Priskod Beskrivning Låg Medium Hög

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Priskod Beskrivning Låg Medium Hög"

Transkript

1 Priskod Beskrivning Låg Medium Hög sek sek sek premed Premediciniering inför tandbehandling 700 p362 Lustgassedering, per gång 904 p601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena 3755 p602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologis indikation, per skena 3755 p603 Reponeringsskena, per skena 4985 p606 Motorisk aktivering 464 p607 Bettslipning för ocklusal stabilisering 685 pap Sömnaphne skena, exklusive teknikerarvode 4017 pap Sömnaphne skena, exklusive teknikerarvode 4017 p604 Mjukplastskena för bettfysiologisk behandling, per skena 2390 p605 Bettskena i hård akrylat, utförd på bettfysiologiska indikationer, per skena 3755 p691 Kompletteringsåtgärd för specialist bettfysiologi, per behandlingstillfälle E Hängande led ( Zirconium / Allceram / Empress) 2701 p853 Hängande led vid implantatförankrad bro 2701 p807 Semipermanent krona/bro, per led 2365 p809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led 1312 p812 Broreparation p813 Broreparation p814 Broreparation p854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led 1939 p856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led 1159 p804 Hängande broled, per led 2360 p801z Brostöd i porslin 6349 p805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1872 p861 Implantatförankrad bro, överkäke, 4 fixturer p862 Implantatförankrad bro, överkäke, 5 fixturer p863 Implantatförankrad bro, överkäke, 6 fixturer p864 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, överkäke p865 Implantatförankrad bro, underkäke, 4 fixturer p867 Suprakonstruktion för implantatförankrad bro, underkäke p51 1 x 801, 1 x Krona med ett hängande led 7889 p52 1 x 801, 2 x Krona med två hängande led p54 2 x 801, 1 x Två kronor med ett hängande led p55 2 x 801, 2 x Två kronor med två hängande led p801 Laboratorieframställd krona 5529

2 p811 Cementering av lossad krona/fasad, per krona/fasad. 607 p852 Implantatförankrad krona 8811 p802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift 3397 int Skriftligt intyg 820 intblek Internblekning inkl fyllning p106 Specialistutredning 1175 p141 Studiemodell, för behandlingsplanering 917 p191 Kompletteringsåtgärd för specialist i oral radiologi, per behandlingstillfälle 782 p313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer 948 p314 Beteendemedicinsk behandling 438 p523 Stiftborttagning 1175 p591 Kompletteringsåtgärd för specialist endodonti, per behandlingstillfälle 307 p812 Broreparation p813 Broreparation p814 Broreparation p880 Av- och påmontering av implantatförankrade konstruktioner på ett till två implantat 2014 p881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1159 p882 Av- och påmontering av implantatförankrad bro 3310 p883 Reparation av implantatförankrad bro med tandteknikerinsats 4621 p888 Fästskruv, per styck 208 p889 Centrumskruv, per styck 684 p891 Kompletteringsåtgärd för specialist protetik, per behandlingstillfälle 232 pub ub tandläkare / tandhyg 400 tb Tandblekning ts Tandskydd 2546 tsm FAstsättning av tandsmycke, inkl smycke 664 p491 Kompletteringsåtgärd för specialist oral kirurg, per behandlingstillfälle 464 p492 Kompletteringsåtgärd för specialist parodontologi, per behandlingstillfälle 464 p302 Sjukdomsbehandlande åtgärder. Revidering av rotfyllning 777 p501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal 3578 p502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler 4012 p503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 5221 p504 Upprensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler 5734 p521 Akut endodontisk behandling 852 p522 Kanallokalisation vid komplicerad rotanatomi 852 p406 Tanduttagning, övertalig tand 1150 p401 Tanduttagning, en tand 1004 p402 Tanduttagning, en tand, komplicerad 1774 p403 Tanduttagning tillkommande enkel 180 p406 Tanduttagning, övertalig tand 1150 p801h Porslinsfasad, högestetisk 8414

3 FL Flux 58 mb Mellanrumsborstar 26 Se Sendiun 25 TH Thorthon Floss 45 p701 Enyts fyllning i glasionomer på fram -eller hörntand 631 p702 Tvåyts fyllning i glasionomer på fram -eller hörntand 849 p703 Tre eller flerytsfyllning med glasionomer 953 p704 Enytsfyllning i glasionomer på premolar / molar p705 Tvåytsfyllning i glasionomer på premolar / molar p706 Tre eller flerytsfyllning på premolar / molar 1218 p805 Emaljretinerad konstruktion, per stöd 1918 p53 2 x Två hängande led 4718 p420 Implantat, per styck 2404 p420n Fixtur Nobel 3442 p420s Fixtur Strauman 4535 p435 Avlägsnande av ett implantat 945 p436 Avlägsnande av implantat, enkel 180 p855 Fästskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat 420 p857 Fästskruv och cylinder vid långtidstemporär lagoratorieframställd krona på implantat, per implantat 370 p858 Distans inklusive centrumskruv, per styck 1450 p881 Reparation av implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande 1148 p882 Av - och påmontering av implantatförankrad bro 3310 p883 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad konstruktion med tandteknisk insats 4621 p884 Reparation av implantatförankrad bro där omfattande tandteknikerinsats krävs Fixtur (implantat) vid reparation eller utbyggnad, per fixtur p886 Distans inklusive centrumskruv, per styck Sterngold 1426 p888 Fästskruv, per styck 300 p925 "Utbytesåtgärd" Operation avseende ett käkbensförankrat implantat inklusive eventuell friläggning och distansanslutning vid diagnos/tillstånd 5011, 5031, 5033, 5034, 5036, Implantat ingår." p928 Utbytesåtgärd: där stödtanden som ingår i utbytesåtgärden redan är "upptagen" p928 Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka vid diagnos/tillstånd och 5037 inklusive eventuell friläggning och distansanslutning när åtgärd 801 har utförts p931 Utbytesåtgärd. Tvåtandslucka 5-5. OP+2 fix p933 "Utbytesåtgärd" Operation avseende två käkbensförankrade implantat i tvåtandslucka vid diagnos/tillstånd och 5037 inklusive eventuell friläggning och distansanslutning när åtgärd 801 har utförts egen 1 Benaugmentation med benersättningsmaterial 4277 egen2 Materialkostnad vid benaugmentation 1800 p401 Tanduttagning en tand 945 p404 Operativt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad, per operationstillfälle 3234 p405 Omfattande dentoalveolär kirurgi 4492 p407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 1936 p421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, en fixtur 6376 p422 Kirurgisk friläggning av en fixtur vid tvåstegsteknik 2057

4 p423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre fixturer per operationstillfälle 8695 p424 Kirurgisk friläggning av två eller tre fixturer vid tvåstegsteknik 2237 p425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre fixturer p426 Kirurgisk friläggning av fler än tre fixturer vid tvåstegsteknik 2775 p427 Benaugmentation med egen benvävnad 5419 p428 Benaugmentation med benersättningsmaterial 7298 p429 Borttagande av frakturerad fixtur (implantat), per fixtur 4069 p430 Korrigerande kirurgi vid implantat 1072 p444 Omfattande kirurgisk behandling av parodontit vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller 5901 p445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implant 5901 p446 Rekonstruktiv behandling med membran( GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1756 p447 Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 1250 p448 Fritt bindvävstransplantat vis lambåoperation, tilläggsåtgärd, per operationstillfälle 765 p480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd 306 p541 Rotspetsoperation 3530 p542 Apikalkirurgiusk behandling, ytterligare en tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd 975 p441 Plastik, enklare parodontalkirurgi vid enstaka tand eller vid peri-implantit vid enstaka implantat 2425 p442 Kirurgisk behandling av tandlossningssjukdom 3715 p443 Kirurgisk behandling av peri-implantit 3300 p163 Biopsi och Laboratorieundersökning (PAD) 1694 p701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand p702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand p703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand p704 Fyllning av en yta på molar eller premolar p705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar p706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar p707 Krona i plastiskt material, klinikframställd 1785 p708 Stiftförankring vid fyllningsterapi 591 p803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift H Högestetisk krona 8414 p800mk Permanent tandstödd krona, en per käke. Metallkeramik 5598 p800pkr Permanent tandstödd, en per käke. Porslin 6349 p801emax E-max krona 6349 p801mk Permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Metallkeramik 5598 p801pkr Permanent tandstödd krona, flera i samma käke. Porslin 6349 p801z Porslinskrona 6349 p808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner 3497 p815 Sadelkrona 5354 p850 Implantatförankrad krona, en per käke 8811 p852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke 8811 p890 Krona på befintligt implantat och distans 8811 p921 "Utbytesåtgärd" Krona istället för ersättningsberättigande 6349 fyllning vid defekt eller substansförlust, fram- eller hörntand"

5 p922 Utbytesåtgärd. Krona istf fyllning på premolar eller molar 5529 p926 "Utbytesåtgärd" En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat 9543 vid diagnos/tillstånd 5011,5031,5034,5036,5037." p927 "Utbytesåtgärd" En implantatförankrad krona och ett hängande led på ett käkbensförankrat implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och 5037" p929 "Utbytesåtgärd" En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid diagnos/tillstånd , 5031, 5033, 5034, 5036 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna s p930 "Utbytesåtgärd" En implantatförankrad krona på ett käkbensförankrat implantat vid diagnos/tillstånd , 5031, 5033, 5034, 5036 och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna s p932 "UtbytesåtgärdTvå implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid diagnos/tillstånd 5033 och " p934 "Utbytesåtgärd" Två implantatförankrade kronor på två käkbensförankrade implantat vid diagnos/tillstånd och 5037 när åtgärd 801 har utförts inom två år på en av stödtänderna som utbytet beräknas till801 Tillkommande högestetisk krona 3846 p901 Tandreglering, en käke, enkel behandling p902 Tandreglering, en käke, okomplicerad behandling p903 Tandreglering, en käke, normal behandling p904 Tandreglering, en käke, komplicerad behandling p905 Tandreglering, två käkar, enkel behandling p906 Tandreglering, två käkar, okomplicerad behandling p907 Tandreglering, två käkar, normal behandling p908 Tandreglering, två käkar, komplicerad behandling p201h Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 530 p341h Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning 665 p341l Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning 456 p342h Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning 1082 p343 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behand p201 Information och instruktion vid risk för karies, gingival/parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning p202 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd 170 p203 Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning 417 p204 Profylaxskena, per skena 930 p205 Fluorbehandling inkl professionell tandrengöring i kombination med undersökningsåtgärd 180 p206 Fluorbehanling inkl professionell rengöring 350 p302 Sjukdomsbehandlande åtgärder 777 p303 Sjukdomsbehandlande åtgärder, omfattande behandling 1704 p311 Information och instruktion vid tand- och munsjukdomar 454 (kariessjukdom, parodontal sjukdom och peri-implantit och käkfunktionsstörningar) p312 Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem 180 p321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom 480 p341 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, mindre omfattning p342 Sjukdomsbehandlande åtgärder av parodontal sjukdom eller peri-implantit, större omfattning p301 Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 417 p102 Fullständig undersökning och diagnostik, tandhygienist p105 Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, tandhygienist 562

6 p802 Laboratorieframställd pelare med intraradukulärt stift 3397 p803 Klinikframställd pelare 1904 p801 E-maxkrona 5529 p801a Allceramkrona 6271 p801e Empresskrona 6271 p801h Högestetisk porslinskrona 8127 p801z Zirconiumkrona 6271 p161 Salivsekretionsmätning 557 p162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning 330 p322 Stegvis excavering 1185 p806 Radikulärförankring vid avtagbar protes 3976 p821 Protestand, per styck 65 p822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3936 p823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5566 p824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad p825 Komplicerad partiell protes med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments p826 Attachments, per styck, material 105 p827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder p828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder p829 Immediatprotes 8480 p831 Justering av avtagbar protes 360 p832 Lagning av protes och/eller tillsättning av protestand 1290 p833 Rebasering av protes 2540 p834 Lagning av protes där teknikerinsats krävs 2090 p835 Rebasering och lagning av protes 3229 p836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs 3955 p837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes 6966 p838 Rebasering av partsiell protes som utföres enligt immediatteknink 2540 p839 Inmontering av förankringselement 3229 p845 Ocklusionskorrigerande bettslipning 1989 p846 Skena för vertikal platsberedning 5300 p847 Klammerplåt 3596 p848 Betthöjning med fyllningsmaterial, per tand 519 p871 Implantatstödd täckprotes, 2 fixturer p872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 3 fixturer p873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, 4 fixturer p874 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 2 fixturer 3292 p875 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 3 fixturer 3640 p876 Tillägg för alveolarbar vid implantat, 4 fixturer 4851 p877 Implantatstödd täckprotes, exklusive fixturer, implantatkomponenter och förankringselement p878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck 307 p891 Kompletteringsåtgärd för specialist protetik, per behandlingstillfälle 232 p407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle 1936

7 p121 Röntgenundersökning av enskild tand 57 p122 Röntgenundersökning Delstatus 312 p123 Röntgenundersökning, intraoral komplett för munhålan 847 p124 Panoramaröntgen 569 p125 Röntgenundersökning, extraoral för kefalometrisk analys 539 p126 Röntgenundersökning, omfattande 1032 p302 Långtidstemporär fyllning, en tand 889 p303 Långtidstemporär fyllning, två eller flera tänder 1706 p322 Stegvis excaering 1185 kmu Mockup inför slutgiltig protetik 191 p103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare 383 p104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, 913tandläkare 1814 p101 Basundersökning och diagnostik, tandläkare 775 p101h Undersökning revisionspatient med HP 618 p101ny Undersökning NY PAT 775 p103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, tandläkare p103ny Akut us NY PAT p104 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning som omfattar flera tänder eller multipla problem, 913tandläkare 1814 p104ny Akut undersökning omfattande NY PAT 1814 p107 Omfattande akut eller kompletterande undersökning, utförd av tandläkare 999 p108 Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare 1690 p111 Basundersökning utförd av tandhygienist p112 Basundersökning med fullständig parodontalundersökning,utförd av tandhygienist 778 p113 Akut eller annan undersökning, utförd avtandhygienist 247 p114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist 590 p115 Konsultation specialisttandvård 737

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114

Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist 113 Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist 114 100 Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 102 Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 103 Akut eller

Läs mer

Referenspris allmäntandvård

Referenspris allmäntandvård er för det statliga tandvårdsstödet 100 - Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder 101 - Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 775 775 103 - Akut eller kompletterande undersökning,

Läs mer

2013-10-03 Maria Johansson Tandvårdsgruppen Principer för fastställande av Folktandvården Östergötlands prislistor 1 januari 2014 Inför 2014 sker inte några förändringar i det statliga tandvårdsstödet.

Läs mer

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare.

ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01. Allmän och Specialisttandvård. Välkommen till oss! En mottagning i. www.elvanstandlakare. ELVANSTANDLÄKARE Prislista, uppdaterad 2014-01-01 Allmän och Specialisttandvård Välkommen till oss! En mottagning i www.elvanstandlakare.se Vårt motto: Den dagen du slutar att försöka bli bättre har du

Läs mer

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013

PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 PRISLISTA EKERÖ TANDVÅRD 2013 Undersökning/kontroll/akuta PRISLISTA 2012 101 Basundersökning gjord av tandläkare 750 730 102 Fullständig undersökning gjord av tandhygienist 645 605 103 Akut/kompletterande

Läs mer

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014

Öresund Munhälsa. Åtgärds- och prislista 2014 Öresund Munhälsa Åtgärds- och prislista 2014 Det kan vara svårt som patient att veta vilka åtgärder i prislistan som är aktuella för Dig. et kan påverkas av svårighetsgraden på behandlingen. Samråd därför

Läs mer

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014

Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 1 2014-04-28 Sammanfattning ändringar i TLVFS 2008:1 gällande från den 1 september 2014 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket har beslutat om ändringar i det statliga tandvårdsstödet för att ytterligare

Läs mer

LANDSTINGET I KALMAR LÄN

LANDSTINGET I KALMAR LÄN LANDSTINGET I KALMAR LÄN Landstingsstyrelsens framställningar 2014: Dnr 140260 Jennie Hagberg Ändringar i Folktandvårdens prislista för allmän- och specialisttandvård Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket

Läs mer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Vuxentandvård. stöd för dig som besöker tandvården. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Vuxentandvård stöd för dig som besöker tandvården Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer ISBN 978-91-86885-60-1 Artikelnr 2011-11-6 Illustration sid. 12 Jan-Olof Berg Foton Omslagsbild,

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Det statliga tandvårdsstödet en lägesrapport 2012 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Försäkringskassan Analys och prognos Anna Arwidsson Hansen 010-116 90 38 anna.arwidsson.hansen@forsakringskassan.se

Läs mer

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland

UPPDRAGSBESKRIVNING. Barn- och ungdomstandvård Region Halland UPPDRAGSBESKRIVNING Barn- och ungdomstandvård Region Halland 1 Uppdragsbeskrivning... 3 1.1 Grundprinciper... 3 1.2 Författningar... 3 1.3 Uppdragets omfattning... 3 2 Övergripande mål... 3 2.1 Tillgänglighet...

Läs mer

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12

2015-03-18 6 VAL AV VÅRDGIVARE... 11 7 VÅRDRAPPORTERING... 12 2015-03-18 1 ANVISNINGAR FÖR BARN- OCH UNGDOMSTANDVÅRD... 3 1.1 ÖVERSIKT... 3 1.2 ALLMÄNT... 3 1.3 VÅRDANSVAR... 4 1.4 REVISIONSINTERVALL... 4 1.5 AKUTTANDVÅRD... 4 1.6 UTEBLIVANDE... 5 1.7 VÅRD SOM INTE

Läs mer

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Tandvård som led i sjukdomsbehandling DATUM 2013-01-01 Tandvård som led i sjukdomsbehandling I tandvårdsförordningen anges vilken tandvård som är ett led i en sjukdomsbehandling under en begränsad tid. Tandvården ska vara ett led i sjukdomsbehandlingen,

Läs mer

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård.

Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Fördjupad utbildning (certifiering) av tandläkare i allmäntandvård. Allmänt I Sverige finns inom odontologin ingen av Socialstyrelsen

Läs mer

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna

Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna Anvisningar EpiWux 2013 Privattandvården Dalarna (Detta dokument finns på Internet: www.ltdalarna.se /Folktandvård/ Aktuellt) Allmänt Ekonomi Undersökningen omfattar cirka 2 200 slumpvis utvalda personer

Läs mer

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna

Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Översikt - tandvård för barn och ungdomar samt unga vuxna Allmänt Barn och ungdomar samt unga vuxna 3-20 år som är folkbokförda i Sörmland kan välja vårdgivare för den allmäntandvård som erbjuds av Landstinget

Läs mer

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg

Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Riktlinjer för barn- och ungdomstandvård, Folktandvården Kronoberg Innehåll 1. Mål och strategier 2. Omhändertagande- och ansvarsnivå 3. Riskbedömning, vårdnivå 4. Inskolning till tandvård 5. Tandhälsovårdsprogram

Läs mer

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling

En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Socialdepartementet 103 33 Stockholm En särskild utvärdering av tandimplantatbehandling Regeringen har uppdragit åt Försäkringskassan att samordna ett utvärderingsprogram avseende de förändringar som genomförts

Läs mer

Skör och äldre vad händer med tänder?

Skör och äldre vad händer med tänder? Skör 0ch äldre vad händer med tänder? Skör och äldre vad händer med tänder? Tandvårdskontakter och munhälsa hos äldre med stort omvårdnadsbehov Lena Tronje Hansson Lars Gahnberg Catharina Hägglin Leena

Läs mer

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26]

Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Ingegerd Johansson & Susanne Einarsson [2005-08-26] 2005-08-26 1 Mat och näring i ett munhälsoperspektiv Index Munhälsa hos äldre och långtidssjuka Egna tänder Hot

Läs mer

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården

Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården Indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården ny rekommendation Läkemedelsverket anordnade i samarbete med Smittskyddsinstitutet ett expertmöte om indikationer för antibiotikaprofylax i tandvården

Läs mer

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården

DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården TEMA: ANTIBIOTIKAPROFYLAX I TANDVÅRDEN DEL ETT AV TRE TEMANUMMER Antibiotikaprofylax i tandvården T andläkartidningen publicerar i detta nummer nya rekommendationer för antibiotikaprofylax i tandvården.

Läs mer

datorplanerad implantatkirurgi

datorplanerad implantatkirurgi VETENSKAP & KLINIK Gott resultat för datorplanerad implantatkirurgi Anders Wangestad BDS, Løkketangen Tannlegesenter, Sandvika, Bærum, Norge Behnoosh Malekzadeh tdl, Specialistkliniken för käkkirurgi,

Läs mer

Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling

Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2004; 114: 876 81 Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling Utdrag av SBU: s systematiska litteraturöversikt

Läs mer

Tips och råd för dig med implantat

Tips och råd för dig med implantat TePes produkter finns på ditt närmaste apotek och hos din tandläkare/tandhygienist. Patientguide Mellanrumsborstar Original Extra mjuk Angle 0,4 mm 0,45 mm 0,5 mm 0,6 mm 0,7 mm 0,8 mm 1,1 mm 1,3 mm 0,45

Läs mer

SBU:s sammanfattning och slutsatser

SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU:s sammanfattning och slutsatser SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care Kronisk parodontit prevention, diagnostik och behandling

Läs mer

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram

Tandvård och profylax Barntandvårdsprogram RIKTLINJE 1 (9) SYFTE Tandvårdsprogrammet är ett basprogram för alla barn och ungdomar. Ur ett hälsoekonomiskt perspektiv är det viktigt att utföra den behandling som gör mest nytta. Daglig användning

Läs mer

Papperslös, men inte tandlös

Papperslös, men inte tandlös Papperslös, men inte tandlös - En studie om behov av och tillgång till tandvård för papperslösa i Göteborgsområdet Sofie Jansson, Petra Koch, Jennie Overmeer, Daniel Andersson Handledare: Catharina Hägglin

Läs mer

LMGuide. feel the difference. Svenska 1

LMGuide. feel the difference. Svenska 1 LMGuide feel the difference Svenska 1 LM-INSTRUMENT MED ERGONOMI I SÄRKLASS LM-ErgoNorm ø 8,5 mm LM-ErgoMax ø 11,5 mm FÄRGGRANNA LM-INSTRUMENT MED SILIKONSKAFT - SE OCH KÄNN SKILLNADEN! ändamålsenliga,

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM MUNHÄLSA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS MUNHÄLSA NOVEMBER 2005 PROFESSORNS BÄSTA RÅD BORSTA BARA DE TÄNDER DU VILL BEHÅLLA! Läs mer på sidan 10 SOCKERFRIA ZONER Dagis

Läs mer