NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info"

Transkript

1 NUTID Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö NYA PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info VALHALL COLLEGE RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Skolan där du utvecklas och mår bra! I Ängelholms centrum ligger en av Skånes modernaste gymnasieskolor. Där möter du elever inte bara från Ängelholm utan från flera andra kommuner i Skåne och övriga Sverige. I vackra Valhall Park finner du fem av våra yrkesförberedande program däribland det populära FRISKVÅRDSPROGRAMMET, nu i ny tappning, se sidan 11. Här har vi också byggt en av Sveriges modernaste restaurangskolor. Vi utvecklar en bredare byggutbildning och stärker samarbetet mellan Byggprogrammet och utbildningen till installationselektriker på El- och energiprogrammet. I Valhall Park sker mycket utveckling på flera håll. Välkommen att vara med! Skolan erbjuder snygga lokaler och modern utrustning som ger dig möjlighet till experiment, laborationer och digitalt skapande. 1 MA dag RS 2011 förändringens år! Under kommande läsår förändras mycket inom svensk skola. Skolverket arbetar intensivt med nya riktlinjer för både förskola, grundskola och gymnasieskola. Eftersom Skolverket inte är klara med sina riktlinjer vid denna broschyrs pressläggning rekommenderar vi att du besöker vår hemsida: Syftet med reformerna är bl a att förbättra skolresultaten och att ge eleverna bättre förutsättningar att klara målen i skolan. Vi kommer att uppdatera den efterhand som allt blir klart och innan du ska välja kommer vi att kunna besvara dina frågor. Biblioteket, Resurscentrum, SYV och Elevhälsan... sid 2 Samhällsvetenskapsprogrammet... sid 4 Humanistiska programmet... sid 4 Ekonomiprogrammet... sid 4 FRISKVÅRDSPROGRAMMET BYTER NAMN TILL FRITID OCH HÄLSA! Genom den reform som nu förändrar svensk skola förändras också vårt populära Friskvårdsprogram till inriktningen Fritid och hälsa på Barn- och fritidsprogrammet. I praktiken innebär det inte så stora förändringar för dig som elev. Vi är kvar med inriktningen i samma lokaler som Friskvårdsprogrammet. Det är samma lärare, samma praktikplatser och nästintill samma kurser som tidigare. Fritid och hälsa är inriktningen för dig som önskar dig en aktiv utbildning med SPA, idrott och hälsa som viktiga inslag. Läs mer på sid 11. Naturvetenskapsprogrammet... sid 5 Estetiska programmet... sid 5 Teknikprogrammet... sid 6 El- och energiprogrammet... sid 6 Industritekniska programmet... sid 6 Handels- och administrationsprogrammet... sid 8 Hantverksprogrammet... sid 8 Intervjuer... sid 9 Restaurang- och livsmedelsprogrammet... sid 10 BEHÖRIGA LÄRARE På Ängelholms Gymnasieskola är vi mycket noga med våra lärares ämneskunskaper. Du möter lärare med stort engage- Hotell- och turismprogrammet... sid 10 mang och vilja att hjälpa dig till goda studieresultat. Lektionerna är ofta intressanta och ger dig möjligheter till egna initiativ och idéer. Vår målsättning är att vara en skola i takt med sin tid. Du ska möta samma verklighet hos oss som i övriga samhället. Vi utvecklar hela tiden vårt samarbete med arbetslivet för att veta vad arbetsgivarna vill att du ska kunna efter skolan och naturligtvis är lärarna behöriga! Bygg- och anläggningsprogrammet... sid 11 Barn- och fritidsprogrammet... sid 11 Introduktionsprogrammen... sid 12 Musikprofilen... sid 12 Lärlingsutbildningar... sid 12 Specialidrott... sid 12 Gymnasiesärskolan och Rönnebutiken... sid 14 Fotoalbum... sid 15 ÄNGELHOLMS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR UNGDOMAR!

2 ängelholms gymnasieskola Ängelholms Gymnasieskola ger dig bättre service! Gymnasiebiblioteken Biblioteket Rönnegymnasiet och Valhall College har välutrustade och fina bibliotek som är öppna hela skoldagen. Här kan du som elev låna skönlitteratur, facklitteratur och läsa tidningar av olika slag, till exempel dagstidningar och många intressanta tidskrifter. Samma lånekort gäller på våra bibliotek som i hela Ängelholms kommun och du kan låna böcker för både skolarbete och fritid. Vid behov lånar vi in böcker från andra bibliotek i kommunen och från övriga delar av landet via vår gemensamma bokkatalog. Vi kan hjälpa till med att hitta författarporträtt, bokrecensioner, artiklar i vitt skilda ämnen, slå i uppslagsverk, lexikon samt ordböcker och mycket mer. Biblioteken är utrustade med datorer som du kan använda dig av i ditt skolarbete för att söka information och skriva ut arbeten. För dig som arbetar med egen dator har vi givetvis trådlöst nätverk. Inlästa böcker laddar vi ner med talbokstillstånd. Tillsammans med specialpedagogerna lånar vi ut Daisy-spelare och mp3-spelare till de elever som behöver. På biblioteket kan du utöver böcker också låna avancerade miniräknare samt grafräknare som behövs för mattekurserna. Resurscentrum Resurscentrum På Ängelholms Gymnasieskola är vi angelägna om att alla elever ska lyckas med sina studier. För att förstärka den personliga studiehjälp du får av dina ämneslärare har vi därför inrättat Resurscentrum. Specialpedagogerna där hjälper både dig som har speciella behov och dig som vill lyckas bättre med dina studier. Så titta in till Resurscentrum om du: behöver personlig handledning behöver råd angående studieteknik samt läxhjälp vill ha en lugn plats att arbeta på behöver hjälp med dina läs- och skrivsvårigheter/dyslexi vill låna kompenserande hjälpmedel vill låna inlästa läromedel Vill du ha pedagogiskt stöd är du välkommen att vända dig till våra specialpedagoger. På Rönnegymnasiet möter du Ingela Sjögren och Hans Nordius Telefon: På Valhall College möter du Pernilla I Nygren studie- & yrkesvägledare SYV Du kommer att ställas inför en rad olika valmöjligheter under tiden som du går på gymnasiet. Då är det bra att du får en studie- och yrkesvägledare som är knuten till ditt program, någon du kan diskutera dina framtidsplaner med. Tillsammans kan vi se vilka möjligheter du har till studier eller arbete efter gymnasiet. Vår önskan är att du ska göra så bra val som möjligt, inte bara inom gymnasieskolan utan även när det gäller studier och yrken för framtiden. Fråga dig själv: Vad är jag intresserad av? Vad är jag bra på? Vad vill jag göra i framtiden? Vi finns här för att ge dig den vägledning och information som du behöver! Carin Olsson Helena Larsson, Inger Json Lindell Kristin Eriksson Sigrid Helgason Inga-Maj Anderberg Elevhälsan Rönne Elevhälsan Valhall Elevhälsan För att eleverna på Ängelholms Gymnasieskola ska må så bra som möjligt har vi en Elevhälsa som består av skolsköterskor och kuratorer. De har nära samarbete med skolans övriga personal för att skapa optimala förutsättningar för elevens hälsa, lärande och trygghet. Du erbjuds ett hälsosamtal med egen skolsköterska. Till våra skolsköterskor kan du komma med frågor och funderingar om det mesta. De ger hälsoupplysning, utför enklare sjukvård och kan, vid behov, hänvisa till andra vårdinstanser. Skolans kuratorer finns på plats för att du som elev ska trivas och växa som människa. De arbetar utifrån ett helhetsperspektiv som innebär att ta hänsyn till hela din livssituation, och se till möjligheter som främjar utveckling, mognad och hälsa. Personalen på Elevhälsan har tystnadsplikt vilket innebär att känsliga uppgifter inte får föras vidare. Däremot är alla som arbetar i skolan skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de i sitt arbete får veta att ett barn eller ungdom far illa. Elevhälsa Rönnegymnasiet: Kristina Holmberg-Gustavsson kurator Ann-Katrin Werner-Forsell skolsköterska Louise Lovén skolsköterska Elevhälsa Valhall College: Cecilia Malmros kurator Marianne Havsjö skolsköterska

3 ÄNGELHOLMS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR UNGDOMAR!

4 Samhällsvetenskapsprogrammet Där dörrar öppnas På samhällsvetenskapsprogrammet får du en bred grund att stå på, främst inför fortsatta studier. Vi ger dig en modern utbildning som utvecklar dig utifrån flera perspektiv. Programmet riktar sig till dig som är intresserad av människors tänkande och agerande över tid och rum. Du läser om vårt lands och andra länders historia och lär dig att förstå hur olika kulturer och religioner påverkar människors värderingar och levnadssätt. Centrala ämnesområden är frågor om demokrati, etik, genus och kommunikation. Det är viktigt att kunna analysera, argumentera och dra egna slutsatser. Dessa förmågor kommer du att utveckla och förbättra hos oss. programkod SA Samhällsvetenskap, där fokus ligger på djupare analyser om samhället och dess processer. Medier, information och kommunikation, ger dig kunskaper om mediernas roll i samhället och hur man kan använda sig av medieteknik för att förmedla budskap på ett intresseväckande sätt. Beteendevetenskap, där du läser om hur psykologi och beteende påverkar människors samspel med varandra i vardagen och yrkeslivet. Du läser också organisationslära och om ledarskap. Under första året läser alla samma kurser och du har tillfälle att fundera över vad du är mest intresserad av. Du kanske är en framtida socionom, polis, lärare, volontärarbetare, advokat, diplomat, journalist, författare eller programledare? Vi tror på att ge våra elever upplevelser i utbildningen och därför får våra elever chansen till intressanta studiebesök både i Sverige och utomlands. Kristin Eriksson Studie- & yrkesvägledare Telefon: Humanistiska programmet Världen i dina händer Det Humanistiska programmet är ett nytt högskoleförberedande program från och med hösten Här studerar du människan lokalt och globalt utifrån både ett historiskt och ett kulturellt perspektiv. Du tränas i kommunikation eftersom du behöver en förmåga att kommunicera på olika språk oavsett vilken yrkesväg du väljer efter gymnasieskolan. På programmet utvecklas ditt muntliga och skriftliga språk. Du lär dig anpassa ditt språk till olika situationer och förmedla ett budskap på ett effektivt sätt. Dina språkkunskaper tränar du bland annat genom de samarbeten vi har med skolor i Tyskland, Frankrike och Spanien. Varje år har vi elever som åker utomlands för att möta andra europeiska ung- domar och för att ta del av deras liv och vardag. Vill du bli översättare, turistguide, polis, lärare, informatör, skådespelare, biståndsarbetare eller kanske anställd på ett multinationellt företag? Kristin Eriksson Studie- & yrkesvägledare Telefon: Inom det Humanistiska programmet finns 2 inriktningar : Kultur, som ger dig fördjupade kunskaper inom kultur, litteratur, filosofi och psykologi. Här diskuteras hur kulturen påverkar människan och hur människan skapar kultur. Språk, som ger dig fördjupade kunskaper i språk. Även sambandet mellan språk, kultur och samhälle belyses. Språk är en förutsättning för att verka i en globaliserad värld och ett internationellt perspektiv är därför centralt i utbildningen. programkod HU Ekonomiprogrammet En ingång - många utgångar Ekonomiprogrammet ett högskoleförberedande program som är nytt för i år. Det bygger på den tidigare ekonomiinriktningen som fanns på Samhällsvetenskapsprogrammet. Ekonomiprogrammet inriktar sig främst mot ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Att utbilda sig inom ekonomi har länge varit populärt, dels för att det är en bra förberedelse inför högre studier men även för att det ger möjlighet till en anställning direkt efter gymnasiet. Viktiga områden i utbildningen är därför företagsekonomi, samhällsekonomi och juridik, men även entreprenörskap där du kan få prova på att starta eget företag. Går du Ekonomiprogrammet i Ängelholm har du dessutom möjlighet att bli Diplomerad Gymnasieekonom som innebär att du kan spetsa till din utbildning ytterligare. Kristin Eriksson Studie- & yrkesvägledare Telefon: Båda inriktningarna ger dig möjlighet till diplomering! Ekonomi, ger dig kunskaper om redovisning, beräkningar, marknadsföring/försäljning samt organisation och ledarskap. Inriktningen ger dig även färdigheter i att starta och driva företag. Juridik, utvecklar dina kunskaper om det svenska rättssystemet och hur/vilka lagar som styr privatlivet, yrkeslivet och affärslivet. Inriktningen ger dig förmåga att analysera och bedöma juridiska problem med hjälp av våra lagar. programkod EK sid 4 högskoleförberedande program

5 högskoleförberedande program rönnegymnasiet Naturvetenskapsprogrammet Samband mellan teori och verklighet Laborationer och utmaningar Naturvetenskapsprogrammet är det breda programmet som ger dig många möjligheter till fortsatt utbildning. Är du beredd att lägga tid på dina studier så kan du komma hur långt som helst efter tre år på programmet. Utbildningen handlar främst om att studera omgivningen vi lever i och att förbättra människors liv. Här får du prova på flera praktiska moment genom att laborera och experimentera mycket samt utforska allt inom de naturvetenskapliga ämnena. Vi erbjuder dig den senaste utrustningen i moderna lokaler. Våra välutbildade och motiverade lärare jobbar hårt för att du ska utvecklas och söka svar på frågor du tycker är intressanta. Det kan vara allt ifrån att undersöka vad som finns i läkemedel till att övernatta för att studera stjärnor och planeter. Med hjälp av våra inriktningar specialiserar du dig inom ett visst område som leder till spännande utbildningar. Kristin Eriksson Studie- och yrkesvägledare Telefon: programkod NA Naturvetenskap, är en fördjupning i de naturvetenskapliga ämnena som biologi, fysik och kemi. Naturvetenskap och samhälle, där du får komplettera dina studier inom naturvetenskap med att studera geografi och samhällskunskap. Skolan har resurserna som får mig att lyckas! Estetiska programmet Med blick för det väsentliga En bild säger mer än tusen ord, stämmer det? Hos oss får våra elever lära sig att kommunicera med hjälp av bild och form. Är du kreativ och gillar att arbeta praktiskt med att skapa och experimentera inom det estetiska området så är detta program helt rätt för dig. Vi använder ofta datorn som verktyg när vi jobbar och har modern, teknisk utrustning i ändamålsenliga lokaler. Inriktningen vi erbjuder är: Bild och formgivning, där du får djupgående kunskaper i ämnet samtidigt som du kan specialisera dig inom områdena nedan. programkod ES Här får du kunskap som är användbar inom områden som reklam, marknadsföring eller om du jobbar med att skapa hemsidor åt företag, antingen som anställd eller som egen företagare. Du kan även göra reklamfilm eller kortfilm med syfte att nå en viss grupp människor med ett budskap. Estetiska programmet är också en bra start om du vill arbeta med konst, design eller arkitektur. Arbetsområdena är många och skiftande. Modern teknik med digitalt skapande Förutom den praktiska kunskap du får här, tycker vi det är viktigt att du också får en bred teoretisk grund att stå på. Därför läser du även kurser som gör dig högskolebehörig ifall du skulle vilja läsa vidare efter gymnasiet. Populära utbildningar våra elever brukar söka till är spelprogrammerare, design, konst, arkitekt, webbdesign och fotograf. För att förbereda dig inför kommande studier kan du specialisera dig inom vissa områden under din tid hos oss. Du kan fördjupa dig antingen i Bild och formgivning, Webbdesign, Film-Foto-Data eller i Arkitektur och design. Inger Json Lindell Studie- och yrkesvägledare Telefon: högskoleförberedande program sid 5

6 Teknikprogrammet Modern teknik, hållbar kunskap Om du är nyfiken och intresserad av teknik och design, är programmet helt rätt för dig. Hos oss studerar du tekniken som omger oss, varför den finns och hur vi kan utveckla samt använda oss av den. Vi förbereder dig både för högskolestudier och tekniska arbetsuppgifter direkt efter gymnasiet. Du är kanske intresserad av programmering, webbutveckling eller av arkitektur och design. Vi har en ny inriktning, samhällsbyggande och miljö, där du får breda tekniska kunskaper kombinerat med ledarskap och organisation. Möjligheterna är många, både under din tid hos oss och efter gymnasiet. Du kan fördjupa dig inom alla inriktningar för att få en bredare kunskaper för vidareutbildningar. Inger Json Lindell Studie- och yrkesvägledare Telefon: Det finns 3 olika inriktningar du kan välja mellan; Design och produktutveckling, ger dig kunskaper om och färdigheter i design och produktutveckling där datorstyrd design samt konstruktion är de centrala delarna. Informations- och medieteknik, där du får kunskaper om och färdigheter i informations-, kommunikations- och medieteknik. Det handlar bland annat om programmering, digital media och webbutveckling. Samhällsbyggande och miljö, perfekt för dig som har ett intresse av modern arkitektur, formgivning och design inom samhällsbyggande. Du lär dig att se på byggandet ur ett brett perspektiv såväl tekniskt, estetiskt som ekonomiskt programkod TE El- och Energiprogrammet Vi följer inte strömmen, vi leder den! El- och energiprogrammet passar dig som vill arbeta med produktion och underhåll inom datorteknik, automationsteknik eller elteknik. Programmet är anpassat efter hur företagen på arbetsmarknaden vill att det ska se ut. Vi har ett gott samarbete med företag i branschen. De är bland annat med och formar utbildningen efter branschens behov. Detta för att din utbildning direkt ska kunna leda till jobb. Programmet är till viss del högskoleförberedande vilket innebär att du kan läsa vidare på en del högsko- leutbildningar samt på de flesta yrkeshögskolorna. Vi har engagerade lärare som har stor erfarenhet från branschen och som har specialiserat sig inom olika områden. Vi erbjuder kvalificerad utbildning med modern teknik. Båda inriktningarna är praktiskt utformade med pedagogisk undervisning där vi varvar teori med praktik. Carin Olsson Studie- och yrkesvägledare Telefon: programkod EE Elteknik, riktar sig direkt till den attraktiva arbetsmarknaden som elektriker och installatör. Som tekniker inom elteknik lär du dig styra och övervaka de tekniska system och processer som används såväl i husbyggen som industrier och större anläggningar. Väljer du att läsa elteknik gör du det i nära samarbete med vårt Byggoch anläggningsprogram på Valhall College. Datorteknik, är perfekt för dig som är intresserad av datorer och vill jobba med datorsystem eller vill vidareutbilda dig inom ämnet. Detta är skolans bredaste datorutbildning. Vår datorinriktning finns med i många andra sammanhang även utanför skolan, bland annat vid LANträffar och eftermiddagsaktiviteter. Läs mer på Industritekniska Programmet Ger dig jobb! Det har hänt mycket inom industribranschen de senaste åren. Arbetsmiljön har förändrats helt och jobben har blivit mer tekniskt komplicerade. Mycket av dagens arbete handlar om att ansvara för och underhålla tekniskt avancerade maskiner och produktionssystem. Arbetsuppgifterna har också förändrats för svetsare och plåtslagare eftersom tekniken moderniserats kraftigt. Vi har anpassat oss efter detta och kan erbjuda dig en högteknologisk utbildning med goda jobbmöjligheter och bra betalt efter gymnasiet. Programmet är yrkesinriktat och vi har ett gott samarbete men företag i regionen där vi hela tiden följer upp vilka behov arbetsmarknaden har. Detta ger dig en verklighetstrogen och relevant utbildning. programkod IN För att du ska få testa på hur det är i arbetslivet har vi 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande (APL). Dessutom ger vi dig möjligheten att klara av kurser ute på din praktikplats. Detta för att du ska få vara fler veckor hos ditt företag och ha större chans att få jobb där. Hos oss kan du bli diplomerad internationell svetsare, så kallad IW-svetsare. Detta är en relativt ny och efterfrågad kompetens på arbetsmarknaden som vi är ensamma om att erbjuda i regionen. Med denna licens har du möjlighet att jobba som svetsare i hela världen. Direkt ut i ett innehållsrikt arbetsliv! Carin Olsson Studie- och yrkesvägledare Telefon: Produkt och maskinteknik, där förbereds du för att arbeta i verkstadsindustrin eller i andra branscher som anställer utbildade verkstadsarbetare Svetsteknik, inriktar sig på lödning och flera typer av svetsning och tillhörande arbetsmoment. sid 6 yrkes- & högskoleföreberedande program

7 yrkes- & högskoleförberedande program rönnegymnasiet högskoleförberedande program sid 7

8 yrkesförberedande program rönnegymnasiet Handels- och administrationsprogrammet Med entreprenörskap & service som konkurrensmedel Handelsprogrammet är något för dig som är intresserad av service, företagande och mötet med andra människor. Du lär dig att formulera och kommunicera synpunkter och budskap både muntligt och skriftligt. Utbildningen ger dig också möjlighet till fördjupade studier i engelska. Branschen är bred och innehåller många möjligheter inom flera olika områden. Hos oss får du bland annat goda kunskaper inom försäljning, marknadsföring, inköp och e-handel. Vi arbetar projektinriktat vilket utvecklar din handlingsförmåga och företagsamhet. Våra lärare vet vad företagen efterfrågar tack vare det goda näringslivssamarbetet. Det ger dig många möjligheter och ditt arbetsplatsförlagda lärande (APL) kan vara på ett företags säljområde, i butik eller på den administrativa avdelningen. Båda inriktningarna kan leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Genom egna val av kurser kan också grundläggande behörighet till högskola uppnås. För dig som vill göra affärer och ge service! Carin Olsson Studie- och yrkesvägledare Telefon: Våra inriktningar är: programkod HA Administrativ service, där du lär dig att organisera, samordna och leda olika administrativa arbetsuppgifter. Handel och service, som ger dig både praktiska och teoretiska kunskaper om affärsbranschen. Hantverksprogrammet Med kreativa händer I år tar vi in 24 frisörelever! (istället för 12) Hantverksprogrammet är för dig som är kreativ, skicklig med dina händer och som tycker om att jobba självständigt. Om du vet vilket hantverksyrke du vill utbilda dig inom och om du kan ordna en arbetsplats som är villig att ta ansvar för din yrkesutbildning under tre år så kan vi hjälpa dig med kärnämnena. Det krävs att du planerar din utbildning tillsammans med vår studie- och yrkesvägledare samt att arbetsplatsen blir godkänd av oss och aktuell branschorganisation. Den här inriktningen påminner om tidigare lärlingsutbildningar. Inom hantverksprogrammet ryms Ängelholms berömda frisörutbildning, Ängelholms Hårakademi. Vi är mycket stolta och glada över den uppmärksamhet som utbildningen får. Varje år har vi många sökande till programmet. Vi har en lokal inriktning; Vår utbildning till både herr- och damfrisör bedrivs i moderna, vackra och välutrustade lokaler. Vårt samarbete med Loreal/Kerastase är unikt för Sverige. Kerastase utbildar våra elever till hårterapeuter i ett nytt hårspa som företaget inrett i våra lokaler. Under dina tre år hos oss är delar av undervisningen förlagda till salong. I tvåan börjar du ta emot riktiga kunder och övar på så sätt i verkliga situationer. Frisöryrket ställer krav på dig att vara öppen och serviceinriktad. Detta utbildas du i under hela utbildningen. En god känsla för färg och form är bra att ha. Du bör ha god fysik eftersom du utför mycket av arbetet stående. Bli en duktig och framgångsrik hantverkare med vår hjälp! Sök Ängelholm! Carin Olsson Studie- och yrkesvägledare Telefon: programkod HV Frisör, utbildar dig till frisör i en av Sveriges bästa frisörutbildning. sid 8 högskoleförberedande yrkesföreberedande program

9 ÄNGELHOLMS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR UNGDOMAR! Några frågor till företaget ALLevent som startades som ett projektarbete på Ängelholms Gymnasieskola. Annie, Lovisa och Linnea ni fick ju stor framgång med er Galakväll till förmån för barn med cancer. Hur fick ni idén till ert projekt? -Idéen var från början att hjälpa barn, barn i behov av hjälp. Grundidéen låg i välgörenhet. Vi tänkte att alla människor egentligen har en chans att någon gång hjälpa andra och den chansen tycker vi man ska ta vara på och det gjorde vi med vårt projektarbete. Tanken utvecklades från att vi skulle skänka till att alla faktiskt skulle kunna skänka. Men hur skulle detta gå till? Vi ville vi göra något som fick människor att skänka samtidigt som de fick något tillbaka Vi funderade över vad vi själva tycker är roligt och kom fram till att en väl arrangerad festtillställning nog låg i toppen. Från en flummig grundidé hade vi nu ett väl planerat koncept med massor av människor som stöttade. Resultatet blev en Galakväll på Bahnhof bar här i Ängelholm där åldern var allt från 7-70, vi bjöd på tilltugg och fördrink, musikunderhållning och lotteri. Biljettintäkterna gick oavkortat till Barncancerfonden och blev ett bidrag på kronor. Vi hade nått vårt mål, Människor hade bidragit men samtidigt fått en oförglömlig kväll på köpet. Nu har vi förstått att ni startat ett företag. Vad fick er att ta det steget? -Efter mycket bra respons från både privatpersoner och företag var vi fullt medvetna om att detta var något vi ville syssla med. Det var också en chans att utveckla vårt entrepenörskap och samla på oss nya erfarenheter. Vi fick erbjudande om att vara projektledare för en utomhusbio tillsammans med ett företag vilket vi blev väldigt glada över. Det var också i den vevan vi valde att starta ett handelsbolag för att ta ännu ett steg på vägen. Hur ser era framtidsplaner för företaget ut? -Sedan vi hade vårt projektarbete har vi arrangerat två event. En utomhusbio på Tullakrok och en liknande Galakväll i förmån för UNICEF på Bahnhof bar. Det sistnämnda avslutade vi i mitten av oktober och nya idéer finns alltid i tankarna. Vi är noga med att avsluta varje projekt innan vi ger oss in i något nytt, för att hålla fokus och kunna uppnå så bra resultat som möjligt. Vilken hjälp fick ni från skolan? -Vi är otroligt glada över stödet vi fick från skolan under vårt projektarbete. Vi var alla tre ganska oerfarna inom projektledning och entreprenörskap innan vi satte igång. Från att haft en handledare inom projektarbetet hade vi så gott som involverat 10 i personalen på skolan i vårt projekt. Råd, tips och vägledning inom olika områden är bara en del av hjälpen vi fick. Det var också mycket tack vare personalen på skolan som alltid peppade och intresserade sig i vårt arbete som gav oss ett driv och ett mål att förverkliga. Vi fick erbjudande på skolan att hjälpa till med olika saker som skulle hända på skolan, något som vi tyckte var roligt. Genom det fick vi en chans att visa vad vi gick för och samtidigt samla på oss erfarenheter. Vi fick även hjälp med tilltugg till kvällen från Restaurangskolan vilket hjälpte oss enormt. Vi tycker det är viktigt att man som elev nyttjar lärarnas kunskaper och andra personer på skolans kontakter och erfarenheter. Det kommer man långt på. Man ska inte vara rädd för att tro på sin idé. Vi måste tillägga att det var extra kul när vi såg lärare på Bahnhof under Galakvällen, det värmde! Varför tycker ni att man ska välja Ängelholms Gymnasieskola? -Kontakten mellan personal, lärare och elever på Ängelholms Gymnasieskola är unik. Så länge man som elev tror på sig själv och sina idéer är där någon mer som gör det. Där är människor som hjälper dig, vägleder och inspirerar. Våga ta kontakt med lärarna, gymnasiechefen eller någon annan, din skolgång blir så mycket roligare, lättare och framförallt får du chans att förverkliga dina drömmar. För oss finns det ingen tvekan, Ängelholms gymnasieskola är det självklara valet! Vill ni läsa mer om vårt företag kan ni kika in på vår hemsida, Där hittar ni även kontaktinformation om oss och har ni några frågor, tveka inte att maila eller ringa. Gör som vi! Tro på din idé och låt dig inspireras! Peter Hedman - student 2010 Hallå Peter Hedman hur har du det? -Jo, studenthelgen var väldigt lyckad, det var riktigt bra sammanhållning bland studenterna, vi hade så roligt! Sen var det studentresa till Magaluf där ca 30 st deltog. Hade det riktigt gött där med. Väntar jobb nu eller? -Japp, nu är det jobb som gäller, har bestämt mig för att ta minst ett sabbatsår innan jag sätter igång med pluggandet igen. Jobbar som bartender på Bahnhof bar på helger och som servitör, kock, bartender några dagar mitt i veckan på Klitterhus strandbar. Jag har planer på att dra till Norge senare i höst. Har norskt påbrå så jag har en del användbara kontakter där. Varför tycker du att man ska gå på Ängelholms Gymnasieskola? -Det är enkelt. Sammanhållningen, skolans fräschhet och kompetenta lärare är en kombination som man inte hittar på många andra sko- lor än Ängelholms Gymnasieskola. Om man känner att det är väldigt grupperat på ens gamla skola, så är det som natt och dag att komma till Ängelholms Gymnasieskola. Här är det inga som är det coola gänget utan jag tycker att alla värderas och respekteras lika mycket. Tror det är den största skillnaden mellan privata och kommunala skolor, just att sammanhållningen blir bättre och större. Vad var det bästa med tiden på gymnasiet? -Knyta större och starkare kompisband samtidigt som kunskap är nyckeln till framtiden. Tex sista terminen i trean när man läste matte E och kunde se tillbaka på den tiden då man läste matte A och minnas att man tyckte där fanns svåra moment. Då insåg man hur mycket man hade utvecklats och man undrade hur man kunde tycka att det momentet i matte A var svårt. Tiden går fort och det är förvånansvärt hur mycket man egentligen lär sig. Gustav Nilsson fick kronor i stipendium! Gustav, du var den första som fick Ängelholms Gymnasieskolas stora stipendium, kronor från familjen Urwitz. Hur har du använt dem? -Pengarna blev ett välkommet tillskott för finansiering av studier och saker som hör studierna till. Vad gör du nu och hur ser du på din framtid? -Jag läser civilingenjörsutbildning i teknisk fysik vid LTH. Förutom att studera är jag övningsledare i matematik samt engagerar mig lite i vår sektion, F-sektionen. Vad som händer i framtiden vet jag inte än, jag har fyra år kvar på min utbildning, så det finns tid att fundera. Varför ska man läsa på Ängelholms Gymnasieskola? -För att man får tre fantastiskt roliga år och dessutom gedigna kunskaper för framtiden. Vad var det bästa med din gymnasietid? -Miljön som möjliggjorde att man kunde utvecklas efter sina egna ambitioner och intressen. Eftersom skolan är stor finns det enorma valmöjligheter bland kurser, vilket innebär att man kan fördjupa och bredda sina kunskaper. Gustav Nilsson gick Naturvetenskapsprogrammet och fick familjen Urwitz stipendium om kronor. Hur ser du på utbildningen och din framtid? -Jag gick Naturvetenskap med inriktning matte/data och ser det som en bra grund för framtiden. I programmet ingår alla kurser som behövs för att läsa vidare till de flesta civilingenjörsutbildningar som jag är ganska säker på kommer bli det jag läser vidare till. Eftersom jag är tekniskt intresserad och Peter Hedman är glad att han tog studenten på Rönnegymnasiet. kände att kemi och biologi inte speglar mig så valde jag inriktningen matte/data istället för natur där de flesta av årskullen gick. Det innebar att man umgicks mer med folk man annars inte brukar umgås med och det är hur kul som helst eftersom man då knyter band med folk som annars inte hade varit så lätt att knyta band med. Framtiden ser ljus ut för mig. Jag ser mig själv som en entreprenör och jag har alltid små projekt i luften som en vacker dag kanske blir något stort. Mycket av projekten har jag mer eller mindre fått från skolan så för ert eget bästa och framtiden, välj Ängelholms Gymnasieskola, Jag ångrar inte valet en sekund! intervjuer sid 9

10 Restaurang- och livsmedelsprogrammet Sveriges modernaste Restaurangskola Restaurangskolans inriktning är: programkod RL På Restaurangskolan i Ängelholm får du en kvalitetsutbildning. Programmet är något för dig som vill jobba med människor och har ett intresse för mat och dryck samt tycker om att skapa vackra måltidsmiljöer. Vi har valt att inrikta oss helt på en restaurangutbildning som förbereder dig för att jobba som kock, kallskänka och servitör. Vi är specialiserade på denna typ av utbildning och våra lärare har lång erfarenhet från branschen. Dessutom har vi ett väl utvecklat samarbete med flera av de bästa krogarna i Nordvästra Skåne och du har även möjlighet till praktik på andra ställen i Sverige och utomlands. Mycket tack vare praktiken och det goda samarbetet ligger vi ständigt i topp när det gäller att våra elever får jobb efter avslutad utbildning. I gästrestaurangen tillagar och serverar vi lunch till våra gäster under högt tempo. Ett par kvällar per termin har vi temakvällar med attrakti- va menyer av högsta klass. De dagar restaurangen inte är öppen ägnas åt fackteori och kärnämnen. Augusti 2010 flyttade vi in i helt nyrenoverade lokaler med ny utrustning vilket innebär att vi kan ge våra elever en av Sveriges modernaste restaurangutbildningar. Det gör att du som elev får en verklighetstrogen utbildning vilket upplevs som positivt hos arbetsgivarna när du sedan ska söka jobb. Vi ger våra elever en grundlig utbildning där du får pröva på alla arbetsmoment både i köket och i serveringen. Välkommen till programmet som ger dig världen som arbetsfält! Helena Larsson Studie- och yrkesvägledare Telefon: Kök och servering, som utbildar dig till färdig kock eller servitör. En dag på Restaurangskolan kan se ut så här 8.10 Undervisningen startar med receptgenomgång och arbetsfördelning Intensivt förberedelsearbete inför lunchen De första gästerna anländer till vår matsal. Nu är tempot högt. Maträtterna som gästerna beställer ska tillagas och serveras av dig och dina kamrater Nu har restaurangen stängt och du får själv äta Städning och eftersysslor tar vid innan en sammanfattning och utvärdering av dagens arbete. Vill du se hur vi jobbar är du välkommen att höra av dig till Per Wikström på för att bestämma en tid. Hotell- och Turismprogrammet Event & konferens Är du intresserad av att jobba med människor, ge service, organisera och planera olika aktiviteter? I så fall är Hotell- och Turismprogrammet perfekt för dig. Programmet är nytt för i år och tillkommer då branschen växer och därför är i stort behov av mer personal. Hos oss lär du dig att sälja och ge god service på ett professionellt sätt inom branschen. Det innebär att du blir duktig på att förstå kundens behov och önskemål. Inriktningen vi erbjduer är: Du får grundläggande kunskaper i hur man på ett effektivt och serviceinriktat sätt bedriver hotell- och konferensverksamhet. För att du ska kunna ge god service och möta gäster och kunder på ett yrkesmässigt sätt behöver du känna till människors olika behov och önskemål. Det handlar om att ha fingertoppskänsla och vara flexibel i mötet med kunder som har olika förväntningar på service. programkod HT Hotell- och Konferens, där du får en bred utbildning inom såväl hotell- och konferensverksamhet. Vi har ett gott näringslivssamarbete som genomsyrar hela utbildningen. Arbetsuppgifterna varierar på ett hotell- och konferenscenter och är en blandning av kundservice och administrativt arbete. Det är en internationell bransch där service och bemötande genomsyrar verksamheten. Du läser bland annat kursen konferens och evenemang som omfattar olika mötesformer, från möten med få deltagare och mindre konferenser till kongresser och stora evenemang. På ett hotell tar man emot gäster, ser till att de får den service de förväntar sig, och iordningställer frukost samt andra måltider. Du är företagets ansikte utåt och säljer hotellets tjänster, bokar in gäster, tar betalt och hjälper dem tillrätta. Du får därför kunskaper inom ekonomi och data hos oss. Helena Larsson Studie- och yrkesvägledare Telefon: sid 10 valhall college

11 valhall college Bygg- och anläggningsprogrammet Utbildningen där du arbetar nära himlen Fritid, hälsa och pedagogiskt arbete Barn- & fritidsprogrammet programkod BF Vi utbildar framtidens entreprenörer! % av byggbranschens småföretagare i närområdet kommer från gymnasieskolans byggprogram. Bygg- och anläggningsverksamheten har en central roll i samhället både genom nykonstruktion och genom renovering. Branschen har många yrkesinriktningar och under första året låter vi dig testa på de vanligaste, för att du sedan ska kunna välja det yrke som passar just dig. byggarbetsplatser där du genomför de yrkesanpassade kurserna. Oavsett vad du väljer för inriktning har du möjlighet att genomföra kurser inom andra angränsande inriktningar för att på så sätt bredda din utbildning. Du har hela tiden stöd från det arbetslag du är med i samt från lärarna på skolan. När du klarat utbildningen hos oss har du möjlighet att få en lärlingsplats i ett byggföretag och efter 1½ år har du ditt yrkesbevis! Fritid och Hälsa, är vår friskvårdsinriktning och där du får en aktiv utbildning inom friskvård, medicin och psykologi Pedagogiskt arbete, där du får lära dig att planera, leda och utveckla människor. Socialt arbete, där du utbildar dig för att arbeta med människor som har funktionshinder eller som har olika sociala problem. För oss är det viktigt att du får testa på hur det går till i arbetslivet. Under ditt andra och tredje år är därför delar av utbildningen förlagda till De inriktningar du kan välja hos oss är: Välj programmet som bygger Sveriges framtid! Helena Larsson Studie- och Yrkesvägledare Telefon: Husbyggnad, som är inriktad på trä, betong och husbyggnadsteknik. Barn- och fritidsprogrammet kommer att bli ett samlingsnamn för både vårt Friskvårdsprogram och Barn- och fritidsprogrammet. Det innebär att Friskvårdsprogrammet i Ängelholm lever kvar i samma form men under ett nytt namn. Förutom friskvårdsinriktningen erbjuder vi ytterligare två inriktningar på BF. Dessa är Pedagogiskt arbete samt Socialt arbete och är något för dig som vill arbeta med att leda och utveckla andra människor. Detta kan du göra genom att arbeta som personlig assistent, väktare, inom barnomsorgen eller som ledare i en förening. Du kan börja arbeta direkt efter gymnasiet eller läsa vidare, eftersom du får grundläggande behörighet till högskolan och själv kan välja de behörighetsgivande kurser som tar dig vidare till just ditt mål. Det innebär att du kan läsa vidare till bland annat lärare, polis, socionom eller jurist. Väljer du friskvårdsinriktningen lär du dig bland annat hur man utformar fritids- och idrottsverksamheter så att så många som möjligt känner sig välkomna. Utbildningen inriktar sig mer mot kroppen, träning, hälsa och kost. Efter utbildningen kan du bland annat jobba med att initiera friskvårdssatsningar inom företag, organisationer och föreningar. Andra arbetsplatser kan vara i tennishallar eller i skidbackar. Oavsett inriktning finns det många praktiska inslag i utbildningen där du verkligen får öva på det du lär dig. Dessutom ingår det 15 veckors arbetsplatsförlagd utbildning under dina tre år hos oss. Vi satsar mycket på personlig utveckling, framförallt inom pedagogik, ledarskap och social kompetens. Hos oss har eleverna stort inflytande och samarbetar med lärarna för att göra utbildningen intressant. Under dina gymnasieår kommer du att utvecklas mycket som människa och vi kan lova dig en minnesvärd tid. Programmet som ger dig kunskaper om och för livet! Helena Larsson Studie- och Yrkesvägledare Telefon: Mark och anläggning, ger dig en utbildning inom anläggningar som parker, vägar, tunnlar, dränering, gröna ytor och plattsättning. programkod BA valhall college sid 11

12 inriktningar rönnegymnasiet Introduktionsprogrammen Musikprofilen Nytt för i år är att det Individuella programmet delas upp på fem Introduktionsprogram. Den stora förändringen är att eleven behöver vara behörig i fler ämnen än tidigare för att komma in på ett nationellt program, men också har möjlighet att inrikta sig mot ett yrke eller ett språk. Det innebär att undervisningen på Introduktionsprogrammen blir bredare och berör fler ämnen. Vi på Ängelholms Gymnasieskola utgår ifrån att de flesta ungdomar vill skaffa sig en utbildning om de bara får möjligheten och en rimlig chans. Introduktionsprogrammen strävar efter att förmedla en syn på skolan som något positivt och utvecklande, något att bygga sin framtid på. För mer information och kontakt: Sigrid Helgason Studie- och yrkesvägledare Telefon: Charlotte Hesselroth Programgruppledare Telefon: Vi erbjuder 5 program: programkod IM Preparandutbildning för tillträde till nationellt program Heltidsstudier under ett läsår Bli behörig för yrkesprogram (åtta ämnen) Bli behörig för högskoleförberedande program (tolv ämnen) Språkintroduktion För dig som har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige. Förberedelse för att kunna söka och studera vidare på ett nationellt program eller annan utbildning. Inblick i arbetslivet genom praktik Programinriktat individuellt alternativ PRIV Du följer det yrkesprogram du valt att komma in på men slutför under tiden det kärnämne du ej uppnått behörighet i. Yrkesintroduktion Hjälper dig att få inblick i arbetslivet genom bland annat praktik. Möjlighet till studier. Individuellt alternativ Här finns möjlighet för dig som har behov av extra stöd och hjälp med dina studier. Kan leda till fortsatta studier på yrkesintroduktion eller annan utbildning. Här ges möjlighet att efter dina behov bestämma studietakt och innehåll. Om du vill spela och sjunga kan du använda hela ditt individuella val under årskurs 2 och 3 till musik. Det innebär att du spelar i ensemble, får träna på ditt eget instrument, läser gehörs- och musiklära, skriver egna låtar samt arbetar med ljudteknik. Vi samarbetar med Kulturskolan i Ängelholm. Antagning sker efter uppspelning. Om du undrar över något är du välkommen att ringa oss på David Sääf-Collijn Musiklärare Claus Sörensen Musiklärare Specialidrott Lärlingsutbildningar Den gymnasiala lärlingsutbildningen är till för dig som vill göra större delen av din utbildning på en arbetsplats. Av utbildningens poäng ska hälften vara arbetsplatsförlagda, vilket motsvarar ungefär 55 veckor. Ett vanligt yrkesprogram har vanligtvis 15 veckors arbetsplatsförlag lärande (APL) Gymnasial lärlingsutbildning syftar till att ge dig en grundläggande yrkesutbildning, ökad arbetslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning, på en arbetsplats, få fördjupade kunskaper inom yrkesområdet. På Ängelholms Gymnasieskola kommer vi att erbjuda lärlingsutbildning inom: Handelsprogrammet Byggprogrammet, här kan du som lärling utbilda dig inom måleri eller golvläggning Industriprogrammet För mer information och kontakt: Gunilla Ivarsson Gymnasiechef Telefon: På Ängelholms Gymnasieskola har vi kvalificerat oss till att bli ett idrottsgymnasium. Att gå på ett idrottsgymnasium innebär att du kombinerar gymnasiestudier med kvalificerad idrottsträning under schemalagd skoltid. Dessutom får du kunskaper om träning, kost, mental träning med mera. Specialidrotten sker inom ramen för ditt individuella val och påverkar inte övriga ämnen. Du tränar minst tre pass i veckan. Intagningskraven är dokumenterade idrottsmeriter. Du kommer även att genomgå ett intagningsprov under våren och slutligen skall du även bli antagen till sökt program. Ängelholms Gymnasieskola har blivit certifierad i fotboll, ishockey samt segling. Kontaktpersoner Ansvarig rektor: Lars Herbertsson Fotbollsansvarig: Markus Tilly eller Ishockeyansvarig: Pelle Svensson Seglingsansvarig: Jimmy Talén eller sid 12 inriktningar

13 ÄNGELHOLMS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR UNGDOMAR!

14 Studieresa i Madrid med spanskklassen. Vår studieresa i Kamen, Tyskland. Härlig fika gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan Inspiration och utveckling Vi erbjuder tre 4-åriga program: På Ängelholms Gymnasieskola har vi lång erfarenhet av att arbeta med elever som har speciella behov. Vi har möjlighet att arbeta i små elevgrupper och genom individanpassad undervisning skapar vi förutsättningar för roligt lärande och meningsfullt vuxenliv med arbete, boende och fritid. Vill du: Få inspiration för att hitta nya lösningar och möjligheter i dina studier Vara med och utforma din egen utbildning efter dina förutsättningar Få mycket stöd både i ditt skolarbete och i din fritid Få en utbildning som innehåller flera perioder av arbetsplatsförlagd utbildning (APU) Då har vi de rätta utbildningarna för dig! Vårt mål med dessa program är att så långt som möjligt ge dig kunskaper inom ditt valda yrkesområde så att dina arbetsinsatser gagnar arbetsplatsen. Vi vill också hjälpa dig att hitta just dina starka sidor och att se möjligheter före hinder. För mer information kontakta Inga-Maj Anderberg Studie- och yrkesvägledare Telefon eller mobil Vi har möjlighet att erbjuda dig som kommer från en annan kommun ett elevboende med personal. För mer information kontakta Ursula Frennessen Telefon eller mobil Välkommen till oss! Barn- Fritid och Omvårdnadsprogrammet BFO BFO riktar sig till dig som är intresserad av att arbeta med människor. Programmet ger dig grundläggande kunskaper för att du ska få möjlighet att arbeta inom till exempel äldreomsorg, förskolor och fritidsverksamhet. Handelsprogrammet HPS HPS riktar sig till dig som är intresserad av att jobba med till exempel inköp, försäljning, reklam, administration och ekonomi med datorn som ett viktigt hjälpmedel. Programmet ger dig grundläggande kunskaper så att du kan arbeta med försäljning och service inom näringsliv och förvaltning. Restaurang- och livsmedelsprogrammet RLS Valhall College erbjuder ett specialutformat Restaurangoch livsmedelsprogram. Här läser du en del ämnen tillsammans med övriga elever på programmet och en del ämnen i mindre grupp. Utbildningen ska ge dig grundläggande yrkeskunskaper inom restaurang, livsmedelskunskap, matlagning och servering. Rönnebutiken Rönnebutiken drivs av våra HPSelever. Butikens affärsidé är att sälja pennor, block, linjaler och annat som man behöver under skoldagen. Våra kunder är framförallt andra elever på Rönnegymnasiet. Är du elev på HPS får du jobba med att beställa hem varor, göra reklam, stå i affären och expediera kunder. På så sätt får du som elev träna dig i att möta kunder och upptäcka vad god kundservice är. Rönnebutiken ger dig möjlighet att lära dig kassaarbete att ta betalt av kunden och att räkna kassan efter att butiken har stängt. Handelseleverna tillverkar och säljer produkter efter beställning. Specialdesignade block och visitkort är exempel på produkter. VÅR SKOLA!!! sid 14 gymnasiesärskolan & fotoalbum Det blev även ett besök på Santiago Bernabeu

15 ÄNGELHOLMS STÖRSTA MÖTESPLATS FÖR UNGDOMAR! Studieresa till Kamen, Tyskland! Där allt händer! Här träffas alla och här har vi en massa aktiviteter Fika i gräset i Paris under vår studieresa! Peter Dalling utmanar elever på schack i Atrium Sådana här studenttraditioner finns bara på Ängelholms Gymnasieskola! Eiffeltornet! Våra studenttraditoner. Det är ROLIGT att vara MÅNGA! TRIUMFBÅGEN! Årets Urwitzstipendiat fick kronor! Kommittégalan 2010! Kommittéerna presenterar sig och sina aktiviteter. Festkommittén är glad som alltid Änglamilen 2010! Elever och personal var med i loppet och efteråt erbjöd vi massage till alla. Skolan i Redon, Frankrike, där vissa av våra språkelever åker som utbytesstudenter under en vecka. Bryggan, där vi både brukar plugga och ta det lugnt i solen Änglamilen 2010! Santiago Bernabeu STUDENTEN!!!

16 2014 är det din tur!

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9

INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 ATT VÄLJA INFORMATION INFÖR GYMNASIEVALET ÅK 9 Nu står du som går i nian inför ett stort och viktigt val som du behöver tänka igenom ordentligt. Du ska välja gymnasieprogram! Varje dag gör du olika val

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram

4 årsprogrammen. Barn- och fritidsprogrammet. Bygg- och anläggningsprogrammet. Typ av program: Yrkesprogram 4 årsprogrammen har en utvecklingsstörning och behöver en anpassad utbildning som ger en god grund för ett arbete, en sysselsättning eller fortsatta studier inom folkhögskola. Vi lägger ner mycket kraft

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Kort om den svenska gymnasieskolan

Kort om den svenska gymnasieskolan Kort om den svenska gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-86529-64-2 Beställningsnummer:

Läs mer

Selma Lagerlöfgymnasiet

Selma Lagerlöfgymnasiet Selma Lagerlöfgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Introduktionsprogrammet Barn- och fritidsprogrammet,

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Kort om gymnasieskolan

Kort om gymnasieskolan Kort om gymnasieskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-86-8 Beställningsnummer:

Läs mer

Sammanfattning Gy 2011

Sammanfattning Gy 2011 Sammanfattning Gy 2011 Likriktning (lokala kurser/inriktningar och specialutformning försvinner) Förändrad programstruktur (Yrkes- och Högskoleförberedande program) Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram

Läs mer

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium

På Barn- och fritidsprogrammet får du som. För dig som vill arbeta med människor. och. Mjölby Gymnasium För dig som vill arbeta med människor På Barn- och fritidsprogrammet får du som elev vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) under minst 15 veckor, fördelat på tre år. Din första APL börjar redan

Läs mer

Hantverksprogrammet Frisör

Hantverksprogrammet Frisör Hantverksprogrammet Frisör Drömmer du om att bli frisör? Är du intresserad av mode och trender? Gillar du att arbeta med färg och form? Tycker du om att möta människor? Utbildningen ger dig grundläggande

Läs mer

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik

Våra program GULDSTADSGYMNASIET. barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Våra program GULDSTADSGYMNASIET barn & fritid el & energi estetiska hantverk teknik Den lilla skolan med de stora möjligheterna Ja, vi är en liten skola och det är ett viktigt skäl till att många elever

Läs mer

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas.

Introduktionsprogram fem olika inriktningar beroende på vilka betyg som saknas. Gymnasieprogram Alla yrkesprogram leder till en yrkesexamen. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja extra kurser för att studera vidare

Läs mer

VALKOMMEN. Samhällsvetenskapsprogrammet MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

VALKOMMEN. Samhällsvetenskapsprogrammet MEDIER, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION PROGRAM 2017/ 2018 Känner du till Odenplansgymnasiet sedan tidigare? Skolan grundades 2012 och ligger på Surbrunnsgatan 66 vid Odenplan. Vi är en förhållandevis liten skola med drygt 200 elever, vilket

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling?

Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara. lärling? Dags att välja! Jobba direkt efter gymnasiet? Eller plugga vidare? Kanske vara lärling? Gymnasievalet För vissa är valet lätt, för andra är det svårare Men en sak är säker det finns något för alla. Valet

Läs mer

VI VALDE VADSBOGYMNASIET!

VI VALDE VADSBOGYMNASIET! VI VALDE VADSBOGYMNASIET! Mariestad 2 Hej! Just nu går du kanske och funderar på ditt gymnasieval. Ett val som är självklart för en del och inte lika självklart för andra. Vi vill att du med den här foldern

Läs mer

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning

Eda Gymnasieskola. - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning Eda Gymnasieskola - en modern skola i tiden - www.eda.se/utbildning 2 Eda Gymnasieskola Eda Gymnasieskola erbjuder följande: Restaurang- och livsmedelsprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Svar till elevarbetsfoldern:

Svar till elevarbetsfoldern: Svar till elevarbetsfoldern: 1 1.Hur många nationella program finns det inom gymnasieskolan? Hur många är yrkesprogram och hur många är högskoleförberedande program? Det finns 12 yrkesprogram och 6 högskoleförberedande

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016

PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 PROGRAMINNEHÅLL 2015/2016 Olika kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) Högskoleförberedande program Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet

Läs mer

Välkommen till gymnasieskolan!

Välkommen till gymnasieskolan! 030509 Välkommen till gymnasieskolan! Inledning: Jämfört med den skolan du kommer från, grundskolan, så kommer du snart att märka en del skillnader. I grundskolan läste du ämnen. Det gör du också i gymnasieskolan

Läs mer

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS

EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS EN VERKSAMHET TVÅ KOMMUNER TRE HUS Birger Nils Magnus Program i Trollhättan och Vänersborg EKONOMIPROGRAMMET ESTETISKA PROGRAMMET (Mu) NATURVETENSKAPSPROGRAMMET SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET TEKNIKPROGRAMMET

Läs mer

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR

MÖJLIGHET Läs grundläggande behörighet för högskolestudier! [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR Milnergymnasiet [VO] VÅRD- OCH OMSORGSPROGRAMMET [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FRISÖR [HV] HANTVERKSPROGRAMMET FLORIST Gör verklighet av dina framtidsdrömmar! Gymnasietiden är en spännande och viktig del i

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet

Traineegymnasiet. - låt din yrkesdröm bli verklighet Traineegymnasiet - låt din yrkesdröm bli verklighet Gymnasiebroschyr2.indd 1 2011-09-27 15:51:59 Låt din yrkesdröm bli verklighet! Lärlingsutbildning vid Traineegymnasiet passar dig som vill få ut mesta

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN Det finns 18 nationella program med 60 inriktningar 12 yrkesprogram Kan erbjudas som lärlingsutbildning 6 högskoleförberedande program + Flygteknikprogrammet IB International Baccalaureate

Läs mer

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8

Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Välkomna till lektion med studie- och yrkesvägledare 2013/ 2014. Studie och yrkesvägledning för årskurs 8 Östra skolområdet Vilka bitar är viktiga inför årskurs 9? 1 Studie och yrkes vägledning, SYV Vägen

Läs mer

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram

Åk 9. 5 Introduktions program. 18 Nationella program. Preparandutbildning. 6 Högskoleförberedande program. 12 Yrkesprogram Gymnasieval Åk 9 18 Nationella program 5 Introduktions program 6 Högskoleförberedande program Högskoleexamen 12 Yrkesprogram Yrkesexamen Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion

Läs mer

RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN!

RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! Vi hjälper dig till framgång! sista kning s ansö PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info: www.engelholmsgymnasieskola.se RÖNNEGYMNASIET STÖRST I STAN! VALHALL COLLEGE Skolan där du utvecklas och mår bra!

Läs mer

Välkomna till information om gymnasievalet

Välkomna till information om gymnasievalet SIDAN 1 Välkomna till information om gymnasievalet Måna Barsch Studie- och yrkesvägledare 508 15 613 eller 076-12 15 613 mana.barsch@stockholm.se Program för informationen Ny gymnasieskola HT 2011 Yrkesprogram

Läs mer

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program

Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016. Bläddra fram till aktuellt program Poängplaner för elever som börjar åk 1 hösten 2016 Bläddra fram till aktuellt program 1 Bygg- och anläggningsprogrammet 2 Barn- och fritidsprogrammet 3 Ekonomiprogrammet 4 El- och energiprogrammet 5 Estetiska

Läs mer

Programplaner och annan viktig information

Programplaner och annan viktig information Programplaner och annan viktig information Fridegårdsgymnasiet presenterar i den här broschyren våra programplaner och annan viktig information som förklarar hur programmen är uppbyggda. Hösten 2011 görs

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Leder till jobb inom ett socialt arbete Vi älskar att arbeta med människor BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Vill du jobba med människor? Kanske som väktare, personlig assistent, stöd i boende, daglig verksamhet

Läs mer

Lärarkonferens om Gy2011

Lärarkonferens om Gy2011 Lärarkonferens om Gy2011 Program 09.30 11.30 inklusive paus Inledning och bakgrund Skollagen Studievägar och programstrukturer Examensmål och ämnesplaner 11.30 13.00 Lunch 13.00 16.00 Programseminarier

Läs mer

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.

Valet till gymnasiet. Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar. Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens. Valet till gymnasiet Ekholmsskolan, 16 november 2017 Information till föräldrar Johan Dahlberg Studie- och yrkesvägledare vägledningskompetens.se Detta är gymnasieskolan 18 nationella program = 60 inriktningar

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE

VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE Kvalitetsutbildningar sedan 1968 VÄLJ HANDELSPROGRAMMET och bli EVENTARRANGÖR E-HANDLARE MARKNADSFÖRARE PROJEKTLEDARE EGEN FÖRETAGARE med mera.. ALLTID GARANTERAD MÖJLIGHET TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! HA

Läs mer

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända

För unga 16 20 år Gymnasieskolan. Den svenska skolan för nyanlända För unga 16 20 år Gymnasieskolan Den svenska skolan för nyanlända Det här är den svenska skolan Gymnasieskola ungdomar 16 20 år frivillig Grundskola ungdomar 7 15 år obligatorisk Grundsär- och gymnasiesärskola

Läs mer

Ekonomiprogrammet. Efter programmet

Ekonomiprogrammet. Efter programmet Ekonomiprogrammet EK Ekonomiprogrammet är ett program som vänder sig till dig som är intresserad av att få kunskaper i ekonomi, samhällsekonomi, entreprenörskap och juridik. Här får du en bred och attraktiv

Läs mer

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm

Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Välkommen till Norrängsskolan i Hässleholm Gymnasieskola Gymnasiesärskola s www.norrangsskolan.se Trygga elever med möjlighet till ett framgångsrikt vuxenliv www.hassleholm.se Gymnasiesärskolans program

Läs mer

Gymnasieinformation 2013

Gymnasieinformation 2013 Gymnasieinformation 2013 SYV-Kalendarium HT-2012 Kommunala gymnasieskolor - presentation i aulan (september) SYV - gymnasieinformation klassvis (september) PRAO vecka 40 Enskilda vägledningssamtal inbokade

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet sa Har du ett samhällsvetenskapligt intresse och vill gå en gymnasieutbildning som ger dig många möjligheter till vidare studier eller arbete? Då är detta programmet för dig!

Läs mer

PRINS WILHELM- GYMNASIET PROGRAM 2018/19

PRINS WILHELM- GYMNASIET PROGRAM 2018/19 PRINS WILHELM- GYMNASIET PROGRAM 2018/19 PRINS WILHELMGYMNASIET ERBJUDER DIG EN MÄNGD HÖGSKOLE- OCH YRKES- FÖRBEREDANDE UTBILDNINGAR SOM TAR DIG ETT STEG NÄRMARE DINA DRÖMMAR, ÄVEN OM DU INTE VET VILKA

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Härjedalens Gymnasium presenterar

Härjedalens Gymnasium presenterar Härjedalens Gymnasium presenterar Högskoleförberedande program 2015-04-29 Härjedalens gymnasium... ligger i Sveg och vi ger från hösten 2016 sju nationella program. Vi har närmare 200 elever och vi erbjuder

Läs mer

Kort om gymnasiesärskolan

Kort om gymnasiesärskolan Kort om gymnasiesärskolan Den här broschyren kan beställas från: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm tel: 08-690 95 76 fax: 08-690 95 50 e-post: skolverket@fritzes.se ISBN 978-91-87115-81-3 Beställningsnummer:

Läs mer

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun

Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen. skolan, Finspångs kommun Plan för utbildningen på Introduktionsprogrammen på Bergska skolan, Finspångs kommun Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl

MALMÖ. Öppet hus. 30 jan kl MALMÖ Öppet hus 30 jan kl. 18.00-20.00 Välkommen till Hermods Gymnasium Vår vision lyder: Skolan där varje elev kan lyckas! Vad betyder det då att lyckas? Ja, det varierar självklart utifrån vilka förutsättningar,

Läs mer

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är:

Gymnasieskolan. De 6 högskoleförberedande programmen är: De 12 yrkesprogrammen är: Gymnasieskolan Gymnasieskolan består av 18 program. De 18 nationella programmen har totalt 60 olika inriktningar. Det finns två olika sorter program - högskoleförberedande program och yrkesprogram. De

Läs mer

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra

Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Barn- och fritidsprogrammet Guteskolan Södra Det vi har gemensamt elever och lärare på BF-programmet på Guteskolan Södra är att vi alla gillar fart och fläkt. Vi ärkreativa i vårt arbete och gillar utmaningar.

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2015 Välkommen till information inför gymnasievalet 2015 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Handels- och administrationsprogrammet... sid 10. Hantverksprogrammet... sid 10. Restaurang- och livsmedelsprogrammet... sid 13

Handels- och administrationsprogrammet... sid 10. Hantverksprogrammet... sid 10. Restaurang- och livsmedelsprogrammet... sid 13 sista kning s ansö Vi hjälper dig till framgång! 15 fe dag b PROGRAMPLANER se hemsidan för mer info: www.engelholmsgymnasieskola.se Biblioteket, Studieforum, SYV och Elevhälsan... sid 2 Handels- och administrationsprogrammet...

Läs mer

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se

Allmän Information om Gymnasievalet. annika.lind@kunskapsskolan.se Allmän Information om Gymnasievalet annika.lind@kunskapsskolan.se Fritt sök Skåne samt Karlshamn, Olofström, Ronneby och Sölvesborgs kommuner i Blekinge har ett gemensamt samverkansavtal om Fritt sök.

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Gymnasieinformation 2012

Gymnasieinformation 2012 Gymnasieinformation 2012 Vad/vilka påverkar elevens val? Vänner Föräldrar Syskon Könsroller Bostadsort Vart utbildningen finns Studievägledare Betyg Arbetsmarknad Intressen Förutsättningar Lärare Massmedia

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA

Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsprogrammet VIRGINSKA Restaurang- och livsmedelsbranschen växer hela tiden och efterfrågan på utbildad arbetskraft ökar. Är du intresserad av nya trender inom mat & dryck? Har

Läs mer

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016

Introduktionsprogrammen De la Gardiegymnasiet 2015/2016 Lärande genom Delaktighet Laganda Glädje 2015-06-29 Introduktionsprogrammen 2015/2016 Introduktionsprogrammen (IM) Introduktionsprogrammen vänder sig till de elever som inte uppnått behörighet till nationellt

Läs mer

PROGRAMINNEHÅLL 2017/18

PROGRAMINNEHÅLL 2017/18 PROGRAMINNEHÅLL 2017/18 Kurser och poängfördelning under hela gymnasieutbildningen (oäng motsvarar ungefär 100 timmar) www.figy.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet (EK) Historia 1b Matematik

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2017 Välkommen till information inför gymnasievalet 2017 Gymnasieprogrammen och deras behörigheter och utformning Betygsvärden- uträkning Ansökningsförfarande och tidsplan Det finns 18 nationella gymnasieprogram

Läs mer

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E

Nationellt och. Fyrisskolans gymnasiesärskola. Individuellt program Fyris E Nationellt och Fyrisskolans gymnasiesärskola Individuellt program Fyris E Om gymnasiesärskolan I gymnasiesärskolan får eleverna en god grund för att studera vidare och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Läs mer

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet

INNEHÅLL Din gymnasietid! Cybergymnasiet Göteborg Programutbud Ekonomi programmet Estetiska programmet Naturvetenskapsprogrammet INNEHÅLL Din gymnasietid! 2 Cybergymnasiet Göteborg 3 Programutbud 5 Ekonomiprogrammet 6 Estetiska programmet 6 Naturvetenskapsprogrammet 7 Samhällsvetenskapsprogrammet 7 Teknikprogrammet 8 Preparandutbildning

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör

VÄRNHEMSSKOLAN. Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör VÄRNHEMSSKOLAN Hantverksprogrammet Florist Mode & design Hår, makeup och styling Hantverk, konsthantverk och design Frisör HANTVERKSPROGRAMMET Hantverksprogrammet På hantverksprogrammet hittar du många

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst? Att välja

Läs mer

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET

BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Leder till jobb inom ett socialt arbete Vi älskar att arbeta med människor. BARN- OCH FRITIDSPROGRAMMET Vill du jobba med människor? Kanske som väktare, personlig assistent, stöd i boende, daglig verksamhet

Läs mer

eskilstuna.se/gymnasieval

eskilstuna.se/gymnasieval eskilstuna.se/gymnasieval gymnasiet Här lever Rekarneandan Framgången kallar vi den stora cafeteria och mötesplats som utgör kärnan på Rekarne gymnasiet. Hit bär alla vägar och här möts elever och personal

Läs mer

Information 2016-2017. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2016-2017. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2016-2017 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. Wasaskolan är en kommunal gymnasieskola

Läs mer

Välkomna till information om gymnasiet!

Välkomna till information om gymnasiet! Välkomna till information om gymnasiet! Studie- och yrkesvägledning Vår profession är inom vägledning och information. Vägledning handlar om att stödja eleven i att utforska, identifiera och formulera

Läs mer

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum.

Vi lär i samarbete med det omgivande samhället. Världen är vårt klassrum. Samhällsvetenskap Samhällsvetenskapsprogrammet är ett högskole för beredande program vilket innebär att du blir behörig att söka till universitet och högskola. Du får en bred utbildning där fokus ligger

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Högskoleförberedande Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Jag valde PB för att det är en så pass öppen skola. Det är en behaglig

Läs mer

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL

EKONOMI HANDEL TURISM & RESOR & SERVICE LÄRLING HANDEL EK EKONOMI HA HANDEL & SERVICE HT TURISM & RESOR LÄRLING HANDEL HOS OSS ÄR BÅDE DU OCH UTBILDNINGEN I CENTRUM! Du får något att göra efter gymnasiet! Under flera år har vi placerat oss i topp när det gäller

Läs mer

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet

Högre krav i nya gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet Högre krav i nya gymnasieskolan Varför reformera gymnasieskolan? För många elever hoppar av eller avslutar gymnasiet utan att ha nått målen. Det lokala friutrymmet har, alltför ofta, använts för att sänka

Läs mer

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde!

Betyg. Ej uppnått målen 0p. Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p. Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Betyg Ej uppnått målen 0p Godkänd 10p Väl godkänd 15p Mycket väl godkänd 20p Summan av de 16 bästa ämnena räknas som betygsvärde! Högre behörigheteskrav till gymnasieskolan 8 ämnen med betyget godkänd

Läs mer

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016

Välkommen. till. information inför gymnasievalet 2016 Välkommen till information inför gymnasievalet 2016 Kvällens punkter Gymnasieprogrammen och dess behörigheter Betygsvärden Ansökan och tidsplan De finns 18 nationella gymnasieprogram och dom har sammanlagt

Läs mer

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola

Språkintroduktion. Dina studier. Vår skola Språkintroduktion fortsättning Språkintroduktion fortsättning är för dig som har kommit en bit på väg med din svenska. Du har till exempel läst Språkintroduktion nybörjare, något eller några år i grundskolan

Läs mer

Ekonomiprogrammet (EK)

Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) Ekonomiprogrammet (EK) ska utveckla elevernas kunskaper om ekonomiska samhällsförhållanden, om företagens roll och ansvar, om att starta och driva företag samt om det svenska rättssamhället.

Läs mer

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium

Välkommen till Fredrikshovs gymnasium Välkommen till Fredrikshovs gymnasium I grönskan på Kungliga Djurgården finner eleverna studiero och inspiration, med stadens puls och internationella influenser på promenadavstånd. Vår metod bygger på

Läs mer

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter

Information 2015-2016. Skolan med stort hjärta och många möjligheter Information 2015-2016 Skolan med stort hjärta och många möjligheter REKTORN HAR ORDET: Wasaskolan är ett klokt val! Nu vill jag berätta varför Wasaskolan är ett klokt val. 14 Antal heltidstjänster per

Läs mer

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Inriktningar Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap PER BRAHEGYMNASIET Enda skolan jag besökte, jag har kompisar som gått här. Jag gillar

Läs mer

Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program

Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program Preliminär, Slutlig och Avslutad antagning i Malmö 2011 Meritvärde 15/4 Meritvärde 1/7 Meritvärde 15/9 Program Lägsta Medel Lägsta Medel Lägsta Medel BA Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan 165

Läs mer

Träning och studier - en oslagbar kombination Samhällsvetenskap (SA) Träning och hälsa (BF) www.hbgsportgymnasium.com Utmana dig själv! Härlig gemenskap Vill du kombinera dina studier med tuff och rolig

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET!

TILL HÖGSKOLE- BEHÖRIGHET! VILL DU BLI Eventarrangör, Marknadsförare, Projektledare, Egen företagare, Webbmarknadsförare, E-handlare, Artistbokare, Mässkoordinator, Marknadsförare i sociala medier, Butikskommunikatör... VÄLJ HANDELSPROGRAMMET

Läs mer

Lägsta meritvärde. Medel

Lägsta meritvärde. Medel arn- och fritidsprogrammet arn- och fritidsprogrammet, Heleneholms gymnasium A 166 arn- och fritidsprogrammet - ritid och hälsa, Idrott, hälsa och ledarskap, John auergymnasiet A 180 arn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Ross Tensta gymnasium. Gymnasiet med det lokala och globala i fokus

Ross Tensta gymnasium. Gymnasiet med det lokala och globala i fokus Ross Tensta gymnasium Gymnasiet med det lokala och globala i fokus På Ross Tensta gymnasium förbereder vi eleverna för en globaliserad värld som kännetecknas av förändring och utveckling. Detta sker genom

Läs mer

Tankar och funderingar om framtiden

Tankar och funderingar om framtiden Tankar och funderingar om framtiden Drömmen om det lilla livet är stor, drömmer om ett jobb, familj och ett fint hem. Vill ha ett jobb som är utvecklande och som man trivs med och bra inkomst Planera ditt

Läs mer

Till dig som har en tonåring som ska välja till gymnasiet.

Till dig som har en tonåring som ska välja till gymnasiet. Till dig som har en tonåring som ska välja till gymnasiet. Innehåll Ord på vägen... Har din tonåring inte bestämt sig ännu? Att göra sitt gymnasieval innebär för de flesta en mängd funderingar än hit och

Läs mer

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY

Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 CMY Ri_logga.pdf 09-08-17 20.21.41 C M Y CM MY CY CMY K Risbergska skolan en modern klassiker ligger cirka tio minuter från Örebro city i en grön miljö med Svartån och Karlslund alldeles runt knuten. I denna

Läs mer

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar

Vägledningscentrum. Gymnasieinformation till elever och föräldrar Vägledningscentrum Gymnasieinformation till elever och föräldrar De viktigaste förändringarna Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten stramas upp Nya program och förändrad programstruktur

Läs mer

Barn och fritidsprogrammet

Barn och fritidsprogrammet Barn och fritidsprogrammet För dig som vill bli till exempel badpersonal, idrottsplatspersonal, personlig tränare, barnskötare, elevassistent, väktare, personlig assistent. Det finns tre inriktningar:

Läs mer

Naturvetenskapsprogrammet

Naturvetenskapsprogrammet Naturvetenskapsprogrammet NA Vill du få en gedigen naturvetenskaplig utbildning? Vill du till detta lägga studier i språk som ökar möjligheterna till studier eller jobb utomlands? Alla dessa möjligheter

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN!

VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! VÄLKOMMEN TILL BIRGITTASKOLAN! På Birgittaskolan händer allt och lite till! Birgittaskolan är en skola där du blir sedd och får möjlighet att utvecklas. Under din tid på skolan kommer du att lära känna

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637

Mina uppgifter. Martina Håkansson. Studie- och yrkesvägledare. Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Gymnasievalet Mina uppgifter Martina Håkansson Studie- och yrkesvägledare Martina.hakansson@staffanstorp.se Tfn: 046-251637 Måndag 08.00-14 Tisdag 08.00-15 Onsdag 08.00-16.30 Tider gymnasievalet Hösten:

Läs mer