Klassningskoder. Asyl- eller asylliknande skäl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Klassningskoder. Asyl- eller asylliknande skäl"

Transkript

1 Migrationsverket Koder Skapad: Uppdaterad: /UJ Klassningskoder Asyl- eller asylliknande skäl Kod Klartext Lagtext AC AC Väpnad konflikt, alternativt skyddsbehövande 4:2 AF AF Flykting 4:1 AI AI Uppehållstillstånd på grund av Sveriges internationella åtaganden enligt 5 kap. 4 Utl AM AM Miljökatastrof, övrig skyddsbehövande 4:2a AS AS Svåra motsättningar, övrig skyddsbehövande 4:2a AT AT Tortyr, alternativt skyddsbehövande 4:2 AV AV Väpnad konflikt, övrig skyddsbehövande 4:2a G G Synnerl och särsk ömmande omständigh enl 5kap 6 Synnerliga och särskilt ömmande omständigheter enligt 5 kap 6 SA SA Omprövning enligt 5 kap. 1A UTLL, ASSF SF SF Omprövning enligt 5 kap. 1A UTLL, FSF SÖ SÖ Omprövning enligt 5 kap. 1A UTLL, ÖSSF Passiva A Flykting A3 Flykting enligt 4 kap 1 utlänningslagen A5 Krigsvägrare (3 kap 3 UTLL) A6 De-facto-flykting (3 kap 1 3 UTLL) A7 skyddsbehövande i övrigt enligt 4kap 2 punkt 1

2 A8 skyddsbehövande i övrigt enligt 4 kap 2 punkt 2 A9 skyddsbehövande i övrigt enligt 4kap 2 punkt 3 AK Kvotflykting, utlänning som överförts till Sverige med stöd av ett särskilt regeringsbeslut T7 Kosovoförordningen, avräknas kvoten T8 Kosovoförordningen, sökt i sverige X1 Tillstånd bev pga tillf praxisändr ( ) X2 Tillstånd bev pga tillf praxisändr ( ) Anhöriga Kod Klartext Kommentar Lagtext B B Anknytning, make/maka/sambo/barn under 18 år. Se även klassning K. Barn som ska beviljas uppehållstillstånd grundat på anknytning till förälder som i sitt beslut har klassats B5 eller B6. Barn som fötts i Sverige, även om någon av föräldrarna klassats A*, G, M*, X1 eller X2 BF BF Förälder till barn vårdnadshavare/sammanbor Förälder som beviljas uppehållstillstånd grundat på anknytning till ett i Sverige bosatt barn och då föräldern även är vårdnadshavare och sammanbor med detta barn klassas BF. Se även klassning KF. BR BR Anknytning, förälder till barn - umgänge Se även klassning KR. Föräldrar som beviljas uppehållstillstånd grundat på anknytning till ett i Sverige bosatt barn i syfte att utöva umgänge - klassas BR. Se även KR. 5 kap. 3 1 st. 2 p. UtlL eller 5 kap. 3 a 2 st. UtlL 5 kap. 3 a 1 st. 3 p. UtlL 5 kap. 3 a 1 st. 4 p. UtlL B3 B3 Anknytning, svenskt ursprung eller tidigare vistelse i 5 kap. 3 a 1 st. 5 p. UtlL

3 Sverige. B4 B4 Anknytning, annan anhörig - hushållsgemenskap Se även klassning K4 5 kap. 3 a 1 st. 2 p. UtlL B5 B5 5 kap. 3 1 (Direktivet) Se även klassning K och K1. 5 kap. 3 1 st. 1 p. UtlL B6 B6 5 kap. 3 a 1 (Nationell) Se även klassning K. 5 kap. 3 a 1 st. 1 p. UtlL B7 B7 Försörjningskravet uppfyllt 5 kap. 3 b UtlL B8 B8 Försörjningskravet inte uppfyllt, men har särskilda skäl 5 kap. 3 e UtlL K K Anknytning, make/maka/sambo/barn till A*, G, M*, X1 eller X2. KF KF Förälder till barn med klassning A*, G, M*, X1, X2 vårdnadshavare/sammanbor KR KR Anknytning, förälder till barn umgänge till A*, G, M*, X1 eller X2. K1 K1 Anknytning, make/maka/sambo/barn där referentpersonen är klassad P* K4 K4 Annan anhörig (ex. hushållsgemenskap) till A*, G, M*, P*, X1 eller X2. Anhöriga till personer boende i Sverige, som själva erhållit tillstånd med klassning A*, G, M*, X1 eller X2 samt barn till förälder som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 3 1 st. 4 p. UtlL, med klassning K. Förälder som beviljas uppehållstillstånd grundat på anknytning till ett i Sverige bosatt barn och då föräldern även är vårdnadshavare och sammanbor med detta barn när barnet har klassning A*, G, M*, X1 eller X2 klassas KF. Föräldrar som beviljas uppehållstillstånd grundat på anknytning till ett i Sverige bosatt barn i syfte att utöva umgänge när barnet har klassning A*, G, M*, X1 eller X2 klassas KR. Anhöriga till personer boende i Sverige, som själva erhållit tillstånd med klassning P1-P5 samt barn till förälder som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 3 1 st. 4 p. UtlL med klassning K eller K1. Annan anhörig (ex hushållsgemenskap) till personer boende i Sverige som själva erhållit 5 kap. 3 1 st. 1 p. UtlL, 5 kap. 3 1 st. 2 p. UtlL, 5 kap. 3 1 st. 4 p. UtlL, 5 kap. 3 a 1 st. 1 p. UtlL eller 5 kap. 3 a 2 st. UtlL 5 kap. 3 a 1 st. 3 p. UtlL 5 kap. 3 a 1 st. 4 p. UtlL 5 kap. 3 1 st. 1 p. UtlL, 5 kap. 3 a 1 st. 1 p. UtlL, 5 kap. 3 1 st. 2 p. UtlL eller 5 kap. 3 1 st. 4 p. UtlL 5 kap. 3 a 1 st. 2 p. UtlL, 5 kap. 3 a 3 st. 2 p. UtlL eller 5 kap. 3 a 3 st. 3 p. UtlL

4 K5 K7 K8 TA K5 Make/maka/sambo/barn till svensk medborgare som klassats A*, G, M*, X1 eller X2 K7 Försörjningskravet uppfyllt där referentpersonen är klassad A*, G, M*, P*, X1 eller X2. K8 Försörjningskravet ej uppfyllt, men har särskilda skäl, där referentpersonen är klassad A*, G, M*, P*, X1 eller X2. TA Anknytning till person som klassats T1 tillstånd med klassning A*, G, M*, X1 eller X2 samt barn till förälder som erhållit tillstånd enligt 5 kap. 3 1 st. 4 p. UtlL med klassning K eller K1. Anhöriga till personer boende i Sverige, som inte var svenska medborgare vid ansökningstillfället. Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 5 kap. 3 b UtlL 5 kap. 3 e UtlL Passiva 1 Anknytning 2 Ej anknytning 3 Anknytning B2 Ankn, annan anhörig, t.ex sista länk K2 Anknytning, annan anhörig till klass AK, A3, A5, A6, G, X1, X2 K9 K9 ankn till bosnier, klass A*, G, X1, X2 KV Anhörig till person klassad TV TB Anknytning till person som klassats T8 Arbetsmarknad (ej EES) Kod Klartext Lagtext C0 C0 Arbetstagare Arbetstagare ansökan från utlandet - 6 kap. 2 1 st. UtlL nya AT-regelverket C7 C7 Arbetstagare asyl Arbetstagare ansökan från Sverige f d asylsökande med lagakraftbeslut - nya 5 kap. 15 a UtlL

5 AT-regelverket C8 C8 Arbetstagare visum Arbetstagare ansökan från Sverige person med visum - nya ATregelverket C9 C9 arbetstagare tidigare student Arbetstagare ansökan från Sverige 5 kap st. och 6 kap. 2 1 st. UtlL 5 kap st. 8 p. och 6 kap. 2 1 st. UtlL gäststudent - nya AT-regelverket CA CA Anhörig till gästforskare 4 kap. 7 a 2 st. UtlF CB CB Anhöriga till egna företagare (samt ev fler) Lagstöd saknas. Brukar dock pressas in under 5 kap. 10 UtlL. Tveksamt om man ska göra det då det handlar om en klassningskod. CC CC Anhörig blåkort CE CE Blåkort CF CF Egna företagare 5 kap. 5 2 st. UtlL CG CG Anhöriga till arbetstagare 4 kap. 4 a UtlF CH CH Aupair (internationellt utbyte) Au-pair i hushåll 6 kap. 2 3 st. UtlL CI CI Idrottsutövare/tränare Professionell idrottsutövare 6 kap. 2 3 st. UtlL CM CM UT - civilmål med anledning av arbetstvist 5 kap. 15 d UtlL CP CP Praktikanter 6 kap. 2 1 st. eller 6 kap. 2 3 st. UtlL beroende på om det anses vara internationellt utbyte eller inte CR CR Gästforskare EU-direktiv 4 kap. 7 a 1 st. UtlF CU CU Artister (internationellt utbyte) Artister med anställning inom underhållningsbranschen, cirkus och dylikt. CW CW Ungdomsutbyte (internationellt utbyte) Ungdomsutbytesavtal med annat land, exempelvis med Australien, Nya Zeeland och Canada. 6 kap. 2 1 st. UtlF 6 kap. 2 3 st. UtlL Passiva C C1 Utlänning som beviljats tillstånd av arbetsmarknadsskäl Tidsbegränsat förstagångstillstånd av arbetsmarknadsskäl

6 C2 C3 C4 C5 C6 Förlängning av tidsbegränsat förstagångstillstånd av arbetsmarknadsskäl C3 Arbetsmarknadsskäl/1:a tillstånd enligt generellt yttrande C4 Arbetsmarknadsskäl/1:a tillstånd efter LAN:s yttrande C5 Arbetsmarknadsskäl/Förlängning enligt generellt yttrande C6 Arbetsmarknadsskäl/Förlängning efter LAN:s yttrande Varaktigt bosatta Kod Klartext Lagtext H1 H1 vbeu/arbetstagare 4 kap. 9 1 st. 1 p. UtlF H2 H2 vbeu/egen företagare 4 kap. 9 1 st. 1 p. UtlF H3 H3 vbeu/mottagare / Tillhandahållare av tjänst 4 kap. 9 1 st. 2 p. UtlF H4 H4 vbeu/studerande 4 kap. 9 1 st. 5 p. UtlF H5 H5 vbeu/pensionär eller person med tillräckliga 4 kap. 9 1 st. 6 p. UtlF medel H6 H6 vbeu/make / maka / sambo till person med 4 kap. 16 a UtlF status vbeu H7 H7 vbeu/föräldern till person med status vbeu 4 kap. 16 a UtlF H8 H8 Anmälan om UT, 5 kap 2c UtlL LS LS Medborgare i Schweiz 4 kap. 9 1 st. 1 p. UtlF LT LT Tredjelandsmedborgare som är familjemedlem till schweizisk medborgare 4 kap. 16 UtlF Enligt EES-avtalet Kod Klartext Lagtext Q1 Q1 Make/maka/barn 3 a kap 4 3 a kap 4 UtlL Q2 Q2 Föräldrar och barn över 21 år 3 a kap 4 3 a kap 4 UtlL Q3 Q3 Permanent UK make/maka/barn 3 a kap 7 3 a kap 7 UtlL Q4 Q4 Permanent UK föräldrar och barn över 21 år 3 a kap 7 UtlL

7 3 a kap 7 R6 R6 Make/maka/barn (EES) enligt 3 a kap 4 3 a kap 4 UtlL R7 R7 Föräldrar/barn över 21 år (EES) enligt 3 a kap 4 3 a kap 4 UtlL Passiva L1 Arbetstagare (enligt EES-avtalet) L2 Egen företagare (enligt EES-avtalet) L3 Tillhandahållare o mottagare av tjänst enligt EES-avtalet L4 Studerande (enligt EES-avtalet) L5 Ej ekonomiskt aktiv t.ex. pensionär (enligt EES-avtalet) L6 Make/maka/barn (enligt EES-avtalet) L7 Föräldrar (enligt EES-avtalet) L8 Andra anhöriga (enligt EES-avtalet) L9 Förlängning av tillstånd (enligt EES-avtalet) R1 R1 Arbetstagare (EES) enligt 3 a kap 3 1 R2 R2 Egna företagare (EES) enligt 3 a kap 3 1 R3 Tillhandahållare enl. 3 a kap. 3 1 R4 R4 Studier (EES) enligt 3 a kap 3 3 R5 R5 Tillräckliga medel (EES) enligt 3 a kap 3 4 Verkställighetshinder Kod Klartext Lagtext M1 M1 12:18 1 st 1p jmf 12:1 Utll (dödsstraff) M2 M2 12:18 1 st 1p jmf 12:2 Utll (flyktingar) M3 M3 12:18 1 st 1p jmf 12:3 Utll (övriga skyddsbehövande) M4 M4 12:18 1 st 2p (mottagarlandet tar ej emot) M5 M5 12:18 1 st 3p (medicinska hinder) M6 M6 12:18 1 st 3p (annan särskild anledning)

8 Passiva P1 P1 Enligt 2 kap 5b 2p P2 P2 Enligt 2 kap 5b 3p P3 P3 Enligt 2 kap 5b 4p första strecksatsen P4 P4 Enligt 2 kap 5b 4p andra strecksatsen P5 P5 Enligt 2 kap 5b 4p U1 Enligt 2 kap 5b 2p U2 Enligt 2 kap 5b 3p U3 Enligt 2 kap 5b 4p första strecksatsen U4 Enligt 2 kap 5b 4p andra strecksatsen U5 Enligt 2 kap 5b 4p V1 Enligt 2 kap 5b 2p V2 Enligt 2 kap 5b 3p V3 Enligt 2 kap 5b 4p första strecksatsen V4 Enligt 2 kap 5b 4p andra strecksatsen V5 Enligt 2 kap 5b 4p Y1 Enligt 2 kap 5b 2p Y2 Enligt 2 kap 5b 3p Y3 Enligt 2 kap 5b 4p första strecksatsen Y4 Enligt 2 kap 5b 4p andra strecksatsen Ö1 Enligt 2 kap 5b 2p Ö2 Enligt 2 kap 5b 3p Ö3 Enligt 2 kap 5b 4p första strecksatsen Ö4 Enligt 2 kap 5b 4p andra strecksatsen Ö5 Enligt 2 kap 5b 4p Tillfälliga tillstånd Kod Klartext BR Lagtext

9 D D Gäststuderande - förstagångs-ut 5 kap.10 UtlL + 4 kap. 5 1 st. UtlF DA DA UT - arbetssökande student DB DB Anhöriga till gäststudenter DF DF Doktorand DX DX Gäststuderande - förlängning O O Utlänning som beviljas 1:a tillstånd för annan temporär vistelse 5 kap.10 (förutom studier), 12, 13 eller 14 UtlL T1 UT vid behov av tillfälligt skydd enl 21 kap Behov av tillfälligt skydd enligt 21 kap 1 6 UtlL rådets direktiv 2001/55/EG eller av regeringen meddelade föreskrifter vid massflyktssituationer T2 T2 UT som tidsbegränsats maa vandelsanmärkning Uppehållstillstånd beviljas med stöd av 5 kap 1, 2, 4, 6, 12 kap 18, 5 kap 1, 2, 4, 6, 12 kap 18, 21kap eller 22 kap UtlL 21kap eller 22 kap UtlL med tidsbegränsas maa vandelsanmärkning T3 T3 Tidsbegränsat UT p.g.a. humanitär/medicinsk grund 5 kap 9 UtlL T4 T4 Tidsbegränsat UT, tillsvidare verkställighetshinder 5 kap 11 UtlL T5 T5 Tidsbegränsat UT meddelat som verkställighetsanvisning T6 T6 Tidsbegränsat UT bedöms kunna styrka ID efter ytterligare utredning TF TF Medföljande barn till bevisperson i brottmål TM TM Bevisperson i brottmål - människohandel TT TT Tribunalvittne - 22 kap. 2 utll. TÖ TÖ Bevisperson i brottmål - övriga brott Passiva E Gäststuderande förlängnings-ut T9 T9 Tidsbegränsat tillstånd,

10 TV förundersökning/huvudförhandling i brottmål Behov av tillf skydd pga inre väpnad konflikt Förlängning Kod Klartext Lagtext X X Förlängning 5 kap. 16 UtlL XA XA Andra starka skäl - 5:16 3 ST 3 P Andra starka skäl vid förlängning 5 kap st. 3 p. UtlL XS XS Särskild anknytning till sverige-5:16 3 ST 1 Särskild anknytning till Sverige vid 5 kap st. 1 p. UtlL P XV XV Våld/annan allvarlig kränkning-5:16 3 ST 2 P förlängning Våld eller annan allvarlig kränkning vid förlängning 5 kap st. 2 p. UtlL Övrigt Kod Klartext Lagtext F F Fosterbarn för adoption/adoptivbarn 5 kap. 3 1 st. 3 p. UtlL I I Utlänning som beviljas tillstånd för bosättning av övriga skäl Se även under klassningskoderna K4, BR och KR 5 kap. 3 a 3 st. 1 p. UtlL eller 5 kap. 3 a 3 st. 3 p. UtlL Passiva 0 Övrigt X3 Aldrig använd

11 Tidsbegränsade lagen Kod Klartext Kommentar Lagtext N1 Anknytning 6 TL flykting Bifall enligt 6 - uppehållstillstånd enligt 6 tidsbegränsade lagen (TL) 5 kap 3 UtlL beviljas när anknytningspersonen är flykting med välgrundade utsikter att beviljas PUT. N2 Anknytning 7 TL skyddsbehövande ansökt före Bifall enligt 7 - uppehållstillstånd beviljas när anknytningspersonen är skyddsbehövande om ansökan är registrerad den 24 november 2015 eller 7 tidsbegränsade lagen (TL) N3 N4 11 TL avslag strider mot svenskt konventionsåtagande 13 TL avslag strider mot svenskt konventionsåtagande tidigare. Bifall enligt 11 - uppehållstillstånd enligt 5 kap 6 som beviljas om det skulle strida mot svenskt konventionsåtagande att avvisa/utvisa utlänningen. Bifall enligt 13 - uppehållstillstånd pga. anknytning som beviljas om ett avslag skulle strida mot svenskt konventionsåtagande. N st. TL anställning och försörjning PUT enligt 17 2 st. - om utlänningen har haft anställning enligt 17 1 st. och kan försörja sig. N6 N7 17 3st. TL under 25 år + gymnasieutbildning eller motsvarande 18 TL synnerligen ömmande + hälsotillstånd, barn PUT enligt 17 3 st. - om utlänningen inte fyllt 25 år och har fullföljt gymnasieutbildning eller motsvarande. PUT enligt 18 - synnerligen ömmande omständigheter relaterat till varaktigt nedsatt hälsotillstånd hos barn. 11 tidsbegränsade lagen (TL) 13 tidsbegränsade lagen (TL) 17 2 st. tidsbegränsade lagen (TL) 17 3 st. tidsbegränsade lagen (TL) 18 tidsbegränsade lagen (TL)

12 UD-protokollet för ambassader och konsulat samt internationella organisationer Kod Klartext 20 Diplomat, CD 21 Make/maka till diplomat, CDF 22 Familjemedlem till diplomat, CDF 23 Barn till diplomat, CDF 30 A/T-tjänsteman, A/T 31 Make/maka till A/T-tjänsteman, A/TF 32 Familjemedlem till A/T-tjänsteman, A/TF 33 Barn till A/T-tjänsteman, A/TF 40 Tjänstepersonal, TJP 41 Make/maka till tjänstepersonal, TJPF 42 Familjemedlem till tjänstepersonal, TJPF 43 Barn till tjänstepersonal, TJPF 50 Privattjänsteman anställd av diplomat eller A/T-tjänsteman, PRI 51 Privattjänsteman anställd av konsul eller konsulär tjänsteman, PRI 60 Generalkonsul, konsul, vicekonsul, CC 61 Make/maka till GK, konsul eller vicekonsul, CCF 62 Familjemedlem till generalkonsul, konsul eller vicekonsul, CCF 63 Barn till generalkonsul, konsul eller vicekonsul, CCF 70 Konsulatstjänsteman, KTJM 71 Make/maka till konsulatstjänsteman, KTJMF 72 Familjemedlem till konsulatstjänsteman, KTJMF 73 Barn till konsulatstjänsteman, KTJMF 80 Konsulatstjänstepersonal, KTJP 81 Make/maka till konsulatstjänstepersonal, KTJPF 82 Familjemedlem till konsulatstjänstepersonal, KTJPF 83 Barn till konsulatstjänstepersonal, KTJPF 90 Tjänsteman vid internationell organisation, TJM

13 91 Make/maka till tjänsteman vid internationell organisation, TJMF 92 Familjemedlem till tjänsteman vid internationell organisation, TJMF 93 Barn till tjänsteman vid internationell organisation, TJMF

Klassningskoder. Asyl- eller asylliknande skäl

Klassningskoder. Asyl- eller asylliknande skäl Migrationsverket Koder Skapad: 2002-09-04 Uppdaterad: 2016-01-25/UJ Klassningskoder Asyl- eller asylliknande skäl Kod Klartext Lagtext AC AC Väpnad konflikt, alternativt skyddsbehövande 4:2 AF AF Flykting

Läs mer

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt:

För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: GRUND FÖR BOSÄTTNING För att vistas längre än tre månader i Sverige måste utomnordiska medborgare ha antingen uppehållstillstånd eller uppehållsrätt: Medborgare från annat än EU- och EES-land måste ansöka

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss

Utkast till lagrådsremiss Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm Klicka här för att ange datum. Klicka här för att ange namnundersktift1.

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:133

Regeringens proposition 2016/17:133 Regeringens proposition 2016/17:133 Kompletteringar av den tillfälliga lagen för uppehållstillstånd rörande studier på gymnasienivå Prop. 2016/17:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:753 Utkom från trycket den 30 juni 2016 utfärdad den 22 juni 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

Sammanfattning av utredningens försias

Sammanfattning av utredningens försias Bilaga Sammanfattning av utredningens försias Inledning Utredningen föreslår att ett försörjningskrav införs som villkor för anhöriginvandring. Kravet innebär att anknytningspersonen, dvs. den person som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige; SFS 2017:352 Utkom från trycket den 16 maj 2017 utfärdad den

Läs mer

Mars Stockholm 26 september 2016

Mars Stockholm 26 september 2016 Mars 2016 Stockholm 26 september 2016 Prognos 25 juli Fortsatt internationell flyktingkris men begränsad framkomlighet till och genom Europa Planeringsantagande för 2016 34 500 asylsökande, varav 3 000

Läs mer

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt

Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet. Louise Dane, doktorand i offentlig rätt Styrande regelverk i FN, EU och Sverige på asylområdet Louise Dane, doktorand i offentlig rätt louise.dane@juridicum.su.se Migranter och flyktingar ~250 miljoner migranter i världen 65,3 miljoner människor

Läs mer

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring.

Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Endast svenska medborgare har en absolut rä4 a4 vistas i Sverige. Sverige har reglerad invandring. Beviljade uppehålls

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 november 2014. SFS 2014:1400 Utkom från trycket den 5 december 2014 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 att 4

Läs mer

Rättsligt ställningstagande

Rättsligt ställningstagande 1 (12) Rättsavdelningen 2017-03-03 SR 06/2017 I detta styrdokument finns även hänvisningar av relevans för lagen om Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige (den s.k.

Läs mer

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut

Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Den svenska asylprocessen från ansökan till beslut Asylansökan hos Migrationsverket En asylansökan ska göras inom Sveriges gränser, ansökningsenheter i Norrköping, Malmö, Gävle, Flen,Boden, Göteborg och

Läs mer

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008

Kommittédirektiv. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Dir. 2008:12. Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Kommittédirektiv Försörjningskrav vid anhöriginvandring Dir. 2008:12 Beslut vid regeringssammanträde den 7 februari 2008 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska lämna förslag som innebär att

Läs mer

Mars Mottagande av asylsökande

Mars Mottagande av asylsökande Mars 2016 Mottagande av asylsökande Hur arbetar Migrationsverket med asylsökande och flyktingar? Tar ut och hjälper kvotflyktingar att komma till Sverige. Prövar asylansökningar. Ansvarar för boendet.

Läs mer

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att

Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att December 2015 Migrationsverket arbetar med asylsökande och flyktingar genom att ansvara för boendet försöjning ansvara för förvarsverksamheten bistå vid återvändande till hemlandet. Vilka asylsökande får

Läs mer

Om ensamkommande barn

Om ensamkommande barn Om ensamkommande barn April 2016 Vem är ett ensamkommande barn? Defineras utifrån FN:s barnkonvention Barn under 18 år Barn som är skilt från sina föräldrar eller vårdnadshavare före eller efter ankomsten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); utfärdad den 27 juni 2013. SFS 2013:648 Utkom från trycket den 9 juli 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om utlänningslagen

Läs mer

3. Gällande rätt m.m. 2 (11)

3. Gällande rätt m.m. 2 (11) 2 (11) Direktivets huvudsakliga syfte är att tredjelandsmedborgare som varit bosatta i en medlemsstat under en längre tid ska kunna få en särskild rättslig ställning vilken bland annat innebär att de ska

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av bestämmelsen om människohandelsbrott m.m. (Ju 2006:01) Dir. 2006:78 Beslut vid regeringssammanträde den 6 juli 2006 Sammanfattning av uppdraget

Läs mer

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket.

Shirin Pettersson Henare. Tel: 010-4855499. Teamledare på Mottagningsenheten i Borås. shirin.petterssonhenare@migrationsver. ket. Januari 2013 Shirin Pettersson Henare Tel: 010-4855499 Teamledare på Mottagningsenheten i Borås shirin.petterssonhenare@migrationsver ket.se Migrationsverkets uppdrag Vi prövar ansökningar från de som

Läs mer

Rättsavdelningen SR 16/2015

Rättsavdelningen SR 16/2015 BFD12 080926 1 (7) Rättsavdelningen 2015-04-24 SR 16/2015 Rättslig kommentar angående när permanent uppehållstillstånd kan ges då sökanden vid anknytning till skyddsbehövande fått ett förlängt uppehållstillstånd

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Matton Collection/Johnér Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska

Läs mer

Sara Karlsson Mars 2015

Sara Karlsson Mars 2015 Sara Karlsson Mars 2015 Regler för arbetstillstånd Vem får arbeta i Sverige? Svenska medborgare. Medborgare från Danmark, Norge, Finland, Island. EES-medborgare och medborgare i Schweiz samt deras familjemedlemmar.

Läs mer

Vanliga fördomar om invandrare

Vanliga fördomar om invandrare Vanliga fördomar om invandrare Det pågår en massinvandring till Sverige. Det stämmer inte. I dag är cirka 15 procent av Sveriges befolkning födda i ett annat land. Statistiska centralbyrån beräknar att

Läs mer

försörjningskravet vid anhöriginvandring

försörjningskravet vid anhöriginvandring 1 (15) Rättsavdelningen 2016-02-13 SR 03/2017 Rättsligt ställningstagande angående försörjningskravet vid anhöriginvandring Sammanfattning Vid anhöriginvandring är det den person som bor i Sverige som

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 december 2013 Tobias Billström

Läs mer

18 april Mottagande av asylsökande

18 april Mottagande av asylsökande 18 april 2016 Mottagande av asylsökande Att få söka asyl är en mänsklig rättighet FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948): - Artikel 14 1. Var och en har rätt att i andra länder söka

Läs mer

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017

Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 1 Lathund om asylregler för ensamkommande barn mars 2017 Många av RFS medlemmar hör av sig till kansliet för att få hjälp med att ge bra stöd till de ensamkommande barn som de är gode män och särskilt

Läs mer

Utlänningsrätt 29 mars 2011

Utlänningsrätt 29 mars 2011 Utlänningsrätt 29 mars 2011 Rebecca Stern Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt Politiken och juridiken ligger nära varandra på utlänningsrättens område diskussion om

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:9 Målnummer: UM4563-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-04-19 Rubrik: Lagrum: Ett utländskt barn kan inte beviljas uppehållstillstånd på grund av

Läs mer

STATISTISKA CENTRALBYRÅN (6) Omräknad statistik avseende Grund för bosättning

STATISTISKA CENTRALBYRÅN (6) Omräknad statistik avseende Grund för bosättning STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-05-19 1(6) Omräknad statistik avseende Grund för bosättning Publicering av statistik rörande Grund för bosättning har skett i statistikdatabasen (SSD) sedan 2001. De publicerade

Läs mer

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson

Presentation Länsstyrelsen Gävleborg Gustav Wilhelmsson Presentation Länsstyrelsen Gävleborg 2016-06-16 Gustav Wilhelmsson Agenda Organisation Statistik Migrationsverkets uppdrag Mottagningssystemet Skydd/asyl/asylsökande Asylprocessen Rättigheter/skyldigheter

Läs mer

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa)

Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Asylsökande, nyanlända och personer som vistas i Sverige utan tillstånd (tidigare kallade gömda och papperslösa) Begrepps förklaring Asylsökande En person som benämns asylsökande har kommit till Sverige

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) 1 of 24 08/03/2010 13:44 SFS 2005:716 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2009:1542 Utlänningslag

Läs mer

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?${appl}=sfst&${base}=sfst&...

http://62.95.69.15/cgi-bin/thw?${appl}=sfst&${base}=sfst&... 1 av 59 2007-10-25 12:34 Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 3 av 3 i SFST Länk till register Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Utkast till lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå REMISSVAR 1 (11) Datum 2016-12-22 Ert datum 2016-11-28 Vårt diarienummer 2016-110-8793 Er beteckning Ju2016/08546/L7 Kopia till Utbildningsdepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet Justitiedepartementet

Läs mer

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848

KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518. ÖVERKLAGAT BESLUT Migrationsverkets beslut 2009-05-08, se bilaga l Dnr 11-194848 FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I STOCKHOLM 2010-05-05 UM11701-10 Migrationsdomstolen Meddelad! Enhet 22 Stockholm Sida l (3) KLAGANDE Sarab Bashar Sinhareeb Sinhareeb, 19890518 Ombud: Advokat Michel Barmoro

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) SFS 2005:716 Källa: Rixlex Utfärdad: 2005-09-29 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2007:322 Utlänningslag (2005:716) [Fakta & Historik] 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll

Läs mer

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN

THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN THE ALIENS ACT (2005:716); SWEDEN (Only available in Swedish, 2006-11-15) Rubrik: Utlänningslag (2005:716) Utfärdad: 2005-09-29 Ändring införd: t.o.m. SFS 2006:946 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:5 Målnummer: UM409-11 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-03-27 Rubrik: Fråga om det föreligger synnerliga skäl för att göra undantag från huvudregeln

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2007:18 Målnummer: UM721-06 Avdelning: 5 Avgörandedatum: 2007-04-20 Rubrik: I mål om uppehållstillstånd, där klaganden åberopat anknytning till vuxet barn

Läs mer

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända

Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor. Asylsökande och nyanlända Ekonomiskt bistånd Aktuella juridiska frågor Asylsökande och nyanlända Mia Hemmestad Arbetsmarknadssektionen Sveriges Kommuner och Landsting Den 30 januari 2017 Olika kategorier av medborgare Svenska medborgare

Läs mer

Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige

Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Socialförsäkringsutskottets betänkande 2013/14:SfU22 Uppehållstillstånd för vissa vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Sammanfattning I betänkandet behandlar utskottet proposition 2013/14:217

Läs mer

Ensamkommande barn i asylprocessen Stockholm

Ensamkommande barn i asylprocessen Stockholm Ensamkommande barn i asylprocessen Stockholm 2017-05-05 Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar Gratis juridisk rådgivning Uppdrag som offentligt biträde Driver processer nationellt och internationellt

Läs mer

April Information om ensamkommande barn

April Information om ensamkommande barn April 2017 Information om ensamkommande barn Asylsökande ensamkommande barn 2000 200 2004, 388 barn 2005, 398 barn 2006, 816 barn 2007, 1264 barn 2008, 1510 barn 2009, 2250 barn 2010, 2393 barn 2011, 2657

Läs mer

Mottagandet av asylsökande och flyktingar

Mottagandet av asylsökande och flyktingar Mottagandet av asylsökande och flyktingar Sveriges Kommuner och Landsting Sektionen för arbetsmarknad Mia Hemmestad 22 september 2016 Åtgärder för att minska inflödet av asylsökande November 2015 utökade

Läs mer

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen

Statlig ERSÄTTNING. till kommuner och landsting. Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen Statlig ERSÄTTNING till kommuner och landsting Personer med uppehållstillstånd - efter mottagande i kommunen För vem gäller ersättningarna? Ersättning till kommuner och landsting för nyanlända personer

Läs mer

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket

Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket Granskning återsökning kostnader från Migrationsverket L A N D S T I N G E T S R E V I S O R E R H A R L Å T I T G R A N S K A H U R L A N D S T I N G E T A R B E T A R M E D Å T E R S Ö K N I N G A V

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning

Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Ds 2013:32 Genomförande av det ändrade direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

brottsutvisade bevispersoner m.m.

brottsutvisade bevispersoner m.m. Bfd22 141107 1 (14) Rättsavdelningen 2017-01-30 SR 02/2017 Rättsligt ställningstagande angående brottsutvisade bevispersoner m.m. Sammanfattning Migrationsverket har inte laglig möjlighet att bifalla en

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

Guide till Migration i siffror

Guide till Migration i siffror Guide till Migration i siffror april 2015 Delmi tillhandahåller såväl svensk som global statistik om internationell migration på sin hemsida (www.delmi.se/migration-i-siffror). Syftet är att presentera

Läs mer

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl.

Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Ändring av bestämmelserna om rätt till bistånd i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Promemoria upprättad inom Justitiedepartementet december 2015 1 Promemoria Ändring av bestämmelserna

Läs mer

Remissvar på utkast till lagrådsremiss- Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå

Remissvar på utkast till lagrådsremiss- Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Justitiedepartementet Stockholm 2017-01-09 Enheten för migrationsrätt Remissvar på utkast till lagrådsremiss- Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Sammanfattning UNICEF Sverige välkomnar förslagen

Läs mer

Utlänningslag (2005:716)

Utlänningslag (2005:716) Särskilda trafikförfattningar m.m./utlännings- och passbestämmelser 1 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301] I denna lag finns föreskrifter om lagens

Läs mer

Ansökan om uppehållskort

Ansökan om uppehållskort 144011 Inkom Migrationsverket Ansökan om uppehållskort Dossiernummer Signatur Denna blankett ska användas av dig som inte är medborgare i en EU/EES stat men är familjemedlem till en EU/EESmedborgare. Är

Läs mer

Statusrapport nyanlända

Statusrapport nyanlända 2016-05-27 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Statusrapport nyanlända Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Från den 1 januari till

Läs mer

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert

Juni Leif Andersson verksamhetsexpert Juni 2015 Leif Andersson verksamhetsexpert leif.andersson@migrationsverket.se 0703 04 68 53 Migrationsverkets uppdrag verka för en långsiktigt hållbar migrationspolitik som värnar asylrätten underlätta

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 16 september 2013 668/2013 Lag om ändring av utlänningslagen Utfärdad i Helsingfors den 13 september 2013 I enlighet med riksdagens beslut ändras

Läs mer

1. Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl.

1. Förslag till lag om hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande m.fl. Sammanfattning I betänkandet EG-rätten och mottagandet av asylsökande, SOU 2003:8, har utredningen om mottagandevillkor för asylsökande bl.a. föreslagit att överenskommelsen mellan staten och Landstingsförbundet

Läs mer

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun

Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi för flyktingmottagande i Botkyrka kommun Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: SN/2015:242 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: skriv

Läs mer

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11.

Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. INVANDRAR- OCH FLYKTINGFRÅGOR Detta är en uppdatering av Theódoros Demetriádes dokument från den 2006-04-01, gjord av Peter Carlsson och Anna-Pia Beier 2008-10-11. Migrationsverket är Sveriges centrala

Läs mer

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande

Februari 2015. Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande Februari 2015 Ett gemensamt ansvar för mottagandet av asylsökande FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, artikel 14; Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2014:198 Utkom från trycket den 15 april 2014 utfärdad den 3 april 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om utlänningslagen

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2017:13 Målnummer: UM8098-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2017-06-22 Rubrik: Äktenskap med en medborgare i ett tredjeland utgör en sådan anknytning till

Läs mer

Mattias Larsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Mattias Larsson (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 11 augusti 2016 Anders Ygeman Mattias Larsson (Justitiedepartementet)

Läs mer

Lättläst om svenskt studiestöd

Lättläst om svenskt studiestöd Lättläst om svenskt studiestöd Grundläggande rätt för utländska medborgare 2014/15 1 2 Innehåll Vilka är länderna inom EU och EES?...7 Vilka krav behöver du uppfylla för att få svenskt studiestöd?...8

Läs mer

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2016-04-20 Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden Anita Saldén Enérus och Ingemar Persson. Tillfälliga begränsningar av möjligheten

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2012:9 Målnummer: UM9681-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-11 Rubrik: Om det finns ett land som uppfyller kriterierna för ett s.k. säkert tredjeland

Läs mer

Lagrådsremiss. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. Försörjningskrav vid anhöriginvandring. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss Försörjningskrav vid anhöriginvandring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 november 2009 Tobias Billström Mattias Wahlstedt (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER

UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER UTLÄNNINGS- OCH PASSBESTÄMMELSER 1 Utlänningslagen m.m. Utlänningslag 1 kap. [4301] Utlänningslag (2005:716) 1 kap. Lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser Lagens innehåll 1 [4301]

Läs mer

Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige

Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Ds 2013:73 Uppehållstillstånd för vårdnadshavare som sammanbor med barn i Sverige Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes

Läs mer

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

DOM. Ombud och offentligt biträde: SAKEN Uppehållstillstånd m.m. MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud och offentligt biträde: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Göteborg, migrationsdomstolen, dom den 12

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i utlänningslagen (2005:716); SFS 2016:1243 Utkom från trycket den 16 december 2016 utfärdad den 8 december 2016. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:18 Målnummer: UM8434-15 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-09-01 Rubrik: Möjligheten att på grund av synnerliga skäl enligt 5 kap. 18 andra stycket

Läs mer

Regeringens proposition 2016/17:17

Regeringens proposition 2016/17:17 Regeringens proposition 2016/17:17 Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet Prop. 2016/17:17 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 oktober 2016 Stefan Löfven

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Checklista ensamkommande barn

Checklista ensamkommande barn Checklista ensamkommande barn Du bevakar barnets rätt mot myndigheter, förvaltar dess tillgångar och ser till att barnet får den dagliga vård och omsorg som det behöver under asylprocessen. Sammanfattningsvis

Läs mer

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning

betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning 1 (7) Rättsavdelningen 2017-02-27 SR 04/2017 Rättsligt ställningstagande angående betydelsen av att sökanden inte kan besöka en utlandsmyndighet vid uppehållstillstånd på grund av anknytning Sammanfattning

Läs mer

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö

MOTPART Migrationsverket, Förvaltningsprocessenheten i Malmö Box 3081 200 22 Malmö FÖRVALTNINGSRÄTTEN DOM Mål nr I MALMÖ 2010-11-23 UM 2683-10 E Migrationsdomstolen, Avd 5 Meddelad i Malmö Carl Henrik Marcus Sida l (5) KLAGANDE 1. Fatema Hussaini, 630321-2. Jamila Safari, 920321-3. Ali

Läs mer

Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1

Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1 BFD12 080926 1 (7) Rättslig styrning 2014-04-14 RCI 11/2014 Rättsligt ställningstagande angående Migrationsverkets handläggning och utfärdande av intyg enligt den s.k. Haagkonventionen 1 1. Sammanfattning

Läs mer

Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet.

Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet. Lagrådsremiss Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den Beatrice Ask Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats

Kommittédirektiv. Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Kommittédirektiv Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats Dir. 2016:92 Beslut vid regeringssammanträde den 3 november

Läs mer

DOM Meddelat i Stockholm

DOM Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN DOM 2015-12-22 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 7389-15 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens dom den 4 september 2015 i mål

Läs mer

Grundersättning 2 förordningen (1990:927)

Grundersättning 2 förordningen (1990:927) Bild 1 Grundersättning 2 förordningen (1990:927) Belopp för 2009: 568 200 kronor motsvarar tre vuxna schablonbelopp Förutsättning Överenskommelse om flyktingmottagning Utbetalning Ordinarie utbetalning

Läs mer

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid

DOM. , född SAKEN Uppehållstillstånd MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT. Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid KAMMARRÄTTEN Avdelning 1 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (6) KLAGANDE Ombud:, född 1950 MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Stockholms län, migrationsdomstolen, dom den 30 januari

Läs mer

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13

Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM , MIG 2016:13 1 (5) Sammanfattning 2016-06-08 Migrationsöverdomstolens avgörande den 1 juni 2016 i mål UM 8907-14, MIG 2016:13 Migrationsöverdomstolen uttalar sig om familjeåterförening, bevislättnad gällande identiteten,

Läs mer

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige

Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige Migrationsverket: Allmänna råd om kontroll av rätt att vistas och arbeta i Sverige - Personer som kommer till Sverige för att arbeta - Personer som redan finns här och har permanent uppehållstillstånd

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 2015-12-09 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 Förslag till beslut Arbets-

Läs mer

Genomförande av ICT-direktivet

Genomförande av ICT-direktivet Ds 2017:3 Genomförande av ICT-direktivet Justitiedepartementet SOU och Ds kan köpas från Wolters Kluwers kundservice. Beställningsadress: Wolters Kluwers kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

Asylförfarandet vid Migrationsverket Tirsa Forssell Chef för resultatområdet

Asylförfarandet vid Migrationsverket Tirsa Forssell Chef för resultatområdet Asylförfarandet vid Migrationsverket 25.4.2016 Tirsa Forssell Chef för resultatområdet Asylenheten Resultatområdenas placeringsorter (~antalet anställda den 1 februari 2016) Enheten har totalt 529 anställda.

Läs mer

övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen

övergångsbestämmelsen i tillfälliga lagen Bfd12 20141107 1 (11) Rättsavdelningen 2016-12-12 SR 60/2016 I detta styrdokument finns även hänvisningar av relevans för lagen (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2008:33

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2008:33 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2008:33 Målnummer: UM3163-07 Avdelning: 8 Avgörandedatum: 2008-06-18 Rubrik: När vårdnadshavaren (modern) uttryckligen medgett att barnet får bosätta sig

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Hur många barn kommer? 700 600 500 400 2014, 643 barn 2013, 3852 barn 2012, 3578 barn 2011, 2657 barn 2010, 2393 barn 2009, 2250

Läs mer

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST

R.G.C.R Regulation ( ) on governmental compensation for reception of refugees etc. SFST SFST Databas: SFST Ny sökning Sökresultat Föregående Nästa Post 1 av 1 i SFST Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid

Läs mer

Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Genomförande av blåkortsdirektivet Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 28 februari 2013 Tobias Billström Ingela Fridström (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens

Läs mer