Svensk Akademisk Ledarskaps- & Chefsexamen SALC-examen 30 hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Akademisk Ledarskaps- & Chefsexamen SALC-examen 30 hp"

Transkript

1 Kursstart i september Svensk Akademisk Ledarskaps- & Chefsexamen SALC-examen 30 hp

2 SALC-examen Svensk Akademisk Ledarskaps- & Chefsexamen är en akademisk utbildning där ledarskapsfrågor förenas med arbetslivets juridik. Organisationen får ett försprång med en juridiskt och etiskt korrekt strategi. Kunniga chefer och ledare bidrar till att organisationen undviker onödiga tvister, blir effektivare och får medarbetare som presterar sitt bästa. Denna utbildning ger dig kunskaperna som krävs för att skapa trygghet i rollen som chef, både i teorin och praktiken. Utbildningen genomförs på halvfart under två terminer, så att det är möjligt att arbeta och studera parallellt. En stor del av undervisningen sker på flexibla tider via en webbaserad plattform, Ping Pong, där deltagarna och lärarna har kontakt. Pedagogiken under utbildningen är problembaserat lärande (PBL). Det innebär att deltagarna löser problem hämtade från realistiska situationer och lär sig genom att söka den information som är nödvändig för att lösa uppgiften. Forskning har visat att inlärningen förbättras på detta sätt. Trots att utbildningen sker delvis på distans, är det inte frågan om självstudier. Diskussioner och lösning av uppgifterna sker via den webbaserade plattformen, och läraren finns kontinuerligt till hands via diskussionsforum, e-post och telefon. Under heldagsträffarna fördjupas diskussionerna och redovisningen av de olika uppgifterna kan ske muntligen. Bakgrund Innehållet i utbildningen togs fram redan 2003 av Svenska ChefsAkademin i samråd med universitet och SIPU. Utbildningen har under åren förädlats. Idag är JuridikAkademin i en stadig samarbetspart. Under de tre senaste åren har SALC-examen utfärdats i samarbete med Stockholms universitet. ChefsAkademin strävar ständigt efter att hitta lämpliga och inspirerande samarbetsformer för att förbättra utbildningens praktiska genomförande. Vi utvärderar alltid både upplägg och innehåll. Alla lärare fortbildas kontinuerligt. En SALC-examen är alltid uppdaterad med de aktuella lagarna som gäller inom arbetslivet och de senaste teorierna inom ledarskap, grupprocesser samt team- och grupputveckling. Har personalen förtroende för dig som chef? För att leda andra måste du kunna leda dig själv. Under kursen diskuteras olika exempelfall och du får ta del av erfarenheter från andra deltagare. Kontaktperson Dani R Strömberg, ledarskapscoach och initiativtagare till SALC Svenska ChefsAkademin, tel E-post: Svenska ChefsAkademin Omslagsfoto Art-es-Anna

3 Kursinnehåll Termin 1 Arbetslivets juridik 15 högskolepoäng Juridisk metod Avtalsrätt Arbetsrätt Associationsrätt Sakrätt Förvaltningsrätt Juridisk ekonomi Arbetslivets juridik Första terminen behandlar arbetslivets juridik. I grupper får deltagarna diskutera och föreslå hur man som chef bäst löser olika situationer, utan att fatta juridiskt tvivelaktiga beslut. Genom att ta reda på vad som gäller enligt lag förbereds du att agera korrekt när tvister uppkommer i affärslivet eller på arbetsplatsen. En genomgång av arbetsrätten och förvaltningsrätten ger dig en stabil kunskapsbas att utgå ifrån. Framför allt tränas du att tänka juridiskt i olika situationer. Vi diskuterar risker och möjligheter under avtalsförhandlingen och hur avtal sluts. Är en offert bindande, och hur länge? Gäller särskilda regler för handel över Internet? Hur kan organisationen gardera sig mot risken att motparten hamnar i ekonomisk knipa och kanske går i konkurs? Avtal mellan delägare (exempelvis aktieägaravtal) samt andra viktiga principer för aktiebolag och andra associationer behandlas också. Termin 2 Chef- och ledarskap 15 högskolepoäng Medarbetarskap Grupp kontra team Chefskap och ledarskap Affärsmässighet Organisationen Coaching Konflikthantering Kartläggningsverktyg - (SDI, Belbin Teamroller, E-Interplace) Chef- och ledarskap Andra terminen behandlar chefs- och ledarskapsfrågor. Fokus ligger på de mellanmänskliga relationerna. Vi förenar chef- och ledarskap med juridiken och studerar olika teorier om gruppdynamik och teambuilding. Deltagarna uppmanas att undersöka hur de kan tillämpa metoderna i just sin organisation på ett effektivt sätt. Deltagaren kommer att få utbildning i olika teorier, såsom FIRO (Fundamental Interpersonal Relationship Theory), Belbins Teamroller (Team Skills ), Teorin om Relationsmedvetande (RAT & SDI ) m fl. Målet är att chefen ska få verktyg för att kunna få medarbetarna att leverera till högsta standard, med högt välbefinnandeindex hos medarbetarna. Detta är något många chefer och organisationer vill uppnå, men få klarar av. För att leda andra måste du kunna leda dig själv. Därför går vi igenom olika testverktyg som används för kartlägga beteenden hos dig själv och andra. Ackreditering i Belbin Teamroller och E-Interplace E-Interplace är ett verktyg utvecklat för att bygga högpresterande team, och för att rekrytera rätt medarbetare till rätt uppgift. Detta genom att identifiera de olika teamroller vi har samt hur vi bidrar och relaterar till varandra. På SALC-utbildningen blir deltagaren utbildad i Belbins metoder att inventera olika teambeteenden, men blir ackrediterade först när/om deltagaren väljer att köpa testverktyget E-Interplace. Deltagaren får då verktyg att arbeta med för att utveckla sitt team och sina medarbetare. Ackrediteringen görs i samarbete med BelBin Svenska AB. Några omdömen från våra tidigare kursdeltagare: Juridiken har gjort mig mer uppmärksam på vilka fallgropar det finns och definitivt ökat mitt medvetande. Ledarskapsdelen har gett mig bättre insikt i hur jag kan använda mig av olika teorier i mitt ledarskap och i vår organisation. Jag har även fått bättre kunskaper kring konflikthantering och hur jag på bästa sätt kan coacha mina medarbetare. Lärarna är mycket bra, kunniga och pedagogiska. Kunskaperna jag har fått från SALC-examen har hjälpt mig i mitt arbete, flera gånger. Nätverket med övriga kurskamrater känns oerhört viktigt. Under utbildningens gång har vi vuxit samman och det har varit jättespännande att kunna bolla idéer och problem med personer från helt olika branscher.

4 SALC-examen Utbildningen arrangeras av JuridikAkademin och Svenska ChefsAkademin i samarbete med Stockholms universitet. Utbildningen ges nu för sjunde året. Utbildningens upplägg Kursen genomförs på halvfart under två terminer, så att det är möjligt att arbeta och studera samtidigt. Kursen är delvis en distanskurs. En heldagsträff per månad (totalt 8 gånger) i och Stockholm. Övrig undervisning sker på flexibla tider via internet. För att garantera en hög kvalitet på undervisningen är antalet deltagare begränsat till 16 personer per termin. Målgrupp Chefer och ledare, både inom det privata och det offentliga. Utbildningen är en akademisk uppdragsutbildning. Kursavgiften måste betalas av ett företag eller en organisation. Kurstid Höstterminen Vårterminen September December (för aktuella kursdatum, se vår hemsida) Januari Maj Högskolepoäng Fullgjord utbildning ger 30 högskolepoäng (30 ECTS) registrerade vid ett svenskt universitet. Examination Båda terminerna avslutas med tentamen. Examensbevis utgörs av slutbetyg och diplom. Deltagaren kan även beställa en examensring i 18k guld, som delas ut vid examensceremonin. Kostnad för examensring tillkommer (ej obligatoriskt). Kursavgift Avgift inklusive all kursdokumentation och litteratur är kronor exkl. moms per termin. Två terminer krävs för examen. Lunch och kaffe m m under kursträffarna ingår. Upplysningar & Anmälan För mer information kontakta Dani R Strömberg på telefon , mobil eller per mejl till Anmälan kan göras på internet via eller genom att sända in anmälningsblanketten till Svenska ChefsAkademin på faxnummer Anmälan är bindande, men anmäld deltagare kan vid förhinder ersättas av annan person från företaget. Fullständiga avbeställningsregler finns på vår hemsida Svenska ChefsAkademin Våra tidigare kursdeltagare kommer från: BMA Markbyggnad, C2 Solutions AB, Danderyds kommun, Forever Living Products, Forsen Projekt AB, Försvarets radioanstalt, IBM Sverige, Iris Bemanning AB, Jaybis Konsult AB, Katrineholm Energi AB, Keab, Krisberedskapsmyndigheten, Landstinget Västmanland, Lotteriinspektionen, Luftfartsverket, Länsförsäkringar, Octapharma AB, Posten AB, Riksbyggen Serviceboende AB, Svenska kyrkan, Shimon Tell, Skandia Bevaknings AB, Swedex AB, Svenska Rymdaktiebolaget, Sveriges Radios Förvaltnings AB, Tech Team SQM AB, Telia Sonera, kommun, Upsala Nya Tidning, Veolia Transport, Ånge kommun m fl.

5 Schema SALC-kursen ht 2010 Termin 1 Juridik för chefer (15 hp) (OBS Preliminärt schema, ett bekräftat schema kommer vid kursstarten) Huvudlärare: Harry Schüssler E-post: eller telefon/mobil Datum Torsdag 23/9 kl Introduktion till kursen, deltagarpresentation Plats Drottninggatan 6A, 1 tr Genomgång av Ping Pong - den internetbaserade plattformen som används under kursen Juridisk metod Avtalsrätt 24/9 14/10 (grupparbete) Internet Avtalsrätt Arbetsrätt Sakrätt Torsdag 14/10 kl Sakrätt. Gästseminarium med Stefan Zetterström, universitetsadjunkt i civilrätt och författare till flera läroböcker i juridik. Associationsrätt 15/10 3/11 (grupparbete) Internet Associationsrätt Köprätt Skadeståndsrätt Torsdag 4/11 kl Köprätt, skadeståndsrätt Associationsrätt: Gästseminarium med den svenska associationsrättens förgrundsgestalter, professor Carl Hemström 5/11 24/11 (grupparbete) Internet Juridisk företagsekonomi Förvaltningsrätt PM-skrivning Tosdag 25/11 kl PM-genomgång Förvaltningsrätt. Juridisk företagsekonomi Tentaförberedelse Torsdag 16/12 Tentamen (individuellt, skriftligt) Internet Fredag 17/12 Resultat mejlas (preliminärt) Internet

6 Schema SALC-kursen vt 2011 Termin 2 Chef- och ledarskap (15 högskolepoäng) (OBS Preliminärt schema, ett bekräftat schema kommer vid kursstarten) Huvudlärare: Dani R Strömberg E-post: eller telefon/mobil / Datum Plats Torsdag 20/1 kl Stockholm - Medarbetarskap - Människans behov och motivation - Teorin om Relationsmedvetande, - Relationship Awareness Theory (RAT) - Kan vem som helst bli en bra chef/ledare? - För att leda andra måste du kunna leda dig själv 21/1 16/2 Internet - RAT - Individanpassat ledarskap Torsdag 17/2 kl FIRO - FIRO Element B - Uppsatsuppgift - Förberedelse för Belbins teamroller (Team Skills ) - Diskussioner och Case 18/2 16/3 Internet - Att leda grupper - FIRO Torsdag 17/3 kl Dr Belbins teorier om team - Egna resultat kring teamroller och diskussioner (Team Skills ) - Grupper och team - Diskussioner och Case 18/3 20/4 Internet - Grupper och team - Case Torsdag 21/4 kl Affärsmässighet/Organisation - Redovisning av olika modeller och teorier - Sammanfattning - Stöd inför tentamen och uppsats - Diskussioner och Case Fredag 6/5 Sista dag för inlämning av PM Fredag 13/5 Distanstenta Fredag 27/5 Examensmiddag kvällstid (preliminärt) Internet Internet Stockholm

7 Kursomfattning: 2 terminer på halvfart. Termin 1 - Juridik för chefer, 15 hp Termin 2 - Chef- och ledarskap, 15 hp FAXA IN TILL O Utbildningen ges av Svenska Chefsakademin och JuridikAkademin i samarbete med Fakultetskurser, Stockholms universitet. SALC-examen ger 30 högskolepoäng registrerade vid Stockholms universitet. Utbildningen kan endast beställas av företag eller organisationer. Högst 16 deltagare per utbildningsomgång. Deltagare Namn Personnummer Företag Befattning Fakturaadress Referens/Kostnadställe Dina kontaktuppgifter Adress E-post Telefon Mobil Din bakgrund (ej obligatorisk info) Tidigare utbildningsnivå Ledarskapserfarenhet Målsättning med denna vidareutbildning Utbildningen godkänns av deltagarens chef (ange gärna titel). Datum Underskrift Namnförtydligande, titel Kursavgift: Avgiften faktureras terminsvis med kr per termin av JuridikAkademin Particip AB, org. nr Totalt kr exkl moms. Detta inkluderar kurslitteratur, kursmaterial, 2 examinationer, kursdiplom samt luncher och kaffe under 8 kursdagar och middag vid kursavslutningen. Anmälan är bindande, men platsen kan vid förhinder överlåtas till annan person inom företaget. Utbildningsarrangören förbehåller sig rätten av ställa in kursen, alternativt flytta fram startdatum, om ej tillräckligt antal deltagare uppnås.

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE

CHEF & LEDARE. Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE KAPITELNAMN CHEF & LEDARE CERTIFIKATKURSER FÖR CHEFER & LEDARE Förhandling Marknadsföring Key Account Management Projektledning Styrelsearbete Ledarskap Vårt utbud för chefer som vill utvecklas består

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 700 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

Projektskolan Certifierad projektledare

Projektskolan Certifierad projektledare Projektskolan Certifierad projektledare Vi har utbildat fler än 750 Certifierade projektledare Totalt betyg för Projektskolan - Mycket bra! Jag har kunnat använda många lärdomar direkt i mitt arbete. Jag

Läs mer

inför grupp. Dramaturgi Retorik

inför grupp. Dramaturgi Retorik KURSprogram Agera Kommunikation AB är, sedan företagets start 2003, en flitigt anlitad partner till företag, myndigheter, kommuner och organisationer som vill kompetensutveckla sina medarbetare inom praktisk

Läs mer

PROJEKTLEDNING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION

PROJEKTLEDNING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION PROJEKTLEDNING FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK E Certifikat Marknadsföring E Certifikat Key Account

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter

Coaching Stresshantering Presentationsteknik. Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter Coaching Stresshantering Vidareutbildningar för Personliga tränare och Massageterapeuter 2015 Bergqvist Massage & Friskvårdsutbildningar Ett familjeföretag som erbjudit utbildningar inom massage och friskvård

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen Stockholm/Märsta 1 september - 16 december 2009 STF KOMPETENSINFO NR 80/2009 En kvalificerad projektledarutbildning

Läs mer

KurSPrograM Våren 2012

KurSPrograM Våren 2012 kursprogram Våren 2012 En ny vår för kunskap 2012 är året som innebär en avtalsrörelse som är större och mer betydelsefull än på många årtionden. Arbetsgivarföreningen KFO kommer att omförhandla omkring

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2012 AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP MARKNADSFÖRING E Certifikat Projektledning E Projektstyrning

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2011-08-09 10:50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt

Affärsutbildning. Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Affärsutbildning 2015 75 kurser under året i Stockholm, Göteborg och Malmö Det finns en kurs för alla Grund- och fördjupningskurser samt kurser riktade till dig som gör affärer internationellt Skräddarsy

Läs mer

Projektledning i byggprocessen

Projektledning i byggprocessen BYGG & FASTIGHET E t t a f f ä r s o m r å d e i n o m S T F Projektledning i byggprocessen 27 oktober 2010-15 februari 2011 STF KOMPETENSINFO NR 341/2009 En kvalificerad projektledarutbildning som riktar

Läs mer

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till

Coachande ledarskap 2014-12-22 15/19. OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till 2014-12-22 15/19 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Människor har en inneboende potential som de ibland inte själva är medvetna

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI

FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 2013 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI FÖRETAGSEKONOMISKA INSTITUTETS KURSER & UTBILDNINGAR FÖR NÄRINGSLIVET 201 MARKNADSFÖRING AFFÄRSKOMMUNIKATION KREDIT&RISK PROJEKTLEDNING EKONOMI LEDARSKAP E E Nätverk HR E HR-chefens verktyg E Coaching

Läs mer

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas

Kurs för personliga assistenter Studiehandledning. Kursansvarig: Maria Klamas Kurs för personliga assistenter Studiehandledning 2015 Kursansvarig: Maria Klamas 1 Välkommen Du är varmt välkommen till kursen för personliga assistenter vid Högskolan Väst. Kursen är utformad i samarbete

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011

ROLL UPPGIFT, & OMVÄRLD STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 STIFTELSEN AGSLO INBJUDER TILL KONFERENS OM GRUPPRELATIONER. NÜRNBERGHUSET, STOCKHOLM 24-26 NOVEMBER 2011 UPPFÖLJNINGSDAG 6 FEBRUARI 2012 UPPGIFT, ROLL & OMVÄRLD EN ARBETSKONFERENS OM SOCIALA PROCESSER

Läs mer

Vuxenutbildning hösten 2015

Vuxenutbildning hösten 2015 Vuxenutbildning hösten 2015 Innehållsförteckning: Utbildning i svenska för invandrare 5 Grundläggande vuxenutbildning 5 Kursförteckning Gymvux och Yrkesvux 6 Beskrivning av gymnasiala kurser 7 Beskrivning

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012

Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Ledarnas kurser och seminarier Hösten 2012 Kostnadsfria kurser för dig som är medlem i Ledarna Heldag 09.00-16.00 (om inget annat anges) Arbetsrätt Coaching Som chef har du skyldighet att följa gällande

Läs mer

Operativ redovisningsekonom

Operativ redovisningsekonom Distans /deltid 53 veckor 200 YH-poäng Operativ redovisningsekonom Ta raka vägen till framtidsyrket Innehåll Operativ redovisningsekonom Yrkesrollen.....2 Arbetsmarknaden.....2 Yrkeshögskolan.....3 Utbildningens

Läs mer