Resursförbrukning: Utvecklingen av vårdtiden för prolapsoperationer år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resursförbrukning: Utvecklingen av vårdtiden för prolapsoperationer år 2006-2012"

Transkript

1 SPECIALRAPPORT PROLAPSKIRURGI Resursförbrukning: Utvecklingen av vårdtiden för prolapsoperationer år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig prolapsregistret REGISTRET UNDERSTÄLLT SFOG RAPPORTEN DISTRIBUERAD oktober 2013

2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattande resultat... 3 Konklusioner... 3 Förbättringsförslag för inte-benchmark-kliniker... 4 Hela registret... 5 Alla prolapsoperationer...5 Enkla och mera avancerade operationer...5 Kliniknivå... 6 Enkla operationer och benchmark Relation vårdtid enkla/mera avancerade operationer...7 Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden år Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarkklinik Länsnivå... 8 Enkla operationer och benchmark Enkla operationer 2009, (Benchmark/färg som 2012)...9 Relation vårdtid enkla/mera avancerade operationer...9 Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarklän Regionnivå Utveckling av vårdtiden (regionvis) Enkla operationer Enkla operationer 2009 (Benchmark/färg som 2012) Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarkregionen Jämförelse kort/lång vårdtid på kliniknivå år Författarens reflexioner Ordlista

3 Inledning Som ett led i resurskontrollen har Gynops prolapsregister sedan år 2006 regelbundet redovisat medelvårdtider (inkl dagkirurgi) för olika grupper av prolapsoperationer. Vi framlägger i denna specialrapport en sammanfattning av utvecklingen samt redovisar potentialen för effektivisering och besparing. Det är för oss mycket viktigt att göra syftet med denna rapport helt klar: Vi diskuterar inte kvaliteten av prolapsoperationerna; tvärtom visar vi i avsnittet: Jämförelse att det inte är någon skillnad i redovisade kvalitetsparametrar mellan de som har längre eller kortare vårdtid. Syftet är att diskutera smart organisation, smidig logistik och vettig resursförbrukning. Besparingspotential visar hur mycket organisatorisk och logistisk förbättring som är möjlig om man organiserar vårdflödet lika effektiv som benchmark. Vi har två parallellt arbetande gynekologiska kvalitetsregister i Sverige: GKR (ca 25 % av patienterna) och Gynop-registret (ca 75 % av patienterna). Alla data som registreras i GKR importeras fortlöpande till Gynops databas. Därför är det nu möjligt för oss att redovisa heltäckande nationella data för gynekologiska prolapsoperationer. I Gynop har vi data fr o m år 2006, från GKR har vi data fr o m år Detta betyder att resultaten från år representerar endast Gynop-data, för tiden visar vi GKR och Gynop-data sammanslaget. Operationer där både prolaps och inkontinens opererats i samma seans har exkluderats. Prolapsoperationer har många olika svårhetsgrader, från ett tekniskt enkelt dagkirurgiskt ingrepp till ett mer avancerat ingrepp med rekonstruktiva svårigheter, där förväntat resultat är osäkert. Svårhetsgraden har stor betydelse för slutresultatet. I denna rapport använder vi begreppet enkla operationer som innefattar patienter som genomgått främre/bakre plastik, cervixamputation eller perinealplastik (enbart eller i kombination, drygt 50 % av alla operationer). Patienter som opereras för lateralt cystocele är exkluderade. Detta är en jämförbar grupp med i princip likartade, tekniskt väldefinierade operationer som utförs rutinmässigt och det finns ingen medicinsk grund för någon signifikant spridning eller skillnad i resultaten. Vid denna selektion blir det möjligt att jämföra resultaten rakt av. Begreppet mera avancerade operationer täcker alla operationer med större svårhetsgrad än enkla operationer. Vid en vanlig svensk kvinnoklinik är fördelningen mellan enkla och mera avancerade operationer cirka 50/50. Med fokus på resursåtgång använder vi begreppet benchmark. Benchmark är ett anglosaxiskt begrepp, definierat av Oxford Dictionary som: something that can be measured and used as a standard that other things can be compared with 1 och är en av grundpelarna i kvalitetskontrollen av produktionsprocesser i hela världen. Benchmark är mycket mera dynamisk än golden standard, kvalitetsindikatorer eller liknande: man väljer själv sin benchmark och anger samtidig hur högt man har satt ribban för sig själv. Det finns ingen konsensus hur man ska välja benchmark i registersammanhang. Det finns en relativt spridd acceptans som även accepterats på Gynops användarmöten, att primärt definiera benchmark som genomsnitt av de bästa 25 % av kvinnoklinikerna, (kliniker med få patienter har exkluderats). Benchmark med kortast vårdtid är markerad med rött, med längst vårdtid angiven med blått. 1 Översättning till svenska: något som kan mätas och användas som standard, för att använda vid jämförelse. 2

4 Besparingspotentialen är beräknad på detta sätt: Möjlig besparing i vårddygn: (klinikens antal operationer X klinikens medelvårddygn) minus (klinikens antal operationer X benchmark medelvårdtid) Möjlig besparing i %: ( Möjlig besparing i vårddygn) som procentuell del av klinikens faktiska vårdtid. Vid beräkning av medelvårdtid räknas dagkirurgi (in och ut samma datum) som vårdtid=0. OBS: där visas inte alla kliniker på alla bilder: några kliniker har inte data från hela den redovisade perioden, kliniker med färre än 10 operationer av den redovisade typen har exkluderats. Sammanfattande resultat Under åren har alla kliniker i hela registret minskat vårdtiden och betydligt förbättrat patientflödet: för samtliga prolapsoperationer är minskningen i medel ca 60 % och för enkla operationer 72%. Det har utvecklats differentierad vårdhantering för enkla och mera avancerade operationer med en mellanskillnad på 0,5 dygn vårdtid vid alla regioner, län och de flesta kvinnoklinikerna. Alla kvinnokliniker minskar vårdtiden för enkla operationer, men skillnaderna mellan klinikerna är mycket stor under hela perioden. Kliniker med längst vårdtid behöver ca 22 ggr och medelkliniken ca 6 ggr så mycket vårdtid som benchmarkklinikerna. Alla län minskar vårdtiden för enkla operationer, men skillnaden mellan länen är mycket stor under hela perioden. De med längst vårdtid behöver 6-12 ggr så mycket vårdtid som länen med kortast vårdtid. Alla regioner minskar vårdtiden för enkla operationer, men skillnaden mellan regionerna är och förblir stor över tiden. De med längst vårdtid har 3-4 ggr så lång vårdtid som den med kortast för samma typ av operation. Alla regioner, län och kvinnokliniker som har kort vårdtid för enkla operationer har även kort vårdtid för mera avancerade operationer. De som har lång vårdtid för enkla operationer har även lång vårdtid för de mera avancerade. Det är ingen skillnad mellan kliniker med kort och lång vårdtid avseende andel läkarebedömda komplikationer, patientbedömd smärta efter operationen, patientens nöjdhet med vårdtiden eller patientens bedömning av förbättringsgraden 8 veckor efter operationen. Konklusioner Alla har minskat vårdtiden vid prolapskirurgi under undersökningsperioden ( ). De snabba klinikerna förblir snabbast och de långsamma förblir långsamma under hela perioden. Vi förändrar oss i grupper: beslut om vårdflöde är inte individuellt på kliniknivå utan vi gör som grannarna inom länet och länen följer länsgränserna inom regionen. Ambitionsnivån är tydligen närmiljön och inte de bästa klinikerna i landet. Skillnaden i vårdtiden har samma struktur som ägarskapet (länsvis och samarbetande län inom regionerna). Detta tyder på att politikernas olika styrmedel (som sjukhusägare) är en mycket viktig, sannolikt avgörande faktor i uppkomsten av påvisad förbättringspotential. Vi kan göra sjukhusvistelsen smidigare och lättare för patienterna och spara > 1000 vårddygn om vårdgivare och landstingspolitiker inte enbart tittar på närmiljön utan är villiga att lära av dem som är bäst i landet. 3

5 Förbättringsförslag för inte-benchmark-kliniker Golden standard, ackreditering, kvalitetsindikatorer och liknande kommer utifrån som något man måste leva upp till. Benchmark är något man måste välja själv och anger därmed samtidig hur högt man har satt ribban för sig själv. Kliniker som vill förbättra sig kan finna sig sin "egen" benchmark: en eller flera kliniker som är bättre än en själv, som man känner, har förtroende för, arbetar på samma villkor som och som man önskar jämföra sig med. Vårt förslag: kontakta en benchmarkklinik, gör ett studiebesök och se vad som man kan ta med hem. Det är trevligt och nyttig samtidig. Kontaktadresser till några kliniker: Eksjö: Hudiksvall: Jönköping: Linköping: Norrköping: Sundsvall: Värnamo: Västervik: Kliniker som ingår i återrapporten: Borås, Danderyd, Eksjö, Eskilstuna (Mälarsjukhuset-Kullbergska), Falun, Gyn Stockholm, Gällivare, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Lidköping, Linköping, Ljungby, Lund,, Lycksele, Malmö, Motala, Norrköping, Norrtälje, Sabbatsberg, Göteborg Sahlgrenska och Östra, Skellefteå, Skövde, Sophiahemmet, Sunderbyn, Sundsvall, Södersjukhuset, Trollhättan, Umeå, Örebro universitetssjukhuset (USÖ), Varberg, Visby, Värnamo, Västervik, Västerås, Västra Frölunda, Växjö, Ystad, Örnsköldsvik och Östersund. 4

6 Hela registret Alla prolapsoperationer Hela registret Enkla och mera avancerade operationer Medelvårdtiden för alla prolapsoperationer har minskat med 60 % för åren : Vårdtiden för enkla operationer minskade med 72 % (1,19 0,33), vårdtiden för mera avancerade operationer reduceras samtidig. Skillnaden i vårdtid mellan enkla och mera avancerade operationer är konstant omkring 0,5 dygn. I bilden visas linjära tendenslinjer. Spridningen mellan olika vårdenheter har dock varit enorm under alla åren ( ) som vi har redovisat dessa resultat. 5

7 Kliniknivå Enkla operationer och benchmark 2012 Benchmark för 2012 är Hudiksvall, Sundsvall, Kungsbacka, Gyn Stockholm, Linköping, Västra Frölunda, Lund, Skellefteå, Sophiahemmet, Eksjö, Norrköping, Mora och Proxima Motala, en lagom blandning av universitets, läns- och specialkliniker som avspeglar svensk verklighet ganska bra. Dagkirurgiska ingrepp har angetts som vårdtid = 0. Kliniker med färre än 10 operationer har exkluderats. På klinknivå ser man en enorm skillnad i vårdtiderna för samma operation: benchmark/medelklinik = faktor 4,5; benchmark/ 25 % kliniker med längst vårdtid = faktor 9,5. Det finns ingen medicinsk grund till detta. 6

8 Kliniknivå Relation vårdtid enkla/mera avancerade operationer I medel ökar vårdtiden med 0,5 dygn för mera avancerade operationer. Danderyd har samma vårdtid för enkla och mer avancerade. Södertälje och Ystad har längre vårdtider för enkla än för mer avancerade operationer. Kliniknivå Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden år Detta är ett modifierat aktiediagram som visar förändringen i vårdtiden : längst och kortas vårdtid under perioden, den röda vågräta linjen visar vårdtiden för år De allra flesta har minskat vårdtiden men de flesta snabbaste har varit snabbast och de flesta långsamma förblev långsam i hela perioden. Vi har samma bild i Gynop-registret i perioden men vill hellre visa tiden som representerar hela landet. 7

9 Kliniknivå Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarkklinik 2012 De 13 benchmarkkliniker har tillsammans gjort 993 enkla operationer med en medelvårdtid på 0,135 dygn. Vid samma organisation av vårdflödet som benchmarkklinikerna kan övriga kliniker spara en stor del av den använda vårdtiden. Vi visar här besparingspotentialen för kliniker med 50 % längst vårdtid. Även om vårdtiderna är korta så svarar den potentiella besparingen för mer än vårddygn. Länsnivå Enkla operationer och benchmark

10 Länsnivå Enkla operationer 2009, (Benchmark/färg som 2012) År 2012 är Gävleborg, Västernorrland, Östergötland, Dalarna och Värmland benchmark (25 % bästa län) med en medelvårdtid på 0,19 dygn och Västmanland, Gotland, Örebro, Blekinge och Västra Götaland som sämsta 25 % län. Om man ser på fördelningen år 2009 ser man att de län som var snabba år 2012 redan år 2009 haft kort vårdtid och de län med längre vårdtid redan då har haft längre vårdtid (vi saknar data för Värmland och Blekinge för år 2009). Länsnivå Relation vårdtid enkla/mera avancerade operationer Samma resultat som vid stratifiering i kvinnoklinik: Samma län har kortast/längst vårdtid för båda enkla och mera avancerade operationer i perioden. Linjär tendenslinje infogad i bilden. 9

11 Länsnivå Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden Detta är ett modifierat aktiediagram på samma sätt som vid kliniknivå, den röda vågräta linjen visar vårdtiden Alla län har minskat vårdtiden, men skillnaden mellan länen är tämligen konstant genom perioden Länsnivå Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarklän 2012 Gävleborg, Västernorrland, Östergötland, Dalarna och Värmland är benchmark. Om man antar att övriga län blir lika effektiva i patientlogistiken som de fem benchmarklänen, kan de spara mellan 38 % och 88 % av vårdtiden för enkla operationer (antalet enkla operationer svarar till hälften av prolapsoperationerna). 10

12 Regionnivå Utveckling av vårdtiden (regionvis) Alla diagram har samma förklaring som Stockholm-Gotland. I bilden är infogat linjära tendenslinjer för att visa utvecklingen mera tydligt. De flesta regioner har tydlig, konstant skillnad i vårdtiden (differentierade vårdlinjer) för enkla och avancerade operationer. Uppsala-Örebro har i 2006 haft längre vårdtid för enkla än för mer avancerade operationer och Stockholm-Gotland har i 2009 samma vårdtid för alla, men både regionerna utvecklar med tiden samma skillnad på 0,5 dygn vårdtid mellan enkla och mera avancerade operationer som övriga landet. 11

13 Regionnivå Enkla operationer 2012 Enkla operationer 2009 (Benchmark/färg som 2012) Stratifiering av vårdtiden på regionnivå visar att de regioner som har kort vårdtid för enkla operationer i 2012 har redan i 2009 haft kort vårdtid. Uppsala-Örebro har förbättrat sitt vårdflöde väsentligt, endast Västra sjukvårdsregionen är atypisk med sin relativa försämring (vi antar att remissvolym av enkla operationer tvärs över regiongränser är statistiskt/epidemiologiskt utan betydelse). Konfidensintervallen (95 % CI) tyder på att det är skillnad i vårdtid. 12

14 Regionnivå Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden Detta är ett modifierat aktiediagram på samma sätt som vid KK och länsnivå. Alla regioner har haft längst vårdtid år 2009 och minskat vårdtiden kontinuerligt men skillnaden mellan regionerna är tämligen konstant genom perioden Regionnivå Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarkregionen 2012 Enkla operationer är en jämförbar grupp och det finns ingen medicinsk grund för någon signifikant spridning eller skillnad i vårdtiden. Enkla operationer utgör ca 50% av alla prolapsoperationer. Sydöstra sjukvårdsregion är benchmark. Om man antar att övriga regioner blir lika effektiva i organisation och patientlogistiken som Sydöstra regionen, kan Västra regionen spara 69 %, Stockholm 58 %, Norra regionen 47 %, Södra regionen 58 % och Örebro-Uppsala 34% av vårdtiden för enkla operationer. 13

15 Jämförelse kort/lång vårdtid på kliniknivå år Läkarbedömd komplikation Andel patienter med komplikationsfritt förlopp Flera patienter med kort vårdtid rapporterar att förloppet hemma har varit komplikationsfritt. Antal dygn med smärtstillande efter op. Andel patienter som är nöjda med vårdtiden CI 95% tyder på att snabbt mobiliserade patienter med kort vårdtid har lite mindre ont hemma. Andel patienter som känner sig (mycket) förbättrad 8 veckor efter op. Det är ingen skillnad mellan kliniker med kort och lång vårdtid angående: andel komplikationer (båda läkarebedömd och patientrapporterad) smärtor efter operationen (mätt som patientrapporterad analgetikaförbrukning) patienternas nöjdhet med vårdtiden patientens bedömning av förbättringsgraden 8 veckor efter operationen Vi kan inte konstatera någon fördel med långa vårdtider, varken för vården eller för patienterna, och ingen grund till att hålla patienterna på lasarettet i onödan. 14

16 Författarens reflexioner Vi i prolapsregistret är mycket stolta av denna vårdtidsredovisning, även om den är lite lång, lite komplicerad och kanske också lite tidskrävande att studera, därför visar vi Sammanfattande resultat i början av rapporten. Vi har i flera år rapporterat om vårdtiden för prolapsoperationer. Vid registrets användarmöte den 9:e november 2012 presenterade vi en sammanfattande analys av vårdtidens utveckling. Användarna på flera kliniker önskade då att vi skulle utarbeta denna specialrapport med öppen och rak redovisning av vårdrutinerna över tid. Utvecklingen av kvalitetsredovisningar i Sverige (exemplifierat av Gynops rapportering) är enorm: i registrets början anonymiserads resultaten! Vi var rädd för att det skulle vara kränkande och därmed skada kvalitetsarbetet om man visste vem som var bra och vem som inte var så bra på en bestämd sak. Vi önskar alla att göra rätt och vara bäst, men har lärt med tiden att alla är emellanåt bra eller mindre bra på något ingen är alltid bäst eller sämst på allt vi kan bäst lära av varandra om vi redovisar öppet för varandra. Denna aspekt visas också i denna rapport: alla ha blivit väsentligen bättre på vårdflödet för prolapsoperationer de senaste sju åren, men några kom lite längre än andra. Och det finns förbättringsmöjligheter: att vi lär av de bästa bland oss. Det är inte osannolik att i nästa kvalitetsrapport med ett annat ämne blir dagens benchmark de som har förbättringspotential... Sverige är efter min kunskap de enda land med så mycket ömsesidig förtroende och respekt mellan kollegorna att man vågar redovisa känsliga resultat öppet, detta ger oss ett försprång i kvalitetsarbetet som vi kan vara stolta över. Jag hoppas att du som har läst denna rapport inte tvekar att skicka dina kommentarer, kritik eller förbättringsförslag. Jag är tacksam för alla reaktioner och anser kritik som en viktig och välkommen hjälp: ros blir man glad av, kritik kan man bli bättre av. Emil Nüssler ansvarig för prolapsregistret 15

17 Ordlista Ord Ackreditering Analgetika Benchmark Cervixamputation Cystocele Dagkirurgi Enkla prolapsoperationer Främre/bakre plastik Konfidensintervall (CI 95%) Konsensus Mera avancerade prolapsoperationer Perinealplastik Prolaps PROM Proportion Stratifiering Vårddygn Beskrivning Ackreditering är ett formellt godkännande att någon har kunskapen och rutinerna att utföra ett särskilt uppdrag. Smärtstillande läkemedel Bra eller önskvärt resultat som blir mål/förebild för andra Att livmodertappen opereras bort Att urinblåsan buktar in i främre vaginalväggen Dagkirurgisk operation innebär att man kommer in till sjukhuset på morgonen, opereras och åker hem samma dag. I denna rapport används uttrycket för att visa de patienter som har genomgått en traditionell prolapsoperation av slidans framvägg (urinblåsan), slidans bakre vägg (ändtarmen/mellangården) eller livmodertappen ensam eller i kombination (alltså en relativ enkelt, standardiserad och jämförbar operation, dryg 50 % av alla prolapsoperationer). Främre plastik utförs om framfallet utgår från urinblåsan och bakre om framfallet utgår från ändtarmen Det sanna värdet av resultatet ligger med 95% säkerhet inom det rapporterade CI-intervallet Samstämmighet som uppnås inom en grupp med skilda åsikter Alla prolapsoperationer som är av mera komplicerad eller omfångsrik än enkla operationer (ca 45-50% av alla prolapsoperationer) Operation i området mellan ändtarms- och slidöppningen Framfall Engelska: Patient Reported Outcome Measurement, patientrapporterad mått, resultat enlig patientens (och inte nödvändigtvis läkarens) uppfattning Andel angivet som del mellan 0 och 1. T. ex. är en proportion av 0,3 detsamma som 30%. Uppdelning av en målgrupp i olika undergrupper I Gynop-registret beräknas antalet vårddygn från operationsdagen. Går patienten hem samma dag som hon opererats är antalet vårddygn = 0. 16

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010 PROLAPSRAPPORT 2011 Rapport över produktionen år Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade till Gynop-registret och GKR under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare:

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Kvalitetsuppföljning inom gynekologi. Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping

Kvalitetsuppföljning inom gynekologi. Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping Kvalitetsuppföljning inom gynekologi Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping Jävsdeklaration Eva Uustal Advisory board Astellas, Pfizer Arvoderad föreläsare Medtronic, Allergan Johan Skoglund inget

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313

Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svenska intensivvårdsregistret - SIR Sigtuna Dag Ström - 090313 Svensk sjukvård i världsklass Finland Spanien Sverige ~180 miljarder årligen Hur ofta inträffar vårdskador? USA 3,2 5,4% Australien 10,6

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013

Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Infektionsläkarföreningens vårmöte 2013 Nationella kvalitetsregistret InfCareHIV Veronica Svedhem-Johansson Överläkare Registeransvarig Karolinska Universitets Sjukhuset Registerhållare Demografi InfCareHIV

Läs mer

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER

TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 2007 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER TEMAGRANSKNING AV KONKURSFÖRVALTARARVODEN 27 TILLSYNSMYNDIGHETEN I KONKURSER INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning/Reflektioner 1. Inledning 2. Totalarvoden 2.1 Medianarvode 2.2 Medianarvode storstad/övriga

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012

Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Beskrivning av kvalitetsparametrar inom gynekologin i Sydöstra sjukvårdsregionen 2012 Innehållsförteckning Beskrivning av kvalitetsparametrar... 1 Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Deltagare:...

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader

Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ø Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Ø Vårdrelaterade infektioner uppskattas årligen orsaka ca 750 000 extra vårddagar

Läs mer

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke

Fem årliga rapporter från Riks- Stroke Fem årliga rapporter från Akutskede + 3- månadersuppföljning 1- årsuppföljning TIA (enbart webbpublikation) Anhörigas situation (fr o m i år) Rapport anpassad till patienter och anhöriga Årsrapporten:

Läs mer

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand

Kiruna. Gällivare. Piteå Storuman. Skellefteå Lycksele. Tåsjö Vännäs Umeå. Örnsköldsvik. Östersund Sollefteå. Härnösand Appendix II kartor Karta 1. Teracom Kiruna Gällivare Pajala Överkalix Kalix Arvidsjaur Älvsbyn Luleå Piteå Storuman Skellefteå Lycksele Tåsjö Vännäs Umeå Åre 34 Mbit/s Östersund Sollefteå Örnsköldsvik

Läs mer

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren

Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen. Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Endokardit och sepsisregistret- Vad har vi lärt oss? Når vi målen Maria Werner SILFs styrelse och Infektionsregistren Antal registrerade 2014(noterat 2015-04-22). Det saknas registreringar från Danderyd,

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2013 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2013 5 Obstetrisk verksamhet 6 2013:21 Erbjuds

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby

Allergologi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2015 veckor-2016 Kommentarer/Krav Ljungby Torsby Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11).

Influensarapport för vecka 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget vecka 44 (27/10-2/11). rapport för 44, 2014 Denna rapport publicerades den 6 november 2014 och redovisar influensaläget 44 (27/10-2/11). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om indelningen av den operativa verksamheten; Konsoliderad version Konsoliderad version senast ändrad genom ÅFS 2014:17. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel

Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel 99-10-29 Till samtliga medlemmar i Svensk Barnkardiologisk Förening Angående förebyggande tandvård för barn med hjärtfel Vi barnkardiologer har på senare tid uppmärksammats på att tandhälsan hos barn med

Läs mer

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012

Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 Innehållsförteckning Summarisk rapport för verksamhetsåret 2012 1 Innehållsförteckning 2 Inledning 5 Verksamhetsåret 2012 5 Obstetrisk verksamhet 6 2012:22 Erbjuds

Läs mer

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister Bilaga till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011 Bilaga 2 Täckningsgradsjämförelser mellan hälsodataregistren vid Socialstyrelsen och Nationella Kvalitetsregister

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky

Sveriges Kommuner och Landsting. Felix Krause Sonja Pagrotsky Sveriges Kommuner och Landsting Felix Krause Sonja Pagrotsky Agenda Uppvärmning Intressebevakning 2014 års nyckeltal Aktuella projekt Uppvärmning SKL:s organisation Vad heter SKL:s ordförande och vd? Landsting

Läs mer

SPECIALRAPPORT PROLAPSKIRURGI

SPECIALRAPPORT PROLAPSKIRURGI SPECIALRAPPORT PROLAPSKIRURGI Implantat vid primäroperation av cystocele? Operation av cystocele och användning av implantat i Sverige år 2006 2014 FRÅN GYNOP REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Emil

Läs mer

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd

Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Exempel på organisering av psykosocialt krisstöd Åklagarmyndigheten har med stöd av bidrag från Satsa friskt byggt upp en organisation för psykosocialt omhändertagande vid hot och våld. Åklagarmyndigheten

Läs mer

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar

Var fjärde domstol använder inte rättstolkar 1(6) Pressmeddelade den 23 februari 2011 Var fjärde domstol använder inte rättstolkar Var fjärde domstol i Sverige, 25 procent, ställer inte krav på att rättstolkar anlitas när de köper tolktjänster. Det

Läs mer

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010-

Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Nedlagda myndighetsarbetsplatser 2010- Alvesta Arvidsjaur Statens fastighetsverk Arvika Boden Boden Borgholm Borås Båstad Dorotea Eksjö Eksjö Eskilstuna Eskilstuna Falkenberg Falköping Falun CSN Falun

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen?

Klaga på vården. Tycker du att du har fått fel vård eller behandling? Är du inte nöjd med den förklaring du får av vårdpersonalen? 2013-08-16 1(9) Klaga på vården Om du har klagomål på vården kan du både som patient och närstående framföra dina synpunkter. På så sätt bidrar du till att göra vården säkrare. Det finns flera instanser

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Marie Källman 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI

Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Samarbete mellan Svensk Bowling och ICA MAXI Lördagar vecka 9, 10 och 11 kommer SBHF och Svenska Bowlingförbundet att ha ett samarbete med ICA Maxi-butiker runtom i Sverige. Samarbetet är ett unikt tillfälle

Läs mer

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA VÄLKOMMEN TILL Dahl Kyla VÄLKOMMEN TILL DAHL KYLA Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS. Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från projekt,

Läs mer

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län

Kommuner som har svarat nej på frågan, sorterade efter län Dalarnas län Borlänge Nej, men till färre än hälften. Gotlands län Fr.1 Räknar kommunen med att i början av 2009 (februari-mars) kunna tillhandahålla plats i förskola eller familjedaghem till barn om föräldrarna anmäler behov i nvember 2008? Kommuner som har svarat nej

Läs mer

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige)

Årsrapport 2008 2008-12-01. BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapport 2008 BORIS (BarnObesitasRegister I Sverige) Årsrapporten avser registreringar t o m juni 2008. Förändringar som beskrivs nedan är således jämförelser med föregående rapport som avsåg tiden dessförinnan,

Läs mer

Södra Kustvägen 78, Bureå

Södra Kustvägen 78, Bureå Dragstångsdepå Kompletta dragstänger i lager De flesta modeller och varianter. Specialutbildade mekaniker DSS - Dragstångsservice Arbetar med centraliserat lager Komplett dragstång framme på några timmar

Läs mer

Fortsatt framgång för IWutbildningen

Fortsatt framgång för IWutbildningen Fortsatt framgång för IWutbildningen IW-läget i Sverige Gymnasiestatistik Vi måste hjälpas åt att sprida kunskapen om IW till företagen! Pia Borg/Lars Johansson, Svetskommissionen Svetslärarmötet 15-16

Läs mer

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter

Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Tillgång till grönytor/grönområden i och omkring tätorter Statistik från satellit Storstadsnatur Konferens om grönstruktur och landskap i Stockholmsregionen Tisdagen den 4 maj 2010 Marianne.Eriksson@scb.se

Läs mer

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD

Installationsguide. Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD. HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Installationsguide Allt du behöver veta för att koppla in din Digitalbox med HD HUMAX CXHD-6000C Digitalbox med HD Grattis till ett bra val! Så snart du har installerat utrustningen är det bara att börja

Läs mer

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2

Lunarstorm Del 1 Del 1 Del 2 Del 2 Dagspress DN, SvD, GP, Sydsvenskan DN, SvD, GP, Sydsvenskan Vecka 33 34 35 36 37 Dag Format Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr Lö Sö Må Ti Ons Tor Fr

Läs mer

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus

Danderyds sjukhus Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge Karolinska Universitetssjukhuset Solna Södertälje sjukhus Värdebaserad uppföljning av förlossningsvård analys från framtagande av nya uppföljningssystem. Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.

Läs mer

Ansökningar om att starta fristående skola

Ansökningar om att starta fristående skola Ansökningar om att starta fristående skola ansökningsomgång 2012 30-2012:1608 2 (20) Sammanfattning Skolinspektionen har fått in 364 ansökningar om att starta fristående skola höstterminen 2013. Antalet

Läs mer

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING

PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING FRÅN TILLBEHÖR TILL HELHETSLÖSNINGAR AUDIO VIDEO UTRUSTNING PRESENTATION AUDIO VIDEO UTRUSTNING - KONFERENSPAKET - PROJEKTORER - PLATTA SKÄRMAR - STYRSYSTEM - LJUDLÖSNINGAR - INTERAKTIVA SKRIVTAVLOR - AV-INREDNINGAR - TELEFONKONFERENS - VIDEOKONFERENS AUDIO VIDEO

Läs mer

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013

PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 PRISSTUDIE AV ETT TYPISKT KONTORSHUS ÅR 2013 EN RESULTATSAMMANFATTNING FÖRORD Detta är en sammanfattning av rapporten Prisstudie av ett typhus för kontor år 2013. Den fullständiga rapporten är framtagen

Läs mer

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås

Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås SJUKHUS KONTAKTPERSON MAILADRESS ADRESS TELEFON NUMMER Impl. Kont -roll Allingsås BMA Marie Corin marie.corin@vgregion.se Klin Fys lab Allingsås Lasarett 441 82 Allingsås 0322-22 60 00 Arvika Birgitta

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014

CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 CITYKLIMATET ALINGSÅS 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR PÅ:

Läs mer

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos

Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Prisutdelning i årets Miljöfordonsdiagnos Störst förändring andel miljöfordon Högst andel Miljöfordon Namn Förändring Namn Andel Miljöfordon Andel Miljöfordon 1 STOCKHOLMS STAD 92,9 1 YDRE KOMMUN 66,4

Läs mer

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010

SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 SWEDIABKIDS, hjälp i förbättringsarbete Resultat 2010 Ulf Samuelsson HbA1c, mmol/mol HbA1c år 2010 för pojkar resp.flickor med insulinbehov >0,5 E/kg 75 70 65 60 Flickor Pojkar 55 50 1 2 3 4 5 6 7

Läs mer

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12).

Influensarapport för vecka 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget vecka 49 (1-7/12). rapport för 49, 2014 Denna rapport publicerades den 11 december 2014 och redovisar influensaläget 49 (1-7/12). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb

Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb Namn URL adress E-mail adress Alingsås Judoklubb www.alingsasjudo.org sonny.dahl@alingsas.se Arboga Judoklubb www.idrottonline.se/arboga/arbogajk-judo 0589.14302@telia.com Bodens Bushido Center www.bodenbushido.se

Läs mer

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014

CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 CITYKLIMATET FALKENBERG 2014 SYFTE Att ekonomiskt beskriva hur detaljhandel och annan servicenäring utvecklas i våra stadskärnor Rapporten är framtagen av WSP i samarbete med Fastighetsägarna GER SVAR

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2015-03-27 Boindex sjönk till 131,6 fjärde kvartalet 2014 Ökade småhuspriser förklarar nedgången Boindex uppgick till 131,6 fjärde kvartalet förra

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER!

SANITETSKAMPANJ. 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! SANITETSKAMPANJ 15 september - 3 oktober 2014 VI ÖPPNAR DÖRREN FÖR BRA AFFÄRER! Tillgänglighet utgör tillsammans med tillförlitlighet och kompetens ledorden för Dahl. Tillgänglighet är också temat för

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2014-12-12 Boindex sjönk till 132,5 tredje kvartalet 2014 Ökade amorteringskrav förklarar nedgången Boindex uppgick till 132,5 tredje kvartalet

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Auktoriserade Serviceverkstäder för VM Pumpar AB

Auktoriserade Serviceverkstäder för VM Pumpar AB Borlänge Pumptech Dalarna AB Cirkelgatan 18 781 72 BORLÄNGE Tel.nr 0703-18 86 28 www.pumptech.se info@pumptech.se Borås Borås Elmotor& Drivteknik AB Stenbocksgatan 20 506 34 BORÅS Tel.nr 033-14 13 30 Fax.nr

Läs mer

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER

Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Jämförelse av kostnader och verksamhet på sjukhuskliniker 2012 JÄMFÖRELSE MED HJÄLP AV TOTALKOSTNADSBOKSLUT OCH PATIENTUPPGIFTER Förord I denna rapport jämförs de svenska sjukhusens kostnader och verksamhet

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Saflok - En enkel och säker konstruktion

Saflok - En enkel och säker konstruktion SAFLOK Hydroscands Saflok, camlock-koppling, har självlåsande armar för högsta säkerhet. Kopplingen har en enkel och robust konstruktion där låsarmen har en extra spärr vilket gör att den inte kan öppnas

Läs mer

Ett gemensamt höjdsystem

Ett gemensamt höjdsystem Ett gemensamt höjdsystem Lars E. Engberg Geodesienheten Lantmäteriet Lars.Engberg@lm.se RH 2000 En del av Europas höjdsystem EVRS Stark relation till EVRF 2007 RH2000 är ett certifierat system enligt INSPIRE-direktivet,

Läs mer

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson

BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson E.ON Gas Sverige AB BiMe trucks och andra satsningar på biogas Roland Nilsson Lite siffror om E.ON Gas Runt 100 anställda i bolaget. 25 000 kunder. 1.3 miljarder kronor i omsättning. Fordonsgasaffären

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Media Monitor Report April 2012

Media Monitor Report April 2012 Utskriftsdatum: 2012-05-01 Arkivet för Ufo-Forskning Media Monitor Report April 2012 Innehållsförteckning Rubrik Sida Media Monitor Report 2 Statistik per medietyp - Table 3 Statistik per medietyp - Grafisk

Läs mer

Hur stor är risken för omoperation (recidiv) i förhållande till tiden efter den primära bråckoperationen?

Hur stor är risken för omoperation (recidiv) i förhållande till tiden efter den primära bråckoperationen? Blekingesjukhus Karlshamn och Karlskrona - Klinikrapport 2013 Blekingesjh Figur 15: Hur stor är risken för omoperation (recidiv) i förhållande till tiden efter primär bråckoperation för Blekingesjukhus

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24

Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex Speglar hur väl hushållen har råd med sina husköp 2011-11-24 Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet 2011 lägre räntor och småhuspriser stärker husköpkraften Boindex steg till 118,3 tredje kvartalet,

Läs mer