INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM SKOLAN. Kontaktuppgifter 2 Fakta om skolan 4 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL. Skolans personal 5-7 Övrig personal 8

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM SKOLAN. Kontaktuppgifter 2 Fakta om skolan 4 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL. Skolans personal 5-7 Övrig personal 8"

Transkript

1 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNT OM SKOLAN Kontaktuppgifter 2 Fakta om skolan 4 LÄRARE OCH ÖVRIG PERSONAL Skolans personal 5-7 Övrig personal 8 SKOLARBETET OCH UNDERVISNINGEN Studier 9 Yrkesinriktningar 10 Studieämnen 11 Lektionstider 12 Elevhandledning 12 Socialkurator 12 Koordinator 12 Skolhälsovården 13 Terapier 13 Information om matsalen 14 Studiekostnader 14 Ordningsregler Elevhemmen Ordningsregler för elevhem Bilagor: LÄSÅRETS ARBETSDAGAR KARTA ÖVER NYKARLEBY

2 2 Skolans namn: Adress: Postnummer: E-post: Hemsida: Optima Nykarleby Åminnevägen 2 A NYKARLEBY Telefon nr i Nykarleby: växel Monica Salin, Pia Nyström kansli Sixten Snellman rektor Sixten, gsm Kristina Kullas-Norrgård utbildningsledare Kristina, gsm Jonna Snellman, kurator Nina Hermann, kurator deltid Tamara Keskinen, koordinator Tina Finnäs, köket Agneta Lundqvist, textil Bjarne Westerlund, verkstad Kerstin Henriksson, teori Veronica Snellman, teori Bengt Jåfs, fastighet Barbro Heselius, u-kök Petter Hägg, timlärare Lärarrummet Telefax nr:

3 3 Elevhem: Elevhemmet, Åminnevägen Adress: Åminnevägen 2 B Postnummer: NYKARLEBY Telefon nr: , Elevhem: Elevhemmet, Hjortrongränd Adress: Hjortrongränd 2 Postnummer: NYKARLEBY Telefon nr: , e-post till personalen

4 FAKTA OM YRKESINRIKTAD SPECIALUNDERVISNING INOM OPTIMA Optima är den enda svenskspråkiga anordnaren som har rättighet att fungera som specialyrkesläroanstalt i vårt land. Studerande kommer från hela Svenskfinland. Yrkesinriktad specialundervisning har sitt huvudsäte i Nykarleby. Yrkesträningsskolan startade sin verksamhet Sedan dess har skolan utvidgats med 12 olika verksamhetspunkter runt om i Svenskfinland. Administrationen sköts från Nykarleby. Under läsåret skedde en tillbyggnad och gamla utrymmen i Nykarleby fick nya användningsområden. Dessutom har Yrkesträningsskolan utlokaliserade verksamhets-punkter, med sammanlagt 130 studerande. Från finns det ett Optima som består av grundläggande yrkesutbildning, yrkesinriktad specialundervisning och vuxen och näringslivstjänster. Anordnare Optima samkommun. 4 Kökshjälp Kronoby -95 Kökshjälp -96 Yrkeschansen Pargas -14 Bilservice Jakobstad -92 Naturbruk Vasa -06 Hus- och Hemservice Jakobstad -03 Grundexamensinriktad specialundervisning Kursverksamhet Yrkesträningsskolan i Nykarleby -85 Yrkesförberedande Vörå -12 (Nkby -13) Yrkesförberedande Korsnäs -96 Yrkesförberedande Jakobstad -97 Yrkesförberedande Pargas -08 Yrkesförberedande Helsingfors -99 Yrkesförberedande Ekenäs -00 Yrkesförberedande Borgå -02

5 5 Yrkesinriktad specialundervisning Nykarleby skolans personal Sixten Snellman, Rektor Kristina Kullas-Norrgård, utbildningsledare Monica Salin, studiesekreterare Pia Nyström, studiesekreterare Tamara Keskinen, koordinator Tina Finnäs, kock Jonna Snellman, Socialkurator Nina Hermann, Socialkurator

6 6 Bjarne Westerlund, lärare, verkstad och data Agneta Lundqvist, lärare, textil och konst Barbro Heselius, lärare, kök och boendeträning Bengt Jåfs, lärare, fastighet Veronica Snellman, lärare, teoriämnen, musik, gy Kerstin Henriksson, lärare, teoriämnen, gy Kethen Lindroos-Kung, finska Maria Prost, lärare, lärare, finska

7 7 Margita Åsbacka-Liinamaa, skolgångsbiträde Petter Hägg, Timlärare Kenneth Päivärinne, skolgångsbiträde Vi finns till för dig på Åminnevägens elevhem. Patrik Strengell, skolgångsbiträde Efter avslutad skoldag får du pusta ut vid elevhemmet. Håkan Sundqvist, handledare Åminnevägens elevhem Tillsammans gör vi fritiden meningsfull! Rose-May Högväg, skolgångsbiträde Mia Bonns, handledare Åminnevägens elevhem Teijo Rastas, handledare Åminnevägens elevhem

8 8 På Hjortrongränd finns vi! Kenneth Wikblom, handledare Hjortrongränds elevhem Tillsammans hjälps vi åt med de vanligaste sysslorna i ett hem. Tillsammans tar vi promenader, spelar spel och samlas kring gemensamma måltider. Katarina Sundqvist, handledare Hjortrongränds elevhem Carina Wärn, handledare Hjortrongränds elevhem Övrig personal Städare: Nykarleby fastighetsservice Gårdskarl: Nykarleby fastighetsservice

9 9 STUDIER Utbildningstiden är tre år. Första studieåret Det första studieåret är ett förberedande år. Under första studieåret får du pröva på de olika yrkesinriktningarna samt boendeträning och arbetsträning. Under första studieåret har du också några teori- och konstämnen. Andra och tredje studieåret Inför det andra studieåret väljer du en yrkesinriktning. Den valda yrkesinriktningen är ditt huvudämne. Du väljer också ett biämne som du har 3 sv/år. Under andra och tredje studieåret får du öva och träna mera på din valda yrkesinriktning. Under andra och tredje studieåret har du också boendeträning, arbetsträning, teori- och konstämnen.

10 10 YRKESINRIKTNINGAR I Nykarleby finns fyra yrkesinriktningar Verkstadsarbete trä- och metallarbeten, använda maskiner Textilarbete väva, sy på maskin, garnarbeten, tygtryck Köksarbete koka, baka, diska, städa Fastighetsskötsel gårds- och trädgårdsarbeten, enklare skötsel- och underhållsarbeten i fastigheten, bilvård

11 11 STUDIEÄMNEN Modersmål Matematik Samhällsorientering Konst Data Musik Hälsolära Gymnastik Boendeträning Arbetsträning läs- och skrivövning kommunikation räkneövningar, pengar, klockan träna olika samhällsfunktioner teckna, måla, porslins- och lerarbeten datoranvändning: skriva, läsa, räkna, ordbehandling sjunga, spela, lyssna på musik människokroppens uppbyggnad och funktion styrke-, balans-, smidighets- och koordinationsövningar, bollspel hemkunskap, klädvård, blomskötsel sortering, montering, paketering, arbete på butik

12 12 LEKTIONSTIDER Matpaus Kaffe- / saftpaus Lektioner 30 min. 15 min. Klockan eller lektioner matpaus 30 min eller lektioner kaffe/saft 15 min lektioner ELEVHANDLEDNING Sköts av respektive gruppledare samt Sixten och Kristina SOCIALKURATOR Jonna Snellman och Nina Hermann fungerar som kuratorer. De jobbar för att det skall finnas ett fungerande nätverk för den studerande under och efter utbildningen. KOORDINATOR Tamara Keskinen fungerar som koordinator och arbetar med att ordna platser för inlärning i arbetet (LIA) och arbetsplatser efter utbildning.

13 13 SKOLHÄLSOVÅRDEN Hälsogranskning Tandvård Hälsogranskningen utförs årligen. Granskningen handhas av Nykarleby hälsovårdscentral. Årligt besök hos tandhygienisten. Vid behov besök till tandläkaren. TERAPIER För de studerande som har betalningsförbindelser ordnas terapier på skolan eller i närregionen. Fysioterapi Nykarleby sjukhem Man tränar - styrka - balans - koordination - smidighet Ergoterapi Talterapi Nykarleby sjukhem, Folkhälsan och Anette Öhman Folkhälsan och Camilla Löfqvist Funktionsinriktad musikterapin, FMT Musikterapin utvecklar kroppens funktion via trumspel. Musikterapin sköts av musikterapeut Sol-Britt Häggblom

14 14 INFORMATION OM MATSALEN Matserveringen fungerar enligt självserveringsprincipen. Matpausen är 30 minuter, vi äter i två turer. För allas trivsel bör vi iaktta följande: - vi ställer oss i matkö - ta inte mera mat än du förmår äta upp - säg till om du av misstag spiller ut mat - för ett dämpat samtal i matsalen - för själv bort matbrickan - sätt servett och smörpapper skilt - sätt matrester i utplacerad skål - sätt matbestick, glas, tallrikar och bricka på avsedda platser Om någon studerande av någon orsak äter dietmat, går det att ordna. Kontakta i så fall skolan. STUDIEKOSTNADER Skolmåltid: Eftermiddagskaffe / saft Studiematerial - skolan bekostar skollunchen - studerande betalar 30 per månad 50 per läsår för: - mappar, mellanblad - övningsböcker, häften - skrivpapper, kopior - material till arbetsövningar

15 15 Materialkostnader: - materialkostnader, för mera personliga arbetsövningar, betalar studerande själva Arbetskläder: - skolan tillhandahåller skyddsoch arbetskläder under första studieåret - inför det andra studieåret anskaffar skolan personliga arbetskläder. Studerande betalar själv Inneskor: Sportdräkter: Dagliga skolresor - i skolan har vi alla lämpliga inneskor - alla anskaffar själv inneskorna - studerande anskaffar själv de sportkläder de behöver under gymnastiktimmarna - stabila sportskor med vit sula använder vi i gymnastiksalen - handduk och toalettsaker behöver du ha med varje gång du har gymnastik - 43 /månad för buss - taxi bekostas av hemkommunerna - stöd för skolresor söks från FPA via skolan

16 16 ORDNINGSREGLER 1. Vi visar hänsyn och har ett vårdat språk. Vi vistas på skolområdet.

17 17 2. Vi är försiktiga med skolans och varandras egendom. Berätta alltid! Skada ersätts. Ouppklarade stölder polisanmäls.

18 18 3. Vi äter snyggt och stör inte. Vi använder lämpliga kläder och skor under skoltid.

19 19 4. Vi mobbar inte eller använder våld. Vi sprider inte negativt material. Kontakta skolkuratorn! Diskussion. Muntlig varning. Skriftlig varning. Avstängning för viss tid. Vid våld tillkallas polis.

20 20 5. Skjut- och eggvapen förbjudna. Vapnet tas om hand. Muntlig varning.

21 21 6. Vi är inte berusade eller drogpåverkade i skolan. Kurator test hem. Senare samtal skriftlig varning. Vid upprepning avstängning för viss tid. Langning polisanmäls.

22 22 7. Rökning på skolans område är inte tillåtet. Tillsägelse beslagta produkten.

23 23 8. Redskap får användas endast på den egna avdelningen.

24 24 9. Kom i tid till lektionerna! Vi ger varandra arbetsro. Förseningar och frånvaro antecknas. Tillsägelse utvisas ur klassen.

25 Anmäl frånvaro! Ring före skoldagen börjar.

26 Telefoner, cd-spelare o.dyl. hålls avstängda under lektionstid. Tillsägelse telefonen, cdspelaren beslagtas för resten av lektionen.

27 Motorfordon parkeras på P-platser. Cyklar i cykelställningar.

28 Följ trafikreglerna!

29 Sakliga diskussioner om politik och samhälle kan föras. Uppviglande verksamhet idkas inte.

30 Ordningsreglerna gäller vid fritidsverksamhet i skolans utrymmen.

31 31 ELEVHEM Elevhemmet, Åminnevägen Adress: Åminnevägen 2 A NYKARLEBY Telefon: Elevhemmet, Hjortrongränd Adress: Hjortrongränd NYKARLEBY Telefon: Elevlägenheten, Jöns Drake Adress: ALLMÄNT OM ELEVHEMMEN Studerande vid Optima Åminnevägen har möjlighet att ansöka om plats på elevhemmen. I studierna ingår att varje studerande någon gång under studietiden får möjlighet att bo på elevhemmet. Den studerande kan ansöka om plats ifall hemvägen är lång och bussförbindelserna är dåliga. Elevhemmen är stängt vartannat veckoslut och under lov. För boende på elevhemmet uppbärs en fast avgift av den studerande. Vid elevhemmet finns det personal från det att skolan slutar på dagen till följande morgon. All elektronik utrustning som tas med till elevhemmet ansvarar studerande själv för!

32 32 När du bor på elevhemmet skall du ha med dig: - egna täcken och dynor - två omgångar sängkläder - två badhanddukar - två vanliga handdukar - flera omgångar strumpor - flera omgångar underkläder - byxor, skjortor och tröjor - fritidskläder - lämpliga skor för årstiden Märk alla din kläder, för att underlätta tvätt och klädvård. Du får ta med dig egna saker, om du vill: - personliga saker - prydnadssaker - egen TV, DVD, radio, dator - fritidssaker Elevhemmen kommer vi enligt tidigare modell att hålla stängda vartannat veckoslut. Alla reser hem de helger då elevhemmen är stängda. Studerande i närregionen reser dock hem varje veckoslut. Du får ett schema av personalen, så kan du planera dina hemresor. Hemresorna betalar du själv. Vilka möbler finns i ditt rum? I rummet finns en säng, skrivbord, stol och ett skåp. Man får själv ta med t.ex. sängöverkast, gardiner och matta, om man vill göra rummet mera personligt.

33 33 Personalens arbetstider Elevhemshandledarna är i arbete på elevhemmet från klockan tre (14.30) på eftermiddagen, då skolan slutar, till följande morgon klockan nio (08.30). Det betyder att det finns personal hela tiden du bor på elevhemmet. Även nattetid finns personal på elevhemmet. Mattider: morgonmål kl middag kl kvällste kl Alla bör vara inne kl Man går till eget rum kl Tystnad kl Elevhemspersonalen stöder och hjälper dig med: - boenderutinerna - mediciner - fickpengar - hitta rätt fritidssysselsättning Kostnader - Att bo på elevhemmet kostar 160 per månad och då ingår också maten. - Hemresorna betalar du själv.

34 34 Mål! Målet är att du skall utvecklas till vuxen och träna för ett framtida boende. Studerande får träna på att: -städa -tillreda egen mat -uträtta olika ärenden. Studerande får möjlighet att pröva på gruppboende men också eget boende i radhus för att veta vilken form av boende som passar. Studerande lär sig att ta personligt ansvar för kläder, hygien, det egna rummet och tider m.m. Studerande får lära sig att respektera andra utifrån de förutsättningar och möjligheter som var och en har. Men också bli medveten om de begränsningar som finns. På elevhemmet uppmuntrar personalen till olika aktiviteter och egna initiativ. Studerande lär sig hur man fungerar i grupp, att ta hänsyn och att vänta på sin tur. 6.4 Ordningsregler Du som har fått möjlighet att bo på elevhemmet skall visa hänsyn och uppträda hyfsat mot dina kamrater och personalen. Onödigt buller och oljud ska undvikas. På så sätt bidrar du bäst till trevnaden på elevhemmet. Påföljderna av att bryta mot ordningsregler är tillsägelser, muntlig varning av rektor, skriftlig varning, avstängning. 1. Visa hänsyn mot varandra och därför håller du rent och snyggt runt dig. Den personliga hygienen skall skötas och det rekommenderas att sängen bäddas. Städgranskning utförs i rummen med jämna mellanrum. 2. Alla som bor på elevhemmet skall handskas varsamt och ansvarskännande med egendom på elevhemmet.

35 35 Skadar du inredning eller annan egendom är du ansvarig och bör genast anmäla skadan till personalen. Har du besök av gäster på elevhemmet ansvarar du också för skador som gästerna förorsakar. 3. Tobaksrökning är förbjuden på elevhemmet med omgivning. Undantaget är en anvisad plats utomhus. Överträdelser av denna punkt leder till att personalen kan beslagta tobaksprodukten. 4. Det är förbjudet att inneha och använda alkohol, narkotika och andra rusmedel vid elevhemmet. Den som uppträder berusad vid elevhemmet eller dess omgivning avvisas från platsen, vid behov med poliseskort. Överträdelse på denna punkt leder till avstängning från elevhemmet för minst 2 veckor. Vårdnadshavaren underrättas om avstängningen. 5. Det är förbjudet att inneha skjutvapen och eggvapen på elevhemmet. Den som påträffas med skjutvapen, eggvapen eller annat vapen i syfte att skada en annan person avstängs från elevhemmet och vapnet beslagtas. 6. Mobiltelefon, cd-spelare eller mp3-spelare används på ett sätt som inte stör andra. Ifall mobiltelefonen, cd-spelare eller mp3-spelare används störande eller kränkande vid elevhemmet och studerande inte följer personalens tillrättavisning beslagtas telefonen, cd-spelare eller mp3-spelaren för viss tid. Studerande ansvarar för den egna telefonen och sköter i samråd med vårdnadshavare om räkningarna. 7. Mobbning, våld och trakasserier får inte förekomma. Personligt kränkande material eller material som kan störa ordningen i skolan får inte delas ut eller spridas via datorer, mobiltelefon eller internet. Den som upptäcker mobbningen kontaktar skolkuratorn. Efter utredning diskuterar rektor, gruppledaren och kurator med den/de som gjort sig skyldig till mobbning och/eller trakasseri. En muntlig varning ges. Ärendet följs upp. Om mobbningen inte upphört ger rektorn en skriftlig varning. Ärendet följs upp. Ifall mobbningen inte upphört efter det stängs studeranden av för viss tid.

36 36 Ett beslut om avstängning fattas alltid av Optima samkommuns styrelse. Se även Handlingsplan vid mobbning i skolans krisplan. Vid våld. Polis kallas till platsen. Ärendet utreds. Mobbning, våld och trakasserier kan anmälas till polisen som målsägande brott. Det betyder att den som blivit utsatt kan driva ärendet vidare i en civilrättslig process. 8. Du har möjlighet att använda egen dator vid elevhemmen. Kom ihåg korrekt bemötande och användningsetik. Mobbning och trakasserier är förbjudet. Trakasseras eller mobbas någon studerande via datorer som används vid elevhemmen och missbruket inte kan redas ut stängs internetanslutningen och datorn kan beslagtas för viss tid. 9. Allt sexuellt umgänge är förbjudet på elevhemmet. 10. Allt skall vara tyst på elevhemmet mellan kl Stereoanläggningar, duschande och annat som förorsakar ljud dämpas efter kl fram till så att grannarna inte störs. 11. Efter kl skall alla gäster vara ute från elevhemmet. Du som bor på elevhemmet ansvarar för dina gäster. Släpp inte in andras gäster till elevhemmet. 12. Studerande som bor vid elevhemmet skall följa personalens anvisningar. I annat fall diskuteras saken tillsammans med rektor och muntlig varning utfärdas. 13. Nycklar till elevhemmet som anskaffats olovligt beslagtas och innehavaren kan avstängas för viss tid.

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors

Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Ordningsregler för Rudolf Steiner skolan i Helsingfors Innehållsförteckning I. Skolsamfundet, skolområdet och -tiden II. Skolvägen III. Lektioner och arbetsro IV. Raster V. Skolmåltider VI. Klädsel VII.

Läs mer

Ordningspolicy och ordningsregler

Ordningspolicy och ordningsregler Ordningspolicy och ordningsregler Läsåret 2011/12 Antagen 2009-10-22 Reviderad 2011-06-27 2. (6) Staffangymnasiets ordningspolicy Ordningsreglerna skall ge vägledning för elever, alla vuxna i skolan samt

Läs mer

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016

rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 rev 2015-05-20 Policy för elevboende Lå 2015-2016 Till elever boende på Östan, Torstas elevboende Övergripande information Som elev på Jämtlands Gymnasium Torsta erbjuds du som elev att bo på elevboende.

Läs mer

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009

Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Jämtlands Gymnasium Ordningsregler Dnr 90-2009 Ansvar för vår gemensamma arbetsmiljö Allt arbetsmiljöarbete utgår från Arbetsmiljölagen. Målet för arbetsmiljöarbetet i gymnasiet är att skapa en bra studie-

Läs mer

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd.

1.2 Det är förbjudet att fotografera, filma eller göra ljudinspelningar på skolans område utan att alla inblandade gett sitt tillstånd. Ordningsregler Under skoltid får endast Önnerödsskolans elever, personal och eventuella gäster vara på skolan. Gästerna ska innan besöket meddela skolans expedition när och varför de kommer. Dessa ordningsregler

Läs mer

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15

ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 ORDNINGSREGLER LEXTORPSSKOLAN 2014-15 Våra regler på skolan och fritids är få och enkla. De är till för att alla ska trivas och lära sig under tiden vi är i skolan. Inomhusregler Vi använder ett trevligt

Läs mer

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012

Förväntansdokument. Utfärdat augusti 2012 Förväntansdokument Utfärdat augusti 2012 Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN

VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN VERKSAMHETSPLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING FÄLADSGÅRDEN Skolan tar avstånd från alla tendenser till kränkningar genom att arbetet på Fäladsgården genomsyras av att: elever och personal bemöter varandra med

Läs mer

SKOLSKJUTSINFORMATION

SKOLSKJUTSINFORMATION Vasa Övningsskola SKOLSKJUTSINFORMATION 1 1. Inledning Denna broschyr är utarbetad av Vasa Övningsskola för att ge elever, vårdnadshavare och chaufförer information om skolskjutsarna och de spelregler

Läs mer

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22

ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 ENBACKSSKOLAN ORDNINGSREGLER 2011-08-22 Uppingegränd 27-33, 163 61 Spånga 08 508 03 900 www.enbacksskolan.stockholm.se SID 2 (6) Förord Enbacksskolan ska vara en skola där både elever och personal trivs

Läs mer

Gemensam plattform för ordningsregler

Gemensam plattform för ordningsregler Gemensam plattform för ordningsregler April 2014 1 Gemensam plattform för ordningsregler, Bäckadalsgymnasiet Rektor är den i gymnasiets organisation som är formellt ansvarig för att fatta beslut om ordningsregler

Läs mer

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum:

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum: Hälsoenkät Elevens namn: Klass: Datum: Framtagen av Cathrine Lundberg, Norrköping, Kristina Dalenius, Lerum, Lena Mangelus, Göteborg med stöd av Riksföreningen för Skolsköterskor 2011 Skola/Arbetsmiljö

Läs mer

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School

Välkommen till Stockholm Science & Innovation School Välkommen till Du som nu börjar dina studier vid är naturligtvis nyfiken på skolan. Det här häftet innehåller viktig information om sådant du behöver veta om skolan. Informationen finns även på skolans

Läs mer

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun

Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun Information om Äldreomsorgen i Borlänge kommun När du behöver hjälp När du behöver hjälp eller stöd vänder du dig till den behovsbedömare som ansvarar för det område där du bor. För det mesta gör behovsbedömaren

Läs mer

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år

isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år isbn Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år Yrkesinriktad specialundervisning i 25 år 1 2 isbn??????????????????? Optima Samkommun Grafisk design: My Type Ove

Läs mer

Kapellby skola. Infoblad

Kapellby skola. Infoblad Kapellby skola Infoblad 2011 2012 KAPELLBY SKOLA Kapellby skola är den äldsta svenskspråkiga skolan i Lappträsk. Skolan började sin verksamhet 1876. Den nuvarande skolfastigheten togs i bruk 1957. Ingermansby-Rudom,

Läs mer

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak

Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Handlingsplan och policy mot ANT; Alkohol, Narkotika och Tobak Mål Skolans mål är att vi skall arbeta för att bli en drogfri skola. Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången skolgång har grundläggande

Läs mer

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun.

Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. relationer delaktighet möjligheter samverkan helhetstänkande värdegrund dialog Samsyn BemötAnde Handlingsplan Vid misstanke om förekomst av alkohol och narkotika på skolorna inom Säffle kommun. Innehållsförteckning

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16

Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Boendekontrakt för boende på Tenhults Naturbruksgymnasium 15-16 Hyreskostnad: Enkelrum 3200 kr/månad. Dubbelrum 2800 kr/månad, tillämpas endast vid brist på rum. Avser logi söndag kl. 19.00 till fredag

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016

Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Vendelsö Hage Läsåret 2015-2016 Förhållningssätt och rutiner. Elever /Vårdnadshavare Vår vision är: Att behålla barnens motivation och glädje över att utvecklas genom variation,systematik och samarbete.

Läs mer

Kanalskolans likabehandlingsplan

Kanalskolans likabehandlingsplan Kanalskolans likabehandlingsplan Mål På Kanalskolan får varken mobbning, trakasserier eller annan kränkande särbehandling förekomma. Rasism, främlingsfientlighet eller diskriminering på grund av kön, etnisk

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE:

HANDLINGSPLAN MOT DROGER MÅL: SYFTE: 1 Härnösands gymnasium HANDLINGSPLAN MOT DROGER Upprättad februari 2009 i samverkan mellan skola, polis och socialtjänst. Revideras vartannat år eller vid behov. Skolan ansvarar för att initiera revideringen.

Läs mer

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel.

2014-09-26 1 (5) I detta dokument avses med drog alkohol och dopingmedel, narkotika samtnarkotikaklassade läkemedel. 2014-09-26 1 (5) Drogpolicy för SG/Broby På Sunne Gymnasieskola/Broby accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö.

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Adolfsbergsskolan F 6

Adolfsbergsskolan F 6 Bra att spara! Adolfsbergsskolan F 6 läsåret 2012/2013 Stolta barn och vuxna tillsammans för trygghet, glädje och lärande. Välkommen till Adolfsbergsskolan F-6 Vår idé Adolfsbergsskolan F-6 är en skola

Läs mer

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen

Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner. Vård- och omsorgsförvaltningen Trögdshemmets omvårdnadsboende - personalrutiner Vård- och omsorgsförvaltningen 2 Bemötande På Trögdshemmet arbetar vi utifrån vård- och omsorgsförvaltningens värdegrund Rätt stöd till ett självständigt

Läs mer

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp

Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Handlingsplan mot droger för elever på Naturbruksgymnasiet Uddetorp Planen har arbetats fram av skolans Elevhälsa och antagits av rektor 131001 Inledning Missbruk av alkohol och narkotika leder till ohälsa

Läs mer

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg

Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg ASPERO Elevguiden Samlad information från Aspero Göteborg Gäller läsåret 14/15 ASPERO Kontakt Kristina Haeffner rektor 0725 17 77 99 Madeleine Dahlqvist administratör 031 337 89 00 För övrig personal se

Läs mer

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken

Drogpolicy fo r SG/So dra Viken Drogpolicy fo r SG/So dra Viken INLEDNING På SG/Södra Viken accepterar vi inga droger. Vi vill att våra elever och studenter skall ha en drogfri studietid i en trygg och trivsam arbetsmiljö. Vi ska verka

Läs mer

Edboskolan - Viktigt på riktigt

Edboskolan - Viktigt på riktigt Edboskolan - Viktigt på riktigt Information till hemmen läsåret 2015/2016 Välkommen till Edboskolan läsåret 2015/2016 Höstterminen 2015 Höstterminen börjar onsdagen den 19 augusti Studiedag fredagen den

Läs mer

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015

GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program. Elevinformation. Läsåret 2014/2015 GYMNASIESÄRSKOLAN med Fyrisskolans 4-åriga program Elevinformation Läsåret 2014/2015 Uppsala kommun FYRISSKOLAN Tel 018-727 97 00, Fax 018-727 97 24 753 75 UPPSALA E-post: info@fyrisskolan.uppsala.se Besöksadress

Läs mer

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA ELEVENS GUIDE PRESENTATION AV KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA Vår bildkonstskola grundades år 1982 för att erbjuda bildkonstundervisning för barn och unga. Vi följer en fördjupad läroplan för

Läs mer

Visa respekt mot vuxna och barn.

Visa respekt mot vuxna och barn. Föräldrarna förväntar sig att deras barn ska: Visa respekt mot vuxna och barn. Bete sig som folk. Uppföra sig väl mot andra elever och lärare. Låta bli att kränka någon. Vara trevliga mot andra elever

Läs mer

Skribahjälpisens tänka på!

Skribahjälpisens tänka på! Skribahjälpisens tänka på! Hjälpledare är ovärderlig personer på ett skribaläger. För att uttrycka det enklare: Vi skulle aldrig klara oss utan dig! En hjälpledare är en person som hjälper till med de

Läs mer

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden

Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden Policy mot tobak, alkohol och andra droger i och omkring våra skolområden inklusive handlingsplaner Beslutad av kommunfullmäktige 2015-06-24, 50. Framtagen med stöd av länsgemensam mobilisering mot droger;

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan

Plan mot diskriminering, trakasserier och. kränkande behandling. Läsåret 2014-2015. Kristinebergskolan 1(11) Barn- och utbildningsförvaltningen Kristinebergskolan Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Läsåret 2014-2015 Kristinebergskolan 2 Innehållsförteckning Kristinebergskolans

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

3. Regler för användandet av den personliga datorn

3. Regler för användandet av den personliga datorn Sida 1 av 6 Personlig dator (en till en) till elever i Sollentuna kommunala skolor 1. Bakgrund och syfte Sollentuna kommunala skolor vill skapa goda förutsättningar för en utbildning där modern informations

Läs mer

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00

Välkommen till Eklundaskolan F 3. Läsåret 2015/2016. Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till Eklundaskolan F 3 Läsåret 2015/2016 Örebro kommun Eklundaskolan orebro.se/eklundaskolan 019-21 10 00 Välkommen till oss! Eklundaskolan är en F 3-skola i Ängens skolområde. På Eklundaskolan

Läs mer

Välkommen till Hantverkarn

Välkommen till Hantverkarn Välkommen till Hantverkarn Rev juni 2014 Hantverkarn är ett särskilt boende som består av 28 lägenheter. På Hantverkarn arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmamiljö

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar

Kommunstyrelsen beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2011-09-19 1 Ks 1 Dnr 00228/2011 106 Handlingsplan Gemensamma krafter för barn och unga i Arvidsjaurs kommun En handlingsplan

Läs mer

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid

BASKURSEN. www.hogalid.nu. 2015-2016 Högalids Folkhögskola. Ansök och läs mer om BASKURSEN på vår hemsida: Studier, boende och fritid BASKURSEN 2015-2016 Högalids Folkhögskola Studier, boende och fritid En kurs för dig med lindrig utvecklingsstörning som vill få kunskaper för att blir mer självständig Ansök och läs mer om BASKURSEN på

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy för Aleholmsskolan

Alkohol- och drogpolicy för Aleholmsskolan Alkohol- och drogpolicy för Aleholmsskolan Sävsjö 091230 Innehållsförteckning 1.1 Aleholmsskolans mål och syfte med alkohol- och drogpolicy. Sid 1 1.2 Vad är en drog och vad säger lagen? Sid 1. 1:3 Misstanke

Läs mer

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet

Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Sammanställning av det systematiska kvalitetsarbetet Resultat, analys och åtgärder Strömkullegymnasiet läsåret 2014-2015 2015-08- 24 Ingela Engström Rektor Strömkullegymnasiet Bengtsfors Innehållsförteckning

Läs mer

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg

Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Trivselregler för HSB:s Bostadsrättsförening Masten i Göteborg Att bo i en bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi huset där vi

Läs mer

LSS-insatsernas innehåll

LSS-insatsernas innehåll LSS-insatsernas innehåll Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Socialförvaltningen informerar Förtydligande av innehållet i LSS-insatserna Gruppbostad Hjälp att äta, dricka och förflytta sig Måltiden

Läs mer

Välkommen till Familjehuset!

Välkommen till Familjehuset! Välkommen till Familjehuset! Vad är Familjehuset? Familjehuset är ett akut- utrednings- och behandlingshem för barn och föräldrar. Andledningen till att en familj kommer till Familjehuset varierar. Det

Läs mer

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR

INFORMATION. ELEVER och FÖRÄLDRAR MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och FÖRÄLDRAR LÄSÅRET 2012-2013 MJÖLBY GYMNASIUM. DACKESKOLAN Besöksadress Burensköldsvägen 33 Postadress 595 80 Mjölby Telefon 0142-850 00 (växel)

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

LÄGER-ABC ASSÖ 2014. AK1 (Konfirmationsläger)

LÄGER-ABC ASSÖ 2014. AK1 (Konfirmationsläger) LÄGER-ABC ASSÖ 2014 AK1 (Konfirmationsläger) 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 INLEDNING...3 FÄRDBESKRIVNING TILL ASSÖ...3 ADRESS TILL LÄGRET...3 TELEFON...3 FÖRSÄKRINGAR...3 PERSONLIGA TILLHÖRIGHETER...3

Läs mer

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor

Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015. Klastorp-Essinge skolor Välkommen till ett nytt läsår 2014/2015 Klastorp-Essinge skolor 1 Förväntansdokument Som elev kan du förvänta dig av oss Att vi strävar mot att du ska få den bästa möjliga inlärningssituationen. Att vi

Läs mer

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015

Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 Porsnässkolans likabehandlingsplan 2014-2015 En förebyggande, främjande och åtgärdande handlingsplan mot diskriminering, trakasserier, mobbning och annan kränkande behandling. Innehållsförteckning Inledning

Läs mer

LÄGER-ABC ASSÖ 2015. A21 & A11 (Sjösport & Knatte)

LÄGER-ABC ASSÖ 2015. A21 & A11 (Sjösport & Knatte) LÄGER-ABC ASSÖ 2015 & (Sjösport & Knatte) Äntligen är det snart dags för Assölägrena att dra igång, vi ser verkligen fram emot att få träffa alla härliga barn. I detta dokument har vi skrivit ihop lite

Läs mer

Trygghet och studiero

Trygghet och studiero Juridisk vägledning Reviderad december 2014 Mer om Trygghet och studiero Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero Rektorn och lärarna

Läs mer

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling

Nyborg Skola och Behandling. Läsåret 2013-2014. Nyborg Skola och Behandling. Doterödsvägen 19-21. 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling Nyborg Skola och Behandling Läsåret 2013-2014 Nyborg Skola och Behandling Doterödsvägen 19-21 444 40 STENUNGSUND Skola/Fritidshem/Behandling 2013-09-10 ACJ ANTECKNINGAR Sida 12 ANTECKNINGAR Innehållsförteckning

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9

HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅN- VARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Svenskspråkiga utbildningssektionen 11.6.2013 HANDLINGSPLAN VID OROVÄCKANDE FRÅNVARO I GRUNDSKOLAN ÅRSKURS 7-9 Handlingsplanen är utarbetad

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO

HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO HANDLINGSPLAN FÖR FÖRBÄTTRAD NÄRVARO Handlingsplanen baserar sig på att har närvaroplikt (Lagen om yrkesutbildning 630/98 34) Forskning visar att hög skolfrånvaro hänger

Läs mer

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET

2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET 2010-08-20 ELEVINFORMATION INDIVIDUELLA PROGRAMMET Läsåret 2010/2011 ÖDESHÖGS GYMNASIESKOLA LÄSÅRET 2010/2011 ELEVINFORMATION Behöver du förstärka ämneskunskaperna för att kunna börja ett nationellt program?

Läs mer

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755

Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb. Gustav Vasa skola. Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 Tel. 070-12 44 755 Gustav Vasa skola Fritidsklubben Information och anmälan Gustav Vasa skolas Fritidsklubb Gustav Vasa skola Karlbergsvägen 34 113 27 Stockholm Marika Tiemann 076-12 44 755 marika.tiemann@stockholm.se

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Nolhagaskolan 141222 Bilaga 1 På vår skola ska alla känna att de utvecklar sina förmågor socialt och kunskapsmässigt i en trygg miljö. Vi respekterar varandras

Läs mer

Välkommen till Persgården särskilt boende

Välkommen till Persgården särskilt boende Välkommen till Persgården särskilt boende Rev sep -15 Persgården är ett särskilt boende med 32 lägenheter. På Persgården arbetar vi efter målsättningen att skapa en lugn, trygg och förtroendefull hemmiljö.

Läs mer

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher

Välkommen. till Elineberg. Uppdaterad 2010-03-17. Design och layout: Marie-Louise Bescher Välkommen till Elineberg Uppdaterad 2010-03-17 Design och layout: Marie-Louise Bescher I 2000-talets Karlskrona skall äldreomsorgen präglas av valfrihet. Alla skall kunna åldras i trygghet med värdighet.

Läs mer

Policydokument för Nyhammars IF

Policydokument för Nyhammars IF NYHAMMARS IDROTTSFÖRENING Policydokument för Nyhammars IF Detta policydokument har tagits fram av styrelsen för Nyhammars IF. Det skall diskuteras och förankras med aktiva, tränare, styrelse och kansli.

Läs mer

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan

Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Granskad 2014-08-12 Klara Gymnasium i Karlstads handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling, samt likabehandlingsplan Arbetets olika delar Det aktiva arbetet består främst av: - Att bedriva

Läs mer

Välkommen till Vidåkersskolan

Välkommen till Vidåkersskolan Välkommen till Vidåkersskolan Vidåkersskolan Vidåkersskolan är kommunens enda högstadieskola åk 7-9. Det går ca 300 elever på skolan. Den ligger i ett vackert naturområde vid Vingåkersån och några minuters

Läs mer

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet

Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Enkätundersökning 2014, 2015 Kommunal verksamhet Elever förskoleklass till och med årskurs 2 Elever årskurs 3 till och med årskurs 9 Vårdnadshavare förskola Vårdnadshavare skola Svarsfrekvens 2014 2015

Läs mer

Genomförandeplan Personlig omsorg

Genomförandeplan Personlig omsorg Fastställd 300 Vad ska göras Morgon Personlig hygien Klädsel Bäddning Diskning Sophantering När ska det göras Ca 8.30 Detta gör jag själv Jag går med min rollator bredvid dig till toaletten. Under tiden

Läs mer

Välkommen till Leanlink - Daglig verksamhet!

Välkommen till Leanlink - Daglig verksamhet! Välkommen till Leanlink - Daglig verksamhet! Du kan läsa information om våra dagliga verksamheter på sidorna som följer. Varje daglig verksamhet har en egen sida. Postadress: E-post: dagligverksamhet@linkoping.se

Läs mer

En drogfri miljö. för barn och unga

En drogfri miljö. för barn och unga En drogfri miljö för barn och unga Denna skrift beskriver vad som gäller kring alkohol, narkotika, dopning, tobak och överdrivet spelande för grund- och grundsärskolan, gymnasie- och gymnasiesärskolan

Läs mer

HOPLAXSKOLAN. Information om läsåret 2015-16 Sockenbacka-enheten 1-2

HOPLAXSKOLAN. Information om läsåret 2015-16 Sockenbacka-enheten 1-2 HOPLAXSKOLAN Information om läsåret 2015-16 Sockenbacka-enheten 1-2 Välkommen till ett nytt läsår i Hoplaxskolan! Det nya läsåret ser ut att föra med sig massvis med lärorika uppleverser för eleverna,

Läs mer

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är.

På Stockholmspolisens hatbrottssida www.polisen.se/stockholm/hatbrott hittar du en längre definition och förklaring av vad hatbrott är. Att känna sig trygg och bli respekterad för den man är. Det borde vara alla människors grundläggande rättighet. Tyvärr är verkligheten ofta en annan om du har en hudfärg, religion eller sexuell läggning

Läs mer

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden

ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden ORDNINGSRELGER för Bostadsrättsföreningen Raden Ansvar Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Alla är skyldiga att rätta sig efter ordningsreglerna. Ordningsreglerna gäller såväl bostadsrättshavare

Läs mer

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6)

Anvisning till myndigheter 7/2012 2 (6) Anvisning till myndigheter 7/2012 1 (6) Enligt sändlista Ändringarna av tobakslagen ur barnskyddsanstalternas perspektiv Allmänt Tobakslagen (693/1976) ändrades den 1 januari 2010 (698/2010). Ett nytt

Läs mer

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17

Rutin mot droger. Sektor utbildning. Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Rutin mot droger Sektor utbildning Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-08-17 Sida: 2 (7) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte... 3 1.2 Ansvar... 3 2. Definition av droger... 3

Läs mer

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund

Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund Manual Kapitel 12 Blanketter, elev Reviderad: 2015-06-24 Kontrakt för lån av personlig dator från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund 1. Bakgrund Nösnäsgymnasiet i Stenungsund vill skapa goda förutsättningar

Läs mer

Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet

Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet Bergstena 2013-03-07 Rutiner som leder till god arbetsmiljö, hälsa och trafiksäkerhet Arbetstider Gunnar Perssons Grävmaskins AB:s medarbetare följer de arbetstider som beställaren fastställer. Maskiner

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Uppsala Enskilda Skola

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Uppsala Enskilda Skola Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Uppsala Enskilda Skola Läsåret 2013-2014 Vision Vi strävar efter en skola där alla känner sig trygga och accepterade. Vi värnar mångfald, demokrati

Läs mer

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016

VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 Häggetorps- Skolan VÄLKOMNA TILL LÄSÅRET 2015/2016 HUMOR ENGAGEMANG LÄNGTAN Vår verksamhet präglas av humor och glädje, där alla ska känna trygghet och utvecklas. Vi behandlar alla efter sina olika förutsättningar

Läs mer

Alkohol- och Drogpolicy

Alkohol- och Drogpolicy Alkohol- och Drogpolicy för föreningar i Norsjö kommun Handbok för föreningsledare. Information för vårdnadshavare och medlemmar. Antaget av föreningen:. Styrelsens ordförande:. Datum: Syfte Syftet med

Läs mer

Välkommen till Hospice Palliativt centrum

Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen till Hospice Palliativt centrum Välkommen! Ordet Hospice betyder gästfrihet, den relation som finns mellan värd och gäst. Vården ska sträva efter bästa möjliga livskvalitet med hänsyn till patientens

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK

HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK HANDLINGSPLAN VID DROGANVÄNDNING OCH ALKOHOLMISSBRUK Rytmus musikergymnasium ska vara en drog- och alkoholfri skola. Ingen elev eller personal ska använda droger eller missbruka alkohol under sin tid på

Läs mer

Välkommen till Hogstorps skola

Välkommen till Hogstorps skola Välkommen till Hogstorps skola Information till vårdnadshavare Läsår 2015/16 Innehållsförteckning: Läsårstider & skoltider s.4 Rutiner vid frånvaro Skola och Fritidshem s. 5 Skolans organisation s.6-7

Läs mer

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor?

Vad betyder ett eget hem för dig? Är det lätt eller svårt att få en egen bostad där du bor? Denna lektion är hämtad ur Ord och lästräning av Lena Sundberg Holmberg och Kristina Asker. Ord och lästräning består av fyra häften som övar och repeterar ord tematiskt inför det nationella provet i sfi.

Läs mer

Välkommen till Spelmannen

Välkommen till Spelmannen Välkommen till Spelmannen Rev sep -15 Spelmannen är ett särskilt boende som består av 43 lägenheter där 14 av dessa är särskilt anpassade för personer med demenssjukdom. Vi erbjuder även parboende för

Läs mer

Elever med annan språk och kulturbakgrund

Elever med annan språk och kulturbakgrund Elever med annan språk och kulturbakgrund En guide för rektorn och skolan 2010 Pedersöre kommun Glenn Sundstedt Elever med annan språk och kulturbakgrund en guide för rektorn och skolan Hur kan vi från

Läs mer

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun

för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Drogpolicy för skola/fritidsgård i Norsjö kommun Handbok för personal Information för föräldrar och elever Antaget av kommunstyrelsen 2012-02-27 Mål Alla som arbetar inom skola och fritidsgård i Norsjö

Läs mer

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014

Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Informationskatalog för FRÖJERED SKOLA Läsåret 2013-2014 Kontaktuppgifter Adress Faxnummer E-postadress Fröjereds skola 0502-311 30 frojeredskolan@tidaholm.se 522 94 Tidaholm Telefonnummer Titel Namn Telefonnummer

Läs mer

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför

MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION. till. ELEVER och deras MÅLSMÄN. inför MJÖLBY GYMNASIUM DACKESKOLAN INFORMATION till ELEVER och deras MÅLSMÄN inför LÄSÅRET 2008-2009 MJÖLBY GYMNASIUM. Från och med 1994 bildar de frivilliga skolformerna en egen förvaltning. Utbildningschef

Läs mer

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014

PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 PIHLSKOLAN HÄLLEFORS Läsåret 2013-2014 Kontakt Skolans post och besöksadress: Pihlskolan Klockarvägen 4 712 34 Hällefors Tfn 0591-641 95 Fax: 0591-129 18 Skolans hemsida: www.pihlskolan.hellefors.se Rektor...0591-641

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Hässleholms Tekniska Skola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Hässleholms Tekniska Skola LÄSÅRET 2014/2015 INNEHÅLL 1. INLEDNING 2 2. DEFINITIONER..3 3. FRÄMJANDE INSATSER..6 4. SLUTSATSER AV KARTLÄGGNINGAR..7 5. FÖREBYGGANDE

Läs mer

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se

TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85. Hemsida: www.traineegymnasiet.se TRAINEEGYMNASIET Forum, Norra Industrigatan 1 Tel. 0345-184 10 314 31 Hyltebruk Fax. 0345-712 85 Hemsida: www.traineegymnasiet.se E-post : traineegymnasiet@hylte.se Traineegymnasiet Forum, Norra Industrigatan

Läs mer

VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA

VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA 1 av 6 0821 A B C VALJEVIKENS FOLKHÖGSKOLA Ht 20 Vt 2014 2 av 6 0821 Alkohol Arbetsterapi Bad Betalning Bibliotek Biljard s folkhögskola arbetar för en drogfri skolmiljö. Skolan har nolltolerans gällande

Läs mer

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är:

Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Mobbningsplan för Den akuta arbetsgruppen mot mobbning är: Agneta Svanberg rektor Tel: 0455-618601 Anna Isberg administratör Tel: 0455-618603 Tina Åkesson skolsköterska Tel: 0455-618600 Thea Lundberg lärare

Läs mer

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att:

Mål för förskolans arbete Det finns mål för förskolans arbete, till exempel att förskolan ska sträva efter att: 1 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer