Ett historiskt perspektiv: Väst, Saudiarabien och europisk vänsters roll i växandet av Islamismen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett historiskt perspektiv: Väst, Saudiarabien och europisk vänsters roll i växandet av Islamismen"

Transkript

1 Ett historiskt perspektiv: Väst, Saudiarabien och europisk vänsters roll i växandet av Islamismen Vi ska titta på ett historiskt perspektiv på fenomenet politisk islam och rotorsakerna. Grunden och roten för tillväxten av islamister har två grund orsaker, den ena är USA och västvärldens stöd och skapandet av islamistiska grupper i kampen mot kommunismen under kalla kriget å ena sidan det sociala och ekonomiska förhållandena som är specifika för den tid som orsakades av nationalismens misslyckande. Roten till hela eländet hänger ihop med imperialismen, Amerikas intressen med grupper från det muslimska brödraskapet från Saudiarabien. På den tiden skapade västvärlden framförallt USA, Islamismen som ett vapen i kampen mot Kommunism och i vissa fall mot nationalismen i öst. Ska betona att alla islamistiska grupper inte är nödvändigtvis antiimperialistisk men utifrån en klass grundval, tillhör dessa grupper små borgerligheter vilket i sin tur stödjer imperialismen beroende på deras intressen. Det kom en period och en procedur från vänstern för hur man ska kontrollera fenomenet politisk islam i öst som ledde till arabisk nationalism Baath. I väst också hjälpte den desperata icke marxistiska vänstern till att islamismen infiltrerade samhället. Politisk Islam Islamen kom från det näringslivet som fanns i Mecka i början av sjunde talet. Muhammed bedrev ekonomiska affärer i detta område vilket tyder på att den politiska och ekonomiska makten i regionen hade behov av att enas under en gemensam fana av de olika stammarna. Detta ledde till att Mohammad lyckades med att stärka den kommersiella ställningen hos araberna vid den tiden för behovet av att fastställa gemensamma regler och gemensamt mål och lojalitet till sin tro. Detta ledde till att araberna samlade sig kring en gemensam axel dvs. Islamen. Makten gav Mohammad en obestridligt politisk, ekonomisk och andlig ledarskap. Hundra år efter Mohammads död lyckades muslimska arméer erövra mark, besegra sina grannar och kunde skapa ett kraftfullt imperium. Mohammads efterföljare uppträdde i olika länder som Sultan, kalifa, kungar och Amirer. På det första muslimska imperiet samlade massor av religiösa människor från den högre klassen i olika områden som kände behovet av att det måste finnas regler som samlar alla muslimer kring en gemensam axel som heter Sharia lagar och Sharia system. Sharia systemet skapades för att beskriva mänskliga 1

2 handlingar och aktiviteter och gav förbud och rekommendationer. Sharialagen innefattade nästan alla områden av mänskligt liv från styrning till företag, straffa brottslingar, äktenskap och skilsmässa, egendom, hälsofrågor, politik och olika aspekter av mellanmänskliga relationer. Moskén och Islamens roll var på samma sätt som kristendomen under medeltiden. Kapitalismens infiltrering Men det hände något som vände på allt och det var expansionen av kapitalismen genom denna religiösa system i dessa muslimska länder. Detta lede till att behovet av en övergång från feodalism till sekularisering och modernisering ökade i det muslimska imperiet genom kolonialism. Det var just under denna period där kapitalismen utvecklade som ledde till att alla muslimska ledare misslyckades i sina ledande roller i de sociala och politiska organisationerna. Kolonialism skakade hårt imperier som styrdes av Egypten, Ottomanska sultaner och Iranier. Dessa muslimska ledare var tvungna att börja modernisera och reformera utifrån samhället som var kapitalistisk vänlig för att komma ikapp och närma sig till väst. Vissa av muslimska ledare försökte skapa en politisk förändring och ekonomisk utveckling på det sättet de vidtog åtgärder för att utveckla sin militära makt. Dessa reformer innefattade och var inspirerade av västvärldens bl.a. militära reform, administrativa, utbildning, ekonomiska, juridiska och sociala frågor. Detta resulterade i sin tur en gradvis försvagning av islamens roll i det muslimska styrningssystemet. Muslimska medelklasser började resa till väst. På den tiden återvände många utbildade muslimska medelklass från västvärlden som försvagade de lärda och muslimska ledarnas position. Just i detta sammanhang kan vi förstå framväxten av idén om "återgång till Islam och Sharia" och uppkomsten av rörelser som växte under talet. För första gången började en egyptisk muslimsk ledare i namnet Kung Muhammad Ali, med industrialisering och militär expansion i Egypten under mitten av 1800 talet. Han var den första icke-västerländska ledare som förstod nödvändigheten av den industriella revolutionen. Han förstod att det finns ett akut behov av en stark armé och moderna textilfabriker och fabriker för att sy militära uniformer varvsindustrin och vapen för att bygga militära fartyg och vapen. Denna moderna borgerliga reform ledde i olika länder till framväxten av en ny kategori av människor dvs. den sekulära medelklassen. I samma veva ledde för första gången inom muslimernas historia, Turkiets grundare Mustafa Kemal Atatürk, år 1923, den första republiken i Mellanöstern och det var under den perioden när feodala monarkins gick över till demokratiska borgerlighetens system. Efter andra världskriget kom många nationalistiska partierna till makt men ingen av dem kunde lösa samhälles problem och förbättra levnadsvillkoren för medborgarna. Till och med de inte ens lyckades avkolonisera sina länder utan blev nationalister en partner till kolonialmakterna och imperialister i sina egna länder. Även de nationalistiska partier som var i opposition närmade sig till väst för att skapa en sekulär nationalism med hjälp av imperialister. 2

3 Islamismen väcks ur liv Som ett svar på modernisering och sekularisering av muslimska samhällen under kolonialismen, började en grupp av muslimska fundamentalister sina aktivitet baserad på tolkningen av Koranen och Muhammads liv och följare. Deras lösning till kolonialismen var att återvända samhället till den forn muslimska första styrningsmodell som var känd under Mohammads tid. Några av de grundarna för denna rörelse var Jamaluddin Afghani (Asad Abadi), Muhammad Abduh och Rashid Rida. Dessa personer grundade ideologin Salafism dvs återgång till de ursprungliga traditioner av det religiösa samfundet under Muhammeds tid. Alla dessa Salafi grupper som nämndes var svaga aktörer på den politiska arenan under talet och mitten av 1900-talet som fanns i afrikanska länderna och Mellanöstern medan under samma period hade sekulära nationalister i Indien och Egypten stor stöd av folket. Efter andra världskriget blev vissa länder självständiga men i själva verket styrdes de av kolonialisterna bl.a. England hade stor inflyttande och kontroll över Arabiska Union Stater som grundades 1945 där Egypten, Syrien, Irak, Jemen, Jordanien och Libanon ingick. Ockupationen av palestinska områden av Israel år 1948 och misslyckandet av de nationalistiska arabiska regeringarna ledde till en allmänna missnöje med trycket från olika vänsterpartier och kommunister som ledde till att de tvingade nationalistiska rörelsen att anta radikala beslut. Detta resulterade skapandet av arabiska nationalismen eller Baath eller "arabiska socialismen" i Mellanöstern med ledningen av "Jamal Abdel Nasser" från Egypten. Det politiska vakuumet Tillväxten av den politisk islamen på denna tid orsakades av den politiska och ekonomiska utvecklingen bl.a. Kolonialisterna fortsatte med sina imperialistiska ockupationer, USA:s rekryterade, stödde och stärkte islamistiska grupper som kämpade mot den nationalistiska och vänster kommunister. Det hade även skapats ett vakuum i den politiska andan i öst orsakad av misslyckande av nationalismens ideologi och vänsters beroende av den gamla sovjet politiken. På denna period växte fram ekonomiska kriser i olika länder som gjorde att nationalismen och statskapitalismen hade inte förmåga att lösa problemen genom nationalistisk lösning. Detta gav islamister en stor chans att öppna islamistiska välgörenhetsorganisationer med omfattande nätverk under namnet islamisk lösning och på så sätt lockade de till sig medelklassen och de fattiga i många länder. USA sprider Islamism strategin över världen Under det kalla kriget betraktade USA, kommunismen som ett stort hot och även nationalister i vissa områden som ett hot för landets imperialistiska intresse. När USA misslyckade att dra till sig Egyptens nationalistiska ledare Jamal Abdel Nasser och Irans nationalistiska ledare Mohammad Mossadegh, började USA ta upp islamist strategin och sätta upp det på sin agenda. För detta behövde USA en stark allians och detta stöd fanns endast hos Saudiarabien för att klara av den stora vågen av kommunism och radikala nationalisterna. Under 50-talet började USA vända Egyptens Muslimska brödraskapsgrupp mot Nasser och i Iran vände USA en religiös grupp mot Mossadegh. På den ena sidan Nasserism betonade också pan-arabisk enighet, för att skapa unionen av urbanisering, avancerade teknisk och rika oljeproducerande 3

4 länder. År 1951 kom Mossadegh till makten och nationaliserade Irans oljeindustri och skakade British Petroleum intressen. USA stärkte Saudiarabiens muslimska brödraskap genom sin inställning till maktbalansen i regionen. USA gjorde även i Iran med hjälp av CIA en kupp mot Mosadeq via sin pro-västerländska monark, Mohammad Reza Shah för att åter ta makten igen. Saudiarabien började etablera militära baser mot de regimerna i Egypten, Syrien och Irak och försökte att etablera en bas i Sudan. I Afghanistan och Pakistan stärktes Muslimska brödraskapet. USA valde Saudiarabien eftersom de både var allierade mot kommunismen. USA började stödja alla diktatorer i området och hjälpte de att slakta kommunisterna bl.a. år 1963 hjälpte USA, irakiska Baath partiet att döda alla medlemmar inom den irakiska kommunist partiet. År 1950 började USA under Eisenhower styre att stärka islamistiska fundamentalister världen över med hjälp av Saudiarabien som var en antikommunism. Eisenhower trodde stark på att väst orsakade försvagning av islamismen och nu är det dags att väcka den till liv som gynnar västens intresse i öst. För detta började USA och Saudiarabien etablera ett stort nätverk av välgörenhetsorganisationer och välfärd. Detta projekt hjälpte islamistiska grupper att lösa problemen som orsakas av den ekonomiska krisen i olika länder och de erbjöd sina islamiska lösningar. USA och Saudiarabien skapade även islamiska finansiella systemet relaterat till Afrika, Asien och oljerika länder. Saudiarabien satsade även en stor del av intäkterna från oljeexporten i början av 70-talet till ett nätverk av islamiska banker och Muslimska brödraskapet. Sedan dessa banker enade många politiker, religiösa ledare och politiska partier med Saudiarabien. Saudiarabien har haft stor roll genom de politiska, ekonomiska, religiösa genom deras dotterbolag i spridningen av islamismen. Under denna period gav väst sitt fulla stöd till dessa muslimska och amerikanska banksystem. Amerikanska banker som Citibank, Price Waterhouse osv spelade nyckel roll inom tillväxten och spridningen av islamiska banksystemet tillsammans med den nyliberala ekonomiska modellen i västvärlden. Islamiska finansiell systemet är alltid förknippats med höger ekonomer och politiker som stödde islamister, inom privatisering och marknadsekonomin. Vi ser även idag att när islamister kommer till makt i vissa länder så stödjer dem direkt nyliberala program. Under kalla kriget använde USA omfattande propaganda i form av filmer, broschyrer, affischer, manipulerade nyheter, tidskrifter, böcker, sändningar, tecknad film, etc. för att motverka den kommunistiska ideologin. Syftet var att göra "den sovjetiska-kommunistisk stat löjligt liksom skrämmande för vanliga folket. USA och Saudiarabien skapade projektet om islamiska grupper under 60 talet i Afghanistan under namnet Mujahidin med avseende att försvaga fienden, Sovjetunionen under det kalla kriget. De fick hjälp av sina allierade som Saudiarabien, Egypten, Israel och Pakistan som spenderades miljarder dollar i utbildning och att beväpna de afghanska Mujahedin islamister från topp till tå. USA hjälpte också islamister ta makt i Iran under revolutionen som startades av vänster fronten år Så fick Islamismen fart i väst Den politiska Islamen var en desarmerade bomb under två hundra år. Men fram till de senaste decennierna av nittonhundratalet väcktes den till liv pga ekonomiska och politiska 4

5 intressen. Islamismen växte fram av olika faktorer i öst men den växte fram också av andra faktorer bl.a vänsterfrontens stöd till Palestinafrågan, kampen mot rasism och européernas antiamerikanska politik osv. Palestinafrågan har två gånger påverkat vänstern negativt inom historien. Vänster fronten tvingade den arabiska nationalismen för första gången att ta en radikal ställningar mot Palestina frågan som ledde till framväxten av den nationalistiska Baath rörelsen och andra gången tvingade den europeiska vänster fronten att stödja och samla alla religiösa muslimska grupper som förde en kamp för Palestinafrågan. Genom denna front började vänstern stödja religionen Islam i namnet kampen mot rasism och Israel. Detta ledde till att politisk Islam infiltrerar många svenska partier genom Saudiarabien, Iran, Turkiet och Golfländerna under talet. Då började muslimska politiker i öst skapa sina grenar i väst under vänsters paraply under namnet kampen mot USA, Israel och rasism. Då blev den desperata icke marxistiska vänstern en fana för religionens intresse i väst. Detta fick en extra stege pga europiernas antiamerikanska ställningen. Det är tvärtom med vänsterfronten i öst då har vänstern en djupare och klassfråge kritik mot religionen och hur den används av kapitalismen och makten för sina politiska intressen. Vänster i öst speciell i Iran anser att ekonomiska förtrycket skapar oundvikligen alla möjliga slag av politiska och sociala förnedringar och förtryck vilket förmörkar folkmassornas andliga och moraliska liv. Religionen är en form av andligt förtryck som vilar på folkmassorna. Religionen är folkets opium som används av borgerligheten för att lura arbetarna till tålamod i jordelivet och tröstar med hoppet om lön i himlen. En annan faktor som ledde till framväxten av islamismen i Europa hänger ihop med det svaga sociala stödet som vänster har i samhället. Vänster får för lite röster i valkampanjer och för att locka röster behöver de locka den stora muslimska invandrare gruppen till sig för kompensera förlusten. Vänster tycker att muslimer är diskriminerade i väst och oavsett muslimernas politiska rörelse, kvinnosyn, världssyn osv måste man stödja dem mot rasismen på det sättet har de glömt bort sitt viktiga mål att ena arbetarna och ge den kunskap om vidskepelser och de fällor som kapitalismen har spritt överallt. Andra faktorer som framkallade politisk islam är bl.a. utanförskap, arbetslöshet och diskriminering av muslimska grupper som ledde till att många ungdomar hamnade i den politiska frågan inom religionen. Många muslimer tycker att de har en överlägsen och finare kultur och religion än andra. De tycker även att de blir diskriminerade av västerlänningar och denna mentalitet lett till att islamister fört ett krig mot västens sekularism. De kräver även att lösa samhälles problem i väst genom en muslimsk Sharia kultur lösning. Alex Perstar

Migration och motsättningar Den muslimska världen i modern tid

Migration och motsättningar Den muslimska världen i modern tid Migration och motsättningar Den muslimska världen i modern tid Reformrörelser bland muslimer 1750-1900 Möten med Västerlandet väcker frågan om bristerna i den muslimska världen, både tekniskt och socialt.

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15.

Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15. Skrivning på delkurs 1 den 24 oktober 2007 Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15. 1. Vad innebär det som Said kallar orientalism?

Läs mer

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att

Åk. 7 Lokal kursplan historia: Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna Målbeskrivning det är viktigt att Sida 1 av 5 Åk. 7 Introduktion vad är historia? Forntiden och flodkulturerna känna till hur människor under jägarstenåldern försörjde sig kunna redogöra för hur livsvillkoren förändrades vid övergången

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958 I år är det 50-års jubileum av en revolution i Irak som störtade landets brittisk-stödda kung. Anne Alexander skriver om en revolt som inspirerade arabvärlden. Sent på kvällen den 13 juli 1958, bröt 20:e

Läs mer

Världskrigens tid

Världskrigens tid Världskrigens tid 1914-1945 Krig är blott en fortsättning på politiken med andra medel. Carl von Clausewitz Tysk general 1780-1831 1:a världskriget Krig mellan åren 1914 och 1918. Kriget stod mellan två

Läs mer

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor

Industri och imperier HT Instuderingsfrågor Industri och imperier HT 2016 Instuderingsfrågor Det allra bäst är egentligen om ni som studenter skapar era egna frågor och problem vid inläsningen av kurslitteraturen, men det är inte alltid så enkelt.

Läs mer

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika

Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen Händelse: Amerika blir ett land, Konsekvens: Migration 30miljoner flyttar till Amerika Amerika Orsak: Den amerikanska revolutionen - Varför ville amerikanerna upphöra att tillhöra det brittiska riket? - Varför hade England höjt skatterna för de amerikanska bosättarna? Händelse: Amerika blir

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13

KALLA KRIGET. Någon bild, tex berlinmuren... torsdag 29 augusti 13 KALLA KRIGET Någon bild, tex berlinmuren... FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ FRÅGAN ATT FUNDERA PÅ Hur påverkar kalla kriget världen ännu idag? ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET ETT ARV FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGET Under

Läs mer

Intervju med Marwan Othman, ledare för det kurdiska partiet Yekiti i Syrien (hösten 2004)

Intervju med Marwan Othman, ledare för det kurdiska partiet Yekiti i Syrien (hösten 2004) 1 Intervju med Marwan Othman, ledare för det kurdiska partiet Yekiti i Syrien (hösten 2004) [Marwan Othman betraktar sig som trotskist och är en av Yekitis ledare. Yekiti är det näst mest inflytelserika

Läs mer

Basfrågor: En delad värld

Basfrågor: En delad värld Basfrågor: En delad värld supermakter stormakter ockupationszon järnridån västmakterna kapprustning maktblock permanent mandattid lydstater frihandelsområde förstatliga elit partisankrigare militärdiktatur

Läs mer

Rysslands problem före revolutionen.

Rysslands problem före revolutionen. Rysslands problem före revolutionen. - Feodalt system. Livegenskapen avskaffas 1861. - Ont om land. Ingen skiftesreform. - Växande befolkning. Drabbar främst bönderna. Bönderna utgjorde 80 % av befolkningen.

Läs mer

Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen

Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen Muhammeds liv Arabiska halvön och islams uppkomst under 500- och 600-talen Arabiska halvön på 500-talet enligt vår tideräkning Norr och väster om Arabiska halvön låg Östrom eller Bysantinska riket. Öster

Läs mer

Muhammeds liv är ett föredöme inom islam

Muhammeds liv är ett föredöme inom islam Islam del 4 Muhammeds liv är ett föredöme inom islam Information om Muhammeds liv kan hämtas ur en mängd källor. Eftersom hans liv redan på ett tidigt stadium betraktades som ett föredöme, började människor

Läs mer

Utveckling i Mellanöstern: Utmaningar i framtiden. Leif stenberg, centrum för Mellanösternstudier, Uppsala, 26 januari, 2015

Utveckling i Mellanöstern: Utmaningar i framtiden. Leif stenberg, centrum för Mellanösternstudier, Uppsala, 26 januari, 2015 Utveckling i Mellanöstern: Utmaningar i framtiden Leif stenberg, centrum för Mellanösternstudier, Uppsala, 26 januari, 2015 Kolonialism från 1800-tal McMahon-Hussein breven Balfour deklarationen Sykes-Picot-avtalet

Läs mer

LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll

LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll LPP 8P2 Historia, samhällskunskap och geografi Centralt innehåll Samhällsresurser och fördelning Skillnader mellan människors ekonomiska resurser, makt och inflytande beroende på kön, etnicitet och socioekonomisk

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

Europeisk fascism som ideologi

Europeisk fascism som ideologi Ny ordning Mussolini talade om en totalitär regim : hela befolkningen omfattas av systemet, offentligt och privat liv styrdes, individens intressen underordnades staten/nationen Europeisk fascism som ideologi

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

Kalla kriget 1945-1991

Kalla kriget 1945-1991 Kalla kriget 1945-1991 Sovjetunionen vs. USA Kampen om världsherraväldet Kalla kriget 1 Varför kallas det Kalla Kriget? Kallt krig för att det aldrig blev riktigt hett det blev inte direkt krig, väpnade

Läs mer

kubakrisen.notebook September 21, 2009

kubakrisen.notebook September 21, 2009 KUBAKRISEN Det Kalla kriget förändrades under den senare delen av 1950 talet. Den värsta kommunisthysterin avtog i USA samtidigt som Khruschev lanserade idén om fredlig samexistens mellan väst och öst.

Läs mer

Islamismens fiende heter "Väst" Leif Stenberg & RIT Leif Stenberg är forskarassistent i islamologi. *Tidigare publicerad i Hufvudstadsbladet

Islamismens fiende heter Väst Leif Stenberg & RIT Leif Stenberg är forskarassistent i islamologi. *Tidigare publicerad i Hufvudstadsbladet Islamismens fiende heter "Väst" Leif Stenberg & RIT Leif Stenberg är forskarassistent i islamologi *Tidigare publicerad i Hufvudstadsbladet Fundamentalism. Islamism. Politisk islam. Termerna har länge

Läs mer

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning.

Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Islam Islam i världen den näst största religionen Ca 1,5 miljard är muslimer, nästan 25 % av jordens befolkning. Ju mörkare blå färg, ju större andel muslimer Länder med många muslimer Grundare och helig

Läs mer

DEMOKRATI. - Folkstyre

DEMOKRATI. - Folkstyre DEMOKRATI - Folkstyre FRÅGOR KRING DEMOKRATI 1. Allas åsikter är lika mycket värda? 2. För att bli svensk medborgare och få rösta måste man klara av ett språktest? 3. Är det ett brott mot demokratin att

Läs mer

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena

DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena DET KALLA KRIGET KAPITEL 1 VARFÖR BLEV VÄNNERNA FIENDER? Mellan 1941 och 1945 var USA, kriget stod USA och dess allierade på ena Storbritannien och Sovjetunionen allierade sidan och Sovjet tillsammans

Läs mer

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender!

Kalla kriget, första skedet Vänner blir fiender! Kalla kriget, första skedet 1946-1947. Vänner blir fiender! Det kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som effektivt delade upp världen i två läger, väst och öst. Det kalla kriget började

Läs mer

Första världskriget

Första världskriget Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 s.194 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om

Läs mer

KRIG OCH DESS ORSAKER.

KRIG OCH DESS ORSAKER. KRIG OCH DESS ORSAKER. 1. Vad är krig? Olika definitioner. 1.1 Folkrätten kräver egentligen en krigsförklaring från en stat emot en annan för att kunna tala om att Krigstillstånd råder. 1.1.a FN och folkrätten

Läs mer

Irakbakgrund: Vad ligger bakom det upptrappade religiösa kriget och USA:s intervention? Vad kan det leda till? Var ligger våra intressen?

Irakbakgrund: Vad ligger bakom det upptrappade religiösa kriget och USA:s intervention? Vad kan det leda till? Var ligger våra intressen? 1 Larry Everest Irakbakgrund: Vad ligger bakom det upptrappade religiösa kriget och USA:s intervention? Vad kan det leda till? Var ligger våra intressen? Översatt ur Revolution, 26 juni 2014 * Red inledning

Läs mer

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991

EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 EFTERKRIGSTIDEN (Kalla kriget) 1945-1991 Efter 1945 Fred och välfärd Europa var en världsdel i spillror. Politikerna som styrde hade varit med om krisen på 1920- och 1930 talen, världskrig, nazism, kommunism

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

Drömsamhället svenska som andraspråk

Drömsamhället svenska som andraspråk Av-nummer: 10024 tv1sas Ideologiernas historia (svenska som andraspråk) 1 Programmanus Smärre avvikelser från texten kan förekomma i programmet. Emil Nikkah: I två program ska ni få en kortversion av de

Läs mer

Första världskriget The Great War

Första världskriget The Great War Första världskriget The Great War Europa 1800-talet Nationalismen: en ny tanke samma språk, religion och kultur skulle bli ett land Italien enas Tyskland (tidigare 38 stater) enades 1871 under Bismark

Läs mer

Centrum för Iran Analys

Centrum för Iran Analys Centrum för Iran Analys CENTIA http://www.setiz.se info@setiz.se POLITISK VISION En människa utan vision, är en död människa Förord CENTIA anser att beredning, beslutning och verkställning av detaljerade

Läs mer

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam

Abrahams barn. Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahams barn Syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam Abrahamitiska religioner Mose grundade judendom. Jesus grundade kristendom. Muhammed grundade islam. Abraham Abraham är stamfader till de

Läs mer

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda

Försökte att få den lille mannen att känslomässigt gå upp i partiet och nationens kollektiv - Propaganda Lite om andra världskriget Fascismen Förhärligar staten Fursten, ledaren, eliten, handlingskraften Känslans kraft gentemot förnuftet Ojämlikhet Kollektivet gentemot individen Arbetarklass mot aristokrati

Läs mer

Iran under Pahlavi-dynastin

Iran under Pahlavi-dynastin Iran under Pahlavi-dynastin 1925-1979 Helena Bani-Shoraka 2014 Den konstitutionella revolutionen rann ut i sanden Parlamentet upplöstes flera gånger Parlamentsbyggnaden besköts Gamla konflikter mellan

Läs mer

Litteratur: Meddelas i samband med prövningsinformationen

Litteratur: Meddelas i samband med prövningsinformationen prövning historia grund Malmö stad Komvux Malmö Södervärn PRÖVNING Prövningsanvisning Kurs: Historia, grundläggande kurs Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Instruktioner och omfattning Prövningen består

Läs mer

färda uttalandet. Detta gav, i synnerhet bland shiiterna, uttalandet en islamiskt förpliktande karaktär.

färda uttalandet. Detta gav, i synnerhet bland shiiterna, uttalandet en islamiskt förpliktande karaktär. Bilagor Ordlista Hadith: En benämning i islam på en kort utsaga av eller om profeten eller någon av hans följeslagare, vilken avser att fastställa vad som i en viss fråga är normerande sed. (Jfr sunna:

Läs mer

Internationella relationer

Internationella relationer Ulf Bjereld Ann-Marie Ekengren Christina Lilja Internationella relationer analyser, teorier & óvningar Innehall 1 Krig eller fred? 10 Kriget i Kosovo 11 Varfór bombade Nato? 12 Olika teorier ger olika

Läs mer

Moment 5 - RELIGIONER I RÖRELSE: JUDENDOM OCH ISLAM, POLITIK OCH MIGRATION (5 poäng) Religionskunskap med didaktisk inriktning.

Moment 5 - RELIGIONER I RÖRELSE: JUDENDOM OCH ISLAM, POLITIK OCH MIGRATION (5 poäng) Religionskunskap med didaktisk inriktning. Moment 5 - RELIGIONER I RÖRELSE: JUDENDOM OCH ISLAM, POLITIK OCH MIGRATION (5 poäng) Religionskunskap med didaktisk inriktning. HT 2005 SKRIVNING: Fredag 28 oktober kl. 13-17 i Laudvikssalen. Rättande

Läs mer

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA

MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA MÅL OCH BETYGSKRITERIER I HISTORIA Ämnet syftar till att berätta och förklara historien och dess betydelse för människor genom tiderna. MÅL ATT UPPNÅ ÅR 7 1. Kan kortfattat beskriva den Franska revolutionen

Läs mer

Renässansen Antiken återupptäcks

Renässansen Antiken återupptäcks Renässansen Antiken återupptäcks Norditalienska stadsstater Städer i norra Italien var självstyrande, t.ex. Venedig och Florens. Handel med Kina och Indien gjorde dem rika. Köpmän n och hantverkare blir

Läs mer

Första världskriget 1914-1918

Första världskriget 1914-1918 Första världskriget 1914-1918 1. 2. 3. Varför blev det krig? 4. 5. 2 Orsaker till första världskriget: Imperialismen Industrialiseringen skapade behov av råvaror och nya marknader. Kapplöpning om kolonierna.

Läs mer

Hur tänker vi lokalt?

Hur tänker vi lokalt? orebro.se Vad kommer vi att prata om? Hur kom Örebro in i detta arbete? Våldsbejakande extremism Sverige & Europa Reflektion Hur tänker vi lokalt? Skolans roll orebro.se orebro.se Våldsbejakande extremism

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

Reza Eyrumlu. Modernisering och islam i Iran och Turkiet. En studie av kön, islam och modernisering under 1800-talet. Invand-Lit

Reza Eyrumlu. Modernisering och islam i Iran och Turkiet. En studie av kön, islam och modernisering under 1800-talet. Invand-Lit Reza Eyrumlu Modernisering och islam i Iran och Turkiet En studie av kön, islam och modernisering under 1800-talet Invand-Lit Bokförlaget Invand Lit Västerslänt 91, 434 35 Angered Fax & Tel: +46 31 331

Läs mer

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet

Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år Religionsfrihet * Rösträtt Yttrandefrihet Demokrati och Mänskliga rättigheter Alla människor i hela världen har vissa rättigheter. Det står i FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna från år 1948. Det är staten i varje land som ska se till

Läs mer

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ

FÖRSLAG TILL KURSPLAN INOM KOMMUNAL VUXENUTBILDNING GRUNDLÄGGANDE NIVÅ Historia, 150 verksamhetspoäng Ämnet handlar om hur människor har levt i det förflutna och hur samhällen har utvecklats. Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden

Läs mer

Harris Ja, exakt så sa jag.

Harris Ja, exakt så sa jag. Harris Tack Maajid, för att du tar dig tid att prata med mig. Du bedriver ett oerhört viktigt arbete. Jag vet inte hur pass ense vi är om islam eller om möjligheterna att reformera tron och det ska bli

Läs mer

Libanonkriget i svensk opinion

Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Ulf Bjereld I år är det 40 år sedan sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess arabiska grannstater. Sedan dess ockuperar Israel bl a den

Läs mer

Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011

Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011 Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011 Första dagen: Rätten till det heliga Vi ber idag för vars och ens rätt till det heliga Idag ber vi att alla människors rätt att möta det heliga

Läs mer

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150

Kurs: Historia. Kurskod: GRNHIS2. Verksamhetspoäng: 150 Kurs: Historia Kurskod: GRNHIS2 Verksamhetspoäng: 150 Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna

Läs mer

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs

VEM ÄR JAG. Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs VEM ÄR JAG Arbetat i Afghanistan i olika omgångar sedan början av 1980-talet. Mest som chef för Svenska Afghanistankommitténs biståndsverksamhet men också som journalist och anställd av FN. Har också arbetat

Läs mer

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur

1900-talets historia Mål och arbetsmetod Litteratur 1900-talets historia Mål och arbetsmetod Målet med arbetsområdet är att du ska få övergripande kunskaper om 1900- talets historia och hur den har påverkat den tid vi lever i idag. Kursen kommer att koncentrera

Läs mer

Upplysningstidens karta

Upplysningstidens karta Upplysningstidens karta (interaktiv via länken nedan läs och lär dig om händelser) http://www.worldology.com/europe/enlightenment_lg.htm Handelsmönster år 1770 http://qed.princeton.edu/getfile.php?f=european_empires_and_trade_c._1770.jp

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149

Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 1 Instuderingsfrågor till Kalla krigets tid sid 129-149 Konflikten uppstår 1. Vilka frågor diskuterades vid konferensen i Jalta i feb 1945? Vad kom man fram till? 2. Vad bestämdes vid nästa konferens i

Läs mer

Islam. Religion samt social-, ekonomisk- och politisk filosofi

Islam. Religion samt social-, ekonomisk- och politisk filosofi Islam Religion samt social-, ekonomisk- och politisk filosofi 1 Lära Trosbekännelse Det finns bara en Gud, och Muhammed är hans profet 2 Fråga Hur ska religion och samhälle förhålla sig till varandra?

Läs mer

Ghayath Naisse: Revolutionen i Syrien

Ghayath Naisse: Revolutionen i Syrien 1 Ghayath Naisse: Revolutionen i Syrien [Artiklar från www.internationalviewpoint.org, september och oktober 2011. Författaren är syrier i exil i Frankrike och grundare av Kommittén för försvar av demokratiska

Läs mer

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet

Revolution. Giljotin. Monarki. Republik. Yttrandefrihet. Liberalism. Konservatism. Skräckvälde. Privilegier. Napoleon. Det tredje ståndet Revolution Giljotin Monarki Republik Liberalism Yttrandefrihet Konservatism Skräckvälde Napoleon Privilegier Det tredje ståndet Ståndssamhälle Nationalförsamlingen Klassamhälle Envälde Självständighet

Läs mer

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam Islam Religion A Elev 2 TF2 Minns du? Sida 176 Islam 1, vad är shirk och vilken viktig grundtanke är shirk kopplat till? Shirk är tron på flera gudar, eller att värdesätta något högre än Allah, den är

Läs mer

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark

Andra världskriget Finland, Danmark, Norge och Danmark Andra världskriget Som du nu vet, anföll Tyskland Polen den 1 september 1939. Med stridsvagnar tog man sig in landet, och andra världskriget hade börjat. Kriget varade i fem år och när det var över hade

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

Sv Kort orientering Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive religion föddes. Kristendomen, till exempel, har fått

Läs mer

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret.

Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan står sedan svaret. Lådövning Flykting eller invandrare, taget från UNHCR:s Mot alla odds -spel Antal deltagare: 1-5 Tid:10 min Avgör om varje person är flykting eller invandrare. Sortera upp korten i två högar, på baksidan

Läs mer

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin

Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Björn Horgby 1 Facket och globaliseringen. Förändringar i den socialdemokratiska hegemonin Under 1930-talet formulerades den välfärdsberättelse som under den tidiga efterkrigstiden strukturerade den tidiga

Läs mer

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia

3.13 Historia. Syfte. Grundskolans läroplan Kursplan i historia 3.13 Historia Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför

Läs mer

Syiren, bakgrund till konflikten och möjliga lösningar

Syiren, bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Syiren, bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Presentatör: Michael Schulz, docent i fredsoch utvecklingsforskning e-post: michael.schulz@globalstudies.gu.se Inbördeskrig i Syrien Fler än 130000

Läs mer

Islam är ingen religion det är en dödskult!

Islam är ingen religion det är en dödskult! Islam är ingen religion det är en dödskult! Av demokratbloggen Vi måste en gång för alla avfärda myten att Islam är en religion. Det är ingen religion och har aldrig varit det. Islam är ingenting annat

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Nationalekonomi på högskolan består av: Mikroekonomi producenter och konsumenter Makroekonomi hela landet Internationell ekonomi handel mellan länder Varför

Läs mer

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING

Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Religion VT 2015: Judendom, kristendom och islam Historia VT 2015: Medeltiden KORT SAMMANFATTNING Vad 4b ska kunna i religion och historia torsdagen den 12 mars Kort sammanfattning Det ser nog ändå mycket

Läs mer

Den islamiska makten lika grunder och olika funktioner

Den islamiska makten lika grunder och olika funktioner Den islamiska makten lika grunder och olika funktioner Maktkampen i Iran Strid om det shiitiska ledarskapet I början av 1500-talet övertog ledarna för shiitiska Tarikatgrupper i Azerbajdzjan, safavierna,

Läs mer

Iran - stormaktsimperium utan krig?

Iran - stormaktsimperium utan krig? Iran - stormaktsimperium utan krig? För Islamiska republiken Iran har decenniet efter den 11 september medfört en fenomenal strategisk positionsförbättring med starkt vidgade möjligheter till maktpolitisk

Läs mer

Strukturella skillnader

Strukturella skillnader Strukturella skillnader Skilda grunder De muslimska imperierna Iran och Ottomanska riket hade dels samma och dels liknande samhällsstrukturer. De befann sig båda i en svår situation, när de fick kontakt

Läs mer

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet

1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Inledning 1. Bakgrund inför det första världskriget- 1800-talet Efter den franska revolutionen samt Napoleons fall skulle Europa aldrig mer vara sig likt. Som ni vet bidrog Upplysningstiden under 1700-talet

Läs mer

Israel-Palestina konflikten

Israel-Palestina konflikten Israel-Palestina konflikten Konflikten började år 1948. Ungefär 14 500 döda från år 1948-2009. Israel staten uppkom år 1948. Konflikten har varat i över 60 år och detta har pågått i många år tillbaks i

Läs mer

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet?

Bilder av 1920-talet. Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? Bilder av 1920-talet Hur var 1920-talet? Vad tänker vi på och associerar till? Kris och elände eller glädje och sedeslöshet? George Grosz Kapitalismens största kris: depressionen Börskrasch 29 oktober

Läs mer

Livet efter döden 1. Inlednidn:

Livet efter döden 1. Inlednidn: Danea Asaad Sharif Re B Livet efter döden Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Metod Källkritik 2. Bakgrund 3. Resultat på frågorna 4. Slutsats 5. Källor 1. Inlednidn: Jag har valt det

Läs mer

Vilka är rötterna till Israel-Palestinakonflikten?

Vilka är rötterna till Israel-Palestinakonflikten? Utan en förklaring av imperialismens roll i Palestina är det omöjligt att förstå konflikten som rasat i över 50 år. Konflikten kan inte begränsas till det geografiska Palestina utan spelar en roll i hela

Läs mer

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand Muslim i Sverige Pernilla Ouis &Anne SofieRoald Wahlström & Widstrand INNEHÅLI Inledning 11 OCH Bokens uppläggning 13 Vad är islam? 16 Den islamiska korgen 18 Majoritet kontra minoritet 20 Noter-Inledning

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Farooq Sulehria: Tre resonemang om det politiska islam i Mellanöstern

Farooq Sulehria: Tre resonemang om det politiska islam i Mellanöstern 1 Farooq Sulehria: Tre resonemang om det politiska islam i Mellanöstern [Ur International Viewpoint, nr 44, 1 april 2011. Farooq Sulehria är en framstående radikal pakistansk journalist och ledande medlem

Läs mer

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund T 046357624 M dipshoe@gmail.com http://web.me.com/hakan_danielsson /Skola/ Kalla kriget 1945-1989 KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Kompendium om kalla kriget

Läs mer

Islamiseringsprocessen i europeiska länder

Islamiseringsprocessen i europeiska länder Islamiseringsprocessen i europeiska länder I översättning av Demokratbloggen Så här blir det om vi inte förbjuder islam över hela Europa. Islamiseringen går inte att hejda med några lagar Islam måste ovillkorligen

Läs mer

Iran. 15/04/10 En Jämförande Analys Opinionsbildning i Iran och Israel med fokus på massmedia

Iran. 15/04/10 En Jämförande Analys Opinionsbildning i Iran och Israel med fokus på massmedia En Jämförande Analys Opinionsbildning i Iran och Israel med fokus på massmedia Iran Innan vi ger en kort beskrivning av Irans politiska system vill vi notera att systemet är komplicerat och förhållandena

Läs mer

feminister internt kritiserade både socialdemokratiska och kommunistiska partier för att bortse från vad de kallade det dubbla förtrycket av kvinnor.

feminister internt kritiserade både socialdemokratiska och kommunistiska partier för att bortse från vad de kallade det dubbla förtrycket av kvinnor. Feminism Det finns feministiska inslag hos radikala filosofer långt tillbaka i tiden, inte minst under 1700-talets upplysningsera. Men det första genombrottet kom på 1800-talet. En viktig person var den

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

NS Nyhetsbulletin. Aktionsrapporter!

NS Nyhetsbulletin. Aktionsrapporter! NS Nyhetsbulletin Nummer 104/4 Grundades 2015 8 / 2015 (126) Aktionsrapporter! AKTIONSRAPPORTER. En video-serien som lanserades den 12 maj. Sju olika språk producerades inom de första tolv timmarna. Grundidén

Läs mer

World Watch List 2013

World Watch List 2013 Sid 1:4 Örebro den 8 januari 2013 World Watch List 2013 Afrikanska länder stiger på Open Doors World Watch List 2013. Kristna i Mali, Etiopien, Tanzania, Kenya, Uganda och Niger krossas av Islam. Förföljelsen

Läs mer

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs

Människovärde. Inte marknadsvärde. rödaste röst. Välj Göteborgs Människovärde Inte marknadsvärde Välj Göteborgs rödaste röst Vi är det antikapital INGET AV DE PARTIER som sitter i Göteborgs kommunfullmäktige ser någon framtid utan kapitalism. De tror att samhällelig

Läs mer

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem:

Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: L/A KRIG I ALLMÄNHET Varför krigar människor? Det finns lite olika teorier om det. Här är några av dem: 1. Människans natur Vissa hävdar att människan är krigisk av sin natur, och att det är därför det

Läs mer

200 år av fred i Sverige

200 år av fred i Sverige U N I T E D N A T I O N S N A T I O N S U N I E S 200 år av fred i Sverige -- Anförande av FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson vid firandet av Sveriges Nationaldag Skansen, Stockholm, 6 juni 2014

Läs mer

Södervångskolans mål i SO

Södervångskolans mål i SO Södervångskolans mål i SO Mål som eleverna lägst ska ha uppnått i slutet av det fösta skolåret ha kunskap om våra vanligaste trafikregler och visa ett moget och säkert beteende i trafiken känna till några

Läs mer

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter!

Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EU-VAL 2014 Ta ställning för sekulärt samhälle och mänskliga rättigheter! EHF-manifest November 2013 E uropavalet i maj 2014 blir avgörande för humanister i Europa. De progressiva värden vi värnar står

Läs mer

Rötterna till upproret i Egypten

Rötterna till upproret i Egypten 1 Översatt från Socialist Worker 3 februari 2011 Lee Sustar Rötterna till upproret i Egypten Lee Sustar tittar på de klasskonflikter och politiska strider som gav upphov till det folkliga upproret i Egypten

Läs mer