Trivselregler samt information för HSB:s Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Trivselregler samt information för HSB:s Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg"

Transkript

1 Trivselregler samt information för HSB:s Bostadsrättsförening Bjurslätt i Göteborg (Rev ) Eftersom vi tillsammans äger husen där vi bor, måste vi också ta vårt ansvar och den hänsyn som krävs för att alla skall trivas. Detta gäller givetvis såväl gammal som ung. Genom att följa trivselreglerna bidrar vi till den fina grannsämjan i vår förening, och vi slipper onödiga kostnader. Att trivas där vi bor det vill vi alla! Nedanstående regler är antagna av styrelsen. De skall ses som ett komplement till våra stadgar, allmänna ordningsregler samt Miljö- och Hälsoskyddslagen. Vid ev. frågor, ta kontakt med styrelsen! Allmän hänsyn Tänk på att ditt golv är din grannes tak. Din vägg är också grannens vägg. Tänk därför på att inte störa dina grannar med hög musik, högt TV-ljud, onödigt buller eller annat oväsen. Detta gäller även i trappuppgångarna. Stäng ytter- och källardörrar tyst om du kommer eller går sent på kvällen eller natten. Lugnt och tyst är speciellt viktigt mellan På helgen kan man kanske tillåta lite längre tid på kvällen. Inte heller egna disk- och tvättmaskiner bör köras mellan dessa tider. Skall du ha större fest på kvällen: Meddela grannarna eller bjud in dem! Slagborrning och liknande buller exv. i samband med renovering av lägenheten gör vi endast mellan och Lägenheter För att undvika stopp i toaletterna använd endast riktigt toalettpapper. Spola inte ner bindor, blöjor, etc. Om Du vill göra någon större förändring av lägenheterna måste Du först rådgöra med styrelsen om det behövs tillstånd till ombyggnaden. För all form av andrahandsuthyrning skall styrelsens tillstånd inhämtas. Ansökan sker genom att kontakta HSB, se nedan. Vid installation av egen tvätt- och diskmaskin anlita fackman. Annars kan fel uppstå som påverkar vatten och avlopp i hela huset, med kostsamma skador som följd. Du är själv skadeståndsskyldig, om du varit ovarsam vid installation och användande. Ingrepp i befintliga elinstallationer får endast utföras av behörig fackman. Ingrepp får inte heller göras i kabeltv-installationen. Ang. felanmälan, se rubrik nedan. Ingrepp får inte heller göras i ventilationssystemet. Inga installationer av egna köksfläktar och dito kåpor får göras. Detta kan annars påverka balansen i vårt ventilationssystem, med följd av att matos kan tryckas ut i intilliggande lägenheter. Balkonger Vi visar hänsyn mot våra grannar genom att inte skaka, piska och borsta mattor, mm på balkongerna, utan vid därför avsedda piskställningar. Häng ej heller ut något över balkongräcket vid vädring. Använd istället en stol eller liknande. För att undvika att dra råttor mm till husen matar vi inte fåglar från balkonger eller fönster. Grilla är trevligt. Men är inte lämpligt på balkongen. Iakttag försiktighet med balkonglådor ock krukor. Se till att de inte kan ramla ner och skada något. Vattna försiktigt, så att inte vatten rinner ner hos grannen under. Det är inte tillåtet att fästa något i plåtarna på balkongväggen. Regnvatten kan tränga in och skada underliggande isolering mm. Vindar/Källare Torkvindarna får ej användas för lagring av gamla möbler mm.

2 De f.d. piskbalkongerna i resp. hus får tillfälligt användas för uppställning av gamla möbler mm. Märk upp varje möbel så att det går att ta reda på vem som äger vad. Utrensning av omärkta möbler kommer att utföras med jämna mellanrum. I källare och på vind får inte brandfarliga vätskor förvaras. Ej heller får öppen eld eller rökning förekomma. I källare, cykelrum, barnvagnsrum, etc får inte heller gamla prylar samlas. Ev. utemöbler mm bör märkas upp med ägare och lägenhetsnummer. Även här kommer rensningar att ske med jämna mellanrum. På vindarna råder ett absolut rökförbud på grund av brandrisken! Ekonomi Låt inte pengar rinna bort. Spara på vatten särskilt varmvattnet drar stora kostnader. Låt inte heller vattnet stå och rinna under hela disken. Använd sköljbalja. Duscha med måtta. Stå inte i duschen långa stunder med vattnet bara rinnande. Anmäl droppande kranar mm. Se under felanmälan. Vädra med måtta vintertid. Ha hellre tvärdrag några minuter, än att exv. balkongdörren är öppen lite grann. Det drar ut mer värme, samtidigt som den lurar termostaten vid elementet att dra på värme. Se dock till att ventilationsöppningarna ovan fönstren är öppna, för att erhålla en godtagbar ventilation (tilluft) till lägenheterna. Trappuppgångar Trappytterdörrar skall hållas stängda såvida inte ev. lastning/lossning pågår. Dörrarna får alltså inte stå öppna för att kattor mm. skall kunna gå fritt ut och in. Då hindrar vi även möss mm att komma in, samt att ev. inbrottstjuvar hindras i sitt uppsåt! För att inte tala om hur vi vintertid släpper in kylan i trapphusen! Enligt räddningstjänstslagen är det förbjudet att i trappuppgångarna placera cyklar, barnvagnar eller andra föremål som kan hindra räddningspersonal. Det försvårar ju även städpersonalens arbete. I smutten under trappan vid källarnedgången får inte heller cyklar och barnvagnar mm placeras. Där får inte heller emballage eller annat skräp placeras. Detta medför extra städkostnader för föreningen Skräp skall omedelbart bortforslas till en återvinningsstation, eller förvaras i eget utrymme till dess det bortforslas eller slänges i föreningens container. (Tider för container, se trappanslag). Föremål, cyklar mm får inte heller placeras högst upp vid vindsdörren. Utanför våra egna dörrar placerar vi inte heller något som försvårar framkomlighet eller städning. Dörrmattor utanför dörren är kanske trevligt, men inte lämpligt. Hindrande föremål kommer att plockas bort, och slängas. Naturligtvis röker vi inte heller i trappuppgångarna. Inte heller i tvättstugor eller andra allmänna utrymmen. Sop- och återvinningshantering Det är mycket viktigt, bl.a. av hygieniska skäl, att sopor paketeras väl innan de kastas i sopnedkasten. Komposterbart material skall inte slängas i sopnedkasten. Se vidare nedan. Glas får aldrig slängas i sopnedkasten. Tänk på att även återvinna glas såsom syltburkar, saftflaskor och liknande. De diskas/ursköljes och återvinns tillsammans med annat engångsglas, lämpligen vid återvinningsstationen intill Karl Staaffsgatan 22. Tidningar och returpapper kan lämnas vid återvinningsstationen vid Karl Staaffsgatan 22. Återvinningsstationen vid Karl Staaffsgatan 22: Plastförpackningar, metallförpackningar, tidningar, glas, batterier mm, kan lämnas här. Större föremål som inte går ner i behållarna eller vanligt skräp får absolut inte ställas bredvid, utan får tas tillbaka, och slängas i våra soprum eller i vår container. (Se Container nedan). Container för grovsopor finns utplacerad mellan Toleredsgatan 18 och 20 runt den femtonde varje ojämn månad, utom juli, där den kommer i augusti istället. (Se trappanslag för närmare datum). Komposterbart material. Vi har ett system med återvinning, där varje hushåll skall samla sitt komposterbara avfall i en särskild påse, och sedan lägga den i kompostbehållare som finns i

3 soprummen i de röda husen. (Toleredsgatan 11, 13, 15, 17, 19 och 21). Påsar finns för avhämtning i respektive soprum. Observera att kartonger och annat emballage inte får ställas i soprummen i punkthusen eller i sopnischerna i de gula husen. Inte heller i övriga allmänna utrymmen. I väntan på egen borttransport eller på containern skall de förvaras i egna låsta utrymmen. Tvättstugorna Tvättiderna är på vardagar mellan 8.00 och och på lördagar mellan 8.00 och På röda helgdagar i almanackan är det inte tillåtet att använda tvättstugan. Låt tvättlåset sitta kvar på tavlan under hela tvätt-/torktiden, så att man ser vem som tvättar/torkar, om det skulle vara något. Glöm dock inte att ta bort tvättlåset, så att det inte blockerar samma tid nästa månad. Placera därvid låset i parkeringen. För att maskiner skall hålla längre tvättas inte skrymmande och tunga saker, såsom mattor, filtar och dylikt i dessa. Töm fickor innan tvätt så att inte ev. föremål ramlar ur och skadar maskinerna! Småplagg bör läggas in i en tvättpåse före inläggning i maskin. Lämna tvättstugor och torkrum i städat skick! Se vidare instruktioner i tvättstugorna. Utemiljö Gångbanorna inom området får tillfälligtvis användas av motorfordon för transport till och från fastighet. Tänk på att hålla låg hastighet! Kör inte i planteringar, eller vänd inte på gräsmattorna, det ger fula markskador. I övrigt får fordon endast parkeras på markerade platser. Cyklar mm. skall i görligaste mån placeras i cykelrummen, eller i den egna källarskrubben. De får inte ställas i trapphusen, inte heller i trapphusets smutt vid källardörren, eller utanför vindsdörren. Låt inte cyklar mm bara stå utomhus. Mopedåkning är inte tillåtet på gångbanorna. Självklart skräpar vi inte ner i och runt våra hus, på gräsmattor etc. Det finns ett antal papperskorgar utsatta på strategiska platser runt vårt område. Sommartid utsättes ett antal parkbänkar. Dessa får inte flyttas runt, utan står där de står av olika skäl, det vill säga önskemål från medlemmarna. Om du vill grilla ute, se till att grillos inte blåser mot husen. Var försiktig med öppen eld vid tändande av grillen! Parkering Parkering på våra gårdar, gångstigar och naturmark mm, förutom vid lossning/lastning, kommer inte att tolereras. Vi har vaktbolag som bevakar området för oss. Även upprepad felparkering kommer att rapporteras, även mellan vaktbolagens rundor. Vi har avtal att de skall komma inom 30 minuter vid särskilt anrop. Övrig parkering skall ske på egen förhyrd parkering/garage eller på gästparkeringarna Besöksparkering finns dels vid flaggstången mittemot Toleredsgatan 15, dels vid Slättadammsgatan närmast daghemmet. Parkeringen vid flaggstången blir ofta full. Be då era gäster att parkera vid daghemmet. Ni som bor närmast besöksparkeringen på Slättadammsgatan: Be alltid era gäster att parkera där, så minskar vi risken att den andra besöksparkeringen blir full så fort. Tillsammans kan vi skapa ett trivsamt bostadsområde! Styrelsen

4 Allmän information om Brf Bjurslätt Allmänt Vår förening bildades 1949, och de första flyttade in Det finns 216 lägenheter samt 11 lokaler vilka innehåller styrelserum, vävstuga, bastu mm. De flesta övriga lokaler uthyres till externa hyresgäster. Vidare finns den gamla panncentralen med vidhängande utrymmen kvar. Dessa används idag som fastighetsförråd. Det finns 5 moderna tvättstugor med torkrum, samt 3 mindre veckotvättstugor. Vidare finns det 3 mangelrum med gammaldags stora stenmanglar. (OBS! Alla har inte tillgång till veckotvättstugorna) Fastighetsskötare/Städare Vi har Fastighetsskötare/Trappstädare inom vårt område. De är anställda av HSB, och arbetar för vår förening genom upprättade avtal. Felanmälan skall inte ske till fastighetsskötare. Se vidare nedan. Felanmälan Alla fel som uppstår i fastigheterna; i den egna lägenheten, såsom läckande kranar, trasiga elinstallationer, täta avlopp, etc, så väl som i våra gemensamma utrymmen såsom krånglande tvättmaskiner, lås, ytterdörrar, trappbelysning etc. anmäles snarast till HSB Felanmälan Tel: mån-fre , samt Vid akuta fel som kräver omedelbar åtgärd kontakta Larmtjänst tel efter Felanmälan (ej akuta fel) kan även ske genom att gå in på HSB Göteborgs hemsida; vidare under Våra tjänster, Felanmälan. Välj där vår förening i rullisten; Bjurslätt. Felanmälan skall inte ske till fasighetsskötare eller styrelsemedlem. Lös i första hand problem såsom störande grannar tillsammans med den det berör. Om inte detta lyckas kontakta styrelsen. P-platser och garage Vi har 226 parkeringsplatser, 18 kallgarage samt 6 varmgarage. Ett av varmgaragen är uthyrt till HSB. P-platserna är belägna dels vid korsningen Toleredsgatan/Karl Staafsgatan, dels vid Slättadammsgatan. Kallgaragen är placerade i en länga vid parkeringen Slättadammsgatan. Varmgaragen finns i punkthusen Toleredsgatan 11 och 17. Normalt råder ingen brist på parkeringsplatser. Vi hyr även ut några platser till boende utanför vår förening. Skulle en brist uppstå, upprättas en kölista härför. Däremot är det en ständig kö till garageplatserna. Även här finns kölistor. Vill du veta mer, eller anmäla dig; kontakta HSB på telefon Telefontider är mån tors Nycklar Föreningen har ett låssystem med kopieringssäkra säkerhetsnycklar. Vill du få flera nycklar behövs en rekvisition. Kontakta HSB på telefon Telefontider är mån tors Ventilation Frånluften i sköts genom fläktar placerade på taken. Utsug sker genom ventiler i badrum och i en del lägenheter även i klädkammaren där sådan finnes. Även i köket sker ventilation genom köksfläkten, även då denna är avstängd. Tilluften till lägenheterna sker genom ventiler som finns i ett flertal fönster i lägenheten. Dessa skall vara öppna för att erhålla lagstadgad ventilation.

5 Tillsammans bildar detta ett balanserat system, som för att fungera inte får ändras i något avseende. Till exempel får inte ventiler eller öppningar i fönster sättas igen. Köksfläkten ingår i ventilationssystemet, och är föreningens egendom, och får därvid inte bytas ut! Kabel-TV I föreningens hus finns ett kabel-tv-nät, som sköts av ComHem, vilka även levererar våra TVkanaler. Dels finns det analoga kanaler som alla kan ta in. Dels finns det digitala kanaler, till vilka det fordras en dekoder, samt ett avtal med ComHem för att kunna se på. Det finns i kabelnätet även några fria radiokanaler. Även möjlighet till bredband finns, samt även möjlighet till telefoni. Kontakta ComHem för mer information. Telefon , eller besök deras hemsida på Bredband I varje lägenhet finns i hallen ett LAN-bredbandsuttag. Det är bredbandsleverantören Net at Once som levererar bredband. Du beställer direkt från Net at Once. Se vidare deras hemsida: (Observera att du där söker efter LAN-nät!) Telefonnummer till deras kundtjänst är Parabolantenner Undvik i möjligaste mån att montera parabolantenn. Dessa förfular våra hus, samt kan utgöra en säkerhetsrisk! Ansökan om att sätta upp parabolantenn skall ske skriftligen till styrelsen innan en ev. montering är aktuell! Undersök innan så att de kanaler ni önskar nå via egen parabol inte finns hos ComHem. Se Kabel-TV ovan. Fritidsverksamhet Bastu: Föreningen har en bastu i källaren med ingång på gaveln vid Toleredsgatan 20C. Bastun är reserverad för damer på torsdagar mellan klockan och 20.00, och för herrar fredagar mellan och Övrig tider kan bastun bokas för medlemmar vrdagar och lördagar mellan 8.00 och Den vanliga lägenhetsnyckeln passar även till bastun. Vävstuga/snickarlokal: Vi har även en vävstuga, där några medlemmar väver mattor, dukar mm. I anslutning till vävstugan finns en mindre snickarlokal med snickarbänk. Där kan mindre snickararbeten utföras. (Ej omfattande sliparbeten som dammar) Är du intresserad, kontakta HSB på telefon Telefontider är mån tors Festlokal Föreningen har en lokal som kan användas för mindre sammankomster och festarrangemang. Lokalen, som även fungerar som sammanträdeslokal för styrelsen, har köksutrustning för max 30 personer. Då lokalen ligger under en lägenhet, så kan inte några vildare fester hållas där. Kontakta HSB på telefon för mer information och bokning. Telefontider är mån tors Styrelsearbete Är du intresserad av att vara med i föreningens styrelsearbete? Då även styrelsemedlemmar flyttar från föreningen, eller avgår, så behövs nästan alltid en påfyllning med styrelsesuppleanter. Kontakta valberedningen eller någon i styrelsen. Telefonnummer finns anslaget i trappuppgångarna.

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Brf Naturvetaren 1. Ordnings- och trivselregler

Brf Naturvetaren 1. Ordnings- och trivselregler Brf Naturvetaren 1 Ordnings- och trivselregler Gäller från april 2010 Register Om du vill veta vad som gäller Akuta skador Andrahandsuthyrning Ansvar och förpliktelser: allmänt Avlopp Balkonger Barnvagnar

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Välkommen till BRF Malmgården

Välkommen till BRF Malmgården Välkommen till BRF Malmgården Vi är en familjär förening med ett stort hus, 13 trappuppgångar, 281 lägenheter. Ett 10-tal butikslokaler, ett 30 -tal vinds- och källarlokaler. Föreningen har även ett underjordiskt

Läs mer

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4

Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 Trivselregler och praktiska frågor gällande BRF Svenska Högarna 4 För att föreningen ska fungera till allas trevnad och för att undvika missförstånd krävs gemensamma regler. Vi har skapat dessa med stöd

Läs mer

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

Har Du funderingar över något som tas upp i medlemsinformationen eller förslag på förändringar, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen. Medlemsinformation från A till Ö Att bo i en bostadsrättsförening innebär samma ansvar som att bo i ett eget hus. Alla måste ta sitt ansvar för att hålla huset helt och rent. Därför har vi samlat viktig

Läs mer

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby!

Boendeinformation. Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! Boendeinformation Välkommen till HSB:s Bostadsrättsförening Venus i Täby! I denna Boendeinformation finns Allmän information om Brf Venus Ordningsregler I Boendepärmen, som utdelas till alla bostadsrättshavare,

Läs mer

Bostadsrättsföreningen

Bostadsrättsföreningen Bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal Trivsel- och ordningsregler Alla medlemmar har ett gemensamt ansvar för att vår bostadsrättsförening förblir en trivsam och väl fungerande förening. Förutom

Läs mer

A till Ö 2013-03-12. Allhobbyrum:

A till Ö 2013-03-12. Allhobbyrum: Allhobbyrum: Varje hus har ett eget Allhobbyrum. För bokning och utkvittering av nyckel kontakta vaktmästaren via Riksbyggen Dag & Natt. Rummet skall vara sopat och avtorkat efter användandet. Bokning

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014.

Trivselregler för Brf Gnejsen 2. Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Trivselregler för Brf Gnejsen 2 Första version, maj 2005. Reviderade i januari 2008. Reviderade 2013. Reviderade 2014. Brf Gnejsen 2 Innehåll Brf Gnejsen 2... 4 Bakgrund och historik... 4 Fakta, antal

Läs mer

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål.

Lägenheter och föreningens utrymmen får inte användas för annat än avsett ändamål. Brf. Almens ordningsregler fr. november 2010 Allmänt om reglerna Förutom Sveriges lagar och föreningens stadgar gäller följande regler i föreningen. Är du osäker på vad som gäller i olika situationer eller

Läs mer

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg

för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg för medlemmar i Bostadsrättsföreningen Silvieberg Detta är en allmän information som ger svar på de vanligaste frågorna för medlemmar i Brf Silvieberg. En hel del av det som finns i ABC behandlas även

Läs mer

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus.

Rökning Av hänsyn till allergiker är det inte tillåtet att röka i några gemensamma utrymmen, som till exempel tvättstugor och trapphus. I trappuppgången, i anslutning till entrén i varje hus, finns en anslagstavla där vi sätter upp viktig information som berör våra hyresgäster. Glöm inte att kasta ett öga på den då och då. På anslagstavlan

Läs mer

Välkommen till Brf Målaren!

Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Välkommen till Brf Målaren! Bostadsrättsföreningen MÅLAREN Verkmästargatan 7, 754 36 UPPSALA Hej! Vi hoppas att du ska komma att trivas i ditt nya boende hos oss i bostadsrättsföreningen

Läs mer

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1

ABC för boende. Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 ABC för boende Ordningsregler & information för boende i bostadsrättsföreningen Tattby 4:1 Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12

Medlemsinformation. Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2. Uppdaterad 2014-05-12 Medlemsinformation Bostadsrättsföreningen Blompottan nr 2 Uppdaterad 2014-05-12 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Styrelsens ansvar och befogenheter...4 3. Förvaltning och fastighetsskötsel...4

Läs mer

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta

2012-05-31. Husskrift. för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64. Instruktioner, trivseltips och bra att veta 2012-05-31 Husskrift för Brf Lisö 1, Färnebogatan 62-64 Instruktioner, trivseltips och bra att veta Inledning Med denna husskrift vänder vi oss både till dig som alldeles nyss har flyttat hit, till dig

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan

Innehållsförteckning. 1. Brf Apeln 7 1.1 Att bo i bostadsrätt 1.2 Styrelsen 1.3 Föreningsstämma 1.4 Stadgar 1.5 Felanmälan Hej medlem! Denna medlemsinformation är utgiven av styrelsen i Bostadsrättsföreningen Apeln 7 i Solna och vänder sig till dig som är medlem i föreningen. Tanken är att den ska ge svar på de vanligaste

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius

Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Ordningsregler/Trivselregler för Bostadsrättsföreningen Benzelius Det här bör du veta om föreningens ordningsregler/trivselregler. Ansvar för ordningen Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas.

Välkommen som boende. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Sätra Äng hälsar dig som nyinflyttad hjärtligt välkommen och hoppas du ska trivas. Föreningen har funnits sedan 1984 men har ej haft några fastigheter förrän 12 sep

Läs mer

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken.

BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. 1 BRF Skogås 1:s A - Ö Detta är ett särtryck från den uppdaterade version av Husboken som finns på BRF Skogås 1:s hemsida, brfskogas1.se/husboken. a Allmän information Organisationsnummer: 712800-0200

Läs mer

2014 reviderad 2014-03-11

2014 reviderad 2014-03-11 ABC 2014 reviderad 2014-03-11 Regler och information för medlemmarna i BRF Göteborgshus nr 13. Allmänna utrymmen På grund av brandrisk får ej material t ex möbler, lådor, skräp, cyklar etc. ställas i föreningens

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt!

Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Välkommen till Brf Haren i Krokslätt! Som medlem i en bostadsrättsförening har du inte bara rätten till en bostad i föreningens fastighet utan du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar.

Läs mer