HANDLINGAR OM JOKKMOKKS SOCKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR OM JOKKMOKKS SOCKEN"

Transkript

1 Volym 1-8 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 9-11 Sjöreglering, kraftstationer. Volym 12 Historia, Jokkmokks samhälle. Volym Jokkmokks samhälle. Volym 15 Kyrkor, Kyrkogården Volym 16 Tingshuset, Hembygdsgården/Hembygdsföreningen. Volym 17 Jokkmokks marknad, Samernas folkhögskola. Volym Jokkmokks museum - Ajtte. Volym Byar och gårdar. Volym 40 Övrigt FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Fyndförteckningar från SHM och anteckningar om fynd och nybyggen, utan år. Manus om arkeologiska fynd, bl.a. pilspets från Storbacken, utan år. Notering om spökerier vid Själlarimheden och om ev. forngrav Skiss på kniv från Kotjerimselet, utan år. Ang. uppsats och fynd från gamla begravningsplatsen Ang. lämningar vid Porjus Förteckning över fullmakter för Ullenius 1932 (?). Beviljandet av fullmakt för undersökning vid Lillselet, Karatsjön /34 Ang. grävning på Jokkmokks ödekyrkogård (med 0134/34). 0554/38 Ang. fynd från Vuotnajaur. 0558/38 Ang. keramikboplats, Luspebryggan (med 0559/38). 0574/38 Ang. järnåldersfynd från Nautejaur (med 0578/38 och 0612/38). 0651/38 Ang. inköp av spjutspetsar och holkyxa från Nautasätno, Nautejaur. 0036/39 Ang. fynd från Jokkmokk och Gällivare socknar. 0468/39 Förteckning över stenåldersfynd från Jokkmokks socken. Beskrivning av eldstad på Lappisudden i Holmträsk Acc:nr 169. Beskrivning av eldstad på Sneudden i Holmträsk Acc:nr /39 Anhållan om undersökning av Luspebryggan. 0817/39 Ang. beskrivning av fyndplatser. 0339/40 Ang. undersökning av Luspebryggan (med 0173/44 och 0174/44). 0163/41 Ang. fotografier av marknaderna i Jokkmokk och Arjeplog. 0218/41 Ang. kopior av eldslagningssten. 0040/42 Ang. fotografier från Storholmen i Vajkijaur. Skiss över Karatj Acc:nr /43 Ang. stenmur.

2 0328/44 Begäran om kopior av handlingar rörande fyndet vid Storholmen, Vajkijaur. 0355/44 Ang. fynd vid Harsprångsfallet (med 0356/44 och 0369/44). 0014/45 Ang. fynd av sten vid kvarn. 0163/49 Skisser från Tokkasträsk, stensättning. 0168/49 Ang. ev. undersökning av fyndplats för yxa och sländtrissa, Norra Strömnäs. 0054/51 Begäran om komplettering av fyndförteckning från /51 Ang. smältgrop för järn. 0095/51 Ang. fynd av kranium. Ang. skolbok om Jokkmokks socken /52 Manus till föredrag om Samernas folkhögskola. 0046/55 Ang. ev. fornfynd i Dalen, pilbåge från Sikån (med 0053/ /72, 0880/72, 1481/72, 1824/72, 0180/73, 0236/73 och 0476/73). 0055/56 Ang. återsändandet av Jokkfallskidan. 0092/55 Ang. träfynd från Dalen. 0069/56 Ang. skelettmaterial från sjukstugetomten. 0025/57 Ang. reglering av Lilla Lule älv och Pärlälven. 0099/57 Ang. rundtur i Luleå med omnejd. 0098/58 Ang. fynd i Porsi. Ang. fynd /59 Ang. robotskjutfält i Norrbotten (med 0372/60, 0296/61 och 0233/63). 0068/61 Ang. konservering av skida. 0083/61 Ang. informationstavla vid Luleluspen. 0125/62 Ang. fornminne i Porsi. 0279/62 Ang. inlämnat fynd, del av båt, vid Koikul. 0280/62 Ang. skelettfynd vid sjön Langas. 0285/62 Ang. stenåldersfynd längs vägen Jokkmokk - Kvikkjokk. 0338/62 Ang. bebyggelse vid Telejaure, Sikå revir. 0339/62 Ang. fångstgropar - Porsiavan i Stora Lule älv. 0352/62 Ang. husrester, Murjek (med 2001/0796). 0174/63 Ang. undersökningar inom Stora Lule älvs område. 0235/63 Ang. stenåldersfynd vid Lilla Luleälv (med 0257/66, 0389/66 och 0489/66). 0140/64 Ang. väg i närheten av Staloliokta inom Padjelanta nationalpark. 0220/64 Ang. fornfynd vid Larvesjön. 0246/64 Ang. fornminnesplatser. 0251/64 Ang. begravningsplatsen Kaltisjokk (med 0207/66, 1590/69 och 1695/69). 0287/65 Arkeologiska undersökningar vid byggandet av Parkifors kraftverk (med 0254/66). 0570/66 Ang. ev. gravar, Nausta (med 0583/66 och 2001/0781). 0644/66 Ang. bodarna i Tjåmotis (med 1695/73). 0161/67 Ang. slagg (?), Järtajaure (med 2001/0801). 0541/67 Ang. fynd vid Seitevare.

3 0580/67 Ang. kåtatomter och offerplats vid Sulitelma. 0731/67 Ang. fornlämning, Vaikijaure (med 2001/0766). 0737/67 Ang. härd vid Varjisträsk. 0897/67 Ang. lämningar efter Jokkmokks äldsta kyrka. 0224/68 Ang. fynd från Lenatorp. 0625/68 Ang. fynd från lappläger i Kvikkjokksområdet. 1272/68 Ang. skriften "Fritid vid Pärlälven". 0147/69 Ang. rapport över undersökningar vid Karats (med 0320/69 och 0321/69). 0665/69 Ang. besiktning av "husgrunder" i Kirkkotievva, Peski. 1651/69 Ang. stenramar vid Murjek. 1695/69 Ang. rapport om begravningplatsen vid Kaltisjokk, Messaure. 1713/69 Ang. fynd av skida vid Lillselet, Pärlälven. 0776/69 Ang. kvarn i Kuokka (med 0776/69, 0117/69, 0374/70, 1130/70, 1370/70 och 1692/71). 1603/70 Ang. härdar (lappvall) vid Stuor, Stenudden. 0005/71 Ang, fångstgropsystem mellan Messaure och Nattavara samt skrapa från Kalludden. 0334/72 Ang. stenföremål funna vid Kårtejaur. 0870/72 Ang. konservering m.m. av Kuouka Varggård. 1014/72 Ang uppteckningar av Ernst Manker (med 0877/74, 1206/74, 1214/74, 1247/74, 1269/74 och 0257/75). 0244/73 Ang. årsboken, Borgarbacken vid Vuollerim samt symposium om glacialhistoria och vegationsutveckling (med 0318/73 och 0285/74). 0862/73 Ang. inlämnade föremål (med 1632/73, 0020/74, 1490/74 och 1492/75). 0966/73 Ang. stenformation vid Lulep Vartos. 1804/74 Ang. lappläger i Varjisträsk (med 0054/75 och 1143/75). 1489/74 Ang. ev. fornlämningar vid planerad kraftledning Messaure-Boden-Finska gränsen. Handlingar om Koivo lappvall i Jokkmokk: (dnr 0411/46, 0034/47, 0195/48, 0196/48, 0197/48, 0204/48, 0245/48, 0246/48, 0018/61, 0315/68 [med 1632/69, 1342/70, 1498/70, 1638/70, 1648/70, 1700/70, 1957/70, 0020/71, 0270/71]. Se även volym FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Inventering Sitojaure, Jokkmokk sn. (kopia) 0154/75 Tillstånd till röjning på Kyrkostaden 1: /75 Ang. stensättning vid Njåtjosvagge (med 1293/75). 1944/75 Ang. förmodad fornlämning i Tjåmotis. 0015/76 Ang. ev. fornlämningar vid kraftledning Porjus-Gällivare, Jokkmokks och Gällivare socknar.

4 0560/76 Ang. undersökning kring Lautak och Njerekjaure, Sareks nationalpark. 0802/76 Ang. inventering inom Tjäkovarats kraftverks dämningsområde, Lilla Lule älvs källområde. 1120/76 Ang. sjöregleringsinventering vid Sitojaure (med 1200/76 och 1553/76). 1179/76 Ang. undersökningar vid Randi kraftverk, Lilla Lule älv. 1181/76 Ang. undersökningar vid Parki kraftstation och Skalka reglering. 1197/76 Ang. uppförande av stugby vid Vaggevare lappläger. 1499/76 Ang. härdar på Kuorpåives sluttning, vid Tjåmotis. 1500/76 Besiktning av fornlämningar vid Stora Sjöfallet. 0213/77 Ang. markägarförbindelse över Hembygdsgården i Jokkmokk. 0273/77 Förslag till kommunöversikt för Jokkmokks kommun. 0795/77 Ang. naturvård på Kvikkjokks delta (med 0867/77 och 1244/78). 0866/77 Ang. kulturhistoriska besiktningar vid Luleå älv. 0948/77 Tillstånd till arkeologisk utgrävning i Padjelanta. 1232/77 Tillstånd till arkeologisk undersökning, Kutjaure (med 1552/77). 1742/77 Ang. föredrag om fornlämningar och Jokkmokks hembygdsförening. 0349/78 Ang. arkeologisk undersökning 1976 i Sitajaure. 0769/78 Ang. kulturhistorisk inventering vid Langas, Stora Lule älv. 1829/78 Ang. skopa av sten funnen vid Virijaure. 1936/78 Ang. fångstgropar vid sjön Purkijaur, Brändön. 0079/79 Ang. information om fornminnen inom Padjelanta och Muddus nationalparker. 0634/79 Ang. upprustning av stolpbodar i Tjåmotis (med 0853/79, 1097/79, 1683/79, 1983/82 och 1437/84). 1204/79 Förfrågan om karta över fornminnen. 0278/80 Ang. markägarförbindelse för Koivo lappvall. Ang. påträffad spåtrumma vid Kutjaure /70 Ang. arkeologiska undersökningar 1968 inom Parkifors dämningsområde. 0956/80 Ang. provundersökning vid Sitojaur. 1096/80 Ang. tillstånd till undersökning av boplatser, fångstgropar m.m., vid Sierre, Rautåive-Vaisaluokta och Sirkesluokta-Stora Lule vatten. 1373/80 Ang. fornvårdsobjekt Kvikkjokk,

5 objekt /80 Ang. erbjudande av skogstorp vid Varjisträsk. 0998/81 Ang. tillstånd till undersökningar vid Nelkerim och och Järtajaure. 1553/81 Ang. husgrund på Silpatjåkko m.m. 1725/81 Ang. överföring av fornlämningar nr 121 och 122 i Gällivare till nr 255 och 256 i Jokkmokk och nr 37 i Jukkasjärvi till nr 32 i Pajala. 0146/82 Ang. vårdplan fornvårdsobjekt nr 66, fångstgropssystem Kuoka, Raä /82 Ang. "lappkåta" vid Tjaveltjaur (med 0282/82 och 0365/82) 0492/82 Ang. vårdplan Granuddens kvarn, objektnummer 67 (med 1978/82, 1984/82 och 1199/83). 1979/82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 57, Koivo Lappvall, NM /82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 35, Varghage, Koka, Raä 366 (med 0352/83). 1981/82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 27, Vareluokta, Raä /82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 37, Nautijaure, slåtterlandskap och byggnader, NM /83 Ang. upprustningsbidrag av fjällnybygget Skaite. 0285/83 Ang. utgrävningar och inventeringar m.m. vid sjöar. 0303//83 Ang. upphittat en borrad stockledning/pipledning vid ledningsgrävning. 0332/83 Ang. vårdplan fornvårdsobjekt nr 83 flottningsdamn, Mattisudden, NM /83 Ang. beredskapsarbete, utgrävningar (med 0725/83 och 0995/83). 0792/83 Slutredovisning boplats Purkijaureområdet (Luleälvsprojektet). 1290/83 Ang. förmodade fornlämningar, Stenträsk. 1543/83 Ang. fångstgropssystem Mellan Tjåmotis-Kourpars (med 1669/83). 0120/84 Ang. uppgifter om byn Kitjok. 0969/84 Ang. tillstånd till borttagande av fornlämning, kv. Järven, Jokkmokk. 1438/84 Besiktningsprotokoll för fornvårdsobjekt nr 17, Granuddens kvarn, NM /85 Ang. kulturhistoriska lämningar, Stora Sjöfallet. 0654/85 Ang. pilspets, Sarek (med 2001/0760). 1353/85 Redovisning av arkeologisk undersökning, Älvnäset, Vuollerim. 1489/85 Ang. tillstånd till provundersökning av fångstgrop i system Raä 212, Vuollerim 36: /86 Ang. "liggande hönor" i Sarek (med 0026/86, 0402/86 och 0077/87). 0207/86 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 27,

6 fångstgropar Vareluokta, Raä /86 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 45, Lappska bodar Tjåmotis, NM /86 Ang. planerad väg vid Akatjvare. 1729/86 Ang. fornvårdsobjekt nr 36, boplats m.m., Jertajaure, Raä /86 Ang. undersökningstillstånd för björngrav vid Karats (med 1048/86). 1549/86 Ang. besiktning m.a.a. av planerat kraftverk vid Anajokk. 1730/86 Ang. fornvårdsobjekt nr 57, Koivo lappvall, NM /86 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 83, Flottningsdamn, Mattisudden, NM 41 (med 1107/87). 1733/86 Ang. fornvårdsobjekt nr 35, Varghage, Kuoka, Raä FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0118/87 Ang. fornlämningar i Sareks nationalpark. 0905/87 Arkeologisk undersökning i kv. Talvatis och kv. Jabmek, Jokkmokk (med 1376/87). 0921/87 Ang. tillstånd för ingrepp i fast fornlämning, kyrkogården, Gamla kyrkan. 1100/87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 37, slåtterlandskap med byggnader, Nautijaur, NM /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 37, kvarnmiljö, Granuddens kvarn, NM /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 45, lapska bodar i Tjåmotis, NM /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 35, varghage, Kuouka, Raä /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 57, lappvall, Koivo, NM /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 66, fångstgropssystem, Andrénbäcken, Raä /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 36, boplats, fångstgropar, Jertajaure, Raä /88 Ang. tillstånd att rubba, förändra eller bortta fast fornlämning RAÄ vid Gamla kyrk och marknadsplatsen, Prästbordet 1: /88 Rapport över antikvarisk kontroll på kyrkogården, Gamla kyrkan, Prästbordet, kv. Bogård. 0925/89 Ang. tillstånd att undersöka fornlämningar, samiska fångstboplatser, utan Raä-nr, Salohaure. 0926/89 Tillstånd till metallsökare inom fornlämningsområden i Jokkmokks, Gällivare och Jukkasjärvi socknar. 0930/89 Ang. fornlämningar vid Telejaure. 1146/89 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 67, kvarn, Granudden, NM /89 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 83, damm, Mattisudden, NM /89 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 36, boplatsgropar m.m., Jertajaur, Raä 20.

7 0914/90 Ang. upplysningar om Kirkkitievva, Peski. 0930/90 Ang. uppgifter om Vuollerimutgrävningarna. 1488/90 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 36, boplats, fångstgropar, Jertajaure, Raä /90 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 35, Kuouka varghage, Raä /90 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 66, fångstgropssystem, Andrénsbäcken, Raä /91 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 67, kvarnmiljö, Granuddens kvarn, NM /91 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 45, lapska bodar, Tjåmotis, NM /91 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 83, flottningsdamm, Mattisudden, NM /91 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 37, slåtterlandskap, Nautijaur, NM /91 Ang. fältarbeten för allmänna kartläggningen /91 Ang. boplatsvall på Vuollerim 5: /92 Ang. tillstånd att provundersöka fångstgropar utan Raä-nr, Suokejaure, Luospåivejåhkå, Vaisakuokta samt Muddus. 0728/92 Tillstånd till metalldetektor vid arkeologiska undersökningar i Jokkmokks, Gällivare och Jukkasjärvi socknar. 0868/92 Tillstånd till undersökning av fornlämning utan Raä-nr vid Kaltisluokta. 0925/92 Arkeologisk utredning Varjisåvattnet 4: /92 Ang. tillstånd att undersöka fornlämning utan Raä-nr, Vuollerim 5: /92 Ang. medel för kulturmiljövård, stenåldersboplatser i Vuollerim och Överkalix, Jokkmokks och Överkalix socknar. 0049/93 Ang. arkeologisk undersökning, Allmäningsskogen (med 0226/93). 0520/93 Ang. tillstånd att undersöka fornlämningar utan Raä-nr, fångstgropar vid Muddusjåkkå inom Muddus nationalpark och vid Tjärrovaratj, Appakis domänreservat inom Jokkmokks kronoöverloppsmark. 0541/93 Ang. arkeologisk undersökning på Killingholmen, Järtajaure. 0704/93 Ang. tillstånd till metalldetektor inom Jokkmokk, Gällivare, Jukkasjärvi, Pajala och Junosuando socknar. 0712/93 Arkeologisk utredning m.a.a. vägbredning riksväg 45, vägstäckan Norra Akkats-Ligga (med 0994/93 och 1636/93). 0740/93 Ang. tillstånd till undersökning av fornlämningar utan Raä-nr, fångstgropar i Sierkak, Ahutjkårså, Kisuris/Kutjaure, Abisko/Kårsåjåkko och Pålnoviken, Jokkmokks och Jukkasjärvi socknar. 1291/93 Ang. brev och fynd påträffade vid städning av rum vid fotolabbet.

8 1645/93 Arkeologisk utredning, Vuollerim 25: FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0030/94 Ang. uppgifter om fornlämningar i Jokkmokks, Gällivare och Edefors socknar. 0595/94 Arkeologisk utredning Norra Akkats-Ligga, riksväg /94 Arkeologisk utredning Haraudden 1: /94 Ang. ev. stenyxa funnen på Ålloluokta 1: /94 Ang. tillstånd till borttagande av skelettfynd vid Jokkmokks vårdcentral, Raä nr /94 Ang. kvarnbyggnad i Luovaure. 2210/94 Arkeologisk undersökning Raä 148, Tallholmen, Purkijaure (Granholmen 1:3) (med 2211/94). Fornminnesinventering i Jokkmokk /95 Arkeologisk utredning, väg 45, delen Porjus-Muddus. 2118/94 Ang. anmälan av utförd arkeologisk undersökning Kyrkostaden 1:275, fornlämning /95 Ang. fornlämningar nära Haraudden 1: /95 Ang. fornvårdsobjekt 26, Kamjokk. 0583/95 Rapport boplats 1203, Raä 135, Randikaure. 1045/95 Ang. tillstånd till metalldetektor inom Jokkmokk, Gällivare, Jukkasjärvi och Junosuando socknar. 1201/95 Förfrågan om kopior av fornlämningsöversikter samt förekomst av fornlämninngar på Lyckan. 1821/95 Ang. tillstånd till att ytplocka på fornlämningar Raä 141, , , 1259, 1847, 2003, boplatser av stenålderskaraktär, på öarna Tallholmen och Granholmen i Purkijaure. Arkeologisk undersökning efter Stora Lule älvs sjösystem, Jokkmokks och Gällivare socknar, (Rapport från Ajtte), FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Undersökning - Gamla kyrk- och marknadsplatsen Raä 59: Dnr 0322/64 (med 0628/66, 1208/71, 0112/73, 0258/73, 0338/73, 0487/73, 0669/75, 1026/75, 1134/75, 1176/75, 1852/75, 0164/76, 0742/76, 1570/76, 1367/77, 1376/77, 1606/77, 1715/77, 1796/77, 0920/78, 1065/78, 0018/79, 1824/81); 1625/70 (med 0161/71, 1093/71, 1441/71, 0922/72, 1022/72, 1023/72, 1104/72, 1115/72, 1157/72, 0521/74, 0553/74, 0707/74 och 0719/74); 1314/71; 1401/71; 0857/72 (med 0864/72 och 0389/77); 1030/73; 1704/77; 0099/80 (med 0229/83 och 0287/83); 0216/80; 1985/82; 1118/86; 0156/93. Fältanteckningar Utkast till rapport, utan år. Rapport, G:a kyrk- och marknadsplatsen, Jokkmokk

9 ( ) 0837/83 även om Gamla kyrkplatsen och Avaviken 1:3 i Arvidsjaurs sn. 0390/77 Ang. konservering av fynd från Silververket i Kvikkjokk och Gamla kyrk- och marknadsplatsen i Jokkmokk samt analys från Gullön, Arvidsjaurs sn (med 0391/77 och 0399/81). 1234/83 Ang. fornlämningar vid museet. 0065/84 Arkeologisk undersökning (med 0164/84, 0686/84, 1304/84, 1498/84 och 0496/86). 0023/85 Arkeologisk undersökning, museets parkering (med 0470/85, 1572/85, 1712/85 och 0735/87). Ang. datering från utgrävningarna /85 Ang. Datering av kolprover från Fjällmuseet Ajtte (med 1848/85) FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Gamla kyrk- och marknadsplatsen: 1508/78 Ang. fornfynd vid sjukstugan i Jokkmokk, gamla kyrk- och marknadsplatsen (med 0792/79) 1534/88 Arkeologiska rapporter, fornlämningar 57-58, vid vårdcentralen och den samiska folkhögskolan. Anteckningar, kartor m.m. ca FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Gamla kyrk- och marknadsplatsen: 1534/88 Arkeologisk rapport, fornlämningar 57-58, vid Ajtté. Anteckningar, ritningar m.m FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Handlingar om Kvikkjokks silververk: 1092/69 Ang. Kvikkjokks smältverk och Jokkmokks gamla kyrkplats (med 1312/69, 0167/70, 1173/70, 1332/70, 1372/70, 1394/70, 1415/70, 1550/70, 1623/70, 1642/70, 1943/70, 0746/71, 0898/71, 0991/71, 0997/71, 0998/71, 1012/71, 0554/72, 0747/72, 0781/72, 1650/72, 0105/73, 0278/73, 0688/73 och 0895/74). 0898/70 Ang. beredskapsarbete (med 0984/70 och 1127/70). 1228/70 Ang. arkeologisk utgrävning av Gammelgården, Kamajokk, Kvikkjokk (med 1416/71). 0321/72 Ang. arkeologiska undersökningar i Kvikkjokk och Jokkmokk (med 1840/72). 1029/74 Ang. smältverket, Kvikkjokk och Silpatjåkko m.fl (med 1029/74, 1161/74, 1336/74, 2027/74, 1323/75, 1382/75, 1563/75 och 1979/75). 0732/77 Ang. fynden från undersökningen av Silververket i Kvikkjokk. 0196/83 Ang. fornlämningar vid Kamajokk, Kvikkjokk. 0209/86 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 26,

10 silververk, Kvikkjokk. 1285/86 Ang. smältverket i Kvikkjokk m.m. Fältanteckningar SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER, KRAFTLEDNINGAR Ang. reglering av Pärlälven, Stora och Lilla Lule älv, Blackälven m.fl.: Dnr 0214/50 (med 0198/50); 0056/56; 0047/57; 0093/57; 0138/57; 0143/57; 0022/58; 0063/58; 0077/58; 0021/59; 0054/59; 0088/59; 0017/60; 0280/60; 0403/60; 0028/61; 0080/61; 0139/61; 0258/61; 0265/61; 0028/62; 0393/62 (med 0198/63); 0342/64; 0419/64; 0853/69; 0732/70; 0813/70 (med 0863/70, 1107/70 och 0489/71); 0861/70; 1098/70 (med 0488/71); 1682/72 (med 0266/73, 0413/73 och 0606/73); 0940/73 (med 0558/74); 1842/73; 0793/74; 0519/76; 0864/77; 1095/85 och 1505/90. Kraftledningar: Dnr 0247/64 Seitevare-Ligga; 0666/66 Vietas-Harsprånget (med 0846/66); 0780/67 Letsi-finska gränsen; 0012/60 Messaure-Vargfors (med 0209/61 och 0216/61); 0329/62 Vaikijaure-Akkats kraftstation; 1437/69 Harsprånget-Vitåfors, Porjus-Kiruna i Jokkmokks och Gällivare socknar; 0540/74 Randi-Vajkijaure (med 0669/74). 1171/79 Ang. Luleälvens effektutbyggnad etapp 2, Jokkmokks, Edefors, Överluleå och Nederluleå socknar SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER, KRAFTLEDNINGAR 1445/84 Ang. kulturhistorisk dokumentation efter Stora Lule älv (Stora Sjöfallet) (med 1708/84, 1838/84B, 1880/84, 1881/84, 1882/84, 1974/84, 2057/84, 2112/84, 2129/84 och 0145/85) SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER, KRAFTLEDNINGAR 1636/84 Ang. dokumentation av Vattenfalls anläggningar längs Lule älv, med bilagor (med 1637/84, 1748/84, 1749/84, 1750/84, 1751/84, 1752/84, 1753/84, 1754/84, 1755/84, 1756/84, 1757/84, 1758/84, 1759/84, 1760/84, 1761/84, 1762/84, 1763/84, 1764/84, 1765/84, 1766/84, 1794/84, 1795/84, 1796/84, 2173/84, 0167/86, 0021/92, 0076/92 och 0167/92). Dokumention efter Luleälven, Saltoluokta och Björkudden vid Langas: 0656/90; 0012/92 (med 0175/92). 0946/86 ningsklipp.

11 Dokumenation efter Luleälven, Porjus och Jaurekaska: 0495/88; 0615/89 (med 0957/89, 0361/90, 0593/90, 0013/92, 0014/92, 0172/92 och 0174/92); 0624/89 (med 1158/89). 11b - Porjus. Vattenfall. ningsklipp HISTORIA Jokkmokks kommuns utvecklingshistoria från år 1870, manuskript, ej komplett, utan år. Avverkningsplan för Jokkmokks sockens allmänningsskogar 1904, avskriften utan år. Acc:nr /39 Förfrågan om källor för skolbok om Jokkmokks socken (med 0308/39 och 0531/39). 0077/51 Brev om avstängning av område. Ang. täkt vid Pakko, Harsprånget /55 Ang. praktikplats m.m. Ang. bildande av Padjelanta nationalpark /61 Ang. kraftledning Messaure-Vargfors och radiostationer i Arvidsjaurs och Pajala socknar. 0146/62 Ang. flygfotograferingar i Tjaktjaurtrakten. 0344/62 Ang. fritidsbebyggelse vid Järtajaure. 0163/63 Ang. fotografier av Pärlälvens flodområde. 0022/64 Ang. fritidsbebyggelse vid Telejaure. 0173/65 Ang. rapporter, Ume älv, Stensele socken och Stora Lule älv, Laxede, Jokkmokks socken. 0178/65 Ang. avlysning av allmänna flottleder i Lilla Lule älv med biflöden ned till Porsi kraftstation. 0329/66 Ang. ny radiostation vid Jokkmokk (med 0633/66 och 0695/66). 1157/70 Ang. äldre litos för påseende (Njommelsaska, Kajtomfallet och Saggatträsk), Kajtomfallet saknas (med 1398/70 och 1514/70). 0168/92 Ang. turist- och rallarstigen Gällivare-Porjus. JOKKMOKKS SAMHÄLLE Redogörelse för branden i Jokkmokk 1751, utan år. Avskrift av domar från , avskrift /41 Förfrågan om äldre skrivteckens betydelse. 0025/52 Ang. författaren Valter André Harris resa i Norrland. 0196/52 Ang. föredrag om samiska högskolan. 0122/62 Ang. fotografier från Jokkmokk. 0201/63 Ang. stadsplan för kv. Jabmek (med 0134/63). 0262/63 Ang. vårdhemmet. 0593/66 Ang. ny sjukstuga i Jokkmokk (med 0622/66, 0034/68, 0001/69 och 0341/69). Frågelista om fynd av samiska föremål, utan år. 0013/67 Ang. anslag till symposium. 0675/71 Ang. markarbeten kring kyrkoherdebostället. 1820/71 Ang. byggnadsplan för Älvsborgsområdet. 0936/73 Ang. viltforskningsstation på Kyrkostaden

12 1:2 (med 1066/73). 0985/73 Stadsplan för kv. Lommen m.fl., Kyrkostaden. 1509/73 Stadsplan för kv. Herrgården och Forsnäs. 1593/73 Stadsplan för kv. Hästen och Björnen. 1479/74 Stadsplan för kv. Renen, Gumsen och Fåret. 2037/74 Ang. beredskapsarbeten i Jokkmokks och Pajala socknar. 0003/75 Ang. planerat nationalparksmuseum. 0342/75 Ang. lån av föremål för utställning. 0697/75 Stadsplan för Kyrkostaden 1: /75 Ang. husgrunder vid hembygdsgården. 1649/75 Stadsplan för kv. Hemmet m.fl. 1318/77 Ansökan om byggnadslov för Kyrkostaden 1:2, Norrbottensgård. 1048/78 Förslag till områdesplan för Jokkmokk. 1096/79 Stadsplan för kv. Ängen. 1074/80 Stadsplan Kyrkostaden, industriområde. 1469/80 Områdesplan för Jokkmokk. 1520/80 Stadsplan för Bäckaskogs industriområde. 1521/80 Stadsplan för Skabrams industriområde (Prästbordet, Notudden, Kyrkostaden 1:2 m.fl.). Ang. bidrag till restaurering av Björnen 5, 6 (dnr saknas) JOKKMOKKS SAMHÄLLE 0927/81 Förslag till programskiss för centrumplan Jokkmokk. 0999/81 Stadsplan för kv. Tackan (med 1000/81). 1469/81 Stadsplan för Forsnäs industriområde. 1915/81 Stadsplan för kv. Lejonet. 1917/81 Stadsplan för Stenstorp. 0504/82 Stadsplan för kv. Lammet. 0917/82 Ang. Linnésamfundet Polcirkeln (med 1818/82). 0309/83 Stadsplan för Stenstorp. 0310/83 Stadsplan för idrottsplats. 0768/83 Stadsplan för kv. Järven. 0815/83 Planförslag för Jokkmokk. 1369/83 Ang. centrumplan för Jokkmokks samhälle. 0095/84 Vårdplan objekt nr 84 Nybyggarmuseet, Jokkmokk, NM /84 Stadsplan för Forsnäs industriområde. 0584/84 Stadsplan för Nyborgsområdet. 0586/84 Stadsplan för Nybyggarmuseet, Prästbordet 1:40 m.fl. 0838/84 Byggnadsplan för Älvsborgsområdet. 1479/84 Stadsplan för kv. Fåret (norra delen). 0217/91 Ang. renovering av Kyrkostaden 1:54 (med 0218/91, 0377/91 och 1146/92). 1085/94 Ang. upprustning av handelsgård, Kyrkostaden 5, /94 Kallelse till möte med referensgrupp för

13 Jokkmokk. 1242/95 Ang. utställningen "Leksaklandet". 1301/95 Utredning för ny arkiv- och biblioteksfunktion i Jokkmokk (med 1592/95). 1311/95 Ang. ansökan om anslag för samiska flyttningsleder JOKKMOKKS SAMHÄLLE Handlingar om Bio Norden: Dnr 0440/90; 0501/91 (med 609/91); 0693/92; 1048/92 (med 1050/92, 1379/92, 0488/93 och 0887/95); 1449/93 (med 0453/94). Ombyggnadsrapporter, skrivelser och dagböcker förda vid renoveringen. 14b Handlingar om Bio Norden i Jokkmokk. Kartor, fakturor mm. ningaklipp. Mötesanteckningar. Administrativa förskrifter gällande upprustning. Slutbesiktning. Protokoll. 14c Handlingar om Bio Norden i Jokkmokk. Kartor, fakturor mm. ningaklipp. Mötesanteckningar. Administrativa förskrifter gällande upprustning. Slutbesiktning. Protokoll KYRKOR Handlingar om Jokkmokks kyrka/ Jokkmokks gamla kyrkan , spridda år: bl.a. Uppmätningsritningar, utan år. R 797:1-3. Handlingar om Jokkmokks kyrka/ Jokkmokks nya kyrkan , spridda år: KYRKOGÅRDEN 0369/73 Ang. beredskapsarbete. 1157/80 Ang. klockstapel på kyrkogården (med 0819/81) TINGSHUSET Handlingar om tingshuset: Dnr 0891/39 och 0911/39. Sägen om "lappskalle" som stals, uppteckning utan år. Förteckning över personer på gammalt skolkort, utan år. Inget fotografi finns. Skisser och beskrivningar av gård på Jokkmokks kyrkplats, utan år. HEMBYGDSGÅRDEN/ HEMBYGDSFÖRENINGEN

14 Jokkmokks hembygdsförening: Dnr 0078/54; 0156/54; 0040/55; 1096/67 (med 0180/68, 0301/68, 1010/68, 1618/68, 0534/69, 0712/69, 0725/69, 0263/70, 1193/70, 0722/72, 0761/72, 0991/72, 1116/72, 1255/72, 1622/72, 0359/75 och 0025/77); 0534/71; 0178/72; 0638/72 (med 0639/72); 1831/72; 0770/73; 0796/74; 0708/75; 0115/77 (med 0208/77, 0283/78 och 0311/79); 1742/77; 0905/79; 1477/81 (med 0735/82); 1925/81 och 1363/ MARKNADEN Handlingar om Jokkmokks marknad: Dnr 0145/37 (med 0186/37); 0047/68; 0906/69; 0907/69; 0084/70 (med 0169/70); 0113/71; 1816/71; 0005/72 (med 0067/72 och 0107/72); 0006/72; 0132/74; 0307/74; 2048/75; 0116/75; 0105/77 (med 0197/77); 0001/78; 1676/78; 0003/80; 0311/80; 0835/80; 1967/80; 1998/81; 0002/84; 1868/86; 1623/87 och 1429/91. Jokkmokks marknad - vykortshäfte, vykort, plansch samt handlingar om utställningen Folklivsbilder. Dnr 1931/73 (med 1960/73, 1961/73, 0023/74, 0024/74, 0140/74, 0296/74, 0297/74) och 0196/73; 1544/76; 1598/76; 0044/77; 0144/77; 0145/77; 0240/77, 0327/77; 0875/77; 1812/79; 1919/79; 2000/79; 2020/79; 0038/80; 1179/77; 0039/80; 0086/80; 0291/80; 2032/79 och 0059/80. SAMERNAS FOLKHÖGSKOLA 0428/64 Inbjudan till kurs i sameslöjd. 1163/75 Ang. kurser. 0816/78 Yttrande för plan för markplanering. 0035/80 Ang. invigning av nya lokaler (med 0143/80) JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Ritningar på byggnader och inredning Skrivelser från Hans Beskow 1955 och Kopia på gåvobrev för förvärv av samling /55 och 0210/55 Ang. styrelserepresentant. 0057/61 Ang. medel (med 0058/61). 0266/61 PM om Jokkmokks museum JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Ritningar, ansökningar om medel, protokollsutdrag tjänsteansökningar, årsberättelser m.m. Dnr 0127/56; 0072/56; 0384/60; 0157/63; 0443/65; 0130/65 och 0716/66; 0584/65; 0042/66; 0380/66; 0386/66; 0594/66; 0726/66; 0730/66; 0863/67; 0993/67; 0037/68; 0300/68; 0405/68; 0559/68; 0663/68; 0763/68; 0900/68; 1348/68; 1519/68; 0065/69; 0192/69; 1582/69 (med 1749/69); 1923/69; 2041/69; 2111/69; 2174/69 och 2222/69 samt ej diarieförda handlingar.

15 19b JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Strömska samlingen. Diarieförda handlingar samt förteckningar m.m JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Reglementen, budgethandlingar, protokoll, kallelser, handlingar om föremål m.m. Genomgång och sammanfattning av föremålsfotograferingen Dnr 0133/70; 0736/70; 1237/70; 1509/70; 0059/71; 0075/71; 0159/71; 0440/71; 0499/71; 0525/71 (med 0649/71 och 0953/71); 0880/71; 1313/71; 1545/71; 1566/71; 1612/71; 1615/71; 1789/71; 1248/71 (med 1316/71, 1850/71 och 0713/72) gevär funnet vid Suorva; 0243/72; 0539/72; 0865/72; 0811/72; 0993/72; 1630/72; 0142/73; 0311/73; 0627/73; 1907/73; 1697/73; 1908/73; 0101/74; 0236/74; 0428/74 (med 0563/74); 0670/74; 1198/74; 0891/74 (med 1037/74); 1353/74; 1362/74; 1564/74; 1767/74; 0011/75; 0211/75 (med 0400/75); 0650/75 (med 0904/75); 1614/75 (med 1754/75); 1889/75; 0142/76; 0304/76; 0579/76 (med 0706/76); 0827/76 (med 0953/76); 1115/76; 1449/76; 1661/76 och 1825/76. Dnr 0981/74 Ang. anläggande av ett nationalparkmuseum i Jokkmokk. samt ej diarieförda handlingar JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Kallelser, protokoll, handlingar om samlingarna m.m. Förklaring av samiska tecken, utan år. Dnr 0057/77; 0069/77 (med 0260/77); 0379/77; 0518/77 (med 0639/77); 0638/77 (med 0706/77); 0755/77; 1021/77; 1351/77 (med 1492/77; 1439/77; 1505/77; 1614/77 (med 1700/77 och 1705/77); 1797/77 ang. årsbok; 1817/77; 1825/77; 0092/78 (med 0212/78); 0282/78; 0497/78; 0640/78; 0701/78 (med 0837/78); 0960/78; 1099/78; 1314/78; 1336/78; 1500/78 (med 1610/78); 1581/78; 1599/78; 1611/78; 1612/78 ang. utställningen Taiga och Tundra; 1633/78; 1887/78; 1934/78; 2098/78; 0432/79 (med 0603/79); 0374/79 (med 0446/79, 0449/79, 0709/79 och 0919/79); 0711/79 (med 0896/79); 0842/79 ang vård av silverföremål; 0891/79 (med 1013/79); 1033/79: ang oxpung; 1162/79; 1215/79 (med 1332/79); 1377/79 (med 1463/79); 1735/79 (med 1895/79) och 1918/79. Dnr 1916/79 Ang. Fjällmuseum i Jokkmokk JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Kallelser, protokoll m.m. Dnr 1455/80 Idéskiss Fjällmuseum Jokkmokk. Dnr 0010/80; 0060/80; 0222/80; 0243/80 identifiering av bilder; 0474/80; 0595/80; 0605/80;

16 0997/80; 1186/80; 1264/80; 1467/80 (med 1690/80); 1963/80 (med 0049/81); 0258/81; 0377/81; 0391/81 ang. konservering av kåtaduk (med 0516/81 och 1524/81); 0451/81 (med 0599/81); 0745/81 (med 0836/81); 1156/81; 1402/81 (med 1462/81); 1732/81 (med 1838/81); 1844/81 (med 1959/81); 1850/81 pm om katalogisering, vård m.m.; 1991/81 förslag om fjällmuseum JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Kallelser, protokoll m.m. 0178/82 (med 0249/82); 0233/82 (med 0350/82); 0335/82 (med 0502/82); 0464/82 lån av föremål (med 0976/82); 0573/82 (med 0728/82); 0852/82 (med 0923/82); 0993/82 (med 1120/82); 1268/82 (med 1355/82); 1409/82 (med 1501/82); 1765/82 (med 1861/82); 2075/82 (med 0079/83); 2111/82 (med 0036/83); 0121/83 (med 0283/83); 0304/83 (med 0387/83); 0482/83 (med 0522/83); 0593/83 (med 0703/83); 0831/83 (med 1005/83); 0934/83 (med 1006/83); 1174/83 (med 1248/83); 1423/83 (med 1532/83); 1741/83 (med 1876/83) och 1953/83 (med 2018/83) JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE 0884/82 Ang. kopior av Renbeteskommisionens arkiv (med 1136/82, 1258/ /84 Ang. studiebesök. 2094/84 Ang. systemhandling. 204/85 Ang. Jokkmokks marknad. 1119/85 Ang. ombyggnad av museet. 0740/86 Ang. konferens om kulturell identitet och ursprungsbefolkning (med 0917/86 och 0263/87). 0773/86 Ang. bilder av fynd från Jokkmokk. 1378/88 Ang. förvärv av föremål och byggnader (Nils Petter Huvvasson Grufvisare), Tjåmotis 4:13 och Pårtekietje (Tjaktajaure) (med 0132/91). 0020/89 Ang. anhållan om långtidsdeposition. 1459/89 Ang. studiebesök. 0711/90 Ang. seminarium "samisk kulturmiljövård". 1071/90 Ang. samiskt museiseminarium. 1307/90 Ang. ansökan om huvudmannaskap för arkeologiska undersökningar. Verksamhetsplan /91 Ang tillstånd till metalldetektor inom Jokkmokks, Gällivare och Jukkasjärvi socknar. 0195/92 Inbjudan till seminarium "Pärlmusslan" (med 0891/92). 0347/93 Erbjudande om naturkonservatorsservice. 0349/93 Anteckningar från möte med referensgruppen för samefrågor. 0360/93 Ang. lån av sameflagga. 1023/93 Ang. utgivning av nordisk sameguide. 1189/93 Ang. ansvarsfördelningen mellan Nordiska

17 museet, Ajtte och länsmuseerna. 1214/93 Ang. kursen "Att planera och bygga en basutställning (med 1304/93). 0472/94 Ang. regler för magasinsbesök. 2057/94 Ang. samiska referensgruppen. 2151/94 Ang. kallelse till möte med samiska referensgruppen. 2160/94 Ang. samiskt arkiv- och biblioteksväsen (med 0086/95 och 0505/95). 1606/95 Ang. medverkan vid invigning av Fjällträdgården. 1123/95 ang. begäran om register samiska föremål JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Handlingar om utställningar: 0133/66 Ang. utställning om Nordensköldsloppet. Ang. tillfällig utställning /67 Ang. utställningen "Axel Hamberg och Sarek" (med 0230/67, 0313/37, 0356/67, 0327/67, 0365/67, 0378/67, 0775/67 och 1069/67). Lånekvitto - lån från Nordiska museet Kostnadsberäkning utställningen Axel Hamberg och Sarek /67 Ang. utställningar hösten Ang. utställningar /67 Ang. sportfiskeutställning 1968 (med 0698/68). 0030/68 Ang. fritidsutställning. 0181/68 Ang. utställningen "Här börjar Sveriges skidhistoria". 0299/68 Ang. omordning av de permanenta samlingarna (med 0515/68). 0317/68 Ang. utställningen Nordenskiöldsloppet. 0948/68 Ang. utställningar hösten /68 Ang. vandringsutställningar. 1743/68 Ang. lån från Raä (med 0125/69 och 1834/69). 0414/69 Ang. utställningsstatistik /69 Ang. utställningsstatistik /69 Ang. utställningen Forntid vid Polcirkeln. 1919/69 Ang. utställningar /69 Ang. utställningar /70 Ang. utställning av Sundeby elever. 0649/70 Ang. Strömska samlingen till utställning. 0721/70 Ang. vårsalong. 0806/70 Ang. material om utställningar. 1858/70 Ang. katalog till utställning av Lars Pirak. 0390/71 Ang. utställning av Silver från Kautokeino samt anhållan om köp av karta. 1408/72 Ang. utställningen Unga blad. 1031/74 Ang. utställningen Reinsamene i dagens samfunn. 0086/77 Ang. utsällningar /77 Ang. utställningen Cilgetus. 0287/78 Ang. magasin, bildarkiv och basutställningar.

18 1521/87 Ang. utsällningsfilosofi för Ajtte. 0879/90 Ang. utställningen Kråkfötter och krusiduller BYAR OCH GÅRDAR Aktse: Tomt omslag Alkavare kapell: Skisser av arkitekt Lovén, Acc:nr 687. Handlingar , spridda år. Andrensbäcken - hänvisning. Arasluokta: 0197/93 Ang. kyrkofondsbidrag till Arasluokta kyrkkåta/kapell (med 1317/93). Asplunda: 1956/80 Ang. fritidsbebyggelse på Asplunda. Björkholmen: Avskrift av Robsahms Resa till Kvikkjokk 1797, avskriften utan år. 0184/42, 0187/42, 0197/42, Ang. gård. Björkudden - hänvisning. Granudden-Björkholmen: 0113/64 Ang. byakvarn. 0903/92 Ang. spaltkvarn. Besiktningsprotokoll Granuddens kvarn Haraudden: 1302/93 Ang. arkeologisk utredning m.a.a. täkt på Haraudden 1:2. Harsprånget: 0288/79 Ang. arkivlokaler i kraftstationen. 1494/85 Kostnadsberäkning för inventering och sammanställning till bevarandeplan för Porjus och Harsprånget (ingen rapport). 0724/92 Ang. åtgärder på kraftstationen. Holmträsk: Tomt omslag Jaurekaska: Historik - ang. kulturhistoriskt skyddsvärde (även flera platser och byar inom Jokkmokks sn finns här) Juggijaur: 0568/89 Ang. fastighet i byn Juggijaur. Karats:

19 0129/82 Ang. fritidsbebyggelse på Karats, 2:1. Kitajaur: 1243/93 Arkelogisk utredning m.a.a. av täkt på Kitajaur 2:3 (med 1374/93). 0280/94 Arkeologisk undersökning Kitajaur 2:3 (med 1677/94). Kojkul: Notering om syn år 1845 på Kojkul 2, utan år. Koivohedens flygfält: 2194/95 Arkeologisk rapport - flygfältet på Koivoheden, Görjeå 4:1. Kuoka: 1215/73 Ang. upplysningar om Borgarbacken och Varggården. 1099/90 Ang. ombyggnad av fastighet. Besiktningsprotokoll Varghage BYAR OCH GÅRDAR Kvikkjokk: Kvikkjokks silverbruk. Grundläggningsperioden Krigsperioden och de första efterkrigsåren mm. Maskinskrivet 156 sidor. Avskrift och kopior av handlingar om silververket. 0130/34 Ang. utgrävning av offerplats i Kvikkjokk. 0520/37 Ang. resa till Kvikkjokk (med 0521/37). 0034/38 Ang. kalkduk, Kvikkjokks kyrka. 0352/61 Ang. gamla begravningsplatsen i Kvikkjokk. 0105/63 Ang. Kvikkjokksdeltat. 0146/68 Ang. småbåtshamn i Kvikkjokk. 0478/68 Ang. anskaffning av mattor till Kvikkjokks kyrka. 0506/68 Ang. beredskapsarbeten (med 0671/68, 0479/69 och 0950/70). 0940/68 Ang. beredskapsarbeten (med 1003/68). 1177/70 Ang. karta över smältverket. 1220/70 Ang. kyrkogården i Kvikkjokk (med 1210/71, 0445/72, 1800/72, 0054/73, 0720/73, 1147/73, 1148/73 och 1454/73). 0656/71 PM om Kvikkjokk (med 1011/71). 0683/71 Ang. forskningsarbeten 1458/71 Ang. flygbilder av deltaområde. 1448/72 Ang. vykort av silververkskarta (med 1485/72). 1735/73 Ang. manus om Kvikkjokks silverbruk och Hedens by, Överluleå socken (med 0560/74 och 1379/83). 0658/74 Ang. handlingar om Kvikkjokks silverbruk (med 0196/81). 1182/77 Ang. besiktning av Kvikkjokks kyrkogård. 1225/78 Ang. naturinventering av Kvikkjokk- Pärlälven.

20 0017/79 Ang Silververket Kvikkjokk 0315/79 Ang. byggnadsplan för Kvikkjokk, 1:4, 4:5, 4:6, 4:7 m.fl. 1893/79 Ang. försäljning av flygbilder. 1073/80 Ang. byggnadsplan för Kvikkjokk. 0424/81 Utdrag ur domböcker om silververket. 1287/82 Förslag till kommundelsöversikt för Kvikkjokksområdet. 0701/83 Ang. Linnédagarna. 1068/83 Kursplan för Vildmarkslägerskolan. 1430/83 Ang. Naturum Kvikkjokk. 0743/85 Anteckningar från möte om Linnédagarna. Besiktningsprotokoll för silvergruvan Kvikkjokks kapell (handlingar finns även ovan): Utdrag ur Bygdéns Herdaminne, avskriften utan år. Anteckningar om kapellet, utan år. 0487/41 Förfrågan om "väkkarerör" (med 0026/42). 0286/41 Ang. fotografi av klockargården. Beskrivning av kapellet inför restaurering /51 Ang. predikostol (med 0090/51 och 0097/51). Ang elvärme i kapellet /63 Ang. prästgårdar. 0825/84 Ang. takläggning m.m BYAR OCH GÅRDAR Kåbdalis: 0069/73 Ang. radaranläggning på Kåbdalisvare. 0328/66 Ang. anläggandet av radiostation. Ligga: 0392/66 Ang. kraftledning Ligga-Vargforsen-Kilforsen (med 0520/66 och 0577/66). Lillselet: 1809/79 Ang. besiktning av övergiven sameskola. Lillåfors: 1584/94 Ang. bidrag till upprustning för fastighet. Luspebryggan: 0613/76 Ang. åtgärdsplan (med 0885/76). Mattisudden: Ang. personfotografi /56 Ang. skolhuset. 0068/90 Ang. material om Mattisudden. Besiktningsprotokoll - flottningsdamm /93 Ang. fotografi tagit av Gunnar Ullenius Messaure: 0252/76 Ang. radiostation. 0968/82 Ang. kulturhistorisk inventering vid Messaure, överledning av Kaltisbäcken och Gammelstadsfjärden vid Granden, Jokkmokks och Nederluleå socknar.

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN 1 19571961 Slutrapport från nordiska vattenskraftkommittén beträffande möjligheterna att utnyttja vattenkraften i Torne och Kalix älvar, 1961. Riksantikvarieämbetet: fornminnesavdelningens verksamhet,

Läs mer

HANDLINGAR OM PITEÅ STAD

HANDLINGAR OM PITEÅ STAD Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar, Historia, Kultur, Näringar. Volym 2 Kyrkan, Kyrkogården, Piteå museum. Volym 3-8 Bebyggelse. Volym 9 Övrigt. 1 1940-1993 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR

Läs mer

HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN

HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN Volym 1-10 Fornfynd, fornminnen och fornlämningar. Volym 11-14 Sjöregleringar. Volym 15 Historia och uppteckningar, Arjeplogs samhälle. Volym 16 Kyrkan, kyrkplatsen, kyrkogården. Volym 17 Silvermuseet.

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

KVARTERET KABELVERKET m.fl.

KVARTERET KABELVERKET m.fl. KVARTERET KABELVERKET m.fl. SOLBERGA, STOCKHOLM FÖREKOMST AV FORNLÄMNINGAR ANTIKVARISK UTREDNING JUNI 2013 Antikvariska konsultbyrån Fil.dr Staffan Nilsson Torsgränd 25 113 61 Stockholm Telefon och fax

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Schaktning i kv Ärlan

Schaktning i kv Ärlan Schaktning i kv Ärlan RAÄ 313, Kv Ärlan 2, Vimmerby stad och kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1995 Veronica Palm Rapport November 2007 Kalmar läns museum & Stift. Västerviks Museum Stads-GIS

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

F ö r l a g a. [En kortfattad beskrivning av ärendet och arbetsföretaget som föranleder undersökningen.]

F ö r l a g a. [En kortfattad beskrivning av ärendet och arbetsföretaget som föranleder undersökningen.] 1 F ö r l a g a FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: [Mottagare] Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx]

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning. Linnés Hammarby. Uppförande av entrébyggnad. Danmarks Hammarby 1:1 Danmarks socken Uppland.

Arkeologisk schaktningsövervakning. Linnés Hammarby. Uppförande av entrébyggnad. Danmarks Hammarby 1:1 Danmarks socken Uppland. Arkeologisk schaktningsövervakning Linnés Hammarby Uppförande av entrébyggnad Danmarks Hammarby 1:1 Danmarks socken Uppland Bent Syse 2 Upplandsmuseet rapport nr 2007:13 Arkeologisk schaktningsövervakning

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 STOMLINJER 10 Polstjärnan, Kiruna - Luleå 14 Piteå - Luleå 15 Råneå Sunderby sjukhus 17 Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå 18 Komfortbussen, Piteå - Sunderby

Läs mer

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê=

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Stadsmuseiförvaltningen ==páç=n=erf OMMSJMQJMS ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Bakgrund Frågan om hur mänskliga kvarlevor som framkommit i samband med

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

BROR HJORTH-STIFTELSEN

BROR HJORTH-STIFTELSEN Uppsala Stadsarkiv ARKIVFÖRTECKNING BROR HJORTHSTIFTELSEN Referenskod SE/C005/ Utskriftsdatum Arkivbildare BROR HJORTHSTIFTELSEN 730 Depå Uppsala Stadsarkiv Innehåll BROR HJORTHSTIFTELSEN Serie A A A E

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län.

Kulturmiljöanalys. Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Kulturmiljöanalys Inför planerad torvtäktsetablering vid Brattfors, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Ellinor Johansson 2011 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Gamla landsvägen vid Kungsängens kyrka Arkeologisk delundersökning av väglämning Raä 96b, Kyrkbyn, Kungsängens socken, Upplands-Bro kommun, Uppland Rapport 2000:16 Kjell Andersson STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Bidrag till vård av kulturmiljöer

Bidrag till vård av kulturmiljöer FAKTABLAD Bidrag till vård av kulturmiljöer Vi vill uppmuntra dig att delta i kulturmiljöarbetet! Eftersom arbetet att sköta, tillgängliggöra och informera om vårt kulturturarv både kan vara tidskrävande

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö Droskägareförening vid Eksjö Museum Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Drosk- och taxiverksamhet i Eksjö. Tid: 1930-1981. Omfång: 0, 20 hyllmeter. Accession:

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM F 12

NORRBOTTENS MUSEUM F 12 1 1934-1982 Allmänt om kyrkor och övriga kyrkobyggnader. Riksantikvarieämbetet angående kopior av före detta kulturhistoriska byråns ärenderegister över kyrkor. Dnr 1938/79. Fiskekapell i Luleå skärgård,

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Avskrift: U 74/70. 3. Värdefull miljö eller byggnad som ej bör rivas utan föregående byggnadshistorisk undersökning och noggrann dokumentation

Avskrift: U 74/70. 3. Värdefull miljö eller byggnad som ej bör rivas utan föregående byggnadshistorisk undersökning och noggrann dokumentation 1 Bebyggelseinventering och landsantikvarien i Stockholms läns indelning av byggnader eller miljöernas kulturhistoriska värde. Utdrag ur sammanställning av A. Bengtsson 1970 Avskrift: U 74/70 Landsantikvarien

Läs mer

INTRESSEFÖRKLARINGAR

INTRESSEFÖRKLARINGAR AB www.wesee.eu www.tjust.com www.tjust.eu Lars Cornell lars@wesee.eu 2009-06-06 INTRESSEFÖRKLARINGAR DELIGHTED Västerviks Museum www.vasterviksmuseum.se Museiechef Pierre Gustafsson En av museets viktigaste

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt

Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt Rapport 2010:104 Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Apotekargatan Återuppgrävda gamla elschakt RAÄ 153 Apotekargatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län

Våthuits kyrka. Antikvarisk kontroll. Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel. Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län Antikvarisk kontroll Våthuits kyrka Renoveringsarbeten på vapenhus och klockstapel Våthuits socken i Gislaveds kommun Jönkbings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:33 Britt-Marie Börjesgård

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter för nationalparkerna/ suoddjimpárkajda Muddus/Muttos, Padjelanta/ Badjelánnda, Sarek och Stora Sjöfallet/Stuor Muorkke;

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården

Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Protokoll fört vid styrelsemöte för Adelsö Hembygdslag torsdagen den 26 februari 2015 kl. 19.00 i Uppgården Närvarande: Lars Skedinger, Stintan Qviberg, Mats Lundberg, Maya Bergqvist, Siri Lundmark 1.

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd

Rapport 2013:11. Citadellstaden 2:1. Arkeologiska förundersökningar 2011. Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Rapport 2013:11 Citadellstaden 2:1 Arkeologiska förundersökningar 2011 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 8 Landskrona stad

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kollektivtrafik indelas i inomkommunala linjer, stomlinjer och regional persontågtrafik. Landstinget står för kostnaderna avseende stomlinjer

Läs mer

Planprogramområde Herstadberg

Planprogramområde Herstadberg UV ÖST RAPPORT 2004:58 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Planprogramområde Herstadberg Planeringsunderlag för Herstadberg och Loddby Kvillinge socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3399-2004 Pia

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Mall. Företagarens namn och adress Undersökares namn och adress

Mall. Företagarens namn och adress Undersökares namn och adress Mall [Länsstyrelsens logotyp] Beslut Sida Datum Dnr Socken: samtliga berörda anges Kommun: samtliga berörda anges Fastighetsbeteckning: samtliga berörda anges RAÄ-nr: alternativt tillfällig arbetsidentitet

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Renovering av Villie kyrka

Renovering av Villie kyrka Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning nr 20:1, Villie socken, Skurups kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Beslut 2013-02-11 POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW:

Beslut 2013-02-11 POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX: E-POST: WWW: Kultur- och samhällsbyggnadsenheten Beslut 2013-02-11 Sid 1(3) 431-12508-12 Landskap Östergötland Kommun Linköping Fastighetsbeteckning Vimanshäll 1:1 Socken Linköpings stad RAÄ nr RAÄ 69:1-4 samt Objekt

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

Järnvägen 1:1, Malmö

Järnvägen 1:1, Malmö Rapport 2011:12 Järnvägen 1:1, Malmö Arkeologisk förundersökning 2011 Joakim Frejd Rapport 2011:12 Järnvägen 1:1, Malmö Arkeologisk förundersökning 2011 Joakim Frejd Fornlämningsnr: 20 Malmö stad Malmö

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län

Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: [Mottagare] Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län Inledning

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-12

Sammanträdesdatum Sida 1-12 Sammanträdesdatum Sida 1-12 Kulturnämnden 2012-08-30 Plats och tid Kulturhuset, Mora kl. 15.00 16.30 ande Jaakko Pekka Mattila (C) 1:e vice ordf Gunnar Nilsson (S) Kjell Hansson(C) Gun Gråbergs (FP) Petra

Läs mer

Gröne mosse kretsloppspark

Gröne mosse kretsloppspark Gröne mosse kretsloppspark Arkeologisk utredning etapp 1, inför planerat industriområde inom fastigheten Henja 4:8 m.fl., Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk

Läs mer

Värme i Gällersta kyrka

Värme i Gällersta kyrka ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING Värme i Gällersta kyrka Gällersta kyrkobol, Gällersta socken Örebro kommun, Närke Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014

Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 Arboga kök Stockholms stad, RAÄ 843 Arkeologisk schaktövervakning 2014 John Hedlund Omslagsbild: Arboga kök 1962 fotograferat från ONO av Lennart af Petersens (SSM F68682). Stadsmuseet Box 15025 104 65

Läs mer

händelse av dammbrott

händelse av dammbrott 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2014-03-12 Mottagande av utrymda från Jokkmokks kommun i händelse av dammbrott Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/upprättad Beslutsinstans Giltighetstid Plan Mottagande av utrymda

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

Kulturrådets författningssamling

Kulturrådets författningssamling Kulturrådets författningssamling Riksantikvarieämbetets allmänna råd till 4 kap. lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) samt förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. (KMF) KRFS 2005:2 Utkom från

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje

Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Kvarteret Sjötullen, Norrtälje Arkeologisk förundersökning RAÄ 42, fastigheten Sjötullen 4, Norrtälje stad och kommun, Uppland Rapport PM 2008:6 Kjell Andersson Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN

NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN NYHETSBREV NR 2 PLANERAD NATIONALPARK I ÅSNEN Hej! Det här är det andra nyhetsbrevet med anledning av att det pågår utredning om att bilda en nationalpark i Åsnenområdet. Nyhetsbrevet är tänkt att komma

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

Upprustning av byggnader i Råsjö by

Upprustning av byggnader i Råsjö by Upprustning av byggnader i Råsjö by Borgsjö socken, Ånge kommun Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr. 2004:05 Anette Lund INLEDNING Under hösten 2003 genomfördes upprustningsåtgärder

Läs mer

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun

Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget Fornlämning 42, Helsingborg stad, Helsingborg kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Karina Hammarstrand Dehman Rapport 2013:29 Gamla Staden 8:1 Stortorget

Läs mer

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10)

Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Ansökan om investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler enligt förordningen (1996:1593) (BFS 2007:10) Inlämnas i 1 ex till Boverket Box 534 371 23 KARLSKRONA Datum Diarienummer Bidrag söks för standardhöjande

Läs mer

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 INNEHÅLL INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 DEL 1 HISTORISK UTVECKLING Naturgeografiska förutsättningar.. 11 Inlandsisen formade landskapet 13 FÖRHISTORISK

Läs mer

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke

Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Installation av värmepump i Edsbergs kyrka, Tångeråsa kyrka, Hackvads kyrka samt Kräcklinge kyrka Edsbergs församling, Lekebergs kommun, Närke Anneli Borg Rapport 2011:14 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701

Läs mer

Nyhetsbrev december 2011

Nyhetsbrev december 2011 Nyhetsbrev december 2011 Här kommer det sista nyhetsbrevet för 2011. Det har varit ett innehållsrikt år med visningsresor, pressbesök, artiklar, fornminnes- och kulturinventeringar, nya produkter och medverkan

Läs mer

Kraftverkssamhället PORJUS

Kraftverkssamhället PORJUS Kraftverkssamhället PORJUS Innehåll Förord 2 Norrbottens teknologiska megasystem 3 Vad är riksintresse? Varför är Porjus riksintresse? 4 Vad är kulturhistoriskt värdefullt i Porjus? Bygden idag 5 Utveckling

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv

Lärarhandledning. Att arbeta kring forntiden i klassrummet: Forntidsliv Lärarhandledning Nu har ni varit eller kommer att gå på introduktion på Hogslaby. En fortsatt diskussion om det ni varit med om på introduktionen fördjupar förståelsen och lärandet för eleverna. Diskutera

Läs mer

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00

2014-06-11. Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (13) Plats och tid Beslutande Lizas hotell, Gällivare Onsdagen den 11 juni 2014, kl. 09.00 11.00 Birgitta Larsson, ordförande Åsa Blind, Girjas sameby Lennart Albinsson, Storlule

Läs mer

Porjus gamla kraftverk LaponiaPorten

Porjus gamla kraftverk LaponiaPorten PORJUS Mötesplats Porjus I samhället Porjus vattenkraftens vagga med elkraftproduktion sedan tidigt 1900-tal finns goda förutsättningar för lyckade konferenser, utbildningsarrangemang, träningsläger eller

Läs mer