Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post"

Transkript

1 Användarhandbok

2 Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och statusikoner 6 Allmänna knappar 6 Genvägsåtgärder 3 Textinmatning 8 Redigera text 8 Välja inmatningsmetod 4 Nätverksanslutning 9 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk 9 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS 9 Slå på din mobildataanslutning 5 Nätverksdelning 11 Dela ditt nätverk genom att använda en Wi-Fi-hotspot 11 Dela din dataanslutning med Internetdelning via USB 12 Dela dataanslutningen med Internetdelning via Bluetooth 6 Hantera applikationer 13 Installera en applikation 13 Rensa applikationscache 14 Avinstallera en applikation 7 E-post 15 Lägga till ett e-postkonto 15 Konfigurera ett e-postkonto 15 Ta bort ett e-postkonto i

3 8 Multimedia 17 Importera foton 18 Visa foton eller videor 18 Ta ett panoramafoto 19 Redigera ett foto 19 Dela foton eller videor 9 Anpassade inställningar 20 Ändra tema 20 Lägga till widgetar på startskärmen 21 Hantera startskärmen 22 Ställa in ringsignalen 22 Ställa in teckenstorleken 22 Justera skärmens ljusstyrka 10 Fildelning 23 Dela filer genom att använda Wi-Fi Direct 23 Dela filer via Bluetooth 24 Kopiera filer från en dator 11 Kontakter 25 Skapa en kontakt 25 Synkronisera kontakter 25 Importera kontakter 26 Säkerhetskopiera kontakter 26 Dela kontakter 12 Samtal 27 Ringa ett nödsamtal 27 Ringa ett konferenssamtal 27 Lägga till ett okänt nummer i dina kontakter 28 Rensa samtalsloggar 13 Meddelanden 29 Söka efter ett meddelande 29 Anpassa meddelandeinställningarna 14 Inställningar 30 Ställa in skärmens tidsgräns 30 Ställa in ett skärmlås ii

4 30 Justera volymen 30 Aktivera strömsparläge 30 Kontrollera status för minnet 31 Ställa in datum och tid 31 Låsa ett mikrosd-kort 32 Formatera ett mikrosd-kort 32 Återställa fabriksinställningar 32 Uppdatera din HUAWEI MediaPad 15 Personlig information och datasäkerhet 16 Juridisk information iii

5 iv

6 1 Välkommen Välkommen till en helt ny värld med HUAWEI MediaPad 10 Link+ (som i korthet kallas HUAWEI MediaPad). Med HUAWEI MediaPad kan du göra följande: Surfa på Internet i blixtsnabba hastigheter. Ta foton och spela in videofilmer när och var som helst. Titta på de senaste och bästa filmerna. Få en ljudupplevelse utöver det vanliga. Och mycket mer. Med din HUAWEI MediaPad får din fantasi och kreativitet fritt spelrum. Börja använda den nu och upptäck alla trevliga överraskningar som väntar dig. Samtliga bilder och illustrationer i dokumentet är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan variera. HUAWEI MediaPad-versionen för enbart Wi-Fi stöder inte SIM-kort och har därför inte funktioner som är relaterade till mobilnätverk, som till exempel samtals- och meddelandefunktioner. 1

7 2 Kom igång HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt Grattis till ditt köp av HUAWEI MediaPad 10 Link+. Ljussensor Kamera fram Strömbrytare Volymknappar Mikrofon Kamera bak Kortplats Headsetuttag Mikro-USB-port Högtalare Håll in på/av-knappen för att slå på, stänga av eller starta om enheten. Tryck en gång på på/av-knappen för att starta eller stänga av skärmen. Installation HUAWEI MediaPad-versionen för enbart Wi-Fi stöder inte SIM-kort. 2

8 Öppna kortplatsens lucka. 2. Sätt i och skjut in SIM-kortet i kortplatsen med kortets guldkontakter riktade uppåt. Kontrollera sedan att SIM-kortet är ordentligt insatt. Din HUAWEI MediaPad stöder SIM-standardkort med måtten 25 mm x 15 mm x 0,76 mm (0,98 tum x 0,59 tum x 0,03 tum). Sätt inte in ett SIM-kort med andra mått eftersom det kan skada din HUAWEI MediaPad. 3. Sätt i och skjut in mikrosd-kortet i kortplatsen med kortets guldkontakter riktade uppåt. Kontrollera sedan att mikrosd-kortet är ordentligt insatt. 4. Stäng kortplatsens lucka. Caution Ta inte bort kortplatsens lucka från HUAWEI MediaPad. Om du vill ta bort mikrosd-kortet när HUAWEI MediaPad är avstängd går du till startskärmen och pekar på Inställning. > Lagring > Montera bort SD-kort. Öppna luckan över mikrosd-kortplatsen och tryck försiktigt på mikrosd-kortet. MikroSD-kortet skjuts då ut. Ladda batteriet Caution HUAWEI MediaPad använder ett inbyggt batteri som inte kan tas ut. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om batteriet behöver bytas. Försök inte ta ut det själv. När batterinivån blir låg laddar du din HUAWEI MediaPad i god tid, annars stängs enheten automatiskt av när batteriladdningen tagit slut. Om du laddar batteriet för första gången ska du ladda det i minst 12 timmar för att vara säker på att din HUAWEI MediaPad kan visa korrekt batterinivå. 1. Använd den USB-kabel som följde med HUAWEI MediaPad för att ansluta laddaren till din enhet. 2. Anslut laddarens stickkontakt till ett eluttag. 3

9 Om enheten är påslagen laddas batteriet när batteriikonen i statusfältet ändras till. Om enheten är avstängd laddas batteriet när visas på skärmen. Viktig information om batteriet Om batteriet inte har använts på länge eller om laddningen är slut kanske du inte kan sätta på HUAWEI MediaPad direkt efter att du börjat ladda batteriet. Detta är normalt eftersom batteriet måste laddas ett par minuter innan du kan försöka sätta på enheten. HUAWEI MediaPad kan bli het på utsidan om du har använt den under en lång period, särskilt i en miljö med hög temperatur. Om HUAWEI MediaPad blir het stoppar du laddning, stänger applikationer som körs och flyttar enheten till en sval plats. Håll inte i den överhettade HUAWEI MediaPad för länge för att undvika risken för brännskador. Det rekommenderas starkt att du använder laddaren och USB-kabeln som följde med HUAWEI MediaPad när du laddar enheten. Användning av andra laddare eller USB-kablar kan göra att HUAWEI MediaPads prestanda minskar eller medföra säkerhetsrisker. När HUAWEI MediaPad laddas ska du inte använda den eller täcka över den eller nätadaptern med något föremål. Batteriet är återuppladdningsbart och har ett begränsat antal laddningscykler. Om HUAWEI MediaPad används under en lång tidsperiod blir dess standby-tid kortare. Maximera batteriets livstid genom att inte ladda det för ofta. Hur lång tid det tar innan batteriet blir fulladdat beror på omgivningstemperaturen och batteriets ålder. 4

10 En snabbtitt på startskärmen 1 Visningsområde: Visar widgetar och applikationsikoner. 2 Knappen Tillbaka: Peka på för att återgå till föregående skärm. 3 Knappen Hem: Peka på för att gå till startskärmen. 4 Knappen Senaste: Peka på applikationer som körs. för att visa senast använda applikationer och 5 Statusfält: Visar information om till exempel tid, Wi-Fi-anslutningsstatus, signalstyrka och batterinivå. Meddelande- och statusikoner Följande ikoner kan visas i meddelande- och statusfälten för att informera dig om din HUAWEI MediaPads status. Flygplansläge GPS används Bluetooth på Laddar 5

11 Batteriet är fullt Mycket låg batterinivå Nytt e-postmeddelande Wi-Fi-hotspot på SIM-kort är inte isatt Förbereder mikrosd-kortet Kommande händelse Alarm aktiverade Överför eller skickar filer Hämtar eller tar emot filer Minnet fullt Systemundantag Synkroniserar data Synkroniseringen misslyckades Ansluten till ett VPN Internetdelning vis USB på Wi-Fi-nätverk tillgängliga Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk USB-felsökning på Headset anslutet Allmänna knappar Mer Dela Slutförd Redigera Bilaga Lägg till Sök Ange Uppdatera Ta bort data Favoriter Spara Skicka Ring Rensa systemmiljön Stäng Genvägsåtgärder Öppna en applikation: Gå till startskärmen och peka på applikationen. 6

12 Växla mellan startskärmen och dess utökningar: Snärta åt vänster eller höger på startskärmen. Anpassa startskärmen: Peka på och håll kvar fingret på ett tomt område på startskärmen. Ställ in bakgrund, widgetar m.m. från den snabbmeny som visas. Snärta uppåt på statusfältet för att visa nya meddelanden och genvägspanelen. Peka på funktionens genvägsikon för att slå på eller stänga av en funktion. Snärta åt vänster eller höger på genvägspanelen för att visa fler genvägsikoner. 7

13 3 Textinmatning Din HUAWEI MediaPad levereras med flera inmatningsmetoder. Du kan snabbt mata in text genom att använda tangentbordet på skärmen. Du tar fram tangentbordet på skärmen genom att peka på ett textinmatningsfält. Peka på när du är klar så döljs tangentbordet på skärmen. Redigera text Du kan kopiera, klippa ut och klistra in text. Markera text: Peka och håll kvar på textfältet tills och visas. Dra och för att markera den text du vill redigera, eller peka på Välj alla om du vill markera all text. Kopiera text: Peka på Kopiera när du har markerat text. Klippa ut text: Peka på Klipp ut när du har markerat text. Klistra in text: Peka där du vill infoga texten (dra för att flytta insättningspunkten) och peka på Klistra in för att klistra in den text du kopierade eller klippte ut. Välja inmatningsmetod HUAWEI MediaPad ger dig flera sätt att mata in text. Du kan välja den inmatningsmetod du föredrar. 1. Ta fram tangentbordet på skärmen genom att peka på ett textfält på redigeringsskärmen. 2. Snärta nedåt från meddelandefältet så att meddelandepanelen visas. 3. Peka på Välj inmatningsmetod i meddelandepanelen. 4. Välj önskad inmatningsmetod från den snabbmeny som visas. 8

14 4 Nätverksanslutning Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk Om både ett Wi-Fi-nätverk och ett mobilnätverk är tillgängligt samtidigt ansluter HUAWEI MediaPad till Wi-Fi-nätverket som standard. Om Wi-Fi-nätverket kopplas från ansluter HUAWEI MediaPad sedan automatiskt till mobilnätverket. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Wi-Fi. 2. Peka på knappen vid Wi-Fi eller dra knappen till. Din HUAWEI MediaPad söker då automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk. 3. Välj önskat Wi-Fi-nätverk och följ anvisningarna på skärmen. Om det Wi-Fi-nätverk du valde har ett dolt SSID, pekar du på > Lägg till nätverk och följer anvisningarna på skärmen för att ange den nödvändiga nätverksinformationen (inklusive SSID) för att ansluta till Wi-Fi-nätverket. Din HUAWEI MediaPad förbrukar mer ström när Wi-Fi är på. Stäng av Wi-Fi när det inte används för att spara batteriström. Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS Om den trådlösa routern som används stöder funktionen för WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du snabbt ansluta till ett Wi-Fi-nätverk genom att använda WPS. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Wi-Fi. 2. Peka på > WPS-tryckknapp eller Ange WPS-PIN-koden. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att utföra åtgärder på den trådlösa routern. Slå på din mobildataanslutning HUAWEI MediaPad-versionen för enbart Wi-Fi stöder inte den här funktionen. Användning av mobildatatjänster kan ge leda till dataanvändningsavgifter. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning.. 9

15 2. Peka på Mer... > Mobila nätverk under TRÅDLÖST OCH NÄTVERK. 3. Markera kryssrutan Mobildata för att aktivera datatjänsten. 10

16 5 Nätverksdelning Du kan använda olika metoder för att dela din HUAWEI MediaPads dataanslutning med andra trådlösa enheter. Dela ditt nätverk genom att använda en Wi-Fi-hotspot Genom att konfigurera din HUAWEI MediaPad som Wi-Fi-hotspot kan du dela ditt mobilnätverk med andra enheter. Aktivera datatjänsten på din HUAWEI MediaPad innan du delar din dataanslutning. Mer information finns under Slå på din mobildataanslutning. HUAWEI MediaPad-versionen för enbart Wi-Fi stöder inte den här funktionen. När andra enheter surfar på Internet med din HUAWEI MediaPads dataanslutning, förbrukas dataanvändningen för din HUAWEI MediaPad. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning.. 2. Peka på Mer... > Internetdelning och surfpunkt under TRÅDLÖST OCH NÄTVERK. 3. Markera kryssrutan Mobil Wi-Fi-surfzon så aktiveras din Wi-Fi-hotspot. 4. Peka på Konfigurera Wi-Fi-surfzon och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in den nödvändiga informationen, till exempel ditt Wi-Fi-nätverksnamn och lösenord. När inställningarna för Wi-Fi-hotspot är gjorda kan andra Wi-Fi-aktiverade enheter söka efter och ansluta till den Wi-Fi-hotspot som tillhandahålls av din HUAWEI MediaPad. Dela din dataanslutning med Internetdelning via USB Du kan dela din HUAWEI MediaPads nätverk med en dator genom att använda en USB-kabel. 1. Använd den USB-kabel som följde med HUAWEI MediaPad för att ansluta en dator till din enhet. 2. Gå till startskärmen och peka på Inställning.. 3. Peka på Mer... > Internetdelning och surfpunkt under TRÅDLÖST OCH NÄTVERK. 4. Markera kryssrutan USB-sammanlänkning. Se efter att Internetdelningen via USB lyckats enligt anvisningarna på skärmen. Du kan sedan surfa på Internet från datorn genom att använda din HUAWEI MediaPads dataanslutning. När du använder funktionen för Internetdelning via USB kan du inte samtidigt använda din 11

17 HUAWEI MediaPad som USB-lagringsenhet. Dela dataanslutningen med Internetdelning via Bluetooth Med Internetdelning via Bluetooth kan du dela din HUAWEI MediaPads dataanslutning med andra Bluetooth-enheter. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning.. 2. Peka på Mer... > Internetdelning och surfpunkt under TRÅDLÖST OCH NÄTVERK. 3. Markera kryssrutan Delning via Bluetooth så aktiveras din Wi-Fi-hotspot. 4. Slå på Bluetooth på den enhet som ska dela din dataanslutning och koppla ihop den enheten och din HUAWEI MediaPad via Bluetooth. När anslutningen är upprättad går det att surfa på Internet från enheten via din HUAWEI MediaPads dataanslutning. När anslutningen har upprättats kan det på vissa Android-enheter krävas följande åtgärder innan det går att surfa på Internet: Peka på vid HUAWEI MediaPad på enhetens skärm med en Bluetooth-lista och markera kryssrutan Internetåtkomst. 12

18 6 Hantera applikationer Installera en applikation När du installerar en applikation kanske meddelandet "Installation blockerad" visas. Läs meddelandet noga. Följ anvisningarna på skärmen om du vill fortsätta med installationen. Du kan hämta och installera en applikation genom att använda någon av följande metoder: Hämta applikationen från en applikationsbutik online eller genom att använda en webbläsare. När applikationen har hämtats installerar du den genom att följa anvisningarna på skärmen. En del applikationer från tredjepart kanske inte är kompatibla med din HUAWEI MediaPad. De kanske inte körs som de ska och då kan det hända att HUAWEI MediaPad stänger av dem. Du bör bara hämta applikationer från tillförlitliga källor. Anslut din HUAWEI MediaPad till en dator. Använd sedan HiSuite eller ett tredjepartsprogram för att hämta applikationen. När applikationen har hämtats installerar du den genom att följa anvisningarna på skärmen. Använd Bluetooth eller Wi-Fi Direct om du vill skicka applikationen på en annan enhet, till exempel en telefon eller pekplatta, till din HUAWEI MediaPad. När överföringen är klar klickar du på applikationen för att installera den. Hämta applikationen från en dator. Kopiera sedan applikationen till din HUAWEI MediaPad. När applikationen är kopierad pekar du på App-installation på HUAWEI MediaPads startskärm. Välj applikationen och peka på > Installera. Rensa applikationscache Rensa applikationscache då och då så fungerar HUAWEI MediaPad smidigare. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Hantera appar. 2. Peka på Alla för att visa alla applikationer. 3. Peka på Rensa cacheminne. 13

19 Avinstallera en applikation Gå till startskärmen, peka och håll kvar på den applikation du vill avinstallera och dra den till. Vissa förinstallerade applikationer kan inte avinstalleras. 14

20 7 E-post Lägga till ett e-postkonto Vissa e-postparametrar måste ställas in när du lägger till ett e-postkonto. Kontakta e- posttjänsteleverantören om du behöver mer information. 1. Gå till startskärmen och peka på E-post. 2. Välj önskad kontotyp på skärmen Lägg till konto. 3. Ange e-postadressen och lösenordet i Kontoinställningar. 4. Peka på Nästa och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra fler inställningar. Efter att ha lagt till ett e-postkonto pekar du på till fler konton. > Inställningar > Lägg till konto om du vill lägga Konfigurera ett e-postkonto Du kan konfigurera ett e-postkonto, till exempel ställa in e-postsignaturen, teckenstorleken, uppdateringsfrekvensen för inkorgen och meddelandesignalen. 1. Gå till startskärmen och peka på E-post. 2. Peka på > Inställningar. Sedan kan du: Peka på Allmänt för att ändra teckenstorleken för e-post eller ställa in den bild som visas när ett e-postmeddelande är borttaget. Välj ett e-postkonto för att ändra e-postsignaturen, ställa in uppdateringsfrekvensen för inkorgen eller ändra meddelandesignalen för e-post. Ändra inte godtyckligt standardvärdet för Serverinställningar. Om du gör det kanske det inte går att skicka och ta emot e-post. Ta bort ett e-postkonto Om du tar bort ett e-postkonto tas inte eventuella e-postmeddelanden som är lagrade på servern bort, och du kan använda en webbläsare eller en annan enhet för att logga in till postlådan och titta efter e-postmeddelandena. När ett e-postkonto tagits bort slutar HUAWEI MediaPad skicka och ta emot e- postmeddelanden med det kontot. 15

21 1. Gå till startskärmen och peka på E-post. 2. Peka på > Inställningar. 3. Välj det e-postkonto du vill ta bort i listan med e-postkonton. 4. Snärta uppåt och nedåt med fingret och peka på Ta bort konto. 16

22 8 Multimedia Importera foton Du kan importera foton från en kamera eller en lagringsenhet (till exempel ett USB-minne eller en telefon) till din HUAWEI MediaPad genom att använda enbart en USB OTG-kabel. Kontakta en Huawei-auktoriserad återförsäljare eller den återförsäljare du köpte enheten av om du vill köpa en USB-OTG-kabel. 1. Använd en USB OTG-kabel för att ansluta en kamera till din HUAWEI MediaPad. USB-kabel USB OTG-kabel Kortläsare 2. Gå till HUAWEI MediaPads startskärm och peka på Filhanterare. 3. Peka på USB. 4. Peka på > Markera flkera. 5. Välj de foton eller mappar som du vill importera till din HUAWEI MediaPad. 6. Peka på > Kopiera eller Klipp ut. 7. Peka på för att välja var du vill spara filerna och peka sedan på Klistra in. 17

23 Visa foton eller videor Galleriet ger dig möjlighet att bekvämt visa foton och videor. Det söker automatiskt efter och ordnar foton och videor som är lagrade i din HUAWEI MediaPads interna lagring och mikrosd-kortet så att de är enkelt tillgängliga för dig. 1. Gå till startskärmen, peka på Galleri för att öppna Galleriet. 2. Peka på en bild eller en video för att visa den i helskärmsläge. Snärta åt vänster eller höger över skärmen för att visa föregående eller nästa fil. Du kan zooma in eller ut genom att nypa ihop eller dra isär två fingrar. När du visar ett foto eller en video kan du göra följande: Filtrera fragmenterade bilder. Spela upp foton i det aktuella albumet. Öppna kameran. Dela foton eller videor. Spela upp fotot eller videon i ett litet fönster. Visa fler menyalternativ. Ta ett panoramafoto Med din HUAWEI MediaPad kan du enkelt ta panoramafoton utan att ha ett vidvinkelobjektiv. 1. Peka på Kamera på startskärmen. 2. Peka på > > Panorama för att gå över till läget för panoramafotografering. 3. Peka på för att starta fotograferingen. Fotografera vyn genom att panorera din HUAWEI MediaPad långsamt. Om sökaren blir röd kommer vyn inte att fotograferas. Det kan bero på att du har rört HUAWEI MediaPad för snabbt och sökaromfånget överskrider gränsen för panoramavyn. Gör ett nytt försök och panorera din HUAWEI MediaPad långsamt. 4. Peka på när du vill stoppa fotograferingen. Då genererar HUAWEI MediaPad automatiskt ett panoramafoto. 18

24 Redigera ett foto Din HUAWEI MediaPad har kraftfulla funktioner för fotoredigering som gör dina foton ännu snyggare. Du kan tillämpa olika effekter, till exempel ta bort röda ögon, lägga till fyllnadsljus eller beskära ett foto. 1. Peka på Galleri och leta reda på det foto som du vill redigera. 2. Peka på > Redigera. Beskär fotot eller justera ljusstyrkan och färgen på lämpligt sätt. 3. Peka på SPARA. Det redigerade fotot sparas i samma mapp som det ursprungliga fotot. Dela foton eller videor Du kan dela foton och videor via Bluetooth eller e-post. Ta din HUAWEI MediaPad och börja dela! 1. Gå till startskärmen, peka på Galleri för att öppna Galleriet. 2. Peka och håll kvar på fotot, videon eller mappen som du vill dela tills visas överst på skärmen. 3. Peka på och välj hur du vill dela den valda filen, till exempel genom att använda Bluetooth eller Wi-Fi Direct. Följ anvisningarna på skärmen. Mer information finns under Fildelning. 19

25 9 Anpassade inställningar På HUAWEI MediaPad kan du ställa in ett önskat foto som bakgrund, utforma widgetar på startskärmen och ställa in önskade ringsignaler. Ändra tema Din HUAWEI MediaPad levereras med flera teman, så att du enkelt ska kunna ge enheten ett nytt utseende så ofta du vill. 1. Peka på Teman på startskärmen. 2. Välj önskat tema. Peka sedan på TILLÄMPA. Lägga till widgetar på startskärmen Du kan lägga till widgetar, till exempel kalendern och bokmärken, på startskärmen. 1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på startskärmen. 2. Peka på Widgetar i den dialogruta som visas. 3. Peka och håll kvar på en widget, dra den till önskad position och släpp den. 20

26 Hantera startskärmen 1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på startskärmen. 2. Peka på Miniatyrer i den dialogruta som visas. 3. På miniatyrbildsskärmen kan du göra följande: Peka och håll kvar på en startskärmsminiatyr om du vill ändra dess position. Peka på för att lägga till en startskärm. Peka på för att ta bort en tom startskärm. 21

27 Ställa in ringsignalen 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Ljud. 2. Välj önskad typ av ringsignal. 3. Följ anvisningarna på skärmen för att välja din favoritmusik eller inspelning som ringsignal. Ställa in teckenstorleken 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Visning. 2. Peka på Teckenstorlek. 3. Välj önskad teckenstorlek. Justera skärmens ljusstyrka HUAWEI MediaPad har en ljussensor som automatiskt kan justera skärmens ljusstyrka efter ljuset i omgivningen. Du kan också justera skärmens ljusstyrka manuellt. Sänk skärmens ljusstyrka om du vill minska HUAWEI MediaPads strömförbrukning. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Visning > Ljusstyrka. 2. Justera skärmens ljusstyrka genom att dra reglaget åt vänster eller höger. 22

28 10 Fildelning Dela filer genom att använda Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct är en funktion för att ansluta trådlösa enheter med hjälp av ett Wi-Fi-nätverk. När trådlösa enheter är anslutna kan de snabbt dela filer med varandra. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Wi-Fi. 2. Peka på knappen vid Wi-Fi eller dra knappen till för att slå på Wi-Fi. 3. Peka på Wi-Fi direkt. Slå på Wi-Fi Direct på den mottagande enheten. Din HUAWEI MediaPad söker sedan automatiskt efter tillgängliga enheter. 4. Välj den enhet som ska kopplas ihop med din HUAWEI MediaPad. 5. Peka och håll kvar på den fil du ska dela på din HUAWEI MediaPad. Peka på Dela > Wi-Fi Direct på den snabbmeny som visas. 6. Välj önskad enhet på den snabbmeny som visas och peka till sist på knappen på enheten för att ta emot filen. Om önskad enhet inte visas på snabbmenyn pekar du på Sök efter enheter för att komma till skärmen för Wi-Fi Direct-inställningar. Välj önskad enhet att ansluta till. Om din HUAWEI MediaPad och enheten har anslutit till samma Wi-Fi-nätverk och båda har Wi- Fi Direct på, kan du dela filer direkt mellan dem utan att koppla ihop dem. Dela filer via Bluetooth 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Bluetooth. 2. Peka på knappen vid Bluetooth eller dra knappen till för att slå på Bluetooth. 3. Peka på namnet på din HUAWEI MediaPad för att göra den synlig på andra Bluetooth-enheter. Slå på Bluetooth på den enhet som ska ta emot filen. Din HUAWEI MediaPad söker sedan automatiskt efter tillgängliga enheter. 4. Välj enheten för att koppla ihop din HUAWEI MediaPad och den enheten. 5. Peka och håll kvar på den fil du ska dela på din HUAWEI MediaPad. Peka på Dela > Bluetooth på den snabbmeny som visas. 6. Välj önskad enhet från den snabbmeny som visas. Peka på den relaterade knappen för att ta emot filen på enheten. 23

29 Kopiera filer från en dator Genom att använda en USB-kabel kan du ansluta din HUAWEI MediaPad till en dator. Välj en anslutningsmetod genom att följa anvisningarna på HUAWEI MediaPads skärm. Sedan kan du överföra filer mellan HUAWEI MediaPad och datorn. Anslutningsl äge Funktion Åtgärd Mediaenhet (MTP) Kamera (PTP) HiSuite USB-minne Visa och hantera filer på datorn som är lagrade på HUAWEI MediaPad och mikrosd-kortet. Använda Windows Media Player 11 eller en senare version i datorn för att visa och hantera multimediefiler som är lagrade på HUAWEI MediaPad och mikrosd-kortet. Visa och hantera bildfiler på datorn som är lagrade på HUAWEI MediaPad. Hantera filerna (till exempel kontakter och bilder) på din HUAWEI MediaPad genom att använda HiSuiteprogrammet. Visa och hantera filer på datorn som är lagrade på HUAWEI MediaPad och mikrosd-kortet. Visa och hantera filer på datorn som är lagrade på mikrosd-kortet. Den här metoden kan du bara använda när ett mikrosd-kort är insatt i din HUAWEI MediaPad. Klicka på den nya enhetsbeteckning som visas på datorn. Överför sedan filer mellan HUAWEI MediaPad och datorn. Starta Windows Media Player på datorn. Följ anvisningarna på skärmen när du överför multimediefiler mellan HUAWEI MediaPad och datorn. Klicka på den nya enhetsbeteckning som visas på datorn. Överför sedan bildfiler mellan HUAWEI MediaPad och datorn. Följ HiSuite-anvisningarna på skärmen när du utför åtgärder. Klicka på den nya enhetsbeteckning som visas på datorn. Överför sedan filer mellan HUAWEI MediaPad och datorn. Klicka på den nya enhetsbeteckning som visas på datorn. Överför sedan filer mellan mikrosd-kortet och datorn. 24

30 11 Kontakter Skapa en kontakt 1. Gå till startskärmen och peka på Personer för att visa kontaktlistan. 2. Peka på. Om du skapar kontakter för första gången uppmanar HUAWEI MediaPad dig att välja en lagringsplats. När du skapar kontakter nästa gång, lagras de nya kontakterna på samma lagringsplats som standard. Dessutom visas lagringsplatsen på skärmen för nya kontakter och du kan peka på lagringsplatsen för att välja en ny. 3. Ange relaterad information, till exempel kontaktens namn, telefonnummer och e-postadress. 4. Peka på Lägg till ett fält för att lägga till mer information. 5. Peka på Klart. Synkronisera kontakter Du kan synkronisera kontakter som är lagrade i dina Gmail- och Exchange-konton med din HUAWEI MediaPad och tvärtom. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning.. 2. Peka på den typ av konto som du vill synkronisera under KONTON. 3. Peka på det konto som du vill synkronisera. 4. Markera kryssrutan Synkronisera kontakter. Om det konto som du vill synkronisera inte har lagts till i din HUAWEI MediaPad, pekar du på Lägg till konto och lägger till kontot genom att följa anvisningarna på skärmen. När det lagts till, synkroniseras HUAWEI MediaPad automatiskt med kontot. Importera kontakter Du kan importera kontakter från SIM- eller mikrosd-kortet till din HUAWEI MediaPad. Du kan även använda Bluetooth för att importera kontakter från andra Bluetooth-enheter. 1. Gå till startskärmen och peka på Personer för att visa kontaktlistan. 2. Peka på > Mer > Hantera kontakter. 25

31 3. Välj en importmetod och följ anvisningarna på skärmen för att importera kontakter. Om du väljer att importera kontakter från en annan enhet genom att använda Bluetooth, slår du på Bluetooth på enheten och följer anvisningarna på skärmen för att koppla ihop den med din HUAWEI MediaPad. Säkerhetskopiera kontakter Du kan säkerhetskopiera dina kontakter till ett mikrosd-kort som säkerhet om kontakterna skulle tas bort av misstag eller försvinna. 1. Gå till startskärmen och peka på Personer för att visa kontaktlistan. 2. Peka på > Mer > Hantera kontakter. 3. Peka på Exportera till lagring. Dela kontakter Du kan dela dina kontakter på din HUAWEI MediaPad med vänner genom att använda flera metoder, till exempel e-post och Bluetooth. 1. Peka på Personer på startskärmen. 2. I kontaktlistan kan du göra följande: Välj den kontakt du vill dela och peka på > Dela. Peka på > Mer > Dela kontakter och välj fler kontakter att dela. 3. Välj en delningsmetod i den dialogruta som visas och följ anvisningarna på skärmen. Mer information finns under Fildelning. 26

32 12 Samtal HUAWEI MediaPad-versionen för enbart Wi-Fi stöder inte den här funktionen. Ringa ett nödsamtal I en nödsituation kan du ringa nödsamtal utan ett SIM-kort. Du måste dock fortfarande vara inom täckningsområdet. 1. Peka på Telefon på startskärmen. 2. Ange ett lokalt nödnummer och peka på. För nödsamtal gäller mobilnätets kvalitet, användningsmiljö och tjänsteleverantörens principer samt lokala lagar och föreskrifter. Förlita dig aldrig enbart på din HUAWEI MediaPad för kritisk kommunikation i nödsituationer. Ringa ett konferenssamtal Att ha konferenssamtal med vänner, familj och medarbetare är enkelt med din HUAWEI MediaPad. Kontrollera att du prenumererar på tjänsten innan du använder konferenssamtal. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information. 1. Ring upp den första deltagaren. 2. När samtalet är uppkopplat pekar du på > och ringer upp den andra deltagaren. Samtalet med den första deltagaren parkeras. 3. När det andra samtalet är uppkopplat pekar du på för att starta ett konferenssamtal. 4. Upprepa stegen 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare. När samtalet är slut pekar du på för att avsluta det. Lägga till ett okänt nummer i dina kontakter 1. Peka på Telefon på startskärmen. 2. Öppna samtalsloggen och peka på vid ett okänt nummer. 3. Peka på Skapa ny kontakt eller Spara i befintlig kontakt för att lägga till numret i kontaktlistan. 27

33 Rensa samtalsloggar Ta du bort en samtalslogg: Gå till skärmen Telefon, peka och håll kvar på samtalsloggen. Peka på Ta bort från samtalshistorik på den snabbmeny som visas. Rensa alla samtalsloggar: Gå till skärmen Telefon och peka på > Rensa samtalshistorik > OK. 28

34 13 Meddelanden HUAWEI MediaPad-versionen för enbart Wi-Fi stöder inte den här funktionen. Söka efter ett meddelande Om du har svårt att hitta ett visst meddelande i en hög med meddelanden kan den här funktionen hjälpa dig. 1. Peka på Meddelande på startskärmen. 2. Peka på > Sök. 3. Ange ett nyckelord i sökrutan. 4. Välj önskat meddelande i resultatlistan för att öppna det. Anpassa meddelandeinställningarna Peka på > Inställningar i meddelandelistan om du vill anpassa inställningarna för SMS och MMS, ringsignaler för meddelandeavisering m.m. 29

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update

Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Användarhandbok Lumia med Windows Phone 8.1 Update Utgåva 1.0 SV Om den här användarhandboken Den här guiden är användarhandboken till din programvaruversion. Viktigt! Läs avsnittet Produkt och säkerhetsinformation

Läs mer

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara

ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara ipad Användarhandbok För ios 4.3-programvara Innehåll 9 Kapitel 1: I överblick 9 Översikt 10 Knappar 12 Mikro-SIM-kortsfack 13 Hemskärmen 17 Multi-Touch-skärm 18 Tangentbord på skärmen 25 Kapitel 2: Komma

Läs mer

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810

ASUS Fonepad. Bruksanvisning SW8810 ASUS Fonepad Bruksanvisning SW8810 SW8810 Första utgåvan December 2013 Upphovsrättsinformation Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd

Läs mer

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series

Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series Ta reda på mer BlackBerry Curve 8500 Series MAT-26552-007 PRINTSPEC-059 SWD-646527-1210023710-007 RCG41GW/RCL21CW Innehåll Välkommen till BlackBerry!...5 Om att sätta i ett SIM-kort...6 Grunder för telefonen...7

Läs mer

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015)

iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) iphone Användarhandbok För ios 8.1-programvara (februari 2015) Innehåll 8 Kapitel 1: iphone i överblick 8 iphone-översikt 9 Tillbehör 10 Multi-Touch-skärm 10 Knappar 13 Statussymboler 14 SIM-kort 15 Kapitel

Läs mer

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12

Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Bärbar trådlös högtalare MD-12 Innehåll Säkerhet 3 Komma i gång 4 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 4 Ladda din högtalare

Läs mer

Använd Nokia N9. Utgåva 1

Använd Nokia N9. Utgåva 1 Använd Nokia N9 Utgåva 1 2 Nokia Musik Nokia Musik Om Nokia Musik Med Nokia Musik kan du köpa och hämta låtar till din telefon och din dator. Bläddra i Nokia Musik och upptäck ny musik och hitta gamla

Läs mer

Användarhandbok till HP Envy 15

Användarhandbok till HP Envy 15 Användarhandbok till HP Envy 15 Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft och Windows är USA-registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation. Bluetooth är ett varumärke

Läs mer

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok

Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Dell Venue Pro 11 5130 Användarhandbok Regleringsmodell: T06G Regleringstyp: T06G001 Upplysningar och varningar OBS: Ger viktig information som kan hjälpa dig att få ut mer av datorn. CAUTION: VIKTIGT!

Läs mer

Lenovo G700/G710 Användarhandbok

Lenovo G700/G710 Användarhandbok Lenovo G700/G710 Användarhandbok Läs säkerhetsinformationen och viktiga tips i medföljande handböcker innan datorn används. Obs! Läs Lenovos Handbok för säkerhet och allmän information innan produkten

Läs mer

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10)

Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Treasure Tag Mini (WS-10) Innehåll Komma i gång 3 Delar 3 Sätt i batteriet 3 Koppla och anslut 5 Koppla ihop sensorn

Läs mer

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra.

Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Gratulerar, du och din MacBook Air är som gjorda för varandra. Inbyggd isight-kamera Videochatta med upp till tre vänner samtidigt, var i världen de än råkar vara. www.apple.com/se/macbookair Mac Hjälp

Läs mer

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok

HP Photosmart C5100 All-in-One series. Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok HP Photosmart C5100 All-in-One series Grundläggande handbok 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe och Acrobat-logotypen är varumärken

Läs mer

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3

1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 ANVÄNDARMANUAL 1 inledning 3 1.1 Välkommen 3 1.2 Om manualen 3 1.3 Mer information 3 2 kom igång 4 2.1 I lådan 4 2.2 Lettos knappar och uttag 4 2.3 Allmänna skötselråd 5 2.4 Starta och stänga av Letto

Läs mer

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10

Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Använda ADOBE PREMIERE ELEMENTS 10 Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden Juridiska meddelanden finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii Innehåll Kapitel 1: Komma igång med

Läs mer

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning

Introduktionsguide. for. Lösenord. Återställ lösenord. Hjälp (Help) Automatisk inloggning for Introduktionsguide Läs den här guiden noggrant innan du använder produkten och förvara den nära till hands för att kunna återgå till den senare. HELA INNEHÅLLET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAGSTIFTNING:

Läs mer

HP ENVY 4500 e-all-in-one series

HP ENVY 4500 e-all-in-one series HP ENVY 4500 e-all-in-one series Innehåll 1 HP ENVY 4500 e-all-in-one series Hjälp... 1 2 Lär dig mer om HP ENVY 4500 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor... 5 Inställningar

Läs mer

EX-Z1050 Instruktionshäfte

EX-Z1050 Instruktionshäfte SW Digital kamera EX-Z1050 Instruktionshäfte Vi tackar för inköpet av denna produkt från CASIO. Läs noga föreskrifterna i detta instruktionshäfte innan produkten tas i bruk. Förvara instruktionshäftet

Läs mer

HP Officejet 4630 e-all-in-one series

HP Officejet 4630 e-all-in-one series HP Officejet 4630 e-all-in-one series Innehåll 1 Hjälp för HP Officejet 4630 e-all-in-one series... 1 2 Lär dig mer om HP Officejet 4630 series... 3 Skrivarens delar... 4 Kontrollpanel och statuslampor...

Läs mer

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849

Din manual HP PSC 1510 ALL-IN-ONE http://sv.yourpdfguides.com/dref/917849 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PSC 1510 ALL-IN-ONE. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PSC 1510 ALL-IN-ONE

Läs mer

hp psc 2100 series all-in-one

hp psc 2100 series all-in-one all-in-one referenshandboken Copyright Hewlett-Packard Company 2002 Med ensamrätt. Dokumentationen får inte kopieras, reproduceras eller översättas till något annat språk utan föregående skriftligt medgivande

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här guiden innehåller allt du behöver veta för att komma igång. Innehåll. 1. Anslut 7 Vad som ingår 8 Vad du behöver 10 Apple TV i översikt 12 Installera Apple TV

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering

FINEPIX F600EXR. Användarhandbok DIGITAL CAMERA. Innan du börjar. Komma igång. Grundläggande fotografering och uppspelning. Mer om fotografering BL01479-F00 SV DIGITAL CAMERA FINEPIX F600EXR Användarhandbok Tack för att du har köpt denna produkt. Denna bruksanvisning beskriver hur du använder din FUJIFILM digitalkamera och den medföljande programvaran.

Läs mer

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT

OMNI 10 OMNI 20 ADAPT OMNI 10 OMNI 20 ADAPT SV/ BRUKSANVISNING INNEHÅLL Introduktion 1 Medföljande tillbehör 2 Viktig säkerhetsinformation 3 Ovansida och knappreglage 5 Undersida och knappreglage 6 Ovan-, undersida och knappreglage

Läs mer

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den.

Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Välkommen. Du tittar på Apple TV. Den här handboken innehåller allt du behöver veta för att installera Apple TV och använda den. Innehåll Kapitel 1: Anslut. 7 Vad som ingår 8 Apple TV i översikt 10 Det

Läs mer

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok

TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok TomTom Navigation app for iphone/ipad Referenshandbok Innehåll Komma igång 6 Start TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Uppdatera din TomTom Navigation app for iphone/ipad... 6 Dela information med

Läs mer

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken

LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken LoiLoScope EX/AX/FX användarhandboken Denna handbok är LoiLoScope EX, LoiLoScope AX och LoiLoScope FX. Var vänlig bekräfta det program du använder. Du kan också visa användarhandboken för LoiLoScope EX/AX/FX

Läs mer

Sonos PLAYBAR. Produktguide

Sonos PLAYBAR. Produktguide Sonos PLAYBAR Produktguide DETTA DOKUMENT INNEHÅLLER INFORMATION SOM KAN ÄNDRAS UTAN MEDDELANDE. Ingen del av denna publikation får återges eller överföras i någon form eller med några medel, elektroniska

Läs mer