Fuktövervakningssystem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fuktövervakningssystem"

Transkript

1 Fuktövervakningssystem 7:0 Fuktövervakningssystem Syftet med ett fuktövervakningssystem är: att detektera fukt att lokalisera fukt att upptäcka avvikelser (att jämföra fuktrelaterade parametrar med värden givna i den tekniska dokumentationen) att lokalisera förändringar Larmtrådar Två larmtrådar (,5 mm 2 mjuk koppar tråd) är inlagda i alla isolerade rörledningar och rördelar. Positionen på larmtrådarna är som standard, klockan 0 och 4. TDR hastigheten PVF (Propagation Velocity Factor) är Resistansen I koppartråden är. ohm / 00 meter larmtråd. Enkel övervakning av varje sektion Ett enkelt sätt är att ansluta Larmcentral 756- eller Larmcentral till larmtrådarna i en larmslinga på maximalt 2500 meter rör. Larmcentral 756- kan övervaka larmtrådsslinga och Larmcentral kan övervaka 2 larmtrådsslingor. Larmcentralen rapporterar direkt om en läcka (förändring av resistansen i isoleringen) uppstår. Fjärrvärmeledning Rapporteringen kan vara optiskt (röd lampa på larmcentralen), summer eller kan skickas vidare genom signalkabel/telefon. Efter ett larm måste felet lokaliseras med hjälp av en bärbar pulsekometer (TDR). Noggrannheten är normalt +/- m. För mer information läs sidorna 7:02. Central övervakning av många sektioner Red Detect X2 systemet övervakar många sektioner och kan spara och jämföra med gammal mätdata. Larmcentralen rapporterar direkt om en läcka (förändring av resistansen i isoleringen) uppstår. All mätdata kan presenteras på central dator. RedDetect X4 systemet övervakar många sektioner och kan spara och jämföra med gammal data. RedDetect X4 enheten har också en inbyggd pulsekometer (TDR) vilket ger möjligheten att exakt lokalisera positionen för ett fel från övervakningsdatorn. Anslutningsbox (MultiBox) En anslutningsbox rekommenderas när larmtrådarna skall anslutas till andra kablar.

2 Fuktövervakningssystem 7:02 Larmcentraler 756- och De enklare larmcentralerna (LC756-, LC756-2) övervakar fuktinträngning i isoleringen mellan larmtråd (oisolerad koppartråd) och mediarör, avbrott på larmtråd samt kortslutning mellan larmtråd och mediarör. Larmcentralerna kan också användas för övervakning av fuktlarmbandet MultiDetect. Fjärrdator kan användas för att övervaka systemet Övervakande dator med mjukvara Upp till 00 olika larmenheter kan läggas till i mjukvaran för övervakning via signalkabel SMS larm til mobilen AU SMS larm til PC RS22 K2 modem för kommunikation på signalkabel LC x5000 meter LC x5000 meter (Tillvalg; kommunikationskort for signal kabel. Multibox (S2) Fjärrkylaledningar AU Fjärrvärmeledning Kopplingsbox (MB2) för enkel anslutning av larmtråder Larmcentral 756- levereras komplett med ett moderkort och ett larmkort Larmcentralen kan också kompletteras med ett extra larmkort och/eller kommunikationskort. Larmcentral levereras komplett med ett moderkort och två larmkort. Med monterat kommunikationskort kan ett stort antal larmcentraler kommunicera med en lokal dator via en 2-tråds signalkabel. Kommunikationskortet är SIOX-kompatibelt. Larmcentralens fuktlarmgränser kan valfritt ändras inom området kohm. Ändring av larmgräns sker genom byte av ett motstånd i en kopplingsplint på larmkorten. Varje larmkort kan ha sin egen larmgräns. Vid larm orsakat av slingavbrott, kortslutning eller underskriden fuktlarmgräns tänds röd och gul lysdiod på frontpanelen och summern på moderkortet ljuder. Summern kan manövreras från frontpanelen. Via slutande / brytande potentialfria utgångar på moderkortet kan larm sändas vidare till central enhet. Transformatorn skall primärt drivas med 20 volt 50 Hz från vägguttag eller kopplingsdosa. Larmcentralernas kapsling är tillverkad i stötresistent deformeringsfri polykarbonat. Kapslingsklass IP 65. Använd anslutningsboxen MultiBox S2 för enkel anslutning av larmtrådar.

3 Fuktövervakningssystem 7:0 Fuktövervakningssystem RedDetect och AlarmFlexiUnit är tillsammans ett komplett fuktövervakningssystem för isolerade rörledningar som omfattar larmcentraler alltifrån den enklaste larmcentral till enheter för avancerad kommunikation via Ethernet, GPRS eller signalkabel med ett centralt datorbaserat övervakningssystem. RedDetect Även obetydliga läckor kan göra stor skada. Resultatet kan vara värmeförlust, korrosion på ledningen eller driftstörningar. RedDetect systemet är framtaget för att garantera en kontinuerlig övervakning av hela ledningen och vid tidigt skede larma för ett eventuellt fel. RedDetect är ett modernt och komplett övervakningssystem som möjliggör automatisk övervakning av isolerade rörledningar. Systemet kan både detektera vatten och olika sorters oljebaserade vätskor. På sträckor upp till 5000 meter upptäcker och lokaliserar varje enhet ett felställe med mindre är 2 meters noggrannhet. De olika enheterna i systemet mäter statusen på ledningarna kontinuerligt. Om kommunikationen skulle upphöra fortsätter enheten att mäta. Vid nästa uppkoppling överförs mätningarna till datorn. Om ett eventuellt fuktlarm upptäcks hämtar enheten automatiskt hem en lokaliseringskurva (TDR) på den aktuella ledningen och överför den till den övervakande datorn. Systemet levereras med nätverksingång som standard, LCD display med menysystem, interntminne och en kraftfull integrerad pulsekometer. RedDetect systemet kommunicerar primärt via Ethernet eller GPRS. Bilden visar ett antal olika sätt att kommunicera på mellan de olika enheterna i systemet. Max 4x5000 meter alarmkabel till varje alarmenhet. NÄTVERK Access/ SQL server Databas XToolservice X2, 4x5000 m X4, 4x5000 m Multibox (C2) OPIOKABEL Övervakande dator med mjukvara XTOOL SIGNAL KABEL

4 Fuktövervakningssystem 7:04 Flexibility Den avancerade konstruktionen av RedDetect systemet har gjort det till ett flexibelt och skalbart system som enkelt kan uppdateras i framtiden. RedDetect systemet använder TCP/IP protokollet. Detta betyder att det är enkelt att ansluta många olika typer av Kommunikationstyper. Som standard rekommenderar vi Ethernet bredband, fiber eller GPRS routers. RedDetect systemet är byggt och konstruerat för snabb kommunikation. XTool XTool är ett grafiskt övervakningsprogram som förenklar hanteringen av all kommunikation mellan enheterna, presentation av data, administration av enheter och användare osv. Med den inbyggda jämförelsefunktionen går det snabbt och enkelt att jämföra inkommande pulsekometerkurvor med den definierade jämförelsekurvan. På detta sätt kan små förändringar i ledningens karaktäristiska impedans upptäckas tidigt, dvs. ett eventuellt felställe kan upptäckas innan det har gjort för stor skada. XTool är Windows baserat och kompatibelt med de senaste Windows versionerna. Det har också ett väl utbyggt användargränssnitt och kan använda olika databaser som Access, SQL och Oracle. I XTool finns också möjligheten till att använda olika språk, behörighetsadministration, larmfunktioner, log-in funktion med lösenord osv. Systemet har också en väl utbyggd funktion för dokumentering av markörer, enheter och olika kanaler. De olika larmenheterna i RedDetect systemet. RedDetect X4 RedDetect X4 är vår mest avancerade enhet. RedDetect X4 är utvecklad för att övervaka och detektera fel på isolerade rörledningar. X4 mäter isolationsresistans, slingresistans, batteriverkan, analoga/digitala värden samt impedansen i ledningen (TDR). Du kan t ex välja att mäta temperaturen eller luftfuktigheten på den plats enheten sitter monterad. Du kan tom välja att övervaka om dörren till kammaren är stängd. RedDetect X2 RedDetect X2 övervakar isoleringen och larmtråden i rörledningen och detekterar vattenläckor genom att mäta, lagra, visa, och larma för avvikelser i isoleringens och larmtrådens elektriska karaktär. Mätdata kan samlas in automatiskt efter ett konfigurerat schema i mjukvaran. RedDetect X2 mäter isolationsresistansen, slingresistansen, batteriverkan samt analoga/digitala värden. Extern anslutning av larmtrådar Extern anslutning av larmtrådar kan användas för att skapa en mätpunkt varsomhelst på rörledningen. Anslutningen består av en HDPE detalj som fästs på rörledningen och behöver kablar. För mer information kontakta PowerPipe Systems AB.

5 Fuktövervakningssystem 7:20 Översikt över larmkomponenter Model Ledningar Antal Larm- Ström- Anmärkningar övervakad (m) ingånger gränser försörjning AU 756- x kohm Extern Tillval; transformator alarmkort eller 20 VAC / 2 VDC ett kommunikationskort AU x kohm External Kan kompletteras med transformer ett kommunikationskort 2 VDC RedDetect X2 4 x kohm 0/20 VAC Kan utvidas till 50 Mohm X4 version RedDetect X4 4 x kohm 0/20 VAC 50 Mohm Rörledning som kan anslutas Slingresistansen är beräknad efter, ohm per 00 tråd. (5000 m larmtråd = slingresistans 65 ohm.) Den totala isolationsresistansen (R) är beräknad efter formeln /R = /R + /R2 + /R osv. och får inte underskrida den inställda larmgränsen hos larmcentralen. (Eftersom varje fuktställe utefter rörledningen parallellkopplas kommer den totala isolationsresistansen att vara beroende av den anslutna larmtrådslängden). Hur många meter rörledning som kan anslutas är alltså beroende av hur torr isoleringen är. Antal larmgränser Antal separata larmgränser per larmcentral. På LC756- och LC756-2 kan larmgränsmotståndet kan enkelt varieras mellan kohm upp till 800 kohm. Power Supply Samtliga larmcentraler strömförsörjs med yttre transformator för fast montage. (20VAC/2VDC). RedDetect enheterna har en intern transformator 0/20 VAC. Vidaresändning av larm Larmcentralerna 756 och har potentialfria utgångar för vidaresändning av larm och kan dessutom kompletteras med ett kommunikationskort för samtal med lokal dator via signalkabel eller SMS. Samtliga RedDetect enheter levereras som standard med Ethernet gränssnitt. GPRS routers finns som tillbehör när inget nätverk finns tillängligt. Kontakta oss för mer information angående GPRS lösning och modem.

6 Fuktövervakningssystem 7:202 Artikel nr Alarm enhet Alarm enhet RedDetect X RedDetect X Multibox C Multibox S Multibox M Larmutgångar PEH-detalj Anslutningskabel Informera om erforderlig längd på anslutningskabel i separat textrad! PEH detalj Anslutningskabel Använd anslutningsbox (Multibox C2) för enkel överkoppling.

7 Fuktövervakningssystem 7:0 Typritningar Larm T-stycke Böj 4 Ventil Avluftning Avtappning Övergångsrör, rakt 2 4 Övergångsrör, 2 4 vinkel Ventilenhet, vinkel Tråd och 2 alternativt och 4 byglas Tråd och 2 alternativt och 4 byglas Beträffande larmtrådslängd, se 7:0

8 Fuktövervakningssystem 7:02 Typritningar Larm 2 4 Tråd och 2 är alternativt och 4 byglas. Ventilenhet, rak Korsrör Principskiss ventilenhet, dubbelrör Mätdosa med jordanslutning T-stycke parallell Tråd och 2 är vita förtenta De trådar som inte ansluts till avstick byglas. Beträffande larmtrådslängd, se 7:0

9 Fuktövervakningssystem 7:0 Larmtrådslängd för vissa komponenter För en noggrann inmätning av eventuella framtida skador underlättar nedanstående uppgifter om längden larmtråd i berörda komponenter. Längden har beräknats från stålrörskant. Markventil DN DN DN 00 Uppdragna larmtrådar 2, m 2,5 m,0 m Standard,5 m,5 m,5 m Övergångsrör, rakt DN DN L = 400 L = 2250 mm Tråd,,4 m 2, m Tråd 2 0,8 m 0,9 m Övergångsrör, vinkel DN DN DN Tråd 2,0 m 2, m 2,5 m Tråd 2,5 m,7 m,8 m Tråd,7 m,7 m,8 m Ventilenhet, vinkel, enkelrör Tråd Tråd 2 DN 25-80, m,7 m Ventilenhet, rak, enkelrör Tråd Tråd 2 DN 25-80,9 m,4 m Parallell T-stycke DN / DN DN / DN L = 200 m L = 500 m Tråd,2,,4,4 m,7 m Ventilenhet, rak, dubbelrör DN Trådlängd, m Ventilenhet, vinkel, dubbelrör DN Trådlängd 2, m Mätdosa Vid val av mätdosa tillkommer för normalt läggningsdjup DN DN DN 00 0,8 m,0 m,5 m

10 Fuktövervakningssystem

FUKT I FJÄRRVÄRMERÖR, LARMSYSTEM OCH DETEKTERING

FUKT I FJÄRRVÄRMERÖR, LARMSYSTEM OCH DETEKTERING Forskning och Utveckling FOU 2003:98 FUKT I FJÄRRVÄRMERÖR, LARMSYSTEM OCH DETEKTERING Inventering av mätmetoder och gränsvärden Henrik Bjurström, ÅF-Energi & Miljö AB Lars-Åke Cronholm, ÅF-Energi & Miljö

Läs mer

Användarhandbok 2013-01-01

Användarhandbok 2013-01-01 Användarhandbok 2013-01-01 Innehåll RMC i korthet... 3 Sätt i sladden - och det fungerar... 5 Lätt att återgå till fabriksinställning... 7 Anslutning till nätverket... 7 Så här kopplar du upp dig... 7

Läs mer

VAKA Systembeskrivning

VAKA Systembeskrivning VAKA Systembeskrivning VAKA är utvecklat i Sverige och är väl anpassat enligt svenska marknadskrav med hänsyn till funktionalitet, design och hållbarhet. Den tekniska plattformen är dock, till skillnad

Läs mer

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare

PC-programför programmering av AXCARDkortläsare PC-programför programmering av AXCARDkortläsare VER. 2.2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INSTALLATION... 3 1.1 DRIFTSÄTTNING AV KORTLÄSARE... 3 1.2 INSTALLERA AXBASE... 5 1.2.1 SYSTEMKRAV... 5 1.2.2 UPPDATERA

Läs mer

351204.012. Fire & Safety

351204.012. Fire & Safety 351204.012 Fire & Safety Informationen i detta dokument kan ändras utan att Novar AB - Eltek har några förpliktelser att anmäla att så sker. Ingen del av detta dokument får reproduceras eller översändas

Läs mer

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok

FG5000. Brandlarmsystem. Installationshandbok FG5000 Brandlarmsystem Installationshandbok Consilium Säkerhet Syd AB Telefon: 040-36 50 60 Consilium Säkerhet Väst AB Telefon: 031-710 79 00 Consilium Säkerhet Öst AB Telefon: 08-563 052 00 Innehållet

Läs mer

Bewator Entro. Projekteringshandbok

Bewator Entro. Projekteringshandbok Bewator Entro Projekteringshandbok SV Copyright 2006 Bewator AB, Solna. Kopiering ur Bewator Entro Projekteringshandbok får ske endast efter skriftlig överenskommelse med Bewator. Bewator förbehåller sig

Läs mer

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR

PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR PRODUKTKATALOG DETEKTORER, STRÖMFÖRSÖRJNING & TILLBEHÖR Alarmtech Sweden AB är ett företag med mer än 30 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av högkvalitativa säkerhetsprodukter. Vårt produktsortiment

Läs mer

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör

Att använda PC-logger 3100i Hårdvara med tillbehör Att använda PClogger 3100i Hårdvara med tillbehör INTAB InterfaceTeknik AB info@intab.se www.intab.se Rev B, Jan 2004 INNEHÅLL GRUNDENHET... 1 1 ÖVERSIKT...1 1.1 ALLMÄNT...1 1.2 ONLINEMÄTNINGAR...2 1.3

Läs mer

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12

Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Bruksanvisning Operatörspanel ER-ipx12 Elektro Relä AB Sördalavägen 22 SE-141 60 Huddinge Telefon +46 (0)8-774 88 00 Telefax +46 (0)8-774 88 14 E-post: info@elektro-rela.se www.erab.com Obs! Operatörspanelen

Läs mer

Spårväxelvärme Reglering

Spårväxelvärme Reglering VärmeKabelTeknik Spårväxelvärme Reglering Från Spårväxelvärme Reglering 2 Velox apparatskåp VärmeKabelTeknik Markskåp i rostfritt eller målad stålplåt Användningsområde Velox apparatskåp för växelvärme

Läs mer

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

Hi-O. Intelligent teknologi för dörrmiljöer. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. Hi-O Intelligent teknologi för dörrmiljöer ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. 1 Vad är Hi-O? Innehåll Hi-O, Highly intelligent opening, är en standardiserad teknologi som gör att

Läs mer

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions

ASSA. ARX Projektering ASSAABLOY. Med Funktionsguide. ASSAABLOY the global leader in door opening solutions ARX Projektering Med Funktionsguide ASSA ASSAABLOY ASSAABLOY the global leader in door opening solutions Vi reserverar oss för eventuella fel i produkt- och funktionsbeskrivningar, samt förbehåller oss

Läs mer

SPC Pro Programming Tool

SPC Pro Programming Tool SPC Pro Programming Tool Innehållsförteckning 1 Symbolernas betydelse... 7 2 Teknisk information... 8 3 Beskrivning av programvaran... 9 3.1 Driftlägen...9 3.1.1 Offline-läge...9 3.1.2 Online-läge...9

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem?

Läs mer

Intrunet SPC. Inbrottslarmscentraler för alla typer av anläggningar. Answers for infrastructure.

Intrunet SPC. Inbrottslarmscentraler för alla typer av anläggningar. Answers for infrastructure. Intrunet SPC Inbrottslarmscentraler för alla typer av anläggningar Answers for infrastructure. Säkrar din investering på alla nivåer Intrunet SPC- serien av inbrottslarmscentraler erbjuder en kostnadseffek

Läs mer

Radiosystem för mätaravläsning

Radiosystem för mätaravläsning Användningsområde Mätaravläsning och mätvärdesöverföring via licensfri radiofrekvens. Lämplig för brunnsplacerade och andra mätare med begränsad åtkomst. Kan även användas för individuell mätning i radhusområden

Läs mer

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden.

Vi samarbetar också med våra distributörer och återförsäljare. Vi bygger partnerskap inom både konsumentmarknaden och den professionella marknaden. Förord Kära Force-ägare Gratulerar till din nya Force-mottagare! Easy access to infotainment - Is our mission. Vi har kombinerat användarvänlig konstruktion med den senaste digitala teknologin och har

Läs mer

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder!

Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Förord Kära Force Ägare, Grattis till din nya Force mottagare. Din nya Force mottagare företräder det bästa och mest avancerade som den nya digital DVB tekniken erbjuder! Easy access to infotainment -

Läs mer

APPLIKATIONS- EXEMPEL

APPLIKATIONS- EXEMPEL APPLIKATIONS- EXEMPEL Praktiska exempel på datakommunikation för signalkabel, fiber och Ethernet M-4 LT-1V M-4 52 sidor praktisk information Inledning I kataloger och andra referensböcker letar man ofta

Läs mer

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII

Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Radio Remote Controll RRC-1258 MKII Innehåll 1. Introduktion... 2 2. Teknisk beskrivning... 5 3. Kontakter och reglage... 9 4. Byglingar för olika tranceivrar... 15 5. Hur jag kommer igång med RC 1258

Läs mer

Systembeskrivning. Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem. Bravida Säkerhet AB

Systembeskrivning. Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem. Bravida Säkerhet AB Systembeskrivning Bravida Integra - Ett modernt integrerat passer- och larmhanteringssystem Bravida Säkerhet AB The Home of Bravida Integra Systembeskrivning Bravida Integra V5 1 Generellt om Bravida Integra...

Läs mer

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com

PiiGAB M-Bus 900 V2. Beskrivning Handhavande. www.piigab.com PiiGAB M-Bus 900 V2 Beskrivning Handhavande www.piigab.com ETHERNET / M-BUS OMVANDLARE 900 Beskrivning Handhavande PiiGAB Process Information i Göteborg AB Anders Carlssons gata 7, S-417 55 Göteborg, Sweden

Läs mer

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions.

ASSA passersystem. ARX, RX och Smartair. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions. ASSA passersystem ARX, RX och Smartair ASSA passersystem ASSA är kanske inte det första företag du tänker på när det är dags att installera passersystem? Vi förstår dig, vi har efter mer än 100 år skapat

Läs mer

PneuAlpha - Omfattande fun

PneuAlpha - Omfattande fun PneuAlpha - Omfattande fun Behöver du kontroll? Ska du automatisera din process, implementera säkerhetsfunktioner, eller har du ett pneumatikprojekt som kräver fler händer än du har? Välkommen till PneuAlpha,

Läs mer

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG

PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG PASSAGE OCH SÄKERHET M5 ELEKTRONISKA LÅS FÖR HEM OCH FÖRETAG Droppa nycklarna och tag a upp Ersätt nycklarna - få hög säkerhet och mer flexibel hantering I dag löser vi tryggheten med flexibel säkerhet.

Läs mer

Säker och trygg fastighet

Säker och trygg fastighet Säker och trygg fastighet Elektroniska lås för hem och företag Säkerhet utan nycklar Passagesystem Tvättstugebokning El-lås läsare M5 Administration Infotavla Grafisk presentation Porttelefon Integrerat

Läs mer

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S)

JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) JA-63 PROFI Larmsystem Installationshandbok (S) Denna manual är anpassad för centralenhet JA-63 version GK61008. Mjukvaran ComLink för Windows v. 61 eller senare bör användas vid programmering och underhåll.

Läs mer

DM-420 IP+ AXNET Ver. 1.3

DM-420 IP+ AXNET Ver. 1.3 Installatörshandbok AXCARD DM-0 IP+ AXNET Ver. 1. Ver. 1. DM-0 IP INNEHÅLLSFÖRTECKNING DM-0 IP INTRODUKTION.... INITIERING OCH NOLLSTÄLLNING AV MINNET... ANSLUTNING AV MASTER DM-0 IP... ANSLUTNINGAR PÅ

Läs mer

GSM-styrning GSM-R3-DINB

GSM-styrning GSM-R3-DINB GSM-styrning GSM-R3-DINB 1 Användningsområden GSM-styrning för montering på DIN-skena eller i normcentral för fjärrstyrning av utrustning i industri, fastigheter, kontor, hem eller sommarstuga samt fjärravläsning

Läs mer