Ett besök i Sveriges trädgård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett besök i Sveriges trädgård"

Transkript

1 Vida NYTT B Sverige Porto Betalt # pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn. Sid 8 A

2 Vi producerar för fullt! Efter några år med stora lager av timmer från stormarna börjar vi återgå till en mer normal situation vad gäller anskaffning och avverkning av råvara. Vi har visserligen stormlager kvar ytterligare en period som kommer att försörja sågverken fortsatt med en mindre del stormtimmer. Under hela denna period har vi också fortsatt att köpa stående skog. Men vårt behov av nyanskaffning ökar successivt och kommer att öka ytterligare när vi helt har avslutat våra stormlager. Eftersom flera aktörer haft stormtimmer som nu börjar ta slut ser vi att konkurrensen om råvaran också har hårdnat under hösten. Det kommer fortsatt att var en hård konkurrens om råvaran trots den låga konsumtionen. Konkurrens stimulerar. Det gör att vi kontinuerligt tvingas reducera våra kostnader. Men det innebär också att vi har höjt våra prislistor kraftigt för att vara konkurrenskraftiga när det gäller inköp av timmer. Vi ska dock komma ihåg att inga träd växer till himlen. Jag tror det kommer att dröja innan vi ser en ökande konsumtion av trävaror. Vi som industri är bara en mellanhand mellan er som skogsägare och en färdigmarknad. Där bara de effektivaste och de med bäst distribution och försäljningsorganisation långsiktigt kommer att överleva. Vi har under de senaste åren gjort stora investeringar i våra anläggningar för att reducera våra kostnader men också rationaliserat vår distribution, utvecklat nya marknader och produkter. Detta för att hela tiden kunna svara upp mot marknadens krav på produktutveckling men också för att kontinuerligt minska belastningen på vår miljö. Därmed har vi tagit ansenliga marknadsandelar på en kraftigt minskande marknad. Följden har blivit att vi har ett positivt resultat för de tre första kvartalen vilket kommer att ytterligare förbättras under sista kvartalet. Vi har ett ungt team där nya yngre medarbetare skolas in i ledande positioner vilket sörjer för en del av den långsiktighet vi eftersträvar. Vi ser långsiktigt på vår verksamhet och vår ambition är att producera för fullt även under nuvarande konjunktur för att vara en långsiktig och stabil partner för dig som skogsägare. Trä och produkter ligger i tiden och har definitivt framtiden för sig. alvesta Santhe Dahl Ansvarig utgivare: Lotta Fonsell Grafisk form: Tryckeri: Papper: VIDA Paper Lessebo Linné naturvit 115 gr Text och foto: Lotta Fonsell om inget annat anges Adress: VIDA AB, Box 100, Alvesta Telefon: , Fax:

3 Äppelodling på Kurt-Egons vis Sid 3

4 Det godaste I ett underbart höstlandskap slingrar sig den smala vägen tätt kantad av orangefärgad lövskog och mossbeklädda stengärdsgårdar. Där vägen tar slut ligger en vacker Smålandsgård från 1700-talet omgärdad av böljande ängsmark och knotiga äppelträd. Vi är i Urshultsbygden vid Åsnens sydligaste del. Här bor Kurt-Egon och hans fru Märta och har gjort så i nästan 60 år. foto Lars-Olof Hallberg Gården i Törnabygd är på ca 50 hektar, varav ca 40 hektar skog. Men både stormen Gudrun och Per tog en stor del av Kurt-Egons skog. Vinden fick fart över sjön och tog rejält av den skog som var mogen att avverkas, nästan 4000 m 3, säger Kurt-Egon, I nuläget är det inte aktuellt att avverka, det fixade stormen så bra, säger han. De många äppelträden syns tydligt från Kurt- Egon och Märtas hus och är ett påtagligt inslag i naturbilden. Dock inte i raka rader som man kanske tänker sig i en yrkesmässig fruktodling utan slumpmässigt utspridda i ett kuperat landskap. Det som kallas ängsodling och är så typisk för trakten. Här runt Åsnen har odlats äpplen sedan medeltiden, säger Kurt-Egon. Inte så konstigt att denna trakt också kallats Sveriges trädgård. Sjön bevarar värmen och klimatet blir milt och då trivs också träden, förklarar han. I början av 1600-talet anlades den första fruktträdgården på Vemboön, tvärs över viken från Törnabygd. De vildväxande aplarna ympades med ädla skott från träd som bar god frukt. En kvist snedskars och kilades in under barken när trädet savade. Kvisten lindades sedan med bast. Därefter penslades den med vax för att saven inte skulle torka. Konsten att ympa spred sig efterhand i trakten och i början av 1800-talet odlade nästan alla bygdens bönder frukt på ängsmark. För att kunna använda marken både till odling och bete ympades träden högt. Detta för att korna både skulle kunna gå under träden men också för att de inte skulle nå och äta av frukten och lövverken. Metoden kallades koympning och används fortfarande av de fruktodlande bönderna. Kurt-Egon lärde sig äppelodlingens konst av sin pappa redan på fyrtiotalet. Det var då de riktiga goda åren för äppelodlarna började. Kurt-Egons far började också odla äpplen på åkrarna som så många av de andra odlarna i området. Fyrahundra träd hade familjen som mest. Grossister i bygden etablerade sig och betalade bra för frukten. Uppåt en krona kilot på den tiden. Det kan man ju jämföra med snickarna som ibland jobbade på gården och som hade 1.25 kr i timmen i lön. Skulle det ha varit idag skulle ett kilo äpple kanske kostat 30 kronor kilot och snickaren skulle haft lite drygt det i lön, reflekterar Kurt-Egon. Äpplena från trakten efterfrågades både från andra delar av Sverige men skeppades också utomlands. De gick med tåg ända upp till Norrland. Det hårda Kungsäpplet var också populärt hos tyskarna. Detta kunde lastas direkt i järnvägsvagnarna utan några skyddande lådor och dessutom lastas med grep. Själva tyckte vi nog inte att äpplena kunde ätas förrän fram i februari, mars. Men smaken är ju som baken, ler Kurt-Egon. Vilket är det godaste äpplet då, frågar jag. Utan tvekan Gravensteiner, säger Kurt-Egon. Det brukar kallas äpplenas Rolls-Royce. Det är den äldsta sorten som fortfarande odlas kommersiellt. Fast den är svårodlad och drabbas lätt av sjukdomar. Så har jag en äppelsort som vi inte vet vad den heter. Jag lämnade in det till bygdens äppelexpert, Håkansson på Äpplets dag häromåret. Det är lite syrligt och har en säregen smak men det är gott, tycker Kurt-Egon. Men inte ens Håkansson kunde säga vad det var för sort. Kurt-Egon berättar vidare. Vintern 1965 minns han väl. Det hade varit några varma dagar och Utan tvekan Gravensteiner, säger kurt-egon. Sid 4 personligheter i vida världen

5 äpplet sedan slog det till och blev flera minusgrader på natten. Frukten frös och sprängde träden. Stora delar av Urshultbygdens äppelträdsbestånd slogs ut. Detta blev en vändning på de goda åren. Importen från Sydeuropa ökade under samma tid och konkurrensen hårdnade. Man fick också börja sortera äpplena själv, vilket grossisterna tidigare hade gjort. Priserna sjönk och många tvingades därmed att sluta odla. Kurt-Egon och hans far började successivt minska ned sina odlingar och idag finns bara ett hundratal träd kvar. Sedan 1994 finns möjlighet för odlarna att få bidrag för äppelodling på ängsmark. Men då får man inte gödsla, säger Kurt-Egon och därför blir skördare inte så bra längre heller. Den enda skötsel som återstår nu är beskärningen. Att beskära är dock en konst. För lite gallring, och äpplena blir små. För mycket, och de blir större, men få. Yrkesodlarna beskär mycket hårdare än vad jag gör. De vill ju kunna gå på marken och plocka äpplena och då får träden inte vara för höga. Själv använder Kurt-Egon stege och plockandet tar därför sin lilla tid. Skörden förra året blev nog närmare 2 ton. På frågan vad de gör med skörden ler Kurt-Egon. Ja, lite blir till mos men det mesta bär vi ut till älgarna. l Sid 5

6 kristina r Sid 6

7 med rätt att distribuera Det är en uppsjö av siffror och tabeller. Ett tränat öga vandrar över skärmen. Stannar till, höjer ett ögonbryn, bläddra till nästa skärmbild, till nästa, och sedan nästa. För en oinvigd är det ett myller av uppgifter i form av siffror, tabeller och förkortningar, alla med sin specifika innebörd. Det brukar ta tre till fyra veckor för de nya innan de lär sig hur man skall hitta i systemet och veta vad man skall leta efter, säger Kristina. A Kristina, som heter Kühner i efternamn, är något av en trotjänare på VIDA. Hon anställdes redan 1986 som 21-åring på dåvarande Alvesta Träförädling och var i princip ensam om att sköta all administration på företaget. Då handlade jobbet mycket om att kunna ta i allt, att vara noga, vara duktiga på att spara pengar och fixa saker med snabba ryck. Mycket av det har vi med oss idag även fast vi nu är mycket större. Vi ser i första hand till att saker blir gjorda istället för att tänka så mycket på vems ansvar det är. Idag ser mitt jobb ganska annorlunda ut. Jag arbetar med fokus på Storbritannien och arbetar renodlat med leveransförsörjning mot våra stora avtalskunder och mot vårt försäljningsbolag där. Avdelningen kundservice består idag av ytterligare fem personer förutom våra säljare. Var och en med sitt ansvarsområde mot en eller flera marknader. Även om vi är flera personer försöker vi jobba så lika som möjligt för att kunna rycka in för varandra när det behövs, säger Kristina. Den brittiska marknaden har vuxit och ca 35% av VIDAs försäljning går dit. VIDA var först med att bygga distributionslager hos kunden och idag finns flera stycken distributionslager med egen personal och konsignationslager för våra avtalskunders räkning. En produkt ur det 180 artiklar stora sortimentet skall kunna levereras inom 48 timmar. Våra system är helt integrerade och vi läser själva av dag för dag vad som plockas ur lagret. En till två båtar per vecka lämnar Varberg och Halmstad hamn med destination Storbritannien. Med direktkontakt med kunderna och vårt engelska försäljningsbolag får Kristina en klar bild över sortimentsbehov och svängningar i efterfrågan. Jag pratar eller mailar med våra kunder varje dag och håller mig uppdaterad. Jag kan därför ha en ganska god framförhållning, säger Kristina. Med en efterfrågespecifikation går Kristina ut till de olika sågverken och frågar vilka som klarar av att tillverka mot specifikationen till en viss VIDA koncernen sågar m 3 årligen på 7 sågverk. Detta motsvarar fulla bilar med släp om året, eller 12 fulla bilar med släp per timme 365 dagar om året. Produktionen består i huvudsak av konstruktionsvirke. 80% av produktionen exporteras till Europa, USA och Asien. All försäljning av trävaror sker via försäljningsbolaget VIDA Wood. Fakta vecka. Sågverken är ju specialiserade mot visst sortiment och alla dimensioner passar inte alla sågverk. För att kunna svara upp mot kundens efterfrågan men samtidigt optimera produktionen krävs noggrann planering där Kristina blir en viktig spindel i nätet. Ibland är det flera sågverk som vill leverera mot samma spec och då får jag försöka fördela rättvist mellan verken. Vad som är rättvist kan vi ha delade meningar om men jag tycker jag har rätt bra koll, ler Kristina. Om det behövs styr vi även om produktionen för att snabbt kunna svara mot kundens önskemål, säger hon. Transporten från sågverk går sedan antingen med tåg eller bil till hamnarna i Varberg och Halmstad och sedan vidare med båt. Båtar skall fyllas optimalt och gå vid bestämda tider och då gäller det att rätt virkespaket finns på plats vid rätt tidpunkt. Lastordern som Kristina skickar till sågverket blir lite av ett heligt dokument som sågverken sedan tar ansvar för att uppfylla. Och det gör de, säger Kristina. De vill ju inte ha en arg Kristina på tråden, säger hon och ler. Men det händer ju också att en båt blir försenad pga av storm eller annat och då får man ju ibland börja lite från början. Men lågkonjunkturen har inte Kristina sett så mycket av. Jag vet ju att byggnationen minskat kraftig både i England och på Irland. Vi pratar mycket om det internt men jag har faktiskt inte märkt av någon nedgång. Det beror nog på att andra aktörer försvunnit från marknaden och att vi tagit marknadsandelar, funderar Kristina. Vi får hoppas det håller i sig tills det vänder igen. l Sid 7 personligheter i vida världen

8 Himmestorpa Vem som satt Ingatorp på kartan? Ja, antingen är det Emil i Lönnerbergas släktingar som bekant bodde i Ingatorp, eller så är det Lennart Nilsson, som också går under namnet Himmestorparn? Efter en förmiddag vid Lennarts köksbord, där han med stor entusiasm oavbrutet berättat om alla de projekt han bedriver och som han är upphovsmannen till, så vet jag svaret. Projekten, betonar Lennart, är inte hans egen förtjänst. Nyckelordet heter tillsammans. Tillsammans kan vi flytta berg, säger han. Gör vi saker tillsammans har vi roligt. Och livet måste vara roligt. Jag har inte tid att gå runt och vara arg eller sur. Det får redas ut på en gång och sen går vi vidare. Tillsammans verkar komma igen i allt Lennart gör. Skogen sköter jag tillsammans med Niclas, inköpare på VIDA. Han vill vara med från början och följa mina åtgärder på lång sikt. Relationen är det allra viktigaste. Jag ringer till Niclas och frågar om allt möjligt. Vi pratar och planerar en massa saker. Det är kul. Lennart har varit mjölkbonde i 30 år på gården som han tog över efter sin far i 20-års åldern. Han är den 9:e generationen i släkten som härstammar ända från 1650-talet. Innan jag hinner ställa frågan; hur så få generationer på så många år hinner Lennart förklara. Min far hann bli 47 år innan han fick barn. Samma med min farfar. Han är född 1862 och fick barn när han var 50 år. De hade väl inte riktigt tid med familj före det, skrattar Lennart. Nu hoppas jag på att min dotter Evelina blir den 10:e generationen som tar över gården, med djur eller inte, det får framtiden utvisa. Nu är mjölkkorna i alla fall sålda och i ladugården finns ett 30-tal amkor med kalvar. Lennart berättar vidare. Han har renoverat ett hus från 1600-talet ett par kilometer bort. Min fars kusin är 89 år och hon ville att jag skulle ta över släktgården när hon själv inte orkade. Vi kör dit. På vägen hinner vi titta på några andra pågående projekt; först i garaget; ett bord och bänkar i lärk som skall placeras i jordkällaren som Lennart gjort om till vinkällare i 1600-tals huset vi ska besöka. En samling av 20 veterantraktorer av modell Volvo finns också i garaget, en av Lennarts fritidsintressen. På vägen passerar vi en nyanlagd damm där fiskar snart skall placeras ut, en bro i dammen byggdes samtidigt. Nere i byn pekar Lennart mot församlingshemmet. Bygget av klockstapeln till Ingatorps kyrka skall byggas klart innan 100-årsdagen då kyrkan brann Vi kör förbi kyrkomuséet, lantbruksmuseét och maskinmuseét, som Lennart också varit med om att bygga upp och samla material till. I bilen pratar vi vidare om vad som får människor att engagera sig och varför han själv lägger så stort engagemang i olika projekt. Det allra viktigaste för mig, och det som driver mig framåt är att arbetstillfällen bevaras i bygden och därför är det mycket viktigt att ett företag som VIDA finns. Det är heller inga problem att få folk att ställa upp, säger han självklart. Man måste bara vara beredd att jobba själv också. Vi är många här i byn som ställer upp när vi skall göra något. På Elmiamässan var vi tex 75 personer som åkte 12 mil enkel väg. Kan tilläggas att Ingatorp har 500 invånare. Vi stekte kolbullar i 4 dagar och drog ihop kr. Vi har inte begärt en krona i bidrag till våra museér, säger han. På vägen svänger vi också upp på Valbackens skidanläggning. Detta är kanske det enda projekt som Lennart inte är engagerad i. Tänker att ungdomarna gör detta bättre än jag, säger han. Utsikten är fantastisk över den fina kyrkan med svart och vitt torn. Från höjden ser man också VIDAs sågverk i Hjältevad. När vi kommer fram till den lilla byn strax utanför Ingatorp är det som att komma tillbaka till början av 1800-talet. Vackra små bodar och husen från och 1800-talet. Gaveln på det lilla huset som vätter mot vägen har fått stående panel i faluröd färg, men framsidan som inte är lika synlig från vägen har endast den timrade väggen som fasad. Invändigt är huset helt orört sedan 50-talet bortsett från en del 1700-tals möbler som Lennart tagit från sitt föräldrar hem och ställt dit. Här får jag inreda som jag vill, flinar han. Hemma är det min fru som bestämmer. På väggen hänger en glasspillra från en spegel instucken bakom några elkablar som hänger utmed väggen. En sliten kam sitter inkilad bakom spegeln. Det är som en tagning ur tv-serien Raskens. Huset har varsamt renoverats. Inget får förstöras med moderna material. Men mycket återstår. Fönstrena skall slipas, kittas och målas om. Ny vadd skall läggas emellan glasrutorna. Gode tid, tänker jag, vilket jobb. Men inget av detta verkar påverka Lennart. Man kan inte bara låta sådana här miljöer försvinna. Det måste bevaras till eftervärden. Familjen Nilssons egna vindruvor. Sid 8 personligheter i vida världen

9 rn Lennarts renoveringsobjekt, huset från 1600-talet. Ur mobilen ljuder Kärleken kommer genom fönstret, knackar på min dörr, det kryper runt i kroppen som det aldrig gjort förr på hög volym. Någon granne som vill komma förbi och få hjälp med något. Men idag har Lennart intervju och det får vi ta i morgon istället. Det ringer hela tiden. Man kan ju tro att man har ett vanligt jobb, ler han. Det är därför jag måste åka bort ibland. Från Kreta kom Lennart dagen innan. Jag ringde antagligen och störde honom vid poolen när jag bokade intervjun. Men absolut ingen fara, säger Lennart glatt. Vi bokade alltså in intervjun dagen direkt efter hemkomst. Ja, och så var det ju kyrkovalet, suckar Lennart. Jag stod ju ganska långt ner på listan. Men så blev jag 1:a i Ingatorp och Bellö pastorat. Det får man ju vara ödmjukt tacksam för. Men det blir ju en del till att ordna med och en del frågor att driva. Vad är nyckeln till all denna energi kan man undra. Jag får min energi av andra, säger Lennart ödmjukt. Jag skulle inte jobba på som jag gör om jag inte fick något tillbaka. När vi alla är med då är det kul och då kan jag jobba hur mycket som helst, säger han innan vi skiljs åt. Det är inga problem att få folk att ställa upp. Man måste bara vara beredd att jobba själv också. I bilen på väg hem äter jag underbara mörkblå vindruvor. Naturligtvis framodlade av Lennart Himmestorparn själv och hans familj med hustru Monica och dottern Evelina i deras egenhändigt byggda växthus på baksidan av huset. l Sid 9

10 " Virkesaffären ste Att äga och sköta om sin skog är något som många skogsägare ser som ett privilegium. Möjligheten att ströva runt i sin egen skog eller att kunna lägga en dag i skogen på att t ex röja eller gallra, kan också vara ett bra tillfälle till avkoppling. Men kanske bor du inte på din fastighet och har ingen möjlighet att planera och sköta de skogliga frågorna själv. Genom olika val kan du påverka lönsamheten på ditt skogsbruk men också på hur aktiv du själv vill vara. Oavsett hur du väljer tycker vi att det skall vara enkelt att äga, sköta och sälja skog. Här beskriver vi hur en virkesaffär går till steg för steg och vilka krav du kan ställa på oss som inköpare på VIDA Inventering En virkesaffär inleds i stort sett alltid med att man gör en inventering på den aktuella fastigheten. Inköpare går tillsammans med skogsägaren runt på fastigheten och diskuterar vad som behöver göras, alternativt tittar man på ett område som skogsägaren redan bestämt sig för att avverka. Detta bildar ett åtgärdsunderlag för att skriva kontrakt. Om skogsägare inte själv kan gå med i skogen, gör inköparen en inventering på egen hand och upprättar ett åtgärdsförslag som används som diskussionsunderlag för en affär. Inköparen kan också komma med råd och rekommendationer. Om det redan finns en upprättad skogsbruksplan för fastigheten brukar de åtgärder som finns planerade enligt den vara till värdefull hjälp. Om skogsbruksplan saknas informerar inköparen om fördelarna med att upprätta en sådan. Kontraktskrivning Utifrån den gjorda inventeringen inleds sedan ett affärssamtal som förhoppningsvis leder till att ett kontrakt upprättas. Inköparen kommer överens med skogsägaren om vilka åtgärder som skall genomföras var och på vilket sätt. Vidare avtalas priser, betalningsplan, avverkningstid, PEFC certifiering och annat som har betydelse för affären. Kontraktsförutsättningar för ett ev. GROTuttag kan också diskuteras. Vid detta tillfälle kan även andra åtgärder avtalas utifrån VIDAs fullservice erbjudande, men i denna beskrivning avgränsar vi oss till själva virkesaffären. 3 Registrering av kontrakt Nu är det dags för inköparen att göra en del skrivbordsarbete. Förutsättningarna för kontraktet registreras inklusive den betalningsplan som är överenskommen. Dessa uppgifter landar i VIDAs databas. En arbetsbeskrivning till inblandade entreprenörer upprättas samt en virkesorder till transportören. Om åtgärden avser en slutavverkning skickar inköparen även in en hyggesanmälan till skogsstyrelsen. Inköparen gör också en kontroll med hänsyn till kulturskyddade områden,minnesmärken och nyckelbiotoper. Planering i fält Innan åtgärderna utförs gör inköparen ofta ett andra besök på fastigheten men denna planering i fält kan även genomföras redan vid första besöket. Inköparen planerar då åtgärderna genom att markera rågångar, upplagsplats för avverkat virke, dra upp basvägar till avverkningstrakten, märka upp aktuell avverkning. Vid behov görs detta tillsammans med entreprenören. Inköparen får nu också en möjlighet att fånga upp ytterligare information om fastigheten som behöver tas hänsyn till och kan därmed också justera arbetsbeskrivningen vid behov. 5 Planering av avverkning Nu kan avverkningen börja planeras i detalj. Tidpunkten för avverkningen bestäms och skogsägaren informeras om denna. Inköparen passar då också på att stämma av eventuella frågetecken med skogsägaren. Samtidigt skickas den kompletterade arbetsbeskrivningen med apteringsinstruktion till entreprenören. Apteringsinstruktionen innehåller detaljer om hur stammen skall sönderdelas till timmer, kubb och massaved. Om behov finns går även inköparen igenom förutsättningarna för avverkningen på plats med entreprenören. Sid 10 personligheter i vida världen

11 Torra fakta: Naturligt packad energi g för steg och rätt snäll mot din plånbok. Naturligt packad energi Torra fakta: Naturligt packad energi Torra fakta: Naturligt packad energi Snustorr pellets. Bra för din brännare. Skonsam för miljön Snustorr pellets. Bra för din brännare. Skonsam för miljön och rätt snäll mot din plånbok. Torra fakta: Naturligt packad energi Torra fakta: Naturligt packad energi Snustorr pellets. Bra för din brännare. Skonsam för miljön och rätt snäll mot din plånbok. Lokalproducerad pellets. Snustorr pellets. Bra för din Vi levererar din pellets snabbt, testa oss! brännare. Skonsam för miljön och rätt snäll mot din plånbok. Snustorr pellets. Bra för din brännare. Skonsam för miljön och rätt snäll mot din plånbok. Snustorr pellets. Bra för din brännare. Skonsam för miljön och rätt snäll mot din plånbok. 6 Avverkning Dags att avverka skogen efter givna förutsättningar. Våra entreprenörer är erfarna och välutbildade och tar ansvar för avverkningen och transporten av timret fram till bilväg med inköparens instruktioner som grund. Entreprenören har oftast daglig kontakt med inköparen och rapporterar också dagens avverkade volym med datorns hjälp. När denna avrapportering sker går en signal automatiskt till lastbilschauffören när första lasset är klart för transport. 8 På Mätstationen När timret anländer till sågverket skall det mätas in. Mätningen utförs av en av VIDA oberoende part, VMF; virkesmätningsföreningen. Timret mäts på de flesta ställen i m 3 fub eller m 3 to beroende på mottagningsplats. Mätningsresultatet skickas till SDCs databas. SDC är skogsnäringens IT-företag som upprättar mätbesked och gör en prisberäkning. Denna skickas sedan till inköparen. VIDA Energi AB Sågverksvägen, Hok Tel: Fax: Transporter Transportören transporterar respektive sortiment till något av våra sågverk eller till avsedd mottagare av massaved utifrån den transportorder som datasystemet har genererat. 9 Avräkning När allt virke är inmätt på aktuellt uppdrag stäms entreprenörens slutredovisning av mot SDCs uppgifter. Inköparen stämmer också av så att alla sortiment är bortkörda från avverkningsplatsen. Inköparen sammanställer sedan en avräkning mot skogsägaren och går igenom denna antingen per telefon eller vid ett besök hos skogsägaren. Betalning sker därefter enligt den betalningsplan som är upprättad. VIDA STALLSTRÖ Wisswood Stallströ i ny förpackning. Om du missat det så har vi bytt namn! Samma dammfria kutterspån helt fritt från kemiska rester och impregnerat virke uppskattat av hästägare över hela landet. Används med fördel även inom annan djurhållning. Beställ direkt på Mer info hittar du på VIDA Stallströ och VIDA Pellets är varumärken inom VIDA Energi som ingår i sågverkskoncernen VIDA. Mer information: På din sida! Sid 11

12 Nytt containergolv ger VIDA stororder Vida Packaging har fått en order på ett nyutvecklat containergolv. Ordern är värd tio miljoner kronor och är början på ett samarbete mellan Maersk Container Industries och VIDA Packaging. Sedan 5 år har MAERSK Container Industries utvecklat ett nytt miljövänligt containergolv tillsammans med VIDA Packaging i Vetlanda (tidigare VIDA Woodcomp AB). Beställningen omfattar golv som ska exporteras till Kina där Maersk för närvarande tillverkar cirka containrar årligen. Tanken med de nya golven har varit att få fram ett miljövänligt alternativ till traditionella containergolv som oftast görs av plywood i ädelträ. Golven består av en blandning av träfibrer och sorterad avfallsplast. Materialen blandas och profileras till golv i en kontinuerlig extruderingsprocess. Maersk ska VIDA etablerar Med nästan 20 år som trader på den Holländska marknaden blir det Alma Smit som tar hand om uppbyggnaden av försäljningskontoret i Holland. Alma har en lång erfarenhet i branschen och var redan som 25 åring försäljningschef på Noord Europese, ett dotterbolag till Holmen. Det var slumpen som förde mig till träbranschen, säger Alma. På mitt första jobb som innesäljare trivdes jag och gjorde tydligen också bra ifrån mig, sedan har jag bivit kvar, säger Alma. Alma kommer närmast från JNP Timber Import och har sedan ca 10 år tillbaka samarbetat med VIDA i sin tidigare roll. fr o m 2010 ersätta samtliga plywoodgolv med detta nya miljövänliga alternativ. Maersk kommer att visa golven vid FN:s miljövårdskonferens i Köpenhamn i december. försäljningskontor i Holland Försäljningskontoret kommer att vara placerat i Bussum utanför Amsterdam och kommer att arbeta mot den Holländska och Belgiska marknaden. Trots den rådande lågkonjunkturen på de båda marknaderna har försäljningen inte sjunkit nämnvärt. Satsningen innebär dessutom att VIDA står förberedda när konjunkturen vänder. Det är strategiskt viktigt att då ha upprättade och fungerande försäljnings- och distributionskanaler menar VIDAs försäljningschef Måns Johansson. VIDA har sedan tidigare ett stort antal kunder på framförallt den Holländska marknaden men satsar nu även på den Belgiska, säger en optimistisk Alma. Under sista veckan i oktober besökte Alma VIDAs sju sågverk för att bekanta sig ytterligare med VIDAs sortiment och för att kunna introducera nya produkter på de båda marknaderna. Öppet hus i hjältevad Inte mindre än 1300 personer infann sig på Öppet hus på sågverket i Hjältevad. Många passade på att ansluta till de guidade visningarna av det nyinvesterade sågverket som avlöpte var tionde minut. Sundins skogsplantor, Bellö Skogstransporter och Terrängservice med ett 30-tal fyrhjulingar var några av de övriga aktörerna som visade upp sig. VIDAs inköpare fanns också på plats för att berätta allt om vad skogliga tjänster innebär samt prishöjningen på 100 kr m 3 to som VIDA nyligen gjort. Hembygdsföreningens nygräddade kolbullar blev populära i det något kyliga men soliga vädret. VIDA Bruzas sågverk i Hjältevad har de senaste fem åren fördubblat sin produktion, och under en två-års period har investeringar gjorts på närmare 130 miljoner kronor vid anläggningen. Familjen Sköldunger/Bergstrand på öppet hus. Nyanställda Jan Fjeldså har anställts som VD på VIDA- Paper. Han kommer närmast från Stena Stål i Nybro där han varit platschef i 8 år. Med högskoleingenjörsutbildning i botten har Jan tidigare arbetat som pappersbrukschef på Peterson-Scanproof i Säffle och i Norge. Jan är 43 år och bor med fru och tre barn i Kalmar. Jan tillträdde tjänsten den 20/10. Göte Carlsson arbetar sedan 17 augusti åt VIDA Skog med inköp, med verksamhetsområde Unnaryd och Ljungby. Göte är utbildad skogstekniker. Han bor på fastigheten Järanäs, Unnaryd och har arbetat i många år med allt som rör skog. Särskilt intresse är långsiktig skogsvård. Mikael Strandroth är nyanställd på VIDA Skog. Han har under de senaste åren arbetat som säljare, transportledare och produktionsansvarig inom byggindustrin. har också varit arbetsledare på Skogsvårdssstyrelsen och arbetat som Skogsvårdskonsulent. Mikael jagar gärna både älg och småvilt med familjens finska stövare. VIDA AB är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 1100 anställda i södra Sverige. VIDA köper drygt 2,2 miljoner m 3 fub timmer varje år för förädling vid 7 sågverk. VIDA omsätter ca 4.0 miljarder SEK och producerar ca 1.2 miljoner m 3 s, varav 85% exporteras till fem världsdelar. I koncernen ingår även VIDA Paper AB med en produktion på ton finpapper och ton massa, VIDA Packaging AB som är Nordens största tillverkare av träemballage, VIDA Energi AB som leder koncernens satsning på bioenergimarknaden och VIDA Pellets AB med en pelletsproduktion på ton pellets per år. VIDA AB, Box 100, Alvesta Tel , Fax

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se

I Wedaskogen. Information från Weda Skog - din partner i skogen. Specialist på timmer www.wedaskog.se I Wedaskogen Information från Weda Skog - din partner i skogen Specialist på timmer www.wedaskog.se Erik Andersson, vd Weda Skog. Foto: Sidney Jämthagen - Weda Skog ska vara ett självklart och naturligt

Läs mer

En naturlig partner för trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för trygga skogsaffärer. En naturlig partner för trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag, samtliga erbjuder rådgivning, högsta kvalité

Läs mer

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

40-årskris helt klart!

40-årskris helt klart! 40-årskris helt klart! Oj, det kom som ett brev på posten! En stor och enorm hemsk känsla! Det var krisdags igen! Jag ville helst inte vara med, jag kände mig så totalt misslyckad mitt i mitt liv! Så här

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

10 september. 4 september

10 september. 4 september I AM GREGER PUTTESSON 4 september Hej dumma dagbok jag skriver för att min mormor gav mig den i julklapp! Jag heter Greger förresten, Greger Puttesson. Min mamma och pappa är konstiga, de tror att jag

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och

Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och Idén att odla sparris fick Lotta i Provence. För ett husbehov räcker 10 20 plantor, men det visste inte Lotta som tyckte att plantorna såg små ut och köpte 500 stycken. I dag finns 24 000 sparrisplantor

Läs mer

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr *

Stenåldern. * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * Stenåldern * Från ca 12 000 år fkr till ca 2000 år fkr * När det blev varmare smälte isen så sakta. Lite för varje år. Sten och grus var allt som fanns kvar när isen hade smält. Först började det växa

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE

Lilla firman trumfar med FULL SERVICE Ofrivillig expert sprider kunskap om hybridasp... s 37 Prisbelönta Emma inspirerar Europas skogsbrukare....... s 46 Virkesmätning på distans så funkar det...... s 42 SKOGEN når fler. 2016 ökade läsarskaran

Läs mer

SVERIGE PORTO BETALT

SVERIGE PORTO BETALT B SVERIGE PORTO BETALT LEDARE VIDANYTT nr 1 2007 FÖRST GUDRUN SEDAN PER. Knappt hade vi lyckats överblicka och delvis återhämta oss efter Gudruns konsekvenser förrän Per var ett faktum. Omkring 12 miljoner

Läs mer

livsstil 48 hästfocus #4 2014 www.hastfocus.se Där tiden står still

livsstil 48 hästfocus #4 2014 www.hastfocus.se Där tiden står still 48 hästfocus #4 2014 Med gripande och vackra bilder vill fotografen Lars-Olof Hallberg föra vidare ett kultur-arv som håller på att dö ut. Sedan slutet på 80-talet har han besökt ett 30-tal gårdar som

Läs mer

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett.

Förvandlingen. Jag vågade inte släppa in honom utan frågade vad han ville. Jag trodde att du behövde mig, sa gubben och log snett. Förvandlingen Det var sent på kvällen och jag var ensam hemma. Jag måste upp på vinden och leta efter något kul och läskigt att ha på mig på festen hos Henke. Det skulle bli maskerad. Jag vet att jag inte

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG

TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG TILLSAMMANS FÖRVERKLIGAR VI DIN DRÖMSKOG UPM SKOG Vad behöver din skog? Vilket av exemplen påminner mest om din situation? Exemplen hjälper dig att hitta rätt servicenivå. Jag har inte gjort just några

Läs mer

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012

FEBRUARI 2012. JVM-Distans. den 22 februari 2012 FEBRUARI 2012 JVM-Distans den 22 februari 2012 Då var första tävlingen avklarad för oss äldre igår, resultatet från min egen sida var inte alls suveränt, faktiskt inte ens i närheten.. Men med tanke på

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

AYYN. Några dagar tidigare

AYYN. Några dagar tidigare AYYN Ayyn satt vid frukostbordet med sin familj. Hon tittade ut genom fönstret på vädret utanför, som var disigt. För några dagar sedan hade det hänt en underlig sak. Hon hade tänkt på det ett tag men

Läs mer

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin.

Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Den magiska dörren. Av: Daniela Marjasin. Hej! Hej! Jag heter Lisa och jag är 11 år. Jag går på Valnötsskolan i Malmö. Min bästa kompis heter Vera. Hon är den bästa kompis man kan ha. Hon är så snäll och

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Korsnäs Din skogliga partner

Korsnäs Din skogliga partner Korsnäs Din skogliga partner Aptering för högsta möjliga virkesvärde Korsnäs följer noga upp hur virket blir apterat, dvs om det blir kapat så att skogsägaren får ut högsta virkesvärde enligt prislistorna.

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ

OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ OM KONSTEN ATT FÖRÄDLA TRÄ Det unika med skogsindustrin är att den kombinerar en storskalig och tekniskt avancerad produktion med en fullständigt naturlig och förnyelsebar råvara. Det är därför som skogsindustrin

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder!

Möt världen. Bli utbytesstudent. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! Möt världen. Bli utbytesstudent med AFS. Åk på AFS Skolprogram och välj mellan 50 länder! AFS ger dig möjligheten att lära känna dig själv samtidigt som du får vänner från hela världen. Som utbytesstudent

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm.

Nivåplaceringsprov. 6. a) Han arbetar Stockholm. b) Han arbetar in Stockholm. c) Han arbetar av Stockholm. d) Han arbetar i Stockholm. Nivåplaceringsprov Namn: Provet består av: A Grammatik B Ordförråd C Skrivuppgift A. Grammatik 1. a) Han läser den bok. b) Han läser boken. c) Han läser boket. d) Han läser bok. 2. a) Hon köpte två tröjor.

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna

En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna En svår balansgång Statens fastighetsverk och skogarna 24 Statens fastighetsverk förvaltar cirka en miljon hektar skog i Norrbotten, Västerbotten och Jämtland. Skogen ska brukas så att påverkan på rennäringens

Läs mer

Min APU i Slovenien. Carl Bjärkse V09S 9/6 2010

Min APU i Slovenien. Carl Bjärkse V09S 9/6 2010 Min APU i Slovenien Carl Bjärkse V09S 9/6 2010 Jag heter Carl Bjärkse och går i V09S. Jag går skoglig inriktning på Vretagymnasiet, den 1 Maj 2010 åkte jag och Magnus Pettersson till Slovenien på utlands

Läs mer

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö.

- Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. - Höstterminen 2012 började med ett gemensamt tema på hela förskolan, Djur och natur i vår närmiljö. Vår grupp var ny, med 3-åringar som kom från olika förskolor och med olika erfarenheter. Vi började

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i

Danielle hängde av sig kläderna och satte på lite musik, gick in i badrummet och började fylla upp vatten i Ensamhet Danielle hade precis slutat jobbet och var på väg hemåt för en lugn och stilla fredagskväll för sig själv. Hon hade förberett med lite vin och räkor, hade inhandlat doftljus och köpt några bra

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19

När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 Predikan, Korskyrkan Borås den 15 oktober 2006, av Micael Nilsson När hon trodde att allt var för sent Predikotext: Apg 9:1-19 SARA Den är veckan har jag stämt möte med Sara. Det har inte varit så enkelt

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga.

runt innan vi blev körda till vårt boende. I Kessel blev vi mötta av Emile Hendrix och hans fru Hilda som hälsade och var jättetrevliga. STAL HENDRIX När jag blev uppkallad bland de andra tjejerna för att höra om vi fått utlandspraktik eller inte var jag väldigt förhoppningsfull men samtidigt nervös. Så fort vi klivit in i rummet fick vi

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA

FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA FRASER FÖR FÖRETAGSPRESENTATION PÅ SVENSKA Allmänna fraser Inledning Om kunden är hos dig: Välkomna (hit) till XXY (företagets/avdelningens/enhetens namn). Jag önskar er välkomna hit till XXY. Ni är hjärtligt

Läs mer

Övning 1: Vad är självkänsla?

Övning 1: Vad är självkänsla? Självkänsla Inledning OBS! Hela föreläsningen ska hålla på i 45 minuter. Samla gruppen och sitt gärna i en ring så att alla hör och ser dig som föreläsare. Första gången du träffar gruppen: Föreläsaren

Läs mer

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG

Virkesprislista AA1601. Avverkningsuppdrag SCA SKOG SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västernorrlands och Jämtlands län exkl Strömsunds kommun väster om väg E45 Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

ALI, SARA & ALLEMANSRÅTTAN

ALI, SARA & ALLEMANSRÅTTAN ALI, SARA & ALLEMANSRÅTTAN Allemansrätten är en fantastisk möjlighet för alla i Sverige att röra sig fritt i naturen. Men vi behöver också ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare

Läs mer

Mitt Jobb svenska som andraspråk

Mitt Jobb svenska som andraspråk Sara elektriker AV-nummer 41511tv 2 Programvinjett /Sara är i en lägenhet, hon spikar, borrar och monterar./ SARA elektriker. Jag är utbildad starkströmselektriker. Jag har ju alltid gillat mycket tekniska

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

G O DA N Y T T I G A VAC K R A

G O DA N Y T T I G A VAC K R A GODA NYTTIGA VACKRA Mariannes morötter kan vara gula, lila, röda, vita eller orange. I sortimentet fi nns en mångfald av färger, smaker och egenskaper. Du kan prova en knaprig, smakrik orange, en mild

Läs mer

Smålandstorpet. År 1995 var Veimar och. som rustats från topp till tå

Smålandstorpet. År 1995 var Veimar och. som rustats från topp till tå Smålandstorpet som rustats från topp till tå Att få tillstånd att rusta upp ett torp som ligger i ett naturreservat är inte det lättaste. Men Veimar Samuelsson gick noggrant tillväga och tillslut sa kommunen

Läs mer

NYCKER TILLÅTS STYRA GÅRDEN

NYCKER TILLÅTS STYRA GÅRDEN NYCKER TILLÅTS STYRA GÅRDEN Har kämpat mot myndigheterna i 50 år 78 ANN LITTORIN BOR Rungarns säteri, Knutby FAMILJ Eva, Rickard och Claes med barnbarn SKOGSINNEHAV 300 hektar, varav 120 hektar nyckelbiotop

Läs mer

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland Ibland känns mitt jobb som rena trolleriet. Man kan göra stora förändringar med enkla medel. Hokus pokus -

Läs mer

Tips för en bra redovisning

Tips för en bra redovisning Tips för en bra redovisning Hej på er! Jag heter Antoni och jag får människor att bli bättre på att tala och samtala. Kommunikation alltså. Jag tänkte bjuda på några enkla och effektiva tips på hur du

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

Nu ska vi åka till Sverige

Nu ska vi åka till Sverige Nu ska vi åka till Sverige Hanna Fagerlund Vad händer med ett folk de svenska myndigheterna frenetiskt eftersträvar att försvenska? Det var inte förrän 1957 förbudet för tornedalingar att tala meänkieli

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

En naturlig partner för enkla, trygga skogsaffärer.

En naturlig partner för enkla, trygga skogsaffärer. En naturlig partner för enkla, trygga skogsaffärer. Vi bygger hus och broar av din skog. Värdet stannar i bygden. Det är många som är intresserade av din skog i dag och alla vill vinna förtroendet att

Läs mer

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016

Södra visar vägen. Företagspresentation 2016 Södra visar vägen Företagspresentation 2016 Detta är Södra Omsättning 18,3 Mdr SEK Virkesvolym Anställda 3 600 3 massabruk 9 sågverk 15,1 miljoner m 3 fub 50 000 medlemmar 2015-03-12 2 Geografiska marknader

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

När vi så stiger in på macken så är Håkan i full färd med sina sysslor, de har blivit som ett inrutat mönster efter 25 år.

När vi så stiger in på macken så är Håkan i full färd med sina sysslor, de har blivit som ett inrutat mönster efter 25 år. Artikel av Tuva Klinthäll Publicerad i Smålandsposten den 18 september 2010 Kl 07.00 Klockan har precis slagit sju och det är i mitten av augusti. De allra flesta ligger och sover men inte Håkan Håkansson.

Läs mer

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK

Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Min dag med Ove Karlsson den jagande snickaren som älskar Skellefteå AIK Ove är född 1946 och kommer ursprungligen från Lubboträsk utanför Burträsk. Nu bor han med familj i ett hus i Norsjö. Han är utbildad

Läs mer

- Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm..

- Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm.. Lucia - Vad önskar du dig då? Säger mamma och smeker handen mot min kind. - Ehhmm.. Jag funderar, jag har liksom inte riktigt kommit på vad jag vill ha jag menar, det finns ju så mycket saker nu för tiden.

Läs mer

Friska fläktar i Lungsjön

Friska fläktar i Lungsjön Friska fläktar i Lungsjön Maria och Jürg Hug flyttade från schweiziska Bern till Lungsjön i Ångermanland i somras. Varför? Se själv, säger Jürg, slår ut med armarna och blickar ut över sjön och de solstänkta

Läs mer

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det.

som ger mig en ensam känsla. Fast ibland så känns det som att Strunta i det. Huset är precis så stort och som på bilden pappa visade oss. Det ligger i utkanten av det lilla samhället på en kulle. Vart man än tittar ser man granskog. Mörk och tät som i sagorna. Det är så tyst på

Läs mer

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC16C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 januari 2016 och tills vidare avseende SCA SKOG AB Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 toub

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

TEAM. Manus presentationen

TEAM. Manus presentationen 4 TEAM Manus presentationen Nu är chansen är din! 1 Ni startar upp er verksamhet med 1.000 p. Det ger er först och främst rätt till att kvalificera ert företagande i Nu Skin. Dessutom får ni ett stort

Läs mer

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå

BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL. Skellefteå skriver. 13 Jul. En berättelse från Skellefteå BERÄTTARFESTIVALEN SKELLEFTEÅ 2013 22-28 APRIL Skellefteå skriver # 13 Jul En berättelse från Skellefteå Författaren & Skellefteå berättarförening 2013 Tryck: Skellefteå Tryckeri, april 2013 # 13 Jul Snöflingorna

Läs mer

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012

BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTERRAPPORTEN 2012 BILSEMESTER ÄR FRIHET I år firar Stena Line 50 år och därför är vi extra stolta att kunna presentera vår största kartläggning av svenskt resande med bil hittills: Bilsemesterrapporten

Läs mer

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BL1302. Leveransvirke SCA SKOG. Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista BL1302 Leveransvirke SCA SKOG Från den 1 juli 2013 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28-

Läs mer

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com

PLUS Förvaltning. gör det enkelt att vara skogsägare. www.scaskog.com PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare www.scaskog.com SCAs tjänst PLUS Förvaltning gör det enkelt att vara skogsägare. Utifrån dina mål hjälper SCA till med både planering och skötsel av

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

André 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej, Jag heter Aragon. Jag och min far bor i en liten stuga i en liten stad kallas sed Wood. Här bor det inte många men vi odlar mat så det räcker till alla. Men vi har inte mycket

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd.

med mig lite grejer som jag kunde använda till att bygga en hydda med. Jag hittade löv några stockar och träd. Kapitel 1 Resan Jag har väntat länge på att göra denna resan. Jag heter Hanna och är 23 år. Jag ska åka båt till en Ön Madagaskar. Jag kommer ha med mig en hel besättning. Vi tog med oss väldigt mycket

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Hur ser marknaden för lövvirke ut?

Hur ser marknaden för lövvirke ut? Hur ser marknaden för lövvirke ut? Lotta Woxblom Inst. för skogens produkter SLU i Uppsala Klimatförändring hot eller möjlighet för skoglig mångfald? Skogsstyrelsen - 23-24 oktober 2012 Hur ser marknaden

Läs mer

Sommar, sommar & sol. Aktuellt

Sommar, sommar & sol. Aktuellt Sommar, sommar & sol Värme, sommar och sol! För många av er stundar snart ett sommarlov kan jag tro. Se då till och njut på allra bästa sätt! Är man kanin tror jag just nu att det bästa i livet är dagarna

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Att vara eller inte vara ekobonde

Att vara eller inte vara ekobonde Att vara eller inte vara ekobonde Insikter från projektet: Det svenska lantbrukets omvandling 1990-2040 Camilla Eriksson Fil.dr. i landsbygdsutveckling Sveriges lantbruksuniversitet, SLU Institutionen

Läs mer

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert

Hubert såg en gammal gammal gubbe som satt vid ett av tälten gubben såg halv död ut. - Hallå du, viskar Hubert Ökpojken Mitt i natten så vaknar Hubert han är kall och fryser. Han märker att ingen av familjen är där. Han blir rädd och går upp och kollar ifall någon av dom är utanför. Men ingen är där. - Hallå är

Läs mer

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost

Donny Bergsten. Skifte. vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost Donny Bergsten Skifte vintern anlände i natt den har andats över rosor och spindelnät en tunn hinna av vit rost bäcken syr sitt täcke igelkotten luktar på vinden ute på havet seglar ett skepp mot horisonten

Läs mer

Kompis med kroppen. 3. Matens resa

Kompis med kroppen. 3. Matens resa Kompis med kroppen 3. Matens resa Matens resa nu och då 1. Ta reda på! Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och förpackades den? 3. Vad åt du

Läs mer

mobilisering Nyhet Sv 1202 S 1803 Lv 100 T2 i sitt rätta element SERVICE & RESERVDELAR- SNABBT & SMIDIGT Mindre, flexiblare, lönsammare

mobilisering Nyhet Sv 1202 S 1803 Lv 100 T2 i sitt rätta element SERVICE & RESERVDELAR- SNABBT & SMIDIGT Mindre, flexiblare, lönsammare mobilisering maskin mekano nyhetsbrev nr 1/2014 Nyhet Lv 100 T2 Mindre, flexiblare, lönsammare S 1803 i sitt rätta element Sv 1202 Kapabel men lättflyttad SERVICE & RESERVDELAR- SNABBT & SMIDIGT LEDAREN

Läs mer

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg

Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg Produktion av pellets, briketter och träpulver vid Brikett- Energis fabrik i Norberg BrikettEnergi AB Norberg 2004 BrikettEnergis fabrik i Norberg startades 1983 med enbart framställning av briketter.

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Nell 5A Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Jag vaknade på morgonen. Fåglarna kvittrade och solen lyste. Jag gick ut ur den trasiga fula dörren. Idag var det en vacker dag på gården. Jag satte mig på gräset vid min syster.

Läs mer

Välkommen till Naturstig Miskarp

Välkommen till Naturstig Miskarp Välkommen till Naturstig Miskarp Naturstig Miskarp kom till under Mjölby Golfklubbs arbete med GEOcertifiering. Under arbetet såg man en möjlighet att skapa en lärorik naturstig för allmänheten som en

Läs mer

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av?

Hur visar du andra att du tycker om dom? Vad märker du att andra människor blir glada av? MBT 2013 Undervisning av Ulrika Ernvik Guds dröm om mej! Gud har en dröm! Ps 139:13-18 Gud har en dröm för varenda liten människa även mej. Drömmen handlar mest om vem han vill att jag ska VARA mer än

Läs mer

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL

UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL UPPDRAG: LIVSMEDEL OCH HANDEL Vilka val vi gör när vi handlar är viktigt för vilken påverkan vår konsumtion har på människor och miljö både lokalt och på andra sidan jorden. Giftfri mat? Hur maten produceras

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Min försvunna lillebror

Min försvunna lillebror 3S Ida Norberg Sa1a Min försvunna lillebror Vi hade precis sålt vårt hus och flyttat in i världens finaste hus, det var stort, väldigt stort, det fanns nästan allt där, pool, stor trädgård och stort garage.

Läs mer

Skötselplan Brunn 2:1

Skötselplan Brunn 2:1 Skötselplan Brunn 2:1 M:\Uppdrag\Brunn\Skötselplan Brunn.docx Skogsstyrelsen 2016-02-10 2(5) Skötselplan för Brunn 2:1, Värmdö kommun Denna skötselplan innehåller förslag på åtgärder inom de delar som

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer