Resursförbrukning: Utvecklingen av vårdtiden för prolapsoperationer år

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resursförbrukning: Utvecklingen av vårdtiden för prolapsoperationer år 2006-2012"

Transkript

1 SPECIALRAPPORT PROLAPSKIRURGI Resursförbrukning: Utvecklingen av vårdtiden för prolapsoperationer år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig prolapsregistret REGISTRET UNDERSTÄLLT SFOG RAPPORTEN DISTRIBUERAD oktober 2013

2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattande resultat... 3 Konklusioner... 3 Förbättringsförslag för inte-benchmark-kliniker... 4 Hela registret... 5 Alla prolapsoperationer...5 Enkla och mera avancerade operationer...5 Kliniknivå... 6 Enkla operationer och benchmark Relation vårdtid enkla/mera avancerade operationer...7 Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden år Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarkklinik Länsnivå... 8 Enkla operationer och benchmark Enkla operationer 2009, (Benchmark/färg som 2012)...9 Relation vårdtid enkla/mera avancerade operationer...9 Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarklän Regionnivå Utveckling av vårdtiden (regionvis) Enkla operationer Enkla operationer 2009 (Benchmark/färg som 2012) Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarkregionen Jämförelse kort/lång vårdtid på kliniknivå år Författarens reflexioner Ordlista

3 Inledning Som ett led i resurskontrollen har Gynops prolapsregister sedan år 2006 regelbundet redovisat medelvårdtider (inkl dagkirurgi) för olika grupper av prolapsoperationer. Vi framlägger i denna specialrapport en sammanfattning av utvecklingen samt redovisar potentialen för effektivisering och besparing. Det är för oss mycket viktigt att göra syftet med denna rapport helt klar: Vi diskuterar inte kvaliteten av prolapsoperationerna; tvärtom visar vi i avsnittet: Jämförelse att det inte är någon skillnad i redovisade kvalitetsparametrar mellan de som har längre eller kortare vårdtid. Syftet är att diskutera smart organisation, smidig logistik och vettig resursförbrukning. Besparingspotential visar hur mycket organisatorisk och logistisk förbättring som är möjlig om man organiserar vårdflödet lika effektiv som benchmark. Vi har två parallellt arbetande gynekologiska kvalitetsregister i Sverige: GKR (ca 25 % av patienterna) och Gynop-registret (ca 75 % av patienterna). Alla data som registreras i GKR importeras fortlöpande till Gynops databas. Därför är det nu möjligt för oss att redovisa heltäckande nationella data för gynekologiska prolapsoperationer. I Gynop har vi data fr o m år 2006, från GKR har vi data fr o m år Detta betyder att resultaten från år representerar endast Gynop-data, för tiden visar vi GKR och Gynop-data sammanslaget. Operationer där både prolaps och inkontinens opererats i samma seans har exkluderats. Prolapsoperationer har många olika svårhetsgrader, från ett tekniskt enkelt dagkirurgiskt ingrepp till ett mer avancerat ingrepp med rekonstruktiva svårigheter, där förväntat resultat är osäkert. Svårhetsgraden har stor betydelse för slutresultatet. I denna rapport använder vi begreppet enkla operationer som innefattar patienter som genomgått främre/bakre plastik, cervixamputation eller perinealplastik (enbart eller i kombination, drygt 50 % av alla operationer). Patienter som opereras för lateralt cystocele är exkluderade. Detta är en jämförbar grupp med i princip likartade, tekniskt väldefinierade operationer som utförs rutinmässigt och det finns ingen medicinsk grund för någon signifikant spridning eller skillnad i resultaten. Vid denna selektion blir det möjligt att jämföra resultaten rakt av. Begreppet mera avancerade operationer täcker alla operationer med större svårhetsgrad än enkla operationer. Vid en vanlig svensk kvinnoklinik är fördelningen mellan enkla och mera avancerade operationer cirka 50/50. Med fokus på resursåtgång använder vi begreppet benchmark. Benchmark är ett anglosaxiskt begrepp, definierat av Oxford Dictionary som: something that can be measured and used as a standard that other things can be compared with 1 och är en av grundpelarna i kvalitetskontrollen av produktionsprocesser i hela världen. Benchmark är mycket mera dynamisk än golden standard, kvalitetsindikatorer eller liknande: man väljer själv sin benchmark och anger samtidig hur högt man har satt ribban för sig själv. Det finns ingen konsensus hur man ska välja benchmark i registersammanhang. Det finns en relativt spridd acceptans som även accepterats på Gynops användarmöten, att primärt definiera benchmark som genomsnitt av de bästa 25 % av kvinnoklinikerna, (kliniker med få patienter har exkluderats). Benchmark med kortast vårdtid är markerad med rött, med längst vårdtid angiven med blått. 1 Översättning till svenska: något som kan mätas och användas som standard, för att använda vid jämförelse. 2

4 Besparingspotentialen är beräknad på detta sätt: Möjlig besparing i vårddygn: (klinikens antal operationer X klinikens medelvårddygn) minus (klinikens antal operationer X benchmark medelvårdtid) Möjlig besparing i %: ( Möjlig besparing i vårddygn) som procentuell del av klinikens faktiska vårdtid. Vid beräkning av medelvårdtid räknas dagkirurgi (in och ut samma datum) som vårdtid=0. OBS: där visas inte alla kliniker på alla bilder: några kliniker har inte data från hela den redovisade perioden, kliniker med färre än 10 operationer av den redovisade typen har exkluderats. Sammanfattande resultat Under åren har alla kliniker i hela registret minskat vårdtiden och betydligt förbättrat patientflödet: för samtliga prolapsoperationer är minskningen i medel ca 60 % och för enkla operationer 72%. Det har utvecklats differentierad vårdhantering för enkla och mera avancerade operationer med en mellanskillnad på 0,5 dygn vårdtid vid alla regioner, län och de flesta kvinnoklinikerna. Alla kvinnokliniker minskar vårdtiden för enkla operationer, men skillnaderna mellan klinikerna är mycket stor under hela perioden. Kliniker med längst vårdtid behöver ca 22 ggr och medelkliniken ca 6 ggr så mycket vårdtid som benchmarkklinikerna. Alla län minskar vårdtiden för enkla operationer, men skillnaden mellan länen är mycket stor under hela perioden. De med längst vårdtid behöver 6-12 ggr så mycket vårdtid som länen med kortast vårdtid. Alla regioner minskar vårdtiden för enkla operationer, men skillnaden mellan regionerna är och förblir stor över tiden. De med längst vårdtid har 3-4 ggr så lång vårdtid som den med kortast för samma typ av operation. Alla regioner, län och kvinnokliniker som har kort vårdtid för enkla operationer har även kort vårdtid för mera avancerade operationer. De som har lång vårdtid för enkla operationer har även lång vårdtid för de mera avancerade. Det är ingen skillnad mellan kliniker med kort och lång vårdtid avseende andel läkarebedömda komplikationer, patientbedömd smärta efter operationen, patientens nöjdhet med vårdtiden eller patientens bedömning av förbättringsgraden 8 veckor efter operationen. Konklusioner Alla har minskat vårdtiden vid prolapskirurgi under undersökningsperioden ( ). De snabba klinikerna förblir snabbast och de långsamma förblir långsamma under hela perioden. Vi förändrar oss i grupper: beslut om vårdflöde är inte individuellt på kliniknivå utan vi gör som grannarna inom länet och länen följer länsgränserna inom regionen. Ambitionsnivån är tydligen närmiljön och inte de bästa klinikerna i landet. Skillnaden i vårdtiden har samma struktur som ägarskapet (länsvis och samarbetande län inom regionerna). Detta tyder på att politikernas olika styrmedel (som sjukhusägare) är en mycket viktig, sannolikt avgörande faktor i uppkomsten av påvisad förbättringspotential. Vi kan göra sjukhusvistelsen smidigare och lättare för patienterna och spara > 1000 vårddygn om vårdgivare och landstingspolitiker inte enbart tittar på närmiljön utan är villiga att lära av dem som är bäst i landet. 3

5 Förbättringsförslag för inte-benchmark-kliniker Golden standard, ackreditering, kvalitetsindikatorer och liknande kommer utifrån som något man måste leva upp till. Benchmark är något man måste välja själv och anger därmed samtidig hur högt man har satt ribban för sig själv. Kliniker som vill förbättra sig kan finna sig sin "egen" benchmark: en eller flera kliniker som är bättre än en själv, som man känner, har förtroende för, arbetar på samma villkor som och som man önskar jämföra sig med. Vårt förslag: kontakta en benchmarkklinik, gör ett studiebesök och se vad som man kan ta med hem. Det är trevligt och nyttig samtidig. Kontaktadresser till några kliniker: Eksjö: Hudiksvall: Jönköping: Linköping: Norrköping: Sundsvall: Värnamo: Västervik: Kliniker som ingår i återrapporten: Borås, Danderyd, Eksjö, Eskilstuna (Mälarsjukhuset-Kullbergska), Falun, Gyn Stockholm, Gällivare, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Lidköping, Linköping, Ljungby, Lund,, Lycksele, Malmö, Motala, Norrköping, Norrtälje, Sabbatsberg, Göteborg Sahlgrenska och Östra, Skellefteå, Skövde, Sophiahemmet, Sunderbyn, Sundsvall, Södersjukhuset, Trollhättan, Umeå, Örebro universitetssjukhuset (USÖ), Varberg, Visby, Värnamo, Västervik, Västerås, Västra Frölunda, Växjö, Ystad, Örnsköldsvik och Östersund. 4

6 Hela registret Alla prolapsoperationer Hela registret Enkla och mera avancerade operationer Medelvårdtiden för alla prolapsoperationer har minskat med 60 % för åren : Vårdtiden för enkla operationer minskade med 72 % (1,19 0,33), vårdtiden för mera avancerade operationer reduceras samtidig. Skillnaden i vårdtid mellan enkla och mera avancerade operationer är konstant omkring 0,5 dygn. I bilden visas linjära tendenslinjer. Spridningen mellan olika vårdenheter har dock varit enorm under alla åren ( ) som vi har redovisat dessa resultat. 5

7 Kliniknivå Enkla operationer och benchmark 2012 Benchmark för 2012 är Hudiksvall, Sundsvall, Kungsbacka, Gyn Stockholm, Linköping, Västra Frölunda, Lund, Skellefteå, Sophiahemmet, Eksjö, Norrköping, Mora och Proxima Motala, en lagom blandning av universitets, läns- och specialkliniker som avspeglar svensk verklighet ganska bra. Dagkirurgiska ingrepp har angetts som vårdtid = 0. Kliniker med färre än 10 operationer har exkluderats. På klinknivå ser man en enorm skillnad i vårdtiderna för samma operation: benchmark/medelklinik = faktor 4,5; benchmark/ 25 % kliniker med längst vårdtid = faktor 9,5. Det finns ingen medicinsk grund till detta. 6

8 Kliniknivå Relation vårdtid enkla/mera avancerade operationer I medel ökar vårdtiden med 0,5 dygn för mera avancerade operationer. Danderyd har samma vårdtid för enkla och mer avancerade. Södertälje och Ystad har längre vårdtider för enkla än för mer avancerade operationer. Kliniknivå Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden år Detta är ett modifierat aktiediagram som visar förändringen i vårdtiden : längst och kortas vårdtid under perioden, den röda vågräta linjen visar vårdtiden för år De allra flesta har minskat vårdtiden men de flesta snabbaste har varit snabbast och de flesta långsamma förblev långsam i hela perioden. Vi har samma bild i Gynop-registret i perioden men vill hellre visa tiden som representerar hela landet. 7

9 Kliniknivå Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarkklinik 2012 De 13 benchmarkkliniker har tillsammans gjort 993 enkla operationer med en medelvårdtid på 0,135 dygn. Vid samma organisation av vårdflödet som benchmarkklinikerna kan övriga kliniker spara en stor del av den använda vårdtiden. Vi visar här besparingspotentialen för kliniker med 50 % längst vårdtid. Även om vårdtiderna är korta så svarar den potentiella besparingen för mer än vårddygn. Länsnivå Enkla operationer och benchmark

10 Länsnivå Enkla operationer 2009, (Benchmark/färg som 2012) År 2012 är Gävleborg, Västernorrland, Östergötland, Dalarna och Värmland benchmark (25 % bästa län) med en medelvårdtid på 0,19 dygn och Västmanland, Gotland, Örebro, Blekinge och Västra Götaland som sämsta 25 % län. Om man ser på fördelningen år 2009 ser man att de län som var snabba år 2012 redan år 2009 haft kort vårdtid och de län med längre vårdtid redan då har haft längre vårdtid (vi saknar data för Värmland och Blekinge för år 2009). Länsnivå Relation vårdtid enkla/mera avancerade operationer Samma resultat som vid stratifiering i kvinnoklinik: Samma län har kortast/längst vårdtid för båda enkla och mera avancerade operationer i perioden. Linjär tendenslinje infogad i bilden. 9

11 Länsnivå Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden Detta är ett modifierat aktiediagram på samma sätt som vid kliniknivå, den röda vågräta linjen visar vårdtiden Alla län har minskat vårdtiden, men skillnaden mellan länen är tämligen konstant genom perioden Länsnivå Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarklän 2012 Gävleborg, Västernorrland, Östergötland, Dalarna och Värmland är benchmark. Om man antar att övriga län blir lika effektiva i patientlogistiken som de fem benchmarklänen, kan de spara mellan 38 % och 88 % av vårdtiden för enkla operationer (antalet enkla operationer svarar till hälften av prolapsoperationerna). 10

12 Regionnivå Utveckling av vårdtiden (regionvis) Alla diagram har samma förklaring som Stockholm-Gotland. I bilden är infogat linjära tendenslinjer för att visa utvecklingen mera tydligt. De flesta regioner har tydlig, konstant skillnad i vårdtiden (differentierade vårdlinjer) för enkla och avancerade operationer. Uppsala-Örebro har i 2006 haft längre vårdtid för enkla än för mer avancerade operationer och Stockholm-Gotland har i 2009 samma vårdtid för alla, men både regionerna utvecklar med tiden samma skillnad på 0,5 dygn vårdtid mellan enkla och mera avancerade operationer som övriga landet. 11

13 Regionnivå Enkla operationer 2012 Enkla operationer 2009 (Benchmark/färg som 2012) Stratifiering av vårdtiden på regionnivå visar att de regioner som har kort vårdtid för enkla operationer i 2012 har redan i 2009 haft kort vårdtid. Uppsala-Örebro har förbättrat sitt vårdflöde väsentligt, endast Västra sjukvårdsregionen är atypisk med sin relativa försämring (vi antar att remissvolym av enkla operationer tvärs över regiongränser är statistiskt/epidemiologiskt utan betydelse). Konfidensintervallen (95 % CI) tyder på att det är skillnad i vårdtid. 12

14 Regionnivå Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden Detta är ett modifierat aktiediagram på samma sätt som vid KK och länsnivå. Alla regioner har haft längst vårdtid år 2009 och minskat vårdtiden kontinuerligt men skillnaden mellan regionerna är tämligen konstant genom perioden Regionnivå Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarkregionen 2012 Enkla operationer är en jämförbar grupp och det finns ingen medicinsk grund för någon signifikant spridning eller skillnad i vårdtiden. Enkla operationer utgör ca 50% av alla prolapsoperationer. Sydöstra sjukvårdsregion är benchmark. Om man antar att övriga regioner blir lika effektiva i organisation och patientlogistiken som Sydöstra regionen, kan Västra regionen spara 69 %, Stockholm 58 %, Norra regionen 47 %, Södra regionen 58 % och Örebro-Uppsala 34% av vårdtiden för enkla operationer. 13

15 Jämförelse kort/lång vårdtid på kliniknivå år Läkarbedömd komplikation Andel patienter med komplikationsfritt förlopp Flera patienter med kort vårdtid rapporterar att förloppet hemma har varit komplikationsfritt. Antal dygn med smärtstillande efter op. Andel patienter som är nöjda med vårdtiden CI 95% tyder på att snabbt mobiliserade patienter med kort vårdtid har lite mindre ont hemma. Andel patienter som känner sig (mycket) förbättrad 8 veckor efter op. Det är ingen skillnad mellan kliniker med kort och lång vårdtid angående: andel komplikationer (båda läkarebedömd och patientrapporterad) smärtor efter operationen (mätt som patientrapporterad analgetikaförbrukning) patienternas nöjdhet med vårdtiden patientens bedömning av förbättringsgraden 8 veckor efter operationen Vi kan inte konstatera någon fördel med långa vårdtider, varken för vården eller för patienterna, och ingen grund till att hålla patienterna på lasarettet i onödan. 14

16 Författarens reflexioner Vi i prolapsregistret är mycket stolta av denna vårdtidsredovisning, även om den är lite lång, lite komplicerad och kanske också lite tidskrävande att studera, därför visar vi Sammanfattande resultat i början av rapporten. Vi har i flera år rapporterat om vårdtiden för prolapsoperationer. Vid registrets användarmöte den 9:e november 2012 presenterade vi en sammanfattande analys av vårdtidens utveckling. Användarna på flera kliniker önskade då att vi skulle utarbeta denna specialrapport med öppen och rak redovisning av vårdrutinerna över tid. Utvecklingen av kvalitetsredovisningar i Sverige (exemplifierat av Gynops rapportering) är enorm: i registrets början anonymiserads resultaten! Vi var rädd för att det skulle vara kränkande och därmed skada kvalitetsarbetet om man visste vem som var bra och vem som inte var så bra på en bestämd sak. Vi önskar alla att göra rätt och vara bäst, men har lärt med tiden att alla är emellanåt bra eller mindre bra på något ingen är alltid bäst eller sämst på allt vi kan bäst lära av varandra om vi redovisar öppet för varandra. Denna aspekt visas också i denna rapport: alla ha blivit väsentligen bättre på vårdflödet för prolapsoperationer de senaste sju åren, men några kom lite längre än andra. Och det finns förbättringsmöjligheter: att vi lär av de bästa bland oss. Det är inte osannolik att i nästa kvalitetsrapport med ett annat ämne blir dagens benchmark de som har förbättringspotential... Sverige är efter min kunskap de enda land med så mycket ömsesidig förtroende och respekt mellan kollegorna att man vågar redovisa känsliga resultat öppet, detta ger oss ett försprång i kvalitetsarbetet som vi kan vara stolta över. Jag hoppas att du som har läst denna rapport inte tvekar att skicka dina kommentarer, kritik eller förbättringsförslag. Jag är tacksam för alla reaktioner och anser kritik som en viktig och välkommen hjälp: ros blir man glad av, kritik kan man bli bättre av. Emil Nüssler ansvarig för prolapsregistret 15

17 Ordlista Ord Ackreditering Analgetika Benchmark Cervixamputation Cystocele Dagkirurgi Enkla prolapsoperationer Främre/bakre plastik Konfidensintervall (CI 95%) Konsensus Mera avancerade prolapsoperationer Perinealplastik Prolaps PROM Proportion Stratifiering Vårddygn Beskrivning Ackreditering är ett formellt godkännande att någon har kunskapen och rutinerna att utföra ett särskilt uppdrag. Smärtstillande läkemedel Bra eller önskvärt resultat som blir mål/förebild för andra Att livmodertappen opereras bort Att urinblåsan buktar in i främre vaginalväggen Dagkirurgisk operation innebär att man kommer in till sjukhuset på morgonen, opereras och åker hem samma dag. I denna rapport används uttrycket för att visa de patienter som har genomgått en traditionell prolapsoperation av slidans framvägg (urinblåsan), slidans bakre vägg (ändtarmen/mellangården) eller livmodertappen ensam eller i kombination (alltså en relativ enkelt, standardiserad och jämförbar operation, dryg 50 % av alla prolapsoperationer). Främre plastik utförs om framfallet utgår från urinblåsan och bakre om framfallet utgår från ändtarmen Det sanna värdet av resultatet ligger med 95% säkerhet inom det rapporterade CI-intervallet Samstämmighet som uppnås inom en grupp med skilda åsikter Alla prolapsoperationer som är av mera komplicerad eller omfångsrik än enkla operationer (ca 45-50% av alla prolapsoperationer) Operation i området mellan ändtarms- och slidöppningen Framfall Engelska: Patient Reported Outcome Measurement, patientrapporterad mått, resultat enlig patientens (och inte nödvändigtvis läkarens) uppfattning Andel angivet som del mellan 0 och 1. T. ex. är en proportion av 0,3 detsamma som 30%. Uppdelning av en målgrupp i olika undergrupper I Gynop-registret beräknas antalet vårddygn från operationsdagen. Går patienten hem samma dag som hon opererats är antalet vårddygn = 0. 16

Årsrapport SOReg 2010

Årsrapport SOReg 2010 SOReg Årsrapport 2010 1 Årsrapport SOReg 2010 Publicerad september 2011 Betoning på operationer 2010 byte av databas uppföljning komplikationer Rapporten kan laddas ner från www.ucr.uu.se/soreg och www.sfoak.se/rapporter.

Läs mer

UTREDNINGSINSTITUTET

UTREDNINGSINSTITUTET 2003 UTREDNINGSINSTITUTET BILAGA 4-7 Kartläggning av resurser till personer som är 65 år och äldre med hörselskada Bilaga 4: Offentliga hörcentraler, Vertikal procent Bilaga 5: Offentliga hörcentraler,

Läs mer

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret

Rektalcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2013 från Svenska Kolorektalcancerregistret Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Rektalcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 213 från Svenska Kolorektalcancerregistret 1 Juni 214 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014

Väntetider i cancervården. Rapport december 2014 Väntetider i cancervården Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna

Läs mer

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret

Bröstcancer. Nationell rapport diagnosår 2010. Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Bröstcancer Nationell rapport diagnosår Styrgruppen för Nationella Bröstcancerregistret Regionalt cancercentrum Stockholm-Gotland www.regionaltcancercentrum.stockholmgotland.se Årsrapport Bröstcancer ISBN:

Läs mer

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi

Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Svensk Kataraktkirurgi -Gråstarrskirurgi Patientanpassad Årsrapport 2013 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980 2013 Charlotta Zetterström Mats Lundström

Läs mer

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige

Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Hjärtrapporten 2009 En sammanfattning av hjärthälsoläget i Sverige Box 5413, 114 84 Stockholm Besöksadress: Biblioteksgatan 29 Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 www.hjart-lungfonden.se Insamlingskonton:

Läs mer

Årsrapport 2012 baserad på data från. Nationella Kataraktregistret

Årsrapport 2012 baserad på data från. Nationella Kataraktregistret Årsrapport 2012 baserad på data från Nationella Kataraktregistret Antalet kataraktoperationer i Sverige 1980-2012 Charlotta Zetterström Mats Lundström Per Montan Anders Behndig Maria Kugelberg Irene Serring

Läs mer

Utvärdering av informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi

Utvärdering av informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi Utvärdering av informationsbrev inom benign gynekologisk kirurgi - ett patientperspektiv Specialrapport inom GynOp Författare: Sofia Widetun Med Stud T11, vetenskapligt examensarbete 30 hp Margareta Nilsson,

Läs mer

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman

Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger. Marie Källman Vårdrelaterade infektioner Framgångsfaktorer som förebygger Marie Källman 0 Vårdrelaterade infektioner orsakar lidande och kostnader Ca 10 procent av alla vårdplatser upptas av patienter med VRI Vårdrelaterade

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2014

SYLF:s AT-ranking 2014 SYLF:s AT-ranking 2014 September 2014 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården

Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna. Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Bättre tillgänglighet, kapade köer och mer vård för pengarna Privata vårdgivare gör skillnad i sjukvården Juni 2014 2 Innehållsförteckning Förord 5 Sammanfattning 7 Privata vårdgivare gör skillnad i svensk

Läs mer

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR)

Lungcancer. Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 2012 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Landstingens och regionernas nationella samverkansgrupp inom cancersjukvården Lungcancer Nationell kvalitetsrapport för diagnosår 12 från Nationella lungcancerregistret (NLCR) Mars 14 Regionalt cancercentrum,

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Miljöfordonsdiagnos 2015

Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 Miljöfordonsdiagnos 2015 har genomförts av Miljöfordon Syd och Bisnode med stöd av Energimyndigheten, Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. Pernilla Hansson, projektledare

Läs mer

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014

Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar. Rapport december 2014 Väntetider vid sjukhusbundna akutmottagningar Rapport december 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

svenskt njurregister arsrapport 2014

svenskt njurregister arsrapport 2014 Svenskt njurregister arsrapport 214 Inledning 213 års data i SNR är nu bearbetade och presenteras härmed. Återigen publiceras årsrapporten både digitalt och i tryckt form då vi glädjande noterade ett

Läs mer

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013

Stroke. Riksstrokes årsrapport 2013 Stroke Webbrapport från riksstroke utgiven juni 2014 Riksstrokes årsrapport 2013 AKUT STROKE Akademiska/Uppsala Erika Keller, Anki Hultman Alingsås Brita Eklund, Annika Emilsson, Maria Ekholm, Anna Lindh,

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012

Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2012 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 12 Årsrapport 12 Innehållsförteckning Kvalitetsregister ECT Inledning... Registerhållare Lars von Knorring Övriga i styrgruppen Tonny Andersen Ralf Ansjön Niclas Bengtsson

Läs mer

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter

Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter Statistisk analys Per Gillström Analysavdelningen 08-563 085 16 per.gillstrom@hsv.se www.hsv.se 2011-12-09 2012/1 Rörligheten mellan svenska lärosäten bland professorer, lektorer och adjunkter I analysen

Läs mer

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010

KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 2010 KVALITETSNYCKELTAL FÖR ÄLDREOMSORGEN 1 Resultat för brukarnära indikatorer inom hemtjänst och särskilt boende Förord Denna rapport är en sammanställning av de resultat avseende vård och omsorg om äldre

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Postens service och kvalitet

Postens service och kvalitet 2012 Postens service och kvalitet Postens service och kvalitet Fem dagar i veckan, 52 veckor om året delar Posten ut post till alla Sveriges hushåll och företag. Varje vardag hanteras omkring 20 miljoner

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013

Kvalitetsregister ECT. Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Kvalitetsregister ECT Registerhållare Lars von Knorring Professor emeritus Huvudförfattare av årsrapporten Axel Nordenskjöld Med. Dr., Överläkare Representant

Läs mer

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 "kvalitet" = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet

Jämförelse mellan kvalitet och kostnader för 11 kommuner ÖJ 2011_2 kvalitet = brukarnas synpunkter på hemtjänst och särskilt boende som helhet NORRKÖPINGS KOMMUN PM Vård- och omsorgskontoret 212-1-17 Bo Jönsson Öppna Jämförelser (ÖJ) hösten 211 Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting har givit ut den andra rapporten med indikatorbaserade

Läs mer