HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGAR OM ARJEPLOGS SOCKEN"

Transkript

1 Volym 1-10 Fornfynd, fornminnen och fornlämningar. Volym Sjöregleringar. Volym 15 Historia och uppteckningar, Arjeplogs samhälle. Volym 16 Kyrkan, kyrkplatsen, kyrkogården. Volym 17 Silvermuseet. Volym Byar och gårdar. Volym 22 Övrigt FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Rapport över Storavan - Uddjaur 1957, Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar. Rapport över kulturhistorisk inventering vid Naustajaure 1968 (kopia myciket svag) Fornfyndförteckning från SHM, utan år. Karta över fyndplatser i Arjeplog, järntid Brev, avskrifter av brev och anteckningar om fornfynd vid Laisälven, Rånekjokk, Vuomavare, Ailesvare, Ailesjaure, Jäckvik, Uddjaur, Silbojock och om Arjeplogs kyrka , spridda år. Sägen och verklighet kring ett fornfynd i Arjeplog av R. Odencrants, utan år. 0362/36 Ang. konservering av fornlämningar i Adolfström. 0697/36 Tack för fotografier m.m. Följande dnr handlar om arkeologisk undersökning i Arjeplog: 0699/36, 0700/36, 0730/36, 0736/36, 0748/36, 0749/36, 0756/36, 0758/36 och 0820/ /36 Anhållan om underrättelse vid Dr. Olofssons hemkomst. 0820/36 Tack för pengar till undersökning i Arjeplog. 0848/36 Ang. fornfynd i Arjeplog. 0851/36 Ang. tidigare avsänd skrivelse om fornfynd i Arjeplog. 0855/36 Meddelande om undersökning av en fyndplats i Arjeplog. 0417/37 Ang. skifferkniv från Arjeplog. 0046/43 Ang. gjutform från Långudden i Arjeplog. 0047/43 Förfrågan om stenyxor. 0084/43 Uppgift om fynd av stenyxor. 0339/47 Ang. stolpbod i Bugt (med 351/47). 0179/48 Ang. stalogropar (fångstgropar) (med 0218/48, 0031/49, 0120/49, 0131/49 och 0134/49). Ang. ovalt spänne av brons från Rackträsk, /58 Ang. Einar Wallquists medverkan vid undersökningar. 0020/58 Ang. Julius Vestergrens medverkan vid undersökningar. 0089/60 Ang. boplatsfynd från Laisvallområdet. 0288/60 Kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan, Skellefte älv. 0394/60 Ang. Hornavanrapporten. 0427/60 Ang. föremål från boplatsen eller

2 verkstadsplatsen från stenåldern vid Laisvallen, Stora Laisen. 0056/61 Ang. "lappgrav" vid sjön Godejaure. (med kopia av rapport) 0172/61 Ang. gravplats på Rävnejarka (Ännekielas). 0239/62 Ang stenfynd i Öberget (med 0286/62). 0292/62 Ang. insända stenföremål från Långudden (med 0316/62 och 0355/62). 0313/62 Ang. fynd av ackjor mellan Laisälven och Vindelälven. 0369/62 Ang gropar påträffade vid Varpviken vid Hornavan. 0190/63 Ang. gravplats vid Ruokojokk. 0239/63 Ang. beställning av filmen "På jakt efter Lapplands forntid". 0214/64 Ang. ett träföremål hittat vid sjön Mavas i Piteälvens övre lopp. Fynd vid den s.k. Fårholmen utanför Kurrokveik, /64 Ang fynd av lerkärl i Suddomluokta, Tjeggelvas. 0045/65 Ang. tillvaratagna mynt i Arjeplog. 0056/65 Ang. järnyxa funnen på Bergnäsholmen. 0176/65 Ang. fynd från stenåldersboplatsen på Ropaudden vid Uddjaur (med 0150/66, 0195/76, 0322/76 och 0733/77). 0492/65 Ang. C 14 datering, Tjikkiträsk, Stensele socken. 0523/65 Ang. fornfynd i Rutsaviken, Långviken och Mullholm. 0650/67 Ang. träföremål. 0707/67 Ang. rundslipad sten hittad vid täkt vid Jutis. 1139/67 Ang. kulturhistoriska lämningar i sydvästra Arjeplog (med 1140/67). 0437/68 Ang. järnyxa vid Mattauare sjön. 1198/68 Ang. gamla fångstgropar vid Nattokvägen (med 1202/68, 1630/68, 1330/69 och 1331/69). 1288/68 Besiktning av härdar vid Timmerudden, Långviken. 1296/68 Ang. utgrävning av skelett vid Varghalsen, lokal 940, Hornavan (med 0468/69 och 1316/69). 1329/68 Besiktning av husgrunder vid Långudden (med 1518/68). 1730/68 Ang. boplatsfynden vid Persbacka, Björklund och Sjulnäs (med 1751/68). 0105/69 Ang. lapptrummor. 1152/69 Ang. spjutspets från Tjorroholmen vid Kallön. Besiktningar av härdar: 1253/69 Bergnäs; 1254/69 Bergnäsudden; 1278/69 Seidetj, Storavan; 1279/69 Sjulholmen; 1280/69 Trappok; 1281/69 Storbodsund; 1286/69 Varras; 1287/69

3 Trappok. 1275/69 Ang. gravfält vid Dellaursjön (med 1308/69). 1288/69 Besiktning av offerplatser och sommargrav vid Vuoggatjålme (med 1446/69). 1289/69 Besiktning av förmodad sommargrav vid Vuoggatjålme fjällstuga. 1290/69 Besiktning av "röse" vid Ö. Vuojjaure. 1319/69 Ang fasta fornlämningar vid planerade teleledningar Arjeplog- Vuoggatjålme, Arjeplog- Laisvall (med 2056/69, 1083/70 och 0027/78). 1341/69 Ang. stenåldersfynd samt sten med ristningar från Bellonäs. 1377/69 Ang. yxa från Långviken, Dragnäs. 1406/69 Ang komplettering till besiktning vid Vejejaure (med 0054/70). 1501/69 Ang fornlämning vid Dellikälven. 1554/69 Ang. stenåldersfynd från Rappasundet och Brännudden. 1587/69 Ang. stenarter samt grotta vid Saltoluokta, Arjeplogs och Jokkmokk socken (med 1597/69). 1631/69 Ang. fårsax hittad i Laisälven vid Gransele. 1636/69 Ang. förmodade seiteplatser vid Nurrholm och Sakkaberget. 1661/69 Ang. fornlämningar, Sveggeholmen och Tjernmyren. 1680/69 Ang. kittel från Igelatsholmen, Forsnäs. 1714/69 Ang. fynd av seite vid Seidetj. 1719/69 Ang. skida hittad i myr vid Kasker. 1720/69 Ang. skida hittad vid Labbassjön. 1832/69 Ang. besiktning av div. bortodlade fornminnen vid Hällbacka. 1873/69 Ang. föremål upphittade i Laisvallby. 1874/69 Ang föremål upphittade i Smalogava. 1882/69 Ang. föremål upphittade i Revi och Stensund. 2113/69 Ang. lån av hartsklumpar (med 2187/69, 1458/70 och 1379/71). 0338/70 Ang. inventeringsrapport för Nautajaure och Slagnässjön i Skellefte älvdal. 0431/70 Ang. stensättning, Naustajaure. 1156/70 Ang krukbit hittad vid Laisälven. 1452/70 Ang. besiktning av förmodad liggande höna vid Stuor Gåbbtje Unha, Fälloheden. 1570/70 Ang. kil från Atjiholmen. 1628/70 Ang. ev. fornlämningar, Haraldstjärn och Ringosjöarna. 1890/70 Ang. gammal pulka. 1980/70 Ang. röse vid Öberget. 0160/71 Ang. slev funnen vid Jutis (med 0162/71). 0325/71 Ang. vargskalle funnen vid Hannugava och järnkniv funnen vid Arjeplog. 0554/71 Ang. gammal kvarn vid landsvägsbron i Slagnäs. 0627/71 Ang. yxa funnen vid Tjeggelvas.

4 0765/71 Ang. yxa funnen på Gullöholmen. 0870/71 Ang. väg 371, delen Björkhamra-Radnejaur (med 0988/71, 1025/71 och 1298/71). 1001/71 Ang."stengropar" på fjället mot Parkij. 1870/71 Ang. stenyxa FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0078/72 Ang. gamla samiska minnesplatser. 0336/72 Ang. härd vid Gammelvallsmyren, Krutaholm (med 1041/72, 1042/72, 1298/72 och 1890/76). 1067/72 Ang. fynd vid Stensundsviken. 1604/72 Ang. utbyggnad av Östra Skeppsholmen med sameviste m.m. 1126/73 Ang. uppgifter om fornlämningar inom Arjeplogs socken samt kopior ur inventeringsboken. Boplatserna Raä nr 585 (45), 600(58), 538(64), inventering sjön Kakel (med 1189/73 och 0685/79). 1128/73 Ang. funnet spjut. Galtispuoda, Svelleholm : 1620/73 Ang. fornlämning på krononybygget Svelleholm nr 1 (med 1623/73 och 1699/73). 1167/89 Analysrapport av fosfatprover. 1428/93 Rapport över arkeologisk undersökning Svelleholm 1:3 Galtispuoda. 1715/73 Ang. röse vid Östra Rebbraur (med 1900/73, 0088/74 och 1594/74). 0937/74 Ang. fyrsidiga härdar. 1354/74 Ang. förfrågningar rörande pipa. 0803/75 Ang. flygfält vid Dellaure (med 1947/75, 0396/76, 1745/78, 0475/79, 0024/80, 0121/80, 1135/80 och 1170/86). 1139/75 Ang. järnkniv funnen i Grannäs vid Nastajaure. 1729/75 Ang. rest sten inom Mokkaloktområdet. Inventering av härdar vid Sjulsnäs 1975 (vägen Sjulnäs-Slagnäs, Arjeplog 2706:1) 0879/77 Ang. arkeologiska arbeten inom Arjeplog (med 1242/77). 0995/77 Ang. funnen pilspets vid Armasbäcken, sjön Vuolvojauare. 1233/77 Tillstånd till arkeologisk undersökning i Mokkajokk (med 1378/77). 1234/77 Tillstånd till arkeologisk undersökning norr om Mavasjaure (med 1377/77). Rapport om fornlämning Iksjakbäcken, utan år. Rapport om inventering vid Stensund vid Kakel, Fyndlistor; Sveggejaur, Allmänningsskogen, Krutbergsv./Råtttjebäcken, Östra Uddjaur, Nåttiholmen 1:22, Dellauare 2:1, Åsen, Smalogava, Sveggejaur, Allmänningsskogen/Mattaraurälven. 0317/78 Förslag till byggnadsplan för Aspnäs 1:5.

5 0903/78 Ang. sten vid Laisälven. 0912/78 Ang. kopior av handlingar, uppteckningar om stalotomter samt om stalo från Adolfström- Vejennäsområdet. 1108/78 Ang. yxa funnen vid stranden av Uddjaure. 1329/78 Ang. yxa funnen vid fjället Gidak vid Laisdalen ovanför Adolfström. 1389/78 Ang. kniv funnen i potatisland. 1394/78 Ang. registrering av boplats vid Björnudden, Vuoggatjolme (med 1419/78). 1445/78 Ang. rester efter samisk bosättning vid svensk-norska gränsen och Gaddisvägen (med 1520/78, 1757/78 och 0302/79). 1690/78 Ang. röse, Dellaur. 1691/78 Ang. kokgrop på udde norr om Fårholm. 1692/78 Ang. röse beläget mellan fjället Ballak och riksgränsen. 1693/78 Ang. sommargrav vid Mavasjauare, Siktimluokta. 1694/78 Ang. röseliknande konstruktion vid sjön Bjerre, Diukkatjåkko. 1695/78 Ang. renhage vid sjön Saiva. 1696/78 Ang. kåtagrund vid sjön Bjerre. 1697/78 Ang. lappläger vid Pieskebaure, Diukkatjåkkå. 1698/78 Ang. kåtagrunder vid Mavas lappläger. 2067/78 Ang. utbetalning av anslag för beredskapsarbete, Storavan. 1443/79 Ang. Dalveluokta, del av Arjeplogs skolbord (med 0282/80 och 0372/86). Lövmokk: 2047/79 Ang upplåtelse av mark för åtgärd i anslutning till kapell- och husgrunder vid Lövmokk. 1142/82 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt, kapellgrund och kåtagrunder, NM 15, Lövmokk (med 1200/83). 0191/89 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt 45, NM 15, kapellgrund, hus och husgrunder, Lövmokk. 0492/80 Ang. husgrund i fjällterräng, Adolfström. Ang. husgrund i fjällterräng, Adolfström, Anteckningar om Diliknäs och Korsträsk, /81 Ang. LKAB:s ansökan om tillstånd att utvinna uran i Peutajokkområdet. 1319/81 Tillstånd till arkeologisk undersökning vid Abraure (med 1490/81, 1077/86, 1591/86 och 0587/88). 1519/81 Ang. upplysningar rörande fyndlokaler i Skellefteälvens övre lopp. 1999/81 Ang. fornlämning nr 662 (stalotomter). 1139/82 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt, hyttlämningar Raä 566 Adolfström.

6 1141/82 Besiktningsprotokoll, fornvårdsobjekt. Gammal raststugeplats, fornlämning Raä 119, Hållstugan. 1350/82 Förteckning över utgrävningar vid Hornavan. 0071/83 Ang. fångstgropssystem vid Nartoksjöarna (med 1883/83 och 1380/84). 0178/83 Ang. arkeologiska registreringar i Arjeplog. 0292/83 Tillstånd för borttagande av fasta fornlämningar vid Silbojokks mynning vid sjön Sädvajaur (med 1678/83, 1831/83 och 1991/83). 0994/83 Ansökan om beredskapsarbete för arkeologiska inventeringar inom Arjeplogs kommun (med 1156/83). 1289/83 Ang. offerplats mellan Sartaure och namnlös sjö. 1327/83 Ang. slutredovisning inventering av fornlämning nr 95, Arjeplog. 0141/85 Ang. fyndmaterial från lokal Raä 522, Varghalsen (SHM inv. nr och 26388) (med 0385/85). 0633/85 Ang. undersökning, Silbojokk, Sädvajuar. 0869/85 Tillstånd att undersöka fasta fornlämningar i Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. 1354/85 Slutredovisning arkeologisk undersökning boplatsområde, Uddjaur. 0362/86 Ang. fornlämningar och fornfynd. 0363/86 Ang. fornfynd och fornlämningar vid Storavan. 0395/86 Ang. fornfynd vid Tjeggelvas. 0612/86 Ang. grav vid Tjeggelvas. 1004/86 Tillstånd att provundersöka fasta fornlämniningar vid Gubbijaures stränder samt att använda metalldetektor. 1597/86 Anhållan om lån av material från Nordarkeologins inventeringsarbete FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0214/87 Ang. verkstadsplats? på sydvästra stranden, Mårsomjaure (med 0299/87). 0922/87 Tillstånd till metallsökare i Arjeplogs kommun. 0924/87 Ang. tillstånd att undersöka fasta fornlämningar vid Galtisgutj resp Gallaur. 1235/87 Ang. bidrag till undersökning av skadade fornlämningar. 1333/87 Ang. bidrag till undersökning och vård av fasta fornlämningar, Åsen. 0074/88 Vårdplan fornvårdsobjekt 105 fångstgropssystem m.m. Rackträsk, Raä 402. Galitisgutj, Gallaur och Värdsudden (med 0965/88). 0964/88 Tillstånd till metallsökare i Arjeplogs kommun.

7 1012/88 Ang. tillstånd att bortta fast fornlämning, härdanläggningar vid Kålmis (med 1018/88). 0193/89 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt 41, Raä 566, lämningar efter silverhytta, Adolfström. 0195/89 Besiktningsprotokoll fornvårdsobjekt 105, Raä 402, fångstgropssystem, härdområde m.m. 0774/89 Ansökan från Silvermuseet om medel till arkeologisk undersökning av hotade fornlämningar. 0822/89 Ang. bidrag till undersökning av fasta fornlämningar Suodomsuolo. 0927/89 Tillstånd till metallsökare i Arjeplogs kommun. 0939/89 Tillstånd att undersöka fornlämningar 313 och fornlämning utan nummer vid Suodomsuolo och Kuoletisjaure. 0937/89 Ang. tillstånd att undersöka fornlämning utan nummer vid Dumpokjauratj, Svannäs. 1025/89 Ang. fosfatanalyser från arkeologisk undersökning Nedre Vuojaure (med 1026/89 och 1167/89). 1212/89 Ang. arkeologiska undersökningen i hyttområdet vid Silbojokk intill sjön Sådvajaur. 0071/90 B Ang. lösfynd från boplats Raä 532 a-b, Rappasundet. 1291/90 Ang. vårdplan fornvårdsobjektet 110, predikoplats Barturte, NM /91 Ang. undersökning av samiskt gravmaterial. 0544/91 Ang. analys av fosfatprover från Galtispuoda (med 0677/91, 1507/91 och 0719/92) 0705/91 Tillstånd till metalldetektor inom Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. 0921/91 Tillstånd att provundersöka fångstgropar utan Raä-nummer i Sierkak, Ahutjkårså, Kisuris, Suollakavalta, Parkajaure, Abisko och Pålviken i Arjeplogs, Jokkmokks och Jukkasjärvi socknar. 1054/91 Tillstånd att undersöka fornlämningar, härdar utan Raä-nummer vid Stora Mattauare, fångstgropar utan Raä-nummer vid Padje- Måskejauare, fångstgropar vid Guddenjauare (nr 939F), fångstgropar inom Raä 323 Barturtevalle samt inom Raä 338 Ringselet. 1171/91 Tillstånd till borttagande av fast fornlämning utan Raä-nummer, härdar på Allmänningsskogen 1: /91 Ang. skador på fornlämningar inom Solberg /92 Rapport över arkeologisk undersökning del av Raä 648 Granselet, Laisan. 0474/92 Ang. markupplåtelse för fritidsanläggning vid sjön Varrajaure. 0606/92 Ang. Arjeplogs krölm 29:1 "Sikselet". 1139/92 Ansökan om tillfälligt lån av fyndmaterial (med 1302/92 och 0664/93).

8 1208/92 Ang. lån av asbestkeramik från lokalerna Dellaure 2:1, Smalogava och Nåttiholmen 1:22 (med 1301/62). 1360/92 Ang. skifferdolk med björnhuvud. 0224/93 Ang. beslut om kulturhistorisk inventering av sjöarna Rappen och Labbas samt Rappenströmmarna. 0609/93 Arkeologisk utredning m a a täkt på Brännäs 6: /93 Rapport över kulturhistoriska undersökningar inom Arjeplogs socken , Silvermuseets rapport. 0919/93 Rapport över arkeologiska inventeringar och undersökningar vid Hornavan och Kakel 1983, Silvermuseets rapport. 0820/93 Rapporter över kulturhistoriska undersökningar vid Gubblijaure, Stora Mattauare, Padje-Måskejauare, Silvermuseets rapport. 0824/93 Ang. Vattenfalls AB och Piteenergis överklagande över Riksantikvarieämbetets beslut att särskild kulturhistorisk utredning skall utföras vid sjöarna Rappen och Labbas. 1128/93 Tillstånd till metalldetektor inom Arvidsjaurs och Arjeplogs socknar. 1240/93 Tillstånd att undersöka fornlämningar inom fångstgropssystem Raä 323, Barturevalle, Arjeplogs kronoöverloppsmark. 1432/93 Rapport över arkeologisk undersökning Nedre Vuoijaure. 1433/93 Rapport över arkeologisk undersökning Reviviken, Kakel. 1450/93 Ang. utlånat material, Raä 544 Roparudden, Uddjaur. 1700/93 Arkeologisk utredning m a a planerad rastplats vid Polcirkeln, Vuoggatjålme FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0419/94 Ang. inlämnade fynd. 0944/94 Ang. tillstånd att undersöka fornlämningar utan Raä-nummer, härdanläggningar i Gublijaure. 0945/94 Ang. tillstånd att undersöka fornlämningar utan Raä-nummer, tomtningar och fångstgropar i Jutis. 1218/94 Ang. vård av fornlämningar m.m., vård av samisk grav på Suddomsuolo (utan Raä-nummer). 1302/94 Beslut om undersökning av delar av fornlämning utan Raä-nummer, samisk härd samt boplatsindikationer, vid Polcirkeln intill Vuoggattjålme. 1649/94 Arkeologisk förundersökning vid Storsavan, Polcirkeln. 1487/95 Ang. bidrag till arkeologiska utredningar och undersökningar, skelettgrav, utan Raä-nummer, Mullholm 4:4 (med 1572/95). 1696/95 Ang. besiktning av föreslagna platser för

9 bakvalar längs Laisälven. Rapport - Raä 408 Östra Uddjaur /75 Ang. utrustning till utgrävning i Arjeplog (med 1679/75, 0344/77, 0345/77, 0650/77, 0145/78 och 1429/93 med rapport Hanno ). Rapport - Raä 407 Sveggejaur /78 Rapport från arkeologisk undersökning av fornlämning 402 och 407, Östra Uddjaur respektive Sveggejaur (med 0809/78). Laisälven - historik och kulturhistoriska vårdåtgärder samt skyddsbehov FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 1571/70 Ang. pulkamedar i Silvermuseet (Magertjärn) (med 0478/74 och 1445/74). 0329/77 Ang. rapporter från Arjeplogsgrävningar. 1527/73 Ang. utgrävningar av härdar vid Guevloloukta, Lulepotten (med 1591/73, 0337/74, 0352/74 och 0525/76). 1044/72 Ang. gravar vid gamla Mattaurälven (med 0960/73, 0968/73, 1732/73, 1842/76, 0002/78, 0003/78, 0101/78 och 0142/81 och rapport Stormattaure och Gamla Mattaureälven, Allmänningen ) FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0157/55 Ang. rekognoscering kring Storavan och Uddjaur samt grävning vid Naustajauare. 0500/67 Ang. framspolade ben hittade vid stranden vid Nåttisgården (med 0706/67 och 0785/67). 0748/67 Ang. fångstgrop på Bokvalls holme vid Storavan. 0107/68 Ang. sten vid Laxholmen nära Bergnäsudden i Storavan. 1289/68 Besiktning av härdar vid Kåtaudden, Storbodsundet, Storavan (med 1291/69). 1290/68 Besiktning av härd vid Storbodsundet, Storavan. 1326/68 Ang. rester av förstörd husgrund på Pläutbacken, Storavan. 1327/68 Besiktning av påstådd förvaringsplats vid flyttblock vid Gerakudden, Storavan. 1685/68 Ang. tillvaratagna lösfynd från lokal Raä 713, Naustajaure, Storavan. 1342/69 Ang. pilspets funnen vid Långviken vid Storavan samt eldstål funnet vid Atjaholmen. 2182/69 Ang. avskrift av rapport över kulturhistoriska undersökningar i Storavan och Uddjaur /71 Ang. fyndrapport från Storavanområdet. 0094/73 Ang. arkeologiska undersökningar i Byske älv och Storavan. 0959/73 Ang. lokal Storavan NA 323, Straukajaur (med 1028/73).

10 1051/74 Ang. inventeringsrapporter från Arjeplogs och Arvidsjaurs kommuner. 0673/75 Ang. inventeringsrapport rörande Naustajaure och Slagnässjön. 1814/76 Ang. Bålforsens krafts och Skellefteå krafts ansökan om utbyggnad av Byskeälven. 0969/77 Ansökan om beredskapsarbete; fortsatt arkeologisk undersökning vid Storavan, Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar. Rapport Krutbergsvägen/Råttjebäcken, Allmänningsskogen Kakel-Hornavan Nåttiholmen 1:22 Fornlämning 262, Nåttiudden: 0404/64 Ang. utställning av Hornavanfynden (med 0436/64). 0709/67 Ang. boplats vid Seitatjålme, Hornavan. 1364/68 Ang. fornlämningar i Kakelområdet i Hornavan (med 1388/68, 0463/69 och 0453/69). 1190/69 Ang. gravfynd vid Nåttiudden, Kakel (med 1257/69). 1083/70 Arkeologisk undersökning på Pipudden, Kakel, Långudden. 1073/70 Ansökan till utannonserade sommararbeten (med 0607/71). 1337/70 Ang. besiktning av husgrunder m.m. vid Ruosnel, Hornavan. 1216/73 Ang. funna föremål kring Kakelstränderna. 0783/77 Ang. fynd från Nåttiholmen 1:22, Raä 262 (med 0100/78 och 0810/78). 1789/76 Ang. brända ben från Stenvallholmen, Raä /76 Ang. nybyggnad av fritidshus på Stenvallholmen (med 0141/77 och 0657/77) FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Smalogava, Dellaure 2:1 - fyndförteckning, fältanteckningar och fältritningar, rapport Arkeologiska undersökningar i Nåtti och Smalogava - uppsats i arkeologi /78 Ang. konservering av fynd från Smalogava Dellaure 2:1, Krutbergsvägen/Råttjebäcken, Allmänningskogen, fornlämning 261 Nåttiholmen 1:22 samt Ö Uddjaur. Fornvårdsobjekt, vårdplan Arjeplogs socken, Åsen, Dellaure 2: /94 Rapport arkeologisk undersökning Dellaure, Åsen, Smalogava med fältritningar FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Rapport Nåttiholmen 1:22, fornlämning /70 Arkeologisk undersökning Nåttinäset m.fl. platser, fornlämning 261 (med 1071/70, 1088/70, 1128/70, 0671/71, 0920/71, 0550/73, 0791/73, 0104/78).

11 0933/71 Ang. framspolade ben hittade vid stranden vid Nåttigården (med 0994/71 och 0372/73). 1190/73 Ang. manus rörande björngrav, Nåttinäset. 1790/76 Rapporter Nåttinäset m.fl. 0656/77 Ang. träbitar från Nåttinäset (med 0783/77). 0103/78 Ang. rapporter beredskapsarbete - arkeologiska undersökningar inom Arjeplogs socken FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Nåttiholmen 1:22, fornlämning 261, fältanteckningar och ritningar FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Nåtti, Nåttiholmen - fornlämning 261, fyndförteckning, fältanteckningar och kartor SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER 0373/47 Arkeologisk undersökning i Sädvajaure och Ringselet. 0090/48 Upplysningar om dämningarna av Sädvajaure och Ringselet. 0142/48 Ang. kopia av skrivelse till Riksantikvarieämbetet. 0154/48 Ang. arkeologisk rekognoscering i Sädvajaure och Ringselet. 0066/51 Ang. ökad dämning vid Ringselsforsen i Skellefte älv. 0104/51 Tack för utlåtande. 0058/52 Betr. reglering av Storavan och Uddjaur. 0127/52 Tillstånd till utvidgad reglering av Storavan och Uddjaur. 0144/55 Ang. den arkeologiska rekognosceringen av dämingsområden vid Storavan och Uddjaur. 0086/56 Ang. planerad reglering av Rebnisjaure. 0097/56 Ang. kulturhistoriska undersökningar vid Storavan och Uddjaur. 0137/57 Ang. reglering av vattnets avrinning ur Hornavan. 0146/58 Ang. kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan. 0088/59 Ang. fortsatta kulturhistoriska undersökningar. 0149/61 Ang. kulturhistoriska undersökningar i samband med regleringen av Hornavan. 0247/61 Ang. fortsatta kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan. 0319/62 Ang. vattenkraftutbyggnader i Vindelälven. 0175/63 Ang. arkeologiska undersökningar vid Rebnisjaure. 0255/63 Ang. tillstånd att ta sjön Tålmark för upplägg av sand. 0085/64 Ang. reglering av Rebnisjaure (med 0105/68). 0408/64 Ang. dämning av sjön Tålmark (med 0382/65).

12 0437/64 Rapport över kulturhistoriska undersökningar vid Hornavan. 0254/65 Ang. kulturhistoriska undersökningar i samband med Vindelälvens utbyggnad (med 0446/65). 0049/62 Ang. reglering av Gautosjön och Adolfström (med 0205/62, 0029/67, 0058/67, 0176/67 och 0574/67). 0647/68 Ansökan om reglering av Gautojaure m.m. (med 1060/68 och 0866/69). 1225/70 Ang. regleringsmedel till fortsatt inventering i Hornavan (med 0607/71 och 1608/71). 0436/71 Ang. Skellefteälven - Rebnis kraftstation. 0446/71 Kallelse till sammanträde rörande Rebnis kraftstation. 1700/74 Ang. information om ökning av elkraftproduktion i Skellefteälvens vattenområde - sjön Sädvajaure samt ny kraftstation i Ringselet (med 1850/74 och 0780/75). 1874/77 Ang. prövning av tillåtligheten av utvidgad reglering av Sädvajaure (med 0644/77). 0870/78 Ang. utredning om överledning för vattenkraftsändamål av vatten från Piteälven och Vindelälven (med 1055/78, 1149/78, 1268/78, 1384/78, 1602/78 och 1659/78). 1177/83 Protokoll från möte om Sädvajaurs reglering. 1584/84 Ang. dokumentation av Sädvajaure (med 2002/84 och 2071/84) SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER 0850/66 Ang. reglering vid Gautojaure (Gauto kraftstation och reglering). Med bilagorna A-G SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER 0850/66 Ang. reglering vid Gautojaure (Gauto kraftstation och reglering). Bilaga H SJÖREGLERINGAR, KRAFTSTATIONER 0850/66 Ang. reglering vid Gautojaure (Gauto kraftstation och reglering). Bilaga I-P HISTORIA OCH UPPTECKNINGAR Hålor i jorden och klipphålor använda som människoboningar; uppteckning gjord av Edvin Brännström (Acc:nr 296) "Om lappmarkssocknen Arjeplog - historiskekonomisk avhandling" av Samuel Öhrling 1773, från latin översatt av adjunkt Henrik Sundin, Luleå (Acc:nr 308). 0680/67 Ang. avskrifter av lapptillsyningsman Nils Ranbergs anteckningar. Arjeplogs och Arvidsjaurs socknar. 0130/73 Ang. berättelse av Herman Karlberg i Arjeplog rörande resesvårigheter. ARJEPLOGS SAMHÄLLE

13 Arjeplogs kyrkostad: 0432/46 Ang. Lappvallen, Arjeplog, med stadsplaneritning. 0110/47 Ang. att utnyttja Lappvallen på hävdvunnet sätt. 0365/47 Ang. två protokollsutdrag rörande upplåtelse av "Lappbacken", Arjeplog. 0020/50 Ang. anläggandet av park på Lappvallen. 0044/50 Ang. granskning av föreslagen stadsplan för Arjeplog. 0045/50 Önskemål om samråd med landsantikvarien om stadsplaneförslag (med 0067/50). 0243/65 Ang. foton tagna i Arjeplog. 1185/76 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad, Öberget (västra delen). 0172/78 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad, Öberget (Västra delen) (med 0177/78). 1052/86 Ang. stadsplan, Arjeplogs kyrkostad, Östra Uddjaur 1:2 (med 1083/86). Arjeplogs samhälle: Brev om hållandet av föreläsning i Arjeplog /39 Ang. föreläsning i Arjeplog. 0297/44 Begäran om uppritning av skolhuset i Arjeplog. Ang. behovet av att bevara häktet och skollappkåtor i Arjeplog Skiss på lappskolan i Arjeplog av E Nordberg, utan år. 0172/62 Ang. översättning av Samuel Öhrlings beskrivning över Arjeplogs socken. 0790/66 Ang. radiolänkstation i Arjeplog (med 0118/67). 1693/69 Ang. karta rörande "Graddisvägen" samt kallelse till sammanträdde (med 1762/69 och 1881/69). 0803/71 Ang. översiktlig naturvårdsinventering i Arjeplogs kommun (med 0594/71). 0011/74 Översiktsplan för Arjeplogs centralort (med 1186/74, 1395/74, 1610/74 och 1472/76). 0115/74 Ang. nybyggnad av kapell och förråd på Arjeplogs begravningsplats (med 0664/74 och 0770/76). 1171/74 Ang. Edholms fastighet, Arjeplog (med 1961/74). 0892/75 Ang. stadsplanen för del av Arjeplogs kyrkostad (Lugnet 1:2 m.fl.). 1193/75 Ang. stadsplanen för del av Arjeplogs kyrkostad (kv. Uttern). 1317/75 Ang. stadsplan, området i anslutning till kvarteren Kajen och Kråkan. 1752/75 Ang. ny sopdeponeringsplats i Arjeplog (med 1836/75).

14 0472/76 Ang. uppsnyggning, plantering och röjning inom Arjeplogs församlings område. 0550/76 Ang. stadsplan för Kvarnbo 1:3 m.fl. inom Karja-området inom Kraja-omårdet. 1645/76 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (kv. Järven 1 och 2). 1183/76 Ang. förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Arjeplogs kronoöverloppsmakr (Turistanläggning Polcirkeln). 1184/76 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (begravningsplatsen). 1186/76 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (kv. Oxen, Bocken och Geten). 1701/76 Ang. planärende Arjeplogs Prästbord 2: /77 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (kyrkoområdet). 0868/77 Ang. stadsplan för Lugnet 1:8 m.fl. (Sameområdet). 1353/79 Ang. utredningsuppdrag rörande bevarande av Arjeplogs gamla miljö. 0560/80 Ang. förslag till byggnadsplan för Revi (med 1576/80). 0230/81 Ang. regleringsmedel för upprustning av Tingshuset. 1647/81 Ang. stadsplan för del av Arjeplogs kyrkostad (kv. Kajan och Kråkan). 1751/83 Ang. av stadsplan för Arjeplogs kyrkostad (begravningsplatsen m.m.). 1791/83 Ang. elledning Sädva-Rebnis. 0775/84 Ang. stadsplan för kv. Mården-Renen (Hamnplan). 0743/91 Ang. rivning av gamla tingshuset och revirförvaltningsbostaden. 0180/94 Ang. återsändande av manuskript; brevroman av Valter N. Stokke. 0204/95 Ang. omfördelning av bidrag för byggnadsvård från Disponentvillan i Malmberget, Gällivare socken till den s.k. Doktorsvillan på Minken 1, Arjeplog. 1512/95 Ang. bidrag till upprustning av visten inom Arjeplogs socken KYRKAN Handlingar om Arjeplogs kyrka m.m.: Brev från Norrbottens ningen om återsändandet av artikel, utan år. Avskrift av kyrkoräkenskaper. Brev och beskrivning till kommissarien för utställningen i Luleå 1921 om birkarlskronan, Avskrift av Bygdéns Herdaminnen om kyrkan i Arjeplog. Informationsblad om kyrkan i Arjeplog, utan år. Anteckningar om kyrkans inventarier, utan år. 0107/54 Ang. planerad restaurering. 0125/54 Ang. ny taktäckning samt yttre ommålning

15 av kyrkan. 0341/67 Ang. restaurering och ombyggnad (med 0549/67, 1091/67, 0216/68, 0259/68, 1248/68, 0206/69, 0264/70 och 0582/70). 1255/86 Ang. kyrkoherde- och komministerbostaden samt församlingshemmet. 0658/89 Ang. förändringar av interiör m.m. (med 0737/89, 0895/90, 0317/91 och 1521/91). 0227/92 Ang. förändringsarbeten (med 0398/92, 0612/92, 0705/92, 0712/92, 0742/92, 0928/92, 1201/92, 0529/93, 0142/94, 0680/94, 0685/94, 0918/94, 1101/94, 1204/94, 1572/94 och 2066/94). KYRKPLATSER 0068/49 Ang. utmärkning och kartläggning av gamla kyrkplatser i Arjeplog (med 0072/49 och 0119/49). KYRKOGÅRDEN Handlingar om kyrkogården finns också under Arjeplogs samhälle. 0063/69 Ang. artikel av Lars Widding om spanska sjukan. 1505/76 Ang. förslag till ändring och utvidgning av stadsplanen för del av Arjeplogs kyrkostad (begravningsplatsen). 2223/95 Ang. besiktning, utlåtande och materialbeskrivning för Jäckviks kapell, antikvarisk bedömning av gravkapellet södra Bergnäs samt Arjeplogs kyrkogård. (Ärendet fortsätter på 1996/0494) SILVERMUSEET Handlingar, ritningar och tidningsklipp om Einar Wallquists samling av samiska föremål och om inrättandet av ett museum för dessa, (spridda år) och handlingar utan årtal. Följande diarienummer rör Kronskolan i Arjeplog: 0386/60, 0407/60, 0408/60, 0014/61, 0015/61, 0053/61, 0067/61, 0179/61, 0184/61, 0194/61, 0441/64 och 0085/ /65 Ang. deposition av teckningar av J. F. Höckert. 0421/65 Ang. deposition av seite till Silvermuseet (med 0662/66). 0486/65 Ang. konstverk för utställning i Arjeplog. 0130/66 Ang. planering av sommarutställning. 0731/66 Ang. vikingatidssmycke. 0811/66 Ang. deposition av lappgrav till Silvermuseet. 0590/67 Ang. katalogen Silvermuseet. 0869/67 Ang. utställningar hösten /67 Ang. deposition av skidor från Arjeplog (med 0924/67 och 1120/67). 0172/68 Ang. medlemskap för Einar Wallquist i Museimannaföreningen.

16 0213/68 Ang. inventarielista över föremål i Silvermuseet (med 0228/68). 0472/68 Ang. besöksbok. 1721/68 Ang. deposition av spåtrumma till Silvermuseet (med 0017/69 och 0351/69). 0005/69 Ang. utställningar. 0403/69 Ang. tillbyggnad av lagerlokal (med 0444/69, 0582/69, 1602/69, 1990/69, 0145/70, 0066/71, 0101/71 och 0366/71). 1724/69 Ang. deposition i Silvermuseet (med 1754/69 och 1786/69). 0877/70 Ang. smycke från 1400-talet. 0982/71 Ang. skylt. 0347/72 Ang. lån av bilder från Lars O. Lagerquist. 0036/73 Ang. besök i Luleå av Einar Wallquist. 0123/73 Ang. besöksstatistik. 1038/74 Ang. inbrottsskada. 1356/74 Ang. lån till Arjeplogs museum från Nordiska museet, som ej returnerats (med 1837/75 och 0259/76). 1771/74 Ang. Norrbottens museums tillgodohavande för arbeten i Silvermuseet. 0466/76 Ang. Nordiska museets depositionshandling rörande silverkrage. 0630/77 Ang. återsändandet av mindre stenfragment, efter analys. 0300/79 Ang. metkroksskaft i skiffer i Silvermuseet. 1884/84 Ang. katalogisering av föremål och bilder. 0391/86 Ang. katalogisering av föremål. 0866/86 Ang. utställning med Einar Wallquists konst. 1416/86 Ang. annonsmanus Länsmuseidagar i Arjeplog. 0226/88 Ang. artiklar om arbetets minnesmärken och museer. 0694/89 Ang. Silvermuseets ansökan om depositionsfördelning av förhistoriskt material (med 0706/89, 1363/89, 0109/90, 1319/90, 1344/90, 1519/90 och 1523/90). 0602/90 Ang. bidrag till ytterdörr till Silvermuseet. 0707/90 Anhållan om statliga grundbelopp (med 0004/91). 1529/91 Ang. grundbelopp till Silvermuseet (med 0160/92) BYAR OCH GÅRDAR Adolfström: Skrivelser om silverförädlingsverket vid Adolfström /36, 0863/36 Ang. restaurering av hyttruinen. Anteckningar beskrivande bland annat resterna av hyttan. 0050/49, 0098/49, 0103/49, 0104/49, Ang. silverförädlingsverket. 0001/71 Ang. bruksområdet (med 1623/71,

17 0721/72, 1574/72, 1589/72, 0058/73, 0093/73, 0257/73, 0725/73, 0928/73, 1058/73, 0399/75, 0485/75, 0543/75, 0675/75, 1115/75, 1119/75, 1197/75, 1425/75, 0029/77, 1526/78, 1634/78 och 1918/78). Förslag till byggnadsplan för Adolfström /76 Ang. fastställelse av förslag till byggnadsplan för Adolfström. 0229/80 Ang. utredningen Bebyggelse och odling vid Adolfström under den andra Nasafjällsepoken. 0232/81 Ang. projektering av Adolfströms såg etapp II (I-III) (med 0245/81 och 1601/83). Anteckningar om byggnader i Adolfström, Nasafjäll och Silbojokk, utan år. 1063/88 Ang. Försvarsmaktens granskning av flygbilder (med 1131/88). 0630/92 Ang. statsbidrag för byggnadsvård av "Gamla skolan", del av Adolfström 1: BYAR OCH GÅRDAR Adolfström: Handlingar om Majorsgården - Adolfström 2:2: Dnr 0020/49, 0029/49, 0043/49, 0044/49, 0053/49, 0057/49, 0064/49, 0071/49, 0121/49, 0143/49, 0145/49, 0154/49, 0158/49, 0076/50, 0079/50, 0085/50 och 0100/56, 0043/58, 0088/58, 0286/60, 0377/60, 0008/61, 0260/61, 0054/62, 0129/80 (med 0330/80), 0482/85, 0383/88, 0442/90, 1224/91, 0092/92, 0927/93 samt ej diarieförda handlingar. Bergnäs, Norra Bergnäs: 0265/73 Ang. överlåtelse av Norra Bergnäs kapell (med 0754/73, 0154/75 och 0870/75). 0753/85 Ang. föreslagen flyttning av Norra Bergnäs kapell till Skeppsholmen i Arjeplog (med 1000/85). Bergnäs, Södra Bergnäs: 0625/83 Ang. reparation av tak på Södra Bergnäs kyrka (med 0472//86). 0234/95 Utlåtande ang. staketen runt kyrkogården på Södra Bergnäset och kyrkogården i Arjeplog. Bredviken: 0039/79 Ang. förslag till byggnadsplan för fritidshusbebyggelse över Bredviken 1:2 (Rimobäcken) (med 0138/79). Blyudden: 0359/79 Ang. förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över Blyudden (del av Arjeplogs kronoöverloppmark 2:1) (med 0479/79). Björknäs:

18 0339/65 Ang. grustäkt från Björknäs 1:4. Bugt - hänvisning. Burmansavan: 1598/94 Ang. arkeologisk utredning m a a planerade anläggningsarbeten vid Burmansavan, Laisan. Bäckholm: 0926/95 Ang. bidrag till tryckning av bok om Ante och Eva Marklund i Bäckholm av Ruth Abrahamsson. Dellaure - hänvisning. Dellek-gårdarna: 0980/73 Ang. inventarier i gård vid Dellek-gårdarna (med 1124/73). Delliknäs: 1291/89 Ang. anslaget vård m.m. av kulturlandskap, KOLA, åtgärder i Delliknäs och Adolfström. 0606/90 Ang. upprustning av Karl-Emanuels stuga, Delliknäs. 1055/94 Ang. beslut om byggnadsvård Delliknäs nybygge. 1448/95 Ang. Delliknäs nybygge. Gasa - hänvisning. Gauto: 1138/74 Ang. granskning av förslag till byggnadsplan över Gautosjö by. 0358/79 Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse över Gauto 1:4 och 1:5 (del av) (med 0482/79). 0343/81 Ang. förslag till ändring av byggnadsplan för fritidsbebyggelse för del av Gauto 1:5. Grannäs: 0038/66 Ang. ansökan om tillstånd till täkt på Strömsholm, Grannäs (med 0463/66) BYAR OCH GÅRDAR Hällbacken: 0792/76 Ang. byggnadslov för fritidshus på Hällbacken 1: /79 Förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse på Hällbacken 1:4, 1:5 m.fl. 0481/79 Ang. förslag till byggnadsplan för fritidsbebyggelse på Hällbacken 1:4, 1:5 m.fl.

19 Justis: 0286/71 Ang. rivning av timmerhus, kornlada och uthus i Jutis. Jäckvik: Uppgift från Norrbottens Kuriren 1885 om att kapell skall flyttas, utan år. Skiss över Jäckviks kapell, utan år. Avskrift om kapellet hämtad från Bygdéns herdaminne, utan år. 0237/63 Ang. fritidsanläggning i Jäckvik. 0524/75 Ang. förslag till upphävande av del av byggnadsplan för Jäckviks by. 0523/76 Ang. korkåpa från Silbojokks kapell förvarad i Jäckviks kapell. 0984/76 Ang. Jäckviks kapell och prästkammare. 1282/76 Ang. kungörelse om förslag till ändring av byggnadsplan över del av Jäckvik (2 m.fl.) (med 1415/76). 0231/77 Ang. granskning av förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan för fritidsbebyggelse över del av Jäckvik (1:58 m.fl.). 0357/79 Ang. försalg till ändring och utvidgning av byggnadsplan över Jäckvik 1 (del av). 0480/79 Ang. förslag till ändring och utvidgning av byggnadsplan Jäckvik 1 (del av). 0550/80 Ang. reparation av gammal "prästkammare", Jäckvik. 0342/81 Ang. förslag till ändring av byggnadsplan över del av Jäckvik (Jäckvik 2). 0021/83 Ang. kungörelse av förslag till ändring och upphävande av byggnadsplan Jäckvik 1:79 m.fl. - norra delen. 0918/90 Ang. upprustning av Jäckviks kapell. 0193/93 Ang kyrkofondsbidrag till Jäckviks kapell. 0663/93 Ang. omläggning av tak på Jäckviks kapell. 1276/93 Raä ang målning och reparationsarbeten i Jäckviks kapell Korsträsk: 0107/42 Ang. skadad fiol. Korsträsk - Båtsjaur - historik. Ang; kulturhistoriskt skyddsvärde. Kasker: 0138/49 Ang. de äldre kapellplatserna inom Arjeplogs socken. 0432/77 Ang. ansökan om utförande av IKS-företag. Upprustning av Hållstall i Kasker. 1062/89 Ang. Kasker 2:13 (med 1418/89 och 0446/90). Kallön: Historik - ang, kulturhistoriskt skyddsvärde.

20 Kronoöverloppsmark: 2101/84 Ang. förslag till utvidgning av byggnadsplan för Polcirkeln (K4:s fritidstomt) Kuoddojaur: 1015/95 Ang. upprustning av Kuoddokpta, Kuoddejaur. Kurrokvejk: Historik - ang: kulturhistoriskt skyddsvärde. Laisvall: 0050/62 Ang. uppbyggnad av tv-station i trakten av Laisvall. Laisvik: 0396/83 Ang. fornlämningar vid Laisvik. Mellanström: 0997/89 Ang. medel till nybygge av kyrkkåta i Kyrkviken (med 1350/89 och 1401/89). Merkenäs: 0254/72 Ang. restaurering av vilstuga belägen mellan Merkenäs och norska gränsen (Junkerdalen) (med 1084/73, 0392/74, 1216/76, 1329/76, 1452/76 och 1759/76) BYAR OCH GÅRDAR Mullbacken: 1073/85 Ang. planerad avverkning på Mullbacken 4:1. Mullholm: 1670/74 Ang. ansökan om dispens för uppförande av mässbyggnad samt fritidshus på Mullholm 3:3. Nabreluokta: 0355/47 Ang. resa till Nabreluokta. Nasafjäll: Kopior ang. Nasafjäll, originalet från /34 Ang. Nasafjällsgruvans smältverks ruin. 0322/46 Om bevarande av fornlämningar efter Nasafjälls silversmältverk (med 0333/46). 0394/46 Ang. skydd för lämningarna av Nasafjälls silververk. 0417/46 Ang. köp av Nasafjälls silvergruva. Skisser och anteckningar om Nasafjälls silvergruva, utan år. Historik över Nasafjälls silvergruva, utan år. 0061/47 Begäran om yttrande rörande bevarandet av

HANDLINGAR OM EDEFORS SOCKEN

HANDLINGAR OM EDEFORS SOCKEN Volym 1-2 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 2 Kyrkan. Volym 3-4 Sjöregleringar. Volym 5-6 Byar och gårdar. Volym 6 Övrigt. 1 1953-2001 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Fyndförteckning från

Läs mer

HANDLINGAR OM TÖRE SOCKEN

HANDLINGAR OM TÖRE SOCKEN Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 2 Kyrkan, Prästgården, Hembygdsgården/-föreningen. Volym 3 Töre samhälle, Byar och gårdar. Volym 4 Byar och gårdar, Övrigt. 1 1933-2001 FORNFYND, FORNMINNEN,

Läs mer

HANDLINGAR OM GÄLLIVARE SOCKEN

HANDLINGAR OM GÄLLIVARE SOCKEN Volym 1-2 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 3-4 Sjöregleringar. Volym 5 Historia, Hembygdsförening. Volym 6 Gällivare samhälle. Volym 7 Kyrkor, Kyrkogårdar. Volym 7-12 Byar och gårdar. Volym 13

Läs mer

HANDLINGAR OM KIRUNA STAD

HANDLINGAR OM KIRUNA STAD Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar, Historia. Volym 1-2 Kultur. Volym 3 Kyrkan. Volym 3-5 Bebyggelse. Volym 6 Övrigt. 1 1932-1996 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR Ang. gammalt gravfält vid

Läs mer

HANDLINGAR OM KARL GUSTAVS SOCKEN

HANDLINGAR OM KARL GUSTAVS SOCKEN Volym 1 Fornfynd, fronminnen, fornlämningar, Historia, Karungi samhälle, Kyrkan, Kyrkogården, Prästgården. Volym 2-10 Byar och gårdar. Volym 10 Övrigt. 1 1939-1995 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR 0390/46

Läs mer

HANDLINGAR OM JUKKASJÄRVI SOCKEN

HANDLINGAR OM JUKKASJÄRVI SOCKEN Volym 1-5 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 6 Sjöregleringar, Historia, uppteckningar. Volym 7-8 Byggnadsinventering längs Malmbanan. Volym 9 Jukkasjärvi samhälle. Volym 10 Kyrkor, Kyrkogårdar.

Läs mer

HANDLINGAR OM ARVIDSJAURS SOCKEN

HANDLINGAR OM ARVIDSJAURS SOCKEN Volym 1-9 Fornfynd, fornminnen och fornlämningar. Volym 9 Sjöregleringar, Historia, Uppteckningar. Volym 10-11 Arvidsjaurs samhälle. Volym 12 Begravningsplatsen, Kyrkan. Volym 13 Hembygdsföreningen. Volym

Läs mer

HANDLINGAR OM PITEÅ SOCKEN

HANDLINGAR OM PITEÅ SOCKEN Volym 1-22 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 23 Historia, industrier. Volym 24 Pitedalens kulturmiljöer. Volym 25-26 Furunäsets sjukhus. Volym 27 Inventering av SJ-byggnader. Volym 28 Kyrkan.

Läs mer

HANDLINGAR OM PITEÅ STAD

HANDLINGAR OM PITEÅ STAD Volym 1 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar, Historia, Kultur, Näringar. Volym 2 Kyrkan, Kyrkogården, Piteå museum. Volym 3-8 Bebyggelse. Volym 9 Övrigt. 1 1940-1993 FORNFYND, FORNMINNEN, FORNLÄMNINGAR

Läs mer

HANDLINGAR OM BODENS STAD

HANDLINGAR OM BODENS STAD För handlingar om Överluleå kyrka och kyrkoområdet Kyrkkläppen se serie F 0 AY Handlingar om Överluleå socken. Volym 1 Fornfynd. Volym 2-3 Stadsplaner, byggnader. Volym 4-9 Försvaret Volym 10 Historia,

Läs mer

HANDLINGAR OM JOKKMOKKS SOCKEN

HANDLINGAR OM JOKKMOKKS SOCKEN Volym 1-8 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 9-11 Sjöreglering, kraftstationer. Volym 12 Historia, Jokkmokks samhälle. Volym 13-14 Jokkmokks samhälle. Volym 15 Kyrkor, Kyrkogården Volym 16 Tingshuset,

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN

NORRBOTTENS MUSEUM HANDLINGAR ORDNADE PÅ KOMMUNER OCH STÖRRE GEOGRAFISKA OMRÅDEN 1 19571961 Slutrapport från nordiska vattenskraftkommittén beträffande möjligheterna att utnyttja vattenkraften i Torne och Kalix älvar, 1961. Riksantikvarieämbetet: fornminnesavdelningens verksamhet,

Läs mer

HANDLINGAR OM ÖVERTORNEÅ SOCKEN

HANDLINGAR OM ÖVERTORNEÅ SOCKEN Volym 1-3 Fornfynd, fornminnen, fornlämningar. Volym 4-7 Inventeringar. Volym 8 Historia, Kyrkan, kyrkogården, prästgården, Hembygdsföreningen. Volym 9-11 Övertorneå samhälle. Volym 12-13 Byar och gårdar.

Läs mer

NORRBOTTENS MUSEUM F 9

NORRBOTTENS MUSEUM F 9 1 1923-1934 Lapskt folkliv och språk. Undersökningar gjorda av: B. Collinder, H. Grundström, E. Brännström och J.G Ullenius. Korrespondens 1923-1934. Edvin Brännström: Lapsk forskning. Acc:nr 217, 220.

Läs mer

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård

Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Antikvarisk kontroll Gravar och murrester på Södra Hestra kyrkogård Schaktarbeten för el-ledningar på Södra Hestra kyrkogård Södra Hestra socken i Gislaveds kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

KVARTERET KABELVERKET m.fl.

KVARTERET KABELVERKET m.fl. KVARTERET KABELVERKET m.fl. SOLBERGA, STOCKHOLM FÖREKOMST AV FORNLÄMNINGAR ANTIKVARISK UTREDNING JUNI 2013 Antikvariska konsultbyrån Fil.dr Staffan Nilsson Torsgränd 25 113 61 Stockholm Telefon och fax

Läs mer

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar

Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar Förteckning över Gunnar Modins efterlämnade samlingar ULMA 35606 Gunnar Modin (1895 1953) var son till den kända Multråprästen och hembygdsforskaren Erik Modin. Under sin livstid fick hans insatser ingen

Läs mer

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne

Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning. Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne wallin kulturlandskap och arkeologi rapport 2005:19 Arkeologisk utredning i form av sökschaktsgrävning Strövelstorp 31:1>2 och 32:1 Strövelstorps socken Ängelholms kommun Skåne Bo Bondesson Hvid 2005 wallin

Läs mer

Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 508, Lövånger sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2014

Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 508, Lövånger sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2014 Arkeologisk delundersökning av en senmedeltida gårdsplats, Raä 508, Lövånger sn, Skellefteå kommun, Västerbottens län, 2014 Av Lars Liedgren Silvermuseet Rapport 69 Silvermuseet Torget 930 90 Arjeplog

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-08-22 1 (16) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens tid och plats Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 22 augusti

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-05-30 1 (19) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 30 april 2013, kl 9.00 14.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING

RAPPORTSAMMANSTÄLLNING Stämplar: Undersökning: Nä, Kumla sn, Blacksta 3:4 m fl Lst:s dnr: 11.391-2173-82 Ansvarig institution: UV Eget dnr: 5715/82, 5881/82 Ansvarig för undersökningen: Carin Claréus Fynd: Nej Ekonomiskt kartblad:

Läs mer

Stenålder vid Lönndalsvägen

Stenålder vid Lönndalsvägen Arkeologisk rapport 2005:35 Stenålder vid Lönndalsvägen Styrsö 109, 110 och 111 Lönndalsvägen, Brännö Fyndplatser för flinta Schaktövervakning Göteborgs kommun Thomas Johansson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN

Läs mer

Gasledning genom Kallerstad

Gasledning genom Kallerstad Arkeologisk utredning, etapp 1 Gasledning genom Kallerstad Linköpings stad och kommun Östergötlands län Clas Ternström 2001 Rapport 69:2001 Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M Tekniska uppgifter

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7

STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 Rapport Arendus 2015:25 STENKUMLA PRÄSTGÅRDEN 1:3 OCH KUBE 1:7 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING DNR 431-1973-15 Stenkumla socken Region Gotland Gotlands län 2016 Christian Hoffman Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Nöbbele 2:3. Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län

Nöbbele 2:3. Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län Nöbbele 2:3 Arkeologisk utredning inför etablering av industrimark inom fastigheten Nöbbele 2:3, Reftele socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2010:22 Jörgen

Läs mer

Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka

Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Medeltida gravar och brakteat vid Järsnäs kyrka Nedläggning av vatten- och avloppsledningar till Järsnäs kyrka, RAÄ 129 Järsnäs socken i Jönköpings

Läs mer

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng

Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng UV VÄST RAPPORT 2000:24 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Nedläggning av en vattenledning mellan Morup och Björkäng Halland, Falkenbergs kommun, Morup socken, Morup-Lyngen 34:1, 5:1 och 17:1, RAÄ 20, 104, 107

Läs mer

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping

Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping Rapport 2008:138 Arkeologisk förundersökning Boplats vid Waldorfskolan i Söderköping RAÄ 307 Hammarspången 1:3 och Ällerstad 1:31 Drothems socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22

Arkeologisk utredning vid Västra Sund. RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 1 Arkeologisk utredning vid Västra Sund RAÄ 135:1, Arvika socken, Arvika kommun, Värmlands län 2015:22 VÄRMLANDS MUSEUM Dokumentation & samlingar Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax: 054-701

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Vård av gotländska kulturmiljöer

Vård av gotländska kulturmiljöer ATT SÖKA STATLIGA BIDRAG FÖR Vård av gotländska kulturmiljöer På Gotland finns ett brett kulturellt arv att bevara, bruka och utveckla. Här finns till exempel kulturreservat, 60 områden utpekade som riksintressen

Läs mer

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad

Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad Rapport 2011:98 Arkeologisk förundersökning i form av antikvarisk kontroll Fjärrvärme till Barrskogsvägen i Vikingstad RAÄ 15 Bankeberg 5:23 Rappestads socken Linköpings kommun Östergötlands län Olle Hörfors

Läs mer

Stora Sjögestad 20:1

Stora Sjögestad 20:1 UV RAPPORT 2011:131 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Stora Sjögestad 20:1 Förundersökning inför utvidgning av körbana för hästar Vreta Naturbruksgymnasium, Stora Sjögestad 20:1 Vreta kloster socken, Linköpings

Läs mer

Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län

Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län Smörstorp 2:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:50 Ann-Marie Nordman Rapport och karta: Ann-Marie

Läs mer

Stormskadad stenåldersboplats

Stormskadad stenåldersboplats Stormskadad stenåldersboplats i Rätan RAÄ Rätan 10:1 Rätan sn, Bergs kn, Jämtlands län Anna Engman RAPPORT JAMTLI 2016:12 ISSN 1654-2045 Utgivning och distribution: Jamtli Box 709 831 28 Östersund Tel.

Läs mer

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög

Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög Rapport 2007:70 Arkeologisk förundersökning Omläggning av Riksväg 50 vid Backasand i Ödeshög RAÄ 12 Ödeshögs socken Ödeshögs kommun Östergötlands län Mattias Schönbeck Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S

Läs mer

KULTURVÄRDESINVENTERING för planerad kraftledning från Ytterberg, Malå till Örträsk, Norsjö, Västerbottens län

KULTURVÄRDESINVENTERING för planerad kraftledning från Ytterberg, Malå till Örträsk, Norsjö, Västerbottens län Ske mus dnr 119/2009 Vy från Stor-Bjärnknölen mot norr. KULTURVÄRDESINVENTERING för planerad kraftledning från Ytterberg, Malå till Örträsk, Norsjö, Västerbottens län Skellefteå museum 2009 Lage Johansson

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden (16) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-06-27 1 (16) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, fredagen den 27 juni 2014, kl 9.00 11.30. Beslutande Nenne Åman (S), ordförande Anders Burman

Läs mer

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera

Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera uv väst rapport 2010:23 arkeologisk förundersökning Arkeologisk förundersökning inför detaljplan Herrestad-Torp 1:41, 1:45 med flera Bohuslän, Herrestad socken, Herrestad-Torp 1:26, fornlämning 168 samt

Läs mer

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê=

ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Stadsmuseiförvaltningen ==páç=n=erf OMMSJMQJMS ëí~çëãìëéáñ êî~äíåáåöéåë= êáâíäáåàéê=ñ ê=íáääî~ê~j í~ö~åçé=~î=ã åëâäáö~= âî~êäéîçê= Bakgrund Frågan om hur mänskliga kvarlevor som framkommit i samband med

Läs mer

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9

Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Arkeologisk rapport från Göteborgs Stadsmuseum 2010:9 Undersökning: Antikvarisk kontroll Lst:s dnr: 431-7397-2010 Ansvarig institution: Göteborgs stadsmuseum Eget dnr: 637/10 917 Ansvarig för undersökningen:

Läs mer

RAPPORT Arkeologisk utredning. Fastigheten Lina 3:1 Gällivare socken och kommun. Norrbottens län, Lappland

RAPPORT Arkeologisk utredning. Fastigheten Lina 3:1 Gällivare socken och kommun. Norrbottens län, Lappland RAPPORT Arkeologisk utredning Fastigheten Lina 3:1 Gällivare socken och kommun. Norrbottens län, Lappland Anna Jakobsson Juli 2005 NORRBOTTENS MUSEUM Dnr 407-2005 NORRBOTTENS MUSEUM Dnr 407-2005 Rapport

Läs mer

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland

Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland Särskild utredning etapp 1 (arkeologi) för väg 57 Gnesta-E4, Södertälje kommun, Stockholms län Vårdinge och Överjärna socknar, Södermanland KNATON AB Rapport Augusti 2013 Omslagsbild: Sydvästligaste delen

Läs mer

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås

Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås UV VÄST RAPPORT 2000:26 ARKEOLOGISK UTREDNING Detaljplan för Skår och Lövekulle i Alingsås Västergötland, Alingsås kn, Alingsås sn, Lövekulle 1:15, 1:131, 1:132, 1:133 samt 1:192 Gundela Lindman UV VÄST

Läs mer

Kulturrådets författningssamling

Kulturrådets författningssamling Kulturrådets författningssamling ISSN 0347-8548 Riksantikvarieämbetets föreskrifter och allmänna råd om fornlämningsförklaring och metallsökare (2016:1); KRFS 2016:1 Utkom från trycket den 7 juni 2016

Läs mer

Bidrag till kulturmiljövård

Bidrag till kulturmiljövård Bidrag till kulturmiljövård Information om kulturmiljöbidrag i Skåne län Titel: Utgiven av: Copyright: Författare: Grafisk form: Upplaga: Beställningsadress: Bidrag till kulturmiljövård Länsstyrelsen Skåne

Läs mer

Vallby 77:1 UTBYGGNAD AV VA-NÄTET

Vallby 77:1 UTBYGGNAD AV VA-NÄTET Arkeologisk förundersökning 2014 Vallby 77:1 UTBYGGNAD AV VA-NÄTET RAÄ Vallby 69:1, Vallby socken i Simrishamns kommun Skåne län Österlenarkeologi Rapport 2014:18 Lars Jönsson Arkeologisk förundersökning

Läs mer

Kulturmiljöförordning (1988:1188) Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2013:554).

Kulturmiljöförordning (1988:1188) Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2013:554). Import- och exportföreskrifter/kulturföremål m.m. 1 Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt förordning (2013:554). Allmänna bestämmelser om samråd m.m. 1 [5581] Innan länsstyrelsen fattar beslut

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter oktober 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-11-24 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 24 november 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

Förordning (1988:1188) om kulturminnen m.m.

Förordning (1988:1188) om kulturminnen m.m. Förordning (1988:1188) om kulturminnen m.m. Allmänna bestämmelser om samråd m.m. Ändrad: t.o.m. SFS 2002:970 1 Innan länsstyrelsen fattar beslut i ett ärende enligt lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Läs mer

byggnadsvård Vansö kyrkogård Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund

byggnadsvård Vansö kyrkogård Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund byggnadsvård Vansö kyrkogård Vansö kyrka, Vansö kyrkby 4:1, Vansö socken, Strängnäs kommun, Strängnäs stift, Södermanlands län Antikvarisk medverkan Anläggande av askgravplats/askgravlund Dag Forssblad

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-03-17 1 (31) Plats och tid Tingsbacka, sammanträdesrum Tjidtjakk, torsdagen den 17 mars 2011 klockan 09:00 14:00. Beslutande John Sundström (S) ordförande Nenne Åhman

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

Pieljekaise. Vandring midsommardagen 26 juni 2010

Pieljekaise. Vandring midsommardagen 26 juni 2010 Vandring midsommardagen 26 juni 2010 Pieljekaise En heldagstur i nationalparken Pieljekaise. Vi vandrar i lugnt tempo från Jäckvik till Adolfström, från en dalgång till en annan i Arjeplogs fjällvärld.

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2012-09-19 1 (20) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidtjak, Tingsbacka, onsdagen den 19 september 2012, kl 9.00 12.00 Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Balder Arkeologi och Kulturhistoria

Balder Arkeologi och Kulturhistoria PM Balder Arkeologi och Kulturhistoria Arkeologisk schaktövervakning Ny energibrunn och rörledning Njutångers kyrka Hälsingland 2014 Katarina Eriksson Bild 1. Schaktets sträckning inom kyrkogården i Njutånger.

Läs mer

Skelett under trottoaren

Skelett under trottoaren Skelett under trottoaren Arkeologisk förundersökning 2000 RAÄ 93, Domherren 19/Esplanaden, Kalmar stad, Kalmar kommun, Småland Cecilia Ring KALMAR LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:26 Gärdslösa kyrka

Läs mer

Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme

Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Rapport 2017:11 Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Arkeologisk förundersökning år 2016 Ylva Wickberg Rapport 2017:11 Kristianstad 4:4, Teatergatan fjärrvärme Arkeologisk förundersökning år 2016

Läs mer

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1

UV SYD RAPPORT 2002:2. Kv. Carl XI Norra 5. Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson. Kv. Carl XI Norra 5 1 UV SYD RAPPORT 2002:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING Kv. Carl XI Norra 5 Skåne, Helsingborg, Kv. Carl XI Norra 5, RAÄ 42 Bengt Jacobsson Kv. Carl XI Norra 5 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska

Läs mer

Kåperyd - ett skadat gravfält

Kåperyd - ett skadat gravfält Fornvård / arkeologisk förundersökning Kåperyd - ett skadat gravfält återställning av fornlämning 28 som skadats genom markberedning Månsarps socken i Jönköpings kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om Sundsvall

Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om Sundsvall Särskild arkeologisk utredning inför nybyggnad av E4 söder om Sundsvall Socken: Njurunda, Kommun: Sundsvall, Landskap: Medelpad. Rapportnummer 2010:15 Ola George 2 Murberget Länsmuseet Västernorrland Box

Läs mer

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN

SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN RAPPORT 2017:13 ARKEOLOGISK UNDERSÖKNING I FORM AV SCHAKTNINGSÖVERVAKNING SCHAKTNINGSÖVERVAKNING VID HÖGRABACKEN INVID RAÄ 21:1 OCH 24:1 STEN 6:1 OCH 8:1 VÄSTRA STENBY SOCKEN MOTALA KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS

Läs mer

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland.

Rapport 2014:02. Tove Stjärna. Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland. Rapport 2014:02 broby 1:1 Arkeologisk förundersökning, Broby 1:1, Husby-Ärlinghundra socken, Sigtuna kommun, Uppland Tove Stjärna Läs rapporten i PDF www.stockholmslansmuseum.se Järnvägsgatan 25, 131 54

Läs mer

Rapport 2012:26. Åby

Rapport 2012:26. Åby Rapport 2012:26 Åby Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll intill fornlämning RAÄ 168:1 och 169:1 inom fastigheten Åby 1:4, Hölö socken, Södertälje kommun, Södermanland. Tove Stjärna Rapport

Läs mer

Schaktkontroll Spånga

Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning Schaktkontroll Spånga Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll, RAÄ Spånga 79:1 och 192:1, Akalla 4:1, respektive Bromsten 8:1 och 9:2, Stockholms kommun, Uppland.

Läs mer

Inför jordvärme i Bona

Inför jordvärme i Bona UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför jordvärme i Bona Småland Bredestad socken Aneby kommun Fastighet Bona 1:7 Dnr 3.1.1-03074-2014 Marita Sjölin UV RAPPORT 2014:150 ARKEOLOGISK UTREDNING Inför

Läs mer

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält

Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rapport 2012:16 Arkeologisk förundersökning Dränering invid ett äldre järnåldersgravfält Rogslösa 4:2 Rogslösa socken Vadstena kommun Östergötlands län Emma Karlsson Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsprojekt Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsprojekt. Namn på förslaget: Vandringsturism i Vindelfjällen Journalnummer: 2010-1118 Namn på länsstyrelse

Läs mer

Från järnålder till Gustav Vasa

Från järnålder till Gustav Vasa Från järnålder till Gustav Vasa I höstas gjorde Västerbottens museum en arkeologisk undersökning i Västlandsdalen. Redan efter 10 minuter hittades ett spänne i mässing med fågeldekor. Den 7 maj bjöd Sköns

Läs mer

Tillbyggnad av fritidshus inom gravfält i Vårdnäs

Tillbyggnad av fritidshus inom gravfält i Vårdnäs Rapport 2010:16 Arkeologisk förundersökning Tillbyggnad av fritidshus inom gravfält i Vårdnäs RAÄ 124 Vårdnäs 2:2 Vårdnäs socken Linköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning

Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård Arkeologisk förundersökning Ulrika 3 Kungsholms kyrkogård STOCKHOLM RAÄ 103 Arkeologisk förundersökning Kerstin Söderlund, John Wändesjö (foto) Kerstin Söderlund (text) Omslagsbild: Karta över Kungsholmens församling 1847. Stadsmuseet

Läs mer

Västnora, avstyckning

Västnora, avstyckning ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 Västnora, avstyckning RAÄ Västerhaninge 150:1, 158:1, 165:1, Västnora 4:23, Västerhaninge socken, Haninge kommun, Södermanland Tomas Ekman

Läs mer

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland

Överjärna RAPPORT 2015:13. Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland RAPPORT 2015:13 PDF: www.stockholmslansmuseum.se Överjärna Arkeologisk utredning inom fastigheterna Församlingen 27 & 28, Överjärna socken, Södertälje kommun, Södermanland Tove Stjärna Stockholms läns

Läs mer

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats

Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats UV MITT, RAPPORT 2005:15 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 OCH FÖRUNDERSÖKNING Flygbränsleledning Brista Arlanda flygplats Uppland, Norrsunda och Husby-Ärlinghundra socknar, Norrsunda 1:1, RAÄ 158 i Norrsunda

Läs mer

. M Uppdragsarkeologi AB B

. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B C. M Uppdragsarkeologi AB B Omslagsbilden visar platsen för förundersökningen, Västra Brobys kyrka, markerad med röd ellips på utdrag ur Skånska Rekognosceringskartan 1812-1820.

Läs mer

Skellefteälvens VattenregleringsFöretag

Skellefteälvens VattenregleringsFöretag Skellefteälvens VattenregleringsFöretag BERGNÄS BASTUSEL RENGÅRD BÅTFORS FINNFORS GRANFORS KRÅNGFORS SELSFORS KVISTFORSEN SÄDVA SLAGNÄS GRYTFORS GALLEJAUR VARGFORS REBNIS Vattenregleringsföretag Vattenregleringsföretag

Läs mer

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning

Nättraby 4:1. Nättraby socken, Karlskrona kommun. Särskild arkeologisk undersökning Nättraby 4:1 Nättraby socken, Karlskrona kommun Särskild arkeologisk undersökning Blekinge museum rapport 2007:21 Karl-Axel Björkqvist/ Ancela Backman Bakgrund Med anledning av ombyggnad av väg E22 (E66),

Läs mer

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1

Kista hembygdsgård. ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 Kista hembygdsgård Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll inom Kista bytomt, RAÄ Väddö 174:1, Kista 1:2, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson ARKEOLOGISTIK ABRapport 2015:1 2 Omslagsbild:

Läs mer

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1

Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 a n t i k v a r i s k k o n t r o l l, e f t e r u n d e r s ö k n i n g Stina Tegnhed Antikvarisk kontroll invid kända fornlämningar Skällinge 16:1 Halland, Skällinge socken, Skällinge 16:1. 2014 Skällinge

Läs mer

Angående arkeologisk förundersökning av nyupptäckt fornlämning interimistisk benämning BM2016:6 på fastigheten Kastellegården 1:22 i Kungälvs kommun

Angående arkeologisk förundersökning av nyupptäckt fornlämning interimistisk benämning BM2016:6 på fastigheten Kastellegården 1:22 i Kungälvs kommun Meddelande 2017-05-02 Diarienummer 431-32482-2016 Sida 1(2) Kulturmiljöenheten Andreas Morner Åhman Handläggare 010-22 44 553 Kungälvs kommun att. Erik Liedner Angående arkeologisk förundersökning av nyupptäckt

Läs mer

Moskogen. Arkeologisk utredning inför vindkraftsutbyggnad. Åre kommun, 2009. Anders Hansson RAPPORT JAMTLI 2009:32 ISSN 1654-2045

Moskogen. Arkeologisk utredning inför vindkraftsutbyggnad. Åre kommun, 2009. Anders Hansson RAPPORT JAMTLI 2009:32 ISSN 1654-2045 Moskogen Arkeologisk utredning inför vindkraftsutbyggnad Åre kommun, 2009 Anders Hansson RAPPORT JAMTLI 2009:32 ISSN 1654-2045 Utgivning och distribution: Jamtli Box 709 831 28 Östersund Tel 063-15 01

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-20 1 (23)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-20 1 (23) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-03-20 1 (23) Plats och tid Torsdagen den 20 mars 2014, kl 9.00 11.00, Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland.

Viggbyholm STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM. Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Viggbyholm Arkeologisk utredning av del av detaljplanområde för Viggbydalen, Täby socken och kommun, Uppland. Rapport 2000:18 Göran Werthwein STOCKHOLMS LÄNS MUSEUM Tidsaxel Mats Vänehem Stockholms läns

Läs mer

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg

Kvarteret Bikten. JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:61 Rickard Wennerberg Kvarteret Bikten Arkeologisk förundersökning av stadslager från efterreformatorisk tid inom RAÄ 50, Jönköpings stad inför fjärrvärmedragning, Kristina församling i Jönköpings stad och kommun Jönköpings

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-04-19 1 (31)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-04-19 1 (31) Miljö-, bygg och räddningsnämnden 2011-04-19 1 (31) Plats och tid Sammanträdesrummet Tjidjakk, den 19 april 2011kl.9.00 11.30 Beslutande John Sundström (S) ordförande Sten-Åke Nilsson (C) ledamot Stefan

Läs mer

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland

Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland Rapport Arkeologiska förundersökningar Kv Klockaren 6 & Stora Gatan Sigtuna, Uppland 1998-1999 Anders Wikström Sigtuna Museers Uppdrags Verksamhet Sigtuna Museum Stora Gatan 55 S-193 30 Sigtuna Tfn: 08/591

Läs mer

FÖRSTÄRKNING AV ELNÄTET MELLAN GROSVAD OCH LOTORP

FÖRSTÄRKNING AV ELNÄTET MELLAN GROSVAD OCH LOTORP RAPPORT 2014:19 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 OCH 2 FÖRSTÄRKNING AV ELNÄTET MELLAN GROSVAD OCH LOTORP RAÄ 24, 150 OCH 160 RISINGE SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN VIKTORIA BJÖRKHAGER Förstärkning

Läs mer

Rapport 2014:25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad.

Rapport 2014:25. Gamla Staden 8:1. Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad. Rapport 2014:25 Gamla Staden 8:1 Arkeologisk förundersökning, schaktningsövervakning 2013 vid Kärnan i Helsingborgs stad Thomas Linderoth Rapport 2014:25 Gamla Staden 8:1 Arkeologisk förundersökning,

Läs mer

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37

Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 Rapport 2007:27 Arkeologisk förundersökning Kv Tandläkaren 5 Spångerumsgatan 37 RAÄ 201 Kv Tandläkaren 5 Linköpings stad och kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U

Läs mer

Rapportsammanställning

Rapportsammanställning Rapportsammanställning Plats för stämpel: Undersökning: Arkeologisk undersökning Lst:s dnr: Ansvarig institution: RAGU Eget dnr: 2014-288-1 Ansvarig för undersökningen: Mats Lundgren Fynd: Ja Nej Ekonomiskt

Läs mer

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland

Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland Särskild arkeologisk undersökning av nyupptäckt skärvstensgrop och kolbotten, Nygård 1:18, Fole socken, Gotland ArkeoDok Rapport 2008:2 Bakgrund I samband med omläggning av ett större område från skogsmark

Läs mer

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016

SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkeologisk schaktningsövervakning SYRHOLEN 12:5 vid schaktning för flytt av transformatorstation invid fornlämningarna 25:1 och 26:1-2, Floda socken, Gagnefs kommun, Dalarnas län 2016 Arkivrapport dnr

Läs mer

Utredning i Skutehagen

Utredning i Skutehagen Arkeologisk rapport 2011:10 Utredning i Skutehagen Torslanda Kärr 3:1 m.fl. Utredning 1994 Göteborgs kommun Else-Britt Filipsson ARKEOLOGISK RAPPORT FRÅN GÖTEBORGS STADSMUSEUM ISSN 1651-7636 Göteborgs

Läs mer

Västarvet Historien fortsätter hos oss.

Västarvet Historien fortsätter hos oss. Västarvet Historien fortsätter hos oss. KUNSKAP, UTVECKLING & INSPIRATION Västarvets regionala tjänster vastarvet.se Natur- och kulturarvet har stor betydelse för människors livskvalitet, identitet och

Läs mer