HANDLINGAR OM PITEÅ STAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR OM PITEÅ STAD"

Transkript

1 Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar, Historia, Kultur, Näringar. Volym 2 Kyrkan, Kyrkogården, Piteå museum. Volym 3-8 Bebyggelse. Volym 9 Övrigt FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Avskrift av brev om fynd av kopparplåtar, avskriften från 1942, originalet från 1838 (?). Ang. fornlämningar i Pitebygden, samt namnet Piteå, kopior, originalet /44 Ang. utdrag ur arkiv om fornlämningar. 1055/70 Förfrågan om ev. fasta fornlämningar. 0930/71 Ang. vissa militära anläggningsarbeten vid Stor-Rebben (med 1077/71, 0751/72, 1132/73 och 1156/73). 1876/75 Ang. fritidsbebyggelse på Jävreholmen. 0154/77 Ang. stenfynd, Gammelträsket, Strosund 1: /87 Arkeologisk provundersökning, kv. Stjärnan (med 0051/88 och 0607/88). 0905/87 Anmälan, utförd arkeologisk undersökning vid Piteå stads kyrka (med 1376/87). 0188/90 Rapport, arkeologisk kontroll, kv. Stjärnan 5. HISTORIA Avskrift av äldre beskrivning om Piteå, utan år. Acc:nr /49 Tackbrev. 0071/59 Förfrågan om fornlämningar. 0441/74 Begäran om återlämnade av lån. KULTUR 0096/40 Inbjudan. 0298/43 Inbjudan till hembygdsfest (med 0301/43). 0180/61 Ang. utställning. 0655/68 Kallelse (med 0747/68). 0158/83 Ang. studiecirkel, konstföreningen Strecket. Historik om skonerten Piteå och briggen Iris. 0991/85, 1301/86 Ang. "Konst i Pite älvdal". 1429/86 m.fl. dnr, 0255/87, 0983/87, 0114/88 m.fl. dnr Ang. Piteå konstfestival. 0733/90 Program för Piteå dansar och ler (med 0761/90). NÄRINGAR 0155/47 Förfrågan om vandrarhem (med 0180/47). 0203/47 Förfrågan om bl.a. Palmstrucks porslinsfabrik (med 0208/47). 0121/65 Förfrågan om byordningar från Malmfälten. 1676/81 Ang. näbbskotillverkning "Pitenäbben" (med 1966/81, 0259/82, 0305/82 och 2033/82). 0840/82 Kopior ur Piteå stadsarkiv 1736 (med 1053/87 och 1096/87). 1618/85 Ang. Noliamässan.

2 1289/93 Ang. ev. guidéblad KYRKAN Handlingar om Piteå stads kyrka , spridda år. Bl.a. 1644/87 Antikvarisk kontroll vid schaktingsarbeten, Raä 226 (med 1713/87, 0047/88 och 0606/88). 1321/92 Skadeinventering av inventarier, Konservator Tångeberg. 1751/93 ang. yttertak Piteå stads kyrka. KYRKOGÅRDEN Handlingar , spridda år. Bl.a. 0088/76 Ang. planerad servicegård i Piteå (med 0970/76). PITEÅ MUSEUM Handlingar om Piteå museum/piteå fornminnesförening , spridda år (Bl.a. 0662/75 Förteckning över inventarier på Hembygdsmuseet. 1289/82 Ang. ev. förvärv av Fabriciusklocka (med 0045/83). 0295/87 Ang. lotsbåten Rönnskär (med 0302/87 och 0321/87). 0337/88 Ang. fynd från Skuthamn/Piteå. 1300/88 Ritning över Jävre fyrtorn.) Allmänt samt byggnader med oklar placering: 0831/39, 0172/43 Begäran om karta. 0140/43 Ang. inventering (med 0157/43). 0185/43 Yttrande om stadsplan. 0271/43 Ang. teckningar från gård brevid Rådhuset. 0068/50 Ang. Kyrkbrogatans kulturhistoriska värde. Yttrande om stadsplan /59 Yttrande om stadsplan. Yttrande om dispositionsplan /62 Ang. bild på gågata (med 0102/62). 0103/63 Ang. ev. vandrarhem. 0149/63 Ang. bidrag för byggnadsundersökning. 0079/64 Lån av bilder - Sigurd Lundbergs affär 0053/71 Begäran om hyra av magasin, Västerkajen. 1324/73 Bebyggelseinventering i Piteå centrum (med 1267/77 och 0318/80). 0726/74 Bebyggelelseinventering och inventeringsblanketter. 1864/76 Områdesplan för Piteå centrum (med 0249/77, 0695/78, 0741/78 och 1331/78). 0594/79 Bebyggelseinventering Piteå centralort (med 0004/81). 1224/77 Ang. kommunöversikt Piteå kommun- 0680/80 Förslag till bevarandeplan för Piteå centrum (med 1460/80).

3 1359/82 Ang. byggnaden Villa Villekulla. 0410/87 Ang. bevarandeplan, Piteå stadskärna Kvarter/Gårdar/Områden Fastigheten Alaska: Ang. fotodokumenation av folkskolan, "Alaska", Ankarskatan: 0458/76 Områdesplan för nytt bostadsområde. Björnen: 0712/83 Ansökan om byggnadslov, Björnen /85 Ansökan om byggnadslov, Björnen /86 Ansökan om breddning av skyltfönster, Björnen 2 och 26. Djupviken: 1973/95 Ansökan om bidrag för flyttning m.m., Djupviken 96:2, Sörbyn 13:1, Norrstrand. Duvan: 0733/89 Ang. ombyggnad, Duvan 1, Fiskargatan 14 (med 1379/89, 0012/90, 0040/90, 0073/90 och 1253/90). Eken: 0908/90 Ansökan om rivning och nybyggnad, Eken /92 Rivningslov, Eken 2. Ekorren: 0134/64 Dokumentation av bokbinderi, även kv. Oxen nämns. Elefanten: 0947/95 Ang. upprustning, Elefanten 1 (med 1197/95, 1344/95, 1541/95 och 2083/95). Falken: Bebyggelseundersökning portlider. 0567/43 Yttrande om Häggströmska gården (0576/43, 0577/43 och 0050/44). 0024/48 Ang. Werner Lindströms fastighet (med 0061/48, 0062/48 och 0085/48). 0192/55 Yttrande om nybyggnad. 0149/55 Yttrande om Falken /56 Yttrande om nybyggnad. 0594/67 Besiktning av brunn, Falken /73 Ang ombyggnad av Rådmanshuset (med 0684/73, 1458/73 och 1299/74). 1002/79 Ang. stadsplan (med 1410/79 och 1536/79). 0663/81 Ang. restaurering, Falken 10 (med 1822/81 och 0395/83).

4 Flädern: 0588/91 Ang. ombyggnad, Flädern /91 Ang. Flädern /93 Ang. ombyggnad, Flädern 2. Gamla läroverket: 1389/86 Yttrande om gamla läroverket/kristinaskolan. Häggen: 0054/56 Yttrande, Häggen 9 (med 0065/56 och 0098/56). 1612/83 Ansökan om byggnadslov, Häggen 10. Järnvägsstationen: Yttrande om Piteå järnvägsstation 1977, /84 Tillstånd för rivning av stationshuset. Kronan: 0602/89 Ang. om- och tillbyggnad, Kronan /90 Ang. ombyggnad av Kronan 2, Malmgatan 8 (med 0074/90, 0197/90 och 0646/90) Kvarter/Gårdar/Områden Lejonet: 0985/89 Ang. ombyggnad, Lejonet 1 (med 1000/89, 1043/89 och 1474/90). 0118/95 Ang. restaurering, Lejonet 2 (med 1131/95, 0316/95 och 1451/95). Lekatten: 0197/40 Upplysningar om Blomska gården, flyttad från Lekatten till Kvarnbacken (med 0198/40). 0458/84 Ansökan om byggnadslov, Lekatten 23. Liljan: 0788/71 Bebyggelseinventering i Liljan, Ekorren, Oxen och Björken av Inga Kindblom. Malmgatan: 1018/91 Ang. byggnad på Malmgatan 16. Murklan: Ang. f.d. kantorsgården, gamla skolhuset, 0076/48, 0101/48, 0189/55, 0022/56, 0094/57, 0132/58. Måsen: 1836/86 Ang. uthus, Måsen /91 Ang. om- och tillbyggnad, Måsen 1 (med 0356/92 och 0861/92). 0041/94 Länsstyrelsen Luleå ang bidrag för ombyggnad av kulturhistorisk värdefull bostadsbebyggelse, Måsen /94 Länsstyrelsen ang bedömning av kulturhistoriskt

5 värde mm bostadshuset Måsen 1 på fastigheten Kv Måsenb 1, Piteå stadsförsamling (med 1307/94) 1384/94 Minnesanteckningar från möte ang restaurering av kv Måsen Piteå 1696/94 Bidrag för ombyggnad av bostadbebyggelse Måsen 1 (med 0494/94) Ormen: 1192/87 Ang. kulturhistoriskt värde, Ormen /94 Ang. kulturhistoriskt värde, uthus, Ormen /95 Ang. restaurering av uthus, Ormen 1 (med 1043/95). 0045/95 Ang. fastigheten Ormen 2 (med 1452/95, 0869/95, 2217/95, 0119/95, 0158/95) Poppeln: Yttrande om stadsplan /91 Ang. gårdsmiljön, Poppeln 4. Pm Musikskolans behov av lokaler, Poppeln Renen: 0452/65 Ang. bygglov. Rivningsdokumentation av E. A. Lundqvists Handelshus /82 Ang. rivning, Renen 5 och /88 Ang. bebyggelse på Renen 3, 4 och 6. Rönnskär: 0097/57 Ang. altare i Rönnskärs kapell. Histrorik om Rönnskär, utan år. Ritning och text om Rönnskärs kapell. 0146/64 Ang. Pite-Rönnskärs lotsplats. 0237/64 Ang. fotografi, gåva. 0588/65 Ang. bebyggelsen på Rönnskärs kapellplats (med 0081/66 och 0690/69). 0570/69 Ang. altartavla i Rönnskärs kapell (med 0687/69, 0792/69, 0878/69 och 0272/70). 1057/69 Ang. lotsstugan på Rönnskär (med 0900/70, 1485/70, 0673/71, 0984/71, 1412/71, 0709/72, 0726/72, 1273/72, 1401/72, 0134/73, 1078/73, 1093/73, 0123/74 och 0530/74). 1134/73 Ang. nybyggnadsförbud. 1712/77 Kallelse till möte. 0121/85 Ang. Rönnskärs kapell. 1692/85 Ang. Rönnskärs kapell. 0961/86 Ang. Pite Rönnskärs byakista. 0962/86 Bildbeskrivning. 0649/94 Besiktning av Rönnskärs fyr. 1849/94 Ang. upprustning av Pite-Rönnskärs fyrplats (med 1717/95) Kvarter/Gårdar/Områden Stadsbiblioteket:

6 1524/68 Ang. stadsbibliotekets lokalbehov (med 1526/68 och 1021/69). Stadshotellet: 1433/75 Ang. takbeläggning på Piteå stadshotell. Stadsvapnet. Handlingar om Rådhuset , spridda år. 0209/43 Ang. bilder på gamla residensgården. Acc:nr /66 Begäran om dispens för nybyggnad. 0692/66 Förslag till stadsplan, Stadsvapnet 4, 5 och 7 (Domus) (med 0703/66 och 0766/66). 1439/80 Ang. nyggnad, Stadsvapnet 6 och Ulven 6 (med 1440/80). 0043/94 Ang. ombyggnad av Stadsvapnet 4, 5 och 7. Stjärnan: 0278/61 Ang. ombyggnad av Stjärnan /86 Yttrande om Stjärnan /89 Yttrande om Stjärnan /89 Ansökan om bygglov, Stjärnan /90 Ang. ombyggnad av Stjärnan 5 (med 1301/90, 1302/90, 1356/90 och 0029/91). 0258/90 Ang. Stjärnan 4. Stora Örnen: 0149/73 Karta över Stora Örnen /83 Ang. reklamskylt. 1348/84 Förslag till nybyggnad, Stora Örnen 11 och /86 Ang. affärshus "Småstaden (med 1772/86, 0135/87 och 0183/87). Stor-Rebben: Historik, utan år. 0019/54 Ang. naturminnen på Stenskär och Stor-Rebben. 0064/59 Ang. begränsning i nybyggnad Kvarter/Gårdar/Områden Svanen: 0005/60 Yttrande om nybyggnad. 0375/62 Förslag till stadsplan, Svanen och Bävern. Södra hamnen: 1593/70 Ang. flyttning av sjöbodar (med 1594/70, 1632/70, 0100/71, 1746/71, 0285/72 och 1628/74). Tallen: 1356/79 Ang. rivning av Tallen 3. Torget:

7 1284/79 Ang. planerad nybyggnad Torget. Ulven: Ang. nybyggnad, Ulven 1 och 9, /65 Bebyggelseinventering av kv. Tigern, Bävern, Svanen, Ulven och Gripen av Inga Kindblom (med 0787/71). 0616/70 Ang. ombyggnad av Ulven /79 Ang. reparation, Ulven 6 (med 1653/79 och 0167/80). 0701/85 Ansökan om byggnadslov, Gripen och Ulven. 1516/85 Förslag till stadsplan samt rapport från arkeologisk provundersökning, Ulven 49, 50, Raä 226 (med 0605/88). 0793/87 Ang. rivning av hus, kv. Ulven. Vargen: 0026/57 Ang. ålderdomshem (med 0059/57, 0109/58 och 0128/58). 0593/74 Ang. Filadelfiakyrkan, Vargen 25 (med 0487/75, 1312/75 och 0790/76). 0905/76 Ang. rivning, Vargen /76 Förslag till stadsplan (med 1511/76 och 1760/76). 1771/86 Ang. nybyggelse Vargen 9, 12, 22. Älgen: Dokumentation av Älgen 4 och 5, Eva Landberg, /71 Inventering av byggnader för flyttning till Norrmalm (med 0719/71, 0886/71, 0899/71, 1075/71, 1214/71, 1392/71, 1873/71, 1877/71, 0295/72, 0354/72, 0300/73, 0648/73, 0964/73, 1706/73, 1733/73, 1874/73, 0727/74, 1156/74, 1525/74 och 1756/75). Byggnadsteknisk besiktning av Norrmalm - Kaj Bergman ÖVRIGT Avskrift av femårsberättelse Avlöningslista för stadens ämbetsmän, utan år och proveniens. Meddelande om konkurs för spisbrödsfabriken Polstjärnan /38 Ang. ev. artikel om Piteå. Notering om Frans Lundberg, utan år. 0101/56 Ang. planering för Piteå. 0180/60 Ang. ev. besök. 0102/65 Ang. foto från Piteå läroverk /66 Ang. kommunsammanslagning. 1794/69 Ang. generalplan (med 1721/69, 1774/69, 0219/71, 0284/71, 0451/71, 0504/71, 0538/71 och 0581/71).

8 0745/70 Ang. kopparstick. Ang. hamnbodarna /71 Ang. kartor. 1667/71 Ang. labyrint på Renskär. 0478/72 Ang. generalplan. 1591/72 Inbjudan konferens. 0773/74 Ang. kommunöversikt. 1475/74 Besiktning av ledningar vid Kyrkbrogatan. 1417/76 Ang. fjärrkabel Skellefteå-Piteå. 1569/76 Generalplan (med 1724/77 och 0247/78). 1892/76 Ang. Skuthamns sulfatfabriks 50 år. 1729/77 Ang. kv. Stadsvapnets framtida användning. 1095/78 Ang. tv-program om Piteälven. 0254/79 Ang. projekt för att rädda fartygen S/S Fyren och S/S Munksund (med 0538/79 och 0620/79). 1054/81 Förfrågan om Bondön. 1128/83 Ang, studiecirkel. 1610/83 Ang. upprustning av rådhuset och gamla museet. 0737/84 Förslag - regler för skyltar vid Storgatan. 1188/85 Ang. Ebba Blomkvists dräktsamling. 1310/89 Ang. dokumentation av lador. 1471/89 Inbjudan cirkelledarutbildning. 0943/90 Förfrågan om litteratur. 0215/92 Förfrågan om Ramelön i Västerbotten. 1096/94 Ev. inventering av träbåtar/båtbyggare (med 1175/94, 1481/94, 1984/94 och 0015/95). 1824/94 Förfrågan om Piteå stads dödbok m.m. 0446/95 Förfrågan om möbelsnickare Johan Avander.

HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN

HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN Volym 1-10 Fornfynd, fornminnen och fornlämningar. Volym 11-14 Sjöregleringar. Volym 15 Historia och uppteckningar, Arjeplogs samhälle. Volym 16 Kyrkan, kyrkplatsen, kyrkogården. Volym 17 Silvermuseet.

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning 2 Upplandsmuseets

Läs mer

Avskrift: U 74/70. 3. Värdefull miljö eller byggnad som ej bör rivas utan föregående byggnadshistorisk undersökning och noggrann dokumentation

Avskrift: U 74/70. 3. Värdefull miljö eller byggnad som ej bör rivas utan föregående byggnadshistorisk undersökning och noggrann dokumentation 1 Bebyggelseinventering och landsantikvarien i Stockholms läns indelning av byggnader eller miljöernas kulturhistoriska värde. Utdrag ur sammanställning av A. Bengtsson 1970 Avskrift: U 74/70 Landsantikvarien

Läs mer

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20

Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå. Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 Kv Lönnen 14, fd Telegrafverkets hus, Sundsgatan/Lillbrogatan, Piteå Antikvarisk förundersökning 2013 12 20 ADRESS Fagerdalsgatan 9, 852 39 Sundsvall TELEFON 070 4313171 www.adlcreativa.se Innehåll Innehåll...

Läs mer

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031

Tingshuset med tomt UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 UNDERHÅLLS- OCH ÅTGÄRDSPROGRAM STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM 2012 DNR 2012:031 Tingshuset med tomt Haninge hembygdsgille Haninge hembygdsgille Västerhaninge socken Haninge kommun Södermanland 2012 Hedvig Bellberg

Läs mer

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG DEL II Detta kapitel är ett utdrag ur KULTURHISTORISKT VÄRDEFULL BEBYGGELSE I GÖTEBORG ETT PROGRAM FÖR BEVARANDE DEL II Redaktör Gudrun Lönnroth, Stadsmuseet Projektgrupp Hans Ander, Stadsbyggnadskontoret Maria

Läs mer

Gränna fyr. Kulturhistorisk utredning. Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län. Agneta Åsgrim Berlin

Gränna fyr. Kulturhistorisk utredning. Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län. Agneta Åsgrim Berlin Kulturhistorisk utredning Gränna fyr Gränna socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport 2010:14 Agneta Åsgrim Berlin Kulturhistorisk utredning Gränna fyr Gränna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2012-10-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2012-10-11 KF:s na:idli~rg NR 59 2012 13 (36) 209 Dnr 2010/60 Detaljplan för kvarteret Rådmannen, centrala Sala, fastigheterna Rådmannen 1-7,9-11

Läs mer

Handbok. i fornminnesvård ROBERT DANIELSSON HANDBOK I FORNMINNESVÅRD

Handbok. i fornminnesvård ROBERT DANIELSSON HANDBOK I FORNMINNESVÅRD Handbok i fornminnesvård ROBERT DANIELSSON Handbok i fornminnesvård ROBERT DANIELSSON med bidrag av Karna Jönsson, Runo Löfwendahl och Thorgunn Snædal RIKSANTIKVARIEÄMBETET Box 5405, 114 84 Stockholm

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80

Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus, fastigheten Åhus 558:80 Åhus stad, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2014 Ing-Marie Nilsson Rapport 2014:67 Andreas Björkmans gata i Åhus,

Läs mer

Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum

Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum Denna version daterad 18 november 2014 Notera att denna sammanställning enbart gäller rapporter av grävningar och inventeringar.

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Frösö socken, Östersunds kommun, 006 Veronica Olofsson RAPPORT JAMTLI, JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM 007:1 ISSN 1654-045 Kulturhistoriskt planeringsunderlag

Läs mer

Kustbebyggelseprojektet

Kustbebyggelseprojektet Kustbebyggelseprojektet Ortspresentation Krokstrand Rapport 2011:29, bilaga 1 Kustbebyggelseprojektet Ortspresentation Krokstrand juni 2011 Rapportnr: 2011:29, bilaga 1 ISSN: 1403-168X Kustbebyggelseprojektet

Läs mer

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30

Öst på stan. Byggnadsordning för. ett förhållningssätt till stadsdelens karaktärsdrag. Godkänd av byggnadsnämnden 2014-02-20, 30 Byggnadsordning för Öst på stan Umeå kommun, Kundtjänst Plan och Bygg Besöksadress Skolgatan 31A Postadress 901 84 Umeå Telefon 090 16 13 61 E-post bygglov@umea.se www.umea.se ett förhållningssätt till

Läs mer

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006

Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2. Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport. Johan Dellbeck 27.11.2006 Uppsala stad och kommun Kv Atle, Kungsängen 7:2 Renovering 2004-2006 Antikvarisk kontrollrapport Johan Dellbeck 27.11.2006 Innehållsförteckning Inledning s 2 Historik s 3 Byggnadsbeskrivning s 3 Hus I

Läs mer

Täljöviken. Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:11

Täljöviken. Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland. Kersti Lilja Rapport 2005:11 Täljöviken Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2005:11 Täljöviken Kulturmiljöinventering, Österåkers socken och kommun, Uppland Kersti Lilja Rapport 2005:11

Läs mer

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m.

Nässjö gamla kyrka. Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö gamla kyrka Antikvarisk medverkan i samband med byte av värmesystem, nytt styr- och reglersystem m.m. Nässjö socken i Nässjö kommun, Jönköpings län, Växjö stift JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Byggnadsvårdsrapport

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna Idag står Kiruna inför en omvandling som har väckt stort intresse även internationellt. En del av staden måste flyttas på grund av den underminering av marken som gruvnäringen skapar. För att diskutera

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad

Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Kulturhistorisk utredning Kvarteret Domkyrkan 2 Västerås Domkyrkoförsamling Västmanland Helén Sjökvist Rudbeckianska skolans gamla huvudbyggnad Kulturhistorisk

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson

Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen kl.16.30 Förslag: Rolf Johansson KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Justerare Kultur- och fritidsnämnden Tisdagen 16 september 2014 kl. 17.00 i Öckerö kommunbibliotek OBS! Förmöte alliansen

Läs mer