Avskrift: U 74/ Värdefull miljö eller byggnad som ej bör rivas utan föregående byggnadshistorisk undersökning och noggrann dokumentation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avskrift: U 74/70. 3. Värdefull miljö eller byggnad som ej bör rivas utan föregående byggnadshistorisk undersökning och noggrann dokumentation"

Transkript

1 1 Bebyggelseinventering och landsantikvarien i Stockholms läns indelning av byggnader eller miljöernas kulturhistoriska värde. Utdrag ur sammanställning av A. Bengtsson 1970 Avskrift: U 74/70 Landsantikvarien i Stockholms län Karduansgatan 8, Stockholm, Tel Kulturnämnden i Väddö kommun C/o Agronom A. Bengtsson, Komministergården, Väddö Sedan hela kommunen numera har färdiginventerats, får landsantikvarien härmed överlämna slutlig redovisning för materialet. I särskild förteckning har noterats resultatet av specialinventeringen av de egentliga samhällsbildningarnas äldre fastigheter. Materialet har indelats i fyra grupper alltefter byggnadernas eller miljöernas kulturhistoriska värde; 1. Omistlig byggnad eller anläggning 2. Kulturhistorisk byggnad eller anläggning 3. Värdefull miljö eller byggnad som ej bör rivas utan föregående byggnadshistorisk undersökning och noggrann dokumentation 4. Omfattar byggnader som ej har bedömts äga nämnvärt kulturhistoriskt intresse Landantikvarien vill uttrycka förhoppningarna att i första hand byggnader i grupp 1 och 2 i kommunens ägo måtte underhållas och disponeras så att de kan bibehållas för framtiden. Vid ev. kommande exploatering i närheten av dessa byggnader förutsättes att hänsyn även tas till rimliga miljökrav. Vad gäller byggnader i enskild ägo är landsantikvarien medveten om de kommunala myndigheternas i viss mån begränsade möjligheter till påverkan, i varje fall så länge byggnaden saknar lagligt skydd. Landsantikvarien tillåter sig dock erinra om möjligheten att kommunen på vissa villkor kan bevilja bidrag för restaurering el.dyl.kan tillförsäkra byggnaden ett skydd som i praktiken torde fungera motsvarande byggnadsminneslagens bestämmelser. Bidraget skulle då lämpligen utgå som ett rörligt, gärna räntefritt lån, beviljat för restaurering enligt godtagbara antikvariska principer och återbetalningsskyldighet om dessa villkor inte följes. Fördelen härmed vore även, enligt bundet till fastigheten och inte till enskilda ägare. Landsantikvarien vill slutligen uttrycka förhoppningar att bilagda förteckning ställes till vederbörande tjänstemans förfogande. I tjänsten Stockholm den 28 september 1970 Alf Nordström, lansantikvarie Utdrag ur;

2 2 Förteckning över kulturhistoriskt värdefull bebyggelse i Väddö kommun. Grupp 1. Omistliga byggnader eller anläggningar Grisslehamn Albert Engströms ateljé och gård " Gamla Posthuset " Sjöbodar Norrfjäll 5:35 Ortala Bruk Östra Edsvik 1:1 Rudolfssons Kolhus "Gässvik", Björkö-Arholma socken Grupp 2 Kulturhistoriskt värdefulla byggnader eller miljöer Senneby hela bymiljön " 1:1 Grönlund " 2:15 Senneby 2:15 " 6:2 Anderssons " 8:1 Senneby 8:1 " 9:1 Janssons 1:1 Grönlund, Åke och Ingeborg Andersson 2:15 Tea Alshammar 6:2 Onny Andersson 8:1 Bertil Malmfält 9:1= 9:3 Wiktor Jansgården, Elisabet och Margareta Eriksson Grupp 3 Värdefulla byggnader eller miljöer som ej bör rivas utan föregående byggnadshistoriska undersökning eller noggrann dokumentation. Sand 2:8 Sand 2:8 Senneby 3:4 Senneby 3:4 " 4:8 Herbertssons

3 3 " 5:2 Bergänget " 6:3 Norrgården " 7:3 Erikssons " 7:4 Isaksgården " 7:10 Oskarsberg " 18:1 Petterssons Sand 2:8 Martin Holmdahl 3:4 Ragnar Fridh ( tidigare Helge Pettersson) 4:8 Naemi Asklöf 5:2 Bergänget = Edvard Norberg, köp :3 Anna-Karin Alvén 7:3 Dan Johansson 7:4 Kjell Westerberg 7:10 f.d. Gotthard Eriksson Senneby 21:1 = Oskarsberg Karl Erik Malm Senneby 22:1 = Oskarsborg Ingeborg Andersson Senneby 20:1 = Grönlund Ingeborg Andersson Grupp 4 Bystaden 7:5,7:6 L. Olsson- F. Eriksson " 15:1, 16;1 Reinssons Sand 3:6 Sand 3:6 Senneby 1:2 m.fl. Strömbergs " 1:11 Ingels " 1:13 Franssons " 2:2 Mattssons " 4:5 Jensens

4 4 " 5:4 Senneby 5:4 " 7:9 Eriksdal Senneby 3:6 f.d. Lallerstedt " 7:5 Tinas " 7:6 f.d. Blomgrens " 1:2 m.fl. " 1:11 Fritidshus, Träsket " 1:13 f.d. Wäsboms " 2:2 Tea Alshammar " 4:5 Birgitta Jenssen " 5:4 Åke och Ingeborg Andersson " 7:9 f.d. Eugen Pettersson " 15:1 Reinssons " 16:1 fastigheten finns inte Utdrag ur Riksantikvarieämbetet dokumentation Uppdaterat inklusive bilaga.

5 5

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOFS 1987:4 TOB 6 Bostadsstyrelsens föreskrifter och information om ändring av föreskrifterna och informationen till förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad

Läs mer

Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid

Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid Byggnadsminnen och dess försvarbarhet över tid Jenny Gustavsson Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Bebyggelseantikvariskt program 15 hp Institutionen för kulturvård Göteborgs

Läs mer

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING

BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOSTADSSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING BOFS 1986:81 Bostadsstyrelsens föreskrifter och information till förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus m.m.; Utkom från trycket den 3

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB

FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB Kulturdepartementet 103 33 STOCKHOLM YTTRANDE 2012-11-28 Betänkandet Nya villkor för public-service

Läs mer

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Fredrik Ludwigs. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-06-21 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, regeringsrådet Carina Stävberg och justitierådet Ella Nyström. Ny konsumentkreditlag Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09. Upphandling från statliga och kommunala företag 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2010-02-09 Närvarande: F.d. justitierådet Staffan Magnusson, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och regeringsrådet Eskil Nord. Upphandling från statliga

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-10 Närvarande: F.d. justitierådet Inger Nyström, f.d. regeringsrådet Lars Wennerström och justitierådet Eskil Nord. Lag om flygplatsavgifter Enligt

Läs mer

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad.

Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. Värdefull information för Dig som skall köpa bostad. I detta häftet finner Du information som kan vara bra att känna till när det är dags att köpa bostad. BUDGIVNING Den allmänna utgångspunkten för budgivning

Läs mer

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden.

Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden. PM 1(11) Datum 2012-05-29 Diarienummer 10111-951/2012 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av uppdrag 3 i Boverkets regleringsbrev för budgetåret 2012. Uppföljning av vissa

Läs mer

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt

Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt Handledning ansvarsfördelning & ekonomi mellan EFS och Salt 1 Innehåll Den lokala Saltföreningen... s 3 För Saltföreningen ekonomiska förvaltning gäller följande... s 4 Arbetsgivaransvar... s 5 Kollekter...

Läs mer

7 Justering för säregna förhållanden

7 Justering för säregna förhållanden Justering för säregna förhållanden Avsnitt 7 137 7 Justering för säregna förhållanden Definition 7.1 Allmänt 7 kap. 5 FTL Föreligger värdefaktorer, som inte särskilt har beaktats vid riktvärdes bestämmande

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45

VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Kommunstyrelsen 2010-05-26. Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(160) Plats och tid Vilhelmina kommun, Förvaltningshuset 2010-05-26 10.00-16.45 Beslutande Maria Kristoffersson, ordf. ej 84, 90, 92 Rickard Norberg ej 102 Göran Hahlin ej

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (5) Erbjudande om förskola inom fyra månader Vårdnadshavarna ska få en plats i förskola för sitt barn inom fyra månader efter att de anmält önskemål om förskoleplats till kommunen. Här

Läs mer

Erbjudande om förskola inom fyra månader

Erbjudande om förskola inom fyra månader Informationsblad 1 (6) Erbjudande om förskola inom fyra månader När vårdnadshavare har anmält önskemål om förskola i en av kommunens förskolor ska kommunen erbjuda barnet en förskoleplats inom fyra månader.

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

Lagen om valfrihetssystem en introduktion

Lagen om valfrihetssystem en introduktion Lagen om valfrihetssystem en introduktion Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. November 2011

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2011-08-23. Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2011-08-23 FALKENBERG 233 Redovisning av uppdrag former för stöd till idrottsanläggningar. Dnr KS 2011-316 KS, KF

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

STADSKONTORET MARS 2014

STADSKONTORET MARS 2014 Framtida användning av Rosenlunds herrgård och dess omgivning STADSKONTORET l MARS 2014 Stadskontorets utredningsenhet Ansvarig utredare Andreas Zeidlitz 036-10 57 30 andreas.zeidlitz@jonkoping.se Bilaga

Läs mer

DOM 2008-12-22 Stockholm

DOM 2008-12-22 Stockholm SVEA HOVRÄTT Rotel 1304 DOM 2008-12-22 Stockholm Mål nr Sid 1 (6) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom den 20 december 2007 i mål nr M 1304-07, se bilaga KLAGANDE Nämnden för

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN

UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN 1 UTREDNING OM GATUKOSTNADER INOM FÖRSLAG TILL DETALJPLAN FÖR DEL AV LANDVETTERS-BACKA 4:45 M FL, LANDVETTERS-BACKA VÄSTRA, LANDVETTER, HÄRRYDA KOMMUN Utställningsutlåtande Gatukostnadsutredningen har

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms

Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING. Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms 1(50) Stadsarkitektkontoret NORMALT PLANFÖRFARANDE UTSTÄLLNINGSHANDLING UTLÅTANDE 1 Detaljplan för DROTTNINGHOLMSMALMEN, Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2004.20.214 HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS På uppdrag

Läs mer

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques

En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009. Nordnet Bank AB. Arturo Arques En rapport om sparande och riskbenägenhet april 2009 Nordnet Bank AB Arturo Arques Inledning Riksdagen och arbetsmarknadens parter har i praktiken tvingat alla löntagare att själva ta ansvar för sin pensionsförvaltning

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer