HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN"

Transkript

1 Volym 1-10 Fornfynd, fornminnen och fornlämningar. Volym Sjöregleringar. Volym 15 Historia och uppteckningar, Arjeplogs samhälle. Volym 16 Kyrkan, kyrkplatsen, kyrkogården. Volym 17 Silvermuseet. Volym Byar och gårdar. Volym 22 Övrigt FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Rapport över Storavan - Uddjaur 1957, Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar. Rapport över kulturhistorisk inventering vid Naustajaure 1968 (kopia myciket svag) Fornfyndförteckning från SHM, utan år. Karta över fyndplatser i Arjeplog, järntid Brev, avskrifter av brev och anteckningar om fornfynd vid Laisälven, Rånekjokk, Vuomavare, Ailesvare, Ailesjaure, Jäckvik, Uddjaur, Silbojock och om Arjeplogs kyrka , spridda år. Sägen och verklighet kring ett fornfynd i Arjeplog av R. Odencrants, utan år. 0362/36 Ang. konservering av fornlämningar i Adolfström. 0697/36 Tack för fotografier m.m. Följande dnr handlar om arkeologisk undersökning i Arjeplog: 0699/36, 0700/36, 0730/36, 0736/36, 0748/36, 0749/36, 0756/36, 0758/36 och 0820/ /36 Anhållan om underrättelse vid Dr. Olofssons hemkomst. 0820/36 Tack för pengar till undersökning i Arjeplog. 0848/36 Ang. fornfynd i Arjeplog. 0851/36 Ang. tidigare avsänd skrivelse om fornfynd i Arjeplog. 0855/36 Meddelande om undersökning av en fyndplats i Arjeplog. 0417/37 Ang. skifferkniv från Arjeplog. 0046/43 Ang. gjutform från Långudden i Arjeplog. 0047/43 Förfrågan om stenyxor. 0084/43 Uppgift om fynd av stenyxor. 0339/47 Ang. stolpbod i Bugt (med 351/47). 0179/48 Ang. stalogropar (fångstgropar) (med 0218/48, 0031/49, 0120/49, 0131/49 och 0134/49). Ang. ovalt spänne av brons från Rackträsk, /58 Ang. Einar Wallquists medverkan vid undersökningar. 0020/58 Ang. Julius Vestergrens medverkan vid undersökningar. 0089/60 Ang. boplatsfynd från Laisvallområdet. 0288/60 Kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan, Skellefte älv. 0394/60 Ang. Hornavanrapporten. 0427/60 Ang. föremål från boplatsen eller

2 verkstadsplatsen från stenåldern vid Laisvallen, Stora Laisen. 0056/61 Ang. "lappgrav" vid sjön Godejaure. (med kopia av rapport) 0172/61 Ang. gravplats på Rävnejarka (Ännekielas). 0239/62 Ang stenfynd i Öberget (med 0286/62). 0292/62 Ang. insända stenföremål från Långudden (med 0316/62 och 0355/62). 0313/62 Ang. fynd av ackjor mellan Laisälven och Vindelälven. 0369/62 Ang gropar påträffade vid Varpviken vid Hornavan. 0190/63 Ang. gravplats vid Ruokojokk. 0239/63 Ang. beställning av filmen "På jakt efter Lapplands forntid". 0214/64 Ang. ett träföremål hittat vid sjön Mavas i Piteälvens övre lopp. Fynd vid den s.k. Fårholmen utanför Kurrokveik, /64 Ang fynd av lerkärl i Suddomluokta, Tjeggelvas. 0045/65 Ang. tillvaratagna mynt i Arjeplog. 0056/65 Ang. järnyxa funnen på Bergnäsholmen. 0176/65 Ang. fynd från stenåldersboplatsen på Ropaudden vid Uddjaur (med 0150/66, 0195/76, 0322/76 och 0733/77). 0492/65 Ang. C 14 datering, Tjikkiträsk, Stensele socken. 0523/65 Ang. fornfynd i Rutsaviken, Långviken och Mullholm. 0650/67 Ang. träföremål. 0707/67 Ang. rundslipad sten hittad vid täkt vid Jutis. 1139/67 Ang. kulturhistoriska lämningar i sydvästra Arjeplog (med 1140/67). 0437/68 Ang. järnyxa vid Mattauare sjön. 1198/68 Ang. gamla fångstgropar vid Nattokvägen (med 1202/68, 1630/68, 1330/69 och 1331/69). 1288/68 Besiktning av härdar vid Timmerudden, Långviken. 1296/68 Ang. utgrävning av skelett vid Varghalsen, lokal 940, Hornavan (med 0468/69 och 1316/69). 1329/68 Besiktning av husgrunder vid Långudden (med 1518/68). 1730/68 Ang. boplatsfynden vid Persbacka, Björklund och Sjulnäs (med 1751/68). 0105/69 Ang. lapptrummor. 1152/69 Ang. spjutspets från Tjorroholmen vid Kallön. Besiktningar av härdar: 1253/69 Bergnäs; 1254/69 Bergnäsudden; 1278/69 Seidetj, Storavan; 1279/69 Sjulholmen; 1280/69 Trappok; 1281/69 Storbodsund; 1286/69 Varras; 1287/69

3 Trappok. 1275/69 Ang. gravfält vid Dellaursjön (med 1308/69). 1288/69 Besiktning av offerplatser och sommargrav vid Vuoggatjålme (med 1446/69). 1289/69 Besiktning av förmodad sommargrav vid Vuoggatjålme fjällstuga. 1290/69 Besiktning av "röse" vid Ö. Vuojjaure. 1319/69 Ang fasta fornlämningar vid planerade teleledningar Arjeplog- Vuoggatjålme, Arjeplog- Laisvall (med 2056/69, 1083/70 och 0027/78). 1341/69 Ang. stenåldersfynd samt sten med ristningar från Bellonäs. 1377/69 Ang. yxa från Långviken, Dragnäs. 1406/69 Ang komplettering till besiktning vid Vejejaure (med 0054/70). 1501/69 Ang fornlämning vid Dellikälven. 1554/69 Ang. stenåldersfynd från Rappasundet och Brännudden. 1587/69 Ang. stenarter samt grotta vid Saltoluokta, Arjeplogs och Jokkmokk socken (med 1597/69). 1631/69 Ang. fårsax hittad i Laisälven vid Gransele. 1636/69 Ang. förmodade seiteplatser vid Nurrholm och Sakkaberget. 1661/69 Ang. fornlämningar, Sveggeholmen och Tjernmyren. 1680/69 Ang. kittel från Igelatsholmen, Forsnäs. 1714/69 Ang. fynd av seite vid Seidetj. 1719/69 Ang. skida hittad i myr vid Kasker. 1720/69 Ang. skida hittad vid Labbassjön. 1832/69 Ang. besiktning av div. bortodlade fornminnen vid Hällbacka. 1873/69 Ang. föremål upphittade i Laisvallby. 1874/69 Ang föremål upphittade i Smalogava. 1882/69 Ang. föremål upphittade i Revi och Stensund. 2113/69 Ang. lån av hartsklumpar (med 2187/69, 1458/70 och 1379/71). 0338/70 Ang. inventeringsrapport för Nautajaure och Slagnässjön i Skellefte älvdal. 0431/70 Ang. stensättning, Naustajaure. 1156/70 Ang krukbit hittad vid Laisälven. 1452/70 Ang. besiktning av förmodad liggande höna vid Stuor Gåbbtje Unha, Fälloheden. 1570/70 Ang. kil från Atjiholmen. 1628/70 Ang. ev. fornlämningar, Haraldstjärn och Ringosjöarna. 1890/70 Ang. gammal pulka. 1980/70 Ang. röse vid Öberget. 0160/71 Ang. slev funnen vid Jutis (med 0162/71). 0325/71 Ang. vargskalle funnen vid Hannugava och järnkniv funnen vid Arjeplog. 0554/71 Ang. gammal kvarn vid landsvägsbron i Slagnäs. 0627/71 Ang. yxa funnen vid Tjeggelvas.

4 0765/71 Ang. yxa funnen på Gullöholmen. 0870/71 Ang. väg 371, delen Björkhamra-Radnejaur (med 0988/71, 1025/71 och 1298/71). 1001/71 Ang."stengropar" på fjället mot Parkij. 1870/71 Ang. stenyxa FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0078/72 Ang. gamla samiska minnesplatser. 0336/72 Ang. härd vid Gammelvallsmyren, Krutaholm (med 1041/72, 1042/72, 1298/72 och 1890/76). 1067/72 Ang. fynd vid Stensundsviken. 1604/72 Ang. utbyggnad av Östra Skeppsholmen med sameviste m.m. 1126/73 Ang. uppgifter om fornlämningar inom Arjeplogs socken samt kopior ur inventeringsboken. Boplatserna Raä nr 585 (45), 600(58), 538(64), inventering sjön Kakel (med 1189/73 och 0685/79). 1128/73 Ang. funnet spjut. Galtispuoda, Svelleholm : 1620/73 Ang. fornlämning på krononybygget Svelleholm nr 1 (med 1623/73 och 1699/73). 1167/89 Analysrapport av fosfatprover. 1428/93 Rapport över arkeologisk undersökning Svelleholm 1:3 Galtispuoda. 1715/73 Ang. röse vid Östra Rebbraur (med 1900/73, 0088/74 och 1594/74). 0937/74 Ang. fyrsidiga härdar. 1354/74 Ang. förfrågningar rörande pipa. 0803/75 Ang. flygfält vid Dellaure (med 1947/75, 0396/76, 1745/78, 0475/79, 0024/80, 0121/80, 1135/80 och 1170/86). 1139/75 Ang. järnkniv funnen i Grannäs vid Nastajaure. 1729/75 Ang. rest sten inom Mokkaloktområdet. Inventering av härdar vid Sjulsnäs 1975 (vägen Sjulnäs-Slagnäs, Arjeplog 2706:1) 0879/77 Ang. arkeologiska arbeten inom Arjeplog (med 1242/77). 0995/77 Ang. funnen pilspets vid Armasbäcken, sjön Vuolvojauare. 1233/77 Tillstånd till arkeologisk undersökning i Mokkajokk (med 1378/77). 1234/77 Tillstånd till arkeologisk undersökning norr om Mavasjaure (med 1377/77). Rapport om fornlämning Iksjakbäcken, utan år. Rapport om inventering vid Stensund vid Kakel, Fyndlistor; Sveggejaur, Allmänningsskogen, Krutbergsv./Råtttjebäcken, Östra Uddjaur, Nåttiholmen 1:22, Dellauare 2:1, Åsen, Smalogava, Sveggejaur, Allmänningsskogen/Mattaraurälven. 0317/78 Förslag till byggnadsplan för Aspnäs 1:5.

5 0903/78 Ang. sten vid Laisälven. 0912/78 Ang. kopior av handlingar, uppteckningar om stalotomter samt om stalo från Adolfström- Vejennäsområdet. 1108/78 Ang. yxa funnen vid stranden av Uddjaure. 1329/78 Ang. yxa funnen vid fjället Gidak vid Laisdalen ovanför Adolfström. 1389/78 Ang. kniv funnen i potatisland. 1394/78 Ang. registrering av boplats vid Björnudden, Vuoggatjolme (med 1419/78). 1445/78 Ang. rester efter samisk bosättning vid svensk-norska gränsen och Gaddisvägen (med 1520/78, 1757/78 och 0302/79). 1690/78 Ang. röse, Dellaur. 1691/78 Ang. kokgrop på udde norr om Fårholm. 1692/78 Ang. röse beläget mellan fjället Ballak och riksgränsen. 1693/78 Ang. sommargrav vid Mavasjauare, Siktimluokta. 1694/78 Ang. röseliknande konstruktion vid sjön Bjerre, Diukkatjåkko. 1695/78 Ang. renhage vid sjön Saiva. 1696/78 Ang. kåtagrund vid sjön Bjerre. 1697/78 Ang. lappläger vid Pieskebaure, Diukkatjåkkå. 1698/78 Ang. kåtagrunder vid Mavas lappläger. 2067/78 Ang. utbetalning av anslag för beredskapsarbete, Storavan. 1443/79 Ang. Dalveluokta, del av Arjeplogs skolbord (med 0282/80 och 0372/86). Lövmokk: 2047/79 Ang upplåtelse av mark för åtgärd i anslutning till kapell- och husgrunder vid Lövmokk. 1142/82 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt, kapellgrund och kåtagrunder, NM 15, Lövmokk (med 1200/83). 0191/89 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt 45, NM 15, kapellgrund, hus och husgrunder, Lövmokk. 0492/80 Ang. husgrund i fjällterräng, Adolfström. Ang. husgrund i fjällterräng, Adolfström, Anteckningar om Diliknäs och Korsträsk, /81 Ang. LKAB:s ansökan om tillstånd att utvinna uran i Peutajokkområdet. 1319/81 Tillstånd till arkeologisk undersökning vid Abraure (med 1490/81, 1077/86, 1591/86 och 0587/88). 1519/81 Ang. upplysningar rörande fyndlokaler i Skellefteälvens övre lopp. 1999/81 Ang. fornlämning nr 662 (stalotomter). 1139/82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt, hyttlämningar Raä 566 Adolfström.

6 1141/82 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt. Gammal raststugeplats, fornlämning Raä 119, Hållstugan. 1350/82 Förteckning över utgrävningar vid Hornavan. 0071/83 Ang. fångstgropssystem vid Nartoksjöarna (med 1883/83 och 1380/84). 0178/83 Ang. arkeologiska registreringar i Arjeplog. 0292/83 Tillstånd för borttagande av fasta fornlämningar vid Silbojokks mynning vid sjön Sädvajaur (med 1678/83, 1831/83 och 1991/83). 0994/83 Ansökan om beredskapsarbete för arkeologiska inventeringar inom Arjeplogs kommun (med 1156/83). 1289/83 Ang. offerplats mellan Sartaure och namnlös sjö. 1327/83 Ang. slutredovisning inventering av fornlämning nr 95, Arjeplog. 0141/85 Ang. fyndmaterial från lokal Raä 522, Varghalsen (SHM inv. nr och 26388) (med 0385/85). 0633/85 Ang. undersökning, Silbojokk, Sädvajuar. 0869/85 Tillstånd att undersöka fasta fornlämningar i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. 1354/85 Slutredovisning arkeologisk undersökning boplatsområde, Uddjaur. 0362/86 Ang. fornlämningar och fornfynd. 0363/86 Ang. fornfynd och fornlämningar vid Storavan. 0395/86 Ang. fornfynd vid Tjeggelvas. 0612/86 Ang. grav vid Tjeggelvas. 1004/86 Tillstånd att provundersöka fasta fornlämniningar vid Gubbijaures stränder samt att använda metalldetektor. 1597/86 Anhållan om lån av material från Nordarkeologins inventeringsarbete FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0214/87 Ang. verkstadsplats? på sydvästra stranden, Mårsomjaure (med 0299/87). 0922/87 Tillstånd till metallsökare i Arjeplogs kommun. 0924/87 Ang. tillstånd att undersöka fasta fornlämningar vid Galtisgutj resp Gallaur. 1235/87 Ang. bidrag till undersökning av skadade fornlämningar. 1333/87 Ang. bidrag till undersökning och vård av fasta fornlämningar, Åsen. 0074/88 Vårdplan fornvårdsobjekt 105 fångstgropssystem m.m. Rackträsk, Raä 402. Galitisgutj, Gallaur och Värdsudden (med 0965/88). 0964/88 Tillstånd till metallsökare i Arjeplogs kommun.

7 1012/88 Ang. tillstånd att bortta fast fornlämning, härdanläggningar vid Kålmis (med 1018/88). 0193/89 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt 41, Raä 566, lämningar efter silverhytta, Adolfström. 0195/89 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt 105, Raä 402, fångstgropssystem, härdområde m.m. 0774/89 Ansökan från Silvermuseet om medel till arkeologisk undersökning av hotade fornlämningar. 0822/89 Ang. bidrag till undersökning av fasta fornlämningar Suodomsuolo. 0927/89 Tillstånd till metallsökare i Arjeplogs kommun. 0939/89 Tillstånd att undersöka fornlämningar 313 och fornlämning utan nummer vid Suodomsuolo och Kuoletisjaure. 0937/89 Ang. tillstånd att undersöka fornlämning utan nummer vid Dumpokjauratj, Svannäs. 1025/89 Ang. fosfatanalyser från arkeologisk undersökning Nedre Vuojaure (med 1026/89 och 1167/89). 1212/89 Ang. arkeologiska undersökningen i hyttområdet vid Silbojokk intill sjön Sådvajaur. 0071/90 B Ang. lösfynd från boplats Raä 532 a-b, Rappasundet. 1291/90 Ang. vårdplan fornvårdsobjektet 110, predikoplats Barturte, NM /91 Ang. undersökning av samiskt gravmaterial. 0544/91 Ang. analys av fosfatprover från Galtispuoda (med 0677/91, 1507/91 och 0719/92) 0705/91 Tillstånd till metalldetektor inom Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. 0921/91 Tillstånd att provundersöka fångstgropar utan Raä-nummer i Sierkak, Ahutjkårså, Kisuris, Suollakavalta, Parkajaure, Abisko och Pålviken i Arjeplogs, Jokkmokks och Jukkasjärvi socknar. 1054/91 Tillstånd att undersöka fornlämningar, härdar utan Raä-nummer vid Stora Mattauare, fångstgropar utan Raä-nummer vid Padje- Måskejauare, fångstgropar vid Guddenjauare (nr 939F), fångstgropar inom Raä 323 Barturtevalle samt inom Raä 338 Ringselet. 1171/91 Tillstånd till borttagande av fast fornlämning utan Raä-nummer, härdar på Allmänningsskogen 1: /91 Ang. skador på fornlämningar inom Solberg /92 Rapport över arkeologisk undersökning del av Raä 648 Granselet, Laisan. 0474/92 Ang. markupplåtelse för fritidsanläggning vid sjön Varrajaure. 0606/92 Ang. Arjeplogs krölm 29:1 "Sikselet". 1139/92 Ansökan om tillfälligt lån av fyndmaterial (med 1302/92 och 0664/93).

8 1208/92 Ang. lån av asbestkeramik från lokalerna Dellaure 2:1, Smalogava och Nåttiholmen 1:22 (med 1301/62). 1360/92 Ang. skifferdolk med björnhuvud. 0224/93 Ang. beslut om kulturhistorisk inventering av sjöarna Rappen och Labbas samt Rappenströmmarna. 0609/93 Arkeologisk utredning m a a täkt på Brännäs 6: /93 Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Arjeplogs socken , Silvermuseets rapport. 0919/93 Rapport över arkeologiska inventeringar och undersökningar vid Hornavan och Kakel 1983, Silvermuseets rapport. 0820/93 Rapporter över kulturhistoriska undersökningar vid Gubblijaure, Stora Mattauare, Padje-Måskejauare, Silvermuseets rapport. 0824/93 Ang. Vattenfalls AB och Piteenergis överklagande över Riksantikvarieämbetets beslut att särskild kulturhistorisk utredning skall utföras vid sjöarna Rappen och Labbas. 1128/93 Tillstånd till metalldetektor inom Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar. 1240/93 Tillstånd att undersöka fornlämningar inom fångstgropssystem Raä 323, Barturevalle, Arjeplogs kronoöverloppsmark. 1432/93 Rapport över arkeologisk undersökning Nedre Vuoijaure. 1433/93 Rapport över arkeologisk undersökning Reviviken, Kakel. 1450/93 Ang. utlånat material, Raä 544 Roparudden, Uddjaur. 1700/93 Arkeologisk utredning m a a planerad rastplats vid Polcirkeln, Vuoggatjålme FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0419/94 Ang. inlämnade fynd. 0944/94 Ang. tillstånd att undersöka fornlämningar utan Raä-nummer, härdanläggningar i Gublijaure. 0945/94 Ang. tillstånd att undersöka fornlämningar utan Raä-nummer, tomtningar och fångstgropar i Jutis. 1218/94 Ang. vård av fornlämningar m.m., vård av samisk grav på Suddomsuolo (utan Raä-nummer). 1302/94 Beslut om undersökning av delar av fornlämning utan Raä-nummer, samisk härd samt boplatsindikationer, vid Polcirkeln intill Vuoggattjålme. 1649/94 Arkeologisk förundersökning vid Storsavan, Polcirkeln. 1487/95 Ang. bidrag till arkeologiska utredningar och undersökningar, skelettgrav, utan Raä-nummer, Mullholm 4:4 (med 1572/95). 1696/95 Ang. besiktning av föreslagna platser för

9 bakvalar längs Laisälven. Rapport - Raä 408 Östra Uddjaur /75 Ang. utrustning till utgrävning i Arjeplog (med 1679/75, 0344/77, 0345/77, 0650/77, 0145/78 och 1429/93 med rapport Hanno ). Rapport - Raä 407 Sveggejaur /78 Rapport från arkeologisk undersökning av fornlämning 402 och 407, Östra Uddjaur respektive Sveggejaur (med 0809/78). Laisälven - historik och kulturhistoriska vårdåtgärder samt skyddsbehov FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 1571/70 Ang. pulkamedar i Silvermuseet (Magertjärn) (med 0478/74 och 1445/74). 0329/77 Ang. rapporter från Arjeplogsgrävningar. 1527/73 Ang. utgrävningar av härdar vid Guevloloukta, Lulepotten (med 1591/73, 0337/74, 0352/74 och 0525/76). 1044/72 Ang. gravar vid gamla Mattaurälven (med 0960/73, 0968/73, 1732/73, 1842/76, 0002/78, 0003/78, 0101/78 och 0142/81 och rapport Stormattaure och Gamla Mattaureälven, Allmänningen ) FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0157/55 Ang. rekognoscering kring Storavan och Uddjaur samt grävning vid Naustajauare. 0500/67 Ang. framspolade ben hittade vid stranden vid Nåttisgården (med 0706/67 och 0785/67). 0748/67 Ang. fångstgrop på Bokvalls holme vid Storavan. 0107/68 Ang. sten vid Laxholmen nära Bergnäsudden i Storavan. 1289/68 Besiktning av härdar vid Kåtaudden, Storbodsundet, Storavan (med 1291/69). 1290/68 Besiktning av härd vid Storbodsundet, Storavan. 1326/68 Ang. rester av förstörd husgrund på Pläutbacken, Storavan. 1327/68 Besiktning av påstådd förvaringsplats vid flyttblock vid Gerakudden, Storavan. 1685/68 Ang. tillvaratagna lösfynd från lokal Raä 713, Naustajaure, Storavan. 1342/69 Ang. pilspets funnen vid Långviken vid Storavan samt eldstål funnet vid Atjaholmen. 2182/69 Ang. avskrift av rapport över kulturhistoriska undersökningar i Storavan och Uddjaur /71 Ang. fyndrapport från Storavanområdet. 0094/73 Ang. arkeologiska undersökningar i Byske älv och Storavan. 0959/73 Ang. lokal Storavan NA 323, Straukajaur (med 1028/73).

10 1051/74 Ang. inventeringsrapporter från Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. 0673/75 Ang. inventeringsrapport rörande Naustajaure och Slagnässjön. 1814/76 Ang. Bålforsens krafts och Skellefteå krafts ansökan om utbyggnad av Byskeälven. 0969/77 Ansökan om beredskapsarbete; fortsatt arkeologisk undersökning vid Storavan, Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar. Rapport Krutbergsvägen/Råttjebäcken, Allmänningsskogen Kakel-Hornavan Nåttiholmen 1:22 Fornlämning 262, Nåttiudden: 0404/64 Ang. utställning av Hornavanfynden (med 0436/64). 0709/67 Ang. boplats vid Seitatjålme, Hornavan. 1364/68 Ang. fornlämningar i Kakelområdet i Hornavan (med 1388/68, 0463/69 och 0453/69). 1190/69 Ang. gravfynd vid Nåttiudden, Kakel (med 1257/69). 1083/70 Arkeologisk undersökning på Pipudden, Kakel, Långudden. 1073/70 Ansökan till utannonserade sommararbeten (med 0607/71). 1337/70 Ang. besiktning av husgrunder m.m. vid Ruosnel, Hornavan. 1216/73 Ang. funna föremål kring Kakelstränderna. 0783/77 Ang. fynd från Nåttiholmen 1:22, Raä 262 (med 0100/78 och 0810/78). 1789/76 Ang. brända ben från Stenvallholmen, Raä /76 Ang. nybyggnad av fritidshus på Stenvallholmen (med 0141/77 och 0657/77) FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Smalogava, Dellaure 2:1 - fyndförteckning, fältanteckningar och fältritningar, rapport Arkeologiska undersökningar i Nåtti och Smalogava - uppsats i arkeologi /78 Ang. konservering av fynd från Smalogava Dellaure 2:1, Krutbergsvägen/Råttjebäcken, Allmänningskogen, fornlämning 261 Nåttiholmen 1:22 samt Ö Uddjaur. Fornvårdsobjekt, vårdplan Arjeplogs socken, Åsen, Dellaure 2: /94 Rapport arkeologisk undersökning Dellaure, Åsen, Smalogava med fältritningar FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Rapport Nåttiholmen 1:22, fornlämning /70 Arkeologisk undersökning Nåttinäset m.fl. platser, fornlämning 261 (med 1071/70, 1088/70, 1128/70, 0671/71, 0920/71, 0550/73, 0791/73, 0104/78).

11 0933/71 Ang. framspolade ben hittade vid stranden vid Nåttigården (med 0994/71 och 0372/73). 1190/73 Ang. manus rörande björngrav, Nåttinäset. 1790/76 Rapporter Nåttinäset m.fl. 0656/77 Ang. träbitar från Nåttinäset (med 0783/77). 0103/78 Ang. rapporter beredskapsarbete - arkeologiska undersökningar inom Arjeplogs socken FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Nåttiholmen 1:22, fornlämning 261, fältanteckningar och ritningar FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Nåtti, Nåttiholmen - fornlämning 261, fyndförteckning, fältanteckningar och kartor SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER 0373/47 Arkeologisk undersökning i Sädvajaure och Ringselet. 0090/48 Upplysningar om dämningarna av Sädvajaure och Ringselet. 0142/48 Ang. kopia av skrivelse till Riksantikvarieämbetet. 0154/48 Ang. arkeologisk rekognoscering i Sädvajaure och Ringselet. 0066/51 Ang. ökad dämning vid Ringselsforsen i Skellefte älv. 0104/51 Tack för utlåtande. 0058/52 Betr. reglering av Storavan och Uddjaur. 0127/52 Tillstånd till utvidgad reglering av Storavan och Uddjaur. 0144/55 Ang. den arkeologiska rekognosceringen av dämingsområden vid Storavan och Uddjaur. 0086/56 Ang. planerad reglering av Rebnisjaure. 0097/56 Ang. kulturhistoriska undersökningar vid Storavan och Uddjaur. 0137/57 Ang. reglering av vattnets avrinning ur Hornavan. 0146/58 Ang. kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan. 0088/59 Ang. fortsatta kulturhistoriska undersökningar. 0149/61 Ang. kulturhistoriska undersökningar i samband med regleringen av Hornavan. 0247/61 Ang. fortsatta kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan. 0319/62 Ang. vattenkraftutbyggnader i Vindelälven. 0175/63 Ang. arkeologiska undersökningar vid Rebnisjaure. 0255/63 Ang. tillstånd att ta sjön Tålmark för upplägg av sand. 0085/64 Ang. reglering av Rebnisjaure (med 0105/68). 0408/64 Ang. dämning av sjön Tålmark (med 0382/65).

12 0437/64 Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan. 0254/65 Ang. kulturhistoriska undersökningar i samband med Vindelälvens utbyggnad (med 0446/65). 0049/62 Ang. reglering av Gautosjön och Adolfström (med 0205/62, 0029/67, 0058/67, 0176/67 och 0574/67). 0647/68 Ansökan om reglering av Gautojaure m.m. (med 1060/68 och 0866/69). 1225/70 Ang. regleringsmedel till fortsatt inventering i Hornavan (med 0607/71 och 1608/71). 0436/71 Ang. Skellefteälven - Rebnis kraftstation. 0446/71 Kallelse till sammanträde rörande Rebnis kraftstation. 1700/74 Ang. information om ökning av elkraftproduktion i Skellefteälvens vattenområde - sjön Sädvajaure samt ny kraftstation i Ringselet (med 1850/74 och 0780/75). 1874/77 Ang. prövning av tillåtligheten av utvidgad reglering av Sädvajaure (med 0644/77). 0870/78 Ang. utredning om överledning för vattenkraftsändamål av vatten från Piteälven och Vindelälven (med 1055/78, 1149/78, 1268/78, 1384/78, 1602/78 och 1659/78). 1177/83 Protokoll från möte om Sädvajaurs reglering. 1584/84 Ang. dokumentation av Sädvajaure (med 2002/84 och 2071/84) SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER 0850/66 Ang. reglering vid Gautojaure (Gauto kraftstation och reglering). Med bilagorna A-G SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER 0850/66 Ang. reglering vid Gautojaure (Gauto kraftstation och reglering). Bilaga H SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER 0850/66 Ang. reglering vid Gautojaure (Gauto kraftstation och reglering). Bilaga I-P HISTORIA OCH UPPTECKNINGAR Hålor i jorden och klipphålor använda som människoboningar; uppteckning gjord av Edvin Brännström (Acc:nr 296) "Om lappmarkssocknen Arjeplog - historiskekonomisk avhandling" av Samuel Öhrling 1773, från latin översatt av adjunkt Henrik Sundin, Luleå (Acc:nr 308). 0680/67 Ang. avskrifter av lapptillsyningsman Nils Ranbergs anteckningar. Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar. 0130/73 Ang. berättelse av Herman Karlberg i Arjeplog rörande resesvårigheter. ARJEPLOGS SAMHÄLLE

13 Arjeplogs kyrkostad: 0432/46 Ang. Lappvallen, Arjeplog, med stadsplaneritning. 0110/47 Ang. att utnyttja Lappvallen på hävdvunnet sätt. 0365/47 Ang. två protokollsutdrag rörande upplåtelse av "Lappbacken", Arjeplog. 0020/50 Ang. anläggandet av park på Lappvallen. 0044/50 Ang. granskning av föreslagen stadsplan för Arjeplog. 0045/50 Önskemål om samråd med landsantikvarien om stadsplaneförslag (med 0067/50). 0243/65 Ang. foton tagna i Arjeplog. 1185/76 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad, Öberget (västra delen). 0172/78 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad, Öberget (Västra delen) (med 0177/78). 1052/86 Ang. stadsplan, Arjeplogs kyrkostad, Östra Uddjaur 1:2 (med 1083/86). Arjeplogs samhälle: Brev om hållandet av föreläsning i Arjeplog /39 Ang. föreläsning i Arjeplog. 0297/44 Begäran om uppritning av skolhuset i Arjeplog. Ang. behovet av att bevara häktet och skollappkåtor i Arjeplog Skiss på lappskolan i Arjeplog av E Nordberg, utan år. 0172/62 Ang. översättning av Samuel Öhrlings beskrivning över Arjeplogs socken. 0790/66 Ang. radiolänkstation i Arjeplog (med 0118/67). 1693/69 Ang. karta rörande "Graddisvägen" samt kallelse till sammanträdde (med 1762/69 och 1881/69). 0803/71 Ang. översiktlig naturvårdsinventering i Arjeplogs kommun (med 0594/71). 0011/74 Översiktsplan för Arjeplogs centralort (med 1186/74, 1395/74, 1610/74 och 1472/76). 0115/74 Ang. nybyggnad av kapell och förråd på Arjeplogs begravningsplats (med 0664/74 och 0770/76). 1171/74 Ang. Edholms fastighet, Arjeplog (med 1961/74). 0892/75 Ang. stadsplanen för del av Arjeplogs kyrkostad (Lugnet 1:2 m.fl.). 1193/75 Ang. stadsplanen för del av Arjeplogs kyrkostad (kv. Uttern). 1317/75 Ang. stadsplan, området i anslutning till kvarteren Kajen och Kråkan. 1752/75 Ang. ny sopdeponeringsplats i Arjeplog (med 1836/75).

14 0472/76 Ang. uppsnyggning, plantering och röjning inom Arjeplogs församlings område. 0550/76 Ang. stadsplan för Kvarnbo 1:3 m.fl. inom Karja-området inom Kraja-omårdet. 1645/76 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (kv. Järven 1 och 2). 1183/76 Ang. förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Arjeplogs kronoöverloppsmakr (Turistanläggning Polcirkeln). 1184/76 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (begravningsplatsen). 1186/76 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (kv. Oxen, Bocken och Geten). 1701/76 Ang. planärende Arjeplogs Prästbord 2: /77 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (kyrkoområdet). 0868/77 Ang. stadsplan för Lugnet 1:8 m.fl. (Sameområdet). 1353/79 Ang. utredningsuppdrag rörande bevarande av Arjeplogs gamla miljö. 0560/80 Ang. förslag till byggnadsplan för Revi (med 1576/80). 0230/81 Ang. regleringsmedel för upprustning av Tingshuset. 1647/81 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (kv. Kajan och Kråkan). 1751/83 Ang. av stadsplan för Arjeplogs kyrkostad (begravningsplatsen m.m.). 1791/83 Ang. elledning Sädva-Rebnis. 0775/84 Ang. stadsplan för kv. Mården-Renen (Hamnplan). 0743/91 Ang. rivning av gamla tingshuset och revirförvaltningsbostaden. 0180/94 Ang. återsändande av manuskript; brevroman av Valter N. Stokke. 0204/95 Ang. omfördelning av bidrag för byggnadsvård från Disponentvillan i Malmberget, Gällivare socken till den s.k. Doktorsvillan på Minken 1, Arjeplog. 1512/95 Ang. bidrag till upprustning av visten inom Arjeplogs socken KYRKAN Handlingar om Arjeplogs kyrka m.m.: Brev från Norrbottens ningen om återsändandet av artikel, utan år. Avskrift av kyrkoräkenskaper. Brev och beskrivning till kommissarien för utställningen i Luleå 1921 om birkarlskronan, Avskrift av Bygdéns Herdaminnen om kyrkan i Arjeplog. Informationsblad om kyrkan i Arjeplog, utan år. Anteckningar om kyrkans inventarier, utan år. 0107/54 Ang. planerad restaurering. 0125/54 Ang. ny taktäckning samt yttre ommålning

15 av kyrkan. 0341/67 Ang. restaurering och ombyggnad (med 0549/67, 1091/67, 0216/68, 0259/68, 1248/68, 0206/69, 0264/70 och 0582/70). 1255/86 Ang. kyrkoherde- och komministerbostaden samt församlingshemmet. 0658/89 Ang. förändringar av interiör m.m. (med 0737/89, 0895/90, 0317/91 och 1521/91). 0227/92 Ang. förändringsarbeten (med 0398/92, 0612/92, 0705/92, 0712/92, 0742/92, 0928/92, 1201/92, 0529/93, 0142/94, 0680/94, 0685/94, 0918/94, 1101/94, 1204/94, 1572/94 och 2066/94). KYRKPLATSER 0068/49 Ang. utmärkning och kartläggning av gamla kyrkplatser i Arjeplog (med 0072/49 och 0119/49). KYRKOGÅRDEN Handlingar om kyrkogården finns också under Arjeplogs samhälle. 0063/69 Ang. artikel av Lars Widding om spanska sjukan. 1505/76 Ang. förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Arjeplogs kyrkostad (begravningsplatsen). 2223/95 Ang. besiktning, utlåtande och materialbeskrivning för Jäckviks kapell, antikvarisk bedömning av gravkapellet södra Bergnäs samt Arjeplogs kyrkogård. (Ärendet fortsätter på 1996/0494) SILVERMUSEET Handlingar, ritningar och tidningsklipp om Einar Wallquists samling av samiska föremål och om inrättandet av ett museum för dessa, (spridda år) och handlingar utan årtal. Följande diarienummer rör Kronskolan i Arjeplog: 0386/60, 0407/60, 0408/60, 0014/61, 0015/61, 0053/61, 0067/61, 0179/61, 0184/61, 0194/61, 0441/64 och 0085/ /65 Ang. deposition av teckningar av J. F. Höckert. 0421/65 Ang. deposition av seite till Silvermuseet (med 0662/66). 0486/65 Ang. konstverk för utställning i Arjeplog. 0130/66 Ang. planering av sommarutställning. 0731/66 Ang. vikingatidssmycke. 0811/66 Ang. deposition av lappgrav till Silvermuseet. 0590/67 Ang. katalogen Silvermuseet. 0869/67 Ang. utställningar hösten /67 Ang. deposition av skidor från Arjeplog (med 0924/67 och 1120/67). 0172/68 Ang. medlemskap för Einar Wallquist i Museimannaföreningen.

16 0213/68 Ang. inventarielista över föremål i Silvermuseet (med 0228/68). 0472/68 Ang. besöksbok. 1721/68 Ang. deposition av spåtrumma till Silvermuseet (med 0017/69 och 0351/69). 0005/69 Ang. utställningar. 0403/69 Ang. tillbyggnad av lagerlokal (med 0444/69, 0582/69, 1602/69, 1990/69, 0145/70, 0066/71, 0101/71 och 0366/71). 1724/69 Ang. deposition i Silvermuseet (med 1754/69 och 1786/69). 0877/70 Ang. smycke från 1400-talet. 0982/71 Ang. skylt. 0347/72 Ang. lån av bilder från Lars O. Lagerquist. 0036/73 Ang. besök i Luleå av Einar Wallquist. 0123/73 Ang. besöksstatistik. 1038/74 Ang. inbrottsskada. 1356/74 Ang. lån till Arjeplogs museum från Nordiska museet, som ej returnerats (med 1837/75 och 0259/76). 1771/74 Ang. Norrbottens museums tillgodohavande för arbeten i Silvermuseet. 0466/76 Ang. Nordiska museets depositionshandling rörande silverkrage. 0630/77 Ang. återsändandet av mindre stenfragment, efter analys. 0300/79 Ang. metkroksskaft i skiffer i Silvermuseet. 1884/84 Ang. katalogisering av föremål och bilder. 0391/86 Ang. katalogisering av föremål. 0866/86 Ang. utställning med Einar Wallquists konst. 1416/86 Ang. annonsmanus Länsmuseidagar i Arjeplog. 0226/88 Ang. artiklar om arbetets minnesmärken och museer. 0694/89 Ang. Silvermuseets ansökan om depositionsfördelning av förhistoriskt material (med 0706/89, 1363/89, 0109/90, 1319/90, 1344/90, 1519/90 och 1523/90). 0602/90 Ang. bidrag till ytterdörr till Silvermuseet. 0707/90 Anhållan om statliga grundbelopp (med 0004/91). 1529/91 Ang. grundbelopp till Silvermuseet (med 0160/92) BYAR OCH GÅRDAR Adolfström: Skrivelser om silverförädlingsverket vid Adolfström /36, 0863/36 Ang. restaurering av hyttruinen. Anteckningar beskrivande bland annat resterna av hyttan. 0050/49, 0098/49, 0103/49, 0104/49, Ang. silverförädlingsverket. 0001/71 Ang. bruksområdet (med 1623/71,

17 0721/72, 1574/72, 1589/72, 0058/73, 0093/73, 0257/73, 0725/73, 0928/73, 1058/73, 0399/75, 0485/75, 0543/75, 0675/75, 1115/75, 1119/75, 1197/75, 1425/75, 0029/77, 1526/78, 1634/78 och 1918/78). Förslag till byggnadsplan för Adolfström /76 Ang. fastställelse av förslag till byggnadsplan för Adolfström. 0229/80 Ang. utredningen Bebyggelse och odling vid Adolfström under den andra Nasafjällsepoken. 0232/81 Ang. projektering av Adolfströms såg etapp II (I-III) (med 0245/81 och 1601/83). Anteckningar om byggnader i Adolfström, Nasafjäll och Silbojokk, utan år. 1063/88 Ang. Försvarsmaktens granskning av flygbilder (med 1131/88). 0630/92 Ang. statsbidrag för byggnadsvård av "Gamla skolan", del av Adolfström 1: BYAR OCH GÅRDAR Adolfström: Handlingar om Majorsgården - Adolfström 2:2: Dnr 0020/49, 0029/49, 0043/49, 0044/49, 0053/49, 0057/49, 0064/49, 0071/49, 0121/49, 0143/49, 0145/49, 0154/49, 0158/49, 0076/50, 0079/50, 0085/50 och 0100/56, 0043/58, 0088/58, 0286/60, 0377/60, 0008/61, 0260/61, 0054/62, 0129/80 (med 0330/80), 0482/85, 0383/88, 0442/90, 1224/91, 0092/92, 0927/93 samt ej diarieförda handlingar. Bergnäs, Norra Bergnäs: 0265/73 Ang. överlåtelse av Norra Bergnäs kapell (med 0754/73, 0154/75 och 0870/75). 0753/85 Ang. föreslagen flyttning av Norra Bergnäs kapell till Skeppsholmen i Arjeplog (med 1000/85). Bergnäs, Södra Bergnäs: 0625/83 Ang. reparation av tak på Södra Bergnäs kyrka (med 0472//86). 0234/95 Utlåtande ang. staketen runt kyrkogården på Södra Bergnäset och kyrkogården i Arjeplog. Bredviken: 0039/79 Ang. förslag till byggnadsplan för fritidshusbebyggelse över Bredviken 1:2 (Rimobäcken) (med 0138/79). Blyudden: 0359/79 Ang. förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över Blyudden (del av Arjeplogs kronoöverloppmark 2:1) (med 0479/79). Björknäs:

18 0339/65 Ang. grustäkt från Björknäs 1:4. Bugt - hänvisning. Burmansavan: 1598/94 Ang. arkeologisk utredning m a a planerade anläggningsarbeten vid Burmansavan, Laisan. Bäckholm: 0926/95 Ang. bidrag till tryckning av bok om Ante och Eva Marklund i Bäckholm av Ruth Abrahamsson. Dellaure - hänvisning. Dellek-gårdarna: 0980/73 Ang. inventarier i gård vid Dellek-gårdarna (med 1124/73). Delliknäs: 1291/89 Ang. anslaget vård m.m. av kulturlandskap, KOLA, åtgärder i Delliknäs och Adolfström. 0606/90 Ang. upprustning av Karl-Emanuels stuga, Delliknäs. 1055/94 Ang. beslut om byggnadsvård Delliknäs nybygge. 1448/95 Ang. Delliknäs nybygge. Gasa - hänvisning. Gauto: 1138/74 Ang. granskning av förslag till byggnadsplan över Gautosjö by. 0358/79 Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över Gauto 1:4 och 1:5 (del av) (med 0482/79). 0343/81 Ang. förslag till ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av Gauto 1:5. Grannäs: 0038/66 Ang. ansökan om tillstånd till täkt på Strömsholm, Grannäs (med 0463/66) BYAR OCH GÅRDAR Hällbacken: 0792/76 Ang. byggnadslov för fritidshus på Hällbacken 1: /79 Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse på Hällbacken 1:4, 1:5 m.fl. 0481/79 Ang. förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse på Hällbacken 1:4, 1:5 m.fl.

19 Justis: 0286/71 Ang. rivning av timmerhus, kornlada och uthus i Jutis. Jäckvik: Uppgift från Norrbottens Kuriren 1885 om att kapell skall flyttas, utan år. Skiss över Jäckviks kapell, utan år. Avskrift om kapellet hämtad från Bygdéns herdaminne, utan år. 0237/63 Ang. fritidsanläggning i Jäckvik. 0524/75 Ang. förslag till upphävande av del av byggnadsplan för Jäckviks by. 0523/76 Ang. korkåpa från Silbojokks kapell förvarad i Jäckviks kapell. 0984/76 Ang. Jäckviks kapell och prästkammare. 1282/76 Ang. kungörelse om förslag till ändring av byggnadsplan över del av Jäckvik (2 m.fl.) (med 1415/76). 0231/77 Ang. granskning av förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Jäckvik (1:58 m.fl.). 0357/79 Ang. försalg till ändring och utvidgning av byggnadsplan över Jäckvik 1 (del av). 0480/79 Ang. förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan Jäckvik 1 (del av). 0550/80 Ang. reparation av gammal "prästkammare", Jäckvik. 0342/81 Ang. förslag till ändring av byggnadsplan över del av Jäckvik (Jäckvik 2). 0021/83 Ang. kungörelse av förslag till ändring och upphävande av byggnadsplan Jäckvik 1:79 m.fl. - norra delen. 0918/90 Ang. upprustning av Jäckviks kapell. 0193/93 Ang kyrkofondsbidrag till Jäckviks kapell. 0663/93 Ang. omläggning av tak på Jäckviks kapell. 1276/93 Raä ang målning och reparationsarbeten i Jäckviks kapell Korsträsk: 0107/42 Ang. skadad fiol. Korsträsk - Båtsjaur - historik. Ang; kulturhistoriskt skyddsvärde. Kasker: 0138/49 Ang. de äldre kapellplatserna inom Arjeplogs socken. 0432/77 Ang. ansökan om utförande av IKS-företag. Upprustning av Hållstall i Kasker. 1062/89 Ang. Kasker 2:13 (med 1418/89 och 0446/90). Kallön: Historik - ang, kulturhistoriskt skyddsvärde.

20 Kronoöverloppsmark: 2101/84 Ang. förslag till utvidgning av byggnadsplan för Polcirkeln (K4:s fritidstomt) Kuoddojaur: 1015/95 Ang. upprustning av Kuoddokpta, Kuoddejaur. Kurrokvejk: Historik - ang: kulturhistoriskt skyddsvärde. Laisvall: 0050/62 Ang. uppbyggnad av tv-station i trakten av Laisvall. Laisvik: 0396/83 Ang. fornlämningar vid Laisvik. Mellanström: 0997/89 Ang. medel till nybygge av kyrkkåta i Kyrkviken (med 1350/89 och 1401/89). Merkenäs: 0254/72 Ang. restaurering av vilstuga belägen mellan Merkenäs och norska gränsen (Junkerdalen) (med 1084/73, 0392/74, 1216/76, 1329/76, 1452/76 och 1759/76) BYAR OCH GÅRDAR Mullbacken: 1073/85 Ang. planerad avverkning på Mullbacken 4:1. Mullholm: 1670/74 Ang. ansökan om dispens för uppförande av mässbyggnad samt fritidshus på Mullholm 3:3. Nabreluokta: 0355/47 Ang. resa till Nabreluokta. Nasafjäll: Kopior ang. Nasafjäll, originalet från /34 Ang. Nasafjällsgruvans smältverks ruin. 0322/46 Om bevarande av fornlämningar efter Nasafjälls silversmältverk (med 0333/46). 0394/46 Ang. skydd för lämningarna av Nasafjälls silververk. 0417/46 Ang. köp av Nasafjälls silvergruva. Skisser och anteckningar om Nasafjälls silvergruva, utan år. Historik över Nasafjälls silvergruva, utan år. 0061/47 Begäran om yttrande rörande bevarandet av

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp

Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Rapport 2011:20 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Vindkraft och ledningar vid Mjärdevi och Salvetorp Mjärdevi 16:1 och Salvetorpet 2:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S

Läs mer

Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum

Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum Arkeologiska och i viss mån kulturhistoriska rapporter på Värmlands Museum Denna version daterad 18 november 2014 Notera att denna sammanställning enbart gäller rapporter av grävningar och inventeringar.

Läs mer

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby

Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby RAPPORT UV ÖST 2001:11 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2, FÖRUNDERSÖKNINGAR OCH SLUTUNDERSÖKNING AV DEL AV FORNLÄMNING Arkeologi längs gamla E4:an mellan Linköping och Mjölby Planerad ny fjärrvärmeledning

Läs mer

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN

KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KULTURMILJÖER I VANSBRO KOMMUN KJELL SUNDSTRÖM VANSBRO KOMMUN 2005 Omslagsbilden visar en gråstensskorsten - något av en symbol för kulturmiljövärdena i Vansbro kommun. Teckningar i texten är utförda av

Läs mer

Rv 25, förbifart Trekanten

Rv 25, förbifart Trekanten Rv 25, förbifart Trekanten Ljungby socken, Kalmar kommun, Småland arkeologiska undersökningar 1988-1990 Mats Blohmé, Ivonne Dutra, Mikael Nilsson, Cecilia Ring RAPPORT 2006 KALMAR LÄNS MUSEUM Nationella

Läs mer

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson

C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson C-uppsats i arkeologi Stockholms Universitet, HT 2004 Författare: CHRISTINA SCHIERMAN Handledare: Anders Carlsson 1. INLEDNING... 1 2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 2 3. ARKEOLOGISKA FYND FRÅN NÄROMRÅDETS

Läs mer

Njaarke. renskötsel i tre årtusenden

Njaarke. renskötsel i tre årtusenden Njaarke renskötsel i tre årtusenden Gaaltije sydsamiskt kulturcentrum är en stiftelse med säte i Östersund. I stiftelsen sitter representanter för Härjedalens sameförening, Frostviken- Hotagens sameförening,

Läs mer

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson

Värpeby. Arkeologisk utredning etapp 2. RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland. Maud Emanuelsson Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:19 Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ 386, 387 och 388 Värpeby 1:4 Kolbäcks socken Västmanland Maud Emanuelsson Värpeby Arkeologisk utredning etapp 2 RAÄ

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Gudrun och Per en stormig historia

Gudrun och Per en stormig historia Gudrun och Per en stormig historia Efterundersökning och återställning av stormskadade gravar och gravfält i Jönköpings län, etapp 5 7 JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:09 Jenny Ameziane,

Läs mer

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4

Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Kulturhistoriskt planeringsunderlag för del av Frösön inklusive F4 Frösö socken, Östersunds kommun, 006 Veronica Olofsson RAPPORT JAMTLI, JÄMTLANDS LÄNS MUSEUM 007:1 ISSN 1654-045 Kulturhistoriskt planeringsunderlag

Läs mer

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad

Byggnadsvård. Grund och stomme. Fasad Byggnadsvård Knappt tio procent av byggnadsbeståndet i Sverige är uppfört före 1900. Många äldre hus är om- och tillbyggda till oigenkännlighet, vilket gör de välbevarade byggnader som återstår desto mer

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 2006-09-05. Miljö- och byggkontoret, Piteå kommun Sammanträdesdatum Sida 2006-09-05 158 Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset, Piteå, tisdag den 5 september 2006-09-05, kl. 09:00 14:00 Beslutande Björn Berglund, ordförande Daniel Bergman

Läs mer

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN

ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2008:05 ARKEOLOGISK FORSKNINGSHISTORIK ÖVER GÄVLEBORGS LÄN 2007 Katarina Eriksson Maria Persson Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 Gullik Gulliksson (Lill-Gullik) på sin 80-årsdag hemma i Sillre 1974. Ivan Johnson 2010

Läs mer

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige.

VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN. Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan. Del III: Världsarv i Sverige. VÄRLDSARV FÖNSTRET MOT HISTORIEN OCH VÄRLDEN Del I: Vad är världsarv? Del II: Världsarv i skolan Del III: Världsarv i Sverige Bilagor Bilagor Producerad av: Svenska Unescorådet 103 33 Stockholm Telefon:

Läs mer

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2

Västerleden. En ny trafikled i Västerås. Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:70 Västerleden En ny trafikled i Västerås Arkeologisk särskild utredning etapp 1 och 2 Bälby 3:1, 5:1, 7:2 och Västerås 4:85 Dingtuna och Västerås socken Västerås

Läs mer

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna

Det byggda kulturarvet i framtidens Kiruna Idag står Kiruna inför en omvandling som har väckt stort intresse även internationellt. En del av staden måste flyttas på grund av den underminering av marken som gruvnäringen skapar. För att diskutera

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Vindkraftverk på Kyrkbranterna

Vindkraftverk på Kyrkbranterna Rapport 2010:27 Arkeologisk utredning etapp 1 Vindkraftverk på Kyrkbranterna Intill RAÄ 73 Björka 2:49 Motala socken Motala kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren

Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren Arbetsuppgifter, beslutanderätt och funktioner för Drätselkammaren DRÄTSEL = FINANSFÖRVALTNING Reglemente för drätselkammaren finns i stadsstyrelsen A 1: 1 Drätselkammaren utsågs av stadsfullmäktige. 7

Läs mer

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg

Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning Kvarteret Skolan Odling och tomtgränser i Östhammar Raä 141:1 Östhammar 37:20 Östhammar Uppland Joakim Kjellberg Arkeologisk schaktningsövervakning 2 Upplandsmuseets

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU

Rapportsammanställning. Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU Rapportsammanställning Platsför stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning RAGU: 1146/92 Ansvarig institution: RAGU GM dnr: Ansvarig för undersökningen: Mats Lundgren Fynd: Ja Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner?

Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Bygga och bevara hur påverkar fornlämningar dina byggplaner? Riksantikvarieämbetet har överinseende över kulturmiljövården i Sverige. Myndigheten följer upp länsstyrelsens beslut och har en vägledande,

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER

DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER DEL 2 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER 57 58 KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA MILJÖER Sammanställning av värdefulla kulturmiljöer Färgelanda kommun har tidigare bebyggelseinventerats och varit föremål för

Läs mer