Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post"

Transkript

1 Användarhandbok

2 Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad M1 8.0 Snabbtitt 2 Installation 4 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 6 Meddelande- och statusikoner 7 Allmänna knappar 7 Genvägsåtgärder 3 Textinmatning 10 Redigera text 10 Välja inmatningsmetod 4 Nätverksanslutning 11 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk 11 Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS 11 Slå på din mobildataanslutning 5 Nätverksdelning 13 Dela ditt nätverk genom att använda en Wi-Fi-hotspot 13 Dela din dataanslutning med Internetdelning via USB 14 Dela dataanslutningen med Internetdelning via Bluetooth 6 Hantera applikationer 15 Installera en applikation 15 Rensa applikationscache 16 Avinstallera en applikation 7 E-post 17 Lägga till ett e-postkonto 17 Konfigurera ett e-postkonto 17 Ta bort ett e-postkonto i

3 8 Multimedia 19 Importera foton 19 Visa foton eller videor 20 Ta ett panoramafoto 20 Dela foton eller videor 9 Anpassade inställningar 22 Ändra tema 22 Lägga till widgetar på startskärmen 23 Hantera startskärmen 25 Ställa in ringsignalen 25 Ställa in teckenstorleken 25 Justera skärmens ljusstyrka 26 Aktivera fickläge 10 Fildelning 27 Dela filer genom att använda Wi-Fi Direct 27 Dela filer via Bluetooth 28 Visning på flera skärmar 29 Kopiera filer från en dator 11 Kontakter 31 Skapa en kontakt 31 Synkronisera kontakter 31 Importera kontakter 32 Säkerhetskopiera kontakter 32 Dela kontakter 12 Samtal 33 Ringa ett nödsamtal 33 Ringa ett konferenssamtal 33 Lägga till ett okänt nummer i dina kontakter 34 Rensa samtalsloggar 13 Meddelanden 35 Söka efter ett meddelande 35 Anpassa meddelandeinställningarna 14 Inställningar 36 Rörelsestyrning ii

4 36 Genvägsknapp 36 Ställa in skärmens tidsgräns 36 Ställa in ett skärmlås 37 Justera volymen 37 Aktivera strömsparläge 37 Kontrollera status för minnet 37 Ställa in datum och tid 38 Låsa ett mikrosd-kort 38 Formatera ett mikrosd-kort 38 Återställa fabriksinställningar 39 Uppdatera din HUAWEI MediaPad 15 Personlig information och datasäkerhet 16 Juridisk information iii

5 1 Välkommen Välkommen till en helt ny värld med HUAWEI MediaPad M1 8.0 (som i korthet kallas HUAWEI MediaPad). Med HUAWEI MediaPad kan du göra följande: Surfa på Internet i blixtsnabba hastigheter. Ta foton och spela in videofilmer när och var som helst. Titta på de senaste och bästa filmerna. Få en ljudupplevelse utöver det vanliga. Och mycket mer. Med din HUAWEI MediaPad får din fantasi och kreativitet fritt spelrum. Börja använda den nu och upptäck alla trevliga överraskningar som väntar dig. Bilderna i den här handboken är från temat Brightness. Växla din HUAWEI MediaPad till temat Brightness så blir det lättare att förstå innehållet i handboken. Mer information finns under Ändra tema. Samtliga bilder och illustrationer i dokumentet är endast avsedda som referens. Den faktiska produkten kan variera. HUAWEI MediaPad-versionen för enbart Wi-Fi stöder inte SIM-kort och har därför inte funktioner som är relaterade till mobilnätverk, som till exempel samtals- och meddelandefunktioner. 1

6 2 Kom igång HUAWEI MediaPad M1 8.0 Snabbtitt Grattis till ditt köp av HUAWEI MediaPad M Hörlur Högtalare Mikrofon Headsetuttag Kamera fram Ljussensor Strömbrytare Volymknappar Kamera bak Mikrofon Högtalare Mikro-USB-port Håll in på/av-knappen för att slå på, stänga av eller starta om enheten. Tryck en gång på på/av-knappen för att starta eller stänga av skärmen. Installation Caution Din HUAWEI MediaPad stöder endast mikro-sim-kort av standardtyp. Sätt inte in några andra kort eftersom det kan skada din enhet. Kontakta din operatör om du vill byta eller köpa ett mikro- SIM-kort. Sätt inte in eller ta bort mikro-sim-kortet medan enheten är påslagen. Ett mikro-sim-kort av standardtyp är 15 mm x 12 mm x 0,76 mm (0,59 tum x 0,47 tum x 0,03 tum). HUAWEI MediaPad-versionen för enbart Wi-Fi stöder inte mikro-sim-kort. 2

7 1. Ta bort överdraget på baksidan. 2. Sätt in SIM-kortet i kortplatsen i den riktning som visas i bilden med kortets guldkontakter riktade nedåt. 3. Sätt in mikrosd-kortet i kortplatsen i den riktning som visas i bilden med kortets guldkontakter riktade nedåt. 4. Sätt tillbaka överdraget på baksidan. 3

8 Om du vill ta bort mikrosd-kortet när din HUAWEI MediaPad är påslagen, går du till startskärmen och pekar på Inställning. > Lagring > Montera bort SD-kort. När mikrosd-kortet är avinstallerat, tar du bort överdraget på baksidan och tar försiktigt ut kortet. Ladda batteriet Caution HUAWEI MediaPad använder ett inbyggt batteri som inte kan tas ut. Kontakta ett auktoriserat servicecenter om batteriet behöver bytas. Försök inte ta ut det själv. När batterinivån blir låg laddar du din HUAWEI MediaPad i god tid, annars stängs enheten automatiskt av när batteriladdningen tagit slut. Om du laddar batteriet för första gången ska du ladda det i minst 12 timmar för att vara säker på att din HUAWEI MediaPad kan visa korrekt batterinivå. 1. Använd den USB-kabel som följde med HUAWEI MediaPad för att ansluta laddaren till din enhet. 2. Anslut laddarens stickkontakt till ett eluttag. Om enheten är påslagen laddas batteriet när batteriikonen i statusfältet ändras till. Om enheten är avstängd laddas batteriet när visas på skärmen. Viktig information om batteriet Om batteriet inte har använts på länge eller om laddningen är slut kanske du inte kan sätta på HUAWEI MediaPad direkt efter att du börjat ladda batteriet. Detta är normalt eftersom batteriet måste laddas ett par minuter innan du kan försöka sätta på enheten. 4

9 HUAWEI MediaPad kan bli het på utsidan om du har använt den under en lång period, särskilt i en miljö med hög temperatur. Om HUAWEI MediaPad blir het stoppar du laddning, stänger applikationer som körs och flyttar enheten till en sval plats. Håll inte i den överhettade HUAWEI MediaPad för länge för att undvika risken för brännskador. Det rekommenderas starkt att du använder laddaren och USB-kabeln som följde med HUAWEI MediaPad när du laddar enheten. Användning av andra laddare eller USB-kablar kan göra att HUAWEI MediaPads prestanda minskar eller medföra säkerhetsrisker. När HUAWEI MediaPad laddas ska du inte använda den eller täcka över den eller nätadaptern med något föremål. Batteriet är återuppladdningsbart och har ett begränsat antal laddningscykler. Om HUAWEI MediaPad används under en lång tidsperiod blir dess standby-tid kortare. Maximera batteriets livstid genom att inte ladda det för ofta. Hur lång tid det tar innan batteriet blir fulladdat beror på omgivningstemperaturen och batteriets ålder. En snabbtitt på startskärmen

10 1 Visningsområde: Visar widgetar och applikationsikoner. 2 Docka: Visar de vanligaste applikationerna. 3 Knappen Tillbaka: Peka på 4 Knappen Hem: Peka på 5 6 Knappen Senaste: Peka på för att återgå till föregående skärm. för att gå till startskärmen. för att visa senast använda applikationer och applikationer som körs. Statusfält: Visar information om till exempel tid, Wi-Fi-anslutningsstatus, signalstyrka och batterinivå. Meddelande- och statusikoner Följande ikoner kan visas i meddelande- och statusfälten för att informera dig om din HUAWEI MediaPads status. Flygplansläge Bluetooth på GPS används Laddar Batteriet är fullt Mycket låg batterinivå Nytt e-postmeddelande Wi-Fi-hotspot på SIM-kort är inte isatt Förbereder mikrosd-kortet Kommande händelse Alarm aktiverade Överför eller skickar filer Hämtar eller tar emot filer Minnet fullt Systemundantag Synkroniserar data Synkroniseringen misslyckades Ansluten till ett VPN Internetdelning vis USB på Wi-Fi-nätverk tillgängliga Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk 6

11 USB-felsökning på Headset anslutet Allmänna knappar Mer Slutförd Bilaga Sök Uppdatera Favoriter Rensa systemmiljön Dela Redigera Lägg till Ange Ta bort data Spara Ring Genvägsåtgärder Öppna en applikation: Gå till startskärmen och peka på applikationen. Växla mellan startskärmen och dess utökningar: Snärta åt vänster eller höger på startskärmen. 7

12 Anpassa startskärmen: Peka på och håll kvar fingret på ett tomt område på startskärmen. Ställ in bakgrund, widgetar m.m. från den snabbmeny som visas. 8

13 Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen Peka på för att visa inställningsskärmen. 2 Aktivera eller inaktivera funktionerna genom att peka på växlingsgenvägarna på meddelandepanelen Peka på för att visa listan över växlingsgenvägar och peka på för att redigera den. Peka på Ta bort för att ta bort alla meddelanden. Peka på en applikation för att starta den och snärta åt vänster eller höger tvärs över meddelandet för att ignorera det. 9

14 3 Textinmatning Din HUAWEI MediaPad levereras med flera inmatningsmetoder. Du kan snabbt mata in text genom att använda tangentbordet på skärmen. Du tar fram tangentbordet på skärmen genom att peka på ett textinmatningsfält. Peka på när du är klar så döljs tangentbordet på skärmen. Redigera text Du kan kopiera, klippa ut och klistra in text. Markera text: Peka och håll kvar på textfältet tills och visas. Dra och för att markera den text du vill redigera, eller peka på Välj alla om du vill markera all text. Kopiera text: Peka på Kopiera när du har markerat text. Klippa ut text: Peka på Klipp ut när du har markerat text. Klistra in text: Peka där du vill infoga texten (dra för att flytta insättningspunkten) och peka på Klistra in för att klistra in den text du kopierade eller klippte ut. Välja inmatningsmetod HUAWEI MediaPad ger dig flera sätt att mata in text. Du kan välja den inmatningsmetod du föredrar. 1. Ta fram tangentbordet på skärmen genom att peka på ett textfält på redigeringsskärmen. 2. Snärta nedåt från meddelandefältet så att meddelandepanelen visas. 3. Peka på Välj inmatningsmetod i meddelandepanelen. 4. Välj önskad inmatningsmetod från den snabbmeny som visas. 10

15 4 Nätverksanslutning Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk Om både ett Wi-Fi-nätverk och ett mobilnätverk är tillgängligt samtidigt ansluter HUAWEI MediaPad till Wi-Fi-nätverket som standard. Om Wi-Fi-nätverket kopplas från ansluter HUAWEI MediaPad sedan automatiskt till mobilnätverket. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Wi-Fi. 2. Peka på knappen vid Wi-Fi eller dra knappen till. Din HUAWEI MediaPad söker då automatiskt efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk. 3. Välj önskat Wi-Fi-nätverk och följ anvisningarna på skärmen. Om det Wi-Fi-nätverk du valde har ett dolt SSID, pekar du på > Lägg till nätverk och följer anvisningarna på skärmen för att ange den nödvändiga nätverksinformationen (inklusive SSID) för att ansluta till Wi-Fi-nätverket. Din HUAWEI MediaPad förbrukar mer ström när Wi-Fi är på. Stäng av Wi-Fi när det inte används för att spara batteriström. Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk med WPS Om den trådlösa routern som används stöder funktionen för WPS (Wi-Fi Protected Setup) kan du snabbt ansluta till ett Wi-Fi-nätverk genom att använda WPS. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Wi-Fi. 2. Peka på > WPS-tryckknapp eller Ange WPS-PIN-koden. Följ sedan anvisningarna på skärmen för att utföra åtgärder på den trådlösa routern. Slå på din mobildataanslutning HUAWEI MediaPad-versionen för enbart Wi-Fi stöder inte den här funktionen. Användning av mobildatatjänster kan ge leda till dataanvändningsavgifter. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Mobila nätverk. 11

16 2. Markera kryssrutan Datatjänst för att aktivera datatjänsten. 12

17 5 Nätverksdelning Du kan använda olika metoder för att dela din HUAWEI MediaPads dataanslutning med andra trådlösa enheter. Dela ditt nätverk genom att använda en Wi-Fi-hotspot Genom att konfigurera din HUAWEI MediaPad som Wi-Fi-hotspot kan du dela ditt mobilnätverk med andra enheter. Aktivera datatjänsten på din HUAWEI MediaPad innan du delar din dataanslutning. Mer information finns under Slå på din mobildataanslutning. HUAWEI MediaPad-versionen för enbart Wi-Fi stöder inte den här funktionen. När andra enheter surfar på Internet med din HUAWEI MediaPads dataanslutning, förbrukas dataanvändningen för din HUAWEI MediaPad. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning.. 2. Peka på Mer... > Internetdelning och surfpunkt under TRÅDLÖST OCH NÄTVERK. 3. Markera kryssrutan Mobil Wi-Fi-surfzon så aktiveras din Wi-Fi-hotspot. 4. Peka på Konfigurera Wi-Fi-surfzon och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in den nödvändiga informationen, till exempel ditt Wi-Fi-nätverksnamn och lösenord. När inställningarna för Wi-Fi-hotspot är gjorda kan andra Wi-Fi-aktiverade enheter söka efter och ansluta till den Wi-Fi-hotspot som tillhandahålls av din HUAWEI MediaPad. Dela din dataanslutning med Internetdelning via USB Du kan dela din HUAWEI MediaPads nätverk med en dator genom att använda en USB-kabel. 1. Använd den USB-kabel som följde med HUAWEI MediaPad för att ansluta en dator till din enhet. 2. Gå till startskärmen och peka på Inställning.. 3. Peka på Mer... > Internetdelning och surfpunkt under TRÅDLÖST OCH NÄTVERK. 4. Markera kryssrutan USB-sammanlänkning. Se efter att Internetdelningen via USB lyckats enligt anvisningarna på skärmen. Du kan sedan surfa på Internet från datorn genom att använda din HUAWEI MediaPads dataanslutning. När du använder funktionen för Internetdelning via USB kan du inte samtidigt använda din 13

18 HUAWEI MediaPad som USB-lagringsenhet. Dela dataanslutningen med Internetdelning via Bluetooth Med Internetdelning via Bluetooth kan du dela din HUAWEI MediaPads dataanslutning med andra Bluetooth-enheter. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning.. 2. Peka på Mer... > Internetdelning och surfpunkt under TRÅDLÖST OCH NÄTVERK. 3. Markera kryssrutan Delning via Bluetooth så aktiveras din Wi-Fi-hotspot. 4. Slå på Bluetooth på den enhet som ska dela din dataanslutning och koppla ihop den enheten och din HUAWEI MediaPad via Bluetooth. När anslutningen är upprättad går det att surfa på Internet från enheten via din HUAWEI MediaPads dataanslutning. När anslutningen har upprättats kan det på vissa Android-enheter krävas följande åtgärder innan det går att surfa på Internet: Peka på vid HUAWEI MediaPad på enhetens skärm med en Bluetooth-lista och markera kryssrutan Internetåtkomst. 14

19 6 Hantera applikationer Installera en applikation När du installerar en applikation kanske meddelandet "Installation blockerad" visas. Läs meddelandet noga. Följ anvisningarna på skärmen om du vill fortsätta med installationen. Du kan hämta och installera en applikation genom att använda någon av följande metoder: Hämta applikationen från en applikationsbutik online eller genom att använda en webbläsare. När applikationen har hämtats installerar du den genom att följa anvisningarna på skärmen. En del applikationer från tredjepart kanske inte är kompatibla med din HUAWEI MediaPad. De kanske inte körs som de ska och då kan det hända att HUAWEI MediaPad stänger av dem. Du bör bara hämta applikationer från tillförlitliga källor. Anslut din HUAWEI MediaPad till en dator. Använd sedan HiSuite eller ett tredjepartsprogram för att hämta applikationen. När applikationen har hämtats installerar du den genom att följa anvisningarna på skärmen. Använd Bluetooth eller Wi-Fi Direct om du vill skicka applikationen på en annan enhet, till exempel en telefon eller pekplatta, till din HUAWEI MediaPad. När överföringen är klar klickar du på applikationen för att installera den. Hämta applikationen från en dator. Kopiera sedan applikationen till din HUAWEI MediaPad. När applikationen är kopierad pekar du på Verktyg > App-installation på HUAWEI MediaPads startskärm. Välj applikationen och peka på > Installera. Rensa applikationscache Rensa applikationscache då och då så fungerar HUAWEI MediaPad smidigare. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Hantera appar. 2. Peka på Alla för att visa alla applikationer. 3. Peka på Rensa cacheminne. 15

20 Avinstallera en applikation Gå till startskärmen, peka och håll kvar på den applikation du vill avinstallera och dra den till. Vissa förinstallerade applikationer kan inte avinstalleras. 16

21 7 E-post Lägga till ett e-postkonto Vissa e-postparametrar måste ställas in när du lägger till ett e-postkonto. Kontakta e- posttjänsteleverantören om du behöver mer information. 1. Gå till startskärmen och peka på E-post. 2. Välj önskad kontotyp på skärmen Lägg till konto. 3. Ange e-postadressen och lösenordet i Kontoinställningar. 4. Peka på Nästa och följ anvisningarna på skärmen för att slutföra fler inställningar. Efter att ha lagt till ett e-postkonto pekar du på till fler konton. > Inställningar > Lägg till konto om du vill lägga Konfigurera ett e-postkonto Du kan konfigurera ett e-postkonto, till exempel ställa in e-postsignaturen, teckenstorleken, uppdateringsfrekvensen för inkorgen och meddelandesignalen. 1. Gå till startskärmen och peka på E-post. 2. Peka på > Inställningar. Sedan kan du: Peka på Allmänt för att ändra teckenstorleken för e-post eller ställa in den bild som visas när ett e-postmeddelande är borttaget. Välj ett e-postkonto för att ändra e-postsignaturen, ställa in uppdateringsfrekvensen för inkorgen eller ändra meddelandesignalen för e-post. Ändra inte godtyckligt standardvärdet för SERVERINSTÄLLNINGAR. Om du gör det kanske det inte går att skicka och ta emot e-post. Ta bort ett e-postkonto Om du tar bort ett e-postkonto tas inte eventuella e-postmeddelanden som är lagrade på servern bort, och du kan använda en webbläsare eller en annan enhet för att logga in till postlådan och titta efter e-postmeddelandena. När ett e-postkonto tagits bort slutar HUAWEI MediaPad skicka och ta emot e- postmeddelanden med det kontot. 17

22 1. Gå till startskärmen och peka på E-post. 2. Peka på > Inställningar. 3. Välj det e-postkonto du vill ta bort i listan med e-postkonton. 4. Snärta uppåt och nedåt med fingret och peka på Ta bort konto. 18

23 8 Multimedia Importera foton Du kan importera foton från en kamera eller en lagringsenhet (till exempel ett USB-minne eller en telefon) till din HUAWEI MediaPad genom att använda enbart en USB OTG-kabel. Kontakta en Huawei-auktoriserad återförsäljare eller den återförsäljare du köpte enheten av om du vill köpa en USB-OTG-kabel. 1. Använd en USB OTG-kabel för att ansluta en kamera till din HUAWEI MediaPad. 2. Gå till HUAWEI MediaPads startskärm, peka på Verktyg > Filhanterare > Lokalt > USB. 3. Peka på eller, välj de foton eller mappar som du vill importera till din HUAWEI MediaPad. 4. Peka på Kopiera eller Klipp ut. 5. Välj var du vill spara filerna och peka på Klistra in. Visa foton eller videor Galleriet ger dig möjlighet att bekvämt visa foton och videor. Det söker automatiskt efter och ordnar foton och videor som är lagrade i din HUAWEI MediaPads interna lagring och mikrosd-kortet så att de är enkelt tillgängliga för dig. 19

24 1. Gå till startskärmen, peka på Galleri för att öppna Galleriet. 2. Peka på en bild eller en video för att visa den i helskärmsläge. Snärta åt vänster eller höger över skärmen för att visa föregående eller nästa fil. Du kan zooma in eller ut genom att nypa ihop eller dra isär två fingrar. När du visar ett foto eller en video kan du göra följande: Filtrera fragmenterade bilder. Öppna kameran. Dela foton eller videor. Spela upp fotot eller videon i ett litet fönster. Visa fler menyalternativ. Ta ett panoramafoto Med din HUAWEI MediaPad kan du enkelt ta panoramafoton utan att ha ett vidvinkelobjektiv. 1. Peka på Kamera på startskärmen. 2. Peka på > > Panorama för att gå över till läget för panoramafotografering. 3. Peka på för att starta fotograferingen. Fotografera vyn genom att panorera din HUAWEI MediaPad långsamt. Om sökaren blir röd kommer vyn inte att fotograferas. Det kan bero på att du har rört HUAWEI MediaPad för snabbt och sökaromfånget överskrider gränsen för panoramavyn. Gör ett nytt försök och panorera din HUAWEI MediaPad långsamt. 4. Peka på när du vill stoppa fotograferingen. Då genererar HUAWEI MediaPad automatiskt ett panoramafoto. Dela foton eller videor Du kan dela foton och videor via Bluetooth eller e-post. Ta din HUAWEI MediaPad och börja dela! 1. Gå till startskärmen, peka på Galleri för att öppna Galleriet. 2. Peka och håll kvar på det foto eller den video du vill dela. 20

25 3. Peka på och välj hur du vill dela den valda filen, till exempel genom att använda Bluetooth eller Wi-Fi Direct. Följ anvisningarna på skärmen. Mer information finns under Fildelning on page

26 9 Anpassade inställningar På HUAWEI MediaPad kan du ställa in ett önskat foto som bakgrund, utforma widgetar på startskärmen och ställa in önskade ringsignaler. Ändra tema Din HUAWEI MediaPad levereras med flera teman, så att du enkelt ska kunna ge enheten ett nytt utseende så ofta du vill. 1. Peka på Teman på startskärmen. 2. Välj önskat tema. Peka sedan på TILLÄMPA. Lägga till widgetar på startskärmen Du kan lägga till widgetar, till exempel kalendern och bokmärken, på startskärmen. 1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på startskärmen. 2. Peka på Kontroller i den dialogruta som visas. 3. Peka och håll kvar på en widget, dra den till önskad position och släpp den. 22

27 Hantera startskärmen 1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på startskärmen. 2. Peka på Miniatyrer i den dialogruta som visas. 3. På miniatyrbildsskärmen kan du göra följande: Peka och håll kvar på en startskärmsminiatyr om du vill ändra dess position. Peka på för att lägga till en startskärm. 23

28 Peka på för att ta bort en tom startskärm. 24

29 Ställa in ringsignalen 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Ljud. 2. Välj önskad typ av ringsignal. 3. Följ anvisningarna på skärmen för att välja din favoritmusik eller inspelning som ringsignal. Ställa in teckenstorleken 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Visning. 2. Peka på Teckenstorlek. 3. Välj önskad teckenstorlek. Justera skärmens ljusstyrka HUAWEI MediaPad har en ljussensor som automatiskt kan justera skärmens ljusstyrka efter ljuset i omgivningen. Du kan också justera skärmens ljusstyrka manuellt. 25

30 Sänk skärmens ljusstyrka om du vill minska HUAWEI MediaPads strömförbrukning. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Visning > Ljusstyrka. 2. Justera skärmens ljusstyrka genom att dra reglaget åt vänster eller höger. Aktivera fickläge Aktivera fickläge om du ska ha din HUAWEI MediaPad i fickan eller väskan så ökar ringsignalens volym och vibrationsintensiteten successivt när du får ett inkommande samtal. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > APPAR > Ring. 2. Markera kryssrutan Fickläge. 26

31 10 Fildelning Dela filer genom att använda Wi-Fi Direct Wi-Fi Direct är en funktion för att ansluta trådlösa enheter med hjälp av ett Wi-Fi-nätverk. När trådlösa enheter är anslutna kan de snabbt dela filer med varandra. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Wi-Fi. 2. Peka på knappen vid Wi-Fi eller dra knappen till för att slå på Wi-Fi. 3. Peka på Wi-Fi direkt. Slå på Wi-Fi Direct på den mottagande enheten. Din HUAWEI MediaPad söker sedan automatiskt efter tillgängliga enheter. 4. Välj den enhet som ska kopplas ihop med din HUAWEI MediaPad. 5. Peka och håll kvar på den fil du ska dela på din HUAWEI MediaPad. Peka på Dela > Wi-Fi Direct på den snabbmeny som visas. 6. Välj önskad enhet på den snabbmeny som visas och peka till sist på knappen på enheten för att ta emot filen. Om önskad enhet inte visas på snabbmenyn pekar du på Sök efter enheter för att komma till skärmen för Wi-Fi Direct-inställningar. Välj önskad enhet att ansluta till. Om din HUAWEI MediaPad och enheten har anslutit till samma Wi-Fi-nätverk och båda har Wi- Fi Direct på, kan du dela filer direkt mellan dem utan att koppla ihop dem. Dela filer via Bluetooth 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Bluetooth. 2. Peka på knappen vid Bluetooth eller dra knappen till för att slå på Bluetooth. 3. Peka på namnet på din HUAWEI MediaPad för att göra den synlig på andra Bluetooth-enheter. Slå på Bluetooth på den enhet som ska ta emot filen. Din HUAWEI MediaPad söker sedan automatiskt efter tillgängliga enheter. 4. Välj enheten för att koppla ihop din HUAWEI MediaPad och den enheten. 5. Peka och håll kvar på den fil du ska dela på din HUAWEI MediaPad. Peka på Dela > Bluetooth på den snabbmeny som visas. 6. Välj önskad enhet från den snabbmeny som visas. Peka på den relaterade knappen för att ta emot filen på enheten. 27

32 Visning på flera skärmar Du kan skicka foton, videofiler eller spel som finns på HUAWEI MediaPad till en stor skärm, till exempel en tv, för att visa dem mer bekvämt. Om din tv stöder HDMI och en upplösning på 720p eller högre, kan du använda den med en HUAWEI MediaQ för flerskärmsvisning. 1. Använd en HDMI-kabel för att ansluta HUAWEI MediaQ-enheten till tv:n. 2. Slå på HUAWEI MediaQ-enheten och tv:n, och ställ in tv:n på HDMI-ingången. Huvudgränssnittet för HUAWEI MediaQ visas sedan på tv:n. 3. Anslut din HUAWEI MediaPad till samma Wi-Fi-nätverk som HUAWEI MediaQ-enheten på något av följande sätt: Anslut din HUAWEI MediaPad till det Wi-Fi-nätverk som ställts in av HUAWEI MediaQ-enheten. Du kan hitta Wi-Fi-nätverkets namn och lösenordet för HUAWEI MediaQ-enheten i tv-rutans övre vänstra hörn. MediaQ Anslut HUAWEI MediaPad och HUAWEI MediaQ-enheten till ditt trådlösa hemnätverk. 28

33 4. Gå till startskärmen på din HUAWEI MediaPad och snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. 5. Peka på > och peka sedan på tv:ns namn. Se HUAWEI MediaQ-enhetens användarhandbok för mer information. Kopiera filer från en dator Genom att använda en USB-kabel kan du ansluta din HUAWEI MediaPad till en dator. Välj en anslutningsmetod genom att följa anvisningarna på HUAWEI MediaPads skärm. Sedan kan du överföra filer mellan HUAWEI MediaPad och datorn. 29

34 Anslutningsl äge Funktion Åtgärd Enhetens filhanterare( MTP) PC Suite(Hisuite) USB-minne Visa och hantera filer på datorn som är lagrade på HUAWEI MediaPad och mikrosd-kortet. Använda Windows Media Player 11 eller en senare version i datorn för att visa och hantera multimediefiler som är lagrade på HUAWEI MediaPad och mikrosd-kortet. Hantera filerna (till exempel kontakter och bilder) på din HUAWEI MediaPad genom att använda HiSuiteprogrammet. Visa och hantera filer på datorn som är lagrade på HUAWEI MediaPad och mikrosd-kortet. Visa och hantera filer på datorn som är lagrade på mikrosd-kortet. Den här metoden kan du bara använda när ett mikrosd-kort är insatt i din HUAWEI MediaPad. Klicka på den nya enhetsbeteckning som visas på datorn. Överför sedan filer mellan HUAWEI MediaPad och datorn. Starta Windows Media Player på datorn. Följ anvisningarna på skärmen när du överför multimediefiler mellan HUAWEI MediaPad och datorn. Följ HiSuite-anvisningarna på skärmen när du utför åtgärder. Klicka på den nya enhetsbeteckning som visas på datorn. Överför sedan filer mellan HUAWEI MediaPad och datorn. Klicka på den nya enhetsbeteckning som visas på datorn. Överför sedan filer mellan mikrosd-kortet och datorn. 30

35 11 Kontakter Skapa en kontakt 1. Gå till startskärmen och peka på Kontakter för att visa kontaktlistan. 2. Peka på. Om du skapar kontakter för första gången uppmanar HUAWEI MediaPad dig att välja en lagringsplats. När du skapar kontakter nästa gång, lagras de nya kontakterna på samma lagringsplats som standard. Dessutom visas lagringsplatsen på skärmen för nya kontakter och du kan peka på lagringsplatsen för att välja en ny. 3. Ange relaterad information, till exempel kontaktens namn, telefonnummer och e-postadress. 4. Peka på Lägg till ett fält för att lägga till mer information. 5. Peka på SPARA. Synkronisera kontakter Du kan synkronisera kontakter som är lagrade i dina Gmail- och Exchange-konton med din HUAWEI MediaPad och tvärtom. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning.. 2. Peka på den typ av konto som du vill synkronisera under KONTON. 3. Peka på det konto som du vill synkronisera. 4. Markera kryssrutan Synkronisera kontakter. Om det konto som du vill synkronisera inte har lagts till i din HUAWEI MediaPad, pekar du på Lägg till konto och lägger till kontot genom att följa anvisningarna på skärmen. När det lagts till, synkroniseras HUAWEI MediaPad automatiskt med kontot. Importera kontakter Du kan importera kontakter från SIM- eller mikrosd-kortet till din HUAWEI MediaPad. Du kan även använda Bluetooth för att importera kontakter från andra Bluetooth-enheter. 1. Gå till startskärmen och peka på Kontakter för att visa kontaktlistan. 2. Peka på > Importera/exportera. 31

36 3. Välj en importmetod och följ anvisningarna på skärmen för att importera kontakter. Om du väljer att importera kontakter från en annan enhet genom att använda Bluetooth, slår du på Bluetooth på enheten och följer anvisningarna på skärmen för att koppla ihop den med din HUAWEI MediaPad. Säkerhetskopiera kontakter Du kan säkerhetskopiera dina kontakter till ett mikrosd-kort som säkerhet om kontakterna skulle tas bort av misstag eller försvinna. 1. Gå till startskärmen och peka på Kontakter för att visa kontaktlistan. 2. Peka på > Importera/exportera. 3. Peka på Exportera till lagring. Dela kontakter Du kan dela dina kontakter på din HUAWEI MediaPad med vänner genom att använda flera metoder, till exempel e-post och Bluetooth. 1. Peka på Kontakter på startskärmen. 2. I kontaktlistan kan du göra följande: Välj den kontakt du vill dela och peka på > Dela. Peka på > Importera/exportera > Dela kontakter och välj fler kontakter att dela. 3. Välj en delningsmetod i den dialogruta som visas och följ anvisningarna på skärmen. Mer information finns under Fildelning on page

37 12 Samtal HUAWEI MediaPad-versionen för enbart Wi-Fi stöder inte den här funktionen. Ringa ett nödsamtal I en nödsituation kan du ringa nödsamtal utan ett SIM-kort. Du måste dock fortfarande vara inom täckningsområdet. 1. Peka på Telefon på startskärmen. 2. Ange ett lokalt nödnummer och peka på. För nödsamtal gäller mobilnätets kvalitet, användningsmiljö och tjänsteleverantörens principer samt lokala lagar och föreskrifter. Förlita dig aldrig enbart på din HUAWEI MediaPad för kritisk kommunikation i nödsituationer. Ringa ett konferenssamtal Att ha konferenssamtal med vänner, familj och medarbetare är enkelt med din HUAWEI MediaPad. Kontrollera att du prenumererar på tjänsten innan du använder konferenssamtal. Kontakta tjänsteleverantören om du behöver mer information. 1. Ring upp den första deltagaren. 2. När samtalet är uppkopplat pekar du på > och ringer upp den andra deltagaren. Samtalet med den första deltagaren parkeras. 3. När det andra samtalet är uppkopplat pekar du på för att starta ett konferenssamtal. 4. Upprepa stegen 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare. När samtalet är slut pekar du på för att avsluta det. Lägga till ett okänt nummer i dina kontakter 1. Peka på Telefon på startskärmen. 2. Öppna samtalsloggen och peka på vid ett okänt nummer. 3. Peka på Skapa ny kontakt eller Spara i befintlig kontakt för att lägga till numret i kontaktlistan. 33

38 Rensa samtalsloggar Ta du bort en samtalslogg: Gå till skärmen Telefon, peka och håll kvar på samtalsloggen. Peka på Ta bort samtalshistorik på den snabbmeny som visas. Rensa alla samtalsloggar: Gå till skärmen Telefon och peka på > Ta bort samtalshishistorik > ALLA > TA BORT. 34

39 13 Meddelanden HUAWEI MediaPad-versionen för enbart Wi-Fi stöder inte den här funktionen. Söka efter ett meddelande Om du har svårt att hitta ett visst meddelande i en hög med meddelanden kan den här funktionen hjälpa dig. 1. Peka på Meddelande på startskärmen. 2. Peka på > Sök. 3. Ange ett nyckelord i sökrutan. 4. Välj önskat meddelande i resultatlistan för att öppna det. Anpassa meddelandeinställningarna Peka på > Inställningar i meddelandelistan om du vill anpassa inställningarna för SMS och MMS, ringsignaler för meddelandeavisering m.m. 35

40 14 Inställningar Rörelsestyrning Med rörelsestyrning kan du styra HUAWEI MediaPad med hjälp av enkla rörelser. Du kan till exempel stänga av telefonen eller svara på och ringa samtal snabbt. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. 2. Peka på Rörelsestyrning 3. Välj ett alternativ på skärmen Rörelsestyrning och välj sedan en rörelse för att aktivera den. Genvägsknapp Genvägsknappen innehåller en rad användbara funktioner och genvägar som gör att du snabbt kan starta olika verktyg, till exempel Kalender, Meddelanden och Anteckningar, och snabbt utföra vanliga funktioner som att återvända till startskärmen eller rensa minnet. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > SMART ASSISTANS 2. Peka på Genvägsknapp för att slå på genvägsknappen. visas sedan på alla skärmar utom låsskärmen och meddelandepanelen. 3. Peka på för att expandera genvägsknappen. Ställa in skärmens tidsgräns Du kan ställa in en tidsgräns för skärmen så att HUAWEI MediaPad automatiskt stänger av skärmen för att spara ström. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Visning > Viloläge. 2. Välj en tidsgränsperiod. Ställa in ett skärmlås 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Säkerhet > Skärmlås. 2. Välj en låsmetod och följ anvisningarna på skärmen. 36

41 När ett skärmlås är inställt och din HUAWEI MediaPad varit inaktiv under en angiven tidsperiod låses skärmen automatiskt. Du kan också låsa skärmen genom att peka på Power-knappen. Justera volymen Du kan ställa in volymen för ringsignalen, medier, alarm och meddelanden. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Ljud > Volym. 2. Justera volymen genom att dra reglagen åt vänster eller höger. Du kan också använda volymknapparna om du vill justera volymen i applikationer som körs. Aktivera strömsparläge 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Strömbesparing. 2. Peka på Uthållighet eller Normal för att få HUAWEI MediaPad att gå över i strömsparläge. Kontrollera status för minnet Kontrollera hur mycket ledigt lagringsutrymme som finns kvar innan du flyttar en stor fil till din HUAWEI MediaPads interna lagring eller mikrosd-kortet. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning.. 2. Peka på Lagring för att visa minnesinformation. Ställa in datum och tid 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Datum och tid. 2. Avmarkera kryssrutan Automatiskt datum och tid. 3. Följ anvisningarna på skärmen för att ställa in datum och tid. Om din HUAWEI MediaPad är inställd på att automatiskt uppdatera datum och tid, hämtar den datum- och tidsinformationen från nätverket och uppdaterar den efter din tidszon. I detta fall kan du inte manuellt ändra tidszonen, datumet eller tiden som visas på din HUAWEI MediaPad. 37

42 Låsa ett mikrosd-kort Du kan låsa ett mikro-sd-kort genom att använda din HUAWEI MediaPad för att förhindra att informationen på mikro-sd-kortet läcker ut. När ett låst mikrosd-kort används på en annan enhet för första gången, måste en lösenordsautentisering godkännas innan kortet identifieras. Caution MikroSD-kort av vissa märken stöder inte mikrosd-låsfunktionen. Undantag kan inträffa om du försöker låsa eller låsa upp sådana mikrosd-kort. Du bör säkerhetskopiera data på ett mikrosd-kort innan du låser det. En enhet som inte stöder mikrosd-låsfunktionen kan inte identifieras som ett låst mikrosdkort. Kom ihåg mikrosd-kortets lösenord. Om du glömmer lösenordet är enda möjligheten att du följer anvisningarna på skärmen för att tvångsrensa lösenordet och ta bort data på mikrosdkortet. Formatering av ett låst mikrosd-kort rensar inte lösenordet från mikrosd-kortet. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Säkerhet > SD-kortlås. 2. Välj Lås SD-kort och följ anvisningarna på skärmen för att ställa in lösenordet. Om du avmarkerar Lås SD-kort rensas lösenordet för ett mikrosd-kort. Formatera ett mikrosd-kort Säkerhetskopiera viktiga data innan du formaterar ett mikrosd-kort. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning.. 2. Peka på Lagring > Radera SD-kort. Återställa fabriksinställningar Caution Om du återställer HUAWEI MediaPad till fabriksinställningarna raderas alla dina personliga data, inklusive information om konton, systemet och applikationsinställningar och installerade applikationer. Säkerhetskopiera viktiga data på din HUAWEI MediaPad innan du återställer fabriksinställningarna. 1. Gå till startskärmen och peka på Inställning. > Säkerhetskop. och återställning. 2. Peka på Återställ standardinst och följ anvisningarna på skärmen för att säkerhetskopiera data eller återställa fabriksinställningarna direkt. 38

43 Uppdatera din HUAWEI MediaPad Caution När du uppdaterar din HUAWEI MediaPad kan det hända att alla data i den rensas. Säkerhetskopiera viktiga data innan du uppdaterar din HUAWEI MediaPad. Om du använder icke-godkända program för att uppdatera systemet kan det inträffa ett uppdateringsfel eller så kan dina personliga uppgifter läckas. Uppdatera din HUAWEI MediaPad online eller genom att använda godkända program. 1. Gå till startskärmen och peka på Molnappar System-uppdatering för att visa systeminformation. 2. Peka på Onlineuppdatering för att hämta och installera uppdateringar från en Huawei-server, eller peka på Lokal uppdatering för att uppdatera din HUAWEI MediaPad lokalt. Om du väljer att uppdatera HUAWEI MediaPad lokalt bör du noga läsa uppdateringsguiden som följer med uppdateringspaketet. 39

44 15 Personlig information och datasäkerhet Användningen av vissa funktioner eller tredjepartsprogram på enheten kan leda till att personlig information och data försvinner eller blir tillgänglig för andra. Flera åtgärder rekommenderas för att hjälpa dig att skydda personlig och konfidentiell information. Förvara enheten på en säker plats för att förhindra obehörig användning. Ställ in skärmlåset och skapa ett vanligt eller grafiskt lösenord som krävs för att låsa upp telefonen. Säkerhetskopiera med jämna mellanrum personlig information som lagras på SIM/UIM-kortet, minneskortet eller i enhetens minne. Om du byter till en annan enhet, se till att flytta eller ta bort all personlig information från din gamla enhet. Om du är orolig för virus när du tar emot meddelanden eller e-post från en okänd person kan du ta bort dem utan att öppna dem. Om du använder enheten för att surfa på Internet kan du förhindra stöld av personlig information genom att undvika webbplatser som kan innebära en säkerhetsrisk. Om du använder tjänster som Wi-Fi-sammanläkning eller Bluetooth bör du skapa lösenord för dessa tjänster att förhindra obehörig åtkomst. Stäng av dessa tjänster när du inte använder dem. Installera eller uppgradera enhetens säkerhetsprogramvara och gör regelbundna virussökningar. Var noga med att kontrollera att de tredjepartsprogram du använder kommer från en tillförlitlig källa. Alla tredjepartsprogram som hämtas bör genomsökas efter virus. Installera säkerhetsprogram eller uppdateringar från Huawei eller leverantörer av tredjepartsprogram. Vissa program kräver och skickar platsinformation. Detta innebär att en tredje part kan skicka vidare din platsinformation till andra. Enheten kan ge avkänningsinformation och diagnostisk information till leverantörer av tredjepartsprogram. Tredjepartsleverantörer kan använda denna information för att förbättra sina produkter och tjänster. Om du har frågor om säkerheten för din personliga information och dina data, vänligen kontakta 40

45 16 Juridisk information Upphovsrätt Huawei Technologies Co., Ltd Med ensamrätt. Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei"). Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare. Varumärken och tillstånd, och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. Bluetooth -ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad. LTE är ett varumärke som tillhör ETSI. Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare. Meddelande Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer. Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper. Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet. Programvara från tredje part Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmens funktioner eller prestanda. 41

46 Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huaweis kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part. Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part. Den här produkten är baserad på plattformen Android med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till någon sådan kompatibilitet och avsäger sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor. FRISKRIVNING ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL. SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE. MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN. Import- och exportföreskrifter Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data. Sekretesspolicy Om du vill veta mer om hur vi skyddar din personliga information kan du läsa vår integritetspolicy på 42

47 903325_01

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post.

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post. Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 7 Youth 2 Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 6 Meddelande- och

Läs mer

1 Välkommen... 1 2 Kom igång... 2. 3 Textinmatning... 9. 4 Nätverksanslutning... 10. 5 Nätverksdelning... 11. 6 Hantera applikationer...

1 Välkommen... 1 2 Kom igång... 2. 3 Textinmatning... 9. 4 Nätverksanslutning... 10. 5 Nätverksdelning... 11. 6 Hantera applikationer... Användarhandbok 1 Välkommen... 1 2 Kom igång... 2 HUAWEI MediaPad T1 8.0 Snabbtitt... 2 Installation... 2 Ladda batteriet... 3 Viktig information om batteriet... 4 En snabbtitt på startskärmen... 5 Meddelande-

Läs mer

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

1 Inledning 1 2 Komma igång 2. 3 Textinmatning 9. 4 Anpassa HUAWEI MediaPad 12. 5 Internetanslutning 16

1 Inledning 1 2 Komma igång 2. 3 Textinmatning 9. 4 Anpassa HUAWEI MediaPad 12. 5 Internetanslutning 16 Användarhandbok 1 Inledning 1 2 Komma igång 2 HUAWEI MediaPad i korthet 2 Installera SIM- och mikro-sd-kort 3 Ladda batteriet 3 Försiktighetsåtgärder för batterianvändning 4 Sätta på och stänga av 4 Gester

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google är ett varumärke som

Läs mer

Innehåll. Förord... 1. Förstklassiga funktioner... 2 Bankfack... 2 Starta kameran från galleriet... 2

Innehåll. Förord... 1. Förstklassiga funktioner... 2 Bankfack... 2 Starta kameran från galleriet... 2 Y5 Bruksanvisning Innehåll Förord... 1 Förstklassiga funktioner... 2 Bankfack... 2 Starta kameran från galleriet... 2 Kom igång... 3 Snabbtitt på din telefon... 3 Viktiga lättåtkomliga funktioner... 4

Läs mer

Innehåll. Förord. Förberedelser. Kom igång. Anpassa telefonen. Samtal. Personer

Innehåll. Förord. Förberedelser. Kom igång. Anpassa telefonen. Samtal. Personer G6 Bruksanvisning Innehåll Förord Förberedelser 2 Snabbtitt på din telefon 3 Ladda batteriet 4 Slå på eller stänga av telefonen Kom igång 5 Bekanta dig med startsidan 7 Använda meddelandepanelen 7 Komma

Läs mer

Y550. Användarhandbok

Y550. Användarhandbok Y550 Användarhandbok Innehåll Förord Kom igång 2 Snabbtitt på din telefon 3 Ladda batteriet 4 Slå på och stänga av mobiltelefonen 4 Låsa och låsa upp skärmen 7 Bekanta dig med startsidan 10 Statusikoner

Läs mer

Användarhandbok. Välkommen till Huawei

Användarhandbok. Välkommen till Huawei HUAWEI W1 Användarhandbok Välkommen till Huawei 1 Innehåll Säkerhetsföreskrifter... 1 Förord... 3 Kom igång... 4 Bekanta dig med telefonen... 4 Installation... 5 Ladda batteriet... 6 Tips för att spara

Läs mer

Inledning... 1 Komma igång... 2

Inledning... 1 Komma igång... 2 1 Inledning... 1 Komma igång... 2 HUAWEI MediaPad yttre delar... 2 Sätta in SIM- och microsd-kort... 3 Ladda batteriet... 4 Försiktighetsåtgärder gällande batteriet.. 4 Slå på och av strömmen... 5 Gester...

Läs mer

Användarhandbok EMUI 3.0

Användarhandbok EMUI 3.0 Användarhandbok EMUI 3.0 1 Om dokumentet... 1 2 Kom igång... 2 Låsa och låsa upp skärmen... 2 Meddelande- och statusikoner... 2 Vanliga knappar... 3 Genvägsåtgärder... 3 3 Textinmatning... 5 Redigera text...

Läs mer

Användarhandbok HUAWEI Ascend Y210

Användarhandbok HUAWEI Ascend Y210 Användarhandbok HUAWEI Ascend Y210 Välkommen till HUAWEI Innehåll 1 Läs detta innan du fortsätter...1 1.1 Säkerhetsföreskrifter... 1 1.2 Personlig information och datasäkerhet... 2 1.3 Juridisk information...

Läs mer

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande

Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Villkor för programvaran. Produktmeddelande Användarhandbok Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth är ett varumärke som tillhör ägaren och som används av Hewlett- Packard Company på licens. Google och andra varumärken

Läs mer

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1

Komma igång. 9247672, Utgåva 2 SV. Nokia N73-1 Komma igång 9247672, Utgåva 2 SV Nokia N73-1 Knappar och delar (framsida och sida) Modellnummer: Nokia N73-1. Nedan kallad Nokia N73. 1 Ljussensor 2 Sekundär kamera med lägre upplösning 3 Väljarknappar

Läs mer

Användarhandbok EMUI / 3.1

Användarhandbok EMUI / 3.1 Användarhandbok EMUI 3.0.5 / 3.1 1 Om dokumentet...1 2 Kom igång...2 Låsa och låsa upp skärmen...2 Meddelande- och statusikoner...2 Vanliga knappar...2 Genvägsåtgärder...3 3 Textinmatning...6 Redigera

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905

Användarhandbok. Xperia M 1904/C1905 Användarhandbok Xperia M 1904/C1905 Innehåll Komma igång...6 Android vad och varför?...6 Översikt...6 Montering...7 Starta och stänga av enheten...9 Låsa och låsa upp skärmen...9 Installationsguide...10

Läs mer

Din HTC Desire Användarhandbok

Din HTC Desire Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen

Läs mer

Användarhandbok. Xperia T2 Ultra D5303/D5306

Användarhandbok. Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Användarhandbok Xperia T2 Ultra D5303/D5306 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 9 Varför behöver jag ett Google -konto?...

Läs mer

Manual ipad och Netpublicator

Manual ipad och Netpublicator Manual ipad och Netpublicator INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1 För att komma igång... 4 1.1 Utseende... 4 1.2 SIM-kort och ipad... 4 2 Sätta igång... 5 2.1 Starta pekplattan...

Läs mer

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas.

HANDBOK TAD-10021. www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. HANDBOK TAD-10021 www.facebook.com/denverelectronics Läs hela denna handbok noga innan produkten ansluts, används eller anpassas. Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Egenskaper...3 Överblick

Läs mer

ipad och AdobeReader

ipad och AdobeReader ipad och AdobeReader Innehållsförteckning Så använder du din ipad.1-2 Inställningar, SIM-kort, Wi-Fi, lösenkodlås 3 Internet..4 E-post..5 Adobe Reader.6-8 Övrigt om ipad..9 Vilo-/väckningsknapp, av-/påknapp

Läs mer

Bluebiit Rocker 4G MANUAL

Bluebiit Rocker 4G MANUAL MANUAL Bluebiit Rocker 4G MANUAL 2 Bluebiit Rocker 4G manual Garanti: ett år Kontakt: www.bluebiit.com, asiakaspalvelu@bluebiit.com Förord Tack för att du valde Bluebiit product! Vi hoppas att du läser

Läs mer

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580 Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1.

Läs mer

Sociala nätverk Surfa Foton och videoklipp. Säkerhet

Sociala nätverk Surfa Foton och videoklipp. Säkerhet Moto E Snabb överblick Komma igång Startskärm och appar Kontrollera och anpassa Samtal Kontakter SMS/MMS E-post Skriv Sociala nätverk Surfa Foton och videoklipp Musik Böcker Spel Lokalisera och navigera

Läs mer

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska

Doro Secure 580IUP. Användarhandbok. Svenska Doro Secure 580IUP Användarhandbok Svenska 3 2 1 4 5 6 7 8 9 14 13 12 11 10 15 16 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska

Läs mer

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE

Rekonditionering. Handi Note 4. Art.nr 706425. Rev B SE Instruktion Rekonditionering Handi Note 4 Art.nr 706425 Rev B SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Viktig information... 3 1.2 Licens... 3 1.3 Förlängning av licensen... 3 2 Medföljande delar...

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 610

Användarhandbok Nokia Lumia 610 Användarhandbok Nokia Lumia 610 Utgåva 1.3 SV Användarhandbok Nokia Lumia 610 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

Energihantering Användarhandbok

Energihantering Användarhandbok Energihantering Användarhandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows är ett USA-registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan komma

Läs mer

Contents. Nya funktioner. Kom igång. Nöje. Överföra data. Hantera telefonen. Verktyg. Juridisk information

Contents. Nya funktioner. Kom igång. Nöje. Överföra data. Hantera telefonen. Verktyg. Juridisk information Bruksanvisning Contents Nya funktioner 1 Läs före användning 1 Låsa upp med fingeravtryck 2 Bankfack 3 Läget All fokus 3 Ta foton från skärmen för tidslinjealbum 5 Skanna en QR-kod 5 Skydda din integritet

Läs mer

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt.

Hämta appar. Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. Hämta appar Hämta appar innehåller information om vilka P&G-appar du behöver och hur du ställer in dem rätt. #1 Hämta appar Program #2 1. Den utrustning du behöver 2. Förutsättningar 3. Ställ in P&G-e-post

Läs mer

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df

B C. D Andra COOLPIX-kameror * 0 76 103. Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok. D750, D610, D600, D7200, D7100, D5500, D5300, D5200, D3300, Df 1 Wireless Mobile Utility (ios) Användarhandbok Installera Wireless Mobile Utility på din ios-enhet (iphone, ipad eller ipod touch) för att överföra bilder från en kamera eller fotografera med fjärrstyrning.

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z5 E6603/E6653

Användarhandbok. Xperia Z5 E6603/E6653 Användarhandbok Xperia Z5 E6603/E6653 Innehåll Komma igång... 7 Om den här användarhandboken...7 Översikt...7 Montering...8 Starta enheten för första gången... 9 Varför behöver jag ett Google -konto?...

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 800

Användarhandbok Nokia Lumia 800 Användarhandbok Nokia Lumia 800 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Lumia 800 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Sätt i SIM-kortet 6 Ladda

Läs mer

WINDOWS 8.1. Grunder

WINDOWS 8.1. Grunder WINDOWS 8.1 Grunder EXCEL 2013 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows

Läs mer

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning

DCP41. Deltaco TALA Tålig. Robust mobile phone. SE Användarhandledning DCP41 Deltaco TALA Tålig Robust mobile phone SE Användarhandledning Förpackningsinnehåll Kom igång Välkommen till din nya mobiltelefon. Den är gjord för att kunna användas även i lite tuffare miljöer.

Läs mer

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc.

Användar Guide. är ett varumärke av Google Inc. Användar Guide Android TM är ett varumärke av Google Inc. - 2 - Tack för att du köpt en MINIX NEO X5mini. Följ denna guide för att ställa in din enhet. MINIX NEO X5mini är en revolutionerande smart media

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Skärmskydd...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver

Läs mer

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1

Installations-handbok för PC Suite. SV 9356495 Issue 1 Installations-handbok för PC Suite SV 9356495 Issue 1 Copyright 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta

Läs mer

Lättlästa instruktioner för ipad ios8

Lättlästa instruktioner för ipad ios8 Lättlästa instruktioner för ipad ios8 I samarbete med: December 2014 Lättlästa instruktioner för hur du använder en ipad med operativsystemet ios8. En ipad är en pekplatta. En pekplatta kallas också för

Läs mer

3Växel Softphone i datorn.

3Växel Softphone i datorn. 3Växel Softphone. För att använda Softphone i dator och mobil samt i fasta IP-telefoner behöver du skaffa tilläggstjänsten Softphone. När du har det kan du använda alla IP-telefonitjänster på ett och samma

Läs mer

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504

Användarhandbok. Xperia E C1505/C1504 Användarhandbok Xperia E C1505/C1504 Innehåll Xperia E Användarhandbok...6 Komma igång...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...9 Starta och stänga av telefonen...11 Skärmlås...11 Installationsguide...12

Läs mer

SeniorNet Lidingö 2016-04-11, Tomas Lagerhed

SeniorNet Lidingö 2016-04-11, Tomas Lagerhed SeniorNet Lidingö 2016-04-11, Tomas Lagerhed Hemsidan Två långsamma tryck kommer till hemsidan. Det är där man ska ha de appar man använder oftast! Rensa genom att hålla inne en app med fingret och dra

Läs mer

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning.

Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. Snabbstart Tack för att du har köpt Mobile WiFi. Med Mobile WiFi-enheten får du en snabb trådlös nätverksanslutning. I det här dokumentet får du information om Mobile WiFi så att du kan börja använda enheten

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738684 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA X10 MINI PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage och IBM SmartCloud Connections Användarhandbok

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version F SWE Definitioner av anmärkningar Nedanstående ikon används i den här bruksanvisningen: Obs-anmärkningarna ger dig information om

Läs mer

SM-G930F. Bruksanvisning

SM-G930F. Bruksanvisning SM-G930F Bruksanvisning Swedish. 02/2016. Rev.1.0 www.samsung.com Innehållsförteckning Grunder 4 Läs detta först 6 Förpackningens innehåll 7 Enhetslayout 9 Batteri 15 SIM- eller USIM-kort (nano-sim-kort)

Läs mer

Kom igång med Windows 8.1

Kom igång med Windows 8.1 Kom igång med Windows 8.1 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 1 Startskärmen... 1 Zooma... 2 Snabbknappar... 2 Sök... 3 Dela... 3 Start...

Läs mer

Microsoft Windows 8 Grunder

Microsoft Windows 8 Grunder WINDOWS 8 GRUNDER Inledning Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 Del 1 1 Introduktion till Windows Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 8...8 Välja

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z3+ Dual E6533

Användarhandbok. Xperia Z3+ Dual E6533 Användarhandbok Xperia Z3+ Dual E6533 Innehåll Komma igång... 7 Om den här användarhandboken...7 Översikt...7 Montering...8 Skärmskydd...9 Starta enheten för första gången... 9 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z4 Tablet SGP771

Användarhandbok. Xperia Z4 Tablet SGP771 Användarhandbok Xperia Z4 Tablet SGP771 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Skärmskydd...8 Starta enheten för första gången... 9 Varför behöver jag ett

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan Version I SWE Definitioner av anmärkningar Vi använder obs-anmärkningar på följande sätt i den här bruksanvisningen: anger krav på driftmiljön,

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 720

Användarhandbok Nokia Lumia 720 Användarhandbok Nokia Lumia 720 Utgåva 1.0 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... Det finns en användarhandbok i telefonen du har den alltid med dig när du behöver den. Svep åt vänster och tryck

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet.

2. Komma igång Skapa grupper och elever Skriv också ut sidan 13 så att eleverna har en snabbguide till programmet. 2. Komma igång Skapa grupper och elever Börja med att läsa texten nedan om hur man börjar jobba med programmet efter installationen. Skriv gärna ut sidan och ha bredvid dig tills du känner att du behärskar

Läs mer

Microsoft Windows 10 Grunder

Microsoft Windows 10 Grunder WINDOWS 10 Grunder INLEDNING Mål och förkunskaper...5 Pedagogiken...5 Hämta övningsfiler...6 1 INTRODUKTION TILL WINDOWS Grundläggande om operativsystem...7 Starta och avsluta Windows 10...8 Välja kommandon...10

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680

Din manual SONY ERICSSON XPERIA PURENESS http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738680 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA PURENESS. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok

Läs mer

Användarhandbok Nokia Lumia 820

Användarhandbok Nokia Lumia 820 Användarhandbok Nokia Lumia 820 Utgåva 1.1 SV Användarhandbok Nokia Lumia 820 Innehåll Säkerhet 4 Komma i gång 5 Knappar och delar 5 Bakåtknappen, startknappen och sökknappen 5 Antennplacering 6 Ta bort

Läs mer

Användaravtal för MyVeritas

Användaravtal för MyVeritas Användaravtal för MyVeritas LÄS IGENOM DET HÄR ANVÄNDARAVTALET ( AVTALET ) NOGGRANT INNAN DU REGISTRERAR DIG PÅ WEBBPLATSEN FÖR INTERNETBASERADE PROGRAM ( WEBBPLATSEN ). GENOM ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN (1)

Läs mer

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0

IdeaTab A3000. Snabbstartsguide v1.0 IdeaTab A3000 Snabbstartsguide v1.0 Välkommen Frontkamera Volymknapp Läs den här guiden noga innan du börjar använda din IdeaTab. Guiden ger dig tips för hur du ställer in och använder din IdeaTab. Informationen

Läs mer

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok

Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Sony Ericsson Yendo with Walkman Utökad användarhandbok Innehåll Upplev mer. Upptäck hur...5 Komma igång...6 Starta telefonen för första gången...7 Bekanta dig med telefonen...9 Översikt över telefonen...9

Läs mer

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV

Snabbstartguide. Model: 5800d-1. Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Snabbstartguide Model: 5800d-1 Nokia 5800 XpressMusic 9211323, Utgåva 1 SV Knappar och delar 9 Andrakamera 10 Volym-/zoomknapp 11 Medieknapp 12 Skärm- och knapplås 13 Avtryckare 14 Stoppknapp 15 Menyknapp

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z5 Premium E6853

Användarhandbok. Xperia Z5 Premium E6853 Användarhandbok Xperia Z5 Premium E6853 Innehåll Komma igång... 7 Om den här användarhandboken...7 Översikt...7 Montering...8 Starta enheten för första gången... 9 Varför behöver jag ett Google -konto?...

Läs mer

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund

KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN. Office 365. Lathund KOMMUNLEDNINGSKONTORET / IT-AVDELNINGEN Office 365 Lathund 1 Innehåll Inledning 2 Vad är Office 365? 2 Innehållet i denna lathund 2 Mer information 2 Office 365-portalen 3 Logga in i Office 365-portalen

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser

ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser ANVÄNDARVILLKOR för TomToms Webbplatser 1 Tillämpningsområde Dessa Användarvillkor gäller för användning av TomToms Webbplatser och innehåller dina rättigheter, skyldigheter och restriktioner vid användning

Läs mer

Dela online 3.1. Utgåva 1

Dela online 3.1. Utgåva 1 Dela online 3.1 Utgåva 1 2008 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Nokia, Nokia Connecting People och Nseries är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Nokia tune är ett

Läs mer

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor

Navi 900 IntelliLink, Touch R700 IntelliLink Vanliga frågor Index TOC 1. Audio Q: Hur ändrar jag ljudkälla, exempelvis från FM-radio till USB-musik? A: Genom att trycka på RADIO-knappen kan du bläddra bland alla tillgängliga radiokällor. Genom att trycka på MEDIA-knappen

Läs mer

LÄR KÄNNA DIN TELEFON

LÄR KÄNNA DIN TELEFON SNABBGUIDE LÄR KÄNNA DIN TELEFON Ström PÅ: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder. Ström Av: tryck och håll inne strömknappen i 3 sekunder, och välj stäng av. ÖVERBLICK 1, Volymknappar 2, Strömknappen

Läs mer

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok

SIS Capture Station. IIIIII Användarhandbok SIS Capture Station IIIIII Användarhandbok www.gemalto.com 1. En beställning i korthet 2. Huvudmenyn När du startar SIS Capture Station visas huvudmenyn. Från denna kan du välja att starta applikationen,

Läs mer

Funktioner. Parametrar

Funktioner. Parametrar Funktioner ScandLarm Air IP kamera stöds av WiFi och LAN-nätverk, gör att den lätt kan besökas globalt. Sammarbetet mellan ScandLarm Air IP kamera och den mobila appensmarta larmsystemet och den mobila

Läs mer

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering...

Skärmförstoring... 26 Öka och minska förstoringen... 26 Kontrollera aktuell läsposition... 27 Färgläge... 28 Kontrastjustering... GoVision 20160513 Innehållsförteckning Introduktion... 4 Upphovsrätt... 5 Säkerhetsföreskrifter... 6 VARNING! För din säkerhet... 6 Säkerhetsanvisningar... 7 Produktinformation... 8 Förpackningens innehåll...

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z5 Compact E5803/E5823

Användarhandbok. Xperia Z5 Compact E5803/E5823 Användarhandbok Xperia Z5 Compact E5803/E5823 Innehåll Komma igång... 7 Om den här användarhandboken...7 Översikt...7 Montering...8 Skärmskydd...9 Starta enheten för första gången... 9 Varför behöver jag

Läs mer

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H

FÄLTMÄTINSTRUKTION TESTO 174H 1(8) 1. Allmänt Dataloggern Testo 174H mäter fukt och temperatur samt daggpunkt. Den används för att lagra och läsa ut separata mätvärden samt hela mätsekvenser. Värdena registreras, sparas och överförs

Läs mer

Doro Liberto 820. Svenska

Doro Liberto 820. Svenska Doro Liberto 820 Svenska 9 10 15 1 2 8 7 11 12 16 17 3 13 18 4 6 14 5 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella enheten korrekt. Svenska 1. Sensorer

Läs mer

Smartphone Quick Start Guide

Smartphone Quick Start Guide Smartphone Quick Start Guide 2 1. Innehåll i kartongen Batteri AC Adapter Kom-i-gång CD USB Kabel Telefon Användarmanual och snabbstart guide Headset 2. Telefonen 3 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 4 1. Indikator

Läs mer

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera.

Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. Version 3.0 Proloquo4Text Skriv. Tala. Kommunicera. by AssistiveWare Innehåll 2 1. Introduktion till Proloquo4Text 3 Introduktion Anteckningar Flera språk Få åtkomst till bruksanvisningen i appen 2. Startguide

Läs mer

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart

Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart Novell Filr 1.2 skrivbordsprogram för Mac snabbstart April 2015 Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom

Läs mer

Doro Liberto 825. Svenska

Doro Liberto 825. Svenska Doro Liberto 825 Svenska 8 9 13 1 7 6 10 14 15 16 11 2 17 12 3 4 5 Obs! Illustrationerna används endast i förklarande syfte och avbildar kanske inte den aktuella telefonen korrekt. Svenska 1. Hörlur 2.

Läs mer

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan.

Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Användarhandbok Mer information om snabbinstallation finns på baksidan. Vi skyddar fler människor från fler hot på Internet än någon annan i världen. Det är det enda rätta är att bry sig om miljön. Symantec

Läs mer

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart

Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Novell Filr 1.1 mobilapp snabbstart Juli 2014 Novell Snabbstart Med Novell Filr får du enkelt åtkomst till alla dina filer och mappar från skrivbordet, webbläsaren eller en mobil enhet. Dessutom är det

Läs mer

Telia Touchpoint Softphone Handbok för användare

Telia Touchpoint Softphone Handbok för användare Telia Touchpoint Softphone Handbok för användare Innehåll Komma igång 4 Nedladdning och installation 4 Nedladdning av Softphone 4 Systemkrav för PC 4 Systemkrav för Mac 4 Internetuppkoppling 4 Installation

Läs mer

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING

ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING ÅGIT PRESENTERAR FILR SMIDIG OCH SÄKER FILÅTKOMST OCH DELNING Novell Filr är som Dropbox, men betydligt säkrare. Från och med nu kan alla anställda och studerande inom Ålands gymnasium arbeta med sina

Läs mer

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android )

Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Guide för mobil utskrift och skanning för Brother iprint&scan (Android ) Innan du använder din Brother-maskin Definitioner av anmärkningar Följande symboler och principer används i den här bruksanvisningen:

Läs mer

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0

Nokia Bluetooth-headset BH-609. Utgåva 2.0 Nokia Bluetooth-headset BH-609 Utgåva 2.0 ÖVERENSSTÄMMELSE MED KRAV OCH BESTÄMMELSER Härmed tillkännager NOKIA CORPORATION att denna BH-609-produkt överensstämmer med väsentliga krav och andra relevanta

Läs mer

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok

HP Photosmart E330 series Digitalkamera. Användarhandbok HP Photosmart E330 series Digitalkamera Användarhandbok Juridiska meddelanden Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Denna information kan komma att bli inaktuell utan föregående avisering.

Läs mer

Novell Vibe Add-In 1.0.1

Novell Vibe Add-In 1.0.1 Novell Vibe Add-In 1.0.1 1 juli 2013 Novell Snabbintroduktion Med Novell Vibe Add-In för Microsoft Office kan du arbeta med dokument på Vibe-webbplatsen utan att lämna Microsoft Office. Du kan enkelt bläddra

Läs mer

Antivirus Pro 2011. Snabbguide

Antivirus Pro 2011. Snabbguide Antivirus Pro 2011 Snabbguide Viktigt! På CD-fodralet finns den aktiveringskod som du behöver för att aktivera produkten. Förvara den på ett säkert ställe. Den här produkten får endast användas om det

Läs mer

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar:

14 Laddning/dataanslutning 15 Kamera 16 Högtalare. Övriga knappar: Snabbguide Tack för att du valde vår produkt! I det här häftet sammanfattas kortfattat telefonens grundläggande funktioner. Samtliga Android-funktioner omnämns ej. DIN TELEFON Överblick 1 2 3 4 5 13 14

Läs mer

SM-G928F. Bruksanvisning

SM-G928F. Bruksanvisning SM-G928F Bruksanvisning Swedish. 08/2015. Rev.1.0 www.samsung.com Innehållsförteckning Grunder 4 Läs detta först 5 Förpackningens innehåll 6 Enhetslayout 8 Batteri 14 SIM- eller USIM-kort 16 Slå på och

Läs mer

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1

Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 Användarhandbok för trådlöst headset (HS-11W) 9235346 Utgåva 1 KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten HS-11W uppfyller villkoren i följande

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673

Din manual SONY ERICSSON VIVAZ PRO http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738673 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON VIVAZ PRO. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

SVENSKA LADDNING PARKOPPLING SAMTAL SAMTALSLOGG MEDDELANDEN RÖST KONTROLL AKTIVITET

SVENSKA LADDNING PARKOPPLING SAMTAL SAMTALSLOGG MEDDELANDEN RÖST KONTROLL AKTIVITET SVENSKA LADDNING PARKOPPLING SAMTAL SAMTALSLOGG MEDDELANDEN RÖST KONTROLL AKTIVITET 06 07 09 11 12 13 14 PULSMÄTARE HITTA MIN TELEFON KAMERA FJÄRRAN APPS MUSIK INSTÄLLNINGAR TEKNISKA DATA 14 15 15 15 16

Läs mer

55201 Digitalkamera med video

55201 Digitalkamera med video 55201 Digitalkamera med video Användarhandbok Behåll dessa instruktioner för framtida bruk. Tuff-Cam 2 innehåller ett obytbart, uppladdningsbart batteri. Försök inte att ta loss batteriet. Om den råkar

Läs mer

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen.

GoTalk NOW. Liten lathund hur du redigerar i appen. GoTalk NOW Liten lathund hur du redigerar i appen. Sidhänvisning Sida Skapa ny bok 1 Säkerhetskopiera bok/hämta bok från Dropbox 3 Menyraden 6 Lägga till ny sida 9 Snabbredigering av ny sida 12 Keyboard

Läs mer

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering

Viktiga tips. N91 och N91 8GB. Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Filhantering Viktiga tips N91 och N91 8GB Nokia PC Suite (i synnerhet Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite är optimerat för hantering av data i telefonens minne [C:]. Nokia PC Suite rekommenderas för hantering av kontakter,

Läs mer

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE

MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 WWW.NETALERT.SE MANUAL NETALERT FÖR ANDROID VERSION 3.3 Installation Hämta och installera NetAlert till din telefon från Android market. Följ därefter instruktionerna under Första gången. Vad är NetAlert? NetAlert är

Läs mer

Använda Office 365 på en Android-telefon

Använda Office 365 på en Android-telefon Använda Office 365 på en Android-telefon Snabbstartsguide Kontrollera e-post Ställ in din Android-telefon så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender var

Läs mer

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text]

SCHOLA COMAI ELEV WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1. [Skriv text] 20111206 SCHOLA COMAI WEBBKALENDER / SCHEMA VERSION 1.1 ELEV [Skriv text] Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Terminologi... 3 1.2 Teknisk kravspecifikation... 4 1.3 Behörigheter... 4 1.5 Start... 4 1.5.1 Grundinställning

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor

Radio R 4.0 IntelliLink Vanliga frågor Innehåll TOC 1. Audio Q: Hur växlar jag mellan olika ljudkällor (t.ex. FM-radio och USB-musik)? A: Byt ljudkälla genom att trycka på AUDIO på startskärmen och sedan på Källa i övre vänstra delen av skärmen.

Läs mer