HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN"

Transkript

1 Volym 1-10 Fornfynd, fornminnen och fornlämningar. Volym Sjöregleringar. Volym 15 Historia och uppteckningar, Arjeplogs samhälle. Volym 16 Kyrkan, kyrkplatsen, kyrkogården. Volym 17 Silvermuseet. Volym Byar och gårdar. Volym 22 Övrigt FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Rapport över Storavan - Uddjaur 1957, Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar. Rapport över kulturhistorisk inventering vid Naustajaure 1968 (kopia myciket svag) Fornfyndförteckning från SHM, utan år. Karta över fyndplatser i Arjeplog, järntid Brev, avskrifter av brev och anteckningar om fornfynd vid Laisälven, Rånekjokk, Vuomavare, Ailesvare, Ailesjaure, Jäckvik, Uddjaur, Silbojock och om Arjeplogs kyrka , spridda år. Sägen och verklighet kring ett fornfynd i Arjeplog av R. Odencrants, utan år. 0362/36 Ang. konservering av fornlämningar i Adolfström. 0697/36 Tack för fotografier m.m. Följande dnr handlar om arkeologisk undersökning i Arjeplog: 0699/36, 0700/36, 0730/36, 0736/36, 0748/36, 0749/36, 0756/36, 0758/36 och 0820/ /36 Anhållan om underrättelse vid Dr. Olofssons hemkomst. 0820/36 Tack för pengar till undersökning i Arjeplog. 0848/36 Ang. fornfynd i Arjeplog. 0851/36 Ang. tidigare avsänd skrivelse om fornfynd i Arjeplog. 0855/36 Meddelande om undersökning av en fyndplats i Arjeplog. 0417/37 Ang. skifferkniv från Arjeplog. 0046/43 Ang. gjutform från Långudden i Arjeplog. 0047/43 Förfrågan om stenyxor. 0084/43 Uppgift om fynd av stenyxor. 0339/47 Ang. stolpbod i Bugt (med 351/47). 0179/48 Ang. stalogropar (fångstgropar) (med 0218/48, 0031/49, 0120/49, 0131/49 och 0134/49). Ang. ovalt spänne av brons från Rackträsk, /58 Ang. Einar Wallquists medverkan vid undersökningar. 0020/58 Ang. Julius Vestergrens medverkan vid undersökningar. 0089/60 Ang. boplatsfynd från Laisvallområdet. 0288/60 Kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan, Skellefte älv. 0394/60 Ang. Hornavanrapporten. 0427/60 Ang. föremål från boplatsen eller

2 verkstadsplatsen från stenåldern vid Laisvallen, Stora Laisen. 0056/61 Ang. "lappgrav" vid sjön Godejaure. (med kopia av rapport) 0172/61 Ang. gravplats på Rävnejarka (Ännekielas). 0239/62 Ang stenfynd i Öberget (med 0286/62). 0292/62 Ang. insända stenföremål från Långudden (med 0316/62 och 0355/62). 0313/62 Ang. fynd av ackjor mellan Laisälven och Vindelälven. 0369/62 Ang gropar påträffade vid Varpviken vid Hornavan. 0190/63 Ang. gravplats vid Ruokojokk. 0239/63 Ang. beställning av filmen "På jakt efter Lapplands forntid". 0214/64 Ang. ett träföremål hittat vid sjön Mavas i Piteälvens övre lopp. Fynd vid den s.k. Fårholmen utanför Kurrokveik, /64 Ang fynd av lerkärl i Suddomluokta, Tjeggelvas. 0045/65 Ang. tillvaratagna mynt i Arjeplog. 0056/65 Ang. järnyxa funnen på Bergnäsholmen. 0176/65 Ang. fynd från stenåldersboplatsen på Ropaudden vid Uddjaur (med 0150/66, 0195/76, 0322/76 och 0733/77). 0492/65 Ang. C 14 datering, Tjikkiträsk, Stensele socken. 0523/65 Ang. fornfynd i Rutsaviken, Långviken och Mullholm. 0650/67 Ang. träföremål. 0707/67 Ang. rundslipad sten hittad vid täkt vid Jutis. 1139/67 Ang. kulturhistoriska lämningar i sydvästra Arjeplog (med 1140/67). 0437/68 Ang. järnyxa vid Mattauare sjön. 1198/68 Ang. gamla fångstgropar vid Nattokvägen (med 1202/68, 1630/68, 1330/69 och 1331/69). 1288/68 Besiktning av härdar vid Timmerudden, Långviken. 1296/68 Ang. utgrävning av skelett vid Varghalsen, lokal 940, Hornavan (med 0468/69 och 1316/69). 1329/68 Besiktning av husgrunder vid Långudden (med 1518/68). 1730/68 Ang. boplatsfynden vid Persbacka, Björklund och Sjulnäs (med 1751/68). 0105/69 Ang. lapptrummor. 1152/69 Ang. spjutspets från Tjorroholmen vid Kallön. Besiktningar av härdar: 1253/69 Bergnäs; 1254/69 Bergnäsudden; 1278/69 Seidetj, Storavan; 1279/69 Sjulholmen; 1280/69 Trappok; 1281/69 Storbodsund; 1286/69 Varras; 1287/69

3 Trappok. 1275/69 Ang. gravfält vid Dellaursjön (med 1308/69). 1288/69 Besiktning av offerplatser och sommargrav vid Vuoggatjålme (med 1446/69). 1289/69 Besiktning av förmodad sommargrav vid Vuoggatjålme fjällstuga. 1290/69 Besiktning av "röse" vid Ö. Vuojjaure. 1319/69 Ang fasta fornlämningar vid planerade teleledningar Arjeplog- Vuoggatjålme, Arjeplog- Laisvall (med 2056/69, 1083/70 och 0027/78). 1341/69 Ang. stenåldersfynd samt sten med ristningar från Bellonäs. 1377/69 Ang. yxa från Långviken, Dragnäs. 1406/69 Ang komplettering till besiktning vid Vejejaure (med 0054/70). 1501/69 Ang fornlämning vid Dellikälven. 1554/69 Ang. stenåldersfynd från Rappasundet och Brännudden. 1587/69 Ang. stenarter samt grotta vid Saltoluokta, Arjeplogs och Jokkmokk socken (med 1597/69). 1631/69 Ang. fårsax hittad i Laisälven vid Gransele. 1636/69 Ang. förmodade seiteplatser vid Nurrholm och Sakkaberget. 1661/69 Ang. fornlämningar, Sveggeholmen och Tjernmyren. 1680/69 Ang. kittel från Igelatsholmen, Forsnäs. 1714/69 Ang. fynd av seite vid Seidetj. 1719/69 Ang. skida hittad i myr vid Kasker. 1720/69 Ang. skida hittad vid Labbassjön. 1832/69 Ang. besiktning av div. bortodlade fornminnen vid Hällbacka. 1873/69 Ang. föremål upphittade i Laisvallby. 1874/69 Ang föremål upphittade i Smalogava. 1882/69 Ang. föremål upphittade i Revi och Stensund. 2113/69 Ang. lån av hartsklumpar (med 2187/69, 1458/70 och 1379/71). 0338/70 Ang. inventeringsrapport för Nautajaure och Slagnässjön i Skellefte älvdal. 0431/70 Ang. stensättning, Naustajaure. 1156/70 Ang krukbit hittad vid Laisälven. 1452/70 Ang. besiktning av förmodad liggande höna vid Stuor Gåbbtje Unha, Fälloheden. 1570/70 Ang. kil från Atjiholmen. 1628/70 Ang. ev. fornlämningar, Haraldstjärn och Ringosjöarna. 1890/70 Ang. gammal pulka. 1980/70 Ang. röse vid Öberget. 0160/71 Ang. slev funnen vid Jutis (med 0162/71). 0325/71 Ang. vargskalle funnen vid Hannugava och järnkniv funnen vid Arjeplog. 0554/71 Ang. gammal kvarn vid landsvägsbron i Slagnäs. 0627/71 Ang. yxa funnen vid Tjeggelvas.

4 0765/71 Ang. yxa funnen på Gullöholmen. 0870/71 Ang. väg 371, delen Björkhamra-Radnejaur (med 0988/71, 1025/71 och 1298/71). 1001/71 Ang."stengropar" på fjället mot Parkij. 1870/71 Ang. stenyxa FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0078/72 Ang. gamla samiska minnesplatser. 0336/72 Ang. härd vid Gammelvallsmyren, Krutaholm (med 1041/72, 1042/72, 1298/72 och 1890/76). 1067/72 Ang. fynd vid Stensundsviken. 1604/72 Ang. utbyggnad av Östra Skeppsholmen med sameviste m.m. 1126/73 Ang. uppgifter om fornlämningar inom Arjeplogs socken samt kopior ur inventeringsboken. Boplatserna Raä nr 585 (45), 600(58), 538(64), inventering sjön Kakel (med 1189/73 och 0685/79). 1128/73 Ang. funnet spjut. Galtispuoda, Svelleholm : 1620/73 Ang. fornlämning på krononybygget Svelleholm nr 1 (med 1623/73 och 1699/73). 1167/89 Analysrapport av fosfatprover. 1428/93 Rapport över arkeologisk undersökning Svelleholm 1:3 Galtispuoda. 1715/73 Ang. röse vid Östra Rebbraur (med 1900/73, 0088/74 och 1594/74). 0937/74 Ang. fyrsidiga härdar. 1354/74 Ang. förfrågningar rörande pipa. 0803/75 Ang. flygfält vid Dellaure (med 1947/75, 0396/76, 1745/78, 0475/79, 0024/80, 0121/80, 1135/80 och 1170/86). 1139/75 Ang. järnkniv funnen i Grannäs vid Nastajaure. 1729/75 Ang. rest sten inom Mokkaloktområdet. Inventering av härdar vid Sjulsnäs 1975 (vägen Sjulnäs-Slagnäs, Arjeplog 2706:1) 0879/77 Ang. arkeologiska arbeten inom Arjeplog (med 1242/77). 0995/77 Ang. funnen pilspets vid Armasbäcken, sjön Vuolvojauare. 1233/77 Tillstånd till arkeologisk undersökning i Mokkajokk (med 1378/77). 1234/77 Tillstånd till arkeologisk undersökning norr om Mavasjaure (med 1377/77). Rapport om fornlämning Iksjakbäcken, utan år. Rapport om inventering vid Stensund vid Kakel, Fyndlistor; Sveggejaur, Allmänningsskogen, Krutbergsv./Råtttjebäcken, Östra Uddjaur, Nåttiholmen 1:22, Dellauare 2:1, Åsen, Smalogava, Sveggejaur, Allmänningsskogen/Mattaraurälven. 0317/78 Förslag till byggnadsplan för Aspnäs 1:5.

5 0903/78 Ang. sten vid Laisälven. 0912/78 Ang. kopior av handlingar, uppteckningar om stalotomter samt om stalo från Adolfström- Vejennäsområdet. 1108/78 Ang. yxa funnen vid stranden av Uddjaure. 1329/78 Ang. yxa funnen vid fjället Gidak vid Laisdalen ovanför Adolfström. 1389/78 Ang. kniv funnen i potatisland. 1394/78 Ang. registrering av boplats vid Björnudden, Vuoggatjolme (med 1419/78). 1445/78 Ang. rester efter samisk bosättning vid svensk-norska gränsen och Gaddisvägen (med 1520/78, 1757/78 och 0302/79). 1690/78 Ang. röse, Dellaur. 1691/78 Ang. kokgrop på udde norr om Fårholm. 1692/78 Ang. röse beläget mellan fjället Ballak och riksgränsen. 1693/78 Ang. sommargrav vid Mavasjauare, Siktimluokta. 1694/78 Ang. röseliknande konstruktion vid sjön Bjerre, Diukkatjåkko. 1695/78 Ang. renhage vid sjön Saiva. 1696/78 Ang. kåtagrund vid sjön Bjerre. 1697/78 Ang. lappläger vid Pieskebaure, Diukkatjåkkå. 1698/78 Ang. kåtagrunder vid Mavas lappläger. 2067/78 Ang. utbetalning av anslag för beredskapsarbete, Storavan. 1443/79 Ang. Dalveluokta, del av Arjeplogs skolbord (med 0282/80 och 0372/86). Lövmokk: 2047/79 Ang upplåtelse av mark för åtgärd i anslutning till kapell- och husgrunder vid Lövmokk. 1142/82 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt, kapellgrund och kåtagrunder, NM 15, Lövmokk (med 1200/83). 0191/89 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt 45, NM 15, kapellgrund, hus och husgrunder, Lövmokk. 0492/80 Ang. husgrund i fjällterräng, Adolfström. Ang. husgrund i fjällterräng, Adolfström, Anteckningar om Diliknäs och Korsträsk, /81 Ang. LKAB:s ansökan om tillstånd att utvinna uran i Peutajokkområdet. 1319/81 Tillstånd till arkeologisk undersökning vid Abraure (med 1490/81, 1077/86, 1591/86 och 0587/88). 1519/81 Ang. upplysningar rörande fyndlokaler i Skellefteälvens övre lopp. 1999/81 Ang. fornlämning nr 662 (stalotomter). 1139/82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt, hyttlämningar Raä 566 Adolfström.

6 1141/82 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt. Gammal raststugeplats, fornlämning Raä 119, Hållstugan. 1350/82 Förteckning över utgrävningar vid Hornavan. 0071/83 Ang. fångstgropssystem vid Nartoksjöarna (med 1883/83 och 1380/84). 0178/83 Ang. arkeologiska registreringar i Arjeplog. 0292/83 Tillstånd för borttagande av fasta fornlämningar vid Silbojokks mynning vid sjön Sädvajaur (med 1678/83, 1831/83 och 1991/83). 0994/83 Ansökan om beredskapsarbete för arkeologiska inventeringar inom Arjeplogs kommun (med 1156/83). 1289/83 Ang. offerplats mellan Sartaure och namnlös sjö. 1327/83 Ang. slutredovisning inventering av fornlämning nr 95, Arjeplog. 0141/85 Ang. fyndmaterial från lokal Raä 522, Varghalsen (SHM inv. nr och 26388) (med 0385/85). 0633/85 Ang. undersökning, Silbojokk, Sädvajuar. 0869/85 Tillstånd att undersöka fasta fornlämningar i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. 1354/85 Slutredovisning arkeologisk undersökning boplatsområde, Uddjaur. 0362/86 Ang. fornlämningar och fornfynd. 0363/86 Ang. fornfynd och fornlämningar vid Storavan. 0395/86 Ang. fornfynd vid Tjeggelvas. 0612/86 Ang. grav vid Tjeggelvas. 1004/86 Tillstånd att provundersöka fasta fornlämniningar vid Gubbijaures stränder samt att använda metalldetektor. 1597/86 Anhållan om lån av material från Nordarkeologins inventeringsarbete FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0214/87 Ang. verkstadsplats? på sydvästra stranden, Mårsomjaure (med 0299/87). 0922/87 Tillstånd till metallsökare i Arjeplogs kommun. 0924/87 Ang. tillstånd att undersöka fasta fornlämningar vid Galtisgutj resp Gallaur. 1235/87 Ang. bidrag till undersökning av skadade fornlämningar. 1333/87 Ang. bidrag till undersökning och vård av fasta fornlämningar, Åsen. 0074/88 Vårdplan fornvårdsobjekt 105 fångstgropssystem m.m. Rackträsk, Raä 402. Galitisgutj, Gallaur och Värdsudden (med 0965/88). 0964/88 Tillstånd till metallsökare i Arjeplogs kommun.

7 1012/88 Ang. tillstånd att bortta fast fornlämning, härdanläggningar vid Kålmis (med 1018/88). 0193/89 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt 41, Raä 566, lämningar efter silverhytta, Adolfström. 0195/89 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt 105, Raä 402, fångstgropssystem, härdområde m.m. 0774/89 Ansökan från Silvermuseet om medel till arkeologisk undersökning av hotade fornlämningar. 0822/89 Ang. bidrag till undersökning av fasta fornlämningar Suodomsuolo. 0927/89 Tillstånd till metallsökare i Arjeplogs kommun. 0939/89 Tillstånd att undersöka fornlämningar 313 och fornlämning utan nummer vid Suodomsuolo och Kuoletisjaure. 0937/89 Ang. tillstånd att undersöka fornlämning utan nummer vid Dumpokjauratj, Svannäs. 1025/89 Ang. fosfatanalyser från arkeologisk undersökning Nedre Vuojaure (med 1026/89 och 1167/89). 1212/89 Ang. arkeologiska undersökningen i hyttområdet vid Silbojokk intill sjön Sådvajaur. 0071/90 B Ang. lösfynd från boplats Raä 532 a-b, Rappasundet. 1291/90 Ang. vårdplan fornvårdsobjektet 110, predikoplats Barturte, NM /91 Ang. undersökning av samiskt gravmaterial. 0544/91 Ang. analys av fosfatprover från Galtispuoda (med 0677/91, 1507/91 och 0719/92) 0705/91 Tillstånd till metalldetektor inom Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. 0921/91 Tillstånd att provundersöka fångstgropar utan Raä-nummer i Sierkak, Ahutjkårså, Kisuris, Suollakavalta, Parkajaure, Abisko och Pålviken i Arjeplogs, Jokkmokks och Jukkasjärvi socknar. 1054/91 Tillstånd att undersöka fornlämningar, härdar utan Raä-nummer vid Stora Mattauare, fångstgropar utan Raä-nummer vid Padje- Måskejauare, fångstgropar vid Guddenjauare (nr 939F), fångstgropar inom Raä 323 Barturtevalle samt inom Raä 338 Ringselet. 1171/91 Tillstånd till borttagande av fast fornlämning utan Raä-nummer, härdar på Allmänningsskogen 1: /91 Ang. skador på fornlämningar inom Solberg /92 Rapport över arkeologisk undersökning del av Raä 648 Granselet, Laisan. 0474/92 Ang. markupplåtelse för fritidsanläggning vid sjön Varrajaure. 0606/92 Ang. Arjeplogs krölm 29:1 "Sikselet". 1139/92 Ansökan om tillfälligt lån av fyndmaterial (med 1302/92 och 0664/93).

8 1208/92 Ang. lån av asbestkeramik från lokalerna Dellaure 2:1, Smalogava och Nåttiholmen 1:22 (med 1301/62). 1360/92 Ang. skifferdolk med björnhuvud. 0224/93 Ang. beslut om kulturhistorisk inventering av sjöarna Rappen och Labbas samt Rappenströmmarna. 0609/93 Arkeologisk utredning m a a täkt på Brännäs 6: /93 Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Arjeplogs socken , Silvermuseets rapport. 0919/93 Rapport över arkeologiska inventeringar och undersökningar vid Hornavan och Kakel 1983, Silvermuseets rapport. 0820/93 Rapporter över kulturhistoriska undersökningar vid Gubblijaure, Stora Mattauare, Padje-Måskejauare, Silvermuseets rapport. 0824/93 Ang. Vattenfalls AB och Piteenergis överklagande över Riksantikvarieämbetets beslut att särskild kulturhistorisk utredning skall utföras vid sjöarna Rappen och Labbas. 1128/93 Tillstånd till metalldetektor inom Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar. 1240/93 Tillstånd att undersöka fornlämningar inom fångstgropssystem Raä 323, Barturevalle, Arjeplogs kronoöverloppsmark. 1432/93 Rapport över arkeologisk undersökning Nedre Vuoijaure. 1433/93 Rapport över arkeologisk undersökning Reviviken, Kakel. 1450/93 Ang. utlånat material, Raä 544 Roparudden, Uddjaur. 1700/93 Arkeologisk utredning m a a planerad rastplats vid Polcirkeln, Vuoggatjålme FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0419/94 Ang. inlämnade fynd. 0944/94 Ang. tillstånd att undersöka fornlämningar utan Raä-nummer, härdanläggningar i Gublijaure. 0945/94 Ang. tillstånd att undersöka fornlämningar utan Raä-nummer, tomtningar och fångstgropar i Jutis. 1218/94 Ang. vård av fornlämningar m.m., vård av samisk grav på Suddomsuolo (utan Raä-nummer). 1302/94 Beslut om undersökning av delar av fornlämning utan Raä-nummer, samisk härd samt boplatsindikationer, vid Polcirkeln intill Vuoggattjålme. 1649/94 Arkeologisk förundersökning vid Storsavan, Polcirkeln. 1487/95 Ang. bidrag till arkeologiska utredningar och undersökningar, skelettgrav, utan Raä-nummer, Mullholm 4:4 (med 1572/95). 1696/95 Ang. besiktning av föreslagna platser för

9 bakvalar längs Laisälven. Rapport - Raä 408 Östra Uddjaur /75 Ang. utrustning till utgrävning i Arjeplog (med 1679/75, 0344/77, 0345/77, 0650/77, 0145/78 och 1429/93 med rapport Hanno ). Rapport - Raä 407 Sveggejaur /78 Rapport från arkeologisk undersökning av fornlämning 402 och 407, Östra Uddjaur respektive Sveggejaur (med 0809/78). Laisälven - historik och kulturhistoriska vårdåtgärder samt skyddsbehov FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 1571/70 Ang. pulkamedar i Silvermuseet (Magertjärn) (med 0478/74 och 1445/74). 0329/77 Ang. rapporter från Arjeplogsgrävningar. 1527/73 Ang. utgrävningar av härdar vid Guevloloukta, Lulepotten (med 1591/73, 0337/74, 0352/74 och 0525/76). 1044/72 Ang. gravar vid gamla Mattaurälven (med 0960/73, 0968/73, 1732/73, 1842/76, 0002/78, 0003/78, 0101/78 och 0142/81 och rapport Stormattaure och Gamla Mattaureälven, Allmänningen ) FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0157/55 Ang. rekognoscering kring Storavan och Uddjaur samt grävning vid Naustajauare. 0500/67 Ang. framspolade ben hittade vid stranden vid Nåttisgården (med 0706/67 och 0785/67). 0748/67 Ang. fångstgrop på Bokvalls holme vid Storavan. 0107/68 Ang. sten vid Laxholmen nära Bergnäsudden i Storavan. 1289/68 Besiktning av härdar vid Kåtaudden, Storbodsundet, Storavan (med 1291/69). 1290/68 Besiktning av härd vid Storbodsundet, Storavan. 1326/68 Ang. rester av förstörd husgrund på Pläutbacken, Storavan. 1327/68 Besiktning av påstådd förvaringsplats vid flyttblock vid Gerakudden, Storavan. 1685/68 Ang. tillvaratagna lösfynd från lokal Raä 713, Naustajaure, Storavan. 1342/69 Ang. pilspets funnen vid Långviken vid Storavan samt eldstål funnet vid Atjaholmen. 2182/69 Ang. avskrift av rapport över kulturhistoriska undersökningar i Storavan och Uddjaur /71 Ang. fyndrapport från Storavanområdet. 0094/73 Ang. arkeologiska undersökningar i Byske älv och Storavan. 0959/73 Ang. lokal Storavan NA 323, Straukajaur (med 1028/73).

10 1051/74 Ang. inventeringsrapporter från Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. 0673/75 Ang. inventeringsrapport rörande Naustajaure och Slagnässjön. 1814/76 Ang. Bålforsens krafts och Skellefteå krafts ansökan om utbyggnad av Byskeälven. 0969/77 Ansökan om beredskapsarbete; fortsatt arkeologisk undersökning vid Storavan, Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar. Rapport Krutbergsvägen/Råttjebäcken, Allmänningsskogen Kakel-Hornavan Nåttiholmen 1:22 Fornlämning 262, Nåttiudden: 0404/64 Ang. utställning av Hornavanfynden (med 0436/64). 0709/67 Ang. boplats vid Seitatjålme, Hornavan. 1364/68 Ang. fornlämningar i Kakelområdet i Hornavan (med 1388/68, 0463/69 och 0453/69). 1190/69 Ang. gravfynd vid Nåttiudden, Kakel (med 1257/69). 1083/70 Arkeologisk undersökning på Pipudden, Kakel, Långudden. 1073/70 Ansökan till utannonserade sommararbeten (med 0607/71). 1337/70 Ang. besiktning av husgrunder m.m. vid Ruosnel, Hornavan. 1216/73 Ang. funna föremål kring Kakelstränderna. 0783/77 Ang. fynd från Nåttiholmen 1:22, Raä 262 (med 0100/78 och 0810/78). 1789/76 Ang. brända ben från Stenvallholmen, Raä /76 Ang. nybyggnad av fritidshus på Stenvallholmen (med 0141/77 och 0657/77) FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Smalogava, Dellaure 2:1 - fyndförteckning, fältanteckningar och fältritningar, rapport Arkeologiska undersökningar i Nåtti och Smalogava - uppsats i arkeologi /78 Ang. konservering av fynd från Smalogava Dellaure 2:1, Krutbergsvägen/Råttjebäcken, Allmänningskogen, fornlämning 261 Nåttiholmen 1:22 samt Ö Uddjaur. Fornvårdsobjekt, vårdplan Arjeplogs socken, Åsen, Dellaure 2: /94 Rapport arkeologisk undersökning Dellaure, Åsen, Smalogava med fältritningar FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Rapport Nåttiholmen 1:22, fornlämning /70 Arkeologisk undersökning Nåttinäset m.fl. platser, fornlämning 261 (med 1071/70, 1088/70, 1128/70, 0671/71, 0920/71, 0550/73, 0791/73, 0104/78).

11 0933/71 Ang. framspolade ben hittade vid stranden vid Nåttigården (med 0994/71 och 0372/73). 1190/73 Ang. manus rörande björngrav, Nåttinäset. 1790/76 Rapporter Nåttinäset m.fl. 0656/77 Ang. träbitar från Nåttinäset (med 0783/77). 0103/78 Ang. rapporter beredskapsarbete - arkeologiska undersökningar inom Arjeplogs socken FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Nåttiholmen 1:22, fornlämning 261, fältanteckningar och ritningar FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Nåtti, Nåttiholmen - fornlämning 261, fyndförteckning, fältanteckningar och kartor SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER 0373/47 Arkeologisk undersökning i Sädvajaure och Ringselet. 0090/48 Upplysningar om dämningarna av Sädvajaure och Ringselet. 0142/48 Ang. kopia av skrivelse till Riksantikvarieämbetet. 0154/48 Ang. arkeologisk rekognoscering i Sädvajaure och Ringselet. 0066/51 Ang. ökad dämning vid Ringselsforsen i Skellefte älv. 0104/51 Tack för utlåtande. 0058/52 Betr. reglering av Storavan och Uddjaur. 0127/52 Tillstånd till utvidgad reglering av Storavan och Uddjaur. 0144/55 Ang. den arkeologiska rekognosceringen av dämingsområden vid Storavan och Uddjaur. 0086/56 Ang. planerad reglering av Rebnisjaure. 0097/56 Ang. kulturhistoriska undersökningar vid Storavan och Uddjaur. 0137/57 Ang. reglering av vattnets avrinning ur Hornavan. 0146/58 Ang. kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan. 0088/59 Ang. fortsatta kulturhistoriska undersökningar. 0149/61 Ang. kulturhistoriska undersökningar i samband med regleringen av Hornavan. 0247/61 Ang. fortsatta kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan. 0319/62 Ang. vattenkraftutbyggnader i Vindelälven. 0175/63 Ang. arkeologiska undersökningar vid Rebnisjaure. 0255/63 Ang. tillstånd att ta sjön Tålmark för upplägg av sand. 0085/64 Ang. reglering av Rebnisjaure (med 0105/68). 0408/64 Ang. dämning av sjön Tålmark (med 0382/65).

12 0437/64 Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan. 0254/65 Ang. kulturhistoriska undersökningar i samband med Vindelälvens utbyggnad (med 0446/65). 0049/62 Ang. reglering av Gautosjön och Adolfström (med 0205/62, 0029/67, 0058/67, 0176/67 och 0574/67). 0647/68 Ansökan om reglering av Gautojaure m.m. (med 1060/68 och 0866/69). 1225/70 Ang. regleringsmedel till fortsatt inventering i Hornavan (med 0607/71 och 1608/71). 0436/71 Ang. Skellefteälven - Rebnis kraftstation. 0446/71 Kallelse till sammanträde rörande Rebnis kraftstation. 1700/74 Ang. information om ökning av elkraftproduktion i Skellefteälvens vattenområde - sjön Sädvajaure samt ny kraftstation i Ringselet (med 1850/74 och 0780/75). 1874/77 Ang. prövning av tillåtligheten av utvidgad reglering av Sädvajaure (med 0644/77). 0870/78 Ang. utredning om överledning för vattenkraftsändamål av vatten från Piteälven och Vindelälven (med 1055/78, 1149/78, 1268/78, 1384/78, 1602/78 och 1659/78). 1177/83 Protokoll från möte om Sädvajaurs reglering. 1584/84 Ang. dokumentation av Sädvajaure (med 2002/84 och 2071/84) SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER 0850/66 Ang. reglering vid Gautojaure (Gauto kraftstation och reglering). Med bilagorna A-G SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER 0850/66 Ang. reglering vid Gautojaure (Gauto kraftstation och reglering). Bilaga H SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER 0850/66 Ang. reglering vid Gautojaure (Gauto kraftstation och reglering). Bilaga I-P HISTORIA OCH UPPTECKNINGAR Hålor i jorden och klipphålor använda som människoboningar; uppteckning gjord av Edvin Brännström (Acc:nr 296) "Om lappmarkssocknen Arjeplog - historiskekonomisk avhandling" av Samuel Öhrling 1773, från latin översatt av adjunkt Henrik Sundin, Luleå (Acc:nr 308). 0680/67 Ang. avskrifter av lapptillsyningsman Nils Ranbergs anteckningar. Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar. 0130/73 Ang. berättelse av Herman Karlberg i Arjeplog rörande resesvårigheter. ARJEPLOGS SAMHÄLLE

13 Arjeplogs kyrkostad: 0432/46 Ang. Lappvallen, Arjeplog, med stadsplaneritning. 0110/47 Ang. att utnyttja Lappvallen på hävdvunnet sätt. 0365/47 Ang. två protokollsutdrag rörande upplåtelse av "Lappbacken", Arjeplog. 0020/50 Ang. anläggandet av park på Lappvallen. 0044/50 Ang. granskning av föreslagen stadsplan för Arjeplog. 0045/50 Önskemål om samråd med landsantikvarien om stadsplaneförslag (med 0067/50). 0243/65 Ang. foton tagna i Arjeplog. 1185/76 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad, Öberget (västra delen). 0172/78 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad, Öberget (Västra delen) (med 0177/78). 1052/86 Ang. stadsplan, Arjeplogs kyrkostad, Östra Uddjaur 1:2 (med 1083/86). Arjeplogs samhälle: Brev om hållandet av föreläsning i Arjeplog /39 Ang. föreläsning i Arjeplog. 0297/44 Begäran om uppritning av skolhuset i Arjeplog. Ang. behovet av att bevara häktet och skollappkåtor i Arjeplog Skiss på lappskolan i Arjeplog av E Nordberg, utan år. 0172/62 Ang. översättning av Samuel Öhrlings beskrivning över Arjeplogs socken. 0790/66 Ang. radiolänkstation i Arjeplog (med 0118/67). 1693/69 Ang. karta rörande "Graddisvägen" samt kallelse till sammanträdde (med 1762/69 och 1881/69). 0803/71 Ang. översiktlig naturvårdsinventering i Arjeplogs kommun (med 0594/71). 0011/74 Översiktsplan för Arjeplogs centralort (med 1186/74, 1395/74, 1610/74 och 1472/76). 0115/74 Ang. nybyggnad av kapell och förråd på Arjeplogs begravningsplats (med 0664/74 och 0770/76). 1171/74 Ang. Edholms fastighet, Arjeplog (med 1961/74). 0892/75 Ang. stadsplanen för del av Arjeplogs kyrkostad (Lugnet 1:2 m.fl.). 1193/75 Ang. stadsplanen för del av Arjeplogs kyrkostad (kv. Uttern). 1317/75 Ang. stadsplan, området i anslutning till kvarteren Kajen och Kråkan. 1752/75 Ang. ny sopdeponeringsplats i Arjeplog (med 1836/75).

14 0472/76 Ang. uppsnyggning, plantering och röjning inom Arjeplogs församlings område. 0550/76 Ang. stadsplan för Kvarnbo 1:3 m.fl. inom Karja-området inom Kraja-omårdet. 1645/76 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (kv. Järven 1 och 2). 1183/76 Ang. förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Arjeplogs kronoöverloppsmakr (Turistanläggning Polcirkeln). 1184/76 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (begravningsplatsen). 1186/76 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (kv. Oxen, Bocken och Geten). 1701/76 Ang. planärende Arjeplogs Prästbord 2: /77 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (kyrkoområdet). 0868/77 Ang. stadsplan för Lugnet 1:8 m.fl. (Sameområdet). 1353/79 Ang. utredningsuppdrag rörande bevarande av Arjeplogs gamla miljö. 0560/80 Ang. förslag till byggnadsplan för Revi (med 1576/80). 0230/81 Ang. regleringsmedel för upprustning av Tingshuset. 1647/81 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (kv. Kajan och Kråkan). 1751/83 Ang. av stadsplan för Arjeplogs kyrkostad (begravningsplatsen m.m.). 1791/83 Ang. elledning Sädva-Rebnis. 0775/84 Ang. stadsplan för kv. Mården-Renen (Hamnplan). 0743/91 Ang. rivning av gamla tingshuset och revirförvaltningsbostaden. 0180/94 Ang. återsändande av manuskript; brevroman av Valter N. Stokke. 0204/95 Ang. omfördelning av bidrag för byggnadsvård från Disponentvillan i Malmberget, Gällivare socken till den s.k. Doktorsvillan på Minken 1, Arjeplog. 1512/95 Ang. bidrag till upprustning av visten inom Arjeplogs socken KYRKAN Handlingar om Arjeplogs kyrka m.m.: Brev från Norrbottens ningen om återsändandet av artikel, utan år. Avskrift av kyrkoräkenskaper. Brev och beskrivning till kommissarien för utställningen i Luleå 1921 om birkarlskronan, Avskrift av Bygdéns Herdaminnen om kyrkan i Arjeplog. Informationsblad om kyrkan i Arjeplog, utan år. Anteckningar om kyrkans inventarier, utan år. 0107/54 Ang. planerad restaurering. 0125/54 Ang. ny taktäckning samt yttre ommålning

15 av kyrkan. 0341/67 Ang. restaurering och ombyggnad (med 0549/67, 1091/67, 0216/68, 0259/68, 1248/68, 0206/69, 0264/70 och 0582/70). 1255/86 Ang. kyrkoherde- och komministerbostaden samt församlingshemmet. 0658/89 Ang. förändringar av interiör m.m. (med 0737/89, 0895/90, 0317/91 och 1521/91). 0227/92 Ang. förändringsarbeten (med 0398/92, 0612/92, 0705/92, 0712/92, 0742/92, 0928/92, 1201/92, 0529/93, 0142/94, 0680/94, 0685/94, 0918/94, 1101/94, 1204/94, 1572/94 och 2066/94). KYRKPLATSER 0068/49 Ang. utmärkning och kartläggning av gamla kyrkplatser i Arjeplog (med 0072/49 och 0119/49). KYRKOGÅRDEN Handlingar om kyrkogården finns också under Arjeplogs samhälle. 0063/69 Ang. artikel av Lars Widding om spanska sjukan. 1505/76 Ang. förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Arjeplogs kyrkostad (begravningsplatsen). 2223/95 Ang. besiktning, utlåtande och materialbeskrivning för Jäckviks kapell, antikvarisk bedömning av gravkapellet södra Bergnäs samt Arjeplogs kyrkogård. (Ärendet fortsätter på 1996/0494) SILVERMUSEET Handlingar, ritningar och tidningsklipp om Einar Wallquists samling av samiska föremål och om inrättandet av ett museum för dessa, (spridda år) och handlingar utan årtal. Följande diarienummer rör Kronskolan i Arjeplog: 0386/60, 0407/60, 0408/60, 0014/61, 0015/61, 0053/61, 0067/61, 0179/61, 0184/61, 0194/61, 0441/64 och 0085/ /65 Ang. deposition av teckningar av J. F. Höckert. 0421/65 Ang. deposition av seite till Silvermuseet (med 0662/66). 0486/65 Ang. konstverk för utställning i Arjeplog. 0130/66 Ang. planering av sommarutställning. 0731/66 Ang. vikingatidssmycke. 0811/66 Ang. deposition av lappgrav till Silvermuseet. 0590/67 Ang. katalogen Silvermuseet. 0869/67 Ang. utställningar hösten /67 Ang. deposition av skidor från Arjeplog (med 0924/67 och 1120/67). 0172/68 Ang. medlemskap för Einar Wallquist i Museimannaföreningen.

16 0213/68 Ang. inventarielista över föremål i Silvermuseet (med 0228/68). 0472/68 Ang. besöksbok. 1721/68 Ang. deposition av spåtrumma till Silvermuseet (med 0017/69 och 0351/69). 0005/69 Ang. utställningar. 0403/69 Ang. tillbyggnad av lagerlokal (med 0444/69, 0582/69, 1602/69, 1990/69, 0145/70, 0066/71, 0101/71 och 0366/71). 1724/69 Ang. deposition i Silvermuseet (med 1754/69 och 1786/69). 0877/70 Ang. smycke från 1400-talet. 0982/71 Ang. skylt. 0347/72 Ang. lån av bilder från Lars O. Lagerquist. 0036/73 Ang. besök i Luleå av Einar Wallquist. 0123/73 Ang. besöksstatistik. 1038/74 Ang. inbrottsskada. 1356/74 Ang. lån till Arjeplogs museum från Nordiska museet, som ej returnerats (med 1837/75 och 0259/76). 1771/74 Ang. Norrbottens museums tillgodohavande för arbeten i Silvermuseet. 0466/76 Ang. Nordiska museets depositionshandling rörande silverkrage. 0630/77 Ang. återsändandet av mindre stenfragment, efter analys. 0300/79 Ang. metkroksskaft i skiffer i Silvermuseet. 1884/84 Ang. katalogisering av föremål och bilder. 0391/86 Ang. katalogisering av föremål. 0866/86 Ang. utställning med Einar Wallquists konst. 1416/86 Ang. annonsmanus Länsmuseidagar i Arjeplog. 0226/88 Ang. artiklar om arbetets minnesmärken och museer. 0694/89 Ang. Silvermuseets ansökan om depositionsfördelning av förhistoriskt material (med 0706/89, 1363/89, 0109/90, 1319/90, 1344/90, 1519/90 och 1523/90). 0602/90 Ang. bidrag till ytterdörr till Silvermuseet. 0707/90 Anhållan om statliga grundbelopp (med 0004/91). 1529/91 Ang. grundbelopp till Silvermuseet (med 0160/92) BYAR OCH GÅRDAR Adolfström: Skrivelser om silverförädlingsverket vid Adolfström /36, 0863/36 Ang. restaurering av hyttruinen. Anteckningar beskrivande bland annat resterna av hyttan. 0050/49, 0098/49, 0103/49, 0104/49, Ang. silverförädlingsverket. 0001/71 Ang. bruksområdet (med 1623/71,

17 0721/72, 1574/72, 1589/72, 0058/73, 0093/73, 0257/73, 0725/73, 0928/73, 1058/73, 0399/75, 0485/75, 0543/75, 0675/75, 1115/75, 1119/75, 1197/75, 1425/75, 0029/77, 1526/78, 1634/78 och 1918/78). Förslag till byggnadsplan för Adolfström /76 Ang. fastställelse av förslag till byggnadsplan för Adolfström. 0229/80 Ang. utredningen Bebyggelse och odling vid Adolfström under den andra Nasafjällsepoken. 0232/81 Ang. projektering av Adolfströms såg etapp II (I-III) (med 0245/81 och 1601/83). Anteckningar om byggnader i Adolfström, Nasafjäll och Silbojokk, utan år. 1063/88 Ang. Försvarsmaktens granskning av flygbilder (med 1131/88). 0630/92 Ang. statsbidrag för byggnadsvård av "Gamla skolan", del av Adolfström 1: BYAR OCH GÅRDAR Adolfström: Handlingar om Majorsgården - Adolfström 2:2: Dnr 0020/49, 0029/49, 0043/49, 0044/49, 0053/49, 0057/49, 0064/49, 0071/49, 0121/49, 0143/49, 0145/49, 0154/49, 0158/49, 0076/50, 0079/50, 0085/50 och 0100/56, 0043/58, 0088/58, 0286/60, 0377/60, 0008/61, 0260/61, 0054/62, 0129/80 (med 0330/80), 0482/85, 0383/88, 0442/90, 1224/91, 0092/92, 0927/93 samt ej diarieförda handlingar. Bergnäs, Norra Bergnäs: 0265/73 Ang. överlåtelse av Norra Bergnäs kapell (med 0754/73, 0154/75 och 0870/75). 0753/85 Ang. föreslagen flyttning av Norra Bergnäs kapell till Skeppsholmen i Arjeplog (med 1000/85). Bergnäs, Södra Bergnäs: 0625/83 Ang. reparation av tak på Södra Bergnäs kyrka (med 0472//86). 0234/95 Utlåtande ang. staketen runt kyrkogården på Södra Bergnäset och kyrkogården i Arjeplog. Bredviken: 0039/79 Ang. förslag till byggnadsplan för fritidshusbebyggelse över Bredviken 1:2 (Rimobäcken) (med 0138/79). Blyudden: 0359/79 Ang. förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över Blyudden (del av Arjeplogs kronoöverloppmark 2:1) (med 0479/79). Björknäs:

18 0339/65 Ang. grustäkt från Björknäs 1:4. Bugt - hänvisning. Burmansavan: 1598/94 Ang. arkeologisk utredning m a a planerade anläggningsarbeten vid Burmansavan, Laisan. Bäckholm: 0926/95 Ang. bidrag till tryckning av bok om Ante och Eva Marklund i Bäckholm av Ruth Abrahamsson. Dellaure - hänvisning. Dellek-gårdarna: 0980/73 Ang. inventarier i gård vid Dellek-gårdarna (med 1124/73). Delliknäs: 1291/89 Ang. anslaget vård m.m. av kulturlandskap, KOLA, åtgärder i Delliknäs och Adolfström. 0606/90 Ang. upprustning av Karl-Emanuels stuga, Delliknäs. 1055/94 Ang. beslut om byggnadsvård Delliknäs nybygge. 1448/95 Ang. Delliknäs nybygge. Gasa - hänvisning. Gauto: 1138/74 Ang. granskning av förslag till byggnadsplan över Gautosjö by. 0358/79 Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över Gauto 1:4 och 1:5 (del av) (med 0482/79). 0343/81 Ang. förslag till ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av Gauto 1:5. Grannäs: 0038/66 Ang. ansökan om tillstånd till täkt på Strömsholm, Grannäs (med 0463/66) BYAR OCH GÅRDAR Hällbacken: 0792/76 Ang. byggnadslov för fritidshus på Hällbacken 1: /79 Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse på Hällbacken 1:4, 1:5 m.fl. 0481/79 Ang. förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse på Hällbacken 1:4, 1:5 m.fl.

19 Justis: 0286/71 Ang. rivning av timmerhus, kornlada och uthus i Jutis. Jäckvik: Uppgift från Norrbottens Kuriren 1885 om att kapell skall flyttas, utan år. Skiss över Jäckviks kapell, utan år. Avskrift om kapellet hämtad från Bygdéns herdaminne, utan år. 0237/63 Ang. fritidsanläggning i Jäckvik. 0524/75 Ang. förslag till upphävande av del av byggnadsplan för Jäckviks by. 0523/76 Ang. korkåpa från Silbojokks kapell förvarad i Jäckviks kapell. 0984/76 Ang. Jäckviks kapell och prästkammare. 1282/76 Ang. kungörelse om förslag till ändring av byggnadsplan över del av Jäckvik (2 m.fl.) (med 1415/76). 0231/77 Ang. granskning av förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Jäckvik (1:58 m.fl.). 0357/79 Ang. försalg till ändring och utvidgning av byggnadsplan över Jäckvik 1 (del av). 0480/79 Ang. förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan Jäckvik 1 (del av). 0550/80 Ang. reparation av gammal "prästkammare", Jäckvik. 0342/81 Ang. förslag till ändring av byggnadsplan över del av Jäckvik (Jäckvik 2). 0021/83 Ang. kungörelse av förslag till ändring och upphävande av byggnadsplan Jäckvik 1:79 m.fl. - norra delen. 0918/90 Ang. upprustning av Jäckviks kapell. 0193/93 Ang kyrkofondsbidrag till Jäckviks kapell. 0663/93 Ang. omläggning av tak på Jäckviks kapell. 1276/93 Raä ang målning och reparationsarbeten i Jäckviks kapell Korsträsk: 0107/42 Ang. skadad fiol. Korsträsk - Båtsjaur - historik. Ang; kulturhistoriskt skyddsvärde. Kasker: 0138/49 Ang. de äldre kapellplatserna inom Arjeplogs socken. 0432/77 Ang. ansökan om utförande av IKS-företag. Upprustning av Hållstall i Kasker. 1062/89 Ang. Kasker 2:13 (med 1418/89 och 0446/90). Kallön: Historik - ang, kulturhistoriskt skyddsvärde.

20 Kronoöverloppsmark: 2101/84 Ang. förslag till utvidgning av byggnadsplan för Polcirkeln (K4:s fritidstomt) Kuoddojaur: 1015/95 Ang. upprustning av Kuoddokpta, Kuoddejaur. Kurrokvejk: Historik - ang: kulturhistoriskt skyddsvärde. Laisvall: 0050/62 Ang. uppbyggnad av tv-station i trakten av Laisvall. Laisvik: 0396/83 Ang. fornlämningar vid Laisvik. Mellanström: 0997/89 Ang. medel till nybygge av kyrkkåta i Kyrkviken (med 1350/89 och 1401/89). Merkenäs: 0254/72 Ang. restaurering av vilstuga belägen mellan Merkenäs och norska gränsen (Junkerdalen) (med 1084/73, 0392/74, 1216/76, 1329/76, 1452/76 och 1759/76) BYAR OCH GÅRDAR Mullbacken: 1073/85 Ang. planerad avverkning på Mullbacken 4:1. Mullholm: 1670/74 Ang. ansökan om dispens för uppförande av mässbyggnad samt fritidshus på Mullholm 3:3. Nabreluokta: 0355/47 Ang. resa till Nabreluokta. Nasafjäll: Kopior ang. Nasafjäll, originalet från /34 Ang. Nasafjällsgruvans smältverks ruin. 0322/46 Om bevarande av fornlämningar efter Nasafjälls silversmältverk (med 0333/46). 0394/46 Ang. skydd för lämningarna av Nasafjälls silververk. 0417/46 Ang. köp av Nasafjälls silvergruva. Skisser och anteckningar om Nasafjälls silvergruva, utan år. Historik över Nasafjälls silvergruva, utan år. 0061/47 Begäran om yttrande rörande bevarandet av

HANDLINGAR OM PITEÅ STAD

HANDLINGAR OM PITEÅ STAD Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar, Historia, Kultur, Näringar. Volym 2 Kyrkan, Kyrkogården, Piteå museum. Volym 3-8 Bebyggelse. Volym 9 Övrigt. 1 1940-1993 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN 1 19571961 Slutrapport från nordiska vattenskraftkommittén beträffande möjligheterna att utnyttja vattenkraften i Torne och Kalix älvar, 1961. Riksantikvarieämbetet: fornminnesavdelningens verksamhet,

Läs mer

HANDLINGAR OM JOKKMOKKS SOCKEN

HANDLINGAR OM JOKKMOKKS SOCKEN Volym 1-8 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 9-11 Sjöreglering, kraftstationer. Volym 12 Historia, Jokkmokks samhälle. Volym 13-14 Jokkmokks samhälle. Volym 15 Kyrkor, Kyrkogården Volym 16 Tingshuset,

Läs mer

KVARTERET KABELVERKET m.fl.

KVARTERET KABELVERKET m.fl. KVARTERET KABELVERKET m.fl. SOLBERGA, STOCKHOLM FÖREKOMST AV FORNLÄMNINGAR ANTIKVARISK UTREDNING JUNI 2013 Antikvariska konsultbyrån Fil.dr Staffan Nilsson Torsgränd 25 113 61 Stockholm Telefon och fax

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê=

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Stadsmuseiförvaltningen ==páç=n=erf OMMSJMQJMS ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Bakgrund Frågan om hur mänskliga kvarlevor som framkommit i samband med

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening

Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Unnaryd Fiber Ekonomisk Förening Fornlämningar Bedömning Fast fornlämning Se kommentar till respektive fornlämning. Bevakningsobjekt, Uppgift om, Övrig kulturhistorisk lämning Se kommentar till respektive

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

Ny elkabel i Vänneberga

Ny elkabel i Vänneberga Rapport 2006:48 Arkeologisk utredning etapp 1 Ny elkabel i Vänneberga Kristbergs socken Motala kommun Östergötlands län Erika Räf Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J Ö A V

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-04-26 1 (36) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 26 april 2013, kl 9.00 14.30 Mötet ajourneras kl 10.00 10.40 för fika samt syn på

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Tvärschakt i Korpgatan

Tvärschakt i Korpgatan Rapport 2012:34 Arkeologisk förundersökning Tvärschakt i Korpgatan RAÄ 5 Korpgatan Skänninge stad Mjölby kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI

Läs mer

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker

ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394. Kv. Eskil 20, Lund. Arkeologisk förundersökning 2011. Aja Guldåker ARKEOLOGISKA ARKIVRAPPORTER FRÅN LUND, nr 394 Kv. Eskil 20, Lund Arkeologisk förundersökning 2011 Aja Guldåker Kulturen, Lund 2011 Innehåll Inledning 2 Fornlämningsmiljö 2 Tidigare arkeologiska iakttagelser

Läs mer

Bredband mellan Sya och Västra Harg

Bredband mellan Sya och Västra Harg Rapport 2013:85 Arkeologisk förundersökning Bredband mellan Sya och Västra Harg Längs väg 594 mellan Sya och Västra Harg Sya och Västra Hargs socknar Mjölby kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Anders

Läs mer

Vindkraftverket som behövde en elkabel

Vindkraftverket som behövde en elkabel Rapport 2008:34 Arkeologisk förundersökning Vindkraftverket som behövde en elkabel Invid bl a RAÄ 74 Hovgården 1:5 Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Fredrik Samuelsson Ö

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226

Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 Arkeologisk förundersökning 2014 2015 Filborna 36:16 och 36:22, fornlämning 226 HUSBYGGE Helsingborgs stad, Helsingborgs kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2015:1 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1

Kallmora bergtäkt ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09 SÄRSKILD ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Kallmora bergtäkt Kallmora 1:112, Norbergs socken och kommun, Västmanland Helmut Bergold ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2014:09

Läs mer

Kulturrådets författningssamling

Kulturrådets författningssamling Kulturrådets författningssamling Riksantikvarieämbetets allmänna råd till 4 kap. lag (1988:950) om kulturminnen m.m. (KML) samt förordningen (1988:1188) om kulturminnen m.m. (KMF) KRFS 2005:2 Utkom från

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel

Ramsjö 88:1. Antikvarisk kontroll. Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland. SAU rapport 2010:13. Pierre Vogel Ramsjö 88:1 Antikvarisk kontroll Morgongåva, Vittinge socken, Heby kommun, Uppland SAU rapport 2010:13 Pierre Vogel SAU rapporter 2010:13 ISSN SAU 2010 UTGIVNING OCH DISTRIBUTION Societas Archaeologica

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender

Fornminnesguide. En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Fornminnesguide En historisk resa längs Vikingaledens fornminnen och legender Välkommen! Tanken med denna fornminnesguide är att du enkelt ska kunna göra din egen fornvandring, lära dig mer om vår forntid

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B 2 C. M Uppdragsarkeologi AB B 3 Med anledning av beslut från Länsstyrelsen i Skåne län inför markingrepp inom Örja kyrkogård, fastigheten Örja 32:1, RAÄ 9 i Örja socken och

Läs mer

Jordvärme vid Vreta kloster

Jordvärme vid Vreta kloster Rapport 2011:30 Arkeologisk förundersökning Jordvärme vid Vreta kloster Klostergården 1:8 Vreta klosters socken Linköpings kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M A

Läs mer

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11.

Arkeologisk förundersökning 2013. Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING. Malmö stad, Malmö kommun Skåne län. Skånearkeologi Rapport 2013:11. Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING Malmö stad, Malmö kommun Skåne län Skånearkeologi Rapport 2013:11 Per Sarnäs Arkeologisk förundersökning 2013 Stadt Hamburg 13 GRUNDUNDERSÖKNING

Läs mer

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad

Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Rapport 2011:15 Arkeologisk förundersökning Ny småhusbebyggelse i Unnerstad Intill RAÄ 16 Unnerstad 2:1 Gammalkils socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors Ö S T E R G Ö T L A N D S M U

Läs mer

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset.

Romboleden. frihet. delande. tystnad. Vandra längs pilgrimsleder över. Skandinaviska halvön. Trondheim. Skarvdörrspasset. N Vandra längs pilgrimsleder över frihet Skandinaviska halvön Trondheim S Skarvdörrspasset delande Bruksvallarna Funäsdalen Rombovallen Snösvallen tystnad snösvallen, härjulf hornbrytares boplats Strax

Läs mer

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl

Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Rapport 2006:18 Arkeologisk utredning etapp 1 Bredbandsutbyggnad i områdena Finspång - Rejmyre och Ljusfallshammar - Grytgöl Hällestad, Regna, Skedevi och Risinge socknar Finspångs kommun Östergötlands

Läs mer

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb

Vagnhall vid Finspångs Golfklubb Rapport 2008:55 Arkeologisk förundersökning Vagnhall vid Finspångs Golfklubb RAÄ 30 Viberga 4:4 Risinge socken Finspångs kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A

Läs mer

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning

byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning byggnadsvård Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö kyrka, Råby-Rönö socken, Nyköpings kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Schaktningsövervakning Dag Forssblad Råby-Rönö kyrka Råby-Rönö

Läs mer

F ö r l a g a. [En kortfattad beskrivning av ärendet och arbetsföretaget som föranleder undersökningen.]

F ö r l a g a. [En kortfattad beskrivning av ärendet och arbetsföretaget som föranleder undersökningen.] 1 F ö r l a g a FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: [Mottagare] Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx]

Läs mer

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson

Rapport 2014:7. Mansdala 3:13. Vä socken, Kristianstads kommun. Arkeologisk förundersökning 2013. Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013 Therese Ohlsson Rapport 2014:7 Mansdala 3:13 Vä socken, Kristianstads kommun Arkeologisk förundersökning 2013

Läs mer

Utflyktsmål i Västerbottens län

Utflyktsmål i Västerbottens län Lättläst om Utflyktsmål i Västerbottens län I Västerbotten finns det mycket att titta på. Här får du tips om några av de mest intressanta platserna i länet. VÄSTERBOTTEN INNEHÅLL Sida Inland/fjäll 3 Skellefteå

Läs mer

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ

DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning 2008 Östra Kurtin DOKUMENTATION I SAMBAND MED GRUNDLÄGGNING AV BASTIONSSEGMENT, RAÄ 19:2 Malmö stad Skåne län Malmö Kulturmiljö Enheten för

Läs mer

Kullbäckstorp i Härryda

Kullbäckstorp i Härryda UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK UTREDNING Kullbäckstorp i Härryda Västra Götalands län, Västergötland, Härryda kommun, Råda socken, Kullbäckstorp 2:2 med flera Glenn Johansson UV RAPPORT 2013:73 ARKEOLOGISK

Läs mer

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08

LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 LINJEFÖRTECKNING 2012-06-17-2012-12-08 STOMLINJER 10 Polstjärnan, Kiruna - Luleå 14 Piteå - Luleå 15 Råneå Sunderby sjukhus 17 Komfortbussen, Arjeplog - Arvidsjaur - Piteå 18 Komfortbussen, Piteå - Sunderby

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2013:17 ARKEOLOGISK SCHAKTNINGSÖVERVAKNING I FORM AV FÖRUNDERSÖKNING VA-ledning mellan Kärsta och Orresta Schaktningsövervakning invid fornlämningarna Björksta 8:1 och 556,

Läs mer

Lundby 333, boplatslämningar

Lundby 333, boplatslämningar boplats, arkeologisk undersökning 2009, startsida Boplats undersöks när väg 155 byggs om på Hisingen i Göteborg Med anledning av att vägverket ska bygga om Väg 155, mellan Vädermotet och Syrhålamotet på

Läs mer

Schaktning i kv Ärlan

Schaktning i kv Ärlan Schaktning i kv Ärlan RAÄ 313, Kv Ärlan 2, Vimmerby stad och kommun, Småland Arkeologisk förundersökning 1995 Veronica Palm Rapport November 2007 Kalmar läns museum & Stift. Västerviks Museum Stads-GIS

Läs mer

Backanäset i Töcksmark socken

Backanäset i Töcksmark socken , Töcksmark, 2006, startsida Tre värmländska gravar och ett bröstvärn från 1905 Från mitten av augusti och fyra veckor framåt grävde vi ut tre gravar från forntiden på en bit utanför Töcksfors samhälle,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län

Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län 1 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Datum Dnr: [Mottagare] Förfrågan om undersökningsplan, inför arkeologisk förundersökning av [lämningstyp] RAÄ [nr] inom [fastighet] i [xx] socken i [xx] kommun, [xx] län Inledning

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

Bidrag till vård av kulturmiljöer

Bidrag till vård av kulturmiljöer FAKTABLAD Bidrag till vård av kulturmiljöer Vi vill uppmuntra dig att delta i kulturmiljöarbetet! Eftersom arbetet att sköta, tillgängliggöra och informera om vårt kulturturarv både kan vara tidskrävande

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs

Rapport 2010:5. Fosie kyrka. Arkeologisk förundersökning 2009. Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Rapport 2010:5 Fosie kyrka Arkeologisk förundersökning 2009 Per Sarnäs Fornlämningsnr: 95 Fosie 165:16, Fosie socken Malmö kommun

Läs mer

Parkeringsplats, Helgö

Parkeringsplats, Helgö Parkeringsplats, Helgö Arkeologisk förundersökning RAÄ 119, fastigheten Helgö-Bona 4:45, Ekerö socken och och kommun, Uppland Rapport PM 2008:18 Göran Werthwein Sammanfattning Stockholms läns museum har

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Renen 1:1 Onslunda kyrkogård ANLÄGGANDE AV BERGVÄRME

Renen 1:1 Onslunda kyrkogård ANLÄGGANDE AV BERGVÄRME Arkeologisk förundersökning 2013 Renen 1:1 Onslunda kyrkogård ANLÄGGANDE AV BERGVÄRME RAÄ Onslunda 39:1, Onslunda socken i Tomelilla kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2014:2 Lars Jönsson Arkeologisk

Läs mer

Bergvärme till Kläckeberga kyrka

Bergvärme till Kläckeberga kyrka Bergvärme till Kläckeberga kyrka Kläckeberga socken, Kalmar Kommun, Småland Förundersökning, 2006 Cecilia Ring Rapport Juni 2007 Kalmar läns museum RAPPORT Datum KLM obj nr 06/26 KLM dnr 33-724-05 Lst

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke.

Kräcklinge kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:5 Kräcklinge kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Kräcklinge 10:1 Kräcklinge socken Närke Ulf Alström Kräcklinge kyrka Särskild

Läs mer

Landskapsarkeologisk lägesrapport

Landskapsarkeologisk lägesrapport Maj 2012 Landskapsarkeologisk lägesrapport I Norrbotten ligger snön än på sina håll, men i kustkommunerna bara i vissa skuggzoner. Isen försvann i Stadsviken (Luleå) för någon dag sedan, i dag togs utemöblerna

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik

Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kriterier för fördelning av kostnadsansvar avseende kollektivtrafik Kollektivtrafik indelas i inomkommunala linjer, stomlinjer och regional persontågtrafik. Landstinget står för kostnaderna avseende stomlinjer

Läs mer

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012.

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:05 MAJAS I ÄNGA Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012 Inga Blennå MAJAS I ÄNGA Arkeologisk

Läs mer

Dränering av Bjuvs kyrka

Dränering av Bjuvs kyrka Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Rapport 2010:31 Dränering av Bjuvs kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Jan Kockum Fornlämningsnr: 35 Bjuvs kyrka,

Läs mer

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län

Hov Skräddaregård Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2012:205. Antikvarisk rapport. Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Rapport 2012:205 Antikvarisk rapport Hov Skräddaregård Hovs socken Vadstena kommun Östergötlands län Marie Hagsten Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M AVDELNINGEN FÖR ARKEOLOGI OCH BYGGNADSVÅRD Hov

Läs mer

Holländaregatan i Marstrand

Holländaregatan i Marstrand UV VÄST RAPPORT 2000:13 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Holländaregatan i Marstrand en arkeologisk förundersökning i delar av Holländaregatan Kyrkogatan Bohuslän, Marstrand socken, RAÄ 32 Carina Bramstång

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

FORNTIDEN HUR KAN MAN VETA NÅGOT OM FORNTIDEN?

FORNTIDEN HUR KAN MAN VETA NÅGOT OM FORNTIDEN? FORNTIDEN Västerbotten är ett stort län som sträcker sig från kust till fjäll. 9 000 år har gått sedan den senaste inlandsisen försvann härifrån. Det är en lång tid och mycket har hänt sedan dess. Under

Läs mer

AVTRYCK. Tid, ting, minne

AVTRYCK. Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne AVTRYCK Tid, ting, minne Vad är historia? Historia är de människor som har levt före oss. Människor som har lämnat spår efter sig överallt. Spåren är avtryck som kan berätta om

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Ett 1700-talslager i Östhammar

Ett 1700-talslager i Östhammar Arkeologisk schaktningsövervakning Ett 1700-talslager i Östhammar Schaktningsarbeten för bergvärme i kv Kopparslagaren Raä 141 Östhammar 30:3 Kv Kopparslagaren Östhammar Uppland ROBIN OLSSON 2 Arkeologisk

Läs mer

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana

Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Arkeologisk rapport 2005:41 Sten- och bronsålder vid Albatross golfbana Säve 388 och 389 Albatross golfbana, Trollered 1:1 Boplatser Förundersökning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT

Läs mer

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna

Rapport 2013:25. En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Rapport 2013:25 En schaktkontroll vid Kvarteret Kyrkogärdet 4 Sigtuna Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Sigtuna stadslager RAÄ 195, Sigtuna socken och kommun, Uppland. Johan Runer

Läs mer

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD

DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAPPORT 2015:36 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DRÄNERING OCH DAGVATTENLEDNINGAR VID LILLA STENHUSET PÅ TUNA KUNGSGÅRD RAÄ 182:1 TUNA KUNGSGÅRD RYSTAD SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN FREDRIK SAMUELSSON

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Ove Kohkoinen (s) Roland Hemphälä, kyrkoherde BEVIS

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Ove Kohkoinen (s) Roland Hemphälä, kyrkoherde BEVIS 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.30 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Ove Kohkoinen

Läs mer

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar

JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM. möten som berör och berikar JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM möten som berör och berikar 2 Alla tiders dagens kultur blir Erfarenheten kring vad det är att leva är nödvändig. Den hjälper oss att tolka historien och reflektera över nuet. Livets

Läs mer

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström

Edsberg kyrka. Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke. Ulf Alström Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2009:6 Edsberg kyrka Särskild arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning Edsberg 9:1 Edsberg socken Närke Ulf Alström Edsberg kyrka Särskild arkeologisk

Läs mer

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna

Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:15 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Sex schakt i Ruddammsgatan, Eskilstuna RAÄ 554:1, 556:1, Fristaden 1:6, Tunafors 1:6 och Tunafors 1:1 Esilkstuna socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Bredbandsnät i Stjärnorp

Bredbandsnät i Stjärnorp Rapport 2013:87 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Bredbandsnät i Stjärnorp RAÄ 7, 14, 58, 148, 153 m fl Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Fredrik Samuelsson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Renovering av Villie kyrka

Renovering av Villie kyrka Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning nr 20:1, Villie socken, Skurups kommun Arkeologisk förundersökning, 2015. Thomas Linderoth Rapport 2015:18 Renovering av Villie kyrka Fornlämning

Läs mer

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad

Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad A R K E O L O G I S K F Ö R U N D E R S Ö K N I N G 2 0 14 Fredrik Larsson Arkeologisk förundersökning i källare, Kirsten Munk 1, Halmstad stad Halland, Halmstad stad, Kirsten Munk 1, Kv. Kirsten Munk,

Läs mer

Mellan Storgatan och Lilla torget

Mellan Storgatan och Lilla torget Rapport 2009:82 Arkeologisk förundersökning Mellan Storgatan och Lilla torget RAÄ 153 Repslagaregatan Linköpings stad och kommun Östergötlands län Ann-Charlott Feldt Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M

Läs mer

Svedala kyrka Arkeologisk förundersökning 2010

Svedala kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Rapport 2011:7 Svedala kyrka Arkeologisk förundersökning 2010 Lars Jönsson Rapport 2011:7 Svedala kyrka Arkeologisk förundersökning 2011 Lars Jönsson Fornlämningsnr: 91 Svedala kyrka Svedala sn Svedala

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke.

Skävesund. Intill gravfältet Glanshammar 4:1. Arkeologisk utredning. Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke. Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2010:50 Skävesund Intill gravfältet Glanshammar 4:1 Arkeologisk utredning Skävesund 8:3 Glanshammar socken Örebro kommun Närke Jenny Holm Innehåll Sammanfattning... 1

Läs mer

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8

INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 INNEHÅLL INLEDNING 7 Målsättningen med detta arbete 7 Rapportens uppläggning 7 Källor och metoder. 8 DEL 1 HISTORISK UTVECKLING Naturgeografiska förutsättningar.. 11 Inlandsisen formade landskapet 13 FÖRHISTORISK

Läs mer

Schaktövervakning intill RAÄ 419

Schaktövervakning intill RAÄ 419 Rapport 2013:74 Arkeologisk förundersökning Schaktövervakning intill RAÄ 419 Intill RAÄ 419 Vasastaden 1:1 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka

Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning Schakt för bergvärme vid Tysslinge kyrka Närke; Tysslinge socken; Tysslinge 29:2 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:23 arkeologisk undersökning

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Boplatslämningar från äldre järnåldern

Boplatslämningar från äldre järnåldern Arkeologisk förundersökning Boplatslämningar från äldre järnåldern Inför byggandet av ny golfbana inom fastigheten Tornaryd 1:1 Bankeryds socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Gärdslätt Västergård 2:13

Gärdslätt Västergård 2:13 Rapport 2008:47 Arkeologisk förundersökning Gärdslätt Västergård 2:13 RAÄ 159 Rinna socken Boxholms kommun Östergötlands län Viktoria Björkhager Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M A V D E L

Läs mer

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad.

UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING. Heda Kyrka. Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland. Dnr 422-603-2002. Karin Lindeblad. UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda Kyrka Heda socken Ödeshögs kommun Östergötland Dnr 422-603-2002 Karin Lindeblad UV ÖST RAPPORT 2006:18 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Heda kyrka Heda

Läs mer