Resursförbrukning: Utvecklingen av vårdtiden för prolapsoperationer år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Resursförbrukning: Utvecklingen av vårdtiden för prolapsoperationer år 2006-2012"

Transkript

1 SPECIALRAPPORT PROLAPSKIRURGI Resursförbrukning: Utvecklingen av vårdtiden för prolapsoperationer år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig prolapsregistret REGISTRET UNDERSTÄLLT SFOG RAPPORTEN DISTRIBUERAD oktober 2013

2 Innehållsförteckning Inledning... 2 Sammanfattande resultat... 3 Konklusioner... 3 Förbättringsförslag för inte-benchmark-kliniker... 4 Hela registret... 5 Alla prolapsoperationer...5 Enkla och mera avancerade operationer...5 Kliniknivå... 6 Enkla operationer och benchmark Relation vårdtid enkla/mera avancerade operationer...7 Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden år Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarkklinik Länsnivå... 8 Enkla operationer och benchmark Enkla operationer 2009, (Benchmark/färg som 2012)...9 Relation vårdtid enkla/mera avancerade operationer...9 Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarklän Regionnivå Utveckling av vårdtiden (regionvis) Enkla operationer Enkla operationer 2009 (Benchmark/färg som 2012) Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarkregionen Jämförelse kort/lång vårdtid på kliniknivå år Författarens reflexioner Ordlista

3 Inledning Som ett led i resurskontrollen har Gynops prolapsregister sedan år 2006 regelbundet redovisat medelvårdtider (inkl dagkirurgi) för olika grupper av prolapsoperationer. Vi framlägger i denna specialrapport en sammanfattning av utvecklingen samt redovisar potentialen för effektivisering och besparing. Det är för oss mycket viktigt att göra syftet med denna rapport helt klar: Vi diskuterar inte kvaliteten av prolapsoperationerna; tvärtom visar vi i avsnittet: Jämförelse att det inte är någon skillnad i redovisade kvalitetsparametrar mellan de som har längre eller kortare vårdtid. Syftet är att diskutera smart organisation, smidig logistik och vettig resursförbrukning. Besparingspotential visar hur mycket organisatorisk och logistisk förbättring som är möjlig om man organiserar vårdflödet lika effektiv som benchmark. Vi har två parallellt arbetande gynekologiska kvalitetsregister i Sverige: GKR (ca 25 % av patienterna) och Gynop-registret (ca 75 % av patienterna). Alla data som registreras i GKR importeras fortlöpande till Gynops databas. Därför är det nu möjligt för oss att redovisa heltäckande nationella data för gynekologiska prolapsoperationer. I Gynop har vi data fr o m år 2006, från GKR har vi data fr o m år Detta betyder att resultaten från år representerar endast Gynop-data, för tiden visar vi GKR och Gynop-data sammanslaget. Operationer där både prolaps och inkontinens opererats i samma seans har exkluderats. Prolapsoperationer har många olika svårhetsgrader, från ett tekniskt enkelt dagkirurgiskt ingrepp till ett mer avancerat ingrepp med rekonstruktiva svårigheter, där förväntat resultat är osäkert. Svårhetsgraden har stor betydelse för slutresultatet. I denna rapport använder vi begreppet enkla operationer som innefattar patienter som genomgått främre/bakre plastik, cervixamputation eller perinealplastik (enbart eller i kombination, drygt 50 % av alla operationer). Patienter som opereras för lateralt cystocele är exkluderade. Detta är en jämförbar grupp med i princip likartade, tekniskt väldefinierade operationer som utförs rutinmässigt och det finns ingen medicinsk grund för någon signifikant spridning eller skillnad i resultaten. Vid denna selektion blir det möjligt att jämföra resultaten rakt av. Begreppet mera avancerade operationer täcker alla operationer med större svårhetsgrad än enkla operationer. Vid en vanlig svensk kvinnoklinik är fördelningen mellan enkla och mera avancerade operationer cirka 50/50. Med fokus på resursåtgång använder vi begreppet benchmark. Benchmark är ett anglosaxiskt begrepp, definierat av Oxford Dictionary som: something that can be measured and used as a standard that other things can be compared with 1 och är en av grundpelarna i kvalitetskontrollen av produktionsprocesser i hela världen. Benchmark är mycket mera dynamisk än golden standard, kvalitetsindikatorer eller liknande: man väljer själv sin benchmark och anger samtidig hur högt man har satt ribban för sig själv. Det finns ingen konsensus hur man ska välja benchmark i registersammanhang. Det finns en relativt spridd acceptans som även accepterats på Gynops användarmöten, att primärt definiera benchmark som genomsnitt av de bästa 25 % av kvinnoklinikerna, (kliniker med få patienter har exkluderats). Benchmark med kortast vårdtid är markerad med rött, med längst vårdtid angiven med blått. 1 Översättning till svenska: något som kan mätas och användas som standard, för att använda vid jämförelse. 2

4 Besparingspotentialen är beräknad på detta sätt: Möjlig besparing i vårddygn: (klinikens antal operationer X klinikens medelvårddygn) minus (klinikens antal operationer X benchmark medelvårdtid) Möjlig besparing i %: ( Möjlig besparing i vårddygn) som procentuell del av klinikens faktiska vårdtid. Vid beräkning av medelvårdtid räknas dagkirurgi (in och ut samma datum) som vårdtid=0. OBS: där visas inte alla kliniker på alla bilder: några kliniker har inte data från hela den redovisade perioden, kliniker med färre än 10 operationer av den redovisade typen har exkluderats. Sammanfattande resultat Under åren har alla kliniker i hela registret minskat vårdtiden och betydligt förbättrat patientflödet: för samtliga prolapsoperationer är minskningen i medel ca 60 % och för enkla operationer 72%. Det har utvecklats differentierad vårdhantering för enkla och mera avancerade operationer med en mellanskillnad på 0,5 dygn vårdtid vid alla regioner, län och de flesta kvinnoklinikerna. Alla kvinnokliniker minskar vårdtiden för enkla operationer, men skillnaderna mellan klinikerna är mycket stor under hela perioden. Kliniker med längst vårdtid behöver ca 22 ggr och medelkliniken ca 6 ggr så mycket vårdtid som benchmarkklinikerna. Alla län minskar vårdtiden för enkla operationer, men skillnaden mellan länen är mycket stor under hela perioden. De med längst vårdtid behöver 6-12 ggr så mycket vårdtid som länen med kortast vårdtid. Alla regioner minskar vårdtiden för enkla operationer, men skillnaden mellan regionerna är och förblir stor över tiden. De med längst vårdtid har 3-4 ggr så lång vårdtid som den med kortast för samma typ av operation. Alla regioner, län och kvinnokliniker som har kort vårdtid för enkla operationer har även kort vårdtid för mera avancerade operationer. De som har lång vårdtid för enkla operationer har även lång vårdtid för de mera avancerade. Det är ingen skillnad mellan kliniker med kort och lång vårdtid avseende andel läkarebedömda komplikationer, patientbedömd smärta efter operationen, patientens nöjdhet med vårdtiden eller patientens bedömning av förbättringsgraden 8 veckor efter operationen. Konklusioner Alla har minskat vårdtiden vid prolapskirurgi under undersökningsperioden ( ). De snabba klinikerna förblir snabbast och de långsamma förblir långsamma under hela perioden. Vi förändrar oss i grupper: beslut om vårdflöde är inte individuellt på kliniknivå utan vi gör som grannarna inom länet och länen följer länsgränserna inom regionen. Ambitionsnivån är tydligen närmiljön och inte de bästa klinikerna i landet. Skillnaden i vårdtiden har samma struktur som ägarskapet (länsvis och samarbetande län inom regionerna). Detta tyder på att politikernas olika styrmedel (som sjukhusägare) är en mycket viktig, sannolikt avgörande faktor i uppkomsten av påvisad förbättringspotential. Vi kan göra sjukhusvistelsen smidigare och lättare för patienterna och spara > 1000 vårddygn om vårdgivare och landstingspolitiker inte enbart tittar på närmiljön utan är villiga att lära av dem som är bäst i landet. 3

5 Förbättringsförslag för inte-benchmark-kliniker Golden standard, ackreditering, kvalitetsindikatorer och liknande kommer utifrån som något man måste leva upp till. Benchmark är något man måste välja själv och anger därmed samtidig hur högt man har satt ribban för sig själv. Kliniker som vill förbättra sig kan finna sig sin "egen" benchmark: en eller flera kliniker som är bättre än en själv, som man känner, har förtroende för, arbetar på samma villkor som och som man önskar jämföra sig med. Vårt förslag: kontakta en benchmarkklinik, gör ett studiebesök och se vad som man kan ta med hem. Det är trevligt och nyttig samtidig. Kontaktadresser till några kliniker: Eksjö: Hudiksvall: Jönköping: Linköping: Norrköping: Sundsvall: Värnamo: Västervik: Kliniker som ingår i återrapporten: Borås, Danderyd, Eksjö, Eskilstuna (Mälarsjukhuset-Kullbergska), Falun, Gyn Stockholm, Gällivare, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Huddinge, Hudiksvall, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Kristianstad, Kungsbacka, Lidköping, Linköping, Ljungby, Lund,, Lycksele, Malmö, Motala, Norrköping, Norrtälje, Sabbatsberg, Göteborg Sahlgrenska och Östra, Skellefteå, Skövde, Sophiahemmet, Sunderbyn, Sundsvall, Södersjukhuset, Trollhättan, Umeå, Örebro universitetssjukhuset (USÖ), Varberg, Visby, Värnamo, Västervik, Västerås, Västra Frölunda, Växjö, Ystad, Örnsköldsvik och Östersund. 4

6 Hela registret Alla prolapsoperationer Hela registret Enkla och mera avancerade operationer Medelvårdtiden för alla prolapsoperationer har minskat med 60 % för åren : Vårdtiden för enkla operationer minskade med 72 % (1,19 0,33), vårdtiden för mera avancerade operationer reduceras samtidig. Skillnaden i vårdtid mellan enkla och mera avancerade operationer är konstant omkring 0,5 dygn. I bilden visas linjära tendenslinjer. Spridningen mellan olika vårdenheter har dock varit enorm under alla åren ( ) som vi har redovisat dessa resultat. 5

7 Kliniknivå Enkla operationer och benchmark 2012 Benchmark för 2012 är Hudiksvall, Sundsvall, Kungsbacka, Gyn Stockholm, Linköping, Västra Frölunda, Lund, Skellefteå, Sophiahemmet, Eksjö, Norrköping, Mora och Proxima Motala, en lagom blandning av universitets, läns- och specialkliniker som avspeglar svensk verklighet ganska bra. Dagkirurgiska ingrepp har angetts som vårdtid = 0. Kliniker med färre än 10 operationer har exkluderats. På klinknivå ser man en enorm skillnad i vårdtiderna för samma operation: benchmark/medelklinik = faktor 4,5; benchmark/ 25 % kliniker med längst vårdtid = faktor 9,5. Det finns ingen medicinsk grund till detta. 6

8 Kliniknivå Relation vårdtid enkla/mera avancerade operationer I medel ökar vårdtiden med 0,5 dygn för mera avancerade operationer. Danderyd har samma vårdtid för enkla och mer avancerade. Södertälje och Ystad har längre vårdtider för enkla än för mer avancerade operationer. Kliniknivå Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden år Detta är ett modifierat aktiediagram som visar förändringen i vårdtiden : längst och kortas vårdtid under perioden, den röda vågräta linjen visar vårdtiden för år De allra flesta har minskat vårdtiden men de flesta snabbaste har varit snabbast och de flesta långsamma förblev långsam i hela perioden. Vi har samma bild i Gynop-registret i perioden men vill hellre visa tiden som representerar hela landet. 7

9 Kliniknivå Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarkklinik 2012 De 13 benchmarkkliniker har tillsammans gjort 993 enkla operationer med en medelvårdtid på 0,135 dygn. Vid samma organisation av vårdflödet som benchmarkklinikerna kan övriga kliniker spara en stor del av den använda vårdtiden. Vi visar här besparingspotentialen för kliniker med 50 % längst vårdtid. Även om vårdtiderna är korta så svarar den potentiella besparingen för mer än vårddygn. Länsnivå Enkla operationer och benchmark

10 Länsnivå Enkla operationer 2009, (Benchmark/färg som 2012) År 2012 är Gävleborg, Västernorrland, Östergötland, Dalarna och Värmland benchmark (25 % bästa län) med en medelvårdtid på 0,19 dygn och Västmanland, Gotland, Örebro, Blekinge och Västra Götaland som sämsta 25 % län. Om man ser på fördelningen år 2009 ser man att de län som var snabba år 2012 redan år 2009 haft kort vårdtid och de län med längre vårdtid redan då har haft längre vårdtid (vi saknar data för Värmland och Blekinge för år 2009). Länsnivå Relation vårdtid enkla/mera avancerade operationer Samma resultat som vid stratifiering i kvinnoklinik: Samma län har kortast/längst vårdtid för båda enkla och mera avancerade operationer i perioden. Linjär tendenslinje infogad i bilden. 9

11 Länsnivå Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden Detta är ett modifierat aktiediagram på samma sätt som vid kliniknivå, den röda vågräta linjen visar vårdtiden Alla län har minskat vårdtiden, men skillnaden mellan länen är tämligen konstant genom perioden Länsnivå Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarklän 2012 Gävleborg, Västernorrland, Östergötland, Dalarna och Värmland är benchmark. Om man antar att övriga län blir lika effektiva i patientlogistiken som de fem benchmarklänen, kan de spara mellan 38 % och 88 % av vårdtiden för enkla operationer (antalet enkla operationer svarar till hälften av prolapsoperationerna). 10

12 Regionnivå Utveckling av vårdtiden (regionvis) Alla diagram har samma förklaring som Stockholm-Gotland. I bilden är infogat linjära tendenslinjer för att visa utvecklingen mera tydligt. De flesta regioner har tydlig, konstant skillnad i vårdtiden (differentierade vårdlinjer) för enkla och avancerade operationer. Uppsala-Örebro har i 2006 haft längre vårdtid för enkla än för mer avancerade operationer och Stockholm-Gotland har i 2009 samma vårdtid för alla, men både regionerna utvecklar med tiden samma skillnad på 0,5 dygn vårdtid mellan enkla och mera avancerade operationer som övriga landet. 11

13 Regionnivå Enkla operationer 2012 Enkla operationer 2009 (Benchmark/färg som 2012) Stratifiering av vårdtiden på regionnivå visar att de regioner som har kort vårdtid för enkla operationer i 2012 har redan i 2009 haft kort vårdtid. Uppsala-Örebro har förbättrat sitt vårdflöde väsentligt, endast Västra sjukvårdsregionen är atypisk med sin relativa försämring (vi antar att remissvolym av enkla operationer tvärs över regiongränser är statistiskt/epidemiologiskt utan betydelse). Konfidensintervallen (95 % CI) tyder på att det är skillnad i vårdtid. 12

14 Regionnivå Enkla operationer: förändring/fluktuation av vårdtiden Detta är ett modifierat aktiediagram på samma sätt som vid KK och länsnivå. Alla regioner har haft längst vårdtid år 2009 och minskat vårdtiden kontinuerligt men skillnaden mellan regionerna är tämligen konstant genom perioden Regionnivå Enkla operationer: besparingspotential i förhållande till benchmarkregionen 2012 Enkla operationer är en jämförbar grupp och det finns ingen medicinsk grund för någon signifikant spridning eller skillnad i vårdtiden. Enkla operationer utgör ca 50% av alla prolapsoperationer. Sydöstra sjukvårdsregion är benchmark. Om man antar att övriga regioner blir lika effektiva i organisation och patientlogistiken som Sydöstra regionen, kan Västra regionen spara 69 %, Stockholm 58 %, Norra regionen 47 %, Södra regionen 58 % och Örebro-Uppsala 34% av vårdtiden för enkla operationer. 13

15 Jämförelse kort/lång vårdtid på kliniknivå år Läkarbedömd komplikation Andel patienter med komplikationsfritt förlopp Flera patienter med kort vårdtid rapporterar att förloppet hemma har varit komplikationsfritt. Antal dygn med smärtstillande efter op. Andel patienter som är nöjda med vårdtiden CI 95% tyder på att snabbt mobiliserade patienter med kort vårdtid har lite mindre ont hemma. Andel patienter som känner sig (mycket) förbättrad 8 veckor efter op. Det är ingen skillnad mellan kliniker med kort och lång vårdtid angående: andel komplikationer (båda läkarebedömd och patientrapporterad) smärtor efter operationen (mätt som patientrapporterad analgetikaförbrukning) patienternas nöjdhet med vårdtiden patientens bedömning av förbättringsgraden 8 veckor efter operationen Vi kan inte konstatera någon fördel med långa vårdtider, varken för vården eller för patienterna, och ingen grund till att hålla patienterna på lasarettet i onödan. 14

16 Författarens reflexioner Vi i prolapsregistret är mycket stolta av denna vårdtidsredovisning, även om den är lite lång, lite komplicerad och kanske också lite tidskrävande att studera, därför visar vi Sammanfattande resultat i början av rapporten. Vi har i flera år rapporterat om vårdtiden för prolapsoperationer. Vid registrets användarmöte den 9:e november 2012 presenterade vi en sammanfattande analys av vårdtidens utveckling. Användarna på flera kliniker önskade då att vi skulle utarbeta denna specialrapport med öppen och rak redovisning av vårdrutinerna över tid. Utvecklingen av kvalitetsredovisningar i Sverige (exemplifierat av Gynops rapportering) är enorm: i registrets början anonymiserads resultaten! Vi var rädd för att det skulle vara kränkande och därmed skada kvalitetsarbetet om man visste vem som var bra och vem som inte var så bra på en bestämd sak. Vi önskar alla att göra rätt och vara bäst, men har lärt med tiden att alla är emellanåt bra eller mindre bra på något ingen är alltid bäst eller sämst på allt vi kan bäst lära av varandra om vi redovisar öppet för varandra. Denna aspekt visas också i denna rapport: alla ha blivit väsentligen bättre på vårdflödet för prolapsoperationer de senaste sju åren, men några kom lite längre än andra. Och det finns förbättringsmöjligheter: att vi lär av de bästa bland oss. Det är inte osannolik att i nästa kvalitetsrapport med ett annat ämne blir dagens benchmark de som har förbättringspotential... Sverige är efter min kunskap de enda land med så mycket ömsesidig förtroende och respekt mellan kollegorna att man vågar redovisa känsliga resultat öppet, detta ger oss ett försprång i kvalitetsarbetet som vi kan vara stolta över. Jag hoppas att du som har läst denna rapport inte tvekar att skicka dina kommentarer, kritik eller förbättringsförslag. Jag är tacksam för alla reaktioner och anser kritik som en viktig och välkommen hjälp: ros blir man glad av, kritik kan man bli bättre av. Emil Nüssler ansvarig för prolapsregistret 15

17 Ordlista Ord Ackreditering Analgetika Benchmark Cervixamputation Cystocele Dagkirurgi Enkla prolapsoperationer Främre/bakre plastik Konfidensintervall (CI 95%) Konsensus Mera avancerade prolapsoperationer Perinealplastik Prolaps PROM Proportion Stratifiering Vårddygn Beskrivning Ackreditering är ett formellt godkännande att någon har kunskapen och rutinerna att utföra ett särskilt uppdrag. Smärtstillande läkemedel Bra eller önskvärt resultat som blir mål/förebild för andra Att livmodertappen opereras bort Att urinblåsan buktar in i främre vaginalväggen Dagkirurgisk operation innebär att man kommer in till sjukhuset på morgonen, opereras och åker hem samma dag. I denna rapport används uttrycket för att visa de patienter som har genomgått en traditionell prolapsoperation av slidans framvägg (urinblåsan), slidans bakre vägg (ändtarmen/mellangården) eller livmodertappen ensam eller i kombination (alltså en relativ enkelt, standardiserad och jämförbar operation, dryg 50 % av alla prolapsoperationer). Främre plastik utförs om framfallet utgår från urinblåsan och bakre om framfallet utgår från ändtarmen Det sanna värdet av resultatet ligger med 95% säkerhet inom det rapporterade CI-intervallet Samstämmighet som uppnås inom en grupp med skilda åsikter Alla prolapsoperationer som är av mera komplicerad eller omfångsrik än enkla operationer (ca 45-50% av alla prolapsoperationer) Operation i området mellan ändtarms- och slidöppningen Framfall Engelska: Patient Reported Outcome Measurement, patientrapporterad mått, resultat enlig patientens (och inte nödvändigtvis läkarens) uppfattning Andel angivet som del mellan 0 och 1. T. ex. är en proportion av 0,3 detsamma som 30%. Uppdelning av en målgrupp i olika undergrupper I Gynop-registret beräknas antalet vårddygn från operationsdagen. Går patienten hem samma dag som hon opererats är antalet vårddygn = 0. 16

PROLAPSRAPPORT 2012. Rapport över produktionen år 2011. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011

PROLAPSRAPPORT 2012. Rapport över produktionen år 2011. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011 PROLAPSRAPPORT 2012 Rapport över produktionen år 2011 Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2011 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2012 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Nüssler Delregisteransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2014 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010

PROLAPSRAPPORT 2011. Rapport över produktionen år 2010 PROLAPSRAPPORT 2011 Rapport över produktionen år Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade till Gynop-registret och GKR under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare:

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer utförda under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer utförda under år FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer utförda under år 2015 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET UNDERSTÄLLT

Läs mer

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi

PROLAPSRAPPORT. Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013. FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi PROLAPSRAPPORT Sammanställning av prolapsoperationer inrapporterade under år 2013 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Prolapskirurgi Författare: Emil Karl Nüssler Registeransvarig prolapsregistret REGISTRET

Läs mer

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla

Landsting/region Andel avlidna, % Hjärnblödning Hjärninfarkt Alla WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landstings-/regionjämförelser 2014. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L = statsistiskt signifikant lägre än riksgenomsnittet.

Läs mer

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp

Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Allvarliga komplikationer inom den gynekologiska kirurgin - identifiering och kategorisering i GynOp Malin Kallenfedlt Mats Löfgren Margareta Nilsson Enheten för klinisk vetenskap, Obstetrik och gynekologi

Läs mer

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, %

Andel avlidna bland de som insjuknat i hjärnblödning, % WEBBTABELL 1 Andel avlidna inom 90 dagar, landsting-/regionsjämförelser 2015. Justerat i statistisk modell för skillnader i kön, ålder och medvetandegrad. L=statistiskt signifikant lägre än genomsnittet.

Läs mer

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011

Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2012 och 2011 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården, som presenteras i Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport.

Läs mer

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016

RMPG KIRURGI. Årsrapport 2016 RMPG KIRURGI Årsrapport 2016 FOKUSFRÅGOR - Nivåstruktureringen effekter på utbildning, akutverksamhet och möjligheter till jämlik vård - SVF resurser och undanträngningseffekter - Utbildning i kirurgi

Läs mer

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index.

För att se sjukhusens resultat per åtgärd år för år, se Swedehearts årsrapporter: http://www.ucr.uu.se/swedeheart/index. Kvalitetsindex sjukhusens resultat 2013 och 2012 Det svenska kvalitetsregistret Swedeheart tar varje år fram ett kvalitetsindex över den svenska hjärtsjukvården. Kvalitetsindexet, som Hjärt-Lungfonden

Läs mer

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1

WEBBTABELLER. Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 WEBBTABELLER Webbtabellerna finns på Riks-Strokes hemsida (www.riks-stroke.org, flik Årsapporter): Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Webbtabell

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Andel beh. inom 3 tim. %

Andel beh. inom 3 tim. % Webbtabell 1. Andel av trombolysbehandlade patienter som behandlats inom 3 tim av samtliga behandlade med trombolys samt antal behandlade patienter över 80 år. Andel beh. inom 3 tim. Antal >80 år Andel

Läs mer

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012 ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET 2012 Sammanställning av adnexoperationer inrapporterade under år 2011 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexskirurgi Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexsregistret

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, Akademiska 75 81 Alingsås 78

Läs mer

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, %

WEBBTABELL 1. Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % Sjukhus Medelålder, år Fullt vakna, % WEBBTABELL 1 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Sjukhus med täckningsgrad < 75% (och därför osäkra data) har markerats med # och gråmarkerats. Sjukhus

Läs mer

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09

Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Tingsrätt Jan-09 Feb-09 Mar-09 Apr-09 May-09 Alingsås 328.5 315.5 Attunda 325 346 334 322 Blekinge 299.5 300.5 Borås 328.5 310.5 Eksjö 297.5 Eskilstuna 316 307.5 Falu Gotland 318.5 Gällivare 297 Gävle

Läs mer

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET

ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET ÅRSRAPPORT ADNEXREGISTRET Sammanställning av adnexoperationer inrapporterade under år 2012 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexkirurgi Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexregistret

Läs mer

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium

Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium Punktprevalensmätning vårdrelaterade infektioner Presseminarium 2009-06-12 Svensk sjukvård i världsklass med medicinska resultat Hur ofta inträffar vårdskador? Sverige 8,6% Australien 10,6 16,6% Storbritannien

Läs mer

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus.

Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. WEBBTABELLER Webbtabell 1 Webbtabell 2 Webbtabell 3 Webbtabell 4 Webbtabell 5 Webbtabell 6 Webbtabell 7 Medelålder och andel patienter som inte var medvetandesänkta vid ankomst till sjukhus. Andel patienter

Läs mer

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg

Tillstånd för vävnadsinrättning från Inspektionen för vård och omsorg Verksamhetens namn Ort Län Vävnad Tillstånd Enheter t.o.m. Vävnadsinrättningen för ben vid laboratoriemedicin Norrbottens s landsting, Luleå, SE001495 Luleå Norrbottens Ben, Amnion 2019-05-22 Gällivare,

Läs mer

Välkomna till Göteborg

Välkomna till Göteborg Välkomna till Göteborg 14e Mars 2014 10:00-12:00 Genomgång av nationella resultat 2013 Dagens program Presentationer av framgångsfaktorer: Linköping, Marie Nelson Halmstad, Eva Nordberg Diskussion 12:00-13:00

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2

Riktad Indragning. Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) I övrigt se sändlista sid 2 Utsändes till: Distributör (även pdf) Apoteket AB (även pdf) Läkemedelsverket (även pdf) Riktad Indragning I övrigt se sändlista sid 2 Ref. Helena Hansson, tel. 040-680 02 60 Datum 2007-05-29 Nr. Orifarm

Läs mer

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i %

Tolkningsanvisningar. <=3 tim Andel i % Webbtabell 1. Jämförelse mellan sjukhus av tiden från insjuknandet i stroke till ankomst till sjukhus samt andel som anländer till sjukhus inom 3 timmar. Tolkningsanvisningar Eftersom det ofta är svårt

Läs mer

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017

RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 RSV-rapport för vecka 18-19, 2017 Denna rapport publicerades den 18 maj 2017 och redovisar RSV-läget vecka 18-19 (1 14 maj). Lägesbeskrivning Aktiviteten för RSV ligger på en mycket låg nivå och passerade

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c.

I Tabell 10 anges för varje sjukhus medianvärde med 25%-75% percentiler för HbA 1c. Bilaga 4 Uppnående av behandlingsmål för diabetesvården vid medicinkliniker som deltagit i Nationella diabetesregistret. En jämförelse mellan sjukhus i Sverige år 2005 Här redovisas resultaten för alla

Läs mer

Kvalitetsuppföljning inom gynekologi. Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping

Kvalitetsuppföljning inom gynekologi. Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping Kvalitetsuppföljning inom gynekologi Eva Uustal Linköping Johan Skoglund Jönköping Jävsdeklaration Eva Uustal Advisory board Astellas, Pfizer Arvoderad föreläsare Medtronic, Allergan Johan Skoglund inget

Läs mer

RSV-rapport för vecka 6, 2017

RSV-rapport för vecka 6, 2017 RSV-rapport för vecka 6, 2017 Denna rapport publicerades den 16 februari 2017 och redovisar RSV-läget vecka 6 (6-12 februari). Lägesbeskrivning Rapporteringen av respiratory syncytial virus (RSV) visar

Läs mer

Tar vi hand om våra patienter efter operation?

Tar vi hand om våra patienter efter operation? Tar vi hand om våra patienter efter operation? SFOG Varberg 2014-08-25 Mats Löfgren registerhållare, Umeå Jan-Henrik Stjerndahl, SUS Mathias Påhlsson SUS Maud Ankardal Halland Eva Uustal, Linköping Emil

Läs mer

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret

Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret Bilaga till rapporten Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973-2006 Bilagan innehåller tabeller till diagrammen i rapporten (rådata till diagrammen) samt extramaterial

Läs mer

RSV-rapport för vecka 9, 2017

RSV-rapport för vecka 9, 2017 RSV-rapport för vecka 9, 2017 Denna rapport publicerades den 9 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 9 (27 februari 5 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade

Läs mer

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31

Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 NATIONELLA KVALITETSREGISTRET INOM GYNEKOLOGISK KIRURGI Tumörregistret Återrapport Operationsdatum 2013-01-01 till och med 2014-12-31 Christer Borgfeldt Docent, överläkare och delregisteransvarig för tumörregistret

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2017

RSV-rapport för vecka 8, 2017 RSV-rapport för vecka 8, 2017 Denna rapport publicerades den 2 mars 2017 och redovisar RSV-läget vecka 8 (20-26 februari). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) minskade mellan

Läs mer

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013

Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 Adresser till sjukhusskolor Uppdaterad nov 2013 MELLERSTA REGIONEN: Dalarnas län 3 enheter Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn 023-832 38 (behandlingshem) Falu kommun Skolkontoret 791 83 Falun Tfn

Läs mer

RSV-rapport för vecka 10, 2014

RSV-rapport för vecka 10, 2014 RSV-rapport för vecka 10, 2014 Denna rapport publicerades den 13 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 10 (3-9 mars). Lägesbeskrivning Antalet fall som diagnosticerades vecka 10 är i samma storleksordning

Läs mer

RSV-rapport för vecka 12, 2014

RSV-rapport för vecka 12, 2014 RSV-rapport för vecka 12, 2014 Denna rapport publicerades den 27 mars 2014 och redovisar RSV-läget vecka 12 (17-23 mars). Lägesbeskrivning Antalet RSV-diagnoser har legat på ungefär samma nivå veckorna

Läs mer

Ort Butik Telefonnr Mailadress

Ort Butik Telefonnr Mailadress Ort Butik Telefonnr Mailadress Alingsås Intersport 0322-10341 niklas.dahlberg@intersport.se Teamsportia 0322-63 99 90 klubb.alingsas@teamsportia.se Arvika Intersport 0570-12180 Lars.Silfalt@intersport.se

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2017

RSV-rapport för vecka 13, 2017 RSV-rapport för vecka 13, 2017 Denna rapport publicerades den 6 april 2017 och redovisar RSV-läget vecka 13 (27 mars - 2 april). Lägesbeskrivning Antalet fall av respiratory syncytial virus (RSV) fortsatte

Läs mer

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation

Statens inköpscentral Box 2218 103 15 Stockholm Upprättat av Projektnamn Dokumenttyp Mattias Ek Fordonsförhyrning Bilaga 1 c, Kravspecifikation 2012-03-16 1 (8) Bilaga 1 c Kravspecifikation Övrig förhyrning 1 Introduktion 1.1 Avgränsning Denna kravspecifikation gäller för fordon som inte förhyrs i samband med annan resa, t.ex. flyg eller tågresa.

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-01-29 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2015 Version: 1 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade

Läs mer

RSV-rapport för vecka 13, 2016

RSV-rapport för vecka 13, 2016 RSV-rapport för vecka 13, 2016 Denna rapport publicerades den 7 april 2016 och redovisar RSV-läget vecka 13 (28 mars 3 april). Lägesbeskrivning Under vecka 13 diagnosticerades färre fall av respiratory

Läs mer

Bokningsläge (hela landet)

Bokningsläge (hela landet) Bokningsläge (hela landet) Uttagsdatum Provtyp Vecka 2015-06-15 kl 4:00:05 B Antal bokade provtider Summa Kapacitet Andel lediga provtide r % Antal lediga provtider 25 138 5 062 5 200 2,65% Borås 0 141

Läs mer

Comenius fortbildning januari 2012

Comenius fortbildning januari 2012 Comenius fortbildning januari 2012 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Beviljat antal mobiliteter Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i (ange valuta) 2012:370 Språkmetodkurs (centr) 83 1 F Ronneby Blekinge

Läs mer

Praktiskt exempel från Swedeheart

Praktiskt exempel från Swedeheart Stort värde av internationella jämförelser Praktiskt exempel från Swedeheart Tomas Jernberg Registerhållare SWEDEHEART Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset Stockholm Cath based. Valve Intervention

Läs mer

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT

Rapport Datum: Författare: Tove Elvin. Kvalitetsregister ECT Rapport Datum: 2016-10-17 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q3. Preliminära resultat för de tre första kvartalen 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport III TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport III 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport III 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation

Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Tabell 1: Sjukhusbibliotekens organisation Kommunkod Verksamhetsinriktning Antal bibliotekssystem 01 Stockholms län 0180 Allmänna Biblioteket St Görans sjukhus. Fackbiblioteket är nedlagt. Allmänbibliotek

Läs mer

Kvalitetsregister ECT

Kvalitetsregister ECT Datum: 2017-01-20 Författare: Tove Elvin Kvalitetsregister ECT Q1-Q4. Preliminära resultat för 2016 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Patientsammansättning... 3 2.1 Könsfördelning av registrerade individer...

Läs mer

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012. Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Publiceringsår 2012 Bilaga 1 Graviditeter, förlossningar och nyfödda barn Medicinska födelseregistret 1973 2010 Innehåll Graviditet Tabell 1. Mödrarnas ålder fördelat på paritet, 1973-2010

Läs mer

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014

Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Deltagande team, fördelade per genombrottsprogram, i Bättre vård mindre tvång 2010-2014 Team Namn Verksamhet/Inriktning Landsting/Region Genombrottsprogram I 1 Södermalms psykiatriska enhet, Allmän Stockholms

Läs mer

ECT-verksamhet i Sverige

ECT-verksamhet i Sverige Datum: 2015-11-13 Författare: Tove Elvin och Axel Nordenskjöld ECT-verksamhet i Sverige Verksamhetsåret 2014 Nationell sammanställning Inledning Kvalitetsregister ECT skickar årligen en verksamhetsenkät

Läs mer

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden

Sida 1 av 8. Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 2013 Källa: Kronofogden Sida av 8 Barn berörda av verkställd avhysning, jan-mars 0 Källa: Kronofogden Blekinge Sölvesborg 0 0 Blekinge Totalt 0 0 Gotland Gotland 0 0 Gävleborg Gävle 0 0 Gävleborg Totalt 0 0 Halland Laholm 0 0

Läs mer

RSV-rapport för vecka 8, 2015

RSV-rapport för vecka 8, 2015 RSV-rapport för vecka 8, 2015 Denna rapport publicerades den 26 februari 2015 och redovisar RSV-läget vecka 8 (16/2 22/2). Lägesbeskrivning Antalet laboratoriebekräftade fall av respiratory syncytial virus

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2015-05-19 Avdelning 102 BESKRIVNING AV FÖRSÄKRINGSKASSANS ORGANISATION KOPPLAD TILL ORGANISATION FÖR PARTSSAMVERKAN OCH ÖVER VILKA SEKTIONER SOM ST:S MEDLEMMAR TILLHÖR Förteckningen ska tydliggöra hur FK:s organisation är kopplad

Läs mer

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011

Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011 Årsredovisning Inkontinenskirurgiregistret år 2011 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret Maud Ankardal Ansvarig för inkontinenskirurgiregistret,

Läs mer

Comenius fortbildning, april 2013

Comenius fortbildning, april 2013 Comenius fortbildning, april 2013 Beviljade Dnr Projekt/aktivitet Poäng Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i euro 2151-2013 Konferens 115 M Ängelholm Skåne län 1310 PT 2374-2013 Allmän fortbildningskurs

Läs mer

Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010

Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010 Årsredovisning avseende benign hysterektomi 2010 Återrapport från Gynop-registret Sammanställning av nationella data inrapporterade till Gynop-registret och GKR avseende patienter som blivit hysterektomerade

Läs mer

Åklagarmyndighetens författningssamling

Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens författningssamling Åklagarmyndighetens föreskrifter om ändring i Åklagarmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (ÅFS 2014:4) om indelningen av den operativa verksamheten; Publiceringsdatum

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov utökad B (kod 96), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade provtider,

Läs mer

Comenius fortbildning omg 2, april 2012

Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Comenius fortbildning omg 2, april 2012 Beviljas med svenska medel Kön M/F Kommun Län Beviljat belopp i EUR Dnr Projekt/aktivitet Poäng Land 2012:2304 Jobbskuggning 101 F Karlskrona Blekinge län 1 434

Läs mer

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg

Blekinge län * 18 16880 20980 24980 44680 39 50680 72724 74924 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Blekinge län * 18 16880 20 20980 25 24980 36 44680 39 50680 51 72724 52 74924 Karlshamn 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 Karlskrona 6 8100 8 12200 9 13000 20 32700 20 32700 20 32700 20

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2013 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2013 1526608 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2013, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Andel behöriga lärare

Andel behöriga lärare Andel behöriga lärare Svenska Matematik Engelska Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Kommun Totalt antal Andel behöriga % Åtvidaberg 13 100,0 Mariestad 16 100,0 Skellefteå

Läs mer

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net

Kompletterande uppgifter / rättelser? Kontakta Magnus Lindell 08-379152 eller limag@bredband.net Alingsås Arboga Arvika 14 BG Vikben 23 Au Vikben 22 BG Vikben 24 BG Vikben 24 Au Sporrong 24 Ag Vikben 24 Ag Vikben+krona 24 Au Sporrong Askersund (väldigt lik Säter??) Avesta Boden 13 Au Vikben 22 Au

Läs mer

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng

Anpassning Betyg/ poäng. upplägg och genomförande Betyg/ poäng Utredningsplatser Af-2012/237135 Anbudsgivare AMO/leveransort Innehåll, upplägg och genomförande Betyg/ poäng Anpassning Betyg/ poäng Pris poäng Totalpoäng Resultat Inda Support Arvika 1/ 16,5 0 10 26,5

Läs mer

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga

Innehållsförteckning Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Sjukhus Sjukhustyp Bild Danderyd Länssjukhus 3 Blekinge Länssjukhus 28 Karlskoga Sjukhusprofiler 2012 I diagrammen redovisas procentuella avvikelser mot vägt medelvärde för indikatorerna: Kostnad per DRG-poäng, blå stapel DRG-poäng per vårdtillfälle röd stapel Kostnad per vårdtillfälle,

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson Siv Eriksson TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2012 Projektnummer 1523870 Ulf Haraldsson

Läs mer

Improving healthcare since 2004

Improving healthcare since 2004 Improving healthcare since 2004 Sveriges bästa sjukhus (?) 2010 Hur det ser ut om man använder Öppna Jämförelser till att göra rangordnande jämförelser. Dr. Arne Björnberg Oscar Hjertqvist arne.bjornberg@healthpowerhouse.com

Läs mer

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102

ST inom Försäkringskassan 2012-10-26 Avdelning 102 FÖRHANDLINGSANSVARIGA VID REVISION 2012-10-01 Detta är den ansvarsfördelning som görs av avdelningsstyrelsen. Ansvaret handlar om att vara den person som arbetsgivaren tar kontakt med inför kallelse till

Läs mer

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län

Blekinge län , , ,5 Karlshamn Karlskrona Ronneby Sölvesborg Dalarnas län Blekinge län 20980 20 24980 25 44680 36 50680 39 72723,5 51 74923,5 52 78923,5 54 Karlshamn 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 1980 3 Karlskrona 12200 8 13000 9 32700 20 32700 20 32700 20 32700

Läs mer

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat

Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Årsrapport 2011: Neonatalvårdens omfattning och resultat Omkring 10 procent av alla nyfödda barn läggs in på neonatalavdelningarna vid landets sjukhus för att de behöver extra hjälp och vård i samband

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting

Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009. Jämförelser mellan landsting Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting 2009 Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet Jämförelser mellan landsting

Läs mer

Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013

Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013 Årsrapport Adnexkirurgi på benign indikation utförd år 2013 FRÅN GYNOP-REGISTRET Delregister: Adnexregistret Författare: Mathias Pålsson Delregisteransvarig adnexregistret REGISTRET UNDERSTÄLLT SFOG RAPPORTEN

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies

Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Godbitar från utdataportalen SIR for dummies Johannesbergs Slott 2013-11-13 Alla diagnoser Danderyds sjukhus 2012 Hela landet 2012 BIVA och TIVA borttaget i urvalet 2013-11-13 Svenska Intensivvårdsregistret

Läs mer

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov

Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Bokningsstatus - lediga provtider, körprov behörighet B (personbil), på Trafikverket Förarprov Uppgifterna i tabellerna på följande sidor är ögonblicksbilder och visar antal lediga provtider, antal bokade

Läs mer

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november).

Influensarapport för vecka 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget vecka 46 (9 15 november). rapport för 46, 2015 Denna rapport publicerades den 19 november 2015 och redovisar influensaläget 46 (9 15 november). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige

ITPS A2001: års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS A2001:003 2001 års rapport om den regionala utvecklingen i Sverige ITPS Box 4, 831 21 Östersund Telefon: 063-161870 Telefax: 063-161880 E-post: info@itps.nu www.itps.nu För ytterligare information

Läs mer

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område

Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB GÖTEBORG ,875 Område Upphandling Organisation Organisationsnummer Postadress Pris Slutpoäng Område 1 Stockholm AcadeMedia Eductus AB 5565274007 GÖTEBORG 650 91,875 Område 1 Stockholm Blå Vägen 7696174411 SPÅNGA 1500 21,25

Läs mer

Utfall och medellön för resp domstol och kategori

Utfall och medellön för resp domstol och kategori Utfall och medellön för resp domstol och kategori Myndighet Tjänstebenämning Medellön Lägsta lön Högsta lön Utfall Högsta domstolen Domstolssekreterare 26827 24450 34300 Expeditionsvakt 24412 24266 24696

Läs mer

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret

BILAGA 5. täckningsgrad. kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret BILAGA 5 täckningsgrad kvalitetsregister i jämförelse med patientregistret Öppna jämförelser och utvärdering 2009 HJÄRTSJUKVÅRD Bilaga till Öppna jämförelser och utvärdering 2009, hjärtsjukvård, med artikelnummer

Läs mer

Krydda med siffror Smaka på kartan

Krydda med siffror Smaka på kartan Krydda med siffror Smaka på kartan Stefan Svanström Statistiska centralbyrån Avdelningen för regioner och miljö GIS i Västmanland Västerås Om SCB Statistik är en förutsättning för demokratin SCB är en

Läs mer

NYSAM

NYSAM NYSAM 2004 2005-11-21 Vårdkonsumtion 2004 - Ortopedi Antal läkarbesök per 1000 inv Västra Götaland US Uppsala Västerbotten Kronoberg Örebro Gävleborg Dalarna Sörmland Halland Gotland Jämtland 0 20 40 60

Läs mer

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö...

Jönköping Tranås Vetlanda Nässjö Värnamo Gislaved Eksjö Aneby Vaggeryd Sävsjö... Medlemsavgift 2016 Innehåll Länsförbund Stockholms län... 7 Stockholm... 7 Nacka-Värmdö... 7 Järfälla - Upplandsbro... 7 Södertälje Nykvarn... 7 Norrtälje... 7 Lidingö... 7 Botkyrka Salem... 7 Sollentuna

Läs mer

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER ÖGONLASER FÖRE OCH EFTER DIN Ögonlaseroperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för en ögonlaseroperation. Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun

Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun PRESSMEDDELANDE 2016-09-07 Så mycket har bostadsrättspriserna ökat kommun för kommun Priserna på bostadsrätter har de senaste åren stigit markant i hela landet. De låga räntorna och en generell bostadsbrist

Läs mer

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III Projektnummer Ulf Haraldsson. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se TNS SIFO Radioundersökningar Rapport III 2011 Projektnummer 1521102 Ulf Haraldsson

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Influensarapport för vecka 17-18, 2016 Denna rapport publicerades den 12 maj 2016 och redovisar influensaläget vecka (25 april 8 maj).

Influensarapport för vecka 17-18, 2016 Denna rapport publicerades den 12 maj 2016 och redovisar influensaläget vecka (25 april 8 maj). Influensarapport för 17-18, 2016 Denna rapport publicerades den 12 maj 2016 och redovisar influensaläget 17-18 (25 april 8 maj). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?...

Läs mer

Dahl eshop. många smarta funktioner

Dahl eshop. många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Dahl eshop många smarta funktioner Välkommen till Dahl eshop, butiken som är öppen även när vi har stängt. Här kan du handla när du vill, både från datorn, surfplattan

Läs mer

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3).

Influensarapport för vecka 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget vecka 11 (9/3-15/3). rapport för 11, 2015 Denna rapport publicerades den 19 mars 2015 och redovisar influensaläget 11 (9/3-15/3). Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 Vad visar övervakningssystemen?... 2 Lägesbeskrivning...

Läs mer

Urval av uppdrag inom slutenvården

Urval av uppdrag inom slutenvården Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN

FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN FÖRE OCH EFTER LINSBYTE FÖRE OCH EFTER DIN LINSBYTESoperation 1 Snart är du fri från ditt synfel Du har bokat tid för ett linsbyte (RLE). Det betyder att du snart kommer att ha korrigerat ditt synfel.

Läs mer