Iran - stormaktsimperium utan krig?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Iran - stormaktsimperium utan krig?"

Transkript

1 Iran - stormaktsimperium utan krig? För Islamiska republiken Iran har decenniet efter den 11 september medfört en fenomenal strategisk positionsförbättring med starkt vidgade möjligheter till maktpolitisk expansion. - Ärkefienden Saddam Hussein störtades i stället förvandlades Irak till halvt om halvt ett iranskt protektorat. - Den fientliga talibanregimen i Afghanistan störtades även detta grannland i öster förvandlades till ett potentiellt iranskt expansionsområde. - Supermakten USA:s kapacitet att föra offensiva krig i regionen försvagades allvarligt. Denna militärt uttröttade Stora Satan, som ayatollaregimen kallar USA, kommer inte på åtskilliga år ha förmåga att genomföra någon större markinvasion i Mellanöstern, inte minst till följd av dess allmänna ekonomiska obalanser. - Iran lyckades utveckla sitt kärnteknikprogram till den grad att man inom kort eller redan nu har förmåga att sätta ihop fungerande kärnvapen mot verkliga eller potentiella angripare. Den arabiska våren tillfällighet eller tillfälle för iransk maktutvidgning? Alltså en fundamental förbättring av Irans strategiska läge jämfört med att landet vid sekelskiftet var inringat i alla riktningar av fientliga makter. Som grädde på moset för Teheran har så arabvärlden under 2011 skakats av en rad omvälvningar med hittills tre störtade regimer i Tunisien, Egypten och Libyen. Hellre än den arabiska våren talar ayatollaregimen om ett islamiskt uppvaknande, som sägs vara inspirerat av och utgöra en fortsättning på den iranska revolutionen Detta är en retorisk bild som passar väl in i salig ayatolla Khomeinis ideologiska maning till export av revolutionen med mål att befria Jerusalem. Men viktigare än ideologisk retorik är Irans intressebaserade realpolitiska målsättningar. Här kan den arabiska våren förändra hela regionens politiska landskap framför allt genom att undergräva USA:s närvaro och dominans samt ytterligare inringa Israel. Varje försvagning av och påfrestning på västallierade arabregimer spelar Iran i händerna även om de nya härskarna inte i sig har något till övers för Iran eller shiaislam. Det gäller även arabregimer som alltjämt sitter kvar, exempelvis i Bahrain (där Saudiarabien intervenerade militärt i mars 2011), Jemen, Jordanien och Marocko, eftersom dessa tvingas tona ned sin västorientering och åtminstone låtsas som att de också välkomnar förnyelse och demokratisering. Ett tydligt tecken på att arabrevolterna gett Iran större handlingsutrymme i regionen är det faktum att iranska krigsfartyg (även ubåtar) under 2011 har patrullerat genom Röda Havet och Suezkanalen samt börjat etablera en bas i syriska hamnstaden Latakia. Det har inte inträffat sedan ayatollarevolutionen 1979 och hade varit otänkbart under Mubaraks styre i Egypten.

2 Dock motsatte sig Teheran kraftfullt den FN-sanktionerade och Natoledda interventionen i Libyen och har brännmärkt den som ett försök av västvärlden att återta inflytande och initiativ i Mellanöstern. Just diktatorn Kadafi har dock knappast spelat någon central roll för vare sig Iran eller USA på senare år. Långt allvarligare för ayatollaregimens maktambitioner är den bitvis mycket blodiga revolten mot Syrien en nyckelallierad för Iran allt sedan det åttaåriga kriget mot Irak på 80-talet och strategisk förbindelselänk med Irans allierade Hizbollah i Libanon. Men även om Assadregimen störtas skulle med all sannolikhet även nästa uppsättning syriska makthavare uppträda USA-fientligt och antiisraeliskt, vilket är det för Teheran helt avgörande. Palestinakonflikten - centralt redskap för Iran Både ideologiskt och realpolitiskt spelar den eviga konflikten mellan israeler och palestinier en central roll för Irans uppträdande i Mellanöstern. Islamiska republiken har sedan revolutionen 1979 varit den Mellanösternstat som mest kompromisslöst stött palestiniernas kamp för en egen stat och arabvärldens strävan att förminska Israel. I det sammanhanget är president Mahmoud Ahmadinejads retorik - att störta sionistregimen i Israel, att ifrågasätta den nazistiska Förintelsen - ett ideologiskt och populistiskt instrument för att dra fördel av den antiisraeliska opinionen i arabländerna. Dels syftar det till att elda och rekrytera muslimska massor mot Israel, USA och övriga västvärlden. Dels är det ett sätt att profilera ayatollaregimen gentemot kompromissande och osäkra arabregimer. Beträffande palestiniernas aktuella och populära -initiativ att söka erkännande i FN har Teheran höjt tonläget. I botten kvarstår Khomeinidoktrinen att Jerusalem måste befrias och den sionistiska staten upphöra. Gång på gång har samtidigt Teheran poängterat att man accepterar en lösning palestinierna själva accepterar. Exempelvis Ahmadinejad har dock nyligen framhållit att en palestinsk stat vid sidan av Israel endast är ett första steg mot befrielsen av hela Palestina. Och direkt efter öppnandet av FN:s generalförsamling avfärdade högste ledaren ayatolla Ali Khamenei en tvåstatslösning för Israel-Palestina eftersom detta skulle innebära ett erkännande av den sionistiska regeringen. Bakom hela detta retoriska/ideologiska bygge döljer sig en konkret realpolitisk kalkyl: Irans första försvarslinje mot ett israeliskt och/eller amerikanskt angrepp går genom Palestina och Libanon via de av Iran kraftigt upprustade aktörerna Hizbollah, Hamas, palestinska Islamiska Jihad samt numera vissa egyptiska krafter som Muslimska brödraskapet. Såväl ideologiskt som realpolitiskt skulle det därför vara katastrofalt för Teheranregimens stormaktsambitioner om palestinierna och Israel enades i fred om en tvåstatslösning. Någon sådan fredlig lösning av Palestinakonflikten går emellertid inte att urskilja inom överblickbar tid. Turkiet: Irans rival och samarbetspartner Den turkiska AKP-regeringen har ur Irans perspektiv uppträtt både som rivaliserande

3 stormakt i Mellanöstern och som en aktör vars intressen i många avseenden gagnar Teheran. Som rival: - AKP:s styresmodell, en mix av moderat islam och demokrati framstår som attraktiv för många i arabvärlden. Iran har hånat den som västlig eller liberal islam som passar västvärldens intressen snarare än muslimernas. Också bland arabiska islamistkretsar (Muslimska Brödraskapet) är skepsisen mot AKP betydande. - Inflytande över Syrien: Turkiet har nyligen tagit sin tidigare generösa hand från Assadregimen och Erdogan har varnat Iran för dess stöd till Damaskus. Även Turkiet fruktar dock att ett sammanbrott för Syriens regim ska leda till oöverblickbart inbördeskrig och AKP vill inte synas gå västvärldens intressen i den syriska konflikten. - Turkiets upptrappade diplomatiska konflikt med Israel sedan Gazakriget har gett premiärminister Erdogan hjältestatus i arabvärlden, särskilt Egypten, som kan tendera att överskugga Teherans engagemang för Palestina. Både Iran och Turkiet gagnas samtidigt av att den uppblossande Palestinafrågan avleder uppmärksamheten från Syrienkonflikten och förnyade strider med kurdiska PKK. Som samarbetspartner: - Iran är Turkiets största handelspartner och största energileverantör i Mellanöstern. - Turkiet och Iran har långtgående planer på rörledningsnät för gas och olja till Europa. - Nära samverkan mot kurdisk separatism. Sedan försommaren 2011 har striderna mellan kurdisk gerilla och både Iran och Turkiet trappats upp våldsamt med många döda civila och soldater. För Turkiet utgör PKK ett existentiellt problem, medan för Iran utgör PJAK ett betydande irritationsmoment om än inte av statshotande karaktär. Iranskt stöd för Turkiets PKK-bekämpning utgör en hämmande faktor för Ankaras påtryckningar på Teheran i andra frågor, exempelvis Syrien. I stort sett gagnar Turkiet numera Irans strategiska intressen: - AKP är inte lika USA-orienterat som företrädarna, - Turkiet har fjärmat sig från EU, - Ankara har vägrat låta USA rikta militära angrepp från turkiskt territorium, - Erdogan har anslutit sig till Mellanösterns Israelfiender. Kallt krig mellan Iran och Saudiarabien Från dag 1 efter Khomeinirevolutionen 1979 har det rått ett kalla krigstillstånd mellan Iran och Saudiarabien. De båda har ytterligt olika inställning till sin omvärld: - Saudiarabien hatar osäkerhet, instabilitet och kaos i regionen, medan Iran gottar sig åt när det råder stor oreda under himlen (för att tala med Mao). - Saudiarabien kräver av USA ska hålla ordning i Mellanöstern medan Iran kräver att USA ska hålla sig borta.

4 - Gammal etnisk-religiös antagonism: iransk shiaislam kontra saudisk wahhabism, Iran skryter om att genomfört den första och enda islamiska revolutionen medan Saudiarabien yvs över att Mecka är islams födelseplats, perser ser ned på araber och vice versa, et cetera. - Iran förordar panislamism medan Saudiarabien försöker uppbåda en antishiamuslimsk front. - Saudiarabien och Iran leder varsitt block eller allians: 1/ GCC-lägret Bahrain, Kuwait och andra schejkdömen vid Persiska viken, Jordanien, Marocko, libanesiska oppositionen, Fatah (indirekt Israel) respektive 2/ Motståndarlägret Hizbollah (Libanons regering), Syrien, Hamas, PIJ, shiagrupperingar i Irak, Afghanistan och Pakistan samt vissa länder vid Röda havet och tredje världen. - Iran gynnas av Palestinakonflikten enligt ovan medan SA plågas av den eftersom den försvårar dess USA-relation och försvagar alliansen mot Iran. Saudiarabien fruktar att Iran inte enbart vill vidga sitt inflytande kring Persiska viken utan vinna kontroll över hela Mellanöstern. Det är ingen ogrundad farhåga. Irans "vilda östern" Irans främsta omedelbara expansionsområden är de tidigare grannfienderna Irak och Afghanistan. I Irak har Teheran redan konsoliderat ett tämligen dominerande inflytande när USA i princip drar sig ur landet militärt vid årsskiftet Framöver är Irans främsta intresse där att Irak inte balkaniseras i olika enklaver samt att en i princip Iranvänlig regimer fortsätter att härska i Bagdad. I Afghanistan har Teheran ända sedan störtandet av talibanerna hösten 2001 haft ett gynnsamt utgångsläge gott förhållande till Karzairegimen, nära kontakter med före detta Norra Alliansen och en förmyndarroll för landets shiamuslimska och persisktalande minoriteter. Framöver eftersträvar Iran en intern afghansk lösning, vilket innebär ett sammanhållet Afghanistan utan amerikansk eller Natoinblandning, men med Iran och Pakistan som politiska faddrar. Konkret och realpolitiskt håller Iran på att forma en ekonomisk och säkerhetspolitisk buffertzon i östra Afghanistan med byggen av vägar, järnvägar och annan infrastruktur kring Herat och Kandahar. Målet är att skapa en ny Sidenväg mellan Persiska viken och Afghanistan, Centralasien och Kina för enorma afghanska mineraltillgångar, centralasiatiska gasresurser och transportutlopp vid den iranska hamnstaden Chabahar. Mittens rike 1 och mittens rike 2 i armkrok Tre fundamentala omständigheter förenar Kina och Ian: Båda vill sola sig i flertusenårig historia och kultur ( Mittens rike respektive Universums medelpunkt ), båda motsätter sig amerikansk dominans i Asien och länderna kan erbjuda varandra mycket stora tjänster och gentjänster. I sammanhanget helt avgörande under överskådlig framtid är Kinas och Irans roller i

5 världens energibalans, där Mellanösternregionen står för drygt två tredjedelar av världens samlade råoljereserver. Kända oljereserver: Saudiarabien 270 bbl (miljarder fat) Kanada 180 Iran 30 Kända oljeekvivalenter (olja plus gas omräknat till olja): Saudiarabien 300 bboe (miljarder fat oljeekvivalenter) Iran 300 Ryssland 200 Fördelar för Kina med en sinopersisk axel : - Med sina våldsamt växande energiimportbehov (A och O för miljardnationens utveckling) vill Kina utnyttja Iran som sin närbensinbutik. - Iran utgör en betydande kinesisk marknad för civila och militära produkter. - Iran är strategiskt central partner för exploatering av Afghanistans och Centralasiens råvarureserver, inte minst transporterna via nya Sidenvägen. - Kina betraktar Iran som mest dynamiskt lovande och pålitligt av Mellanösterns stater. Fördelar för Iran: - Iran kan utnyttja Kina som strategisk ryggtäckning i FN och gentemot USA/Europa. Iran välkomnar och uppmuntrar aktivt Kinas globala maktexpansion som motvikt till USA - Väst. - Iran kan köpa merparten av sina vapen från Kina. - Iran kan alltid få avsättning för sina energiresurser i Kina samt den vägen få tillgång till energiutvinningsteknologi. - Västvärldens sanktioner mot Iran urholkas av Irans transaktioner med Kina. Handeln mellan Iran-Kina: 2010: 30 miljarder USD (en tiodubbling sedan sekelskiftet) 2011: 45 miljarder USD (t o m mars 2012) Båda parter räknar med att handeln uppgår till 100 mrd USD inom några år. Iransk maktutvidgning - utan militär expansion Det förtjänar att påpekas att Irans strategiska positionsförbättring i Mellanöstern med omnejd under decenniet sedan 11 september inte i något fall beror på militär aggression eller hotfulla framstötar. Oavsett styre i Teheran har Iran inte ägnat sig åt militära äventyr utomlands sedan 1857 i skarp kontrast till praktiskt taget samtliga av dess grannar i regionen. Irans frammarsch baserar sig i stället på effektivt realpolitiskt utnyttjande av en rad för Iran gynnsamma historiska öppningar. Flera av dessa öppningar har uppstått utan iranskt initiativ Saddams och talibanernas fall samt den arabiska våren. Andra är resultatet av tålmodig iransk diplomati och manipulation gentemot

6 grannländerna framför allt kultiverandet av Hizbollah, Hamas och shiamuslimska grupperingar i Irak och Afghanistan. Landets enorma energireserver har skapat allt större handlingsutrymme och förmåga att knyta nya allianser med Kina och Centralasien. Irans potentiella kärnvapenkapacitet förser Islamiska republiken med en permanent skyddsmur mot de flesta slag av militärt hot. Text: Per Jönsson, associerad redaktör UI-bloggen. Han har också nyligen skrivit om Iran i Världspolitikens Dagsfrågor: Ayatollornas Iran på offensiven.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen.

1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta för regeringen. Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:540 av Fredrik Malm (FP) Kurdistan Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om Kurdistan och tillkännager detta

Läs mer

Vilka är rötterna till Israel-Palestinakonflikten?

Vilka är rötterna till Israel-Palestinakonflikten? Utan en förklaring av imperialismens roll i Palestina är det omöjligt att förstå konflikten som rasat i över 50 år. Konflikten kan inte begränsas till det geografiska Palestina utan spelar en roll i hela

Läs mer

Kraftmätningen mellan USA och Iran

Kraftmätningen mellan USA och Iran Kraftmätningen mellan USA och Iran Efter Sovjetunionens fall utkristalliserade sig successivt nya hot mot Förenta staternas nationella säkerhet i knutpunkten mellan s k skurkstater, massförstörelsevapen

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

SYRIEN DAMASKUS BAGDAD SAUDIARABIEN. Källa: Wikipedia. Version 2.2. I F d k

SYRIEN DAMASKUS BAGDAD SAUDIARABIEN. Källa: Wikipedia. Version 2.2. I F d k TURKIET NICOSIA CYPERN ISRAEL BEIRUT JERUSALEM VÄSTBANKEN AMMAN GAZA DAMASKUS BAGDAD GOLAN KAIRO SINAI SAUDIARABIEN IRAK IRAN Områden med väsentlig shiitisk befolkning (områden som inte är gula är sunniter)

Läs mer

Irak en västerländsk konstruktion

Irak en västerländsk konstruktion Irak en västerländsk konstruktion En klump ondska på två ben. Så utmålas Saddam Hussein och den bilden är bra nära sanningen. Men både hans regim och hans land är i viss utsträckning skapade av västvärlden.

Läs mer

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG

Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Efterkrigstiden FRÅN ANDRA VÄRLDSKRIGETS SLUT OCH FRAM TILL I DAG Västeuropa De första åren efter andra världskriget var nödår i stora delar av Europa, med svält och bostadsbrist. Marshallplanens pengar

Läs mer

diasporan sionism förintelsen

diasporan sionism förintelsen Israel - Palestina diasporan sionism förintelsen FN:s delningsförslag Judisk befolkningsutveckling 3000000 2250000 1500000 Judar Araber 750000 0 1922 1931 1946 1950 1966 Israel 1948-1967 USA:s intressen

Läs mer

Israel-Palestina konflikten

Israel-Palestina konflikten Israel-Palestina konflikten Konflikten började år 1948. Ungefär 14 500 döda från år 1948-2009. Israel staten uppkom år 1948. Konflikten har varat i över 60 år och detta har pågått i många år tillbaks i

Läs mer

Anarkismen lever: Rojava.

Anarkismen lever: Rojava. Anarkismen lever: Rojava. Bravetheworld 2015/06702 Innehåll Anarkismen lever: Rojava. 3 2 Anarkismen lever: Rojava. 3 Det finns en plats där kön, religion och etnicitet inte splittrar. En plats där alla

Läs mer

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu.

NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. NORBERG 2010-04-30. FÖRSTA MAJ 2010 NORBERG. SOLIDARITET FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID. Allt startar där man själv befinner sej, här och nu. När jag passerar Mossgruvparken, brukar jag stanna till, vid den sten

Läs mer

Oljan, gasen och geopolitiken i Europa

Oljan, gasen och geopolitiken i Europa Oljan, gasen och geopolitiken i Europa 14 juni 2016 Samuel Ciszuk 1 Marknadsutbredning styr förutsättningar för hantering, intressen, politiknivå jan-1970 jun-1972 nov-1974 apr-1977 sep-1979 feb-1982 jul-1984

Läs mer

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet.

Inslagen frias. Granskningsnämnden anser att de inte strider mot kraven på opartiskhet och saklighet. 1/6 BESLUT 2013-02-04 Dnr: 12/01630, 1636 och 1776 SAKEN Aktuellt, SVT2, 2012-08-19 och 2012-09-09, inslag om konflikten i Syrien, fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen frias. Granskningsnämnden

Läs mer

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010

Nato och Ryssland. inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 NO 1. Ingmar Oldberg. 15 Nov 2010 NO 1 15 Nov 2010 Published by Swedish Institute of International Affairs www.ui.se Nato och Ryssland inför Nato-toppmötet 19-20 november 2010 Ingmar Oldberg associerad vid forskningsavdelningen, Utrikespolitiska

Läs mer

Migration och motsättningar Den muslimska världen i modern tid

Migration och motsättningar Den muslimska världen i modern tid Migration och motsättningar Den muslimska världen i modern tid Reformrörelser bland muslimer 1750-1900 Möten med Västerlandet väcker frågan om bristerna i den muslimska världen, både tekniskt och socialt.

Läs mer

Det går inte att visa bilden.

Det går inte att visa bilden. Det går inte att visa bilden. AMNESTY RAPPORT I DAGARNA Tusentals flyktingar, asylsökande och migranter - bland dem många barn - hamnar i ett juridiskt ingemansland på grund av EU:s bristfälliga flyktingsystem.

Läs mer

Intervju med Marwan Othman, ledare för det kurdiska partiet Yekiti i Syrien (hösten 2004)

Intervju med Marwan Othman, ledare för det kurdiska partiet Yekiti i Syrien (hösten 2004) 1 Intervju med Marwan Othman, ledare för det kurdiska partiet Yekiti i Syrien (hösten 2004) [Marwan Othman betraktar sig som trotskist och är en av Yekitis ledare. Yekiti är det näst mest inflytelserika

Läs mer

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien

P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien P7_TA-PROV(2012)0057 Situationen i Syrien Europaparlamentets resolution av den 16 februari 2012 om situationen i Syrien (2012/2543)(RSP)) Europaparlamentet utfärdar denna resolution med beaktande av sina

Läs mer

en hållbar utrikes och försvarspolitik

en hållbar utrikes och försvarspolitik en hållbar utrikes och försvarspolitik stämmoprogram Partistämman 2015 En hållbar utrikes- och försvarspolitik Världen har blivit bättre Den arabiska våren inleddes 2010 i Tunisien och spred sig till flera

Läs mer

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv.

Kalla kriget. Karta över Europa. VEU: VästEuropeiska Unionen. Källa: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:cold_war_europe_military_map_sv. Kalla kriget Kalla kriget var en konflikt mellan USA och Sovjetunionen som utspelade sig från år 1945 till år 1989. USA och Sovjetunionen var två supermakter som bildades efter det Andra världskriget då

Läs mer

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja.

Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Irans kärnvapenspolitik genom realismens slöja. Grupp 8 Internationell Politik 733G20 2012-05- 23 Jakob Holmin Fridell Anton Holmstedt Isabelle Holmstedt Martin Hjers Table of Contents Irans atomenergiprogram...

Läs mer

Assads Syrien 1970? THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 2010

Assads Syrien 1970? THE SWEDISH INSTITUTE OF INTERNATIONAL AFFAIRS 2010 Assads Syrien 1970? Syrien alawitstat under korseld Skapades av Frankrike 1920 som styrde genom att splittra etniska och religiösa grupper med hjälp av trupper från den alawitiska minoriteten Efter självständigheten

Läs mer

Ghayath Naisse: Revolutionen i Syrien

Ghayath Naisse: Revolutionen i Syrien 1 Ghayath Naisse: Revolutionen i Syrien [Artiklar från www.internationalviewpoint.org, september och oktober 2011. Författaren är syrier i exil i Frankrike och grundare av Kommittén för försvar av demokratiska

Läs mer

Osmanska riket som störst 1580

Osmanska riket som störst 1580 Osmanska riket som störst 1580 Europeiskt-turkiskt-arabiskt välde Osmans arvingar Osmanska väldets styre över dagens statsbildningar/regioner Albanien 1468-1912 Algeriet 1516-1830 Bosnien 1463-1878 Bulgarien

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna

LINKÖPINGS UNIVERSITET. Arabiska Våren. Konsekvenserna LINKÖPINGS UNIVERSITET Arabiska Våren Konsekvenserna Magnus Roback, Adam Palm Lamerstedt, Mariwan Nisstany, Gabriel Forsberg, Alexander Öström 12/19/2012 Konsekvenserna? Vi har valt att arbeta med frågan

Läs mer

DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN

DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN )- DEN RYSKA VÄNSKAPSOFFENSIVEN B ER GET har fött en råtta och Geneve en anda. Den anda som efter många år av kallt krig skulle förbereda den fredliga samlevnaden mellan det västliga och östliga maktblocket

Läs mer

Så ser terroristerna i IS på sin gärning

Så ser terroristerna i IS på sin gärning SvD 140825 13:16 Så ser terroristerna i IS på sin gärning Författaren och journalisten Nuri Kino är grundare av organisationen A Demand For Action som finns i femton länder och jobbar för skydd av minoriteter

Läs mer

USA tillverkar och använder atombomben Slutar andra världskriget Europa delas mellan segrarmakterna i öst (Sovjet) och väst (USA, Frankrike, England)

USA tillverkar och använder atombomben Slutar andra världskriget Europa delas mellan segrarmakterna i öst (Sovjet) och väst (USA, Frankrike, England) Efterkrigstiden 1945 USA tillverkar och använder atombomben Slutar andra världskriget Europa delas mellan segrarmakterna i öst (Sovjet) och väst (USA, Frankrike, England) 1948-49 Berlinblockaden Sovjet

Läs mer

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974

Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Oktoberkriget 1973 och oljekrisen 1973-1974 Under oljekrisen fyrdubblade OPEC-länderna priset på råolja. Priset på olja steg från $3 per fat till $11 per fat. Här ser man hur en man hamstrar bensin i en

Läs mer

Handel och Ekonomi. Från oljepolitik till frihandelsstrategier. Av Marianne Laanatza marianne.laanatza@chello.se

Handel och Ekonomi. Från oljepolitik till frihandelsstrategier. Av Marianne Laanatza marianne.laanatza@chello.se Handel och Ekonomi Från oljepolitik till frihandelsstrategier Av Marianne Laanatza marianne.laanatza@chello.se & Handel 1 Olika förutsättningar inom regionen - råvaruproduktion Olika förutsättningar beträffande

Läs mer

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014

Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Utrikesdepartementet Tal av utrikesminister Carl Bildt Riksdagen Stockholm, 14 mars, 2014 Regeringens information till Riksdagen om Ukraina och Ryssland, 14 mars 2014 Det talade ordet gäller Herr talman!

Läs mer

Irans kärnvapenprogram En analys av ett internationellt problem utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv

Irans kärnvapenprogram En analys av ett internationellt problem utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv Irans kärnvapenprogram En analys av ett internationellt problem utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv 2012-05-22 733G20 Internationell politik Rikard Sjöstrand Josefin Strömberg Sofia Sjöstrand Oskar

Läs mer

Joseph Daher: Tre års revolt i Syrien en väg till frihet.

Joseph Daher: Tre års revolt i Syrien en väg till frihet. Joseph Daher: Tre års revolt i Syrien en väg till frihet. [Ur International Viewpoint, 2 april 2014. Först publicerad på New Socialist Webzine. Översättning från engelska, Ronny Åkerberg. Här delvis reviderad

Läs mer

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad

Islams guldålder 750-1258. Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Islams guldålder 750-1258 Vetenskap och kultur i muslimska länder under kalifen i Bagdad Arabernas erövringar Arabernas erövringar Syrien 636, Jerusalem 638 Mesopotamien 637 Egypten 640 644 Nordafrika

Läs mer

Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar

Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Syrien: bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Presentatör: Michael Schulz docent i freds- och utvecklingsforskning e-post: michael.schulz@globalstudies.gu.se SYRIEN FÖRE KRIGET BAATH PARTIET TAR

Läs mer

Livet efter döden 1. Inlednidn:

Livet efter döden 1. Inlednidn: Danea Asaad Sharif Re B Livet efter döden Innehållsförteckning 1. Inledning Syfte Frågeställning Metod Källkritik 2. Bakgrund 3. Resultat på frågorna 4. Slutsats 5. Källor 1. Inlednidn: Jag har valt det

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Syiren, bakgrund till konflikten och möjliga lösningar

Syiren, bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Syiren, bakgrund till konflikten och möjliga lösningar Presentatör: Michael Schulz, docent i fredsoch utvecklingsforskning e-post: michael.schulz@globalstudies.gu.se Inbördeskrig i Syrien Fler än 130000

Läs mer

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se

Flyktingar i Bergs kommun. www.berg.se Flyktingar i Bergs kommun www.berg.se Innehåll Hur och varför man invandrar Kvotflykting Asylflykting Ensamkommande 18+, Asylboende, Introduktionstiden, Boende Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia, Syrien

Läs mer

UTGÅNGSPUNKTER. - Vi ser om eleverna kan /llämpa och generalisera begrepp och som varit i fokus under andra moment av samhällskunskapsundervisningen.

UTGÅNGSPUNKTER. - Vi ser om eleverna kan /llämpa och generalisera begrepp och som varit i fokus under andra moment av samhällskunskapsundervisningen. UTGÅNGSPUNKTER - Sy.e: Analysera samhällsstrukturer (samhällsfenomen) med samhällsvetenskapliga modeller. - : Ur läroplanen: samhällsfrågor, internakonella konflikter, konflikthantering och analys. I dena

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 4.10.2013 B7-0442/2013 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av uttalanden av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om EU:s och medlemsstaternas

Läs mer

GRETHE V JERNÖ: av spanningen

GRETHE V JERNÖ: av spanningen GRETHE V JERNÖ: De mänskliga rättigheterna och. av spanningen Det är märkvärdigt svårt att få igång en diskussion om sammanhanget mellan mänskliga rättigheter ochfred i Europa, konstaterar Grethe V cernö.

Läs mer

Omedlingsbart? En teorikonsumerande fallstudie om medlingsarbetet under Iran-Irak kriget

Omedlingsbart? En teorikonsumerande fallstudie om medlingsarbetet under Iran-Irak kriget Lunds universitet SVT 102 Konflikt och samverkan Statsvetenskapliga institutionen VT 2005-05-23 Handledare: Anders Uhlin Omedlingsbart? En teorikonsumerande fallstudie om medlingsarbetet under Iran-Irak

Läs mer

Libanonkriget i svensk opinion

Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Libanonkriget i svensk opinion Ulf Bjereld I år är det 40 år sedan sexdagarskriget 1967 mellan Israel och dess arabiska grannstater. Sedan dess ockuperar Israel bl a den

Läs mer

DELRAPPORT Tobias Wijk Datum Dnr 010-579 84 21 2011-02-28 131-512213-10/113

DELRAPPORT Tobias Wijk Datum Dnr 010-579 84 21 2011-02-28 131-512213-10/113 * Skatteverket 1(11) Skatteverkets uppdrag att föra viss statistik som ett led i regeringens handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja (IJ2010/1155/UF) Sammanfattning

Läs mer

Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten

Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten Enskild motion Motion till riksdagen 2017/18:1314 av Mikael Oscarsson (KD) Sverige bör ställa motkrav på bistånd till den palestinska myndigheten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de engelska och amerikanska revolutionerna. I den här essän kommer jag att undersöka och jämföra skillnader och likheter i orsakerna till den amerikanska

Läs mer

Reza Eyrumlu. Modernisering och islam i Iran och Turkiet. En studie av kön, islam och modernisering under 1800-talet. Invand-Lit

Reza Eyrumlu. Modernisering och islam i Iran och Turkiet. En studie av kön, islam och modernisering under 1800-talet. Invand-Lit Reza Eyrumlu Modernisering och islam i Iran och Turkiet En studie av kön, islam och modernisering under 1800-talet Invand-Lit Bokförlaget Invand Lit Västerslänt 91, 434 35 Angered Fax & Tel: +46 31 331

Läs mer

Spionärenden 2007. - en sammanställning från öppna källor

Spionärenden 2007. - en sammanställning från öppna källor Spionärenden 2007 - en sammanställning från öppna källor Spionärenden 2007 en sammanställning från öppna källor Säkerhetspolisen, februari 2008 Innehåll: Säkerhetspolisen Foto: Säkerhetspolisen Beställning:

Läs mer

Rapport Nr 1 september 2005

Rapport Nr 1 september 2005 Rapport Nr 1 september 2005 Lärdomar från Libanon erfarenheter från Martyrtorget Henrik von Sydow www.hjalmarsonstiftelsen.se stiftelsen@moderat.se Box 2080 103 12 Stockholm Tel. +46-8-676 80 00 Lärdomar

Läs mer

Kolonialism och reformrörelser Muslimska länder 1800-1950

Kolonialism och reformrörelser Muslimska länder 1800-1950 Kolonialism och reformrörelser Muslimska länder 1800-1950 Islams tre sidor Vad är islam? Teologi, läran och förkunnelsen i olika tider och kulturer Tillämpningen, muslimernas liv och handlande i olika

Läs mer

Nästan alla är tyckare när det gäller

Nästan alla är tyckare när det gäller USA i ett örnperspektiv LITTERATUR av Olof Santesson Jan Hallenberg: The Quest for Control: USA:s säkerhetspolitik efter 11 september, Liber AB, Lundatext AB, Kina 2009 Nästan alla är tyckare när det gäller

Läs mer

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget

FACIT Instuderingsfrågor första världskriget FACIT Instuderingsfrågor första världskriget 1. Vad innebar imperialismen? Imperialism = politiskt och militärt ta makten över främmande områden I slutet av 1800-talet tävlade stormakterna i Europa om

Läs mer

Islam är ingen religion det är en dödskult!

Islam är ingen religion det är en dödskult! Islam är ingen religion det är en dödskult! Av demokratbloggen Vi måste en gång för alla avfärda myten att Islam är en religion. Det är ingen religion och har aldrig varit det. Islam är ingenting annat

Läs mer

ISLAM. Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning

ISLAM. Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning ISLAM Historia Heliga texter Heliga platser Utbredning FRÅGOR JAG SKA KUNNA BESVARA! Vem var Mohammed? När levde han, var levde han, vad gjorde han? Viktiga årtal? Vad hände med islam efter Mohammeds död?

Läs mer

FMG Middle East North Africa (MENA) Fund

FMG Middle East North Africa (MENA) Fund Ett av de sista områdena som investerare i väst inte upptäckt En flerförvaltarfond i arabvärlden med start 1 april, 2006 Svein Mork Dahl Rådgiver (Formuesforvaltning) Tlf: 4141 0171 22 01 21 38 E-post:

Läs mer

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN

FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN FÖRSVARSMAKTEN ÖVERBEFÄLHAVAREN Det talade ordet gäller. Anförande av överbefälhavare Sverker Göranson, 17 januari, Sälen Folk och Försvars Rikskonferens 2010 Försvarsministern, ärade konferensdeltagare,

Läs mer

Lärarhandledning med Tips och Idéer till Teater SOJAs föreställning Flyktfåglar

Lärarhandledning med Tips och Idéer till Teater SOJAs föreställning Flyktfåglar Lärarhandledning med Tips och Idéer till Teater SOJAs föreställning Flyktfåglar Producerad med stöd av Sundsvalls kommun, Landstinget Västernorrland, Statens Kulturråd och PostkodLotteriets Kulturstiftelse

Läs mer

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN

RYSSLAND OCH CENTRALASIEN RYSSLAND OCH CENTRALASIEN Sedan 2014 har krisen i Ukraina och Rysslands olagliga annektering av Krim lett till nya ramar för de bilaterala relationerna mellan EU och Ryssland. Under senare år har den oroande

Läs mer

Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15.

Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15. Skrivning på delkurs 1 den 24 oktober 2007 Varje fråga ger upp till fem poäng. Det innebär att man på hela skrivningen kan få 30 poäng. För godkänt krävs minst 15. 1. Vad innebär det som Said kallar orientalism?

Läs mer

Vänsterpress om Jemen början av april 2015

Vänsterpress om Jemen början av april 2015 Vänsterpress om Jemen början av april 2015 Innehåll Flamman... 1 Saudiarabien anföll Jemen... 1 Internationalen... 2 Flygbombningar över Jemen... 2 Jemens unga demokrater i korselden... 3 Nej till inbördeskrig

Läs mer

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR

Kalla kriget 1945-1989. Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Håkan Danielsson Flöjtvägen 36 224 68 Lund T 046357624 M dipshoe@gmail.com http://web.me.com/hakan_danielsson /Skola/ Kalla kriget 1945-1989 KOMPENDIUM MED LEKTIONSANTECKNINGAR Kompendium om kalla kriget

Läs mer

Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011

Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011 Tänk själv tro fritt! Andaktsmaterial för Ansvarsveckan 2011 Första dagen: Rätten till det heliga Vi ber idag för vars och ens rätt till det heliga Idag ber vi att alla människors rätt att möta det heliga

Läs mer

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958

Paralyserad. Ändå visade sig den irakiska monarkin vara alltigenom rutten. Bara en liten handfull irakier lyfte IRAKS UPPROR 1958 I år är det 50-års jubileum av en revolution i Irak som störtade landets brittisk-stödda kung. Anne Alexander skriver om en revolt som inspirerade arabvärlden. Sent på kvällen den 13 juli 1958, bröt 20:e

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EU:S FÖRBINDELSER MED IRAN

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EU:S FÖRBINDELSER MED IRAN EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 7.2.2001 KOM(2001) 71 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EU:S FÖRBINDELSER MED IRAN MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL

Läs mer

Bilden av Sverige: Israel

Bilden av Sverige: Israel Bilden av Sverige: Israel Svenska institutet arbetar l öpande med att följa och analysera bilden av Sverige i utlandet. Den här rapporten ger en bild av synen på Sverige i Israel under 2015. Sverigebilder

Läs mer

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken.

Generell Analys. 3. Det är viktigt att du väljer ett svar i vart och ett av de åttio blocken. Generell Analys Instruktioner De flesta av oss saknar tid eller intresse att verkligen fundera och reflektera över den arbetssituation vi befinner oss i. Vi vet naturligtvis hur det känns, vi kollar läget,

Läs mer

PIRLS 2011 & TIMSS 2011

PIRLS 2011 & TIMSS 2011 PIRLS 2011 & TIMSS 2011 Om PIRLS-studien 2011 Läsförmåga i årskurs 4 Ca 300 000 elever i 49 länder Ca 4660 elever i Sverige Enkäter till rektorer, lärare, föräldrar och elever Resultat i läsning Signifikant

Läs mer

Inställningen till FN och internationella frågor bland gymnasieungdomar i Sverige

Inställningen till FN och internationella frågor bland gymnasieungdomar i Sverige Inställningen till FN och internationella frågor bland gymnasieungdomar i Sverige Svenska FN-förbundet Box 15115 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 E-post: info@fn.se www.fn.se 1 Innehåll Inledning...

Läs mer

FN-ROLLSPEL. Säkerhetsrådsmöte om Skyldighet att skydda utifrån situationen i Syrien 2014-2015. UN Photo/JC McIlwaine

FN-ROLLSPEL. Säkerhetsrådsmöte om Skyldighet att skydda utifrån situationen i Syrien 2014-2015. UN Photo/JC McIlwaine FN-ROLLSPEL Säkerhetsrådsmöte om Skyldighet att skydda utifrån situationen i Syrien 2014-2015. UN Photo/JC McIlwaine Introduktion Konflikten i Syrien aktualiserar diskussionen om vad FN bör göra när stater

Läs mer

Islam en livshållning Islams uppkomst

Islam en livshållning Islams uppkomst Islam Islam en livshållning Islam är en religion, men för muslimer har ordet religion en vidare innebörd än det i regel har för kristna. Muslimer anser att islam betecknar en livshållning, en grundläggande

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Nationalismen Nationalism Italien

Nationalismen Nationalism Italien 1914-1918 Nationalismen Efter franska revolutionen växte en stark känsla fram för det egna landet nationalkänsla När Frankrike och Napoleon besegrade många länder i Europa ville medborgarna se sina länder

Läs mer

Mellanöstern och Nordafrika i ett 5-10-årsperspektiv

Mellanöstern och Nordafrika i ett 5-10-årsperspektiv SAMUEL BERGENWALL OCH MIKAEL ERIKSSON Mellanöstern och Nordafrika i ett 5-10-årsperspektiv Stöd till LEDS INRI:s omvärldsanalys FOI-R--4008--SE ISSN 1650-1942 December 2014 Samuel Bergenwall och Mikael

Läs mer

JOAKIM MEDIN (TEXT) OCH THORKIL ROTHE (FOTO)

JOAKIM MEDIN (TEXT) OCH THORKIL ROTHE (FOTO) 12 Reportage Redaktör: Cecilia Irefalk, 08-522 456 70, cecilia.irefalk@arbetaren.se Det trettioåriga Sedan 1984 har den kurdiska PKK-gerillan fört krig mot den turkiska staten och andra regimer, för kurdiska

Läs mer

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga.

Arabiens territoriella förmåga att ta emot flyktingar var i slutet på 1940-talet i vart fall inte mindre än t.ex. Finlands förmåga. Flyktingsituationen efter det andra världskriget och dess lösning - försök till en begränsad översikt. : Lennart Eriksson, lelle@lelles.com statsvetare och sociolog Syftet med denna framställning är dels

Läs mer

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain

2011-06-23. Abu Dhabi. Landrapport Bahrain 2011-06-23 Abu Dhabi Landrapport Bahrain Basfakta Officiellt namn: Kingdom of Bahrain Landareal: 712 km² Huvudstad: Manama Befolkningsmängd: 1,06 milj (2010) varav 0,5 milj bahrainska medborgare (2010)

Läs mer

Isolationism eller interventionism?

Isolationism eller interventionism? ISBN 978-91-87709-65-4 januari 2015 FÖRORD: Den amerikanska utrikespolitiken har genomgått en snabb förändring under president Obamas år vid makten. Reträtter har genomförts liksom nedskärningar i försvarsbudgeten.

Läs mer

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - -

- - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Europaudvalget 2008-09 EUU Alm.del Bilag 459 Offentligt - - - -CHECK AGAINST DELIVERY - - - - - Statsministerns presentation av ordförandeskapsprioriteringarna i riksdagen den 23 juni Herr/Fru talman,

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

Världens konf likter säsong 3

Världens konf likter säsong 3 Det pågår över trettio i världen idag. Vi får lära oss bakgrunden till några av dem. Många av världens visas i nyhetsrapporteringen, och de kan ofta vara svåra att förstå. Programmen i serien fokuserar

Läs mer

Den väpnade freden 1871-1914

Den väpnade freden 1871-1914 Den väpnade freden 1871-1914 Osäkerhet och misstro Alla förberedde sig för krig Industrialiseringen gav resurser Värnplikt Allianser Trippelalliansen Tyskland, Österrike, Italien (till 1915) (inkl. Bulgarien

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi

Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:3296 av Håkan Svenneling m.fl. (V) med anledning av skrivelse 2015/16:48 Regeringens exportstrategi 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom

Läs mer

KLIMATFÖRÄNDRING OCH INTERNATIONELL SÄKERHET. Dokument från den höge representanten och Europeiska kommissionen till Europeiska rådet

KLIMATFÖRÄNDRING OCH INTERNATIONELL SÄKERHET. Dokument från den höge representanten och Europeiska kommissionen till Europeiska rådet S113/08 14 mars 2008 KLIMATFÖRÄNDRING OCH INTERNATIONELL SÄKERHET Dokument från den höge representanten och Europeiska kommissionen till Europeiska rådet I INLEDNING De risker som klimatförändringen medför

Läs mer

färda uttalandet. Detta gav, i synnerhet bland shiiterna, uttalandet en islamiskt förpliktande karaktär.

färda uttalandet. Detta gav, i synnerhet bland shiiterna, uttalandet en islamiskt förpliktande karaktär. Bilagor Ordlista Hadith: En benämning i islam på en kort utsaga av eller om profeten eller någon av hans följeslagare, vilken avser att fastställa vad som i en viss fråga är normerande sed. (Jfr sunna:

Läs mer

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr=

`ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= DET TALADE ORDET GÄLLER! `ÉÅáäá~=táÖëíê ãë=~åñ ê~åçé=îáç== ìíêáâéëéçäáíáëâ~=çéä~ííéå=á=êáâëç~öéå=ommsjmojnr= Herr talman, ärade åhörare här på läktaren och du som sitter där hemma och lyssnar framför radio

Läs mer

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring

Statistik om Västerås. Flyttningar Västerås 2015. Invandring och utvandring Statistik om Västerås Flyttningar Västerås 215 Att befolkningen i Västerås ökar och gjort så med i genomsnitt 1 3 personer per år under de senaste 1 åren beror dels på en naturlig folkökning med fler födda

Läs mer

Utvandringen större än någonsin tidigare

Utvandringen större än någonsin tidigare 1(5) Utvandring och invandring Utvandringen större än någonsin tidigare Invandringen till Sverige har under de senaste åren varit hög. Under 2011 invandrade 96 467 personer, vilket var en minskning med

Läs mer

Bilden av Sverige: Förenade Arabemiraten och Saudiarabien

Bilden av Sverige: Förenade Arabemiraten och Saudiarabien Bilden av Sverige: Förenade Arabemiraten och Saudiarabien Svenska institutet arbetar l öpande med att följa och analysera bilden av Sverige i utlandet. Den här rapporten ger en bild av synen på Sverige

Läs mer

Shiamiliser har idag Bagdad i ett fast grepp som de aldrig släpper.

Shiamiliser har idag Bagdad i ett fast grepp som de aldrig släpper. 1. Iraq Does Not Exist Anymore Nir Rosen, journalist, författare och Mellanösternkännare Nir Rosen beskriver här vad USAs invasion av Irak fört med sig av etnisk rensning, förvärrad flyktingkatastrof och

Läs mer

Militära utgifter i en ny definition av bistånd

Militära utgifter i en ny definition av bistånd Militära utgifter i en ny definition av bistånd Text Carla da CosTA Bengtsson Research Göran Eklöf BILD RIYANA/People that matter Bistånd går i allt större utsträckning till konfliktdrabbade stater. Detta

Läs mer

Hur långt bär resolution 1325?

Hur långt bär resolution 1325? Hur långt bär resolution 1325? Målet med FN-resolutionen 1325 är att ge mer makt åt kvinnor i fredsprocesser. Istället för att ses som passiva offer ska kvinnor synliggöras som pådrivande aktörer. Men

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:104

Regeringens proposition 2014/15:104 Regeringens proposition 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Prop. 2014/15:104 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2015

Läs mer

Vi får inte glömma Guds plan med Israel och judarna

Vi får inte glömma Guds plan med Israel och judarna Vi får inte glömma Guds plan med Israel och judarna Ingen av oss har kunnat undgå att märka att situationen i Mellanöstern igen en gång är väldigt spänd. Tyvärr är nyhetsrapporteringen kring händelserna

Läs mer

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda

Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda 42 Åke Nilsson Utvandring och återinvandring bland Sverigefödda Utvandring och återinvandring av Sverigefödda 198 22 25 2 Utvandring 15 1 Återinvandring 5 198 1985 199 1995 2 25 Fram till 199 utvandrade

Läs mer

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN

DEN TYSK / RYSKA PAKTEN DEN TYSK / RYSKA PAKTEN o Flera var rädda för kommunismen som härskade i Sovjetunionen. o Kanske kunde den stora tyska armén vara ett bra försvar mot Sovjetunionen? o Ett avtal eller snarare en pakt mellan

Läs mer

Jihad eller terrorism?

Jihad eller terrorism? Jihad eller terrorism? Islam är emot terrorism Islam och terrorism är motsatsen till varandra, som ljus och mörker, liv och död eller fred och krig. Islam tillåter inte krig eller att vålla andra religioner

Läs mer

Möte med fredsaktivister i Jerusalem 2004

Möte med fredsaktivister i Jerusalem 2004 Möte med fredsaktivister i Jerusalem 2004 Nils E Eriksson Halmstad De norska fredskvinnor, som arrangerade Internationella människorättsmarschen i Israel och Palestina vid jul och nyårstid 2003 har fortsatt

Läs mer

Förslaget lanserades först vid Medvedevs första statsbesök. Medvedev och den nya europeiska säkerheten

Förslaget lanserades först vid Medvedevs första statsbesök. Medvedev och den nya europeiska säkerheten Medvedev och den nya europeiska säkerheten Sedan Dmitrij Medvedev blev president i maj 2008 har hans förslag om ett nytt europeiskt säkerhetsavtal blivit en central fråga i rysk utrikespolitik. Förslaget

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor ACP-UE/101.261/B 5.9.2012 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om utmaningar för EU och AVS-gruppen med avseende på den politiska och humanitära

Läs mer