HANDLINGAR OM PITEÅ STAD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR OM PITEÅ STAD"

Transkript

1 Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar, Historia, Kultur, Näringar. Volym 2 Kyrkan, Kyrkogården, Piteå museum. Volym 3-8 Bebyggelse. Volym 9 Övrigt FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Avskrift av brev om fynd av kopparplåtar, avskriften från 1942, originalet från 1838 (?). Ang. fornlämningar i Pitebygden, samt namnet Piteå, kopior, originalet /44 Ang. utdrag ur arkiv om fornlämningar. 1055/70 Förfrågan om ev. fasta fornlämningar. 0930/71 Ang. vissa militära anläggningsarbeten vid Stor-Rebben (med 1077/71, 0751/72, 1132/73 och 1156/73). 1876/75 Ang. fritidsbebyggelse på Jävreholmen. 0154/77 Ang. stenfynd, Gammelträsket, Strosund 1: /87 Arkeologisk provundersökning, kv. Stjärnan (med 0051/88 och 0607/88). 0905/87 Anmälan, utförd arkeologisk undersökning vid Piteå stads kyrka (med 1376/87). 0188/90 Rapport, arkeologisk kontroll, kv. Stjärnan 5. HISTORIA Avskrift av äldre beskrivning om Piteå, utan år. Acc:nr /49 Tackbrev. 0071/59 Förfrågan om fornlämningar. 0441/74 Begäran om återlämnade av lån. KULTUR 0096/40 Inbjudan. 0298/43 Inbjudan till hembygdsfest (med 0301/43). 0180/61 Ang. utställning. 0655/68 Kallelse (med 0747/68). 0158/83 Ang. studiecirkel, konstföreningen Strecket. Historik om skonerten Piteå och briggen Iris. 0991/85, 1301/86 Ang. "Konst i Pite älvdal". 1429/86 m.fl. dnr, 0255/87, 0983/87, 0114/88 m.fl. dnr Ang. Piteå konstfestival. 0733/90 Program för Piteå dansar och ler (med 0761/90). NÄRINGAR 0155/47 Förfrågan om vandrarhem (med 0180/47). 0203/47 Förfrågan om bl.a. Palmstrucks porslinsfabrik (med 0208/47). 0121/65 Förfrågan om byordningar från Malmfälten. 1676/81 Ang. näbbskotillverkning "Pitenäbben" (med 1966/81, 0259/82, 0305/82 och 2033/82). 0840/82 Kopior ur Piteå stadsarkiv 1736 (med 1053/87 och 1096/87). 1618/85 Ang. Noliamässan.

2 1289/93 Ang. ev. guidéblad KYRKAN Handlingar om Piteå stads kyrka , spridda år. Bl.a. 1644/87 Antikvarisk kontroll vid schaktingsarbeten, Raä 226 (med 1713/87, 0047/88 och 0606/88). 1321/92 Skadeinventering av inventarier, Konservator Tångeberg. 1751/93 ang. yttertak Piteå stads kyrka. KYRKOGÅRDEN Handlingar , spridda år. Bl.a. 0088/76 Ang. planerad servicegård i Piteå (med 0970/76). PITEÅ MUSEUM Handlingar om Piteå museum/piteå fornminnesförening , spridda år (Bl.a. 0662/75 Förteckning över inventarier på Hembygdsmuseet. 1289/82 Ang. ev. förvärv av Fabriciusklocka (med 0045/83). 0295/87 Ang. lotsbåten Rönnskär (med 0302/87 och 0321/87). 0337/88 Ang. fynd från Skuthamn/Piteå. 1300/88 Ritning över Jävre fyrtorn.) Allmänt samt byggnader med oklar placering: 0831/39, 0172/43 Begäran om karta. 0140/43 Ang. inventering (med 0157/43). 0185/43 Yttrande om stadsplan. 0271/43 Ang. teckningar från gård brevid Rådhuset. 0068/50 Ang. Kyrkbrogatans kulturhistoriska värde. Yttrande om stadsplan /59 Yttrande om stadsplan. Yttrande om dispositionsplan /62 Ang. bild på gågata (med 0102/62). 0103/63 Ang. ev. vandrarhem. 0149/63 Ang. bidrag för byggnadsundersökning. 0079/64 Lån av bilder - Sigurd Lundbergs affär 0053/71 Begäran om hyra av magasin, Västerkajen. 1324/73 Bebyggelseinventering i Piteå centrum (med 1267/77 och 0318/80). 0726/74 Bebyggelelseinventering och inventeringsblanketter. 1864/76 Områdesplan för Piteå centrum (med 0249/77, 0695/78, 0741/78 och 1331/78). 0594/79 Bebyggelseinventering Piteå centralort (med 0004/81). 1224/77 Ang. kommunöversikt Piteå kommun- 0680/80 Förslag till bevarandeplan för Piteå centrum (med 1460/80).

3 1359/82 Ang. byggnaden Villa Villekulla. 0410/87 Ang. bevarandeplan, Piteå stadskärna Kvarter/Gårdar/Områden Fastigheten Alaska: Ang. fotodokumenation av folkskolan, "Alaska", Ankarskatan: 0458/76 Områdesplan för nytt bostadsområde. Björnen: 0712/83 Ansökan om byggnadslov, Björnen /85 Ansökan om byggnadslov, Björnen /86 Ansökan om breddning av skyltfönster, Björnen 2 och 26. Djupviken: 1973/95 Ansökan om bidrag för flyttning m.m., Djupviken 96:2, Sörbyn 13:1, Norrstrand. Duvan: 0733/89 Ang. ombyggnad, Duvan 1, Fiskargatan 14 (med 1379/89, 0012/90, 0040/90, 0073/90 och 1253/90). Eken: 0908/90 Ansökan om rivning och nybyggnad, Eken /92 Rivningslov, Eken 2. Ekorren: 0134/64 Dokumentation av bokbinderi, även kv. Oxen nämns. Elefanten: 0947/95 Ang. upprustning, Elefanten 1 (med 1197/95, 1344/95, 1541/95 och 2083/95). Falken: Bebyggelseundersökning portlider. 0567/43 Yttrande om Häggströmska gården (0576/43, 0577/43 och 0050/44). 0024/48 Ang. Werner Lindströms fastighet (med 0061/48, 0062/48 och 0085/48). 0192/55 Yttrande om nybyggnad. 0149/55 Yttrande om Falken /56 Yttrande om nybyggnad. 0594/67 Besiktning av brunn, Falken /73 Ang ombyggnad av Rådmanshuset (med 0684/73, 1458/73 och 1299/74). 1002/79 Ang. stadsplan (med 1410/79 och 1536/79). 0663/81 Ang. restaurering, Falken 10 (med 1822/81 och 0395/83).

4 Flädern: 0588/91 Ang. ombyggnad, Flädern /91 Ang. Flädern /93 Ang. ombyggnad, Flädern 2. Gamla läroverket: 1389/86 Yttrande om gamla läroverket/kristinaskolan. Häggen: 0054/56 Yttrande, Häggen 9 (med 0065/56 och 0098/56). 1612/83 Ansökan om byggnadslov, Häggen 10. Järnvägsstationen: Yttrande om Piteå järnvägsstation 1977, /84 Tillstånd för rivning av stationshuset. Kronan: 0602/89 Ang. om- och tillbyggnad, Kronan /90 Ang. ombyggnad av Kronan 2, Malmgatan 8 (med 0074/90, 0197/90 och 0646/90) Kvarter/Gårdar/Områden Lejonet: 0985/89 Ang. ombyggnad, Lejonet 1 (med 1000/89, 1043/89 och 1474/90). 0118/95 Ang. restaurering, Lejonet 2 (med 1131/95, 0316/95 och 1451/95). Lekatten: 0197/40 Upplysningar om Blomska gården, flyttad från Lekatten till Kvarnbacken (med 0198/40). 0458/84 Ansökan om byggnadslov, Lekatten 23. Liljan: 0788/71 Bebyggelseinventering i Liljan, Ekorren, Oxen och Björken av Inga Kindblom. Malmgatan: 1018/91 Ang. byggnad på Malmgatan 16. Murklan: Ang. f.d. kantorsgården, gamla skolhuset, 0076/48, 0101/48, 0189/55, 0022/56, 0094/57, 0132/58. Måsen: 1836/86 Ang. uthus, Måsen /91 Ang. om- och tillbyggnad, Måsen 1 (med 0356/92 och 0861/92). 0041/94 Länsstyrelsen Luleå ang bidrag för ombyggnad av kulturhistorisk värdefull bostadsbebyggelse, Måsen /94 Länsstyrelsen ang bedömning av kulturhistoriskt

5 värde mm bostadshuset Måsen 1 på fastigheten Kv Måsenb 1, Piteå stadsförsamling (med 1307/94) 1384/94 Minnesanteckningar från möte ang restaurering av kv Måsen Piteå 1696/94 Bidrag för ombyggnad av bostadbebyggelse Måsen 1 (med 0494/94) Ormen: 1192/87 Ang. kulturhistoriskt värde, Ormen /94 Ang. kulturhistoriskt värde, uthus, Ormen /95 Ang. restaurering av uthus, Ormen 1 (med 1043/95). 0045/95 Ang. fastigheten Ormen 2 (med 1452/95, 0869/95, 2217/95, 0119/95, 0158/95) Poppeln: Yttrande om stadsplan /91 Ang. gårdsmiljön, Poppeln 4. Pm Musikskolans behov av lokaler, Poppeln Renen: 0452/65 Ang. bygglov. Rivningsdokumentation av E. A. Lundqvists Handelshus /82 Ang. rivning, Renen 5 och /88 Ang. bebyggelse på Renen 3, 4 och 6. Rönnskär: 0097/57 Ang. altare i Rönnskärs kapell. Histrorik om Rönnskär, utan år. Ritning och text om Rönnskärs kapell. 0146/64 Ang. Pite-Rönnskärs lotsplats. 0237/64 Ang. fotografi, gåva. 0588/65 Ang. bebyggelsen på Rönnskärs kapellplats (med 0081/66 och 0690/69). 0570/69 Ang. altartavla i Rönnskärs kapell (med 0687/69, 0792/69, 0878/69 och 0272/70). 1057/69 Ang. lotsstugan på Rönnskär (med 0900/70, 1485/70, 0673/71, 0984/71, 1412/71, 0709/72, 0726/72, 1273/72, 1401/72, 0134/73, 1078/73, 1093/73, 0123/74 och 0530/74). 1134/73 Ang. nybyggnadsförbud. 1712/77 Kallelse till möte. 0121/85 Ang. Rönnskärs kapell. 1692/85 Ang. Rönnskärs kapell. 0961/86 Ang. Pite Rönnskärs byakista. 0962/86 Bildbeskrivning. 0649/94 Besiktning av Rönnskärs fyr. 1849/94 Ang. upprustning av Pite-Rönnskärs fyrplats (med 1717/95) Kvarter/Gårdar/Områden Stadsbiblioteket:

6 1524/68 Ang. stadsbibliotekets lokalbehov (med 1526/68 och 1021/69). Stadshotellet: 1433/75 Ang. takbeläggning på Piteå stadshotell. Stadsvapnet. Handlingar om Rådhuset , spridda år. 0209/43 Ang. bilder på gamla residensgården. Acc:nr /66 Begäran om dispens för nybyggnad. 0692/66 Förslag till stadsplan, Stadsvapnet 4, 5 och 7 (Domus) (med 0703/66 och 0766/66). 1439/80 Ang. nyggnad, Stadsvapnet 6 och Ulven 6 (med 1440/80). 0043/94 Ang. ombyggnad av Stadsvapnet 4, 5 och 7. Stjärnan: 0278/61 Ang. ombyggnad av Stjärnan /86 Yttrande om Stjärnan /89 Yttrande om Stjärnan /89 Ansökan om bygglov, Stjärnan /90 Ang. ombyggnad av Stjärnan 5 (med 1301/90, 1302/90, 1356/90 och 0029/91). 0258/90 Ang. Stjärnan 4. Stora Örnen: 0149/73 Karta över Stora Örnen /83 Ang. reklamskylt. 1348/84 Förslag till nybyggnad, Stora Örnen 11 och /86 Ang. affärshus "Småstaden (med 1772/86, 0135/87 och 0183/87). Stor-Rebben: Historik, utan år. 0019/54 Ang. naturminnen på Stenskär och Stor-Rebben. 0064/59 Ang. begränsning i nybyggnad Kvarter/Gårdar/Områden Svanen: 0005/60 Yttrande om nybyggnad. 0375/62 Förslag till stadsplan, Svanen och Bävern. Södra hamnen: 1593/70 Ang. flyttning av sjöbodar (med 1594/70, 1632/70, 0100/71, 1746/71, 0285/72 och 1628/74). Tallen: 1356/79 Ang. rivning av Tallen 3. Torget:

7 1284/79 Ang. planerad nybyggnad Torget. Ulven: Ang. nybyggnad, Ulven 1 och 9, /65 Bebyggelseinventering av kv. Tigern, Bävern, Svanen, Ulven och Gripen av Inga Kindblom (med 0787/71). 0616/70 Ang. ombyggnad av Ulven /79 Ang. reparation, Ulven 6 (med 1653/79 och 0167/80). 0701/85 Ansökan om byggnadslov, Gripen och Ulven. 1516/85 Förslag till stadsplan samt rapport från arkeologisk provundersökning, Ulven 49, 50, Raä 226 (med 0605/88). 0793/87 Ang. rivning av hus, kv. Ulven. Vargen: 0026/57 Ang. ålderdomshem (med 0059/57, 0109/58 och 0128/58). 0593/74 Ang. Filadelfiakyrkan, Vargen 25 (med 0487/75, 1312/75 och 0790/76). 0905/76 Ang. rivning, Vargen /76 Förslag till stadsplan (med 1511/76 och 1760/76). 1771/86 Ang. nybyggelse Vargen 9, 12, 22. Älgen: Dokumentation av Älgen 4 och 5, Eva Landberg, /71 Inventering av byggnader för flyttning till Norrmalm (med 0719/71, 0886/71, 0899/71, 1075/71, 1214/71, 1392/71, 1873/71, 1877/71, 0295/72, 0354/72, 0300/73, 0648/73, 0964/73, 1706/73, 1733/73, 1874/73, 0727/74, 1156/74, 1525/74 och 1756/75). Byggnadsteknisk besiktning av Norrmalm - Kaj Bergman ÖVRIGT Avskrift av femårsberättelse Avlöningslista för stadens ämbetsmän, utan år och proveniens. Meddelande om konkurs för spisbrödsfabriken Polstjärnan /38 Ang. ev. artikel om Piteå. Notering om Frans Lundberg, utan år. 0101/56 Ang. planering för Piteå. 0180/60 Ang. ev. besök. 0102/65 Ang. foto från Piteå läroverk /66 Ang. kommunsammanslagning. 1794/69 Ang. generalplan (med 1721/69, 1774/69, 0219/71, 0284/71, 0451/71, 0504/71, 0538/71 och 0581/71).

8 0745/70 Ang. kopparstick. Ang. hamnbodarna /71 Ang. kartor. 1667/71 Ang. labyrint på Renskär. 0478/72 Ang. generalplan. 1591/72 Inbjudan konferens. 0773/74 Ang. kommunöversikt. 1475/74 Besiktning av ledningar vid Kyrkbrogatan. 1417/76 Ang. fjärrkabel Skellefteå-Piteå. 1569/76 Generalplan (med 1724/77 och 0247/78). 1892/76 Ang. Skuthamns sulfatfabriks 50 år. 1729/77 Ang. kv. Stadsvapnets framtida användning. 1095/78 Ang. tv-program om Piteälven. 0254/79 Ang. projekt för att rädda fartygen S/S Fyren och S/S Munksund (med 0538/79 och 0620/79). 1054/81 Förfrågan om Bondön. 1128/83 Ang, studiecirkel. 1610/83 Ang. upprustning av rådhuset och gamla museet. 0737/84 Förslag - regler för skyltar vid Storgatan. 1188/85 Ang. Ebba Blomkvists dräktsamling. 1310/89 Ang. dokumentation av lador. 1471/89 Inbjudan cirkelledarutbildning. 0943/90 Förfrågan om litteratur. 0215/92 Förfrågan om Ramelön i Västerbotten. 1096/94 Ev. inventering av träbåtar/båtbyggare (med 1175/94, 1481/94, 1984/94 och 0015/95). 1824/94 Förfrågan om Piteå stads dödbok m.m. 0446/95 Förfrågan om möbelsnickare Johan Avander.

HANDLINGAR OM KIRUNA STAD

HANDLINGAR OM KIRUNA STAD Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar, Historia. Volym 1-2 Kultur. Volym 3 Kyrkan. Volym 3-5 Bebyggelse. Volym 6 Övrigt. 1 1932-1996 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Ang. gammalt gravfält vid

Läs mer

HANDLINGAR OM BODENS STAD

HANDLINGAR OM BODENS STAD För handlingar om Överluleå kyrka och kyrkoområdet Kyrkkläppen se serie F 0 AY Handlingar om Överluleå socken. Volym 1 Fornfynd. Volym 2-3 Stadsplaner, byggnader. Volym 4-9 Försvaret Volym 10 Historia,

Läs mer

HANDLINGAR OM EDEFORS SOCKEN

HANDLINGAR OM EDEFORS SOCKEN Volym 1-2 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 2 Kyrkan. Volym 3-4 Sjöregleringar. Volym 5-6 Byar och gårdar. Volym 6 Övrigt. 1 1953-2001 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Fyndförteckning från

Läs mer

HANDLINGAR OM KARL GUSTAVS SOCKEN

HANDLINGAR OM KARL GUSTAVS SOCKEN Volym 1 Fornfynd, fronminnen, fornlämningar, Historia, Karungi samhälle, Kyrkan, Kyrkogården, Prästgården. Volym 2-10 Byar och gårdar. Volym 10 Övrigt. 1 1939-1995 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0390/46

Läs mer

HANDLINGAR OM PITEÅ SOCKEN

HANDLINGAR OM PITEÅ SOCKEN Volym 1-22 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 23 Historia, industrier. Volym 24 Pitedalens kulturmiljöer. Volym 25-26 Furunäsets sjukhus. Volym 27 Inventering av SJ-byggnader. Volym 28 Kyrkan.

Läs mer

HANDLINGAR OM ÖVERTORNEÅ SOCKEN

HANDLINGAR OM ÖVERTORNEÅ SOCKEN Volym 1-3 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 4-7 Inventeringar. Volym 8 Historia, Kyrkan, kyrkogården, prästgården, Hembygdsföreningen. Volym 9-11 Övertorneå samhälle. Volym 12-13 Byar och gårdar.

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö stad vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö stad vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö stad vid Eksjö Museum Titel: Eksjö Stad. Tid: 1696-1981. Sammanfattning: sammanställningar, korrespondens, broschyrer, tidningsartiklar, fotografier, ritningar,

Läs mer

HANDLINGAR OM TÖRE SOCKEN

HANDLINGAR OM TÖRE SOCKEN Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 2 Kyrkan, Prästgården, Hembygdsgården/-föreningen. Volym 3 Töre samhälle, Byar och gårdar. Volym 4 Byar och gårdar, Övrigt. 1 1933-2001 FORNFYND, FORNMINNEN,

Läs mer

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö stad vid Eksjö Museum

Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö stad vid Eksjö Museum Arkivförteckning för handlingar rörande Eksjö stad vid Eksjö Museum Arkivförvarare: Eksjö Museum Österlånggatan 31 575 80 Eksjö Arkivbildare: Eksjö Museum. Titel: Eksjö Stad. Tid: 1696-1981. Omfång: 0,

Läs mer

Gamla residenset. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17 Bo E Karlson

Gamla residenset. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17 Bo E Karlson Gamla residenset Antikvarisk medverkan i samband med ommålning och takarbeten på Gamla residenset, Blixten 7. Jönköping stad och kommun, Jönköping län. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2013:17

Läs mer

HANDLINGAR OM GÄLLIVARE SOCKEN

HANDLINGAR OM GÄLLIVARE SOCKEN Volym 1-2 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 3-4 Sjöregleringar. Volym 5 Historia, Hembygdsförening. Volym 6 Gällivare samhälle. Volym 7 Kyrkor, Kyrkogårdar. Volym 7-12 Byar och gårdar. Volym 13

Läs mer

HANDLINGAR OM JUKKASJÄRVI SOCKEN

HANDLINGAR OM JUKKASJÄRVI SOCKEN Volym 1-5 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 6 Sjöregleringar, Historia, uppteckningar. Volym 7-8 Byggnadsinventering längs Malmbanan. Volym 9 Jukkasjärvi samhälle. Volym 10 Kyrkor, Kyrkogårdar.

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

2014-09-18. Kommun: Piteå. Rättigheter inom området (serv. Ärende. Piteå Kommun. Stadsvapnet 6. 9411 85 PITEÅ ABB Pitebo Hamng 40 9411 32 PITEÅ

2014-09-18. Kommun: Piteå. Rättigheter inom området (serv. Ärende. Piteå Kommun. Stadsvapnet 6. 9411 85 PITEÅ ABB Pitebo Hamng 40 9411 32 PITEÅ Sida 1 Fastighetsförteckning 2014-09-18 Ärendenummer BD1411444 Handläggare Maria Stenberg Ärende Fastighetsförteckning till Detaljplan för Stadsvapnet 6 ochh 8 Kommun: Piteå Län: Norrbotten Fastigheter

Läs mer

Schaktning i kv Ärlan

Schaktning i kv Ärlan Schaktning i kv Ärlan RAÄ 313, Kv Ärlan 2, Vimmerby stad och kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1995 Veronica Palm Rapport November 2007 Kalmar läns museum & Stift. Västerviks Museum Stads-GIS

Läs mer

Södra Sandby kyrka medeltida träskulpturer

Södra Sandby kyrka medeltida träskulpturer xxx 2014:04 Södra Sandby kyrka medeltida träskulpturer Antikvarisk medverkan 2013 Maria Sträng Regionmuseet Kristianstad Landsantikvarien i Skåne Kristianstad Box 134, Stora Torg 291 22 Kristianstad Tel

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM JÖNKÖPINGS JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM LÄNS MUSEUM BYGGNADSVÅRD Jönköpings läns museum har i över hundra år arbetat med kulturmiljövård i vid bemärkelse. Ett av museets samhällsuppdrag är att föra det byggda

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213

Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 1(7) Områdesbestämmelser för området vid Lovö kyrka, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.26.213 BESKRIVNING Karta med bestämmelser Beskrivning (denna handling) PLANENS SYFTE Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Fastighetsförteckning

Fastighetsförteckning L A N T M Ä T E R I E T Fastighetsförteckning Ärendenummer BD13386 Handläggare Kerstin Olofsson Sida 1 Ärende Fastighetsförteckning tillhörande planförslag upprättat för kvarteret Stora Örnen Kommun: Piteå

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum

Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:38 Schaktning för fjärrvärme vid Köpings museum Arkeologisk förundersökning i form av schaktningövervakning Fornlämning Köping 148:1 Kvarteret Huld Köpings stadsförsamling

Läs mer

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping

Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:9 Byte av VA-ledningar i Stora Kyrkogatan, Köping Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Köping 148:1 Stora Kyrkogatan Köpings stadsförsamling Köpings kommun

Läs mer

Kiruna kulturmiljö i omvandling

Kiruna kulturmiljö i omvandling Sida 1 (17) Samhällsavdelningen Maj 2008 Dnr: 303-2508-2007 Samhällsbyggnad/Malmfältsuppdraget Ann Mari Westerlind & Sara Wrethed Kiruna kulturmiljö i omvandling Genomgång av planeringsunderlag Foto: Bengt

Läs mer

FOTO. Inventeringens digitala foton finns på CD hos Falkenbergs museum och på Stadsbyggnadskontoret. Stadens yttre årsringar Foto

FOTO. Inventeringens digitala foton finns på CD hos Falkenbergs museum och på Stadsbyggnadskontoret. Stadens yttre årsringar Foto FOTO Inventeringens digitala foton finns på CD hos Falkenbergs museum och på Stadsbyggnadskontoret i Falkenberg. Stadens yttre årsringar Foto 183 TIDIGARE INVENTERINGAR MED KARTOR Falkenbergs kommun: Falkenberg

Läs mer

Avskrift: U 74/70. 3. Värdefull miljö eller byggnad som ej bör rivas utan föregående byggnadshistorisk undersökning och noggrann dokumentation

Avskrift: U 74/70. 3. Värdefull miljö eller byggnad som ej bör rivas utan föregående byggnadshistorisk undersökning och noggrann dokumentation 1 Bebyggelseinventering och landsantikvarien i Stockholms läns indelning av byggnader eller miljöernas kulturhistoriska värde. Utdrag ur sammanställning av A. Bengtsson 1970 Avskrift: U 74/70 Landsantikvarien

Läs mer

Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet

Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet Fördjupning av den översiktliga inventeringen av Långenområdet 2011 Anneli Borg Rapport 2011:15 Engelbrektsgatan 3 Box 314, 701 46 ÖREBRO Tel. 019-602 87 00 www.olm.se Inledning På uppdrag av Stadsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Magnus Dahlanders personarkiv.

Magnus Dahlanders personarkiv. Örebro stadsarkiv Arkivförteckning Magnus Dahlanders personarkiv. 2014-10-07 Historik Verksamhetstid 1899-1914, handlingarna omfattar åren 1844-1934. Magnus Dahlander (1862-1951) var stadsarkitekt i Örebro

Läs mer

Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu

Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu Platsen för bastionen Gustavus Primus Då och nu Faktasammanställning Kvarnholmen 2:5 Nicholas Nilsson KALMAR LÄNS MUSEUM Kulturhistorisk studie 2009:2 Gärdslösa kyrka Kalmar läns museum Platsen för bastionen

Läs mer

Ridhus vid Vrinnevi gård

Ridhus vid Vrinnevi gård Rapport 2011:67 Arkeologisk förundersökning Ridhus vid Vrinnevi gård RAÄ 41 kv Fritiden 3 (Vrinnevi gård) S:t Johannes socken Norrköpings kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L

Läs mer

Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka

Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka uv MITT, rapport 2010:21 arkeologisk undersökning Schaktningsövervakning vid S:t Nikolai kyrka Närke; Örebro stad; Nikolai 1:1; RAÄ 83 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:21 arkeologisk undersökning

Läs mer

Byggnadsminnesförklaring av F.d. Ridhuset på Karolinska skolan i Örebro, Kv Husaren 2, Olaus Petri församling, Örebro kommun, Närke, Örebro län

Byggnadsminnesförklaring av F.d. Ridhuset på Karolinska skolan i Örebro, Kv Husaren 2, Olaus Petri församling, Örebro kommun, Närke, Örebro län 1(4) BESLUT 2016-09-05 Dnr: 432-3745-2016 Raoul Hjärtström Direkt: 010-224 84 67 raoul.hjartstrom@lansstyrelsen.se Fax: 010-224 81 31 Futurum Fastigheter Pappersbruksallén 1 702 15 Örebro För kännedom

Läs mer

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken

ENKLA ÄRENDEN. Det enkla ärendet i praktiken Det enkla ärendet i praktiken Vad ska ansökan om lov och anmälan innehålla? De ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen ENKLA ÄRENDEN Handlingar som krävs för beslut om startbesked

Läs mer

Hedemora gamla stadskärna

Hedemora gamla stadskärna Upphävande av detaljplaner i Hedemora gamla stadskärna i Hedemora kommun, Dalarnas län ANTAGANDEHANDLING 1 BESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning Plankarta med bestämmelser PLANPROCESS För att kunna anta

Läs mer

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag

Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag Regler vid fördelning av landskapsregeringens restaureringsbidrag FÖR VILKET ÄNDAMÅL BEVILJAS RESTAURERINGSBIDRAG? Bidragen är avsedda för reparation och restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

byggnadsvård Toresunds kyrka Antikvarisk medverkan Anläggande av grusgång och trappa på kyrkogården

byggnadsvård Toresunds kyrka Antikvarisk medverkan Anläggande av grusgång och trappa på kyrkogården byggnadsvård Toresunds kyrka Toresunds kyrka 1:1, Toresunds socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Anläggande av grusgång och trappa på kyrkogården Dag Forssblad

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen 2011

Miljö- och byggförvaltningen 2011 Miljö- och byggförvaltningen 2011 Till dig som har hus i Smedby Denna broschyr vänder sig till dig som har hus i Smedby. Eftersom Smedby är en unik kulturmiljö fastställde kommunen 1994 områdesbestämmelser

Läs mer

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg Kvarteret Bikten Arkeologisk förundersökning av stadslager från efterreformatorisk tid inom RAÄ 50, Jönköpings stad inför fjärrvärmedragning, Kristina församling i Jönköpings stad och kommun Jönköpings

Läs mer

Berga - Snäckstavik. Ledningsarbeten vid

Berga - Snäckstavik. Ledningsarbeten vid Ledningsarbeten vid Berga - Snäckstavik Arkeologisk förundersökning, gravfälten RAÄ 10:1, 14:1 och 16:1, Berga 3:1 och Snäckstavik 3:94, Grödinge socken, Botkyrka kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport

Läs mer

Rapport 2017:7. Vanås 3:12. Arkeologisk förundersökning år Ylva Wickberg

Rapport 2017:7. Vanås 3:12. Arkeologisk förundersökning år Ylva Wickberg Rapport 2017:7 Vanås 3:12 Arkeologisk förundersökning år 2016 Ylva Wickberg Rapport 2017:7 Vanås 3:12 Arkeologisk förundersökning år 2016 Ylva Wickberg Fornlämningsnr: 109 Gryts socken Östra Göinge kommun

Läs mer

Skelett under trottoaren

Skelett under trottoaren Skelett under trottoaren Arkeologisk förundersökning 2000 RAÄ 93, Domherren 19/Esplanaden, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:26 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid: Beslutande ledamöter: Nynäshamns Kommun 13:30 16:00 Tomas Landskog (m) ordf Per Insulander (s) Björn Jähnke (m) Monica Lindberg (m) ersattes av Bengt Larsson (m) Mats Johansson (kd) Jonas

Läs mer

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift

Kristine kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett. Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift Kristine kyrka Antikvarisk medverkan i samband med ombyggnad för ny toalett Jönköpings stad i Jönköpings kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:23 Anders Franzén

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Ystads stad LEDNINGSSCHAKT

Ystads stad LEDNINGSSCHAKT Arkeologisk förundersökning 2014 Ystads stad LEDNINGSSCHAKT RAÄ Ystad 50:1, Ystads stad i Ystads kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2015:3 Lars Jönsson Arkeologisk förundersökning 2014 Ystads

Läs mer

Områden i Luleå kommun som är undantagna de bygglovsbefriade åtgärderna

Områden i Luleå kommun som är undantagna de bygglovsbefriade åtgärderna LULEÅ KOMMUN Områden i Luleå kommun som är undantagna de bygglovsbefriade åtgärderna POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON/ VÄXEL Luleå kommun Rådstugatan 11 0920-29 30 00 Bygglovsavdelningen BYGGLOVSEXPEDITIONEN

Läs mer

Slottsparken vid Hamnkontoret i Vadstena

Slottsparken vid Hamnkontoret i Vadstena Rapport 2010:43 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Slottsparken vid Hamnkontoret i Vadstena RAÄ 21 Vadstena 4:72 Vadstena stad och kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E

Läs mer

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ

FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ FLUNDRARP 1:46 HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN ANTIKVARISK FÖRBESIKTNING 2015 RENOVERING AV F.D. POSTHUSET TILL BOSTADHUS RANBY TEXT & KULTURMILJÖ Innehåll Medverkande... 2 Bakgrund och omfattning... 2 Planerade

Läs mer

Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad stad, Kristianstad kommun.

Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad stad, Kristianstad kommun. Rapport 2014:4 Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad stad, Kristianstad kommun. Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:4 Västra Boulevarden, Kristianstad 4:4 Kristianstad

Läs mer

Handläggningsordning. statliga byggnadsminnen

Handläggningsordning. statliga byggnadsminnen Handläggningsordning vid tillsyn och ändring av statliga byggnadsminnen Inledning De statliga byggnadsminnena (SBM) utgörs av de från kulturhistorisk synpunkt mest värdefulla byggnaderna och anläggningarna

Läs mer

Sara Berg, byggnadsantikvarie Ulf Hedman, miljö- och byggchef Patrik Jansson, arkitekt Siw Lidström, sekreterare Rune A Nordin, bygglovhandläggare

Sara Berg, byggnadsantikvarie Ulf Hedman, miljö- och byggchef Patrik Jansson, arkitekt Siw Lidström, sekreterare Rune A Nordin, bygglovhandläggare Sammanträdesdatum Sida 2006-04-20 72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset, Piteå, torsdag den 20 april 2006, kl. 09:00 11:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

Upprättad 2006-08-23, Antagen 2006-11-20 (KF 103/06), Laga kraft 2006-12-21 BURLÖVS KOMMUN BYGG- och ANLÄGGNINGSFÖRVALTNINGEN ANTAGANDEHANDLING Ändring av detaljplanerna 5, 54, 95, 123, 155, 171 och 214

Läs mer

byggnadsvård Vansö kyrkogård Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund

byggnadsvård Vansö kyrkogård Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund byggnadsvård Vansö kyrkogård Vansö kyrka, Vansö kyrkby 4:1, Vansö socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund Dag Forssblad

Läs mer

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län

Nässjö stadshus. Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré. Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län Nässjö stadshus Antikvarisk medverkan i samband med byte av dörrar och igensättning av källarentré Nässjö stad i Nässjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2014:26 Margaretha

Läs mer

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK

2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2015:208 ANTIKVARISK MEDVERKAN KISA GRAVKAPELL FASADRENOVERING KISA GRAVKAPELL KISA KINDA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning och historik Kyrkan och den

Läs mer

Norrby kyrka. Antikvarisk kontroll. RAÄ 126 Norrby kyrka Norrby socken Uppland. Ulf Alström

Norrby kyrka. Antikvarisk kontroll. RAÄ 126 Norrby kyrka Norrby socken Uppland. Ulf Alström Västmanlands läns museum Kulturmiljöavdelningen rapport A 2004:A37 Norrby kyrka Antikvarisk kontroll RAÄ 126 Norrby kyrka Norrby socken Uppland Ulf Alström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 )

2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 ) 2014-01-01 1 (6) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Exempel på ersättningsutredning (3 kap 10-13 ) 2014-01-01 2 (6) Riksantikvarieämbetet Box 5405 11484 Stockholm www.raa.se

Läs mer

Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka

Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka Nedläggning av vatten- och avloppsledningar till Järsnäs kyrka, RAÄ 129 Järsnäs socken i Jönköpings

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plan- och miljönämnden 2012-03-07 2 107 Dnr 2012 Budgetuppföljningsrapport Från ekonomikontoret föreligger budgetuppföljningsrapport för plan- och miljökontoret avseende perioden jan-feb 2012. Riktpunkten

Läs mer

En villatomt i Badelunda

En villatomt i Badelunda ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 En villatomt i Badelunda Badelunda 2:1, Badelunda socken, Västerås kommun, Västmanland Tomas Ekman ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:12

Läs mer

SV: , NO:

SV: , NO: Plats för stämpel: Undersökning: Muren 5 Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: GM 2014-92-1 Ansvarig för undersökningen: Waldemar Falck, Ragnar Engeström Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad: Lägeskoordinater:

Läs mer

S:T ANNA KYRKOGÅRD REPARATION AV KYRKOGÅRDSMUR 2015:213 ANTIKVARISK MEDVERKAN S:T ANNA KYRKOGÅRD S:T ANNA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN

S:T ANNA KYRKOGÅRD REPARATION AV KYRKOGÅRDSMUR 2015:213 ANTIKVARISK MEDVERKAN S:T ANNA KYRKOGÅRD S:T ANNA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN 2015:213 ANTIKVARISK MEDVERKAN S:T ANNA KYRKOGÅRD REPARATION AV KYRKOGÅRDSMUR S:T ANNA KYRKOGÅRD S:T ANNA SOCKEN SÖDERKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ANITA LÖFGREN EK 2 Bakgrund Basfakta om objektet Beskrivning

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

En källare med tradition

En källare med tradition Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:39 En källare med tradition Mynthuset åter aktuellt Antikvarisk kontroll RAÄ 232 Jarl 5 Västerås stadsförsamling Västmanland Ulf Alström Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland

Ekbackens gård. Arkeologisk förundersökning. Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt. Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Arkeologisk förundersökning Ekbackens gård Om- och tillbyggnation vid fd. Vångdalens kriminalvårdsanstalt Uppsala-Näs socken Uppsala kommun Uppland Robin Olsson Rapport 2005:21, avdelningen för arkeologisk

Läs mer

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift

KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift KVISTBRO KYRKA Kvistbro socken, Lekebergs kommun, Närke, Strängnäs stift TJÄRSTRYKNING 2014 Antikvarisk rapport Kvistbro kyrka under tjärstrykning 2014. Estrid Esbjörnson, Antikvarisk konsult 2 3 2014-11-18

Läs mer

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift

Frinnaryds kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten. Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift Frinnaryds kyrka Antikvarisk medverkan i samband med utvändiga underhållsarbeten Frinnaryds socken i Aneby kommun, Jönköpings län, Linköpings stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2015:31 Robin

Läs mer

Crugska gården i Arboga

Crugska gården i Arboga Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:57 Crugska gården i Arboga Geotekniska provborrningar i gårdsmiljö Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Fältskären 2 Arboga stadsförsamling Västmanlands

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer

Gyllenfors kyrkogård

Gyllenfors kyrkogård Antikvarisk medverkan Gyllenfors kyrkogård Byte av stolpbelysning Båraryds socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2011:34 Britt-Marie Börjesgård Antikvarisk

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN 1 19571961 Slutrapport från nordiska vattenskraftkommittén beträffande möjligheterna att utnyttja vattenkraften i Torne och Kalix älvar, 1961. Riksantikvarieämbetet: fornminnesavdelningens verksamhet,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-06-15

Sammanträdesdatum 2015-06-15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Moberg, kl. 13:00 15:45 Beslutande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Christer Norrby (S) ersättare för Petra Haraldsson, (S) Zeljka Krajinovic,

Läs mer

Kulturlager från 1700-talet i Mariefred

Kulturlager från 1700-talet i Mariefred Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:38 Kulturlager från 1700-talet i Mariefred Schakt för bergvärme Arkeologisk förundersökning Fornlämning Mariefred 21:1 Fastigheten Kungshusen 1 Mariefred socken

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Folkbildningsförbundet Inbjudan till konferens Arena för utvecklad dialog mellan kommuner och studieförbund

Sveriges Kommuner och Landsting samt Folkbildningsförbundet Inbjudan till konferens Arena för utvecklad dialog mellan kommuner och studieförbund Sveriges Kommuner och Landsting samt Folkbildningsförbundet Inbjudan till konferens Arena för utvecklad dialog mellan kommuner och studieförbund Kulturmiljösektionen Malmö Museer remisser februari Kulturmiljösektionen

Läs mer

Arkeologisk undersökning vid Backgården

Arkeologisk undersökning vid Backgården UV ÖST RAPPORT 2007:17 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Arkeologisk undersökning vid Backgården RAÄ 173 Backgården 2 och 3, Kvarnön Motala stad och kommun Östergötland Dnr 422-522-2007 Fredrik Molin UV ÖST

Läs mer

Rapport 2014:25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad.

Rapport 2014:25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad. Rapport 2014:25 Gamla Staden 8:1 Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad Thomas Linderoth Rapport 2014:25 Gamla Staden 8:1 Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

Schakt i kvarteret Jakob Större 13

Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2012:37 Schakt i kvarteret Jakob Större 13 Arkeologisk förundersökning Fornlämning Stockholm 103:1 Kvarteret Jakob Större 13 Stockholm stad Stockholms kommun Uppland

Läs mer

Kvarter D. på 1950-talet. Allmän karaktär

Kvarter D. på 1950-talet. Allmän karaktär 18 BYGGNADSVÅRDSRAPPORT 2008:20 Kvarter D Allmän karaktär Kvarter D är det södra av de tre kvarteren på den moderna halvan av begravningsplatsen. Kvarteret är ännu inte taget i bruk och innehåller därför

Läs mer

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS:

Fo~urs- FOR ATT KULTDRVARDEM SRALL BIBE~LLAS: REGISTERBLAD 1989-01-30 oinia~i< AV RIKSINTRESSE FOR KULTURMI~SVARD I HALLANDS LÄN Nr KN 3 Namn: KUNGSBACKA m KUNGSBACKA KOMMUN KARTA: 6B NO UGE: X 6380 Y 1276 RULTUR~ISR REXXON: 7 Bohuslänska kustbygden

Läs mer

Balder Arkeologi och Kulturhistoria

Balder Arkeologi och Kulturhistoria PM Balder Arkeologi och Kulturhistoria Arkeologisk schaktövervakning Ny energibrunn och rörledning Njutångers kyrka Hälsingland 2014 Katarina Eriksson Bild 1. Schaktets sträckning inom kyrkogården i Njutånger.

Läs mer

Månsarp 1:69 och 1:186

Månsarp 1:69 och 1:186 Månsarp 1:69 och 1:186 Arkeologisk utredning inför husbyggnation, Månsarp socken i Jönköpings kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:38 Anna Ödeén Månsarp 1:69 och 1:186

Läs mer

Förordning (1988:1188) om kulturminnen m.m.

Förordning (1988:1188) om kulturminnen m.m. Förordning (1988:1188) om kulturminnen m.m. Allmänna bestämmelser om samråd m.m. Ändrad: t.o.m. SFS 2002:970 1 Innan länsstyrelsen fattar beslut i ett ärende enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Omdaning av Munkgatan, Västerås

Omdaning av Munkgatan, Västerås Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:69 Omdaning av Munkgatan, Västerås Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Fornlämning Västerås 232:1 Munkgatan, Vasagatan och kv.ottar Västerås

Läs mer

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka

Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Rapport gällande antikvarisk medverkan vid exteriör ommålning av Södra Finnskoga kyrka Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län, Karlstads stift 2010:31 Enligt länsstyrelsens beslut 433-6260-2009

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.10 Beslutande Övriga deltagare Malin Olsson (C) tjg ers för Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Emil Fennstam (SD)

Läs mer

Arkeologisk utredning etapp 1. Marmorbrottet 1:21. Krokeks socken Norrköpings kommun Östergötlands län. Clas Ternström 2003

Arkeologisk utredning etapp 1. Marmorbrottet 1:21. Krokeks socken Norrköpings kommun Östergötlands län. Clas Ternström 2003 Arkeologisk utredning etapp 1 Marmorbrottet 1:21 Krokeks socken Norrköpings kommun Östergötlands län Clas Ternström 2003 Rapport 90:2003 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M Tekniska uppgifter

Läs mer

At~TlKVARISK KONTROLL l KV \VAGGE, RA:\. 191

At~TlKVARISK KONTROLL l KV \VAGGE, RA:\. 191 At~TlKVARISK KONTROLL l KV \VAGGE, RA:\. 191 UDDEVALL\ STAD, UDDEVALLA KOMi\flJN. BOHUSLÄ~ BOHUSlÄNS MUSEUM 1990 Roger Nyqvist ~ Å o INNEHALLSFORTECKNING Inledning 1 Historisk miljö 2 Redogörelse för schaktningsövervaktning

Läs mer

Provborrningar i Arboga

Provborrningar i Arboga Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2011:14 Provborrningar i Arboga Provtagning med skruvborr för analys av förorenad mark Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Arboga 34:1 Kvarteren Kapellet 1,

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Rogberga kyrkogård Ny askgravlund

Rogberga kyrkogård Ny askgravlund Antikvarisk medverkan Rogberga kyrkogård Ny askgravlund Rogberga socken i Jönköpings kommun Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2012:25 Anders Franzén Rogberga kyrkogård

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Arkeologisk rapport 2013:15. Arkeologisk schaktövervakning ST KOPPARBERGS. kyrkogård, stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna

Arkeologisk rapport 2013:15. Arkeologisk schaktövervakning ST KOPPARBERGS. kyrkogård, stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna Arkeologisk schaktövervakning ST KOPPARBERGS kyrkogård, stadslager RAÄ 68 i Falu stad och kommun, Dalarna Arkeologisk rapport 2013:15 Britt-Marie Hägerman Arkeologisk schaktövervakning ST KOPPARBERGS

Läs mer

Kungsåra kyrka. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Kungsåra 189:1 Kungsbyn 12:1 Kungsåra socken Västerås kommun Västmanland.

Kungsåra kyrka. Arkeologisk antikvarisk kontroll. Fornlämning Kungsåra 189:1 Kungsbyn 12:1 Kungsåra socken Västerås kommun Västmanland. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:22 Kungsåra kyrka Arkeologisk antikvarisk kontroll Fornlämning Kungsåra 189:1 Kungsbyn 12:1 Kungsåra socken Västerås kommun Västmanland Ulf Alström Innehåll Inledning...

Läs mer

Miljö- och Byggnadsnämnden

Miljö- och Byggnadsnämnden Miljö- och Byggnadsnämnden Tid Onsdagen den 2 september 2009, kl 18.30 Plats Kommunhuset sammanträdesrum 1 n Justering Allmänna 1 Budgetuppföljning/Delårsbokslut 2009-08-31 2 Ändring av delegeringsordning

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING KVARNHOLMEN Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen, RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer