Möten med mersmak. Familjedagarna blandar lek och allvar s 6. Mot miljövänligare byggande s 7 Lugnet tillbaka på Gåsagången s 15

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Möten med mersmak. Familjedagarna blandar lek och allvar s 6. Mot miljövänligare byggande s 7 Lugnet tillbaka på Gåsagången s 15"

Transkript

1 Nr Hyresgästinformation från Familjebostäder Möten med mersmak Familjedagarna blandar lek och allvar s 6 Mot miljövänligare byggande s 7 Lugnet tillbaka på Gåsagången s 15 Nr Värdsnyheter

2 Värdsledaren Innehåll & insändare Hyresgästinformation från Familjebostäder Nr Möten med mersmak Familjedagarna blandar lek och allvar s 6 Mot miljövänligare byggande s 7 Lugnet tillbaka på Gåsagången s 15 Familjedagarna blandar lek och allvar. Läs mer på sidan 6. Öppettider på Kundservice Kundservice i våra distrikt håller öppet mån-tis, tors-fre klockan , ons samt Om något händer! För felanmälan: Kontakta Kundservice telefonnummer finns i entrén i trapphuset, eller gå in på Kontakta bovärden angående invändig skötsel och störningar telefonnummer finns i entrén i trapphuset. Kontakta miljövärden angående utemiljön, telefonnummer finns i entrén i trapphuset. Vid akuta fel och störningar efter kontorstid ring: om du bor i Högsbo, Tynnered, Majorna, Kungsladugård eller Styrsö-Donsö om du bor i Eriksbo, Fjällbo, Björkekärr eller Kortedala om du bor i Gärdsås eller Bergsjön Centrum Ring SOS-alarm i nödsituation: 112 Polisen: Anticimex (kostnadsfri rådgivning och hjälp om du får skadedjur): Kabel-TV: Utkommer med fyra nummer per år Ansvarig utgivare: Helena Mehner Redaktion: Henrik Dahlberg Skribent och fotograf: Thomas Drakenfors Besöksadress: Södra vägen 12 Postadress: Familjebostäder i Göteborg AB, Box 5151, Göteborg Hemsida: Telefon vx: Layout: Buddy Bild på Agneta Kores, sidan 2: Svante Örnberg Tryck: Exakta Värdsnyheter trycks på svanenmärkt papper Manus till nummer 4/2007 skall vara insänt senast Familjedagarna en viktig mötesplats Vilken fest det blev Bergsjön 40 år! Vi på Familjebostäder är stolta och glada över att få vara med och visa vilken trivsam stadsdel Bergsjön är och vilken kreativitet och mångfald som finns i området. Tack alla ni som firade tillsammans med oss. I våra andra områden har vi haft Familjedagar. De inbjuder dig som hyresgäst att träffa oss, att dela dina tankar om boendet och samtidigt delta i aktiviteter för hela familjen. Vi har arrangerat Familjedagarna i några år nu och vet att de är uppskattade. Även årets upplaga var välbesökt och vi har fått många bra synpunkter som hjälper oss att bli en ännu bättre hyresvärd. I år erbjöd vi en demonstration av brandsläckning och utrymning i rök. Det är kunskaper som kan bli livsviktiga. En annan form av mötesplats är Familjebostäders städdagar, då alla anställda hjälps åt för att göra fint i bostadsområdena. I höst är det dags igen. Då får alla vi som arbetar på Familjebostäder möjlighet att möta dig och andra hyresgäster. Passa på att prata med oss, berätta vad du tycker är bra och mindre bra i ditt boende. Hyresgästernas inflytande är en av våra viktigaste frågor. Om du är intresserad av att vara med och påverka i ditt område får du stöd på vägen i vår inflytandebroschyr. Den kan du ladda ned från vår hemsida eller hämta på kundservice. Alla trädgårdsintresserade har en spännande sommar att se fram emot. I juni 2008 inleds Göteborgs Lustgårdar, en av Europas största trädgårdsutställningar. Fyra av Göteborgsområdets finaste trädgårdsanläggningar visar tillsammans upp sina allra bästa sidor. Familjebostäder bidrar med en köksträdgård i Trädgårdsföreningen. Jag hoppas att du som är hyresgäst hos oss också har märkt att vi visat upp en lite annan sida den senaste tiden. Det intensiva arbetet med utemiljön börjar nämligen synas ute i områdena, inte minst gäller det perennplanteringarna på många håll. I det här numret besöker vi en jättefin plantering i Majorna och fler är på gång. Som vanligt delar vi ut lökväxter i distrikten i höst. Då har du möjlighet att vara med och göra snyggt. Under sommaren har vi fått hjälp av både vuxna och ungdomar ute i distrikten, sommararbetare och sommarfixare som gjort jättefina insatser. Tack allesammans! Hälsningar, Agneta Kores, VD Agneta Kores, VD Innehåll i detta nummer 4 Vi har lediga p-platser! 5 Svar direkt hos Familjebostäder 6 Familjedagen en viktig mötesplats 7 Mot miljövänligare byggande Familjebostäder går in i Bygga Bo-dialogen 8 Kortare väntetider i telefon 10 Vårfest på Horisonten Renoveringen är klar det firades med mackor och gemenskap 12 Fler seniorlägenheter på gång 14 Distrikt Väster 15 Distrikt Centrum/Hisingen 16 Distrikt Majorna 17 Distrikt Kungsladugård 18 Distrikt Bergsjön Centrum 19 Distrikt Öster Vem installerar min tvättmaskin? Jag har köpt en ny tvättmaskin som jag skall installera i mitt badrum. Kan min bovärd hjälpa mig att fixa det? Svar: Familjebostäder erbjuder i vissa fall möjlighet att ansluta tvättmaskin i badrummet eller grovköket. Men våra bovärdar har bara ansvar för att maskinerna i de gemensamma tvättstugorna fungerar. Installationen av din egen maskin får du ordna själv. Hör med inköpsstället de vet vart du skall vända dig. Finnes: bättre begagnade möbler Jag och min sambo fick en del möbler över när vi flyttade ihop. De är i bra skick så det vore synd att slänga dem. Vet ni vem som kan emot dem? Svar: Stadsmissionen tar emot möbler, kläder, böcker och andra saker. Ring insamlingscentralen på telefon Du kan också mejla till Stadsmissionen hämtar dina saker efter överenskommelse. Flytta med Com Hem Hej! Jag skall flytta mellan två lägenheter hos Familjebostäder. Hur gör jag med mitt Com Hem-abonnemang? Kommer Com Hem att fortsätta leverera tjänster till Familjebostäders hyresgäster? Svar: Du anmäler till Com Hem att du flyttar så att fakturan hittar hem till dig. Ta med dig hyrboxen och plugga i den på den nya adressen. Com Hem kvarstår som leverantör. Störande mopedåkning Redaktionen tar sig friheten att korta ned insändare om det behövs. Jag och många med mig störs av mopedåkningen inne på gårdarna. Det går fort för det mesta och ljudet är väldigt störande. Finns det inget man kan göra? Svar: Där mopedåkning är tillåten kan vi bara be föräldrarna att se till sina barn. Men om det förekommer att mopederna körs inne i områden och på gårdar där vi inte tillåter mopeder får hyresgästen en tillsägelse och en anmaning att vidta rättelse. Om ordningsreglerna ändå inte följs kan hyreskontraktet komma att sägas upp. Familjebostäder ingår i Framtidenkoncernen, helägd av Göteborgs Stad. Värdsnyheter Nr Nr Värdsnyheter

3 Värdsnotiser Värdsnotiser Bifoga bilder vid felanmälan Nu har du möjlighet att bifoga upp till tre bilder när felanmälan görs via vår hemsida. Funktionen gör det lättare att beskriva felet och förtydligar problemet för Familjebostäders bovärdar. Gör så här: Spara bilderna på en plats i datorn. Bilderna måste vara i JPEG-format. I felanmälan-funktionen på hemsidan, klicka på "Bläddra"-knappen och leta fram den bild som skall bifogas och välj denna. Om fler bilder skall bifogas upprepa tills de tre fälten är fyllda. Fyll i en beskrivning till varje bild. Om felanmälan i övrigt är komplett ifylld, tryck på "Skicka"- knappen. Eftersom bilden eller bilderna hämtas från en plats på din dator kan man inte använda publika datorer på bibliotek, internetkaféer och så vidare för att skicka med filerna. Fortsatt nöjda hyresgäster Fokus på god kundvård, rent och snyggt och inflytande gav nöjda hyresgäster och fortsatt positivt resultat i kundenkäten Framtidenkoncernen gör återkommande kundundersökningar i form av enkäter till hyresgästerna. Kundundersökningarna ger värdefull information för ett långsiktigt och målmedvetet kvalitetsarbete. Familjebostäder skickade i år ut cirka enkäter och svarsfrekvensen var hög, 62 procent. Mätningarna ger resultat i form av ett NBI, Nöjd boendeindex och ett fastighetsägarbetyg. NBI visar hyresgästernas upplevelse av sitt boende ur ett helhetsperspektiv. Detta index omfattar även faktorer som faller utanför det Familjebostäder kan påverka, eller som är mycket svåra att påverka, såsom läge, kommunikationer, upplevd trygghet och kommersiell service. NBI blev i årets mätning 66, samma som föregåendet år. Fastighetsägarbetyget visar hur hyresgästerna upplever själva boendet, personalens bemötande, hyresgästernas möjlighet att leva miljöriktigt, hur rent och snyggt det är i allmänna utrymmen och utemiljön etc. Fastighetsägarbetyget minskade med 1 enhet i årets mätning till 65. Resultaten redovisas i form av ett index på en skala mellan där över 60 är bra och över 70 är mycket bra. Det är glädjande att våra hyresgäster är fortsatt nöjda. Resultatet i årets enkät kommer att ligga till grund för vidare utveckling av hyresgästernas boende. Jag vill rikta ett stort tack till alla som svarat, säger vd Agneta Kores. Kundenkäten fungerar som ett viktigt verktyg för verksamhetsstyrningen inom Familjebostäder eftersom den ger svar på hur hyresgästerna upplever sitt boende utifrån många olika aspekter. Samtliga distriktschefer går nu igenom siffrorna för repektive distrikt tillsammans med sina arbetsgrupper som ett stöd i planeringen av arbetet. På så sätt får hyresgästernas upplevelse av boendet direkt genomslag i förvaltningen i bostadsområdena, avslutar Agneta Kores. n Svar direkt hos Familjebostäder Fler hyresgäster får svar när de ringer och väntetiderna kan bli kortare. Familjebostäder har gjort det lättare att komma fram när man ringer Kundservice. När hyresgästerna tidigare har ringt Kundservice och personalen varit upptagen med besök eller i ett annat telefonsamtal har samtalet kopplats om. Hyresgästen har i stället fått tala med personal på Kundtjänst på Södra vägen. Men den 1 juni lade Familjebostäder om en del av systemet för att ta emot telefonsamtal. Nu är det de olika kundservicekontoren i distrikten som täcker upp för varandra. Ett samtal till Kungsladugård kan hamna i Tynnered om personalen på Mariaplan är upptagen. Det fina med omläggningen är att hyresgästen kan lämna ifrån sig sitt ärende felanmälan, besiktning, klagomål etc. precis på samma sätt som om samtalet kopplats till rätt Kundservice. Ärendet läggs in i Familjebostäders ärendehantering och rätt bovärd får ärendet elektroniskt. Det naturliga är att hyresgästen vill komma fram till sin egen Kundservice, men det behövs i allmänhet inte, säger Carina Lindqvist, chef för Kundservice. Omläggningen gör att det är betydligt fler personer som kan besvara samtal från hyresgästerna. Det kortar också väntetiderna i telefon. Tänk på att du är välkommen att besöka Kundservice med ditt ärende. Du kan också skicka e-post till Kundservice och har möjlighet att lämna felanmälan på vår hemsida: Finnes: lediga p-platser! Just nu har vi gott om lediga p-platser i flera Värdsnyheter gjorde i augusti en inventering av antalet lediga parkeringsplatser i distrikten. Den visade att du som bor i Öster, Väster, på Hisingen och i Bergsjön har goda möjligheter att få hyra en egen parkeringsplats. I Högsbo, till exempel, fanns det i augusti 45 lediga p-platser och i Kortedala och Fjällbo fanns det 10-talet lediga platser, förutom ledigt utrymme i ett MCgarage på Kalendervägen. En egen parkeringsplats är bekvämare än gatuparkering. Du slipper åka runt och leta och kan lugnt flytta på din bil av våra områden.ledigt även kvällstid. Många parkeringsplatser och p-däck erbjuder också en tryggare miljö för bilen än gatuparkering. En öppen p-plats kostar omkring 180 kronor per månad. En plats i låst p-däck under tak kostar kronor och ett låst utrymme i låst p-däck något mer. För mer information om tillgång och vilka priser som gäller i ditt område, ta kontakt med Familjebostäders uthyrare på telefon just nu! I Centrum, Majorna och Kungsladugård är utbudet mindre. Därför har vi svårt att erbjuda alla som önskar en p-plats. n Värdekupong Testa hockey i höst! Järnbrott HK erbjuder Familjebostäders hyresgäster skridskoskola till halva priset: 300 kronor. Anmälan snarast. Skridskoskolan vänder sig till tjejer och killar mellan 4-10 år och genomförs i Slottskogsrinken bredvid Slottskogsvallen. Träning en timme varje söndag förmiddag till och med mars månad. Hjälm med galler och halsskydd är obligatorisk utrustning som varje barn själv tar med. Termobyxor eller overall, tjockare tröja och vantar eller handskar är lämplig klädsel. Har du frågor? Kontakta Anders Nilsson på Järnbrott HK, tel eller e-post: Klipp ut 4 Värdsnyheter Nr Nr Värdsnyheter 5

4 Värdsnotiser Värdsnotiser Mot miljövänligare byggande Kul dagar i distrikten Familjebostäder går in i Bygga Bo-dialogen och blir därmed en viktig partner i arbetet för ett hållbart samhällsbyggande. Det var i slutet av maj som Familjebostäder tillsammans med fyra av bolagen inom Framtidenkoncernen undertecknade en överenskommelse med regeringen. Överenskommelsen är en del i den så kallade Bygga Bo-Dialogen. Dialogen startade 1998 och har utformats i samverkan mellan ledande företrädare för bygg- och fastighetssektorn. Både kommuner, företag och myndigheter ingår i Bygga Bo-dialogen, som har tre prioriterade teman; hälsosam innemiljö, effektiv energianvändning och effektiv resursanvändning. I överenskommelsen ingår sju konkreta uppmaningar som Familjebostäder förbinder sig att efterleva. Det handlar om om planering för ett hållbart samhällsbyggande, att beakta byggnadsverkets hela livscykel, att medverka till forskning och utveckling för en hållbar bygg- och fastighetsssektor med mer. Med hållbar utveckling menas social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Det skall vara grunden för all verksamhet inom planering, byggande och förvaltning. Familjebostäders hyresgäster skall ges förutsättningar att leva i bra bostäder till rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg miljö. Arbetsplatser, skolor och andra lokaler skall också utformas så att de på bästa sätt motsvarar människors krav på en god miljö. Samtidigt skall belastningen på miljön vara så liten som möjligt. Inom Bygga Bo-dialogen behandlas alla tre aspekterna av hållbar utveckling med visst fokus på ekologisk hållbarhet. Familjebostäder har i ett första skede lovat att tillämpa Bygga Bo-dialogens principer i ett underhållsprojekt, säger Harald Pleijel, chef på Utveckling fastighet: Vi skall arbeta fram en modell för livscykelkostnadsanalys (LCC) som kan användas i hela Framtidenkoncernen. LCC är en modell för att ta större hänsyn till miljö- och energifrågorna under byggnadens hela livslängd. Vi skall också titta på hur vi kan använda solenergi för värme och tappvarmvatten, men det projektet ligger ett par år in i framtiden, säger Harald Pleijel. n Vid kylaren. Om vi ska äta korv? Jodå, säger Marie Larsson som kollade in brandbilarna tillsammans med dottern Matilda. Bild: Thomas Drakenfors Familjedagar är en återkommande aktivitet i distrikten. Då blir det grillad korv, uppvisningar med mera. Men inte bara för skojs skull. I slutändan handlar det om att öka tryggheten. Några tusen personer blir det väl till slut, sammanlagt, säger Annika Berntsson, boendekonsulent på Familjebostäder. Hon talar om höstens Familjedagar. Sista tillfället är på Gåsagången i Backa, den 13 oktober. Då kommer bland annat polisens speciella Backagrupp att medverka, och det passar väl in i årets tema för Familjedagarna. Det har handlat om trygghet och säkerhet i år, säger Annika Berntsson. För hur mycket det än kan verka som en kul stund med fiskdamm, poängpromenad, grillad korv, och andra roliga inslag Familjedagarna har en seriös sida. Tanken är att folk skall mötas. Vi skall träffa hyresgästerna och lokala föreningar skall få en chans att visa upp sig, och kanske värva medlemmar. Det är viktigt, säger Annika Berntsson. På det sättet skapar de engagemang i områdena, vilket i sin tur leder till att folk trivs bättre, känner sig tryggare och säkrare. Någon höjdpunkt i år? Flera. Men skall jag välja en så var det nog brandövningarna, när folk fick prova på att släcka eld och springa hinderbana i rök. Och alla piratmålade barn med mjuka papperssvärd, det var kul. I höst arrangerades Familjedagarna för tredje året i rad. n Thomas Drakenfors Tävlande. Malin Lassen, med barnen Hampus och Alexandra samt hunden Dixie var med när Familjebostäder arrangerade Familjedagar. Vi är ute på poängpromenad. Trevligt, säger Malin Lassen. Bild: Thomas Drakenfors Autogiro gör livet enklare Har du tröttnat på långa OCR-nummer, oro för sista betalningsdag och borttappade hyresavier? Börja använda Autogiro. I mitten av september, i samband med att du fick dina hyresavier, fick du en blankett om Autogiro (för säkerhets skull har vi bladat i en blankett i detta nummer av Värdsnyheter också). Om du fyller i och skriver under den och sedan skickar blanketten till oss har du förenklat din vardag en smula. Autogiro gör nämligen livet lite enklare. Hyran dras automatiskt från ditt konto och sätts in på mottagarens konto. Du slipper hålla reda på hyresavier och förfallodagar, och slipper brev med påminnelser. Du som använder internetbank slipper också knappa in krångliga OCRnummer i din dator varje gång du skall betala hyran. Autogiro är bekvämt. Du behöver inte oroa dig för att glömma en betalningsdag eller för att tappa bort en avi. I god tid före varje betalning får du information om vad som skall betalas. Du har alltid möjlighet att stoppa eller makulera en betalning via din internetbank om något inte stämmer. Säkerhetsnivån i systemet är hög. Både banken och betalningsmottagaren måste kontrollera och verifiera att informationen om kontot är korrekt innan man kan anslutas. Det gör Autogiro till en trygg betalningsform. Betalningen sker aldrig för sent, så länge du har pengar på kontot. Du slipper kravbrev, påminnelseavgifter och dröjsmålsränta. Och du Autogiro är ekonomiskt. När du skall resa bort, exempelvis på semester, behöver du inte ligga ute med pengar långt i förväg. I stället behåller du pengarna på bankkontot fram till den dag då hyran skall betalas. n Frågor och svar: 1. Vad är ett OCR-nummer? Den nummerserie som står längst ner på varje inbetalningskort på dina räkningar och som företaget behöver för att kunna identifiera din betalning med rätt faktura. 2. När vet jag att mitt Autogiro är igång? Du får en bekräftelse både från Familjebostäder och din bank. 3. Hur vet jag vilket belopp som kommer att dras från mitt konto? Du får information från Familjebostäder på hyresavierna. 4. Får jag en bekräftelse på att pengarna är dragna? I kontoutdraget från din bank eller din internetbank kan du se att betalningen utförts och vem som mottagit pengarna. 5. Vilket konto skall jag använda? Det vanligaste är att använda lönekontot. Hör med din bank vilket konto som är lämpligast. 6 Värdsnyheter Nr Nr Värdsnyheter 7

5 Värdsnotiser Värdsnotiser Frontfigurer. Catharina Samuelsson, Martin Kalasho, Emily Teller och Emma Person var teamledare i Ungdomsprojekt Tynnereds fixarverksamhet i somras. Bild: Thore Leykauff På väg mot ett tryggare Tynnered Sommarjobbet i Tynnered har ett långsiktigt mål att vara med och förändra stadsdelen. Måndag morgon i juli. Utanför Opalgården samlas ett 20-tal sommarlovslediga tjejer och killar. En del har t-shirts med texten Ungdomsprojekt Tynnered. Lite sömnigt, lite tyst och nervöst. Häftigt! Alla kom i tid. Projektledaren Pedram Kouchakpour hälsar alla välkomna till de två veckornas fixarverksamhet som är en del av Ungdomsprojekt Tynnered. I projektet samverkar Hyresgästföreningen, Familjebostäder, Stena fastigheter och Bostadsbolaget. I samarbetet ingår också SDF Tynnered. I dag används hela passet från klockan nio till ett för utbildning men de övriga dagarna kombineras ett par utbildningstimmar med ett par timmars arbete ute i bostadsområdena. Tillsammans med bovärdarna skall ungdomarna städa, rensa rabatter, plocka skräp I morgon blir ni indelade i tre lag, berättar Pedram och presenterar Emma, Martin, Emily och Catharina som just avslutat en tvåveckorsutbildning som teamledare. Och så reglerna de kan vi alla: Ingen rökning, inte säga fula saker åt varandra och inga svordomar, komma i tid och respektera varandra. Det är gött, avslutar Pedram och lämnar över till Anna Fridén och Johanna Sjons som leder utbildningen. Okej! Ta en lapp med ett nummer. Utan att prata med varandra skall ni ställa er i ordning. Det handlar om att lära känna varandra, testa värderingar och att öva samarbete. Långsamt lotsas gruppen in på det arbete man skall göra att forma tankar om sitt Tynnered. Vi skall under de kommande veckorna jobba fram visioner, säger Johanna. Vad tycker ni som är unga och bor i Tynnered är bra och dåligt? Vad vill ni förändra? Hur blir Tynnered det säkraste, roligaste och mest utvecklade området för ungdomar? fortsätter Anna. För lite resurser i skolan, förstörelse, bråk på kvällarna och för lite satsning på ungdomar är de negativa punkter som de flesta ställer sig bakom. När det blir dags för fria önskningar hamnar i topp en tidning för ungdomar, att ungdomarnas röster skall höras, ett internetcafé och flera betygssteg. Och att alla får varsitt slott! Gruppen har skapats genom en öppen förfrågan till alla åttondeklasser i de tre Tynneredsskolor. Deltagarna får en fickpeng som bland annat Familjebostäder betalar, under de två kombinerade arbets- och utbildningsveckorna. Men det är inte slut med det. Pedrams, och ungdomsprojektets tanke, är att ungdomarna skall få med sig något inför framtiden. Här får de utbildning och dessutom blir gruppen förhoppningsvis den aktiva kärnan i en ungdomsverksamhet under de två år projektet pågår. Målet är att ungdomarna skall kunna vara med och skapa underlag för en förändring av Tynnered. Det är de som är experterna, inte vi, säger Pedram. n Katarina S Hallingberg Snyggt ute. Lila sköldpaddsört blommar i en rabatt på Ekedalsgatan i Majorna. Det är ett resultat av hyresgästernas önskemål om fler blommor i planteringarna. Bild: Svante Örnberg Trädgårdsfest på gång Familjebostäders perennrabatter är på många håll en fest för ögonen. Men vänta bara till nästa år. Värdsnyheter har tidigare berättat om alla nya perennplanteringar runt om i distrikten. I våras arbetade miljövärdarna intensivt med anläggning och plantering och under sommaren har ansträngningarna givit resultat. Men det finns arter som blommar in i oktober så passa på att njuta. De flesta planteringarna ligger utmed gator och gångstråk för att så många som möjligt skall upptäcka dem. Jag ser väldigt många fina miljöer när jag är ute i områdena, säger landskapsarkitekten Charlotte Horgby, som kom till Familjebostäder i augusti. Charlotte är en viktig del i Familjebostäders satsning på utemiljön och hon har gott om idéer: Jag vill att utemiljöerna skall vara hemtrevliga och vackra. Det skapar trygghet eftersom fler vistas utomhus. Att skapa en helhet är viktigt för mig, med hög kvalitet på växter och material. Men jag experimenterar gärna och tror att vi kommer att jobba mer med träd och fler växarter. Charlotte och andra trädgårdsintresserade kan se fram emot en riktig fest under nästa år. Under tre månader, 28 juni - 28 september, kommer en av Europas största trädgårdsutställningar, Göteborgs Lustgårdar, att äga rum i Göteborg. Fyra av Nordens främsta trädgårdsanläggningar står för innehållet. Lustgårdarna är Trädgårdsföreningen, Göteborgs Botaniska Trädgård, Liseberg samt Gunnebo Slott och Trädgårdar och de kommer att bjuda på det bästa som finns inom sina områden. Det blir en upplevelse utöver det vanliga. Utställningen erbjuder en blandning av blommor, köksträdgårdar samt historiska och moderna trädgårdar. Bakom utformningen ligger flera ledande svenska och internationella trädgårdsarkitekter. Familjebostäder bidrar med en idéträdgård med temat kökets växter. Trädgården blir 10 gånger 20 meter och placeras framför Palmhuset i Trädgårdsföreningen. Efter utställningen flyttas trädgården till Bergsjön. n Charlotte Horgby. Dags för digital-tv! I dagarna släcktes det analoga tv-nätet i Göteborgsområdet. Det var den 24 september som de digitala tv-sändningarna i Västsverige startade. För dig som är hyresgäst hos Familjebostäder innebär det ingen förändring, eftersom våra lägenheter är anslutna till kabel-tv nätet. Du behöver alltså inte göra någonting för att kunna fortsätta se vårt grundutbud som vanligt. Med digital-tv får vi bättre bild, ljud och nya tjänster som till exempel elektronisk programguide och en mer utvecklad text-tv. Men framförallt får tv-tittarna möjlighet att se fler kanaler. Det nuvarande analoga marknätet är fullt. Det får inte plats några andra kanaler än SVT1, SVT2 och TV4. Samtidigt finns det en efterfrågan på ett större utbud. Majoriteten av Sveriges hushåll har redan fler kanaler via kabel eller satellit. När hela Sverige har övergått till det digitala marknätet kommer alla minst att kunna se SVT1, SVT2 och TV4, SVT24, Kunskapskanalen och Barnkanalen utan extra tv-avgift. Fler och nya kanaler Com Hems grundutbud förändrades den 1 september: TV8 sänder en mix av nyheter, dokumentärer, filmer och underhållning. TV4 Sport ersatte Eurosport Nordic. TV4 Sport visar europeisk toppfotboll, men även svensk idrott, bland annat Superettan, Hockeyallsvenskan, alpint och friidrott. Kanal 9 ersatte Discovery Mix. Kanal 9 sänder ett brett utbud av sport, bland annat det svenska EM-fotbollskvalet. För dig som vill ha ett ännu bredare utbud finns möjlighet att teckna avtal med Com Hem om fler än 140 digitala tv-kanaler. Kontakta Com Hems kundservice på telefon eller gå in på Com Hems hemsida, Vill du läsa mer om övergången till digital tv finns information på den officiella hemsidan 8 Värdsnyheter Nr Nr Värdsnyheter 9

6 Värdsreportage Värdsreportage firades KV med HORISONTEN mackor och gemenskap Efter ett par år av renoveringar är allt klart, och i början av juni var det fest i kvarteret Horisonten i Majorna. Grannarna gick man ur huse för att fira tillsammans med Familjebostäder. Skönt att det är över. Så summerar Susan Karavelli känslorna på gården. Hon är kvarteret Horisontens ordförande i Hyresgästföreningen och under gårdsfesten i somras höll hon samt Helena Mehner och Peter Lundstedt från Familjebostäder tal. Glada grannar lämnade sina nyfixade lägenheter ett par timmar för smörgåsar, läsk, lättöl och godis på gården. Husen har fått nya tak. Gården har blivit upprustad. Fasader och fönster har bytts ut och tvättstugor har blivit renoverade. Dessutom har Familjebostäder bytt stammar. Och en del lägenheter där hyresgästerna själva önskat det har fått ny inredning i kök och badrum. Och visst är de nöjda med renoveringarna, även om processen kändes lite segdragen. Med facit i hand var det värt det, säger Susan Karavelli. Hyresgästföreningen verkar alltså nöjd, på det stora hela. Men vad tycker de boende? Det blev okej, säger Ivan Hagstig på Sjömansgatan 20. Okej? När vi gubbar säger okej, då betyder det bra, säger grannen Bo Lundén som själv tycker att fönstrena blev häftiga. Fast, säger Ivan Hagstig, badrummet blev inte precis som han hade tänkt sig. En som firar lite mer än renoveringen den här kvällen är Nisse Lindberg. Han bor i en tvåa på Sjömansgatan 14 och har precis flyttat hit från Svartedalen på Hisingen. Förut hade jag en alldeles för liten etta. Men det här är kanon, säger Nisse. En lyckad fest alltså. Med glada och huvudsakligen nöjda grannar, i ett Masthugget som visade sig från sin allra bästa sida. Förutom vädret, för åskan hängde i luften. Men den vilade på hanen och skonade åtminstone kvarteret Horisonten den här kvällen. n Thomas Drakenfors Fakta: Kvarteret består av landshövdingehus byggda mellan 1918 och Vi renoverade fastigheterna mellan De utvändiga åtgärderna som renovering av tak, fönster och fasader utfördes först. Dessutom förändrades utemiljön på gården i samband med mark- och dräneringsarbeten. Sedan har kvarterets samtliga 111 lägenheter renoverats mer eller mindre. Förutom underhållsåtgärder som byte av vattenoch avloppsstammar i badrum och kök har hyresgästerna haft stora möjligheter att välja de åtgärder de har velat få utförda i sin lägenhet. I planeringen av underhåll och renovering av kvarteret har Familjebostäder haft ett omfattande samarbete med de boende. Man har arbetat tillsammans i så kallade samrådsgrupper inom tre olika områden; utemiljö, gemensamma utrymmen och lägenheter. Gårdens utformning och funktion idag är ett resultat av detta samarbete, likaså de val som hyresgästerna har kunnat göra både för sin lägenhet och gemensamma utrymmen. I samband med renoveringen byggdes också nya lägenheter; tre större etagelägenheter och tre mindre marklägenheter. Klart vid Horisonten. Kvarteret Horisontens hyresgäster träffades för att fira att den omfattande renoveringen avslutats. På bilden vimlar bland andra Peter Lundstedt, Helena Mehner och Patric Hultskär från Familjebostäder, Susann Caravelli, ordförande i den lokala Hyresgästföreningen och hyresgästerna Göran Nygård, Elin Talje och Tella Liinason. Bild: Thomas Drakenfors 10 Värdsnyheter Nr Nr Värdsnyheter 11

7 Värdsnotiser Värdsreportage Blixtsnabb överföring med Framtidens Bredband Sedan början av sommaren är Framtidens Bredband installerat i alla lägenheterna i testområdet i Kortedala. En av alla dem som omgående beställt ett internetabonnemang är Peter Holländare. Peter arbetar som frilansfotograf. Internetanslutningen med 100 Mbit/sekund i båda riktningarna var precis vad han behövde. Så snart installationen var klar i hans kvarter i Kortedala tecknade han ett abonnemang och nu har han använt tjänsten under en tid. Jag arbetar hemifrån, både med foto och filmade inslag, åt såväl de stora dagstidningarna som SVT och TV4. Tidigare har jag haft en DSL-tjänst via telefonjacket men när jag tidigare i år fick information om att jag skulle få bredband med upp till 100 Mbit/s även i uppladdning blev jag väldigt nöjd. Ett videoinslag som tidigare tog en och en halv timme att skicka tar nu ungefär tio minuter, otroligt snabbt, säger han. Även om Peter Holländares behov skiljer sig väsentligt från de flesta normal- I förra numret av Värdsnyheter berättade vi om Familjebostäders seniorkoncept, som lanseras nu i höst. Under våren och sommaren har arbetet fortskridit. 40-talet nya lägenheter i distrikten Kungsladugård, Majorna, Väster och Centrum/Hisingen har valts ut som särskilt Ursnabbt. Varje vecka skickar frilansfotograf Peter Holländare såväl bilder som videoinslag till olika uppdragsgivare via Framtidens Bredband. användares är det ändå ett gott betyg åt Framtidens Bredband att nätet fungerar även för professionell verksamhet. Nätets prestanda är jag helt nöjd med. Däremot blev det lite problem för mig i början av sommaren när det kom några driftavbrott. Mitt material måste ju alltid fram till uppdragsgivarna innan deadline. Men vad jag har förstått så berodde avbrotten på olika faktorer utifrån som olyckligtvis råkade sammanfalla under en kort period. Sedan dess har anslutningen varit betydligt stabilare. Fler seniorlägenheter i höst Familjebostäder tillför 40 nya seniorbostäder i fyra distrikt. Så nu är det dags för lansering av seniorkonceptet. lämpade för att utrustas som seniorboende. Konverteringen genomförs när en bostad blir ledig. Lägenheterna är belägna på Hellstedtsgatan (Majorna), Kvarteret Ärenprisen (Kungsladugård), Grevegårdsvägen (Tynnered) och på Virvelvindsgatan (Hisingen). Seniorkonceptet anger hur själva fastigheten och närområdet skall vara beskaffade för att vara lämpliga för seniorer. De flesta fastigheterna har hiss eller lägenhet i markplan. Handtag och räcken i entrén, bra belysning och kontrastmarkering på första och sista trappsteget är också önskvärt. Även utemiljön och närområdet präglas av god tillgänglighet i de utvalda områdena: Här finns fastighetsnära sophantering, nära Hur är det då med telefoni och tv via bredbandsnätet, har Peter Holländare hakat på även det? Telefoni avvaktar jag med, av den enkla anledningen att jag vill ha det ordinarie telenätet tillgängligt som ett alternativ för mitt arbetes skull. Däremot skall jag testa tv-tjänsten. Jag har fått hem det jag behöver i form av box och kablar men har inte haft tid att koppla ihop utrustningen än. Men jag måste ta mig tid till det snart, för jag är nyfiken på att se hur det fungerar. n kommunal- och kommersiell service, med asfalterade gångvägar med bänkar. Inne i lägenheterna har badrummet handräcken i anslutning till dusch/badkar, engreppsblandare i kök och badrum, vädringsspärr på fönster och säkerhetsdörr. Seniorkonceptets målgrupp är i första hand hyresgäster som är 55 år eller äldre och bor hos Familjebostäder i dag. Med seniorkonceptet vill Familjebostäder erbjuda ett kvarboende med hög kvalitet. Den som är intresserad av en seniorlägenhet kan hålla utkik på Omflyttningsplatsen på vår hemsida från och med oktober månad. Där publiceras de lediga lägenheterna. n Christel coachar i bollspel och läsning Azalea BK har startat flera projekt för att förbättra jämställdheten inom fotbollen. Christel Gröndahl arbetar för att ge tjejerna samma förutsättningar att spela boll. Orange klubbtröjor, kornblå bollar och ett hundratal engagerade barn lyser i kapp med maskrosorna vid fotbollsplanerna kring Slottsskogsvallen. Det är en ljummen, molnig försommardag, perfekt för bollspel. Christel Gröndahl går runt för att se att alla mår bra och att allt flyter på i den traditionsenliga fotbollsskolan. Alla barn i skolåldern (upp till tretton år) är välkomna att under en sommarlovsvecka prova på att spela boll, i en turnering som de valt att kalla lilla allsvenskan. Allt är noga förberett, var och en får klubbkläder, vattenflaska, boll och en rejäl lunch. Kamratskapet och spänningen stiger under veckan för att avslutas med en "grand final" på Slottsskogsvallens huvudarena. På bollplanen för yngre flickor hörs uppmuntrande tillrop; bra jobbat, kämpa på, snyggt Vera. Målvakten hjular i väntan på bollen, här finns plats för mycket lek och skratten duggar tätt i det nya kompisgänget. Vi vill få tjejer att börja med bollspel tidigare. Killarna börjar ofta spela redan i femårsåldern, flickorna betydligt senare. Vi kan också se att pojkarna "äger" skolgården i större utsträckning och det vill vi ändra på. För att få fler mammor att engagera sig satsar Azalea nu på ledarskapsutbildningar. Med kursen "våga leda" hoppas klubben att kvinnorna tar ett steg framåt, kring pojkarna flockas alltid en skock pappor. Det handlar inte så mycket om tidigare kunskap och erfarenhet, mer om att våga leda en grupp. Alla är välkomna, jag lovar, det är kul och tillsammans kan vi skapa en förändring. Klubben driver även ett uppskattat skolprojekt i Majorna, Fotbollslek för yngre tjejer. Där upptäckte de att många flickor tidigare aldrig ägt en egen boll. Det måste rådas bot på tänkte Christel och ordnade fram bollar till tjejerna. Världens bästa kompis. Det bästa med fotbollen är att man får världens bästa kompis. Dessutom får man många nya vänner menar Christel Gröndahl. Här tillsammans med några tjejer som gick på Azaleas sommarfotbollsskola i juni. Bild: Irene Jacobson Förutom ren bollträning arbetar vi med röstträning. Alltihop handlar om att stärka självförtroendet, våga mer och främja den spontana rörelseleken på skolgården. Vill de sedan fortsätta med fotboll är det ju bara roligt. Christel som själv alltid spelat fotboll får idag ta det lugnt med eget spel på grund av en envis knäskada. Trots det handlar en stor del av hennes tid om fotboll. Men engagemanget stannar inte vid bollsporten. Hon har jobbat på behandlingshem, varit simlärare och skriver egna kortmanus och noveller. Att läskunnigheten minskar ser jag som klart oroande. Vi försöker dra vårt strå till stacken för att uppmuntra till läsning. Vi delar ut böcker och försöker läsa för barnen i pauserna. Vill man ha resultat måste man bygga underifrån. Det kan vi på Azalea göra, vi är en ren ungdomsklubb och satsar alla våra resurser på barnen. n Irene Jacobson Fakta: Familjebostäder erbjuder varje år en mängd sommaraktiviteter till våra hyresgäster, bland annat fotbollsskolor i olika distrikt. I år arrangerades fotbollsskolan i Majorna i samarbete mellan Azalea BK och Familjebostäder. 12 Värdsnyheter Nr Nr Värdsnyheter 13

8 Distrikt Väster Distrikt Centrum/Hisingen Temadagar för vetgiriga Medborgarservice i Tynnered har ett späckat höstschema. Vad sägs om en timmes tips för lägenhetssökande där personal från Boplats informerar, en träff för seniorer som berättar om projektet Passion för livet, eller en kväll om Tynnereds framtida utveckling. Hur blir det med bostäder, trafik och miljön kring Opaltorget? Hela höstprogrammet hittar du på Medborgarservice. Ring eller e-posta: goteborg.se Ny vårdcentral i Tynnered Den nya, tillfälliga, vårdcentralen i Tynnered väntas öppnas under oktober månad. Vårdcentralen är efterlängtad. För omkring tre år sedan lades två primärvårdsinrättningar i Tynneredsområdet ned. Men trycket på kvarvarande primärvård blev så stort att politikerna tänkte om. Därför får Familjebostäders Kundservice på Grevegårdsvägen nu en ny granne i avvaktan på att en permanent vårdcentral byggs vid Opaltorget. Tid för byggstart på Penninggatan Fastigheten är byggd 1954 och har 58 lägenheter. Huset och omgivningen har höga kulturhistoriska värden och utgör en viktig del av det tidstypiska byggnadsbeståndet från 1950-talet. Familjebostäder byter bland annat va-stammar, värmesystem och element, installerar mekanisk frånluftsventilation, bygger nya badrum, målar trapphus samt gör en översyn av utemiljön. Samtliga hyresgäster kommer att vara evakuerade under 8-10 veckor. Arbetet startade i slutet av augusti och beräknas vara slutfört i april Lokal(t) inflytande gav resultat Lyckans galoscher hade en eldsjäl till husvärd, engagerade medlemmar och uppskattade aktiviteter. Samt en lokal ingen ville vistas i. En källare med tre nyanser av grisrosa. Eva Eriksson, en av de engagerade medlemmarna i den lokala hyresgästföreningen, var inte så förtjust i lokalen på Skiljemyntsgatan i Högsbo. Så hon tog ett snack med "sin" distriktschef Thomas Samuelsson: Jag frågade om vi kunde få färg för att måla om. Då erbjöd Thomas ommålning och fräschare golv. Han har varit fantastisk mot oss. Nu är väggarna vita och föreningen har fixat till köket, pyntat och gjort snyggt. Nu känns vår lokal som ett hem, inte som en källare, säger Eva Eriksson. Renoveringen firades med nyinvigning i slutet av augusti, av medlemmar som sätter värde på de tre rummen plus kök. För Lyckans galoscher betyder mycket för medlemmarna. Föreningen har blivit en fast punkt för många boende i området. Man ses på trygghetsgruppen på tisdagar och hjälps åt med vardagliga saker som matinköp och gör sällskap på promenader. Eftersom medlemmarna träffas så regelbundet är själva gruppgemenskapen trygghetsskapande. Men föreningen gör mycket annat också: fixar julfester, bussresor (håll utkik i trapphusen!) och planteringsdagar i samarbete med Familjebostäder. Då dukar föreningen upp kaffe och bullar i den nyrenoverade lokalen, och tankarna de går nog till Thomas Samuelsson. n Blickfång. Miljövärdarna i Tynnered har gjort i ordning sammanlagt åtta entréer på Grevegårdsvägen. Rabatterna har fått en alldeles egen prägel med hjälp av de stora stenar som tidigare var placerade i allén: Stenarna ger planteringarna en västkustkänsla, det passar rätt bra eftersom Tynnered ligger nära havet, säger miljövärden Stefan Eklund. På bilden syns strålrudbeckior, men här finns också höstaster, phlox och flocknäva. Genom att växterna satts tätare än normalt hinner ogräset inte ta över under den första tiden. De täta planteringarna har också förhindrat stöld och skadegörelse enligt Stefan Eklund. Småningom skall rabatterna glesas ur något och växter flyttas till nya planteringar. Kända ansikten. Sandra Cristiansson är samordnare för den grupp på åtta poliser som haft Gåsagången som arbetsfält sedan i våras. Bild: Thomas Drakenfors Lugnet tillbaka på Gåsagången Stölder, buskörning och skadegörelse: Gåsagången i Backa har inte alltid varit någon renodlad idyll. Men ett samarbete mellan polisen, bostadsbolagen och stadsdelsförvaltningen har vänt på situationen. När de började ta tag i problemen, då blev det snabbt en stor förändring, säger Peter Rollings, ordförande i Hyresgästföreningen Gåsagången. Att området tidigare haft trygghetsproblem, det syns inte mycket av när man vandrar genom de kolugna kvarteren, med välskötta planteringar och lekande småbarn. En ljudlös elmoped är det enda som påminner om de bekymmer som området hade tidigare. Då for mopparna fram som torpeder. Man riskerade liv och lem, säger Peter Rollings. Och när jag gick min runda i källargångarna varje morgon hittade jag alltid stöldgods, säger bovärden Lars Linderoth. Nu är det annorlunda. Lugnt och tryggt. En lång process som inleddes med att Störningsjouren formades för tre år sedan har givit resultat. Stadsdelsförvaltningen, projektet Ung och trygg, socialtjänsten, polisen och Störningsjouren har jobbat hårt för att ta tag i ungdomar på glid och tala om för dem vad som gäller. De har lärt känna dem och hjälpt dem in i praktikjobb och annat som kan leda i en annan riktning än småbrott. Arbetet har långsamt men säkert givit resultat. Och när Hisingspolisen under senvåren gav sig in i området, med en egen specialgrupp på åtta polismän, synliga varje dag på Gåsagången då hände något avgörande. Då blev det riktigt lugnt. Polisgänget har blivit bekanta ansikten i området och lärt känna ungdomarna vid namn. Ser de någon busköra kan de lätt söka upp honom eller henne i efterhand. Kör de till exempel utan hjälm så kan vi skriva en rapport efteråt, säger Sandra Cristiansson, polisassistent och samordnare för den så kallade Backagruppen. Gruppen är ett experiment som skall drivas en tid. Slår det väl ut kan det bli liknande satsningar i andra områden. n Thomas Drakenfors Marinare utemiljö på Styrfarten Den sex år gamla gården i kvarteret Styrfarten på Eriksberg görs om under hösten. De fina formerna i utemiljön behålls, men växtmaterialet uppdateras och får en tydligare marin prägel. Framför allt ersätts gräs- och planteringsytorna längs huslivet av perennplanteringar och fält med naturgrus, för att anknyta till vattnet. Grått, blått och rosa blir de dominerande färgställningarna. Hyresgästerna i kvarteret har haft tillfälle att lämna synpunkter på förslagen. Behöver du hjälp hemma? Ring fixarna; Thomas och Christer. Stadsdelsförvaltningarna Centrum och Härlanda erbjuder kostnadsfri praktisk hjälp till seniorer över 65 år. Man behöver inte vara beviljad hemtjänst för att ta kontakt med fixarna. Enda kravet är att man är ålderspensionär. Syftet med hjälpen är att skapa en trygg och säker hemmiljö. Christer Antonsson är verksam i Härlanda och Thomas Lejon i Centrum. Du kan få hjälp att sätta upp brandvarnare, byta batterier, glödlampor och proppar, smörja lås, halksäkra mattor och liknande. Fixarna utför inte större arbeten som kräver yrkeskunniga hantverkare. Christer når du på telefon och Thomas på Hjälp oss hålla koll Värdsnyheter har tidigare berättat om att växter stulits från perennplaneringar. Även distrikt Centrum/ Hisingen har drabbats. Framför allt under juni stals åtskilliga plantor från perennrabatten utanför Kundservice på Konvaljegatan. Trist för hyresgästerna i området och trist för miljövärdarna som vill göra snyggt. - Våra hyresgäster får gärna vara vaksamma och berätta för oss om de ser att växter stjäls, säger distriktschefen Annika Fagrell. 14 Värdsnyheter Nr Nr Värdsnyheter 15

9 Distrikt Majorna Distrikt Kungsladugård Här har vi gjort fint Under sommaren och hösten har flera trädgårds- och målningsprojekt pågått i Majorna. Kvarteret Minnet (Såggatan 53-59, Godhemsplatsen 2-3, Burskärsgatan 1) har fått gården uppfräschad. Dräneringen fungerade otillfredsställande och åldern hade tagit ut sin rätt. Gården, som sett likadan ut sedan 80-talet, har bland annat fått nya rabatter och växter, nya gångvägar med mer. Om du är hyresgäst i kvarteret och intresserad av en egen odlingslott vänd dig till Kundservice Majorna. Kvarteret Nackspelet (Hellstedtsgatan 3, 5, 7) får en ny, fräsch gårdsmiljö med nya perennrabatter. Den tidigare strukturen behålls, men de slitna ytskikten ersätts. Kvarteret Standaret får taket omlagt efter läckage. Det enkupiga lerteglet ersätts med nytt taktegel i samma utförande. Arbetena skall vara klara innan årsskiftet. 10 hus på Söderlingska ängen (Söderlingsgatan 1-17, 6-14, Vitögatan 1-5, Ekedalsgatan 11-23) har fått plåtfasaderna tvättade. Det var 20 år sedan sist, alger och föroreningar hade missfärgat plåten. Tvätten skedde med en ny metod. I stället för högtryck och kemikalier användes avjoniserat vatten och en vanlig hederlig borste. Resultatet blev över förväntan: - Metoden gav en väldigt bra effekt, plåten känns nyvaxad. Nu hoppas vi att det dröjer tills fasaderna blir smutsiga igen, säger Magnus Nordin, distriktstekniker i Majorna. Numera renskrubbad plåtfasad. Ledig lokal på Såggatan Tillfälle! Vi har en ledig lokal på Såggatan. Den före detta Pizzeria Mexicana har avflyttat och lokalen är ledig för omgående uthyrning. Lämplig verksamhet är kontor av något slag. Kontakta Göteborgslokalers uthyrningsavdelning om du är intresserad. Telefon: Trivselskapare på väg upp Nu blommar det! Miljövärdarna Veronica Linné och Caroline Söderlund håller koll på perennplanteringen på Ekedalsgatan. Småningom kommer spaljén i mitten av bilden att vara täckt av grönska. Bild: Svante Örnberg Buskage och gräsplättar får maka på sig när distrikt Majorna gör snyggt med hundratals kvadratmeter färgstarka planteringar. Ta en promenad i kvarteret där du bor och se själv. Här och var har ytor som tidigare inte användes till något särskilt blommat upp och blivit snygga färgklickar. Satsningen på perennplanteringar hittills har det blivit ett 50-tal bara i Majorna är ett resultat av hyresgästernas önskemål och Familjebostäders arbete för en vackrare och trivsammare utemiljö. Miljövärdarna Caroline Söderlund och Veronica Linné tar oss med till ett av de senaste tillskotten, på Ekedalsgatan. En plantering med drygt 900 växter, smakfullt arrangerade kring en spaljé i smide, där klematis och kaprifol med tiden kommer att klättra. Caroline är hjärnan bakom konstverket: Jag ville skapa variation i färgerna på blad och blommor eftersom det ger balans i planteringen. Det var också viktigt att jobba på höjden eftersom ytan är så stor. Caroline har med sitt växtval givit planteringen en lång blomningsperiod från slutet av maj till början av september. När Värdsnyheter kommer ut har just den här planteringen blommat ut, men hyresgästerna längs Ekedalsgatan kan se fram emot våren. Då sätter Rudbeckior och lila sköldpaddsört, Magnolia och Fjärilsbuske och alla andra växter fart igen. Planeringen inför ett trädgårdsprojekt av det här slaget är krävande. Först ritar miljövärdarna ned sina idéer på papper, skalenligt och med växterna numrerade. I planeringen måste man ta hänsyn till klimatet på platsen väderstreck, sol och skugga, om platsen är blåsig, med mer. Sedan skall marken göras i ordning med ny jord och eventuellt nedgrävd bevattning för att göra planteringen mer lättskött. Till sist skall plantorna i jorden. Det blir mycket arbete men både Caroline och Veronica tycker jobbet är helkul: Det är fantastiskt roligt att få göra sina egna planteringar. Det har varit en riktig kick i arbetet, säger båda. Vi går vidare till Såggatan i Majorna. Veronica vecklar ut en ritning på den lilla gräsmattan utanför porten till nummer 34. Här blir det en ny plantering på 200 kvadrat. Jag sätter igång i början av oktober. Hyresgästerna i huset har en häftig upplevelse framför sig. Kring en blå ringlande bäck av Salvia sträcker en uppsjö av perenner ut sig, bland annat rosor. Hur är det med ogräsrensning det blir en hel del? Det är lugnt, säger de. De har valt växter som med tiden breder ut sig så mycket att ogräset inte tar överhanden. Planering var ordet. n Se fler av Svante Örnbergs vackra bilder på vår hemsida: Ett minne blått. 80-talskulörerna är borta. Målningsprojektet har genomförts i samråd med Stadsbyggnadskontoret som gärna ser att pastellfärger på landshövdingehus ersätts av kulörer av mer tidstypiskt snitt. Rödklöver i ny kostym Familjebostäder skrapade på ytan och fann en väldigt snygg kulör. Kvarteret Rödklövern har målats om i sommar och under under tidig höst. Den ljusblå och gula fasaden har fått en mildare färgsättning i en beige färgskala som varierar över huset. Fönster och dörrar är olivgröna, tegelröda och brunbeige. De utvalda kulörerna stämmer väl överens såväl med fastighetens stil och utformning som med intilliggande byggnader. Färgerna har tagits fram i samarbete med en bebyggelseantikvarie. Hon har skrapat fram den ursprungliga färgsättningen i olika delar av kvarteret. Där fönster, dörrar med mer ersatts i samband med tidigare renoveringar har antikvarien utgått från tidstypiska kulörer. Oftast krävs byggnadslov för att måla om ett helt kvarter, men Familjebostäders metod gör att Stadsbyggnadskontoret gjort ett undantag: Efterson vi jobbar tillsammans med en antikvarie och håller Stadsbyggnadskontoret underrättat förenklas bygglovsprocessen, säger projektledaren Ingvar Lindqvist. Det hör också till saken att kvarterets pastellfärger inte varit särskilt populära hos kommunens planarkitekter. Färgställningarna från 70- och 80-talen är nu nästan helt borta i landshövdingekvarteren. Familjebostäders hyresgäster har informerats via trapphusen och har haft tillfälle att lämna synpunkter på förslagen. Kvarteret utgörs av Ekedalsgatan 36-44, Slottsskogsgatan och Godhemsgatan n Markarbeten för friskare hus Har det varit stökigt och lerigt på gården i sommar? Då är sannolikheten stor att du bor i något av kvarteren Kungsgården eller Kungsljuset. Kungsladugårds gamla landshövdingekvarter kräver omsorg på äldre dar. Till de viktigare åtgärderna hör dränering (Kungsljuset) och grundförstärkning (Kungsgården, även dränering). Tyvärr är ingrepp av den typen påfrestande för hyresgästerna, men samtidigt nödvändiga för att husen skall må bra. I Kungsgården har brister i grundläggningen gjort att hörnet Älvsborgsgatan - Karl Johansgatan sjunkit och börjat luta, säger projektledaren Eduardo Gibbs. Nu har vi stabiliserat huset, som inte kommer fortsätta sjunka. Dräneringen i de båda kvartetren torkar upp längs grunden och skapar ett bättre klimat i källaren. I Kungsljuset är nu hela fastigheten åtgärdad (en del arbeten gjordes förra sommaren). I Kungsgården är ungefär en tredjedel av fastigheten dränerad. Efter markarbetena återställs gårdarna till ursprungligt skick. n Håll rent på vinden Distrikt Kungsladugård gör en storsatsning på vindsröjningar. Alla hyresgäster som berörs informeras via trapphusinformation. Röjningarna genomförs för att hålla rent och snyggt i fastigheterna och för att minska risken för brand. Tänk på att Familjebostäders enträgna arbete med att röja källare, vindar och trapphus är för din och andra hyresgästers säkerhet. Brandsäkerhet och framkomlighet är avgörande för att du skall kunna känna dig trygg i ditt boende. Dessutom ställer Räddningstjänsten krav på fastighetsägare att arbeta förebyggande. Nya sophus på Svalörten Två nya sophus byggs i kvarteret Svalörten (Majstångsgatan 9-11). Bygget startade i mitten av september. De nuvarande sophusen skall rivas de är i dåligt skick och behöver ersättas. De nya byggnaderna kommer att ha utrymme för cyklar i ett låst sidoutrymme. Sophusen får tak av sedum, en ört som lämpar sig som takbeklädnad. Eftersom de nya sophusen har utrymme för cyklar planerar Familjebostäder att göra om cykelrummen i källaren till barnvagnsrum, något många hyresgäster frågat efter. Inventering av källarlokaler Under det närmsta halvåret kommer vi att inventera våra källarlokaler i Kungsladugård. I detta arbete behöver vi hjälp av dig som hyr eller disponerar en lokal i våra fastigheter. Märk din lokal med namn, adress och lägenhetsnummer, samt lokalnummer om du känner till detta. Vi kommer att sätta upp information om inventeringen i trapphusen och när uppmärkning av lokalerna senast skall ske. Håll utkik efter denna information. De lokaler som inte är uppmärkta inom föreskriven tid och som vi inte har registrerade som uthyrda kommer vi att byta lås på. Saker som finns i lokalen kommer att maganiseras och kan hämtas ut inom sex månader. Därefter kommer de att slängas. 16 Värdsnyheter Nr Nr Värdsnyheter 17

10 Distrikt Bergsjön Centrum Distrikt Öster Sist i är en... Simning, regn och solvett Trots det kalla och regniga sommarvädret var simskolan i Bergsjön välbesökt. Under fem veckor lärde sig ett 50-tal barn och några vuxna att simma. Simskolan var gratis för Familjebostäders hyresgäster. Göteborgs Sim- och Livräddningssällskap bistod med simlärare, som förutom att lära ut simning även informerade om hur man solar på ett vettigt sätt utan att bränna sig. Populär Sommarskola Sedan ett par år tillbaka kan elever på mellan- och högstadiet delta i sommarskolan i Bergsjön. Sommarskolan är ett samarbete mellan den kommunala skolan, föreningslivet, Göteborg Fritid och Familjebostäder som ger barnen möjlighet att under några sommarlovsveckor studera, sommarjobba och delta i fritidsaktiviteter. Göta Lejon, Göteborgs Stads försäkringsbolag, är nöjda med satsningen eftersom skadegörelsen mot skollokaler i Bergsjön minskat. Zanzibar af Bergsjön invigt Det femmastade lekskeppet Zanzibar på Merkuriusgatan, med syskonskepp i Majorna och vid Universeum, invigdes i mitten av september med ett stort sjörövarkalas. En sjörövarkapten med matroser målade ansiktsmålningar på blivande piratbarn, som sedan bjöds på korv med bröd, saft och bulle samt godisjakt. Zanzibar af Bergsjön döptes av skeppets formgivare Lars Jonsson. Fullt ös. Dansgruppen Twisted Feet in action på Bergsjöfestivalsscenen. Bild: Anna Jolfors Pigg 40-åring med ljusa framtidsutsikter MillionStylez, Twisted Feets, Eurosons, Moll Flanders och Soul Injections medryckande musik värmde upp publiken under Bergsjöfestivalen trots duggregnet. Under dagen fanns det gott om aktiviteter för alla åldrar som till exempel klättervägg, ansiktsmålning, tårtkalas, poängpromenad och hunduppvisning. Polisen passade också på att visa upp sina hästkrafter i form av både hästar och motorcyklar. Den händige kunde släppa lös sin kreativitet i slöjdhantverkarnas workshop. Stadsdelen Bergsjön firar 40-årsjubileum i år och festligheterna som inleddes av Bergsjöfestivalen pågick i nio dagar under september månad. Bergsjön som har haft det lite kämpigt under årens lopp har nu fått en positiv utvecklingstrend när det gäller ungdomsarbetslöshet, ohälsotal och antalet socialbidragstagare. Så visst finns det anledning att fira! n Susanne Claesson Mycket att titta på! Cheerleaders bjöd på en uppvisning, innan det var dags för basket och cirkusskola på Rymdtorgets basketplan. Bild: Anna Jolfors Fixare med koll på kvarteren Sommarfixarna höll rent och snyggt i alla väder. För några kan en sommarvecka i orange tröja vara första steget mot arbetslivet. Färgstarka. Elias Hadjiri och kompisarna i Eriksbo syntes väl i sin kortärmade tjänsteuniform. Handledaren Eric Fransson från Eriksbo kooperativa förening håller koll på att allt går rätt till. Klockan är 7.45, och en efter en ansluter de, aningen hålögda åringar i Eriksbo. Familjebostäders sommarfixare har morgonsamling på Träffpunkten. Där lägger de upp dagens arbete tillsammans med miljövärden Roland Apell och två handledare från Eriksbo kooperativa förening. På dagordningen står bland annat tömning av papperskorgar och källarröjning. 14 orangea t-shirts sprider ut sig i området med varsin svart sopsäck. Tröjorna är obligatoriska, de underlättar för både handledare och hyres-gäster att känna igen fixarna. Roland Apell är mycket nöjd med ungdomarnas insatser: Det har fungerat jättebra. Detta är andra gruppen i sommar, nästa vecka tar vi emot det tredje och sista gänget. De är visserligen bara här en vecka, men för de som sköter jobbet bra kan detta vara första steget ut i arbetslivet. Efter genomfört sommarfixande får ungdomarna sin ersättning och ett intyg med omdöme. Man träffas och fikar tillsammans för att skapa en lite festligare inramning efter veckans slut. För Jeff Mensah är detta det första sommarjobbet. Är det kul? Tja sådär, säger han och slänger upp sopsäcken över axeln och knallar iväg med fångsten. Elias Hadjiri har inte lika bråttom: Det här är ett bra jobb, man lär sig en massa nya saker, man lär sig ta ansvar och att komma i tid. Det här är roligt. Komma i tid, ja gruppen består egentligen av 15 ungdomar, men en försov sig i dag. Det betyder löneavdrag, säger Roland Apell. Det blir dags för gruppfoto, och plötsligt spärrar vi vägen för en äldre dam. Alla viker undan och säger hej, hej i mun på varandra. Sommarfixarna har tydligen lärt sig både kundvård och uteskötsel under sin korta tid hos Familjebostäder. n Glöm inte legitimationen! Ta med dig legitimation nästa gång du besöker Kundservice. Det är för din egen trygghet. På Kundservice hanterar personalen många gånger handlingar och uppgifter som måste behandlas med varsamhet; nycklar, hyreskontrakt, adress- och personuppgifter. Det ställer krav på att hyresgäster som besöker Kundservice skall kunna legitimera sig med körkort, pass eller annan giltig identitetshandling. Kundservice på Siriusgatan i Gärdsås möter ibland hyresgäster som skall kvittera ut lägenhetsnycklar eller ber om en extra hyresavi utan att kunna visa en ID-handling. Då måste vi be dem att gå hem och hämta legitimation. Kravet på ID-handling är för alla hyresgästers trygghet, inte för att vi vill vara besvärliga, säger Rune Henriksson, distriktschef i distrikt Öster. Det är bara den som har sitt namn på förstahandskontraktet som kan kvittera ut nycklar av olika slag, begära ut en hyresavi och ta del av uppgifter som rör boendet. Hur är det med andrahands-hyresgäster? De behöver ta med sig en fullmakt undertecknad av någon av de personer som står på kontraktet, säger Rune Henriksson. Snyggare och tryggare i Eriksbo Distriktet målar och förstärker belysningen i 15 trapphus under hösten. För att göra området tryggare kompletteras utomhusbelysningen med 40-talet nya armaturer. Även P-platserna blir säkrare när belysningen förbättras. 18 Värdsnyheter Nr Nr Värdsnyheter 19

11 Avsändare: Familjebostäder i Göteborg AB, Box 5151, Göteborg B Sverige Porto betalt Familjekrysset Vinnare i förra numrets Familjekryss blev: Anneli Druve, Rymdtorget; Ingmarie Englund, Svanebäcksgatan; Niklas Nordlund, Ekedalsgatan; Eva Nordqvist, Markmyntsgatan; Kenneth Petersson, Gåsagången GRATTIS! Vi skickar två biobiljetter. Lösningen till detta korsord vill vi ha senast Adressen är Familjebostäder i Göteborg AB, Box 5151, Göteborg. Namn: Adress och postadress:

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG

Inflyttningsdags VÄLKOMMEN HÄMTA DIN HEMNYCKEL VI FINNS HÄR FÖR DIG Välkommen hem! Inflyttningsdags Trevligt att du flyttar in hos oss på Willhem, vi hoppas att du kommer att trivas! För att du snabbt ska finna dig tillrätta har vi tagit fram en Flytta-in-hjälp. Här kan

Läs mer

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se

Välkommen till. Bovärd Einar Markusson. Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00. www.ragundahyreshus.se Välkommen till Bovärd Einar Markusson Ragunda Hyreshus Box 150 840 70 Hammarstrand Vxl. 0696-68 20 00 www.ragundahyreshus.se Att bo i hyresrätt har många fördelar Du behöver inte satsa pengar i boendet

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Till dig som flyttar in

Till dig som flyttar in Till dig som flyttar in Rev datum 2011-10-10 Välkommen till oss på Invectus... Ni kommer i kontakt med oss via: Telefon 044-21 91 91 Mejl Info@invectus.net Hemsida www.invectus.net Brev Invectus AB Box

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Bonusboende För ett enklare liv

Bonusboende För ett enklare liv Bonusboende För ett enklare liv Kom hem till lite extra trygghet och gemenskap Oavsett var i livet du befinner dig vill vi att du ska känna hemlängtan. Våra bonusboenden erbjuder både det och den där extra

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50

Trivselregler: Vid akuta fall kontakta Grupplarm 044-10 38 50 Trivselregler: För att alla hyresgäster ska kunna trivas så bra som möjligt har vi här sammanställt våra trivselregler. Detta är reglerna som gäller i Invectus fastigheter. Inflyttning: Inflyttningsdag

Läs mer

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013

Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Trivselregler Brf. Villa Lustigkulla den 2 augusti 2013 Att bo i bostadsrätt innebär att du ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi huset

Läs mer

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler!

ORDNINGSREGLER. för Bostadsrättsföreningen PLOGEN. Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! ORDNINGSREGLER för Bostadsrättsföreningen PLOGEN Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler! Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN

GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN GODA GRANNAR ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÄPPELGÅRDEN FÖR DEN GEMENSAMMA TREVNADEN gäller några allmänna regler för alla som bor i bostadsrättsföreningen Äppelgården. Att visa

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual

Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Bostadsrättsföreningen Erik 2 Boendemanual Styrelsen for Bostadsrättsföreningen Erik 2 har sammanställt denna information för att besvara vanliga frågor som uppkommer i föreningen. Förhoppningen är att

Läs mer

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning

TRIVSELHANDBOK. Avflyttning TRIVSELHANDBOK Andrahandsuthyrning Kontakta alltid Bollebo vid andrahandsuthyrning. Tänk på att även om du hyr ut till någon annan, har du ansvaret för att hyran betalas i tid och att lägenheten sköts.

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

Bybladet. December 2014

Bybladet. December 2014 Bybladet December 2014 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Oförändrad årsavgift Datum för årsstämman 2015 Motioner till årsstämman Information från valberedningen Våra informationskanaler Snösäsongen

Läs mer

Kom ihåg ombyteskläder.

Kom ihåg ombyteskläder. Hej v48 Nu har vi börjat med massage, med tända ljus och skön musik masserade barnen varandra medan jag visade i luften vilka rörelser de skulle göra. Först var det lite fnissigt och de hade lite svårt

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november

barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november barnhemmet i muang mai måndag 15 oktober - söndag 18 november Oj, oj oj, nu går tiden fort det har redan gått fem veckor sedan förra veckobrevet! Var tog de fem veckorna vägen? Jo, de försvann i en massa

Läs mer

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen!

Har Du frågor Har Du funderingar över något som tas upp i dessa regler är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen! ORDNINGSREGLER FÖR BRF TANTOTORGET Det här bör Du veta om föreningens ordningsregler: Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

bekvämare K v K i l e n

bekvämare K v K i l e n K v K i l e n K v K i l e n Seniorbostäder i kvarteret Kilen Seniorbostäder i kvarteret Kilen S l o t t S g ata n 4 2 S l o t t S g ata n 4 2 Byt Byt till till något bekvämare Vi bygger moderna och bekväma

Läs mer

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro

Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv. Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Sörbyängens nya kvarter nära natur och cityliv Välkommen till Brf Söderängarna 2, Örebro Välkommen till Sörbyängen Nära till café- och restaurangliv i Örebro Har det blivit dags att flytta ihop, planera

Läs mer

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill.

Majavallen. Kalmar Lindsdal. Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen Kalmar Lindsdal Kom som du är. Lev som du vill. Majavallen» Kul i stadens vimmel, men ännu skönare att komma hem igen « Det lätta livet i Lindsdal I Lindsdal får du vara precis den du är. Leva

Läs mer

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor

TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen För vem gäller reglerna Vad händer om ordningsreglerna inte följs Har Du frågor TRIVSELREGLER Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Servicebostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Servicebostad - VAD ÄR DET? Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning

FLYGBILD. folkets park. Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Parkhusen - Folkets Park - Vision och målsättning Folkets Park. För våra ögon och skissande händer ett lugnt och underbart skönt område där lummighet och stillhet blandas med öppenhet och vilja. Dessa

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Spinnrocken 112 nya hyreslägenheter i city CITY/CENTRALT

Spinnrocken 112 nya hyreslägenheter i city CITY/CENTRALT pinnrocken nya hyreslägenheter i city CITY/CETRALT Innergården är en oas, avskild från stadens puls. Läs tidningen i skuggan från ett träd, ät lunch på en filt i gräset eller njut av ljumma sommarkvällar

Läs mer

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna.

Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren För vem gäller reglerna? Styrelsens uppgift Alla boende är skyldiga att rätta sig efter reglerna. Trivselregler Trivselregler för dig som bor i Brf Solna Majoren De regler som här beskrivs har tagits fram för att vi alla har ett ansvar för den gemensamma trivseln. Reglerna innefattar allt ifrån hur

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd

Brf lomma läge Bofakta 6,2. takhöjd Brf lomma läge Bofakta 6,2 takhöjd Lägenheter Etapp 2 Fladängskolan Bilden är en illustration. Avvik Välkommen till Lomma Läge Höje å Som alltid när vi utvecklar bostäder, väljer vi ut de bästa adresserna

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog

Fridebo. Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo Tryggt och bekvämt boende för äldre i Hanaskog Fridebo är ett seniorboende i ett lummigt och lugnt område i centrala Hanaskog. I huset finns bibliotek, en mötesplats för äldre och lägenheter för

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding

Swedish 2015 PUBLIC EXAMINATION. Continuers Level. Transcript. Section 1: Listening and Responding 2015 PUBLIC EXAMINATION Swedish Continuers Level Section 1: Listening and Responding Transcript 2015 Board of Studies, Teaching and Educational Standards NSW Section 1, Part A Question 1, Text 1 Välkommen

Läs mer

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem

Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 2 (3) Bo hos Vimarhem Besittningsskydd Du har rätt att bo kvar i Din lägenhet så länge Du följer de regler och föreskrifter som finns och betalar Din hyra i tid. Du kommer att bli uppsagd

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller:

Bybladet. Mars 2015. Bybladet innehåller: Bybladet Mars 2015 Bybladet innehåller: Ordförande har ordet Årsstämman 2015 Sopning av våra vägar Takprojektet 2015 Fasadprojektet 2015 Rensning av våra avlopp och brunnar Vårens städdag Expeditionens

Läs mer

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari

barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari barnhemmet i muang mai söndag28 januari - onsdag 28 februari Det har gått en hel månad sedan sist, vi ber om ursäkt för detta. Tiden har bara flugit iväg då det är lite mer jobb med 46 barn än med, som

Läs mer

Rembo Skidor Presenterar

Rembo Skidor Presenterar Rembo Skidor Presenterar HUGO JACOBSSON Ålder: 16 år Skidgymnasiets ort: Mora kommun Gren: Längdskidor Vilket år går du på skidgymnasiet: Första året Program: Naturvetenskapliga programmet Hugos tips:

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad - VAD ÄR DET? Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter som

Läs mer

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum

Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013. Aktuella datum 33333333333333333333333333 Från I Ur och Skur Linsbo I Ur och Skur Ekomyran I Ur och Skur Skabersjöskolan JUNI JULI - AUGUSTI 2013 Aktuella datum 4-5/6 Storströvarläger 11/6 Linsboloppet kl 10 11/6 Skabersjöloppet

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter

Foto: Sofia Sabel. Aktiviteter Foto: Sofia Sabel Aktiviteter 1 maj - 31 augusti 2015 Anhörigcenter Anhörigcenter är en informations- och mötesplats som vänder sig till dig som inom familjen, släkten eller vänkretsen stödjer en närstående

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem

VIMARHEM AB. Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem VIMARHEM AB Boskola 1 (3) Flytta in hos Vimarhem Intresseanmälan Alla våra lägenheter fördelas via vår kommunala bostadsförmedling. Ett första steg till lägenhet hos Vimarhem är därför att fylla i en intresseanmälan.

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Vad är goda levnadsvillkor för dig?

Vad är goda levnadsvillkor för dig? Vad är goda levnadsvillkor för dig? I LSS så står det att man genom insatserna ska få goda levnadsvillkor. Frågan är vad goda levnadsvillkor betyder? Den frågan har Riks-Klippans styrelse och Klippan i

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

Det ska vara enkelt att söka bostad

Det ska vara enkelt att söka bostad Det ska vara enkelt att söka bostad 1 2 3 4 Här behöver du inga vassa armbågar Visst kan det vara svårt och omständligt att söka bostad. Man tröttnar lätt på att hålla kontakt med alla fastighetsägare

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara

Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara 10 okt 2014 Hyresförhandlingarna för Hus 3 på Pennygången är klara Förhandlingarna kring hyran i Hus 3, Pennygången 33 47, efter renoveringen är klara. Hyresgästföreningen och Stena Fastigheter Göteborg

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad.

Alla har rätt att bo tryggt. Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Alla har rätt att bo tryggt Vi vill att du ska trivas som hyresgäst hos ÖBO. Det innebär bland annat att du ska kunna få lugn och ro i din bostad. Allt blir trivsammare om vi pratar med varandra! Så här

Läs mer

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala

Autogirobetalning. Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Autogirobetalning Välj själv vilket sätt som passar dig att betala Läs noga igenom innan du bestämmer dig Villkor för Autogiro Villkor för autogiro Jag medger att uttag får göras från det konto jag har

Läs mer

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett)

Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Välkommen som hyresgäst till Studentvägen i Uppsala (Rum & Dubblett) Stiftelsen Norrlandsgårdarna Stiftelsen Gästrike-Hälsinge Stiftelsen Stockholms nations studentbostäder nations studentbostäder Kontor/expedition

Läs mer

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET

TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET TRIVSEL- OCH ORDNINGSREGLER FÖR BRF HÅRNÄTET Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus utan du har också skyldigheter

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Gruppbostad VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättighet

Läs mer

Hitta information (kurs C)

Hitta information (kurs C) Hitta information (kurs C) I dagstidningar finns det ofta annonser för olika typer av nöjen och aktiviteter. Svara på frågorna med hjälp av annonserna på nästa sida. A. Var kan man lyssna på musik gratis?

Läs mer

Personligt. Mycket på gång! Aktuellt från TrelleborgsHem NUMMER 1 2012

Personligt. Mycket på gång! Aktuellt från TrelleborgsHem NUMMER 1 2012 Personligt NUMMER 1 2012 Mycket på gång! Som du säkert märkt har Personligt i och med detta nummer vuxit och fått ett större antal sidor. Det är en förändring som vi gör för att kunna ge ännu bättre och

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL:

SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: SVENSKA FOLKBYGGENS BRF NR 3 I STOCKHOLM STARTPAKET TILL: ---------------------- Välkommen som ny medlem i Svenska Folkbyggens Bostadsrättsförening nr 3 i Stockholm. För att samla information som kan vara

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se

Gruppbostad. - VAD ÄR DET? - Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge.se Gruppbostad - VAD ÄR DET? - Lättläst Vad är en gruppbostad? Här får du information om vad en gruppbostad är och hur det kan fungera att bo i en gruppbostad. Här får du veta vilka rättigheter och skyldigheter

Läs mer

Ordningsregler för Brf Assessorerna

Ordningsregler för Brf Assessorerna Ordningsregler för Brf Assessorerna Det här bör du veta om föreningens ordningsregler. Ansvar för ordningen Att bo i en bostadsrätt innebär gemensamt ansvar. Som medlem och hyresgäst i föreningen har du

Läs mer

Ventilation. För boende i äldre byggnader

Ventilation. För boende i äldre byggnader Ventilation För boende i äldre byggnader Luften i gamla hus Du kan själv påverka Luften kommer in I många gamla byggnader sköter de boende själva genom otätheter luft och ventilation. Det styrs med fläktar,

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond

Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut. Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Till dig som flyttar in och till dig som flyttar ut Städning, nycklar, besiktning och lägenhetsfond Innehåll Städning Städbesiktning sid 4 sid 5 Lämna nycklar Hämta nycklar sid 6 sid 7 Besiktning Hur

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Kompetenscenter för hälsa. "Dä bar å åk!" Så undviker Du att falla och skadas. - Olycksfallsprevention bland äldre -

Kompetenscenter för hälsa. Dä bar å åk! Så undviker Du att falla och skadas. - Olycksfallsprevention bland äldre - Kompetenscenter för hälsa "Dä bar å åk!" Så undviker Du att falla och skadas - Olycksfallsprevention bland äldre - V i har under de senaste decennierna blivit både friskare och äldre. Det är väl härligt

Läs mer

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt.

Samfällsnytt 4. Skälby tredje samfällighetsförening December 2012. Här kommer årets sista samfällsnytt. Samfällsnytt 4 Här kommer årets sista samfällsnytt. Först vill vi önska alla nyinflyttade välkomna till vår samfällighet och hoppas att ni kommer att trivas hos oss! På vår hemsida kan ni hitta information

Läs mer

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/

Semester vid Tofta Södra på Gotland! http://www.lillabjallerupbostader.se/tofta/ GOTLAND Semester vid Tofta Södra på Gotland! Välkommen till Gotland - Vill du vara med och uppleva Gotland i......sin vårskrud med blommande blåsippor på tomten!...sin sommarkappa med glada bruna ben!...sin

Läs mer

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt.

Astoriahuset. Att bevara och utveckla. Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. Astoriahuset Att bevara och utveckla Ett förslag på en levande stadsmiljö där gammalt möter nytt. En ny mötesplats mitt på Nybrogatan Astoriahuset på Nybrogatan ett känt och omtyckt inslag i stadsbilden.

Läs mer

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter.

Följande kanaler ingår för närvarande i grundutbudet och kan ses analogt i alla lägenheter. KABEL-TV Brf Vetterstorp nr 1 anlitar comhem som leverantör av kabel-tv. I månadsavgiften för lägenheten ingår ett antal kanaler som ingår i comhems grundutbud. Betalkanaler utöver detta grundutbud betalar

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Ellie och Jonas lär sig om eld

Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Ellie och Jonas lär sig om eld Textbearbetning: Boel Werner Illustrationer: Per Hardestam 2005 Räddningsverket, Karlstad Enheten för samhällsinriktat säkerhetsarbete Beställningsnummer:

Läs mer

Mitt USA I augusti 2013 flyttade jag till North Carolina, USA. Mitt enda mål var att bli en bättre simmerska, men det jag inte visste då var att mycket mer än min simning skulle utvecklas. Jag är född

Läs mer

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n

Skryt upp dig. Hos oss kan du skryta med rent samvete. K v Pä r l l ö K e n K v Pä r l l ö K e n Skryt upp dig. Kvarteret Pärllöken, mellan Ladugårdsängen och Sörbyängen, är ett modernt och centralt boende med många klimatsmarta lösningar. Ny teknik sänker energiförbrukningen

Läs mer

Välkommen till BRF Bonifacius

Välkommen till BRF Bonifacius Bostadsrättsföreningen Bonifacius Iliongränden 151, 224 72 Lund, Mail: styrelse@bonifacius.se http://www.bonifacius.se/ Välkommen till BRF Bonifacius Innehåll Hej och välkommen till Brf Bonifacius!...

Läs mer

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14.

Fredagen den 12 april mellan kl. 12-14. 34: ans nyhetsbrev. Årgång 2Nummer 1 16 april 2002 Vår eminente fastighetsskötare går i pension Som säkert flera av er vet har vår fastis Leif Flink arbetat på övertid ett år. Fast i år väljer Leif att

Läs mer