INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM SKOLAN. Kontaktuppgifter 2 Fakta om skolan 4 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL. Skolans personal 5-7 Övrig personal 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM SKOLAN. Kontaktuppgifter 2 Fakta om skolan 4 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL. Skolans personal 5-7 Övrig personal 8"

Transkript

1 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM SKOLAN Kontaktuppgifter 2 Fakta om skolan 4 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL Skolans personal 5-7 Övrig personal 8 SKOLARBETET OCH UNDERVISNINGEN Studier 9 Yrkesinriktningar 10 Studieämnen 11 Lektionstider 12 Elevhandledning 12 Socialkurator 12 Koordinator 12 Skolhälsovården 13 Terapier 13 Information om matsalen 14 Studiekostnader 14 Ordningsregler Elevhemmen Ordningsregler för elevhem Bilagor: LÄSÅRETS ARBETSDAGAR KARTA ÖVER NYKARLEBY

2 2 Skolans namn: Adress: Postnummer: E-post: Hemsida: Optima Nykarleby Åminnevägen 2 A NYKARLEBY Telefon nr i Nykarleby: växel Monica Salin, Pia Nyström kansli Sixten Snellman rektor Sixten, gsm Kristina Kullas-Norrgård utbildningsledare Kristina, gsm Jonna Snellman, kurator Nina Hermann, kurator deltid Tamara Keskinen, koordinator Tina Finnäs, köket Agneta Lundqvist, textil Bjarne Westerlund, verkstad Kerstin Henriksson, teori Veronica Snellman, teori Bengt Jåfs, fastighet Barbro Heselius, u-kök Petter Hägg, timlärare Lärarrummet Telefax nr:

3 3 Elevhem: Elevhemmet, Åminnevägen Adress: Åminnevägen 2 B Postnummer: NYKARLEBY Telefon nr: , Elevhem: Elevhemmet, Hjortrongränd Adress: Hjortrongränd 2 Postnummer: NYKARLEBY Telefon nr: , e-post till personalen

4 FAKTA OM YRKESINRIKTAD SPECIALUNDERVISNING INOM OPTIMA Optima är den enda svenskspråkiga anordnaren som har rättighet att fungera som specialyrkesläroanstalt i vårt land. Studerande kommer från hela Svenskfinland. Yrkesinriktad specialundervisning har sitt huvudsäte i Nykarleby. Yrkesträningsskolan startade sin verksamhet Sedan dess har skolan utvidgats med 12 olika verksamhetspunkter runt om i Svenskfinland. Administrationen sköts från Nykarleby. Under läsåret skedde en tillbyggnad och gamla utrymmen i Nykarleby fick nya användningsområden. Dessutom har Yrkesträningsskolan utlokaliserade verksamhets-punkter, med sammanlagt 130 studerande. Från finns det ett Optima som består av grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad specialundervisning och vuxen och näringslivstjänster. Anordnare Optima samkommun. 4 Kökshjälp Kronoby -95 Kökshjälp -96 Yrkeschansen Pargas -14 Bilservice Jakobstad -92 Naturbruk Vasa -06 Hus- och Hemservice Jakobstad -03 Grundexamensinriktad specialundervisning Kursverksamhet Yrkesträningsskolan i Nykarleby -85 Yrkesförberedande Vörå -12 (Nkby -13) Yrkesförberedande Korsnäs -96 Yrkesförberedande Jakobstad -97 Yrkesförberedande Pargas -08 Yrkesförberedande Helsingfors -99 Yrkesförberedande Ekenäs -00 Yrkesförberedande Borgå -02

5 5 Yrkesinriktad specialundervisning Nykarleby skolans personal Sixten Snellman, Rektor Kristina Kullas-Norrgård, utbildningsledare Monica Salin, studiesekreterare Pia Nyström, studiesekreterare Tamara Keskinen, koordinator Tina Finnäs, kock Jonna Snellman, Socialkurator Nina Hermann, Socialkurator

6 6 Bjarne Westerlund, lärare, verkstad och data Agneta Lundqvist, lärare, textil och konst Barbro Heselius, lärare, kök och boendeträning Bengt Jåfs, lärare, fastighet Veronica Snellman, lärare, teoriämnen, musik, gy Kerstin Henriksson, lärare, teoriämnen, gy Kethen Lindroos-Kung, finska Maria Prost, lärare, lärare, finska

7 7 Margita Åsbacka-Liinamaa, skolgångsbiträde Petter Hägg, Timlärare Kenneth Päivärinne, skolgångsbiträde Vi finns till för dig på Åminnevägens elevhem. Patrik Strengell, skolgångsbiträde Efter avslutad skoldag får du pusta ut vid elevhemmet. Håkan Sundqvist, handledare Åminnevägens elevhem Tillsammans gör vi fritiden meningsfull! Rose-May Högväg, skolgångsbiträde Mia Bonns, handledare Åminnevägens elevhem Teijo Rastas, handledare Åminnevägens elevhem

8 8 På Hjortrongränd finns vi! Kenneth Wikblom, handledare Hjortrongränds elevhem Tillsammans hjälps vi åt med de vanligaste sysslorna i ett hem. Tillsammans tar vi promenader, spelar spel och samlas kring gemensamma måltider. Katarina Sundqvist, handledare Hjortrongränds elevhem Carina Wärn, handledare Hjortrongränds elevhem Övrig personal Städare: Nykarleby fastighetsservice Gårdskarl: Nykarleby fastighetsservice

9 9 STUDIER Utbildningstiden är tre år. Första studieåret Det första studieåret är ett förberedande år. Under första studieåret får du pröva på de olika yrkesinriktningarna samt boendeträning och arbetsträning. Under första studieåret har du också några teori- och konstämnen. Andra och tredje studieåret Inför det andra studieåret väljer du en yrkesinriktning. Den valda yrkesinriktningen är ditt huvudämne. Du väljer också ett biämne som du har 3 sv/år. Under andra och tredje studieåret får du öva och träna mera på din valda yrkesinriktning. Under andra och tredje studieåret har du också boendeträning, arbetsträning, teori- och konstämnen.

10 10 YRKESINRIKTNINGAR I Nykarleby finns fyra yrkesinriktningar Verkstadsarbete trä- och metallarbeten, använda maskiner Textilarbete väva, sy på maskin, garnarbeten, tygtryck Köksarbete koka, baka, diska, städa Fastighetsskötsel gårds- och trädgårdsarbeten, enklare skötsel- och underhållsarbeten i fastigheten, bilvård

11 11 STUDIEÄMNEN Modersmål Matematik Samhällsorientering Konst Data Musik Hälsolära Gymnastik Boendeträning Arbetsträning läs- och skrivövning kommunikation räkneövningar, pengar, klockan träna olika samhällsfunktioner teckna, måla, porslins- och lerarbeten datoranvändning: skriva, läsa, räkna, ordbehandling sjunga, spela, lyssna på musik människokroppens uppbyggnad och funktion styrke-, balans-, smidighets- och koordinationsövningar, bollspel hemkunskap, klädvård, blomskötsel sortering, montering, paketering, arbete på butik

12 12 LEKTIONSTIDER Matpaus Kaffe- / saftpaus Lektioner 30 min. 15 min. Klockan eller lektioner matpaus 30 min eller lektioner kaffe/saft 15 min lektioner ELEVHANDLEDNING Sköts av respektive gruppledare samt Sixten och Kristina SOCIALKURATOR Jonna Snellman och Nina Hermann fungerar som kuratorer. De jobbar för att det skall finnas ett fungerande nätverk för den studerande under och efter utbildningen. KOORDINATOR Tamara Keskinen fungerar som koordinator och arbetar med att ordna platser för inlärning i arbetet (LIA) och arbetsplatser efter utbildning.

13 13 SKOLHÄLSOVÅRDEN Hälsogranskning Tandvård Hälsogranskningen utförs årligen. Granskningen handhas av Nykarleby hälsovårdscentral. Årligt besök hos tandhygienisten. Vid behov besök till tandläkaren. TERAPIER För de studerande som har betalningsförbindelser ordnas terapier på skolan eller i närregionen. Fysioterapi Nykarleby sjukhem Man tränar - styrka - balans - koordination - smidighet Ergoterapi Talterapi Nykarleby sjukhem, Folkhälsan och Anette Öhman Folkhälsan och Camilla Löfqvist Funktionsinriktad musikterapin, FMT Musikterapin utvecklar kroppens funktion via trumspel. Musikterapin sköts av musikterapeut Sol-Britt Häggblom

14 14 INFORMATION OM MATSALEN Matserveringen fungerar enligt självserveringsprincipen. Matpausen är 30 minuter, vi äter i två turer. För allas trivsel bör vi iaktta följande: - vi ställer oss i matkö - ta inte mera mat än du förmår äta upp - säg till om du av misstag spiller ut mat - för ett dämpat samtal i matsalen - för själv bort matbrickan - sätt servett och smörpapper skilt - sätt matrester i utplacerad skål - sätt matbestick, glas, tallrikar och bricka på avsedda platser Om någon studerande av någon orsak äter dietmat, går det att ordna. Kontakta i så fall skolan. STUDIEKOSTNADER Skolmåltid: Eftermiddagskaffe / saft Studiematerial - skolan bekostar skollunchen - studerande betalar 30 per månad 50 per läsår för: - mappar, mellanblad - övningsböcker, häften - skrivpapper, kopior - material till arbetsövningar

15 15 Materialkostnader: - materialkostnader, för mera personliga arbetsövningar, betalar studerande själva Arbetskläder: - skolan tillhandahåller skyddsoch arbetskläder under första studieåret - inför det andra studieåret anskaffar skolan personliga arbetskläder. Studerande betalar själv Inneskor: Sportdräkter: Dagliga skolresor - i skolan har vi alla lämpliga inneskor - alla anskaffar själv inneskorna - studerande anskaffar själv de sportkläder de behöver under gymnastiktimmarna - stabila sportskor med vit sula använder vi i gymnastiksalen - handduk och toalettsaker behöver du ha med varje gång du har gymnastik - 43 /månad för buss - taxi bekostas av hemkommunerna - stöd för skolresor söks från FPA via skolan

16 16 ORDNINGSREGLER 1. Vi visar hänsyn och har ett vårdat språk. Vi vistas på skolområdet.

17 17 2. Vi är försiktiga med skolans och varandras egendom. Berätta alltid! Skada ersätts. Ouppklarade stölder polisanmäls.

18 18 3. Vi äter snyggt och stör inte. Vi använder lämpliga kläder och skor under skoltid.

19 19 4. Vi mobbar inte eller använder våld. Vi sprider inte negativt material. Kontakta skolkuratorn! Diskussion. Muntlig varning. Skriftlig varning. Avstängning för viss tid. Vid våld tillkallas polis.

20 20 5. Skjut- och eggvapen förbjudna. Vapnet tas om hand. Muntlig varning.

21 21 6. Vi är inte berusade eller drogpåverkade i skolan. Kurator test hem. Senare samtal skriftlig varning. Vid upprepning avstängning för viss tid. Langning polisanmäls.

22 22 7. Rökning på skolans område är inte tillåtet. Tillsägelse beslagta produkten.

23 23 8. Redskap får användas endast på den egna avdelningen.

24 24 9. Kom i tid till lektionerna! Vi ger varandra arbetsro. Förseningar och frånvaro antecknas. Tillsägelse utvisas ur klassen.

25 Anmäl frånvaro! Ring före skoldagen börjar.

26 Telefoner, cd-spelare o.dyl. hålls avstängda under lektionstid. Tillsägelse telefonen, cdspelaren beslagtas för resten av lektionen.

27 Motorfordon parkeras på P-platser. Cyklar i cykelställningar.

28 Följ trafikreglerna!

29 Sakliga diskussioner om politik och samhälle kan föras. Uppviglande verksamhet idkas inte.

30 Ordningsreglerna gäller vid fritidsverksamhet i skolans utrymmen.

31 31 ELEVHEM Elevhemmet, Åminnevägen Adress: Åminnevägen 2 A NYKARLEBY Telefon: Elevhemmet, Hjortrongränd Adress: Hjortrongränd NYKARLEBY Telefon: Elevlägenheten, Jöns Drake Adress: ALLMÄNT OM ELEVHEMMEN Studerande vid Optima Åminnevägen har möjlighet att ansöka om plats på elevhemmen. I studierna ingår att varje studerande någon gång under studietiden får möjlighet att bo på elevhemmet. Den studerande kan ansöka om plats ifall hemvägen är lång och bussförbindelserna är dåliga. Elevhemmen är stängt vartannat veckoslut och under lov. För boende på elevhemmet uppbärs en fast avgift av den studerande. Vid elevhemmet finns det personal från det att skolan slutar på dagen till följande morgon. All elektronik utrustning som tas med till elevhemmet ansvarar studerande själv för!

32 32 När du bor på elevhemmet skall du ha med dig: - egna täcken och dynor - två omgångar sängkläder - två badhanddukar - två vanliga handdukar - flera omgångar strumpor - flera omgångar underkläder - byxor, skjortor och tröjor - fritidskläder - lämpliga skor för årstiden Märk alla din kläder, för att underlätta tvätt och klädvård. Du får ta med dig egna saker, om du vill: - personliga saker - prydnadssaker - egen TV, DVD, radio, dator - fritidssaker Elevhemmen kommer vi enligt tidigare modell att hålla stängda vartannat veckoslut. Alla reser hem de helger då elevhemmen är stängda. Studerande i närregionen reser dock hem varje veckoslut. Du får ett schema av personalen, så kan du planera dina hemresor. Hemresorna betalar du själv. Vilka möbler finns i ditt rum? I rummet finns en säng, skrivbord, stol och ett skåp. Man får själv ta med t.ex. sängöverkast, gardiner och matta, om man vill göra rummet mera personligt.

33 33 Personalens arbetstider Elevhemshandledarna är i arbete på elevhemmet från klockan tre (14.30) på eftermiddagen, då skolan slutar, till följande morgon klockan nio (08.30). Det betyder att det finns personal hela tiden du bor på elevhemmet. Även nattetid finns personal på elevhemmet. Mattider: morgonmål kl middag kl kvällste kl Alla bör vara inne kl Man går till eget rum kl Tystnad kl Elevhemspersonalen stöder och hjälper dig med: - boenderutinerna - mediciner - fickpengar - hitta rätt fritidssysselsättning Kostnader - Att bo på elevhemmet kostar 160 per månad och då ingår också maten. - Hemresorna betalar du själv.

34 34 Mål! Målet är att du skall utvecklas till vuxen och träna för ett framtida boende. Studerande får träna på att: -städa -tillreda egen mat -uträtta olika ärenden. Studerande får möjlighet att pröva på gruppboende men också eget boende i radhus för att veta vilken form av boende som passar. Studerande lär sig att ta personligt ansvar för kläder, hygien, det egna rummet och tider m.m. Studerande får lära sig att respektera andra utifrån de förutsättningar och möjligheter som var och en har. Men också bli medveten om de begränsningar som finns. På elevhemmet uppmuntrar personalen till olika aktiviteter och egna initiativ. Studerande lär sig hur man fungerar i grupp, att ta hänsyn och att vänta på sin tur. 6.4 Ordningsregler Du som har fått möjlighet att bo på elevhemmet skall visa hänsyn och uppträda hyfsat mot dina kamrater och personalen. Onödigt buller och oljud ska undvikas. På så sätt bidrar du bäst till trevnaden på elevhemmet. Påföljderna av att bryta mot ordningsregler är tillsägelser, muntlig varning av rektor, skriftlig varning, avstängning. 1. Visa hänsyn mot varandra och därför håller du rent och snyggt runt dig. Den personliga hygienen skall skötas och det rekommenderas att sängen bäddas. Städgranskning utförs i rummen med jämna mellanrum. 2. Alla som bor på elevhemmet skall handskas varsamt och ansvarskännande med egendom på elevhemmet.

35 35 Skadar du inredning eller annan egendom är du ansvarig och bör genast anmäla skadan till personalen. Har du besök av gäster på elevhemmet ansvarar du också för skador som gästerna förorsakar. 3. Tobaksrökning är förbjuden på elevhemmet med omgivning. Undantaget är en anvisad plats utomhus. Överträdelser av denna punkt leder till att personalen kan beslagta tobaksprodukten. 4. Det är förbjudet att inneha och använda alkohol, narkotika och andra rusmedel vid elevhemmet. Den som uppträder berusad vid elevhemmet eller dess omgivning avvisas från platsen, vid behov med poliseskort. Överträdelse på denna punkt leder till avstängning från elevhemmet för minst 2 veckor. Vårdnadshavaren underrättas om avstängningen. 5. Det är förbjudet att inneha skjutvapen och eggvapen på elevhemmet. Den som påträffas med skjutvapen, eggvapen eller annat vapen i syfte att skada en annan person avstängs från elevhemmet och vapnet beslagtas. 6. Mobiltelefon, cd-spelare eller mp3-spelare används på ett sätt som inte stör andra. Ifall mobiltelefonen, cd-spelare eller mp3-spelare används störande eller kränkande vid elevhemmet och studerande inte följer personalens tillrättavisning beslagtas telefonen, cd-spelare eller mp3-spelaren för viss tid. Studerande ansvarar för den egna telefonen och sköter i samråd med vårdnadshavare om räkningarna. 7. Mobbning, våld och trakasserier får inte förekomma. Personligt kränkande material eller material som kan störa ordningen i skolan får inte delas ut eller spridas via datorer, mobiltelefon eller internet. Den som upptäcker mobbningen kontaktar skolkuratorn. Efter utredning diskuterar rektor, gruppledaren och kurator med den/de som gjort sig skyldig till mobbning och/eller trakasseri. En muntlig varning ges. Ärendet följs upp. Om mobbningen inte upphört ger rektorn en skriftlig varning. Ärendet följs upp. Ifall mobbningen inte upphört efter det stängs studeranden av för viss tid.

36 36 Ett beslut om avstängning fattas alltid av Optima samkommuns styrelse. Se även Handlingsplan vid mobbning i skolans krisplan. Vid våld. Polis kallas till platsen. Ärendet utreds. Mobbning, våld och trakasserier kan anmälas till polisen som målsägande brott. Det betyder att den som blivit utsatt kan driva ärendet vidare i en civilrättslig process. 8. Du har möjlighet att använda egen dator vid elevhemmen. Kom ihåg korrekt bemötande och användningsetik. Mobbning och trakasserier är förbjudet. Trakasseras eller mobbas någon studerande via datorer som används vid elevhemmen och missbruket inte kan redas ut stängs internetanslutningen och datorn kan beslagtas för viss tid. 9. Allt sexuellt umgänge är förbjudet på elevhemmet. 10. Allt skall vara tyst på elevhemmet mellan kl Stereoanläggningar, duschande och annat som förorsakar ljud dämpas efter kl fram till så att grannarna inte störs. 11. Efter kl skall alla gäster vara ute från elevhemmet. Du som bor på elevhemmet ansvarar för dina gäster. Släpp inte in andras gäster till elevhemmet. 12. Studerande som bor vid elevhemmet skall följa personalens anvisningar. I annat fall diskuteras saken tillsammans med rektor och muntlig varning utfärdas. 13. Nycklar till elevhemmet som anskaffats olovligt beslagtas och innehavaren kan avstängas för viss tid.

Elevhemsguide. Nykarleby

Elevhemsguide. Nykarleby Elevhemsguide Nykarleby Målsättning med elevhemmen. Att utvecklas som människa och lära sig att ta ansvar. Studerande får möjlighet att pröva på gruppboende men också eget boende i radhus eller självständig

Läs mer

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016

Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016 Internatsguide för Axxell, Pargas, Vapparvägen 2015-2016 Axxell Utbildning Ab Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 HEJ och välkommen att bo på

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan

Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan Till dig som går på Valstaskolan TILLSAMMANS på Valstaskolan 1(9) TILLSAMMANS Hos oss möts barn, ungdomar och vuxna på världens viktigaste arbetsplats. Det är här vi vuxna ska hjälpa Dig som växer upp

Läs mer

Individuella behov var får jag stöd?

Individuella behov var får jag stöd? Individuella behov var får jag stöd? Vates 3.12.2015 Sixten Snellman, rektor 18.12.2015 Esittäjä 1 Aktivera resurserna utbildning eller arbete? Studier efter grundläggande utbildningen Vilket stöd erbjuds

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

rev Policy för elevboende Lå

rev Policy för elevboende Lå rev 2016-05-30 Policy för elevboende Lå 2016-2017 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Disciplinplan. Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO och OHSAS 18001

Disciplinplan. Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO och OHSAS 18001 Disciplinplan Axxells ledningssystem är certifierat enligt standarderna ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 Godkänd av Axxells direktion 15.4.2015, träder i kraft 1.8.2015 Innehållsförteckning 1 Målgrupp

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017

Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Ordningsregler för Degebergaskolan Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet,

Läs mer

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid.

Respektera andra och utsätt aldrig kamrater eller vuxna för otrevligheter. Använd ett vårdat språk. Var närvarande och kom i tid. Marielundsskolan - vår arbetsplats Ht 2005 Marielundsskolan ska vara en arbetsplats där alla känner sig trygga och trivs. Vi strävar alla efter att eleverna ska tro på sig själva, ha arbetsro och lust

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11

Ordningsregler F-6. Västra Ingelstad skola. Läsåret 10/11 Ordningsregler F-6 Västra Ingelstad skola Läsåret 10/11 Vi vill arbeta i en skola där vi alla bryr oss om och respekterar varandra. För att detta ska fungera måste alla elever följa vissa gemensamma regler.

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

GAMLEBYGYMNASIETS REGELSYSTEM Version

GAMLEBYGYMNASIETS REGELSYSTEM Version GAMLEBYGYMNASIETS REGELSYSTEM Version 160420 Regeldokumentet bygger på följande principer: Skolans elever - Använd sunt förnuft - Gör det bästa du kan Skolans personal - Positiv uppmuntran och belöna hellre

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR LÄSÅRET 2016-17 På Karlskrona språkskola önskar vi tillsammans med våra elever och deras vårdnadshavare samarbeta, för att bidra till en uppväxtmiljö som skapar fungerande

Läs mer

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde

Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Välkommen till Arlövs västra rektorsområde Vi hälsar dig välkommen som elev på Arlövs västra rektorsområde och hoppas att du kommer att trivas här. Det är viktigt att vi kan nå dina anhöriga, om något

Läs mer

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017

Ordningsregler. Läsåret 2016/2017 Ordningsregler Läsåret 2016/2017 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö

Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö Drogpolicy och handlingsplan för Fria läroverken i Malmö 1 DEFINITION Med droger avses tobak (cigaretter och snu), alkohol, narkotikaklassade preparat samt medel som används vid sniffning. Det gäller även

Läs mer

Ordningsregler Läsåret 2015/2016

Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Ordningsregler Läsåret 2015/2016 Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem. Läsåret 2015/16 Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vallargärdets skola och fritidshem Läsåret 2015/16 Plan för Vallargärdets skola och fritidshem Vision I vårt skolområde vill vi att alla

Läs mer

Information till hemmen från

Information till hemmen från Information till hemmen från Aktuellt under läsåret 2014/2015 Höstterminen 2014 Börjar onsdagen den 20 augusti Terminsavslutning fredagen den 19 december Höstlov vecka 44, 27-31 oktober Vårterminen 2015

Läs mer

Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder Topeliusgymnasiets plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder Enligt grunderna för läroplanen (punkt 5.6 Frågor som avgörs på lokal nivå) ska utbildningsanordnaren ansvara för att en plan för

Läs mer

Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola

Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola LÄSÅRET 16-17 Ordningsregler vid Ahlafors Fria Skola Beskrivning över ordningsreglerna vid Ahlafors Fria Skola Vad kännetecknar goda ordningsregler? Utdrag ur skollagen (2010: 800) 5 kap. Trygghet och

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Antagen 2009-10-22 2. (5) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt föräldrar om förhållanden eller situationer

Läs mer

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola

Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola Hantering av disciplinära åtgärder på Lundsbergs skola I skollagens 5 kapitel Trygghet och studiero finns bestämmelser om disciplinära åtgärder som gäller för samtliga skolformer. På Lundsbergs skola (LS)

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2013 2014 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

T R I V S E L R E G L E R P Å F R I S K O L A N K A R L A V A G N E N

T R I V S E L R E G L E R P Å F R I S K O L A N K A R L A V A G N E N T R I V S E L R E G L E R P Å F R I S K O L A N K A R L A V A G N E N Trivselreglerna är uppdelade i tre delar: UPPLÄGG 1. Först finns en presentation av reglerna och konsekvenser om de inte följs. 2.

Läs mer

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO Växel:

Datum Häggetorpsskolan. Tibro. Tibro kommun TIBRO  Växel: Datum 2017-10-04 Häggetorpsskolan Tibro Tibro kommun 543 80 TIBRO www.tibro.se kommun@tibro.se Växel: 0504-180 00 Sida 2 (8) Innehållsförteckning Vision och grundläggande värderingar... 3 Vision: Viljan

Läs mer

Användning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder

Användning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder Plan för Användning av fostrande samtal och disciplinära åtgärder inom den grundläggande utbildningen i Kimitoöns kommun 1. Inledning En trygg och trivsam skolmiljö är en förutsättning för att eleverna

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver också vilka förväntningar vi har på dig. Vårt mål är att din insats ska

Läs mer

UTARBETANDE AV ORDNINGSREGLER

UTARBETANDE AV ORDNINGSREGLER UTARBETANDE AV ORDNINGSREGLER Anvisning 1/012/2016 Föreskrifter och anvisningar 2016:2 Föreskrifter och anvisningar 2016:2 UTARBETANDE AV ORDNINGSREGLER Anvisning 1/012/2016 ANVISNING 23.3.2016 1/012/2016

Läs mer

Handlingsplan mot Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på Norra Lyckanskolan

Handlingsplan mot Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på Norra Lyckanskolan reviderad: VT-15 Handlingsplan mot Diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på Norra Lyckanskolan ur Skolverkets allmänna råd: Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling En person

Läs mer

Vi har alla,lärare,elever,föräldrar och övrig personal, förväntningar på varandra.

Vi har alla,lärare,elever,föräldrar och övrig personal, förväntningar på varandra. INFORMATION OM SKOLANS ARBETE LÄSÅRET 2010-2011 Vi har alla,lärare,elever,föräldrar och övrig personal, förväntningar på varandra. Som elev kan du förvänta dig av oss - att vi bemöter dig med respekt -

Läs mer

Trygghet och studiero i skolan information om nya bestämmelser

Trygghet och studiero i skolan information om nya bestämmelser Trygghet och studiero i skolan information om nya bestämmelser Reviderad 2007-08-15 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

Väskinde skola HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) KRÄNKANDE BEHANDLING

Väskinde skola HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) KRÄNKANDE BEHANDLING TRAKASSERIER OCH ANNAN Sid 1 (7) Övergripande vision/policy Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt. Förskoleverksamheten, skolbarnomsorgen och skolan skall

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Elevernas trygghetsplan

Elevernas trygghetsplan Elevernas trygghetsplan Parkskolan 2015-2016 Vår guldregel Som du vill att andra ska vara mot dig, så ska du vara mot andra Planen är förnyad av rektor, personal, elever och föräldrar 2015-08-24. Innehåll

Läs mer

Lokala ordningsregler för Spängerskolan

Lokala ordningsregler för Spängerskolan Lokala ordningsregler för Spängerskolan Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens

Läs mer

Vision. Förväntansdokument. Ordningsregler. Läsåret 2014-2015

Vision. Förväntansdokument. Ordningsregler. Läsåret 2014-2015 * Vision Förväntansdokument Ordningsregler * Läsåret 2014-2015 Vision Habo ska bli Sveriges bästa skolkommun och Hagaboda 7-9 ska ha den bästa verksamheten! Hagabodaskolan strävar efter att utbilda sina

Läs mer

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum:

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum: Hälsoenkät Elevens namn: Klass: Datum: Framtagen av Cathrine Lundberg, Norrköping, Kristina Dalenius, Lerum, Lena Mangelus, Göteborg med stöd av Riksföreningen för Skolsköterskor 2011 Skola/Arbetsmiljö

Läs mer

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008

Likabehandlingsplan. Nykyrka skola/fritid. Reviderad juni 2008 Likabehandlingsplan Nykyrka skola/fritid Reviderad juni 2008 Vår likabehandlingsplan bygger på lagen om Förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever (06-04-01), samt Bildningsnämndens

Läs mer

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version

ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen längre version ORDNINGSREGLER beslutade av skolledningen 141029 - längre version I Skollagens femte kapitel och femte paragrafen om Trygghet och studiero finns bestämmelser kring ordningsregler. Ordningsregler ska finnas

Läs mer

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6

Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Välkommen till Adolfsbergsskolan F 6 Läsåret 2014/2015 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande Örebro kommun Adolfsbergsskolan F 6 orebro.se/adolfsbergsskolan

Läs mer

Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision:

Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision: Fastställt 2016 08-24 Ordningsregler för gemensam trygghet och trivsel för Bergundaskolan Bergundaskolans vision: Tillsammans är vi bra! Kreativitet, engagemang, nyfikenhet, trygghet! Mår vi bra så gör

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt

Plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt Yrkesakademin i Österbotten Plan för användning av disciplinära åtgärder och förfaringssätt Godkänd av direktionen 17.02.2016 14 Plan för disciplinära åtgärder Enligt YA:s policy skapar vi de bästa förutsättningar

Läs mer

Anvisning 14/2014 1 (5)

Anvisning 14/2014 1 (5) Anvisning 14/2014 1 (5) Enligt sändlista Tobaksprodukter och rökning från läroanstaltens synpunkt Allmänt Läroanstalter och rökningsförbud Lagen om grundläggande utbildning (1267/2013), gymnasielagen (1268/2013)

Läs mer

Elevernas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Elevernas plan mot diskriminering och kränkande behandling Elevernas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2016-2017 Sveriges riksdag har bestämt att varje skola ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen ska det stå hur alla

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Boendekontrakt för boende på Tenhults naturbruksgymnasium läsåret

Boendekontrakt för boende på Tenhults naturbruksgymnasium läsåret Boendekontrakt för boende på Tenhults naturbruksgymnasium läsåret 2016-2017 Hyreskostnad: Enkelrum 3500 kr/månad. Avser logi söndag kl. 19.00 till fredag kl. 15.00 samt frukost, kvällsmat och kvällsmacka.

Läs mer

Stavreskolans drogplan

Stavreskolans drogplan Stavreskolans drogplan Handlingsplan vid förebyggande arbete samt åtgärder vid droganvändning För Stavreskolan åk F-9 Upprättad: 20140910 Inledning Stavreskolans drogförebyggande arbete syftar till att

Läs mer

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Hyreskostnad: Enkelrum 3200 kr/månad. Dubbelrum 2800 kr/månad, tillämpas endast vid brist på rum. Avser logi söndag kl. 19.00 till fredag

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät med frågor om hur du mår och vad du gillar att göra. Enkäten har tagits fram tillsammans med andra ungdomar i Östergötland och kommer att användas så att

Läs mer

Hänsyn Respekt Attityd

Hänsyn Respekt Attityd Lärande- och kulturförvaltningens verksamhetsidé : Barn, unga och vuxna ska känna Jag kan, jag vill, jag vågar Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD

VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGS- VERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD 2 VERKSAMHETSPLAN FÖR MORGON- OCH EFTERMIDDAGSVERKSAMHETEN FÖR SKOLELEVER I PARGAS STAD INLEDNING Morgon- och eftermiddagsverksamheten

Läs mer

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund

Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund Enheten Bagarmossen-Brotorps skolors samlade dokument kring vår värdegrund VÅR VISION Fokus på Framtiden Kunskap och Kreativitet är våra ledstjärnor Trivsel och Trygghet ger arbetsglädje Detta kompendium

Läs mer

Södra skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling

Södra skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Södra skolans likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Åmåls kommun Barn- och utbildningsnämnden Reviderad: 2014-12-10 INNEHÅLL 1. JURIDISK GRUND... 2 2. INLEDNING & SYFTE... 2 3. VISION... 2

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖSTRA FÄRS LÄSÅRET 2015/2016

ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖSTRA FÄRS LÄSÅRET 2015/2016 ORDNINGSREGLER OCH FÖRVÄNTNINGAR ÖSTRA FÄRS LÄSÅRET 2015/2016 Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever en god grund för framtiden. Det handlar både om kunskaper och grundläggande värden. Vi vill att

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se

Information till hemmen från. Hemsida www.edboskolan.se Information till hemmen från Hemsida www.edboskolan.se Aktuellt under läsåret 2011/2012 EDBOSKOLAN VIKTIGA TELEFONNUMMER Rektor Margareta Grahn 535 354 03 Bitr. rektor F-3, fritidshem Ann-Kristin Källström

Läs mer

Ta inte med egna leksaker mm till förskolan. Barnen får bara lämna gården i vuxens sällskap. Barnen får bara äta godis vid festligheter

Ta inte med egna leksaker mm till förskolan. Barnen får bara lämna gården i vuxens sällskap. Barnen får bara äta godis vid festligheter TRIVSELREGLER I FÖRSKOLAN Vår strävan är att alla upplever Skeda Udde och Slaka förskolor som trevliga arbetsplatser. Vi har alla ansvar för varandra. Våra nyckelord är HÄNSYN, ANSVAR OCH RESPEKT. Var

Läs mer

Trygghetspärm 2011-12

Trygghetspärm 2011-12 Trygghetspärm 2011-12 Viktiga telefonnummer:!... 3 Kumlinge skolas ordningsregler!... 4 Antimobbningsprogram i Kumlinge skola!... 5 Dyslexiplan / Dyskakyli!... 6 Krisplan!... 7 Samverkansplan!... 11 Föräldrasamverkan!...

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006

Läsåret 15/16. Välkommen till ASKEBYSKOLAN. Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 Läsåret 15/16 Välkommen till ASKEBYSKOLAN Askebykroken 22, 163 05 Spånga Telefon 08-508 41 000. Fax 08-508 41 006 askebyskolan@stockholm.se www.askebyskolan.se Innehållsförteckning sida Välkommen till

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Ordningsregler. Torslunda skola

Ordningsregler. Torslunda skola Ordningsregler Torslunda skola Läsåret 2016 2017 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss - att du blir bemött med respekt - att vi bryr oss om dig - att vi ingriper mot alla former av kränkande

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2016/2017 ENGAGEMANG HUMOR LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

ARBETSPLAN. Fritidshemmet Humlan

ARBETSPLAN. Fritidshemmet Humlan ARBETSPLAN Fritidshemmet Humlan 2015 2016 1 Innehållsförteckning 1. Målsättning 3 1.1 Målsättning för verksamheten 3 1.2 Pedagogiskt arbete 3 1.3 Omvårdnad 3 1.4 Värdegrund 3 1.5 Miljötänkande 3 2. Samarbete

Läs mer

Elevernas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016

Elevernas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Elevernas plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sveriges riksdag har bestämt att varje skola ska ha en plan mot diskriminering och kränkande behandling. I planen ska det stå hur alla

Läs mer

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet

Utvärdering av föregående plans insatser. Det främjande och förebyggande arbetet Likabehandlingsplan för Landeryds skola, förskoleklassen på Landeryds skola och Linnås fritidshem läsåret 2014-2015 1 Utvärdering av föregående plans insatser Under året har föräldrarådet träffats. Vi

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde

Information. till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Information till alla föräldrar och elever vid Vallback rektorsområde Brynässkolan F-5 Fridhemsskolan F-6 Hemlingby skola F-3 Sörbyskolan F-6 Vallbacksskolan 6-9 Läsåret 2015/2016 VISION Trygga elever

Läs mer

Välkommen till ditt nya boende!

Välkommen till ditt nya boende! Välkommen till ditt nya boende! Innehåll Inför flytt 4 Viktiga telefonnummer inför din flytt 4 Egen möblering 4 Checklista inför flytt 4 Att ta med till din nya lägenhet 5 Din lägenhet 6 Trygghet i din

Läs mer

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan

Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Bildningsförvaltningen Grundsärskolan Reviderad 2016 02 15 Grundsärskolan på Haganässkolan och Björnekullaskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2 (11) Innehållsförteckning: Regelverk

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET

LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET 2012 LIKABEHANDLINGSPLAN HAHRSKA GYMNASIET ~ 2 ~ Hahrska gymnasiet Innehåll Elevens rätt till trygghet 3 Definitioner av kränkande behandling 3 Rutiner för att utreda mobbing 4 Handlingsplan 4 Mål/Vision

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Likabehandlingsplan EN HANDLINGSPLAN MOT ALLA FORMER AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Likabehandlingsplan EN HANDLINGSPLAN MOT ALLA FORMER AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Likabehandlingsplan Enhet Vision Mål 2016 EN HANDLINGSPLAN MOT ALLA FORMER AV DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hultetskolan Alla elever och all personal trivs och känner sig trygga på Hultetskolan

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

Information och regler Från A till Ö

Information och regler Från A till Ö Information och regler Från A till Ö Vi vill utveckla vår skola, så att våra elever ges de bästa förutsättningarna att nå målen i en miljö som präglas av kreativitet, framtidstro och lust att lära. En

Läs mer

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på.

Allergier Vi har en nöt och mandelfri skola så ingenting som innehåller mandel, sesamfrö eller nötter får medtas eller bjudas på. Diö skola Diö skola Skolan är en F-6 skola och under läsåret 2015-2016 går det ca 140 elever på skolan. Skolan är uppdelad i arbetslag F-3, 4-6 och fritidshem. Vi tar emot elever från Liatorps skola från

Läs mer

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor

Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Elevhälsoplan för Vörå kommuns skolor Innehåll 1. Utgångspunkter för elevhälsan 1.1 Mål och begrepp 1.2 Nuläge och behov 1.3 Schematisk struktur över organisationen av elevhälsa 2. Generell elevhälsa 3.

Läs mer

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling

Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Barnomsorgs-och utbildningsförvaltningen Skånhällaskolan Målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter och förhindra kränkande behandling Skånhällaskolan F-3 Läsåret 2011/12 Grundskolan,

Läs mer

Förväntansdokument, ordningsregler. Till vårdnadshavare och elever på Västangårdskola åk 6-9

Förväntansdokument, ordningsregler. Till vårdnadshavare och elever på Västangårdskola åk 6-9 Förväntansdokument, ordningsregler Till vårdnadshavare och elever på Västangårdskola åk 6-9 Skolans läroplan (Lgr 11) Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer