HANDLINGAR OM JOKKMOKKS SOCKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR OM JOKKMOKKS SOCKEN"

Transkript

1 Volym 1-8 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 9-11 Sjöreglering, kraftstationer. Volym 12 Historia, Jokkmokks samhälle. Volym Jokkmokks samhälle. Volym 15 Kyrkor, Kyrkogården Volym 16 Tingshuset, Hembygdsgården/Hembygdsföreningen. Volym 17 Jokkmokks marknad, Samernas folkhögskola. Volym Jokkmokks museum - Ajtte. Volym Byar och gårdar. Volym 40 Övrigt FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Fyndförteckningar från SHM och anteckningar om fynd och nybyggen, utan år. Manus om arkeologiska fynd, bl.a. pilspets från Storbacken, utan år. Notering om spökerier vid Själlarimheden och om ev. forngrav Skiss på kniv från Kotjerimselet, utan år. Ang. uppsats och fynd från gamla begravningsplatsen Ang. lämningar vid Porjus Förteckning över fullmakter för Ullenius 1932 (?). Beviljandet av fullmakt för undersökning vid Lillselet, Karatsjön /34 Ang. grävning på Jokkmokks ödekyrkogård (med 0134/34). 0554/38 Ang. fynd från Vuotnajaur. 0558/38 Ang. keramikboplats, Luspebryggan (med 0559/38). 0574/38 Ang. järnåldersfynd från Nautejaur (med 0578/38 och 0612/38). 0651/38 Ang. inköp av spjutspetsar och holkyxa från Nautasätno, Nautejaur. 0036/39 Ang. fynd från Jokkmokk och Gällivare socknar. 0468/39 Förteckning över stenåldersfynd från Jokkmokks socken. Beskrivning av eldstad på Lappisudden i Holmträsk Acc:nr 169. Beskrivning av eldstad på Sneudden i Holmträsk Acc:nr /39 Anhållan om undersökning av Luspebryggan. 0817/39 Ang. beskrivning av fyndplatser. 0339/40 Ang. undersökning av Luspebryggan (med 0173/44 och 0174/44). 0163/41 Ang. fotografier av marknaderna i Jokkmokk och Arjeplog. 0218/41 Ang. kopior av eldslagningssten. 0040/42 Ang. fotografier från Storholmen i Vajkijaur. Skiss över Karatj Acc:nr /43 Ang. stenmur.

2 0328/44 Begäran om kopior av handlingar rörande fyndet vid Storholmen, Vajkijaur. 0355/44 Ang. fynd vid Harsprångsfallet (med 0356/44 och 0369/44). 0014/45 Ang. fynd av sten vid kvarn. 0163/49 Skisser från Tokkasträsk, stensättning. 0168/49 Ang. ev. undersökning av fyndplats för yxa och sländtrissa, Norra Strömnäs. 0054/51 Begäran om komplettering av fyndförteckning från /51 Ang. smältgrop för järn. 0095/51 Ang. fynd av kranium. Ang. skolbok om Jokkmokks socken /52 Manus till föredrag om Samernas folkhögskola. 0046/55 Ang. ev. fornfynd i Dalen, pilbåge från Sikån (med 0053/ /72, 0880/72, 1481/72, 1824/72, 0180/73, 0236/73 och 0476/73). 0055/56 Ang. återsändandet av Jokkfallskidan. 0092/55 Ang. träfynd från Dalen. 0069/56 Ang. skelettmaterial från sjukstugetomten. 0025/57 Ang. reglering av Lilla Lule älv och Pärlälven. 0099/57 Ang. rundtur i Luleå med omnejd. 0098/58 Ang. fynd i Porsi. Ang. fynd /59 Ang. robotskjutfält i Norrbotten (med 0372/60, 0296/61 och 0233/63). 0068/61 Ang. konservering av skida. 0083/61 Ang. informationstavla vid Luleluspen. 0125/62 Ang. fornminne i Porsi. 0279/62 Ang. inlämnat fynd, del av båt, vid Koikul. 0280/62 Ang. skelettfynd vid sjön Langas. 0285/62 Ang. stenåldersfynd längs vägen Jokkmokk - Kvikkjokk. 0338/62 Ang. bebyggelse vid Telejaure, Sikå revir. 0339/62 Ang. fångstgropar - Porsiavan i Stora Lule älv. 0352/62 Ang. husrester, Murjek (med 2001/0796). 0174/63 Ang. undersökningar inom Stora Lule älvs område. 0235/63 Ang. stenåldersfynd vid Lilla Luleälv (med 0257/66, 0389/66 och 0489/66). 0140/64 Ang. väg i närheten av Staloliokta inom Padjelanta nationalpark. 0220/64 Ang. fornfynd vid Larvesjön. 0246/64 Ang. fornminnesplatser. 0251/64 Ang. begravningsplatsen Kaltisjokk (med 0207/66, 1590/69 och 1695/69). 0287/65 Arkeologiska undersökningar vid byggandet av Parkifors kraftverk (med 0254/66). 0570/66 Ang. ev. gravar, Nausta (med 0583/66 och 2001/0781). 0644/66 Ang. bodarna i Tjåmotis (med 1695/73). 0161/67 Ang. slagg (?), Järtajaure (med 2001/0801). 0541/67 Ang. fynd vid Seitevare.

3 0580/67 Ang. kåtatomter och offerplats vid Sulitelma. 0731/67 Ang. fornlämning, Vaikijaure (med 2001/0766). 0737/67 Ang. härd vid Varjisträsk. 0897/67 Ang. lämningar efter Jokkmokks äldsta kyrka. 0224/68 Ang. fynd från Lenatorp. 0625/68 Ang. fynd från lappläger i Kvikkjokksområdet. 1272/68 Ang. skriften "Fritid vid Pärlälven". 0147/69 Ang. rapport över undersökningar vid Karats (med 0320/69 och 0321/69). 0665/69 Ang. besiktning av "husgrunder" i Kirkkotievva, Peski. 1651/69 Ang. stenramar vid Murjek. 1695/69 Ang. rapport om begravningplatsen vid Kaltisjokk, Messaure. 1713/69 Ang. fynd av skida vid Lillselet, Pärlälven. 0776/69 Ang. kvarn i Kuokka (med 0776/69, 0117/69, 0374/70, 1130/70, 1370/70 och 1692/71). 1603/70 Ang. härdar (lappvall) vid Stuor, Stenudden. 0005/71 Ang, fångstgropsystem mellan Messaure och Nattavara samt skrapa från Kalludden. 0334/72 Ang. stenföremål funna vid Kårtejaur. 0870/72 Ang. konservering m.m. av Kuouka Varggård. 1014/72 Ang uppteckningar av Ernst Manker (med 0877/74, 1206/74, 1214/74, 1247/74, 1269/74 och 0257/75). 0244/73 Ang. årsboken, Borgarbacken vid Vuollerim samt symposium om glacialhistoria och vegationsutveckling (med 0318/73 och 0285/74). 0862/73 Ang. inlämnade föremål (med 1632/73, 0020/74, 1490/74 och 1492/75). 0966/73 Ang. stenformation vid Lulep Vartos. 1804/74 Ang. lappläger i Varjisträsk (med 0054/75 och 1143/75). 1489/74 Ang. ev. fornlämningar vid planerad kraftledning Messaure-Boden-Finska gränsen. Handlingar om Koivo lappvall i Jokkmokk: (dnr 0411/46, 0034/47, 0195/48, 0196/48, 0197/48, 0204/48, 0245/48, 0246/48, 0018/61, 0315/68 [med 1632/69, 1342/70, 1498/70, 1638/70, 1648/70, 1700/70, 1957/70, 0020/71, 0270/71]. Se även volym FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Inventering Sitojaure, Jokkmokk sn. (kopia) 0154/75 Tillstånd till röjning på Kyrkostaden 1: /75 Ang. stensättning vid Njåtjosvagge (med 1293/75). 1944/75 Ang. förmodad fornlämning i Tjåmotis. 0015/76 Ang. ev. fornlämningar vid kraftledning Porjus-Gällivare, Jokkmokks och Gällivare socknar.

4 0560/76 Ang. undersökning kring Lautak och Njerekjaure, Sareks nationalpark. 0802/76 Ang. inventering inom Tjäkovarats kraftverks dämningsområde, Lilla Lule älvs källområde. 1120/76 Ang. sjöregleringsinventering vid Sitojaure (med 1200/76 och 1553/76). 1179/76 Ang. undersökningar vid Randi kraftverk, Lilla Lule älv. 1181/76 Ang. undersökningar vid Parki kraftstation och Skalka reglering. 1197/76 Ang. uppförande av stugby vid Vaggevare lappläger. 1499/76 Ang. härdar på Kuorpåives sluttning, vid Tjåmotis. 1500/76 Besiktning av fornlämningar vid Stora Sjöfallet. 0213/77 Ang. markägarförbindelse över Hembygdsgården i Jokkmokk. 0273/77 Förslag till kommunöversikt för Jokkmokks kommun. 0795/77 Ang. naturvård på Kvikkjokks delta (med 0867/77 och 1244/78). 0866/77 Ang. kulturhistoriska besiktningar vid Luleå älv. 0948/77 Tillstånd till arkeologisk utgrävning i Padjelanta. 1232/77 Tillstånd till arkeologisk undersökning, Kutjaure (med 1552/77). 1742/77 Ang. föredrag om fornlämningar och Jokkmokks hembygdsförening. 0349/78 Ang. arkeologisk undersökning 1976 i Sitajaure. 0769/78 Ang. kulturhistorisk inventering vid Langas, Stora Lule älv. 1829/78 Ang. skopa av sten funnen vid Virijaure. 1936/78 Ang. fångstgropar vid sjön Purkijaur, Brändön. 0079/79 Ang. information om fornminnen inom Padjelanta och Muddus nationalparker. 0634/79 Ang. upprustning av stolpbodar i Tjåmotis (med 0853/79, 1097/79, 1683/79, 1983/82 och 1437/84). 1204/79 Förfrågan om karta över fornminnen. 0278/80 Ang. markägarförbindelse för Koivo lappvall. Ang. påträffad spåtrumma vid Kutjaure /70 Ang. arkeologiska undersökningar 1968 inom Parkifors dämningsområde. 0956/80 Ang. provundersökning vid Sitojaur. 1096/80 Ang. tillstånd till undersökning av boplatser, fångstgropar m.m., vid Sierre, Rautåive-Vaisaluokta och Sirkesluokta-Stora Lule vatten. 1373/80 Ang. fornvårdsobjekt Kvikkjokk,

5 objekt /80 Ang. erbjudande av skogstorp vid Varjisträsk. 0998/81 Ang. tillstånd till undersökningar vid Nelkerim och och Järtajaure. 1553/81 Ang. husgrund på Silpatjåkko m.m. 1725/81 Ang. överföring av fornlämningar nr 121 och 122 i Gällivare till nr 255 och 256 i Jokkmokk och nr 37 i Jukkasjärvi till nr 32 i Pajala. 0146/82 Ang. vårdplan fornvårdsobjekt nr 66, fångstgropssystem Kuoka, Raä /82 Ang. "lappkåta" vid Tjaveltjaur (med 0282/82 och 0365/82) 0492/82 Ang. vårdplan Granuddens kvarn, objektnummer 67 (med 1978/82, 1984/82 och 1199/83). 1979/82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 57, Koivo Lappvall, NM /82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 35, Varghage, Koka, Raä 366 (med 0352/83). 1981/82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 27, Vareluokta, Raä /82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 37, Nautijaure, slåtterlandskap och byggnader, NM /83 Ang. upprustningsbidrag av fjällnybygget Skaite. 0285/83 Ang. utgrävningar och inventeringar m.m. vid sjöar. 0303//83 Ang. upphittat en borrad stockledning/pipledning vid ledningsgrävning. 0332/83 Ang. vårdplan fornvårdsobjekt nr 83 flottningsdamn, Mattisudden, NM /83 Ang. beredskapsarbete, utgrävningar (med 0725/83 och 0995/83). 0792/83 Slutredovisning boplats Purkijaureområdet (Luleälvsprojektet). 1290/83 Ang. förmodade fornlämningar, Stenträsk. 1543/83 Ang. fångstgropssystem Mellan Tjåmotis-Kourpars (med 1669/83). 0120/84 Ang. uppgifter om byn Kitjok. 0969/84 Ang. tillstånd till borttagande av fornlämning, kv. Järven, Jokkmokk. 1438/84 Besiktningsprotokoll för fornvårdsobjekt nr 17, Granuddens kvarn, NM /85 Ang. kulturhistoriska lämningar, Stora Sjöfallet. 0654/85 Ang. pilspets, Sarek (med 2001/0760). 1353/85 Redovisning av arkeologisk undersökning, Älvnäset, Vuollerim. 1489/85 Ang. tillstånd till provundersökning av fångstgrop i system Raä 212, Vuollerim 36: /86 Ang. "liggande hönor" i Sarek (med 0026/86, 0402/86 och 0077/87). 0207/86 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 27,

6 fångstgropar Vareluokta, Raä /86 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 45, Lappska bodar Tjåmotis, NM /86 Ang. planerad väg vid Akatjvare. 1729/86 Ang. fornvårdsobjekt nr 36, boplats m.m., Jertajaure, Raä /86 Ang. undersökningstillstånd för björngrav vid Karats (med 1048/86). 1549/86 Ang. besiktning m.a.a. av planerat kraftverk vid Anajokk. 1730/86 Ang. fornvårdsobjekt nr 57, Koivo lappvall, NM /86 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt nr 83, Flottningsdamn, Mattisudden, NM 41 (med 1107/87). 1733/86 Ang. fornvårdsobjekt nr 35, Varghage, Kuoka, Raä FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0118/87 Ang. fornlämningar i Sareks nationalpark. 0905/87 Arkeologisk undersökning i kv. Talvatis och kv. Jabmek, Jokkmokk (med 1376/87). 0921/87 Ang. tillstånd för ingrepp i fast fornlämning, kyrkogården, Gamla kyrkan. 1100/87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 37, slåtterlandskap med byggnader, Nautijaur, NM /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 37, kvarnmiljö, Granuddens kvarn, NM /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 45, lapska bodar i Tjåmotis, NM /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 35, varghage, Kuouka, Raä /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 57, lappvall, Koivo, NM /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 66, fångstgropssystem, Andrénbäcken, Raä /87 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 36, boplats, fångstgropar, Jertajaure, Raä /88 Ang. tillstånd att rubba, förändra eller bortta fast fornlämning RAÄ vid Gamla kyrk och marknadsplatsen, Prästbordet 1: /88 Rapport över antikvarisk kontroll på kyrkogården, Gamla kyrkan, Prästbordet, kv. Bogård. 0925/89 Ang. tillstånd att undersöka fornlämningar, samiska fångstboplatser, utan Raä-nr, Salohaure. 0926/89 Tillstånd till metallsökare inom fornlämningsområden i Jokkmokks, Gällivare och Jukkasjärvi socknar. 0930/89 Ang. fornlämningar vid Telejaure. 1146/89 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 67, kvarn, Granudden, NM /89 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 83, damm, Mattisudden, NM /89 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 36, boplatsgropar m.m., Jertajaur, Raä 20.

7 0914/90 Ang. upplysningar om Kirkkitievva, Peski. 0930/90 Ang. uppgifter om Vuollerimutgrävningarna. 1488/90 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 36, boplats, fångstgropar, Jertajaure, Raä /90 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 35, Kuouka varghage, Raä /90 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 66, fångstgropssystem, Andrénsbäcken, Raä /91 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 67, kvarnmiljö, Granuddens kvarn, NM /91 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 45, lapska bodar, Tjåmotis, NM /91 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 83, flottningsdamm, Mattisudden, NM /91 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 37, slåtterlandskap, Nautijaur, NM /91 Ang. fältarbeten för allmänna kartläggningen /91 Ang. boplatsvall på Vuollerim 5: /92 Ang. tillstånd att provundersöka fångstgropar utan Raä-nr, Suokejaure, Luospåivejåhkå, Vaisakuokta samt Muddus. 0728/92 Tillstånd till metalldetektor vid arkeologiska undersökningar i Jokkmokks, Gällivare och Jukkasjärvi socknar. 0868/92 Tillstånd till undersökning av fornlämning utan Raä-nr vid Kaltisluokta. 0925/92 Arkeologisk utredning Varjisåvattnet 4: /92 Ang. tillstånd att undersöka fornlämning utan Raä-nr, Vuollerim 5: /92 Ang. medel för kulturmiljövård, stenåldersboplatser i Vuollerim och Överkalix, Jokkmokks och Överkalix socknar. 0049/93 Ang. arkeologisk undersökning, Allmäningsskogen (med 0226/93). 0520/93 Ang. tillstånd att undersöka fornlämningar utan Raä-nr, fångstgropar vid Muddusjåkkå inom Muddus nationalpark och vid Tjärrovaratj, Appakis domänreservat inom Jokkmokks kronoöverloppsmark. 0541/93 Ang. arkeologisk undersökning på Killingholmen, Järtajaure. 0704/93 Ang. tillstånd till metalldetektor inom Jokkmokk, Gällivare, Jukkasjärvi, Pajala och Junosuando socknar. 0712/93 Arkeologisk utredning m.a.a. vägbredning riksväg 45, vägstäckan Norra Akkats-Ligga (med 0994/93 och 1636/93). 0740/93 Ang. tillstånd till undersökning av fornlämningar utan Raä-nr, fångstgropar i Sierkak, Ahutjkårså, Kisuris/Kutjaure, Abisko/Kårsåjåkko och Pålnoviken, Jokkmokks och Jukkasjärvi socknar. 1291/93 Ang. brev och fynd påträffade vid städning av rum vid fotolabbet.

8 1645/93 Arkeologisk utredning, Vuollerim 25: FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0030/94 Ang. uppgifter om fornlämningar i Jokkmokks, Gällivare och Edefors socknar. 0595/94 Arkeologisk utredning Norra Akkats-Ligga, riksväg /94 Arkeologisk utredning Haraudden 1: /94 Ang. ev. stenyxa funnen på Ålloluokta 1: /94 Ang. tillstånd till borttagande av skelettfynd vid Jokkmokks vårdcentral, Raä nr /94 Ang. kvarnbyggnad i Luovaure. 2210/94 Arkeologisk undersökning Raä 148, Tallholmen, Purkijaure (Granholmen 1:3) (med 2211/94). Fornminnesinventering i Jokkmokk /95 Arkeologisk utredning, väg 45, delen Porjus-Muddus. 2118/94 Ang. anmälan av utförd arkeologisk undersökning Kyrkostaden 1:275, fornlämning /95 Ang. fornlämningar nära Haraudden 1: /95 Ang. fornvårdsobjekt 26, Kamjokk. 0583/95 Rapport boplats 1203, Raä 135, Randikaure. 1045/95 Ang. tillstånd till metalldetektor inom Jokkmokk, Gällivare, Jukkasjärvi och Junosuando socknar. 1201/95 Förfrågan om kopior av fornlämningsöversikter samt förekomst av fornlämninngar på Lyckan. 1821/95 Ang. tillstånd till att ytplocka på fornlämningar Raä 141, , , 1259, 1847, 2003, boplatser av stenålderskaraktär, på öarna Tallholmen och Granholmen i Purkijaure. Arkeologisk undersökning efter Stora Lule älvs sjösystem, Jokkmokks och Gällivare socknar, (Rapport från Ajtte), FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Undersökning - Gamla kyrk- och marknadsplatsen Raä 59: Dnr 0322/64 (med 0628/66, 1208/71, 0112/73, 0258/73, 0338/73, 0487/73, 0669/75, 1026/75, 1134/75, 1176/75, 1852/75, 0164/76, 0742/76, 1570/76, 1367/77, 1376/77, 1606/77, 1715/77, 1796/77, 0920/78, 1065/78, 0018/79, 1824/81); 1625/70 (med 0161/71, 1093/71, 1441/71, 0922/72, 1022/72, 1023/72, 1104/72, 1115/72, 1157/72, 0521/74, 0553/74, 0707/74 och 0719/74); 1314/71; 1401/71; 0857/72 (med 0864/72 och 0389/77); 1030/73; 1704/77; 0099/80 (med 0229/83 och 0287/83); 0216/80; 1985/82; 1118/86; 0156/93. Fältanteckningar Utkast till rapport, utan år. Rapport, G:a kyrk- och marknadsplatsen, Jokkmokk

9 ( ) 0837/83 även om Gamla kyrkplatsen och Avaviken 1:3 i Arvidsjaurs sn. 0390/77 Ang. konservering av fynd från Silververket i Kvikkjokk och Gamla kyrk- och marknadsplatsen i Jokkmokk samt analys från Gullön, Arvidsjaurs sn (med 0391/77 och 0399/81). 1234/83 Ang. fornlämningar vid museet. 0065/84 Arkeologisk undersökning (med 0164/84, 0686/84, 1304/84, 1498/84 och 0496/86). 0023/85 Arkeologisk undersökning, museets parkering (med 0470/85, 1572/85, 1712/85 och 0735/87). Ang. datering från utgrävningarna /85 Ang. Datering av kolprover från Fjällmuseet Ajtte (med 1848/85) FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Gamla kyrk- och marknadsplatsen: 1508/78 Ang. fornfynd vid sjukstugan i Jokkmokk, gamla kyrk- och marknadsplatsen (med 0792/79) 1534/88 Arkeologiska rapporter, fornlämningar 57-58, vid vårdcentralen och den samiska folkhögskolan. Anteckningar, kartor m.m. ca FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Gamla kyrk- och marknadsplatsen: 1534/88 Arkeologisk rapport, fornlämningar 57-58, vid Ajtté. Anteckningar, ritningar m.m FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Handlingar om Kvikkjokks silververk: 1092/69 Ang. Kvikkjokks smältverk och Jokkmokks gamla kyrkplats (med 1312/69, 0167/70, 1173/70, 1332/70, 1372/70, 1394/70, 1415/70, 1550/70, 1623/70, 1642/70, 1943/70, 0746/71, 0898/71, 0991/71, 0997/71, 0998/71, 1012/71, 0554/72, 0747/72, 0781/72, 1650/72, 0105/73, 0278/73, 0688/73 och 0895/74). 0898/70 Ang. beredskapsarbete (med 0984/70 och 1127/70). 1228/70 Ang. arkeologisk utgrävning av Gammelgården, Kamajokk, Kvikkjokk (med 1416/71). 0321/72 Ang. arkeologiska undersökningar i Kvikkjokk och Jokkmokk (med 1840/72). 1029/74 Ang. smältverket, Kvikkjokk och Silpatjåkko m.fl (med 1029/74, 1161/74, 1336/74, 2027/74, 1323/75, 1382/75, 1563/75 och 1979/75). 0732/77 Ang. fynden från undersökningen av Silververket i Kvikkjokk. 0196/83 Ang. fornlämningar vid Kamajokk, Kvikkjokk. 0209/86 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt 26,

10 silververk, Kvikkjokk. 1285/86 Ang. smältverket i Kvikkjokk m.m. Fältanteckningar SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER, KRAFTLEDNINGAR Ang. reglering av Pärlälven, Stora och Lilla Lule älv, Blackälven m.fl.: Dnr 0214/50 (med 0198/50); 0056/56; 0047/57; 0093/57; 0138/57; 0143/57; 0022/58; 0063/58; 0077/58; 0021/59; 0054/59; 0088/59; 0017/60; 0280/60; 0403/60; 0028/61; 0080/61; 0139/61; 0258/61; 0265/61; 0028/62; 0393/62 (med 0198/63); 0342/64; 0419/64; 0853/69; 0732/70; 0813/70 (med 0863/70, 1107/70 och 0489/71); 0861/70; 1098/70 (med 0488/71); 1682/72 (med 0266/73, 0413/73 och 0606/73); 0940/73 (med 0558/74); 1842/73; 0793/74; 0519/76; 0864/77; 1095/85 och 1505/90. Kraftledningar: Dnr 0247/64 Seitevare-Ligga; 0666/66 Vietas-Harsprånget (med 0846/66); 0780/67 Letsi-finska gränsen; 0012/60 Messaure-Vargfors (med 0209/61 och 0216/61); 0329/62 Vaikijaure-Akkats kraftstation; 1437/69 Harsprånget-Vitåfors, Porjus-Kiruna i Jokkmokks och Gällivare socknar; 0540/74 Randi-Vajkijaure (med 0669/74). 1171/79 Ang. Luleälvens effektutbyggnad etapp 2, Jokkmokks, Edefors, Överluleå och Nederluleå socknar SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER, KRAFTLEDNINGAR 1445/84 Ang. kulturhistorisk dokumentation efter Stora Lule älv (Stora Sjöfallet) (med 1708/84, 1838/84B, 1880/84, 1881/84, 1882/84, 1974/84, 2057/84, 2112/84, 2129/84 och 0145/85) SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER, KRAFTLEDNINGAR 1636/84 Ang. dokumentation av Vattenfalls anläggningar längs Lule älv, med bilagor (med 1637/84, 1748/84, 1749/84, 1750/84, 1751/84, 1752/84, 1753/84, 1754/84, 1755/84, 1756/84, 1757/84, 1758/84, 1759/84, 1760/84, 1761/84, 1762/84, 1763/84, 1764/84, 1765/84, 1766/84, 1794/84, 1795/84, 1796/84, 2173/84, 0167/86, 0021/92, 0076/92 och 0167/92). Dokumention efter Luleälven, Saltoluokta och Björkudden vid Langas: 0656/90; 0012/92 (med 0175/92). 0946/86 ningsklipp.

11 Dokumenation efter Luleälven, Porjus och Jaurekaska: 0495/88; 0615/89 (med 0957/89, 0361/90, 0593/90, 0013/92, 0014/92, 0172/92 och 0174/92); 0624/89 (med 1158/89). 11b - Porjus. Vattenfall. ningsklipp HISTORIA Jokkmokks kommuns utvecklingshistoria från år 1870, manuskript, ej komplett, utan år. Avverkningsplan för Jokkmokks sockens allmänningsskogar 1904, avskriften utan år. Acc:nr /39 Förfrågan om källor för skolbok om Jokkmokks socken (med 0308/39 och 0531/39). 0077/51 Brev om avstängning av område. Ang. täkt vid Pakko, Harsprånget /55 Ang. praktikplats m.m. Ang. bildande av Padjelanta nationalpark /61 Ang. kraftledning Messaure-Vargfors och radiostationer i Arvidsjaurs och Pajala socknar. 0146/62 Ang. flygfotograferingar i Tjaktjaurtrakten. 0344/62 Ang. fritidsbebyggelse vid Järtajaure. 0163/63 Ang. fotografier av Pärlälvens flodområde. 0022/64 Ang. fritidsbebyggelse vid Telejaure. 0173/65 Ang. rapporter, Ume älv, Stensele socken och Stora Lule älv, Laxede, Jokkmokks socken. 0178/65 Ang. avlysning av allmänna flottleder i Lilla Lule älv med biflöden ned till Porsi kraftstation. 0329/66 Ang. ny radiostation vid Jokkmokk (med 0633/66 och 0695/66). 1157/70 Ang. äldre litos för påseende (Njommelsaska, Kajtomfallet och Saggatträsk), Kajtomfallet saknas (med 1398/70 och 1514/70). 0168/92 Ang. turist- och rallarstigen Gällivare-Porjus. JOKKMOKKS SAMHÄLLE Redogörelse för branden i Jokkmokk 1751, utan år. Avskrift av domar från , avskrift /41 Förfrågan om äldre skrivteckens betydelse. 0025/52 Ang. författaren Valter André Harris resa i Norrland. 0196/52 Ang. föredrag om samiska högskolan. 0122/62 Ang. fotografier från Jokkmokk. 0201/63 Ang. stadsplan för kv. Jabmek (med 0134/63). 0262/63 Ang. vårdhemmet. 0593/66 Ang. ny sjukstuga i Jokkmokk (med 0622/66, 0034/68, 0001/69 och 0341/69). Frågelista om fynd av samiska föremål, utan år. 0013/67 Ang. anslag till symposium. 0675/71 Ang. markarbeten kring kyrkoherdebostället. 1820/71 Ang. byggnadsplan för Älvsborgsområdet. 0936/73 Ang. viltforskningsstation på Kyrkostaden

12 1:2 (med 1066/73). 0985/73 Stadsplan för kv. Lommen m.fl., Kyrkostaden. 1509/73 Stadsplan för kv. Herrgården och Forsnäs. 1593/73 Stadsplan för kv. Hästen och Björnen. 1479/74 Stadsplan för kv. Renen, Gumsen och Fåret. 2037/74 Ang. beredskapsarbeten i Jokkmokks och Pajala socknar. 0003/75 Ang. planerat nationalparksmuseum. 0342/75 Ang. lån av föremål för utställning. 0697/75 Stadsplan för Kyrkostaden 1: /75 Ang. husgrunder vid hembygdsgården. 1649/75 Stadsplan för kv. Hemmet m.fl. 1318/77 Ansökan om byggnadslov för Kyrkostaden 1:2, Norrbottensgård. 1048/78 Förslag till områdesplan för Jokkmokk. 1096/79 Stadsplan för kv. Ängen. 1074/80 Stadsplan Kyrkostaden, industriområde. 1469/80 Områdesplan för Jokkmokk. 1520/80 Stadsplan för Bäckaskogs industriområde. 1521/80 Stadsplan för Skabrams industriområde (Prästbordet, Notudden, Kyrkostaden 1:2 m.fl.). Ang. bidrag till restaurering av Björnen 5, 6 (dnr saknas) JOKKMOKKS SAMHÄLLE 0927/81 Förslag till programskiss för centrumplan Jokkmokk. 0999/81 Stadsplan för kv. Tackan (med 1000/81). 1469/81 Stadsplan för Forsnäs industriområde. 1915/81 Stadsplan för kv. Lejonet. 1917/81 Stadsplan för Stenstorp. 0504/82 Stadsplan för kv. Lammet. 0917/82 Ang. Linnésamfundet Polcirkeln (med 1818/82). 0309/83 Stadsplan för Stenstorp. 0310/83 Stadsplan för idrottsplats. 0768/83 Stadsplan för kv. Järven. 0815/83 Planförslag för Jokkmokk. 1369/83 Ang. centrumplan för Jokkmokks samhälle. 0095/84 Vårdplan objekt nr 84 Nybyggarmuseet, Jokkmokk, NM /84 Stadsplan för Forsnäs industriområde. 0584/84 Stadsplan för Nyborgsområdet. 0586/84 Stadsplan för Nybyggarmuseet, Prästbordet 1:40 m.fl. 0838/84 Byggnadsplan för Älvsborgsområdet. 1479/84 Stadsplan för kv. Fåret (norra delen). 0217/91 Ang. renovering av Kyrkostaden 1:54 (med 0218/91, 0377/91 och 1146/92). 1085/94 Ang. upprustning av handelsgård, Kyrkostaden 5, /94 Kallelse till möte med referensgrupp för

13 Jokkmokk. 1242/95 Ang. utställningen "Leksaklandet". 1301/95 Utredning för ny arkiv- och biblioteksfunktion i Jokkmokk (med 1592/95). 1311/95 Ang. ansökan om anslag för samiska flyttningsleder JOKKMOKKS SAMHÄLLE Handlingar om Bio Norden: Dnr 0440/90; 0501/91 (med 609/91); 0693/92; 1048/92 (med 1050/92, 1379/92, 0488/93 och 0887/95); 1449/93 (med 0453/94). Ombyggnadsrapporter, skrivelser och dagböcker förda vid renoveringen. 14b Handlingar om Bio Norden i Jokkmokk. Kartor, fakturor mm. ningaklipp. Mötesanteckningar. Administrativa förskrifter gällande upprustning. Slutbesiktning. Protokoll. 14c Handlingar om Bio Norden i Jokkmokk. Kartor, fakturor mm. ningaklipp. Mötesanteckningar. Administrativa förskrifter gällande upprustning. Slutbesiktning. Protokoll KYRKOR Handlingar om Jokkmokks kyrka/ Jokkmokks gamla kyrkan , spridda år: bl.a. Uppmätningsritningar, utan år. R 797:1-3. Handlingar om Jokkmokks kyrka/ Jokkmokks nya kyrkan , spridda år: KYRKOGÅRDEN 0369/73 Ang. beredskapsarbete. 1157/80 Ang. klockstapel på kyrkogården (med 0819/81) TINGSHUSET Handlingar om tingshuset: Dnr 0891/39 och 0911/39. Sägen om "lappskalle" som stals, uppteckning utan år. Förteckning över personer på gammalt skolkort, utan år. Inget fotografi finns. Skisser och beskrivningar av gård på Jokkmokks kyrkplats, utan år. HEMBYGDSGÅRDEN/ HEMBYGDSFÖRENINGEN

14 Jokkmokks hembygdsförening: Dnr 0078/54; 0156/54; 0040/55; 1096/67 (med 0180/68, 0301/68, 1010/68, 1618/68, 0534/69, 0712/69, 0725/69, 0263/70, 1193/70, 0722/72, 0761/72, 0991/72, 1116/72, 1255/72, 1622/72, 0359/75 och 0025/77); 0534/71; 0178/72; 0638/72 (med 0639/72); 1831/72; 0770/73; 0796/74; 0708/75; 0115/77 (med 0208/77, 0283/78 och 0311/79); 1742/77; 0905/79; 1477/81 (med 0735/82); 1925/81 och 1363/ MARKNADEN Handlingar om Jokkmokks marknad: Dnr 0145/37 (med 0186/37); 0047/68; 0906/69; 0907/69; 0084/70 (med 0169/70); 0113/71; 1816/71; 0005/72 (med 0067/72 och 0107/72); 0006/72; 0132/74; 0307/74; 2048/75; 0116/75; 0105/77 (med 0197/77); 0001/78; 1676/78; 0003/80; 0311/80; 0835/80; 1967/80; 1998/81; 0002/84; 1868/86; 1623/87 och 1429/91. Jokkmokks marknad - vykortshäfte, vykort, plansch samt handlingar om utställningen Folklivsbilder. Dnr 1931/73 (med 1960/73, 1961/73, 0023/74, 0024/74, 0140/74, 0296/74, 0297/74) och 0196/73; 1544/76; 1598/76; 0044/77; 0144/77; 0145/77; 0240/77, 0327/77; 0875/77; 1812/79; 1919/79; 2000/79; 2020/79; 0038/80; 1179/77; 0039/80; 0086/80; 0291/80; 2032/79 och 0059/80. SAMERNAS FOLKHÖGSKOLA 0428/64 Inbjudan till kurs i sameslöjd. 1163/75 Ang. kurser. 0816/78 Yttrande för plan för markplanering. 0035/80 Ang. invigning av nya lokaler (med 0143/80) JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Ritningar på byggnader och inredning Skrivelser från Hans Beskow 1955 och Kopia på gåvobrev för förvärv av samling /55 och 0210/55 Ang. styrelserepresentant. 0057/61 Ang. medel (med 0058/61). 0266/61 PM om Jokkmokks museum JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Ritningar, ansökningar om medel, protokollsutdrag tjänsteansökningar, årsberättelser m.m. Dnr 0127/56; 0072/56; 0384/60; 0157/63; 0443/65; 0130/65 och 0716/66; 0584/65; 0042/66; 0380/66; 0386/66; 0594/66; 0726/66; 0730/66; 0863/67; 0993/67; 0037/68; 0300/68; 0405/68; 0559/68; 0663/68; 0763/68; 0900/68; 1348/68; 1519/68; 0065/69; 0192/69; 1582/69 (med 1749/69); 1923/69; 2041/69; 2111/69; 2174/69 och 2222/69 samt ej diarieförda handlingar.

15 19b JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Strömska samlingen. Diarieförda handlingar samt förteckningar m.m JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Reglementen, budgethandlingar, protokoll, kallelser, handlingar om föremål m.m. Genomgång och sammanfattning av föremålsfotograferingen Dnr 0133/70; 0736/70; 1237/70; 1509/70; 0059/71; 0075/71; 0159/71; 0440/71; 0499/71; 0525/71 (med 0649/71 och 0953/71); 0880/71; 1313/71; 1545/71; 1566/71; 1612/71; 1615/71; 1789/71; 1248/71 (med 1316/71, 1850/71 och 0713/72) gevär funnet vid Suorva; 0243/72; 0539/72; 0865/72; 0811/72; 0993/72; 1630/72; 0142/73; 0311/73; 0627/73; 1907/73; 1697/73; 1908/73; 0101/74; 0236/74; 0428/74 (med 0563/74); 0670/74; 1198/74; 0891/74 (med 1037/74); 1353/74; 1362/74; 1564/74; 1767/74; 0011/75; 0211/75 (med 0400/75); 0650/75 (med 0904/75); 1614/75 (med 1754/75); 1889/75; 0142/76; 0304/76; 0579/76 (med 0706/76); 0827/76 (med 0953/76); 1115/76; 1449/76; 1661/76 och 1825/76. Dnr 0981/74 Ang. anläggande av ett nationalparkmuseum i Jokkmokk. samt ej diarieförda handlingar JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Kallelser, protokoll, handlingar om samlingarna m.m. Förklaring av samiska tecken, utan år. Dnr 0057/77; 0069/77 (med 0260/77); 0379/77; 0518/77 (med 0639/77); 0638/77 (med 0706/77); 0755/77; 1021/77; 1351/77 (med 1492/77; 1439/77; 1505/77; 1614/77 (med 1700/77 och 1705/77); 1797/77 ang. årsbok; 1817/77; 1825/77; 0092/78 (med 0212/78); 0282/78; 0497/78; 0640/78; 0701/78 (med 0837/78); 0960/78; 1099/78; 1314/78; 1336/78; 1500/78 (med 1610/78); 1581/78; 1599/78; 1611/78; 1612/78 ang. utställningen Taiga och Tundra; 1633/78; 1887/78; 1934/78; 2098/78; 0432/79 (med 0603/79); 0374/79 (med 0446/79, 0449/79, 0709/79 och 0919/79); 0711/79 (med 0896/79); 0842/79 ang vård av silverföremål; 0891/79 (med 1013/79); 1033/79: ang oxpung; 1162/79; 1215/79 (med 1332/79); 1377/79 (med 1463/79); 1735/79 (med 1895/79) och 1918/79. Dnr 1916/79 Ang. Fjällmuseum i Jokkmokk JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Kallelser, protokoll m.m. Dnr 1455/80 Idéskiss Fjällmuseum Jokkmokk. Dnr 0010/80; 0060/80; 0222/80; 0243/80 identifiering av bilder; 0474/80; 0595/80; 0605/80;

16 0997/80; 1186/80; 1264/80; 1467/80 (med 1690/80); 1963/80 (med 0049/81); 0258/81; 0377/81; 0391/81 ang. konservering av kåtaduk (med 0516/81 och 1524/81); 0451/81 (med 0599/81); 0745/81 (med 0836/81); 1156/81; 1402/81 (med 1462/81); 1732/81 (med 1838/81); 1844/81 (med 1959/81); 1850/81 pm om katalogisering, vård m.m.; 1991/81 förslag om fjällmuseum JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Kallelser, protokoll m.m. 0178/82 (med 0249/82); 0233/82 (med 0350/82); 0335/82 (med 0502/82); 0464/82 lån av föremål (med 0976/82); 0573/82 (med 0728/82); 0852/82 (med 0923/82); 0993/82 (med 1120/82); 1268/82 (med 1355/82); 1409/82 (med 1501/82); 1765/82 (med 1861/82); 2075/82 (med 0079/83); 2111/82 (med 0036/83); 0121/83 (med 0283/83); 0304/83 (med 0387/83); 0482/83 (med 0522/83); 0593/83 (med 0703/83); 0831/83 (med 1005/83); 0934/83 (med 1006/83); 1174/83 (med 1248/83); 1423/83 (med 1532/83); 1741/83 (med 1876/83) och 1953/83 (med 2018/83) JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE 0884/82 Ang. kopior av Renbeteskommisionens arkiv (med 1136/82, 1258/ /84 Ang. studiebesök. 2094/84 Ang. systemhandling. 204/85 Ang. Jokkmokks marknad. 1119/85 Ang. ombyggnad av museet. 0740/86 Ang. konferens om kulturell identitet och ursprungsbefolkning (med 0917/86 och 0263/87). 0773/86 Ang. bilder av fynd från Jokkmokk. 1378/88 Ang. förvärv av föremål och byggnader (Nils Petter Huvvasson Grufvisare), Tjåmotis 4:13 och Pårtekietje (Tjaktajaure) (med 0132/91). 0020/89 Ang. anhållan om långtidsdeposition. 1459/89 Ang. studiebesök. 0711/90 Ang. seminarium "samisk kulturmiljövård". 1071/90 Ang. samiskt museiseminarium. 1307/90 Ang. ansökan om huvudmannaskap för arkeologiska undersökningar. Verksamhetsplan /91 Ang tillstånd till metalldetektor inom Jokkmokks, Gällivare och Jukkasjärvi socknar. 0195/92 Inbjudan till seminarium "Pärlmusslan" (med 0891/92). 0347/93 Erbjudande om naturkonservatorsservice. 0349/93 Anteckningar från möte med referensgruppen för samefrågor. 0360/93 Ang. lån av sameflagga. 1023/93 Ang. utgivning av nordisk sameguide. 1189/93 Ang. ansvarsfördelningen mellan Nordiska

17 museet, Ajtte och länsmuseerna. 1214/93 Ang. kursen "Att planera och bygga en basutställning (med 1304/93). 0472/94 Ang. regler för magasinsbesök. 2057/94 Ang. samiska referensgruppen. 2151/94 Ang. kallelse till möte med samiska referensgruppen. 2160/94 Ang. samiskt arkiv- och biblioteksväsen (med 0086/95 och 0505/95). 1606/95 Ang. medverkan vid invigning av Fjällträdgården. 1123/95 ang. begäran om register samiska föremål JOKKMOKKS MUSEUM - AJTTE Handlingar om utställningar: 0133/66 Ang. utställning om Nordensköldsloppet. Ang. tillfällig utställning /67 Ang. utställningen "Axel Hamberg och Sarek" (med 0230/67, 0313/37, 0356/67, 0327/67, 0365/67, 0378/67, 0775/67 och 1069/67). Lånekvitto - lån från Nordiska museet Kostnadsberäkning utställningen Axel Hamberg och Sarek /67 Ang. utställningar hösten Ang. utställningar /67 Ang. sportfiskeutställning 1968 (med 0698/68). 0030/68 Ang. fritidsutställning. 0181/68 Ang. utställningen "Här börjar Sveriges skidhistoria". 0299/68 Ang. omordning av de permanenta samlingarna (med 0515/68). 0317/68 Ang. utställningen Nordenskiöldsloppet. 0948/68 Ang. utställningar hösten /68 Ang. vandringsutställningar. 1743/68 Ang. lån från Raä (med 0125/69 och 1834/69). 0414/69 Ang. utställningsstatistik /69 Ang. utställningsstatistik /69 Ang. utställningen Forntid vid Polcirkeln. 1919/69 Ang. utställningar /69 Ang. utställningar /70 Ang. utställning av Sundeby elever. 0649/70 Ang. Strömska samlingen till utställning. 0721/70 Ang. vårsalong. 0806/70 Ang. material om utställningar. 1858/70 Ang. katalog till utställning av Lars Pirak. 0390/71 Ang. utställning av Silver från Kautokeino samt anhållan om köp av karta. 1408/72 Ang. utställningen Unga blad. 1031/74 Ang. utställningen Reinsamene i dagens samfunn. 0086/77 Ang. utsällningar /77 Ang. utställningen Cilgetus. 0287/78 Ang. magasin, bildarkiv och basutställningar.

18 1521/87 Ang. utsällningsfilosofi för Ajtte. 0879/90 Ang. utställningen Kråkfötter och krusiduller BYAR OCH GÅRDAR Aktse: Tomt omslag Alkavare kapell: Skisser av arkitekt Lovén, Acc:nr 687. Handlingar , spridda år. Andrensbäcken - hänvisning. Arasluokta: 0197/93 Ang. kyrkofondsbidrag till Arasluokta kyrkkåta/kapell (med 1317/93). Asplunda: 1956/80 Ang. fritidsbebyggelse på Asplunda. Björkholmen: Avskrift av Robsahms Resa till Kvikkjokk 1797, avskriften utan år. 0184/42, 0187/42, 0197/42, Ang. gård. Björkudden - hänvisning. Granudden-Björkholmen: 0113/64 Ang. byakvarn. 0903/92 Ang. spaltkvarn. Besiktningsprotokoll Granuddens kvarn Haraudden: 1302/93 Ang. arkeologisk utredning m.a.a. täkt på Haraudden 1:2. Harsprånget: 0288/79 Ang. arkivlokaler i kraftstationen. 1494/85 Kostnadsberäkning för inventering och sammanställning till bevarandeplan för Porjus och Harsprånget (ingen rapport). 0724/92 Ang. åtgärder på kraftstationen. Holmträsk: Tomt omslag Jaurekaska: Historik - ang. kulturhistoriskt skyddsvärde (även flera platser och byar inom Jokkmokks sn finns här) Juggijaur: 0568/89 Ang. fastighet i byn Juggijaur. Karats:

19 0129/82 Ang. fritidsbebyggelse på Karats, 2:1. Kitajaur: 1243/93 Arkelogisk utredning m.a.a. av täkt på Kitajaur 2:3 (med 1374/93). 0280/94 Arkeologisk undersökning Kitajaur 2:3 (med 1677/94). Kojkul: Notering om syn år 1845 på Kojkul 2, utan år. Koivohedens flygfält: 2194/95 Arkeologisk rapport - flygfältet på Koivoheden, Görjeå 4:1. Kuoka: 1215/73 Ang. upplysningar om Borgarbacken och Varggården. 1099/90 Ang. ombyggnad av fastighet. Besiktningsprotokoll Varghage BYAR OCH GÅRDAR Kvikkjokk: Kvikkjokks silverbruk. Grundläggningsperioden Krigsperioden och de första efterkrigsåren mm. Maskinskrivet 156 sidor. Avskrift och kopior av handlingar om silververket. 0130/34 Ang. utgrävning av offerplats i Kvikkjokk. 0520/37 Ang. resa till Kvikkjokk (med 0521/37). 0034/38 Ang. kalkduk, Kvikkjokks kyrka. 0352/61 Ang. gamla begravningsplatsen i Kvikkjokk. 0105/63 Ang. Kvikkjokksdeltat. 0146/68 Ang. småbåtshamn i Kvikkjokk. 0478/68 Ang. anskaffning av mattor till Kvikkjokks kyrka. 0506/68 Ang. beredskapsarbeten (med 0671/68, 0479/69 och 0950/70). 0940/68 Ang. beredskapsarbeten (med 1003/68). 1177/70 Ang. karta över smältverket. 1220/70 Ang. kyrkogården i Kvikkjokk (med 1210/71, 0445/72, 1800/72, 0054/73, 0720/73, 1147/73, 1148/73 och 1454/73). 0656/71 PM om Kvikkjokk (med 1011/71). 0683/71 Ang. forskningsarbeten 1458/71 Ang. flygbilder av deltaområde. 1448/72 Ang. vykort av silververkskarta (med 1485/72). 1735/73 Ang. manus om Kvikkjokks silverbruk och Hedens by, Överluleå socken (med 0560/74 och 1379/83). 0658/74 Ang. handlingar om Kvikkjokks silverbruk (med 0196/81). 1182/77 Ang. besiktning av Kvikkjokks kyrkogård. 1225/78 Ang. naturinventering av Kvikkjokk- Pärlälven.

20 0017/79 Ang Silververket Kvikkjokk 0315/79 Ang. byggnadsplan för Kvikkjokk, 1:4, 4:5, 4:6, 4:7 m.fl. 1893/79 Ang. försäljning av flygbilder. 1073/80 Ang. byggnadsplan för Kvikkjokk. 0424/81 Utdrag ur domböcker om silververket. 1287/82 Förslag till kommundelsöversikt för Kvikkjokksområdet. 0701/83 Ang. Linnédagarna. 1068/83 Kursplan för Vildmarkslägerskolan. 1430/83 Ang. Naturum Kvikkjokk. 0743/85 Anteckningar från möte om Linnédagarna. Besiktningsprotokoll för silvergruvan Kvikkjokks kapell (handlingar finns även ovan): Utdrag ur Bygdéns Herdaminne, avskriften utan år. Anteckningar om kapellet, utan år. 0487/41 Förfrågan om "väkkarerör" (med 0026/42). 0286/41 Ang. fotografi av klockargården. Beskrivning av kapellet inför restaurering /51 Ang. predikostol (med 0090/51 och 0097/51). Ang elvärme i kapellet /63 Ang. prästgårdar. 0825/84 Ang. takläggning m.m BYAR OCH GÅRDAR Kåbdalis: 0069/73 Ang. radaranläggning på Kåbdalisvare. 0328/66 Ang. anläggandet av radiostation. Ligga: 0392/66 Ang. kraftledning Ligga-Vargforsen-Kilforsen (med 0520/66 och 0577/66). Lillselet: 1809/79 Ang. besiktning av övergiven sameskola. Lillåfors: 1584/94 Ang. bidrag till upprustning för fastighet. Luspebryggan: 0613/76 Ang. åtgärdsplan (med 0885/76). Mattisudden: Ang. personfotografi /56 Ang. skolhuset. 0068/90 Ang. material om Mattisudden. Besiktningsprotokoll - flottningsdamm /93 Ang. fotografi tagit av Gunnar Ullenius Messaure: 0252/76 Ang. radiostation. 0968/82 Ang. kulturhistorisk inventering vid Messaure, överledning av Kaltisbäcken och Gammelstadsfjärden vid Granden, Jokkmokks och Nederluleå socknar.

HANDLINGAR OM EDEFORS SOCKEN

HANDLINGAR OM EDEFORS SOCKEN Volym 1-2 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 2 Kyrkan. Volym 3-4 Sjöregleringar. Volym 5-6 Byar och gårdar. Volym 6 Övrigt. 1 1953-2001 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Fyndförteckning från

Läs mer

HANDLINGAR OM KIRUNA STAD

HANDLINGAR OM KIRUNA STAD Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar, Historia. Volym 1-2 Kultur. Volym 3 Kyrkan. Volym 3-5 Bebyggelse. Volym 6 Övrigt. 1 1932-1996 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Ang. gammalt gravfält vid

Läs mer

HANDLINGAR OM GÄLLIVARE SOCKEN

HANDLINGAR OM GÄLLIVARE SOCKEN Volym 1-2 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 3-4 Sjöregleringar. Volym 5 Historia, Hembygdsförening. Volym 6 Gällivare samhälle. Volym 7 Kyrkor, Kyrkogårdar. Volym 7-12 Byar och gårdar. Volym 13

Läs mer

HANDLINGAR OM KARL GUSTAVS SOCKEN

HANDLINGAR OM KARL GUSTAVS SOCKEN Volym 1 Fornfynd, fronminnen, fornlämningar, Historia, Karungi samhälle, Kyrkan, Kyrkogården, Prästgården. Volym 2-10 Byar och gårdar. Volym 10 Övrigt. 1 1939-1995 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0390/46

Läs mer

HANDLINGAR OM BODENS STAD

HANDLINGAR OM BODENS STAD För handlingar om Överluleå kyrka och kyrkoområdet Kyrkkläppen se serie F 0 AY Handlingar om Överluleå socken. Volym 1 Fornfynd. Volym 2-3 Stadsplaner, byggnader. Volym 4-9 Försvaret Volym 10 Historia,

Läs mer

HANDLINGAR OM TÖRE SOCKEN

HANDLINGAR OM TÖRE SOCKEN Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 2 Kyrkan, Prästgården, Hembygdsgården/-föreningen. Volym 3 Töre samhälle, Byar och gårdar. Volym 4 Byar och gårdar, Övrigt. 1 1933-2001 FORNFYND, FORNMINNEN,

Läs mer

HANDLINGAR OM ÖVERTORNEÅ SOCKEN

HANDLINGAR OM ÖVERTORNEÅ SOCKEN Volym 1-3 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 4-7 Inventeringar. Volym 8 Historia, Kyrkan, kyrkogården, prästgården, Hembygdsföreningen. Volym 9-11 Övertorneå samhälle. Volym 12-13 Byar och gårdar.

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN 1 19571961 Slutrapport från nordiska vattenskraftkommittén beträffande möjligheterna att utnyttja vattenkraften i Torne och Kalix älvar, 1961. Riksantikvarieämbetet: fornminnesavdelningens verksamhet,

Läs mer

HANDLINGAR OM JUKKASJÄRVI SOCKEN

HANDLINGAR OM JUKKASJÄRVI SOCKEN Volym 1-5 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 6 Sjöregleringar, Historia, uppteckningar. Volym 7-8 Byggnadsinventering längs Malmbanan. Volym 9 Jukkasjärvi samhälle. Volym 10 Kyrkor, Kyrkogårdar.

Läs mer

HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN

HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN Volym 1-10 Fornfynd, fornminnen och fornlämningar. Volym 11-14 Sjöregleringar. Volym 15 Historia och uppteckningar, Arjeplogs samhälle. Volym 16 Kyrkan, kyrkplatsen, kyrkogården. Volym 17 Silvermuseet.

Läs mer

HANDLINGAR OM PITEÅ STAD

HANDLINGAR OM PITEÅ STAD Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar, Historia, Kultur, Näringar. Volym 2 Kyrkan, Kyrkogården, Piteå museum. Volym 3-8 Bebyggelse. Volym 9 Övrigt. 1 1940-1993 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM F 9

NORRBOTTENS MUSEUM F 9 1 1923-1934 Lapskt folkliv och språk. Undersökningar gjorda av: B. Collinder, H. Grundström, E. Brännström och J.G Ullenius. Korrespondens 1923-1934. Edvin Brännström: Lapsk forskning. Acc:nr 217, 220.

Läs mer

HANDLINGAR OM PITEÅ SOCKEN

HANDLINGAR OM PITEÅ SOCKEN Volym 1-22 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 23 Historia, industrier. Volym 24 Pitedalens kulturmiljöer. Volym 25-26 Furunäsets sjukhus. Volym 27 Inventering av SJ-byggnader. Volym 28 Kyrkan.

Läs mer

HANDLINGAR OM ARVIDSJAURS SOCKEN

HANDLINGAR OM ARVIDSJAURS SOCKEN Volym 1-9 Fornfynd, fornminnen och fornlämningar. Volym 9 Sjöregleringar, Historia, Uppteckningar. Volym 10-11 Arvidsjaurs samhälle. Volym 12 Begravningsplatsen, Kyrkan. Volym 13 Hembygdsföreningen. Volym

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

BMS Id Lokal Kommun 25001 Dorotea kn Dorotea 25002 Dorotea C Dorotea 25003 Hökberget Dorotea 25004 Avaträsk Dorotea 25005 Västra Ormsjö Dorotea 25006

BMS Id Lokal Kommun 25001 Dorotea kn Dorotea 25002 Dorotea C Dorotea 25003 Hökberget Dorotea 25004 Avaträsk Dorotea 25005 Västra Ormsjö Dorotea 25006 BMS Id Lokal Kommun 25001 Dorotea kn Dorotea 25002 Dorotea C Dorotea 25003 Hökberget Dorotea 25004 Avaträsk Dorotea 25005 Västra Ormsjö Dorotea 25006 Högland Dorotea 25007 Storbäck Dorotea 25008 Risbäck

Läs mer

RAPPORT Arkeologisk utredning. Fastigheten Lina 3:1 Gällivare socken och kommun. Norrbottens län, Lappland

RAPPORT Arkeologisk utredning. Fastigheten Lina 3:1 Gällivare socken och kommun. Norrbottens län, Lappland RAPPORT Arkeologisk utredning Fastigheten Lina 3:1 Gällivare socken och kommun. Norrbottens län, Lappland Anna Jakobsson Juli 2005 NORRBOTTENS MUSEUM Dnr 407-2005 NORRBOTTENS MUSEUM Dnr 407-2005 Rapport

Läs mer

HANDLINGAR OM ÖVERLULEÅ SOCKEN

HANDLINGAR OM ÖVERLULEÅ SOCKEN Volym 1-3 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 4 Kommundelsöversikt. Volym 5 Historia, dialekt, Hembygdsgillet, Kyrkan. Volym 6 Kyrkogården, Kyrkstugor. Volym 6-7 Kyrkkläppen. Volym 8-14 Byar och

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Hänt under hösten 2009

Hänt under hösten 2009 December 2009 Hänt under hösten 2009 Landskapsarkeologernas höstmöte ägde rum i Finnhamn, Stockholms skärgård, med härlig utsikt över klipphällar från trevligt och rofullt vandrarhem. Vid mötet avhandlades

Läs mer

Nöbbele 2:3. Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län

Nöbbele 2:3. Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län Nöbbele 2:3 Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:22 Jörgen

Läs mer

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland RAPPORT 2015:13 PDF: www.stockholmslansmuseum.se Överjärna Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland Tove Stjärna Stockholms läns

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

KVARTERET KABELVERKET m.fl.

KVARTERET KABELVERKET m.fl. KVARTERET KABELVERKET m.fl. SOLBERGA, STOCKHOLM FÖREKOMST AV FORNLÄMNINGAR ANTIKVARISK UTREDNING JUNI 2013 Antikvariska konsultbyrån Fil.dr Staffan Nilsson Torsgränd 25 113 61 Stockholm Telefon och fax

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping Rapport 2008:138 Arkeologisk förundersökning Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping RAÄ 307 Hammarspången 1:3 och Ällerstad 1:31 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg

Läs mer

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen

Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen UV RAPPORT 2014:94 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTÖVERVAKNING Fiberkabel i Ekhammar och Korsängen Stockholms län; Uppland; Upplands-Bro kommun; Kungsängens socken; Ekhammar 4:268 och Korsängen

Läs mer

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås UV VÄST RAPPORT 2000:26 ARKEOLOGISK UTREDNING Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås Västergötland, Alingsås kn, Alingsås sn, Lövekulle 1:15, 1:131, 1:132, 1:133 samt 1:192 Gundela Lindman UV VÄST

Läs mer

Rödockrarummet och Det rituella landskapet

Rödockrarummet och Det rituella landskapet Rödockrarummet och Det rituella landskapet Rapport över arkeologisk dokumentationskurs och seminarium i nordvästra Ångermanland, Strömsunds kommun, Jämtlands län Bernt Ove Viklund, arkeolog/kurs- och seminarieledare,

Läs mer

Stormskadad stenåldersboplats

Stormskadad stenåldersboplats Stormskadad stenåldersboplats i Rätan RAÄ Rätan 10:1 Rätan sn, Bergs kn, Jämtlands län Anna Engman RAPPORT JAMTLI 2016:12 ISSN 1654-2045 Utgivning och distribution: Jamtli Box 709 831 28 Östersund Tel.

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Paradis i norr Bosse Johansson

Paradis i norr Bosse Johansson Paradis i norr Bosse Johansson Paradis i norr Bosse Johansson Bokförlaget Stigfinnaren, Kalix Copyright: Bosse Johansson Kopiering av denna bok är förbjuden utan författarens tillstånd. Foto: Författaren

Läs mer

Skelett under trottoaren

Skelett under trottoaren Skelett under trottoaren Arkeologisk förundersökning 2000 RAÄ 93, Domherren 19/Esplanaden, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:26 Gärdslösa kyrka

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Balder Arkeologi och Kulturhistoria

Balder Arkeologi och Kulturhistoria PM Balder Arkeologi och Kulturhistoria Arkeologisk schaktövervakning Ny energibrunn och rörledning Njutångers kyrka Hälsingland 2014 Katarina Eriksson Bild 1. Schaktets sträckning inom kyrkogården i Njutånger.

Läs mer

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag FÖR VILKET ÄNDAMÅL BEVILJAS RESTAURERINGSBIDRAG? Bidragen är avsedda för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Läs mer

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad Rapport 2011:98 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad RAÄ 15 Bankeberg 5:23 Rappestads socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Arkeologisk förundersökning Ekbackens gård Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Robin Olsson Rapport 2005:21, avdelningen för arkeologisk

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Rapport 2005:72. Arkeologisk utredning etapp 2. Kvickstorp 1:1. Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län.

Rapport 2005:72. Arkeologisk utredning etapp 2. Kvickstorp 1:1. Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län. Rapport 2005:72 Arkeologisk utredning etapp 2 Kvickstorp 1:1 Åtvids socken Åtvidabergs kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

Nybyggnation vid Orlunda skola

Nybyggnation vid Orlunda skola Rapport 2011:101 Arkeologisk utredning, etapp 2 Nybyggnation vid Orlunda skola Invid RAÄ 36 och 66 Orlunda 1:9 Skeda socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M

Läs mer

byggnadsvård Vansö kyrkogård Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund

byggnadsvård Vansö kyrkogård Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund byggnadsvård Vansö kyrkogård Vansö kyrka, Vansö kyrkby 4:1, Vansö socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund Dag Forssblad

Läs mer

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29

Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och 2:29 Lindholmen/Söderstjärna Karlskrona 4:17, 4:48 och :9 Karlskrona socken, Karlskrona kommun Arkeologisk förundersökning Blekinge museum rapport 009:34 Mikael Henriksson Redovisning av utförd arkeologisk

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 CMB Uppdragsarkeologi AB har i enlighet med Länsstyrelsen i Skåne läns beslut genomfört en arkeologisk förundersökning i samband med anläggande

Läs mer

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04

Arkeologisk utredning. Gråmunkehöga. Utredning inför planerad byggnation. Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun. Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation Gråmunkehöga Funbo socken Uppsala kommun Per Frölund 2003:04 Arkeologisk utredning Gråmunkehöga Utredning inför planerad byggnation

Läs mer

BIDRAGSANSÖKAN. Adress Postnummer Postort. Ombud. Ombudets adress Ombudets telefon dagtid Ombudets mobiltelefon

BIDRAGSANSÖKAN. Adress Postnummer Postort. Ombud. Ombudets adress Ombudets telefon dagtid Ombudets mobiltelefon BIDRAGSANSÖKAN Bidrag enligt förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård Sänds till: Länsstyrelsen i Örebro län Kulturmiljö 701 86 ÖREBRO Objekt Objektets namn (populärnamn, gårdsnamn, projektnamn)

Läs mer

Bidrag till vård av kulturmiljöer

Bidrag till vård av kulturmiljöer FAKTABLAD Bidrag till vård av kulturmiljöer Vi vill uppmuntra dig att delta i kulturmiljöarbetet! Eftersom arbetet att sköta, tillgängliggöra och informera om vårt kulturturarv både kan vara tidskrävande

Läs mer

S:t Pers skola, Sigtuna, 1999

S:t Pers skola, Sigtuna, 1999 Rapport Arkeologisk undersökning S:t Pers skola, Sigtuna, 1999 Sten Tesch Meddelanden och Rapporter från Sigtuna Museum nr 24 Rapport Arkeologisk undersökning S:t Pers skola, Sigtuna, 1999 Sten Tesch Meddelanden

Läs mer

Brunna-Björnbro. Tilläggsinventering. Arkeologisk utredning, etapp 1. Lundby 1:2 m.fl. Yttergrans socken Håbo kommun Uppland

Brunna-Björnbro. Tilläggsinventering. Arkeologisk utredning, etapp 1. Lundby 1:2 m.fl. Yttergrans socken Håbo kommun Uppland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:74 Brunna-Björnbro Tilläggsinventering Arkeologisk utredning, etapp 1 Lundby 1:2 m.fl. Yttergrans socken Håbo kommun Uppland Jan Ählström med bidrag av Örjan Hermodsson

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg Kvarteret Bikten Arkeologisk förundersökning av stadslager från efterreformatorisk tid inom RAÄ 50, Jönköpings stad inför fjärrvärmedragning, Kristina församling i Jönköpings stad och kommun Jönköpings

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Berga - Snäckstavik. Ledningsarbeten vid

Berga - Snäckstavik. Ledningsarbeten vid Ledningsarbeten vid Berga - Snäckstavik Arkeologisk förundersökning, gravfälten RAÄ 10:1, 14:1 och 16:1, Berga 3:1 och Snäckstavik 3:94, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport

Läs mer

Björna kyrka. Invändiga ombyggnader

Björna kyrka. Invändiga ombyggnader Björna kyrka. Invändiga ombyggnader Björna församling, Örnsköldsviks kommun, Ångermanland. Kulturmiljöavdelningen, Rapport nr 2008:14, Bodil Mascher 2 Innehåll: Inledning 3 OBJEKT / DNR. LÄNSSTYRELSENS

Läs mer

Vad är kulturarv och var finns informationen?

Vad är kulturarv och var finns informationen? Vad är kulturarv och var finns informationen? Om Riksantikvarieämbetet En av Sveriges äldsta myndigheter, grundades 1630 Vi finns i Stockholm, Visby, Glimmingehus och Gamla Uppsala Omkring 220 anställda

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

Rapport 2017:7. Vanås 3:12. Arkeologisk förundersökning år Ylva Wickberg

Rapport 2017:7. Vanås 3:12. Arkeologisk förundersökning år Ylva Wickberg Rapport 2017:7 Vanås 3:12 Arkeologisk förundersökning år 2016 Ylva Wickberg Rapport 2017:7 Vanås 3:12 Arkeologisk förundersökning år 2016 Ylva Wickberg Fornlämningsnr: 109 Gryts socken Östra Göinge kommun

Läs mer

Stena vid Li-gravfältet

Stena vid Li-gravfältet UV VÄST RAPPORT 2000:40 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stena vid Li-gravfältet Tillbyggnad av befintligt hus vid Li-gravfältet, Fjärås Bräcka Halland, Fjärås socken, Stena 1:1, RAÄ 81 Gisela Ängeby UV VÄST

Läs mer

Råssbyn. red. Bohusläns museum. Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun

Råssbyn. red. Bohusläns museum. Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun XX AU Råssbyn Råssbyn red. Bohusläns museum Rapport 2007:48 Arkeologisk utredning Forshälla 7 och 321:2 Råssbyn 1:19 m.fl., Forshälla socken, Uddevalla kommun red. Bohusläns museum Rapport 2007:48 R å

Läs mer

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:42 Jörgen Gustafsson

Läs mer

Rogberga kyrkogård Ny askgravlund

Rogberga kyrkogård Ny askgravlund Antikvarisk medverkan Rogberga kyrkogård Ny askgravlund Rogberga socken i Jönköpings kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:25 Anders Franzén Rogberga kyrkogård

Läs mer

Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67

Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67 Arkeologisk kontroll samt arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning 2015 Munka Ljungby 131:1, fornlämning 67 OMBYGGNAD AV KYRKA Munka Ljungby socken, Ängelholms kommun Skåne län Skånearkeologi

Läs mer

Skrehällabergets skugga

Skrehällabergets skugga ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:24 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Tomtavstyckning i Skrehällabergets skugga Norra Bro 5:7, Örebro kommun, Gällersta socken, Närke, Örebro län Johnny Rönngren ARKEOLOGGRUPPEN

Läs mer

Hallunda gård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:63

Hallunda gård Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:63 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:63 Hallunda gård Arkeologisk utredning etapp 1 Hallunda 4:20, 4:34, 4:37, 4:40, 4:41 och 4:42 Botkyrka socken Botkyrka kommun Södermanland Jan Ählström Hallunda

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Hardeberga kyrkogård Renovering av norra muren

Hardeberga kyrkogård Renovering av norra muren xxx 2016:21 Hardeberga kyrkogård Renovering av norra muren Antikvarisk medverkan 2015-2016 Maria Sträng 1 (12) Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad Box 134, Stora Torg 291 22

Läs mer

Gasledning genom Kallerstad

Gasledning genom Kallerstad Arkeologisk utredning, etapp 1 Gasledning genom Kallerstad Linköpings stad och kommun Östergötlands län Clas Ternström 2001 Rapport 69:2001 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M Tekniska uppgifter

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Angående arkeologisk förundersökning av nyupptäckt fornlämning interimistisk benämning BM2016:6 på fastigheten Kastellegården 1:22 i Kungälvs kommun

Angående arkeologisk förundersökning av nyupptäckt fornlämning interimistisk benämning BM2016:6 på fastigheten Kastellegården 1:22 i Kungälvs kommun Meddelande 2017-05-02 Diarienummer 431-32482-2016 Sida 1(2) Kulturmiljöenheten Andreas Morner Åhman Handläggare 010-22 44 553 Kungälvs kommun att. Erik Liedner Angående arkeologisk förundersökning av nyupptäckt

Läs mer

Kvarter D. på 1950-talet. Allmän karaktär

Kvarter D. på 1950-talet. Allmän karaktär 18 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2008:20 Kvarter D Allmän karaktär Kvarter D är det södra av de tre kvarteren på den moderna halvan av begravningsplatsen. Kvarteret är ännu inte taget i bruk och innehåller därför

Läs mer

Gamla residenset. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17 Bo E Karlson

Gamla residenset. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17 Bo E Karlson Gamla residenset Antikvarisk medverkan i samband med ommålning och takarbeten på Gamla residenset, Blixten 7. Jönköping stad och kommun, Jönköping län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17

Läs mer

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr

Läs mer

Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Annefors kapell. Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift Annefors kapell Antikvarisk medverkan i samband med omgestaltning av utvändiga kors Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:28 Britt-Marie

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10

Arkeologisk utredning. Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland. Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 2002:10 Arkeologisk utredning Näs-Söderby s:1 Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Hans Göthberg 1 Rapport

Läs mer

Stenålder vid Lönndalsvägen

Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport 2005:35 Stenålder vid Lönndalsvägen Styrsö 109, 110 och 111 Lönndalsvägen, Brännö Fyndplatser för flinta Schaktövervakning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd

Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2. Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143 m. fl., Tuve socken, Göteborgs kommun Arkeologisk utredning, steg 2 Petra Aldén Rudd Tuve 10:143

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 1(7) Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Vindkraft på höglandets hjässa, del II

Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie Vindkraft på höglandets hjässa, del II Kulturhistorisk förstudie, del II inför planerade vindkraftsområden Almesåkra och Bringetofta socknar i Nässjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS

Läs mer

En villatomt i Badelunda

En villatomt i Badelunda ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 En villatomt i Badelunda Badelunda 2:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12

Läs mer

Fjällens kultur- och naturvärden Fornminnesinventering i tätortsnära miljöer samt Fotodokumentation av landskapets förändringar

Fjällens kultur- och naturvärden Fornminnesinventering i tätortsnära miljöer samt Fotodokumentation av landskapets förändringar Fjällens kultur- och naturvärden Fornminnesinventering i tätortsnära miljöer samt Fotodokumentation av landskapets förändringar Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Berit Andersson & Nina Granholm

Läs mer

Nyupptäckt stensättning i Tahult

Nyupptäckt stensättning i Tahult UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING Nyupptäckt stensättning i Tahult Västergötland, Landvetter socken, Tahult 4:21 med flera Dnr 421-649-2012 Gisela Ängeby UV RAPPORT 2012:135 ARKEOLOGISK UTREDNING

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Forntida spår i hästhage

Forntida spår i hästhage Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:82 Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning RAÄ 389 och 390 Vänsta 1:101 Kolbäck socken Västmanland Anna Egebäck Forntida spår i hästhage Arkeologisk utredning

Läs mer

Grävning för elkabel på gravfält

Grävning för elkabel på gravfält arkeologisk förundersökning Grävning för elkabel på gravfält raä 1 Gervide 1:35 Sjonhem socken Gotland Länsstyrelsen Gotlands län dnr 431-4410-06 Ann-Marie Pettersson 2007 arkeologisk förundersökning Grävning

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län

Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län Smörstorp 2:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:50 Ann-Marie Nordman Rapport och karta: Ann-Marie

Läs mer

Tre nya tomter i Ekängen

Tre nya tomter i Ekängen Rapport 2012:44 Arkeologisk förundersökning Tre nya tomter i Ekängen Stensätter 1:12 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR

Läs mer

Södra Sandby kyrka medeltida träskulpturer

Södra Sandby kyrka medeltida träskulpturer xxx 2014:04 Södra Sandby kyrka medeltida träskulpturer Antikvarisk medverkan 2013 Maria Sträng Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad Box 134, Stora Torg 291 22 Kristianstad Tel

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer