Contents. Nya funktioner. Kom igång. Nöje. Överföra data. Hantera telefonen. Verktyg. Juridisk information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Contents. Nya funktioner. Kom igång. Nöje. Överföra data. Hantera telefonen. Verktyg. Juridisk information"

Transkript

1 Bruksanvisning

2 Contents Nya funktioner 1 Läs före användning 1 Låsa upp med fingeravtryck 2 Bankfack 3 Läget All fokus 3 Ta foton från skärmen för tidslinjealbum 5 Skanna en QR-kod 5 Skydda din integritet Kom igång 6 Grundläggande skärmfunktioner 9 Anpassa telefonen 10 Grundläggande funktioner 11 Samtal, kontakter och meddelanden 13 E-post 13 Internetanslutning 14 Webbläsare Nöje 15 Kamera 17 Galleri 18 Musik 18 Spela upp en video Överföra data 19 Bluetooth 19 Wi-Fi Direct 20 Visning på flera skärmar 20 Huawei Beam 21 Ansluta telefonen till en dator 21 Ansluta telefonen till en USB-lagringsenhet Hantera telefonen 22 Hantera applikationer 23 Filhanterare 25 Telefonhanterare 26 Säkerhetskopiering, återställning och uppdatering Verktyg 28 Väder 28 Alarm 29 Spegelvänd Juridisk information i

3 Nya funktioner Läs före användning Denna handbok är endast tillämplig på telefoner som kör EMUI 3.0. Informationen om funktioner i handboken är endast avsedd som referens. En del funktioner kanske inte stöds av alla telefoner. Låsa upp med fingeravtryck Registrera ditt fingeravtryck Du kan låsa upp skärmen eller få åtkomst till krypterade data med ditt fingeravtryck. För att skydda din integritet är funktionen endast tillgänglig när skärmlåsmetoden är PIN eller Lösenord. 1. Öppna Inställningar. 2. Peka på Fingeravtrycks-ID. 3. Välj PIN eller Lösenord, och ställ in ett lösenord genom att följa anvisningarna på skärmen. 4. Registrera ditt fingeravtryck genom att följa anvisningarna på skärmen. Låsa upp skärmen med ditt fingeravtryck 1. Öppna Inställningar. 2. Peka på Fingeravtrycks-ID och ange ditt lösenord genom att följa anvisningarna på skärmen. 3. Peka på Låsa upp skärm. Sätt sedan fingret på fingeravtrycksläsaren på telefonens baksida för att låsa upp skärmen. 1

4 Nya funktioner Låsa upp bankfacket med ditt fingeravtryck När du har aktiverat Bankfack i Filer och ställt in ditt lösenord blir du uppmanad att aktivera upplåsning med fingeravtryck. Peka på Associera för att komma åt bankfacket och associera ditt fingeravtryck. Om du hoppar över det här steget kan du också aktivera funktionen på följande sätt: 1. Öppna Inställningar. 2. Peka på Fingeravtrycks-ID och ange ditt lösenord genom att följa anvisningarna på skärmen. 3. Peka på Komma åt bankfack. Öppna sedan Filer, peka på Bankfack, och sätt fingret på fingeravtryckssensorn på telefonens baksida för att komma åt bankfacket. Öppna applås med ditt fingeravtryck När du har aktiverat Applås i Telefonhanterare och ställt in ditt lösenord blir du uppmanad att aktivera upplåsning med fingeravtryck. Peka på Associera för att komma åt applås och associera ditt fingeravtryck. Om du hoppar över det här steget kan du också aktivera funktionen på följande sätt: 1. Öppna Inställningar. 2. Peka på Fingeravtrycks-ID och ange ditt lösenord genom att följa anvisningarna på skärmen. 3. Peka på Komma åt applås & låsa/låsa upp appar. Öppna sedan Telefonhanterare, peka på Applås, och sätt fingret på fingeravtryckssensorn på telefonens baksida för att komma åt applås. Bankfack Kryptera viktiga och privata filer för att förhindra att andra visar dem. Aktivera bankfacket 1. Öppna Filer. 2. Peka på Bankfack. 3. Om din telefon stöder och har ett mikrosd-kort isatt kan du välja att skapa bankfacket i SD-kort eller Intern. 2

5 Nya funktioner 4. Aktivera Bankfack och ställ in ett lösenord och svar på säkerhetsfrågan genom att följa anvisningarna på skärmen. Lägga till filer i bankfacket 1. Öppna Filer. 2. Peka på Bankfack och ange ditt lösenord. 3. Peka på. Lägg därefter till några filer i Bankfack. Du kan sedan visa de krypterade filerna i Bankfack. Läget All fokus I läget All fokus kan du ändra fokuspunkten i ett foto efter att det har tagits. Den här funktionen kanske inte stöds av alla modeller. 1. Öppna Kamera. 2. Peka på > All fokus. 3. Peka på för att ta ett foto. 4. Peka på för att hitta det foto du just tagit och peka på för att justera fokuspunkten. Ta foton från skärmen för tidslinjealbum Du kan ta foton direkt från Galleri. 1. Öppna Galleri. 2. Peka på knappen för vyväxling längst ned på skärmen för att växla till vyn för tidslinjealbum. 3

6 Nya funktioner 3. På skärmen för tidslinjealbum drar du nedåt på ett tomt område för att starta kameran i halvskärmsläge. Peka på för att ta foton. 4. Dra sökaren längre nedåt för att gå över till helskärm som bildläge. Peka på tidslinjealbum. Tillbaka när du är klar så kommer du tillbaka till skärmen för 4

7 Nya funktioner Skanna en QR-kod Skanna en QR-kod genom att använda galleriet 1. Öppna Galleri. 2. Välj ett QR-kodfoto. Galleri skannar automatiskt QR-koden. 3. Peka på Visa detaljer för att visa QR-koddetaljerna. Skanna en QR-kod genom att använda kameran 1. Öppna Kamera. 2. Rama in QR-koden med kameran. Kamera skannar automatiskt QR-koden. 3. Peka på Visa detaljer för att visa QR-koddetaljerna. Skydda din integritet Vad är sekretesskydd? Om du har innehåll på din telefon som du vill hålla privat kan du ställa in två olika upplåsningslösenord: ett lösenord för dig själv och ett annat för gäster. Om telefonen låses upp med gästlösenordet är allt ditt privata innehåll dolt. Dina kontakter, album och applikationer kan ställas in som privata. Ställa in ett lösenord för sekretesskydd 1. Öppna Inställningar. 2. Peka på Säkerhet > Sekretesskydd > Kom igång. 3. Välj ett lösenordsformat och ange ditt ägarlösenord och gästlösenordet. Om du har ställt in ett lösenord för skärmupplåsning används det lösenordet som ägarens lösenord som standard. Ställa in privat information 1. Öppna Inställningar. 2. Peka på Säkerhet > Sekretesskydd. 3. Ange ditt ägarlösenord för att få åtkomst till skärmen Sekretesskydd. 4. Välj de kontakter, album eller applikationer som du vill ställa in som privata. 5

8 Kom igång Grundläggande skärmfunktioner Skärm för tidskriftsupplåsning Snärta uppåt från skärmens nederkant för att visa kontrollpanelen för tidskriftsupplåsning. 1 2 Tidskriftskontrollområde: Stoppa blandningen av tidskriftsomslag, gå till nästa sida, lägg till det aktuella omslaget i Favoriter m.m. Genvägsknappar: Åtkomst till vanliga verktyg, t.ex. Kalender, Kalkylator och Ficklampa. Den här funktionen kanske inte stöds av alla modeller. Hantera startsidan Lägga till en widget 1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på startsidan. 2. Peka på Widgetar. 3. Välj en widget och dra den till startsidan. 6

9 Kom igång Skapa en mapp Dra en applikation på startsidan ovanpå en annan för att skapa en mapp som innehåller båda. Lägga till eller ta bort en startsida Nyp ihop tre fingrar på startsidan för att visa miniatyrbilderna. Peka på för att lägga till en startsida, eller peka på en tom startsida för att ta bort den. i det övre högra hörnet av Meddelandepanelen Snärta nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen. Snärta åt vänster eller höger för att växla mellan flikarna Meddelanden och Genvägar Visa detaljerad information om push-meddelanden. Snärta åt vänster eller åt höger över ett meddelande för att ignorera det. Rensa alla push-meddelanden. Expandera eller komprimera genvägsknapparna. (Den här funktionen kanske inte stöds på alla modeller.) Ställa in skärmens ljusstyrka. 5 Starta eller stänga av vanliga funktioner. Peka på anpassa genvägsväxlingslistan. för att 7

10 Kom igång Autorotera skärmen Öppna meddelandepanelen, gå till fliken Genvägar, och peka på starta eller stänga av autorotation. för att Ta en skärmdump Håll ned på/av- och volym ned-knapparna samtidigt för att ta en skärmbild. Visa dina skärmdumpar genom att öppna Galleri, växla till listvyn och peka på Skärmdumpar. Genvägsknapp Öppna Inställningar. Under Smart assistans pekar du på Mer > Genvägsknapp för att aktivera Genvägsknapp. När funktionen är aktiverad, visas genvägsknappen på de flesta skärmar. Du kan flytta den genom att dra den. Peka på genvägsknappen för att expandera genvägsknappsmenyn för följande åtgärder: Peka på Peka på Peka på Peka på Peka på för att gå tillbaka till föregående skärm. för att gå till startsidan. för att visa listan över nyligen använda applikationer. för att låsa skärmen. för att optimera systemet. 8

11 Anpassa telefonen Kom igång Byta bakgrund 1. Peka och håll kvar fingret på ett tomt område på startsidan. 2. Peka på Bakgrundsbilder. 3. Ställ in bakgrunder som visas på telefonens låsskärm och startsida. Du kan också välja om startsidans bakgrund ska ändras slumpmässig med regelbundna intervall. Använda en enkel startsida 1. Öppna Inställningar. 2. Peka på Startskärmens utseende. 3. Välj Enkel. Peka på Inställningar > Startskärmens utseende > Standard på den enkla startsidan om du vill växla tillbaka till standardstartsidan. Ändra tema Peka på Teman för att bläddra genom och tillämpa olika teman. Du kan också anpassa teman. Ställa in meddelandesignaler 1. Öppna meddelandepanelen och gå till fliken Genvägar. 2. Peka och håll kvar fingret på från genvägsknapparna för att komma till skärmen för signalinställningar. 3. Ställ in meddelandesignaler, t.ex. ringsignalen. Byta teckenstorlek 1. Öppna Inställningar. 2. Peka på Visning. 3. Peka på Teckenstorlek för att välja en teckenstorlek. 9

12 Grundläggande funktioner Kom igång Visa eller dölja skärmtangentbordet Du visar skärmtangentbordet genom att peka på en textruta. När du vill dölja skärmtangentbordet pekar du på. Välja inmatningsmetod Öppna meddelandepanelen, växla till fliken Meddelanden, och peka på Välj inmatningsmetod för att välja en inmatningsmetod. Redigera text Peka och håll kvar fingret på texten för att visa. Dra sedan och för att markera mer eller mindre text. Peka där du vill infoga texten och dra för att flytta insättningspunkten. Du kan sedan klistra in den text som du kopierat eller klippt ut. 10

13 Samtal, kontakter och meddelanden Kom igång Ringa ett samtal Ringa ett samtal Öppna Telefon. Ange initialerna eller de första bokstäverna i en kontakts namn eller en del av kontaktens telefonnummer. Välj sedan den kontakt du vill ringa från sökresultaten. Peka på Kontakter och välj den kontakt du vill ringa från kontaktlistan. Peka på den kontakt du vill ringa från samtalsloggen. Svara på ett samtal Dra Dra Dra åt höger om du vill svara på samtalet. åt vänster om du vill avvisa samtalet. uppåt om du vill avvisa samtalet och skicka ett meddelande till den som ringer. Peka på > Samtalsinställningar > Avvisa samtal med SMS om du vill redigera det meddelande som visas. När du får ett inkommande samtal kan du trycka på volymknappen för att stänga av ringsignalen. 11

14 Kom igång Aktivera fickläge 1. Öppna Telefon. 2. Peka på > Samtalsinställningar. 3. Markera kryssrutan Fickläge. Skapa en kontakt 1. Öppna Kontakter. 2. Peka på. 3. Välj en plats där kontakten ska sparas. 4. Skriv kontaktens namn, telefonnummer och övrig information. Spara sedan kontakten. Importera eller exportera kontakter 1. Öppna Kontakter. 2. Peka på > Importera/exportera i kontaktlistan. Du kan sedan göra följande: Välj en metod för att importera kontakter. Exportera kontakter till en lagringsenhet eller ett SIM-kort. Dela dina kontakter. Meddelanden 1. Öppna Meddelande. 2. Peka på på skärmen för meddelandetråden. 3. Peka på för att välja en kontakt. 4. Skriv ett meddelande, peka på för att lägga till bilagor och skicka meddelandet. 12

15 E-post Kom igång Lägga till ett e-postkonto för POP3 eller IMAP 1. Öppna E-post. 2. Välj en e-postkontotyp. 3. Ange din e-postadress och ditt lösenord, och peka på Nästa. 4. Konfigurera e-postkontot enligt anvisningarna på skärmen. Skicka ett e-postmeddelande 1. Öppna E-post. 2. Peka på på skärmen med inkorgen för att skapa ett e-postmeddelande. Peka på Från: för att välja ett e-postkonto. Ange mottagare och ämne, och skriv ditt e-postmeddelande. Peka på om du vill överföra bilagor. 3. Peka på när du är redo att skicka e-postmeddelandet. Internetanslutning Starta mobilnätverket Du kan snabbt starta eller stänga av ditt mobilnätverk genom att öppna meddelandepanelen, gå till fliken Genvägar och peka på. Stäng av mobilnätverket när du inte behöver åtkomst till Internet för att spara på batteriet och minska mobildataanvändningen. Ansluta till ett Wi-Fi-nätverk 1. Öppna meddelandepanelen och gå till fliken Genvägar. 2. Peka och håll kvar fingret på från genvägsknapparna för att komma till skärmen -inställningar. 13

16 Kom igång 3. Starta. Telefonen söker efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk och visar dem. 4. Peka på ett som du vill ansluta till. Om nätverket är öppet blir du direkt ansluten till det. Om nätverket är krypterat anger du lösenordet när du uppmanas att göra det. Webbläsare Med Webbläsare kan du göra följande: Surfa till webbsidor: Ange en webbadress i adressrutan. Lägga till ett bokmärke: Peka på eller lägga till bokmärken. Rensa webbhistoriken: Peka på > Rensa historik. > Bokmärken & historik för att visa > Inställningar > Sekretess och säkerhet 14

17 Nöje Kamera Skärmen för att fota/spela in Starta blixten. Snärta åt vänster eller höger för att växla mellan vanliga bildlägen. Visa foton och videor i Galleri. Ta ett foto eller spela in en video. Tillämpa en specialeffekt. Växla mellan den bakre och den främre kameran. Välj ett bildläge och ställ in kameraparametrarna. 15

18 Nöje Ta ett foto 1. Öppna Kamera. 2. Rama in det motiv du vill fota. Låt kameran ställa in fokus automatiskt eller peka på skärmen för att ställa in fokus. 3. Peka på för att ta ett enstaka foto, eller peka och håll kvar fingret på för att ta flera foton i snabb följd. Bildläge Panorama: Telefonen tar flera foton medan du panorerar och monterar ihop dem till ett snyggt panoramafoto. HDR: HDR (High dynamic range imaging) förbättrar fotokvaliteten när omgivningsljuset är ojämnt. Ljudanteckn.: Telefonen spelar in ett kort ljudklipp efter att du tagit ett foto. Bästa fotot: Telefonen tar flera foton i snabb följd och väljer automatiskt ut det bästa. Vattenstämpel: Lägg till tid, plats, väder och annan information som vattenstämplar i ett foto. Spela in en video 1. Öppna Kamera. 2. Snärta åt vänster eller höger för att växla till videoläge. 3. Rama in det motiv du vill spela in. 4. Peka på för att starta inspelningen. 16

19 Ställa in önskad plats för att spara foton och videor Nöje Detta avsnitt är endast tillämpligt på telefoner som stöder mikrosd-kort. När ett mikrosd-kort har satts i på rätt sätt i telefonen kan du ändra den önskade platsen för att spara foton och videor. 1. Öppna Kamera. 2. Peka på > Inställningar > Önskad lagringsplats. 3. Ställ in önskad plats för att spara dina foton och videor. Galleri Spela upp ett bildspel 1. Öppna Galleri. 2. Peka på > Bildspel på skärmen för tidslinjealbumet för att spela upp ett bildspel av fotona i albumet. 3. Peka på skärmen för att stoppa bildspelet. Tillämpa en specialeffekt 1. Öppna Galleri. 2. Peka på det foto som du vill redigera, och peka på. 3. Följ anvisningarna på skärmen för att tillämpa skönhetsläge, beskära fotot, rotera fotot eller utföra andra åtgärder. Dela ett foto eller en video 1. Öppna Galleri. 2. Peka på det foto eller den video som du vill dela. 17

20 Nöje 3. Snärta uppåt på fotot eller videon och peka på STARTA för att starta Överför. Telefonen aktiverar då automatiskt Bluetooth och söker efter Bluetooth-enheter i närheten. Kontrollera att Bluetooth är aktiverat på den mottagande enheten och att enheten är inställd på att vara synlig. 4. Peka på den mottagande enhetens namn i sökresultaten. När två enheter har kopplats ihop första gången snärtar du uppåt på ett foto eller en video som du snabbt vill dela. Musik Skapa en spellista 1. Öppna Musik. 2. Peka på Spellistor > Ny spellista. 3. Namnge och spara spellistan. 4. Lägg till låtar i spellistan genom att följa anvisningarna på skärmen. Spela upp en spellista 1. Öppna Musik. 2. Peka på Spellistor. 3. Peka på den spellista som du vill spela upp. Spela upp en video 1. Öppna Videor. 2. Peka på den video som du vill spela upp. 3. Peka på kontrollknapparna på skärmen för att snabbspola framåt, spola tillbaka, stoppa eller utföra andra åtgärder. 18

21 Överföra data Bluetooth Starta Bluetooth 1. Öppna meddelandepanelen och gå till fliken Genvägar. 2. Peka och håll kvar fingret på för att öppna skärmen med Bluetoothinställningar. 3. Peka på Aktivera Bluetooth. 4. Välj en Bluetooth-enhet från sökresultaten och koppla din telefon till enheten genom att följa anvisningarna på skärmen. När du vill koppla isär de båda enheterna pekar du på enheten och pekar på Ta bort parkoppling. vid den andra Om du inte kan ansluta till en annan enhet via Bluetooth kanske den enheten inte är kompatibel med din telefon. Dela en fil via Bluetooth När du ska utväxla data med en annan Bluetooth-enhet aktiverar du Bluetooth på båda enheterna och kontrollerar att båda är synliga. Peka och håll kvar fingret på den fil du vill skicka och peka sedan på Dela > Bluetooth. Wi-Fi Direct Ansluta två enheter via Wi-Fi Direct 1. Öppna meddelandepanelen och gå till fliken Genvägar. 2. Peka och håll kvar fingret på från genvägsknapparna för att komma till skärmen -inställningar. 19

22 Överföra data 3. Starta Wi-Fi. 4. Peka på Wi-Fi Direct för att söka efter tillgängliga enheter. 5. Välj en enhet. Skicka en fil med hjälp av Wi-Fi Direct 1. Öppna Filer. 2. Peka och håll kvar fingret på den fil du vill skicka och peka sedan på Dela > Wi-Fi Direct. Visning på flera skärmar Anslut telefonen till andra telefoner och surfplattor, smarta hushållsapparater och bilenheter för fjärrkontroll och innehållsdelning via en trådlös anslutning eller ett trådlöst tillbehör. Öppna meddelandepanelen, gå till fliken Genvägar och starta Multiskärm genom att peka på. Du kan sedan skicka foton eller videor från din telefon till en större skärm, t.ex. en tv eller projektor. För att göra det krävs att din tv stöder DLNA. Om den inte gör det kan du köpa en Android tv-box eller liknande enhet för trådlös överföring. Huawei Beam Den här funktionen kanske inte stöds av alla modeller. Med Huawei Beam kan du snabbt dela data mellan två telefoner som har funktionen NFC (Near Field Communication) aktiverad. För att överföra en webbsida eller kontakt till en annan telefon placerar du de två telefonerna med baksidorna mot varandra och pekar på det objekt du vill överföra. 1. Öppna Inställningar. 2. Peka på Mer under Trådlöst och nätverk. 3. Peka på NFC och starta NFC och Huawei Beam. 20

23 Ansluta telefonen till en dator Överföra data MTP-läge I MTP-läge kan du överföra mediefiler, t.ex. foton, låtar och videor, mellan telefonen och en dator. Windows Media Player 11 eller senare krävs. HiSuite-läge HiSuite är en filöverföringsapplikation som utvecklats av Huawei. Med hjälp av applikationen kan du säkerhetskopiera, synkronisera och överföra data mellan din telefon och dator. USB-minnesläge Detta avsnitt är endast tillämpligt på telefoner som stöder mikrosd-kort. Om ett mikrosd-kort är isatt på rätt sätt i telefonen kan du använda telefonen som ett USB-minne och överföra data mellan telefonen och en dator. Ansluta telefonen till en USB-lagringsenhet Den här funktionen kanske inte stöds av alla modeller. Du kan ansluta telefonen direkt till en USB-lagringsenhet med en USB-OTGkabel för att överföra data. Kompatibla USB-lagringsenheter är bland annat USB-minnen, kortläsare och telefoner som fungerar som USB-minnen. 21

24 Hantera telefonen Hantera applikationer Visa applikationer som nyligen använts Peka på Senaste för att visa listan över nyligen använda applikationer. (Om telefonen har en fysisk menyknapp, trycker du och håller kvar på Meny.) Du kan sedan göra följande: Peka på en applikation för att öppna den. Snärta uppåt på en applikation för att stänga den. Dra en applikation nedåt tills visas för att låsa applikationen. Dra applikationen nedåt igen för att låsa upp den. Dra uppåt från skärmens nederkant tills visas för att stänga alla applikationer. Låsta applikationer stängs inte. Hämta applikationer Hämta applikationer från applikationscenter. Hämta applikationer från webbsidor med hjälp av telefonens webbläsare. Hämta applikationer med hjälp av en dator och kopiera applikationerna till telefonen. Anslut telefonen till en dator och hämta applikationer med hjälp av HiSuite eller andra tredjepartsapplikationer. Installera en applikation 1. Öppna Filer. 2. Peka på Program under Kategorier. 3. I listan över applikationer pekar du på den applikation du vill installera och följer anvisningarna på skärmen för att installera den. 22

25 Hantera telefonen Under installationen visas kanske meddelandet Installation blockerad. Läs meddelandet noga. Om du vill fortsätta med installationen följer du anvisningarna på skärmen för att tillåta installationen av tredjepartsprogram. Avinstallera en applikation Gå till startsidan, peka och håll kvar fingret på de applikation du vill avinstallera tills visas överst på skärmen. Dra applikationen till och avinstallera den genom att följa anvisningarna på skärmen. Vissa förinstallerade applikationer kan inte avinstalleras. Filhanterare Skapa en mapp 1. Öppna Filer. 2. Peka på fliken Lokalt. 3. Under Intern eller SD-kort (om tillgängligt) växlar du till listvyn och pekar på > Ny mapp. 4. Namnge och spara mappen. Söka efter en fil 1. Öppna Filer. 2. Peka på fliken Lokalt. 3. Under Intern eller SD-kort (om tillgängligt) växlar du till listvyn och pekar på > Sök. 4. Skriv en del av eller hela filnamnet. Sökresultaten visas medan du skriver. 23

26 Hantera telefonen Kopiera, klippa ut och klistra in en fil 1. Öppna Filer. 2. Peka på fliken Lokalt. 3. Under Intern eller SD-kort (om tillgängligt) växlar du till listvyn och pekar på eller. 4. Välj en fil, peka på KOPIERA eller KLIPP UT och välj var du vill klistra in filen. Komprimera eller dekomprimera en fil 1. Öppna Filer. 2. Peka på fliken Lokalt. 3. Under Intern eller SD-kort (om tillgängligt) växlar du till listvyn, pekar och håller kvar fingret på den fil du vill komprimera och pekar på Komprimera. 4. Välj sökvägen till den plats där den komprimerade filen ska sparas och namnge filen. Om du ska dekomprimera en fil, pekar du och håller fingret på filen, och pekar på Extrahera. Skapa en genväg för en fil eller mapp 1. Öppna Filer. 2. Peka på fliken Lokalt. 3. Under Intern eller SD-kort (om tillgängligt) växlar du till listvyn, pekar och håller kvar fingret på den fil eller mapp som du vill skapa en genväg för, och pekar på Genvägar på skrivbordet. 24

27 Telefonhanterare Hantera telefonen Optimera systemet Med Telefonhanterare kan du optimera telefonens system genom att använda följande funktioner: Skanna: Kontrollera snabbt systemets driftstatus, rensa onödiga filer, optimera telefonens system m.m. Gör telefonen snabbare: Sök efter och rensa cache, onödiga filer, applikationer som du inte längre behöver och installationspaket för applikationer. Strömbesparing Öppna Telefonhanterare och använd Strömbesparing för att kontrollera telefonens totala strömförbrukning och maximera passningstiden. Du kan växla till olika strömsparlägen efter behov. Integritetsfilter Öppna Telefonhanterare och använd följande funktioner för att blockera meddelanden, samtal och push-meddelanden: Integritetsfilter: Ställ in en svartlista för att blockera oönskade meddelanden och samtal. Hantera meddelanden: Blockera oönskade push-meddelanden. Stör ej: I det här läget ringer telefonen bara när du får samtal från angivna kontakter. Andra samtal avvisas, och inga meddelandesignaler eller andra signaler kommer att höras. Skydda din integritet Öppna Telefonhanterare. Du kan skydda dina privata data med hjälp av följande funktioner: Applås: När den här funktionen är aktiverad måste du ange lösenordet för att komma åt låsta applikationer. 25

28 Säkerhetskopiering, återställning och uppdatering Hantera telefonen Säkerhetskopiera data 1. Öppna Verktyg > Säkerhets-kopiering. 2. Välj vart du vill säkerhetskopiera data. Data säkerhetskopieras som standard till internlagringen. Om telefonen stöder Cloud Drive eller OTGdatasäkerhetskopiering pekar du på Cloud Drive eller en USB-lagringsenhet. för att säkerhetskopiera data till 3. Välj om backupfilen ska krypteras och peka på Ny säkerhetskopia. 4. Välj de data du vill säkerhetskopiera och genomför säkerhetskopieringen enligt anvisningarna på skärmen. Återställa data 1. Öppna Verktyg > Säkerhets-kopiering. 2. Välja en datakälla. Standarddatakällan är internlagringen. Om telefonen stöder Cloud Drive eller OTG-dataåterställning pekar du på data från Cloud Drive eller en USB-lagringsenhet. för att välja 3. Välj den säkerhetskopia som du vill återställa. Om säkerhetskopian har krypterats anger du lösenordet när du uppmanas att göra det. 4. Välj de data du vill återställa och genomför återställningen enligt anvisningarna på skärmen. 26

29 Hantera telefonen Återställa fabriksinställningar Om du återställer telefonens fabriksinställningar raderas alla dina personliga data som är lagrade i telefonen. Säkerhetskopiera viktiga data på din telefon innan du återställer fabriksinställningarna. 1. Öppna Inställningar. 2. Peka på Säkerhetskop. och återställning > Återställ fabriksintällningar. 3. Återställ telefonens fabriksinställningar genom att följa anvisningarna på skärmen. Onlineuppdatering Om du använder obehörig programvara från tredje part för att uppdatera telefonen kan det leda till att telefonen skadas eller att din personliga information riskerar att hamna i orätta händer. Du bör uppdatera telefonen genom att använda telefonens funktion för onlineuppdatering eller via Huaweis officiella programuppdateringspaket. Alla dina personliga data kan komma att raderas under en systemuppdatering. Vi rekommenderar därför att du säkerhetskopierar viktiga data innan du uppdaterar telefonen. Öppna Uppdaterare, peka på Sök efter uppdateringar och uppdatera telefonen genom att följa anvisningarna på skärmen. 27

30 Verktyg Väder Med Väder kan du göra följande: Kontrollera väderinformation: Peka på luftfuktighet, vindstyrka m.m. för att kontrollera luftkvalitet, Lägga till en stad: Peka på >, ange ett stadsnamn och peka på den stad du vill lägga till. Uppdatera vädret: Dra nedåt på väderskärmen för att uppdatera vädret, eller peka på >, starta Automatisk uppdatering och ställ in uppdateringsintervallet. Alarm Öppna Klocka. Under Alarm kan du göra följande: Lägga till ett alarm: Peka på och ställ in alarmtiden, signalen, hur ofta den ska upprepas m.m. Peka sedan på. Starta eller stänga av ett alarm: Peka på växlingsknappen till höger om ett alarm för att aktivera eller inaktivera det. Konfigurera alarminställningar: Peka på och ange snoozelängd, om alarmsignalen ska aktiveras i tyst läge, samt vad som ska hända när volymknapparna trycks ner. Ta bort ett alarm: Peka och håll kvar fingret på alarmlistan och peka sedan på vid ett alarm för att ta bort det. 28

31 Spegelvänd Verktyg På skärmen Spegelvänd kan du: Ställa in ljusstyrkan: Peka på eller längst upp på skärmen. Zooma in eller ut: Dra längs skärmens nederkant. Peka och håll kvar fingret på ett område på skärmen som du vill zooma in. Lyft upp fingret när du vill zooma ut och återställa bilden. Frysa skärmen: Peka på skärmen för att frysa skärmbilden, och peka på för att spara bilden. Peka på skärmen igen för att låsa upp skärmbilden. 29

32 Juridisk information Upphovsrätt Huawei Technologies Co., Ltd Med ensamrätt. Ingen del av den här handboken får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från Huawei Technologies Co., Ltd. och dess dotterbolag ("Huawei"). Produkten som beskrivs i den här handboken kan innehålla upphovsrättsskyddad programvara från Huawei och eventuella licensgivare. Kunden får inte på något sätt reproducera, distribuera, ändra, dekompilera, disassemblera, dekryptera, extrahera, bakåtkompilera, hyra ut, dela ut eller underlicensiera denna programvara, såvida inte sådana restriktioner är förbjudna enligt gällande lagstiftning, eller sådana rättigheter har medgivits av respektive upphovsrättsinnehavare. Varumärken och tillstånd, och är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Huawei Technologies Co., Ltd. Android är ett varumärke som tillhör Google Inc. LTE är ett varumärke som tillhör ETSI. Bluetooth -ordmärket och -logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Huawei Technologies Co., Ltd. är licensierad. Övriga varumärken, produkt-, tjänst- och företagsnamn som nämns i detta dokument tillhör sina respektive ägare. Meddelande Vissa av produktens funktioner och tillval som beskrivs här är beroende av den installerade programvaran och det lokala nätverkets kapacitet och inställningar, och kan därför vara inaktiverade eller begränsade av lokala nätverksoperatörer eller Internetleverantörer. 30

33 Juridisk information Därför kanske beskrivningarna här inte exakt stämmer med produkten eller de tillbehör du köper. Huawei förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera informationen eller specifikationerna i denna handbok utan föregående meddelande och utan någon ansvarsskyldighet. Programvara från tredje part Huawei äger inte upphovsrätten till den programvara och de program från tredje part som levereras med denna produkt. Därför lämnar Huawei inte någon garanti av något slag för programvara och program från tredje part. Huawei ger inte heller support till kunder som använder programvara och program från tredje part, och ansvarar inte för programvarans och programmens funktioner eller prestanda. Programvara och program från tredje part kan avbrytas eller upphöra när som helst och Huawei garanterar inte tillgängligheten för något innehåll eller någon tjänst. Innehåll och tjänster från tredje part tillhandahålls genom nätverk eller överföringsmetoder som ligger utanför Huaweis kontroll. I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lagstiftning fastställs uttryckligen att Huawei inte ger ersättning för eller ansvarar för tjänster från tredje part eller för avbrytande eller upphörande av innehåll eller tjänster från tredje part. Huawei ska inte hållas ansvarigt för lagligheten, kvaliteten eller några andra aspekter av någon programvara installerad i produkten eller för några överförda eller hämtade alster från tredje part i någon form, inklusive men inte begränsat till texter, bilder, videofilmer, programvara och så vidare. Kunden bär risken för alla eventuella följder, inklusive inkompatibilitet mellan programvaran och produkten, som uppstår genom installation av programvara eller överföring eller hämtning av alster från tredje part. Den här produkten är baserad på plattformen Android med öppen källkod. Huawei har gjort nödvändiga ändringar i plattformen. Därför stöder produkten eventuellt inte alla funktioner som stöds av standardversionen av plattformen Android, och produkten kan vara inkompatibel med programvara från tredje part. Huawei lämnar inga garantier eller utfästelser relaterade till 31

34 Juridisk information någon sådan kompatibilitet och avsäger sig uttryckligen allt ansvar relaterat till sådana frågor. FRISKRIVNING ALLT INNEHÅLL I HANDBOKEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK. UTÖVER VAD SOM KRÄVS AV GÄLLANDE LAGSTIFTNING LÄMNAS INGA SOM HELST GARANTIER, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM ALLMÄN LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE MED AVSEENDE PÅ DEN HÄR HANDBOKENS KORREKTHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER INNEHÅLL. SÅ LÅNGT LAGEN MEDGER SKA HUAWEI UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIG FÖR NÅGRA SPECIELLA, OFÖRUTSEDDA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR ELLER FÖRLUST AV VINSTER, AFFÄRSMÖJLIGHETER, INTÄKTER, DATA, GOODWILL, BESPARINGAR ELLER FÖRVÄNTADE BESPARINGAR OAVSETT OM SÅDANA FÖRLUSTER KAN FÖRUTSES ELLER INTE. MAXIMAL ANSVARSSKYLDIGHET (BEGRÄNSNINGEN GÄLLER INTE ANSVAR FÖR PERSONSKADOR OM GÄLLANDE LAGSTIFTNING FÖRBJUDER SÅDAN BEGRÄNSNING) FÖR HUAWEI SOM UPPKOMMER AV ANVÄNDANDET AV DEN PRODUKT SOM BESKRIVS I DEN HÄR HANDBOKEN, BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM KUNDEN BETALADE FÖR PRODUKTEN. Import- och exportföreskrifter Kunden ska följa all gällande export- eller importlagstiftning och ansvarar för att inhämta alla nödvändiga tillstånd och licenser från myndigheter vid export, återexport eller import av den produkt som beskrivs i den här handboken, inklusive programvara och dess tekniska data. Sekretesspolicy Om du vill veta mer om hur vi skyddar din personliga information kan du läsa vår integritetspolicy på 32

35 Handboken är endast avsedd som referens. Den verkliga produkten, inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärmlayout, kan variera. Uttalanden, information och rekommendationer i handboken utgör inte någon uttrycklig eller underförstådd garanti av något slag. Gå till för uppdaterad information om telefonnummer och e-postadresser i ditt land eller din region. Modell: HUAWEI MT7-L09 V100R001_01

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post

Innehåll. 1 Välkommen. 2 Kom igång. 3 Textinmatning. 4 Nätverksanslutning. 5 Nätverksdelning. 6 Hantera applikationer. 7 E-post Användarhandbok Innehåll 1 Välkommen 2 Kom igång 2 HUAWEI MediaPad 10 Link+ Snabbtitt 2 Installation 3 Ladda batteriet 4 Viktig information om batteriet 5 En snabbtitt på startskärmen 5 Meddelande- och

Läs mer

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok

Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Cat B15Q smarttelefon Användarhandbok Läs igenom innan du fortsätter Säkerhetsföreskrifter Läs noggrant igenom säkerhetsföreskrifterna för att garantera rätt användning av din mobiltelefon. Även om den

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512

Användarhandbok. Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Användarhandbok Xperia Z2 Tablet SGP511/SGP512 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 7 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502 Användarhandbok Xperia ZR C5503/C5502 Innehåll Komma igång... 7 Om den här användarhandboken...7 Enheten - översikt... 7 Montering...8 Starta enheten för första gången... 10 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Din HTC Desire. Användarhandbok

Din HTC Desire. Användarhandbok Din HTC Desire Användarhandbok Läs det här först innan du gör något annat Ladda batteriet Batteriet i telefonen har inte laddats än. Det är viktigt att inte ta bort batteriet medan telefonen laddas. Det

Läs mer

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com

SM-N9005. Bruksanvisning. www.samsung.com SM-N9005 Bruksanvisning www.samsung.com Använda den här handboken Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning med Samsungs höga standard och tekniska expertis. Handboken

Läs mer

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353

Användarhandbok. Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Användarhandbok Xperia M4 Aqua E2303/E2306/E2353 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett Google

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312

Användarhandbok. Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Användarhandbok Xperia Tablet Z SGP311/SGP312 Innehåll Komma igång... 6 Om den här användarhandboken...6 Enheten - översikt... 6 Montering...7 Starta enheten för första gången... 8 Varför behöver jag ett

Läs mer

GT-P5110. Bruksanvisning

GT-P5110. Bruksanvisning GT-P5110 Bruksanvisning Använda handboken Tack för att du har valt den här mobila enheten från Samsung. Den här enheten erbjuder högkvalitativ mobil kommunikation och underhållning baserade på Samsungs

Läs mer

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd

Meddelande. Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Varumärken och tillstånd Meddelande Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2010. Alla rättigheter förbehålles. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller överföras i någon form eller på något sätt, utan föregående skriftligt

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906

Användarhandbok. Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Användarhandbok Xperia Z1 C6902/C6903/C6906 Innehåll Komma igång...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...8 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda enheten...10 Grunderna...11

Läs mer

Användarhandbok. Xperia V. LT25i

Användarhandbok. Xperia V. LT25i Användarhandbok Xperia V LT25i Innehåll Xperia V Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Android vad och varför?...7 Telefonen översikt...8 Montering...9 Starta och stänga av enheten...11

Läs mer

Användarhandbok. Xperia E3 D2202/D2203/D2206

Användarhandbok. Xperia E3 D2202/D2203/D2206 Användarhandbok Xperia E3 D2202/D2203/D2206 Innehåll Komma igång...6 Om denna användarhandbok...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9

Läs mer

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502

Användarhandbok. Xperia ZR C5503/C5502 Användarhandbok Xperia ZR C5503/C5502 Innehåll Xperia ZR Användarhandbok...6 Komma igång...7 Android vad och varför?...7 Enheten - översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10 Skärmlås...10

Läs mer

X10 mini. Utökad användarhandbok

X10 mini. Utökad användarhandbok X10 mini Utökad användarhandbok Innehåll Komma igång...5 Användarhandbok i telefonen...5 Montering...5 Starta telefonen för första gången...5 Starta och stänga av telefonen...7 Bekanta dig med telefonen...9

Läs mer

GT-S5570. Bruksanvisning

GT-S5570. Bruksanvisning GT-S5570 Bruksanvisning Använda handboken Tack för att du har köpt den här mobila enheten från Samsung. Den kommer att förse dig med kommunikation och underhållning av hög kvalitet som grundar sig på Samsungs

Läs mer

Ytterligare program. Nokia N95-1

Ytterligare program. Nokia N95-1 Ytterligare program Nokia N95-1 OM TILLÄGGSPROGRAM FÖR NOKIA N95 I enhetens minne och på dvd-rom-skivan som medföljer enheten hittar du ytterligare program från Nokia och andra programutvecklare. INGEN

Läs mer

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104

Användarhandbok. Xperia L C2105/C2104 Användarhandbok Xperia L C2105/C2104 Innehåll Xperia L Användarhandbok...6 Komma igång...7 Om denna användarhandbok...7 Vad är Android?...7 Telefonen översikt...7 Montering...8 Starta och stänga av enheten...10

Läs mer

Användarhandbok. Xperia Z2 D6502/D6503

Användarhandbok. Xperia Z2 D6502/D6503 Användarhandbok Xperia Z2 D6502/D6503 Innehåll Komma igång...6 Om denna användarhandbok...6 Översikt...6 Montering...7 Starta enheten för första gången...9 Varför behöver jag ett Google -konto?...9 Ladda

Läs mer

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868

Din manual NOKIA N95-1 http://sv.yourpdfguides.com/dref/827868 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för NOKIA N95-1. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Användarhandbok Nokia 301

Användarhandbok Nokia 301 Användarhandbok Nokia 301 Utgåva 1.4 SV Pst... Det här är inte den enda handboken... För information om Microsoft Mobile Service villkor och sekretesspolicy går du till www.nokia.com/ privacy. 2 Användarhandbok

Läs mer

BlackBerry Torch 9810 Smartphone. Version: 7.1. Användarhandbok

BlackBerry Torch 9810 Smartphone. Version: 7.1. Användarhandbok BlackBerry Torch 9810 Smartphone Version: 7.1 Användarhandbok Publicerad: 2012-09-20 SWD-20120920145459082 Innehåll Snabbhjälp... 9 Komma igång: smarttelefonen... 9 Populära ämnen... 28 Praktiska tips...

Läs mer

Nokia 300 Användarhandbok

Nokia 300 Användarhandbok Nokia 300 Användarhandbok Utgåva 1.2 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 4 Komma igång 5 Knappar och delar 5 Sätta i SIM-kort och batteri 5 Sätta i ett minneskort 7 Ladda batteriet 8 Ladda batteriet via USB 9

Läs mer

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738682

Din manual SONY ERICSSON XPERIA X10 http://sv.yourpdfguides.com/dref/2738682 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SONY ERICSSON XPERIA X10. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Station (P05) (A86) Bruksanvisning

Station (P05) (A86) Bruksanvisning Station (P05) (A86) Bruksanvisning SW8634 Första utgåvan September 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara

Läs mer

Nokia 700 Användarhandbok

Nokia 700 Användarhandbok Nokia 700 Användarhandbok Utgåva 2.0 2 Innehåll Innehåll Säkerhet 5 Komma igång 7 Knappar och delar 7 Sätta i SIM-kortet 7 Sätta i ett minneskort 9 Ladda batteriet 11 Ladda batteriet via USB 12 Slå på

Läs mer

Användarhandbok. Nokia N77-1

Användarhandbok. Nokia N77-1 Användarhandbok Nokia N77-1 0434 KONFORMITETSDEKLARATION Härmed intygar NOKIA CORPORATION att denna RM-194 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som

Läs mer

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual

2015 myphone. All rights reserved. myphone IRON SWE. Instruktions Manual Instruktions Manual Tack för att du valde en myphone. Handboken är avsedd att bekanta dig med enhetens funktioner. Utan föregående skriftligt medgivande från myphone får ingen del av denna handbok kopieras,

Läs mer

Din HTC Sensation XL med Beats Audio Användarhandbok

Din HTC Sensation XL med Beats Audio Användarhandbok Din HTC Sensation XL med Beats Audio Användarhandbok 2 Innehåll Innehåll Komma igång Lådans innehåll 8 HTC Sensation XL med Beats Audio 8 Kåpan på baksidan 10 SIM-kort 11 Batteri 12 Slå på och av strömmen

Läs mer