna roddmaskin

Läs mer

Invacare XLT Rekonditioneringsmanual

Invacare XLT Rekonditioneringsmanual Invacare XLT Rekonditioneringsmanual Rekonditionering 09-01-20 Svenska Innehåll Innehåll Produktbeskrivning 3 Tvätt och desinfektion 4 Rekonditionering 5 Tillbehör 6 Checklista 7 2 Produktpresentation

Läs mer

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN.

VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VIKTIGT! VID UPPLADDNING, FÅR LADDAREN INTE SÄTTAS I VÄGGEN FÖRRÄN LADDAREN ÄR KOPPLAD TILL STOLEN. VID FÖRSTA UPPLADDNING SKALL BATTERIET LADDAS I 24 TIMMAR. NÄR BATTERIET HÅLLER PÅ ATT BLI URLADDAT HÖRS

Läs mer

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom

Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom Innehåll Reservdelslista Illustrationer Instruktioner Garanti Bästa kund! Tack för att du valt barnstolen fresco/fresco loft bloom. Fresco/fresco loft bloom är en prisbelönt barnstol som kan användas mycket

Läs mer

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector

M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE. www.motocaddygolf.se/warranty-selector M1 PRO DHC Elvagn Instruktions Manual REGISTRERAONLINE www.motocaddygolf.se/warranty-selector Hitta ditt serienummer Hitta ditt serienummer Serienummret för din Motocaddy vagn hittar du på undersidan av

Läs mer

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780

Lift Bruksanvisning. 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 2015-05-05/ ver 10 Bruksanvisning Art nr: 10780 Lift Bruksanvisning VIKTIGT Lift får ej användas, servas eller rengöras av personer som ej läst eller tagit del av informationen i denna Bruksanvisning.

Läs mer