HANDLINGAR OM JOKKMOKKS SOCKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR OM JOKKMOKKS SOCKEN"

Transkript

1 Volym 1-8 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 9-11 Sjöreglering, kraftstationer. Volym 12 Historia, Jokkmokks samhälle. Volym Jokkmokks samhälle. Volym 15 Kyrkor, Kyrkogården Volym 16 Tingshuset, Hembygdsgården/Hembygdsföreningen. Volym 17 Jokkmokks marknad, Samernas folkhögskola. Volym Jokkmokks museum - Ajtte. Volym Byar och gårdar. Volym 40 Övrigt FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Fyndförteckningar från SHM och anteckningar om fynd och nybyggen, utan år. Manus om arkeologiska fynd, bl.a. pilspets från Storbacken, utan år. Notering om spökerier vid Själlarimheden och om ev. forngrav Skiss på kniv från Kotjerimselet, utan år. Ang. uppsats och fynd från gamla begravningsplatsen Ang. lämningar vid Porjus Förteckning över fullmakter för Ullenius 1932 (?). Beviljandet av fullmakt för undersökning vid Lillselet, Karatsjön /34 Ang. grävning på Jokkmokks ödekyrkogård (med 0134/34). 0554/38 Ang. fynd från Vuotnajaur. 0558/38 Ang. keramikboplats, Luspebryggan (med 0559/38). 0574/38 Ang. järnåldersfynd från Nautejaur (med 0578/38 och 0612/38). 0651/38 Ang. inköp av spjutspetsar och holkyxa från Nautasätno, Nautejaur. 0036/39 Ang. fynd från Jokkmokk och Gällivare socknar. 0468/39 Förteckning över stenåldersfynd från Jokkmokks socken. Beskrivning av eldstad på Lappisudden i Holmträsk Acc:nr 169. Beskrivning av eldstad på Sneudden i Holmträsk Acc:nr /39 Anhållan om undersökning av Luspebryggan. 0817/39 Ang. beskrivning av fyndplatser. 0339/40 Ang. undersökning av Luspebryggan (med 0173/44 och 0174/44). 0163/41 Ang. fotografier av marknaderna i Jokkmokk och Arjeplog. 0218/41 Ang. kopior av eldslagningssten. 0040/42 Ang. fotografier från Storholmen i Vajkijaur. Skiss över Karatj Acc:nr /43 Ang. stenmur.

2 0328/44 Begäran om kopior av handlingar rörande fyndet vid Storholmen, Vajkijaur. 0355/44 Ang. fynd vid Harsprångsfallet (med 0356/44 och 0369/44). 0014/45 Ang. fynd av sten vid kvarn. 0163/49 Skisser från Tokkasträsk, stensättning. 0168/49 Ang. ev. undersökning av fyndplats för yxa och sländtrissa, Norra Strömnäs. 0054/51 Begäran om komplettering av fyndförteckning från /51 Ang. smältgrop för järn. 0095/51 Ang. fynd av kranium. Ang. skolbok om Jokkmokks socken /52 Manus till föredrag om Samernas folkhögskola. 0046/55 Ang. ev. fornfynd i Dalen, pilbåge från Sikån (med 0053/ /72, 0880/72, 1481/72, 1824/72, 0180/73, 0236/73 och 0476/73). 0055/56 Ang. återsändandet av Jokkfallskidan. 0092/55 Ang. träfynd från Dalen. 0069/56 Ang. skelettmaterial från sjukstugetomten. 0025/57 Ang. reglering av Lilla Lule älv och Pärlälven. 0099/57 Ang. rundtur i Luleå med omnejd. 0098/58 Ang. fynd i Porsi. Ang. fynd /59 Ang. robotskjutfält i Norrbotten (med 0372/60, 0296/61 och 0233/63). 0068/61 Ang. konservering av skida. 0083/61 Ang. informationstavla vid Luleluspen. 0125/62 Ang. fornminne i Porsi. 0279/62 Ang. inlämnat fynd, del av båt, vid Koikul. 0280/62 Ang. skelettfynd vid sjön Langas. 0285/62 Ang. stenåldersfynd längs vägen Jokkmokk - Kvikkjokk. 0338/62 Ang. bebyggelse vid Telejaure, Sikå revir. 0339/62 Ang. fångstgropar - Porsiavan i Stora Lule älv. 0352/62 Ang. husrester, Murjek (med 2001/0796). 0174/63 Ang. undersökningar inom Stora Lule älvs område. 0235/63 Ang. stenåldersfynd vid Lilla Luleälv (med 0257/66, 0389/66 och 0489/66). 0140/64 Ang. väg i närheten av Staloliokta inom Padjelanta nationalpark. 0220/64 Ang. fornfynd vid Larvesjön. 0246/64 Ang. fornminnesplatser. 0251/64 Ang. begravningsplatsen Kaltisjokk (med 0207/66, 1590/69 och 1695/69). 0287/65 Arkeologiska undersökningar vid byggandet av Parkifors kraftverk (med 0254/66). 0570/66 Ang. ev. gravar, Nausta (med 0583/66 och 2001/0781). 0644/66 Ang. bodarna i Tjåmotis (med 1695/73). 0161/67 Ang. slagg (?), Järtajaure (med 2001/0801). 0541/67 Ang. fynd vid Seitevare.

3 0580/67 Ang. kåtatomter och offerplats vid Sulitelma. 0731/67 Ang. fornlämning, Vaikijaure (med 2001/0766). 0737/67 Ang. härd vid Varjisträsk. 0897/67 Ang. lämningar efter Jokkmokks äldsta kyrka. 0224/68 Ang. fynd från Lenatorp. 0625/68 Ang. fynd från lappläger i Kvikkjokksområdet. 1272/68 Ang. skriften "Fritid vid Pärlälven". 0147/69 Ang. rapport över undersökningar vid Karats (med 0320/69 och 0321/69). 0665/69 Ang. besiktning av "husgrunder" i Kirkkotievva, Peski. 1651/69 Ang. stenramar vid Murjek. 1695/69 Ang. rapport om begravningplatsen vid Kaltisjokk, Messaure. 1713/69 Ang. fynd av skida vid Lillselet, Pärlälven. 0776/69 Ang. kvarn i Kuokka (med 0776/69, 0117/69, 0374/70, 1130/70, 1370/70 och 1692/71). 1603/70 Ang. härdar (lappvall) vid Stuor, Stenudden. 0005/71 Ang, fångstgropsystem mellan Messaure och Nattavara samt skrapa från Kalludden. 0334/72 Ang. stenföremål funna vid Kårtejaur. 0870/72 Ang. konservering m.m. av Kuouka Varggård. 1014/72 Ang uppteckningar av Ernst Manker (med 0877/74, 1206/74, 1214/74, 1247/74, 1269/74 och 0257/75). 0244/73 Ang. årsboken, Borgarbacken vid Vuollerim samt symposium om glacialhistoria och vegationsutveckling (med 0318/73 och 0285/74). 0862/73 Ang. inlämnade föremål (med 1632/73, 0020/74, 1490/74 och 1492/75). 0966/73 Ang. stenformation vid Lulep Vartos. 1804/74 Ang. lappläger i Varjisträsk (med 0054/75 och 1143/75). 1489/74 Ang. ev. fornlämningar vid planerad kraftledning Messaure-Boden-Finska gränsen. Handlingar om Koivo lappvall i Jokkmokk: (dnr 0411/46, 0034/47, 0195/48, 0196/48, 0197/48, 0204/48, 0245/48, 0246/48, 0018/61, 0315/68 [med 1632/69, 1342/70, 1498/70, 1638/70, 1648/70, 1700/70, 1957/70, 0020/71, 0270/71]. Se även volym FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Inventering Sitojaure, Jokkmokk sn. (kopia) 0154/75 Tillstånd till röjning på Kyrkostaden 1: /75 Ang. stensättning vid Njåtjosvagge (med 1293/75). 1944/75 Ang. förmodad fornlämning i Tjåmotis. 0015/76 Ang. ev. fornlämningar vid kraftledning Porjus-Gällivare, Jokkmokks och Gällivare socknar.

4 0560/76 Ang. undersökning kring Lautak och Njerekjaure, Sareks nationalpark. 0802/76 Ang. inventering inom Tjäkovarats kraftverks dämningsområde, Lilla Lule älvs källområde. 1120/76 Ang. sjöregleringsinventering vid Sitojaure (med 1200/76 och 1553/76). 1179/76 Ang. undersökningar vid Randi kraftverk, Lilla Lule älv. 1181/76 Ang. undersökningar vid Parki kraftstation och Skalka reglering. 1197/76 Ang. uppförande av stugby vid Vaggevare lappläger. 1499/76 Ang. härdar på Kuorpåives sluttning, vid Tjåmotis. 1500/76 Besiktning av fornlämningar vid Stora Sjöfallet. 0213/77 Ang. markägarförbindelse över Hembygdsgården i Jokkmokk. 0273/77 Förslag till kommunöversikt för Jokkmokks kommun. 0795/77 Ang. naturvård på Kvikkjokks delta (med 0867/77 och 1244/78). 0866/77 Ang. kulturhistoriska besiktningar vid Luleå älv. 0948/77 Tillstånd till arkeologisk utgrävning i Padjelanta. 1232/77 Tillstånd till arkeologisk undersökning, Kutjaure (med 1552/77). 1742/77 Ang. föredrag om fornlämningar och Jokkmokks hembygdsförening. 0349/78 Ang. arkeologisk undersökning 1976 i Sitajaure. 0769/78 Ang. kulturhistorisk inventering vid Langas, Stora Lule älv. 1829/78 Ang. skopa av sten funnen vid Virijaure. 1936/78 Ang. fångstgropar vid sjön Purkijaur, Brändön. 0079/79 Ang. information om fornminnen inom Padjelanta och Muddus nationalparker. 0634/79 Ang. upprustning av stolpbodar i Tjåmotis (med 0853/79, 1097/79, 1683/79, 1983/82 och 1437/84). 1204/79 Förfrågan om karta över fornminnen. 0278/80 Ang. markägarförbindelse för Koivo lappvall. Ang. påträffad spåtrumma vid Kutjaure /70 Ang. arkeologiska undersökningar 1968 inom Parkifors dämningsområde. 0956/80 Ang. provundersökning vid Sitojaur. 1096/80 Ang. tillstånd till undersökning av boplatser, fångstgropar m.m., vid Sierre, Rautåive-Vaisaluokta och Sirkesluokta-Stora Lule vatten. 1373/80 Ang. fornvårdsobjekt Kvikkjokk,

5 objekt /80 Ang. erbjudande av skogstorp vid Varjisträsk. 0998/81 Ang. tillstånd till undersökningar vid Nelkerim och och Järtajaure. 1553/81 Ang. husgrund på Silpatjåkko m.m. 1725/81 Ang. överföring av fornlämningar nr 121 och 122 i Gällivare till nr 255 och 256 i Jokkmokk och nr 37 i Jukkasjärvi till nr 32 i Pajala. 0146/82 Ang. vårdplan fornvårdsobjekt nr 66, fångstgropssystem Kuoka, Raä /82 Ang. "lappkåta" vid Tjaveltjaur (med 0282/82 och 0365/82) 0492/82 Ang. vårdplan Granuddens kvarn, objektnummer 67 (med 1978/82, 1984/82 och 1199/83). 1979/82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 57, Koivo Lappvall, NM /82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 35, Varghage, Koka, Raä 366 (med 0352/83). 1981/82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 27, Vareluokta, Raä /82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 37, Nautijaure, slåtterlandskap och byggnader, NM /83 Ang. upprustningsbidrag av fjällnybygget Skaite. 0285/83 Ang. utgrävningar och inventeringar m.m. vid sjöar. 0303//83 Ang. upphittat en borrad stockledning/pipledning vid ledningsgrävning. 0332/83 Ang. vårdplan fornvårdsobjekt nr 83 flottningsdamn, Mattisudden, NM /83 Ang. beredskapsarbete, utgrävningar (med 0725/83 och 0995/83). 0792/83 Slutredovisning boplats Purkijaureområdet (Luleälvsprojektet). 1290/83 Ang. förmodade fornlämningar, Stenträsk. 1543/83 Ang. fångstgropssystem Mellan Tjåmotis-Kourpars (med 1669/83). 0120/84 Ang. uppgifter om byn Kitjok. 0969/84 Ang. tillstånd till borttagande av fornlämning, kv. Järven, Jokkmokk. 1438/84 Besiktningsprotokoll för fornvårdsobjekt nr 17, Granuddens kvarn, NM /85 Ang. kulturhistoriska lämningar, Stora Sjöfallet. 0654/85 Ang. pilspets, Sarek (med 2001/0760). 1353/85 Redovisning av arkeologisk undersökning, Älvnäset, Vuollerim. 1489/85 Ang. tillstånd till provundersökning av fångstgrop i system Raä 212, Vuollerim 36: /86 Ang. "liggande hönor" i Sarek (med 0026/86, 0402/86 och 0077/87). 0207/86 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 27,

6 fångstgropar Vareluokta, Raä /86 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 45, Lappska bodar Tjåmotis, NM /86 Ang. planerad väg vid Akatjvare. 1729/86 Ang. fornvårdsobjekt nr 36, boplats m.m., Jertajaure, Raä /86 Ang. undersökningstillstånd för björngrav vid Karats (med 1048/86). 1549/86 Ang. besiktning m.a.a. av planerat kraftverk vid Anajokk. 1730/86 Ang. fornvårdsobjekt nr 57, Koivo lappvall, NM /86 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 83, Flottningsdamn, Mattisudden, NM 41 (med 1107/87). 1733/86 Ang. fornvårdsobjekt nr 35, Varghage, Kuoka, Raä FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0118/87 Ang. fornlämningar i Sareks nationalpark. 0905/87 Arkeologisk undersökning i kv. Talvatis och kv. Jabmek, Jokkmokk (med 1376/87). 0921/87 Ang. tillstånd för ingrepp i fast fornlämning, kyrkogården, Gamla kyrkan. 1100/87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 37, slåtterlandskap med byggnader, Nautijaur, NM /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 37, kvarnmiljö, Granuddens kvarn, NM /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 45, lapska bodar i Tjåmotis, NM /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 35, varghage, Kuouka, Raä /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 57, lappvall, Koivo, NM /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 66, fångstgropssystem, Andrénbäcken, Raä /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 36, boplats, fångstgropar, Jertajaure, Raä /88 Ang. tillstånd att rubba, förändra eller bortta fast fornlämning RAÄ vid Gamla kyrk och marknadsplatsen, Prästbordet 1: /88 Rapport över antikvarisk kontroll på kyrkogården, Gamla kyrkan, Prästbordet, kv. Bogård. 0925/89 Ang. tillstånd att undersöka fornlämningar, samiska fångstboplatser, utan Raä-nr, Salohaure. 0926/89 Tillstånd till metallsökare inom fornlämningsområden i Jokkmokks, Gällivare och Jukkasjärvi socknar. 0930/89 Ang. fornlämningar vid Telejaure. 1146/89 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 67, kvarn, Granudden, NM /89 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 83, damm, Mattisudden, NM /89 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 36, boplatsgropar m.m., Jertajaur, Raä 20.

7 0914/90 Ang. upplysningar om Kirkkitievva, Peski. 0930/90 Ang. uppgifter om Vuollerimutgrävningarna. 1488/90 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 36, boplats, fångstgropar, Jertajaure, Raä /90 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 35, Kuouka varghage, Raä /90 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 66, fångstgropssystem, Andrénsbäcken, Raä /91 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 67, kvarnmiljö, Granuddens kvarn, NM /91 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 45, lapska bodar, Tjåmotis, NM /91 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 83, flottningsdamm, Mattisudden, NM /91 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 37, slåtterlandskap, Nautijaur, NM /91 Ang. fältarbeten för allmänna kartläggningen /91 Ang. boplatsvall på Vuollerim 5: /92 Ang. tillstånd att provundersöka fångstgropar utan Raä-nr, Suokejaure, Luospåivejåhkå, Vaisakuokta samt Muddus. 0728/92 Tillstånd till metalldetektor vid arkeologiska undersökningar i Jokkmokks, Gällivare och Jukkasjärvi socknar. 0868/92 Tillstånd till undersökning av fornlämning utan Raä-nr vid Kaltisluokta. 0925/92 Arkeologisk utredning Varjisåvattnet 4: /92 Ang. tillstånd att undersöka fornlämning utan Raä-nr, Vuollerim 5: /92 Ang. medel för kulturmiljövård, stenåldersboplatser i Vuollerim och Överkalix, Jokkmokks och Överkalix socknar. 0049/93 Ang. arkeologisk undersökning, Allmäningsskogen (med 0226/93). 0520/93 Ang. tillstånd att undersöka fornlämningar utan Raä-nr, fångstgropar vid Muddusjåkkå inom Muddus nationalpark och vid Tjärrovaratj, Appakis domänreservat inom Jokkmokks kronoöverloppsmark. 0541/93 Ang. arkeologisk undersökning på Killingholmen, Järtajaure. 0704/93 Ang. tillstånd till metalldetektor inom Jokkmokk, Gällivare, Jukkasjärvi, Pajala och Junosuando socknar. 0712/93 Arkeologisk utredning m.a.a. vägbredning riksväg 45, vägstäckan Norra Akkats-Ligga (med 0994/93 och 1636/93). 0740/93 Ang. tillstånd till undersökning av fornlämningar utan Raä-nr, fångstgropar i Sierkak, Ahutjkårså, Kisuris/Kutjaure, Abisko/Kårsåjåkko och Pålnoviken, Jokkmokks och Jukkasjärvi socknar. 1291/93 Ang. brev och fynd påträffade vid städning av rum vid fotolabbet.

8 1645/93 Arkeologisk utredning, Vuollerim 25: FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0030/94 Ang. uppgifter om fornlämningar i Jokkmokks, Gällivare och Edefors socknar. 0595/94 Arkeologisk utredning Norra Akkats-Ligga, riksväg /94 Arkeologisk utredning Haraudden 1: /94 Ang. ev. stenyxa funnen på Ålloluokta 1: /94 Ang. tillstånd till borttagande av skelettfynd vid Jokkmokks vårdcentral, Raä nr /94 Ang. kvarnbyggnad i Luovaure. 2210/94 Arkeologisk undersökning Raä 148, Tallholmen, Purkijaure (Granholmen 1:3) (med 2211/94). Fornminnesinventering i Jokkmokk /95 Arkeologisk utredning, väg 45, delen Porjus-Muddus. 2118/94 Ang. anmälan av utförd arkeologisk undersökning Kyrkostaden 1:275, fornlämning /95 Ang. fornlämningar nära Haraudden 1: /95 Ang. fornvårdsobjekt 26, Kamjokk. 0583/95 Rapport boplats 1203, Raä 135, Randikaure. 1045/95 Ang. tillstånd till metalldetektor inom Jokkmokk, Gällivare, Jukkasjärvi och Junosuando socknar. 1201/95 Förfrågan om kopior av fornlämningsöversikter samt förekomst av fornlämninngar på Lyckan. 1821/95 Ang. tillstånd till att ytplocka på fornlämningar Raä 141, , , 1259, 1847, 2003, boplatser av stenålderskaraktär, på öarna Tallholmen och Granholmen i Purkijaure. Arkeologisk undersökning efter Stora Lule älvs sjösystem, Jokkmokks och Gällivare socknar, (Rapport från Ajtte), FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Undersökning - Gamla kyrk- och marknadsplatsen Raä 59: Dnr 0322/64 (med 0628/66, 1208/71, 0112/73, 0258/73, 0338/73, 0487/73, 0669/75, 1026/75, 1134/75, 1176/75, 1852/75, 0164/76, 0742/76, 1570/76, 1367/77, 1376/77, 1606/77, 1715/77, 1796/77, 0920/78, 1065/78, 0018/79, 1824/81); 1625/70 (med 0161/71, 1093/71, 1441/71, 0922/72, 1022/72, 1023/72, 1104/72, 1115/72, 1157/72, 0521/74, 0553/74, 0707/74 och 0719/74); 1314/71; 1401/71; 0857/72 (med 0864/72 och 0389/77); 1030/73; 1704/77; 0099/80 (med 0229/83 och 0287/83); 0216/80; 1985/82; 1118/86; 0156/93. Fältanteckningar Utkast till rapport, utan år. Rapport, G:a kyrk- och marknadsplatsen, Jokkmokk

9 ( ) 0837/83 även om Gamla kyrkplatsen och Avaviken 1:3 i Arvidsjaurs sn. 0390/77 Ang. konservering av fynd från Silververket i Kvikkjokk och Gamla kyrk- och marknadsplatsen i Jokkmokk samt analys från Gullön, Arvidsjaurs sn (med 0391/77 och 0399/81). 1234/83 Ang. fornlämningar vid museet. 0065/84 Arkeologisk undersökning (med 0164/84, 0686/84, 1304/84, 1498/84 och 0496/86). 0023/85 Arkeologisk undersökning, museets parkering (med 0470/85, 1572/85, 1712/85 och 0735/87). Ang. datering från utgrävningarna /85 Ang. Datering av kolprover från Fjällmuseet Ajtte (med 1848/85) FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Gamla kyrk- och marknadsplatsen: 1508/78 Ang. fornfynd vid sjukstugan i Jokkmokk, gamla kyrk- och marknadsplatsen (med 0792/79) 1534/88 Arkeologiska rapporter, fornlämningar 57-58, vid vårdcentralen och den samiska folkhögskolan. Anteckningar, kartor m.m. ca FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Gamla kyrk- och marknadsplatsen: 1534/88 Arkeologisk rapport, fornlämningar 57-58, vid Ajtté. Anteckningar, ritningar m.m FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Handlingar om Kvikkjokks silververk: 1092/69 Ang. Kvikkjokks smältverk och Jokkmokks gamla kyrkplats (med 1312/69, 0167/70, 1173/70, 1332/70, 1372/70, 1394/70, 1415/70, 1550/70, 1623/70, 1642/70, 1943/70, 0746/71, 0898/71, 0991/71, 0997/71, 0998/71, 1012/71, 0554/72, 0747/72, 0781/72, 1650/72, 0105/73, 0278/73, 0688/73 och 0895/74). 0898/70 Ang. beredskapsarbete (med 0984/70 och 1127/70). 1228/70 Ang. arkeologisk utgrävning av Gammelgården, Kamajokk, Kvikkjokk (med 1416/71). 0321/72 Ang. arkeologiska undersökningar i Kvikkjokk och Jokkmokk (med 1840/72). 1029/74 Ang. smältverket, Kvikkjokk och Silpatjåkko m.fl (med 1029/74, 1161/74, 1336/74, 2027/74, 1323/75, 1382/75, 1563/75 och 1979/75). 0732/77 Ang. fynden från undersökningen av Silververket i Kvikkjokk. 0196/83 Ang. fornlämningar vid Kamajokk, Kvikkjokk. 0209/86 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 26,

10 silververk, Kvikkjokk. 1285/86 Ang. smältverket i Kvikkjokk m.m. Fältanteckningar SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER, KRAFTLEDNINGAR Ang. reglering av Pärlälven, Stora och Lilla Lule älv, Blackälven m.fl.: Dnr 0214/50 (med 0198/50); 0056/56; 0047/57; 0093/57; 0138/57; 0143/57; 0022/58; 0063/58; 0077/58; 0021/59; 0054/59; 0088/59; 0017/60; 0280/60; 0403/60; 0028/61; 0080/61; 0139/61; 0258/61; 0265/61; 0028/62; 0393/62 (med 0198/63); 0342/64; 0419/64; 0853/69; 0732/70; 0813/70 (med 0863/70, 1107/70 och 0489/71); 0861/70; 1098/70 (med 0488/71); 1682/72 (med 0266/73, 0413/73 och 0606/73); 0940/73 (med 0558/74); 1842/73; 0793/74; 0519/76; 0864/77; 1095/85 och 1505/90. Kraftledningar: Dnr 0247/64 Seitevare-Ligga; 0666/66 Vietas-Harsprånget (med 0846/66); 0780/67 Letsi-finska gränsen; 0012/60 Messaure-Vargfors (med 0209/61 och 0216/61); 0329/62 Vaikijaure-Akkats kraftstation; 1437/69 Harsprånget-Vitåfors, Porjus-Kiruna i Jokkmokks och Gällivare socknar; 0540/74 Randi-Vajkijaure (med 0669/74). 1171/79 Ang. Luleälvens effektutbyggnad etapp 2, Jokkmokks, Edefors, Överluleå och Nederluleå socknar SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER, KRAFTLEDNINGAR 1445/84 Ang. kulturhistorisk dokumentation efter Stora Lule älv (Stora Sjöfallet) (med 1708/84, 1838/84B, 1880/84, 1881/84, 1882/84, 1974/84, 2057/84, 2112/84, 2129/84 och 0145/85) SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER, KRAFTLEDNINGAR 1636/84 Ang. dokumentation av Vattenfalls anläggningar längs Lule älv, med bilagor (med 1637/84, 1748/84, 1749/84, 1750/84, 1751/84, 1752/84, 1753/84, 1754/84, 1755/84, 1756/84, 1757/84, 1758/84, 1759/84, 1760/84, 1761/84, 1762/84, 1763/84, 1764/84, 1765/84, 1766/84, 1794/84, 1795/84, 1796/84, 2173/84, 0167/86, 0021/92, 0076/92 och 0167/92). Dokumention efter Luleälven, Saltoluokta och Björkudden vid Langas: 0656/90; 0012/92 (med 0175/92). 0946/86 ningsklipp.

11 Dokumenation efter Luleälven, Porjus och Jaurekaska: 0495/88; 0615/89 (med 0957/89, 0361/90, 0593/90, 0013/92, 0014/92, 0172/92 och 0174/92); 0624/89 (med 1158/89). 11b - Porjus. Vattenfall. ningsklipp HISTORIA Jokkmokks kommuns utvecklingshistoria från år 1870, manuskript, ej komplett, utan år. Avverkningsplan för Jokkmokks sockens allmänningsskogar 1904, avskriften utan år. Acc:nr /39 Förfrågan om källor för skolbok om Jokkmokks socken (med 0308/39 och 0531/39). 0077/51 Brev om avstängning av område. Ang. täkt vid Pakko, Harsprånget /55 Ang. praktikplats m.m. Ang. bildande av Padjelanta nationalpark /61 Ang. kraftledning Messaure-Vargfors och radiostationer i Arvidsjaurs och Pajala socknar. 0146/62 Ang. flygfotograferingar i Tjaktjaurtrakten. 0344/62 Ang. fritidsbebyggelse vid Järtajaure. 0163/63 Ang. fotografier av Pärlälvens flodområde. 0022/64 Ang. fritidsbebyggelse vid Telejaure. 0173/65 Ang. rapporter, Ume älv, Stensele socken och Stora Lule älv, Laxede, Jokkmokks socken. 0178/65 Ang. avlysning av allmänna flottleder i Lilla Lule älv med biflöden ned till Porsi kraftstation. 0329/66 Ang. ny radiostation vid Jokkmokk (med 0633/66 och 0695/66). 1157/70 Ang. äldre litos för påseende (Njommelsaska, Kajtomfallet och Saggatträsk), Kajtomfallet saknas (med 1398/70 och 1514/70). 0168/92 Ang. turist- och rallarstigen Gällivare-Porjus. JOKKMOKKS SAMHÄLLE Redogörelse för branden i Jokkmokk 1751, utan år. Avskrift av domar från , avskrift /41 Förfrågan om äldre skrivteckens betydelse. 0025/52 Ang. författaren Valter André Harris resa i Norrland. 0196/52 Ang. föredrag om samiska högskolan. 0122/62 Ang. fotografier från Jokkmokk. 0201/63 Ang. stadsplan för kv. Jabmek (med 0134/63). 0262/63 Ang. vårdhemmet. 0593/66 Ang. ny sjukstuga i Jokkmokk (med 0622/66, 0034/68, 0001/69 och 0341/69). Frågelista om fynd av samiska föremål, utan år. 0013/67 Ang. anslag till symposium. 0675/71 Ang. markarbeten kring kyrkoherdebostället. 1820/71 Ang. byggnadsplan för Älvsborgsområdet. 0936/73 Ang. viltforskningsstation på Kyrkostaden

12 1:2 (med 1066/73). 0985/73 Stadsplan för kv. Lommen m.fl., Kyrkostaden. 1509/73 Stadsplan för kv. Herrgården och Forsnäs. 1593/73 Stadsplan för kv. Hästen och Björnen. 1479/74 Stadsplan för kv. Renen, Gumsen och Fåret. 2037/74 Ang. beredskapsarbeten i Jokkmokks och Pajala socknar. 0003/75 Ang. planerat nationalparksmuseum. 0342/75 Ang. lån av föremål för utställning. 0697/75 Stadsplan för Kyrkostaden 1: /75 Ang. husgrunder vid hembygdsgården. 1649/75 Stadsplan för kv. Hemmet m.fl. 1318/77 Ansökan om byggnadslov för Kyrkostaden 1:2, Norrbottensgård. 1048/78 Förslag till områdesplan för Jokkmokk. 1096/79 Stadsplan för kv. Ängen. 1074/80 Stadsplan Kyrkostaden, industriområde. 1469/80 Områdesplan för Jokkmokk. 1520/80 Stadsplan för Bäckaskogs industriområde. 1521/80 Stadsplan för Skabrams industriområde (Prästbordet, Notudden, Kyrkostaden 1:2 m.fl.). Ang. bidrag till restaurering av Björnen 5, 6 (dnr saknas) JOKKMOKKS SAMHÄLLE 0927/81 Förslag till programskiss för centrumplan Jokkmokk. 0999/81 Stadsplan för kv. Tackan (med 1000/81). 1469/81 Stadsplan för Forsnäs industriområde. 1915/81 Stadsplan för kv. Lejonet. 1917/81 Stadsplan för Stenstorp. 0504/82 Stadsplan för kv. Lammet. 0917/82 Ang. Linnésamfundet Polcirkeln (med 1818/82). 0309/83 Stadsplan för Stenstorp. 0310/83 Stadsplan för idrottsplats. 0768/83 Stadsplan för kv. Järven. 0815/83 Planförslag för Jokkmokk. 1369/83 Ang. centrumplan för Jokkmokks samhälle. 0095/84 Vårdplan objekt nr 84 Nybyggarmuseet, Jokkmokk, NM /84 Stadsplan för Forsnäs industriområde. 0584/84 Stadsplan för Nyborgsområdet. 0586/84 Stadsplan för Nybyggarmuseet, Prästbordet 1:40 m.fl. 0838/84 Byggnadsplan för Älvsborgsområdet. 1479/84 Stadsplan för kv. Fåret (norra delen). 0217/91 Ang. renovering av Kyrkostaden 1:54 (med 0218/91, 0377/91 och 1146/92). 1085/94 Ang. upprustning av handelsgård, Kyrkostaden 5, /94 Kallelse till möte med referensgrupp för

13 Jokkmokk. 1242/95 Ang. utställningen "Leksaklandet". 1301/95 Utredning för ny arkiv- och biblioteksfunktion i Jokkmokk (med 1592/95). 1311/95 Ang. ansökan om anslag för samiska flyttningsleder JOKKMOKKS SAMHÄLLE Handlingar om Bio Norden: Dnr 0440/90; 0501/91 (med 609/91); 0693/92; 1048/92 (med 1050/92, 1379/92, 0488/93 och 0887/95); 1449/93 (med 0453/94). Ombyggnadsrapporter, skrivelser och dagböcker förda vid renoveringen. 14b Handlingar om Bio Norden i Jokkmokk. Kartor, fakturor mm. ningaklipp. Mötesanteckningar. Administrativa förskrifter gällande upprustning. Slutbesiktning. Protokoll. 14c Handlingar om Bio Norden i Jokkmokk. Kartor, fakturor mm. ningaklipp. Mötesanteckningar. Administrativa förskrifter gällande upprustning. Slutbesiktning. Protokoll KYRKOR Handlingar om Jokkmokks kyrka/ Jokkmokks gamla kyrkan , spridda år: bl.a. Uppmätningsritningar, utan år. R 797:1-3. Handlingar om Jokkmokks kyrka/ Jokkmokks nya kyrkan , spridda år: KYRKOGÅRDEN 0369/73 Ang. beredskapsarbete. 1157/80 Ang. klockstapel på kyrkogården (med 0819/81) TINGSHUSET Handlingar om tingshuset: Dnr 0891/39 och 0911/39. Sägen om "lappskalle" som stals, uppteckning utan år. Förteckning över personer på gammalt skolkort, utan år. Inget fotografi finns. Skisser och beskrivningar av gård på Jokkmokks kyrkplats, utan år. HEMBYGDSGÅRDEN/ HEMBYGDSFÖRENINGEN

14 Jokkmokks hembygdsförening: Dnr 0078/54; 0156/54; 0040/55; 1096/67 (med 0180/68, 0301/68, 1010/68, 1618/68, 0534/69, 0712/69, 0725/69, 0263/70, 1193/70, 0722/72, 0761/72, 0991/72, 1116/72, 1255/72, 1622/72, 0359/75 och 0025/77); 0534/71; 0178/72; 0638/72 (med 0639/72); 1831/72; 0770/73; 0796/74; 0708/75; 0115/77 (med 0208/77, 0283/78 och 0311/79); 1742/77; 0905/79; 1477/81 (med 0735/82); 1925/81 och 1363/ MARKNADEN Handlingar om Jokkmokks marknad: Dnr 0145/37 (med 0186/37); 0047/68; 0906/69; 0907/69; 0084/70 (med 0169/70); 0113/71; 1816/71; 0005/72 (med 0067/72 och 0107/72); 0006/72; 0132/74; 0307/74; 2048/75; 0116/75; 0105/77 (med 0197/77); 0001/78; 1676/78; 0003/80; 0311/80; 0835/80; 1967/80; 1998/81; 0002/84; 1868/86; 1623/87 och 1429/91. Jokkmokks marknad - vykortshäfte, vykort, plansch samt handlingar om utställningen Folklivsbilder. Dnr 1931/73 (med 1960/73, 1961/73, 0023/74, 0024/74, 0140/74, 0296/74, 0297/74) och 0196/73; 1544/76; 1598/76; 0044/77; 0144/77; 0145/77; 0240/77, 0327/77; 0875/77; 1812/79; 1919/79; 2000/79; 2020/79; 0038/80; 1179/77; 0039/80; 0086/80; 0291/80; 2032/79 och 0059/80. SAMERNAS FOLKHÖGSKOLA 0428/64 Inbjudan till kurs i sameslöjd. 1163/75 Ang. kurser. 0816/78 Yttrande för plan för markplanering. 0035/80 Ang. invigning av nya lokaler (med 0143/80) JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Ritningar på byggnader och inredning Skrivelser från Hans Beskow 1955 och Kopia på gåvobrev för förvärv av samling /55 och 0210/55 Ang. styrelserepresentant. 0057/61 Ang. medel (med 0058/61). 0266/61 PM om Jokkmokks museum JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Ritningar, ansökningar om medel, protokollsutdrag tjänsteansökningar, årsberättelser m.m. Dnr 0127/56; 0072/56; 0384/60; 0157/63; 0443/65; 0130/65 och 0716/66; 0584/65; 0042/66; 0380/66; 0386/66; 0594/66; 0726/66; 0730/66; 0863/67; 0993/67; 0037/68; 0300/68; 0405/68; 0559/68; 0663/68; 0763/68; 0900/68; 1348/68; 1519/68; 0065/69; 0192/69; 1582/69 (med 1749/69); 1923/69; 2041/69; 2111/69; 2174/69 och 2222/69 samt ej diarieförda handlingar.

15 19b JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Strömska samlingen. Diarieförda handlingar samt förteckningar m.m JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Reglementen, budgethandlingar, protokoll, kallelser, handlingar om föremål m.m. Genomgång och sammanfattning av föremålsfotograferingen Dnr 0133/70; 0736/70; 1237/70; 1509/70; 0059/71; 0075/71; 0159/71; 0440/71; 0499/71; 0525/71 (med 0649/71 och 0953/71); 0880/71; 1313/71; 1545/71; 1566/71; 1612/71; 1615/71; 1789/71; 1248/71 (med 1316/71, 1850/71 och 0713/72) gevär funnet vid Suorva; 0243/72; 0539/72; 0865/72; 0811/72; 0993/72; 1630/72; 0142/73; 0311/73; 0627/73; 1907/73; 1697/73; 1908/73; 0101/74; 0236/74; 0428/74 (med 0563/74); 0670/74; 1198/74; 0891/74 (med 1037/74); 1353/74; 1362/74; 1564/74; 1767/74; 0011/75; 0211/75 (med 0400/75); 0650/75 (med 0904/75); 1614/75 (med 1754/75); 1889/75; 0142/76; 0304/76; 0579/76 (med 0706/76); 0827/76 (med 0953/76); 1115/76; 1449/76; 1661/76 och 1825/76. Dnr 0981/74 Ang. anläggande av ett nationalparkmuseum i Jokkmokk. samt ej diarieförda handlingar JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Kallelser, protokoll, handlingar om samlingarna m.m. Förklaring av samiska tecken, utan år. Dnr 0057/77; 0069/77 (med 0260/77); 0379/77; 0518/77 (med 0639/77); 0638/77 (med 0706/77); 0755/77; 1021/77; 1351/77 (med 1492/77; 1439/77; 1505/77; 1614/77 (med 1700/77 och 1705/77); 1797/77 ang. årsbok; 1817/77; 1825/77; 0092/78 (med 0212/78); 0282/78; 0497/78; 0640/78; 0701/78 (med 0837/78); 0960/78; 1099/78; 1314/78; 1336/78; 1500/78 (med 1610/78); 1581/78; 1599/78; 1611/78; 1612/78 ang. utställningen Taiga och Tundra; 1633/78; 1887/78; 1934/78; 2098/78; 0432/79 (med 0603/79); 0374/79 (med 0446/79, 0449/79, 0709/79 och 0919/79); 0711/79 (med 0896/79); 0842/79 ang vård av silverföremål; 0891/79 (med 1013/79); 1033/79: ang oxpung; 1162/79; 1215/79 (med 1332/79); 1377/79 (med 1463/79); 1735/79 (med 1895/79) och 1918/79. Dnr 1916/79 Ang. Fjällmuseum i Jokkmokk JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Kallelser, protokoll m.m. Dnr 1455/80 Idéskiss Fjällmuseum Jokkmokk. Dnr 0010/80; 0060/80; 0222/80; 0243/80 identifiering av bilder; 0474/80; 0595/80; 0605/80;

16 0997/80; 1186/80; 1264/80; 1467/80 (med 1690/80); 1963/80 (med 0049/81); 0258/81; 0377/81; 0391/81 ang. konservering av kåtaduk (med 0516/81 och 1524/81); 0451/81 (med 0599/81); 0745/81 (med 0836/81); 1156/81; 1402/81 (med 1462/81); 1732/81 (med 1838/81); 1844/81 (med 1959/81); 1850/81 pm om katalogisering, vård m.m.; 1991/81 förslag om fjällmuseum JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Kallelser, protokoll m.m. 0178/82 (med 0249/82); 0233/82 (med 0350/82); 0335/82 (med 0502/82); 0464/82 lån av föremål (med 0976/82); 0573/82 (med 0728/82); 0852/82 (med 0923/82); 0993/82 (med 1120/82); 1268/82 (med 1355/82); 1409/82 (med 1501/82); 1765/82 (med 1861/82); 2075/82 (med 0079/83); 2111/82 (med 0036/83); 0121/83 (med 0283/83); 0304/83 (med 0387/83); 0482/83 (med 0522/83); 0593/83 (med 0703/83); 0831/83 (med 1005/83); 0934/83 (med 1006/83); 1174/83 (med 1248/83); 1423/83 (med 1532/83); 1741/83 (med 1876/83) och 1953/83 (med 2018/83) JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE 0884/82 Ang. kopior av Renbeteskommisionens arkiv (med 1136/82, 1258/ /84 Ang. studiebesök. 2094/84 Ang. systemhandling. 204/85 Ang. Jokkmokks marknad. 1119/85 Ang. ombyggnad av museet. 0740/86 Ang. konferens om kulturell identitet och ursprungsbefolkning (med 0917/86 och 0263/87). 0773/86 Ang. bilder av fynd från Jokkmokk. 1378/88 Ang. förvärv av föremål och byggnader (Nils Petter Huvvasson Grufvisare), Tjåmotis 4:13 och Pårtekietje (Tjaktajaure) (med 0132/91). 0020/89 Ang. anhållan om långtidsdeposition. 1459/89 Ang. studiebesök. 0711/90 Ang. seminarium "samisk kulturmiljövård". 1071/90 Ang. samiskt museiseminarium. 1307/90 Ang. ansökan om huvudmannaskap för arkeologiska undersökningar. Verksamhetsplan /91 Ang tillstånd till metalldetektor inom Jokkmokks, Gällivare och Jukkasjärvi socknar. 0195/92 Inbjudan till seminarium "Pärlmusslan" (med 0891/92). 0347/93 Erbjudande om naturkonservatorsservice. 0349/93 Anteckningar från möte med referensgruppen för samefrågor. 0360/93 Ang. lån av sameflagga. 1023/93 Ang. utgivning av nordisk sameguide. 1189/93 Ang. ansvarsfördelningen mellan Nordiska

17 museet, Ajtte och länsmuseerna. 1214/93 Ang. kursen "Att planera och bygga en basutställning (med 1304/93). 0472/94 Ang. regler för magasinsbesök. 2057/94 Ang. samiska referensgruppen. 2151/94 Ang. kallelse till möte med samiska referensgruppen. 2160/94 Ang. samiskt arkiv- och biblioteksväsen (med 0086/95 och 0505/95). 1606/95 Ang. medverkan vid invigning av Fjällträdgården. 1123/95 ang. begäran om register samiska föremål JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Handlingar om utställningar: 0133/66 Ang. utställning om Nordensköldsloppet. Ang. tillfällig utställning /67 Ang. utställningen "Axel Hamberg och Sarek" (med 0230/67, 0313/37, 0356/67, 0327/67, 0365/67, 0378/67, 0775/67 och 1069/67). Lånekvitto - lån från Nordiska museet Kostnadsberäkning utställningen Axel Hamberg och Sarek /67 Ang. utställningar hösten Ang. utställningar /67 Ang. sportfiskeutställning 1968 (med 0698/68). 0030/68 Ang. fritidsutställning. 0181/68 Ang. utställningen "Här börjar Sveriges skidhistoria". 0299/68 Ang. omordning av de permanenta samlingarna (med 0515/68). 0317/68 Ang. utställningen Nordenskiöldsloppet. 0948/68 Ang. utställningar hösten /68 Ang. vandringsutställningar. 1743/68 Ang. lån från Raä (med 0125/69 och 1834/69). 0414/69 Ang. utställningsstatistik /69 Ang. utställningsstatistik /69 Ang. utställningen Forntid vid Polcirkeln. 1919/69 Ang. utställningar /69 Ang. utställningar /70 Ang. utställning av Sundeby elever. 0649/70 Ang. Strömska samlingen till utställning. 0721/70 Ang. vårsalong. 0806/70 Ang. material om utställningar. 1858/70 Ang. katalog till utställning av Lars Pirak. 0390/71 Ang. utställning av Silver från Kautokeino samt anhållan om köp av karta. 1408/72 Ang. utställningen Unga blad. 1031/74 Ang. utställningen Reinsamene i dagens samfunn. 0086/77 Ang. utsällningar /77 Ang. utställningen Cilgetus. 0287/78 Ang. magasin, bildarkiv och basutställningar.

18 1521/87 Ang. utsällningsfilosofi för Ajtte. 0879/90 Ang. utställningen Kråkfötter och krusiduller BYAR OCH GÅRDAR Aktse: Tomt omslag Alkavare kapell: Skisser av arkitekt Lovén, Acc:nr 687. Handlingar , spridda år. Andrensbäcken - hänvisning. Arasluokta: 0197/93 Ang. kyrkofondsbidrag till Arasluokta kyrkkåta/kapell (med 1317/93). Asplunda: 1956/80 Ang. fritidsbebyggelse på Asplunda. Björkholmen: Avskrift av Robsahms Resa till Kvikkjokk 1797, avskriften utan år. 0184/42, 0187/42, 0197/42, Ang. gård. Björkudden - hänvisning. Granudden-Björkholmen: 0113/64 Ang. byakvarn. 0903/92 Ang. spaltkvarn. Besiktningsprotokoll Granuddens kvarn Haraudden: 1302/93 Ang. arkeologisk utredning m.a.a. täkt på Haraudden 1:2. Harsprånget: 0288/79 Ang. arkivlokaler i kraftstationen. 1494/85 Kostnadsberäkning för inventering och sammanställning till bevarandeplan för Porjus och Harsprånget (ingen rapport). 0724/92 Ang. åtgärder på kraftstationen. Holmträsk: Tomt omslag Jaurekaska: Historik - ang. kulturhistoriskt skyddsvärde (även flera platser och byar inom Jokkmokks sn finns här) Juggijaur: 0568/89 Ang. fastighet i byn Juggijaur. Karats:

19 0129/82 Ang. fritidsbebyggelse på Karats, 2:1. Kitajaur: 1243/93 Arkelogisk utredning m.a.a. av täkt på Kitajaur 2:3 (med 1374/93). 0280/94 Arkeologisk undersökning Kitajaur 2:3 (med 1677/94). Kojkul: Notering om syn år 1845 på Kojkul 2, utan år. Koivohedens flygfält: 2194/95 Arkeologisk rapport - flygfältet på Koivoheden, Görjeå 4:1. Kuoka: 1215/73 Ang. upplysningar om Borgarbacken och Varggården. 1099/90 Ang. ombyggnad av fastighet. Besiktningsprotokoll Varghage BYAR OCH GÅRDAR Kvikkjokk: Kvikkjokks silverbruk. Grundläggningsperioden Krigsperioden och de första efterkrigsåren mm. Maskinskrivet 156 sidor. Avskrift och kopior av handlingar om silververket. 0130/34 Ang. utgrävning av offerplats i Kvikkjokk. 0520/37 Ang. resa till Kvikkjokk (med 0521/37). 0034/38 Ang. kalkduk, Kvikkjokks kyrka. 0352/61 Ang. gamla begravningsplatsen i Kvikkjokk. 0105/63 Ang. Kvikkjokksdeltat. 0146/68 Ang. småbåtshamn i Kvikkjokk. 0478/68 Ang. anskaffning av mattor till Kvikkjokks kyrka. 0506/68 Ang. beredskapsarbeten (med 0671/68, 0479/69 och 0950/70). 0940/68 Ang. beredskapsarbeten (med 1003/68). 1177/70 Ang. karta över smältverket. 1220/70 Ang. kyrkogården i Kvikkjokk (med 1210/71, 0445/72, 1800/72, 0054/73, 0720/73, 1147/73, 1148/73 och 1454/73). 0656/71 PM om Kvikkjokk (med 1011/71). 0683/71 Ang. forskningsarbeten 1458/71 Ang. flygbilder av deltaområde. 1448/72 Ang. vykort av silververkskarta (med 1485/72). 1735/73 Ang. manus om Kvikkjokks silverbruk och Hedens by, Överluleå socken (med 0560/74 och 1379/83). 0658/74 Ang. handlingar om Kvikkjokks silverbruk (med 0196/81). 1182/77 Ang. besiktning av Kvikkjokks kyrkogård. 1225/78 Ang. naturinventering av Kvikkjokk- Pärlälven.

20 0017/79 Ang Silververket Kvikkjokk 0315/79 Ang. byggnadsplan för Kvikkjokk, 1:4, 4:5, 4:6, 4:7 m.fl. 1893/79 Ang. försäljning av flygbilder. 1073/80 Ang. byggnadsplan för Kvikkjokk. 0424/81 Utdrag ur domböcker om silververket. 1287/82 Förslag till kommundelsöversikt för Kvikkjokksområdet. 0701/83 Ang. Linnédagarna. 1068/83 Kursplan för Vildmarkslägerskolan. 1430/83 Ang. Naturum Kvikkjokk. 0743/85 Anteckningar från möte om Linnédagarna. Besiktningsprotokoll för silvergruvan Kvikkjokks kapell (handlingar finns även ovan): Utdrag ur Bygdéns Herdaminne, avskriften utan år. Anteckningar om kapellet, utan år. 0487/41 Förfrågan om "väkkarerör" (med 0026/42). 0286/41 Ang. fotografi av klockargården. Beskrivning av kapellet inför restaurering /51 Ang. predikostol (med 0090/51 och 0097/51). Ang elvärme i kapellet /63 Ang. prästgårdar. 0825/84 Ang. takläggning m.m BYAR OCH GÅRDAR Kåbdalis: 0069/73 Ang. radaranläggning på Kåbdalisvare. 0328/66 Ang. anläggandet av radiostation. Ligga: 0392/66 Ang. kraftledning Ligga-Vargforsen-Kilforsen (med 0520/66 och 0577/66). Lillselet: 1809/79 Ang. besiktning av övergiven sameskola. Lillåfors: 1584/94 Ang. bidrag till upprustning för fastighet. Luspebryggan: 0613/76 Ang. åtgärdsplan (med 0885/76). Mattisudden: Ang. personfotografi /56 Ang. skolhuset. 0068/90 Ang. material om Mattisudden. Besiktningsprotokoll - flottningsdamm /93 Ang. fotografi tagit av Gunnar Ullenius Messaure: 0252/76 Ang. radiostation. 0968/82 Ang. kulturhistorisk inventering vid Messaure, överledning av Kaltisbäcken och Gammelstadsfjärden vid Granden, Jokkmokks och Nederluleå socknar.

HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN

HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN Volym 1-10 Fornfynd, fornminnen och fornlämningar. Volym 11-14 Sjöregleringar. Volym 15 Historia och uppteckningar, Arjeplogs samhälle. Volym 16 Kyrkan, kyrkplatsen, kyrkogården. Volym 17 Silvermuseet.

Läs mer

HANDLINGAR OM PITEÅ STAD

HANDLINGAR OM PITEÅ STAD Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar, Historia, Kultur, Näringar. Volym 2 Kyrkan, Kyrkogården, Piteå museum. Volym 3-8 Bebyggelse. Volym 9 Övrigt. 1 1940-1993 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR

Läs mer

Bilaga 1 5. Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000

Bilaga 1 5. Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000 Bilaga 1 5 Rapport över genomförda samtidsundersökningar vid Norrbottens museum 1975 2000 Eva Gradin, Norrbottens museum i Luleå Anna Elmén Berg, Piteå museum samdok NORDISKA MUSEET Delrapport SAMTIDEN

Läs mer

livet i Purkijaur under 1900-talets första hälft

livet i Purkijaur under 1900-talets första hälft livet i Purkijaur under 1900-talets första hälft 1 2 livet i Purkijaur under 1900-talets första hälft Berättelser byggda på intervjuer Min tid. Från sex till sexton år, då jag började arbeta med de vuxna,

Läs mer

Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum

Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum Denna version daterad 18 november 2014 Notera att denna sammanställning enbart gäller rapporter av grävningar och inventeringar.

Läs mer

Ekebyhov. Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland. Lisa Sundström. Rapport 2008:16

Ekebyhov. Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland. Lisa Sundström. Rapport 2008:16 Ekebyhov Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland Lisa Sundström Rapport 2008:16 Ekebyhov Kulturmiljöanalys Ekebyhovs slottsområde, Ekerö socken och kommun, Uppland Lisa

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2007

Verksamhetsberättelse 2007 Verksamhetsberättelse 2007 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen den 26 mars 2008 Vår vision är: Kulturarv i vardagen - berikar och berör! Vår verksamhetsidé

Läs mer

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9

Innehållsförteckning. Fadderverksamhet För vad och hur?... 9 Till läraren Du som har den här skriften i din hand har redan kanske funderat på att skolan eller klassen ska bli fadder för någon historisk lämning i närheten av skolan. Hembygden på Gotland passar ovanligt

Läs mer

Gräv där du får. Årsredogörelse från Kulturmiljöfunktionen 2013 LÄNSSTYRELSEN HALLAND. Samhällsbyggnadsenheten/Kulturmiljöfunktionen

Gräv där du får. Årsredogörelse från Kulturmiljöfunktionen 2013 LÄNSSTYRELSEN HALLAND. Samhällsbyggnadsenheten/Kulturmiljöfunktionen Gräv där du får Årsredogörelse från Kulturmiljöfunktionen 2013 LÄNSSTYRELSEN HALLAND Samhällsbyggnadsenheten/Kulturmiljöfunktionen Förord Kulturmiljöfunktionens populära årsredogörelse har i år temat uppdragsarkeologi.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum

Verksamhetsberättelse 2009. Stockholms läns museum Verksamhetsberättelse 2009 Stockholms läns museum 1 Stockholms läns museum, Nacka, 2010 2 Verksamhetsberättelse 2009 för Stiftelsen Stockholms läns museum Antagen av stiftelsens styrelse 2010-04-15 3 Den

Läs mer

LÄRARHANDLEDNING INLEDNING FÖRDJUPNINGSTEXTER ARBETSUPPGIFTER LITTERATURFÖRSLAG FAKTABLAD

LÄRARHANDLEDNING INLEDNING FÖRDJUPNINGSTEXTER ARBETSUPPGIFTER LITTERATURFÖRSLAG FAKTABLAD LÄRARHANDLEDNING I boken SPÅR finns många exempel på stora och små sevärdheter och utflyktsmål i Västerbottens län. Det finns mycket att upptäcka i närmiljön, spår som berättar om den egna bygdens historia.

Läs mer

Njaarke. renskötsel i tre årtusenden

Njaarke. renskötsel i tre årtusenden Njaarke renskötsel i tre årtusenden Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum är en stiftelse med säte i Östersund. I stiftelsen sitter representanter för Härjedalens sameförening, Frostviken- Hotagens sameförening,

Läs mer

Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän

Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän Britta Wennstedt & Kjell 2007 Arkeologisk förundersökning, gravhög RAÄ 7:3, Bokenäs socken, Bohuslän, Uddevalla kommun, Västra Götalands

Läs mer

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn Arkeologi i skolan -Att jaga sammanhang i det förfl utna Text: Helén Lilja med bidrag av Elisabeth Ekstam och Lena Holmgren Textredigering: Eva Holmestig Tecknade illustrationer: Tina Lundgren Foto: Evelyn

Läs mer

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland

Vallen under 9000 år. Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning av fornlämning RAÄ 175, Växjö sn, Småland Redaktör Britta Wennstedt Edvinger 2006 Vallen under 9000 år Rapport över arkeologisk undersökning

Läs mer

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc

1262 AMS; Titel: Historia kring Aske; År: 1974 Placering: p7 Flik2:15; Tema: ortbeskr.aske; Källa: hist.aske; Typ: stenc UKF: s HEMBYGDSSAMLING Innehållsförteckning böcker, skrifter, artiklar, excerpter, anteckningar m.m. Placering i bokhyllor och pärmar Se register över pärmar Använd Adobes sökfunktion Ctrl+Shift+F Alla

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige.

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige. VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Bilagor Bilagor Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm Telefon:

Läs mer

KVARTERET KABELVERKET m.fl.

KVARTERET KABELVERKET m.fl. KVARTERET KABELVERKET m.fl. SOLBERGA, STOCKHOLM FÖREKOMST AV FORNLÄMNINGAR ANTIKVARISK UTREDNING JUNI 2013 Antikvariska konsultbyrån Fil.dr Staffan Nilsson Torsgränd 25 113 61 Stockholm Telefon och fax

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2003

Verksamhetsberättelse 2003 Verksamhetsberättelse 2003 Kalmar läns museum Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse 2004-04-14 Det övergripande målet för Kalmar läns museum idag är att bidra till att ge historiska perspektiv

Läs mer

Översiktsplan 2004. Faktadel. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76

Översiktsplan 2004. Faktadel. Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 Översiktsplan 2004 Faktadel Antagen av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 Innehåll 1. KRISTINEHAMN I OMVÄRLDEN...2 Administrativ tillhörighet...2 Funktionell region...2 Sverige 2009 - förslag till vision...2

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 Gärdslösa kyrka Gärdslösa kyrka Verksamhetsberättelse 2010 Jenny Nyström och Curt Stoopendaals stiftelse Fastställd av styrelsen 23 mars 2011 Visste du detta om? hade 120 000

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Planprogramområde Herstadberg

Planprogramområde Herstadberg UV ÖST RAPPORT 2004:58 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 1 Planprogramområde Herstadberg Planeringsunderlag för Herstadberg och Loddby Kvillinge socken Norrköpings kommun Östergötland Dnr 421-3399-2004 Pia

Läs mer

Kraftverkssamhället PORJUS

Kraftverkssamhället PORJUS Kraftverkssamhället PORJUS Innehåll Förord 2 Norrbottens teknologiska megasystem 3 Vad är riksintresse? Varför är Porjus riksintresse? 4 Vad är kulturhistoriskt värdefullt i Porjus? Bygden idag 5 Utveckling

Läs mer

Södra Munksjöområdet historisk dokumentation och kulturhistorisk värdering

Södra Munksjöområdet historisk dokumentation och kulturhistorisk värdering Södra Munksjöområdet historisk dokumentation och kulturhistorisk värdering JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2008:63 Bo E Karlson, Anette Lindgren & Ådel Vestbö Franzén Södra Munksjöområdet

Läs mer

Örebro stad. Byggnadsnämnden.

Örebro stad. Byggnadsnämnden. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Örebro stad. Byggnadsnämnden. 2014-10-03 Historik Verksamhetstid 1857-1970, handlingar omfattar tiden 1783-1970 Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden hade fram till år 1960

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Innehåll Utställningar i museet 5 Utställningar i Konsthallen 10 Minnesluckan 14 Järnvägsmuseet 14 Filmmuseet 14 Åhus museum 15 Vandringsutställningar 15 Pedagogik & program

Läs mer

härnösand Från spännande historia till levande kulturarv.

härnösand Från spännande historia till levande kulturarv. härnösand Från spännande historia till levande kulturarv. Bakom varje ortsnamn finns ett arv från förr. Här berättar vi varför det blev som det är. Läs och lär. Och välkommen hit! Östanbäcken. härnösands

Läs mer

Handbok. i fornminnesvård ROBERT DANIELSSON HANDBOK I FORNMINNESVÅRD

Handbok. i fornminnesvård ROBERT DANIELSSON HANDBOK I FORNMINNESVÅRD Handbok i fornminnesvård ROBERT DANIELSSON Handbok i fornminnesvård ROBERT DANIELSSON med bidrag av Karna Jönsson, Runo Löfwendahl och Thorgunn Snædal RIKSANTIKVARIEÄMBETET Box 5405, 114 84 Stockholm

Läs mer