Ett besök i Sveriges trädgård

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett besök i Sveriges trädgård"

Transkript

1 Vida NYTT B Sverige Porto Betalt # pe r s o n l i g h e t e r i vi d a vä r l d e n Äppelodling på Kurt-Egons vis. Sid 3 Ett besök i Sveriges trädgård Med distribution i fokus Sid 6 Hemma hos Himmestorparn. Sid 8 A

2 Vi producerar för fullt! Efter några år med stora lager av timmer från stormarna börjar vi återgå till en mer normal situation vad gäller anskaffning och avverkning av råvara. Vi har visserligen stormlager kvar ytterligare en period som kommer att försörja sågverken fortsatt med en mindre del stormtimmer. Under hela denna period har vi också fortsatt att köpa stående skog. Men vårt behov av nyanskaffning ökar successivt och kommer att öka ytterligare när vi helt har avslutat våra stormlager. Eftersom flera aktörer haft stormtimmer som nu börjar ta slut ser vi att konkurrensen om råvaran också har hårdnat under hösten. Det kommer fortsatt att var en hård konkurrens om råvaran trots den låga konsumtionen. Konkurrens stimulerar. Det gör att vi kontinuerligt tvingas reducera våra kostnader. Men det innebär också att vi har höjt våra prislistor kraftigt för att vara konkurrenskraftiga när det gäller inköp av timmer. Vi ska dock komma ihåg att inga träd växer till himlen. Jag tror det kommer att dröja innan vi ser en ökande konsumtion av trävaror. Vi som industri är bara en mellanhand mellan er som skogsägare och en färdigmarknad. Där bara de effektivaste och de med bäst distribution och försäljningsorganisation långsiktigt kommer att överleva. Vi har under de senaste åren gjort stora investeringar i våra anläggningar för att reducera våra kostnader men också rationaliserat vår distribution, utvecklat nya marknader och produkter. Detta för att hela tiden kunna svara upp mot marknadens krav på produktutveckling men också för att kontinuerligt minska belastningen på vår miljö. Därmed har vi tagit ansenliga marknadsandelar på en kraftigt minskande marknad. Följden har blivit att vi har ett positivt resultat för de tre första kvartalen vilket kommer att ytterligare förbättras under sista kvartalet. Vi har ett ungt team där nya yngre medarbetare skolas in i ledande positioner vilket sörjer för en del av den långsiktighet vi eftersträvar. Vi ser långsiktigt på vår verksamhet och vår ambition är att producera för fullt även under nuvarande konjunktur för att vara en långsiktig och stabil partner för dig som skogsägare. Trä och produkter ligger i tiden och har definitivt framtiden för sig. alvesta Santhe Dahl Ansvarig utgivare: Lotta Fonsell Grafisk form: Tryckeri: Papper: VIDA Paper Lessebo Linné naturvit 115 gr Text och foto: Lotta Fonsell om inget annat anges Adress: VIDA AB, Box 100, Alvesta Telefon: , Fax:

3 Äppelodling på Kurt-Egons vis Sid 3

4 Det godaste I ett underbart höstlandskap slingrar sig den smala vägen tätt kantad av orangefärgad lövskog och mossbeklädda stengärdsgårdar. Där vägen tar slut ligger en vacker Smålandsgård från 1700-talet omgärdad av böljande ängsmark och knotiga äppelträd. Vi är i Urshultsbygden vid Åsnens sydligaste del. Här bor Kurt-Egon och hans fru Märta och har gjort så i nästan 60 år. foto Lars-Olof Hallberg Gården i Törnabygd är på ca 50 hektar, varav ca 40 hektar skog. Men både stormen Gudrun och Per tog en stor del av Kurt-Egons skog. Vinden fick fart över sjön och tog rejält av den skog som var mogen att avverkas, nästan 4000 m 3, säger Kurt-Egon, I nuläget är det inte aktuellt att avverka, det fixade stormen så bra, säger han. De många äppelträden syns tydligt från Kurt- Egon och Märtas hus och är ett påtagligt inslag i naturbilden. Dock inte i raka rader som man kanske tänker sig i en yrkesmässig fruktodling utan slumpmässigt utspridda i ett kuperat landskap. Det som kallas ängsodling och är så typisk för trakten. Här runt Åsnen har odlats äpplen sedan medeltiden, säger Kurt-Egon. Inte så konstigt att denna trakt också kallats Sveriges trädgård. Sjön bevarar värmen och klimatet blir milt och då trivs också träden, förklarar han. I början av 1600-talet anlades den första fruktträdgården på Vemboön, tvärs över viken från Törnabygd. De vildväxande aplarna ympades med ädla skott från träd som bar god frukt. En kvist snedskars och kilades in under barken när trädet savade. Kvisten lindades sedan med bast. Därefter penslades den med vax för att saven inte skulle torka. Konsten att ympa spred sig efterhand i trakten och i början av 1800-talet odlade nästan alla bygdens bönder frukt på ängsmark. För att kunna använda marken både till odling och bete ympades träden högt. Detta för att korna både skulle kunna gå under träden men också för att de inte skulle nå och äta av frukten och lövverken. Metoden kallades koympning och används fortfarande av de fruktodlande bönderna. Kurt-Egon lärde sig äppelodlingens konst av sin pappa redan på fyrtiotalet. Det var då de riktiga goda åren för äppelodlarna började. Kurt-Egons far började också odla äpplen på åkrarna som så många av de andra odlarna i området. Fyrahundra träd hade familjen som mest. Grossister i bygden etablerade sig och betalade bra för frukten. Uppåt en krona kilot på den tiden. Det kan man ju jämföra med snickarna som ibland jobbade på gården och som hade 1.25 kr i timmen i lön. Skulle det ha varit idag skulle ett kilo äpple kanske kostat 30 kronor kilot och snickaren skulle haft lite drygt det i lön, reflekterar Kurt-Egon. Äpplena från trakten efterfrågades både från andra delar av Sverige men skeppades också utomlands. De gick med tåg ända upp till Norrland. Det hårda Kungsäpplet var också populärt hos tyskarna. Detta kunde lastas direkt i järnvägsvagnarna utan några skyddande lådor och dessutom lastas med grep. Själva tyckte vi nog inte att äpplena kunde ätas förrän fram i februari, mars. Men smaken är ju som baken, ler Kurt-Egon. Vilket är det godaste äpplet då, frågar jag. Utan tvekan Gravensteiner, säger Kurt-Egon. Det brukar kallas äpplenas Rolls-Royce. Det är den äldsta sorten som fortfarande odlas kommersiellt. Fast den är svårodlad och drabbas lätt av sjukdomar. Så har jag en äppelsort som vi inte vet vad den heter. Jag lämnade in det till bygdens äppelexpert, Håkansson på Äpplets dag häromåret. Det är lite syrligt och har en säregen smak men det är gott, tycker Kurt-Egon. Men inte ens Håkansson kunde säga vad det var för sort. Kurt-Egon berättar vidare. Vintern 1965 minns han väl. Det hade varit några varma dagar och Utan tvekan Gravensteiner, säger kurt-egon. Sid 4 personligheter i vida världen

5 äpplet sedan slog det till och blev flera minusgrader på natten. Frukten frös och sprängde träden. Stora delar av Urshultbygdens äppelträdsbestånd slogs ut. Detta blev en vändning på de goda åren. Importen från Sydeuropa ökade under samma tid och konkurrensen hårdnade. Man fick också börja sortera äpplena själv, vilket grossisterna tidigare hade gjort. Priserna sjönk och många tvingades därmed att sluta odla. Kurt-Egon och hans far började successivt minska ned sina odlingar och idag finns bara ett hundratal träd kvar. Sedan 1994 finns möjlighet för odlarna att få bidrag för äppelodling på ängsmark. Men då får man inte gödsla, säger Kurt-Egon och därför blir skördare inte så bra längre heller. Den enda skötsel som återstår nu är beskärningen. Att beskära är dock en konst. För lite gallring, och äpplena blir små. För mycket, och de blir större, men få. Yrkesodlarna beskär mycket hårdare än vad jag gör. De vill ju kunna gå på marken och plocka äpplena och då får träden inte vara för höga. Själv använder Kurt-Egon stege och plockandet tar därför sin lilla tid. Skörden förra året blev nog närmare 2 ton. På frågan vad de gör med skörden ler Kurt-Egon. Ja, lite blir till mos men det mesta bär vi ut till älgarna. l Sid 5

6 kristina r Sid 6

7 med rätt att distribuera Det är en uppsjö av siffror och tabeller. Ett tränat öga vandrar över skärmen. Stannar till, höjer ett ögonbryn, bläddra till nästa skärmbild, till nästa, och sedan nästa. För en oinvigd är det ett myller av uppgifter i form av siffror, tabeller och förkortningar, alla med sin specifika innebörd. Det brukar ta tre till fyra veckor för de nya innan de lär sig hur man skall hitta i systemet och veta vad man skall leta efter, säger Kristina. A Kristina, som heter Kühner i efternamn, är något av en trotjänare på VIDA. Hon anställdes redan 1986 som 21-åring på dåvarande Alvesta Träförädling och var i princip ensam om att sköta all administration på företaget. Då handlade jobbet mycket om att kunna ta i allt, att vara noga, vara duktiga på att spara pengar och fixa saker med snabba ryck. Mycket av det har vi med oss idag även fast vi nu är mycket större. Vi ser i första hand till att saker blir gjorda istället för att tänka så mycket på vems ansvar det är. Idag ser mitt jobb ganska annorlunda ut. Jag arbetar med fokus på Storbritannien och arbetar renodlat med leveransförsörjning mot våra stora avtalskunder och mot vårt försäljningsbolag där. Avdelningen kundservice består idag av ytterligare fem personer förutom våra säljare. Var och en med sitt ansvarsområde mot en eller flera marknader. Även om vi är flera personer försöker vi jobba så lika som möjligt för att kunna rycka in för varandra när det behövs, säger Kristina. Den brittiska marknaden har vuxit och ca 35% av VIDAs försäljning går dit. VIDA var först med att bygga distributionslager hos kunden och idag finns flera stycken distributionslager med egen personal och konsignationslager för våra avtalskunders räkning. En produkt ur det 180 artiklar stora sortimentet skall kunna levereras inom 48 timmar. Våra system är helt integrerade och vi läser själva av dag för dag vad som plockas ur lagret. En till två båtar per vecka lämnar Varberg och Halmstad hamn med destination Storbritannien. Med direktkontakt med kunderna och vårt engelska försäljningsbolag får Kristina en klar bild över sortimentsbehov och svängningar i efterfrågan. Jag pratar eller mailar med våra kunder varje dag och håller mig uppdaterad. Jag kan därför ha en ganska god framförhållning, säger Kristina. Med en efterfrågespecifikation går Kristina ut till de olika sågverken och frågar vilka som klarar av att tillverka mot specifikationen till en viss VIDA koncernen sågar m 3 årligen på 7 sågverk. Detta motsvarar fulla bilar med släp om året, eller 12 fulla bilar med släp per timme 365 dagar om året. Produktionen består i huvudsak av konstruktionsvirke. 80% av produktionen exporteras till Europa, USA och Asien. All försäljning av trävaror sker via försäljningsbolaget VIDA Wood. Fakta vecka. Sågverken är ju specialiserade mot visst sortiment och alla dimensioner passar inte alla sågverk. För att kunna svara upp mot kundens efterfrågan men samtidigt optimera produktionen krävs noggrann planering där Kristina blir en viktig spindel i nätet. Ibland är det flera sågverk som vill leverera mot samma spec och då får jag försöka fördela rättvist mellan verken. Vad som är rättvist kan vi ha delade meningar om men jag tycker jag har rätt bra koll, ler Kristina. Om det behövs styr vi även om produktionen för att snabbt kunna svara mot kundens önskemål, säger hon. Transporten från sågverk går sedan antingen med tåg eller bil till hamnarna i Varberg och Halmstad och sedan vidare med båt. Båtar skall fyllas optimalt och gå vid bestämda tider och då gäller det att rätt virkespaket finns på plats vid rätt tidpunkt. Lastordern som Kristina skickar till sågverket blir lite av ett heligt dokument som sågverken sedan tar ansvar för att uppfylla. Och det gör de, säger Kristina. De vill ju inte ha en arg Kristina på tråden, säger hon och ler. Men det händer ju också att en båt blir försenad pga av storm eller annat och då får man ju ibland börja lite från början. Men lågkonjunkturen har inte Kristina sett så mycket av. Jag vet ju att byggnationen minskat kraftig både i England och på Irland. Vi pratar mycket om det internt men jag har faktiskt inte märkt av någon nedgång. Det beror nog på att andra aktörer försvunnit från marknaden och att vi tagit marknadsandelar, funderar Kristina. Vi får hoppas det håller i sig tills det vänder igen. l Sid 7 personligheter i vida världen

8 Himmestorpa Vem som satt Ingatorp på kartan? Ja, antingen är det Emil i Lönnerbergas släktingar som bekant bodde i Ingatorp, eller så är det Lennart Nilsson, som också går under namnet Himmestorparn? Efter en förmiddag vid Lennarts köksbord, där han med stor entusiasm oavbrutet berättat om alla de projekt han bedriver och som han är upphovsmannen till, så vet jag svaret. Projekten, betonar Lennart, är inte hans egen förtjänst. Nyckelordet heter tillsammans. Tillsammans kan vi flytta berg, säger han. Gör vi saker tillsammans har vi roligt. Och livet måste vara roligt. Jag har inte tid att gå runt och vara arg eller sur. Det får redas ut på en gång och sen går vi vidare. Tillsammans verkar komma igen i allt Lennart gör. Skogen sköter jag tillsammans med Niclas, inköpare på VIDA. Han vill vara med från början och följa mina åtgärder på lång sikt. Relationen är det allra viktigaste. Jag ringer till Niclas och frågar om allt möjligt. Vi pratar och planerar en massa saker. Det är kul. Lennart har varit mjölkbonde i 30 år på gården som han tog över efter sin far i 20-års åldern. Han är den 9:e generationen i släkten som härstammar ända från 1650-talet. Innan jag hinner ställa frågan; hur så få generationer på så många år hinner Lennart förklara. Min far hann bli 47 år innan han fick barn. Samma med min farfar. Han är född 1862 och fick barn när han var 50 år. De hade väl inte riktigt tid med familj före det, skrattar Lennart. Nu hoppas jag på att min dotter Evelina blir den 10:e generationen som tar över gården, med djur eller inte, det får framtiden utvisa. Nu är mjölkkorna i alla fall sålda och i ladugården finns ett 30-tal amkor med kalvar. Lennart berättar vidare. Han har renoverat ett hus från 1600-talet ett par kilometer bort. Min fars kusin är 89 år och hon ville att jag skulle ta över släktgården när hon själv inte orkade. Vi kör dit. På vägen hinner vi titta på några andra pågående projekt; först i garaget; ett bord och bänkar i lärk som skall placeras i jordkällaren som Lennart gjort om till vinkällare i 1600-tals huset vi ska besöka. En samling av 20 veterantraktorer av modell Volvo finns också i garaget, en av Lennarts fritidsintressen. På vägen passerar vi en nyanlagd damm där fiskar snart skall placeras ut, en bro i dammen byggdes samtidigt. Nere i byn pekar Lennart mot församlingshemmet. Bygget av klockstapeln till Ingatorps kyrka skall byggas klart innan 100-årsdagen då kyrkan brann Vi kör förbi kyrkomuséet, lantbruksmuseét och maskinmuseét, som Lennart också varit med om att bygga upp och samla material till. I bilen pratar vi vidare om vad som får människor att engagera sig och varför han själv lägger så stort engagemang i olika projekt. Det allra viktigaste för mig, och det som driver mig framåt är att arbetstillfällen bevaras i bygden och därför är det mycket viktigt att ett företag som VIDA finns. Det är heller inga problem att få folk att ställa upp, säger han självklart. Man måste bara vara beredd att jobba själv också. Vi är många här i byn som ställer upp när vi skall göra något. På Elmiamässan var vi tex 75 personer som åkte 12 mil enkel väg. Kan tilläggas att Ingatorp har 500 invånare. Vi stekte kolbullar i 4 dagar och drog ihop kr. Vi har inte begärt en krona i bidrag till våra museér, säger han. På vägen svänger vi också upp på Valbackens skidanläggning. Detta är kanske det enda projekt som Lennart inte är engagerad i. Tänker att ungdomarna gör detta bättre än jag, säger han. Utsikten är fantastisk över den fina kyrkan med svart och vitt torn. Från höjden ser man också VIDAs sågverk i Hjältevad. När vi kommer fram till den lilla byn strax utanför Ingatorp är det som att komma tillbaka till början av 1800-talet. Vackra små bodar och husen från och 1800-talet. Gaveln på det lilla huset som vätter mot vägen har fått stående panel i faluröd färg, men framsidan som inte är lika synlig från vägen har endast den timrade väggen som fasad. Invändigt är huset helt orört sedan 50-talet bortsett från en del 1700-tals möbler som Lennart tagit från sitt föräldrar hem och ställt dit. Här får jag inreda som jag vill, flinar han. Hemma är det min fru som bestämmer. På väggen hänger en glasspillra från en spegel instucken bakom några elkablar som hänger utmed väggen. En sliten kam sitter inkilad bakom spegeln. Det är som en tagning ur tv-serien Raskens. Huset har varsamt renoverats. Inget får förstöras med moderna material. Men mycket återstår. Fönstrena skall slipas, kittas och målas om. Ny vadd skall läggas emellan glasrutorna. Gode tid, tänker jag, vilket jobb. Men inget av detta verkar påverka Lennart. Man kan inte bara låta sådana här miljöer försvinna. Det måste bevaras till eftervärden. Familjen Nilssons egna vindruvor. Sid 8 personligheter i vida världen

9 rn Lennarts renoveringsobjekt, huset från 1600-talet. Ur mobilen ljuder Kärleken kommer genom fönstret, knackar på min dörr, det kryper runt i kroppen som det aldrig gjort förr på hög volym. Någon granne som vill komma förbi och få hjälp med något. Men idag har Lennart intervju och det får vi ta i morgon istället. Det ringer hela tiden. Man kan ju tro att man har ett vanligt jobb, ler han. Det är därför jag måste åka bort ibland. Från Kreta kom Lennart dagen innan. Jag ringde antagligen och störde honom vid poolen när jag bokade intervjun. Men absolut ingen fara, säger Lennart glatt. Vi bokade alltså in intervjun dagen direkt efter hemkomst. Ja, och så var det ju kyrkovalet, suckar Lennart. Jag stod ju ganska långt ner på listan. Men så blev jag 1:a i Ingatorp och Bellö pastorat. Det får man ju vara ödmjukt tacksam för. Men det blir ju en del till att ordna med och en del frågor att driva. Vad är nyckeln till all denna energi kan man undra. Jag får min energi av andra, säger Lennart ödmjukt. Jag skulle inte jobba på som jag gör om jag inte fick något tillbaka. När vi alla är med då är det kul och då kan jag jobba hur mycket som helst, säger han innan vi skiljs åt. Det är inga problem att få folk att ställa upp. Man måste bara vara beredd att jobba själv också. I bilen på väg hem äter jag underbara mörkblå vindruvor. Naturligtvis framodlade av Lennart Himmestorparn själv och hans familj med hustru Monica och dottern Evelina i deras egenhändigt byggda växthus på baksidan av huset. l Sid 9

10 " Virkesaffären ste Att äga och sköta om sin skog är något som många skogsägare ser som ett privilegium. Möjligheten att ströva runt i sin egen skog eller att kunna lägga en dag i skogen på att t ex röja eller gallra, kan också vara ett bra tillfälle till avkoppling. Men kanske bor du inte på din fastighet och har ingen möjlighet att planera och sköta de skogliga frågorna själv. Genom olika val kan du påverka lönsamheten på ditt skogsbruk men också på hur aktiv du själv vill vara. Oavsett hur du väljer tycker vi att det skall vara enkelt att äga, sköta och sälja skog. Här beskriver vi hur en virkesaffär går till steg för steg och vilka krav du kan ställa på oss som inköpare på VIDA Inventering En virkesaffär inleds i stort sett alltid med att man gör en inventering på den aktuella fastigheten. Inköpare går tillsammans med skogsägaren runt på fastigheten och diskuterar vad som behöver göras, alternativt tittar man på ett område som skogsägaren redan bestämt sig för att avverka. Detta bildar ett åtgärdsunderlag för att skriva kontrakt. Om skogsägare inte själv kan gå med i skogen, gör inköparen en inventering på egen hand och upprättar ett åtgärdsförslag som används som diskussionsunderlag för en affär. Inköparen kan också komma med råd och rekommendationer. Om det redan finns en upprättad skogsbruksplan för fastigheten brukar de åtgärder som finns planerade enligt den vara till värdefull hjälp. Om skogsbruksplan saknas informerar inköparen om fördelarna med att upprätta en sådan. Kontraktskrivning Utifrån den gjorda inventeringen inleds sedan ett affärssamtal som förhoppningsvis leder till att ett kontrakt upprättas. Inköparen kommer överens med skogsägaren om vilka åtgärder som skall genomföras var och på vilket sätt. Vidare avtalas priser, betalningsplan, avverkningstid, PEFC certifiering och annat som har betydelse för affären. Kontraktsförutsättningar för ett ev. GROTuttag kan också diskuteras. Vid detta tillfälle kan även andra åtgärder avtalas utifrån VIDAs fullservice erbjudande, men i denna beskrivning avgränsar vi oss till själva virkesaffären. 3 Registrering av kontrakt Nu är det dags för inköparen att göra en del skrivbordsarbete. Förutsättningarna för kontraktet registreras inklusive den betalningsplan som är överenskommen. Dessa uppgifter landar i VIDAs databas. En arbetsbeskrivning till inblandade entreprenörer upprättas samt en virkesorder till transportören. Om åtgärden avser en slutavverkning skickar inköparen även in en hyggesanmälan till skogsstyrelsen. Inköparen gör också en kontroll med hänsyn till kulturskyddade områden,minnesmärken och nyckelbiotoper. Planering i fält Innan åtgärderna utförs gör inköparen ofta ett andra besök på fastigheten men denna planering i fält kan även genomföras redan vid första besöket. Inköparen planerar då åtgärderna genom att markera rågångar, upplagsplats för avverkat virke, dra upp basvägar till avverkningstrakten, märka upp aktuell avverkning. Vid behov görs detta tillsammans med entreprenören. Inköparen får nu också en möjlighet att fånga upp ytterligare information om fastigheten som behöver tas hänsyn till och kan därmed också justera arbetsbeskrivningen vid behov. 5 Planering av avverkning Nu kan avverkningen börja planeras i detalj. Tidpunkten för avverkningen bestäms och skogsägaren informeras om denna. Inköparen passar då också på att stämma av eventuella frågetecken med skogsägaren. Samtidigt skickas den kompletterade arbetsbeskrivningen med apteringsinstruktion till entreprenören. Apteringsinstruktionen innehåller detaljer om hur stammen skall sönderdelas till timmer, kubb och massaved. Om behov finns går även inköparen igenom förutsättningarna för avverkningen på plats med entreprenören. Sid 10 personligheter i vida världen

11 Torra fakta: Naturligt packad energi g för steg och rätt snäll mot din plånbok. Naturligt packad energi Torra fakta: Naturligt packad energi Torra fakta: Naturligt packad energi Snustorr pellets. Bra för din brännare. Skonsam för miljön Snustorr pellets. Bra för din brännare. Skonsam för miljön och rätt snäll mot din plånbok. Torra fakta: Naturligt packad energi Torra fakta: Naturligt packad energi Snustorr pellets. Bra för din brännare. Skonsam för miljön och rätt snäll mot din plånbok. Lokalproducerad pellets. Snustorr pellets. Bra för din Vi levererar din pellets snabbt, testa oss! brännare. Skonsam för miljön och rätt snäll mot din plånbok. Snustorr pellets. Bra för din brännare. Skonsam för miljön och rätt snäll mot din plånbok. Snustorr pellets. Bra för din brännare. Skonsam för miljön och rätt snäll mot din plånbok. 6 Avverkning Dags att avverka skogen efter givna förutsättningar. Våra entreprenörer är erfarna och välutbildade och tar ansvar för avverkningen och transporten av timret fram till bilväg med inköparens instruktioner som grund. Entreprenören har oftast daglig kontakt med inköparen och rapporterar också dagens avverkade volym med datorns hjälp. När denna avrapportering sker går en signal automatiskt till lastbilschauffören när första lasset är klart för transport. 8 På Mätstationen När timret anländer till sågverket skall det mätas in. Mätningen utförs av en av VIDA oberoende part, VMF; virkesmätningsföreningen. Timret mäts på de flesta ställen i m 3 fub eller m 3 to beroende på mottagningsplats. Mätningsresultatet skickas till SDCs databas. SDC är skogsnäringens IT-företag som upprättar mätbesked och gör en prisberäkning. Denna skickas sedan till inköparen. VIDA Energi AB Sågverksvägen, Hok Tel: Fax: Transporter Transportören transporterar respektive sortiment till något av våra sågverk eller till avsedd mottagare av massaved utifrån den transportorder som datasystemet har genererat. 9 Avräkning När allt virke är inmätt på aktuellt uppdrag stäms entreprenörens slutredovisning av mot SDCs uppgifter. Inköparen stämmer också av så att alla sortiment är bortkörda från avverkningsplatsen. Inköparen sammanställer sedan en avräkning mot skogsägaren och går igenom denna antingen per telefon eller vid ett besök hos skogsägaren. Betalning sker därefter enligt den betalningsplan som är upprättad. VIDA STALLSTRÖ Wisswood Stallströ i ny förpackning. Om du missat det så har vi bytt namn! Samma dammfria kutterspån helt fritt från kemiska rester och impregnerat virke uppskattat av hästägare över hela landet. Används med fördel även inom annan djurhållning. Beställ direkt på Mer info hittar du på VIDA Stallströ och VIDA Pellets är varumärken inom VIDA Energi som ingår i sågverkskoncernen VIDA. Mer information: På din sida! Sid 11

12 Nytt containergolv ger VIDA stororder Vida Packaging har fått en order på ett nyutvecklat containergolv. Ordern är värd tio miljoner kronor och är början på ett samarbete mellan Maersk Container Industries och VIDA Packaging. Sedan 5 år har MAERSK Container Industries utvecklat ett nytt miljövänligt containergolv tillsammans med VIDA Packaging i Vetlanda (tidigare VIDA Woodcomp AB). Beställningen omfattar golv som ska exporteras till Kina där Maersk för närvarande tillverkar cirka containrar årligen. Tanken med de nya golven har varit att få fram ett miljövänligt alternativ till traditionella containergolv som oftast görs av plywood i ädelträ. Golven består av en blandning av träfibrer och sorterad avfallsplast. Materialen blandas och profileras till golv i en kontinuerlig extruderingsprocess. Maersk ska VIDA etablerar Med nästan 20 år som trader på den Holländska marknaden blir det Alma Smit som tar hand om uppbyggnaden av försäljningskontoret i Holland. Alma har en lång erfarenhet i branschen och var redan som 25 åring försäljningschef på Noord Europese, ett dotterbolag till Holmen. Det var slumpen som förde mig till träbranschen, säger Alma. På mitt första jobb som innesäljare trivdes jag och gjorde tydligen också bra ifrån mig, sedan har jag bivit kvar, säger Alma. Alma kommer närmast från JNP Timber Import och har sedan ca 10 år tillbaka samarbetat med VIDA i sin tidigare roll. fr o m 2010 ersätta samtliga plywoodgolv med detta nya miljövänliga alternativ. Maersk kommer att visa golven vid FN:s miljövårdskonferens i Köpenhamn i december. försäljningskontor i Holland Försäljningskontoret kommer att vara placerat i Bussum utanför Amsterdam och kommer att arbeta mot den Holländska och Belgiska marknaden. Trots den rådande lågkonjunkturen på de båda marknaderna har försäljningen inte sjunkit nämnvärt. Satsningen innebär dessutom att VIDA står förberedda när konjunkturen vänder. Det är strategiskt viktigt att då ha upprättade och fungerande försäljnings- och distributionskanaler menar VIDAs försäljningschef Måns Johansson. VIDA har sedan tidigare ett stort antal kunder på framförallt den Holländska marknaden men satsar nu även på den Belgiska, säger en optimistisk Alma. Under sista veckan i oktober besökte Alma VIDAs sju sågverk för att bekanta sig ytterligare med VIDAs sortiment och för att kunna introducera nya produkter på de båda marknaderna. Öppet hus i hjältevad Inte mindre än 1300 personer infann sig på Öppet hus på sågverket i Hjältevad. Många passade på att ansluta till de guidade visningarna av det nyinvesterade sågverket som avlöpte var tionde minut. Sundins skogsplantor, Bellö Skogstransporter och Terrängservice med ett 30-tal fyrhjulingar var några av de övriga aktörerna som visade upp sig. VIDAs inköpare fanns också på plats för att berätta allt om vad skogliga tjänster innebär samt prishöjningen på 100 kr m 3 to som VIDA nyligen gjort. Hembygdsföreningens nygräddade kolbullar blev populära i det något kyliga men soliga vädret. VIDA Bruzas sågverk i Hjältevad har de senaste fem åren fördubblat sin produktion, och under en två-års period har investeringar gjorts på närmare 130 miljoner kronor vid anläggningen. Familjen Sköldunger/Bergstrand på öppet hus. Nyanställda Jan Fjeldså har anställts som VD på VIDA- Paper. Han kommer närmast från Stena Stål i Nybro där han varit platschef i 8 år. Med högskoleingenjörsutbildning i botten har Jan tidigare arbetat som pappersbrukschef på Peterson-Scanproof i Säffle och i Norge. Jan är 43 år och bor med fru och tre barn i Kalmar. Jan tillträdde tjänsten den 20/10. Göte Carlsson arbetar sedan 17 augusti åt VIDA Skog med inköp, med verksamhetsområde Unnaryd och Ljungby. Göte är utbildad skogstekniker. Han bor på fastigheten Järanäs, Unnaryd och har arbetat i många år med allt som rör skog. Särskilt intresse är långsiktig skogsvård. Mikael Strandroth är nyanställd på VIDA Skog. Han har under de senaste åren arbetat som säljare, transportledare och produktionsansvarig inom byggindustrin. har också varit arbetsledare på Skogsvårdssstyrelsen och arbetat som Skogsvårdskonsulent. Mikael jagar gärna både älg och småvilt med familjens finska stövare. VIDA AB är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 1100 anställda i södra Sverige. VIDA köper drygt 2,2 miljoner m 3 fub timmer varje år för förädling vid 7 sågverk. VIDA omsätter ca 4.0 miljarder SEK och producerar ca 1.2 miljoner m 3 s, varav 85% exporteras till fem världsdelar. I koncernen ingår även VIDA Paper AB med en produktion på ton finpapper och ton massa, VIDA Packaging AB som är Nordens största tillverkare av träemballage, VIDA Energi AB som leder koncernens satsning på bioenergimarknaden och VIDA Pellets AB med en pelletsproduktion på ton pellets per år. VIDA AB, Box 100, Alvesta Tel , Fax

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare

Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Ny teknik som ger dig snabbare betalt. Virkesmätning med skördare Vid affärsformen virkesmätning med skördare mäts och registreras stammens m 3 fub-volym i skördarens dator redan vid avverkningen ute i

Läs mer

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com

PLUS Avverkning. enkelt och tryggt. SCA SKOG www.scaskog.com PLUS Avverkning enkelt och tryggt SCA SKOG www.scaskog.com Att sälja virke är ofta en stor affär. SCAs målsättning är att det ändå ska kännas både enkelt och tryggt. Därför har vi infört PLUS Avverkning

Läs mer

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com

En trygg affär. från kontrakt till årsbesked. SCA SKOG www.scaskog.com. SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär från kontrakt till årsbesked 2012 SCA SKOG www.scaskog.com SCA SKOG www.scaskog.com En trygg affär Att välja SCA för din virkesaffär ska vara både enkelt och tryggt. Vi gör vårt allra bästa

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Efterfrågan på trävaror ökar och priserna

Läs mer

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne

LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne LINDHOVS KUNGSGÅRD Rapport över renovering av byggnadsminne Britt-Marie Lennartsson RENOVERING AV FASAD Lindhovs kungsgård, Lindhov 1:1,Lindberga socken, Varbergs kommun 2014:22 OMSLAGSBILD K 2014-72 FOTO

Läs mer

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten

Virkesprislista BB1501. Avverkningsuppdrag SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten Virkesprislista Avverkningsuppdrag Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Västerbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub Toppdiam 12-13- 14-16- 18-20- 22-24- 26-28- 30-32- 34- Klass

Läs mer

Lektion nr 3 Matens resa

Lektion nr 3 Matens resa Lektion nr 3 Matens resa Copyright ICA AB 2011. Matens resa nu och då 1. Ta reda på: Hur kom mjölken hem till köksbordet för 100 år sedan? Var producerades den, hur transporterades och hur förpackades

Läs mer

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG

Virkesprislista CC15C1. Avverkningsuppdrag inland SCA SKOG Virkesprislista Avverkningsuppdrag inland Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Jokkmokk, Kiruna och Pajala SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m

Läs mer

Hasse Andersson - Avtryck i naturen

Hasse Andersson - Avtryck i naturen Hasse Andersson - Avtryck i naturen En i gänget Efter nio timmar i bil anländer jag till Kongsvold fjällstation i Norge. Klockan är halv fyra och solen står fortfarande högt på himlen. Det är september

Läs mer

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna.

Vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Frågeställning: Ämne: Historia, vikingarna. Jag vill fördjupa mig i vikingatiden. Vad de åt, hur de levde, o.s.v. Jag tänkte dessutom jämföra med hur vi lever idag. Detta ska jag ta reda på: Vad var städerna

Läs mer

Ny virkesmätningslag (VML)

Ny virkesmätningslag (VML) Ny virkesmätningslag (VML) Övergripande information 1 Struktur för mätning och redovisning Regering/riksdag Lag och förordningar Skogsstyrelsen Föreskrifter för virkesmätning samt lagtillsyn Utförande

Läs mer

Skogsägande på nya sätt

Skogsägande på nya sätt Skogsägande på nya sätt Sätt guldkant på arbete och ledighet I din egen skog har du plats för såväl fritidsintressen som ett stabilt sparande åt kommande generationer. Nu har du som privatperson chans

Läs mer

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog.

En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. En personlig relation som hjälper dig att tjäna mer på din skog. Låt oss göra något fantastiskt med din skog. Det är många som är intresserade av din skog i dag. Lika många idéer har gått från tanke till

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s

till modern funkis Nathalie Carlsson Ejgil Lihn Vå r t N ya H u s Vå r t N ya H u s Från kontor till modern funkis Luise Ljungby och Rasmus Kjær hade bott mitt emot det gamla kontoret som tillhörde Århus universitet i ett år när det blev till salu. Trots att de bara hade bott i sitt dåvarande

Läs mer

Biobränslen från skogen

Biobränslen från skogen Biobränslen från skogen Biobränsle gör din skog ännu mer värdefull Efterfrågan på biobränsle från skogen, skogsbränsle, ökar kraftigt tack vare det intensiva, globala klimatarbetet. För dig som skogsägare

Läs mer

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten

Virkesprislista CL1501. Leveransvirke kust SCA SKOG. Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten Virkesprislista Leveransvirke kust Från den 1 maj 2015 och tills vidare avseende SCA SKOG AB, Norrbotten SCA SKOG Sågtimmer Tall Kr/m 3 to ub, vid fullgoda vägar Toppdiam (cm) 12-13- 14-16- 18-20- 22-24-

Läs mer

livsstil 48 hästfocus #4 2014 www.hastfocus.se Där tiden står still

livsstil 48 hästfocus #4 2014 www.hastfocus.se Där tiden står still 48 hästfocus #4 2014 Med gripande och vackra bilder vill fotografen Lars-Olof Hallberg föra vidare ett kultur-arv som håller på att dö ut. Sedan slutet på 80-talet har han besökt ett 30-tal gårdar som

Läs mer

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo!

En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! En kort historia om en Norgeresa som blev Bingo! Det började för många år sedan när jag och min fd fru, mina föräldrar och min farmor åkte till Oppdal i Norge. Vi skulle besöka farmors syster mm. Farmor

Läs mer

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2

ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 ROSTOCK-ROSTOCKAHOLME Klass 1-2 Lyckebyån som resurs: Arkeologiska lämningar, husgrunder, efter en borganläggning från 1200-talet, exempel på ett tidigt utnyttjande av det strategiska läget. Slåttermader

Läs mer

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius SDCs Biobränslekonferens Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Stora Enso koncernen, Wood Supply Sweden Råvaruförsörjning, Logistik, Virkesbyten Stora Enso Bioenergi Bioenergi och Virkesmätningslagen Sammanfattning

Läs mer

Rundvirkespriser 2014 JO0303

Rundvirkespriser 2014 JO0303 Enheten för Policy och Analys 2015-08-20 1(8) Rundvirkespriser 2014 JO0303 I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas

Läs mer

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet

Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Effektiv varuförsörjning stöder kunderbjudandet Viktiga årtal i Julas historia 1979 Jula industri startas på gården Jultorp. 1984 Jula Postorder startas. 1985 Jula Postorder flyttar till Skara. 1992 butik

Läs mer

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson

Insekternas värld Jorden i fara, del 1. KG Johansson Insekternas värld Jorden i fara, del 1 KG Johansson SMAKPROV Publicerad av Molnfritt Förlag Copyright 2014 Molnfritt Förlag Den fulla boken har ISBN 978-91-87317-31-6 Boken kan laddas ned från nätbutiker

Läs mer

Unga röster om ek om e o

Unga röster om ek om e o Unga röster om eko Unga röster om eko Här i Sverige jobbar få människor som bönder. Men i många fattiga länder på södra halvklotet ser det annorlunda ut. Här bor de flesta på landet och arbetar inom lantbruket.

Läs mer

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem

Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Intervju: Björns pappa har alkoholproblem Björns föräldrar separerade när han var ett år. Efter det bodde han mest med sin mamma, men varannan helg hos sin pappa, med pappans fru och sin låtsassyster.

Läs mer

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal

Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Ett lyft för ditt skogsägande. Förvaltningsavtal Förvaltningsavtal både tryggt, enkelt och utvecklande En överenskommelse som säkerställer att din skog sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och miljömässigt.

Läs mer

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista

Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Nominering - Årets Landsbygdsföretagare Med checklista Härmed nomineras följande förslag till Årets Landsbygdsföretagare. Namn på nominerad företagare eller grupp av företagare: Cecilia Blomkvist, Lassegårdens

Läs mer

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars.

Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Helges resa till Holland i mars 2010 Onsdag den 24 mars. Nu är jag på väg till Holland. Här står flygplanet som jag ska åka med till Schiphol i Amsterdam. Jag tycker att planet ser väldigt säkert ut. Sådär

Läs mer

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER

FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER På vilket sätt tror du att nyckelpigan kan hjälpa ekobonden? FRÄSCHA FrUKtER & GRÖNSAKER PÅ RIKTIGt Nyckelpigor, parningsdofter och annat smart När äpplen eller annan frukt odlas kan det komma insekter

Läs mer

Ett enklare skogsägande

Ett enklare skogsägande Ett enklare skogsägande Tänk om du hade en egen skogvaktare......med full koll på när åtgärder ska göras i din skog. Någon som ser till att det blir gjort, och stämmer av med dig, så ofta du vill, så att

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Klimat, vad är det egentligen?

Klimat, vad är det egentligen? Klimat, vad är det egentligen? Kan man se klimatet, beröra, höra eller smaka på det? Nej, inte på riktigt. Men klimatet påverkar oss. Vi känner temperaturen, när det regnar, snöar och blåser. Men vad skiljer

Läs mer

Latte i lådan Mette Vedsø

Latte i lådan Mette Vedsø Lärarmaterial SIDAN 1 Boken handlar om: Kamal vill gärna ha ett eget marsvin, men hans mamma tycker inte att man ska ha djur i bur. Nu ska Kamal ta hand om Klaras marsvin, Lotto. Han är jätteglad för det.

Läs mer

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS

KÄLLUNDAGRISENS LIV MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS GRISFAMILJEN FLYTTAR UT GRISARNA SOM SKA BLI MAT RULLANDE GRISHUS I den här utställningen får du lära dig om hur grisarna har det här på Källunda. Följ tavlorna runt för att få veta hur grisarnas liv ser ut. MAMMA GRIS PÅ SEMESTER SMÅGRISARNA FÖDS MAMMA & PAPPA GRIS

Läs mer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer

Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer 2009-04-16 Sid: 1 (7) Sagan om Kalle Kanin en Metafor för entreprenörer Det var en gång en kanin som hette Kalle. Han bodde på en grön äng vid en skog, tillsammans med en massa andra kaniner. Kalle hade

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015

JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS RESURSER Geografiska hösten 2015 JORDENS SKOGAR Nästan en tredjedel av hela jordens landyta är täckt av skog. Jordens skogsområden kan delas in i tre olika grupper: Regnskogar Skogar som är gröna

Läs mer

tema familjen och företaget

tema familjen och företaget 32 EMMISLÖV. Även Lantbrukarfamiljer spricker. För Johan Lindgren, mjölkbonde på Nymölla gård i norra Skåne, blev det ett hårt slag när hans före detta sambo tog deras son med sig och flyttade till Norrland.

Läs mer

Vaddå ekologisk mat?

Vaddå ekologisk mat? Vaddå ekologisk mat? Klöver i hyllorna! Vår egen miljösignal, treklövern, är inte en officiell miljömärkning, utan en vägvisare i butiken som gör det lättare för dig att hitta de miljömärkta varorna.

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se

2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se 2012 Trollhättan Energi AB Förrådsgatan 2 Box 933 461 29 Trollhättan Tel 020-89 90 00 www.trollhattanenergi.se Trollhättans Stad Tekniska Förvaltningen Renhållningen Tingvallavägen 36 461 32 Trollhättan

Läs mer

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR

Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR Svenska 1-2-3-4 GRAMMATIK ÖVNINGAR OCH SVAR This is a document containing all the grammar exercises and answers from the website www.svenska.digital ADJEKTIV ÖVNINGAR: Alla mina (fin) saker Jag har många

Läs mer

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se

Bokashi. Kökskompostering med Bokashi. bokashi.se Bokashi Kökskompostering med Bokashi bokashi.se Gör jord av ditt matavfall Matjord istället för sopor Jord är något vi tar för givet, något som bara finns. Men egentligen har vi inte så mycket odlingsjord

Läs mer

-Här är hennes cell,sa sköterskan. -Tackar.Vi kan prata med henne enskilt,sa Bert. -Föralldel.

-Här är hennes cell,sa sköterskan. -Tackar.Vi kan prata med henne enskilt,sa Bert. -Föralldel. Det är kyligt och mörkt i Nora under vinterhalvåret.det är därför en väldigt lugn och stilla plats.det var iallafall vad nyinflyttade Agnes åkerman trodde... (Tidigare den dagen) -Så vad tycks? sjöutsikt,stor

Läs mer

Pilsbo - Sigtuna. Radhusen har ett säreget uttryck som både smälter in och blir individuellt.

Pilsbo - Sigtuna. Radhusen har ett säreget uttryck som både smälter in och blir individuellt. Pilsbo - Sigtuna Svensk-brittiska familjen Wahlberg-Miller flyttade till sitt nya hus från England familjen Lang-Lindqvist bara någon kilometer. Men deras gemensamma mål var ett enkelt boende, som de nu

Läs mer

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland

J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d. Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland J a n a s Trä d g å rd o c h Pe te r s B rö d Två företag inom samma familj i Alsen, Jämtland Ibland känns mitt jobb som rena trolleriet. Man kan göra stora förändringar med enkla medel. Hokus pokus -

Läs mer

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07

Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 Norgeresa med Hurtigrutten till Lofoten och på Motorcykel hem till Karlstad 2015-06-27 2015-07-07 27 Juni Första stopp i Årjäng, fint väder. 13:20 Nu är vi i Kongsberg, mat dags det är 23 grader varmt

Läs mer

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut?

Första steget. Andra saker som du ska tänka på är hur ser tomten ut? Husköpet Att köpa hus En dröm om ett eget hus, ett hem som du vill leva i länge. Alla tankar om hur du vill ha det, hur du vill leva och bo kan bli verklighet. Stort eller litet, modernt eller gammaldags.

Läs mer

Nyfiken på ekologisk mat?

Nyfiken på ekologisk mat? Nyfiken på ekologisk mat? Västra Götalandsregionen äter för miljön Det finns ett nationellt, och även regionalt, konsumtionsmål på 25 procent ekologiska livsmedel i offentlig sektor år 2010. Under 2008

Läs mer

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog

Henrik Larsson in på livet... Fortsatt högtryck. Lokal information till skogsägare i Uppland. www.korsnas.com/skog Lokal information till skogsägare i Uppland Henrik Larsson in på livet... Mitt namn är Henrik Larsson och jag är från och med i höst virkesköpare och kontaktperson hos Korsnäs inom distriktet Uppland Östra.

Läs mer

Ljusets barn. en resa mot självständighet

Ljusets barn. en resa mot självständighet Ljusets barn en resa mot självständighet 1 2 Ljusets barn - en resa mot självständighet Copyright 2012, Eva Lager Ansvarig utgivare: Eva Lager Omslagsbilder: Viktoria Wigenstam (Glommersträsk) Framställt

Läs mer

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson

Sveriges Radios svordomsenkät. Lars- Gunnar Andersson Sveriges Radios svordomsenkät Lars- Gunnar Andersson Här följer resultaten i tabellform av den enkät om svordomar som Språket hade på sin hemsida under cirka två månader våren 2012. Drygt 3900 personer

Läs mer

Jordbrukets tekniska utveckling.

Jordbrukets tekniska utveckling. /BOD Inläsningsfrågor i ämnet: Jordbrukets tekniska utveckling. För cirka 6000 år sedan började de första invånarna i Sverige bruka jorden. Dess för innan var de jakt och samlare. Då började de även bli

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Från kontrakt till årsbesked. Leveransvirke vid väg (Ursprung 3) Område: VMF Nord

Från kontrakt till årsbesked. Leveransvirke vid väg (Ursprung 3) Område: VMF Nord Från kontrakt till årsbesked Leveransvirke vid väg (Ursprung ) Område: VMF Nord Kontrakt leveransvirke När vi gjort upp om en virkesaffär skrivs ett kontrakt för att båda parter ska ha klart för sig hur

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan

Från fotbollsplan till affärsplan Från fotbollsplan till affärsplan Berättelsen om Newbody PRODUKTION Newbody AB, Göteborg 2011 Telefon 031-709 56 50 TEXT Dahn Renholm ILLUSTRATIONER och GRAFISK FORM Ulf Swerin Tryckt på miljövänligt papper

Läs mer

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv

Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Biobränslemarknaden En biobränsleleverantörs perspektiv Roger Johansson Biobränslekoordinator, Sveaskog Panndagarna 9 10 feb 2011 Innehåll Kort om Sveaskog Marknadssituation biobränsle Sverige Utblick

Läs mer

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland

Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Vokalprogrammet Sara Wiberg Hanna Hägerland Filmer och diktamen Till detta häfte finns en internetsida. Där hittar du filmer om vokalerna. Du kan också träna diktamen. vokalprogrammet.weebly.com Titta

Läs mer

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer.

På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Garant = Sant! Ekologiskt På Garant tänker vi varje sekund på miljön, vare sig det handlar om våra butiker eller de varor vi säljer. Idag har vi cirka 90 ekologiska, smaktestade och noga utvalda produkter

Läs mer

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren.

SJÖODJURET. Mamma, vad heter fyren? sa Jack. Jag vet faktiskt inte, Jack, sa Claire, men det bor en i fyren. SJÖODJURET Klockan var 10 på förmiddagen en solig dag. Det var en pojke som letade efter stenar på stranden medan mamma solade. Stranden var tom. Vinden kom mot ansiktet. Det var skönt. Pojken hette Jack.

Läs mer

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk

Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Certifiering för ett ansvarsfullt skogsbruk Vill du få ett kvitto på att du har ett miljöanpassat skogsbruk? Vill du också kunna visa att ditt skogsbruk tar social hänsyn och är långsiktigt ekonomiskt?

Läs mer

Texter om mitt liv 1/8

Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 1/8 Texter om mitt liv 2/8 Innehållsförteckning 1. Mitt namn... 3 2. Det här är jag... 4 3. Jag och min familj... 4 4. Jag som litet barn... 5 5. Den dagen glömmer jag aldrig... 6 6.

Läs mer

GENOM HENNES ÖGON. Spelet utgår ifrån: Torget

GENOM HENNES ÖGON. Spelet utgår ifrån: Torget GENOM HENNES ÖGON I detta spel möter du spöket av en ung kvinna som tar dig på en vandring genom de äldre delarna av Staffanstorp. Spelet utgår ifrån: Torget Spelet är skapat tillsammans med Hembygdsföreningen.

Läs mer

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR

HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR HISTORIEN OM KARIN OCH GUNNAR GUNNAR 1905 för mer än 100 år sedan födde Vilma Grahn en pojke som fick namnet Johan Gunnar. Gunnar var min far. Vilma hette Forsberg som ogift, men var nu gift med Frans

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013

kapitel 1 Publicerat med tillstånd Dilsa och den falska förälskelsen Text Petrus Dahlin Bild Sofia Falkenem Rabén & Sjögren 2013 kapitel 1 I morgon börjar sommarlovet och vi ska åka till Gröna Lund. Om sommaren fortsätter på det här sättet kommer det att bli den bästa i mitt liv. Jag sitter hemma på rummet och har just berättat

Läs mer

Nära Halmstad och havet.

Nära Halmstad och havet. Nära Halmstad och havet. Högt beläget i Ringenäs med en vacker utsikt över havet och solnedgången i väster hittar du Strandlida. Här bygger Derome Mark & Bostad villor i gränslandet där slätt möter skog,

Läs mer

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra

Huset på gränsen. Roller. Linda Hanna Petra. Dinkanish. Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Huset på gränsen Roller Linda Hanna Petra Dinkanish Pan Näcken Skogsrå Troll Älva Häxa Vätte Hydra Scen 1 Linda, Hanna och Petra kommer in och plockar svamp som dom lägger i sina korgar - Kolla! Minst

Läs mer

Ett hus med utsikt över ångbåtar

Ett hus med utsikt över ångbåtar Sköna RUM Ett hus med utsikt över ångbåtar Drömhuset blev deras Egentligen skulle de fortfarande bo i sin nybyggda villa några kilometer bort. Om inte 1800-talshuset de sneglat på i över 15 år plötsligt

Läs mer

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken.

planet och den asfalterade flygplatsen för att äntligen äntligen få känna på marken. Mitt möte med Tibet För drygt ett och ett halvt år sedan blev jag lycklig fadder till två tibetanska barn, Chokyi och Sonam, åtta år gamla. Alltsedan dess har jag haft ett foto på dem ståendes på mitt

Läs mer

Pampig villa i original

Pampig villa i original Pampig villa i original Strax söder om Malmö ligger området Bellevue. På en av gatorna står en charmig 20-tals villa. Här har Per och Cecilia Bertland bott sedan augusti 2006 men huset köpte de redan i

Läs mer

Programmeringsolympiaden 2015

Programmeringsolympiaden 2015 Programmeringsolympiaden 2015 TÄVLINGSREGLER FÖR SKOLKVALET Tävlingen äger rum på av skolan bestämt datum under sex timmar effektiv tid. Eleven ska i förväg komma överens med läraren om att använda egen

Läs mer

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6

Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Innehållsförteckning Rudolf sida 1 Welcome to New York sida 2 Mystiska tjejen sida 3 Rymlingen Rebecka sida 4 Passet sida 5 Fångad sida 6 Rudolf Nu ska jag berätta om Rudolf Rudenstam. Rudolf är 38 är

Läs mer

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st

Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Utslagsfrågan: Hur många fladdermuspluttar finns i burken? Rätta svaret är 347 st Vinnare! Närmaste gissning och mest antal rätt i tipspromenaden har: Vuxenfrågor 1. Hugo Sandberg, Täby 2. Thomas Granbohm,

Läs mer

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara.

Vi marknadsför oss regelmässigt i Danmark och det är väldigt många danskar som nu tillhör vår spekulantskara. Marknadsbrev nr 10 Försäljningstakten håller i sig och under 2001 förmedlade Skånegårdar fastig-heter för ett sammanlagt värde om 326 Mkr. Det innebär att vi under de senaste tre åren förmedlat gårdar

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Stall Flitige Lise. Resan. Boende

Stall Flitige Lise. Resan. Boende Stall Flitige Lise Jag hade min praktik med Klara Winkler, vi åkte ner till Holland, till stall Flitige Lise. Stall Flitige Lise är ett försäljnings och tillridningsstall. De flesta av hästarna ägs av

Läs mer

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne.

Jag har legat vaken hela natten, sa hon, och bara tänkt på honom. Hon fnissade till. Hon vände sig mot mig och det lyste om henne. Del 1 Det är jag som är kvar. Det är jag som ska berätta. Jag kände dem båda två, kände till hur de levde och hur de dog. Det är inte länge sedan det hände. Jag är ung, som de. Som de? Kan det vara möjligt?

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

DEN GLOBALA MATRESAN

DEN GLOBALA MATRESAN konsumentorganisationen där konsumenter är medlemmar, ger ut medlemsbrev och informerar på sociala medier med analyser helt ur konsumentsynvinkel Hultsfred 2015 05 31 Nu i maj blev det tätt mellan Medlemsbreven.

Läs mer

8 Vildväxande produktion

8 Vildväxande produktion 8 Vildväxande produktion Vildväxande produktion är omfattar växter som kan samlas i skog och mark och alger från sjöar och hav som har insamlats utan att någon odlar dem. Kommentar [p1]: Allmän kommentar

Läs mer

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet)

30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Resebrev nr 3, 2012 30 mars-29 april. Första seglingen upp till Halkidiki! (halvöarna längst upp i Egeiska havet) Det var inga större problem med att segla norr ut I Egeiska havet, vi visste att det all

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

Livet på landet. Europeiska kommissionen Jordbruk och landsbygdsutveckling

Livet på landet. Europeiska kommissionen Jordbruk och landsbygdsutveckling Livet på landet Europeiska kommissionen Jordbruk och landsbygdsutveckling Europe Direct är en tjänst som hjälper dig att få svar på dina frågor om Europeiska unionen. Gratis telefonnummer (*) : 00 800

Läs mer

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014

Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 Namn: Anna Hellberg Resa: Terränghoppning Ashford Datum: 19-26 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - Personligt välkomnande av Will, som sköter hotellet.

Läs mer

Från kontrakt till årsbesked. Leveransvirke vid väg (Ursprung 3) Område: VMF Syd

Från kontrakt till årsbesked. Leveransvirke vid väg (Ursprung 3) Område: VMF Syd Från kontrakt till årsbesked Leveransvirke vid väg (Ursprung ) Område: VMF Syd Kontrakt leveransvirke När vi gjort upp om en virkesaffär skrivs ett kontrakt för att båda parter ska ha klart för sig hur

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country

Kusten är. av jonas mattson. 58 home & country Kusten är klar av jonas mattson Thomas och Helen i Göteborg har genom åren byggt flera hus i New England-stil. Om man inte visste bättre skulle man vid åsynen av deras lyckade byggnationer kunna svurit

Läs mer

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började

hennes kompisar, dom var bakfulla. Det första hon säger när jag kommer hem är: -Vart har du varit? - På sjukhuset Jag blev så ledsen så jag började Blodfrost Värsta samtalet jag någonsin fått. Det hände den 19 december. Jag kunde inte göra någonting, allt stannade, allt hände så snabbt. Dom berättade att han var död, och allt började så här: Det var

Läs mer

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen!

Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Vi hjälper dig att hoppa över lågkonjunkturen! Hur gör dem som lyckas stärka sina positioner under lågkonjunkturen? Vad och hur gör de för att ta marknadsandelar, stärka varumärket, öka försäljningen?

Läs mer

Träff kring andelsjordbruk

Träff kring andelsjordbruk Träff kring andelsjordbruk Ekocentrum 5 mars 2014 Arrangörer: Grön Produktion på Mistra Urban Futures, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Studiefrämjandet Onsdagskvällen den 5 mars höll Grön Produktion på

Läs mer

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi?

SAMSAM 1b 01 ekonomi.notebook. January 16, 2015. Vad är ekonomi? Vad är ekonomi? 1 Vi har bara en jord. Dess resurser är begränsade. Ekonomi är hushållning av begränsade resurser. pengar, arbetskraft, miljö, råvaror, energi Vad ska produceras? Vad ska vi lägga vår energi

Läs mer

Från kontrakt till årsbesked

Från kontrakt till årsbesked Från kontrakt till årsbesked Avverkningsuppdrag (Ursprung och 5) OMRÅDE: VMF NORD Kontrakt avverkningsrätt När vi gjort upp om en virkesaffär skrivs ett kontrakt för att båda parter ska ha klart för sig

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015

barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 barnhemmet i muang mai måndag 13 april - söndag 10 maj, 2015 I morgon är lugnet över för imorgon är alla barn tillbaks från lovet och vi har dessutom fått nio nya familjemedlemmar. I veckan som kommer

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 Styrelsen för Västra Kustens Skogsägare lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. VERKSAMHETS- OCH FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Två avgörande händelser under 2011 gjorde att

Läs mer