NR Namn Säte Region Medlemar +/- 1 Föreningen Sydkatten 1962 Malmö Skåne Nerikes kattklubb 1967 Örebro Nordväst Spinneriet 1992

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NR Namn Säte Region Medlemar +/- 1 Föreningen Sydkatten 1962 Malmö Skåne 494-41 2 Nerikes kattklubb 1967 Örebro Nordväst 418 1 3 Spinneriet 1992"

Transkript

1 NR Namn Säte Region Medlemar +/- 1 Föreningen Sydkatten 1962 Malmö Skåne Nerikes kattklubb 1967 Örebro Nordväst Spinneriet 1992 Göteborg Sydväst Uppsala kattklubb 1970 Uppsala Mälardalen Östkatten 1983 Norrköping Sydost Järva kattklubb 1979 Stockholm Stockholm Stockholms kattklubb 1946 Stockholm Stockholm Top cat club 2001 Stockholm Stockholm Birka kattklubb 2000 Stockholm Stockholm Dalälvskatten 1983 Mitt Norrskenskatten 1986 Luleå Norr Calmare kattklubb 1989 Kalmar Sydost Billingebygdens kattklubb 1987 Skaraborg Sydväst Västsvenska kattklubben 1950 Göteborg Sydväst Björkstakatten 1985 Umeå Norr Mellansvenska kattklubben 1964 Eskilstuna Mälardalen Värmlands kattklubb 1989 Karlstad Nordväst Dackekatten 1986 Jönköping Sydost Sundsvalls kattklubb 1972 Sundsvall Mitt Västerås kattklubb 1963 Västerås Mälardalen Min kattklubb 2007 Kristianstad Skåne Gestrica kattklubb 2008 Gävle Mitt Fräsets kattklubb 2004 Uppsala Mälardalen Storsjökatten 1992 Östersund Mitt Föreningen Ädelkatten 1967 Göteborg Sydväst Solkatten 1990 Skellefteå Norr Kattklubben Sviss 2001 Lund Skåne Skånes kattklubb 1966 Lund Skåne Siameslinjen 1988 Stockholm Ryssfolket 1993 Stockholm Hälsingekatten 1993 Bollnäs Mitt Elfsborgskatten 1988 Sydväst Medelpads kattklubb 1986 Timrå Mitt Göteborgs raskattklubb 1996 Göteborg Sydväst Absolut Kattklubb 2000 Umeå Norr Föreningen Mästerkatten 1993 Malmö skåne Perserkatten 1960 Stockholm Stockholm Linköpings kattklubb 1956 Linköping Sydost Örnsköldskatten 1982 Örnsköldsvik Mitt Alfakatten 1987 Stockholm Stockholm Föreningen Boråskatten 1968 Borås Sydväst Art Deco 1991 stockholm Stockholm Speed cat 1990 Stockholm Kattklubben katten och jag 2007 Stockholm Stockholm 15-1

2 Kattklubbar som upphört Amica kattklubb City Cat Club Kattklubben klöset Oci Cat Club Antal anslutna kattklubbar Ny och omval Vice Ordförande Förbundsekonom Avesl o hälsoledamot Utställningsledamot Regelledamot Eva Porat 107 röster Lars Madej 62 röster Michael Wirth Färdigh Anna Börje Malin Sundqvist Lars Madej

3 Styrelseledamot Diciplinnämnden Lars Hammar 85 röster Anna-Karin Rahm 54 röster Kenneth Wikström 19 röster Sandra Nordin 11 röster Conny Jansson Wendy Mörk Anna-Karin Lenshof Internrevisor Revisorsuppleant Rolf Jonsson Arne Grundström Årets Kattklubb Sundsvalls Kattklubb för mest procentuell ökning av medlemmar (24,29%) (NOS 19,48%) Årets Katt Prisutdelningen till årets katt inom SVERAK skedde i samband med Nerikes Kattklubbs utställning i Örebro den 15/ Internationella utställningar Under 2014 arrangerades 72 utställningar vid 35 olika utställningstillfällen Under 2014 hade Nos 6:e största utställningen med 366 katter på lör och 347 på söndag. 511 NERK NERK VK ÄK ÄK Totalt ställdes katter ut Kat I Kat II Kat III Kat IV HCS 208 HCL 145 Under sista halvåret av 2014 har det varit fler katter på utställningarna och fler klubbar än tidigare verkar ha fått fullt. Sverak hoppas att denna positiva utveckling fortsätter och att många katter ställs ut under 2015.

4 SW Skandinavien Winner NRR stod som arrangör av SW 2014 och avhölls den september i Oslo. Från och med 2015 kommer även Finland att bli delaktig i arrangemang av SW. Burhållning av katter i samband med bl a Kattens dag Annette Sjödin har varit i kontakt med Jordbruksverket och diskuterat frågan om burhållning av katter vid olika typer av arrangemang, inte bara Kattens dag. Katt i bur i zoobutiker kan ge sken av att det är tillåtet att sälja katter i butik samt att hålla katt i bur permanent. I korthet gäller: Det måste vara någon form av klubbmästerskap/bedömning-och då gäller inte endast att rösta fram publikens favorit. Burar med katter ska om möjligt vara placerade avskilt från andra djur. En följd av detta är även att djurhem/organisationer som bara visar upp katter som inte har något att göra med bedömningar/tävlingar ej kan tillåtas vara på utställning eller annat arrangemang som är arrangerat av SVERAK-klubb. Styrelsens verksamhet under 2014 Hälsa och avel Externa kontakter: Kontakt har upprätthållits med forskare som vill utreda förekomsten av Tritrichomonas hos symtomfria raskatter. En lista över veterinära standardbehandlingar har lämnats till en utvecklare av internettjänst gällande priser på veterinärvård. Hälsoprogram Lämpligheten att införa obligatoriska hjärtultraljudstester (HCM/RCM-scanning) hos vissa raser har diskuterats. Behov om tillägg av fler raser i befintliga hälsoprogram har utretts. Då det är dokumenterat och känt att PK-brist även hos raserna BEN, MCO samt NFO diskuterades lämpligheten att införa obligatoriskt testprogram även för dessa raser och inte enbart ABY/SOM. Smittskydd Det har märkts att utställningsburar har fått korrosionsskador. Därav har det funnits behov av att utreda och föreslå lämpliga rengöringsmedel på utställningarna. Då virkon behöver verka en längre tid för att ha full effekt samt är olämpligt på galvaniserat stål, rekommenderas numera att använda sprit både för händer och bord. Provanvändning pågår och vi avvaktar utvärdering.

5 Övrigt Karenslistan vid utställning har uppdaterats gällande Flagyl, då detta pga humanläkemedelsklassning hade 6 månaders karens. Nu gäller 15 dagars karens, då preparatet har antibiotikakaraktär. Utställning Gällande utställningsprogramet Alladin har uppdateringar som varit tvingande p.g.a regeländringar genomförts. Utvecklingsmässigt har fokus legat på att ta fram ett online-verktyg, Mina Katter, för enskilda medlemmar. Där har de möjlighet att anmäla sina katter till utställningar direkt. Utvecklingen hjälper även arrangörerna då det förenklar och minskar tidsåtgången markant. Utvecklingen kommer att pågå under hela 2015 för att förbättra både Alladin och sidan Mina Katter Tidig hemgång SVERAK:s styrelse föreslår att tidig hemgång även tillämpas kommande verksamhetsår så att ett större underlag finns innan slutligt beslut fattas. Samma villkor som gällde under detta år ska gälla även kommande år. Arbete i projekt och arbetsgrupper Aladin-Utställningsprogram Latkatter och FAQ har uppdaterats och finns publicerade på SVERAK:swebbplats, klubbsidan. E-bekräftelse har använts av många klubbar under året och det verkar som om den funktionen nu blivit stabil. Webbanmälan: Minakatter.sverak.se. Sidan har testats för anmälningar till MIN kattklubbs och Föreningen Ädelkattens utställningar. Vi har idag 392 registrerade användare på Minakatter-sidan (15 dec 2014) Detta innebär att vi har 392 personer som har egen kontroll över vilka katter de verkligen är ägare till i SVERAK:s register SVERAK har uppdaterat anmälningsmottagningssidan för utställarklubbar så att de, om de önskar, kan hantera betalningar och anmälningar direkt i Minakatter-sidan. Alladin har i december 2014 anpassats till den nya åldersgränsen för lägsta ålder, 4 månader för huskatter som började gälla 1 januari FindUs-stambok på nätet FindUs är en välbesökt portal/webservice. Ett kontinuerligt uppdateringsarbete utförs, vid regeländringar, ändrade EMS-koder eller tillägg av hälsoinformation. Information om antal unika katter har lagts till stamtavlevyn. Även externa användare har upptäckt den guldgruva som FindUs gömmer och har efterfrågat att få använda informationen i forskningssammanhang. FIFI World Show Redan 2013 tillsatte förbundsstyrelsen en projektgrupp för WW-utställningen I gruppen ingår: Annette Sjödin Projektledare Michael Wirth Färdigh Malin Sundqvist

6 Lotta Kragh Gruppens arbete är helt fristående från SVERAK:s styrelse-men med rapporteringsskyldighet. Projektgruppen har blivit en arbetsgrupp som har utökats med följande medlemmar: Hannah Jensen VK Åsa Hammarlund ÖSTK Leif Halleby NERK Susanne Östervall ÖSTK Dan Mikkelä MIN Carin Mikkelä MIN Arbetsgruppen har haft tre personliga möten under SVERAK-representanter har dessutom haft möte med Malmö-Mässan och Scantic Hotell i Malmö. Hemsidan och Facebook-sidan är i gång och alla domare är inbjudna Uppfödardiplomering Under 2014 sändes 78 testunderlag ut och 66 gratulerades som SVERAK-diplomerade uppfödare. Totalt var uppfödare SVERAK diplomerade vid årsskiftet 2014/2015. SVERAK:s kansli Heltidsanställda under hela 2014 var Agneta Färdigh, Cecilia Wennergren och Johnny Åkervall. Mycket av arbetet kring pågående projekt och arbetsgrupper, ID register,uppdatering av regelverk, skapande och uppdateringar av förbundsblanketter och praktiska arrangemang som SVERAK:s årsmöte har åvilat förbundskansliet. Dessutom har kansliet varit delaktigt vid framtagande av olika former av PR-material SVERAK:s resultatredovisning avdelningsvis Avdelning Budget 2014 % utfall Utfall 2014 Utfall 2013 Stambokföring , PR_verksamhet , Årsmöte , Förbundskansli , Internationell verksamhet , Utställning/burpool , Förbundsverksamhet , Styrelse/kommittéer , Våra Katter , DN , Valberedningen , Internrevision , Samarbetspartner WW , Assistentgrupp SW Domarkonferens , Årets Katt ,

7 Uppfödarseminarium Datautveckling , Alladin , Stambok på nätet Totalt: Antal nya SVERAK-registrerade katter Antal nyutfärdade huskattbevis Antal nyregistrerade stamnamn Totalt antal katter i SVERAK:s ID-register

8 Raser Det finns idag 45 godkända raser inom det internationella världsförbundet FIFe- där Kattförbundet SVERAK är det svenska och enskilt största medlemsförbundet. Inom SVERAK märker vi en fortsatt trend av kattintresse och insikten om kattens värde som sällskapsdjur, säger förbundsordförande Annette Sjödin. Placering 2014 Ras (EMS) Antal 2014 Antal 2013 Kullreg Hane Kullreg Hona 1 RAG ,9 2 MCO ,2 3 SIB ,0 4 NFO ,8 5 SBI ,8 6 PER ,4 7 BRI ,6 8 DRX ,2 9 BEN ,1 10 CRX ,5 11 SPH ,1 12 BUR ,5 13 OSH ,8 14 SIA ,3 15 EXO ,9 16 NEM ,0 17 ABY ,3 18 OCI ,3 19 LPL* ,6 20 RUS ,0 21 EUR ,3 22 SOM ,7 23 XLH** ,9 24 TUV ,8 25 SYS ,7 26 BAL ,1 26 BML ,4 26 DSP ,0 29 KBL ,3 29 OLH ,0 31 PEB ,0 32 SOK ,7 32 TUA ,3 34 SYL ,5 35 CHA ,0 35 MAU Ungar perkull

9 35 SIN**** ,0 38 XSH*** ,0 39 CYM ,0 39 non SRL***** ,0 41 MAN ,0 KOR non SRS***** GRX ACL SNO JBT non THA *) LPL-preliminärt godkänd **)XLH-16/BRI, 10/SBI, 5/RAG ***)XSH-3/DRX ****)SIN-godkänd *****)SRL; SRS,THA- preliminärt godkänd Domare I slutet av 2014 meddelade Anette Engvall, Annette Thorèn Haage samt Ulrika Olsson att de avsade sig sin domarstatus från den 1 januari Sverak tackar för åren de agerat domare Domarseminarium FIFe:s domarseminarium ägde rum den 31 maj i direkt anslutning till FIFe:s GF Intresset för seminariet var stort hos de svenska FIFe-domarna och Michael Edström, Ulrika Eriksson, Helene Lis, Lena Nordström, Annelie Persson, Eva Porat, Malin Sundqvist samt Conny Jansson (elev 50%) deltog. Svenska Djurskyddsföreningen och Se Sambandet I november anordnade Svenska Djurskyddsföreningen och Se Sambandet en heldagskonferens om våld i nära relationer och våld mot djur. Fokus under dagen: Hur kan man se problematiken mellan våld i nära relationer och våld mot sällskapsdjur? Varför bör kvinnofridslagstiftningen ta hänsyn till djur? Varför bör djurskyddslagstiftningen ta hänsyn till våldsutsatta kvinnor och barn? Hur bör lagstiftningen förändras? Samarbetspartner Samarbetspartner under året har varit Royal Canin och från februari 2014 även försäkringsbolaget Agria. Avtalen ger såväl förbundet som enskilda medlemmar ekonomiska fördelar. Vi har exempelvis sponsring av utställningar och rabatter på försäkringar. Förutom detta har vi genom våra samarbetspartners tillgång till olika kunskaper, erfarenheter och kattrelaterad statistik.

10 SVERAK:S styrelses förslag till avgifter 2016 och 2017 Medlemsavgift till SVERAK (per enskild medlem) Minimiavgift Prenumeration Våra Katter För utlandsprenumeration tillkommer 15:- per nummer Gällande (2015) Gällande (2016) Förslag till ändring 50: :- (1.750:- till årsmötet 20:- per nummer 50: :- (2.000:- till årsmötet 20:- per nummer Enskild inrikesprenumeration Enskild utlandsprenumeration 300:- 400:- 300:- 400:- Avgift för registrering i SVERAKs ID register Stamnamn (inklusive bevis) Överfört från icke FIFe förbund (inklusive bevis) Stamnamnsbevis Stamtavlor Kull ej äldre än 3 månader Kull äldre än 3 månader Import/överföring Transfer Ändring/tillägg-ny stamtavla ersättningsstamtavla Huskattbevis Ersättnings-huskattsbevis Gällande (2015) Färslag till ändring (2016) : :- 50:- 300/200* 600:_ 500:- 150:- 150:- 150:- 150:- 100:- Utställarpeng (per bedömd katt) 15** *Gäller SVERAK-diplomerade uppfödare **Styrelsen aviserade vid förra årsmötet att ett förslag skulle presenteras till detta årsmöte om en differentiering av utställarpengen beroende på om utställningen var av bära själv eller assistentburen typ. Styrelsen har beslutat att inte presentera ett sådant förslag

11 Motioner som ska klubbas en andra gång M9/2014 Styrelsen Sveraks stadgar byte av text Bifall Avslag Avstår Dragen Ny Text: Medlemskap beviljas efter skriftlig ansökan, av SVERAK:s styrelse årsmöte X SVERAK:s styrelse bereder ärendet och inhämtar eventuellt erforderliga kompletterande uppgifter om den sökande klubben. Motivering: Det borde vara SVERAK:s högsta instans, det vill säga SVERAK:s årsmöte, som välkomnar nya klubbar M10/2014 ÄK 1 Sveraks stadgar byte av text Bifall Avslag Avstår Dragen X Ny text: Protokoll skall föras vid SVERAK:s styrelsesammanträden. Förbundsstyrelsens protokoll justeras av mötesordförande och utsedd protokolljusterare. Eventuell reservation ska tas till protokollet. Samtliga protokoll ska markeras med årtal för senaste ordinarie årsmöte och ett löpnummer. Protokoll med löpnummer ett är protokoll fört vid konstituerande möte. Protokoll ska distribueras inom en månad från sammanträdesdagen. Motivering: det är viktigt att klubbar och enskilda medlemmar får ta del av de beslut som fattas på SVERAK:s styrelsemöten. Två månader är väldigt lång tid och med dagens moderna hjälpmedel borde en månad vara en rimlig tidsrymd att få ett styrelseprotokoll skrivet, justerat och publicerat M11/2014 Styrelsen SVERAK:s stadgar ny punkt Ny Text: 5.8 Avels och hälsorådet Avels och hälsorådets sammansättning Styrelsens två Avels och Hälsoledamöter Tre ledamöter valda av SVERAK:s årsmöte Bifall Avslag Avstår dragen X 5.9 Utställningsrådet utställningsrådets sammansättning Rådet består av Styrelsens två Utställningsledamöter Tre ledamöter valda av SVERAK:s årsmöte Motivering: styrelsen har sett ett behov av att avlasta Avels och Hälsoledamöterna samt Utställningsledamöterna

12 Motioner för vidarebefordran till FIFe M1 Styr 1 Godkännande av ny ras Bifall Avslag Avstår Dragen X Ny text: Godkännande av rasen La Perm, både som lång och korthår, LPL och LPS, då det gällande kraven anses uppfyllda. Godkännandet att träda i kraft per den 1 januari Vi önskar att LPL/LPS gruppindelas i enlighet med ACL/ACS dvs 11 grupper, detta då alla färger är godkända och vi föredrar att använda befintlig gruppindelning som är etablerad i kategori II. Vi önskar dessutom göra poängjusteringar och ett par mindre standardjusteringar Head-Profile/Nose: ändring Straight broad nose of medium lenght. In profile shows a slight indention, but without a stop Ear-Size:tillägg Medium to large Eyes-Size:ändring Fairly large and expressive Eyes-Shape:ändring Oval shape Eyes-Placement:ändring Set well apart and slightly slanted towards the base of ear Tail-Length:ändring At least as long as to the shoulders, preferable to the neck Scale of Points Head Total 35 Size/shape/muzzle/chin/profile 15 Ears 10 Eyes 10 Body Total 30 Torso/neck Shape, size, structure 10 Legs/feet Shape, size, structure 10 Tail Shape, length 10 Coat Total 30 Texture and Curls/waves 20 Length 10 Condition 5 Motivering: SVERAK har tidigare motionerat om preliminärt godkännande av rasen och är rasens mentor. Det åligger då SVERAK att även ansöka om det fullständiga godkännandet av rasen. Då det viktigaste är kattens uppbyggnad (typ) så önskas poäng flyttas till detta, från den mer rasspecifika detaljen (pälsen). Vi anser att en vältypad katt borde premieras framför en katt med perfekt päls. Det finns några detaljer i rasstandarden som behöver justeras.

13 M2 SKKK 2 FIFes regler för Breed Counclis Avslag Avstår Dragen Ny Text: Dessutom skall ett BC höras och dess åsikt beaktas i alla frågor som rör en ras. X 8.1 To be eligible to forward proposals, the Brees Council must consist of members from at least 4 different National FIFe Members. Exeptions can be granted by the FIFe Board Motivering: Idag missgynnas alla små raser. Det är i många uppfödares ögon ointressant att vara med i det BC/de BCs vars ras/raser de arbetar med när det ändå inte leder till någon form av inflytande Styrelsens förslag till beslut: Avslag. Det finns redan idag möjlighet att ansöka om dispens för kravet på medlemmar ur 8 olika förbund. Ett BC är redan remissinstans i alla frågor som rör rasen ifråga. M3 CK 2 FIFes och SVERAKs regler för utställning 2.6Borttag av text Bifall Avslag Avstår Dragen Ny Text:Skandinavien (Norge, Sverige och Finland) kan en gång per år arrangera utställning ienlighet med de regler som gäller för FIFes Världsutställning: 1, med untantag av 2.2 Motivering: En huskatt med DSM-titel är kvalad till WW men inte till SW. Vitycker kvalificeringsreglerna ska vara samma för Huskatt till SW som WW. Vi ser inte att det ska behöva skilja något på reglerna Styrelsens förslag till beslut: Bifall X M4 STYR 4 FIFes och SVERAKs regler för utställning 2.8 Ny punkt Bifall Röster 153 Avslag Röster 16 Avstår Dragen Ny Text: Certifikat tagna på en utställning arrangerad i enlighet med kapitel 2 räknas alltid som tagna i valfritt land. Detta innebär att ingen katt är stoppad från deltagande på dessa utställningar på grund av antal certifikat enligt utställningsregler 4.7 Motivering: På vinnarutställningar möts katter från måna olika länder och konkurrensen är både större och annorlunda än på de vanliga utställningarna. Detta gör att certifikat tagna på dessa utställningar bör räknas som landsoberoende

14 M5 FMK 2 FIFes och SVERAKs regler för utställning 3.2 Utbyte av text Bifall Avslag Avstår Dragen Ny Text: samtliga utställningskatter ska vara ID_märkta. Kattens dokument (stamtavlas omslag, pass, vaccineringskort etc.) ska vara märkt med kattens ID-nummer på ett permanent sätt. Microchip rekommenderas. Motivering: Vi tycker att alla katter som ställs ut i FIFe ska vara ID-märkta. För avelsdjur är det redan obligatoriskt enligt FIFes regler för uppfödning och stambokföring 3.4 Styrelsens förslag till beslut: Bifall X M6 CK 1 FIFes och SVERAKs regler för utställning 4.8 Utbyte/Borttag av text Bifall 40 Röster Avslag 129 Röster Avstår Dragen Ny Text: a. Bäst i Variant utses av domaren bland samtliga katter i en variant, oberoende av ålder eller kön, förutsatt att det finns minst tre tävlande inom denna variant. b. I det fall det är ett stort antal tävlande, kan maximalt fyra olika BIV utdelas(ungdjur,junior, kastrater och vuxna) i enlighet med ovanstående regel. c. d. För att uppnå resultatet BIV måste utställd katt uppnå minst 95 poäng e. Domaren har rätt att inte dela ut BIV om utställd katt inte uppnår tillräcklig nivå, dock kan resultatet BIV inte förvägras om en katt har uppnått de nödvändiga 95poängen i sin klass Motivering: många av våra medlemmar och utställare har uttryckt önskan om att fler skulle kunna få möjlighet atttävla om BIV. Särskilt bland mindre raser och färggrupper där det idag nästan aldrig blir BIV pga dagens regler. Med vårt förslag blir det mer tävling och moment för fler utställare och katter, och även för publik. Lite trevligareoch mer spännande om fler katter har chansen att ta BIV. Vi bör hitta nya sätt att tävla på och öka intresset på utställningar och vi tror att dettta skull gynna kattutställningar som helhet och tex få fler att vilja ställa ut kastrater. Några fler BIV på kattutställningarna vore stämningshöjande tror vi.att domarna idag kan ta ut BIV total där t ex kattungar jämförs med vuxna gör att kastrater också borde kunna jämföras på liknande sätt. Styrelsens förslag till beslut: Avslag. Fertila och kastrater tävlar på olika villkor, te x är det tillåtet med svansknick på en kastrerad katt. Det är därmed olämpligt att de tävlar mot varandra i BIV

15 M7 FMK 1 FIFes och SVERAKs regler för utställning Tillägg av text Bifall 12 röster Avslag 152 Röster Avstår 5 röster Dragen Ny Text: i varje enskilt fall där rösteantalet blir lika ska ett beslut fattas enligt följande: 1. De domare som inte röstade på de katter som fått flest antal röster ska rösta igen, denna gång endast på de katter som erhållit flest antal röster. 2. Om alla domare i panelen röstat på katter som erhållit flest antal röster måste skiljedomare kallas in. Skiljedomaren är en domare som dömer på utställningen och har behörighet på aktuell kategori men som inte dömt den berörda kategorin under utställningen. 3. Om en skiljedomare enligt punkt 2) inte finns tillgänglig är det tillåtet att använda en behörig domare som varit elev på annan kategori under utställningen, som skiljedomare. Om en skiljedomare inte finns tillgänglig sker beslut genom lottning. Motivering: Fler möjligheter att slippa lottdragning Styrelsens förslag till beslut: Avslag. Det är olämpligt att en elev går in med utslagsröst, även om den är behörig domare. Te.x får en familjemedlem till eleven ställa ut egen katt i en kategori som domareleven inte deltar i på utställningen enligt FIFes domarregler 1.5 Motioner som rör SVERAK:s stadgar M8 SVISS1 SVERAKs stadgar Ny ordningsregel Bifall 23 röster Avslag 146 röster Avstår Dragen Ny Text: Allt diariefört material från klubbar och medlemmar som skickas via brev eller e-post ska SVERAK bekräfta att det kommit fram. Bekräftelsen ska ske i form av brev eller e-post till avsändaren Motivering: det händer att brev kommer bort på vägen och detta upptäcks inte alltid direkt utan långt senare. Om det är te.x en ägarändring som inte kommer fram. Som avsändare anser man sig ha meddelat SVERAK inom 30 dagar som rekommenderas men så behöver inte vara fallet, brevet kom aldrig fram. Idag får man ibland svar från SVERAK att de mottagit informationen men inte alltid. Vi vill att det som standard alltid kommer ett svar från SVERAK att de har mottagit brev och e-post som diarieförs hos SVERAK Styrelsens förslag till beslut: Avslag. När det gäller ägarändring så kommer detta att lösas automatiskt när varje medlem kan logga in på sina egna sidor och se de katter som man står som ägare på.

16 M9 STYR 3 SVERAKs stadgar 4.11 Borttag av text Bifall 102 röster Avslag 65 röster Avstår 2 röster Ny Text: Val Samtliga val sker för en mandattid på två år med växelvis val, om inget annat anges. Dragen Motivering: Alla ordinarie ledamöter välj på två år och den enda skillnaden mellan en ordinarie ledamot och suppleanten är rösträtten vid styrelsemöten. M10 STYR 2 SVERAKs stadgar/nytt regelhäfte SVERAKs grundregler Bifall 141 röster Avslag 23 röster Avstår 5 röster Ny Text: Ändring av grundregel samt de konsekvensändringar som behöver göras Dragen Motivering: Årsmötet 2014 gav styrelsen bland annat i uppgift att se över möjligheten till att återinföra fodervärdsavtal. För att få detta att fungera finns ett behov av att införa grundregler och styrelsen önskar att dessa kan träda i kraft med omedelbar verkan för att snabba på processen. Som konsekvens av införande av grundregler behöver några regelpunkter flyttas och detta finns också presenterat. I och med detta kommer även häftet Nationella arbetsrutiner, regler och etik inom stambokföring och uppfödning samt hälsoprogram inom FIFe och SVERAK att försvinna genom att dessa saker antingen faller eller flyttas in i ett annat regelverk. Motioner rörande Nationella arbetsrutiner, regler och etik inom stambokföring och uppfödning M11 SKKK 1 Nat.arb.rutiner, regler och etik 5b Ny punkt Bifall 9 röster Avslag 160 röster Avstår Dragen Ny Text: det är inte tillåtet att registrera kattungar efter hane vars ägare är avstängs från all SVERAK verksamhet vid parningstillfället Motivering: om du köper en kattunge från en uppfödare som är avstängd av SVERAK är det stora problem när du vill ha den registrerad i SVERAK. Däremot är det inga problem om du parar din hona med hane vars registrerad ägare är avstängd, hankattsägaren behöver inte vara med medlem i kattklubb. Om denna motion bifalles, skall det naturligtvis finnas möjlighet att söka dispens av avelshygieniska skäl. Styrelsens förslag till beslut: Avslag. Om en hankattägare lånar ut sin hane under avstängningstiden ska detta redan i nuläget anmälas till DN

17 Motioner rörande FIFe:s och SVERAK:s regler för utställning M12 STYR 6 FIFes och SVERAKs regler för utställning 1.2 Nationellt tillägg Utbyte av text Bifall Avslag Avstår Dragen X Ny Text: Ansökan att få avhålla utställning ska tillställas SVERAK. SVERAK-ansluten klubb har rätt att boka en utställning per år, i mån av ledig tid fler. Ansluten klubb som har flera utställningar inbokade under året måste ange vilken av dessa som är huvudutställning. Icke huvudutställning kan bokas tidigast 24 månader före utställningsdatum. Motivering: Det kräver mycket förberedelser för att arrangera en utställning. 12 månader är en mycket kort tid för te.x bokning av lokal och att bjuda in domare. För att underlätta för det fåtal klubbar som arrangerar två utställningar per år önskar vi att de kan boka utställningen 24 månader i förväg. Detta kommer inte att påverka övriga klubbars utställningar då bokning av ordinarie utställning oftast sker många år i förväg. M13 ÖSTK 1 FIFes och SVERAKs regler för utställning Nat. tillägg Ny text Bifall 7 röster Avslag 162 röster Avstår Dragen Ny Text: I varje enskilt fall där röstetalet blir lika ska ett beslut fattas enligt följande: 1. De domare som inte röstade på de katter som fått flest antal röster ska rösta igen, denna gång endast på de katter som erhållit flest antal röster. 2. Om alla domare i panelen röstat på katter som erhållit flest antal röster måste skiljedomare kallas in. Skiljedomaren är en domare som dömer på utställningen och har behörighet på aktuell kategori men som inte dömt den berörda kategorin under utställningen. Nationellt tillägg Det åligger varje klubb att bjuda in och arrangera domarna på ett sådant sätt att risken för lottdragning vid lika i en panelundviks. Det bör utav katalogen framgå vem som är skiljedomare i varje kategori där risk för lika föreligger. Motivering: Lottdragning i panel är ej önskvärt tävlingsmoment hos merparten av utställare Styrelsens förslag till beslut: Avslag. Vi uppmanar klubbar att göra en domarfördelning i enlighet med denna motions intension. Däremot blir det en omöjlighet att ha det tvingande då det kan bli mycket svårt att avhålla kategoriutställningar eller små utställningar. Om det te.x bara är kategori 2 en dag så kan det bli så att alla domare röstar på var sin katt. Klubben skulle i detta fall behöva ha en extra domare som inte dömer alls den dagen.

18 M14 TCC 1 FIFes och SVERAKs regler för utställning Årets katt 2.1 Utbyte av text Bifall 132 röster Avslag 34 röster Avstår 3 röster Dragen Ny Text: Inom SVERAK beräknas varje år följande Årets Katt listor: Lista Årets Antal som presenteras Minsta poäng 1. Vuxen hane Vuxen hona Junior/ungdjur Kastrat hane Kastrat hona Senior 3 7. Veteran 3 8. Avelshana 3 9. Avelshona Uppfödning Huskatt långhår Huskatt korthår Huskatt senior Huskatt veteran 3 Motivering: att öka antalet Seniore, Veteraner, Avelshane, Avelshona och Uppfödning som premieras vid prisutdelningen tror vi bidrar till att fler ställer ut även kattungar och äldre katter. Eftersom det verkar som att det blir färre kattaer på utställningarna är detta förhoppningsvis et t steg att vända den trenden OBS Detta gäller enligt beslut på årsmötet direkt från 2015

19 M15 Styr 5 FIFes och SVERAKs regler för utställning Årets katt 2.2 Tillägg av text Bifall 116 röster Avslag 53 röster Avstår Dragen Ny Text: vid lika poäng efter maximalt antal poänggivande resultat används även nästa poänggivande resultat för att avgöra placeringen. Detta sker tills det inte finns tävlande med lika placering på respektive list om så är möjligt Motivering: finns det möjlighet att skilja tävlande åt ska så göras och ett sätt ska gälla samtliga katter Omedelbar justering M 16 SKKK 3 FIFes och SVERAKs regler för utställning Årets katt 2.2 Tillägg av text Bifall Avslag Avstår Dragen Ny Text: Om uppfödare eller avelsdjur hamnar på samma poäng i tävlingen Årets katt skall man försöka skilja dem åt. I första hand skall man ta hänsyn till inbördes möten. Om det inte skiljer, jämför man fjärde resultatet. Fortfarande exakt samma, femte resultaten osv på så många utställningar som den som tävlat minst har resultat. Motivering: Man kan oftast rangordna Styrelsens förslag till beslut: Avslag. Se styrelsens motion M 15 X

20 M17 ÖKN 1 Motioner Bifall Avslag Avstår Dragen som inte berör regelverket X Ny Text: Försöket med tidig hemgång bör förlängas ett år till ifall underlaget till beslut är för litet. Utställarnas synpunkt bör också tas hänsyn till. Motivering: Försöket har pågått bara sedan föra årsmötet och året ut, vilket medför att få klubbar har velat/kunnat testa det. För att få ett bra utvärderingsunderlag för att kunna ta beslut i frågan, dvs att tillräckligt många utställningar har tillämpat tidig hemgång, anser ÖKN att försöket bör förlängas minst ett år till eller till x antal utställningar ingått i försöket. De långa utställningsdagarna är idag ett stort hinder för många. Detta i kombination med långa resor gör att många drar sig för att ställa ut. Detta påverkar klubbarna och kattuppfödningen i stort. Örnsköldskatten är mycket positiva till tidig hemgång och är därför måna om att tillräckligt många utställningar finns som underlag för ett beslut och att även utställare har möjlighet att påverka beslutet, inte bara klubbarna, Styrelsens förslag till beslut: Bifall Med denna lilla sammanställning från SVERAK:s Årsmöte ber Ulla och Pia att tacka för förtroendet att representera Norrskenskatten under två dagar i Mars

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 5/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 11 oktober 2014 kl.

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 6/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 13 december 2014 kl.

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 7/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 7/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 7/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 24 januari 2015 kl.

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10

STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 STYRELSEPROTOKOLL NR 5/10 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 23 oktober 2010 kl. 14.15 18.10 söndagen den 24 oktober 2010 kl. 9.15 13.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/12

STYRELSEPROTOKOLL NR 3/12 STYRELSEPROTOKOLL NR 3/12 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 9 juni 2012 kl. 9.15-16.00 SVERAKs styrelse Närvarande Ordförande Annette Sjödin Vice ordförande Eva Porat

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14

STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 8/14 fört vid SVERAKs styrelsemöte på Scandic Infra City, Upplands Väsby Stockholm fredagen

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL NR 7/12

STYRELSEPROTOKOLL NR 7/12 SVERIGES KATTKLUBBARS RIKSFÖRBUND anslutet till Fèdération Internationale Fèline (FIFe) STYRELSEPROTOKOLL NR 7/12 fört vid SVERAKs styrelsemöte på SVERAKs kansli i Borås lördagen den 19 januari 2013 kl.

Läs mer

SNRFs stambokföringsregler och avelsriktlinjer

SNRFs stambokföringsregler och avelsriktlinjer SNRFs stambokföringsregler och avelsriktlinjer I n n e h å l l I. Allmänt... 2 II. Stamtavlor: Raser, färger och koder... 2 III. Stamtavlor; övrigt... 3 IV. Stamnamn... 4 V. Uppfödning... 5 VI. Krav på

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

redaktionen har ordet

redaktionen har ordet MEDLEMSAVGIFTER FÖR 2009 Huvudmedlem 150 kr Familjemedlem 50 kr Gåvoprenumeration 50 kr 2 (endast till veterinärer och djursjukhus) Klubbens PlusGiro: 430 52 40-6 Vill du bli medlem? Betala 150:- på ovanstående

Läs mer

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening

Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Underbilaga 1:2 b Kommentar till Svenska Pistolskytteförbundets Normalstadgar för Pistolskytteförening Juni 2010 Normalstadgar för Pistolskytteförening är att se som ett ramverk avsett att underlätta främst

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Motioner & utlåtanden

Motioner & utlåtanden Motioner & utlåtanden REGISTER REGISTER Organisation... 2 Stadgemotioner... 4 Yrkesroll... 31 Jämställdhet... 34 Rättshjälp... 36 Arbetsmiljö... 40 Studier... 42 Politisk påverkan... 46 Medlemskap... 94

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010-11 Ännu ett år har gått

Verksamhetsberättelse 2010-11 Ännu ett år har gått AbSolut Kattklubb Verksamhetsberättelse 2010-11 Ännu ett år har gått Den här verksamhetsberättelsen finns endast som PDFfil. Brödrexten är satt med Century Schoolbook och rubriker med Myriad Pro Semibold.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

AbSolut Kattklubbs medlemstidning nr 2 2010

AbSolut Kattklubbs medlemstidning nr 2 2010 AbSolut Kattklubbs medlemstidning nr 2 2010 Kallelse till ASK:s årsmöte Den äldre katten Hälsoprogram för PRA & PK Införsel av katt i Sverige Framsida: viltfärgade somalihonan S*All Inclusive Jagoda. Ägare/foto:

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Möteshandlingar. Representantskap 2010. Om du undrar något - kontakta din lokala klubb!

Möteshandlingar. Representantskap 2010. Om du undrar något - kontakta din lokala klubb! Möteshandlingar Representantskap 2010 Om du undrar något - kontakta din lokala klubb! Dagordning vid SPFs Representantskap 2010 1. Representantskapets öppnande 2. Fastställande av dagordning 3. Fastställande

Läs mer

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015

Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 1 Minnesanteckningar från Specialklubbskonferensen Clarion Hotell Stockholm 7-8 februari 2015 Lördag 7 februari 40 specialklubbar och samtliga 25 länsklubbar (totalt över 125 personer) var anmälda till

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK

ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Uppdaterad version - 5 jan 2009. ETT MEDLEMSKAP - ETT SSRK Under de senaste åren har frågan om ett medlemskap för SSRK blivit allt mera aktuell. SSRK:s högsta beslutande organ, Fullmäktige, gav 2008 styrelsen

Läs mer

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär

Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär SVENSKA LEONBERGERKLUBBEN Arbetsordning för klubbstyrelse och funktionär Svenska Leonbergerklubben SLBK 2013-08-03 Innehållsförteckning..... 1 Arbetsordning för klubbstyrelse... 2 Policy för SLBK... 2

Läs mer

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1

KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 KONSTFÖRENINGSSKOLAN 1 2 Varmt välkommen till Konstföreningsskolan! Att arbeta ideellt i en konstförening är något av det roligaste man kan göra när man är konstintresserad. Det är KONST man tänker när

Läs mer

motioner och utlåtanden

motioner och utlåtanden motioner och utlåtanden Motioner och utlåtanden 2013 Livsmedelsarbetareförbundet produktion Bilda Förlag & Idé omslagsillustration Anna Gunneström tryck TMG Sthlm, Bromma, 2013.03 Li1303 Innehåll Organisationsfrågor

Läs mer

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa

Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Rapport från utredningen Verksamhet för arbetslösa Uppdraget Vid förbundsmötet 2004 beslutades att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att Se över funktion, organisation samt vilken verksamhet som ska

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-12-02--03 Föregående möte: 2006-10-28 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer