INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM SKOLAN. Kontaktuppgifter 2 Fakta om skolan 4 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL. Skolans personal 5-7 Övrig personal 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM SKOLAN. Kontaktuppgifter 2 Fakta om skolan 4 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL. Skolans personal 5-7 Övrig personal 8"

Transkript

1 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM SKOLAN Kontaktuppgifter 2 Fakta om skolan 4 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL Skolans personal 5-7 Övrig personal 8 SKOLARBETET OCH UNDERVISNINGEN Studier 9 Yrkesinriktningar 10 Studieämnen 11 Lektionstider 12 Elevhandledning 12 Socialkurator 12 Koordinator 12 Skolhälsovården 13 Terapier 13 Information om matsalen 14 Studiekostnader 14 Ordningsregler Elevhemmen Ordningsregler för elevhem Bilagor: LÄSÅRETS ARBETSDAGAR KARTA ÖVER NYKARLEBY

2 2 Skolans namn: Adress: Postnummer: E-post: Hemsida: Optima Nykarleby Åminnevägen 2 A NYKARLEBY Telefon nr i Nykarleby: växel Monica Salin, Pia Nyström kansli Sixten Snellman rektor Sixten, gsm Kristina Kullas-Norrgård utbildningsledare Kristina, gsm Jonna Snellman, kurator Nina Hermann, kurator deltid Tamara Keskinen, koordinator Tina Finnäs, köket Agneta Lundqvist, textil Bjarne Westerlund, verkstad Kerstin Henriksson, teori Veronica Snellman, teori Bengt Jåfs, fastighet Barbro Heselius, u-kök Petter Hägg, timlärare Lärarrummet Telefax nr:

3 3 Elevhem: Elevhemmet, Åminnevägen Adress: Åminnevägen 2 B Postnummer: NYKARLEBY Telefon nr: , Elevhem: Elevhemmet, Hjortrongränd Adress: Hjortrongränd 2 Postnummer: NYKARLEBY Telefon nr: , e-post till personalen

4 FAKTA OM YRKESINRIKTAD SPECIALUNDERVISNING INOM OPTIMA Optima är den enda svenskspråkiga anordnaren som har rättighet att fungera som specialyrkesläroanstalt i vårt land. Studerande kommer från hela Svenskfinland. Yrkesinriktad specialundervisning har sitt huvudsäte i Nykarleby. Yrkesträningsskolan startade sin verksamhet Sedan dess har skolan utvidgats med 12 olika verksamhetspunkter runt om i Svenskfinland. Administrationen sköts från Nykarleby. Under läsåret skedde en tillbyggnad och gamla utrymmen i Nykarleby fick nya användningsområden. Dessutom har Yrkesträningsskolan utlokaliserade verksamhets-punkter, med sammanlagt 130 studerande. Från finns det ett Optima som består av grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad specialundervisning och vuxen och näringslivstjänster. Anordnare Optima samkommun. 4 Kökshjälp Kronoby -95 Kökshjälp -96 Yrkeschansen Pargas -14 Bilservice Jakobstad -92 Naturbruk Vasa -06 Hus- och Hemservice Jakobstad -03 Grundexamensinriktad specialundervisning Kursverksamhet Yrkesträningsskolan i Nykarleby -85 Yrkesförberedande Vörå -12 (Nkby -13) Yrkesförberedande Korsnäs -96 Yrkesförberedande Jakobstad -97 Yrkesförberedande Pargas -08 Yrkesförberedande Helsingfors -99 Yrkesförberedande Ekenäs -00 Yrkesförberedande Borgå -02

5 5 Yrkesinriktad specialundervisning Nykarleby skolans personal Sixten Snellman, Rektor Kristina Kullas-Norrgård, utbildningsledare Monica Salin, studiesekreterare Pia Nyström, studiesekreterare Tamara Keskinen, koordinator Tina Finnäs, kock Jonna Snellman, Socialkurator Nina Hermann, Socialkurator

6 6 Bjarne Westerlund, lärare, verkstad och data Agneta Lundqvist, lärare, textil och konst Barbro Heselius, lärare, kök och boendeträning Bengt Jåfs, lärare, fastighet Veronica Snellman, lärare, teoriämnen, musik, gy Kerstin Henriksson, lärare, teoriämnen, gy Kethen Lindroos-Kung, finska Maria Prost, lärare, lärare, finska

7 7 Margita Åsbacka-Liinamaa, skolgångsbiträde Petter Hägg, Timlärare Kenneth Päivärinne, skolgångsbiträde Vi finns till för dig på Åminnevägens elevhem. Patrik Strengell, skolgångsbiträde Efter avslutad skoldag får du pusta ut vid elevhemmet. Håkan Sundqvist, handledare Åminnevägens elevhem Tillsammans gör vi fritiden meningsfull! Rose-May Högväg, skolgångsbiträde Mia Bonns, handledare Åminnevägens elevhem Teijo Rastas, handledare Åminnevägens elevhem

8 8 På Hjortrongränd finns vi! Kenneth Wikblom, handledare Hjortrongränds elevhem Tillsammans hjälps vi åt med de vanligaste sysslorna i ett hem. Tillsammans tar vi promenader, spelar spel och samlas kring gemensamma måltider. Katarina Sundqvist, handledare Hjortrongränds elevhem Carina Wärn, handledare Hjortrongränds elevhem Övrig personal Städare: Nykarleby fastighetsservice Gårdskarl: Nykarleby fastighetsservice

9 9 STUDIER Utbildningstiden är tre år. Första studieåret Det första studieåret är ett förberedande år. Under första studieåret får du pröva på de olika yrkesinriktningarna samt boendeträning och arbetsträning. Under första studieåret har du också några teori- och konstämnen. Andra och tredje studieåret Inför det andra studieåret väljer du en yrkesinriktning. Den valda yrkesinriktningen är ditt huvudämne. Du väljer också ett biämne som du har 3 sv/år. Under andra och tredje studieåret får du öva och träna mera på din valda yrkesinriktning. Under andra och tredje studieåret har du också boendeträning, arbetsträning, teori- och konstämnen.

10 10 YRKESINRIKTNINGAR I Nykarleby finns fyra yrkesinriktningar Verkstadsarbete trä- och metallarbeten, använda maskiner Textilarbete väva, sy på maskin, garnarbeten, tygtryck Köksarbete koka, baka, diska, städa Fastighetsskötsel gårds- och trädgårdsarbeten, enklare skötsel- och underhållsarbeten i fastigheten, bilvård

11 11 STUDIEÄMNEN Modersmål Matematik Samhällsorientering Konst Data Musik Hälsolära Gymnastik Boendeträning Arbetsträning läs- och skrivövning kommunikation räkneövningar, pengar, klockan träna olika samhällsfunktioner teckna, måla, porslins- och lerarbeten datoranvändning: skriva, läsa, räkna, ordbehandling sjunga, spela, lyssna på musik människokroppens uppbyggnad och funktion styrke-, balans-, smidighets- och koordinationsövningar, bollspel hemkunskap, klädvård, blomskötsel sortering, montering, paketering, arbete på butik

12 12 LEKTIONSTIDER Matpaus Kaffe- / saftpaus Lektioner 30 min. 15 min. Klockan eller lektioner matpaus 30 min eller lektioner kaffe/saft 15 min lektioner ELEVHANDLEDNING Sköts av respektive gruppledare samt Sixten och Kristina SOCIALKURATOR Jonna Snellman och Nina Hermann fungerar som kuratorer. De jobbar för att det skall finnas ett fungerande nätverk för den studerande under och efter utbildningen. KOORDINATOR Tamara Keskinen fungerar som koordinator och arbetar med att ordna platser för inlärning i arbetet (LIA) och arbetsplatser efter utbildning.

13 13 SKOLHÄLSOVÅRDEN Hälsogranskning Tandvård Hälsogranskningen utförs årligen. Granskningen handhas av Nykarleby hälsovårdscentral. Årligt besök hos tandhygienisten. Vid behov besök till tandläkaren. TERAPIER För de studerande som har betalningsförbindelser ordnas terapier på skolan eller i närregionen. Fysioterapi Nykarleby sjukhem Man tränar - styrka - balans - koordination - smidighet Ergoterapi Talterapi Nykarleby sjukhem, Folkhälsan och Anette Öhman Folkhälsan och Camilla Löfqvist Funktionsinriktad musikterapin, FMT Musikterapin utvecklar kroppens funktion via trumspel. Musikterapin sköts av musikterapeut Sol-Britt Häggblom

14 14 INFORMATION OM MATSALEN Matserveringen fungerar enligt självserveringsprincipen. Matpausen är 30 minuter, vi äter i två turer. För allas trivsel bör vi iaktta följande: - vi ställer oss i matkö - ta inte mera mat än du förmår äta upp - säg till om du av misstag spiller ut mat - för ett dämpat samtal i matsalen - för själv bort matbrickan - sätt servett och smörpapper skilt - sätt matrester i utplacerad skål - sätt matbestick, glas, tallrikar och bricka på avsedda platser Om någon studerande av någon orsak äter dietmat, går det att ordna. Kontakta i så fall skolan. STUDIEKOSTNADER Skolmåltid: Eftermiddagskaffe / saft Studiematerial - skolan bekostar skollunchen - studerande betalar 30 per månad 50 per läsår för: - mappar, mellanblad - övningsböcker, häften - skrivpapper, kopior - material till arbetsövningar

15 15 Materialkostnader: - materialkostnader, för mera personliga arbetsövningar, betalar studerande själva Arbetskläder: - skolan tillhandahåller skyddsoch arbetskläder under första studieåret - inför det andra studieåret anskaffar skolan personliga arbetskläder. Studerande betalar själv Inneskor: Sportdräkter: Dagliga skolresor - i skolan har vi alla lämpliga inneskor - alla anskaffar själv inneskorna - studerande anskaffar själv de sportkläder de behöver under gymnastiktimmarna - stabila sportskor med vit sula använder vi i gymnastiksalen - handduk och toalettsaker behöver du ha med varje gång du har gymnastik - 43 /månad för buss - taxi bekostas av hemkommunerna - stöd för skolresor söks från FPA via skolan

16 16 ORDNINGSREGLER 1. Vi visar hänsyn och har ett vårdat språk. Vi vistas på skolområdet.

17 17 2. Vi är försiktiga med skolans och varandras egendom. Berätta alltid! Skada ersätts. Ouppklarade stölder polisanmäls.

18 18 3. Vi äter snyggt och stör inte. Vi använder lämpliga kläder och skor under skoltid.

19 19 4. Vi mobbar inte eller använder våld. Vi sprider inte negativt material. Kontakta skolkuratorn! Diskussion. Muntlig varning. Skriftlig varning. Avstängning för viss tid. Vid våld tillkallas polis.

20 20 5. Skjut- och eggvapen förbjudna. Vapnet tas om hand. Muntlig varning.

21 21 6. Vi är inte berusade eller drogpåverkade i skolan. Kurator test hem. Senare samtal skriftlig varning. Vid upprepning avstängning för viss tid. Langning polisanmäls.

22 22 7. Rökning på skolans område är inte tillåtet. Tillsägelse beslagta produkten.

23 23 8. Redskap får användas endast på den egna avdelningen.

24 24 9. Kom i tid till lektionerna! Vi ger varandra arbetsro. Förseningar och frånvaro antecknas. Tillsägelse utvisas ur klassen.

25 Anmäl frånvaro! Ring före skoldagen börjar.

26 Telefoner, cd-spelare o.dyl. hålls avstängda under lektionstid. Tillsägelse telefonen, cdspelaren beslagtas för resten av lektionen.

27 Motorfordon parkeras på P-platser. Cyklar i cykelställningar.

28 Följ trafikreglerna!

29 Sakliga diskussioner om politik och samhälle kan föras. Uppviglande verksamhet idkas inte.

30 Ordningsreglerna gäller vid fritidsverksamhet i skolans utrymmen.

31 31 ELEVHEM Elevhemmet, Åminnevägen Adress: Åminnevägen 2 A NYKARLEBY Telefon: Elevhemmet, Hjortrongränd Adress: Hjortrongränd NYKARLEBY Telefon: Elevlägenheten, Jöns Drake Adress: ALLMÄNT OM ELEVHEMMEN Studerande vid Optima Åminnevägen har möjlighet att ansöka om plats på elevhemmen. I studierna ingår att varje studerande någon gång under studietiden får möjlighet att bo på elevhemmet. Den studerande kan ansöka om plats ifall hemvägen är lång och bussförbindelserna är dåliga. Elevhemmen är stängt vartannat veckoslut och under lov. För boende på elevhemmet uppbärs en fast avgift av den studerande. Vid elevhemmet finns det personal från det att skolan slutar på dagen till följande morgon. All elektronik utrustning som tas med till elevhemmet ansvarar studerande själv för!

32 32 När du bor på elevhemmet skall du ha med dig: - egna täcken och dynor - två omgångar sängkläder - två badhanddukar - två vanliga handdukar - flera omgångar strumpor - flera omgångar underkläder - byxor, skjortor och tröjor - fritidskläder - lämpliga skor för årstiden Märk alla din kläder, för att underlätta tvätt och klädvård. Du får ta med dig egna saker, om du vill: - personliga saker - prydnadssaker - egen TV, DVD, radio, dator - fritidssaker Elevhemmen kommer vi enligt tidigare modell att hålla stängda vartannat veckoslut. Alla reser hem de helger då elevhemmen är stängda. Studerande i närregionen reser dock hem varje veckoslut. Du får ett schema av personalen, så kan du planera dina hemresor. Hemresorna betalar du själv. Vilka möbler finns i ditt rum? I rummet finns en säng, skrivbord, stol och ett skåp. Man får själv ta med t.ex. sängöverkast, gardiner och matta, om man vill göra rummet mera personligt.

33 33 Personalens arbetstider Elevhemshandledarna är i arbete på elevhemmet från klockan tre (14.30) på eftermiddagen, då skolan slutar, till följande morgon klockan nio (08.30). Det betyder att det finns personal hela tiden du bor på elevhemmet. Även nattetid finns personal på elevhemmet. Mattider: morgonmål kl middag kl kvällste kl Alla bör vara inne kl Man går till eget rum kl Tystnad kl Elevhemspersonalen stöder och hjälper dig med: - boenderutinerna - mediciner - fickpengar - hitta rätt fritidssysselsättning Kostnader - Att bo på elevhemmet kostar 160 per månad och då ingår också maten. - Hemresorna betalar du själv.

34 34 Mål! Målet är att du skall utvecklas till vuxen och träna för ett framtida boende. Studerande får träna på att: -städa -tillreda egen mat -uträtta olika ärenden. Studerande får möjlighet att pröva på gruppboende men också eget boende i radhus för att veta vilken form av boende som passar. Studerande lär sig att ta personligt ansvar för kläder, hygien, det egna rummet och tider m.m. Studerande får lära sig att respektera andra utifrån de förutsättningar och möjligheter som var och en har. Men också bli medveten om de begränsningar som finns. På elevhemmet uppmuntrar personalen till olika aktiviteter och egna initiativ. Studerande lär sig hur man fungerar i grupp, att ta hänsyn och att vänta på sin tur. 6.4 Ordningsregler Du som har fått möjlighet att bo på elevhemmet skall visa hänsyn och uppträda hyfsat mot dina kamrater och personalen. Onödigt buller och oljud ska undvikas. På så sätt bidrar du bäst till trevnaden på elevhemmet. Påföljderna av att bryta mot ordningsregler är tillsägelser, muntlig varning av rektor, skriftlig varning, avstängning. 1. Visa hänsyn mot varandra och därför håller du rent och snyggt runt dig. Den personliga hygienen skall skötas och det rekommenderas att sängen bäddas. Städgranskning utförs i rummen med jämna mellanrum. 2. Alla som bor på elevhemmet skall handskas varsamt och ansvarskännande med egendom på elevhemmet.

35 35 Skadar du inredning eller annan egendom är du ansvarig och bör genast anmäla skadan till personalen. Har du besök av gäster på elevhemmet ansvarar du också för skador som gästerna förorsakar. 3. Tobaksrökning är förbjuden på elevhemmet med omgivning. Undantaget är en anvisad plats utomhus. Överträdelser av denna punkt leder till att personalen kan beslagta tobaksprodukten. 4. Det är förbjudet att inneha och använda alkohol, narkotika och andra rusmedel vid elevhemmet. Den som uppträder berusad vid elevhemmet eller dess omgivning avvisas från platsen, vid behov med poliseskort. Överträdelse på denna punkt leder till avstängning från elevhemmet för minst 2 veckor. Vårdnadshavaren underrättas om avstängningen. 5. Det är förbjudet att inneha skjutvapen och eggvapen på elevhemmet. Den som påträffas med skjutvapen, eggvapen eller annat vapen i syfte att skada en annan person avstängs från elevhemmet och vapnet beslagtas. 6. Mobiltelefon, cd-spelare eller mp3-spelare används på ett sätt som inte stör andra. Ifall mobiltelefonen, cd-spelare eller mp3-spelare används störande eller kränkande vid elevhemmet och studerande inte följer personalens tillrättavisning beslagtas telefonen, cd-spelare eller mp3-spelaren för viss tid. Studerande ansvarar för den egna telefonen och sköter i samråd med vårdnadshavare om räkningarna. 7. Mobbning, våld och trakasserier får inte förekomma. Personligt kränkande material eller material som kan störa ordningen i skolan får inte delas ut eller spridas via datorer, mobiltelefon eller internet. Den som upptäcker mobbningen kontaktar skolkuratorn. Efter utredning diskuterar rektor, gruppledaren och kurator med den/de som gjort sig skyldig till mobbning och/eller trakasseri. En muntlig varning ges. Ärendet följs upp. Om mobbningen inte upphört ger rektorn en skriftlig varning. Ärendet följs upp. Ifall mobbningen inte upphört efter det stängs studeranden av för viss tid.

36 36 Ett beslut om avstängning fattas alltid av Optima samkommuns styrelse. Se även Handlingsplan vid mobbning i skolans krisplan. Vid våld. Polis kallas till platsen. Ärendet utreds. Mobbning, våld och trakasserier kan anmälas till polisen som målsägande brott. Det betyder att den som blivit utsatt kan driva ärendet vidare i en civilrättslig process. 8. Du har möjlighet att använda egen dator vid elevhemmen. Kom ihåg korrekt bemötande och användningsetik. Mobbning och trakasserier är förbjudet. Trakasseras eller mobbas någon studerande via datorer som används vid elevhemmen och missbruket inte kan redas ut stängs internetanslutningen och datorn kan beslagtas för viss tid. 9. Allt sexuellt umgänge är förbjudet på elevhemmet. 10. Allt skall vara tyst på elevhemmet mellan kl Stereoanläggningar, duschande och annat som förorsakar ljud dämpas efter kl fram till så att grannarna inte störs. 11. Efter kl skall alla gäster vara ute från elevhemmet. Du som bor på elevhemmet ansvarar för dina gäster. Släpp inte in andras gäster till elevhemmet. 12. Studerande som bor vid elevhemmet skall följa personalens anvisningar. I annat fall diskuteras saken tillsammans med rektor och muntlig varning utfärdas. 13. Nycklar till elevhemmet som anskaffats olovligt beslagtas och innehavaren kan avstängas för viss tid.

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

Information Läsåret 2013-2014

Information Läsåret 2013-2014 Information Läsåret 2013-2014 Innehållsförteckning Organisation Duveholmsgymnasiet omfattar:... 4 Rektorer... 4 Receptionens öppettider... 4 Expeditionen... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska...

Läs mer

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2

Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2. 2. Skolans informationsansvar 2 Innehåll 1. STUDERANDERÄTTSLIG STANDARD 2 1.1 FOLKHÖGSKOLORNAS STUDERANDERÄTTSLIGA RÅD (FSR) 2 2. Skolans informationsansvar 2 2.1 Information innan antagning 2 2.2 Information vid kursstart 3 3. Deltagarinflytande

Läs mer

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013

Trädgårdsstadsskolan. Information A till Ö. Läsåret 2012/2013 Trädgårdsstadsskolan Information A till Ö Läsåret 2012/2013 Innehållsförteckning Introduktion...3 Allergier och specialkost...4 Arbetsmaterial...4 Besök till skolan...4 Betyg...4 Bilparkering...5 Borttappade

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp...

Om ingen lärare kommer till lektionen... 14 Betyg... 14 Läroböcker och skolmaterial... 14 En dator till alla... 14 Busskort... 14 Elevskåp... 2015-2016 Innehåll Program på skolan... 5 Rektorer... 5 Receptionen... 5 Bibliotek... 5 Elevhälsoteam... 6 Kurator... 6 Skolsköterska... 6 Skolläkare... 6 Specialpedagoger... 6 Expeditionen... 7 Vaktmästeriet...

Läs mer

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen

Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skolvis bilaga till läroplan för den grundläggande utbilningen Skräbböle skola 9 Våno skola 13 Sunnanbergs skola 15 Kirjala skola 18 Sarlinska skolan 20 Kyrkbackens skola 24 Skärgårdshavets skola 30 Träsk

Läs mer

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016

KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 KOTKA SVENSKA SAMSKOLA 2015-2016 INFORMATION OM STUDIERNA PÅ ÅRSKURSERNA 1 6 Adress: Keisarinmajantie 9 48230 KOTKA www.kotkasamskola.com Telefon/e-mail: 05-219 0812 åk 1 6, klasslärare grundstadiet@kotkasamskola.com

Läs mer

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014

INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 INFORMATION FÖR NYA ELEVER 2013 2014 EBERSTEINSKA GYMNASIET Postadress: Box 400, 601 05 NORRKÖPING Tel: 011-15 30 00. Fax: 011-16 51 94 E-post: ebersteinska@edu.norrkoping.se www.ebersteinska.norrkoping.se

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16

SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN. ABC för elever. Läsåret 15-16 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC för elever Läsåret 15-16 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 SJÖDALSGYMNASIET Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö, uppnå goda kunskaper och

Läs mer

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf

SAMS. Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf SAMS Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf 1 INNEHÅLL TILL LÄSAREN 1 INLEDNING 4 2 GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER OCH ELEVENS RÄTTSLIGA STÄLLNING 4 3 RÄTT TILL GRUNDLÄGGANDE UTBILDNING OCH UTBILDNINGENS

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2015/2016 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 7 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 8 Program,

Läs mer

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14

SJÖDALSGYMNASIET. LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 SJÖDALSGYMNASIET LOTSEN ABC- för elever LÄSÅRET 13/14 DETTA HÄFTE TILLHÖR KLASS/GRUPP MENTORS NAMN 2 Sjödalsgymnasiet Den goda mötesplatsen Sjödalsgymnasiets elever ska känna sig trygga i sin lärmiljö,

Läs mer

Innehåll. Sida 1 av 20

Innehåll. Sida 1 av 20 Innehåll Olika funktioner på skolan... 3 Klasser och studiehandledare 2015-2016... 4 Frånvaro och sjukdom... 5 Kost... 5 Studieekonomi... 5 Försäkring... 6 Studier... 6 Dexter... 7 Ådalsskolans hemsida...

Läs mer

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg

Adress och telefonnummer : Besöksadress : Öxnered skola Öxneredsvägen 125 Vänersborg Postadress : Öxnered skola Vänersborgs kommun 462 85 Vänersborg Antal elever : Under detta läsår kommer vi att ha 166 elever varav 21 i förskoleklass. Antalet elever i de yngre årskurserna 1 3 är : 75 stycken äldre årskurserna 4 6 är : 70 stycken Lokaler : För att

Läs mer

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION

JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION JÄNDELSKOLAN ELEVINFORMATION Läsåret 2015/2016 FÖRORD Jändelskolans uppdrag är att skapa en för våra elever lärande och god social miljö. En miljö där vi ska anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar

Läs mer

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar

Widénska gymnasiet. Elevhandbok. Information till elever och föräldrar Widénska gymnasiet Elevhandbok Information till elever och föräldrar Läsåret 2013/2014 1 Innehåll Information.. sid 4 Elevhälsa och vägledning.. sid 8 Kontaktlärare. sid 8 Elevdemokrati.... sid 9 Program,

Läs mer

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning...

Till dig som elev... 3. Till dig som förälder... 3. Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande behandling... 3. Ansvarsfördelning... Backa skola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 1 Innehåll Till dig som elev... 3 Till dig som förälder... 3 Backa skolas policy mot diskriminering och kränkande

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn:

REFIS-guiden. Ett litet häfte med information. Elevens namn: REFIS-guiden Ett litet häfte med information Elevens namn: 1 Adressändring Det är viktigt att meddela adressändring. Elever meddelar sin mentor om ändrad adress eller telefonnummer samt uppdaterar sin

Läs mer

Karibu Kenya! Välkommen till Kenya och internatet på Svenska skolan i Nairobi.

Karibu Kenya! Välkommen till Kenya och internatet på Svenska skolan i Nairobi. Karibu Kenya! Välkommen till Kenya och internatet på Svenska skolan i Nairobi. Du kommer till ett fantastiskt land, med ett behagligt klimat, hjälpsamma och trevliga människor och fantastisk kultur. Kenya

Läs mer

Handbok. Gästelever. Skandinaviska skolan i Madrid

Handbok. Gästelever. Skandinaviska skolan i Madrid Handbok Gästelever Skandinaviska skolan i Madrid INNEHÅLL Förord 3 Lektioner 15 Presentation av Skandinaviska skolan 4 Frånvaro 15 Anmälan 5 Prov, arbeten, betyg 15 Avgifter 6 Avslutning av studierna 15

Läs mer

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE

TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE TOMTBERGASKOLANS INFORMATIONSHÄFTE LÄSÅRET 2014 2015 Läsårsdata Information A Ö Trivselregler Förskoleklass Fritidshem Personalförteckning 1 Välkommen till Tomtbergaskolan! Vår skola har tjänat Huddinges

Läs mer

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet

Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Välkommen till Dina studier vid Vretagymnasiet Snabbinformation från A till Ö. Adressändring Har Du flyttat och ändrat adress, meddela alltid expeditionen. Adressuppgifter; Järngården 3 590 76 Vreta Kloster

Läs mer

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag.

Vet du om att du blir borta mer än en dag så tala om det. Annars får du ringa varje dag. Handbok elev 2015-2016 SJUKANMÄLAN Sjukanmälan gör du så här: Ring 0526 170 892 ( automatisk telefonsvarare) eller anmäl via Dexter. OBS! Vårdnadshavare ska ringa för omyndiga elever Du blir uppmanad att

Läs mer

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan.

SKOLANS ABC. A ADRESSÄNDRING Kommer ni att ändra folkbokföringsadress, är det viktigt att ni kontaktar skolan. SKOLANS ABC Vi på Nya Karlslundsskolan vill att både du som är förälder och du som är elev på skolan läser igenom den här informationen som visar vad som gäller hos oss. Här hittar du svar på de vanligaste

Läs mer

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair

Uddevalla Gymnasieskola Akademi. elever & föräldrar Läsåret 2014-2015. Akademi Sinclair ABCför elever & föräldrar Läsåret 2014-2015 Akademi Sinclair 1 UDDEVALLA GYMNASIESKOLA Akademi Sinclair 2014/2015 Estetiska programmet Samhällsvetenskapsprogrammet- media ABC 2 VÄLKOMMEN TILL UDDEVALLA

Läs mer

Arbetsplan. Västerås Montessoriskola. Våra mål och hur vi arbetar. förskoleklassen grundskolan, åk 1-6 fritidshemmet

Arbetsplan. Västerås Montessoriskola. Våra mål och hur vi arbetar. förskoleklassen grundskolan, åk 1-6 fritidshemmet Arbetsplan Västerås Montessoriskola Våra mål och hur vi arbetar förskoleklassen grundskolan, åk 1-6 fritidshemmet 1 Innehållsförteckning Sida Övergripande mål 3 Arbetsmiljö 4 "Planen" Plan mot diskriminering,

Läs mer

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016

V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 PM V Ä L K O M M A S K O L A N S ELEVER 2015/2016 1 Innehåll Välkommen!... 4 Viktiga kontakter... 5 Skolledning... 5 Antagningskansli... 5 SYV... 5 Elevhälsoteam... 5 Specialpedagoger... 5 Skolsköterska...

Läs mer

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET

INFORMATION. till deltagare LÄSÅRET INFORMATION till deltagare LÄSÅRET 2015-2016 LÄSÅRET 2015 2016 Höstterminen: 17 aug 2015-16 dec 2015 Vårterminen: 11 jan 2016-8 juni 2016 Lovdagar: Höstlov 26 okt 30 okt 2015 (avser Allmän kurs, Teori

Läs mer