Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning"

Transkript

1 Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman

2 Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66), delen Nättraby-Trantorp, K , sökte Vägverket våren 1992 om tillstånd hos länsstyrelsen att borttaga de två lagskyddade fornlämningarna 77:1-2 1 i Nättraby socken, Karlskrona kommun. Enligt länsstyrelsen var dessa båda fornlämningar ej av sådan betydelse att de borde hindra utbyggnad av väg E22, varför tillstånd gavs. I enlighet med länsstyrelsens direktiv utförde Blekinge museum en särskild arkeologisk undersökning för att dokumentera fornlämningarna innan borttagandet. Denna utfördes mellan och och bekostades av vägverket. Fornlämningarna ligger idag på fastighet Nättraby 23:1. Fig.1 Fornlämning 77:1 samt närliggande fornlämningar. 1 Endast fl 77:1 är registrerad som fast fornlämning i fornlämningsregistret. Oklart om fl 77:2 upptäcktes i samband med utredning. 1

3 Fig. 2 Ekonomisk karta, 1:10 000, fornlämning 77:1 inringat. Topografi samt beskrivning av fornlämningar De nämnda fornlämningarna är placerade på krönet av en bergshöjd i Nättraby socken, Karlskrona kommun (se fig. 1,2). Fornlämningsområdet kännetecknas vidare av lämningar av liknande karaktär som fl 77:1. I fornlämningens direkta närhet kan nämnas fl 76:1, fl 78:1 samt fl 103:1 vilka samtliga är tolkade som gravar daterade till brons- järnålder. Av andra närliggande lämningar, vilka även de tolkats som gravar från samma period, kan nämnas fl 71:1, fl 72:1, fl 73:1, fl 73:2, fl 74:1, fl 74:2, fl 74:3, fl 75:1, fl 79:1, fl 81:1, fl 82:1, fl 82:2, fl 90:1, fl, 91:1, fl 91:2, fl 91:3, fl 95:1 samt fl 96:1 (se fig.3). Även två hällristningar, fl 89:1 samt fl 99:1, vilka dateras till sten- bronsålder är representerade i närområdet. Av det höga fornlämningsbeståndet att döma har området utnyttjats frekvent under perioder av brons- samt järnålder. 2

4 Fig. 3 Ekonomisk karta, 1:10 000, närliggande fornlämningar utmärkta. Fornlämning 77:1 och 77:2 Fornlämning 77:1 bestod av en stensättning (fig.4) vilken inventerades Beskrivningen löd: rest av stensättning, oregelbunden, närmast rund, 6 m diam och 0,1 m h. Övertorvad med i ytan talrika stenar, 0,1-0,9 m stora. Bevuxen med två små askar. Tidigare anteckning: Å. Elmér 1929, juni, 1934, nr 36. Fornlämning 77:2 bestod av en stensättning (fig.5) vilken tidigare ej har varit inventerad. Stensättningen var närmast rund, 7 m diam samt 0,3 m h. 3

5 Fig. 4 Fornl.nr 77:1, bild tagen från NV. Fig. 5 Fornl.nr 77:2, bild tagen från O. 4

6 Genomförande samt resultat Den arkeologiska utgrävningen genomfördes under 17 dagar i juli samt augusti, sommaren Planritningar uppfördes, på dessa markerades även fyndkontexter samt var kolproverna tagits (se bilaga 1-6). Sammanlagt togs även 21 foton vilka bevaras i Blekinge museums arkiv. Efter genomförd undersökning kunde konstateras att fornlämning 77:1 (fig.6-7) var en oregelbunden stensättning med inslag av benlager samt keramik. Fyndmaterialet bestod av keramik, brända ben samt flinta. Efter genomgång av fyndmaterialet kunde stensättningen dateras till folkvandringstid. Även fornlämning 77:2 (fig.8-9) tolkades som en oregelbunden stensättning med inslag av benlager samt keramik, men daterades till förromersk järnålder. Fyndmaterialet bestod av keramik, brända ben, flinta samt skörbränd sten. En keramikskärva kunde dateras till yngre bronsålder, B-grupp förromersk järnålder. Syftet med undersökningen var att dokumentera samt borttaga fornlämningarna inför utbyggnad av väg E22. Båda fornlämningarna är tolkade som gravar där fyndmaterialet i fl 77:1 dateras till folkvandringstid och materialet i fl 77:2 till förromersk järnålder. Med hänvisning till tidigare inventeringar i närområdet där flera liknande fornlämningar kan härledas till samma tidsperiod, är det troligt att fornlämning 77:1 samt 77:2 har tillhört ett större komplex av markutnyttjande under perioden. 5

7 Fig. 6 Fornl.nr 77:1, bild tagen från SV. Fig. 7 Fornl.nr 77:1, profil. 6

8 Fig. 8 Fornl.nr 77:2, detalj. Fig. 9 Fornl.nr 77:2, profil. 7

9 Fyndlista Fl 77:1 Material Vikt, g Övrig information/datering F1 Keramik, kol 15 F2 Ben 112 Brända F3 Ben 1 Brända F4 Flinta 1 Avslag F4 Keramik 2 F6 Keramik 40 3 mynningar, utåtböjda, 4 ornerade med pinnintryck samt linjer - FVT F7 Keramik 39 F8 Ben 18 Brända F9 Keramik 85 F10 Keramik, harts? 15 F11 Flinta 4 Verktyg? Kr.fl F12 Flinta 15 Avslag F13 Flinta 1 1 avslag, kr.fl F13 Keramik, brända ben 12 3 keramikskärvor F14 Keramik 3 Ornerad F15 Keramik 24 1 mynning, något utsvängd F16 Flinta 23 Skrapa, kr.fl Fl 77:2 Material Vikt, g Övrig information/datering F1 Brända ben 1 F2 Flinta 5 Avslag, ssk.fl F3 Keramik 40 Skärvor, 1 frag. rabbad med övergående glättad buk /YB B-grupp - FRJ F4 Kol 3 F4 Keramik 5 3 frag. F5 Flinta 1 2 st avslag, kr.fl F5 Keramik 11 3 frag. F6 Keramik 5 1 mynningsfrag. utåtböjd F7 Skörbränd sten, kol, 17 Frag. keramik, brända ben F8 Keramik frag. med spår av pinnintryck, 1 frag. med linjeintryck samt 1 mynning, något inåtböjd F9 Keramik 1 F10 Flinta 1 Avslag, kr.fl F10 Flinta 3 2 avslag med spår av retuschering, kr.fl F10 Keramik 10 5 frag. F11 Flinta 5 Frag. av spånverktyg? kr.fl F12 Keramik 54 F Kolprov 10 F Kolprov 3 8

10 Administrativa uppgifter Länsstyrelsens dnr och datum för beslutet: , Blekinge museums dnr: Undersökningstid: t.o.m Personal: Karl-Axel Björkqvist Läge: Ekonomiska kartan blad 3F6g Nättraby Koordinater: X= Y= Koordinatsystem: RT-90 2,5 gon V Dokumentation: Planritningar samt foton förvaras i Blekinge museum. Fynd: Blm Figurförteckning Figur 1: Fornlämning 77:1 samt närliggande fornlämningar utmärkta. Figur 2: Ekonomisk karta, 1:10 000, över fornlämning 77:1. Figur 3: Ekonomisk karta, 1:10 000, över närliggande fornlämningar. Figur 4: Karl-Axel Björkqvist Film nr 92:30, foto 13. Tagen från NV. Figur 5: Karl-Axel Björkqvist Film nr 92:30, foto 2. Tagen från O. Figur 6: Karl-Axel Björkqvist Film nr 92:30, foto 17. Taget från SV. Figur 7: Karl-Axel Björkqvist Film nr 92:30, foto 19. Profil. Figur 8: Karl-Axel Björkqvist Film nr 92:30, foto 6. Detaljfoto. Figur 9: Karl-Axel Björkqvist Film nr 92:30, foto 20. Profil. Referenser Bilagor FMIS fornsök Bilaga 1: Planritning Fl 77:1, skala 1:20, planritningar sammanfogade Bilaga 2: Planritning Fl 77:2, skala 1:20, planritningar sammanfogade Bilaga 3: Planritning Fl 77:1, skala 1:20 Bilaga 4: Planritning Fl 77:1, skala 1:20 Bilaga 5: Planritning Fl 77:2, skala 1:20 Bilaga 6: Planritning Fl 77:2, skala 1:20 9

11 Bilaga 1. 77:1 2 2 Planritningen är felaktigt märkt med fl 77:2, och ska istället vara märkt 77:1. 10

12 Bilaga 2. 77:2 11

13 Bilaga 3. Fl 77:1 1

14 Bilaga 4. Fl 77:1 2

15 Bilaga 5. Fl 77:2 3

16 Bilaga 6. Fl 77:2 4

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård

En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård Rapport 2010:86 Arkeologisk förundersökning En brandgrav från yngre järnålder Bo Mellangård RAÄ 239 samt intill RAÄ 38, 153 och 172 Bo 5:2 och 5:3 Vikingstad socken Linköpings kommun Östergötlands län

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun.

Särskild arkeologisk undersökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Särskild arkeologisk unders sökning av fornlämning Raä 847 inom fastigheten Solberg 4:97, Njurunda socken, Sundsvalls kommun. Fornlämning: Raä 847, Fastighet: Solberg 4:97, Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall,

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 2 Undersökningens syfte... 3 Metod... 3 Områdesbeskrivning och fornlämningsmiljö... 4 Tidigare undersökningar i Säffle tätort... 6 Undersökningen vid Billerud... 7 Anläggningarna...

Läs mer

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Åhus stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Ing-Marie Nilsson Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus,

Läs mer

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter

Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Från mesolitikum till tidig medeltid på 100 meter Linn Mattsson ARKEOLOGISKA RAPPORTER FRÅN HALLANDS LÄNSMUSEER 2010:4 Halland, Stafsinge socken, Väg 747, Stafsinge 5:2, RAÄ 117 * Stafsinge Hallands länsmuseer,

Läs mer

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND

ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING AV GRAV BJ 750 OCH INTILLIGGANDE YTOR, RAÄ 118, ADELSÖ SOCKEN, UPPLAND Gunnar Andersson, Kerstin O. Näversköld, Eva Vedin FoU Rapport 12 1 2 ARKEOLOGISK EFTERUNDERSÖKNING

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV

OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAPPORT 2014:29 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING OMBYGGNAD AV ELNÄT I MELSTAD VARV RAÄ 32:1 ÖSTERVARV 3:1 VARVS SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Ombyggnad av elnät i Melstad Varv Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14

Arkeologisk slutundersökning. Kalmarsand. Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland. Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter i yngre järnålder? Raä 90 Spånga 1:6 m fl Kalmar socken Uppland Linda Qviström 2004:14 Arkeologisk slutundersökning Kalmarsand Landsväg med rötter

Läs mer

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07

RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 RAPPORT FRÅN ARKEOLOGISK UNDER- SÖKNING LINDE ANNEX 1:1, LINDE SOCKEN 2008 Delrapport III Lst. dnr. 431-4354-07 Utarbetad av Dan Carlsson med bidrag av Monica Enström och Christer Olsson. Osteologisk rapport

Läs mer

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland

Skedemosse. Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Skedemosse Förundersökning i form av schaktövervakning 2014 Skedeås 1:19 m fl, Gärdslösa socken, Borgholms kommun, Öland Ivonne Dutra Leivas KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2015:8 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU Rapportsammanställning Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU GM dnr: Ansvarig för undersökningen: Mats Lundgren Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J

Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun. Arkeologisk förundersökning, Yta J Göteborg 218, Nya Lödöse. Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning, Yta J Jeanette Gustavsson och Mats Sandin Göteborg 218, Nya Lödöse Göteborgs stad och kommun Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

Boplatslämning i Stor-Laxsjön

Boplatslämning i Stor-Laxsjön sjöhistoriska museet Arkeologisk rapport Nr 2011:7 Boplatslämning i Stor-Laxsjön I juni 2010 utförde Sjöhistoriska museet, som är en del av Statens maritima museer (SMM), en särskild arkeologisk utredning

Läs mer

Raä. 125 och. socken

Raä. 125 och. socken Arkeologiska undersökningar av stensättning och röse på Burholmen Del av projektet: Maritima näringsstrukturer och kulturmiljöer i Ångermanland 800-1800. Exemplet Risöfjärden/Skagshalvön. Raä 125 och 126

Läs mer

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7

Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Figurbilaga till UV Mitt, dokumentation av fältarbetsfasen 2005:7 Dnr 423-1780-2003 Kart- och ritmaterial Maj-Lis Nilsson. Kartor ur allmänt kartmaterial, Lantmäteriverket, 801 82 Gävle. Dnr L 1999/3.

Läs mer

Säveån genom Gamlestaden

Säveån genom Gamlestaden Säveån genom Gamlestaden Arkeologisk förundersökning Göteborg 218, Gamlestaden 740:162 m.fl. Göteborgs stad, Göteborgs kommun Thomas Bergstrand Bohusläns museum Rapport 2013: 8 Säveån genom Gamlestaden

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16

Skaftövraket. Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun. Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning av en medeltida fartygslämning i Skaftö socken, Lysekils kommun Staffan von Arbin Bohusläns museum Rapport 2010:16 Skaftövraket Arkeologisk efterundersökning

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

A1108. Fig. 62. a. A1108 profil ritad från väst. Skala 1:20. b. A1108 i plan fotograferad från norr. Foto: Markus Andersson.

A1108. Fig. 62. a. A1108 profil ritad från väst. Skala 1:20. b. A1108 i plan fotograferad från norr. Foto: Markus Andersson. N A1108 S Gråsvart mylla (torv) Mörkbrunt sandlager med kvarts Gulbrunt morängrus Stenar något framför profilen 0 1 m Fig. 62. a. A1108 profil ritad från väst. Skala 1:20. b. A1108 i plan fotograferad

Läs mer

HÄLLRISTNINGAR I BORG DEL 1

HÄLLRISTNINGAR I BORG DEL 1 HÄLLRISTNINGAR I BORG DEL 1 Raä nr 111, 119 och 120 Rapport över dokumentation av hällristningar i Borgs socken, Norrköpings kommun, Östergötland utförd av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. B

Läs mer

Vikingatida silver från Kiaby

Vikingatida silver från Kiaby 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby Efterundersökning av en fyndplats, 2008 Bertil Helgesson Rapport 2008:12 Vikingatida silver från Kiaby - efterundersökning av en fyndplats Efterundersökning av en

Läs mer

En utredning om Ales stenar

En utredning om Ales stenar En utredning om Ales stenar av Bob G Lind * Före och efter restaureringen 1916 * Geometrisk och astronomisk orientering * Skålgropsmönster och deras orientering * Bevis En utredning om Ales stenar av Bob

Läs mer

ARKEOLOGI I NORR 3 UMEA UNIVERSITET

ARKEOLOGI I NORR 3 UMEA UNIVERSITET ARKEOLOGI I NORR 3 l f: o UMEA UNIVERSITET ARKEOLOGI I NORR 3 1990 o UMEA UNIVERSITET Institutionen för arkeologi UMEÅ UNIVERSITY Department of Archaeology Utgivare: Instutionen for arkeologi, Umeå universitet

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Mellan is och järn JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM 2008 Tänk dig ett land täckt av is där inget kunde växa eller leva. Det var ogästvänligt till och med för mammutarna, men klimatet förändrades sakta; det blev

Läs mer